LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD"

Transkript

1 Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård

2 MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar och symptom för dem som arbetar inom lantbruk. Främja och upprätthålla deras arbetsförmåga och hälsa. Återställa nedsatt arbetsförmåga genom att påverka arbetsmiljön, arbetsgemenskapen och de personer som arbetar inom jordbruket. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 2

3 LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Anslutningen till företagshälsovården är frivillig för lantbruksföretagarna. För personer i arbetsförhållande skall arbetsgivaren ordna med företagshälsovård. Ca hälften av de lantbrukare som har lantbruket som huvudsyssla har anslutit sig till företagshälsovården. Lantbruksföretagarnas företagshälsovård har i huvudsak ordnats vid hälsovårdsstationerna. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 3

4 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD ÄR KONTINUERLIG VERKSAMHET verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan Avtal om företagshälsovård Verksamhetsplan GÅRDSBESÖK HÄLSOUNDER SÖKNING skolning i förstahjälp 1 2 ÅR sjukvård ARBETSMILJÖ INTERVJU HÄLSOUNDER SÖKNING hänvisa till rehabilitering 1 2 ÅR sjukvård verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 4

5 BÖRJA MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Avtal om företagshälsovård skriftligt allmänna arrangemang, tjänsternas innehåll och omfattning. Företagshälsovårdens verksamhetsplan skriftligt görs upp för 3 5 år framåt granskas årligen företagshälsovårdens mål, behov som grundar sig på arbetsplatsens omständigheter samt åtgärder som orsakas av dessa. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 5

6 UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL LPA 1/2 Lantbruksföretagarens uppgifter utlämnas till LPA:s register över gårdsbesök för att erhålla nedsatt premie på OFLA försäkringen personuppgifter, produktionsinriktning, anslutningsdatum till företagshälsovården, kommande gårdsbesök samt deltagare, utfört gårdsbesök samt deltagare förbindelse, att gårdsbesök utförs med minst fyra års mellanrum. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 6

7 UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL LPA 2/2 Vid varje gårdsbesök anhålls det om tillstånd, att få överlåta uppgifterna om gårdsbesöket till LPA:s register över gårdsbesök de centrala hälsoriskerna i arbetsförhållandena förslag till åtgärder hur åtgärdsförslagen genomförts. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 7

8 UTREDNING OM ARBETSFÖRHÅLLANDEN I utredningen om lantbrukarens arbetsförhållanden ingår såväl gårdsbesök som intervju om arbetsförhållande. Först gör man ett gårdsbesök. Efter ca två år följer man upp arbetsförhållande genom en intervju i samband med hälsoundersökningen. Enligt den goda företagshälsovårdspraxisen utförs gårdsbesök med fyra års mellanrum. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 8

9 GÅRDSBESÖK Gårdsbesöket görs av företagshälsovårdaren, en sakkunnig inom lantbruket och vid behov av en företagshälsovårdsläkare och/eller en fysioterapeut. Företagaren får en skriftlig feedback över gårdsbesöket som stöd för utvecklingen av arbetsförhållanden. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/2007 9

10 GÅRDSBESÖK Vid gårdsbesöken bedöms bl.a. följande faktorer: fysikaliska faktorer dvs. buller, belysning, temperaturförhållande, vibration biologiska faktorer dvs. virus, bakterier, kvalster, mögel kemiska faktorer dvs. damm, gaser och kemikalier olycksfallsrisker i arbetet och barnens säkerhet ergonomin dvs. arbetsställningar och metoder arbetets fysiska och psykiska belastning beredskapen till första hjälp behov och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

11 HÄLSOUNDERSÖKNING Intervjuer och undersökning som utförs av företagshälsovårdaren: längd, vikt, blodtryck syn, hörsel, laboratorieprov fysisk prestationsförmåga psykiskt välmående vaccinering exponeringsundersökningar behovet av rehabilitering. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

12 HÄLSOUNDERSÖKNING Läkarundersökning enligt behov: arbetsrelaterade sjukdomar och/eller behövlig medicinering speciell risk att insjukna i arbetet t.ex. buller eller damm utredning av arbetsförmågan utredning av rehabiliteringsbehovet. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

13 VERKSAMHET FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA ARBETSFÖRMÅGAN Mål: att upprätthålla och återställa den fysiska konditionen, det psykiska välbefinnandet samt de sociala färdigheterna. Upprätthålla yrkesskickligheten. Företagshälsovården ger råd och handledning åt lantbruksföretagarna hur verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan kan verkställas. Företagshälsovården inbegriper synvinkeln för verksamhet att upprätthålla arbetsförmågan i sina egna åtgärder. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

14 SJUKVÅRD INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förutom förebyggande företagshälsovård kan företagaren sluta avtal om sjukvård. Sjukvården omfattar: vård på allmänpraktiserande läkarnivå given av företagsläkaren vård som ges av företagshälsovårdaren vård som består av specialistläkares konsultationer för att utreda arbetsförmågan och vårdmöjligheter behövliga laboratorie och röntgenundersökningar. Sjukvården ersätts till 50 %. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

15 SAMARBETSGRUPPENS UPPGIFTER Att planera och följa upp verksamheten inom företagshälsovården samt informera om denna. Möten 1 2 gånger per år. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

16 PARTERNA I SAMARBETSGRUPPEN Företagshälsovården, producentorganisationen, FPA, LPA, ProAgria rådgivningsorganisationen, övriga. Företagshälsovården fungerar som sammankallare. Ordförande och sekreterare kan cirkulera. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

17 LANTBRUKARE DU KAN PÅVERKA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Var en aktiv kund och håll kontakt med företagshälsovården. Framför Dina önskemål och behov till personalen vid företagshälsovården. Utgör arbetshälsofrågorna en del av verksamheten på Din gård (kvalitetssystem)? Samlas samarbetsgruppen inom lantbrukets företagshälsovård regelbundet? Via gruppen kan Du påverka hur företagshälsovården fungerar just för Dig! Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

18 VAD KOSTAR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN? I den av hälsovårdscentralen anordnade företagshälsovården är gårdsbesök och arbetsmiljöintervjuer avgiftsfria för lantbruksföretagaren. Lantbruksföretagaren betalar 40 % av följande kostnader för den förebyggande verksamheten: hälsoundersökningar samt laboratorie och röntgenundersökningar förstahjälputrustning och skolning verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan. fortsätter... Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

19 VAD KOSTAR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN? Resekostnaderna ersätts delvis. Lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården får 20% nedsättning på sin arbetstids OFLA arbetsskadeförsäkring. Kostnaderna för företagshälsovården är avdragsgilla i lantbruksbeskattningen. Företagshälsovårdens kostnader för företagaren är i medeltal euro per år. Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

20 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Lag om företagshälsovård 1383/2001, 1117/2005 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården 1484/2001 Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001 Lag om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 1026/1981 med förändringar Lag om pension för lantbruksföretagare 1280/2006 Lag om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård 859/1984 Sjukförsäkringslag 1224/2004, 1113/2005 Folkhälsolag 66/1972 med förändringar Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

21 TILLÄGGSUPPGIFTER Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård (Mytky) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) Arbetsskyddsdistrikten Arbetshälsoinstitutet, Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård 06/

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen Innehållsförteckning 3 Alandia som försäkringsgivare Specialister på sjöfartens behov Arbetsolycksfall sker varje dag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Arbetarskyddsanvisningar och guider 1 Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2007 Innehållsförteckning Arbete vid bildskärm belastar... 3 Utredning och bedömning av riskerna i arbetet...

Läs mer

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Kompetensutveckling Målet för kompetensutveckling är att samtidigt

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista 2014. Allt för din hälsa

Terveystalo. arbetsframtidstjänster. prislista 2014. Allt för din hälsa Terveystalo arbetsframtidstjänster prislista 2014 Allt för din hälsa Innehållsförteckning Företagshälsovårdstjänster... 3 Förebyggande tjänster och tjänster som upprätthåller arbetsförmågan...4 Sjukvård

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Alkohol- och drogpolicymanual

Alkohol- och drogpolicymanual Alkohol- och drogpolicymanual modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Redaktör: Anne Kujasalo Arbetsgrupp: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer