Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr LiU 1339/02-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Kommentarer resultat/avräkning NUV 2003 Nedanstående sammanställning är gjord utifrån gällande avräkningsprinciper, vilka i korthet bygger på retroaktiv justering av anslag utifrån verkliga utfall på program och fristående kurser. PROGRAM Som framgår av sammanställning (bilaga 1) har NUV att utbetala ytterligare anslag om 974 tkr. Hänsyn har tagits till förvaltningsavgiften. Samtliga program har budgeterats med en genomströmning på 90% för Den genomsnittliga genomströmningen är på 86%. Lärarprogrammen i Linköping. Lärarprogrammen i Linköping ses som en avräkningsenhet. Erhållen budget uppgår till tkr och värdet av utfall uppgår till tkr. Avvikelsen är positv +560 tkr exkl förvaltningsavgift. Genomströmningen ligger på 85%. Lärarprogrammet; NyLub Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är negativ tkr exkl. förv.avgift.. Lärarprogrammet, NyLub har ett högre HST-utfall än budgeterat. Färre studenter tar studieuppehåll och gör avbrott än väntat. HPR är dock lägre vilket pekar på en lägre genomströmning, 80%. Grundskollärarprogrammet och Slöjdlärarprogrammet är under avveckling. Erhållen budget 0 kr och värdet på utfallet är tkr respektive +61 tkr. Avvikelsen positiv tkr resp. +56 tkr exkl. förv.avgift. Gamla Gymnasieprogrammet har erhållit i budget och värdet av utfallet är Avvikelsen positiv +411 tkr exkl. förv.avgift.. I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca tkr gällande lärarprogrammet i Linköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Folkhögskollärarprogrammet Erhållen budget uppgår till värdet av utfallet uppgår till Avvikelsen är negativ 166 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 88%. I budget ingår ett generellt påslag med 500 tkr. I utfallet ersätts de 500 tkr av att delar av kursutbudet är beräknat enligt nätklassning med ett påslag med 12 tkr på HST LU-prislapp.

2 Lärarprogrammen i Norrköping Barn och ungdom: Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är negativ 36 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen är 113%. Det negativa resultatet, trots genomströmningen, förklaras av att HST och HPR i utfallet har en något annorlunda klassning än i budget. Gamla grundskollärarprogrammet. Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen är positiv +861 tkr exkl. förv.avgift.. Då programmet är under avveckling är utfallet av HPR högt vilket förklarar den positiva avvikelsen i förhållande till budget. Lärarprogrammet i Norrköping Erhållen budget tkr. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen negativ 121 tkr exkl. förv.avgift.. Genomströmningen 82% I 2002 års avräkning tillämpades periodisering av eftersläpning i redovisning av HPR. Intentionerna i avräkningsreglerna har följts dvs ersättning utgår för verklig produktion under BÅ och inte för produktion som avläses i HAT nästa BÅ.. I ett uppbyggnadsskede är detta viktigt då program i avveckling inte kan kompensera bortfallet av dessa HPR. I och med att programmet vuxit till full volym är detta problem mindre. Nämnden har då en fodran på ca tkr gällande lärarprogrammet i Norrköping. Nämnden tog beslut om att pengarna stannar på program för riktade satsningar! Magisterprogram Outdoor Education. Erhållen budget 319 tkr. Extra utbetalning om 336 tkr har skett därför kurserna beräknades på HU/SA prislapp istället för NA/TE. Sammanlagd budget = 655 tkr.värdet av utfallet uppgår till 877 tkr. Avvikelsen är positiv +207 exkl. förv.avgift. Adult Learning Erhållen budget 146 tkr. Budgeten justerades med Sammanlagd budget = 306 tkr. Ingen avräkning görs. Genomströmning 38%. Pedagogiskt arbete Erhållen budget 820 tkr. Felaktigt antal HST och HPR i budget. Stämmer inte med erhållna medel. Värdet av utfallet uppgår till tkr. Avvikelsen positiv tkr exkl. förv.avgift. Genomströmningen låg 40%. Specialpedagogik Erhållen budget tkr. Programmet återbetalade 500 tkr under hösten då antalet HST var färre än budgeterat = 624. Värdet av utfallet uppgår till 294 tkr. Avvikelsen är negativ 307 exkl. förv.avgift.

3 Övrigt Aspirant (bilaga 2) Har erhållit medel om tkr. I det beloppet ingår ett särskilt tillägg om 40 tkr per HST. Värdet av utfall är tkr. Avvikelsen negativ 316 tkr exkl. förv.avgift.. Preparandår Har erhållit medel om 546 tkr. Värdet av utfall är 408 tkr. Avvikelsen är 128 tkr exkl. förv.avgift. Fristående kurser Fristående kurser (bilaga 3) Utfall i HST uppgår till 304 mot budgeterade 386. Utfall i HPR uppgår till 209 mot budgeterade 347. Genomströmningen är 69%. Utfallet avviker negativt på samtliga institutioner med undantag för ESI och TEMA. Programkurs som fristående kurs: (bilaga 4) 36,9 HST och ca 25,19 HPR har i utfallet för fristående kurs registrerats på programkurser, främst inom lärarprogrammen i Linköping och Norrköping. Då medel utgått för dessa Hst och Hpr i programmens budgetar 2003 bör också utfallet ligga i avräkningen av programmen. Beslut NUV Dnr LIU 1339/02-21: Utfallet flyttas över till avräkning av program istället för av fristående kurs. Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde med Nämnden för utbildningsvetenskap den 27 april I beslutet har deltagit ledamöterna Anward (ordförande), Tibell, Ahlstrand, Boozon, Fejes, Hultman, Lindström, Torstenson-Ed och Hallesius. Tjänstgörande suppleanter var Carlsten och Waldebring. Närvarande var även utbildningsledare Henmark, Magnusson och Sundkvist, sekreterare Kelly och universitetsadjunkt Zethson, den sistnämnda föredragande. Jan Anward Ordförande Samuel Zethson Universitetsadjunkt

4

5 VT 03 NUV Avräkning Aspirant NUV 2003 Kurs Poäng Antal regantal prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Ersättning Plus 40 tkr!tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA2 IUV Kunskapsbildning, kunskap och lärande ,5 2, ,5 3, LPEDA3 IUV Barns, ungas och vuxnas lärande , , LPMA11 IUV Skolmatematik ,25 0, ,3 0, SPB02 ISK Spanska ,5 0, ,5 0, MAB09 MAI Matematikens historia ,075 0, ,1 0, IETE199 MAI Diskret matematik ,125 0, ,1 0, LPNA19 IFM Modern fysik ,125 0, ,1 0, Delsumma 8,325 6, ,1 7, HT 03 NUV Kurs Poäng Antal regprognos prest Ger HSTHPR 80% HU/SA NA/TELU ÖV Budget Plus 40 tkr Tot bud HST HPR Ersättning Plus 40 tkr!tot bud LPEDA1 IUV Utbildning som lokala verkligheter ,2 11 8, ,3 7, LASPA1 IUV Demokrati och värdegrundsfrågor ,2 11 8, ,3 3, LASPA2 IUV Särskild arbetsplatsförlagd utbildning 6 1 0,8 0,15 0, ,2 0, LPA22 MAI Matematik ,6 0,5 0, ,5 0, ITADI20 MAI Numerisk analys 3,5 2 1,6 0,175 0, ,2 0, INMAA15MAI Linjär algebra 6 1 0,8 0,15 0, , ITATA10 MAI Abstrakt algebra 5 1 0,8 0,125 0, ,1 0, ESI Textil slöjd ,8 0,25 0, ESI Textil slöjd ,8 0,25 0, IHHAA04EKI Handelsrättslig översiktskurs ,8 0,25 0, , IHFÖA87EKI Budgetering och kalkylering ,8 0,25 0, , IHSPC01ISK Spanska ,8 0,5 0, ,4 0, HENA11 ISK Engelska ,8 0,5 0, ,4 0, HTYC01 ISK TYSKA ,8 0,5 0, ,4 0, LPA06 ISK Inriktning engelska ,8 0,5 0, , Delsumma 26,1 20, ,2 12, SUMMA 34,4 27, , Beloppen betalas ut i engångsposter. Avräkning enligt Delsummor per institution/helår Budget Utfall AVVIKELSE vanliga rutiner vid årsuppföljning. IUV ISK MAI IFM ESI EKI SUMMA PrislapparHST HPR HU/SA ##### ### NA/TE ##### ### ÖV ##### ### LU ##### ### UTFALL Samuel Zethson

6

7 Programkurs som fristående kurs NUV 2003 HST HPR HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV HU/SA NA/TE NÄT LU ÖV Tkr utf utf HST HPR utf ESI 9,16 7,00 3,25 5,91 3,00 4, ,2 7,0 IBV 4,25 3,75 4,25 3, ,3 3,8 IFM 0,50 1,39 0,50 1, ,5 1,4 IRK 0,50 0,63 0,50 0, ,5 0,6 ISK 1,00 0,56 1,00 0, ,0 0,6 ITUF 17,25 9,50 17,25 9, ,3 9,5 IUV 2,00 1,25 1,25 0,75 0,50 0, ,0 1,3 MAI 2,25 1,11 2,25 1, ,3 1,1 36,91 25, Pris HST HPR HU/SA NA/TE ÖV LU NÄT Samuel Zethson

8 AVRÄKNING BÅ 2003 NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP TAKBELOPP NUV 2003 VÄRDE AV PRODUKTION TAKBELOPP DIFFERENS Varav överprod överstigande 3% Ersättning till NUV (takbelopp) Ersättning utöver takbelopp NÄTPENGAR SUMMA: Extra medel utöver redan utbetalt takbelopp ( ) AVRÄKNING program, fristående kurs 2003 Utbetalt Utfall Att betala 941 In 2004 Esättning takbelopp+nätpengar Avräkning 941 Ingående balans SUMMA SAMUEL ZETHSON

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2003 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

RiR 2009:25. Resursstyrning i högskolans grundutbildning

RiR 2009:25. Resursstyrning i högskolans grundutbildning RiR 2009:25 Resursstyrning i högskolans grundutbildning ISBN 978 91 7086 198 7 RiR 2009:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum: 2009-12-07 Dnr: 31-2008-1068

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer