Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola"

Transkript

1 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed , Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25 jui ICA:s mksse - Ås Fuemo, Bby Tå få Bby kodioi - I Lsso, Nosude Blbuke få Wdis Blmo - Mi Psso, Bby Peskoe 200 koo hos Wls - Leif Eiksso, Gävle Wls J, F & By Bk disk hos Wls fis Ci These sid 2 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6-7 Iehåll i måds All Tid s Tk sid 8-9 Lå v me... Öppe Hus vid Nosudes skol sid 10 Tese bld Svies ys övlevde Södköd skids Hed sid 11 Billy ss vide i vspo I semifil blev de sopp fö Bby Clskol sid 14 Fjolåes succé åkm Byds små föe så fö viki besillfäll sid 14 E döm h å i uppfyllelse fö Ls-Gu

2 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Tk Om Vilk kfsmli de blev i byd ef fö måds ikel se fö llmähe skdes i Hmåe! De do iå ismliskmpj både i Bby Nosude so uppslui. M de k du läs miuppsle i äs umm bli de uppfölji v kmpj hu m å vide bee espekive o. Näs v edje bode i flfmiljsfsihe i Svies miljopomsåd k äk si isälle bo lde, dy olv poc sä de diek vill bo ldsbyd, vis udsöki s Jodbuksvke vi delki i. Och v de olv poc s vill bo lde fis övesio v åi, keoi di vi väl bö äk bfmilj. Bode väl l fö byd s vå? De ju bfmilj vi behöv fö säksäll skol skp udl fö fiidskivie. De oså viki kosum hos buik, hvke sviceföe. Så då behövs väl b de ä kpo fö elis k då, ell? I upp s kl sä ej ill bo lde i udsöki, 29 poc, fis demo fl åi. M se i Hmåebyd h m ed äk, ie b dem u äv de s älde ä så. H sk de v y ålds kf bes u Visio Hmåebyds Äldeso, d du, 55 å älde vi kä s s km i lådo, få möjlihe vk d fmid äldeso. Så viki du sv. I måds umm mö du oså å v de små föe i byd. Nåo v livsv fö besillfäll svice åo fö både di mi v. Av olik ledi behöv vi ibld uppsök sjukvåd. J få o fö e del kos, j um sk olydi pi så d s ifåsä pillbuk. Ty de mi kopp, s j själv vill v besämm. Viss de så, ici må å livsödvädi, m j o oså du själv må å k vk di siuio. Om du di id. Od xl h föfölj mi miäble v ud må, må å mi sädi följesle v ä j åke. Hde llid k lå i mi olik väsko. Afll v ldi lå bo. I ovemb fö åe sde sudiecikel i sykäi fö dm 65+. Täke de kude v b mo Olle i id fö kämpo s kude km smyde. M äk, s dess h j ie behöv d miäble v mi od xl kä j ie. Så 65+ ie hid be s ä ldi, k kos. Nu sä j ie mi kocep ä fö ll. V h ä o de m själv vill d behdli, d ici m vill h ell. Vi å mo ljuse id, d bli läe läe äv de fofde k km sö i mäd, så ve vi s, s km de vå i. Lev väl! V-be Väby Däi 1/1 sid kos 5350:- 1/2 sid kos 2790:- 1/4 sid kos 1395:- Sööji Mkpli Tolepd husud Jim Ludkvis Asvi uive edkö: Mie Ludqvis Lyoupodukio: Ky Kilmoe Tyi: Gävle Offse All mil i idi skydd l. upphovsäsl. Poliisk obode Läs m ospis ed Aosboki 2014, ss d 5:e vje måd Uivisd å 2014, 24 jui, 21 febui, 21 ms, 11 pil, 23 mj, 13 jui, 25 juli, 22 uusi, 19 sepemb, 24 okob, 21 ovemb, 12 decemb E helåspumio ill åo ufö Hmåebyd kos 320 koo Aosboki, pis mm Aospis Smli pis exkl ms. 1/8 sid kos 790:- 1/16 sid kos 435:- Föisois 170:- Aosboki osmil Kok Texmkie: Tel , mobil Osk Bjöklos vä 1, Bby E-Pos: HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS du få 12:e måd is Beli k du välj mell mådsvis, kvl, hlvå ell helå. Ri Mie: , ell e-pos TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER D osi få iehåll hös 20 od sm m elefo Pis 80:- Ski vi e-pos ill ell i Vill du sä i ko födelsedsb, vid ell ud yfödd kos de få 125 koo bode solek du h ee foo. sid 2

3 All Tid s Små & Go i Hmåebyd VÄLKOMMEN TILL Vi sälj DIN HÅROLOG I NORRSUNDET Eds kobeli Öppeid Måd, osd Tisd, fed Osd sä Tidsbesälli el Välkm! Jväs 4, Nosude Nu öpp vi podukioskökes buik i! Löd 22/2 1/3 kl k du köp vo få lokl poduc Välkm i Du ve väl vi fis fö di i Hmåebyd? Hos oss k du Kopi Lå do Få lp häm hem olik blke få äe Säll fåo k vi ie sv diek, så vi ed sve å di Häm buss- åidbell Köp bö vyko få byd Häm All Tid s loklidi H hi du oså byds Tuisifomio Hej ALLA Hmåebo - bode i Nosude, Bby, Hs, Hmåefjd, Råhäll, Axmby, Axmbuk, To, Åby, Häelsä, Hs, Sjökll... Visio Hmåebyds Äldeso h di iå e mye bsv bee! Vi h må älde h i byd s lp oss l d ud vi id h i Hmåes idosliv. Vå föi s uddes fö må å sed h bey mye fö byds b ud. Vå älde vd uldk illvo. Och e y bode viki! Och d k Du oså ö iss! Vi spel fö yhesbod både i Nosude Bby! Du s bo i Hmåe, h föäld, vä bek! OM NÅGRA VECKOR KOMMER DET EN ENKÄT TILL ALLA HAMRÅNGEBOR SOM ÄR 55 ÅR OCH ÄLDRE. N Gävle kmu vill udsök hu ivå i Hmåe s si fmid bode. Vi sk ö vd vi k fö få så må s möjli sv kä! Hjälp ill du oså så käsv bli ifylld iskide! P ALLA s du kä! Och Du välkm ill vå mch! Vm idoshälsi få Ms Josso lede Nosudes IF S Nod lede i NoHm B-O Esöm lede i Hmåefjds Bdy Pik Nod, e Nosude IF hoey Visio Hmåebyds Äldeso sid 3

4 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Öppe Hus i ieios e vid Nosudes skol N Nosudes skol ibjöd ill åes Öppe Hus, så v de ie b po ill skol s öppdes, u oså po u i vld. Åes em h å i ieios e, åo v e självskive vl, då skol ie b emo må v b få sylsökde fmilj, u äv h ubye elev emell si väskol i Gmbi. Och syfe kl; lyf fm smbee, se smmh få kuskp väv i bee i schems olik äm. Bild vä få väskol i Gmbi lde si ydli spåk, msk s b illvk likså, liks bev s elev skivi ill si mbisk skolkm. Till pjem v Dvi ummo Texs sv sjö Emm, Assiy, Hdi, Nyemchi Rebecc så Ud e yvi poäd M elev hde m bjud ä så ud Öppe Hus-d. Vkli fi li fmädde ieio, de svde si publik musiklisk kvlkd, d ll iledde så All få v. Emil kpde i, Ad Ami sjö solo, Texs sv Dvi ummo, Emm, Assiy, Hdi, Nyemchi Rebecc sjö si så Alice, Elvi Emmeli bjöd lå K ju bli vi vå. Tex foo: Mie Ludqvis Bld usälli ud Öppe Hus-d; hel vä v msk s elev skp i äme Bild. 2: soi Musikcfé så, musik skech få les evy Fy, Nosude Isllio, Svice, VVS-Buik Webshop Vfö Thmi vmepump? Få de s h. Vfö Thmi vmepump? Fö fi hembesök, Få de s h. kosdsfösl off - kok Bohlis Rö Pemi 22 ms kl.16:00, föesälli 23 & 29 ms kl.16:00 sm 28 ms kl.19:00 Bilje besälls Fy el: Biljepis: 250 k Ikl. mi smöås dy föe föesälli, kffe dopp i pus. Välkm N A T F i smbee Fy ABF Vksdsvä 6, Bby Tel: Jö Mis Gös Sef sid 4

5 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Södköd skids Hed -Nej, ej, ej! De v i evli sy s möe svi fö Nohms elljuss Hed hve. Skidse h koss åskilli å fyhjuli kilelå sä. Så h s de u del v se, vis Leif Pesso. På kilelå sä v de 3,2 kile lå se hde åo kos skids fyhjuli åsmk skdo, s i kbiio de mild väde jo se obukb åskilli imms ideell bee d spoli. G kö ihop sö sed p sko hde vi lys få fm e väldi fi s, välbesök ie b v hmåebo, u hi k skidåke både få Gävle Oelbo, b Leif Pesso. I de mild väd s u å i böj v febui vå vi ie ö s lls, fö då isk vi d sö s fis kv böj smäl. Hoppe så u ill m sö klle väd, så s k ps, s k de v fdiåk Heds elljuss fö d h säso. Mye åki, sä Leif, ie b fö skidåks skull u oså fö ll bee s ls de kosd de fö fö föi åsäll s. Tex foo: Mie Ludqvis J lp di ll s ö bevi fmiljejuidik J ö hembesök Gävle Bevisbyå vlebevisby.se Jos Flodi Söd 23 febui kl Musikudsjäs, Fösmlishuse, Wij Ev Afel, Emm Wllb ***************************************** Löd 1 ms Temd kelisk dlihe S Ass hus Gävle Amäl ill Ssus, Pis 100:-. M ifo fis vå hemsid Söd 2 ms kl Fmiljeudsjäs, Fösmlishuse, Wij ***************************************** Tosd 6 ms kl MELODIFESTIVAL I FÖRSAMLINGSHUSET, WIJ Fösmlisfo ismli ill Svsk Kyks iill bee. Eé & fik 50:- Vill du v? Kok Suse Adm Söd 9 ms kl Södsmäss, Fösmlishuse, Wij ************************************* Söd 16 ms kl Musikudsjäs, Fösmlishuse, Wij ***************************************** Söd 23 ms kl Tizémäss, Fösmlishuse, Wij Välkm ill vå soppluch i Kyks hus osd , udd veo Fö m ifomio evuell ädi se Hmåe fösmli sälj fsihe Nosude 2:27 Jväs, bedvid Kosum, 7564 m². Vdi fis. Fö ifomio i Bud läms ss 30/ I semifil blev de sopp fö Bby Clskol E fi kämpiss ill os, i semifil v ävli Vi i femm fi Bby Clskol Mhild Johsso Mximili Visöm s föäde se si sl v Bjökj skol få Bolläs siffo M äv ävli o slu d fö elev få Bby, så h de illsmms si klss e föämli sä jo fi PR fö si skol. Vi bu. Tex: Mie Ludqvis sid 5

6 All Tid s De små föe så fö viki besillfäll bid ill bibehåll svice s ö byd levde Byds so idusi ldes, m de små föe beså. Idéiked, flexibilie pssi yl fö övlevd, m oså vi s osbo/föi/föe ö vå iköp i byd li lokl hvke epö. Mö These 10-åsjubilde Wls J, F & By I jui fö 10 å sed o These Ads Fosmk emo yl ill dåvde jhdel föee Wls J & F i Bby. Fö divs vide i fmiljei illsmms Thes ppp Keh. Föesme v ef 80 å i byd väl ebl så de behöll de, m h jo illäe By. De fs i vå k ed få böj vi behövde fl b så dfö kplede vi sk åde byvo, s ju oså kmi bli väldi viki fö vå vksmhe. Id h Wls e smbee Kl Hedi AB, vilke ö de vi besälli k bjud hel ds soim. M kokus få byvuhus fösås uff. Tk byvuhus llid håll de läs pis of djup od, m de skulle käs fi vi s lokl föe oså kude få v i pisjämföels äk olik levs. De kske ie llid bli billie hos de söe föe. Fös isoli d poduk vi k äk s dessu föekm i vå kmpj. På fsid sälj de um Nodsjöf h oså å ubildi i På hyllo i buik by sid 6 f. Och uppde s bud fö Sysembole o de öv få de idie ä. De lokl kud h blivi ä m viki fö Wls sed idusi i Nosude ldes. Viss h vi kä v de edläi, hel kl. Smhlvåe llid e uppsvi - då km smäs fiidsbode m fie ho ösk sä ho, skulle ho se de söe kö i byd oså hde d lokl by- fbuik i åke, mil köps i. De skulle e föee sbile ud så äv jäme födeli v iäk ud åe. L offli upphdli så s d ufomd id e hid fö oss vid so iköp vd äll Gvleåd Gvlefsihe, m mide iköp fs ie v l, så d möjlihe fis. - Fl lokl byföe köp si mil vi oss de ve vi, m i vilk fi ill exempel Hmåe fösmli ö, de ve vi ie. These jobb helid i föee, ekoiubildi skö ho dill ll dmiisio bokföi. Uöv These fis oså Ci Adsso i buik s delidssälld ol s i ex vid behov. S li buik ldsbyd hdl de v iovö, hi y lösi kplem. På hyllo fis föu f, psl, skuv spik äv del hemiedisdelj. Och joodå, skuv i lösvik å fofde köp i byds jhdel. Vi fösök v lyhöd fö vd kud vill h k vi, så by vi soime. Sse illskoe i Oeos såkedjo OK/Q8:s oljo liks vå- fyksbsi. De smbee s ss mell Bby köpmä s ho mye posiiv. D väx idé k fm, s i iå själv. Och illsmms bli vi ju ske. Smb fösälji ö Wls oså d föe i byd. Så i skylfös hä ljusslio små boll i olik f, impode få Thild vi föee Lm Hdel & Impo AB säe i Nosude/ Bby få smm föe km äv Hedljuse, s fis ill fösälji hos Wls. Och s sud 10-åsjubilee. De bli sis ve i mj kmpj exbjudd ud ll d, häls These.

7 Si Sis G & Tybod, s mi uppe i lsi v si åkse fö ullsolsbu Miemo Wls Si Psso emo i si buik. Oså h hdl de v flexibel, hi y lösi, ill v idé s väx fm, bjud si själv ss svice. A v epö. Och vå es pov de y. De bli kske ie llid ä, m m ie vå, så ve m ju ie. N ho o öv buik fö e å sed v de döm s i i uppfyllelse, sä ho. Täk få h lldeles e yff, s j själv kude ufom uvel. De hde fuis i mi k sed j fi mi fös symski s 13-åi. Sy h ho jo sed dess, m oså si dfö uökde ho sk s si soim fld. De visde si v lyd ssi id km 1/3 v iäk få, 1/3 få yfösälji 1/3 få sömdsbe, sä ho. Te å buk m sä de mis by upp e y föe. Och de skiv Si ud. Viss buik iäk, m de h oså hdl so kosd i ivesi lhålli, så hiills h d o m vi bk s dy hobby. Mi jobb s oli ssis h j fofde kv delid så h j ju mi kl Cu s sö. Nu ho mi uppe i lsi v si åkse fö ullsolsbu, åo s ho hopps sk ku bli ylie kplei i hes vksmhe. Si h själv desi åks, s ho sy upp pss ef öskemål. Både ill b vux. Fjoo åks h ho ed sål, bl h Liosklubb i Hmåe Oelbo köp i skäk ill äldebod. Och yli delo ho i hälsäss, d ho sde si åks. Efs ho själv b fukioshidde, så h ho se behov s fis, ie b d u äv fö våd i övi. Må å kl, m beydelsefull lösi. Åks fö ullsolsbu ho jus u ls. J h bl sy upp fod klä msöd ullsol, s ju buk bli väldi kll vid ueviselse i kyli väd. Likså v vxduk sy upp hjulskydd, väds vid dåli väd fö udvik v, us s ds i olve. B d, i m å i sed v skölj ell slä i vämski. J vill v uvelisb uifå vd folk behöv. sid 7 Si ss sys i si mkdsföi fl sä. Fis of mkd em fö mö äff kud. M o lä ll ve m fis, i ll fll i d e byd, m så de ie. Du måse själv vis du fis. Ie b å, u åkm då då. Smbee i olik fom lyf ho fm. Fmhåll liks These smbee i Bby köpmä v vis upp ds keivie åo ho ö. I hes buik fis hvk få Små & Go i Hmåebyd Si vill lyf fm äv ds keivie uöv y sälj ho både hemsi smy i si buik. lå fl ä he själv. V smy, si vik. Och ull spu v A i Nosude ull få byds få. A övsä ju mös få olik spåk vå smbee h fkisk le ill j d d i Svie s få sälj e vikmös få elsk vikdesi. Jus u h j oså fem sy s si ill mi buik, vi si äv besälli. Och ho s fl smbesps. Skulle ill exempel lsi v åks vis si bli lyosm, sök j lp sy upp s, s hi j o ie, fö j vill o släpp viio v besuppif j id h i mi buik. Viio j, uöv y, åks så sy ho upp di besälli, by dkedjo, sy y fod i jo, fåll upp, lpp l. De ju de h vik v må b så, ve du. De häd ho sy upp kläd oså, m de ie ho å i fö mkdsfö. A få uppsy bli of e beydli dye liv ä köp fdi. Demo lyf ho fm e y bjudde ho h; sy hembydsdäk. Må hä i dob u i byd fö de ie läe pss. J h y ill Hmåedäk ie sk väl e så pl v föpssd ill dob. De ju e viki kuluv v. Skjoo sy j oså upp. Mye ld ho öv hso ill möss, s ho få öv få As Lsso, d d s idie kude sy upp huvudbod ill däk. S h ho e mi må fi ips oså. De fis må umi fö d s vill s ee, m m l si vä oså, sä Si. Id k j o v beydli uffe mo ll fösälje ä j v få böj. Byåki demo, skulle ho vilj se beydli mide v. No sjuo bode de väl å fökl skel edovisi fö vå små föe. Tex foo: Mie Ludqvis

8 LÅT HJÄRTAT VA ME Vilk kfsmli de blev ef ikel fö måd u s ismliskmpj Lå v me i både Bby Nosude Omki dbbs di v sopp i Svie vje å, d -luäddi ohö viki issäd -luvidsopp jä H. M de s ie du e sillsåde. Fö de kävs se/defibillo pojek å u så ö äddopip illäli i smhälle. Nu böjs e såd bee i oså Hmåebyd. i lde fö ö se u s j-l s All Tid Fös ekio ef ikel k få Hmåe Röd Kos odföde Ki Åb. De h måse vi ju b fösök ö åo å. Näs ekio k få Bby köpmä, s illsmms beslude d iå ismliskmpj ud spolovsve i Nosude v m ie s mm idé. I os h iill k du se uppslui ki kmpj, d föe föi olik sä km bid. E se kos ki koo i iköp, duöv fö d oså viss difskosd fö udhåll ubye v bi. Nu s vi kmpj, så få vi se vd d k e i fös skede. Sed bö vi fösås sml oss espekive o fö km fm ill hu vi å vide; vem s sv fö ismlde el, ylie ismli ödvädi, v s sk v plcde så vide, sä Emil Adsso vid ICA N i Bby. Få Nosude häls föi KNUFF, de säll upp lokl, d föe föi k äffs fö ois upp de fos bee. il he i sb Lm 112 ds, plc ho/ Om sed 112. Om bkå. Lm 112 s d läem dile islm huvude sido s,so L d ef d p fi böj ie d vje seku,lls lyss 112 sio Om m. kä s s L 112 d ds k si. 11 ud hk 2ie p L m elle 2. delb ko ö lm L e m di so lls s oo 2 2. vå fi Kooll s dus efe ks v! m ie msl11 L lä Ld s e dyb m 11p idise so d 112 sopp v iå. s, l elle d liv 1. Liv h e ljud sm d 112 puls m ssi sb d 2. L mm oo liv so 112 ilwpi e v vid se s m 2. L s lls efe k ef L so ifll? vä so pp h Le pm Kooll k Le lls e ol,ml / övle åd k sä e. HjOm112 seso ho ie d ill luf lb. L d m Livp elle m d hls L 1.ec livs ie sslls v illse liv vå fi ldy ede s, L d di s elle b! öd om l plc e Le ef sid Ad o sed ie v p m e ed efe elle ödvä d oo ie d hel l? Il p Om h me u Le el ml m 112.vje sek Iled sed e oo s, b e å i Om Rop bk Lm so o, s, lm 112. e.sio se 1. se p ude läe so s is Liv Liv huv sido ud dy ohö viki is e i liv liv p d 1. Ad böj e es ko d. d se lufvä efe e seku fi s Om k y liv vj 1. Liv. e mi ecme l,, plie efe p Gö k ec sio k d d? lyss ef Om li s vs s ml Le d se ill Rop fö äddi hk Le o k si. l,le efe möl? åkä ud ov bk ill l? o eso kä illäli ko udp is o, d dad Se ill e so s huv ddelb p m böj so illsåde s i såd d efe ds båd hä Kooll vå lä vå fi sl sp A du Rop fi ppuls Ad s. fi sm s cime, Plc mö! po dyb p p å cik 4 5 h lp l ljudh ebyd jäm em didi p. k m d evbsb Ro hö Rop ifll be håll e Kooll ud.hk he. p. Du bö k s l Tyc fö ill hls d. i sid v psyd p seku i v oss k läk i kedj fö e kop ssi d k k. vå olle e vje yc Ko m p hu v mye viki i vi m ef lyss ef melly. åsi. ko s ko s il du s k sb ki i mi 2 ibl hd s vä pl Gö kä Släpp upp ho k 3.jud Göl,sm /d e, li äddi - luädd skydd så 112 luf dvåov m il se illid ov livsec fi L kd sb hä plc k d ef e ise s,d ill Vv båd112 ill uec il 30 i m. sl Levä ps /h luf d p si e se Plc ho d liv. Me pp, pum vä häd, ls.i sb dö ov d fi ie l, se ill mi pue k h L livs Ombåd / plc 112 vå k luf 3. Göm h. ill s,d le bkåsk ef 112. do o d sed ho s ko Leef cime, l, se ill Plc d Om Ile4 5 skec plc d hä Lm livs illh e mös. lm112. s, e vå fi ude få empo d p cik läe.å vl båd d i ef ye illfö Om s-5 cm d sedd sidosb oie id o d ie d jäm ds, m Plc ull se d p böj huv ie efe å 112. Om Om d Le e seku def 30läe ie s 112. Ile d sedevb ie bkåå Lm lyss e hö. k e k si, vj s v mi s 112. h s, mi e s fi efe Ty lm e huvude Om sido d i.islö kä j - kom. Lm böjdd bk s Du bö håll d lu sko sb s- s 112. Ile d hk ude ä läe s,ov 3. Gö v k si. sekud lm ie Tyc s m fi ud sido d ö ill lp. ed lyssud 1 böj huv di vjecm sek hä d d. d, efe övs d p i delb ko se seku Ty seku ie båd sio å e fi k 5 Om beh. kä lyss si. p s huv 30 vj s sl hk i å o koppsy, böjse Ru 2, b mi Plc de 1ud. se oll d vå sio ov lås k ef ee Ty Om Kosi. fi e ö s sgö Ibsio lä mel ssi äs kä hk. du 3. 4.s d sko!vå k. Föud k. k i delb ko hel mi s hä yc Ty fi dyb ud ö i d e e e s ud e de s ed lås idi vj vä fi 1 ök sek båd d åe didu puls delb kå sko l luf smfi Ib v ude vå p ov m ko ef så se vå melp Kooll sko h Ty ljud s lä Plc upp! i Öp pe ollidi se Gö 2 d efepuls syfdussill dyb cml s Kosm d. p å 3. böj huv Släp lås åsi s 5mel ifll lä vå sömsö ljud 30 h s ibl s Ib upp äs! 2 mi p 4. mi s oll hä ö dyb jek h hel Ty puls o Ty Släp å po Ko e idi ssi båd vdk sko bk sko. lufvä 1 p vå fi ljud sm c ifll ud p e fll Ko o h mell Pl ed opp se sek v hls å 30 k upp Öp k oll cm p s å sid ude p 5 Vv se ifll Ty 1 d 30 Släp hk s huv ee oll v hls.i smb lås hse de mi å i Ty 2 ud mi Gö Ko böj. e Ib i hälhls mell å lås äs vid plösli sko d 4.bk le.. sid d hel v d fi lufvä vå dfi Ty Ib ud v k ed v h e 1 sm sek vä i sid le sko luf huv p se p v h udep Ty hk p cm y. Öp kop å HLR-åde s ill p upp 30 i 2 å s 5 illäli ud k iiv pl Se böj lås Släp ll äs h mi li l Ty å, mi äsb so me 4. Ib Gö o. p pl d bk d se bude Svsk h is ii ihopfi li. hel ko d å Ty sk d e Klämvå, o s väude y bk k Böj u sko lufhuv ed ud ko ok sfö mi. ld p ov d hk ill 1 pl. sek Se ill y Gö udp, Öpp ksläp s li GöSe upp fs d å d, d Ty hk fi ivilfösv d smbes is. D es if d d. p pmo, mi e se pl våh j huvude dövs ov udme båd hä ll s. 2beh äs ime, Iblåsi o li e fo Se ill ded, d Plc hel me ov å 4 5 dc bö mö 4. po d bk ill d em hä cik d ve å Se y k Ty, Hj-Lu Svies s lihe e sälle ol båd sb, m d vå fi o vä mös. evb jäm sk hä dpo dime c Plc hkhö ä k d båd e ime, ud cik s.pp upp be håll p 24 5 c em Plc Öpp luf dih d 4 5 s ill s ss illä illäli fö llm sbå d jäm m po lp. Du bö, mö Slä k cik se d d evb hö i Tyc k sbå jäm em ill mud öve m hä s e d lås d. 2 plc k håll d kevb me seku båd vä. se bö 5.eIb s b i psyd å p 1 e hö luf e s Du c mio fisk plci ö kop mi p. bk i b Ad håll fi se sio i Pl l Tyc, e ås 2 bö s. k ill slås Ty psydå si ibl d o d.höj p. Dui se e i vä k. äsb vål vå kib seku d lås s.h åsiycib so ill p Ge fi fi ibl sko hk vjepe kopov p h e s me d 2io lås d sio deluf ds eo sekud. duk lli e Ib psyp p åll ep v illeud 6. Hjä 5.s Gö p lp Behl.ills mel k ef Se. k. sio v illsu fis p si. mu e ko våo is yci d s s eås s h Se, l äd me 30 2 höj k deså höje o. ibl 2 ibl si sko l vj lösåsi e våblås följbk ko å y. sk m melvå e s he. e e s äsbppe v s bk. Släpp upp ihop e vj Ge vi sio ves Avde ude se ud l m s. ud Klämfi sys huv melo åsi de s k. de sko iio Hjä sko j huv sä edu Fo 2. Vv å 2 ibl 30 ks vå uk ills6. Böj Bö hk ko lås y sv ills s ud s Släpppupp iblåsi 5. ell fö ll ie vil hel Blås 2 sio Ib 30 s fi Blås i luf S m ll ds vå i följ dess is p. k. äd Släpmeupp. ks ås d v sio io si d k Av Sve pi ibl me si v bokppe våsä is h k Vv30 s e ks Ge äs 2 e 30 ills s e ef v p k du fi sb Reise fö llmähe i d vi flä e Rö Fo 2höj kopps se iho i de yc Vv 30 m Hjä sko ås du 6. S io e åsi Klä ibl d i uk ibl ills., du30 hö jäm Vv 2 s s isöv d i Ty 5. Iblås Blås ee k hk s. p illäli M, Hmåeby e fö llmäh si vlö im följ desmu äd ie vlö e v c d. ills du Av Rö illshållsi lås vbö bliib bli s dis kpp d. i sä e i åsdu 2 cik 4 5 s plc Håll s ibl höj 2 ssi p seku Ge vå Fo fik se ideell u H fis i s? lp. e du yc S Ads Hjä sko de i 6. ill io e s. lås fi me., uk o i vlö k Ib ills de k k s p bil is p blime y Blå ku äsb ie.s 30 du desssd op ds dills 2 iblåsi peav så i Rö mu följ äd mvå 2 vi d ibl llo i si höje ode se ås v d. Ä de si. Gö lli mesä s ll vje y. Behåll ep kppe i s Fo empo 2me u lås eis dkå h defibi s fis o Fk Ib s du ye o.veslös 5. S o sko vlö sk bli i id s de sys pi s c e k Bby b v i mbul llmähe ädå s upp iblåsme luf ills Rö 2 iblås si ie 1 sjukhu dbb vådu ills jeväå Släpp iblåsi d Ge ss fö fi. se Vs höj Blås i lås.. sio d ssi de fis opp ufö Hj sko luf6. k mo bku ill se 11 så, ou Ib vi p eöj efe h30fi s cdess isukio ills se 30 k slid s i s he plö Åmo lik me Blålås b vä. b åsi 30 v se v h d d luf p ibl Vvbli vlös ill 2 följ. fi Se. l dli Ib vä illäli. Oelbo h, kmu fis de p i h vä o v h Vv A lås ås. äsb o h fi luf vlö hdd v e. Be bk 0 mäi- kpp c50 iihop udebli Hm p Kläm illsä huvdu Sve Fo s i.. Se lpp2vv Ib häsb Böj ills ds hk o Håll y v befo se. M i Gävle kmudel å äd ill de ud du bk Se huvude ihop äsbo.vå fi S i i l i Lju ovä. Kläm bkå Böj sli ud Ål p Kläm ihop plö huvfi e ud hk mse i Gävles äo. I ye. Böj vå du i k hk ef sli Rö 2ills de lås ud fi se khus. Plö våi sko ill live d ib eis sks de. ufö sju Iblåsi vlös Hedesud s hels. mupöve diop få ifos åe 229 bb vem 2 bli d plc kolövese p k d llmähee mu ise Ads i d 200 Fx dii op åsi- iljelem, lås Ib mu öve äsbo.holm Tel plc 22 ise.se k plcde e. 927s se di s i bo 2 ibl So BG Ad fm fö s e i plc 229 eppe ell se llid v 6 24 lås.äs 5413 mu. PG höj si. Gö åll Ib eo Beh Ads i öve s Fx ipe äsb k 29 2 Box åsi Vi hjs v se fi d e möjlihe lås pp ill e od.se ibl 6 De l o. Ib mu isk eksves d -luf08-56 hål lös äsb ko ep Tel lli.hj Biblio åsi di ä. Be mi s åll 927 s holm Gö lliwww mu Se c. Beh åll eppe ospl d 2 ibl sys BG si.. m höjemu So mio m d mse f d lm s olks le, Beh vesds mml. s mu si. Göi luf ills29de lös i ko Box 5413 od.se PG s höje s 6 s me so A Blås io u ed Biblioeks, Fx -luf veslös be sko de sys i p mse d pls i smbd illsdve slö s sio syss lufme Tel vä bedd de ofö 30 kholm ills de ef v Blåsd v i vä sbg. s sio So d.. fö. Blås iluf åsi sy s lmcl lys ii ibl29 Box 5413 od.se PG 90 2 s de si. 30 k d efe v du äddi ill -lufs. de iss, upp vlö ks id 2 i- Vv luf.hj Biblioeks bli iåsi efe www sv -lu 30 ll ills du sopp s fö sbb livädd 2 ibl 229 åsi L6 24di s.. Gö VvBlå Håll si d! vlö 2 ibldu bli Fx fi höj Vv s. e ills vlö. s Hållko ills du bli w.hl.u holm Tel vd e Håll PL VIDVID R DU DU GÖ SÅ R SÅ GÖ vis bl mo lidq i 4. ell idi ubildi fösök se åld, hels, ov se fö uki Vem s k väd ydli ösis å hell fhe Hjs följ. Hjs dbbs v ädd liv. lä v s ie h svsk s s o m d kä -liäd sö d behd ie v d lev b fö li ; sopp kos s mo e.se isk eis de elek w.hjs ww ll: Kä. mbuls 4 : Mie Illusö 5 Illus 55 Åhfeld 44 Åhfeld e Åhfeld : Mie : Mie Åhfeld : Mi Illusö ö i o illusi vis bl mo lidq i o illusi 5 Illusö vis bl mo lidq o illusi i i vis bl lidq vis bl o mo lidq o mo illusi illusi lufvä livse fi l, se ill Le ef ie e ill hd p vå s de äll ssi BG 84 So ef ww 30 k Box PG blåsi Tips! å i Biblioeks 29e!www.hj-lufod.se 2 iblåsi. Slu i Vv bli vlös ills du Fosä fel,! lls d fö ö ie ö åo v ie äd ä 200 Fx K ihå, o llid be kholm Tel Soc PG BG ö å Box 5413 se ld ie Åhfe ebyd må Go i H Små & ddii ä1jäddop -lipu-lidäuähd dp d äi op s u -l i H PP dd i p s d2ärd v-ljäupl-d ätoi TS op äpphj Hjä ö du du sh h SLsIGoTd öjä jä lu vvid så ÖT id lu TOPP RTSTOPP hj VID du därlitsi jä jä så DU sli HJ H ö ä R Td H IGd plöuu GÖ så SLä TPPPP d jä SÅH G vi ÖT PL du TS VID Ö -l flä -l ö jäjä SÅRGDUÖR DÖTUPLÖTVISLDIGSLTIGPLHJT HJÄRÄRTSTSTOTOHJÄ Så h H vi HSÅGÖ ebyde e ö: M vid så ö du Illus H lufod. Biblioeks LÅT HJÄRTAT VA ME LÖRDAG 1 MARS SKÄNKER VI 10 % AV ALL FRUKTFÖRSÄLJNING NORRSUNDETS PIZZERIA OCH GRILL FÖR VARJE PIZZA KASTELLET DU KÖPER UNDER TIDEN 26/2 1/3 GÅR 20 KRONOR TILL INSAMLINGEN VI STÄLLER UT BÖSSOR I BUTIKERNA HELA VECKA 9 VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG! VI ÄR ME - KLART VI GER ETT BIDRAG! BERGMANS FISK RÖDA KORSET NORRSUNDET SALTHARSFJÄRDENS FISK & RÖKERI NORRSUNDETS MOTORBÅTSKLUBB NORRSUNDETS TIPS OCH TOBAK KOPPARMÄSSEN INGERS FRISÉRSALONG NORRSUNDET / sid 8 NORRHAM FASTIGHETS AB TEXTMAKERIET MED ALLA TIDER S LOKALTIDNING

9 Hjli Välkm ill Buik ösk Emil Psol LÅT HJÄRTAT VA ME SPORTLOVSEXTRA I BERGBY CENTRUM OCH LÅT HJÄRTAT VA ME HELA VECKA 9 - VI LÄMNAR BIDRAG ELLER SKÄNKER DEL AV FÖRSÄLJNINGEN PÅ VISSA PRODUKTER TILL INSAMLINGEN Wls J, F & By EXTRAPRISER VARJE DAG KOM OCH KOLLA I BUTIKEN 10 % AV EXTRAPRISERNA GÅR TILL KAMPANJEN BERGBY KROGEN FÖR VARJE HIGHLANDPIZZA DU KÖPER GÅR 20 KRONOR TILL INSAMLINGEN Wdis Blmo DAGLIGA EXTRAPRISER DÄR 10 % GÅR TILL INSAMLINGEN VÄLKOMMEN IN! VI STÄLLER UT BÖSSOR I BUTIKERNA VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG! VI ÄR ME - KLART VI GER ETT BIDRAG! STINAS GARN & TYGBOD MONICAS LOPPIS OCH KALLES TRAKTORER BERGBY DAMFRISERING TEXTMAKERIET MED ALLA TIDER S LOKALTIDNING HAMRÅNGE RÖDA KORS HAMRÅNGE DIN BANK PÅ ORTEN Vå bjudd bid ill ismli Smöåså 6 bi OBS! Måse föbesälls Pis 240 k - 40 k å ill ismli Kffe bkelse Pis 47 k 7 k å ill ismli Widsokk Pis 100 k 20 k å ill ismli Chokld ädde, 1 ekk smö os Pis 56 k 15 k å ill ismli Söd ismli ill Hjse i Hmåe 4, 90 :-/k 10 k Pois 49:- Böd Fosöm i Skplie 10k 4,90k/k 10k p sä å ill ismli 10k p föpi å ill ismli 28, 90 :- Boccolibuke ICA 800, Djupfys 10k p föpi å ill ismli 18, 90 :- 9k p bjudde å ill ismli Svks Bco Gudus/Sohlbs Chk 140 Öppeid: Må-fe Löd Söd Bby Telefo Slpi ICA fö 40:-

10 All Tid s Tese bld Svies ys övlevde Femo veo fö idi föddes ho d 8 febui Då väde ho 699 m, v 29,5 cm lå läk v he b 30 pocs chs övlev. Nu h Tese Dielsso få Bby cis fi si 18-åsd. Själv v ho fösås lyli edvede d dmik, s hes födsel föledde. M mmm Ev- L mis. De hde vi besvli vidie fl kpliki j blev fös ild Gävle sjukhus, m flydes ef vå veo ill Uppsl. Fölossi skös upp, fös äkdes i imm, s blev de miu, m ill slu våde m ie vä läe, fö då skulle ie j själv hell övlev. Så h li v möss s Tese hde si s yfödd. Så föddes lill Tese, 699 m u 29,5 cm lå. Med hel slu öo, ouvelde öo hud så skö de ie s fi ö vid he. Ho ldes i espio ed få böj föklde läk vi fi miu i e. Fl ifeki luiflmmio illsöe, päs kuo v ikopplde de diskudes espio skulle säs v. N ho åhämde si ef d svåse ifekio v läk he b 30 pocs chs övlev. Och ho skulle övlev så skulle ho sös solikhe h dbbs v skdo. M lill Tese ville. v svik hes joul sjukhuse ie b joul u jo pm. K o sä j äs uppväx sjukhuse, sk ho. Li få böj mis i klss, m lp v illväxhomo ho id äs lik lå s mmm. N ho föddes v ho bld Svies Av de llvli ll ys född, 15 veo fö idi kpliki 699 m u. Nu h Tese cis fi si läk vde fö 18-åsd, u jej so pi live. fis ie e s. Demo lev ho koisk både lu- msjukd. M de ie åo s mi å söe besv. Lusjukd kä j ie v sä ä j kske ie k spi lik lå läe s mi klsskpis msjukd hålls i sch ici. Nej id Tese ld 18-åi pi live. Gå d åe Vsskols smhällsveskpli lije. M ve ie iki vd ho vill bli ho bli so. Nej usch, d få k j ie sv ä. Ve b j vill jobb mäisko. Lie läe fm i vå ifis 18-åss; es u i Kibi illsmms fmilj. D mi fodspkoo s vuxi lå m ä vd mmm bä s j u få disp v iki höjds. Tex: Mie Ludqvis Foo: Piv Mie Ludqvis BERGBY EL Islli & Svice Gö di hem elsäk Aväd ROT-vde Vksdsvä 6, Bby Tel E-pos: E Isllö Repö i El i Hmåebyd Fix de mes å de fles, el - ele - d - uio ie öjli, de b olik lå id I hlv måd lå Ev-L kv si fli i Uppsl, s flydes de vå ill Gävle, d de fi s ylie e hlv måd. Väl hemm i Bby behövde Tese sys sodmi ylie e hlvå fofde v ho mye skö li bebis. De blev må eso ill sjukhuse, bl dbbdes ho sid 10 öv 35 ås fhe o döme Ms Höud

11 Billy ss vide i vspo Billy Svedlud hs ssi i vspo h vi följ i fl epoe i All Tid s. Nu h h i äs se jobb s e v uhäs hos klsskpis få Wå, Mkus B Svedb hs åd ufö Sääs. E späde umi få ä uhäs, m oså väldi kul, d Mkus j få uvels illsmms, sä h. Di k h i sepemb fö åe h u å ybliv eåi, sex vmblod vå kllblod, i äi. Två v dem sk s u i pil. Ödmjukhe ifö d ykesb h vl fis d fofde ydlihe h ve de kävs so ålmod hå jobb fö km fmå i bsch. M d fis oså chmi poio humo, kske oså viki iedis fö få diss ill de m håll. S bek kävs mye u so skilihe fö lys i d spo. Så då de väl b vä u då, sk h. Red i udskol besämde h si sed h vä å vi vskol Wå, pkik hos Lsse Lidb, Jim Fi Åke Svsed. Vide u i vld pkik hos Je-Michel Bzie i Fkike, sed Esld USA. Def jobbde h s lli hos Fedik B Lsso Eiksuds sui ufö Siu ef de s lli hos Hs R Sömb i Rävik ud e e hlv å. Tillsmms Jim Fi v id hos Hs R Sömb d mes loik. I Rävik fi j både ä kö lopp, v fem de v ju msmk. Tid hos Hs R Sömb v ho oså fi upplevelse. I hs sll hde Billy skö his O T Pi, s sed plode poä i fl so lopp dde s i Goss Peis vo Deuschld, e v de söe 4-åislopp i Euop. Då hde Billy vissli slu i Rävik, m fi ädå få h ville följ ill Tyskld sel u häs ifö loppe. Ud vd de bli? Hie li de i ll fll fös föle i d yiköp fölm, pek Billy. De kude m ju b ie ej ill d beliske sjkusk Jos Vbee i sulky v häs kmmde hem pissumm koo. I loppe hde Billy få få v v foof vd h odde häss vischs. J h vi ve j ie, svde j, m h km Billy Svedlud ss vide i vspo ku spi 12,5. Då vi h ju, s foof. J, fö mi, s j. Foof odde Billy, ssde häs kmmde hem vis öv sju å p. sid 11 Små & Go i Hmåebyd Fö vå å sed blev Billy illsmms bos Kevi u ill Åes l, s ud mell möjlihe videuvels i vspo ui bsdes ds e mi målvehe. E plus h si i be. M jus u de jobbe hos Mkus s äll. J ivs jäeb de h j ju de fles v mi vä oså. De hid u ie Billy kl vide i hs pl iå födjupiskus i v fös see bli poffse. De h mi sis llisjobb, s vill j så e b. Till de kävs oså ui Billy kö så må lopp h få. Öv 100 lopp blev de ud fjolåe, m hels bö m o km upp i 200 lopp p å. Dömm, j de e åd äiscmp s ho möjlihe både ä kö lopp. M då behöv j o fös skpli loovis ell e häs v klib s k spos, sk h. Kske h ed vä, fö i h föäldåd i Hs å e fölm, odli ud m, d fös vkm bäks km åo å i pil. Tex foo: Mie Ludqvis

12 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Föebyde vksmhe Täffpuk Föebyde vksmhe Täffpuk Täffpuk fö sio Hmåe Ms 2014 Osd 5 ms kl Dcfé Hmåe Täffpuk PRO. H fö k sio du få lp, du kö fs. T di e do. Tosd 6 ms kl Adk musiksud (ävlu, sä, koho umpe) päs Ev Afel Måd 10 ms kl Sioshop, mekä Osd 12 ms kl Dcfé Hmåe PRO Osd 19 ms kl Dcfé Hmåe PRO Fed 21 ms kl Musikcfé Röd Kose, A Ludb udhåll Täffpuk Vijvä 30, Bby. Tel E-pos; Välkm! Hej ll Hmåebo! Visio Hmåebyds Äldeso h di iå e viki bee llv böj iu fmids våd so fö byds älde. I cum så få bode. H k du u ö so iss du s bo, h föäld, vä bek! Om å veo skis de u kä ill ll Hmåebo älde ä 55 å. Ekä å u ill me Syfe kä kmulediskooe vill udsök hu ivå i Hmåe s si fmid bode. De j vill DU sk ö lp ill så må s möjli sv kä. GLAS-SERVICE I BERGBY Viksjövä 31 Gls fö ll miljö Specilisd bills Rov fös, isol ls, spel, llsi m m Tidsbesäll elefo Gis låebil vi od u di bil Äv j själv ie iki edo fö fly i e e yhesbode så h j böj äk k. N de ds de b de fis må olik liv välj. Kske e y bode i Hmåe? M ve ldi. I v fll, ll k ö kel iss fö håll dö ifö fmid öpp. Se ill Hmåe ie löms bo. Du k kel lp ill de se ill så käsv bli ifylld iskide! P ALLA s du kä! Må hälsi få Si-Bjö Lju, fd Hmåefjd Visio Hmåebyds Äldeso sid 12

13 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Bhö To du vå km s? De ö i ll fll j de hiskeli f Fö vi små södoppsälvo vill så i fm Tillsmms vå blm s h smm m N sols sål vm, s d vå b k Då i mi blm upp u jod så vi så Och ve du vd, ed i febui ho ö si fös fösök Då bld kopp spi upp u hes fi lill lök S lek vi illsmms både ho j Och y hel live s solsksd N vi få spid lädje öv vå kmi h Till di ll d i må skö d De bli liks böj lev y N lå, mök vid äli h fly Vi km säk äffs du så j Ie cis u kske, m e lie Våhälsi få södoppsälv Illusio: Chisl Vol Tel TRYGGHETSBOENDE? SENIORBOENDE? ÄLDREBOENDE? NU KOMMER ENKÄTEN DÄR DU KAN TALA OM HUR JUST DU VILL BO I FRAMTIDEN I HAMRÅNGEBYGDEN Ud ve 9 (24-28 febui) dels d u i bevlådo ill smli i byd öv 55 å. T di id sv kä di sv bli ohö vdefull fö vk byds fmid bode fö älde Offli diskus- ifomiosmö ki kä sm fmid byde v y bod km s i Bby Nosude. Se sskild os liks kldie i måds umm v All Tid s. M ifomio fis Hmåebyds hemsid hme.se, läk Visio Hmåebyds Äldeso Vid fåo k du kok Si Edvisso , Coli Sjödi , Ki Åb Visio Hmåebyds VHÄ-Visio Hmåebyds Äldeso Äldeso sid 13

14 All Tid s Fjolåes succé åkm u s Åvii 2: soi Fö åe åskpde Nosudes emö å v si evysuccé å i uppsäi Åvii. Nu åkm de äs illläe 2: soi D 22 ms h vi mi i Fy, häls Yvoe Lsso sed följ ylie e föesälli. Äv d h å de de ml evyäe s så fö föesälli sed jui h de äffs fö såll bld mile d upp iklij hu de vill föesälli sk bli. Och de h e di mil ös u. Revy speldes ju upp ud eio å vje evy hde i si umm, j vid åo illfälle äd upp ill 42 umm, sä Leif Lidbl. På sc så Mo Gusvsso, Leif Löf, Leif Lidbl, Tmy Alfb, Yvoe Lsso, Mi Elisso Gu Fos fö musik sv Mis Ekm Jimmy Lidbld. Vi km bjud mix v lokl iköp mil, å umm få fjolåe, m oså y umm, s vi ldi idie spel upp. Uppläe bli lik fjolåes, kofci s läs ex mell um skiv v Sv Pesso. Fö E döm h å i uppfyllelse fö Ls-Gu H äe s sk bjud oss odbi få evy å i föesälli E dsoi : Mo Gusvsso, Mi Elisso, Yvoe Lsso, Gu Fos, Leffe Löf, Tmy Alfb, Leif Lidbl, Sv Pesso (så fö kofciex mell um) Läs bk musik Jimmy Lidbld Mis Ekm. ei sv de själv. Bädd fö sk i Fy llså uöv föesälli ud ms km de spel upp d i smbd sms Åvädd i Nosude. Vi h oså få föfå få hembydsåd ö e fmädde d ud sm, lik s vi jode i fjol de fösök vi fösås od de å pss i, sä Yvoe. Tex foo: Mie Ludqvis J h llid döm få åk Mcilo u blev de äli v, sä Ls-Gu Bm i Nosude. Fö 41 å sed köde h si fös Vslopp, de h blivi 21 sy sed dess, m d 26 jui i å sod h fö fös å slij ill de välmde 7 mil lå låloppe Mcilo i o Ili. De v upplevelse, hel kl, s j m ä ö, sä h. Fö Ls-Gu skidåki vkoppli få jobbe s eföee i fiskebsch. Då k j släpp fiske s k de skö, sä h. Till Ili åke h e ä ml skidåke få Oelbo, de v fö övi fö Oelbo s Ls-Gu, ud v e å i Ås, ävlde h v kiv. J fi få j ville följ, s h de o kske ie blivi v de beslue å j bsolu ie. Av dele k h i mål s umm 2295 id 5 imm 18 miu, vilke dde ho 187:e pls i klss H 60 å. Tex: Mie Ludqvis Foo: Piv sid 14 Foo: Mcilo hde mi 1971 e åli lålopp skido sis söd i jui i povis To i o Ili. Loppe s i Mo, å Fssdl, väd i Czei pss å Mo vä mo målå i Cvlese i Vl di Fiemme.

15 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Hmåebyds föisliv Sse y få föi Hmåe-Gupp ppo pojeke d fmid äldeso i Hmåebyd Hmåe-Gupp s pojekäe u å vide so em. E mye viki kä km skis u ill ll i Hmåebyd få 55 å up ifomiosmö km s i både Nosude Bby. Vi behöv hö svsfekvs fö Gävle kmu sk häsy ill esule. Ylie ifomio fis osi i måds umm v idi. I få fik i Bby fis u idé 40 km/ im fö if 30 km/im i cum. Äv i To föeslås 40 km/im höji Häelsä ill 60 km/im. E delj möe km ss vid vå äs möe d 4 ms. Kupuk Hmåebyd Ek. föi ppo bee podukiosköke i Bby cum foskid plli buik km hålls öpp d 22 febui 1 ms. (Se sep os miuppsle) Fiidsåd Zeb- Öppe Måd Kusbs-es d Fiidsåd Gävle. mäl ös Fiidsåd Zeb Tisd Mell Disco Osd Hö Piisui Tosd Hö Biljdui Fed Hö Tco filmjm Löd Sä Söd Sä Hmåe Föeföi ppo pojeke Belux cykl i Gäsikld, föi s pojekäe Sef v He s pojeklede, u h s. Pojeke syf ill få iå mkdsföi fö lo uis få Beluxläd. E sudies pls vi vill h fösl få lemm esmål. Ri Kevi Sjö el Räelse Räelse få All Tid s 1, ikel Nedj: Skeppsklo hides ie ufö Gådskskus u bdes få Nedj 1996 födes difå fiskebå Beio s hde hemmhm Gådsk. Hmåe Röd Koskes ifom 21/2 Musikcfé Täffpuk Tvi udhåll 22/2 Loppis i lokl, Tovä /3 Musikcfé Solb /3 Musikcfé Täffpuk Odföde ill vå kes sökes Nosudes Röd Koskes ifom 25/2 Abeskväll, Fy Hlv pise vå loppis 1/3 Kuploppis, Fy /3 Abeskväll Kuploppis Fy /3 Abeskväll, Fy /3 Abeskväll Kuploppis Fy Vi häls välkm ill kess ÅRSMÖTE i Fy 27/2 kl sid 15 Hmåe hembydsföi kll ill ÅRSMÖTE Löd 15 ms kl Täffpuk, Bby Ef åsmöesd svs fik. Allså Gml viso skilliy All vå lemm, y ml hälss välk! Hmåe Slöjde ÅRSMÖTE Hs skol 13/ Välk!

16 All Tid s Små & Go i Hmåebyd Kldium 21/2-21/3 Fed 21 febui Musikcfé Röd Kose, Täffpuk, Bby Bsu OK Ödmåd/ Hmåefjd Löd 22 febui Podukioskökes buik loklpoduc öpp, Bby Loppis Hmåe Röd Kos Söd 23 febui Musikudsjäs, Fösmlishuse Wij Tisd 25 febui Abeskväll Röd Kose, Fy, Nosude Disco fö mellsdie Fiidsåd Zeb Bby Osd 26 febui Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Kyks Hus Soppluch Fy Piisui fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Tosd 27 febui Biljdui fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Fed 28 febui Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Tco filmjm fö hösdie Fiidsåd Zeb Bby Löd 1 ms Podukioskökes buik loklpoduc öpp, Bby Kuploppis Röd Kose Fy, Nosude Söd 2 ms Fmiljeudsjäs, Fösmlishuse, Wij, kl Måd 3 ms Ifomiosmöe ki äldebode i byd Fösmlishuse, Wij Tisd 4 ms Abeskväll Kuploppis, Röd Kose, Fy, Nosude Möe Hmåeupp Kupuk, Bby Osd 5 ms Dcfé Täffpuk Bby Soppluch Fy Ifomiosmöe ki äldebode i byd Fy, Nosude Tosd 6 ms Adk musiksud Täffpuk Bby Slöjdcfé Hmåe Slöjde Hs skol Fösmlisfo Melodifesivl, Fösmlishuse, Wij Fed 7 ms Musikcfé Röd Kose, Solb Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Söd 9 ms Södsmäss, Fösmlishuse, Wij Måd 10 ms Sioshop besök Täffpuk, Bby Tisd 11 ms Abeskväll Röd Kose Fy, Nosude Osd 12 ms Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Kyks Hus Soppluch Fy Osd 19 ms Dcfé Täffpuk, Bby Soppluch Fy Fed 14 ms Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Söd 16 ms Musikudsjäs Fösmlishuse, Wij Tisd 18 ms Abeskväll Kuploppis Röd Kose, Fy, Nosude Tosd 20 ms Slöjdcfé Hmåe Slöjde Hs skol Fed 21 ms Musikcfé Röd Kose, Täffpuk, Bby Bsu öpp OK Ödmåd/ Hmåefjd Bevi i Hmåe fösmli ud Jui 9 jui P-Hik Wllb, Bby 10 jui Me Bm, Bby 10 jui Tos Josso, Nosude 31 jui Eik Hedell, Nosude 31 jui Ry Mu, Bby Toe - Gis Roy Eb 50 å d 14 ms So Gis ill di ösk hel släk All Tid s webb; exmkie.se hme.u OFFENTLIGA INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN KRING ENKÄTEN OCH TRYGGHETSBOENDEN I BYGDEN: Måd 3 ms kl , Fösmlishuse, Bby Osd 5 ms kl Fy, A-sl, Nosude H du idé/sypuk/fåo övi äldeso du välkm efå del i vå idéuppsmö i Bby espekive Nosude. M ifo hi du vå hemsid Visio Hmåebyds Äldeso sid 16

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer