Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården"

Transkript

1 Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning

2 Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke!

3 Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera så mycket på innehållet. Viktigare att veta var man hittar informationen och kunna hantera denna information.

4 Lydnadskultur till Ansvarskultur Istället för att lära sig det rätta svaret behöver man få en grund för att utveckla ett rimligt svar. (Marton, Carlgren)

5 Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen (Lpo 94) Kursplanerna (inklusive betygskriterier)

6 Förr: kvantitativ kunskap Olika ämnens faktainnehåll: Fakta om historisk epok Grammatik i språk Veta hur man räknar ut arean på en triangel Lära sig utantill, reproducera

7 Nu: kvalitativ kunskap Utveckla olika förmågor t ex: Använda begrepp Använda teorier Använda modeller Se sammanhang Dra slutsatser Utveckla tänkandet ämnena

8 Skolverkets förklaring Den kvalitativa synen på kunskap innebär att andra kvaliteter än faktainlärning lyfts fram. Att se och förstå sammanhang och principer blir viktiga aspekter av kunnandet. Det ska inte vara möjligt att skaffa sig ett högt betyg endast genom att behärska en stor mängd stoff. Faktamemorering måste kompletteras med andra kvaliteter.

9 Kvalitativa kunskaper förutsätter kvantitativa kunskaper Man kan inte förstå och använda faktakunskaper man inte har.

10 Läraruppdraget enligt Lpo 94 Vi ska lära eleven att lära sig. Eleven ska utveckla olika förmågor.

11 Reflektionsdagar Varför? Öka måluppfyllelsen bland eleverna Öka trivseln på Hur? Eleverna arbetar med sin förståelse av hur de lär sig genom lärandemodeller. Aktuella värdegrundsfrågor diskuteras utifrån lärandemodeller.

12 När? - 1 ggr/månad Klassen arbetar tillsammans med klassföreståndare kl Utlagda i planeringskalendern

13 Förmåga = Handling = Göra Exempel: Eleven använder begrepp, modeller och teorier (NO) Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar (NO) Eleven gör enkla analyser (svenska) Eleven använder sig av (svenska) Eleven använder olika källor, sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa (SO) Eleven utvecklar ett logiskt och problemlösande sätt att tänka. (matematik)

14 Vad ska vi bedöma? Förutom fakta- och begreppskunskaper, även komplexa kompetenser och sätt att resonera.

15 Kvalitet som ska bedömas All kunskap kan uppnås i olika grad Exempel ur vuxenvärlden: duktiga och mindre duktiga bilförare duktiga och mindre duktiga läsare duktiga och mindre duktiga konstnärer duktiga och mindre duktiga matematiker

16 Hur ska vi bedöma? Ge eleverna utmanande uppgifter för att stimulera komplext tänkande Göra förväntningarna (mål, goda exempel) synliga för eleverna Ta in eleverna i bedömningen av sitt eget lärande

17 Exempel på bedömningsuppgift År 9 (SO): Jämför Tyskland under 1930-talet och utbrottet av andra världskriget med USA:s krig i Irak och diskutera om det finns samband mellan demokrati och fred.

18 Exempel på bedömningsuppgift År 9 (Np kemi) En skolklass har gjort mätningar i en sjö nära skolan vid upprepade tillfällen. De har mätt ph strax efter terminsstarten under några års tid. (ett diagram visas) Eleverna bestämmer sig för att ta kontakt med kommunens miljöchef. Motivera utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv vilka miljöåtgärder kommunens miljöchef bör föreslå på kort och på lång sikt utifrån de mätresultat eleverna visar upp?

19 Utveckling - betyg Vi ska stötta elevernas lärande (dvs kunskapsutveckling), t ex: Klassrumssamtal Skriftlig respons Arbete med utvecklingsmatrisen Kamratrespons Reflektionsdagar Vi ska se hur långt mot målen eleverna nått: Skriftligt omdöme Betyg

20 Fakta till Förmåga Förstå målen Genomgång Läsa Iaktta Fakta Härma Samtala Samarbeta Arbeta Ge respons Träna Skrivuppgift Drama Presentation Prov Laboration Tillverka Färdighet Lärarrespons Elevrespons Självreflektion (Betyg) Bedöma

21 Arbetsområdesplanering Arbetsområdesplanering Varför? Mål! Hur? Tidsplanering Vad? När? Matris Utvalda rader som matchar de utvalda strävansmålen

22 Utvecklingsmatris (exempel) Bedömningen avser: Förmågan att hantera centrala begrepp Återger vissa begrepp Använder centrala begrepp med viss förståelse Använder viktiga centrala begrepp Behärskar ett flertal viktiga centrala begrepp Använder centrala begrepp där helheten visar på förtrogenhet Förmågan att hantera fakta Återger viss fakta Använder fakta från lektionerna under temat Använder fakta från tidigare teman och årskurser Använder egen inhämtad fakta som visar på förståelse Använder fakta från flera olika källor där helheten visar på förtrogenhet Förmåga till att använda olika källor Återger innehållet ordagrant Söker och sammanställer fakta från olika källor Klarar av att hitta egna källor Kan förklara sitt val av källor Kan föra ett källkritiskt resonemang Förmåga till självständighet i arbetet (ej sobedömning) Har med sig material och kommer i tid Kommer igång med arbetet efter påtryckning Sätter igång direkt med att lösa uppgifterna Kommer med egna relevanta förlag till uppgifter Kommer med egna relevanta förslag till uppgifter och fullföljer dem Förmåga att arbeta tillsammans med andra (ej sobedömning) Arbetar enskilt Är delaktig i gruppens arbete Tar ansvar för gruppens gemensamma arbete Försöker inspirera resten av gruppen Är en inspiratör för resten av gruppen

23 Elevens lärande med formativ bedömning Arbetsområde Arbetsområde IUP

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer