Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD"

Transkript

1 Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN EFMD

2 Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan, Maria Norrström/ Handelshögskolan, spe/shutterstock, Yuri Arcurs/Shutterstock, Filip Miletic/ Shutterstock, SEB Tryck: Billes Tryckeri Årsberättelsen är tryckt på miljövänligt papper. Svanenmärkning Omslag: 250 g MultiOffset Inlaga: 130 g MultiOffset Omslagsbild: Bilden är tagen på Handelshögskolan i Göteborg Foto: Niklas Bernstone Handelshögskolan är miljö certifierad enligt ISO EFMD Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS European Quality Improvement System en eftertraktad kvalitetsstämpel som visar att Handelshögskolans forskning och utbildning håller högsta internationella klass.

3 innehållsförteckning Medvind in i nästa decennium...6 Forskarna här är inte så traditionella...8 Jag lyckades bräda både Singapore och Hongkong...11 Europa har kommit närmare oss studenter...13 Vi hanterar kunskapstriangeln i teori och praktik...14 Det är en utmaning att studera så mycket i team...17 Saknaden efter studenterna och deras begåvning blev för stor...18 Vi måste se till att investerarna blir intresserade av Afrika Friheten har fått mig att stanna...23 Samarbetet kräver att vi engagerar oss...24 Det är skillnad på att bli chef och bli en bra chef...26 Vi går ut och predikar när vi har bibeln klar...27 Handelshögskolan

4 4

5 » vi studenter hjälper varandra framåt genom att nätverka, skapa kontakter och utveckla idéer tillsammans«lina Winkler, Årets Nova

6 »medvind in i nästa decennium«rolf Wolff, rektor Trots finanskris och stor osäkerhet i sin inledning visade sig 2009 bli ett väldigt bra år för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Skolans förnyade femåriga Equisackreditering bidrar i hög grad till att skapa en stark plattform att bygga nästa decenniums verksamhet på. Under 2009 har Handelshögskolan klarat av att både kvalitetsförbättra och utveckla verksamheten med ekonomin i balans. Väldigt många medarbetare och studenter var under året involverade i skolans arbete med att få behålla sin Equisackreditering. Efter fem år var det dags att visa att skolans verksamhet har fortsatt att utvecklas och att den håller en konkurrenskraftig nivå - en nivå som hela tiden höjs. Equis är en internationell kvalitetsstämpel som eftertraktas av många handelshögskolor runt om i världen men som bara cirka 120 har. Att skolan återigen fick en femårig ackreditering stärker självförtroendet och ger kraft och möjligheter inför de kommande årens utmaningar. Framgångsrika studenter Ytterligare ett kvitto på skolans kvalitet är det faktum att det går fortsatt bra för studenterna efter examen. 86 % av dem som tog grundexamen 2008 hade arbete inom 6 månader och 57 % av ekonomstudenterna hade tackat ja till ett jobberbjudande redan före avslutad utbildning. Studenterna utmärker sig redan under studietiden; 2009 års Nova finns på Handelshögskolan och en juridikstudent från Handelshögskolan vann en tävling i affärsetik i Los Angeles, USA, under sitt utlandsutbyte på universitetet i Ankara, Turkiet - för att nämna ett par exempel. Många tidigare studenter har också återkommit under året för att, inom ramen för 6

7 Career Service och alumniverksamheten, dela med sig till dagens studenter av sina erfarenheter. Utbildning med kvalitet och bredd Den 1 juni invigdes Institutet för innovation och entreprenörskap - en universitetsgemensam satsning, med Handelshögskolan som bas, för forskning, utbildning och samverkan inom innovation och entreprenörskap. Mindre än två veckor efter invigningen utsågs entreprenörsutbildningen vid Institutet, som bedrivs i samverkan med Chalmers och Sahlgrenska Akademin, av en internationell expertpanel till den bästa i Sverige. Finanskrisen bidrog till att ekonomutbildningar debatterades på många håll. Ofta påstods att dagens ekonomutbildningar saknar bredd och omvärldskunskap. Då blev det väldigt tydligt att Handelshögskolans val att ha ekonomi och juridik under samma tak och att ha ekonomisk historia, ekonomisk geografi och kulturgeografi som komplement till de mer typiska ekonomämnena, är rätt. Det har också blivit tydligt att Handelshögskolans självklara tradition att integrera hållbarhet, miljö och socialt ansvar i utbildningarna i dagsläget är en stor tillgång i ett internationellt perspektiv. Fortsatt stora forskningsanslag Bra utbildning baseras på bra forskning. Ytterligare en effekt av finanskrisen var ett ökat fokus på redovisning. På Handelshögskolan i Göteborg finns landets främsta kompetens vad gäller redovisningsforskning och under året påbörjades arbetet med att, i samverkan med skolans företagspartners, ytterligare stärka redovisningsämnet så att det kan svara upp till det ökade intresset från både studenter och näringsliv. Forskningskvaliteten visar sig också i form av att Handelshögskolan under 2009 har fått ökade anslag från landets stora forskningsstiftelser. Dessutom beslöt SIDA i december, trots ett tufft finansiellt läge, att anslå 23 miljoner kronor till Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan. De ska användas under 2010, dels till att utbilda doktorander från utvecklingsländer i miljöekonomi, dels till verksamheten vid enhetens forskningscentra i Afrika, Centralamerika och Kina. Ökad internationalisering med näringslivets stöd Under 2000-talets första decennium har Handelshögskolan lagt mycket kraft på att utveckla dialog och samverkan med näringslivet. I dagsläget har skolan ett unikt samarbete med sina partnerföretag vilket är till stor ömsesidig nytta. Det svenska näringslivet är internationellt och skolans samarbetspartners har stöttat skolan i dess strävan efter ökad internationalisering. Ett konkret uttryck för det är den finansiering som möjliggjort Handelshögskolans Visiting Professors Programme. Under hösten 2009 har ett tiotal internationella gästprofessorer varit verksamma på Handelshögskolan och inspirerat och förstärkt inom både forskning, utbildning och näringslivssamverkan. Utbildningsutbud 2010 Program på grundnivå Handelshögskolans ekonom program, 180 hp eller 240 hp* (civilekonomexamen) språklig (engelsk, fransk, spansk, tysk, japansk eller kinesisk) eller analytisk inriktning Juristprogrammet, 270 hp* Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp Fristående kurser Handelshögskolan har ett brett utbud av fristående kurser. De ges vid fem av skolans institutioner: Ekonomisk historia, Företags ekonomi, Juridik, Kultur geografi och ekonomisk geografi, National ekonomi med statistik. Program på avancerad nivå inom Graduate School Ges på engelska, omfattar 120 hp. Master of Science in: Accounting Economics Environmental Management and Economics Finance Innovation and Industrial Management Intellectual Capital Management International Business and Trade Logistics and Transport Management Management Marketing and Consumption Tourism and Hospitality Management Forskarutbildning Omfattar licentiatexamen och doktorsexamen. Ges inom alla institutioner på Handelshögskolan. * Startar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Höga antagningspoäng Handelshögskolans program står sig väl i konkur rensen och antagningspoängen är höga. Antagningspoäng i urval 2 hösten 2009 (max 20): Handelshögskolans ekonomprogram analytisk...18,85 franska...18,60 japanska...18,40 kinesiska...18,93 spanska...17,92 tyska...18,10 Handelshögskolans logistikprogram...17,80 Juristprogrammet...19,20 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram...17,10 7

8 »forskarna här är inte så traditionella«william van Caenegem Till vänster Tamir Agmon, till höger William van Caenegem 8

9 De kommer från världens alla hörn med inspiration och kunskap från sina hemländer; Indien, Israel, Frankrike, USA och Australien för att nämna några. De är internationella gästprofessorer som lockas till Göteborg av Handelshögskolan och dess kompetens och kultur. Här sker ett erfarenhetsutbyte som kommer både näringsliv och akademi till godo. Som ett led i Handelshögskolans internationalisering bildades 2009 Visiting Professors Programme med finansiellt stöd från företagen AB SKF, AB Volvo, Carl Bennet AB, Elanders AB, Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Stena AB. Under en femårsperiod ska drygt 50 miljoner kronor täcka kostnaderna för 20 till 25 välrenommerade gästprofessorer från olika delar av världen med kompetens inom prioriterade ämnen. Gästprofessorerna knyts till Handelshögskolan under flera år och arbetar på skolan cirka en månad varje termin. Ger utbildning och forskning ett extra lyft Två av gästprofessorerna som bidrar med extra energi och kompetens till utbildning och forskning är William van Caenegem, professor i juridik från Bond University i Australien och Tamir Agmon, professor i finansiell ekonomi från Tel Aviv University i Israel. I deras uppgifter ingår att undervisa på masterutbildningarna, ibland med ansvar för hela kurser, handleda doktorander och mastersstudenter och delta i forskningsprojekt tillsammans med Handelshögskolans forskare. De är också engagerade i Executive MBA-utbildningen och i aktiviteter med Handelshögskolans partnerföretag och alumner. Jag blev inbjuden som en del av processen att göra Handelshögskolan mer global, säger Tamir Agmon. Jag drogs till skolan eftersom jag tycker att en kombination av företagsekonomi, nationalekonomi och juridik inom samma fakultet är lockande och har potential för intressant forskning och undervisning. Nära och goda relationer Även professor William van Caenegem attraheras av att Handelshögskolan blandar discipliner. Det blir mycket mer intressant, säger William van Caenegem. Han är dessutom imponerad av att forskarna på Handelshögskolan är så motiverade, arbetar hårt och producerar stora mängder. Forskarna här är inte så traditionella och forskar på ett bredare plan, tycker William van Caenegem. De är öppna för att diskutera sin forskning, vilket också ger många tillfällen till givande diskussioner och en chans att lära känna varandra på ett djupare plan. Det handlar om så mycket mer än att bara signera ett avtal, här får vi chansen att utveckla nära och goda relationer. Att gästprofessorerna har fullspäckade dagar är det ingen tvekan om. Jag undervisar bland annat i Private Equity på Finansprogrammet och i Applied Economics på programmet Internationell Business and Trade, två kurser på masternivå som jag har utvecklat för skolan, säget Tamir Agmon. Dessutom är jag med och driver återkommande forskningsworkshops om internationell handel och utveckling. Här deltar forskare från flera olika institutioner på skolan och forskare från andra universitet. Vill utveckla lärande William van Caenegem har ett stort intresse av att utveckla lärandet. Det finns så många nya sätt och ny pedagogik som vi kan tillämpa. Till exempel att använda internet mer, säger William van Caenegem. Jag kan bidra med att utveckla lärande utifrån mina egna erfarenheter inom juridiken och kan hjälpa studenter och forskare att lösa problem utifrån andra angreppssätt än de är vana vid. Själv vill jag lära mig mer om svensk lag som har ett annat system än den jag praktiserar. Med studenterna diskuterar jag olika teorier och tillämpningar och hur de skiljer sig åt i våra respektive länder. Jag möter så många motiverade och engagerade studenter, vilket gör mitt arbete här väldigt givande. Tamir Agmon delar även med sig av sina erfarenheter från näringslivet till studenterna. Jag gjorde några års uppehåll från min akademiska karriär och arbetade i ett företag med investment banking. Dessutom är jag engagerad som partner i ett private equity-bolag och styrelseledamot i ett stort försäkringsbolag i Israel, säger Tamir Agmon. Härifrån hämtar jag ofta exempel. Hockey och klassisk musik Trots en intensiv agenda, tar de båda gästprofessorerna sig tid att leva svenskt så ofta de hinner. Häromdagen såg jag min första ishockeymatch, säger William van Caenegem. Och snart ska jag gå på handboll. Det finns många sportentusiaster inom skolan, så det gäller att hänga med inom det området också. För Tamir Agmon är det musik som gäller. Jag älskar klassisk musik och symfonikernas utbud är ett stort plus. Jag gillar Göteborg mer och mer. Här är enkelt att leva och arbeta. Staden har blivit en del av mitt liv, avslutar Tamir Agmon. 9

10 nobelpristagare på besök Paul Krugman, 2008 års mottagare av Nobelpriset i ekonomi, gästade Handelshögskolan den 17 november och bjöd studenter och medarbetare på en högaktuell före läsning. Intresset för att få lyssna på den populära talaren var mycket stort. De drygt 300 platserna i Malmstensalen bokades på rekordtid. Det blev en timma fylld av eftertanke och intressanta vinklingar på temat»what have we learned from the crisis?«. Misslyckad avreglering av elmarknaden I juni presenterade Petter Rönnborg, forskare och lärare på Handelshögskolan, sin avhandling med titeln»det där ordnar marknaden Investeringspraktik på den avreglerade marknaden«. Elförsörjningsaktörerna står inför omfattande investeringsbeslut och Petter Rönnborg visar i sin avhandling att besluten främst styrs av kraftbolagens ledningars tolkningar av politiska signaler, deras tro om framtiden och vilja att fortsätta utöva makt. Enligt avhandlingen har konsumenternas val mycket liten betydelse för maktbalansen på elmarknaden. Marknaden har kommit att delas i en konsument- och en producentmarknad och det är på den senare som allting avgörs. Kraftbolagen har fått stor reell makt. Deras egen bild är att elmarknaden fungerar bra, att prissättningen är effektiv och att pris erna speglar efterfrågan och utbud. Petter Rönnborg tycker att ägarna behöver fråga sig om de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen som idag utgör kraftbolagens argument för de beslut som fattas, stämmer överens med de långs iktiga behoven och målen. Att navigera i en hållbar stad Göteborgs invånarantal ökar i en allt snabbare takt. Staden strävar efter att utvecklas till ett än mer framstående industrioch transportcentrum. Detta är faktorer som leder till att risken för såväl lång- som kortsiktiga skador på miljön kommer att öka successivt. I en förstudie tittar Lena Gipperth, forskare på Juridiska institutionen, närmare på miljörisker kring Göta älv. Med utgångspunkten att inte bara framtida miljörisker utan också gamla miljösynder måste hanteras ställs frågorna Vad finns det egentligen för regler som styr mot en långsiktig hållbar stad?, Hur tillämpas dessa regler och hur sker de avvägningar som måste göras i praktiken? Göta älvs utlopp visade sig vara en utmärkt plats att använda som experimentverkstad för projektet. Inom detta geografiska område finns alla problem samlade på ett ställe. Göteborg är en gammal hamn- och industristad vid utloppet av en inre vattenled. Liksom många andra hamnstäder har Göteborg en historia av centralt belägna industrier, vilka lämnat förorenad mark. Mark som nu omvandlas för nya ändamål såsom bostäder och hamnexpansion. Syftet med projektet är att få mer kunskap om hur regler som aktualiseras vid föroreningar eller större miljöolyckor längs Göta älvs utlopp samspelar med varandra både på det teoretiska och praktiska planet. Det stora antalet regler ger upphov till osäkerhet i tillämpningen. Målet är att projektets resultat ska bidra till bättre informerade beslut och riskbedömningar hos både företag och myndigheter. Ny professor i Corporate Finance I maj installerades professor Martin Holmén på SEB:s professur i Corporate Finance vid Handelshögskolan. Hans forskning rör främst företags investerings- och finansieringsstrategier i relation till ägar- och kompensationsfrågor. Martin Holmén är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg där han också disputerade Sedan dess har han varit verksam vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Tillbaka på sitt alma mater arbetar Martin Holmén nu bland annat med att utveckla Handelshögskolans forskarutbildning i finansiell ekonomi. Dessutom undervisar han på och ansvarar för masterprogrammet Master of Science in Finance. Nationellt symposium kring Ekonomisk miljöhistoria I april arrangerade Ekonomisk-historiska institutionen på Handelshögskolan ett symposium med inriktning på ekonomisk miljöhistoria, där både nationella och internationella forskare medverkade. Tjugo ledande forskare redogjorde för sina pågående forskningsprojekt. De berörde allt från materialflödesanalyser som kan tillämpas på historiska studier till sojabönors användning i jordbruket världen över och skogen i ett miljöperspektiv. 10

11 »jag lyckades bräda både Singapore och Hongkong«Ulla Johansson På bara några år har Business & Design Lab blivit en aktör att räkna med inom området business & design. Under hösten togs ytterligare ett steg framåt då Ulla Johansson utsågs till professor i Design Management, den första fasta professuren inom området i hela Norden. Ulla Johansson är väl etablerad inom Design Management. Sedan 2007 har hon byggt upp Business & Design Lab, ett samarbete mellan Handelshögskolan och HDK, till en mötesplats för forskning som stimulerar nytänkande och affärsutveckling och skapar förutsättningar för en aktiv samverkan med näringslivet och designbranschen. På Business & Design Lab finns sedan 2009 Nordens enda fasta professur i Design Management. Och det är Ulla Johansson som är den nya professorn. Jag har nu en given roll i allt som rör ämnet, säger Ulla Johansson. Nu är vi på allvar med och spelar i den internationella divisionen. Vi är mycket aktiva när det gäller att hålla oss framme och deltar på alla intressanta konferenser i både Europa och USA. Professuren har möjliggjorts av en donation från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Syftet med donationen är att Handelshögskolan och HDK i samverkan långsiktigt ska utveckla kunskap och forskning i gränslandet mellan design och ekonomi. Ulla Johansson, som själv har en bakgrund inom företagsekonomi, tycker det finns mycket outnyttjad potential inom design. Det är en konst att ta tillvara designprocessen, att gå på tvären och beröra. Kunskap i design kan bidra bland annat till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi måste skapa nya idéer, inte bara analysera problem, och det är designers bra på! Efterfrågad gästprofessor Ulla Johansson har en förmåga att handla snabbt. Därför har Business & Design Lab haft flera intressanta gästprofessorer under året. En av dem är Mary Jo Hatch från USA, professor i organisationsteori samt specialist på branding och en av de framstående forskare som Handelshög skolan kunnat knyta till sig genom sitt Visiting Professors Programme. När jag kontaktade Mary Jo Hatch blev hon nyfiken på Business & Design Lab och valde oss bland flera som ville engagera henne. Jag brädade faktiskt både Singapore och Hongkong! Det är en fröjd att följa Mary Jo Hatch och hennes förmåga att galant kommunicera med både företagare och akademiker. Dessutom är hon gränsöverskridande; en aktiv konstnär som skrivit världens bästa lärobok i organisations teori. Designutbildning i världsklass Business & Design Lab utmärker sig också genom att finnas med på listan över världens 30 bästa utbildningar från olika delar av världen som Business Week valt ut som intressanta designutbildningar utifrån företagsperspektiv. Man har granskat ett stort antal utbildningar som kombinerar design och ekonomi och som intresserade rekommenderas att titta närmare på. Få utbildningar i Europa finns representerade där, säger Ulla Johansson stolt. Men vi har lyckats etablera oss på världskartan bland annat genom att skapa goda internationella kontakter. Vi har dessutom ett utmärkt samarbete med omgivande företag i regionen, vilket var ett av kriterierna för att komma med på listan. Tillsammans med bland annat Volvo har vi till exempel en framgångsrik verkstadstermin, där man arbetar med verkliga praktiska problem, men på ett friare sätt. Servicedesign ett område för framtiden När det gäller Business & Design Labs framtids planer har Ulla Johansson siktet inställt på forskning inom servicedesign. Det är ett område som kommer att bli stort i framtiden, förutspår hon. I England är man till exempel långt framme inom design för äldrevården. Där pågår forskningsprojekt där man följer äldre människor i vardagen och granskar de hinder de möter. Tillsammans med brukaren utvecklar sedan forskarna annorlunda, kreativa metoder för att förbättra vardagen. De nya dörrar som professuren öppnar för oss hoppas jag ger möjlighet att satsa på denna spännande forskning, avslutar Ulla Johansson. 11

12 Utbyte med näringslivet Via Career Service får studenter och näringsliv mötas och lära känna varandra. Genom att vara lyhörda och fånga upp önskemål från studenterna bjuder man in för att samlas kring teman som är aktuella. I år var marknadsföringskvällen en nyhet. De så kallade Inspirationskvällarna är ett stöd för studenterna när de ska välja sin fördjupning. Inspirationskvällar med teman som nationalekonomi, företagsekonomi och juridik har arrangerats under några år tillkom temat marknadsföring, eftersom studenterna visat ett stort intresse för ämnet. Under kvällen fick studenterna möta alumner som läst marknadsföring och som delade med sig av sina kunskaper i form av vilken nytta de haft av sin utbildning och vilka möjligheter den gett. Stort engagemang via Partnerprogrammet Det unika för Handelshögskolan när det gäller att skapa kontaktytor mellan studenter och näringsliv är det nära samarbetet mellan Career Service, alumniverksamheten och Partnerprogrammet. Partnerföretagen kommer till Handelshögskolan och berättar om sig och sin verksamhet. Under året har studenterna bland annat fått inblick i rekryteringsprocessen på SKF och fått veta hur det är att arbeta som managementkonsult på Volvo AB. Genom Career Service får studenterna nyttiga inblickar i näringslivet och realistiska förväntningar på vad som kan vänta efter avslutade studier. Sveriges främsta topptalang finns på Handelshögskolan Lina Winkler, 26 år, som läser till dubbla examina inom ekonomi och juridik på Handels högskolan utsågs till landets främsta topptalang Årets Nova 2009 av topptalangnätverket Nova 100. Trots intensiva studier har hon hunnit med att vara ordförande i SECO och projektledare för Göteborgs sektionen av Lawline.se, anordnat mentorskapsprogram, varit personlig assistent och dessutom exporterat svensk musik till Kina. Hon har också en vision om att utveckla immaterialrätten för att ge personer med bra idéer möjlighet att tjäna pengar på sina verk. Lina personifierar verkligen en topptalang. Förutom en imponerande förmåga att påverka och förändra har hon dessutom en social kompetens och emotionell intelligens utöver det vanliga, säger Finn Wikander, VD för Nova 100. Handelsstudenter på prispallen i SM i Ekonomi Det blev en andra plats för Anders Ringstedt, Christian Merup och Viktor Eriksson i 2009 års upplaga av SM i Ekonomi. Under våren 2009 läste alla tre sjätte terminen på Handelshögskolans ekonom program. Finalen blev oerhört jämn och det var endast två poäng som saknades för att Handelshögskolan skulle kamma hem vinsten. I tävlingen som arrangerades av Högskolan i Gävle deltog 15 lag från universitet och högskolor runt om i Sverige efter att ha kvali ficerat sig i lokala uttagningar. När de 15 lagen reducerats till fyra utspelades finalen inför publik. 20 frågor lästes upp av domaren. För varje fråga hade lagen två minuter på sig att formulera ett skriftligt svar. Efter nästan fyra timmars tävlande avgjordes tävlingen då Umeå lyckades dra ifrån på slutspurten och vann med två poäng över Handelshögskolan i Göteborg. På tredje plats kom Handelshög skolan i Stockholm. SM i Ekonomi är en årligen återkommande tävling instiftad av Sveriges Ekonom föreningars Riksorgan isation (S.E.R.O.). Juridikstudent fick pris av kungen för utmärkt ledarskap Madeleine Sundell, juridikstuderande på Handelshögskolan och dessutom drivande i ett utvecklingsprojekt mellan två skolor i Zimbabwe och Sverige, var en av dem som i april fick ta emot ett stipendium på kronor från kungen. Stipendiet ges av stiftelsen Ungt Ledarskap till unga ledare som utmärkt sig genom sitt goda värdebaserade ledarskap. Madeleine Sundell är aktiv i scoutrörelsen och har tillsammans med en scoutkompis startat en lokal scoutkår på en av Frälsningsarméns skolor i förorten Chiedza i Harare, Zimbabwe. Hennes engagemang har lett till ett långsiktigt utbyte där elever på skolorna i Sverige och Zimbabwe utvecklar sin kunskap om varandra och en långsiktig vänskap. Trots den hårda verkligheten som barnen i Chiedzaskolan i Zimbabwe lever i så har de samma drömmar och mål som barnen på Hagaskolan i Göteborg. Vänskapen och kontakten med barnen i Sverige hjälper dem att hantera den svåra situationen som råder i Zimbabwe idag, säger Madeleine Sundell, som tänker använda stipendiet i sitt arbete med bekämpning av HIV/AIDS i Zimbabwe. 12

13 »europa har kommit närmare oss studenter«sobhan Bromandi Enklare för både studenter och arbetsgivare är en av fördelarna med det nya studieupplägget enligt Bologna. Enklare att plugga utomlands för de som vill och enklare för arbetsgivarna att värdera de olika utbildningarna oavsett på vilket universitet studierna har bedrivits. År 2010 släpper Handelshögskolan sin första kull på grundnivå med nya möjligheter i bagaget. Bolognaprocessen är namnet på ett samarbete mellan 45 europeiska länder om utbildningen på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Målet är att få akademiska examina och utbildningskvalitet jämförbara på ett mer tydligt sätt än tidigare. För studenterna innebär det en ökad möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands. Tre nivåer Högskoleutbildningen är sedan 2007 indelade i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundnivån omfattar tre år och ger en kandidatexamen, därefter kan studenten bygga på med två år och ta en masterexamen. På toppen kan sedan läggas en utbildning på forskarnivå. Dessutom finns möjligheten att få en magisterexamen efter fyra år. Studenterna på ekonomprogrammet kan också välja att ta en civilekonomexamen efter fyra år. Idag känner sig säkert företagen bekväma med en civilekonomexamen, men bilden kanske ser annorlunda ut om fem år. När vi får utexaminerade Bologna-studenter på HR-funktioner ute på arbetsplatserna, kan det ligga nära till hands att de själva rekryterar efter den nya modellen, tror Sobhan Bromandi. Hur det blir med den saken kan ingen veta, men med det nya studieupplägget kan Handelshögskolan erbjuda sina studenter att välja en väg de själva tror på. Den som vill ta en civilekonomexamen efter fyra år kan göra det och den som vill ta en masterexamen kan fortsätta på Handelshögskolan eller söka sig ut i världen. Helt klart är att studiemöjligheterna har blivit bredare och mer gränslösa. Ett bredare och mer gränslöst utbud Studenterna har länge efterfrågat en större rörlighet och med det nya systemet är den möjligheten här. Men det är ändå inte helt enkelt att välja. Många undrar om det är värt att lägga det extra året för att läsa en masterutbildning eller om det är bättre att satsa på en civilekonomexamen. Sobhan Bromandi, handelsstudent som läser redovisning och systemstyrning, är inne på sitt tredje år och är en av dem som lockades av rörligheten när han gjorde sitt val. Jag vill kunna jämföra min utbildning internationellt och valde att läsa tre år och sedan bygga på med en master, gärna utomlands, säger Sobhan Bromandi. Europa har kommit närmare oss studenter. Det största frågetecknet är kanske hur arbetsgivarna kommer att ställa sig. Och det är det naturligtvis svårt att förutspå. Men troligtvis kommer den internationella standarden att etablera sig på marknaden. 13

14 »vi hanterar kunskapstriangeln i teori och praktik«ulf Petrusson Med 25 miljoner på fickan och näsa för affärsidéer tar Ulf Petrusson, prefekt och samordnare, plats på nystartade Institutet för innovation och entreprenörskap. Pengarna kommer från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och uppgiften är dels att bedriva forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap, dels att granska, samordna och lyfta fram innovationspotentialen i framstående forskning på Göteborgs universitet. A llt eftersom tyngdpunkten i ekonomin blir allt mer kunskapsbaserad, blir innovativa idéer, entreprenörskap och nya affärsmodeller nyckeln till konkurrenskraft. Detta gäller inom alla branscher, men många industriföretag har inte möjlighet att satsa resurser på innovation och samtidigt möta traditionella krav på effektivitet. Innovationsfronten ligger därför sedan länge hos de nya, hastigt växande kunskapsbaserade branscherna livsvetenskap, miljö, upplevelse, informations- och kommunikationsteknik, inom vilka universiteten får en alltmer entreprenöriell roll. För att möta den nya tiden invigdes i juni Institutet för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan. Institutet utgör ett universitetsgemensamt initiativ för forskning där universitetet, med Handelshögskolan som utgångspunkt, kraftsamlar sina resurser inom området innovation och entreprenörskap. Genom institutet kommer vi att skapa framtidens entreprenörer, företagsledare, ledande forskare och utbildare och dessutom främja hållbar framtida tillväxt, säger Ulf Petrusson. En del av vårt uppdrag är att kultivera lovande affärsidéer, utveckla nya anpassade affärsverktyg baserade på internationellt ledande forskning, samt stötta universitetsledningen genom att bidra med större insikt och styrförmåga inom universitetets innovationsprocesser. Vi vill ta en ledande roll i att möta utmaningen att skapa ett kunskapssamhälle kännetecknat av öppenhet, kreativitet och hållbar värdeutveckling. En lång historia av innovation och tillväxt Både Handelshögskolan och Göteborgs universitet har en lång historia av innovation och tillväxt som inleddes för mer än 30 år sedan med forskning och utbildning inom småföretag och entreprenörskap. Flera initiativ har sedan byggts upp, såsom Handelshögskolans integrerade tillväxtcentrum (HIT), Gothenburg International Bioscience Business School (GIBBS), Centrum för medicinskt entreprenörskap (CFE), Center for Intellectual Property (CIP), RIDE (Vinnova Center of Excellence in Innovation System and Growth) och Handelshögskolans satsning på industriell ekonomi. Institutet är nu ett gemensamt initiativ för att samla universitetets entreprenöriella verksamhet under ett tak för att främja samverkan, och 14

15 systematisera och samordna arbetet. Det första steget tas redan och fokuserar på den hälsovetenskapliga forskningen och utbildningen inom Sahlgrenska akademin. Forskning ska leda till nyttiggörande Institutet ska utgöra ett fönster mot omvärlden, vara nära industrin och utgöra en strategisk resurs för hela Göteborgs universitet. En av våra uppgifter är att verka för att resultatet av universitetets forskning leder till praktisk nytta, säger Ulf Petrusson. Tillsammans med övriga aktörer inom universitetets innovationssystem ska vi stimulera nyttiggörande av forskning. Innovation och nyttiggörande ska utvecklas till en huvuduppgift tillsammans med forskning och utbildning vi hanterar denna kunskapstriangel i teori och praktik. Nyttiggörande är dock inte detsamma som kommersialisering. Universitetets roll kan aldrig vara att tjäna pengar, men ju mer kunskapsbaserad ekonomin blir desto större ansvar behöver universitetet ta. En viktig del i nyttiggörandet är att stimulera öppen tillgång till universitetets forskning. En annan är att stärka universitetets forskning. När universitetet deltar i internationella forskningssamarbeten och åtar sig forskningsuppdrag från näringsliv och samhälle förutsätts att det kan hantera innovationsforskning. En kreativ mötesplats Ulf Petrusson pekar på vikten av att skapa en öppen och inbjudande miljö. Ambitionen är att studenter, forskare, kreatörer, innovatörer och entreprenörer skall få en naturlig mötesplats att utbyta idéer och samverka. För att kunna utveckla våra ambitiösa studenter till framtidens entreprenörer och företagsledare behövs både inspiration och passion men också konkreta verktyg och de senaste pedagogiska modellerna för effektivt lärande, avslutar Ulf Petrusson. Om Institutet för innovation och entreprenörskap Utbildning GIBBS (Göteborg International Bioscience Business School) Master of Science in Intellectual Capital Management Master of Science in Innovation and Industrial Management Doktorandutbildning inom innovation och entreprenörskap Forskningsprojekt Open Innovation (Vinnova och Vetenskapsrådet) Knowledge based entrepreneurship (EU-projekt) Kunskapsekonomi och framtidens universitet (RIDE: Vinnova och Handelshögskolans satsning på industriell ekonomi) Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, prorektor Göteborgs universitet, ordförande Rolf Wolff, dekanus, Handelshögskolan, vice ordförande Hans Carlsten, prefekt, Institutionen för medicin Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin Fabian Lundgren, Göteborgs universitets studentkårer Jan Smith, dekanus, IT-fakulteten Ulf Petrusson, prefekt, Institutet för innovation och entreprenörskap 15

16 GMAT nu i Göteborg! Kraven var rigorösa, men Handelshögskolan matchade dem galant och är nu en av de fåtal platser i norra Europa där blivande masterstudenter kan genomföra GMAT ett internationellt test som krävs för att bli antagen på många topprankade MBA- och masterutbildningar inom ekonomi världen över. GMAT står för Graduate Managemant Admission Test och är ett standard iserat, internationellt prov som görs via dator. Testet prövar studentens förmåga inom matematiskt tänkande och engelsk läsförståelse. Det består av tre delar; en analytisk del med två essäuppgifter, en kvantitativ del som genom flervalsfrågor bland annat testar förmågan att lösa problem och en verbal del som testar läsförståelse. Handelshögskolan kräver GMAT från 2010 Redan i år kräver Handelshögskolan ett genomfört GMAT för alla sökande till skolans tvååriga masterprogram, som samtliga är på engelska. Vi ser testcentret som en service till våra studenter som i allt högre grad intresserar sig för en internationell masterutbildning, här eller någon annanstans i världen. Att vi själva kräver GMAT av våra blivande masterstudenter är en kvalitetssäkring av utbildningen och ett sätt att möta internationell standard, säger Ann McKinnon, internationell koordinator på Handelshögskolan och ansvarig för GMAT-centret. Sätts på prov under fyra timmar Åtta personer i veckan erbjuds att utföra testet på Handelshögskolan. Testet tar fyra timmar och är utformat fysiskt och tekniskt i enlighet med de mycket höga säkerhetskrav som ställs av GMAC, organisationen som administrerar GMAT. Lars Calmfors föreläste på Handelshögskolan I december höll Lars Calmfors årets Félix Neubergh-föreläsning på Handelshögskolan för lärare, studenter och övriga inbjudna. Han är professor i internationell ekonomi, verksam vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och sedan 2007 ordförande i Finanspolitiska rådet. Ämnet för dagen var»how have we handled the economic crisis and what do we do now?«félix Neubergh-föreläsningen har arrangerats i Göteborg varje år sedan Vartannat år gäller föreläsningen ämnet bank/finans och vartannat år gäller den arkeologi. Föreläsare är internationellt kända och framträdande personer. En plats i näringslivspanelen för EU: framtida policy om innovation Professor Maureen McKelvey på Handelshögskolan utsågs av DG Enterprise and Innovation vid EU-kommissionen att medverka i näringslivspanelen för EU:s framtida policy om innovation. DG Enterprise and Innovation vid EU-kommissionen utvecklar idéer för EU:s framtida riktlinjer och möjliga åtgärder för att stödja innovation och utveckling i Europa. Inom ramen för den verksamheten bildades en näringslivspanel. De sex medlemmarna, varav professor Maureen McKelvey är en, kommer från olika branscher med expertkunnande inom innovation som gemensam nämnare. Panelen har arbetat med hur EU kan tänka annorlunda och nytt kring innovation och entreprenörskap och gett ett näringslivsperspektiv på framtida prioriteringsområden. Arbetet har mynnat ut i en rapport och bidragit till dialog med olika intressenter inom området. Panelens arbete har presenterats vid olika EU-arrangemang såsom EU Member State Consultation och konferensen New Worlds, New Solutions och ligger till grund för EU:s arbete med innovation från år Karin Forseke Prize till Helen Tiits, Graduate School Det blev Helen Tiits, framgångsrik student på Master of Science in Finance vid Graduate School och hemmahörande i Estland, som tilldelades The Karins Forseke Prize for Best Thesis in Finance. Med sin uppsats»carbon Risk in the Light of the Changing EU ETS«blev Helene Tiits den av de tre finalisterna som placerade sig främst. Priset delades ut av rektor Rolf Wolff i samband med Graduate Schools diplomering i juni Genom att Karin Forseke avstod från sitt arvode när hon gästade Handelshögskolan som Félix Neubergh-föreläsare 2007, såg hon till att arvodet på kr istället kom till nytta i form av detta stipendium. 16

17 »det är en utmaning att studera så mycket i team«maite Creixell Efter bara några månader på Handelshögskolans masterprogram Marketing and Consumption kan Maite Creixell från Mexiko konstatera att svenskarna verkar gilla att både jobba och studera i team. Hon ser mer av sina studiekamrater än sina vänner och sin sambo. Att få vara en del av en grupp är något som Maite Creixell ser som en utmaning och ett sätt att utvecklas. År 2008 flyttade Maite Creixell till Sverige. Hon hörde talas om Handels högskolan och blev intresserad av masterprogrammen som ges inom Graduate School. Dessvärre hade ansökningstiden precis gått ut, men det hindrade inte henne från att hålla fast vid sin plan och vänta in nästa ansökningstillfälle. Jag valde noga mellan de olika programmen och bestämde mig för Marketing and Consumption. Det var mitt förstaval och jag blev jätteglad när jag blev antagen, säger Maite Greixell. I september 2009 klev hon för första gången in genom Handelshögskolans dörrar och lät sig ryckas med i det höga studietempot. Det är inte som att studera hemma i Mexiko, här studerar man i team och istället för att ha en huvudlärare som jag är van vid, så får jag vänja mig vid att ha flera, säger Maite Creixell. Det är nyttigt att få en inblick i olika sätt att tänka, man lär sig att förstå varandra även om man inte tycker lika. Det krävs mer engagemang av mig och det är positivt. Här tas studenternas åsikter på allvar Syftet med studierna är att bli mer specialiserad inom mitt område. Jag hade arbetat mer än sex år i Mexiko och ville utöka min kompetens och uppdatera mig när det gäller konsumtionsmönster och sättet att kommunicera med konsumenterna, säger Maite Creixell. Hon tycker det är smått fantastiskt att som icke svensk få tillgång till en så avancerad utbildning och dessutom utan att behöva betala för den. Jag är dessutom mycket imponerad av att de ansvariga för utbildningen tar så mycket hänsyn till studenternas åsikter för att kunna förbättra programmet, säger Maite Creixell. Mina studier här på Graduate Shool ser jag som en stor möjlighet för mig att komma vidare i karriären och jag känner ett ansvar att både bidra med mitt engagemang och njuta fullt ut av min tid här, menar Maite Creixell. När man åker utomlands och börjar från noll ser man sig själv på ett helt nytt sätt. Det blir mycket att reflektera över. Här i Sverige ser hon att människor ofta delar på ansvaret på sina arbetsplatser, jobbar färre timmar och ser till att få tid över för familj och fritid. I Mexiko däremot jobbar människor oerhört mycket - mer nu än förr. Vänner från många länder Även om Maite Creixell trivs mycket bra i Sverige så kan hon ibland känna att det är svårt att vara ifrån sin familj som alla finns i Mexiko. Det tar lite tid att lära känna svenskar, man får jobba på det, säger hon. Nu har jag och min sambo en god balans av vänner från olika länder. Svenska ungdomar reser så mycket och förälskar sig i människor från när och fjärran och bildar spännande par, så våra svenska vänner är långt ifrån bara svenska. 17

18 18»saknaden efter studenterna och deras begåvning blev för stor«christina Ramberg

19 Efter två och ett halvt år på Vinge advokatbyrå är professor Christina Ramberg tillbaka på Handelshögskolan i Göteborg. Full av inspiration och en hel del erfarenheter rikare är Christina Ramberg glad att återse sina begåvade studenter. Att vända och vrida på problem tillsammans med dem är något hon verkligen trivs med. Christina Ramberg är en glad professor av flera anledningar. En av dem är hennes övertygelse om att ha hamnat rätt i livet och att hon därför kan koncentrera sig fullt ut på sitt uppdrag. Jag är lyckligt lottad som hittade min uppgift så tidigt i livet. Det har präglat mig på många sätt, jag går faktiskt omkring och sjunger i Handelshögskolans korri dorer på måndagmorgnarna, ler Christina Ramberg. Ung professor med stark vilja Christina Ramberg är jurist i tredje generationen. Både hennes pappa och farfar är jurister och snart även hennes son. Två och ett halvt år hann Christina Ramberg med som domare innan hon var redo för nästa steg att doktorera. Nyss fyllda 30 år och kvinna i en mansdominerad bransch stack hon självklart ut. Hennes driv var starkt och hennes självkänsla likaså. År 1992 kom Christina Ramberg till Handelshögskolan i Göteborg och 1998 kunde hon titulera sig professor i handelsrätt. Som professor har Christina Ramberg också arbetat på Handels högskolan i Stockholm, i New Orleans och Utrecht. Studenterna en stor inspirationskälla Christina Ramberg har skrivit en mängd böcker och undervisat otaliga antal timmar. Hon tycker att hennes forskning får högre kvalitet när studenterna är inkopplade. Studenterna är så enormt begåvade. Jag låter dem vrida och vända på alla sorters problem inom juridiken och får väldigt mycket tillbaka i våra diskussioner. Jag blir helt enkelt en bättre forskare ju mer jag undervisar. Redan som doktorand avsatte Christina Ramberg tid för»extraknäck«utanför den akademiska världen. Det var ett bra sätt att få förståelse för hur juridiken fungerar i praktiken. Alla extrajobb jag haft är en guldgruva att ösa ur när jag ger mina studenter case. De märker direkt när det jag pratar om är hämtat ur verkligheten. Tur och retur Handelshögskolan i Göteborg Trots trivseln i den akademiska världen var Christina Ramberg nyfiken på livet utanför universitetet och tackade ja till ett jobb på Vinge Advokatbyrå. Hon såg fram emot möjligheten att arbeta med klienter och dessutom kontrollera om forskningen hon ägnat sig åt var praktiskt relevant. Jag skulle pröva ett halvår, men jag blir så lätt engagerad och fortsatte ytterligare två år, säger Christina Ramberg. Då kunde jag inte längre hålla tillbaka professorn inom mig som krävde mer utrymme. Känslan att jag faktiskt är professor blev väldigt stark och trots att jag trivdes utmärkt på advokatbyrån saknade jag den självständighet som existerar på universitetet. Vill inspirera andra Få saker går att jämföra med den totala frihet som råder i universitetsvärlden. Jag följer min egen vilja och kan göra det jag är intresserad av. Dessutom ger det mig fantastiskt mycket att få inspirera andra människor, vilket man gör när man undervisar, säger Christina Ramberg. Hon tycker om att ingjuta känslan hos sina studenter att de är fantastiskt duktiga och att det är roligt att studera. Jag har ett otroligt meningsfullt jobb, säger Christina Ramberg. Och att få höra att någon student blivit inspirerad av mig, det betyder mycket. Råder studenterna att följa sin dröm Även om Christina Ramberg haft en utstakad bana skulle hon inte tveka att följa sin dröm om den ändrade riktning längs vägen. Unga människor idag är så rädda för att välja fel och tror inte det går att ändra riktning, men det är klart att det gör, säger Christina Ramberg. Det handlar om tre-fyra år av mer studier, men vad är det om man jämför med känslan av att hamna rätt resten av livet? Jag har haft studenter som börjat här hos mig efter att ha studerat något helt annat. De har inte ångrat sig en sekund. Dessutom blir man som jurist bara bättre med åren, det är ett erfarenhetsyrke där man är som bäst vid 72 år. Det är en framtidsbild som känns både utmanande och trygg. Otålig natur Christina Ramberg har många strängar på sin lyra. Hon är ofta anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden och hon är också styrelseledmot i flera svenska företag samt i Stockholms Handels kammares medlingsinstitut. Christina Ramberg har skrivit många artiklar och monografier på svenska och engelska inom allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt och elektronisk handel. Trots sina många engagemang verkar det finnas massor av kraft över hos Christina Ramberg. Jag är en otålig natur som tycker om utmaningar och alltid är redo för nya, avslutar Christina Ramberg. 19

20 Kristoffer Schollin expertvittne i rättegången mot Pirate Bay Kristoffer Schollin, juris doktor och lektor vid Juridiska institutionen, som specialiserat sig på IT-rätt och immaterialrätt, hördes som expertvittne i den uppmärksammade rättegången mot Pirate Bay Det medförde också att han, som forskare inom intellectual property och open source management, förekom flitigt i medierna och kunde räta ut flera frågetecken. Göran Malm om asiatiskt affärsliv Intresset från partnerföretagen var stort när Handelshögskolan i december bjöd in till seminarium med Göran Malm. Med ett förflutet som student och kårordförande på Handelshögskolan och karriär på SKF, är Göran Malm sedan 20 år verksam i Asien. I dagsläget har han sin bas i Singapore och arbetar i styrelser med säten i Tokyo, Seoul, Shanghai, Hong Kong och Singapore. Temat för föreläsningen var The current situation in the Asian Market. Förutom att ge en bild av den snabba utvecklingen av den asiatiska ekonomin, delade Göran Malm med sig av sina erfarenheter av att göra affärer i Asien. Skolans studenter fick en egen föreläsning. Också den om asiatiskt affärsliv, men mer personligt färgad av Göran Malms egen resa och karriär. Ola Bergström medlem i EU-kommissionens expertpanel Många aktörer på den europeiska arbetsmarknaden tvingas till varsel och uppsägningar på grund av den ekonomiska krisen. Hur bör då europeiska företag hantera omstrukturering för att orsaka minsta möjliga skada? För att ge svar på den frågan arbetar EUkommissionen aktivt med att ta fram rekommendationer och verktyg som hjälper företag att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt i samband med risk för uppsägningar. Docent Ola Bergström vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan har under 2009 arbetat i den expertpanel som anlitats av EU-kommissionen. Finns det genus i maskiner? Ulla Eriksson-Zetterquist, docent och forskare på GRI, har studerat genusaspekterna på Kunskaps- och Kompetensstiftelsens satsningar på att bygga upp IT-infrastrukturen i Sveriges skolor. I sin rapport Using new technology to re-construct gender beskriver Ulla Eriksson-Zetterquist projektet Fysik för flickor och pojkar som syftade till att få fler flickor på gymnasiet som var duktiga i Fysik A att fortsätta läsa Fysik B. En ny pedagogisk modell gällande laborationerna, där tekniken kommer in i bilden, infördes. Flickorna fick också extra stöd av lärarna. Fler flickor läste då Fysik B. När projektet sedan flyttades till en annan gymnasieskola informerades inte lärarna om genusambitionen, utan enbart om hur pedagogiken kring maskinerna var upplagd. Även då valde flickorna att läsa Fysik B i högre utsträckning. Ulla Eriksson-Zetterquist driver tesen att teknik konstruerar genus; alltså att kaffebryggare, spisar, datorer och andra tekniska prylar är utformade med medvetna eller omedvetna föreställningar om män och kvinnor. Föreställningar som därmed befästs. Det gäller även den teknik som används i skolan. - I den bästa av världar kan vi, med kunskapen om vad tekniken för med sig, göra samhället mer jämställt med hjälp av våra maskiner, menar Ulla Eriksson-Zetterquist. Digital spelindustri ämne för avhandling i ekonomisk historia Mirko Ernkvist, forskare på Ekonomiskhistoriska institutionen, har i sin avhandling Creating Player Appeal, studerat den amerikanska spelmaskinsindustrin under åren 1965 till 2005, för att undersöka hur teknologisk utveckling hanterades i branschen. Han slår fast att tekniskt kunnande inte är tillräckligt - det gäller att samtidigt förstå den förändrade marknaden. Under 1980-talet inträffade ett teknologiskifte från elektromekanisk till digital teknik, vilket innebar många nya tekniska innovationer och möjlighet att utforska helt nya designkoncept. De nya förutsättningarna ställde krav på företagen att anpassa sig till marknadens preferenser, något de då marknadsledande företagen inte lyckades med. Mirko Ernkvist tydliggör i sin avhandling att etablerade företag ofta misslyckas med att se de nya förutsättningar som ny teknik för med sig när det gäller att tillfredsställa kunderna. Har du en produkt med hög osäkerhet och hög komplexitet är det viktigt att vara medveten om de kognitiva problemen, säger Mirko Ernkvist. Det finns en tendens hos etablerade företag i en bransch att se på och värdera ny teknik utifrån gamla ramar och framgångsfaktorer, och därmed riskerar man att missa nya möjligheter. Premiär för forskarbloggen Modearkivet Modearkivet är en modeblogg där forskare med skiftande bakgrund skriver korta texter som berör mode ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Bloggen, som Carina Gråbacke, docent i ekonomisk historia, startade under 2009, är redan fylld med spännande inlägg om allt från damunderbyxor i 1500-talets Venedig till lastbilsföretaget Scanias klädkollektion Truck Gear. Bloggen drar till sig människor som tycker att mode är ett fantastiskt prisma att använda för att betrakta, beskriva och analysera världen, säger Carina Gråbacke som menar att bloggen skapar dialog som kan fylla kunskapsluckor och bidra med nya perspektiv. Bloggen är en utmärkt plattform för möten, vilka i sin tur kan leda till spännande samarbeten. Att skriva inlägg i Modearkivet kan också underlätta pågående forskningsprocesser, inte minst för de forskare som håller på i åratal med stora projekt och hela tiden tvingas kill their darlings. Bloggen ger den enskilda forskaren möjlighet att lämna ett skriftligt spår och samtidigt inspirera någon annan att gå vidare med uppslag och idéer som forskaren delar med sig av. 20

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan,

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2011 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2010 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2012 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR

Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR Handelshögskolan FAKTA & SIFFROR 2013 Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror

EFMD. Handelshögskolan. Fakta & siffror EFMD Handelshögskolan 2009 Fakta & siffror Mission The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014 FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2014 MISSION The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015

FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015 FAKTA & SIFFROR HANDELSHÖGSKOLAN 2015 MISSION The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a sustainable world.

Läs mer

Mission. Personal. Vision

Mission. Personal. Vision Fakta & siffror 2008 Introduktion Introduktion Mission Personal The mission of the School is to develop knowledge and educate creative individuals for the advancement of successful organisations and a

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD HANDELSHÖGSKOLAN - VÄRLDENS MÖJLIGHETER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation

Fördjupningsvalsinformation Fördjupningsvalsinformation Agenda för detta informationspass Examina Civilekonomtiteln Hur man söker kurser till våren Vart siktar du efter examen? Civilekonomexamen 240hp med inriktning Handel- och logistik

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Leda innovation Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Inledning. Antagningsprocess

Inledning. Antagningsprocess SISU HT 2011 Inledning Jag vill inleda med att tacka för förtroendet till mitt stipendium från IA. Det gav mig möjlighet att betala hyran på mitt boende under min termin i Shanghai samt gav mig utrymme

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation Schema för dagen Hörsal A 13.15-14.00 Studievägledarinformation 14.00-14.15 PAUS (möjlighet att ställa frågor) 14.15-14.30 Management 14.30-14.45 Finance 14.45-15.00

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Forskning & utveckling i kollektivtrafiken Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Inledning Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Den 29 augusti 2005 påbörjade jag en sjutton veckors lång praktik vid Göteborgs universitet på Statsvetenskapliga

Läs mer