Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län"

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till ändrad prislista för biljetter som gäller för resa i både Uppsala och Stockholms län. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landsstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa priserna i det gemensamma biljettsortimentet för Uppsala lokaltrafik och Storstockholms lokaltrafik i enlighet med bilagt förslag att gälla från och med den i april under förutsättning att landstinget i Uppsala län fattar motsvarande beslut. Landstingsrådsberedningens motivering Efter ett målmedvetet arbete från bland annat Alliansen i Stocldiolms läns landsting startade i december 2012 trafiken med pendeltåg på sträckan Stockholm- Arlanda- Uppsala. En trafik som binder samman tre viktiga nav för arbete, boende och studier. Eftersom Upplands Lokaltrafik genomför förändringar i sitt biljettsystem så ändras härmed också UL:s och SL:s kombinationsbiljetter på sträckningen Stockholm- Arlanda- Uppsala. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari 2015 Föreslagen prislista för UL/SL-biljetter från och med den 1 april 2015 Intäktsfördelning från och med 1 april 2015

2 Jill Stockholms läns landsting 2 (2) SKRIVELSE LS Trafiknämndens beslut den 3 februari 2015 Carl Rydingstam

3 Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsdirektörens stab LS Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Ankom 'Stockholms läns landsting Dnr Ärendebeskrivning Förslag till ändrad prislista för biljetter som gäller för resa i både Uppsala och Stockholms län. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari 2015 Föreslagen prislista för UL/SL-biljetter från och med den 1 april 2015 Intäktsfördelning från och med 1 april 2015 Trafiknämndens beslut den 3 februari 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa priserna i det gemensamma biljettsortimentet för Uppsala lokaltrafik och Storstockholms lokaltrafik i enlighet med bilagt förslag att gälla från och med den 1 april under förutsättning att landstinget i Uppsala län fattar motsvarande beslut. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Uppsala läns landsting planerar att sänka priset på vissa kollektivtrafikresor. Detta medför att priset på de biljetter som gäller för resa i både Uppsala och Stockholm, så kallade UL/SL-biljetter, också behöver sänkas. I samband med detta föreslås också vissa förändringar i biljettsortimentet samt införandet av en pensionärsrabatt. Bakgrund Uppsala lokaltrafik och Storstockholms lokaltrafik har tagit fram gemensamma biljetter, som gäller för resa i båda länen, för att underlätta för resenärerna. Nivåerna på biljettpriserna är satta genom att priset för resor i respektive län slås ihop varefter en så kallad kombinationsrabatt

4 Stockholms läns landsting 2(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS dras av. Landstinget i Uppsala län planerar att sänka biljettpriserna för resor i Uppsala vilket medför att priset för kombinationsbiljetten också behöver justeras. Trafiknämnden har därför beslutat föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa priserna i det gemensamma biljettsortimentet för Uppsala lokaltrafik, UL, och Storstockholms lokaltrafik, SL, de så kallade UL/SL-biljetterna. Förutsättningen är att Uppsala läns landsting som planerat fattar motsvarande beslut. Överväganden Uppsala lokaltrafik planerar att sänka priset på 30-dagarsbiljetten vilket medför att priset på UL/SL-biljett för 30 dagar sänks med i snitt 2,5 procent. De planerar också att införa en pensionärsrabatt på 30- dagarskortet vilket medför att det blir möjligt att införa pensionärsrabatt på UL/SL 30-dagarskort för pensionärer. En förutsättning för att man ska få ta del av pensionärsrabatt på en UL/SL-biljett är att man uppfyller SL:s kriterier för pensionärsrabatt. Priset på zonbiljetter föreslås höjas i Uppsala, vilket medför en justering om cirka 2, 5 procent på motsvarande UL/SL-biljetter. I samband med att Uppsala lokaltrafik planerar att lansera en ny försäljningsapp, föreslås ett nytt sätt att köpa resor för de som reser ofta mellan länsgränserna, men inte så ofta att ett periodkort är motiverat. I dagsläget finns 10-resorsbiljetter inom UL/SL-sortimentet som endast utgör cirka två procent av den samlade försäljningen. Priset per resa blir rabatterat om man köper tio resor på en och samma gång. Troliga orsaker till att biljettypen inte används så frekvent är att den bara gäller för en och samma typ av resa över länsgränserna, och att man måste lägga ut en förhållandevis stor summa vid ett och samma tillfälle. SL föreslår att 10- resorsbiljetten ersätts med möjligheten att köpa resor till rabatterat pris via reskassa på SL-accesskorten. Rabatten på dessa biljetter kommer dock att bli något lägre eftersom resenären inte förbinder sig till ett visst antal resor. Förändringen innebär dock också att resenären inte behöver lägga ut stora summor i förväg för att få del av rabatt på resan. Föreslagen prissättning av de nya zonbiljetterna framgår av bilagan Föreslagen prislista för UL/SLbiljetter.

5 Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Ekonomiska konsekvenser av beslutet Eftersom SL-delen av priset är oförändrat får justeringen av befintliga period- och zonbiljetterna ingen direkt påverkan på SL:s och därmed landstingets intäkter. Införandet av 30 dagarsbiljett med pensionärsrabatt kan innebära en intäktsminskning. Omfattningen beror på till vilken del införandet får nya resenärer att välja kollektivtrafiken. Skulle endast andelen redan befintliga resenärer som kan köpa biljett med pensionärsrabatt byta biljettkategori är bedömningen att det skulle innebära en intäktsminskning på cirka en miljon koronor baserat på 2014 års försäljning. Införandet av möjligheten att köpa rabatterade zonbiljetter med UL:s reskassa bedöms totalt sett vara intäktsneutralt. En överflyttning från ordinarie UL/SL-zonbiljetter till de rabatterade påverkar intäkterna negativt, medan minskad rabattnivå jämfört med 10-resorsbiljetten påverkar intäkterna positivt. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. > r Toivo Heinsoo \ Landstingsdirektör

6 Föreslagna priser för UL/SL-biljetter från och med den 1 april 2015 Periodbiljetter Pris idag Pris from 1 april UL län + SL län 1485 kr 1450 kr UL län + SL län student 1050 kr 1015 kr UL Län + SL län pensionär kr Zonbiljetter helt pris Pris idag Pris from 1 april UL zon 2 SL zon C 45 kr 47 kr ULL zon 3 SL zon C 45 kr 47 kr UL zon 3 +SL ABC 75 kr 74 kr UL zon 1+2 SL zon C 65 kr 68 kr UL zon 2+5, SL ABC 90 kr 95 kr UL zon SL C 85 kr 88 kr UL SL zon ABC 110 kr 115 kr UL SL ABC 130 kr 135 kr UL SL ABC 150 kr 155 kr Zonbiljetter ungdom Pris idag Pris from 1 april UL zon 2 SL zon C 25 kr 27 kr UL zon 3 SL zon C 25 kr 27 kr UL zon 3 +SL ABC 40 kr 42 kr UL zon 1+2 SL zon C 40 kr 40 kr UL zon 2+5, SL ABC 50 kr 54 kr UL zon SL C 50 kr 51kr UL SL zon ABC 65 kr 66 kr UL SL ABC 75 kr 78 kr UL SL ABC 90 kr 90 kr Zonbiljetter helt pris reskassa UL zon 2 SL zon C UL zon 3 SL zon C UL zon 3 SL ABC UL zon 1+2 SL zon C UL zon 2+5, SL ABC UL zon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris from 1 april 41kr 41kr 63 kr 59 kr 81kr 77 kr 99 kr 117 kr 135 kr Zonbiljetter ungdom reskassa UL zon 2 SL zon C UL zon 3 SL zon C UL zon 3 SL ABC ULzon 1+2 SL zon C ULzon 2+5, SL ABC ULzon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris from 1 april 25 kr 25 kr 38 kr 35 kr 49 kr 46 kr 59 kr 70 kr 81 kr

7 Zonbiljetter helt pris UL zon 2 SL zon C 27 kr 25% 20 kr 36 kr 25% 27 kr 47 kr 47 kr 22 kr 25 kr UL zon 3 SL zon C 27 kr 25% 20 kr 36 kr 25% 27 kr 47 kr 47 kr 22 kr 25 kr UL zon 3 + SL ABC 27 kr 25% 20 kr 72 kr 25% 54 kr 74 kr 74 kr 20 kr 54 kr UL zon 1+2 SL zon C 54 kr 25% 41 kr 36 kr 25% 27 kr 68 kr 68 kr 41 kr 27 kr UL zon 2+5, SL ABC 54 kr 25% 41 kr 72 kr 25% 54 kr 95 kr 95 kr 41 kr 54 kr UL zon SL C 81 kr 25% 61 kr 36 kr 25% 27 kr 88 kr 88 kr 61 kr 27 kr UL SL zon ABC 81 kr 25% 61 kr 72 kr 25% 54 kr 115 kr 115 kr 61 kr 54 kr UL SL ABC 108 kr 25% 81 kr 72 kr 25% 54 kr 135 kr 135 kr 81 kr 54 kr UL SL ABC 135 kr 25% 101 kr 72 kr 25% 54 kr 155 kr 155 kr 101 kr 54 kr Zonbiljetter ungdom UL zon 2 SL zon C 16 kr 25% 12 kr 20 kr 25% 15 kr 27 kr 27 kr 12 kr 15 kr UL zon 3 SL zon C 16 kr 25% 12 kr 20 kr 25% 15 kr 27 kr 27 kr 12 kr 15 kr UL zon 3 + SL ABC 16 kr 25% 12 kr 40 kr 25% 30 kr 42 kr 42 kr 12 kr 30 kr UL zon 1+2 SL zon C 32 kr 25% 24 kr 20 kr 25% 15 kr 39 kr 40 kr 25 kr 15 kr UL zon 2+5, SL ABC 32 kr 25% 24 kr 40 kr 25% 30 kr 54 kr 54 kr 24 kr 30 kr UL zon SL C 48 kr 25% 36 kr 20 kr 25% 15 kr 51 kr 51 kr 36 kr 15 kr UL SL zon ABC 48 kr 25% 36 kr 40 kr 25% 30 kr 66 kr 66 kr 36 kr 30 kr UL SL ABC 64 kr 25% 48 kr 40 kr 25% 30 kr 78 kr 78 kr 48 kr 30 kr UL SL ABC 80 kr 25% 60 kr 40 kr 25% 30 kr 90 kr 90 kr 60 kr 30 kr priser intäktfördelning från och med den 1 april 2015 Periodbiljetter Pris UL:s del rabatt UL pris Pris SL:s del rabatt SL pris totalt pris efter rabatt Prisförslag Intäkt UL Intäkt SL UL län + SL län 750 kr 6% 705,0 kr 790 kr 6% 742,6 kr kr kr 706 kr 744 kr UL län + SL län student 520 kr 6% 489 kr 560 kr 6% 526 kr kr kr 490 kr 525 kr UL län + SL län pensionär 450 kr 6% 423 kr 490 kr 6% 461 kr 884 kr 885 kr 424 kr 461 kr Reskassa: Vuxen Pris UL:s del rabatt UL pris Pris SL:s del rabatt SL pris totalt pris efter rabatt Prisförslag Intäkt UL Intäkt SL UL zon 2 SL zon C 20 kr 10% 18 kr 25 kr 10% 23 kr 41 kr 41 kr 18 kr 23 kr UL zon 3 SL zon C 20 kr 10% 18 kr 25 kr 10% 23 kr 41 kr 41 kr 18 kr 23 kr UL zon 3 SL ABC 20 kr 10% 18 kr 50 kr 10% 45 kr 63 kr 63 kr 18 kr 45 kr UL zon 1+2 SL zon C 40 kr 10% 36 kr 25 kr 10% 23 kr 59 kr 59 kr 36 kr 23 kr

8 UL zon 2+5, SL ABC 40 kr 10% 36 kr 50 kr 10% 45 kr 81 kr 81 kr 36 kr 45 kr UL SL C 60 kr 10% 54 kr 25 kr 10% 23 kr 77 kr 77 kr 54 kr 23 kr UL SL zon ABC 60 kr 10% 54 kr 50 kr 10% 45 kr 99 kr 99 kr 54 kr 45 kr UL SL ABC 80 kr 10% 72 kr 50 kr 10% 45 kr 117 kr 117 kr 72 kr 45 kr UL SL ABC 100 kr 10% 90 kr 50 kr 10% 45 kr 135 kr 135 kr 90 kr 45 kr Reskassa: Ungdom UL zon 2 SL zon C 12 kr 10% 11 kr 15 kr 10% 14 kr 25 kr 25 kr 11 kr 14 kr UL zon 3 SL zon C 12 kr 10% 11 kr 15 kr 10% 14 kr 25 kr 25 kr 11 kr 14 kr UL zon 3 SL ABC 12 kr 10% 11 kr 30 kr 10% 27 kr 38 kr 38 kr 11 kr 27 kr UL zon 1+2 SL zon C 24 kr 10% 22 kr 15 kr 10% 14 kr 35 kr 35 kr 22 kr 13 kr UL zon 2+5, SL ABC 24 kr 10% 22 kr 30 kr 10% 27 kr 49 kr 49 kr 22 kr 27 kr UL SL C 36 kr 10% 32 kr 15 kr 10% 14 kr 46 kr 46 kr 32 kr 14 kr UL SL zon ABC 36 kr 10% 32 kr 30 kr 10% 27 kr 59 kr 59 kr 32 kr 27 kr UL SL ABC 48 kr 10% 43 kr 30 kr 10% 27 kr 70 kr 70 kr 43 kr 27 kr UL SL ABC 60 kr 10% 54 kr 30 kr 10% 27 kr 81 kr 81 kr 54 kr 27 kr

9 Stockholms läns landsting 1151 Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Nr 2/2014 Datum för justering: Datum för anslag: Kristoffer Tamsons Nanna Wikholm 11 Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 (TN ) I ärendet förelåg tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. BESLUT Trafiknämnden beslöt - med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik - besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta att att fastställa priserna i det gemensamma UL/SL-sortimentet i enlighet med bilagd prislista; samt förklara paragrafen omedelbart justerad. Vid protokollet Ingela Svanberg Ohlsson Exp. Landstyrelsens förvaltning Registraturen TF

10 Jill Trafikförvaltningen S r ^ Z STOCKHOLMS LAMS LANDSTING 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt Diarienummer TN Infosäk. klass Kl (Öppen) Dn,.LS.2ö/S:0.!SS Taxeförändring UL/SL-biljetter den i april 2015 Ärendebeskrivning Förslag till beslut angående förändring av taxan för UL/SL-biljetter. Förändringen görs med anledning av att UL ska förändra priset för zonbiljetter och periodbiljetter samt införa möjligheten att köpa UL/SL-zonbiljetter med UL:s reskassa i UL:s app för biljettförsäljning. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås - med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik - besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa priserna i det gemensamma UL/SL-sortimentet i enlighet med bilagd prislista. Förvaltningens förslag och motivering Bakgrund Sortimentet av UL/SL-biljetter har tagits fram för att underlätta resandet över länsgränsen till Uppsala med pendeltåget. Taxan för UL/SL-biljetterna består av priset för SL-biljetten plus priset för UL-biljetten minus en kombinationsrabatt. När UL förändrar sina priser ändras därmed också priset för UL/SL-biljetterna. Periodbiljetter UL kommer sänka priset på 30-dagarsbiljetten. Det innebär att priset på UL/SL 30 dagarsbiljetter sänks med i snitt 2,5 % UL kommer införa rabatt för pensionärer på 30-dagarsbiljetter, något man inte haft tidigare. Det gör att pensionärsrabatt kan införas även på UL/SL 30 dagarsbiljett.

11 JUL Trafikförvaltningen SS^^ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(3) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Diarienummer TN Infosäk. klass Kl (Öppen) För att få pensionärsrabatt ska resenären uppfylla SL:s kriterier för pensionärer. Zonbiljetter UL kommer höja priset på zonbiljetterna. Det innebär att priset på UL/SLzonbiljetterna höjs med i snitt 2,5 % Zonbiljetter köpt med reskassa via UL:s app För de resenärer som reser regelbundet över länsgränsen, men inte så ofta att en periodbiljett blir lönsam, finns idag en 10-resorsbiljett. Vid köptillfället betalar resenären för 10 likadana zonbiljetter. Dessa biljetter säljs av UL via en mobilapp. I samband med att UL lanserar en ny försäljningsapp vill vi ändra erbjudandet till denna kategori resenärer. De ska istället erbjudas att köpa rabatterade zonbiljetter via reskassa. Försäljningen av 10-resorsbiljetten har varit låg, knappt ca 2 % av den totala försäljningen av UL/SL-biljetter. Orsaker till det är bland annat att resenären måste köpa 10 biljetter av samma sort samtidigt vilket betyder att de som inte gör samma resa varje gång inte kan använda biljetten på ett bra sätt. Dessutom måste resenären betala en relativt stor summa vid köptillfället När resenären kan köpa zonbiljetter som rabatteras via reskassa blir flexibiliteten större eftersom resenären kan köpa en biljett åt gången. Resenären behöver därmed inte lägga ut en lika stor summa för att tillgodogöra sig rabatten. Rabattnivån per köpt biljett kommer bli lägre jämfört med 10- resorsbiljetten eftersom resenären inte förbinder sig att köpa 10 biljetter samtidigt. Prissättning av zonbiljett köpt med reskassa framgår av prisbilagan. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Eftersom SL-delen av priset är oförändrat får justeringen av befintliga periodoch zonbiljetterna ingen direkt påverkan på SL:s intäkter. Införandet av 30 dagarsbiljett med pensionärsrabatt kan innebära en intäktsminskning. Omfattningen beror på till vilken del införandet får nya resenärer att välja kollektivtrafiken. Skulle endast andelen redan befintliga resenärer som kan köpa biljett med pensionärsrabatt byta biljettkategori är bedömningen att det innebär en intäktsminskning på ca 1 mkr baserat på 2014 års försäljning. Införandet av möjligheten att köpa rabatterade zonbiljetter med UL:s reskassa bedöms totalt sett vara intäktsneutralt. En överflyttning från ordinarie UL/SLzonbiljetter till de rabatterade påverkar intäkterna negativt medan minskad rabattnivå jämfört med 10-resorsbiljetten påverkar intäkterna positivt.

12 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3(3) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Diarienummer TN Infosäk. klass Kl (Öppen) SL:s andel av intäkterna för UL/SL-biljetterna uppgick under 2014 till ca 55 mkr. Zonbiljetternas andel av dem är ca 6 mkr. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Anders Lindström Förvaltningschef Sara Catoni Trafikdirektör Bilaga Ny prislista UL/SL-biljetter samt prislista med intäktsfördelning.

13 Periodbiljetter Pris UL:s del rabatt UL pris Pris SL:s del rabatt SL pris totalt pris efter rabatt Prisförslag Intäkt UL Intäkt SL ULlän+SLlän 750 kr 6% 705,0 kr 790 kr 6% 742,6 kr kr kr 706 kr 744 kr UL län + SL län student 520 kr 6% 489 kr 560 kr 6% 526 kr kr kr 490 kr 525 kr UL län + SL län pensionär 450 kr 6% 423 kr 490 kr 6% 461 kr 884 kr 885 kr 424 kr 461 kr Zonbiljetter helt pris ULzon 2SLzon C 27 kr 25% 20 kr 36 kr 25% 27 kr 47 kr 47 kr 22 kr 25 kr ULzon 3 SL zon C 27 kr 25% 20 kr 36 kr 25% 27 kr 47 kr 47 kr 22 kr 25 kr ULzon3 + SLABC 27 kr 25% 20 kr 72 kr 25% 54 kr 74 kr 74 kr 20 kr 54 kr ULzon 1+2 SL zon C 54 kr 25% 41 kr 36 kr 25% 27 kr 68 kr 68 kr 41 kr 27 kr ULzon 2+5, SL ABC 54 kr 25% 41 kr 72 kr 25% 54 kr 95 kr 95 kr 41 kr 54 kr ULzon SL C 81 kr 25% 61 kr 36 kr 25% 27 kr 88 kr 88 kr 61 kr 27 kr UL SL zon ABC 81 kr 25% 61 kr 72 kr 25% 54 kr 115 kr 115 kr 61 kr 54 kr UL SL ABC 108 kr 25% 81 kr 72 kr 25% 54 kr 135 kr 135 kr 81 kr 54 kr UL SL ABC 135 kr 25% 101 kr 72 kr 25% 54 kr 155 kr 155 kr 101 kr 54 kr Zonbiljetter ungdom ULzon 2 SL zon C 16 kr 25% 12 kr 20 kr 25% 15 kr 27 kr 27 kr 12 kr 15 kr ULzon 3 SL zon C 16 kr 25% 12 kr 20 kr 25% 15 kr 27 kr 27 kr 12 kr 15 kr ULzon 3 + SLABC 16 kr 25% 12 kr 40 kr 25% 30 kr 42 kr 42 kr 12 kr 30 kr ULzon 1+2 SL zon C 32 kr 25% 24 kr 20 kr 25% 15 kr 39 kr 40 kr 25 kr 15 kr ULzon 2+5, SL ABC 32 kr 25% 24 kr 40 kr 25% 30 kr 54 kr 54 kr 24 kr 30 kr ULzon SL C 48 kr 25% 36 kr 20 kr 25% 15 kr 51 kr 51 kr 36 kr 15 kr UL SL zon ABC 48 kr 25% 36 kr 40 kr 25% 30 kr 66 kr 66 kr 36 kr 30 kr UL SL ABC 64 kr 25% 48 kr 40 kr 25% 30 kr 78 kr 78 kr 48 kr 30 kr UL SL ABC 80 kr 25% 60 kr 40 kr 25% 30 kr 90 kr 90 kr 60 kr 30 kr

14 totalt pris Reskassa: Vuxen Pris ULs del rabatt UL pris Pris SL:s del rabatt SL pris efter rabatt Prisförslag Intäkt UL Intäkt SL ULzon 2SLzon C 20 kr 10% 18 kr 25 kr 10% 23 kr 41 kr 41kr 18 kr 23 kr ULzon 3 SL zon C 20 kr 10% 18 kr 25 kr 10% 23 kr 41 kr 41kr 18 kr 23 kr ULzon 3SLABC 20 kr 10% 18 kr 50 kr 10% 45 kr 63 kr 63 kr 18 kr 45 kr ULzon 1+2 SL zon C 40 kr 10% 36 kr 25 kr 10% 23 kr 59 kr 59 kr 36 kr 23 kr ULzon 2+5, SL ABC 40 kr 10% 36 kr 50 kr 10% 45 kr 81 kr 81kr 36 kr 45 kr UL1+2+3 SL C 60 kr 10% 54 kr 25 kr 10% 23 kr 77 kr 77 kr 54 kr 23 kr UL SL zon ABC 60 kr 10% 54 kr 50 kr 10% 45 kr 99 kr 99 kr 54 kr 45 kr UL SL ABC 80 kr 10% 72 kr 50 kr 10% 45 kr 117 kr 117 kr 72 kr 45 kr UL SL ABC 100 kr 10% 90 kr 50 kr 10% 45 kr 135 kr 135 kr 90 kr 45 kr Reskassa: Ungdom ULzon 2 SL zon C 12 kr 10% 11 kr 15 kr 10% 14 kr 25 kr 25 kr 11kr Mkr ULzon 3SLzon C 12 kr 10% 11 kr 15 kr 10% 14 kr 25 kr 25 kr 11kr Mkr ULzon 3SLABC 12 kr 10% 11 kr 30 kr 10% 27 kr 38 kr 38 kr 11kr 27 kr ULzon 1+2 SL zon C 24 kr 10% 22 kr 15 kr 10% 14 kr 35 kr 35 kr 22 kr 13 kr ULzon 2+5, SL ABC 24 kr 10% 22 kr 30 kr 10% 27 kr 49 kr 49 kr 22 kr 27 kr UL1+2+3 SL C 36 kr 10% 32 kr 15 kr 10% 14 kr 46 kr 46 kr 32 kr Mkr UL SL zon ABC 36 kr 10% 32 kr 30 kr 10% 27 kr 59 kr 59 kr 32 kr 27 kr UL SL ABC 48 kr 10% 43 kr 30 kr 10% 27 kr 70 kr 70 kr 43 kr 27 kr UL SL ABC 60 kr 10% 54 kr 30 kr 10% 27 kr 81 kr 81kr 54 kr 27 kr

15 Periodbiljetter UL län + SL län UL län + SL län student UL Län + SL län pensionär Pris idag Pris from 1 april kr kr 1050 kr 1015 kr 885 kr Zonbiljetter helt pris UL zon 2 SL zon C ULL zon 3 SL zon C ULzon 3 + SL ABC ULzon 1+2 SL zon C ULzon 2+5, SL ABC ULzon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris idag 45 kr 45 kr 75 kr 65 kr 90 kr 85 kr 110 kr 130 kr 150 kr Pris from 1 april 47 kr 47 kr 74 kr 68 kr 95 kr 88 kr 115 kr 135 kr 155 kr Zonbiljetter ungdom UL zon 2 SL zon C UL zon 3 SL zon C ULzon 3 + SL ABC ULzon 1+2 SL zon C ULzon 2+5, SL ABC ULzon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris idag 25 kr 25 kr 40 kr 40 kr 50 kr 50 kr 65 kr 75 kr 90 kr Pris from 1 april 27 kr 27 kr 42 kr 40 kr 54 kr 51 kr 66 kr 78 kr 90 kr Zonbiljetter helt pris reskassa UL zon 2 SL zon C UL zon 3 SL zon C ULzon 3 SL ABC ULzon 1+2 SL zon C ULzon 2+5, SL ABC ULzon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris from 1 april 41 kr 41 kr 63 kr 59 kr 81 kr 77 kr 99 kr 117 kr 135 kr Zonbiljetter ungdom reskassa UL zon 2 SL zon C UL zon 3 SL zon C ULzon 3 SL ABC ULzon 1+2 SL zon C ULzon 2+5, SL ABC ULzon SL C UL SL zon ABC UL SL ABC UL SL ABC Pris from 1 april 25 kr 25 kr 38 kr 35 kr 49 kr 46 kr 59 kr 70 kr 81 kr

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet 1(2) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-24 Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 14 Ärende TN 2017-1160 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik FÖRSLAG 2015:75 LS 2015-1122 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 13 Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 Ärendebeskrivning Förslag till beslut angående förändring av taxan för UL/SL-biljetter.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, punkt 6 Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter Ärendebeskrivning Försäljningen av rabatterade evenemangsbiljetter

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1402-0224 Landstingsstyrelsen Motion 2014:1 av Curre Hansson m.fl. (S) om att komplettera pendeltågs- och tunnelbanestationer

Läs mer

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *06-1 7 0 0 0 1 4 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare

Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1242 Landstingsstyrelsen Motion 2015:36 av Birgitta Sevefjord (V) om sänkta arvoden för landstingsråd och gruppledare Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0761 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 2-6 0001 1 Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala

Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 1212-1704 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 000 1 5 ' Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala 1 (2) FÖRSLAG 2013:21 LS 1212-1704 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala Föredragande landstingsråd: Christer

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0343 Landstingsstyrelsen) tanostjngsstyrctssn 1 4-05- 20 0001 9 Yttrande över departementspromemorian - En tydligare

Läs mer

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1232 Landstingsstyrelsen Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra

Läs mer

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen 2014-05-21 LS 1403-0269 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14-06-17 Q0C05 Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö Föredragande

Läs mer

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken,

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken, Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0888 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09- 03 0 0005 Landstingsstyrelser! Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar

Läs mer

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0867 Landstingsstyrelsen Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård

Läs mer

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsen Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-26 LS 2015-1382 Landstingsstyrelsen Ändring av kategoritillhörighet för fastigheterna Söderbymalm 3:241 i Haninge kommun, Borrsvängen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0341 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-08-14 LS 1406-0733 Landstingsstyrelsen Yttrande över Domstolsverkets promemoria - Underrättsorganisationen i Stockholms län - förslag

Läs mer

Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm

Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 1412-1499 Landstingsstyrelsen Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) om Nya Karolinska Solna (NKS)

Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) om Nya Karolinska Solna (NKS) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 LS 2016-1133 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) om Nya Karolinska Solna (NKS) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1400 r lanostln&sstyrelsen Landstingsstyrelsen (11-11-22 * 017 i Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:93 LS 2015-1511 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:48 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Tomas Eriksson (MP) om att utöka möjligheten för resenärer i kollektivtrafiken att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2014:51 LS 1403-0377 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

PIL Stockholms läns landsting

PIL Stockholms läns landsting PIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen 1 (2) SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsek LANDSTINGSSTYRELSE! 14-05- 2 7 0 0005 * Upphandling av entreprenörer för utförande av geotekniska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare 1 (2) FÖRSLAG 2013:57 LS 1212-1647 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1542 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant! Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1309-1147 Landstingsstyrelsen Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin (V) om inrättande av whistleblowing-funktion hos SL

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin (V) om inrättande av whistleblowing-funktion hos SL 1 (2) FÖRSLAG 2013:35 LS 1205-0670 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin (V) om inrättande av whistleblowing-funktion hos SL Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 2(2)

Stockholms läns landsting 2(2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-1501 Landstingsstyrelsen Motion 2015:38 av Rickard Wall (-) om möjligheten för Stockholms läns landsting att agera

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 FÖRSLAG 2016:46 LS 2016-0696 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-03-05 LS 1312-1531 Landstingsstyrelse^ LANDSTINGSSTYRELSEN 1-4 -04-08 00 00 5 ' Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting

Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsen Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) " Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN

Stockholms läns landsting 1 (2)  Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0899 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09-03 0001 1 " Landstingsstyrelsen Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation

Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsen Motion 2013:26 av Tomas Melin (MP) om alkoholfri representation Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Justering av biljettsortiment med anledning av beslut om prisjustering, borttagande av zoner samt nya avtal för pendeltågstrafiken över länsgränsen

Justering av biljettsortiment med anledning av beslut om prisjustering, borttagande av zoner samt nya avtal för pendeltågstrafiken över länsgränsen 1(7) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-10 Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 16 Ärende TN 2016-0838 Infosäkerhetsklass Justering av biljettsortiment

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 1 (2) FÖRSLAG 2012:36 LS 1205-0649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing 1 (2) FÖRSLAG 2013:3 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms fäns landsting 1(2)

Stockholms fäns landsting 1(2) Stockholms fäns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-10-14 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsen Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:88 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-01-25 LS 1201-0053 I»2-02-21 Landstingsstyrelsen i - OMT Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:80 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting 32 Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-1300 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om "kontrollstation"

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landsting

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1096 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring om samverkan mellan Kungliga Tekniska Föredragande landstingsråd: Peter

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda

Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 LS 1209-1265 Landstingsstyrelsen Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken 1 (2) FÖRSLAG 2013:19 LS 1212-1703 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer