Arbeta hos. Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta hos. Östersunds kommun"

Transkript

1 Arbeta hos Östersunds kommun

2 4 500 lediga jobb Östersunds kommun har en mångfald av yrken och människor! Inte mindre än medarbetare arbetar inom nästan 400 olika yrken. Här finns lärare, ekonomer, städare, receptionister, undersköterskor... De närmaste tio åren kommer det att finnas lediga jobb i Östersunds kommun! Kanske något av dem kan passa för dig? I den här broschyren möter du några av kommunens stolta medarbetare. Östersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Det är viktigt att alla medarbetare känner att de trivs på sina jobb och arbetar med meningsfulla arbetsuppgifter. Som medarbetare i Östersunds kommun har du inflytande över och möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Inflytande, delaktighet, friskvård, ledarutveckling och jämställdhet är några av de områden som är viktiga för oss. Inom vissa yrkesområden kommer det att finnas extra stora möjligheter att få arbete. För dig som vill jobba inom vård och omsorg, förskola och skola kommer vi att erbjuda många arbetstillfällen. 2

3 Kommunen angår dig! Alla som bor i Östersund har på något sätt kontakt med oss och våra olika verksamheter i stort sett varje dag. Du kan ha barn som går i skola eller förskola. Den nyplogade gatan har gjorts framkomlig av våra medarbetare. Du kanske idrottar på någon av våra idrottsanläggningar. Dina sorterade sopor hämtas av våra sopbilar. Bygglovet för ditt hus gavs av oss. Som stöd och hjälp i vardagen finns hemtjänsten. Någon period av livet kanske du behöver det extra stöd som man kan få av socialtjänsten. Vår verksamhet är bred och alla kommuninvånare berörs på olika sätt. Många av invånarna är också själva en del av vår verksamhet som anställd, elev, brukare, besökare eller hyresgäst. Att arbeta hos oss är att vara delaktig i bygget av samhället. 3

4 En arbetsgivare många arbetsplatser! I Östersunds kommun finns nästan 400 olika yrken. Du möter allt från förskollärare till liftskötare och klimatsamordnare. Hos oss finns människor som jobbar med de mest skiftande saker. Denna enorma mängd av kunskap och yrkesstolthet är något som vi vill visa upp och sträcka på oss lite extra för. Tänk så mycket jobb som görs i Östersunds kommun - varje dag. Kolla i listan, kanske hittar du just ditt drömjobb hos oss. Håll utkik efter lediga jobb på ledigajobb. Möjligheten att just ditt drömjobb dyker upp har aldrig varit större. Adb-Sekreterare Adb-Tekniker Adjunkt Administrativ chef Administratör Affärsbiträde Alkoholinspektör Anhörigkonsulent Anhörigvård Anhörigvårdare Anläggningsarbetare Arbetshandledare Arbetsingenjör Arbetsinstruktör Arbetskonsult Arbetsledare Arbetsmarknadshandläggare Arbetsterapeutbiträde Arbetsterapeut Arbetsledare behandlingsassistenter Arkitekt Arkivföreståndare Assistent Assistent/Handläggare Avdelningsföretåndare Avdelningschef Avdföreståndare Avlösare Avlösare Hemmet Bab-Handläggare Badföreståndare Badmästare Badvakt Barnskötare Befälhavare Behandlare Behandlingsassistent Behandlingspedagog Behandlingspersonal Beläggningsingenjör Besiktningsman Beteendevetare Bibliotekschef Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndshandläggare Biträdande verksamhetschef Boendeutvecklare Bokbindare Budgetrådgivare Bygglovarkitekt Bygglovtekniker Byggnadsingenjör Byggnadsinspektör Byggprojektledare Byråinspektör Cafeteriabiträde Chaufför Chaufför/ Kansli Chef Chefsekonom Chefssekreterare Controller Dagbarnvårdare Datatekniker Debiterhandläggare Distriktarbetsterapeut Distriktssköterska Djurskyddsinspektör Dramapedagog Ekonomichef Ekonomihandläggare Ekonomisekreterare Elektriker Elevassistent Elingenjör Elmontör Elsäkerhetsansvarig Energiingenjör Energitekniker Enhetschef Exploateringsingenjör Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare Familjehemssekreterare Familjerättsocionom Fastighetschef Fastighetsskötare Flyktingsekreterare Fritidsassistent Fritidsgårdsföreståndare Fritidskonsulent Fritidsledare Fritidspedagog Fritidsassistent Fältassistent Färdtjänsthandläggare Föreståndare Förhandlingschef Flyktingsamordnare Familjehemssekreterare Familjerättsocionom Fastighetschef Fastighetsskötare Flyktingsamordnare Förrättningslantmätare Förskollärare Förvaltare Förvaltningschef Biträdande Förvaltningschef Förvaltningsekonom Förvaltningsstädare Kommunsekreterare Kompetensutvecklare Konsult Kontaktfamilj Kontaktperson Kontorsvaktmästare Kostchef 4

5 5 Kostkonsulent Kurator Kvalificerad Utredare Kvalitetsamordnare Köksbiträde Kökschef Labassistent Landskapsarkitekt Lantmätare Ledsagare Liftskötare Lokalsamordnare Lokalvårdare Lärarassistent Lärare Löneadministratör Markchef Markingenjör Maskinmästare Va-V Maskinmästare Maskinreparatör Matros Med Ansv Rehabi Mentor Metodkonsult Miljö-/Hälsoinspektör Miljöchef Miljöingenjör Miljöskyddsinspektör Miljötekniker Modersmålslärare Modersmålstränare Mst- Teamledare Mst- Terapeuter Musiker Musiklärare Mätarjusterare Mätningsingenjör Nämndråd Nämndsekreterare Näringslivschef Näringslivsekreterare Områdeschef Områdesekonom PA-Konsult Parkarbetare Patrullstädare Pedagog Pensionshandläggare Personalassistent Personalchef Personalredgörare Personalsekreterare Personlig Assistent Planarkitekt Planeringssekreterare Planingenjör Praktiksamordnare Processamordnare Projektanställd Projektering Projektkoordinator Projektledare Projektör Provtagare Hvn Psykolog Receptionist Receptionsföreståndare Redovivsnings-/Finanschef Registrator Rekryteringassistent Rektor Renhållningschef Renhållningsingenjör Reparatör Restaurantchef Resurslärare Resurspedagog Resursperson Risksamordnare Rörinstmontör Samordnare Sekreterare Servicepersonal Sjukgymnast Sjuksköterska Sjukvårdsbitäde Skogsarbetare Skoladministratör Skolkurator Skolläkare Skolmåltidsbiträde Skolområdeschef Skolsköterska Skolstädare Skolvaktmästare Skuldrådgivare Skyddat Arbete Skötare Snickare Socialadministratör Socialpedagog Socialsekreterare Socionom Socionombehandlare Socionom/Kurator Sophämtare Specialpedagog Specialstädare Språklärare Stadsarkitekt Stadsingenjör Stadsträdgårdsmästare Stensättare Studie- och yrkesvägledare Studievägledare Städare Syofunktionär Systemadministratör Systemansvarig Systemförvaltare- biträdande Systemförvaltare Säkerhetsamordnare Säkerhetsansvarig Säkerhetschef Särskollärare Talpedagog Teamledare Tekniskt biträde Teleadministratör Telefonist Tippskötare Tolkassistent Trafikingenjör Trafikplanerare Trafikskyltarbetare Trafikövervakare Transportchef Transportförman Underhållsingenjör Undersköterska Ungdomstjänstsamordnare Uppdragstagare Upphandlare Upphandlingschef Upphandlingsassistent Utbildningkonsult Utredare Utredningekonom Utredningsassis Utredningsing Utredningssekreterare Utvecklare Utvecklingschef Utvecklingsledare Utvecklpedagog Utvecklsamordn Va-Ingenjör Vaktmäst/hantverkare Vaktmäst/maskin Vaktmästare Vattenrörläggare Web-Designer Verksamhcontrol Verksamhetschef Verksamhetsledare Verksamhetsplanerare Verksamhetsvaktmästare Verkstadsförman VvsInspektör Vårdare Vårdb Sl V Natt Vårdbiträde Vägledare Yrkesvalslärare

6 Bengt kommundirektör Att arbeta i den gemensamma sektorn är speciellt. Du, som undersköterska, förskollärare eller vägarbetare gör skillnad för våra medborgares livskvalitet. Som undersköterska är din insats livsviktig för de gamla i äldreboendet, som förskollärare är du tryggheten för barnen i förskolan och som vägarbetare är din insats för trafiksäkerheten betydelsefull. Vårt mål är att ge våra medborgare den bästa kvalitet vi kan för de resurser vi får. Som medarbetare i kommunen är du därför viktig, oavsett var du befinner dig i organisationen. Du kan vara stolt över ditt meningsfulla arbete! Som arbetsgivare vill vi att du ska känna arbetsglädje, få utvecklas och ta ansvar. I ditt arbete ska du kunna utveckla dig och din verksamhet tillsammans med arbetskamrater och chefer. Vi vill vara en arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och ett stimulerande arbete. I de kontinuerliga undersökningar vi gör, ser vi att våra medarbetare trivs med sitt arbete, med sina arbetskamrater och med det meningsfulla arbete man gör. Att arbeta i en organisation som är finansierad av medborgarna betyder något särskilt. Vi blir granskade, uppmärksammade och man har synpunkter på vår verksamhet för att den är så viktig! Välkommen till Östersunds kommun! Bengt Marsh 6

7 Inger distriktssköterska Anställd sedan 1993 Inger Jacobsson är uppväxt i Vaxholm och gick vårdlinjen 1976 i Danderyd. Hon utbildade sig till sjuksköterska och senare till distriktssköterska i Östersund. Det var utbildningen och kärleken som fick Inger att flytta hit och stanna kvar. Inger arbetar inom Östersunds kommun med hemsjukvård och samarbetar bland annat med arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och biträdande chef i ett så kallat hemteam tillsammans med hemtjänstpersonal. Rent praktiskt handlar det om hembesök och att utifrån personens egna resurser och nuvarande livssituation stötta, hjälpa, lindra och stärka till en god hälsa och ett gott välbefinnande. Det kan till exempel ske genom samtal, rådgivning, information, provtagning, såromläggning och omvårdnad i olika grad. Att få träffa personerna i deras hemmiljö är oslagbart. Att jobba med hemsjukvård blir därför bredare än att jobba med institutionsvård. Mötet är det centrala. Man får många förtroenden och vi blir alltid välkomna vart vi än kommer, säger Inger.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun på väg in till jobbet. Tänk vad vackert det är här! Det är mycket värt att få börja dagen så! Det är en positiv stämning i kommunen, det är mycket utveckling på gång helt enkelt. Som stad är Östersund väldigt fin. Jag tänkte på det så sent som i morse när jag cyklde längs Storsjön 7

8 Ann-Cristin parkarbetare Anställd sedan 2003 Ann-Cristin Strand började sommarjobba 1989 som parkarbetare direkt efter nian. Då handlade det mest om att rensa ogräs, men Ann-Cristin trivdes från början. Under några år blev det alltså ogräs och plantering på somrarna och lite olika vikariat på vintrarna. Ann-Cristin provade på både städning och barnomsorg, varvat med mammaledighet för sina tre barn utbildade hon sig inom trädgård det fanns en grundutbildning på Naturbruksgymnasiet i Östersund. Utbildningen ledde till en fast tjänst. Det är otroligt roligt att lära sig mer om trädgård. Utbildningen är det bästa jag gjort, säger Ann-Cristin. Östersunds kommun satsar på parker och grönområden eftersom de är viktiga för vårt välbefinnande och erbjuder en mängd möjligheter. Det finns utrymmen för lek, social samvaro och stillhet. Parken och trädgården är också en plats för återhämtning för den stressade nutidsmänniskan.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Mitt arbete är fritt och jag gillar verkligen att få vara ute. Det är roligt med så varierande arbetsuppgifter. Det blir aldrig enahanda. Jag har bra arbetskamrater och det fungerar bra att vi jobbar i team. Vi är få kvinnor som är parkarbetare och jag jobbar tillsammans med en av dem. Det är roligt eftersom vi är extremt trädgårdsintresserade båda två. 8

9 Sofie utredare inom folkhälsa Anställd sedan 2006 Skånska Sofie examinerades som folkhälsovetare vid Linköpings universitet 2006 och sökte alla folkhälsojobb som utannonserades. Östersunds kommun hörde av sig först och efter en intervju blev jobbet hennes. Sofie Bergman arbetar med att samordna frågor kring folkhälsan bland medborgarna, ett mycket brett fält som innebär kontakter med i stort sett alla förvaltningar. Just nu ägnar hon mycket tid åt en välfärdsredovisning. Hon kartlägger hälsoläget i kommunen och tittar på vilka faktorer som påverkar hälsan. Jag har blivit väl mottagen som ung och nyanställd. Kollegorna tycker att det är kul med oss som är lite yngre och jag har haft en jättebra mentor som stöttat mig. Det är kul att kunna vara med och påverka. Man kan faktiskt göra skillnad. Det är rätt häftigt när man som jag kommer direkt från en utbildning. Jag lär mig väldigt mycket här och mitt nätverk växer hela tiden. Jag har möjlighet att åka på en hel del konferenser, deltar i nationella nätverk och så vidare.? verkligen på folkhälsoarbete! Och jag älskar naturen här, inte minst fjällen. Jag kan åka till Åre varje helg om jag vill. Det har blivit många vinterinvesteringar: långfärdsskridskor, längdskidor och slalomutrustning. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag hade en del förutfattade meningar om kommunens verksamhet, att det skulle vara lite mossigt och ineffektivt, men jag har fått ändra uppfattning helt. Här finns många utvecklingsarbeten på gång. Det finns en vilja att driva på. Kommunen satsar 9

10 Östersund och världen Östersunds kommun finns i världen och världen finns i Östersund. Vi har ett brett internationellt arbete och kommunen är delaktig i ett 60-tal olika samarbeten med partners i städer, regioner och länder runt om i världen. De flesta kontakterna finns inom EU, men även mer långväga band har knutits med bland andra Kina, Sydafrika och Costa Rica. Vi vill vara en arbetsgivare tryggt förankrad i den jämtländska traditionen kompletterat med samarbete, utbyte, studiebesök, projektarbete och praktikplatser både i när och fjärran. Genom samarbete över länsgränser utvecklas verksamheter. Samtidigt som de internationella satsningarna blir en genväg till kunskap och utveckling för medarbetarna i Östersunds kommun. 10

11 Gudrun förskollärare Anställd sedan 1979 Gudrun Berg utbildade sig till förskollärare 1979 vid Lärarhögskolan i Gävle. Hon flyttade tillbaka till Östersund där hon började vikariera, men fick en fast tjänst som förskollärare efter ett år. Under åren har Gudrun haft olika tjänster och bytt arbetsplats flera gånger. Efter vidareutbildning vikarierade hon en period som enhetschef inom barnomsorgen. Hon har också varit tjänstledig för att prova på arbete inom skolan. Jag har ett fantastiskt jobb. Det är utvecklande, stimulerande och omväxlande. Jag har trevliga arbetskamrater och det är härligt att få jobba med barn. Den ena dagen är inte den andra lik. Krävande är det förstås, det finns utmaningar, men vi har mycket kul! Jag jobbar för att vara en bra förebild och skapa möjligheter för barnen att utveckla omtanke och förståelse för varandra. Vi jobbar både med det enskilda barnet och med barngruppen. Föräldrakontakten är också väldigt viktig. Jag har roligt med barnen och lämnar mycket utrymme för den fria leken.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun För personalen finns en hel del fortbildningar. Just nu sker det en stor vidareutbildning för all pedagogisk personal inom PBS, problembaserad skolutveckling. Syftet är att utveckla ett arbetssätt som kan fungera då man möter problem av olika slag. Östersund är en rolig stad att bo i. Inte bara naturen, det finns också nöjen och kultur. Jag trivs här. Att vi har riktiga vintrar med snö är ju härligt inte minst när vi jobbar med barnen. Det går att ha kul utomhus hela vintern! 11

12 Att arbeta hos Östersunds kommun Att börja som ny på en arbetsplats är alltid spännande och lite nervöst. Det kan ta tid att komma in i det nya arbetet och lära känna nya arbetskamrater. Vi vill göra så mycket som möjligt för att underlätta för den som börjar jobba hos oss. Som nyanställd får du en introduktionsplan som ska hjälpa dig in i ditt nya arbete. Introduktionsplanen omfattar allt ifrån praktiska saker på arbetsplatsen till introduktion till dina egna arbetsuppgifter och dina arbetskamrater. Många nyanställda får också en fadder att vända sig till med frågor och som kan vara ett stöd i introduktionen bland arbetskamraterna. Alla nyanställda bjuds in till en introduktion. Under en förmiddag får du en övergripande bild av kommunens uppdrag och organisation. Förmiddagen avslutas med bussrundtur i Östersund och lunch i Rådhuset. Vi vill skapa en god arbetsmiljö som ger möjlighet för alla att trivas och göra ett gott arbete. Delaktighet och att kunna påverka är viktigt. Ett annat viktigt inslag för att främja hälsa är vårt friskvårdsbidrag som erbjuds alla anställda. Ytterligare ett led i att vara en hälsofrämjande arbetsgivare är satsningen på en tobaksfri arbetstid, där vi erbjuder våra medarbetare hjälp med tobaksavvänjning. I Östersunds kommun har vi olika arbetstidsmodeller. Det innebär att många anställda har möjlighet att påverka sin arbetstid. Östersunds kommun arbetar aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor och strävar efter att vara en arbetsgivare öppen för alla. 12 Läs mer på

13 Jens upphandlare Anställd sedan 2006 Jens Holmström är systemvetare i grunden. Han arbetade som adjunkt i informatik vid Mittuniversitetet innan han kom till Östersunds kommun. Jens hade flera olika erbjudanden, men han valde jobbet som upphandlare eftersom det låg i linje med hans specialinriktning inom informatik. Dessutom kunde han bo kvar i Östersund. Som upphandlare hjälper Jens kommunens olika förvaltningar att göra sina inköp av varor och tjänster. Han fungerar som expert på offentliga upphandlingar och hjälper kunderna att formulera kraven på varor/tjänster. Som upphandlare har man även möjlighet att styra inköpen mot vissa förbättringsområden, exempelvis en ökad miljöhänsyn, säger Jens. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Östersund är en lagom stor stad. Det går att promenera till och från jobbet. Naturen är härlig och är som en vitamininjektion. Eftersom vi har årsarbetstid kan vi anpassa vår ledighet. Östersunds kommun är en ambitiös organisation. Man satsar på ledarskap, cheferna är överlag välutbildade. Upphandling är en prioriterad del av kommunens verksamhet. Östersund vill ha en bra verksamhet och jobbar med att förbättra bilden av kommunen. Det handlar om framåtskridande, man vill framåt i den här kommunen.? Och vi har väldigt roligt på mitt jobb, det är ju också viktigt att berätta. 13

14 Utvecklas som medarbetare Att utvecklas i arbetet, både för egen del och tillsammans med kollegor, är något de flesta av oss vill. Hos oss ska alla anställda ha en individuell kompetensutvecklingsplan som tas fram i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet och ett sätt både för dig som medarbetare och organisationen, att lära och utvecklas. Möjligheten att skapa balans mellan arbetstid och fritid är viktig. Vi månar om att du som medarbetare ska ha en god balans i livet, både i och utanför jobbet. För dig som är småbarnsförälder ser vi det som extra angeläget att du har möjlighet att kombinera arbete och fritid för att få livspusslet att gå ihop. För att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete i Östersunds kommun gör vi regelbundna medarbetarundersökningar. Med resultatet som grund arbetar vi för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Chefer och ledare erbjuds särskilda program för chefs- och ledarutveckling. Att vara chef hos oss innebär att skapa förtroende och engagemang inom den egna verksamheten, mot förtroendevalda och medborgarna. Två gånger per år träffas alla chefer för att utvecklas, inspireras och utbyta erfarenheter. 14

15 Niklas enhetschef på kart- och lantmäteriavdelningen, anställd sedan 1990 Niklas Näsén är född i Uppsala, uppvuxen i Stöde och gick gymnasiet i Örebro. Han läste till mätningsingenjör i Härnösand och flyttade sedan till Östersund som 23-åring. Niklas blev erbjuden jobb i Östersund, Örebro, Sundsvall och Härnösand. Han valde Östersund tack vare skidåkningen. Min avdelning har genomgått en enorm förändring. Jag har haft möjlighet att bygga upp en verksamhet med både ny teknik och ny organisation. Vi jobbar processinriktat och har personligt ansvar för ärenden från start till mål. Inom samhällsbyggnadssektorn har vi stora möjligheter att påverka hur samhället utvecklas. Privata konsulter kanske tjänar mer pengar, men vi har andra fördelar. Vi har intressantare och mer flexibla arbetsuppgifter än på konsultsidan, samtidigt som vi har möjlighet att påverka kommunens utveckling.? Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Kommunens utbildningssatsning på ledarprogrammet har varit väldigt lyckad. Där har vi chefer fått chansen att träffas över förvaltningsgränserna och utbyta erfarenheter. När jag har utvecklingssamtal med mina medarbetare säger alla samma sak, det är bra att man som enskild anställd har ansvar för hela ledet från beställning till avslut. 15

16 Anne-Katrin exploateringschef Anställd sedan 2005 Anne-Katrin Ångnell är utbildad lantmätare med fastighetsekonomisk inriktning. Hon har en 4 ½ årig civilingenjörsutbildning bakom sig och har tidigare jobbat i privat sektor. Jag har kommunens roligaste jobb och jag bevakar det svartsjukt, säger Anne-Katrin med ett skratt. Hon arbetar som processledare i utvecklandet av kommunal mark. Exploatering handlar om att driva arbetet framåt från idé till ett färdigutbyggt bostads- eller industriområde. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun När man jobbar inom en kommun får man ett mycket bredare ansvarsområde jämfört med i privat sektor. Här hanterar jag dagligen både tekniska, juridiska och ekonomiska frågor. Mitt jobb är väldigt utvecklande. Sen är det bra att vi alltid jobbar i team. Det var en av anledningarna till att jag valde 16 Här ingår att medverka i planeringen av området, upphandla anläggandet av gator, samordna utbyggnaden av till exempel vatten och avlopp, fjärrvärme och el, beställa avstyckning av tomter samt att slutligen sälja dem. Just nu har kommunen påbörjat några spännande exploateringar vid Storsjö strand och vid Sjömon, ett bostadsområde i utkanten av Östersund. Arbetet medför kontakter med både professionella fastighetsägare och vanliga barnfamiljer.? att gå över från den privata sidan. Jag är glad över att få vara med och utveckla Östersund. Det är härligt att få jobba för östersundsborna istället för någon placerare på börsen. Det finns en stolthet här som vi vill bidra till att utveckla.

17 Miljön är viktig Vi menar allvar med vår satsning på miljö. Med Europas förmodligen renaste luft och vatten finns sannerligen värden att vårda. Som första kommun i landet blev kommunens hela verksamhet miljöcertifierad enligt ISO år Vi är också certifierade enligt EU:s standard EMAS. Nu fortsätter arbetet. År 2040 ska människorna i Östersund kunna säga: vi som bor i Östersund har skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn. Alla människor vill förstås ha en bra miljö omkring sig, både inomhus och utomhus. En av kommunens uppgifter är just att värna om miljön och här spelar medarbetarna en stor roll. En stor del av kommunens miljöarbete är myndighetsutövande, till exempel att kontrollera utsläpp i luft och vatten, samt hygienen i affärer och på restauranger. Lika viktigt är det förebyggande arbetet. I maj 2007 invigde vi en produktionsanläggning för biogas, där gasen framställs av avloppsslam från reningsverket. Nu kan östersundsborna köra bilar som drivs med biogas istället för bensin, vilket är en klar förbättring för miljön ägde kommunen fler än 150 miljöbilar. Östersund är därmed en av Sveriges miljöbilstätaste kommuner. 17

18 Peter kock Anställd sedan 2006 När Peter Ringbert arbetat i tjugo år som kock på olika hotell och restauranger började han istället laga mat åt skolbarnen i Östersunds kommun. Efter FN-tjänst och matlagning i fjällmiljö bytte han från det privata näringslivet till offentlig förvaltning. Peter ansvarar för inköpen av maten och tillagningen av den. Totalt är han ansvarig för nästan portioner mat varje dag. Dessutom blir det mellanmål till de minsta barnen. Idag vet Peter i förväg hur många som äter och vid vilka tider. Kanske inte lika fantasifullt som tidigare, men ändå mycket stimulerande. Att ge barnen en bra inställning till mat tycker Peter är viktigt. Han tycker också att det är viktigt att maten är näringsrik och bygger på bra och ekologiska råvaror. Peter och hans kolleger hjälps också åt att utveckla nya maträtter. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun? Det är skönt med en trygg arbetsplats, med ordning och reda. Vi har en bra struktur, avtal som reglerar verksamheten och en fackförening som är en viktig medspelare. Vi gör ett viktigt jobb. Alla är väldigt professionella inom sitt område. Vi har ett matråd som träffas en gång per termin, för att diskutera frågeställningar som kommit upp. Allt för att säkra kvaliteten och utveckla verksamheten. Det tycker jag är bra. Det är otroligt skönt att få arbeta dagtid. Jag har också tyckt om att byta á la carte mot storhushåll! 18

19 Hans förskollärare Anställd sedan 2006 Vintern, snön och skidorna är viktiga för Hans Turtola, han gillar att tävla, gärna långlopp. Därför har han bosatt sig i Östersund efter uppväxt i Kiruna, studier i Umeå och en period i Stockholm. Vårvintern är bäst, att kunna åka skidor i shorts! Hans flyttade till Östersund efter förskollärarutbildningen. Nu arbetar han halvtid som förskollärare och halvtid som fritidspedagog på Ängsmogården. Arbetet handlar både om matte och svenska med sexåringarna men också om att pyssla, leka och spela spel på fritids. Hans tycker om att jobba pedagogiskt också i det fria lekandet. Det är 19 barn i sexårsgruppen och femtio barn på fritids så det är full fart hela tiden. Hans trivs också med att försöka ta sig tid att se varje barn. Jag vet att jag behövs inom barnomsorgen! Det är viktigt med manliga förebilder.? miljöer inom ett stenkast. Du har kustmiljö, fjäll och skogsmiljö, landsbygd och stadsmiljö. Allt alldeles runt knuten. 19 Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag har väldigt bra arbetskamrater och har fått nya vänner! När jag flyttade hit kände jag inte någon, men jag har snabbt funnit mig tillrätta. Alla är så öppna och tillmötesgående. Östersund är en småstad som erbjuder närhet till flera olika

20 Claudio undersköterska Anställd sedan 2007 Det var kärlek vid första ögonkastet som förde Claudio Bica- Landgren från Rumänien till Östersund. Året var 1984 och Claudio var 16 år kom han hit och gifte sig med sin ungdomskärlek. Kontrasterna blev stora för Claudio, från storstaden och värmen vid Svarta Havet till Jämtlands storslagna landskap och ibland 30-gradiga kyla. I Rumänien arbetade Claudio med försäljning och mycket kundkontakt, något han nu haft glädje av. De första åren arbetade Claudio som vårdbiträde. När sonen Mattias kommit till världen utbildade sig Claudio till undersköterska och fick också en fast anställning. Claudio har arbetat med människor i hela sitt liv, så jobbet på äldreboendet Slåttergården i Torvalla passar honom bra. Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun Jag kan inte jämföra med andra arbetsplatser i Sverige, men jag trivs toppenbra. Jag känner mig trygg med arbetet och arbetskamraterna. 20 Det är ett flexibelt arbete och cheferna tar hänsyn till olika åsikter. Det känns bra att få vara med och påverka.? 20

21 Stefan familjebehandlare Anställd sedan 2003 Efter några år som tekniker ville Stefan Edlund ändra inriktning och arbeta med människor istället för radio- och TV-apparater. Han utbildade sig till socionom på Socialhögskolan i Östersund, ett val han inte ångrar. Efter några år på Försäkringskassan sökte sig Stefan till Östersunds kommun och arbetet som socialsekreterare. Sedan juni 2008 jobbar han som familjebehandlare på Bryggan. Det är en verksamhet som erbjuder föräldrastöd till familjer som har barn i åldrarna 0-17 år. Stödet kan gälla olika svårigheter som påverkar föräldraskapet. Stefans kollegor på Bryggan har olika yrkesbakgrund socionom, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagog, behandlingsassistent och hemterapeut. Allt för att få en bra bredd av kunskaper. Jag ville ha ett arbete som är meningsfullt. Nu vet jag att min insats kan vara betydelsefull för en hel familjs tillvaro! Vad är bäst med att arbeta inom Östersunds kommun? Mitt arbete är utvecklande, stimulerande. Det finns en stor tillfredsställelse i att kunna ge stöd och hjälp till en familj. Ett stöd som kan bli betydelsefullt för resten av livet! Jag trivs också med det självständiga arbetet och att det är så flexibelt. Ibland jobbar jag ett kvällspass och blir ledig mitt på dagen i stället. Vår arbetsmiljö är fantastisk. Vi har våra lokaler i ett gammalt soldathem, ett härligt gammalt 20-talshus mitt i centrala Östersund. 21

22 Kommunledningsförvaltningen Här finns cirka 90 medarbetare som fungerar som kommunstyrelsens förlängda arm och hjälper kommunstyrelsen med att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs. Förvaltningen leds av kommundirektören som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och dessutom är chef över alla förvaltningschefer. Förvaltningen innehåller bland annat näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet, integrationsservice, personalavdelning och ett flertal koncernövergripande funktioner. Kontakt: Louise Willmer Tel Barn- och utbildningsförvaltningen I Östersund lär vi för livet i en barnomsorg med mångfald och i skolundervisning med hög kvalitet där utvecklingsarbete är en ledstjärna. Förvaltningen har cirka medarbetare och är en av kommunens två största. Kontakt: Yvonne Holmström Tel Samhällsbyggnadsförvaltningen Här arbetar vi bland annat med: plan- och byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, gatu- och trafikfrågor, kollektivtrafik, kart- och mätteknisk verksamhet, lantmäterifrågor samt parker. Förvaltningen har cirka 80 medarbetare. Kontakt: Elisabeth Lundgren Tel Teknisk förvaltning Här finns de flesta av kommunens tekniska verksamheter samlade, som till exempel vatten och avlopp, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker. Det är många vitt skilda verksamheter, alla av teknisk natur. Förvaltningen har cirka 280 medarbetare. Kontakt: Karin Nydahl Tel

23 Kontakt: Berit Henlich-Wretman Tel Socialförvaltningen Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst. Här finns cirka 250 medarbetare som arbetar med verksamheter som ger olika stöd till familjer och enskilda människor i behov av hjälp, alltifrån ekonomiskt stöd (socialbidrag) till stöd vid till exempel alkoholmissbruk. Här handläggs också ärenden kring olika former av tillstånd och tillsyn gällande alkohol och spel bland annat. Kontakt: Chatrin Trulsson Tel Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen är en av kommunens två största med drygt medarbetare. Här finns verksamheterna hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boendeformer, elevhem, gruppbostäder, sysselsättningsenheten Mica och ett habiliteringsteam. Inom förvaltningen finns också de tjänstemän som beslutar om bistånd till stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kontakt: Heléne Hägglund Tel Serviceförvaltningen Förvaltningen sysselsätter cirka 400 personer som hjälper andra förvaltningar med en rad servicetjänster. Enheter inom förvaltningen: Kommunservice (Administration/rekrytering, bokning/bidrag, reception, växel, vaktmästeri, inflyttarservice, infobyrån & kopieringsservice), Matproduktion, Städ, DataCenter, Löneadministration, Ekonomi/ Finans, Upphandling, Hantverksgrupp, Snickeri. 23

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Produktion: Informationsavdelningen, Eslövs kommun Foto: Ulf Axelsson, Eslövs kommun. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB

Produktion: Informationsavdelningen, Eslövs kommun Foto: Ulf Axelsson, Eslövs kommun. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Sommaren är här. Ladies Villa. Behöver du fixarhjälp? Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige. Tjänsten som ska minska fallolyckor

Sommaren är här. Ladies Villa. Behöver du fixarhjälp? Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige. Tjänsten som ska minska fallolyckor Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2010 Ladies Villa Flykting- och invandrarkvinnor lär sig mer om Sverige Behöver du fixarhjälp? Tjänsten som ska minska fallolyckor Sommaren är här Hitta guldkornen

Läs mer

Mellan pengar och personal

Mellan pengar och personal Mellan pengar och personal Att vara arbetsledare inom hemtjänsten Mymmel Blomberg ISBN: Halmstad 2008 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland Veinge Tryckeri AB, Veinge 2008 Mellan pengar

Läs mer

jobb viktigaste sveriges 420 000 framtidsjobb: så får du ditt Fredrik: Är jag övermänniska nu? (16 vill vara med när det händer

jobb viktigaste sveriges 420 000 framtidsjobb: så får du ditt Fredrik: Är jag övermänniska nu? (16 vill vara med när det händer 420 000 framtidsjobb: så får du ditt jeanette: Jag vill förändra. Då är det bra att vara chef. (10) sveriges sidan 7 marina vill vara med när det händer (6) viktigaste jobb MICKE & MATTIAS VÅRD I VÄRLDS-

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 ÖSTERSUND ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 Framtidens stad så ser den ut FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK Miljömärkt Östersund först i Sverige! ledare Klimatfrågan har varit het i Östersund

Läs mer

Vinter. Fairtrade City. Hjärtats språk. Fokus på hälsa. Så ska Östersund bli en rättvis stad. Anna Kråik berättar mer om vårt urspråk samiska

Vinter. Fairtrade City. Hjärtats språk. Fokus på hälsa. Så ska Östersund bli en rättvis stad. Anna Kråik berättar mer om vårt urspråk samiska Ett magasin från Östersunds kommun # 3/2011 Fairtrade City Så ska Östersund bli en rättvis stad Hjärtats språk Anna Kråik berättar mer om vårt urspråk samiska Fokus på hälsa Möt folkhälsocoachen som jobbar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun NR 2 2011 Anlita hantverkare? Läs Anitas tips på sidan 17 Konsumentrundan Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 5 DRÖMMEN BLEV SANN 9 CYKELPOOL 14

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen.

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen. östers nd Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2008 Skidskytte-VM en succe för kommunen! Nya pengar till äldrevården 8 sidor special Robert Wells jubilerar i östersund Stor- sjöbadet ett äventyr för

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer