Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer 0293-180 88"

Transkript

1

2 ...en väg in Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person Så enkelt är det! En e-postadress En adress Centralgatan 7, Tierp Medborgarservice Omslagsbild: foto Torsten Lundin Ett telefonnummer

3 Bra att veta om Tierp 2009

4 Innehållsförteckning Det här vill vi 3 Så här beslutar vi 3 Så här jobbar vi 5 Skiss över politisk organisation 6 Skiss över tjänstemanna organisation 7 Så här vill vi utveckla näringslivet 8 Kommunikationer 8 Kommunal service 8 Barn- och skolomsorg 8 Funktionshindradeomsorg 9 Kultur och fritid 9 Renhållning 12 Skola och utbildning 13 Turism 14 Vatten och avlopp 18 Äldreomsorg 19 Kommunen i siffror 20 Kontaktinformation 24 // Bra att veta om Tierp 2010 //

5 Välkommen till Tierps kommun! Det här vill vi Tierps kommun ska kännetecknas av utveckling, tillväxt och god livsmiljö där barn och ungdomar är prioriterade. Tierps kommun är till för dig! Det innebär att vi som arbetar i kommunen sätter dig i centrum. Vi underlätta för dig att få hjälp med det du behöver. Oavsett om du är privatperson eller företagare är det en väg in, ett telefonnummer, en e-postadress och en dörr. Du behöver inte fundera över vart eller till vem du ska vända dig. Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Så här beslutar vi Kommunfullmäktige är kommunens riksdag dvs dess högsta beslutande organ och har 49 ledamöter och 28 ersättare. Mandatfördelningen för åren ser ut så här: Socialdemokraterna 22 mandat Centerpartiet 10 mandat Moderata samlingspartiet 6 mandat Folkpartiet liberalerna 3 mandat Vänsterpartiet 2 mandat Miljöpartiet de gröna 2 mandat Kristdemokraterna 2 mandat Sverigedemokraterna 2 mandat Fyra beredningar är knutna till fullmäktige. De bildar en ny demokratisk arena som ska föra en dialog tillsammans med medborgarna bl a genom öppna sammanträden, frågestunder och olika former av möten. De fyra beredningarna är: 1 Tillväxt och samhällsbyggnad 2 Lärande och unga 3 Omsorg och livsmiljö 4 Demokratiberedningen Kommunfullmäktiges presidium: Ordf. Bo S Englund 1:e vice ordf. Ewa Johansson 2.e vice ordf. Fritz Wahlund Sekreterare och kontaktperson Helena Broberg

6 Gruppledare för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige är: Bengt-Olov Eriksson (S) Urban Blomster (V) Catarina Deremar (C) Lars Svensk (KD) Daniel Blomstedt (M) Jenny Lundström (MP) Björn Andersson (FP) Kjell Hentiläå (SD) Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. Ordf. Bertil Ahlin Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Ordf. Patrik Årman Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i fullmäktige verkligen omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige. Kommunstyrelsens presidium Ordf. Bengt-Olov Eriksson 1:e vice ordf. Pia Wårdsäter 2:e vice ordf. Catarina Deremar Sekreterare och kontaktperson Gunnel Hedberg Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen: Arbetsutskottet Utskottet Samhällsbyggnad Utskottet Barn och unga Utskottet Arbete och omsorg Utskotten har delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut. Överförmyndare Göran Carlsson

7 Så här jobbar vi Kommunen är indelad i fyra sk block; Kommunchef, Produktion, Medborgarservice och Gemensam service. Kommunchefen ansvarar bl a för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Produktionsblocket ansvarar för den största delen av kommunens verksamheter. Här finns bl a utbildning, vård, omsorg, kultur, fritid och samhällsteknik. Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun och erbjuder medborgare och näringsliv information, vägledning och rådgivning både genom personlig service och via kommunens webbplats. Gemensam service ansvarar för den interna servicen i kommunen.

8 > Politisk organisation Partier Tillväxt och Lärande Samhällsbyggande och Unga KF > < Omsorg och Livsmiljö Demokrati Demokratiaxel Media Medborgare Organisationer Företag Jävsnämnd Revision Valnämnd Barn och Ungdom Arbete och Omsorg Arbetsutskott Samhällsbyggnad Överförmyndare Styraxel TJÄNSTEMANNA ORGANISATION VERksamhetsaxel

9 Tjänstemannaorganisation Styraxel KOMMUNCHEF > GEMENSAM SERVICE MEDBORGARSERVICE PRODUKTION VERKSAMHETSAXEL Ekonomienheten ITenheten Personalenheten Enhet för Processtöd Upphandlingsenheten Rektorsomr. 1 Rektorsomr. 2 Rektorsomr. 4 Rektorsomr. 6 Förskoleomr Resurs centrum för vuxna Resurs centrum för barn Äldreomr Skärskiltboende Äldreomr Hemtjänst Älderomr, resurscent. hälsa, rehab. Funktions hindradeomsorgen Samhällsbyggnadsenheten VAenheten Renhållnings enheten Kultur och Fritid Rektorsomr. 3

10 Så här vill vi utveckla näringslivet Företagarservice är ingen isolerad verksamhet. Den är beroende av bl a tillgången till teknik och information, god infrastruktur, välutbildad arbetskraft men även en kommunal konkurrenspolicy som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till företag och medborgare. Härigenom får privat näringsliv och offentlig förvaltning tävla på rättvisa villkor om att utföra tjänsterna. En viktig utgångspunkt för är att medverka till utveckling och bearbetning av produktidéer. Den syftar till att utveckla befintliga företag men också medverka till att starta företag i kommunen. Arbetet är inriktat på idéutveckling, produktutveckling, patentsökning och allmän innovationsverksamhet. Tierps kommuns näringslivsarbete inriktas i hög grad på att aktivt söka efter nya möjligheter. Samarbete med grannkommuner, universitet och högskolor och med aktörer inom länet och Mälardalsområdet är andra viktiga faktorer. Kommunens näringslivsservice bistår med råd och vägledning bl a när det gäller kontakter med kommunens egna myndighetsfunktioner och andra myndigheter. Kommunen ska också verka för positiva attityder till entreprenörsskap hos ungdomar. Dessutom ska vi möta de krav som följer av en ökad internationalisering. I kommunen finns ett flertal företagarföreningar kontakta Medborgarservice för mer information. Kommunikationer Tierp har de kommunikationer som behövs. Vårt eget tåg, Upptåget, tar dig till Gävle på 30 minuter, Uppsala 35 minuter och till Upplands Väsby på dryga timman. Som om detta inte vore nog har vi motorväg hela vägen från Stockholm till Gävle. Alla upptåg stannar även på Alanda. Kommunal service Barn och skolomsorg Barnomsorgen består av 17 förskolor för barn 1-5 år, familjedaghem och skolbarnsomsorg (fritids). Det finns även ett familjekooperativ, Solkatten. På ett flertal orter finns även familjedaghem. Från det år barnet fyller fyra år erbjuds allmän förskola 15 tim/v som är avgiftsfri. Skolbarnsomsorg/Fritids har integrerats i skolan på samtliga orter i kommunen. För mer information och blanketter för ansökan om

11 barn-skolomsorg kontakta Medborgarservice. Öppen förskola finns i Tierps köping, på Gustavsgatan 5 i Björkgården. Här har vuxna och barn 0-6 år möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Föräldrar, barn och personal formar tillsammans verksamheten. Öppettider: Må, to, fr (0-6 år) ,Ti (0-1 år) Funktionshindradeomsorg Funktionshindradeomsorgen har nio gruppboenden och erbjuder daglig verksamhet och personliga assistenter. Vänd dig till Resurscentrum för barn eller för vuxna för mer information. Kultur och fritid Natur och kultur är ledord i Tierps kommun finns fantastiska möjligheter att studera djurliv och njuta av både skärgård och skog. Det finns även gamla anrika bruk och slott som ger många möjligheter till kulturupplevelser, konst och musik. I Tierps kommun finns en rik folkmusiktradition och mest känd är nyckelharpan. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusikområdet tillvara och utvecklas. För barn- och ungdomar anordnas offentliga musik- och teaterföreställningar och projekt. Barnen får också delta i kulturaktiviteter i skolan. Arrangemanget Konst på väg med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar varje påsk drygt 20,000 besökare. Kommunen har flera bibliotek huvudbiblioteket finns i Tierps köping, filialer finns i Karlholm, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus. Bokbussen ger service i glesbygden. Kommunen har flera anläggningar för utövande av fritids- och idrottsaktiviteter. De större orterna har gymnastikhallar vilka används flitigt av kommunens föreningar.

12 Tempererade utomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 50 m, separat hoppbassäng, plaskdamm. Stora gräsytor. Omklädningsrum, dusch och toaletter. Kiosk och servering. Tel: Öppettider: 4juni 19 augusti 4/6 13/6 Vard 15 19, lö, sö samt 6/ /6 19/8 Måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, förmiddagar. Aspenbadet, Tierp Bassäng 25 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Tel: Öppettider: 2juni- 19augusti må, ti, to, fr 9-18, on Lö, sö samt 6/ Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, eftermiddagar. Rörholmsbadet, Söderfors Bassäng 50 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Anläggningen drivs av Söderfors bad och camping. Tel: Öppettider: 1juni-31 augusti Vard kl , ons motionssim , lö - sö kl Midsommarafton och dagen Tempererade inomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 16x10 m. Bastu, servering. Tel: Öppettider: 3 september-11 maj Tisdag o torsdag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Fredag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Lördag kl motionssim, kl bad. Kassan och bassängen stänger 30 min före stängning. Björkängsbadet, Karlholm Bassäng 12x6 m. Bastu. Öppettider: Under säsong, v o v 3-17 Fredagar kl bad, kl motionssim

13 Friluftsbad Ubblixbo Ullfors Mehedeby Karlholm Fagerviken Lövstabruk Strömarbadet Ängskär Havsbad 5 km N Tobo S Bruksdammen Lövstabukten Djupöbadet Dalälven Tämnarån Övrigt fritidsutbud Karlholm Skärplinge Söderfors Tierps Örbyhus köping Bandybana n Konstis Bibilotek n n n n n Golf, driving range n n Golf, 18hål n Gymnastik- och n n n n n motionslokaler Motionsspår n n n n n belysta Hembygdsgård n n n Idrottsplatser n n n n n Ishockeybanor n n konstis Minigolf n Ridanläggning n Skjutbanor Småbåtshamn n Tennisbanor n n n n Strandvolley n n

14 Renhållning Renhållningsenhetens huvuduppgift är att omhänderta allt hushållsavfall, industriavfall och farligt avfall. Taxor och avgifter för fastighetsägarna fastställs av kommunfullmäktige. Hämtningsrutiner för sophämtning vid 14 dagars tömning Udda veckor: Tierp, Söderfors, Mehedeby, Tierps kyrkby, Månkarbo Jämna veckor: Karlholm, Skärplinge, Lövstabruk, Örbyhus, Tobo Sommarhämtning av latrin och avfall startar vecka och pågår t o m vecka Så här sorterar vi i Tierps kommun: Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers Glas sorteras i färgat och ofärgat glas. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna eller återvinningscentralerna. Mediciner och termometrar lämnas till apoteket. Däck lämnas till gummiverkstad. Återvinningsstationer för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer.

15 Miljöstationer Miljöstationen är en mindre anläggning för mottagning av farligt avfall från hushållen. Miljöstationer finns på följande platser: Karlholm (Preem), Skärplinge (Återvinningscentralen), Månkarbo (Månkarbogrillen), Kyrkbyn (Shell), Mehedeby (bilverkstaden), Söderfors (Återvinningscentralen), Tierp (Återvinningscentralen) Källsorterade grovavfall kan lämnas till återvinningscentralerna vid Gatmot, Tierp, Söderfors eller Skärplinge. Obs! insläppet stänger 15 minuter före städning. Gatmot, Gåvastbovägen 102 (mellan Tierp och Tobo), är öppen och bemannad: måndagar kl tisdagar fredagar kl Skärplinge återvinningscentral, Gävlevägen 50, är öppen och bemannad: helgfria tisdagar och torsdagar kl maj sept helgfria lördagar kl okt april första helgfria lördagen i månaden kl Söderfors återvinningscentral, Västermalmsvägen 36, är öppen och bemannad: måndagar och onsdagar kl första helgfria lördagen i månaden kl Tierps återvinningscentral, Vallskogavägen, är öppen och bemannad tisdag - fredag kl helgfria lördagar kl Företag som önskar lämna och sortera sitt avfall på kommunens återvinningscentraler kan lösa ett återvinningskort som berättigar till att lämna max 2 kbm per avlämningstillfälle och gäller årsvis. Dock ej kylmöbler och farligt avfall som ska lämnas på Gatmot mot särskild taxa. Återvinningskort kan beställas på Gatmot, Skärplinge Söderfors och Tierps återvinnings-entraler eller via Renhållningsenheten, tfn: eller

16 Skola och utbildning I kommunen finns elva grundskolor, fördelade på tio orter. Kommunen har även en gymnasieskola, Högbergsskolan, belägen i Tierps köping. På Högbergsskolan finns elva nationella program samt Individuella programmet. Det totala elevantalet inom ungdomsgymnasiet uppgår till cirka 700 elever. Dessutom bedrivs kommunal vuxenutbildning, där erbjuds undervisning på grundläggande och gymnasial nivå, särvux och svenska för invandrare med cirka 160 heltidsplatser per läsår. Detta är ett utvecklings- och kompetenscentrum för näringslivet i kommunen. Här kopplas arbetslivets behov ihop med olika utbildningsanordnare. Förutom kommunens olika utbildningsalternativ finns både Uppsala universitet, SLU och Högskolan i Gävle på ca 30 minuters avstånd. Turism Kommunens turistinformation finns i Lövstabruk och drivs av Stiftelsen Leufsta. Vänd dig dit för information om evenemang och sevärdheter. Du kan även få information och material via Medborgarservice kundservice. Föreningen Vallonbruk i Upplands bokningskontor tar bland annat emot förfrågningar om visningar, boende med mera i bruken. Besök derass hemsida eller ring på tfn Besöksmål Vallonbruk och Örbyhus slott Karlholms bruk grundades av Charles de Geer, ägaren av Leufsta bruk, invid Tämnaråns utlopp i havet. Läget var gynnsamt och bruket utvecklades snabbt. I slutet av 1800-talet övergavs vallonsmidet till förmån för lancashiresmidet och produktionen steg kraftigt. Driften pågick till År 1937 köptes bruket av Korsnäsbolaget tillsammans med Kooperativa förbundet och tillverkning av träfiberplattor startades. I dag drivs industri av Karlit AB samt Kadax Produktion AB.

17 Lövstabruk utvecklades under Louis de Geers ledning på 1600-talet till Sveriges största järnbruk, men redan under 1500-talet förekom järnhantering här. Efter ryssarnas härjningar 1719, då hela bruket brändes ner, återuppfördes det i enhetlig stil under 1720-talet. Lövstabruk är en av Sveriges ståtligaste bruksanläggningar med en av 1700-talets mest genomförda och fulländade barockplaner. Samhället utgörs av två distinkta delar, herrgården och arbetarbostäderna, åtskilda av tre bruksdammar. Under sommaren är Lövstabruk ett välbesökt turistmål. Strömsbergs bruk är en komplett bruksmiljö där produktionsbyggnaderna är bevarade i ovanligt stor utsträckning. Miljön är unik och har genom åren lockat till sig flera filmteam, bl.a spelades Ingmar Bergmans Den goda viljan in här. Bruket utvecklades på 1600-talet ett till vallonbruk under ledning av Velam Wervier. Tillverkningen bestod främst av muskötplåtar till gevär och sedan av stångjärn. Mellan 1734 och 1861 ägdes Strömsberg av släkten de Geer och fick då sin nuvarande utformning. Järnhanteringen i Strömsberg upphörde 1920 när Stora Kopparbergs Bergslag AB köpte bruket. En ny epok med skogen i centrum tog sin början. Söderfors bruk är ett riksintresse för kulturmiljövården och sedan 1985 Sveriges till ytan största byggnadsminne. Söderfors är också det enda av de stora uppländska bruken som än idag har en industriell produktion genom världens ledande snabbstålstillverkare Erasteel. Brukstraditionen sträcker sig tillbaka till 1676 då Claes Depken, senare adlad Anckarström, anlade ett ankarbruk för att kunna tillgodose den svenska örloggsflottan. Söderfors bruk har till stora delar en bevarad bebyggelsestruktur från 1700-talets andra hälft och 1800-talet. Förutom dessa bruk finns även: Hillebola bruk, Tobo bruk, Ullfors bruk, Västlands bruk och Åkerby bruk. För mer information om de olika bruken kontakta Vallonbruk i Uppland. Örbyhus slott ligger vid Vendelsjön omgivet av en lummig park. Godset är känt sedan 1300-talet men dess betydelsefulla period börjar först under 1400-talet då Johan Kristiernsson Vasa lät befästa gården genom det starka kärntorn av sten som än idag utgör slottets kärna. Gustav Vasa gjorde under 1500-talet om slottet till ett riksfäste med vallar, gravar och en hög stenmur,

18 det var här den avsatte Erik XIV åt sin sista tallrik ärtsoppa i februari förvärvade Gustav Carlsson-Banér godset och lät bygga om det till ett barockpalats i stormaktstidens anda. Slottet omges idag av en stor parkanläggning med orangeribyggnad, alléer, arbetarbostäder, vagnshus mm. Visningar sker av Erik XIV:s fängelse samt vagnsmuseet och sommartid arrangerar föreningen Musik vid Örbyhus slott en serie uppskattade konserter i det vackra Orangeriet. För information och visningar ring tfn Kyrkor Tierps kyrka är en av Upplands största landsortskyrkor, uppförd omkring år Väggarna i kyrkorummet är täckta med målningar från 1470-talet. Dessa är utförda av den så kallade Tierpsmästaren som var en av de största inom svenskt kyrkomåleri. I kyrkan finns också ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del, dopfunten från 1400 talet samt den gustavianska predikstolen från Klockstapeln är en av länets största och uppfördes troligen Tolfta kyrka är belägen på en kulle och syns vida omkring i landskapet. Kyrkan stod klar i början av 1300-talet men fick sina tegelvalv och vapenhuset på 1400-talet. Under talet förändrades den ursprungliga exteriören och det brutna taket tillkom efter en brand Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar men det är inte fastställt vem som gjort dem. Valvmålningarna från 1400-talets slut har aldrig varit övermålade vilket varit fallet med väggmålningarna. Österlövsta kyrka miljön vid Österlövsta kyrka är en av våra mest praktfulla. Väl synlig i landskapet ligger kyrkan på en höjd vid Strömarån. Kyrkan, ursprungligen från 1451, har byggts om vid flera tillfällen, bland annat skadades den svårt vid ryssarnas härjningar I vapenhuset och sakristian finns rester av valvmålningar utförda av Andreas Erici i Tierpsskolans stil. Öster om kyrkan, nere vid ån, finns rester av en tidigare träkyrka och en kyrkogård där omkring 2000 skelett har påträffats.till kyrkomiljön hör också den välbevarade prästgården från 1727, sockenstugan samt klockargården. Leufstabruks kyrka som invigdes 1726, är uppförd i tegel i karolinsk

19 barockstil. Kyrkans orgel är en av Europas främsta barockorglar och brukar betraktas som en världsattraktion. Orgeln färdigställdes 1728 och är byggd av Johan Niclas Cahman, Sveriges genom tiderna mest betydande orgelbyggare. Varje sommar hålls Cahmandagar med konserter av såväl svenska som utländska organister. Vendels kyrka kyrkomiljön i Vendel är en av landets mest imponerande. Högt uppe på åsen som går genom det platta landskapet ligger kyrkan från 1310 och prästgården. Kyrkans interiör är rikt bemålad, ett arbete utfört av Johannes Iwon I kyrkan finns också rester av målningar från 1300-talet. Runt kyrkogården löper på tre sidor en medeltida bogårdsmur. I muren finns två medeltida stigluckor samt en kyrkbod. I området runt kyrkan har intressanta arkeologiska fynd gjorts genom åren, bl.a upptäcktes här ett båtgravfält som gett en hel tidsepok namnet Vendeltid. För mer information om kyrkorna, se Svenska kyrkans hemsida www. svenskakyrkan.se/uppsalastift/ Fiskelägen Fågelsundets fiskeläge ligger vid Hållnäslandets yttersta spets. Redan på 1700-talet fanns här några små bodar för förvaring av nät och redskap. Under 1800-talet blev fisket en allt viktigare näring och bebyggelsen tätnade.fågelsundet har varit Upplands största fiskeläge och under sin blomstringstid på 1940-talet fanns här hela 27 båtlag. Miljön i Fågelsundet har ett högt kulturhistoriskt värde med karaktäristiska sjöbodar från skilda

20 tider, kokhus och gistvallar för torkning av nät och garn. Av den äldsta bebyggelsen finns inget kvar men Hållnäs hembygdsförening äger och vårdar ett antal bodar som utgör ett fiskemuseum. Under sommaren finns möjlighet att köpa färsk och rökt fisk eller följa med på en båttur. Sikhjälma fisket i Sikhjälma bedrevs ursprungligen av bönder från Sikhjälma by. Hamnen, som kanske från början låg i byn, har på grund av landhöjningen flyttats flera gånger. Idag finns ett tiotal båthus från 1900-talets början och intill dessa gistvallar för torkning av garn och nät. Fagervikens fiskelägen växte fram under 1900-talets början och var länge ett av länets större. Omkring 1950 fanns ännu ett tjugotal fiskare kvar. Det mesta av fiske och bebyggelsen finns bevarad. Hamnen var också i början av 1900-talet betydelsefull som frakthamn med bland annat reguljär ångbåtstrafik till Gävle. Gudinge är ett gammalt fiskeläge även om det inte är klarlagt när det anlades. Den nuvarande hamnen byggdes i slutet av 1930-talet och var då ostkustens modernaste fiskehamn. Här finns än idag yrkesverksamma fiskare. För mer information om fiskelägen och naturmiljöer, se Vatten och avlopp Hushållen i kommunens tätorter har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. På landsbygden har de flesta en egen vattenbrunn och ett enskilt avlopp. Hur mycket vatten det går att ta ut och vilken kvalitet det har varierar efter var man bor och hur brunnen är gjord. Speciellt längs kusten finns generellt problem med vattenbrist och saltvatteninträngning. För den som har en egen vattenbrunn kan skicka prov till ett laboratorium för analys. Vid installation av avlopp där WC är anslutet krävs tillstånd från kommunen. Om du vill ändra en befintlig avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning krävs också tillstånd. Kontakta Medborgarservice för information blanketter. Dricksvattenkvalitet i Tierps kommun Hårdhet och fluoridhalt (Hårdhet mäts i tyska grader, flouridhalten mäts i mg/l.) --

21 Vattenverk Hårdhet (dh) Flouridhalt (mg/l) Arvidsbo 9 0,6 Odens Källa 13 0,7 Västland 7 < 0,2 Månkarbo 8 0,8 Mehedeby 7 0,4 Lövstabruk 8 1,2 Edvalla 7 0,9 Äldreomsorg Äldreomsorgen erbjuder hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsplatser samt fem särskilda boenden. För den som hjälper någon anhörig eller närstående som är gammal eller långvarigt sjuk i hemmet finns stöd och råd av få genom anhörigrådgivaren. Kommunen har också Anhörigcenter som är till för den som vårdar eller stöttar en vuxen anhörig i hemmet eller på något av kommunens särskilda boenden. Ensamstående är också välkomna till Anhörigcenter. Inom Tierps kommun finns även möjlighet att anställa anhöriga för vård av nära anhörig. När man inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att flytta till ett annat boende. Tierps kommun har både korttidsboende, äldreboende/särskilt boende och seniorboende. För ansökan om insatser i form av stöd och bistånd, kontakta biståndshandläggare på Medborgarservice. Kommunen i siffror Befolkning Tierps kommun har idag invånare (081231). På nästa sida finns en tabell över de olika orternas befolkningsutveckling de senaste tio åren.

22

23 Kommunalskatt 2009 För varje beskattningsbar hundralapp betalas 21,08 kr i kommunalskatt. 10,37 kr betalas till landstinget för bl a sjukvård och kollektivtrafik. Kyrko- och begravningsavgiften Församling Hållnäs/Österlövsta Söderfors Tegelsmora Tierp Tolfta Vendel Västland Kyrkoavgift 1,50 1,46 1,51 1,18 1,13 1,51 1,50 Begravningsavgift 0,34 1,51 0,32 0,32 0,27 0,32 0,29 Barn- och skolomsorg VT 09 Antalbarn Förskolor 798 Förskoleklass 222 Fritidshem 696 Familjedaghem 91 Undervisning VT 09 Ort Skolår Vendel 1-5 Hållnäs 1-6 Karlholm 1-6 Kyrkbyn 1-6 Mehedeby 1-6 Månkarbo 1-5 Skärplinge 1-9 Söderfors 1-6 Tierps köping 1-9 Örbyhus 1-9 Totalt i hela kommunen: Antal elever

24 Kommunens budget i siffror I driftbudgeten ingår de kostnader som krävs för att driva kommunensverksammheter. Så här fördelas nettokostnaderna på olika verksamhetsområden. Revision Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Netto tkr Större tillverkningsindustrier Tierp Atlas Copco Tools AB (tyckluftsdrivna handverktyg) Samhall AB (industrisömnad, plåtsvets) Tierps Järnbruk AB (järn gjutgods samt beställningsgjutgods o gatubetäckningar) Söderfors Erasteel Kloster AB (snabbstål) Scana Steel Söderfors AB (smide o valsn. av plåt) Åkers Specialty Rolls AB (stålvalsar) Habia Cable AB (kundanpassad specialkabel) Antal anställda

25 Karlholm KADAX Produktions AB (möbler) Karlit AB (träfiberskivor) Sandby Lådfabrik AB (träemballage) Skärplinge Vida Österlövsta AB (träemballage) Tobo Munters Europe AB (värmeåtervinnare, luftfuktare) Örbyhus Savalco Maskin AB (vägbeläggningsmaskiner, containers) Antal anställda

26 Kontaktinformation Besöksadresser Medborgarservice Gemensam service Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållning Kultur och fritid Bibliotek Resurscentrum barn/vuxna Äldreomsorgen Funktionshindradeomsorgen Räddningstjänsten Centralgatan 7 Centralgatan 7 Torggatan 4 Torggatan 4 Torggatan 4 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Centralgatan 7 Centralgatan 7 Sveavägen 21 Telefonnummer Kommunens växel Medborgarservice Fax Turistinformation Stiftelsen Leufsta, Lövstabruk Fax Söderfors Turistservice, Söderfors Vallonbruk i Uppland, Dannemora Fax

27

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-09.30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Daniel Blomstedt Paragrafer 39-44 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Louise

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

2013-04-09 22(2) Catarina Deremar. QUA Ik5. .--.1,s(a Ewa Dannberg. Bengt ov iksson. Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG 2013-04-09 2013-04-09

2013-04-09 22(2) Catarina Deremar. QUA Ik5. .--.1,s(a Ewa Dannberg. Bengt ov iksson. Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG 2013-04-09 2013-04-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(2) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet kl 08:30-10:30 Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M)

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 53 (63) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 8.30-9.15 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga närvarande

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013

VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013 Välkommen till VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013 Vallonbruk i Uppland Välkommen till Vallonbruksveckan 2013! Jag gläds åt att presentera Vallonbruksveckan 2013! Under hela veckan sjuder det av aktiviteter.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Onsdag 27 oktober. Fredag 29 oktober. MÅNDAG 1 November

Onsdag 27 oktober. Fredag 29 oktober. MÅNDAG 1 November 1 Onsdag 27 oktober Kl.18.30 Sitsclinic Mari Zetterqvist-Blokhuis fr Jumpclub förevisar Balinopallen, ett hjälpmedel för förbättring av sitsen och aktivera-stärka ryggen. Gratis för TIRK`S elever, för

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-11-15 92 (103) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-12.00 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Patrik Årman (S), ordförande Viktoria Wennberg (S) Helena Broman (S) Linda Wallberg (MP) Sven Lokander (M) Sara Sjödal (C) Martin Larsson (FP) Henry Wisell

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Upphandlingen avser grusmaterial och eventuella transporter av grus till kommunens upplag. Anbud har inkommit från en (1) anbudsgivare.

Upphandlingen avser grusmaterial och eventuella transporter av grus till kommunens upplag. Anbud har inkommit från en (1) anbudsgivare. 2011-06-21 60 (69) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping, kl 08.30-10.00 Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Anna Ahlin (C) Daniel Blomstedt (M)

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

VALLONBRUK I UPPLAND. Besöksmål för grupper 2010-2011. www.vallonbruken.nu

VALLONBRUK I UPPLAND. Besöksmål för grupper 2010-2011. www.vallonbruken.nu VALLONBRUK I UPPLAND Besöksmål för grupper 2010-2011 Vallonbruken - perfekt för gruppresan Järnmalmen, skogen och vattnet. Det hårda slitet i gruvan och vid bruken. På 1600-talet var Vallonbruken platsen

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-23.05 Se blad 113 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Barbro Jurell (FP) Kommunhuset 27 september 2012 kl 14.00

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Foto: Malin Grönborg Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Vi vinner i Umeå! Den mest exklusiva och prestigefyllda av Umeås alla utmärkelser är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014 ett internationellt

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 A rende 4 - Anmälan av motion Sara Sjödal (C) och Björn Hellstedt (C) har den 7 juni 2013 inlämnat en motion angående

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson.

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson. 2012-08-15 12 (5) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ord, (S) Gert Berlin, vice ord (PRO) Urban Blomster, (V) Hanne Bothén, (M) Göran Pettersson,

Läs mer