ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården, HÖÖR Kulturmöten i naturlandskap: Ensamkommande barn får kunskaper på Hörjelgården har beviljats stöd med kr för år 1 av 3 Projektet kommer att låta ensamkommande ungdomar komma till Hörjelgården för att få möta det skånska landskapet, knyta an till den svenska naturen och få ökad hemhörighet i regionen. Projektet kommer att samarbeta med Naturskyddsföreningen i Skåne. Aktiviteterna kommer att variera under de olika årstiderna och bestäms i samråd ungdomar och lärare/gruppledare. Ungdomarna kommer att träna sitt skrivande och berättande i svenska med utgångspunkt från aktiviteterna på Hörjelgården. Föreningen Enastående Föräldrar, GÖTEBORG Från Ensamstående till Enastående har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet består av tre delprojekt som berör utanförskapet som ensamstående föräldrar och deras barn befinner sig i. Delprojekten är lots- och föräldrastöd, kreativ fritid för barns rättigheter och utveckling och Berättelser från periferin. Grunden för projektet är ett arbetssätt som innebär att föräldrar och barn deltar aktivt för att formulera problem och tillsammans utveckla handlingsplaner för förändring. Målgruppen är ensamstående föräldrar och deras barn i hela Göteborg med ambition att nå barn i områden som präglas av ekonomiskt och socialt utanförskap. Syftet är att målgruppen stärks i att utveckla ökad självkänsla och minskat utanförskap. Lokalt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset, UPPSALA Samverkan mellan skolan, landsting och socialtjänsten kring barns psykiska hälsa för tidigare insatser och föräldrastöd har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet vill med praktiska exempel visa hur initiativ och synpunkter från elever kan leda till förbättring av skolans hantering av elevernas psykiska hälsa. Ett 1 (8)

2 förbättringsarbete ska genomföras tillsammans med elever i 20 skolor i Enköpings och Älvkarleby kommuner. Erfarenheterna ska spridas i länet och nationellt. Målgrupp är elever och elevhälsoteam, professionella inom landsting och kommun som bistår elevhälsan kring elevers psykiska hälsa samt brukarföreningar. En modell ska utvecklas av eleverna som ska kunna användas till att förbättra elevhälsan. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Attention, JOHANNESHOV Adhd på jobbet strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att stötta personer med adhd på arbetsmarknaden. Projektet vill ta fram olika typer av informationsmaterial som de vill samla på en webbsida med arbetsnamnet Adhd på jobbet. Den vänder sig i första hand till personer med adhd som riskerar att stöta på problem på jobbet till följd av sin funktionsnedsättning eller omgivningens okunskap om densamma. Det ska också finnas information som är anpassad till arbetsgivare/chefer/kollegor, samt till personer som arbetar med att stötta målgruppen ut i arbete. Innehållet och lärdomarna som samlas in ska spridas genom konferenser och Attentions lokalföreningar. Sajten ska drivas vidare inom ramen för föreningens ordinarie arbete i framtiden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Arboga Golfklubb, ARBOGA Nybyggnation av golfstudio på fastigheten Haketorp 1:4 i Arboga kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Arboga golfklubb vill bygga en träningsstudio för att kunna bedriva golfverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning året om. I dagsläget pågår säsongen från april till september. Ny verksamhet som ska startas upp efter byggnationen är handigolf, där klubben via Arboga handikappades samarbetskommitté, kommunens handikappråd och lokala funktionshinderorganisationer ska nå ut till den nya målgruppen. Prova-på-dagar, organiserad träning, tävlingar och lovaktiviteter kommer att arrangeras. Dessutom ska ett nytt samarbete kring träning och kurser i bland annat kost och hälsa utvecklas tillsammans med brottarklubben Arboga Atletklubb. Lokalt projekt. Prioriterat område: Psykisk och fysisk hälsa. Slöinge tennisklubb, SLÖINGE Anläggande av padelbana/allaktivitetsyta på fastigheten Falkenberg Slöinge 1:120 i Falkenbergs kommun har beviljats stöd med kr för år 1 av 1 Slöinge tennisklubb planerar att bygga en padelbana utomhus som även kan användas för exempelvis minitennis, volleyboll, innebandy och basket. Syftet med projektet är att starta upp padelverksamhet för barn och ungdomar och möjliggöra spontanidrott. Prova-på-tillfällen och regelbundna kurser i padel för olika nivåer 2 (8)

3 kommer att arrangeras för målgrupperna. Banan kommer att kunna användas spontant och kostnadsfritt av barn och ungdomar på vardagar och helger. Utrustning som racket, bollar och innebandyklubbor kommer att finnas att låna för dem som inte har. Genom egen informationsspridning och samarbete med distriktsidrottsförbundet och kommunen ska klubben nå ut till barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Emmaboda golfklubb, VISSEFJÄRDA Byggnation av golfstudio och tillgänglighetsanpassning av klubbområde, vägar och drivingrange på fastigheten Vissefjärda har beviljats stöd med kr för år 1 av 1 Emmaboda golfklubb vill starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För att undanröja fysiska hinder i miljön behöver klubben tillgänglighetsanpassa anslutningsvägar, klubb- och övningsområden och anlägga parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska golfklubben bygga om ett rangehus till en golfstudio för att kunna förlänga säsongen för målgruppen. Planerade aktiviteter är en prova-på-dag varje termin, organiserade träningsgrupper en gång i veckan och golfträning i studion 20 h/veckan. Klubben vill även arrangera en handigolftävling varje år. Handigolfverksamheten ska skrivas in i klubbens mål och handlingsplan som en prioriterad verksamhet. Stöd, råd och hjälp med informationsspridning om den nya verksamheten får klubben via handikappförbund, lokala funktionshinderorganisationer och landstinget. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Löderups idrottsförening, LÖDERUP Anläggande av näridrottsplats på fastigheten Löderup 16:6 i Ystads kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Löderups Idrottsförening vill anlägga en näridrottsplats som syftar till att skapa en mötesplats för spontanidrott och lek, med bredd och mångfald i fokus. I dagsläget finns ingen näridrottsplats på orten och idrotter utövas till största del utanför Löderup. Den planerade näridrottsplatsen består av två anläggningsytor där flera olika sporter ska kunna utövas. Löderups IF kommer att ansvara för skötsel och drift av anläggningen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Umeå Tennisklubb, UMEÅ Nybyggnation av padeltennisbanor på fastigheten Sömmen 1 i Umeå kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Umeå Tennisklubb vill bygga två padelbanor i anslutning till sin befintliga tennisanläggning. Padel är en relativt ny idrott i Sverige (blandning av tennis och squash). Sporten passar bra för alla fondens målgrupper då det krävs mindre spelyta och är enklare att spela samt har plexiglas runt banan. En stor målgrupp för initiativet är rullstolsspelare, som också är med i planeringen, och verksamheten ska marknadsföras genom Västerbottens Handikappidrottsförbund. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 3 (8)

4 Lindahls IF, KALMAR Fritidskanalen Fritidsglädje för alla har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Syftet med projektet är att erbjuda barn i åldern 7-12 år med funktionsnedsättningar, boende i Kalmar kommun, meningsfulla fritidsaktiviteter. Föreningen ska tillsammans med Smålandsidrotten undersöka vad barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i regionen vill göra på sin fritid och öppna upp den ordinarie föreningsverksamheten som finns idag även för den aktuella målgruppen. Via en gemensam hemsida som skapas under projekttiden ska alla fritidsföreningar som erbjuder aktiviteter för målgruppen presenteras. Tränare i de idrottsföreningar som idag inte möter målgruppen kommer att erbjudas kompetensutbildning för att kunna ta emot och möta målgruppen på bästa sätt. I utbildningen kommer även personal från barnhabiliteringen att aktivt medverka. På webbsidan ska familjer kunna gå in och på ett enkelt sätt kunna anmäla sig till någon/flera av aktiviteterna. Vartefter projektet rullar på kommer även ungdomar med funktionsnedsättningar, äldre än 12 år, att bjudas in i aktiviteterna. De ungdomar som vill kommer att erbjudas ledarutbildning för att leda aktiviteter för de lite yngre barnen. Efter projekttidens slut ansvarar Lindahls IF för den gemensamma hemsidans drift, underhåll och uppdateringar. Regionalt projekt. Prioriterat område: FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. HSO Jönköpings län, JÖNKÖPING SiSu Små inkomster, Stora utgifter har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 I projektet vänder man sig till personer som av olika anledningar är resurssvaga för att ge dem redskap att ta vara på sina rättigheter och ge dem kunskaper att agera som en rationell konsument. Människor som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning och som har en ansträngd ekonomi är målgruppen i projektet. Deltagarna ska vara bosatta i Jönköpings län och leva på aktivitets- eller sjukersättning på hel eller deltid. Antalet deltagare uppskattas till ca personer/år. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Föreningen Kulturstorm, UMEÅ Med egna ord: självbiografisk skrivande för nyanlända ungdomar har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Med egna ord är ett projekt som syftar till att pröva och utveckla olika metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos nyanlända ungdomar genom bland annat självbiografiskt skrivande. Målgruppen är nyanlända ungdomar i åldrarna år, med fokus på unga som kommit ensamma till Sverige. Sekundär målgrupp innefattar personal på boenden, pedagoger i gymnasieskolans introduktionsprogram, bibliotekspersonal samt föreningsliv och organisationer som arbetar med nyanlända. Projektet har som mål att arbeta med nyanlända ungdomar. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare inom föreningen Kulturstorm, i skolan, boenden och 4 (8)

5 hos andra samarbetspartners. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kroatiska Riksförbundet i Sverige, GÖTEBORG Sverige Berättar har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Kroatiska Riksförbundet i Sverige vill tillsammans med Unga Berättar, Kulturskolan i Stockholm, Riksteatern och Studiefrämjandet ta fram en modell för hur barn i första, andra och tredje generationens invandring kan skapa berättelser om hur det var när deras familj kom till Sverige. Man tar avstamp i barnbarnens intervjuer av mor- och farföräldrar. De små berättelserna från livet blir en spegel av den historiskt intressanta epoken av arbetskraftsinvandring under 1960-talet. Berättelserna sammanfattas i ett utbildningsmaterial, en utställning, en dokumentärfilm och en dramatisk text som blir till underlag för en musikteater som kan turnera i hela Sverige, främst på de orter där arbetskraftsinvandringen var som mest intensiv. Modellen tänker man även använda för ensamkommande och flyktingbarn där de får skapa berättelser från deras tidigare liv, deras flykt och deras nya liv i Sverige. Syftet är även att underlätta övergången vid mötet med den egna familjen, vilket många gånger inte är helt oproblematiskt för barnen att sätta ord på enligt BIV/BIS. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Sveriges Konsumenter, STOCKHOLM Begåvade konsumenter har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att skapa trygghet för konsumenter genom bättre bemötande och tydligare information. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet ska belysa svårigheter och stärka rättigheterna ur ett konsumentperspektiv för målgruppen. Detta ska ske genom att ta fram informationsmaterial till målgruppen, skapa samarbeten med olika relevanta aktörer och ta fram rekommendationer. Projektet kommer att skapa olika nätverk för att uppnå förändring och kommer att samarbeta med ett urval butiker, lokal media och andra relevanta aktörer för att skapa långsiktiga förändringar. Efter projektslut kommer material och guider finnas hos föreningen samt hos samarbetsorganisationerna för fortsatt spridning. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kollaborativet, MALMÖ när vi lyser för varandra har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att synliggöra svenskt teckenspråks potential för att i förlängningen stärka det svenska teckenspråket och teckenspråkigas status i samhället och delaktighet i kulturlivet. Med svenskt teckenspråk som utgångspunkt är målsättningen att skapa sceniska upplevelser för och av barn som är teckenspråkiga. Målgruppen 5 (8)

6 är teckenspråkiga barn i förskoleålder samt teckenspråkiga barn och unga i grundskolan, föräldrarna samt pedagogerna. Förutom den teckenspråkiga målgruppen är tanken att också nå ut till hörande barn och deras vuxna för att skapa större kunskap och intresse för språket. Projektet har som mål att sprida resultaten vidare till andra skolor och verksamheter i landet genom samarbetet med kommuner och andra relevanta aktörer. Nationellt projekt. Prioriterat område: delaktighet i kulturlivet. Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SUNDBYBERG Vi ska med! har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, personer med hörselskada och personer med dövblindhet. Detta ska ske genom att skapa en informationsbank kring rättigheter och hjälpmedel på arbetsplatser för målgrupperna, ta fram ett utbildningspaket som erbjuds digitalt samt genom informationsinsatser till berörda aktörer. Efter projektslut kommer föreningarna att ansvara för att uppdatera materialet samt sprida det vidare till medlemmar och andra relevanta aktörer. Nationellt projekt. Prioriterat område: ökat tillträde till arbetsmarknaden. Ung Företagsamhet Gävleborg, GÄVLE Steget till Eget har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att stärka entreprenörskapsarbetet i gymnasiesärskolan. Målsättningen är att anpassa och ta fram nya metoder och modeller för UFföretagande och socialt företagande för målgruppen. Efter projektets slut ska det finnas metoder för hur man arbetar med UF-företagande i gymnasiesärskolor, och för hur man stöttar eleverna att fortsätta driva sina UF-företag som sociala företag efter gymnasiet. Metoderna ska implementeras i organisationernas ordinarie verksamheter och spridas nationellt. Det ska ha startats sociala företag i minst två av kommunerna. Projektet ska genomföras på länets fyra gymnasiesärskolor, målgruppen är elever i årskurs 3 och 4, ca 200 ungdomar per år. Regionalt projekt som ska spridas nationellt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen Vårsta Diakonigård, HÄRNÖSAND Vårsta växtkraft har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Syftet med projektet är att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Målet är en verksamhet där målgruppen får meningsfull sysselsättning, arbete och en social gemenskap. Man ska ta fram en utbildnings- och arbetsmodell för småskalig livsmedelsproduktion (odling, förädling och försäljning). Projektet ska leva vidare dels som en verksamhet inom Vårsta som säljer platser för rehabilitering, arbetsträning, praktik och utbildning till kommun, AF och psykiatri. Och 6 (8)

7 dels som ett självgående socialt företag som säljer de produkter som de tar fram genom odling och förädling och som drivs av personer ur målgruppen tillsammans med Vårsta. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Föreningen JAG (Jämlikhet, Assistans, Gemenskap), STOCKHOLM Vi vill bidra Vi gör en insats har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. Det övergripande målet är att det ska finnas möjlighet till arbete, utbildning och personlig karriär utanför daglig verksamhet. Tillsammans med sin handledare formar deltagaren ett individuellt arbetsschema med aktiviteter som utgår från eget intresse och förmåga. Med hjälp av sin personliga assistent ska deltagarna utföra meningsfulla arbetsuppgifter på riktiga arbetsplatser. Det individuella schemat anpassas till personens behov av habilitering och andra insatser, t.ex. sjukgymnastik, ridning och badhus. I projektet ska man bygga upp lokala modeller på fem olika platser i Sverige. På varje ort ska det finnas ett arbetsplatskontor som fungerar som ett nav för deltagarnas aktiviteter. Vissa deltagare kommer till största delen vara på sin praktikplats medan andra har större behov av att landa på arbetsplatskontoret där det ska finnas handledare på plats. Handledarna söker och hittar praktikplatser. Med projektet vill man ta fram ett alternativt sätt att arbeta med sysselsättning för målgruppen. Efter projektet är tanken att det ska finansieras gemensamt av de offentliga aktörer som redan idag ansvarar för insatser till målgruppen, där Finsam kan fungera som samordnare. Nationellt projekt som börjar på flera lokala plan. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Region Gotland, Fenix ungkulturhus, VISBY Stolta nördar & framtida entreprenörer har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Detta är ett entreprenörs- och arbetsmarknadsprojekt som ska genomföras på Gotland. Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13 till 25 med ett smalt intresseområde, såsom rollspel, spelutveckling, fan art, cosplay, teknik mm. Syftet är att ge målgruppen ökad självkänsla och framtidstro samt ett socialt och kreativt sammanhang. På lång sikt är målet att bygga en metod och en verksamhet på ön som uppmuntrar ungt arrangörskap, kreativt skapande, ideellt engagemang och som ger unga verktyg att utifrån sitt intresse hitta sin plats i framtida yrkesliv. Kurser och arbetsuppgifter inom projektet ska ge unga ökad anställningsbarhet och uppmuntra unga att närma sig arbetsmarknaden, projektet ska också knyta till sig aktörer/nätverk/personer som möjliggör detta. Ett inslag är att arbeta med ideell validering. Regionalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 7 (8)

8 Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Södra Småland, VÄXJÖ We Act! har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Syftet med projektet är att minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att utveckla en pedagogisk modell som kombinerar teater och folkbildning. Modellen ska stärka språkinlärningen, öka förståelsen för sociala koder och framförallt vara rolig, prestigelös och skapa skratt och gemenskap. Målgrupp är ungdomar med olika språklig bakgrund i åldrarna år. Projektet ska genomföras i Växjö med omnejd och nå ca 400 unika deltagare under de tre projektåren. Arbetssättet sammanfattas i en studiebok för hur man arbetar med språkinlärning hos nyanlända genom teater och folkbildning, den ska vara enkel att använda för alla som arbetar med integrationsfrågor och kommer att spridas till föreningar, studieförbund, Migrationsverket, Länsstyrelser och SFI-ansvariga i landets kommuner. ABF Södra Småland kommer efter projektets slut att driva We Act! inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 8 (8)

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 I september 2013 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 55 projekt. Av dessa var 35 fortsättningsprojekt och fick dela på 40,3 miljoner kronor

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer