Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Ett telefonnummer 0293-180 88"

Transkript

1

2 ...en väg in Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person Så enkelt är det! En e-postadress En adress Centralgatan 7, Tierp Medborgarservice Omslagsbild: foto Torsten Lundin Ett telefonnummer

3 Bra att veta om Tierp 2009

4 Innehållsförteckning Det här vill vi 3 Så här beslutar vi 3 Så här jobbar vi 5 Skiss över politisk organisation 6 Skiss över tjänstemanna organisation 7 Så här vill vi utveckla näringslivet 8 Kommunikationer 8 Kommunal service 8 Barn- och skolomsorg 8 Funktionshindradeomsorg 9 Kultur och fritid 9 Renhållning 12 Skola och utbildning 13 Turism 14 Vatten och avlopp 18 Äldreomsorg 19 Kommunen i siffror 20 Kontaktinformation 24 // Bra att veta om Tierp 2010 //

5 Välkommen till Tierps kommun! Det här vill vi Tierps kommun ska kännetecknas av utveckling, tillväxt och god livsmiljö där barn och ungdomar är prioriterade. Tierps kommun är till för dig! Det innebär att vi som arbetar i kommunen sätter dig i centrum. Vi underlätta för dig att få hjälp med det du behöver. Oavsett om du är privatperson eller företagare är det en väg in, ett telefonnummer, en e-postadress och en dörr. Du behöver inte fundera över vart eller till vem du ska vända dig. Medborgarservice ser till att du får svar på dina frågor och kommer i kontakt med rätt person. Så enkelt är det! Så här beslutar vi Kommunfullmäktige är kommunens riksdag dvs dess högsta beslutande organ och har 49 ledamöter och 28 ersättare. Mandatfördelningen för åren ser ut så här: Socialdemokraterna 22 mandat Centerpartiet 10 mandat Moderata samlingspartiet 6 mandat Folkpartiet liberalerna 3 mandat Vänsterpartiet 2 mandat Miljöpartiet de gröna 2 mandat Kristdemokraterna 2 mandat Sverigedemokraterna 2 mandat Fyra beredningar är knutna till fullmäktige. De bildar en ny demokratisk arena som ska föra en dialog tillsammans med medborgarna bl a genom öppna sammanträden, frågestunder och olika former av möten. De fyra beredningarna är: 1 Tillväxt och samhällsbyggnad 2 Lärande och unga 3 Omsorg och livsmiljö 4 Demokratiberedningen Kommunfullmäktiges presidium: Ordf. Bo S Englund 1:e vice ordf. Ewa Johansson 2.e vice ordf. Fritz Wahlund Sekreterare och kontaktperson Helena Broberg

6 Gruppledare för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige är: Bengt-Olov Eriksson (S) Urban Blomster (V) Catarina Deremar (C) Lars Svensk (KD) Daniel Blomstedt (M) Jenny Lundström (MP) Björn Andersson (FP) Kjell Hentiläå (SD) Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. Ordf. Bertil Ahlin Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Ordf. Patrik Årman Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i fullmäktige verkligen omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige. Kommunstyrelsens presidium Ordf. Bengt-Olov Eriksson 1:e vice ordf. Pia Wårdsäter 2:e vice ordf. Catarina Deremar Sekreterare och kontaktperson Gunnel Hedberg Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen: Arbetsutskottet Utskottet Samhällsbyggnad Utskottet Barn och unga Utskottet Arbete och omsorg Utskotten har delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut. Överförmyndare Göran Carlsson

7 Så här jobbar vi Kommunen är indelad i fyra sk block; Kommunchef, Produktion, Medborgarservice och Gemensam service. Kommunchefen ansvarar bl a för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Produktionsblocket ansvarar för den största delen av kommunens verksamheter. Här finns bl a utbildning, vård, omsorg, kultur, fritid och samhällsteknik. Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun och erbjuder medborgare och näringsliv information, vägledning och rådgivning både genom personlig service och via kommunens webbplats. Gemensam service ansvarar för den interna servicen i kommunen.

8 > Politisk organisation Partier Tillväxt och Lärande Samhällsbyggande och Unga KF > < Omsorg och Livsmiljö Demokrati Demokratiaxel Media Medborgare Organisationer Företag Jävsnämnd Revision Valnämnd Barn och Ungdom Arbete och Omsorg Arbetsutskott Samhällsbyggnad Överförmyndare Styraxel TJÄNSTEMANNA ORGANISATION VERksamhetsaxel

9 Tjänstemannaorganisation Styraxel KOMMUNCHEF > GEMENSAM SERVICE MEDBORGARSERVICE PRODUKTION VERKSAMHETSAXEL Ekonomienheten ITenheten Personalenheten Enhet för Processtöd Upphandlingsenheten Rektorsomr. 1 Rektorsomr. 2 Rektorsomr. 4 Rektorsomr. 6 Förskoleomr Resurs centrum för vuxna Resurs centrum för barn Äldreomr Skärskiltboende Äldreomr Hemtjänst Älderomr, resurscent. hälsa, rehab. Funktions hindradeomsorgen Samhällsbyggnadsenheten VAenheten Renhållnings enheten Kultur och Fritid Rektorsomr. 3

10 Så här vill vi utveckla näringslivet Företagarservice är ingen isolerad verksamhet. Den är beroende av bl a tillgången till teknik och information, god infrastruktur, välutbildad arbetskraft men även en kommunal konkurrenspolicy som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till företag och medborgare. Härigenom får privat näringsliv och offentlig förvaltning tävla på rättvisa villkor om att utföra tjänsterna. En viktig utgångspunkt för är att medverka till utveckling och bearbetning av produktidéer. Den syftar till att utveckla befintliga företag men också medverka till att starta företag i kommunen. Arbetet är inriktat på idéutveckling, produktutveckling, patentsökning och allmän innovationsverksamhet. Tierps kommuns näringslivsarbete inriktas i hög grad på att aktivt söka efter nya möjligheter. Samarbete med grannkommuner, universitet och högskolor och med aktörer inom länet och Mälardalsområdet är andra viktiga faktorer. Kommunens näringslivsservice bistår med råd och vägledning bl a när det gäller kontakter med kommunens egna myndighetsfunktioner och andra myndigheter. Kommunen ska också verka för positiva attityder till entreprenörsskap hos ungdomar. Dessutom ska vi möta de krav som följer av en ökad internationalisering. I kommunen finns ett flertal företagarföreningar kontakta Medborgarservice för mer information. Kommunikationer Tierp har de kommunikationer som behövs. Vårt eget tåg, Upptåget, tar dig till Gävle på 30 minuter, Uppsala 35 minuter och till Upplands Väsby på dryga timman. Som om detta inte vore nog har vi motorväg hela vägen från Stockholm till Gävle. Alla upptåg stannar även på Alanda. Kommunal service Barn och skolomsorg Barnomsorgen består av 17 förskolor för barn 1-5 år, familjedaghem och skolbarnsomsorg (fritids). Det finns även ett familjekooperativ, Solkatten. På ett flertal orter finns även familjedaghem. Från det år barnet fyller fyra år erbjuds allmän förskola 15 tim/v som är avgiftsfri. Skolbarnsomsorg/Fritids har integrerats i skolan på samtliga orter i kommunen. För mer information och blanketter för ansökan om

11 barn-skolomsorg kontakta Medborgarservice. Öppen förskola finns i Tierps köping, på Gustavsgatan 5 i Björkgården. Här har vuxna och barn 0-6 år möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Föräldrar, barn och personal formar tillsammans verksamheten. Öppettider: Må, to, fr (0-6 år) ,Ti (0-1 år) Funktionshindradeomsorg Funktionshindradeomsorgen har nio gruppboenden och erbjuder daglig verksamhet och personliga assistenter. Vänd dig till Resurscentrum för barn eller för vuxna för mer information. Kultur och fritid Natur och kultur är ledord i Tierps kommun finns fantastiska möjligheter att studera djurliv och njuta av både skärgård och skog. Det finns även gamla anrika bruk och slott som ger många möjligheter till kulturupplevelser, konst och musik. I Tierps kommun finns en rik folkmusiktradition och mest känd är nyckelharpan. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusikområdet tillvara och utvecklas. För barn- och ungdomar anordnas offentliga musik- och teaterföreställningar och projekt. Barnen får också delta i kulturaktiviteter i skolan. Arrangemanget Konst på väg med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar varje påsk drygt 20,000 besökare. Kommunen har flera bibliotek huvudbiblioteket finns i Tierps köping, filialer finns i Karlholm, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus. Bokbussen ger service i glesbygden. Kommunen har flera anläggningar för utövande av fritids- och idrottsaktiviteter. De större orterna har gymnastikhallar vilka används flitigt av kommunens föreningar.

12 Tempererade utomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 50 m, separat hoppbassäng, plaskdamm. Stora gräsytor. Omklädningsrum, dusch och toaletter. Kiosk och servering. Tel: Öppettider: 4juni 19 augusti 4/6 13/6 Vard 15 19, lö, sö samt 6/ /6 19/8 Måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, förmiddagar. Aspenbadet, Tierp Bassäng 25 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Tel: Öppettider: 2juni- 19augusti må, ti, to, fr 9-18, on Lö, sö samt 6/ Midsommarafton Simskola bedrivs veckorna 25-27, eftermiddagar. Rörholmsbadet, Söderfors Bassäng 50 m, separat barnbassäng. Stora gräsytor, omklädningsrum, dusch och toaletter. Minikiosk. Anläggningen drivs av Söderfors bad och camping. Tel: Öppettider: 1juni-31 augusti Vard kl , ons motionssim , lö - sö kl Midsommarafton och dagen Tempererade inomhusbad Vendelbadet, Örbyhus Bassäng 16x10 m. Bastu, servering. Tel: Öppettider: 3 september-11 maj Tisdag o torsdag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Fredag kl bad, kl motionssim (från 16 år) Lördag kl motionssim, kl bad. Kassan och bassängen stänger 30 min före stängning. Björkängsbadet, Karlholm Bassäng 12x6 m. Bastu. Öppettider: Under säsong, v o v 3-17 Fredagar kl bad, kl motionssim

13 Friluftsbad Ubblixbo Ullfors Mehedeby Karlholm Fagerviken Lövstabruk Strömarbadet Ängskär Havsbad 5 km N Tobo S Bruksdammen Lövstabukten Djupöbadet Dalälven Tämnarån Övrigt fritidsutbud Karlholm Skärplinge Söderfors Tierps Örbyhus köping Bandybana n Konstis Bibilotek n n n n n Golf, driving range n n Golf, 18hål n Gymnastik- och n n n n n motionslokaler Motionsspår n n n n n belysta Hembygdsgård n n n Idrottsplatser n n n n n Ishockeybanor n n konstis Minigolf n Ridanläggning n Skjutbanor Småbåtshamn n Tennisbanor n n n n Strandvolley n n

14 Renhållning Renhållningsenhetens huvuduppgift är att omhänderta allt hushållsavfall, industriavfall och farligt avfall. Taxor och avgifter för fastighetsägarna fastställs av kommunfullmäktige. Hämtningsrutiner för sophämtning vid 14 dagars tömning Udda veckor: Tierp, Söderfors, Mehedeby, Tierps kyrkby, Månkarbo Jämna veckor: Karlholm, Skärplinge, Lövstabruk, Örbyhus, Tobo Sommarhämtning av latrin och avfall startar vecka och pågår t o m vecka Så här sorterar vi i Tierps kommun: Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers Glas sorteras i färgat och ofärgat glas. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna eller återvinningscentralerna. Mediciner och termometrar lämnas till apoteket. Däck lämnas till gummiverkstad. Återvinningsstationer för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer.

15 Miljöstationer Miljöstationen är en mindre anläggning för mottagning av farligt avfall från hushållen. Miljöstationer finns på följande platser: Karlholm (Preem), Skärplinge (Återvinningscentralen), Månkarbo (Månkarbogrillen), Kyrkbyn (Shell), Mehedeby (bilverkstaden), Söderfors (Återvinningscentralen), Tierp (Återvinningscentralen) Källsorterade grovavfall kan lämnas till återvinningscentralerna vid Gatmot, Tierp, Söderfors eller Skärplinge. Obs! insläppet stänger 15 minuter före städning. Gatmot, Gåvastbovägen 102 (mellan Tierp och Tobo), är öppen och bemannad: måndagar kl tisdagar fredagar kl Skärplinge återvinningscentral, Gävlevägen 50, är öppen och bemannad: helgfria tisdagar och torsdagar kl maj sept helgfria lördagar kl okt april första helgfria lördagen i månaden kl Söderfors återvinningscentral, Västermalmsvägen 36, är öppen och bemannad: måndagar och onsdagar kl första helgfria lördagen i månaden kl Tierps återvinningscentral, Vallskogavägen, är öppen och bemannad tisdag - fredag kl helgfria lördagar kl Företag som önskar lämna och sortera sitt avfall på kommunens återvinningscentraler kan lösa ett återvinningskort som berättigar till att lämna max 2 kbm per avlämningstillfälle och gäller årsvis. Dock ej kylmöbler och farligt avfall som ska lämnas på Gatmot mot särskild taxa. Återvinningskort kan beställas på Gatmot, Skärplinge Söderfors och Tierps återvinnings-entraler eller via Renhållningsenheten, tfn: eller

16 Skola och utbildning I kommunen finns elva grundskolor, fördelade på tio orter. Kommunen har även en gymnasieskola, Högbergsskolan, belägen i Tierps köping. På Högbergsskolan finns elva nationella program samt Individuella programmet. Det totala elevantalet inom ungdomsgymnasiet uppgår till cirka 700 elever. Dessutom bedrivs kommunal vuxenutbildning, där erbjuds undervisning på grundläggande och gymnasial nivå, särvux och svenska för invandrare med cirka 160 heltidsplatser per läsår. Detta är ett utvecklings- och kompetenscentrum för näringslivet i kommunen. Här kopplas arbetslivets behov ihop med olika utbildningsanordnare. Förutom kommunens olika utbildningsalternativ finns både Uppsala universitet, SLU och Högskolan i Gävle på ca 30 minuters avstånd. Turism Kommunens turistinformation finns i Lövstabruk och drivs av Stiftelsen Leufsta. Vänd dig dit för information om evenemang och sevärdheter. Du kan även få information och material via Medborgarservice kundservice. Föreningen Vallonbruk i Upplands bokningskontor tar bland annat emot förfrågningar om visningar, boende med mera i bruken. Besök derass hemsida eller ring på tfn Besöksmål Vallonbruk och Örbyhus slott Karlholms bruk grundades av Charles de Geer, ägaren av Leufsta bruk, invid Tämnaråns utlopp i havet. Läget var gynnsamt och bruket utvecklades snabbt. I slutet av 1800-talet övergavs vallonsmidet till förmån för lancashiresmidet och produktionen steg kraftigt. Driften pågick till År 1937 köptes bruket av Korsnäsbolaget tillsammans med Kooperativa förbundet och tillverkning av träfiberplattor startades. I dag drivs industri av Karlit AB samt Kadax Produktion AB.

17 Lövstabruk utvecklades under Louis de Geers ledning på 1600-talet till Sveriges största järnbruk, men redan under 1500-talet förekom järnhantering här. Efter ryssarnas härjningar 1719, då hela bruket brändes ner, återuppfördes det i enhetlig stil under 1720-talet. Lövstabruk är en av Sveriges ståtligaste bruksanläggningar med en av 1700-talets mest genomförda och fulländade barockplaner. Samhället utgörs av två distinkta delar, herrgården och arbetarbostäderna, åtskilda av tre bruksdammar. Under sommaren är Lövstabruk ett välbesökt turistmål. Strömsbergs bruk är en komplett bruksmiljö där produktionsbyggnaderna är bevarade i ovanligt stor utsträckning. Miljön är unik och har genom åren lockat till sig flera filmteam, bl.a spelades Ingmar Bergmans Den goda viljan in här. Bruket utvecklades på 1600-talet ett till vallonbruk under ledning av Velam Wervier. Tillverkningen bestod främst av muskötplåtar till gevär och sedan av stångjärn. Mellan 1734 och 1861 ägdes Strömsberg av släkten de Geer och fick då sin nuvarande utformning. Järnhanteringen i Strömsberg upphörde 1920 när Stora Kopparbergs Bergslag AB köpte bruket. En ny epok med skogen i centrum tog sin början. Söderfors bruk är ett riksintresse för kulturmiljövården och sedan 1985 Sveriges till ytan största byggnadsminne. Söderfors är också det enda av de stora uppländska bruken som än idag har en industriell produktion genom världens ledande snabbstålstillverkare Erasteel. Brukstraditionen sträcker sig tillbaka till 1676 då Claes Depken, senare adlad Anckarström, anlade ett ankarbruk för att kunna tillgodose den svenska örloggsflottan. Söderfors bruk har till stora delar en bevarad bebyggelsestruktur från 1700-talets andra hälft och 1800-talet. Förutom dessa bruk finns även: Hillebola bruk, Tobo bruk, Ullfors bruk, Västlands bruk och Åkerby bruk. För mer information om de olika bruken kontakta Vallonbruk i Uppland. Örbyhus slott ligger vid Vendelsjön omgivet av en lummig park. Godset är känt sedan 1300-talet men dess betydelsefulla period börjar först under 1400-talet då Johan Kristiernsson Vasa lät befästa gården genom det starka kärntorn av sten som än idag utgör slottets kärna. Gustav Vasa gjorde under 1500-talet om slottet till ett riksfäste med vallar, gravar och en hög stenmur,

18 det var här den avsatte Erik XIV åt sin sista tallrik ärtsoppa i februari förvärvade Gustav Carlsson-Banér godset och lät bygga om det till ett barockpalats i stormaktstidens anda. Slottet omges idag av en stor parkanläggning med orangeribyggnad, alléer, arbetarbostäder, vagnshus mm. Visningar sker av Erik XIV:s fängelse samt vagnsmuseet och sommartid arrangerar föreningen Musik vid Örbyhus slott en serie uppskattade konserter i det vackra Orangeriet. För information och visningar ring tfn Kyrkor Tierps kyrka är en av Upplands största landsortskyrkor, uppförd omkring år Väggarna i kyrkorummet är täckta med målningar från 1470-talet. Dessa är utförda av den så kallade Tierpsmästaren som var en av de största inom svenskt kyrkomåleri. I kyrkan finns också ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del, dopfunten från 1400 talet samt den gustavianska predikstolen från Klockstapeln är en av länets största och uppfördes troligen Tolfta kyrka är belägen på en kulle och syns vida omkring i landskapet. Kyrkan stod klar i början av 1300-talet men fick sina tegelvalv och vapenhuset på 1400-talet. Under talet förändrades den ursprungliga exteriören och det brutna taket tillkom efter en brand Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar men det är inte fastställt vem som gjort dem. Valvmålningarna från 1400-talets slut har aldrig varit övermålade vilket varit fallet med väggmålningarna. Österlövsta kyrka miljön vid Österlövsta kyrka är en av våra mest praktfulla. Väl synlig i landskapet ligger kyrkan på en höjd vid Strömarån. Kyrkan, ursprungligen från 1451, har byggts om vid flera tillfällen, bland annat skadades den svårt vid ryssarnas härjningar I vapenhuset och sakristian finns rester av valvmålningar utförda av Andreas Erici i Tierpsskolans stil. Öster om kyrkan, nere vid ån, finns rester av en tidigare träkyrka och en kyrkogård där omkring 2000 skelett har påträffats.till kyrkomiljön hör också den välbevarade prästgården från 1727, sockenstugan samt klockargården. Leufstabruks kyrka som invigdes 1726, är uppförd i tegel i karolinsk

19 barockstil. Kyrkans orgel är en av Europas främsta barockorglar och brukar betraktas som en världsattraktion. Orgeln färdigställdes 1728 och är byggd av Johan Niclas Cahman, Sveriges genom tiderna mest betydande orgelbyggare. Varje sommar hålls Cahmandagar med konserter av såväl svenska som utländska organister. Vendels kyrka kyrkomiljön i Vendel är en av landets mest imponerande. Högt uppe på åsen som går genom det platta landskapet ligger kyrkan från 1310 och prästgården. Kyrkans interiör är rikt bemålad, ett arbete utfört av Johannes Iwon I kyrkan finns också rester av målningar från 1300-talet. Runt kyrkogården löper på tre sidor en medeltida bogårdsmur. I muren finns två medeltida stigluckor samt en kyrkbod. I området runt kyrkan har intressanta arkeologiska fynd gjorts genom åren, bl.a upptäcktes här ett båtgravfält som gett en hel tidsepok namnet Vendeltid. För mer information om kyrkorna, se Svenska kyrkans hemsida www. svenskakyrkan.se/uppsalastift/ Fiskelägen Fågelsundets fiskeläge ligger vid Hållnäslandets yttersta spets. Redan på 1700-talet fanns här några små bodar för förvaring av nät och redskap. Under 1800-talet blev fisket en allt viktigare näring och bebyggelsen tätnade.fågelsundet har varit Upplands största fiskeläge och under sin blomstringstid på 1940-talet fanns här hela 27 båtlag. Miljön i Fågelsundet har ett högt kulturhistoriskt värde med karaktäristiska sjöbodar från skilda

20 tider, kokhus och gistvallar för torkning av nät och garn. Av den äldsta bebyggelsen finns inget kvar men Hållnäs hembygdsförening äger och vårdar ett antal bodar som utgör ett fiskemuseum. Under sommaren finns möjlighet att köpa färsk och rökt fisk eller följa med på en båttur. Sikhjälma fisket i Sikhjälma bedrevs ursprungligen av bönder från Sikhjälma by. Hamnen, som kanske från början låg i byn, har på grund av landhöjningen flyttats flera gånger. Idag finns ett tiotal båthus från 1900-talets början och intill dessa gistvallar för torkning av garn och nät. Fagervikens fiskelägen växte fram under 1900-talets början och var länge ett av länets större. Omkring 1950 fanns ännu ett tjugotal fiskare kvar. Det mesta av fiske och bebyggelsen finns bevarad. Hamnen var också i början av 1900-talet betydelsefull som frakthamn med bland annat reguljär ångbåtstrafik till Gävle. Gudinge är ett gammalt fiskeläge även om det inte är klarlagt när det anlades. Den nuvarande hamnen byggdes i slutet av 1930-talet och var då ostkustens modernaste fiskehamn. Här finns än idag yrkesverksamma fiskare. För mer information om fiskelägen och naturmiljöer, se Vatten och avlopp Hushållen i kommunens tätorter har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. På landsbygden har de flesta en egen vattenbrunn och ett enskilt avlopp. Hur mycket vatten det går att ta ut och vilken kvalitet det har varierar efter var man bor och hur brunnen är gjord. Speciellt längs kusten finns generellt problem med vattenbrist och saltvatteninträngning. För den som har en egen vattenbrunn kan skicka prov till ett laboratorium för analys. Vid installation av avlopp där WC är anslutet krävs tillstånd från kommunen. Om du vill ändra en befintlig avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning krävs också tillstånd. Kontakta Medborgarservice för information blanketter. Dricksvattenkvalitet i Tierps kommun Hårdhet och fluoridhalt (Hårdhet mäts i tyska grader, flouridhalten mäts i mg/l.) --

21 Vattenverk Hårdhet (dh) Flouridhalt (mg/l) Arvidsbo 9 0,6 Odens Källa 13 0,7 Västland 7 < 0,2 Månkarbo 8 0,8 Mehedeby 7 0,4 Lövstabruk 8 1,2 Edvalla 7 0,9 Äldreomsorg Äldreomsorgen erbjuder hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsplatser samt fem särskilda boenden. För den som hjälper någon anhörig eller närstående som är gammal eller långvarigt sjuk i hemmet finns stöd och råd av få genom anhörigrådgivaren. Kommunen har också Anhörigcenter som är till för den som vårdar eller stöttar en vuxen anhörig i hemmet eller på något av kommunens särskilda boenden. Ensamstående är också välkomna till Anhörigcenter. Inom Tierps kommun finns även möjlighet att anställa anhöriga för vård av nära anhörig. När man inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att flytta till ett annat boende. Tierps kommun har både korttidsboende, äldreboende/särskilt boende och seniorboende. För ansökan om insatser i form av stöd och bistånd, kontakta biståndshandläggare på Medborgarservice. Kommunen i siffror Befolkning Tierps kommun har idag invånare (081231). På nästa sida finns en tabell över de olika orternas befolkningsutveckling de senaste tio åren.

22

23 Kommunalskatt 2009 För varje beskattningsbar hundralapp betalas 21,08 kr i kommunalskatt. 10,37 kr betalas till landstinget för bl a sjukvård och kollektivtrafik. Kyrko- och begravningsavgiften Församling Hållnäs/Österlövsta Söderfors Tegelsmora Tierp Tolfta Vendel Västland Kyrkoavgift 1,50 1,46 1,51 1,18 1,13 1,51 1,50 Begravningsavgift 0,34 1,51 0,32 0,32 0,27 0,32 0,29 Barn- och skolomsorg VT 09 Antalbarn Förskolor 798 Förskoleklass 222 Fritidshem 696 Familjedaghem 91 Undervisning VT 09 Ort Skolår Vendel 1-5 Hållnäs 1-6 Karlholm 1-6 Kyrkbyn 1-6 Mehedeby 1-6 Månkarbo 1-5 Skärplinge 1-9 Söderfors 1-6 Tierps köping 1-9 Örbyhus 1-9 Totalt i hela kommunen: Antal elever

24 Kommunens budget i siffror I driftbudgeten ingår de kostnader som krävs för att driva kommunensverksammheter. Så här fördelas nettokostnaderna på olika verksamhetsområden. Revision Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Netto tkr Större tillverkningsindustrier Tierp Atlas Copco Tools AB (tyckluftsdrivna handverktyg) Samhall AB (industrisömnad, plåtsvets) Tierps Järnbruk AB (järn gjutgods samt beställningsgjutgods o gatubetäckningar) Söderfors Erasteel Kloster AB (snabbstål) Scana Steel Söderfors AB (smide o valsn. av plåt) Åkers Specialty Rolls AB (stålvalsar) Habia Cable AB (kundanpassad specialkabel) Antal anställda

25 Karlholm KADAX Produktions AB (möbler) Karlit AB (träfiberskivor) Sandby Lådfabrik AB (träemballage) Skärplinge Vida Österlövsta AB (träemballage) Tobo Munters Europe AB (värmeåtervinnare, luftfuktare) Örbyhus Savalco Maskin AB (vägbeläggningsmaskiner, containers) Antal anställda

26 Kontaktinformation Besöksadresser Medborgarservice Gemensam service Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållning Kultur och fritid Bibliotek Resurscentrum barn/vuxna Äldreomsorgen Funktionshindradeomsorgen Räddningstjänsten Centralgatan 7 Centralgatan 7 Torggatan 4 Torggatan 4 Torggatan 4 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Grevegatan 19 Centralgatan 7 Centralgatan 7 Sveavägen 21 Telefonnummer Kommunens växel Medborgarservice Fax Turistinformation Stiftelsen Leufsta, Lövstabruk Fax Söderfors Turistservice, Söderfors Vallonbruk i Uppland, Dannemora Fax

27

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Ärende 19 Interpellationssvar Ordförande för utskottet barn och ungdom Jonas Nyberg, har den 4 november 2013 lämnat svar

Läs mer

Fakta och statistik Tierps kommun

Fakta och statistik Tierps kommun Fakta och statistik Tierps kommun Folkmängd Tierps kommun 1968-2016 År Befolkning per område Tierp 5 791 Söderfors 1 666 Edvalla 87 Ersta 114 Mehedeby 464 Fagerviken, Edsätra 130 Strömsberg 125 Glesbygd

Läs mer

Korta fakta om Habo kommun

Korta fakta om Habo kommun Korta fakta om Habo kommun 2017 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Tyresö i siffror 2008

Tyresö i siffror 2008 Tyresö i siffror 2008 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 18 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 ÅLDERSFÖRDELNING 0-5 år 10 735 10 859 11 057 6 år 1 713 1 754 1 743 7-15 år 13 767 14 223 14

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d 10. Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d 10. Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d 10 Burlöv KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

Tierpspanelen. Rapport 5 Turism och smultronställen i Tierps kommun

Tierpspanelen. Rapport 5 Turism och smultronställen i Tierps kommun Tierpspanelen Rapport 5 Turism och smultronställen i Tierps kommun 2010-06-24 Turism och smultronställen Inför sommaren skickades en enkät ut till Tierpspanelen angående turism i Tierps kommun. Syftet

Läs mer

Tyresö i siffror 2013

Tyresö i siffror 2013 Tyresö i siffror 2013 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 632 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Sociala medier 15 Kultur och fritid 17 Omsorg och socialt stöd 19 Bostäder

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2016

HANINGE I SIFFROR 2016 HANINGE I SIFFROR 2016 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna.

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna. Ljusterö är en del av Österåkers kommun. Kommunens hemsida osteraker.se är dock den primära informationskällan till den kommunala servicen på Ljusterö. Nedanstående lista ger dock en bild på den samhällsservice

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-12-18 104 (112) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-11.10 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-01-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 09.00-11.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Annette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson 2015-01-23 1 (10) Plats och tid Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-5 Utses att justera Lasse Karlsson Justeringens plats

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-08-19 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-16.30, Smedjan, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Bernt Vitans (V)

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pensionärsrådet 2011-11-09 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pensionärsrådet 2011-11-09 20 2011-11-09 20 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 10:00-11:45 Beslutande Pia Wårdsäter (S), ordförande Urban Blomster (V) Gert Berlin (PRO), vice ordförande Göran Pettersson (PRO) Marianne Pettersson

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-09.30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Daniel Blomstedt Paragrafer 39-44 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Louise

Läs mer

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Björken samlingssalen, Tierps köping kl. 17.00-19.00 Se sidan 30 Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare Åsa Joelsson, sekreterare Christina Svensson (S) Kommunhuset måndag den 8 oktober 2012 kl.07.30 Justering

Läs mer

2013-04-09 22(2) Catarina Deremar. QUA Ik5. .--.1,s(a Ewa Dannberg. Bengt ov iksson. Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG 2013-04-09 2013-04-09

2013-04-09 22(2) Catarina Deremar. QUA Ik5. .--.1,s(a Ewa Dannberg. Bengt ov iksson. Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG 2013-04-09 2013-04-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(2) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet kl 08:30-10:30 Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M)

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Tyresö i siffror 2011

Tyresö i siffror 2011 Tyresö i siffror 2011 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 618 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Kultur och fritid 17 Social service 19 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Tyresö i siffror 2012

Tyresö i siffror 2012 Tyresö i siffror 2012 Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 626 2 Innehåll Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Kultur och fritid 17 Social service 19 Bostäder 20 Miljö 21 Ekonomi

Läs mer

KNIVSTA I SIFFROR. Statistiksamling med uppgifter om Knivsta kommun

KNIVSTA I SIFFROR. Statistiksamling med uppgifter om Knivsta kommun KNIVSTA I SIFFROR 2013 Statistiksamling med uppgifter om Knivsta kommun Geografisk information Areal och befolkningstäthet december 2012 3 INNEHÅLL Befolkning Kommunens befolkning 2012 i olika åldersklasser

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

GRÖNA NYHETER. Från plantering till potthål. Vatten är vårt viktigaste livsmedel! Nu är det dags sortera ut vårt matavfall i Tierp!

GRÖNA NYHETER. Från plantering till potthål. Vatten är vårt viktigaste livsmedel! Nu är det dags sortera ut vårt matavfall i Tierp! Nr 1 2016 Samhällsinformation från Tierps Energi & Miljö AB GRÖNA NYHETER Om vatten/avlopp, gata/park, renhållning, återvinning och energi i Tierps kommun. Från plantering till potthål Vatten är vårt viktigaste

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Tyresö i siffror 2014

Tyresö i siffror 2014 Tyresö i siffror 2014 Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 639 2 Innehåll Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Digitala medier 15 Kultur och fritid 17 Omsorg och socialt stöd 19 Bostäder

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA

SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA SOMMARTURER & HELGTRAFIK - KUXABUSSARNA 15 JUNI - 20 AUGUSTI 2017 Gäller 15 juni - 20 augusti 2017 SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA 70 A OCKELBO - MÖRTEBO - OCKELBO Linjesträckning: - - Mörtebo - - Mörtebo

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer