Arbeta hos. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta hos. Östersunds kommun"

Transkript

1 Arbeta hos Östersunds kommun

2 4 500 lediga jobb Östersunds kommun har en mångfald av yrken och människor! Inte mindre än medarbetare arbetar inom nästan 400 olika yrken. Här finns lärare, ekonomer, städare, receptionister, undersköterskor... De närmaste tio åren kommer det att finnas lediga jobb i Östersunds kommun! Kanske något av dem kan passa för dig? I den här broschyren möter du några av kommunens stolta medarbetare. Östersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Det är viktigt att alla medarbetare känner att de trivs på sina jobb och arbetar med meningsfulla arbetsuppgifter. Som medarbetare i Östersunds kommun har du inflytande över och möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Inflytande, delaktighet, friskvård, ledarutveckling och jämställdhet är några av de områden som är viktiga för oss. Inom vissa yrkesområden kommer det att finnas extra stora möjligheter att få arbete. För dig som vill jobba inom vård och omsorg, förskola och skola kommer vi att erbjuda många arbetstillfällen. 2

3 Kommunen angår dig! Alla som bor i Östersund har på något sätt kontakt med oss och våra olika verksamheter i stort sett varje dag. Du kan ha barn som går i skola eller förskola. Den nyplogade gatan har gjorts framkomlig av våra medarbetare. Du kanske idrottar på någon av våra idrottsanläggningar. Dina sorterade sopor hämtas av våra sopbilar. Bygglovet för ditt hus gavs av oss. Som stöd och hjälp i vardagen finns hemtjänsten. Någon period av livet kanske du behöver det extra stöd som man kan få av socialtjänsten. Vår verksamhet är bred och alla kommuninvånare berörs på olika sätt. Många av invånarna är också själva en del av vår verksamhet som anställd, elev, brukare, besökare eller hyresgäst. Att arbeta hos oss är att vara delaktig i bygget av samhället. 3

4 En arbetsgivare många arbetsplatser! I Östersunds kommun finns nästan 400 olika yrken. Du möter allt från förskollärare till liftskötare och klimatsamordnare. Hos oss finns människor som jobbar med de mest skiftande saker. Denna enorma mängd av kunskap och yrkesstolthet är något som vi vill visa upp och sträcka på oss lite extra för. Tänk så mycket jobb som görs i Östersunds kommun - varje dag. Kolla i listan, kanske hittar du just ditt drömjobb hos oss. Håll utkik efter lediga jobb på ledigajobb. Möjligheten att just ditt drömjobb dyker upp har aldrig varit större. Adb-Sekreterare Adb-Tekniker Adjunkt Administrativ chef Administratör Affärsbiträde Alkoholinspektör Anhörigkonsulent Anhörigvård Anhörigvårdare Anläggningsarbetare Arbetshandledare Arbetsingenjör Arbetsinstruktör Arbetskonsult Arbetsledare Arbetsmarknadshandläggare Arbetsterapeutbiträde Arbetsterapeut Arbetsledare behandlingsassistenter Arkitekt Arkivföreståndare Assistent Assistent/Handläggare Avdelningsföretåndare Avdelningschef Avdföreståndare Avlösare Avlösare Hemmet Bab-Handläggare Badföreståndare Badmästare Badvakt Barnskötare Befälhavare Behandlare Behandlingsassistent Behandlingspedagog Behandlingspersonal Beläggningsingenjör Besiktningsman Beteendevetare Bibliotekschef Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndshandläggare Biträdande verksamhetschef Boendeutvecklare Bokbindare Budgetrådgivare Bygglovarkitekt Bygglovtekniker Byggnadsingenjör Byggnadsinspektör Byggprojektledare Byråinspektör Cafeteriabiträde Chaufför Chaufför/ Kansli Chef Chefsekonom Chefssekreterare Controller Dagbarnvårdare Datatekniker Debiterhandläggare Distriktarbetsterapeut Distriktssköterska Djurskyddsinspektör Dramapedagog Ekonomichef Ekonomihandläggare Ekonomisekreterare Elektriker Elevassistent Elingenjör Elmontör Elsäkerhetsansvarig Energiingenjör Energitekniker Enhetschef Exploateringsingenjör Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare Familjehemssekreterare Familjerättsocionom Fastighetschef Fastighetsskötare Flyktingsekreterare Fritidsassistent Fritidsgårdsföreståndare Fritidskonsulent Fritidsledare Fritidspedagog Fritidsassistent Fältassistent Färdtjänsthandläggare Föreståndare Förhandlingschef Flyktingsamordnare Familjehemssekreterare Familjerättsocionom Fastighetschef Fastighetsskötare Flyktingsamordnare Förrättningslantmätare Förskollärare Förvaltare Förvaltningschef Biträdande Förvaltningschef Förvaltningsekonom Förvaltningsstädare Kommunsekreterare Kompetensutvecklare Konsult Kontaktfamilj Kontaktperson Kontorsvaktmästare Kostchef 4

5 5 Kostkonsulent Kurator Kvalificerad Utredare Kvalitetsamordnare Köksbiträde Kökschef Labassistent Landskapsarkitekt Lantmätare Ledsagare Liftskötare Lokalsamordnare Lokalvårdare Lärarassistent Lärare Löneadministratör Markchef Markingenjör Maskinmästare Va-V Maskinmästare Maskinreparatör Matros Med Ansv Rehabi Mentor Metodkonsult Miljö-/Hälsoinspektör Miljöchef Miljöingenjör Miljöskyddsinspektör Miljötekniker Modersmålslärare Modersmålstränare Mst- Teamledare Mst- Terapeuter Musiker Musiklärare Mätarjusterare Mätningsingenjör Nämndråd Nämndsekreterare Näringslivschef Näringslivsekreterare Områdeschef Områdesekonom PA-Konsult Parkarbetare Patrullstädare Pedagog Pensionshandläggare Personalassistent Personalchef Personalredgörare Personalsekreterare Personlig Assistent Planarkitekt Planeringssekreterare Planingenjör Praktiksamordnare Processamordnare Projektanställd Projektering Projektkoordinator Projektledare Projektör Provtagare Hvn Psykolog Receptionist Receptionsföreståndare Redovivsnings-/Finanschef Registrator Rekryteringassistent Rektor Renhållningschef Renhållningsingenjör Reparatör Restaurantchef Resurslärare Resurspedagog Resursperson Risksamordnare Rörinstmontör Samordnare Sekreterare Servicepersonal Sjukgymnast Sjuksköterska Sjukvårdsbitäde Skogsarbetare Skoladministratör Skolkurator Skolläkare Skolmåltidsbiträde Skolområdeschef Skolsköterska Skolstädare Skolvaktmästare Skuldrådgivare Skyddat Arbete Skötare Snickare Socialadministratör Socialpedagog Socialsekreterare Socionom Socionombehandlare Socionom/Kurator Sophämtare Specialpedagog Specialstädare Språklärare Stadsarkitekt Stadsingenjör Stadsträdgårdsmästare Stensättare Studie- och yrkesvägledare Studievägledare Städare Syofunktionär Systemadministratör Systemansvarig Systemförvaltare- biträdande Systemförvaltare Säkerhetsamordnare Säkerhetsansvarig Säkerhetschef Särskollärare Talpedagog Teamledare Tekniskt biträde Teleadministratör Telefonist Tippskötare Tolkassistent Trafikingenjör Trafikplanerare Trafikskyltarbetare Trafikövervakare Transportchef Transportförman Underhållsingenjör Undersköterska Ungdomstjänstsamordnare Uppdragstagare Upphandlare Upphandlingschef Upphandlingsassistent Utbildningkonsult Utredare Utredningekonom Utredningsassis Utredningsing Utredningssekreterare Utvecklare Utvecklingschef Utvecklingsledare Utvecklpedagog Utvecklsamordn Va-Ingenjör Vaktmäst/hantverkare Vaktmäst/maskin Vaktmästare Vattenrörläggare Web-Designer Verksamhcontrol Verksamhetschef Verksamhetsledare Verksamhetsplanerare Verksamhetsvaktmästare Verkstadsförman VvsInspektör Vårdare Vårdb Sl V Natt Vårdbiträde Vägledare Yrkesvalslärare

6 Bengt kommundirektör Att arbeta i den gemensamma sektorn är speciellt. Du, som undersköterska, förskollärare eller vägarbetare gör skillnad för våra medborgares livskvalitet. Som undersköterska är din insats livsviktig för de gamla i äldreboendet, som förskollärare är du tryggheten för barnen i förskolan och som vägarbetare är din insats för trafiksäkerheten betydelsefull. Vårt mål är att ge våra medborgare den bästa kvalitet vi kan för de resurser vi får. Som medarbetare i kommunen är du därför viktig, oavsett var du befinner dig i organisationen. Du kan vara stolt över ditt meningsfulla arbete! Som arbetsgivare vill vi att du ska känna arbetsglädje, få utvecklas och ta ansvar. I ditt arbete ska du kunna utveckla dig och din verksamhet tillsammans med arbetskamrater och chefer. Vi vill vara en arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och ett stimulerande arbete. I de kontinuerliga undersökningar vi gör, ser vi att våra medarbetare trivs med sitt arbete, med sina arbetskamrater och med det meningsfulla arbete man gör. Att arbeta i en organisation som är finansierad av medborgarna betyder något särskilt. Vi blir granskade, uppmärksammade och man har synpunkter på vår verksamhet för att den är så viktig! Välkommen till Östersunds kommun! Bengt Marsh 6

7 Inger distriktssköterska Anställd sedan 1993 Inger Jacobsson är uppväxt i Vaxholm och gick vårdlinjen 1976 i Danderyd. Hon utbildade sig till sjuksköterska och senare till distriktssköterska i Östersund. Det var utbildningen och kärleken som fick Inger att flytta hit och stanna kvar. Inger arbetar inom Östersunds kommun med hemsjukvård och samarbetar bland annat med arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och biträdande chef i ett så kallat hemteam tillsammans med hemtjänstpersonal. Rent praktiskt handlar det om hembesök och att utifrån personens egna resurser och nuvarande livssituation stötta, hjälpa, lindra och stärka till en god hälsa och ett gott välbefinnande. Det kan till exempel ske genom samtal, rådgivning, information, provtagning, såromläggning och omvårdnad i olika grad. Att få träffa personerna i deras hemmiljö är oslagbart. Att jobba med hemsjukvård blir därför bredare än att jobba med institutionsvård. Mötet är det centrala. Man får många förtroenden och vi blir alltid välkomna vart vi än kommer, säger Inger.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun på väg in till jobbet. Tänk vad vackert det är här! Det är mycket värt att få börja dagen så! Det är en positiv stämning i kommunen, det är mycket utveckling på gång helt enkelt. Som stad är Östersund väldigt fin. Jag tänkte på det så sent som i morse när jag cyklde längs Storsjön 7

8 Ann-Cristin parkarbetare Anställd sedan 2003 Ann-Cristin Strand började sommarjobba 1989 som parkarbetare direkt efter nian. Då handlade det mest om att rensa ogräs, men Ann-Cristin trivdes från början. Under några år blev det alltså ogräs och plantering på somrarna och lite olika vikariat på vintrarna. Ann-Cristin provade på både städning och barnomsorg, varvat med mammaledighet för sina tre barn utbildade hon sig inom trädgård det fanns en grundutbildning på Naturbruksgymnasiet i Östersund. Utbildningen ledde till en fast tjänst. Det är otroligt roligt att lära sig mer om trädgård. Utbildningen är det bästa jag gjort, säger Ann-Cristin. Östersunds kommun satsar på parker och grönområden eftersom de är viktiga för vårt välbefinnande och erbjuder en mängd möjligheter. Det finns utrymmen för lek, social samvaro och stillhet. Parken och trädgården är också en plats för återhämtning för den stressade nutidsmänniskan.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Mitt arbete är fritt och jag gillar verkligen att få vara ute. Det är roligt med så varierande arbetsuppgifter. Det blir aldrig enahanda. Jag har bra arbetskamrater och det fungerar bra att vi jobbar i team. Vi är få kvinnor som är parkarbetare och jag jobbar tillsammans med en av dem. Det är roligt eftersom vi är extremt trädgårdsintresserade båda två. 8

9 Sofie utredare inom folkhälsa Anställd sedan 2006 Skånska Sofie examinerades som folkhälsovetare vid Linköpings universitet 2006 och sökte alla folkhälsojobb som utannonserades. Östersunds kommun hörde av sig först och efter en intervju blev jobbet hennes. Sofie Bergman arbetar med att samordna frågor kring folkhälsan bland medborgarna, ett mycket brett fält som innebär kontakter med i stort sett alla förvaltningar. Just nu ägnar hon mycket tid åt en välfärdsredovisning. Hon kartlägger hälsoläget i kommunen och tittar på vilka faktorer som påverkar hälsan. Jag har blivit väl mottagen som ung och nyanställd. Kollegorna tycker att det är kul med oss som är lite yngre och jag har haft en jättebra mentor som stöttat mig. Det är kul att kunna vara med och påverka. Man kan faktiskt göra skillnad. Det är rätt häftigt när man som jag kommer direkt från en utbildning. Jag lär mig väldigt mycket här och mitt nätverk växer hela tiden. Jag har möjlighet att åka på en hel del konferenser, deltar i nationella nätverk och så vidare.? verkligen på folkhälsoarbete! Och jag älskar naturen här, inte minst fjällen. Jag kan åka till Åre varje helg om jag vill. Det har blivit många vinterinvesteringar: långfärdsskridskor, längdskidor och slalomutrustning. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag hade en del förutfattade meningar om kommunens verksamhet, att det skulle vara lite mossigt och ineffektivt, men jag har fått ändra uppfattning helt. Här finns många utvecklingsarbeten på gång. Det finns en vilja att driva på. Kommunen satsar 9

10 Östersund och världen Östersunds kommun finns i världen och världen finns i Östersund. Vi har ett brett internationellt arbete och kommunen är delaktig i ett 60-tal olika samarbeten med partners i städer, regioner och länder runt om i världen. De flesta kontakterna finns inom EU, men även mer långväga band har knutits med bland andra Kina, Sydafrika och Costa Rica. Vi vill vara en arbetsgivare tryggt förankrad i den jämtländska traditionen kompletterat med samarbete, utbyte, studiebesök, projektarbete och praktikplatser både i när och fjärran. Genom samarbete över länsgränser utvecklas verksamheter. Samtidigt som de internationella satsningarna blir en genväg till kunskap och utveckling för medarbetarna i Östersunds kommun. 10

11 Gudrun förskollärare Anställd sedan 1979 Gudrun Berg utbildade sig till förskollärare 1979 vid Lärarhögskolan i Gävle. Hon flyttade tillbaka till Östersund där hon började vikariera, men fick en fast tjänst som förskollärare efter ett år. Under åren har Gudrun haft olika tjänster och bytt arbetsplats flera gånger. Efter vidareutbildning vikarierade hon en period som enhetschef inom barnomsorgen. Hon har också varit tjänstledig för att prova på arbete inom skolan. Jag har ett fantastiskt jobb. Det är utvecklande, stimulerande och omväxlande. Jag har trevliga arbetskamrater och det är härligt att få jobba med barn. Den ena dagen är inte den andra lik. Krävande är det förstås, det finns utmaningar, men vi har mycket kul! Jag jobbar för att vara en bra förebild och skapa möjligheter för barnen att utveckla omtanke och förståelse för varandra. Vi jobbar både med det enskilda barnet och med barngruppen. Föräldrakontakten är också väldigt viktig. Jag har roligt med barnen och lämnar mycket utrymme för den fria leken.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun För personalen finns en hel del fortbildningar. Just nu sker det en stor vidareutbildning för all pedagogisk personal inom PBS, problembaserad skolutveckling. Syftet är att utveckla ett arbetssätt som kan fungera då man möter problem av olika slag. Östersund är en rolig stad att bo i. Inte bara naturen, det finns också nöjen och kultur. Jag trivs här. Att vi har riktiga vintrar med snö är ju härligt inte minst när vi jobbar med barnen. Det går att ha kul utomhus hela vintern! 11

12 Att arbeta hos Östersunds kommun Att börja som ny på en arbetsplats är alltid spännande och lite nervöst. Det kan ta tid att komma in i det nya arbetet och lära känna nya arbetskamrater. Vi vill göra så mycket som möjligt för att underlätta för den som börjar jobba hos oss. Som nyanställd får du en introduktionsplan som ska hjälpa dig in i ditt nya arbete. Introduktionsplanen omfattar allt ifrån praktiska saker på arbetsplatsen till introduktion till dina egna arbetsuppgifter och dina arbetskamrater. Många nyanställda får också en fadder att vända sig till med frågor och som kan vara ett stöd i introduktionen bland arbetskamraterna. Alla nyanställda bjuds in till en introduktion. Under en förmiddag får du en övergripande bild av kommunens uppdrag och organisation. Förmiddagen avslutas med bussrundtur i Östersund och lunch i Rådhuset. Vi vill skapa en god arbetsmiljö som ger möjlighet för alla att trivas och göra ett gott arbete. Delaktighet och att kunna påverka är viktigt. Ett annat viktigt inslag för att främja hälsa är vårt friskvårdsbidrag som erbjuds alla anställda. Ytterligare ett led i att vara en hälsofrämjande arbetsgivare är satsningen på en tobaksfri arbetstid, där vi erbjuder våra medarbetare hjälp med tobaksavvänjning. I Östersunds kommun har vi olika arbetstidsmodeller. Det innebär att många anställda har möjlighet att påverka sin arbetstid. Östersunds kommun arbetar aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor och strävar efter att vara en arbetsgivare öppen för alla. 12 Läs mer på

13 Jens upphandlare Anställd sedan 2006 Jens Holmström är systemvetare i grunden. Han arbetade som adjunkt i informatik vid Mittuniversitetet innan han kom till Östersunds kommun. Jens hade flera olika erbjudanden, men han valde jobbet som upphandlare eftersom det låg i linje med hans specialinriktning inom informatik. Dessutom kunde han bo kvar i Östersund. Som upphandlare hjälper Jens kommunens olika förvaltningar att göra sina inköp av varor och tjänster. Han fungerar som expert på offentliga upphandlingar och hjälper kunderna att formulera kraven på varor/tjänster. Som upphandlare har man även möjlighet att styra inköpen mot vissa förbättringsområden, exempelvis en ökad miljöhänsyn, säger Jens. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Östersund är en lagom stor stad. Det går att promenera till och från jobbet. Naturen är härlig och är som en vitamininjektion. Eftersom vi har årsarbetstid kan vi anpassa vår ledighet. Östersunds kommun är en ambitiös organisation. Man satsar på ledarskap, cheferna är överlag välutbildade. Upphandling är en prioriterad del av kommunens verksamhet. Östersund vill ha en bra verksamhet och jobbar med att förbättra bilden av kommunen. Det handlar om framåtskridande, man vill framåt i den här kommunen.? Och vi har väldigt roligt på mitt jobb, det är ju också viktigt att berätta. 13

14 Utvecklas som medarbetare Att utvecklas i arbetet, både för egen del och tillsammans med kollegor, är något de flesta av oss vill. Hos oss ska alla anställda ha en individuell kompetensutvecklingsplan som tas fram i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet och ett sätt både för dig som medarbetare och organisationen, att lära och utvecklas. Möjligheten att skapa balans mellan arbetstid och fritid är viktig. Vi månar om att du som medarbetare ska ha en god balans i livet, både i och utanför jobbet. För dig som är småbarnsförälder ser vi det som extra angeläget att du har möjlighet att kombinera arbete och fritid för att få livspusslet att gå ihop. För att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete i Östersunds kommun gör vi regelbundna medarbetarundersökningar. Med resultatet som grund arbetar vi för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Chefer och ledare erbjuds särskilda program för chefs- och ledarutveckling. Att vara chef hos oss innebär att skapa förtroende och engagemang inom den egna verksamheten, mot förtroendevalda och medborgarna. Två gånger per år träffas alla chefer för att utvecklas, inspireras och utbyta erfarenheter. 14

15 Niklas enhetschef på kart- och lantmäteriavdelningen, anställd sedan 1990 Niklas Näsén är född i Uppsala, uppvuxen i Stöde och gick gymnasiet i Örebro. Han läste till mätningsingenjör i Härnösand och flyttade sedan till Östersund som 23-åring. Niklas blev erbjuden jobb i Östersund, Örebro, Sundsvall och Härnösand. Han valde Östersund tack vare skidåkningen. Min avdelning har genomgått en enorm förändring. Jag har haft möjlighet att bygga upp en verksamhet med både ny teknik och ny organisation. Vi jobbar processinriktat och har personligt ansvar för ärenden från start till mål. Inom samhällsbyggnadssektorn har vi stora möjligheter att påverka hur samhället utvecklas. Privata konsulter kanske tjänar mer pengar, men vi har andra fördelar. Vi har intressantare och mer flexibla arbetsuppgifter än på konsultsidan, samtidigt som vi har möjlighet att påverka kommunens utveckling.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Kommunens utbildningssatsning på ledarprogrammet har varit väldigt lyckad. Där har vi chefer fått chansen att träffas över förvaltningsgränserna och utbyta erfarenheter. När jag har utvecklingssamtal med mina medarbetare säger alla samma sak, det är bra att man som enskild anställd har ansvar för hela ledet från beställning till avslut. 15

16 Anne-Katrin exploateringschef Anställd sedan 2005 Anne-Katrin Ångnell är utbildad lantmätare med fastighetsekonomisk inriktning. Hon har en 4 ½ årig civilingenjörsutbildning bakom sig och har tidigare jobbat i privat sektor. Jag har kommunens roligaste jobb och jag bevakar det svartsjukt, säger Anne-Katrin med ett skratt. Hon arbetar som processledare i utvecklandet av kommunal mark. Exploatering handlar om att driva arbetet framåt från idé till ett färdigutbyggt bostads- eller industriområde. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun När man jobbar inom en kommun får man ett mycket bredare ansvarsområde jämfört med i privat sektor. Här hanterar jag dagligen både tekniska, juridiska och ekonomiska frågor. Mitt jobb är väldigt utvecklande. Sen är det bra att vi alltid jobbar i team. Det var en av anledningarna till att jag valde 16 Här ingår att medverka i planeringen av området, upphandla anläggandet av gator, samordna utbyggnaden av till exempel vatten och avlopp, fjärrvärme och el, beställa avstyckning av tomter samt att slutligen sälja dem. Just nu har kommunen påbörjat några spännande exploateringar vid Storsjö strand och vid Sjömon, ett bostadsområde i utkanten av Östersund. Arbetet medför kontakter med både professionella fastighetsägare och vanliga barnfamiljer.? att gå över från den privata sidan. Jag är glad över att få vara med och utveckla Östersund. Det är härligt att få jobba för östersundsborna istället för någon placerare på börsen. Det finns en stolthet här som vi vill bidra till att utveckla.

17 Miljön är viktig Vi menar allvar med vår satsning på miljö. Med Europas förmodligen renaste luft och vatten finns sannerligen värden att vårda. Som första kommun i landet blev kommunens hela verksamhet miljöcertifierad enligt ISO år Vi är också certifierade enligt EU:s standard EMAS. Nu fortsätter arbetet. År 2040 ska människorna i Östersund kunna säga: vi som bor i Östersund har skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn. Alla människor vill förstås ha en bra miljö omkring sig, både inomhus och utomhus. En av kommunens uppgifter är just att värna om miljön och här spelar medarbetarna en stor roll. En stor del av kommunens miljöarbete är myndighetsutövande, till exempel att kontrollera utsläpp i luft och vatten, samt hygienen i affärer och på restauranger. Lika viktigt är det förebyggande arbetet. I maj 2007 invigde vi en produktionsanläggning för biogas, där gasen framställs av avloppsslam från reningsverket. Nu kan östersundsborna köra bilar som drivs med biogas istället för bensin, vilket är en klar förbättring för miljön ägde kommunen fler än 150 miljöbilar. Östersund är därmed en av Sveriges miljöbilstätaste kommuner. 17

18 Peter kock Anställd sedan 2006 När Peter Ringbert arbetat i tjugo år som kock på olika hotell och restauranger började han istället laga mat åt skolbarnen i Östersunds kommun. Efter FN-tjänst och matlagning i fjällmiljö bytte han från det privata näringslivet till offentlig förvaltning. Peter ansvarar för inköpen av maten och tillagningen av den. Totalt är han ansvarig för nästan portioner mat varje dag. Dessutom blir det mellanmål till de minsta barnen. Idag vet Peter i förväg hur många som äter och vid vilka tider. Kanske inte lika fantasifullt som tidigare, men ändå mycket stimulerande. Att ge barnen en bra inställning till mat tycker Peter är viktigt. Han tycker också att det är viktigt att maten är näringsrik och bygger på bra och ekologiska råvaror. Peter och hans kolleger hjälps också åt att utveckla nya maträtter. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun? Det är skönt med en trygg arbetsplats, med ordning och reda. Vi har en bra struktur, avtal som reglerar verksamheten och en fackförening som är en viktig medspelare. Vi gör ett viktigt jobb. Alla är väldigt professionella inom sitt område. Vi har ett matråd som träffas en gång per termin, för att diskutera frågeställningar som kommit upp. Allt för att säkra kvaliteten och utveckla verksamheten. Det tycker jag är bra. Det är otroligt skönt att få arbeta dagtid. Jag har också tyckt om att byta á la carte mot storhushåll! 18

19 Hans förskollärare Anställd sedan 2006 Vintern, snön och skidorna är viktiga för Hans Turtola, han gillar att tävla, gärna långlopp. Därför har han bosatt sig i Östersund efter uppväxt i Kiruna, studier i Umeå och en period i Stockholm. Vårvintern är bäst, att kunna åka skidor i shorts! Hans flyttade till Östersund efter förskollärarutbildningen. Nu arbetar han halvtid som förskollärare och halvtid som fritidspedagog på Ängsmogården. Arbetet handlar både om matte och svenska med sexåringarna men också om att pyssla, leka och spela spel på fritids. Hans tycker om att jobba pedagogiskt också i det fria lekandet. Det är 19 barn i sexårsgruppen och femtio barn på fritids så det är full fart hela tiden. Hans trivs också med att försöka ta sig tid att se varje barn. Jag vet att jag behövs inom barnomsorgen! Det är viktigt med manliga förebilder.? miljöer inom ett stenkast. Du har kustmiljö, fjäll och skogsmiljö, landsbygd och stadsmiljö. Allt alldeles runt knuten. 19 Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag har väldigt bra arbetskamrater och har fått nya vänner! När jag flyttade hit kände jag inte någon, men jag har snabbt funnit mig tillrätta. Alla är så öppna och tillmötesgående. Östersund är en småstad som erbjuder närhet till flera olika

20 Claudio undersköterska Anställd sedan 2007 Det var kärlek vid första ögonkastet som förde Claudio Bica- Landgren från Rumänien till Östersund. Året var 1984 och Claudio var 16 år kom han hit och gifte sig med sin ungdomskärlek. Kontrasterna blev stora för Claudio, från storstaden och värmen vid Svarta Havet till Jämtlands storslagna landskap och ibland 30-gradiga kyla. I Rumänien arbetade Claudio med försäljning och mycket kundkontakt, något han nu haft glädje av. De första åren arbetade Claudio som vårdbiträde. När sonen Mattias kommit till världen utbildade sig Claudio till undersköterska och fick också en fast anställning. Claudio har arbetat med människor i hela sitt liv, så jobbet på äldreboendet Slåttergården i Torvalla passar honom bra. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag kan inte jämföra med andra arbetsplatser i Sverige, men jag trivs toppenbra. Jag känner mig trygg med arbetet och arbetskamraterna. 20 Det är ett flexibelt arbete och cheferna tar hänsyn till olika åsikter. Det känns bra att få vara med och påverka.? 20

21 Stefan familjebehandlare Anställd sedan 2003 Efter några år som tekniker ville Stefan Edlund ändra inriktning och arbeta med människor istället för radio- och TV-apparater. Han utbildade sig till socionom på Socialhögskolan i Östersund, ett val han inte ångrar. Efter några år på Försäkringskassan sökte sig Stefan till Östersunds kommun och arbetet som socialsekreterare. Sedan juni 2008 jobbar han som familjebehandlare på Bryggan. Det är en verksamhet som erbjuder föräldrastöd till familjer som har barn i åldrarna 0-17 år. Stödet kan gälla olika svårigheter som påverkar föräldraskapet. Stefans kollegor på Bryggan har olika yrkesbakgrund socionom, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagog, behandlingsassistent och hemterapeut. Allt för att få en bra bredd av kunskaper. Jag ville ha ett arbete som är meningsfullt. Nu vet jag att min insats kan vara betydelsefull för en hel familjs tillvaro! Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun? Mitt arbete är utvecklande, stimulerande. Det finns en stor tillfredsställelse i att kunna ge stöd och hjälp till en familj. Ett stöd som kan bli betydelsefullt för resten av livet! Jag trivs också med det självständiga arbetet och att det är så flexibelt. Ibland jobbar jag ett kvällspass och blir ledig mitt på dagen i stället. Vår arbetsmiljö är fantastisk. Vi har våra lokaler i ett gammalt soldathem, ett härligt gammalt 20-talshus mitt i centrala Östersund. 21

22 Kommunledningsförvaltningen Här finns cirka 90 medarbetare som fungerar som kommunstyrelsens förlängda arm och hjälper kommunstyrelsen med att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs. Förvaltningen leds av kommundirektören som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och dessutom är chef över alla förvaltningschefer. Förvaltningen innehåller bland annat näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet, integrationsservice, personalavdelning och ett flertal koncernövergripande funktioner. Kontakt: Louise Willmer Tel Barn- och utbildningsförvaltningen I Östersund lär vi för livet i en barnomsorg med mångfald och i skolundervisning med hög kvalitet där utvecklingsarbete är en ledstjärna. Förvaltningen har cirka medarbetare och är en av kommunens två största. Kontakt: Yvonne Holmström Tel Samhällsbyggnadsförvaltningen Här arbetar vi bland annat med: plan- och byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, gatu- och trafikfrågor, kollektivtrafik, kart- och mätteknisk verksamhet, lantmäterifrågor samt parker. Förvaltningen har cirka 80 medarbetare. Kontakt: Elisabeth Lundgren Tel Teknisk förvaltning Här finns de flesta av kommunens tekniska verksamheter samlade, som till exempel vatten och avlopp, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker. Det är många vitt skilda verksamheter, alla av teknisk natur. Förvaltningen har cirka 280 medarbetare. Kontakt: Karin Nydahl Tel

23 Kontakt: Berit Henlich-Wretman Tel Socialförvaltningen Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst. Här finns cirka 250 medarbetare som arbetar med verksamheter som ger olika stöd till familjer och enskilda människor i behov av hjälp, alltifrån ekonomiskt stöd (socialbidrag) till stöd vid till exempel alkoholmissbruk. Här handläggs också ärenden kring olika former av tillstånd och tillsyn gällande alkohol och spel bland annat. Kontakt: Chatrin Trulsson Tel Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen är en av kommunens två största med drygt medarbetare. Här finns verksamheterna hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boendeformer, elevhem, gruppbostäder, sysselsättningsenheten Mica och ett habiliteringsteam. Inom förvaltningen finns också de tjänstemän som beslutar om bistånd till stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kontakt: Heléne Hägglund Tel Serviceförvaltningen Förvaltningen sysselsätter cirka 400 personer som hjälper andra förvaltningar med en rad servicetjänster. Enheter inom förvaltningen: Kommunservice (Administration/rekrytering, bokning/bidrag, reception, växel, vaktmästeri, inflyttarservice, infobyrån & kopieringsservice), Matproduktion, Städ, DataCenter, Löneadministration, Ekonomi/ Finans, Upphandling, Hantverksgrupp, Snickeri. 23

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Vi finns i din vardag

Vi finns i din vardag Vi finns i din vardag Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler

Läs mer

En arbetsgivare 200 yrken

En arbetsgivare 200 yrken En arbetsgivare 200 yrken Överraskande Älmhult internationellt & nära Tänk om du kunde få inte allt men mycket. Ett utvecklande jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad, landet

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita.

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. Sida: 1 (6) Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. När en ny användare skall läggas upp i Procapita måste följande delar läggas upp. Använd rollen Systemadministratör VoF 1. Lägga upp Användare

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2011-03-22 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2011-03-22 kl 08.30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Helge Scharf Wramling, tel 14 42 58, helge.scharf-wramling@ostersund.se

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer