Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer 0293-180 88"

Transkript

1

2 ...en väg in Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person Så enkelt är det! En e-postadress En adress Centralgatan 7, Tierp Medborgarservice Omslagsbild: foto Torsten Lundin Ett telefonnummer

3 Bra att veta om Tierp 2009

4 Innehållsförteckning Det här vill vi 3 Så här beslutar vi 3 Så här jobbar vi 5 Skiss över politisk organisation 6 Skiss över tjänstemanna organisation 7 Så här vill vi utveckla näringslivet 8 Kommunikationer 8 Kommunal service 8 Barn- och skolomsorg 8 Funktionshindradeomsorg 9 Kultur och fritid 9 Renhållning 12 Skola och utbildning 13 Turism 14 Vatten och avlopp 18 Äldreomsorg 19 Kommunen i siffror 20 Kontaktinformation 24 // Bra att veta om Tierp 2010 //

5 Välkommen till Tierps kommun! Det här vill vi Tierps kommun ska kännetecknas av utveckling, tillväxt och god livsmiljö där barn och ungdomar är prioriterade. Tierps kommun är till för dig! Det innebär att vi som arbetar i kommunen sätter dig i centrum. Vi underlätta för dig att få hjälp med det du behöver. Oavsett om du är privatperson eller företagare är det en väg in, ett telefonnummer, en e-postadress och en dörr. Du behöver inte fundera över vart eller till vem du ska vända dig. Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Så här beslutar vi Kommunfullmäktige är kommunens riksdag dvs dess högsta beslutande organ och har 49 ledamöter och 28 ersättare. Mandatfördelningen för åren ser ut så här: Socialdemokraterna 22 mandat Centerpartiet 10 mandat Moderata samlingspartiet 6 mandat Folkpartiet liberalerna 3 mandat Vänsterpartiet 2 mandat Miljöpartiet de gröna 2 mandat Kristdemokraterna 2 mandat Sverigedemokraterna 2 mandat Fyra beredningar är knutna till fullmäktige. De bildar en ny demokratisk arena som ska föra en dialog tillsammans med medborgarna bl a genom öppna sammanträden, frågestunder och olika former av möten. De fyra beredningarna är: 1 Tillväxt och samhällsbyggnad 2 Lärande och unga 3 Omsorg och livsmiljö 4 Demokratiberedningen Kommunfullmäktiges presidium: Ordf. Bo S Englund 1:e vice ordf. Ewa Johansson 2.e vice ordf. Fritz Wahlund Sekreterare och kontaktperson Helena Broberg

6 Gruppledare för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige är: Bengt-Olov Eriksson (S) Urban Blomster (V) Catarina Deremar (C) Lars Svensk (KD) Daniel Blomstedt (M) Jenny Lundström (MP) Björn Andersson (FP) Kjell Hentiläå (SD) Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. Ordf. Bertil Ahlin Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Ordf. Patrik Årman Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i fullmäktige verkligen omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige. Kommunstyrelsens presidium Ordf. Bengt-Olov Eriksson 1:e vice ordf. Pia Wårdsäter 2:e vice ordf. Catarina Deremar Sekreterare och kontaktperson Gunnel Hedberg Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen: Arbetsutskottet Utskottet Samhällsbyggnad Utskottet Barn och unga Utskottet Arbete och omsorg Utskotten har delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut. Överförmyndare Göran Carlsson

7 Så här jobbar vi Kommunen är indelad i fyra sk block; Kommunchef, Produktion, Medborgarservice och Gemensam service. Kommunchefen ansvarar bl a för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Produktionsblocket ansvarar för den största delen av kommunens verksamheter. Här finns bl a utbildning, vård, omsorg, kultur, fritid och samhällsteknik. Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun och erbjuder medborgare och näringsliv information, vägledning och rådgivning både genom personlig service och via kommunens webbplats. Gemensam service ansvarar för den interna servicen i kommunen.

8 > Politisk organisation Partier Tillväxt och Lärande Samhällsbyggande och Unga KF > < Omsorg och Livsmiljö Demokrati Demokratiaxel Media Medborgare Organisationer Företag Jävsnämnd Revision Valnämnd Barn och Ungdom Arbete och Omsorg Arbetsutskott Samhällsbyggnad Överförmyndare Styraxel TJÄNSTEMANNA ORGANISATION VERksamhetsaxel

9 Tjänstemannaorganisation Styraxel KOMMUNCHEF > GEMENSAM SERVICE MEDBORGARSERVICE PRODUKTION VERKSAMHETSAXEL Ekonomienheten ITenheten Personalenheten Enhet för Processtöd Upphandlingsenheten Rektorsomr. 1 Rektorsomr. 2 Rektorsomr. 4 Rektorsomr. 6 Förskoleomr Resurs centrum för vuxna Resurs centrum för barn Äldreomr Skärskiltboende Äldreomr Hemtjänst Älderomr, resurscent. hälsa, rehab. Funktions hindradeomsorgen Samhällsbyggnadsenheten VAenheten Renhållnings enheten Kultur och Fritid Rektorsomr. 3

10 Så här vill vi utveckla näringslivet Företagarservice är ingen isolerad verksamhet. Den är beroende av bl a tillgången till teknik och information, god infrastruktur, välutbildad arbetskraft men även en kommunal konkurrenspolicy som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till företag och medborgare. Härigenom får privat näringsliv och offentlig förvaltning tävla på rättvisa villkor om att utföra tjänsterna. En viktig utgångspunkt för är att medverka till utveckling och bearbetning av produktidéer. Den syftar till att utveckla befintliga företag men också medverka till att starta företag i kommunen. Arbetet är inriktat på idéutveckling, produktutveckling, patentsökning och allmän innovationsverksamhet. Tierps kommuns näringslivsarbete inriktas i hög grad på att aktivt söka efter nya möjligheter. Samarbete med grannkommuner, universitet och högskolor och med aktörer inom länet och Mälardalsområdet är andra viktiga faktorer. Kommunens näringslivsservice bistår med råd och vägledning bl a när det gäller kontakter med kommunens egna myndighetsfunktioner och andra myndigheter. Kommunen ska också verka för positiva attityder till entreprenörsskap hos ungdomar. Dessutom ska vi möta de krav som följer av en ökad internationalisering. I kommunen finns ett flertal företagarföreningar kontakta Medborgarservice för mer information. Kommunikationer Tierp har de kommunikationer som behövs. Vårt eget tåg, Upptåget, tar dig till Gävle på 30 minuter, Uppsala 35 minuter och till Upplands Väsby på dryga timman. Som om detta inte vore nog har vi motorväg hela vägen från Stockholm till Gävle. Alla upptåg stannar även på Alanda. Kommunal service Barn och skolomsorg Barnomsorgen består av 17 förskolor för barn 1-5 år, familjedaghem och skolbarnsomsorg (fritids). Det finns även ett familjekooperativ, Solkatten. På ett flertal orter finns även familjedaghem. Från det år barnet fyller fyra år erbjuds allmän förskola 15 tim/v som är avgiftsfri. Skolbarnsomsorg/Fritids har integrerats i skolan på samtliga orter i kommunen. För mer information och blanketter för ansökan om

11 barn-skolomsorg kontakta Medborgarservice. Öppen förskola finns i Tierps köping, på Gustavsgatan 5 i Björkgården. Här har vuxna och barn 0-6 år möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Föräldrar, barn och personal formar tillsammans verksamheten. Öppettider: Må, to, fr (0-6 år) ,Ti (0-1 år) Funktionshindradeomsorg Funktionshindradeomsorgen har nio gruppboenden och erbjuder daglig verksamhet och personliga assistenter. Vänd dig till Resurscentrum för barn eller för vuxna för mer information. Kultur och fritid Natur och kultur är ledord i Tierps kommun finns fantastiska möjligheter att studera djurliv och njuta av både skärgård och skog. Det finns även gamla anrika bruk och slott som ger många möjligheter till kulturupplevelser, konst och musik. I Tierps kommun finns en rik folkmusiktradition och mest känd är nyckelharpan. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusikområdet tillvara och utvecklas. För barn- och ungdomar anordnas offentliga musik- och teaterföreställningar och projekt. Barnen får också delta i kulturaktiviteter i skolan. Arrangemanget Konst på väg med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar varje påsk drygt 20,000 besökare. Kommunen har flera bibliotek huvudbiblioteket finns i Tierps köping, filialer finns i Karlholm, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus. Bokbussen ger service i glesbygden. Kommunen har flera anläggningar för utövande av fritids- och idrottsaktiviteter. De större orterna har gymnastikhallar vilka används flitigt av kommunens föreningar.

12 Tempererade utomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 50 m, separat hoppbassäng, plaskdamm. Stora gräsytor. Omklädningsrum, dusch och toaletter. Kiosk och servering. Tel: Öppettider: 4juni 19 augusti 4/6 13/6 Vard 15 19, lö, sö samt 6/ /6 19/8 Måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, förmiddagar. Aspenbadet, Tierp Bassäng 25 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Tel: Öppettider: 2juni- 19augusti må, ti, to, fr 9-18, on Lö, sö samt 6/ Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, eftermiddagar. Rörholmsbadet, Söderfors Bassäng 50 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Anläggningen drivs av Söderfors bad och camping. Tel: Öppettider: 1juni-31 augusti Vard kl , ons motionssim , lö - sö kl Midsommarafton och dagen Tempererade inomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 16x10 m. Bastu, servering. Tel: Öppettider: 3 september-11 maj Tisdag o torsdag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Fredag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Lördag kl motionssim, kl bad. Kassan och bassängen stänger 30 min före stängning. Björkängsbadet, Karlholm Bassäng 12x6 m. Bastu. Öppettider: Under säsong, v o v 3-17 Fredagar kl bad, kl motionssim

13 Friluftsbad Ubblixbo Ullfors Mehedeby Karlholm Fagerviken Lövstabruk Strömarbadet Ängskär Havsbad 5 km N Tobo S Bruksdammen Lövstabukten Djupöbadet Dalälven Tämnarån Övrigt fritidsutbud Karlholm Skärplinge Söderfors Tierps Örbyhus köping Bandybana n Konstis Bibilotek n n n n n Golf, driving range n n Golf, 18hål n Gymnastik- och n n n n n motionslokaler Motionsspår n n n n n belysta Hembygdsgård n n n Idrottsplatser n n n n n Ishockeybanor n n konstis Minigolf n Ridanläggning n Skjutbanor Småbåtshamn n Tennisbanor n n n n Strandvolley n n

14 Renhållning Renhållningsenhetens huvuduppgift är att omhänderta allt hushållsavfall, industriavfall och farligt avfall. Taxor och avgifter för fastighetsägarna fastställs av kommunfullmäktige. Hämtningsrutiner för sophämtning vid 14 dagars tömning Udda veckor: Tierp, Söderfors, Mehedeby, Tierps kyrkby, Månkarbo Jämna veckor: Karlholm, Skärplinge, Lövstabruk, Örbyhus, Tobo Sommarhämtning av latrin och avfall startar vecka och pågår t o m vecka Så här sorterar vi i Tierps kommun: Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers Glas sorteras i färgat och ofärgat glas. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna eller återvinningscentralerna. Mediciner och termometrar lämnas till apoteket. Däck lämnas till gummiverkstad. Återvinningsstationer för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer.

15 Miljöstationer Miljöstationen är en mindre anläggning för mottagning av farligt avfall från hushållen. Miljöstationer finns på följande platser: Karlholm (Preem), Skärplinge (Återvinningscentralen), Månkarbo (Månkarbogrillen), Kyrkbyn (Shell), Mehedeby (bilverkstaden), Söderfors (Återvinningscentralen), Tierp (Återvinningscentralen) Källsorterade grovavfall kan lämnas till återvinningscentralerna vid Gatmot, Tierp, Söderfors eller Skärplinge. Obs! insläppet stänger 15 minuter före städning. Gatmot, Gåvastbovägen 102 (mellan Tierp och Tobo), är öppen och bemannad: måndagar kl tisdagar fredagar kl Skärplinge återvinningscentral, Gävlevägen 50, är öppen och bemannad: helgfria tisdagar och torsdagar kl maj sept helgfria lördagar kl okt april första helgfria lördagen i månaden kl Söderfors återvinningscentral, Västermalmsvägen 36, är öppen och bemannad: måndagar och onsdagar kl första helgfria lördagen i månaden kl Tierps återvinningscentral, Vallskogavägen, är öppen och bemannad tisdag - fredag kl helgfria lördagar kl Företag som önskar lämna och sortera sitt avfall på kommunens återvinningscentraler kan lösa ett återvinningskort som berättigar till att lämna max 2 kbm per avlämningstillfälle och gäller årsvis. Dock ej kylmöbler och farligt avfall som ska lämnas på Gatmot mot särskild taxa. Återvinningskort kan beställas på Gatmot, Skärplinge Söderfors och Tierps återvinnings-entraler eller via Renhållningsenheten, tfn: eller

16 Skola och utbildning I kommunen finns elva grundskolor, fördelade på tio orter. Kommunen har även en gymnasieskola, Högbergsskolan, belägen i Tierps köping. På Högbergsskolan finns elva nationella program samt Individuella programmet. Det totala elevantalet inom ungdomsgymnasiet uppgår till cirka 700 elever. Dessutom bedrivs kommunal vuxenutbildning, där erbjuds undervisning på grundläggande och gymnasial nivå, särvux och svenska för invandrare med cirka 160 heltidsplatser per läsår. Detta är ett utvecklings- och kompetenscentrum för näringslivet i kommunen. Här kopplas arbetslivets behov ihop med olika utbildningsanordnare. Förutom kommunens olika utbildningsalternativ finns både Uppsala universitet, SLU och Högskolan i Gävle på ca 30 minuters avstånd. Turism Kommunens turistinformation finns i Lövstabruk och drivs av Stiftelsen Leufsta. Vänd dig dit för information om evenemang och sevärdheter. Du kan även få information och material via Medborgarservice kundservice. Föreningen Vallonbruk i Upplands bokningskontor tar bland annat emot förfrågningar om visningar, boende med mera i bruken. Besök derass hemsida eller ring på tfn Besöksmål Vallonbruk och Örbyhus slott Karlholms bruk grundades av Charles de Geer, ägaren av Leufsta bruk, invid Tämnaråns utlopp i havet. Läget var gynnsamt och bruket utvecklades snabbt. I slutet av 1800-talet övergavs vallonsmidet till förmån för lancashiresmidet och produktionen steg kraftigt. Driften pågick till År 1937 köptes bruket av Korsnäsbolaget tillsammans med Kooperativa förbundet och tillverkning av träfiberplattor startades. I dag drivs industri av Karlit AB samt Kadax Produktion AB.

17 Lövstabruk utvecklades under Louis de Geers ledning på 1600-talet till Sveriges största järnbruk, men redan under 1500-talet förekom järnhantering här. Efter ryssarnas härjningar 1719, då hela bruket brändes ner, återuppfördes det i enhetlig stil under 1720-talet. Lövstabruk är en av Sveriges ståtligaste bruksanläggningar med en av 1700-talets mest genomförda och fulländade barockplaner. Samhället utgörs av två distinkta delar, herrgården och arbetarbostäderna, åtskilda av tre bruksdammar. Under sommaren är Lövstabruk ett välbesökt turistmål. Strömsbergs bruk är en komplett bruksmiljö där produktionsbyggnaderna är bevarade i ovanligt stor utsträckning. Miljön är unik och har genom åren lockat till sig flera filmteam, bl.a spelades Ingmar Bergmans Den goda viljan in här. Bruket utvecklades på 1600-talet ett till vallonbruk under ledning av Velam Wervier. Tillverkningen bestod främst av muskötplåtar till gevär och sedan av stångjärn. Mellan 1734 och 1861 ägdes Strömsberg av släkten de Geer och fick då sin nuvarande utformning. Järnhanteringen i Strömsberg upphörde 1920 när Stora Kopparbergs Bergslag AB köpte bruket. En ny epok med skogen i centrum tog sin början. Söderfors bruk är ett riksintresse för kulturmiljövården och sedan 1985 Sveriges till ytan största byggnadsminne. Söderfors är också det enda av de stora uppländska bruken som än idag har en industriell produktion genom världens ledande snabbstålstillverkare Erasteel. Brukstraditionen sträcker sig tillbaka till 1676 då Claes Depken, senare adlad Anckarström, anlade ett ankarbruk för att kunna tillgodose den svenska örloggsflottan. Söderfors bruk har till stora delar en bevarad bebyggelsestruktur från 1700-talets andra hälft och 1800-talet. Förutom dessa bruk finns även: Hillebola bruk, Tobo bruk, Ullfors bruk, Västlands bruk och Åkerby bruk. För mer information om de olika bruken kontakta Vallonbruk i Uppland. Örbyhus slott ligger vid Vendelsjön omgivet av en lummig park. Godset är känt sedan 1300-talet men dess betydelsefulla period börjar först under 1400-talet då Johan Kristiernsson Vasa lät befästa gården genom det starka kärntorn av sten som än idag utgör slottets kärna. Gustav Vasa gjorde under 1500-talet om slottet till ett riksfäste med vallar, gravar och en hög stenmur,

18 det var här den avsatte Erik XIV åt sin sista tallrik ärtsoppa i februari förvärvade Gustav Carlsson-Banér godset och lät bygga om det till ett barockpalats i stormaktstidens anda. Slottet omges idag av en stor parkanläggning med orangeribyggnad, alléer, arbetarbostäder, vagnshus mm. Visningar sker av Erik XIV:s fängelse samt vagnsmuseet och sommartid arrangerar föreningen Musik vid Örbyhus slott en serie uppskattade konserter i det vackra Orangeriet. För information och visningar ring tfn Kyrkor Tierps kyrka är en av Upplands största landsortskyrkor, uppförd omkring år Väggarna i kyrkorummet är täckta med målningar från 1470-talet. Dessa är utförda av den så kallade Tierpsmästaren som var en av de största inom svenskt kyrkomåleri. I kyrkan finns också ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del, dopfunten från 1400 talet samt den gustavianska predikstolen från Klockstapeln är en av länets största och uppfördes troligen Tolfta kyrka är belägen på en kulle och syns vida omkring i landskapet. Kyrkan stod klar i början av 1300-talet men fick sina tegelvalv och vapenhuset på 1400-talet. Under talet förändrades den ursprungliga exteriören och det brutna taket tillkom efter en brand Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar men det är inte fastställt vem som gjort dem. Valvmålningarna från 1400-talets slut har aldrig varit övermålade vilket varit fallet med väggmålningarna. Österlövsta kyrka miljön vid Österlövsta kyrka är en av våra mest praktfulla. Väl synlig i landskapet ligger kyrkan på en höjd vid Strömarån. Kyrkan, ursprungligen från 1451, har byggts om vid flera tillfällen, bland annat skadades den svårt vid ryssarnas härjningar I vapenhuset och sakristian finns rester av valvmålningar utförda av Andreas Erici i Tierpsskolans stil. Öster om kyrkan, nere vid ån, finns rester av en tidigare träkyrka och en kyrkogård där omkring 2000 skelett har påträffats.till kyrkomiljön hör också den välbevarade prästgården från 1727, sockenstugan samt klockargården. Leufstabruks kyrka som invigdes 1726, är uppförd i tegel i karolinsk

19 barockstil. Kyrkans orgel är en av Europas främsta barockorglar och brukar betraktas som en världsattraktion. Orgeln färdigställdes 1728 och är byggd av Johan Niclas Cahman, Sveriges genom tiderna mest betydande orgelbyggare. Varje sommar hålls Cahmandagar med konserter av såväl svenska som utländska organister. Vendels kyrka kyrkomiljön i Vendel är en av landets mest imponerande. Högt uppe på åsen som går genom det platta landskapet ligger kyrkan från 1310 och prästgården. Kyrkans interiör är rikt bemålad, ett arbete utfört av Johannes Iwon I kyrkan finns också rester av målningar från 1300-talet. Runt kyrkogården löper på tre sidor en medeltida bogårdsmur. I muren finns två medeltida stigluckor samt en kyrkbod. I området runt kyrkan har intressanta arkeologiska fynd gjorts genom åren, bl.a upptäcktes här ett båtgravfält som gett en hel tidsepok namnet Vendeltid. För mer information om kyrkorna, se Svenska kyrkans hemsida www. svenskakyrkan.se/uppsalastift/ Fiskelägen Fågelsundets fiskeläge ligger vid Hållnäslandets yttersta spets. Redan på 1700-talet fanns här några små bodar för förvaring av nät och redskap. Under 1800-talet blev fisket en allt viktigare näring och bebyggelsen tätnade.fågelsundet har varit Upplands största fiskeläge och under sin blomstringstid på 1940-talet fanns här hela 27 båtlag. Miljön i Fågelsundet har ett högt kulturhistoriskt värde med karaktäristiska sjöbodar från skilda

20 tider, kokhus och gistvallar för torkning av nät och garn. Av den äldsta bebyggelsen finns inget kvar men Hållnäs hembygdsförening äger och vårdar ett antal bodar som utgör ett fiskemuseum. Under sommaren finns möjlighet att köpa färsk och rökt fisk eller följa med på en båttur. Sikhjälma fisket i Sikhjälma bedrevs ursprungligen av bönder från Sikhjälma by. Hamnen, som kanske från början låg i byn, har på grund av landhöjningen flyttats flera gånger. Idag finns ett tiotal båthus från 1900-talets början och intill dessa gistvallar för torkning av garn och nät. Fagervikens fiskelägen växte fram under 1900-talets början och var länge ett av länets större. Omkring 1950 fanns ännu ett tjugotal fiskare kvar. Det mesta av fiske och bebyggelsen finns bevarad. Hamnen var också i början av 1900-talet betydelsefull som frakthamn med bland annat reguljär ångbåtstrafik till Gävle. Gudinge är ett gammalt fiskeläge även om det inte är klarlagt när det anlades. Den nuvarande hamnen byggdes i slutet av 1930-talet och var då ostkustens modernaste fiskehamn. Här finns än idag yrkesverksamma fiskare. För mer information om fiskelägen och naturmiljöer, se Vatten och avlopp Hushållen i kommunens tätorter har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. På landsbygden har de flesta en egen vattenbrunn och ett enskilt avlopp. Hur mycket vatten det går att ta ut och vilken kvalitet det har varierar efter var man bor och hur brunnen är gjord. Speciellt längs kusten finns generellt problem med vattenbrist och saltvatteninträngning. För den som har en egen vattenbrunn kan skicka prov till ett laboratorium för analys. Vid installation av avlopp där WC är anslutet krävs tillstånd från kommunen. Om du vill ändra en befintlig avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning krävs också tillstånd. Kontakta Medborgarservice för information blanketter. Dricksvattenkvalitet i Tierps kommun Hårdhet och fluoridhalt (Hårdhet mäts i tyska grader, flouridhalten mäts i mg/l.) --

21 Vattenverk Hårdhet (dh) Flouridhalt (mg/l) Arvidsbo 9 0,6 Odens Källa 13 0,7 Västland 7 < 0,2 Månkarbo 8 0,8 Mehedeby 7 0,4 Lövstabruk 8 1,2 Edvalla 7 0,9 Äldreomsorg Äldreomsorgen erbjuder hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsplatser samt fem särskilda boenden. För den som hjälper någon anhörig eller närstående som är gammal eller långvarigt sjuk i hemmet finns stöd och råd av få genom anhörigrådgivaren. Kommunen har också Anhörigcenter som är till för den som vårdar eller stöttar en vuxen anhörig i hemmet eller på något av kommunens särskilda boenden. Ensamstående är också välkomna till Anhörigcenter. Inom Tierps kommun finns även möjlighet att anställa anhöriga för vård av nära anhörig. När man inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att flytta till ett annat boende. Tierps kommun har både korttidsboende, äldreboende/särskilt boende och seniorboende. För ansökan om insatser i form av stöd och bistånd, kontakta biståndshandläggare på Medborgarservice. Kommunen i siffror Befolkning Tierps kommun har idag invånare (081231). På nästa sida finns en tabell över de olika orternas befolkningsutveckling de senaste tio åren.

22

23 Kommunalskatt 2009 För varje beskattningsbar hundralapp betalas 21,08 kr i kommunalskatt. 10,37 kr betalas till landstinget för bl a sjukvård och kollektivtrafik. Kyrko- och begravningsavgiften Församling Hållnäs/Österlövsta Söderfors Tegelsmora Tierp Tolfta Vendel Västland Kyrkoavgift 1,50 1,46 1,51 1,18 1,13 1,51 1,50 Begravningsavgift 0,34 1,51 0,32 0,32 0,27 0,32 0,29 Barn- och skolomsorg VT 09 Antalbarn Förskolor 798 Förskoleklass 222 Fritidshem 696 Familjedaghem 91 Undervisning VT 09 Ort Skolår Vendel 1-5 Hållnäs 1-6 Karlholm 1-6 Kyrkbyn 1-6 Mehedeby 1-6 Månkarbo 1-5 Skärplinge 1-9 Söderfors 1-6 Tierps köping 1-9 Örbyhus 1-9 Totalt i hela kommunen: Antal elever

24 Kommunens budget i siffror I driftbudgeten ingår de kostnader som krävs för att driva kommunensverksammheter. Så här fördelas nettokostnaderna på olika verksamhetsområden. Revision Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Netto tkr Större tillverkningsindustrier Tierp Atlas Copco Tools AB (tyckluftsdrivna handverktyg) Samhall AB (industrisömnad, plåtsvets) Tierps Järnbruk AB (järn gjutgods samt beställningsgjutgods o gatubetäckningar) Söderfors Erasteel Kloster AB (snabbstål) Scana Steel Söderfors AB (smide o valsn. av plåt) Åkers Specialty Rolls AB (stålvalsar) Habia Cable AB (kundanpassad specialkabel) Antal anställda

25 Karlholm KADAX Produktions AB (möbler) Karlit AB (träfiberskivor) Sandby Lådfabrik AB (träemballage) Skärplinge Vida Österlövsta AB (träemballage) Tobo Munters Europe AB (värmeåtervinnare, luftfuktare) Örbyhus Savalco Maskin AB (vägbeläggningsmaskiner, containers) Antal anställda

26 Kontaktinformation Besöksadresser Medborgarservice Gemensam service Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållning Kultur och fritid Bibliotek Resurscentrum barn/vuxna Äldreomsorgen Funktionshindradeomsorgen Räddningstjänsten Centralgatan 7 Centralgatan 7 Torggatan 4 Torggatan 4 Torggatan 4 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Centralgatan 7 Centralgatan 7 Sveavägen 21 Telefonnummer Kommunens växel Medborgarservice Fax Turistinformation Stiftelsen Leufsta, Lövstabruk Fax Söderfors Turistservice, Söderfors Vallonbruk i Uppland, Dannemora Fax

27

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael 010-448 070-66

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

Morabergsv. 16, SÖDERTÄLJE Tfn 08-550 886 66 www.animalen.se

Morabergsv. 16, SÖDERTÄLJE Tfn 08-550 886 66 www.animalen.se Kommunguide 2013 Wendela Hebbe:Layout 1 09-10-26 08.36 Sida 1 salem.kommunguide.se Media Foto/film Musik Dans Bild & Form Teater/scenkonst Teknikdesign Hum Beteende Teater Sam-Media Västerg. 2-4, Södertälje,

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi TRELLEBORG Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi Januari 2015 Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun Foto: Cathrine Ek, Ove Hed, Susanne Nilsson,

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo. 2014 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.se Vår oslipade diamant Lövhult Välkommen till medborgarkontoret! Läs också om... Bostäder Utbildning Barnomsorg Kommunikationer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Kommunguide 2014-2015

Kommunguide 2014-2015 Kommunguide 2014-2015 Klicka till innehåll www.tibro.se Design och innovation Hantverk Inredning för offentlig miljö Tibro en innovativ mötesplats för världens inredare NOA:s TIBRO SWEDEN www.offecct.se

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer