Betalningsförmedling. September 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalningsförmedling. September 2007"

Transkript

1 Betalningsförmedling Konkunkturläget - Ljus himmel med allt fler mörka moln Konjunkturbedömarna överträffar varandra i ljusa framtidsutsikter, uppfattningen att gamla ekonomiska samband inte längre gäller förs fram. Den minnesgode kan konstatera att detta är en favorit i repris: För sex år sedan ansågs att IT gjorde att konjunktursvängningar inte längre existerade. Detta följdes av en nedgång som bara överträffades av bankkrisen. På sista tiden har det dykt upp ett antal orosmoln på konjunkturhimlen såsom: dämpad ordertillväxt, flaskhalsar pga personalbrist, räntehöjning i Sverige, stigande inflation och dämpad tillväxt i USA samt sjunkande inköpsprisindex i augusti. Läs mer: Utredning om betalningstider En utredning som häromdagen överlämnades till näringsministern slår effektivt hål på myten om den höga betalningsmoralen i svenskt näringsliv. Så mycket som 16% av alla fakturor betalas mer än en vecka sent. Det konstateras att detta skapar problem, inte bara för de drabbade företagen, utan också för den samhällsekonomiska effektiviteten. Utredningen framför tanken att en åtgärd skulle kunna vara att i ökad grad offentliggöra information om verkliga betalningstider. Läs mer:www.regeringen.se/naring Bra seminarium om Cash Management Handelsbanken och Affärsvärlden inbjuder till ett halvdagsseminarium kring internationell Cash Management den 8 november. Talarlistan innehåller namn som: Pär Boman, VD Handelsbanken, Maria Dolfe, VP CapGemini samt Jukka Heikkinen, VP Metsä Group, vilket torde borga för en intressant förmiddag. Anmälan kan göras på Affärsvärldens hemsida Posten outsourcar till Lindorff Posten går i bräschen för den trend som diskuterats i många år men som haft svårt att finna fäste i Sverige, nämligen outsourcing av ekonomiadministration. Tillsammans med Lindorff har man beslutat att lägga ut ekonomihanteringen på kontoren i Solna och Umeå. Lindorff räknar med att genom sin storlek kunna göra betydande effektiviseringar av administrationen. Läs mer:www.posten.se

2 Myndigheter sparar med E-tjänster Att svenska myndigheter kan spara miljarder med elektronisk ärende- och fakturahantering är inget nytt. Redan i mitten på 90 talet drevs frågan inom ramen för projektet Toppledarforum. Därefter övergick namnet till 24-timmarsmyndigheten men resultatet var lika magert. Under tiden har dock möjligheten för genomförande av de analyserade potentialerna förbättrats tack vare att infrastrukturen inom IT området utvecklats. Frågan har återuppväckts igen av alliansregeringen och verket för förvaltningsutveckling (Verva) har gjort nya analyser och pekat på besparingspotentialer. Tex räknar man med att kunna spara 4 mdkr bara på att använda elektronisk fakturahantering. Bara Försäkringskassan skulle kunna spara 56 mkr genom att automatisera hanteringen av bostadsbidrag. Läs mer: Dyrt med exotiska kundfordringar Enligt en undersökning genomförd av företaget Atradius, så tar det i snitt fyra år att driva in en kundfordran i Indien jämfört med 208 dagar för en i Sverige. För att undvika den risken tar de flesta stora företag en kreditförsäkring som garanterar likvid efter 180 dagar, men hela 90% av de mindre svenska exportföretagen saknar en sådan försäkring. Läs mer:www.atradius.se. Dåliga kommunala betalningsrutiner Sveriges största kommuner har ett stort antal betalningsanmärkningar med den kommunala huvudstaden i absoluta topp. Bakom detta ligger bristfälliga rutiner som att alla skulder behandlas likadant. Men här finns också ett attitydproblem, nämligen att kommunen på grund av sin myndighetsstatus anser sig ha en gräddfil när det gäller att göra rätt för sig. Från samarbetsorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting framhålls istället att kommunerna bör föregå med gott exempel eftersom man där hanterar andra människors pengar. Läs mer: Inköp Kurs och uthyrningsföretag inom inköp Scandinavian Purchasing group är en ny aktör på den allt hetare marknaden för kurser, seminarier och skräddarsydd utbildning inom inköp. Lite ovanligare är att man dessutom erbjuder uthyrning av personal inom detta område. Mer information finns på företagets hemsida

3 Ökad forskning om upphandling Konkurrensverkets generaldirektör framhåller i en skrivelse till regeringen att ökad effektivitet i upphandling kan sänka samhällets kostnader med 10-20%. Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting menar därför verket att det är angeläget att satsa på forskning inom upphandlingsområdet. Läs mer: Seminarium om ny upphandlingslagstiftning Vi har tidigare i detta nyhetsbrev berättat om den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari Med anledning av detta arrangerar advokatfirman Delphi seminarier om den nya lagstiftningen den 11 resp. 18 december. Läs mer på: Möte i Pharos referensgrupp för inköp Pharos referensgrupp för inköp träffades för ett lunchmöte den 5 september i Pharos lokaler på Vasagatan 38 i Stockholm. Ämnet för dagen var Partnering. Gösta Fernström från Fernia AB berättade om sina erfarenheter som utbildare och konsult. Presentationen avbröts som vanligt frekvent av frågor från åhörarna och övergick med tiden till en livlig diskussion om fördelarna att använda Partnering och möjligheten att kombinera detta med LOU. Vi avslutade med en diskussion kring referensgruppens arbetsformer och bekräftade att nästa möte kommer att ledas av Anna Ulfsdotter Forsell och Maria Laxvik och handla om nya LOU. Eventuellt knyter de Peter Lindblom till sig i hans nya roll som avdelningschef på Konkurrensverket. Ett tänkbart ämne för första mötet 2008 är inköpsstyrning. Slutligen informerade Anders om att han flyttar den 1 oktober till konsultföretaget Andersson & Bydler men att denna referensgrupp kvarstår i oförändrad form. Nästa möte i gruppen kommer att bli den 4 december på Procure IT Right, Karlavägen 108 (hiss 3) i Stockholm. Inbjudan till nästa möte kommer som vanligt att sändas ut ungefär en månad i förväg. Gösta Fernströms presentationsmaterial finns på Pharos blogg:www.freewebs.com/pharosblogg/index.htm. och på vår hemsida

4 Kurser och seminarier Conductive ordnar en kurs i att hitta nyckeltal för ökad effektivitet i inköpsprocessen den januari Silf kurs i användning av köpkort den november. Silf kurs i leverantörsbedömning i Stockholm 3-4/10, 10-11/12 Nytt från Silf Silfs nya forskningsinstitut (SRI) har fått ett advisory board bestående bla av : Svante Axelsson (Silf), Björn Axelsson(Handelshögskolan), Phil Carler (Caps), Hubert Fromlet (Swebank), Mats Abrahamsson(Linköpings Universitet) m.fl Stora inköpardagen, kommer att äga rum i Stockholm den 24 oktober. Läs programmet på Silf s hemsida Silfs VD Svante Axelsson rapporterade ifrån World Summit i Bath på Handelshögskolan torsdagen den 6 september. Ett 20 tal medlemmar fick en beskrivning av trender och tendenser dels för olika inköpsorganisationer dels generellt inom inköpsområdet. Svantes presentation kan erhållas från Socialt ansvar Nyinrättat pris för socialt ansvar Ett exempel på det ökade intresset för socialt ansvar är att affärstidningen Veckans affärer instiftat ett pris inom området. Den första upplagan av detta pris gick till Percy Barnevik, klädfabrikanten Dem Collective och SKF. I SKF s fall handlar det om att ha integrerat socialt ansvar i all upphandling medan för Dem Collective är snarare socialt ansvar en del i själva affären. Läs mer: Tematidning kring CSR Mediaplanet ger ut en tematidning om CSR som en annonsbilaga till Dagens Industri 11 september Bilagan kan beställas på telefon nummer eller på

5 Kedjor brister i etik Vissa ledande klädkedjor brister uppföljning av socialt ansvar enligt en granskning som gjorts av tidningen Råd & Rön i samarbete med europeiska konsumenttidningar. Det är framförallt Esprit, Benetton och Lindex som hängs ut. Däremot konstateras att stora kedjor som H&M klara sig bättre i granskningen. Ett generell problem i branschen är att många har uppförandekoder men saknar rutiner för uppföljning av dem. Läs mer: Delphi jobbar gratis Som ett tecken i tiden har Advokatfirman Delphi & Co tecknat ett samarbetsavtal med läkare utan gränser där man kommer att bistå organisationen på ideell basis med juridisk rådgivning bl.a inom upphandling. Denna typ av samarbeten kan i framtiden bli ett vanligt alternativ till varumärkesbyggande t.ex i form av sponsoring. Läs mer: Projektstyrning Första årliga Svenska konferensen om Agila metoder. Den 7 november anordnar DSDM Konsortiet i Sverige en konferens med namnet Agile i Sverige Konferensen är den första i en årlig serie och det är tänkt att den skall bli en plattform för information och kompetensutbyte om agila metoder och arbetssätt i projekt. Agile kan i korthet beskrivas som ett synsätt inom projektmetod och styrning som sätter verksamhetsnyttan främst och som fokuserar på prioriteringar för att få leveranssäkerhet i projektarbetet. Man tonar ofta ner den formella delen av metodiken och tillämpar sunt förnuft med viss struktur. Konferensen vänder sig till alla som är intressenter i verksamhetsförändring och IT, oavsett om det är som kund, leverantör eller brukare. Mer information kan fås på Verksamhetsstyrning Styrkort för kommunikation av strategier I det aktuella numret av nyhetsbrevet Making scorecards actionable Newsletter 28 gör man några reflexioner kring vad som gör att vissa styrkort fungerar och andra inte. Man talar om

6 strategikartor som verktyg för att åskådliggöra och kommunicera strategin, inte bara som ett multidimensionellt mätinstrument. Genom att introducera scorecards och andra verksamhetsstyrningsverktyg menar författarna att man också skapar ett gemensamt affärsspråk inom organisationen. Lär mer på Affärsfolket köper själva IT-lösningar Enligt Computer Sweden så har nu linjechefer på alla nivåer börjat köpa IT-tjänster och produkter på egen hand för att stödja sin affärsutveckling. Framförallt menar man att detta gäller Business Intelligence verktyg av olika slag, till exempel för verksamhetsstyrning. De nya leverantörer som kommit fram väljer också enligt tidningen bort it-avdelningen och vänder sig direkt till affärsfolket. Det finns två reflexioner som vi omedelbart gör kring denna trend, som också vi sett den senaste tiden: 1. Det är viktigt att investeringar inom business intelligence styrs av vilka behov man har, och inte av leverantörens utbud av produkter. En nära koppling mellan beställaren och brukarna är därför oftast bra menar vi. 2. Det är olyckligt om IT-avdelningen inte ses som en naturlig samarbetspartner i projekt kring nya lösningar. Detta kan leda till onödiga problem när systemen såsmåningom skall driftas i företagets vanliga miljö och vidare förvaltas och utvecklas under flera år. Läs mer på Nytt från Pharos Seminarium i inköpsstyrning Anders Kron och Mikael Wallgren från Pharos kommer att medverka som moderatorer på ett seminarium i inköpsstyrning den januari 2008 i Conductives regi. Dessutom kommer de att hålla en praktiskt inriktad Workshop kring inköpsstyrning i samband med seminariet. Mer information kan fås på Flytt till annat bolag Efter fem år på Pharos flyttar Anders den 1 oktober till konsultföretaget Andersson & Bydler

7 Andersson & Bydler som är en avknoppning från Cepro och Cap Gemini har funnits sen 1988 och är ett medelstort managementkonsultföretag med ca 20 konsulter. Man är specialiserad på att driva förändringsprocesser i företag och offentlig sektor. Kontoret ligger vid Globen (på Arenavägen 41) och man har också kontor i Göteborg och Söderhamn. Den verksamhet som hittills bedrivits inom ramen för Pharos i form av nätverksträffar, nyhetsbrev, kompetensutveckling och konsultverksamhet kommer dock att fortsätta med oförminskad styrka som vanligt. Anders kontaktuppgifterna från den 1 oktober blir då: Anders Kron Andersson & Bydler AB Box (Arenavägen 41) Stockholm, Globen Tel: Fax: Mobil: Frukostmöten om verksamhet och projektstyrning Pharos och Andersson & Bydler planerar att under hösten arrangera frukostseminarier tillsammans inom t.ex områdena verksamhetsstyrning och projektprioritering. Inbjudan kommer att skickas ut separat och via Pharos och Andersson & Bydlers hemsidor. Minnesvärt citat Datorer är värdelösa. De kan bara ge dig svar. Pablo Picasso

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer