Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola"

Transkript

1 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed , Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25 jui ICA:s mksse - Ås Fuemo, Bby Tå få Bby kodioi - I Lsso, Nosude Blbuke få Wdis Blmo - Mi Psso, Bby Peskoe 200 koo hos Wls - Leif Eiksso, Gävle Wls J, F & By Bk disk hos Wls fis Ci These sid 2 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6-7 Iehåll i måds All Tid s Tk sid 8-9 Lå v me... Öppe Hus vid Nosudes skol sid 10 Tese bld Svies ys övlevde Södköd skids Hed sid 11 Billy ss vide i vspo I semifil blev de sopp fö Bby Clskol sid 14 Fjolåes succé åkm Byds små föe så fö viki besillfäll sid 14 E döm h å i uppfyllelse fö Ls-Gu

2 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Tk Om Vilk kfsmli de blev i byd ef fö måds ikel se fö llmähe skdes i Hmåe! De do iå ismliskmpj både i Bby Nosude so uppslui. M de k du läs miuppsle i äs umm bli de uppfölji v kmpj hu m å vide bee espekive o. Näs v edje bode i flfmiljsfsihe i Svies miljopomsåd k äk si isälle bo lde, dy olv poc sä de diek vill bo ldsbyd, vis udsöki s Jodbuksvke vi delki i. Och v de olv poc s vill bo lde fis övesio v åi, keoi di vi väl bö äk bfmilj. Bode väl l fö byd s vå? De ju bfmilj vi behöv fö säksäll skol skp udl fö fiidskivie. De oså viki kosum hos buik, hvke sviceföe. Så då behövs väl b de ä kpo fö elis k då, ell? I upp s kl sä ej ill bo lde i udsöki, 29 poc, fis demo fl åi. M se i Hmåebyd h m ed äk, ie b dem u äv de s älde ä så. H sk de v y ålds kf bes u Visio Hmåebyds Äldeso, d du, 55 å älde vi kä s s km i lådo, få möjlihe vk d fmid äldeso. Så viki du sv. I måds umm mö du oså å v de små föe i byd. Nåo v livsv fö besillfäll svice åo fö både di mi v. Av olik ledi behöv vi ibld uppsök sjukvåd. J få o fö e del kos, j um sk olydi pi så d s ifåsä pillbuk. Ty de mi kopp, s j själv vill v besämm. Viss de så, ici må å livsödvädi, m j o oså du själv må å k vk di siuio. Om du di id. Od xl h föfölj mi miäble v ud må, må å mi sädi följesle v ä j åke. Hde llid k lå i mi olik väsko. Afll v ldi lå bo. I ovemb fö åe sde sudiecikel i sykäi fö dm 65+. Täke de kude v b mo Olle i id fö kämpo s kude km smyde. M äk, s dess h j ie behöv d miäble v mi od xl kä j ie. Så 65+ ie hid be s ä ldi, k kos. Nu sä j ie mi kocep ä fö ll. V h ä o de m själv vill d behdli, d ici m vill h ell. Vi å mo ljuse id, d bli läe läe äv de fofde k km sö i mäd, så ve vi s, s km de vå i. Lev väl! V-be Väby Däi 1/1 sid kos 5350:- 1/2 sid kos 2790:- 1/4 sid kos 1395:- Sööji Mkpli Tolepd husud Jim Ludkvis Asvi uive edkö: Mie Ludqvis Lyoupodukio: Ky Kilmoe Tyi: Gävle Offse All mil i idi skydd l. upphovsäsl. Poliisk obode Läs m ospis ed Aosboki 2014, ss d 5:e vje måd Uivisd å 2014, 24 jui, 21 febui, 21 ms, 11 pil, 23 mj, 13 jui, 25 juli, 22 uusi, 19 sepemb, 24 okob, 21 ovemb, 12 decemb E helåspumio ill åo ufö Hmåebyd kos 320 koo Aosboki, pis mm Aospis Smli pis exkl ms. 1/8 sid kos 790:- 1/16 sid kos 435:- Föisois 170:- Aosboki osmil Kok Texmkie: Tel , mobil Osk Bjöklos vä 1, Bby E-Pos: HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS du få 12:e måd is Beli k du välj mell mådsvis, kvl, hlvå ell helå. Ri Mie: , ell e-pos TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER D osi få iehåll hös 20 od sm m elefo Pis 80:- Ski vi e-pos ill ell i Vill du sä i ko födelsedsb, vid ell ud yfödd kos de få 125 koo bode solek du h ee foo. sid 2

3 All Tid s Små & Go i Hmåebyd VÄLKOMMEN TILL Vi sälj DIN HÅROLOG I NORRSUNDET Eds kobeli Öppeid Måd, osd Tisd, fed Osd sä Tidsbesälli el Välkm! Jväs 4, Nosude Nu öpp vi podukioskökes buik i! Löd 22/2 1/3 kl k du köp vo få lokl poduc Välkm i Du ve väl vi fis fö di i Hmåebyd? Hos oss k du Kopi Lå do Få lp häm hem olik blke få äe Säll fåo k vi ie sv diek, så vi ed sve å di Häm buss- åidbell Köp bö vyko få byd Häm All Tid s loklidi H hi du oså byds Tuisifomio Hej ALLA Hmåebo - bode i Nosude, Bby, Hs, Hmåefjd, Råhäll, Axmby, Axmbuk, To, Åby, Häelsä, Hs, Sjökll... Visio Hmåebyds Äldeso h di iå e mye bsv bee! Vi h må älde h i byd s lp oss l d ud vi id h i Hmåes idosliv. Vå föi s uddes fö må å sed h bey mye fö byds b ud. Vå älde vd uldk illvo. Och e y bode viki! Och d k Du oså ö iss! Vi spel fö yhesbod både i Nosude Bby! Du s bo i Hmåe, h föäld, vä bek! OM NÅGRA VECKOR KOMMER DET EN ENKÄT TILL ALLA HAMRÅNGEBOR SOM ÄR 55 ÅR OCH ÄLDRE. N Gävle kmu vill udsök hu ivå i Hmåe s si fmid bode. Vi sk ö vd vi k fö få så må s möjli sv kä! Hjälp ill du oså så käsv bli ifylld iskide! P ALLA s du kä! Och Du välkm ill vå mch! Vm idoshälsi få Ms Josso lede Nosudes IF S Nod lede i NoHm B-O Esöm lede i Hmåefjds Bdy Pik Nod, e Nosude IF hoey Visio Hmåebyds Äldeso sid 3

4 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Öppe Hus i ieios e vid Nosudes skol N Nosudes skol ibjöd ill åes Öppe Hus, så v de ie b po ill skol s öppdes, u oså po u i vld. Åes em h å i ieios e, åo v e självskive vl, då skol ie b emo må v b få sylsökde fmilj, u äv h ubye elev emell si väskol i Gmbi. Och syfe kl; lyf fm smbee, se smmh få kuskp väv i bee i schems olik äm. Bild vä få väskol i Gmbi lde si ydli spåk, msk s b illvk likså, liks bev s elev skivi ill si mbisk skolkm. Till pjem v Dvi ummo Texs sv sjö Emm, Assiy, Hdi, Nyemchi Rebecc så Ud e yvi poäd M elev hde m bjud ä så ud Öppe Hus-d. Vkli fi li fmädde ieio, de svde si publik musiklisk kvlkd, d ll iledde så All få v. Emil kpde i, Ad Ami sjö solo, Texs sv Dvi ummo, Emm, Assiy, Hdi, Nyemchi Rebecc sjö si så Alice, Elvi Emmeli bjöd lå K ju bli vi vå. Tex foo: Mie Ludqvis Bld usälli ud Öppe Hus-d; hel vä v msk s elev skp i äme Bild. 2: soi Musikcfé så, musik skech få les evy Fy, Nosude Isllio, Svice, VVS-Buik Webshop Vfö Thmi vmepump? Få de s h. Vfö Thmi vmepump? Fö fi hembesök, Få de s h. kosdsfösl off - kok Bohlis Rö Pemi 22 ms kl.16:00, föesälli 23 & 29 ms kl.16:00 sm 28 ms kl.19:00 Bilje besälls Fy el: Biljepis: 250 k Ikl. mi smöås dy föe föesälli, kffe dopp i pus. Välkm N A T F i smbee Fy ABF Vksdsvä 6, Bby Tel: Jö Mis Gös Sef sid 4

5 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Södköd skids Hed -Nej, ej, ej! De v i evli sy s möe svi fö Nohms elljuss Hed hve. Skidse h koss åskilli å fyhjuli kilelå sä. Så h s de u del v se, vis Leif Pesso. På kilelå sä v de 3,2 kile lå se hde åo kos skids fyhjuli åsmk skdo, s i kbiio de mild väde jo se obukb åskilli imms ideell bee d spoli. G kö ihop sö sed p sko hde vi lys få fm e väldi fi s, välbesök ie b v hmåebo, u hi k skidåke både få Gävle Oelbo, b Leif Pesso. I de mild väd s u å i böj v febui vå vi ie ö s lls, fö då isk vi d sö s fis kv böj smäl. Hoppe så u ill m sö klle väd, så s k ps, s k de v fdiåk Heds elljuss fö d h säso. Mye åki, sä Leif, ie b fö skidåks skull u oså fö ll bee s ls de kosd de fö fö föi åsäll s. Tex foo: Mie Ludqvis J lp di ll s ö bevi fmiljejuidik J ö hembesök Gävle Bevisbyå vlebevisby.se Jos Flodi Söd 23 febui kl Musikudsjäs, Fösmlishuse, Wij Ev Afel, Emm Wllb ***************************************** Löd 1 ms Temd kelisk dlihe S Ass hus Gävle Amäl ill Ssus, Pis 100:-. M ifo fis vå hemsid Söd 2 ms kl Fmiljeudsjäs, Fösmlishuse, Wij ***************************************** Tosd 6 ms kl MELODIFESTIVAL I FÖRSAMLINGSHUSET, WIJ Fösmlisfo ismli ill Svsk Kyks iill bee. Eé & fik 50:- Vill du v? Kok Suse Adm Söd 9 ms kl Södsmäss, Fösmlishuse, Wij ************************************* Söd 16 ms kl Musikudsjäs, Fösmlishuse, Wij ***************************************** Söd 23 ms kl Tizémäss, Fösmlishuse, Wij Välkm ill vå soppluch i Kyks hus osd , udd veo Fö m ifomio evuell ädi se Hmåe fösmli sälj fsihe Nosude 2:27 Jväs, bedvid Kosum, 7564 m². Vdi fis. Fö ifomio i Bud läms ss 30/ I semifil blev de sopp fö Bby Clskol E fi kämpiss ill os, i semifil v ävli Vi i femm fi Bby Clskol Mhild Johsso Mximili Visöm s föäde se si sl v Bjökj skol få Bolläs siffo M äv ävli o slu d fö elev få Bby, så h de illsmms si klss e föämli sä jo fi PR fö si skol. Vi bu. Tex: Mie Ludqvis sid 5

6 All Tid s De små föe så fö viki besillfäll bid ill bibehåll svice s ö byd levde Byds so idusi ldes, m de små föe beså. Idéiked, flexibilie pssi yl fö övlevd, m oså vi s osbo/föi/föe ö vå iköp i byd li lokl hvke epö. Mö These 10-åsjubilde Wls J, F & By I jui fö 10 å sed o These Ads Fosmk emo yl ill dåvde jhdel föee Wls J & F i Bby. Fö divs vide i fmiljei illsmms Thes ppp Keh. Föesme v ef 80 å i byd väl ebl så de behöll de, m h jo illäe By. De fs i vå k ed få böj vi behövde fl b så dfö kplede vi sk åde byvo, s ju oså kmi bli väldi viki fö vå vksmhe. Id h Wls e smbee Kl Hedi AB, vilke ö de vi besälli k bjud hel ds soim. M kokus få byvuhus fösås uff. Tk byvuhus llid håll de läs pis of djup od, m de skulle käs fi vi s lokl föe oså kude få v i pisjämföels äk olik levs. De kske ie llid bli billie hos de söe föe. Fös isoli d poduk vi k äk s dessu föekm i vå kmpj. På fsid sälj de um Nodsjöf h oså å ubildi i På hyllo i buik by sid 6 f. Och uppde s bud fö Sysembole o de öv få de idie ä. De lokl kud h blivi ä m viki fö Wls sed idusi i Nosude ldes. Viss h vi kä v de edläi, hel kl. Smhlvåe llid e uppsvi - då km smäs fiidsbode m fie ho ösk sä ho, skulle ho se de söe kö i byd oså hde d lokl by- fbuik i åke, mil köps i. De skulle e föee sbile ud så äv jäme födeli v iäk ud åe. L offli upphdli så s d ufomd id e hid fö oss vid so iköp vd äll Gvleåd Gvlefsihe, m mide iköp fs ie v l, så d möjlihe fis. - Fl lokl byföe köp si mil vi oss de ve vi, m i vilk fi ill exempel Hmåe fösmli ö, de ve vi ie. These jobb helid i föee, ekoiubildi skö ho dill ll dmiisio bokföi. Uöv These fis oså Ci Adsso i buik s delidssälld ol s i ex vid behov. S li buik ldsbyd hdl de v iovö, hi y lösi kplem. På hyllo fis föu f, psl, skuv spik äv del hemiedisdelj. Och joodå, skuv i lösvik å fofde köp i byds jhdel. Vi fösök v lyhöd fö vd kud vill h k vi, så by vi soime. Sse illskoe i Oeos såkedjo OK/Q8:s oljo liks vå- fyksbsi. De smbee s ss mell Bby köpmä s ho mye posiiv. D väx idé k fm, s i iå själv. Och illsmms bli vi ju ske. Smb fösälji ö Wls oså d föe i byd. Så i skylfös hä ljusslio små boll i olik f, impode få Thild vi föee Lm Hdel & Impo AB säe i Nosude/ Bby få smm föe km äv Hedljuse, s fis ill fösälji hos Wls. Och s sud 10-åsjubilee. De bli sis ve i mj kmpj exbjudd ud ll d, häls These.

7 Si Sis G & Tybod, s mi uppe i lsi v si åkse fö ullsolsbu Miemo Wls Si Psso emo i si buik. Oså h hdl de v flexibel, hi y lösi, ill v idé s väx fm, bjud si själv ss svice. A v epö. Och vå es pov de y. De bli kske ie llid ä, m m ie vå, så ve m ju ie. N ho o öv buik fö e å sed v de döm s i i uppfyllelse, sä ho. Täk få h lldeles e yff, s j själv kude ufom uvel. De hde fuis i mi k sed j fi mi fös symski s 13-åi. Sy h ho jo sed dess, m oså si dfö uökde ho sk s si soim fld. De visde si v lyd ssi id km 1/3 v iäk få, 1/3 få yfösälji 1/3 få sömdsbe, sä ho. Te å buk m sä de mis by upp e y föe. Och de skiv Si ud. Viss buik iäk, m de h oså hdl so kosd i ivesi lhålli, så hiills h d o m vi bk s dy hobby. Mi jobb s oli ssis h j fofde kv delid så h j ju mi kl Cu s sö. Nu ho mi uppe i lsi v si åkse fö ullsolsbu, åo s ho hopps sk ku bli ylie kplei i hes vksmhe. Si h själv desi åks, s ho sy upp pss ef öskemål. Både ill b vux. Fjoo åks h ho ed sål, bl h Liosklubb i Hmåe Oelbo köp i skäk ill äldebod. Och yli delo ho i hälsäss, d ho sde si åks. Efs ho själv b fukioshidde, så h ho se behov s fis, ie b d u äv fö våd i övi. Må å kl, m beydelsefull lösi. Åks fö ullsolsbu ho jus u ls. J h bl sy upp fod klä msöd ullsol, s ju buk bli väldi kll vid ueviselse i kyli väd. Likså v vxduk sy upp hjulskydd, väds vid dåli väd fö udvik v, us s ds i olve. B d, i m å i sed v skölj ell slä i vämski. J vill v uvelisb uifå vd folk behöv. sid 7 Si ss sys i si mkdsföi fl sä. Fis of mkd em fö mö äff kud. M o lä ll ve m fis, i ll fll i d e byd, m så de ie. Du måse själv vis du fis. Ie b å, u åkm då då. Smbee i olik fom lyf ho fm. Fmhåll liks These smbee i Bby köpmä v vis upp ds keivie åo ho ö. I hes buik fis hvk få Små & Go i Hmåebyd Si vill lyf fm äv ds keivie uöv y sälj ho både hemsi smy i si buik. lå fl ä he själv. V smy, si vik. Och ull spu v A i Nosude ull få byds få. A övsä ju mös få olik spåk vå smbee h fkisk le ill j d d i Svie s få sälj e vikmös få elsk vikdesi. Jus u h j oså fem sy s si ill mi buik, vi si äv besälli. Och ho s fl smbesps. Skulle ill exempel lsi v åks vis si bli lyosm, sök j lp sy upp s, s hi j o ie, fö j vill o släpp viio v besuppif j id h i mi buik. Viio j, uöv y, åks så sy ho upp di besälli, by dkedjo, sy y fod i jo, fåll upp, lpp l. De ju de h vik v må b så, ve du. De häd ho sy upp kläd oså, m de ie ho å i fö mkdsfö. A få uppsy bli of e beydli dye liv ä köp fdi. Demo lyf ho fm e y bjudde ho h; sy hembydsdäk. Må hä i dob u i byd fö de ie läe pss. J h y ill Hmåedäk ie sk väl e så pl v föpssd ill dob. De ju e viki kuluv v. Skjoo sy j oså upp. Mye ld ho öv hso ill möss, s ho få öv få As Lsso, d d s idie kude sy upp huvudbod ill däk. S h ho e mi må fi ips oså. De fis må umi fö d s vill s ee, m m l si vä oså, sä Si. Id k j o v beydli uffe mo ll fösälje ä j v få böj. Byåki demo, skulle ho vilj se beydli mide v. No sjuo bode de väl å fökl skel edovisi fö vå små föe. Tex foo: Mie Ludqvis

8 LÅT HJÄRTAT VA ME Vilk kfsmli de blev ef ikel fö måd u s ismliskmpj Lå v me i både Bby Nosude Omki dbbs di v sopp i Svie vje å, d -luäddi ohö viki issäd -luvidsopp jä H. M de s ie du e sillsåde. Fö de kävs se/defibillo pojek å u så ö äddopip illäli i smhälle. Nu böjs e såd bee i oså Hmåebyd. i lde fö ö se u s j-l s All Tid Fös ekio ef ikel k få Hmåe Röd Kos odföde Ki Åb. De h måse vi ju b fösök ö åo å. Näs ekio k få Bby köpmä, s illsmms beslude d iå ismliskmpj ud spolovsve i Nosude v m ie s mm idé. I os h iill k du se uppslui ki kmpj, d föe föi olik sä km bid. E se kos ki koo i iköp, duöv fö d oså viss difskosd fö udhåll ubye v bi. Nu s vi kmpj, så få vi se vd d k e i fös skede. Sed bö vi fösås sml oss espekive o fö km fm ill hu vi å vide; vem s sv fö ismlde el, ylie ismli ödvädi, v s sk v plcde så vide, sä Emil Adsso vid ICA N i Bby. Få Nosude häls föi KNUFF, de säll upp lokl, d föe föi k äffs fö ois upp de fos bee. il he i sb Lm 112 ds, plc ho/ Om sed 112. Om bkå. Lm 112 s d läem dile islm huvude sido s,so L d ef d p fi böj ie d vje seku,lls lyss 112 sio Om m. kä s s L 112 d ds k si. 11 ud hk 2ie p L m elle 2. delb ko ö lm L e m di so lls s oo 2 2. vå fi Kooll s dus efe ks v! m ie msl11 L lä Ld s e dyb m 11p idise so d 112 sopp v iå. s, l elle d liv 1. Liv h e ljud sm d 112 puls m ssi sb d 2. L mm oo liv so 112 ilwpi e v vid se s m 2. L s lls efe k ef L so ifll? vä so pp h Le pm Kooll k Le lls e ol,ml / övle åd k sä e. HjOm112 seso ho ie d ill luf lb. L d m Livp elle m d hls L 1.ec livs ie sslls v illse liv vå fi ldy ede s, L d di s elle b! öd om l plc e Le ef sid Ad o sed ie v p m e ed efe elle ödvä d oo ie d hel l? Il p Om h me u Le el ml m 112.vje sek Iled sed e oo s, b e å i Om Rop bk Lm so o, s, lm 112. e.sio se 1. se p ude läe so s is Liv Liv huv sido ud dy ohö viki is e i liv liv p d 1. Ad böj e es ko d. d se lufvä efe e seku fi s Om k y liv vj 1. Liv. e mi ecme l,, plie efe p Gö k ec sio k d d? lyss ef Om li s vs s ml Le d se ill Rop fö äddi hk Le o k si. l,le efe möl? åkä ud ov bk ill l? o eso kä illäli ko udp is o, d dad Se ill e so s huv ddelb p m böj so illsåde s i såd d efe ds båd hä Kooll vå lä vå fi sl sp A du Rop fi ppuls Ad s. fi sm s cime, Plc mö! po dyb p p å cik 4 5 h lp l ljudh ebyd jäm em didi p. k m d evbsb Ro hö Rop ifll be håll e Kooll ud.hk he. p. Du bö k s l Tyc fö ill hls d. i sid v psyd p seku i v oss k läk i kedj fö e kop ssi d k k. vå olle e vje yc Ko m p hu v mye viki i vi m ef lyss ef melly. åsi. ko s ko s il du s k sb ki i mi 2 ibl hd s vä pl Gö kä Släpp upp ho k 3.jud Göl,sm /d e, li äddi - luädd skydd så 112 luf dvåov m il se illid ov livsec fi L kd sb hä plc k d ef e ise s,d ill Vv båd112 ill uec il 30 i m. sl Levä ps /h luf d p si e se Plc ho d liv. Me pp, pum vä häd, ls.i sb dö ov d fi ie l, se ill mi pue k h L livs Ombåd / plc 112 vå k luf 3. Göm h. ill s,d le bkåsk ef 112. do o d sed ho s ko Leef cime, l, se ill Plc d Om Ile4 5 skec plc d hä Lm livs illh e mös. lm112. s, e vå fi ude få empo d p cik läe.å vl båd d i ef ye illfö Om s-5 cm d sedd sidosb oie id o d ie d jäm ds, m Plc ull se d p böj huv ie efe å 112. Om Om d Le e seku def 30läe ie s 112. Ile d sedevb ie bkåå Lm lyss e hö. k e k si, vj s v mi s 112. h s, mi e s fi efe Ty lm e huvude Om sido d i.islö kä j - kom. Lm böjdd bk s Du bö håll d lu sko sb s- s 112. Ile d hk ude ä läe s,ov 3. Gö v k si. sekud lm ie Tyc s m fi ud sido d ö ill lp. ed lyssud 1 böj huv di vjecm sek hä d d. d, efe övs d p i delb ko se seku Ty seku ie båd sio å e fi k 5 Om beh. kä lyss si. p s huv 30 vj s sl hk i å o koppsy, böjse Ru 2, b mi Plc de 1ud. se oll d vå sio ov lås k ef ee Ty Om Kosi. fi e ö s sgö Ibsio lä mel ssi äs kä hk. du 3. 4.s d sko!vå k. Föud k. k i delb ko hel mi s hä yc Ty fi dyb ud ö i d e e e s ud e de s ed lås idi vj vä fi 1 ök sek båd d åe didu puls delb kå sko l luf smfi Ib v ude vå p ov m ko ef så se vå melp Kooll sko h Ty ljud s lä Plc upp! i Öp pe ollidi se Gö 2 d efepuls syfdussill dyb cml s Kosm d. p å 3. böj huv Släp lås åsi s 5mel ifll lä vå sömsö ljud 30 h s ibl s Ib upp äs! 2 mi p 4. mi s oll hä ö dyb jek h hel Ty puls o Ty Släp å po Ko e idi ssi båd vdk sko bk sko. lufvä 1 p vå fi ljud sm c ifll ud p e fll Ko o h mell Pl ed opp se sek v hls å 30 k upp Öp k oll cm p s å sid ude p 5 Vv se ifll Ty 1 d 30 Släp hk s huv ee oll v hls.i smb lås hse de mi å i Ty 2 ud mi Gö Ko böj. e Ib i hälhls mell å lås äs vid plösli sko d 4.bk le.. sid d hel v d fi lufvä vå dfi Ty Ib ud v k ed v h e 1 sm sek vä i sid le sko luf huv p se p v h udep Ty hk p cm y. Öp kop å HLR-åde s ill p upp 30 i 2 å s 5 illäli ud k iiv pl Se böj lås Släp ll äs h mi li l Ty å, mi äsb so me 4. Ib Gö o. p pl d bk d se bude Svsk h is ii ihopfi li. hel ko d å Ty sk d e Klämvå, o s väude y bk k Böj u sko lufhuv ed ud ko ok sfö mi. ld p ov d hk ill 1 pl. sek Se ill y Gö udp, Öpp ksläp s li GöSe upp fs d å d, d Ty hk fi ivilfösv d smbes is. D es if d d. p pmo, mi e se pl våh j huvude dövs ov udme båd hä ll s. 2beh äs ime, Iblåsi o li e fo Se ill ded, d Plc hel me ov å 4 5 dc bö mö 4. po d bk ill d em hä cik d ve å Se y k Ty, Hj-Lu Svies s lihe e sälle ol båd sb, m d vå fi o vä mös. evb jäm sk hä dpo dime c Plc hkhö ä k d båd e ime, ud cik s.pp upp be håll p 24 5 c em Plc Öpp luf dih d 4 5 s ill s ss illä illäli fö llm sbå d jäm m po lp. Du bö, mö Slä k cik se d d evb hö i Tyc k sbå jäm em ill mud öve m hä s e d lås d. 2 plc k håll d kevb me seku båd vä. se bö 5.eIb s b i psyd å p 1 e hö luf e s Du c mio fisk plci ö kop mi p. bk i b Ad håll fi se sio i Pl l Tyc, e ås 2 bö s. k ill slås Ty psydå si ibl d o d.höj p. Dui se e i vä k. äsb vål vå kib seku d lås s.h åsiycib so ill p Ge fi fi ibl sko hk vjepe kopov p h e s me d 2io lås d sio deluf ds eo sekud. duk lli e Ib psyp p åll ep v illeud 6. Hjä 5.s Gö p lp Behl.ills mel k ef Se. k. sio v illsu fis p si. mu e ko våo is yci d s s eås s h Se, l äd me 30 2 höj k deså höje o. ibl 2 ibl si sko l vj lösåsi e våblås följbk ko å y. sk m melvå e s he. e e s äsbppe v s bk. Släpp upp ihop e vj Ge vi sio ves Avde ude se ud l m s. ud Klämfi sys huv melo åsi de s k. de sko iio Hjä sko j huv sä edu Fo 2. Vv å 2 ibl 30 ks vå uk ills6. Böj Bö hk ko lås y sv ills s ud s Släpppupp iblåsi 5. ell fö ll ie vil hel Blås 2 sio Ib 30 s fi Blås i luf S m ll ds vå i följ dess is p. k. äd Släpmeupp. ks ås d v sio io si d k Av Sve pi ibl me si v bokppe våsä is h k Vv30 s e ks Ge äs 2 e 30 ills s e ef v p k du fi sb Reise fö llmähe i d vi flä e Rö Fo 2höj kopps se iho i de yc Vv 30 m Hjä sko ås du 6. S io e åsi Klä ibl d i uk ibl ills., du30 hö jäm Vv 2 s s isöv d i Ty 5. Iblås Blås ee k hk s. p illäli M, Hmåeby e fö llmäh si vlö im följ desmu äd ie vlö e v c d. ills du Av Rö illshållsi lås vbö bliib bli s dis kpp d. i sä e i åsdu 2 cik 4 5 s plc Håll s ibl höj 2 ssi p seku Ge vå Fo fik se ideell u H fis i s? lp. e du yc S Ads Hjä sko de i 6. ill io e s. lås fi me., uk o i vlö k Ib ills de k k s p bil is p blime y Blå ku äsb ie.s 30 du desssd op ds dills 2 iblåsi peav så i Rö mu följ äd mvå 2 vi d ibl llo i si höje ode se ås v d. Ä de si. Gö lli mesä s ll vje y. Behåll ep kppe i s Fo empo 2me u lås eis dkå h defibi s fis o Fk Ib s du ye o.veslös 5. S o sko vlö sk bli i id s de sys pi s c e k Bby b v i mbul llmähe ädå s upp iblåsme luf ills Rö 2 iblås si ie 1 sjukhu dbb vådu ills jeväå Släpp iblåsi d Ge ss fö fi. se Vs höj Blås i lås.. sio d ssi de fis opp ufö Hj sko luf6. k mo bku ill se 11 så, ou Ib vi p eöj efe h30fi s cdess isukio ills se 30 k slid s i s he plö Åmo lik me Blålås b vä. b åsi 30 v se v h d d luf p ibl Vvbli vlös ill 2 följ. fi Se. l dli Ib vä illäli. Oelbo h, kmu fis de p i h vä o v h Vv A lås ås. äsb o h fi luf vlö hdd v e. Be bk 0 mäi- kpp c50 iihop udebli Hm p Kläm illsä huvdu Sve Fo s i.. Se lpp2vv Ib häsb Böj ills ds hk o Håll y v befo se. M i Gävle kmudel å äd ill de ud du bk Se huvude ihop äsbo.vå fi S i i l i Lju ovä. Kläm bkå Böj sli ud Ål p Kläm ihop plö huvfi e ud hk mse i Gävles äo. I ye. Böj vå du i k hk ef sli Rö 2ills de lås ud fi se khus. Plö våi sko ill live d ib eis sks de. ufö sju Iblåsi vlös Hedesud s hels. mupöve diop få ifos åe 229 bb vem 2 bli d plc kolövese p k d llmähee mu ise Ads i d 200 Fx dii op åsi- iljelem, lås Ib mu öve äsbo.holm Tel plc 22 ise.se k plcde e. 927s se di s i bo 2 ibl So BG Ad fm fö s e i plc 229 eppe ell se llid v 6 24 lås.äs 5413 mu. PG höj si. Gö åll Ib eo Beh Ads i öve s Fx ipe äsb k 29 2 Box åsi Vi hjs v se fi d e möjlihe lås pp ill e od.se ibl 6 De l o. Ib mu isk eksves d -luf08-56 hål lös äsb ko ep Tel lli.hj Biblio åsi di ä. Be mi s åll 927 s holm Gö lliwww mu Se c. Beh åll eppe ospl d 2 ibl sys BG si.. m höjemu So mio m d mse f d lm s olks le, Beh vesds mml. s mu si. Göi luf ills29de lös i ko Box 5413 od.se PG s höje s 6 s me so A Blås io u ed Biblioeks, Fx -luf veslös be sko de sys i p mse d pls i smbd illsdve slö s sio syss lufme Tel vä bedd de ofö 30 kholm ills de ef v Blåsd v i vä sbg. s sio So d.. fö. Blås iluf åsi sy s lmcl lys ii ibl29 Box 5413 od.se PG 90 2 s de si. 30 k d efe v du äddi ill -lufs. de iss, upp vlö ks id 2 i- Vv luf.hj Biblioeks bli iåsi efe www sv -lu 30 ll ills du sopp s fö sbb livädd 2 ibl 229 åsi L6 24di s.. Gö VvBlå Håll si d! vlö 2 ibldu bli Fx fi höj Vv s. e ills vlö. s Hållko ills du bli w.hl.u holm Tel vd e Håll PL VIDVID R DU DU GÖ SÅ R SÅ GÖ vis bl mo lidq i 4. ell idi ubildi fösök se åld, hels, ov se fö uki Vem s k väd ydli ösis å hell fhe Hjs följ. Hjs dbbs v ädd liv. lä v s ie h svsk s s o m d kä -liäd sö d behd ie v d lev b fö li ; sopp kos s mo e.se isk eis de elek w.hjs ww ll: Kä. mbuls 4 : Mie Illusö 5 Illus 55 Åhfeld 44 Åhfeld e Åhfeld : Mie : Mie Åhfeld : Mi Illusö ö i o illusi vis bl mo lidq i o illusi 5 Illusö vis bl mo lidq o illusi i i vis bl lidq vis bl o mo lidq o mo illusi illusi lufvä livse fi l, se ill Le ef ie e ill hd p vå s de äll ssi BG 84 So ef ww 30 k Box PG blåsi Tips! å i Biblioeks 29e!www.hj-lufod.se 2 iblåsi. Slu i Vv bli vlös ills du Fosä fel,! lls d fö ö ie ö åo v ie äd ä 200 Fx K ihå, o llid be kholm Tel Soc PG BG ö å Box 5413 se ld ie Åhfe ebyd må Go i H Små & ddii ä1jäddop -lipu-lidäuähd dp d äi op s u -l i H PP dd i p s d2ärd v-ljäupl-d ätoi TS op äpphj Hjä ö du du sh h SLsIGoTd öjä jä lu vvid så ÖT id lu TOPP RTSTOPP hj VID du därlitsi jä jä så DU sli HJ H ö ä R Td H IGd plöuu GÖ så SLä TPPPP d jä SÅH G vi ÖT PL du TS VID Ö -l flä -l ö jäjä SÅRGDUÖR DÖTUPLÖTVISLDIGSLTIGPLHJT HJÄRÄRTSTSTOTOHJÄ Så h H vi HSÅGÖ ebyde e ö: M vid så ö du Illus H lufod. Biblioeks LÅT HJÄRTAT VA ME LÖRDAG 1 MARS SKÄNKER VI 10 % AV ALL FRUKTFÖRSÄLJNING NORRSUNDETS PIZZERIA OCH GRILL FÖR VARJE PIZZA KASTELLET DU KÖPER UNDER TIDEN 26/2 1/3 GÅR 20 KRONOR TILL INSAMLINGEN VI STÄLLER UT BÖSSOR I BUTIKERNA HELA VECKA 9 VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG! VI ÄR ME - KLART VI GER ETT BIDRAG! BERGMANS FISK RÖDA KORSET NORRSUNDET SALTHARSFJÄRDENS FISK & RÖKERI NORRSUNDETS MOTORBÅTSKLUBB NORRSUNDETS TIPS OCH TOBAK KOPPARMÄSSEN INGERS FRISÉRSALONG NORRSUNDET / sid 8 NORRHAM FASTIGHETS AB TEXTMAKERIET MED ALLA TIDER S LOKALTIDNING

9 Hjli Välkm ill Buik ösk Emil Psol LÅT HJÄRTAT VA ME SPORTLOVSEXTRA I BERGBY CENTRUM OCH LÅT HJÄRTAT VA ME HELA VECKA 9 - VI LÄMNAR BIDRAG ELLER SKÄNKER DEL AV FÖRSÄLJNINGEN PÅ VISSA PRODUKTER TILL INSAMLINGEN Wls J, F & By EXTRAPRISER VARJE DAG KOM OCH KOLLA I BUTIKEN 10 % AV EXTRAPRISERNA GÅR TILL KAMPANJEN BERGBY KROGEN FÖR VARJE HIGHLANDPIZZA DU KÖPER GÅR 20 KRONOR TILL INSAMLINGEN Wdis Blmo DAGLIGA EXTRAPRISER DÄR 10 % GÅR TILL INSAMLINGEN VÄLKOMMEN IN! VI STÄLLER UT BÖSSOR I BUTIKERNA VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG! VI ÄR ME - KLART VI GER ETT BIDRAG! STINAS GARN & TYGBOD MONICAS LOPPIS OCH KALLES TRAKTORER BERGBY DAMFRISERING TEXTMAKERIET MED ALLA TIDER S LOKALTIDNING HAMRÅNGE RÖDA KORS HAMRÅNGE DIN BANK PÅ ORTEN Vå bjudd bid ill ismli Smöåså 6 bi OBS! Måse föbesälls Pis 240 k - 40 k å ill ismli Kffe bkelse Pis 47 k 7 k å ill ismli Widsokk Pis 100 k 20 k å ill ismli Chokld ädde, 1 ekk smö os Pis 56 k 15 k å ill ismli Söd ismli ill Hjse i Hmåe 4, 90 :-/k 10 k Pois 49:- Böd Fosöm i Skplie 10k 4,90k/k 10k p sä å ill ismli 10k p föpi å ill ismli 28, 90 :- Boccolibuke ICA 800, Djupfys 10k p föpi å ill ismli 18, 90 :- 9k p bjudde å ill ismli Svks Bco Gudus/Sohlbs Chk 140 Öppeid: Må-fe Löd Söd Bby Telefo Slpi ICA fö 40:-

10 All Tid s Tese bld Svies ys övlevde Femo veo fö idi föddes ho d 8 febui Då väde ho 699 m, v 29,5 cm lå läk v he b 30 pocs chs övlev. Nu h Tese Dielsso få Bby cis fi si 18-åsd. Själv v ho fösås lyli edvede d dmik, s hes födsel föledde. M mmm Ev- L mis. De hde vi besvli vidie fl kpliki j blev fös ild Gävle sjukhus, m flydes ef vå veo ill Uppsl. Fölossi skös upp, fös äkdes i imm, s blev de miu, m ill slu våde m ie vä läe, fö då skulle ie j själv hell övlev. Så h li v möss s Tese hde si s yfödd. Så föddes lill Tese, 699 m u 29,5 cm lå. Med hel slu öo, ouvelde öo hud så skö de ie s fi ö vid he. Ho ldes i espio ed få böj föklde läk vi fi miu i e. Fl ifeki luiflmmio illsöe, päs kuo v ikopplde de diskudes espio skulle säs v. N ho åhämde si ef d svåse ifekio v läk he b 30 pocs chs övlev. Och ho skulle övlev så skulle ho sös solikhe h dbbs v skdo. M lill Tese ville. v svik hes joul sjukhuse ie b joul u jo pm. K o sä j äs uppväx sjukhuse, sk ho. Li få böj mis i klss, m lp v illväxhomo ho id äs lik lå s mmm. N ho föddes v ho bld Svies Av de llvli ll ys född, 15 veo fö idi kpliki 699 m u. Nu h Tese cis fi si läk vde fö 18-åsd, u jej so pi live. fis ie e s. Demo lev ho koisk både lu- msjukd. M de ie åo s mi å söe besv. Lusjukd kä j ie v sä ä j kske ie k spi lik lå läe s mi klsskpis msjukd hålls i sch ici. Nej id Tese ld 18-åi pi live. Gå d åe Vsskols smhällsveskpli lije. M ve ie iki vd ho vill bli ho bli so. Nej usch, d få k j ie sv ä. Ve b j vill jobb mäisko. Lie läe fm i vå ifis 18-åss; es u i Kibi illsmms fmilj. D mi fodspkoo s vuxi lå m ä vd mmm bä s j u få disp v iki höjds. Tex: Mie Ludqvis Foo: Piv Mie Ludqvis BERGBY EL Islli & Svice Gö di hem elsäk Aväd ROT-vde Vksdsvä 6, Bby Tel E-pos: E Isllö Repö i El i Hmåebyd Fix de mes å de fles, el - ele - d - uio ie öjli, de b olik lå id I hlv måd lå Ev-L kv si fli i Uppsl, s flydes de vå ill Gävle, d de fi s ylie e hlv måd. Väl hemm i Bby behövde Tese sys sodmi ylie e hlvå fofde v ho mye skö li bebis. De blev må eso ill sjukhuse, bl dbbdes ho sid 10 öv 35 ås fhe o döme Ms Höud

11 Billy ss vide i vspo Billy Svedlud hs ssi i vspo h vi följ i fl epoe i All Tid s. Nu h h i äs se jobb s e v uhäs hos klsskpis få Wå, Mkus B Svedb hs åd ufö Sääs. E späde umi få ä uhäs, m oså väldi kul, d Mkus j få uvels illsmms, sä h. Di k h i sepemb fö åe h u å ybliv eåi, sex vmblod vå kllblod, i äi. Två v dem sk s u i pil. Ödmjukhe ifö d ykesb h vl fis d fofde ydlihe h ve de kävs so ålmod hå jobb fö km fmå i bsch. M d fis oså chmi poio humo, kske oså viki iedis fö få diss ill de m håll. S bek kävs mye u so skilihe fö lys i d spo. Så då de väl b vä u då, sk h. Red i udskol besämde h si sed h vä å vi vskol Wå, pkik hos Lsse Lidb, Jim Fi Åke Svsed. Vide u i vld pkik hos Je-Michel Bzie i Fkike, sed Esld USA. Def jobbde h s lli hos Fedik B Lsso Eiksuds sui ufö Siu ef de s lli hos Hs R Sömb i Rävik ud e e hlv å. Tillsmms Jim Fi v id hos Hs R Sömb d mes loik. I Rävik fi j både ä kö lopp, v fem de v ju msmk. Tid hos Hs R Sömb v ho oså fi upplevelse. I hs sll hde Billy skö his O T Pi, s sed plode poä i fl so lopp dde s i Goss Peis vo Deuschld, e v de söe 4-åislopp i Euop. Då hde Billy vissli slu i Rävik, m fi ädå få h ville följ ill Tyskld sel u häs ifö loppe. Ud vd de bli? Hie li de i ll fll fös föle i d yiköp fölm, pek Billy. De kude m ju b ie ej ill d beliske sjkusk Jos Vbee i sulky v häs kmmde hem pissumm koo. I loppe hde Billy få få v v foof vd h odde häss vischs. J h vi ve j ie, svde j, m h km Billy Svedlud ss vide i vspo ku spi 12,5. Då vi h ju, s foof. J, fö mi, s j. Foof odde Billy, ssde häs kmmde hem vis öv sju å p. sid 11 Små & Go i Hmåebyd Fö vå å sed blev Billy illsmms bos Kevi u ill Åes l, s ud mell möjlihe videuvels i vspo ui bsdes ds e mi målvehe. E plus h si i be. M jus u de jobbe hos Mkus s äll. J ivs jäeb de h j ju de fles v mi vä oså. De hid u ie Billy kl vide i hs pl iå födjupiskus i v fös see bli poffse. De h mi sis llisjobb, s vill j så e b. Till de kävs oså ui Billy kö så må lopp h få. Öv 100 lopp blev de ud fjolåe, m hels bö m o km upp i 200 lopp p å. Dömm, j de e åd äiscmp s ho möjlihe både ä kö lopp. M då behöv j o fös skpli loovis ell e häs v klib s k spos, sk h. Kske h ed vä, fö i h föäldåd i Hs å e fölm, odli ud m, d fös vkm bäks km åo å i pil. Tex foo: Mie Ludqvis

12 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Föebyde vksmhe Täffpuk Föebyde vksmhe Täffpuk Täffpuk fö sio Hmåe Ms 2014 Osd 5 ms kl Dcfé Hmåe Täffpuk PRO. H fö k sio du få lp, du kö fs. T di e do. Tosd 6 ms kl Adk musiksud (ävlu, sä, koho umpe) päs Ev Afel Måd 10 ms kl Sioshop, mekä Osd 12 ms kl Dcfé Hmåe PRO Osd 19 ms kl Dcfé Hmåe PRO Fed 21 ms kl Musikcfé Röd Kose, A Ludb udhåll Täffpuk Vijvä 30, Bby. Tel E-pos; Välkm! Hej ll Hmåebo! Visio Hmåebyds Äldeso h di iå e viki bee llv böj iu fmids våd so fö byds älde. I cum så få bode. H k du u ö so iss du s bo, h föäld, vä bek! Om å veo skis de u kä ill ll Hmåebo älde ä 55 å. Ekä å u ill me Syfe kä kmulediskooe vill udsök hu ivå i Hmåe s si fmid bode. De j vill DU sk ö lp ill så må s möjli sv kä. GLAS-SERVICE I BERGBY Viksjövä 31 Gls fö ll miljö Specilisd bills Rov fös, isol ls, spel, llsi m m Tidsbesäll elefo Gis låebil vi od u di bil Äv j själv ie iki edo fö fly i e e yhesbode så h j böj äk k. N de ds de b de fis må olik liv välj. Kske e y bode i Hmåe? M ve ldi. I v fll, ll k ö kel iss fö håll dö ifö fmid öpp. Se ill Hmåe ie löms bo. Du k kel lp ill de se ill så käsv bli ifylld iskide! P ALLA s du kä! Må hälsi få Si-Bjö Lju, fd Hmåefjd Visio Hmåebyds Äldeso sid 12

13 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Bhö To du vå km s? De ö i ll fll j de hiskeli f Fö vi små södoppsälvo vill så i fm Tillsmms vå blm s h smm m N sols sål vm, s d vå b k Då i mi blm upp u jod så vi så Och ve du vd, ed i febui ho ö si fös fösök Då bld kopp spi upp u hes fi lill lök S lek vi illsmms både ho j Och y hel live s solsksd N vi få spid lädje öv vå kmi h Till di ll d i må skö d De bli liks böj lev y N lå, mök vid äli h fly Vi km säk äffs du så j Ie cis u kske, m e lie Våhälsi få södoppsälv Illusio: Chisl Vol Tel TRYGGHETSBOENDE? SENIORBOENDE? ÄLDREBOENDE? NU KOMMER ENKÄTEN DÄR DU KAN TALA OM HUR JUST DU VILL BO I FRAMTIDEN I HAMRÅNGEBYGDEN Ud ve 9 (24-28 febui) dels d u i bevlådo ill smli i byd öv 55 å. T di id sv kä di sv bli ohö vdefull fö vk byds fmid bode fö älde Offli diskus- ifomiosmö ki kä sm fmid byde v y bod km s i Bby Nosude. Se sskild os liks kldie i måds umm v All Tid s. M ifomio fis Hmåebyds hemsid hme.se, läk Visio Hmåebyds Äldeso Vid fåo k du kok Si Edvisso , Coli Sjödi , Ki Åb Visio Hmåebyds VHÄ-Visio Hmåebyds Äldeso Äldeso sid 13

14 All Tid s Fjolåes succé åkm u s Åvii 2: soi Fö åe åskpde Nosudes emö å v si evysuccé å i uppsäi Åvii. Nu åkm de äs illläe 2: soi D 22 ms h vi mi i Fy, häls Yvoe Lsso sed följ ylie e föesälli. Äv d h å de de ml evyäe s så fö föesälli sed jui h de äffs fö såll bld mile d upp iklij hu de vill föesälli sk bli. Och de h e di mil ös u. Revy speldes ju upp ud eio å vje evy hde i si umm, j vid åo illfälle äd upp ill 42 umm, sä Leif Lidbl. På sc så Mo Gusvsso, Leif Löf, Leif Lidbl, Tmy Alfb, Yvoe Lsso, Mi Elisso Gu Fos fö musik sv Mis Ekm Jimmy Lidbld. Vi km bjud mix v lokl iköp mil, å umm få fjolåe, m oså y umm, s vi ldi idie spel upp. Uppläe bli lik fjolåes, kofci s läs ex mell um skiv v Sv Pesso. Fö E döm h å i uppfyllelse fö Ls-Gu H äe s sk bjud oss odbi få evy å i föesälli E dsoi : Mo Gusvsso, Mi Elisso, Yvoe Lsso, Gu Fos, Leffe Löf, Tmy Alfb, Leif Lidbl, Sv Pesso (så fö kofciex mell um) Läs bk musik Jimmy Lidbld Mis Ekm. ei sv de själv. Bädd fö sk i Fy llså uöv föesälli ud ms km de spel upp d i smbd sms Åvädd i Nosude. Vi h oså få föfå få hembydsåd ö e fmädde d ud sm, lik s vi jode i fjol de fösök vi fösås od de å pss i, sä Yvoe. Tex foo: Mie Ludqvis J h llid döm få åk Mcilo u blev de äli v, sä Ls-Gu Bm i Nosude. Fö 41 å sed köde h si fös Vslopp, de h blivi 21 sy sed dess, m d 26 jui i å sod h fö fös å slij ill de välmde 7 mil lå låloppe Mcilo i o Ili. De v upplevelse, hel kl, s j m ä ö, sä h. Fö Ls-Gu skidåki vkoppli få jobbe s eföee i fiskebsch. Då k j släpp fiske s k de skö, sä h. Till Ili åke h e ä ml skidåke få Oelbo, de v fö övi fö Oelbo s Ls-Gu, ud v e å i Ås, ävlde h v kiv. J fi få j ville följ, s h de o kske ie blivi v de beslue å j bsolu ie. Av dele k h i mål s umm 2295 id 5 imm 18 miu, vilke dde ho 187:e pls i klss H 60 å. Tex: Mie Ludqvis Foo: Piv sid 14 Foo: Mcilo hde mi 1971 e åli lålopp skido sis söd i jui i povis To i o Ili. Loppe s i Mo, å Fssdl, väd i Czei pss å Mo vä mo målå i Cvlese i Vl di Fiemme.

15 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Hmåebyds föisliv Sse y få föi Hmåe-Gupp ppo pojeke d fmid äldeso i Hmåebyd Hmåe-Gupp s pojekäe u å vide so em. E mye viki kä km skis u ill ll i Hmåebyd få 55 å up ifomiosmö km s i både Nosude Bby. Vi behöv hö svsfekvs fö Gävle kmu sk häsy ill esule. Ylie ifomio fis osi i måds umm v idi. I få fik i Bby fis u idé 40 km/ im fö if 30 km/im i cum. Äv i To föeslås 40 km/im höji Häelsä ill 60 km/im. E delj möe km ss vid vå äs möe d 4 ms. Kupuk Hmåebyd Ek. föi ppo bee podukiosköke i Bby cum foskid plli buik km hålls öpp d 22 febui 1 ms. (Se sep os miuppsle) Fiidsåd Zeb- Öppe Måd Kusbs-es d Fiidsåd Gävle. mäl ös Fiidsåd Zeb Tisd Mell Disco Osd Hö Piisui Tosd Hö Biljdui Fed Hö Tco filmjm Löd Sä Söd Sä Hmåe Föeföi ppo pojeke Belux cykl i Gäsikld, föi s pojekäe Sef v He s pojeklede, u h s. Pojeke syf ill få iå mkdsföi fö lo uis få Beluxläd. E sudies pls vi vill h fösl få lemm esmål. Ri Kevi Sjö el Räelse Räelse få All Tid s 1, ikel Nedj: Skeppsklo hides ie ufö Gådskskus u bdes få Nedj 1996 födes difå fiskebå Beio s hde hemmhm Gådsk. Hmåe Röd Koskes ifom 21/2 Musikcfé Täffpuk Tvi udhåll 22/2 Loppis i lokl, Tovä /3 Musikcfé Solb /3 Musikcfé Täffpuk Odföde ill vå kes sökes Nosudes Röd Koskes ifom 25/2 Abeskväll, Fy Hlv pise vå loppis 1/3 Kuploppis, Fy /3 Abeskväll Kuploppis Fy /3 Abeskväll, Fy /3 Abeskväll Kuploppis Fy Vi häls välkm ill kess ÅRSMÖTE i Fy 27/2 kl sid 15 Hmåe hembydsföi kll ill ÅRSMÖTE Löd 15 ms kl Täffpuk, Bby Ef åsmöesd svs fik. Allså Gml viso skilliy All vå lemm, y ml hälss välk! Hmåe Slöjde ÅRSMÖTE Hs skol 13/ Välk!

16 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Kldium 21/2-21/3 Fed 21 febui Musikcfé Röd Kose, Täffpuk, Bby Bsu OK Ödmåd/ Hmåefjd Löd 22 febui Podukioskökes buik loklpoduc öpp, Bby Loppis Hmåe Röd Kos Söd 23 febui Musikudsjäs, Fösmlishuse Wij Tisd 25 febui Abeskväll Röd Kose, Fy, Nosude Disco fö mellsdie Fiidsåd Zeb Bby Osd 26 febui Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Kyks Hus Soppluch Fy Piisui fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Tosd 27 febui Biljdui fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Fed 28 febui Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Tco filmjm fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Löd 1 ms Podukioskökes buik loklpoduc öpp, Bby Kuploppis Röd Kose Fy, Nosude Söd 2 ms Fmiljeudsjäs, Fösmlishuse, Wij, kl Måd 3 ms Ifomiosmöe ki äldebode i byd Fösmlishuse, Wij Tisd 4 ms Abeskväll Kuploppis, Röd Kose, Fy, Nosude Möe Hmåeupp Kupuk, Bby Osd 5 ms Dcfé Täffpuk Bby Soppluch Fy Ifomiosmöe ki äldebode i byd Fy, Nosude Tosd 6 ms Adk musiksud Täffpuk Bby Slöjdcfé Hmåe Slöjde Hs skol Fösmlisfo Melodifesivl, Fösmlishuse, Wij Fed 7 ms Musikcfé Röd Kose, Solb Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Söd 9 ms Södsmäss, Fösmlishuse, Wij Måd 10 ms Sioshop besök Täffpuk, Bby Tisd 11 ms Abeskväll Röd Kose Fy, Nosude Osd 12 ms Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Kyks Hus Soppluch Fy Osd 19 ms Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Fy Fed 14 ms Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Söd 16 ms Musikudsjäs Fösmlishuse, Wij Tisd 18 ms Abeskväll Kuploppis Röd Kose, Fy, Nosude Tosd 20 ms Slöjdcfé Hmåe Slöjde Hs skol Fed 21 ms Musikcfé Röd Kose, Täffpuk, Bby Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Bevi i Hmåe fösmli ud Jui 9 jui P-Hik Wllb, Bby 10 jui Me Bm, Bby 10 jui Tos Josso, Nosude 31 jui Eik Hedell, Nosude 31 jui Ry Mu, Bby Toe - Gis Roy Eb 50 å d 14 ms So Gis ill di ösk hel släk All Tid s webb; exmkie.se hme.u OFFENTLIGA INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN KRING ENKÄTEN OCH TRYGGHETSBOENDEN I BYGDEN: Måd 3 ms kl , Fösmlishuse, Bby Osd 5 ms kl Fy, A-sl, Nosude H du idé/sypuk/fåo övi äldeso du välkm efå del i vå idéuppsmö i Bby espekive Nosude. M ifo hi du vå hemsid Visio Hmåebyds Äldeso sid 16

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för

Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för Årgång 13 Nr3 aug 2013 Foto: Ga riella Bild Id ote et de ket fö å ga i alla åld a Läs o id ote s histo ia all ä t, o h sä skilt o id ote i T ö ö, fö o h u Sidor a - Trö ö ra d är f lle tol å o h ket ha

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36

what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36 Tourit Mzie with mp Årå jui - uuti 0 wh o Def Leppd 7 Ulf Ludell 8 SM i eli Med butikolvet om ce» Beök- och eveemuide med ktor och erbjudde Viiti d ctivitie uide with city mp d re del Fri pkeri Shoppihäfte

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR!

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR! Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Kultur NATTEN 8o Uppsala 13 september 2008 De officiella proramtidie 20 ÅR! Skräpkultur? Musik, kost, uderroudkultur och vikir. Ombyt roller är Skrotcetrale

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra. meei pler Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro.

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer