Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD"

Transkript

1 Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN EFMD

2 Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan, Maria Norrström/ Handelshögskolan, spe/shutterstock, Yuri Arcurs/Shutterstock, Filip Miletic/ Shutterstock, SEB Tryck: Billes Tryckeri Årsberättelsen är tryckt på miljövänligt papper. Svanenmärkning Omslag: 250 g MultiOffset Inlaga: 130 g MultiOffset Omslagsbild: Bilden är tagen på Handelshögskolan i Göteborg Foto: Niklas Bernstone Handelshögskolan är miljö certifierad enligt ISO EFMD Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS European Quality Improvement System en eftertraktad kvalitetsstämpel som visar att Handelshögskolans forskning och utbildning håller högsta internationella klass.

3 innehållsförteckning Medvind in i nästa decennium...6 Forskarna här är inte så traditionella...8 Jag lyckades bräda både Singapore och Hongkong...11 Europa har kommit närmare oss studenter...13 Vi hanterar kunskapstriangeln i teori och praktik...14 Det är en utmaning att studera så mycket i team...17 Saknaden efter studenterna och deras begåvning blev för stor...18 Vi måste se till att investerarna blir intresserade av Afrika Friheten har fått mig att stanna...23 Samarbetet kräver att vi engagerar oss...24 Det är skillnad på att bli chef och bli en bra chef...26 Vi går ut och predikar när vi har bibeln klar...27 Handelshögskolan

4 4

5 » vi studenter hjälper varandra framåt genom att nätverka, skapa kontakter och utveckla idéer tillsammans«lina Winkler, Årets Nova

6 »medvind in i nästa decennium«rolf Wolff, rektor Trots finanskris och stor osäkerhet i sin inledning visade sig 2009 bli ett väldigt bra år för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Skolans förnyade femåriga Equisackreditering bidrar i hög grad till att skapa en stark plattform att bygga nästa decenniums verksamhet på. Under 2009 har Handelshögskolan klarat av att både kvalitetsförbättra och utveckla verksamheten med ekonomin i balans. Väldigt många medarbetare och studenter var under året involverade i skolans arbete med att få behålla sin Equisackreditering. Efter fem år var det dags att visa att skolans verksamhet har fortsatt att utvecklas och att den håller en konkurrenskraftig nivå - en nivå som hela tiden höjs. Equis är en internationell kvalitetsstämpel som eftertraktas av många handelshögskolor runt om i världen men som bara cirka 120 har. Att skolan återigen fick en femårig ackreditering stärker självförtroendet och ger kraft och möjligheter inför de kommande årens utmaningar. Framgångsrika studenter Ytterligare ett kvitto på skolans kvalitet är det faktum att det går fortsatt bra för studenterna efter examen. 86 % av dem som tog grundexamen 2008 hade arbete inom 6 månader och 57 % av ekonomstudenterna hade tackat ja till ett jobberbjudande redan före avslutad utbildning. Studenterna utmärker sig redan under studietiden; 2009 års Nova finns på Handelshögskolan och en juridikstudent från Handelshögskolan vann en tävling i affärsetik i Los Angeles, USA, under sitt utlandsutbyte på universitetet i Ankara, Turkiet - för att nämna ett par exempel. Många tidigare studenter har också återkommit under året för att, inom ramen för 6

7 Career Service och alumniverksamheten, dela med sig till dagens studenter av sina erfarenheter. Utbildning med kvalitet och bredd Den 1 juni invigdes Institutet för innovation och entreprenörskap - en universitetsgemensam satsning, med Handelshögskolan som bas, för forskning, utbildning och samverkan inom innovation och entreprenörskap. Mindre än två veckor efter invigningen utsågs entreprenörsutbildningen vid Institutet, som bedrivs i samverkan med Chalmers och Sahlgrenska Akademin, av en internationell expertpanel till den bästa i Sverige. Finanskrisen bidrog till att ekonomutbildningar debatterades på många håll. Ofta påstods att dagens ekonomutbildningar saknar bredd och omvärldskunskap. Då blev det väldigt tydligt att Handelshögskolans val att ha ekonomi och juridik under samma tak och att ha ekonomisk historia, ekonomisk geografi och kulturgeografi som komplement till de mer typiska ekonomämnena, är rätt. Det har också blivit tydligt att Handelshögskolans självklara tradition att integrera hållbarhet, miljö och socialt ansvar i utbildningarna i dagsläget är en stor tillgång i ett internationellt perspektiv. Fortsatt stora forskningsanslag Bra utbildning baseras på bra forskning. Ytterligare en effekt av finanskrisen var ett ökat fokus på redovisning. På Handelshögskolan i Göteborg finns landets främsta kompetens vad gäller redovisningsforskning och under året påbörjades arbetet med att, i samverkan med skolans företagspartners, ytterligare stärka redovisningsämnet så att det kan svara upp till det ökade intresset från både studenter och näringsliv. Forskningskvaliteten visar sig också i form av att Handelshögskolan under 2009 har fått ökade anslag från landets stora forskningsstiftelser. Dessutom beslöt SIDA i december, trots ett tufft finansiellt läge, att anslå 23 miljoner kronor till Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan. De ska användas under 2010, dels till att utbilda doktorander från utvecklingsländer i miljöekonomi, dels till verksamheten vid enhetens forskningscentra i Afrika, Centralamerika och Kina. Ökad internationalisering med näringslivets stöd Under 2000-talets första decennium har Handelshögskolan lagt mycket kraft på att utveckla dialog och samverkan med näringslivet. I dagsläget har skolan ett unikt samarbete med sina partnerföretag vilket är till stor ömsesidig nytta. Det svenska näringslivet är internationellt och skolans samarbetspartners har stöttat skolan i dess strävan efter ökad internationalisering. Ett konkret uttryck för det är den finansiering som möjliggjort Handelshögskolans Visiting Professors Programme. Under hösten 2009 har ett tiotal internationella gästprofessorer varit verksamma på Handelshögskolan och inspirerat och förstärkt inom både forskning, utbildning och näringslivssamverkan. Utbildningsutbud 2010 Program på grundnivå Handelshögskolans ekonom program, 180 hp eller 240 hp* (civilekonomexamen) språklig (engelsk, fransk, spansk, tysk, japansk eller kinesisk) eller analytisk inriktning Juristprogrammet, 270 hp* Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp Fristående kurser Handelshögskolan har ett brett utbud av fristående kurser. De ges vid fem av skolans institutioner: Ekonomisk historia, Företags ekonomi, Juridik, Kultur geografi och ekonomisk geografi, National ekonomi med statistik. Program på avancerad nivå inom Graduate School Ges på engelska, omfattar 120 hp. Master of Science in: Accounting Economics Environmental Management and Economics Finance Innovation and Industrial Management Intellectual Capital Management International Business and Trade Logistics and Transport Management Management Marketing and Consumption Tourism and Hospitality Management Forskarutbildning Omfattar licentiatexamen och doktorsexamen. Ges inom alla institutioner på Handelshögskolan. * Startar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Höga antagningspoäng Handelshögskolans program står sig väl i konkur rensen och antagningspoängen är höga. Antagningspoäng i urval 2 hösten 2009 (max 20): Handelshögskolans ekonomprogram analytisk...18,85 franska...18,60 japanska...18,40 kinesiska...18,93 spanska...17,92 tyska...18,10 Handelshögskolans logistikprogram...17,80 Juristprogrammet...19,20 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram...17,10 7

8 »forskarna här är inte så traditionella«william van Caenegem Till vänster Tamir Agmon, till höger William van Caenegem 8

9 De kommer från världens alla hörn med inspiration och kunskap från sina hemländer; Indien, Israel, Frankrike, USA och Australien för att nämna några. De är internationella gästprofessorer som lockas till Göteborg av Handelshögskolan och dess kompetens och kultur. Här sker ett erfarenhetsutbyte som kommer både näringsliv och akademi till godo. Som ett led i Handelshögskolans internationalisering bildades 2009 Visiting Professors Programme med finansiellt stöd från företagen AB SKF, AB Volvo, Carl Bennet AB, Elanders AB, Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Stena AB. Under en femårsperiod ska drygt 50 miljoner kronor täcka kostnaderna för 20 till 25 välrenommerade gästprofessorer från olika delar av världen med kompetens inom prioriterade ämnen. Gästprofessorerna knyts till Handelshögskolan under flera år och arbetar på skolan cirka en månad varje termin. Ger utbildning och forskning ett extra lyft Två av gästprofessorerna som bidrar med extra energi och kompetens till utbildning och forskning är William van Caenegem, professor i juridik från Bond University i Australien och Tamir Agmon, professor i finansiell ekonomi från Tel Aviv University i Israel. I deras uppgifter ingår att undervisa på masterutbildningarna, ibland med ansvar för hela kurser, handleda doktorander och mastersstudenter och delta i forskningsprojekt tillsammans med Handelshögskolans forskare. De är också engagerade i Executive MBA-utbildningen och i aktiviteter med Handelshögskolans partnerföretag och alumner. Jag blev inbjuden som en del av processen att göra Handelshögskolan mer global, säger Tamir Agmon. Jag drogs till skolan eftersom jag tycker att en kombination av företagsekonomi, nationalekonomi och juridik inom samma fakultet är lockande och har potential för intressant forskning och undervisning. Nära och goda relationer Även professor William van Caenegem attraheras av att Handelshögskolan blandar discipliner. Det blir mycket mer intressant, säger William van Caenegem. Han är dessutom imponerad av att forskarna på Handelshögskolan är så motiverade, arbetar hårt och producerar stora mängder. Forskarna här är inte så traditionella och forskar på ett bredare plan, tycker William van Caenegem. De är öppna för att diskutera sin forskning, vilket också ger många tillfällen till givande diskussioner och en chans att lära känna varandra på ett djupare plan. Det handlar om så mycket mer än att bara signera ett avtal, här får vi chansen att utveckla nära och goda relationer. Att gästprofessorerna har fullspäckade dagar är det ingen tvekan om. Jag undervisar bland annat i Private Equity på Finansprogrammet och i Applied Economics på programmet Internationell Business and Trade, två kurser på masternivå som jag har utvecklat för skolan, säget Tamir Agmon. Dessutom är jag med och driver återkommande forskningsworkshops om internationell handel och utveckling. Här deltar forskare från flera olika institutioner på skolan och forskare från andra universitet. Vill utveckla lärande William van Caenegem har ett stort intresse av att utveckla lärandet. Det finns så många nya sätt och ny pedagogik som vi kan tillämpa. Till exempel att använda internet mer, säger William van Caenegem. Jag kan bidra med att utveckla lärande utifrån mina egna erfarenheter inom juridiken och kan hjälpa studenter och forskare att lösa problem utifrån andra angreppssätt än de är vana vid. Själv vill jag lära mig mer om svensk lag som har ett annat system än den jag praktiserar. Med studenterna diskuterar jag olika teorier och tillämpningar och hur de skiljer sig åt i våra respektive länder. Jag möter så många motiverade och engagerade studenter, vilket gör mitt arbete här väldigt givande. Tamir Agmon delar även med sig av sina erfarenheter från näringslivet till studenterna. Jag gjorde några års uppehåll från min akademiska karriär och arbetade i ett företag med investment banking. Dessutom är jag engagerad som partner i ett private equity-bolag och styrelseledamot i ett stort försäkringsbolag i Israel, säger Tamir Agmon. Härifrån hämtar jag ofta exempel. Hockey och klassisk musik Trots en intensiv agenda, tar de båda gästprofessorerna sig tid att leva svenskt så ofta de hinner. Häromdagen såg jag min första ishockeymatch, säger William van Caenegem. Och snart ska jag gå på handboll. Det finns många sportentusiaster inom skolan, så det gäller att hänga med inom det området också. För Tamir Agmon är det musik som gäller. Jag älskar klassisk musik och symfonikernas utbud är ett stort plus. Jag gillar Göteborg mer och mer. Här är enkelt att leva och arbeta. Staden har blivit en del av mitt liv, avslutar Tamir Agmon. 9

10 nobelpristagare på besök Paul Krugman, 2008 års mottagare av Nobelpriset i ekonomi, gästade Handelshögskolan den 17 november och bjöd studenter och medarbetare på en högaktuell före läsning. Intresset för att få lyssna på den populära talaren var mycket stort. De drygt 300 platserna i Malmstensalen bokades på rekordtid. Det blev en timma fylld av eftertanke och intressanta vinklingar på temat»what have we learned from the crisis?«. Misslyckad avreglering av elmarknaden I juni presenterade Petter Rönnborg, forskare och lärare på Handelshögskolan, sin avhandling med titeln»det där ordnar marknaden Investeringspraktik på den avreglerade marknaden«. Elförsörjningsaktörerna står inför omfattande investeringsbeslut och Petter Rönnborg visar i sin avhandling att besluten främst styrs av kraftbolagens ledningars tolkningar av politiska signaler, deras tro om framtiden och vilja att fortsätta utöva makt. Enligt avhandlingen har konsumenternas val mycket liten betydelse för maktbalansen på elmarknaden. Marknaden har kommit att delas i en konsument- och en producentmarknad och det är på den senare som allting avgörs. Kraftbolagen har fått stor reell makt. Deras egen bild är att elmarknaden fungerar bra, att prissättningen är effektiv och att pris erna speglar efterfrågan och utbud. Petter Rönnborg tycker att ägarna behöver fråga sig om de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen som idag utgör kraftbolagens argument för de beslut som fattas, stämmer överens med de långs iktiga behoven och målen. Att navigera i en hållbar stad Göteborgs invånarantal ökar i en allt snabbare takt. Staden strävar efter att utvecklas till ett än mer framstående industrioch transportcentrum. Detta är faktorer som leder till att risken för såväl lång- som kortsiktiga skador på miljön kommer att öka successivt. I en förstudie tittar Lena Gipperth, forskare på Juridiska institutionen, närmare på miljörisker kring Göta älv. Med utgångspunkten att inte bara framtida miljörisker utan också gamla miljösynder måste hanteras ställs frågorna Vad finns det egentligen för regler som styr mot en långsiktig hållbar stad?, Hur tillämpas dessa regler och hur sker de avvägningar som måste göras i praktiken? Göta älvs utlopp visade sig vara en utmärkt plats att använda som experimentverkstad för projektet. Inom detta geografiska område finns alla problem samlade på ett ställe. Göteborg är en gammal hamn- och industristad vid utloppet av en inre vattenled. Liksom många andra hamnstäder har Göteborg en historia av centralt belägna industrier, vilka lämnat förorenad mark. Mark som nu omvandlas för nya ändamål såsom bostäder och hamnexpansion. Syftet med projektet är att få mer kunskap om hur regler som aktualiseras vid föroreningar eller större miljöolyckor längs Göta älvs utlopp samspelar med varandra både på det teoretiska och praktiska planet. Det stora antalet regler ger upphov till osäkerhet i tillämpningen. Målet är att projektets resultat ska bidra till bättre informerade beslut och riskbedömningar hos både företag och myndigheter. Ny professor i Corporate Finance I maj installerades professor Martin Holmén på SEB:s professur i Corporate Finance vid Handelshögskolan. Hans forskning rör främst företags investerings- och finansieringsstrategier i relation till ägar- och kompensationsfrågor. Martin Holmén är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg där han också disputerade Sedan dess har han varit verksam vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Tillbaka på sitt alma mater arbetar Martin Holmén nu bland annat med att utveckla Handelshögskolans forskarutbildning i finansiell ekonomi. Dessutom undervisar han på och ansvarar för masterprogrammet Master of Science in Finance. Nationellt symposium kring Ekonomisk miljöhistoria I april arrangerade Ekonomisk-historiska institutionen på Handelshögskolan ett symposium med inriktning på ekonomisk miljöhistoria, där både nationella och internationella forskare medverkade. Tjugo ledande forskare redogjorde för sina pågående forskningsprojekt. De berörde allt från materialflödesanalyser som kan tillämpas på historiska studier till sojabönors användning i jordbruket världen över och skogen i ett miljöperspektiv. 10

11 »jag lyckades bräda både Singapore och Hongkong«Ulla Johansson På bara några år har Business & Design Lab blivit en aktör att räkna med inom området business & design. Under hösten togs ytterligare ett steg framåt då Ulla Johansson utsågs till professor i Design Management, den första fasta professuren inom området i hela Norden. Ulla Johansson är väl etablerad inom Design Management. Sedan 2007 har hon byggt upp Business & Design Lab, ett samarbete mellan Handelshögskolan och HDK, till en mötesplats för forskning som stimulerar nytänkande och affärsutveckling och skapar förutsättningar för en aktiv samverkan med näringslivet och designbranschen. På Business & Design Lab finns sedan 2009 Nordens enda fasta professur i Design Management. Och det är Ulla Johansson som är den nya professorn. Jag har nu en given roll i allt som rör ämnet, säger Ulla Johansson. Nu är vi på allvar med och spelar i den internationella divisionen. Vi är mycket aktiva när det gäller att hålla oss framme och deltar på alla intressanta konferenser i både Europa och USA. Professuren har möjliggjorts av en donation från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Syftet med donationen är att Handelshögskolan och HDK i samverkan långsiktigt ska utveckla kunskap och forskning i gränslandet mellan design och ekonomi. Ulla Johansson, som själv har en bakgrund inom företagsekonomi, tycker det finns mycket outnyttjad potential inom design. Det är en konst att ta tillvara designprocessen, att gå på tvären och beröra. Kunskap i design kan bidra bland annat till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi måste skapa nya idéer, inte bara analysera problem, och det är designers bra på! Efterfrågad gästprofessor Ulla Johansson har en förmåga att handla snabbt. Därför har Business & Design Lab haft flera intressanta gästprofessorer under året. En av dem är Mary Jo Hatch från USA, professor i organisationsteori samt specialist på branding och en av de framstående forskare som Handelshög skolan kunnat knyta till sig genom sitt Visiting Professors Programme. När jag kontaktade Mary Jo Hatch blev hon nyfiken på Business & Design Lab och valde oss bland flera som ville engagera henne. Jag brädade faktiskt både Singapore och Hongkong! Det är en fröjd att följa Mary Jo Hatch och hennes förmåga att galant kommunicera med både företagare och akademiker. Dessutom är hon gränsöverskridande; en aktiv konstnär som skrivit världens bästa lärobok i organisations teori. Designutbildning i världsklass Business & Design Lab utmärker sig också genom att finnas med på listan över världens 30 bästa utbildningar från olika delar av världen som Business Week valt ut som intressanta designutbildningar utifrån företagsperspektiv. Man har granskat ett stort antal utbildningar som kombinerar design och ekonomi och som intresserade rekommenderas att titta närmare på. Få utbildningar i Europa finns representerade där, säger Ulla Johansson stolt. Men vi har lyckats etablera oss på världskartan bland annat genom att skapa goda internationella kontakter. Vi har dessutom ett utmärkt samarbete med omgivande företag i regionen, vilket var ett av kriterierna för att komma med på listan. Tillsammans med bland annat Volvo har vi till exempel en framgångsrik verkstadstermin, där man arbetar med verkliga praktiska problem, men på ett friare sätt. Servicedesign ett område för framtiden När det gäller Business & Design Labs framtids planer har Ulla Johansson siktet inställt på forskning inom servicedesign. Det är ett område som kommer att bli stort i framtiden, förutspår hon. I England är man till exempel långt framme inom design för äldrevården. Där pågår forskningsprojekt där man följer äldre människor i vardagen och granskar de hinder de möter. Tillsammans med brukaren utvecklar sedan forskarna annorlunda, kreativa metoder för att förbättra vardagen. De nya dörrar som professuren öppnar för oss hoppas jag ger möjlighet att satsa på denna spännande forskning, avslutar Ulla Johansson. 11

12 Utbyte med näringslivet Via Career Service får studenter och näringsliv mötas och lära känna varandra. Genom att vara lyhörda och fånga upp önskemål från studenterna bjuder man in för att samlas kring teman som är aktuella. I år var marknadsföringskvällen en nyhet. De så kallade Inspirationskvällarna är ett stöd för studenterna när de ska välja sin fördjupning. Inspirationskvällar med teman som nationalekonomi, företagsekonomi och juridik har arrangerats under några år tillkom temat marknadsföring, eftersom studenterna visat ett stort intresse för ämnet. Under kvällen fick studenterna möta alumner som läst marknadsföring och som delade med sig av sina kunskaper i form av vilken nytta de haft av sin utbildning och vilka möjligheter den gett. Stort engagemang via Partnerprogrammet Det unika för Handelshögskolan när det gäller att skapa kontaktytor mellan studenter och näringsliv är det nära samarbetet mellan Career Service, alumniverksamheten och Partnerprogrammet. Partnerföretagen kommer till Handelshögskolan och berättar om sig och sin verksamhet. Under året har studenterna bland annat fått inblick i rekryteringsprocessen på SKF och fått veta hur det är att arbeta som managementkonsult på Volvo AB. Genom Career Service får studenterna nyttiga inblickar i näringslivet och realistiska förväntningar på vad som kan vänta efter avslutade studier. Sveriges främsta topptalang finns på Handelshögskolan Lina Winkler, 26 år, som läser till dubbla examina inom ekonomi och juridik på Handels högskolan utsågs till landets främsta topptalang Årets Nova 2009 av topptalangnätverket Nova 100. Trots intensiva studier har hon hunnit med att vara ordförande i SECO och projektledare för Göteborgs sektionen av Lawline.se, anordnat mentorskapsprogram, varit personlig assistent och dessutom exporterat svensk musik till Kina. Hon har också en vision om att utveckla immaterialrätten för att ge personer med bra idéer möjlighet att tjäna pengar på sina verk. Lina personifierar verkligen en topptalang. Förutom en imponerande förmåga att påverka och förändra har hon dessutom en social kompetens och emotionell intelligens utöver det vanliga, säger Finn Wikander, VD för Nova 100. Handelsstudenter på prispallen i SM i Ekonomi Det blev en andra plats för Anders Ringstedt, Christian Merup och Viktor Eriksson i 2009 års upplaga av SM i Ekonomi. Under våren 2009 läste alla tre sjätte terminen på Handelshögskolans ekonom program. Finalen blev oerhört jämn och det var endast två poäng som saknades för att Handelshögskolan skulle kamma hem vinsten. I tävlingen som arrangerades av Högskolan i Gävle deltog 15 lag från universitet och högskolor runt om i Sverige efter att ha kvali ficerat sig i lokala uttagningar. När de 15 lagen reducerats till fyra utspelades finalen inför publik. 20 frågor lästes upp av domaren. För varje fråga hade lagen två minuter på sig att formulera ett skriftligt svar. Efter nästan fyra timmars tävlande avgjordes tävlingen då Umeå lyckades dra ifrån på slutspurten och vann med två poäng över Handelshögskolan i Göteborg. På tredje plats kom Handelshög skolan i Stockholm. SM i Ekonomi är en årligen återkommande tävling instiftad av Sveriges Ekonom föreningars Riksorgan isation (S.E.R.O.). Juridikstudent fick pris av kungen för utmärkt ledarskap Madeleine Sundell, juridikstuderande på Handelshögskolan och dessutom drivande i ett utvecklingsprojekt mellan två skolor i Zimbabwe och Sverige, var en av dem som i april fick ta emot ett stipendium på kronor från kungen. Stipendiet ges av stiftelsen Ungt Ledarskap till unga ledare som utmärkt sig genom sitt goda värdebaserade ledarskap. Madeleine Sundell är aktiv i scoutrörelsen och har tillsammans med en scoutkompis startat en lokal scoutkår på en av Frälsningsarméns skolor i förorten Chiedza i Harare, Zimbabwe. Hennes engagemang har lett till ett långsiktigt utbyte där elever på skolorna i Sverige och Zimbabwe utvecklar sin kunskap om varandra och en långsiktig vänskap. Trots den hårda verkligheten som barnen i Chiedzaskolan i Zimbabwe lever i så har de samma drömmar och mål som barnen på Hagaskolan i Göteborg. Vänskapen och kontakten med barnen i Sverige hjälper dem att hantera den svåra situationen som råder i Zimbabwe idag, säger Madeleine Sundell, som tänker använda stipendiet i sitt arbete med bekämpning av HIV/AIDS i Zimbabwe. 12

13 »europa har kommit närmare oss studenter«sobhan Bromandi Enklare för både studenter och arbetsgivare är en av fördelarna med det nya studieupplägget enligt Bologna. Enklare att plugga utomlands för de som vill och enklare för arbetsgivarna att värdera de olika utbildningarna oavsett på vilket universitet studierna har bedrivits. År 2010 släpper Handelshögskolan sin första kull på grundnivå med nya möjligheter i bagaget. Bolognaprocessen är namnet på ett samarbete mellan 45 europeiska länder om utbildningen på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Målet är att få akademiska examina och utbildningskvalitet jämförbara på ett mer tydligt sätt än tidigare. För studenterna innebär det en ökad möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands. Tre nivåer Högskoleutbildningen är sedan 2007 indelade i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundnivån omfattar tre år och ger en kandidatexamen, därefter kan studenten bygga på med två år och ta en masterexamen. På toppen kan sedan läggas en utbildning på forskarnivå. Dessutom finns möjligheten att få en magisterexamen efter fyra år. Studenterna på ekonomprogrammet kan också välja att ta en civilekonomexamen efter fyra år. Idag känner sig säkert företagen bekväma med en civilekonomexamen, men bilden kanske ser annorlunda ut om fem år. När vi får utexaminerade Bologna-studenter på HR-funktioner ute på arbetsplatserna, kan det ligga nära till hands att de själva rekryterar efter den nya modellen, tror Sobhan Bromandi. Hur det blir med den saken kan ingen veta, men med det nya studieupplägget kan Handelshögskolan erbjuda sina studenter att välja en väg de själva tror på. Den som vill ta en civilekonomexamen efter fyra år kan göra det och den som vill ta en masterexamen kan fortsätta på Handelshögskolan eller söka sig ut i världen. Helt klart är att studiemöjligheterna har blivit bredare och mer gränslösa. Ett bredare och mer gränslöst utbud Studenterna har länge efterfrågat en större rörlighet och med det nya systemet är den möjligheten här. Men det är ändå inte helt enkelt att välja. Många undrar om det är värt att lägga det extra året för att läsa en masterutbildning eller om det är bättre att satsa på en civilekonomexamen. Sobhan Bromandi, handelsstudent som läser redovisning och systemstyrning, är inne på sitt tredje år och är en av dem som lockades av rörligheten när han gjorde sitt val. Jag vill kunna jämföra min utbildning internationellt och valde att läsa tre år och sedan bygga på med en master, gärna utomlands, säger Sobhan Bromandi. Europa har kommit närmare oss studenter. Det största frågetecknet är kanske hur arbetsgivarna kommer att ställa sig. Och det är det naturligtvis svårt att förutspå. Men troligtvis kommer den internationella standarden att etablera sig på marknaden. 13

14 »vi hanterar kunskapstriangeln i teori och praktik«ulf Petrusson Med 25 miljoner på fickan och näsa för affärsidéer tar Ulf Petrusson, prefekt och samordnare, plats på nystartade Institutet för innovation och entreprenörskap. Pengarna kommer från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och uppgiften är dels att bedriva forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap, dels att granska, samordna och lyfta fram innovationspotentialen i framstående forskning på Göteborgs universitet. A llt eftersom tyngdpunkten i ekonomin blir allt mer kunskapsbaserad, blir innovativa idéer, entreprenörskap och nya affärsmodeller nyckeln till konkurrenskraft. Detta gäller inom alla branscher, men många industriföretag har inte möjlighet att satsa resurser på innovation och samtidigt möta traditionella krav på effektivitet. Innovationsfronten ligger därför sedan länge hos de nya, hastigt växande kunskapsbaserade branscherna livsvetenskap, miljö, upplevelse, informations- och kommunikationsteknik, inom vilka universiteten får en alltmer entreprenöriell roll. För att möta den nya tiden invigdes i juni Institutet för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan. Institutet utgör ett universitetsgemensamt initiativ för forskning där universitetet, med Handelshögskolan som utgångspunkt, kraftsamlar sina resurser inom området innovation och entreprenörskap. Genom institutet kommer vi att skapa framtidens entreprenörer, företagsledare, ledande forskare och utbildare och dessutom främja hållbar framtida tillväxt, säger Ulf Petrusson. En del av vårt uppdrag är att kultivera lovande affärsidéer, utveckla nya anpassade affärsverktyg baserade på internationellt ledande forskning, samt stötta universitetsledningen genom att bidra med större insikt och styrförmåga inom universitetets innovationsprocesser. Vi vill ta en ledande roll i att möta utmaningen att skapa ett kunskapssamhälle kännetecknat av öppenhet, kreativitet och hållbar värdeutveckling. En lång historia av innovation och tillväxt Både Handelshögskolan och Göteborgs universitet har en lång historia av innovation och tillväxt som inleddes för mer än 30 år sedan med forskning och utbildning inom småföretag och entreprenörskap. Flera initiativ har sedan byggts upp, såsom Handelshögskolans integrerade tillväxtcentrum (HIT), Gothenburg International Bioscience Business School (GIBBS), Centrum för medicinskt entreprenörskap (CFE), Center for Intellectual Property (CIP), RIDE (Vinnova Center of Excellence in Innovation System and Growth) och Handelshögskolans satsning på industriell ekonomi. Institutet är nu ett gemensamt initiativ för att samla universitetets entreprenöriella verksamhet under ett tak för att främja samverkan, och 14

15 systematisera och samordna arbetet. Det första steget tas redan och fokuserar på den hälsovetenskapliga forskningen och utbildningen inom Sahlgrenska akademin. Forskning ska leda till nyttiggörande Institutet ska utgöra ett fönster mot omvärlden, vara nära industrin och utgöra en strategisk resurs för hela Göteborgs universitet. En av våra uppgifter är att verka för att resultatet av universitetets forskning leder till praktisk nytta, säger Ulf Petrusson. Tillsammans med övriga aktörer inom universitetets innovationssystem ska vi stimulera nyttiggörande av forskning. Innovation och nyttiggörande ska utvecklas till en huvuduppgift tillsammans med forskning och utbildning vi hanterar denna kunskapstriangel i teori och praktik. Nyttiggörande är dock inte detsamma som kommersialisering. Universitetets roll kan aldrig vara att tjäna pengar, men ju mer kunskapsbaserad ekonomin blir desto större ansvar behöver universitetet ta. En viktig del i nyttiggörandet är att stimulera öppen tillgång till universitetets forskning. En annan är att stärka universitetets forskning. När universitetet deltar i internationella forskningssamarbeten och åtar sig forskningsuppdrag från näringsliv och samhälle förutsätts att det kan hantera innovationsforskning. En kreativ mötesplats Ulf Petrusson pekar på vikten av att skapa en öppen och inbjudande miljö. Ambitionen är att studenter, forskare, kreatörer, innovatörer och entreprenörer skall få en naturlig mötesplats att utbyta idéer och samverka. För att kunna utveckla våra ambitiösa studenter till framtidens entreprenörer och företagsledare behövs både inspiration och passion men också konkreta verktyg och de senaste pedagogiska modellerna för effektivt lärande, avslutar Ulf Petrusson. Om Institutet för innovation och entreprenörskap Utbildning GIBBS (Göteborg International Bioscience Business School) Master of Science in Intellectual Capital Management Master of Science in Innovation and Industrial Management Doktorandutbildning inom innovation och entreprenörskap Forskningsprojekt Open Innovation (Vinnova och Vetenskapsrådet) Knowledge based entrepreneurship (EU-projekt) Kunskapsekonomi och framtidens universitet (RIDE: Vinnova och Handelshögskolans satsning på industriell ekonomi) Styrgrupp Margareta Wallin Peterson, prorektor Göteborgs universitet, ordförande Rolf Wolff, dekanus, Handelshögskolan, vice ordförande Hans Carlsten, prefekt, Institutionen för medicin Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin Fabian Lundgren, Göteborgs universitets studentkårer Jan Smith, dekanus, IT-fakulteten Ulf Petrusson, prefekt, Institutet för innovation och entreprenörskap 15

16 GMAT nu i Göteborg! Kraven var rigorösa, men Handelshögskolan matchade dem galant och är nu en av de fåtal platser i norra Europa där blivande masterstudenter kan genomföra GMAT ett internationellt test som krävs för att bli antagen på många topprankade MBA- och masterutbildningar inom ekonomi världen över. GMAT står för Graduate Managemant Admission Test och är ett standard iserat, internationellt prov som görs via dator. Testet prövar studentens förmåga inom matematiskt tänkande och engelsk läsförståelse. Det består av tre delar; en analytisk del med två essäuppgifter, en kvantitativ del som genom flervalsfrågor bland annat testar förmågan att lösa problem och en verbal del som testar läsförståelse. Handelshögskolan kräver GMAT från 2010 Redan i år kräver Handelshögskolan ett genomfört GMAT för alla sökande till skolans tvååriga masterprogram, som samtliga är på engelska. Vi ser testcentret som en service till våra studenter som i allt högre grad intresserar sig för en internationell masterutbildning, här eller någon annanstans i världen. Att vi själva kräver GMAT av våra blivande masterstudenter är en kvalitetssäkring av utbildningen och ett sätt att möta internationell standard, säger Ann McKinnon, internationell koordinator på Handelshögskolan och ansvarig för GMAT-centret. Sätts på prov under fyra timmar Åtta personer i veckan erbjuds att utföra testet på Handelshögskolan. Testet tar fyra timmar och är utformat fysiskt och tekniskt i enlighet med de mycket höga säkerhetskrav som ställs av GMAC, organisationen som administrerar GMAT. Lars Calmfors föreläste på Handelshögskolan I december höll Lars Calmfors årets Félix Neubergh-föreläsning på Handelshögskolan för lärare, studenter och övriga inbjudna. Han är professor i internationell ekonomi, verksam vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och sedan 2007 ordförande i Finanspolitiska rådet. Ämnet för dagen var»how have we handled the economic crisis and what do we do now?«félix Neubergh-föreläsningen har arrangerats i Göteborg varje år sedan Vartannat år gäller föreläsningen ämnet bank/finans och vartannat år gäller den arkeologi. Föreläsare är internationellt kända och framträdande personer. En plats i näringslivspanelen för EU: framtida policy om innovation Professor Maureen McKelvey på Handelshögskolan utsågs av DG Enterprise and Innovation vid EU-kommissionen att medverka i näringslivspanelen för EU:s framtida policy om innovation. DG Enterprise and Innovation vid EU-kommissionen utvecklar idéer för EU:s framtida riktlinjer och möjliga åtgärder för att stödja innovation och utveckling i Europa. Inom ramen för den verksamheten bildades en näringslivspanel. De sex medlemmarna, varav professor Maureen McKelvey är en, kommer från olika branscher med expertkunnande inom innovation som gemensam nämnare. Panelen har arbetat med hur EU kan tänka annorlunda och nytt kring innovation och entreprenörskap och gett ett näringslivsperspektiv på framtida prioriteringsområden. Arbetet har mynnat ut i en rapport och bidragit till dialog med olika intressenter inom området. Panelens arbete har presenterats vid olika EU-arrangemang såsom EU Member State Consultation och konferensen New Worlds, New Solutions och ligger till grund för EU:s arbete med innovation från år Karin Forseke Prize till Helen Tiits, Graduate School Det blev Helen Tiits, framgångsrik student på Master of Science in Finance vid Graduate School och hemmahörande i Estland, som tilldelades The Karins Forseke Prize for Best Thesis in Finance. Med sin uppsats»carbon Risk in the Light of the Changing EU ETS«blev Helene Tiits den av de tre finalisterna som placerade sig främst. Priset delades ut av rektor Rolf Wolff i samband med Graduate Schools diplomering i juni Genom att Karin Forseke avstod från sitt arvode när hon gästade Handelshögskolan som Félix Neubergh-föreläsare 2007, såg hon till att arvodet på kr istället kom till nytta i form av detta stipendium. 16

17 »det är en utmaning att studera så mycket i team«maite Creixell Efter bara några månader på Handelshögskolans masterprogram Marketing and Consumption kan Maite Creixell från Mexiko konstatera att svenskarna verkar gilla att både jobba och studera i team. Hon ser mer av sina studiekamrater än sina vänner och sin sambo. Att få vara en del av en grupp är något som Maite Creixell ser som en utmaning och ett sätt att utvecklas. År 2008 flyttade Maite Creixell till Sverige. Hon hörde talas om Handels högskolan och blev intresserad av masterprogrammen som ges inom Graduate School. Dessvärre hade ansökningstiden precis gått ut, men det hindrade inte henne från att hålla fast vid sin plan och vänta in nästa ansökningstillfälle. Jag valde noga mellan de olika programmen och bestämde mig för Marketing and Consumption. Det var mitt förstaval och jag blev jätteglad när jag blev antagen, säger Maite Greixell. I september 2009 klev hon för första gången in genom Handelshögskolans dörrar och lät sig ryckas med i det höga studietempot. Det är inte som att studera hemma i Mexiko, här studerar man i team och istället för att ha en huvudlärare som jag är van vid, så får jag vänja mig vid att ha flera, säger Maite Creixell. Det är nyttigt att få en inblick i olika sätt att tänka, man lär sig att förstå varandra även om man inte tycker lika. Det krävs mer engagemang av mig och det är positivt. Här tas studenternas åsikter på allvar Syftet med studierna är att bli mer specialiserad inom mitt område. Jag hade arbetat mer än sex år i Mexiko och ville utöka min kompetens och uppdatera mig när det gäller konsumtionsmönster och sättet att kommunicera med konsumenterna, säger Maite Creixell. Hon tycker det är smått fantastiskt att som icke svensk få tillgång till en så avancerad utbildning och dessutom utan att behöva betala för den. Jag är dessutom mycket imponerad av att de ansvariga för utbildningen tar så mycket hänsyn till studenternas åsikter för att kunna förbättra programmet, säger Maite Creixell. Mina studier här på Graduate Shool ser jag som en stor möjlighet för mig att komma vidare i karriären och jag känner ett ansvar att både bidra med mitt engagemang och njuta fullt ut av min tid här, menar Maite Creixell. När man åker utomlands och börjar från noll ser man sig själv på ett helt nytt sätt. Det blir mycket att reflektera över. Här i Sverige ser hon att människor ofta delar på ansvaret på sina arbetsplatser, jobbar färre timmar och ser till att få tid över för familj och fritid. I Mexiko däremot jobbar människor oerhört mycket - mer nu än förr. Vänner från många länder Även om Maite Creixell trivs mycket bra i Sverige så kan hon ibland känna att det är svårt att vara ifrån sin familj som alla finns i Mexiko. Det tar lite tid att lära känna svenskar, man får jobba på det, säger hon. Nu har jag och min sambo en god balans av vänner från olika länder. Svenska ungdomar reser så mycket och förälskar sig i människor från när och fjärran och bildar spännande par, så våra svenska vänner är långt ifrån bara svenska. 17

18 18»saknaden efter studenterna och deras begåvning blev för stor«christina Ramberg

19 Efter två och ett halvt år på Vinge advokatbyrå är professor Christina Ramberg tillbaka på Handelshögskolan i Göteborg. Full av inspiration och en hel del erfarenheter rikare är Christina Ramberg glad att återse sina begåvade studenter. Att vända och vrida på problem tillsammans med dem är något hon verkligen trivs med. Christina Ramberg är en glad professor av flera anledningar. En av dem är hennes övertygelse om att ha hamnat rätt i livet och att hon därför kan koncentrera sig fullt ut på sitt uppdrag. Jag är lyckligt lottad som hittade min uppgift så tidigt i livet. Det har präglat mig på många sätt, jag går faktiskt omkring och sjunger i Handelshögskolans korri dorer på måndagmorgnarna, ler Christina Ramberg. Ung professor med stark vilja Christina Ramberg är jurist i tredje generationen. Både hennes pappa och farfar är jurister och snart även hennes son. Två och ett halvt år hann Christina Ramberg med som domare innan hon var redo för nästa steg att doktorera. Nyss fyllda 30 år och kvinna i en mansdominerad bransch stack hon självklart ut. Hennes driv var starkt och hennes självkänsla likaså. År 1992 kom Christina Ramberg till Handelshögskolan i Göteborg och 1998 kunde hon titulera sig professor i handelsrätt. Som professor har Christina Ramberg också arbetat på Handels högskolan i Stockholm, i New Orleans och Utrecht. Studenterna en stor inspirationskälla Christina Ramberg har skrivit en mängd böcker och undervisat otaliga antal timmar. Hon tycker att hennes forskning får högre kvalitet när studenterna är inkopplade. Studenterna är så enormt begåvade. Jag låter dem vrida och vända på alla sorters problem inom juridiken och får väldigt mycket tillbaka i våra diskussioner. Jag blir helt enkelt en bättre forskare ju mer jag undervisar. Redan som doktorand avsatte Christina Ramberg tid för»extraknäck«utanför den akademiska världen. Det var ett bra sätt att få förståelse för hur juridiken fungerar i praktiken. Alla extrajobb jag haft är en guldgruva att ösa ur när jag ger mina studenter case. De märker direkt när det jag pratar om är hämtat ur verkligheten. Tur och retur Handelshögskolan i Göteborg Trots trivseln i den akademiska världen var Christina Ramberg nyfiken på livet utanför universitetet och tackade ja till ett jobb på Vinge Advokatbyrå. Hon såg fram emot möjligheten att arbeta med klienter och dessutom kontrollera om forskningen hon ägnat sig åt var praktiskt relevant. Jag skulle pröva ett halvår, men jag blir så lätt engagerad och fortsatte ytterligare två år, säger Christina Ramberg. Då kunde jag inte längre hålla tillbaka professorn inom mig som krävde mer utrymme. Känslan att jag faktiskt är professor blev väldigt stark och trots att jag trivdes utmärkt på advokatbyrån saknade jag den självständighet som existerar på universitetet. Vill inspirera andra Få saker går att jämföra med den totala frihet som råder i universitetsvärlden. Jag följer min egen vilja och kan göra det jag är intresserad av. Dessutom ger det mig fantastiskt mycket att få inspirera andra människor, vilket man gör när man undervisar, säger Christina Ramberg. Hon tycker om att ingjuta känslan hos sina studenter att de är fantastiskt duktiga och att det är roligt att studera. Jag har ett otroligt meningsfullt jobb, säger Christina Ramberg. Och att få höra att någon student blivit inspirerad av mig, det betyder mycket. Råder studenterna att följa sin dröm Även om Christina Ramberg haft en utstakad bana skulle hon inte tveka att följa sin dröm om den ändrade riktning längs vägen. Unga människor idag är så rädda för att välja fel och tror inte det går att ändra riktning, men det är klart att det gör, säger Christina Ramberg. Det handlar om tre-fyra år av mer studier, men vad är det om man jämför med känslan av att hamna rätt resten av livet? Jag har haft studenter som börjat här hos mig efter att ha studerat något helt annat. De har inte ångrat sig en sekund. Dessutom blir man som jurist bara bättre med åren, det är ett erfarenhetsyrke där man är som bäst vid 72 år. Det är en framtidsbild som känns både utmanande och trygg. Otålig natur Christina Ramberg har många strängar på sin lyra. Hon är ofta anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden och hon är också styrelseledmot i flera svenska företag samt i Stockholms Handels kammares medlingsinstitut. Christina Ramberg har skrivit många artiklar och monografier på svenska och engelska inom allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt och elektronisk handel. Trots sina många engagemang verkar det finnas massor av kraft över hos Christina Ramberg. Jag är en otålig natur som tycker om utmaningar och alltid är redo för nya, avslutar Christina Ramberg. 19

20 Kristoffer Schollin expertvittne i rättegången mot Pirate Bay Kristoffer Schollin, juris doktor och lektor vid Juridiska institutionen, som specialiserat sig på IT-rätt och immaterialrätt, hördes som expertvittne i den uppmärksammade rättegången mot Pirate Bay Det medförde också att han, som forskare inom intellectual property och open source management, förekom flitigt i medierna och kunde räta ut flera frågetecken. Göran Malm om asiatiskt affärsliv Intresset från partnerföretagen var stort när Handelshögskolan i december bjöd in till seminarium med Göran Malm. Med ett förflutet som student och kårordförande på Handelshögskolan och karriär på SKF, är Göran Malm sedan 20 år verksam i Asien. I dagsläget har han sin bas i Singapore och arbetar i styrelser med säten i Tokyo, Seoul, Shanghai, Hong Kong och Singapore. Temat för föreläsningen var The current situation in the Asian Market. Förutom att ge en bild av den snabba utvecklingen av den asiatiska ekonomin, delade Göran Malm med sig av sina erfarenheter av att göra affärer i Asien. Skolans studenter fick en egen föreläsning. Också den om asiatiskt affärsliv, men mer personligt färgad av Göran Malms egen resa och karriär. Ola Bergström medlem i EU-kommissionens expertpanel Många aktörer på den europeiska arbetsmarknaden tvingas till varsel och uppsägningar på grund av den ekonomiska krisen. Hur bör då europeiska företag hantera omstrukturering för att orsaka minsta möjliga skada? För att ge svar på den frågan arbetar EUkommissionen aktivt med att ta fram rekommendationer och verktyg som hjälper företag att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt i samband med risk för uppsägningar. Docent Ola Bergström vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan har under 2009 arbetat i den expertpanel som anlitats av EU-kommissionen. Finns det genus i maskiner? Ulla Eriksson-Zetterquist, docent och forskare på GRI, har studerat genusaspekterna på Kunskaps- och Kompetensstiftelsens satsningar på att bygga upp IT-infrastrukturen i Sveriges skolor. I sin rapport Using new technology to re-construct gender beskriver Ulla Eriksson-Zetterquist projektet Fysik för flickor och pojkar som syftade till att få fler flickor på gymnasiet som var duktiga i Fysik A att fortsätta läsa Fysik B. En ny pedagogisk modell gällande laborationerna, där tekniken kommer in i bilden, infördes. Flickorna fick också extra stöd av lärarna. Fler flickor läste då Fysik B. När projektet sedan flyttades till en annan gymnasieskola informerades inte lärarna om genusambitionen, utan enbart om hur pedagogiken kring maskinerna var upplagd. Även då valde flickorna att läsa Fysik B i högre utsträckning. Ulla Eriksson-Zetterquist driver tesen att teknik konstruerar genus; alltså att kaffebryggare, spisar, datorer och andra tekniska prylar är utformade med medvetna eller omedvetna föreställningar om män och kvinnor. Föreställningar som därmed befästs. Det gäller även den teknik som används i skolan. - I den bästa av världar kan vi, med kunskapen om vad tekniken för med sig, göra samhället mer jämställt med hjälp av våra maskiner, menar Ulla Eriksson-Zetterquist. Digital spelindustri ämne för avhandling i ekonomisk historia Mirko Ernkvist, forskare på Ekonomiskhistoriska institutionen, har i sin avhandling Creating Player Appeal, studerat den amerikanska spelmaskinsindustrin under åren 1965 till 2005, för att undersöka hur teknologisk utveckling hanterades i branschen. Han slår fast att tekniskt kunnande inte är tillräckligt - det gäller att samtidigt förstå den förändrade marknaden. Under 1980-talet inträffade ett teknologiskifte från elektromekanisk till digital teknik, vilket innebar många nya tekniska innovationer och möjlighet att utforska helt nya designkoncept. De nya förutsättningarna ställde krav på företagen att anpassa sig till marknadens preferenser, något de då marknadsledande företagen inte lyckades med. Mirko Ernkvist tydliggör i sin avhandling att etablerade företag ofta misslyckas med att se de nya förutsättningar som ny teknik för med sig när det gäller att tillfredsställa kunderna. Har du en produkt med hög osäkerhet och hög komplexitet är det viktigt att vara medveten om de kognitiva problemen, säger Mirko Ernkvist. Det finns en tendens hos etablerade företag i en bransch att se på och värdera ny teknik utifrån gamla ramar och framgångsfaktorer, och därmed riskerar man att missa nya möjligheter. Premiär för forskarbloggen Modearkivet Modearkivet är en modeblogg där forskare med skiftande bakgrund skriver korta texter som berör mode ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Bloggen, som Carina Gråbacke, docent i ekonomisk historia, startade under 2009, är redan fylld med spännande inlägg om allt från damunderbyxor i 1500-talets Venedig till lastbilsföretaget Scanias klädkollektion Truck Gear. Bloggen drar till sig människor som tycker att mode är ett fantastiskt prisma att använda för att betrakta, beskriva och analysera världen, säger Carina Gråbacke som menar att bloggen skapar dialog som kan fylla kunskapsluckor och bidra med nya perspektiv. Bloggen är en utmärkt plattform för möten, vilka i sin tur kan leda till spännande samarbeten. Att skriva inlägg i Modearkivet kan också underlätta pågående forskningsprocesser, inte minst för de forskare som håller på i åratal med stora projekt och hela tiden tvingas kill their darlings. Bloggen ger den enskilda forskaren möjlighet att lämna ett skriftligt spår och samtidigt inspirera någon annan att gå vidare med uppslag och idéer som forskaren delar med sig av. 20

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning 2012 1 Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur

Läs mer

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2012 Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

SNACKA OM DET! Företagande i dialog. entreprenörskap innovation småföretagande. »Hemkära företagare bygger kluster« MARYANN FELDMAN:

SNACKA OM DET! Företagande i dialog. entreprenörskap innovation småföretagande. »Hemkära företagare bygger kluster« MARYANN FELDMAN: entreprenörskap innovation småföretagande 2 2013 SNACKA OM DET! Företagande i dialog MARYANN FELDMAN:»Hemkära företagare bygger kluster«dessutom Passion KKN På trendspaning Drivkrafter från barndomen Humankapital

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet!

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! Feb. 1/2012 Studenter bidrar till breddad rekrytering Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! LEDARE Universitetsnytt Tema: Postdoks Utlandsvistelse viktigt steg i karriären 3 Postdok del

Läs mer

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet Nº 1 2012 Örebro universitet magasin små, små bakterier av stor betydelse NY KEMIUTBILDNING PÅ VÄG MOT SUCCÉ Passionen för Afrika tog Carolina till FN-praktik NYA BYGGPROJEKT FÖR VÄXANDE UNIVERSITET Liisa

Läs mer