ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

2 Nellcor Puritan Bennett Inc. är ett helägt koncernbolag till Tyco Healthcare. Nellcor, Nellcor Puritan Bennett, Durasensor, C-LOCK, Oxisensor II, Dura-Y och Nellcor Puritan Bennetts vred-konfiguration är varumärken som tillhör Nellcor Puritan Bennett Inc. Information om garantin får du genom att kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcor-representant. De täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent, samt utländska motsvarigheter: 4,621,643; 4,653,498; 4,700,708; 4,770,179; Re.35,122; 4,928,692; 4,934,372; 5,351,685; 5,368,026; 5,485,847; 5,533,507 och 5,662,106.

3 INNEHÅLL Figurer Tabeller Säkerhetsinformation... 1 Allmän säkerhetsinformation... 1 Introduktion... 5 Avsedd användning... 5 Om denna manual... 5 Kontroller, Indikatorer och Symboler... 7 Frontpanel... 7 Baksidespanel Snabbguide för Användning Egenskaper Fysiskt/mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör Installation och användning Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid Display och användning Displayens konfiguration Inställning av övervakning och displayelement iii

4 Innehåll Alarm och gränsvärden Allmänt Alarmprioritet Alarm vid bortfall av övervakning Visuella alarmindikatorer Indikatorer för ljudalarm Inställning och ändring av alarmgränser Användning av skärmbilden för alarm/gränser Auto-inställning av alarmgränser Användning av den numeriska rutan Alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Omkopplare för alarmtystnad Urkoppling av alarm EKG-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för EKG Installationsanslutningar Inställning av EKG-funktioner via den numeriska rutan Inställning av EKG-vågformen via den grafiska rutan NIBP-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för NIBP Installationsanslutningar NIBP-mätlägen Inställning av NIBP-funktionerna via den numeriska rutan. 71 SpO 2 -övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för SpO Installationsanslutningar Inställning av SpO 2 -funktioner via den numeriska rutan Inställning av vågformen för SpO 2 via den grafiska rutan.. 80 iv

5 Innehåll Andningsövervakning Allmänt Säkerhetsinformation för andningsövervakning Installationsanslutningar Inställning av andningsfunktionerna via den numeriska rutan Inställning av andningsvågformen via den grafiska rutan.. 86 Temperaturövervakning Allmänt Inställning av temperaturfunktioner via den numeriska rutan Trender Allmänt Visning av trend-data Att välja en tvåtimmars del av den grafiska trenden för visning: Utskrift av trend-information (skrivartillval installerat): Ändring av den vertikala skalans område Val av olika trend-registreringar Sammanfattning av grafisk trend-användning Tabulära trend-data Överföring av trender via RS Utskrift Allmänt Användarunderhåll och Felsökning Felmeddelanden Service Teknisk support Returnering av systemkomponenter Byte av skrivarpapper v

6 Innehåll Specifikationer Användning Allmänt Elektriska data Driftmiljö Mätparametrar Trender Seriellt gränssnitt (RS-232) Översikt Kabelanslutning Sköterskesignal Export av trend-data Utgående defib synk-signal Utgående defib synk-signal NPB-4000/c defib synk Extra tillbehör Skrivare GCX-montering Tillbehörsväska Defib synk-kabel Ingångskabel för likström vi

7 FIGURER Innehåll Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C... 7 Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning Figur 4: Copyright-skärmbild Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar Figur 6: Typisk skärmbild för giltiga övervakade signaler Figur 7: En typisk skärmbild för övervakning Figur 8: Skärmbild med stora siffror Figur 9: Markerad EKG-grafik; Menyer för Nivå 1 och Nivå Figur 10: Skärmbild för SpO Figur 11: Visning av skärmbild för alarm/gränser Figur 12: Skärmbild för Alarmurkoppling Figur 13: Standardplacering av elektroder för EKG-avledning Figur 14: Modifierad placering av bröstavledning (MCL1) (om MCL1 används, välj Lead II) Figur 15: Hjärtfrekvensdisplay Figur 16: EKG-vågform Figur 17: Skärmbild för NIBP Figur 18: Skärmbild för SpO Figur 19: Skärmbild för SpO 2 -vågform Figur 20: Skärmbild för andningsfrekvens Figur 21: Skärmbild för andningsvågformen Figur 22: Temperaturskärmbild Figur 23: Grafiska och tabulära trend-skärmbilder Figur 24: Användning av möjligheten till Trend-bläddring Figur 25: Skrivarens användarkontroller Figur 26: Realtidsutskrift Figur 27: Utskrift av grafisk trend Figur 28: Trend-utskrift i tabellform Figur 29: Laddning av termopapper i skrivaren vii

8 Innehåll TABELLER Tabell 1: Frontpanelens anslutningar... 8 Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen... 9 Tabell 3: Displaysymboler Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Tabell 5: Snabbguide Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Tabell 7: Färgbeskrivning för NPB-4000C Table 8: NPB-4000C Batteriikon Tabell 9: Skärmbildsmenyer för SpO Tabell 10:Blinkfrekvens för visuella alarm Tabell 11:Kännetecken för ljudalarmet Tabell 12:Meny för alarm/gränser Tabell 13:Formler för auto-inställda gränser Tabell 14:Områden för alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Tabell 15:Färgkodning av EKG-avledning Tabell 16:Elektrodpar för EKG-avledning (för avledning enligt standard) Tabell 17:Meny för hjärtfrekvens Tabell 18:Meny för EKG-vågform Tabell 19:Manschettstorlekar Tabell 20:NIBP-alarm med låg prioritet Tabell 21:NIBP-meny Tabell 22:SpO 2 -sensorer Tabell 23:SpO 2 -meny Tabell 24:SpO 2 -vågform Tabell 25:Meny för andningsfrekvens Tabell 26:Meny för andningsvågform Tabell 27:Temperaturmeny Tabell 28:Grafisk trend-meny för SpO Tabell 29:Anslutningar för seriellt gränssnitt av typ RS viii

9 SÄKERHETSINFORMATION Allmän säkerhetsinformation ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION Detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av pulsoximeter modell NPB-4000 med monokrom display och modell NPB-4000C med färgdisplay. Annan viktig säkerhetsinformation återfinns på olika håll i manualen i avsnitt som relaterar specifikt till den förebyggande informationen. Läs all text som omger all förebyggande information. Övervakningsmonitorn kommer att hänvisas till som NPB-4000/C i hela denna manual. Viktigt! Före användning bör denna handbok, anvisningar för användning av tillbehör, alla förebyggande information samt specifikationer noggrant läsas igenom. VARNING! I USA får inte övervakningsmonitorn anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som för all medicinsk utrustning måste patientkablaget placeras på ett sådant sätt att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte övervakningsmonitorn NPB-4000/C för att övervaka neonatala. VARNING! Explosionsrisk. Använd inte NPB-4000/C tillsammans med brandfarliga anestetika eller gaser. VARNING! Övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning är en förskrivningsutrustning och får endast användas av kvalificerad personal. VARNING! Användaren måste kontrollera utrustningen före användning och säkerställa att den används på ett säkert och riktigt sätt. 1

10 Säkerhetsinformation VARNING! NPB-4000/C är defibrillatorsäker. Den kan dock förbli ansluten till patienten under defibrillering eller medan en elektrokirurgisk apparat används, men mätningarna kan bli osäkra under användning och kort därefter. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. VARNING! För att säkerställa patientens säkerhet får inte övervakningsmonitorn placeras i någon position där den kan falla på patienten. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI-scanning kan leda till brännskador, att MRI-bilden påverkas negativt eller att övervakningsmonitorns noggrannhet påverkas. För att undvika brännskador bör sensorerna avlägsnas från patienten innan MRI utförs. VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkabeln, blodtrycksslangen eller nätkabeln, eftersom dessa anslutningar kan lossna från pulsoximetern varvid denna kan falla ner över patienten. VARNING! Använd inte NPB-4000/C för att övervaka patienter som är uppkopplade till hjärt/lungmaskiner. VARNING! NPB-4000/C kan inte användas effektivt på patienter som har konvulsioner eller tremor. 2

11 Säkerhetsinformation VARNING! Ibland ger elektriska signaler i hjärtat inte upphov till en perifer puls. Om patientens pulsamplitud slag-tillslag varierar signifikant (t. ex. pulsus alternans, förmaksflimmer, artificiell ventilator med snabba cykler), kan mätvärden för blodtryck och pulsfrekvens bli felaktiga och en alternativ mätmetod bör då användas för konfirmering. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: När övervakningsmonitorn NPB-4000/C ansluts till något instrument, måste man tillse att enheten fungerar på avsett vis före den kliniska användningen. Både NPB-4000 och det anslutna instrumentet måste kopplas till ett jordat uttag. Tillbehörsutrustning som är ansluten till övervakningsmonitorns datagränssnitt måste vara certifierad enligt IEC Standard 950 för databearbetande utrustning eller IEC Standard för elektromedicinsk utrustning. Alla kombinationer av utrustningar måste överensstämma med systemkraven i IEC Standard Den som kopplar in ytterligare utrustning till en anslutning för ingående eller utgående signaler konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven i systemstandard IEC Standard I tveksamma fall bör du konsultera Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcorrepresentant. 3

12

13 INTRODUKTION Avsedd användning Angående denna manual AVSEDD ANVÄNDNING Ändamål och funktion för Nellcors pulsoximeter av typen NPB-4000/C för patientövervakning, är att övervaka EKG, hjärtfrekvens, noninvasivt blodtryck (systoliskt, diastoliskt och medelarteriella tryck), funktionell arteriell syremättnad, andning och temperatur hos vuxna och pediatriska patienter på alla vårdinstitutioner och sjukhus. Enheterna kan också användas under sjukhustransporter och i andra mobila miljöer, t. ex. ambulanser. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. OM DENNA MANUAL Denna manual förklarar hur monitorn NPB-4000/C för patientövervakning installeras och hur den används. Viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av NPB-4000/C återfinns före denna introduktion. Annan viktig säkeretsinformation kan hittas på olika håll i texten där så är tillämpligt. Läs hela manualen inklusive avsnittet Säkerhetsinformation, innan du använder pulsoximetern. 5

14

15 KONTROLLER, INDIKATORER OCH SYMBOLER Frontpanel Baksidespanel FRONTPANEL Frontpanelens kontroller och indikatorer är arrangerade i grupper: Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C 1. Display: (panelens största yta) 2. Omkopplingspanel: (till höger på displayen) 3. Patientanslutningar: (längs panelens nederdel) 4. Nellcor-kontrollratt: (det nedre högra hörnet på panelen) 7

16 Kontroller, indikatorer och symboler Anslutningar för patientövervakning Alla patientanslutningar hos NPB-4000/C är klassificerade som CF-typ, vilket specificerar deras grad av skydd mot elektriskt överslag, och alla är graderade som defibrillatorsäkra. Följaktligen är varje anslutning märkt med följande symbol. Symbol för defibrillatorsäker utrustning av CF-typ. Varje anslutning identifieras av en unik ikon för den parameter som övervakas genom just den anslutningen. Tabell 1, definierar den övervakade parametern, anslutningens kompatibilitet och ikonen. Tabell 1: Frontpanelens anslutningar Övervakad parameter EKG SpO 2 NIBP Temperatur Anslutningens kompatibilitet Kompatibel med EKG-kablar av typ Nellcor CE-10 Kompatibel med Nellcor-sensorer och förlängningskablar för sensorer Kompatibel med blodtrycksslang av typ Nellcor SHBP-10 Kompatibel med temperaturprober av typ YSI serie 400 Ikon SpO2 % T Omkopplingspanel Symbolerna som identifierar omkopplarna och lysdiodindikatorerna (LED) på omkopplingspanelen beskrivs i Tabell 2. 8

17 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen Omkopplare/LED beskrivning På-/Av-omkopplare LED- indikator för växelströmskälla LED- indikator för likströmskälla Start/Stopp-omkopplare för NIBP NIBP STAT-ikon Omkopplare för alarmtystnad Omkopplare för hjärtfrekvensens tonvolym Omkopplare för kontrastjustering Ikon Användning Växlar NPB-4000/C mellan På- och Av-läge När den är tänd indikeras att växelström är inkopplad och att batteriet laddas När den är tänd indikeras att likström är inkopplad och att batteriet laddas Växlar mellan start och stopp för NIBP-mätning Indikerar STAT-läge, vilket aktiveras genom att trycka in NIBP-omkopplaren och hålla den intryckt under 2 sekunder Tystar temporärt ljudalarmet under ett förinställt intervall Gör det möjligt att med kontrollratten justera volymen för ljudsignalen NPB-4000: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbildens kontrast ändras till en medelinställning. Gör det även möjligt att ändra displayens kontrast med kontrollratten. NPB-4000C: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbilden växlar till alternativ färguppsättning (från vit till svart bakgrund). 9

18 Kontroller, indikatorer och symboler Displaysymboler De symboler och ikoner som används hos pulsoximeter NPB-4000/C för patientövervakning beskrivs i Tabell 3. Hjärtfrekvens (HR) /min Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den numeriska rutan Ikon för hjärtfrekvens. Identifierar rutan och indikerar enheterna, slag per sekund. Visas alltid. SpO2 % Hjärtfrekvens bestämd med SpO 2 -sensor. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av SpO 2 -sensor. Hjärtfrekvens bestämd ur EKG-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av EKG-mätning. Hjärtfrekvens bestämd ur NIBP-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av NIBP-mätning. Hjärtfrekvensalarm. Visas när en alarmgräns för hjärtfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon i vitt på svart bakgrund visas för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. SpO 2 SpO2 % Ikon för SpO 2 -ruta. Identifierar rutan och indikerar enheterna (procent). Visas alltid. Indikator för pulsamplitud. SpO 2 -alarm. Visas när en alarmgräns för SpO 2 har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 10

19 Kontroller, indikatorer och symboler NIBP 140/90 (106) mmhg 30 Tabell 3: Displaysymboler NIBP-ikon och mätenheter. Systoliskt blodtryck/diastoliskt blodtryck (värde för det medelarteriella trycket). Ikon för auto-läge och minuter mellan automatisk NIBP-mätning. Ikon för STAT-läge visas när STAT-läge är aktivt. Visning av det initiala manschettrycket som skall 180 användas vid nästa mätning. 17 Timer-ikon och minuter sedan senaste NIBPmätningen. NIBP-alarm. Visas när en alarmgräns för NIBP har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Andningsfrekvens Andningsikon och mätenheter. /min Temperatur T C Andningsalarm. Ljudalarmet har tystats temporärt och andningsfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Temperaturikon. Mätenhet för temperatur, C eller F. Temperaturalarm. Visas när en alarmgräns för temperatur har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 11

20 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den grafiska rutan EKG-vågform EKG-ikon 0.5 mv cm II SpO 2 -vågform SpO2 % Andningsvågform Storleksstapel, 1 cm hög Storleksskala Avledningspar SpO 2 -ikon ( ) Andningsikon 12

21 Kontroller, indikatorer och symboler BAKSIDESPANEL Fem anslutningar återfinns på baksidespanelen hos NPB-4000/C. Se Figur 2 och Tabell 4. Baksidespanelen inkluderar gängade anslutningar för montering av ett GCX-monteringssystem (tillbehör) Figur 2 Uppräkning 1 Likströmsingång Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Beskrivning Anslutningstyp Ikon 2-ledare; + och jord 2 Ekvipotentiell Ekvipotentiell jord 10-16V 5A 3 Defib Synk Teleplugg 2,5 mm subminiatyr 4 Växelströmsingång 3-ledaranslutning, IEC 320-mottagare V ~ Hz 1 A 5 RS-232 I/O DB-9 (hane) RS

22

23 SNABBGUIDE FÖR ANVÄNDNING Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning 1 Anslut patientkablarna till anslutningarna på frontpanelen (se Installation och användning, sid 21). 2 Anslut manschett, sensor, elektroder och prober till patienten och kablarna till pulsoximetern, utifrån vad som är lämpligt (se avsnitten om Övervakning på sidorna 55, 65, 73, 83 och 89). 3 Tryck in På/Av-knappen för att slå på pulsoximetern. NPB-4000/C kommer då att genomgå en självtest innan skärmbilden för övervakning visas. 4 Kontrollera alarmgränserna; justera vid behov. Rotera kontrollratten för att tända ikonen för Alarmgränser och tryck sedan in den så att alla alarmgränser syns. När ett gränsvärde skall ändras, roteras kontrollratten tills det önskade gränsvärdet tänds, varpå ratten trycks in. Rotera kontrollratten igen tills önskat värde erhålls. Repetera om nödvändigt. Efter inställningen roteras kontrollratten så att Return tänds. Tryck sedan in kontrollratten om du vill gå ur skärmbilden för övervakning (se ALARM OCH gränsvärden, sid 41). NPB-4000 Vid justering av skärmkontrasten trycks omkopplaren Kontrastjustering in och kontrollratten roteras tills den bästa betraktningsvinkeln erhålls. NPB-4000C Vid justering av färginställningen hålls omkopplaren Kontrastjustering intryckt tills skärmbilden får optimal kontrast för den avsedda inställningen. 15

24 Snabbguide för användning Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning Tryck in omkopplaren Tonvolym för hjärtfrekvens när hjärtfrekvensens tonvolym skall justeras och rotera kontrollratten till önskad volymnivå. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp för att initiera en blodtrycksmätning. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp och håll den intryckt under 2 sekunder för att initiera STAT-läge. En intryckning under en pågående mätning avslutar mätningen, varpå trycket i manschetten går ner (se vidare under NIBP-övervakning, sid 65). Tryck in omkopplaren Alarmtystnad för att temporärt tysta ett ljudalarm (se vidare under Alarm och gränsvärden, sid 41). För att erhålla en 20-sekunders utskrift (om en skrivare är installerad som tillbehör) trycks omkopplaren Snapshot in på skrivaren. Tryck in omkopplaren Kontinuerlig för att skapa en kontinuerlig utskrift (se Utskrift, sid 99). 5 Tryck in omkopplaren På/Av för att avsluta övervakningen och tömma skärmen. 16

25 EGENSKAPER Fysiskt/Mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör FYSISKT/MEKANISKT NPB-4000/C är en pulsoximeter av multiparameter-typ för patientövervakning. Den kompakta lättviktsenheten har måtten 26,5 cm x 21,8 cm x 16,5 cm och väger 4,9 kg utan skrivare, kablar och tillbehör. Bärhandtaget är utformat för instrumenttransport under det att batteridriven övervakning fortgår. Skrivaren (tillval) är installerad i höljet, vilket adderar 0,4 kg till enhetens vikt. Monteringsfästen är monterade på höljet för användning tillsammans med monteringsystemet GCX (tillval). Se avsnittet Extra tillbehör, sid 123. Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning 17

26 Egenskaper ELEKTRISKT DISPLAY 18 NPB-4000 drivs av en intern batteriuppsättning som ger 4 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när pulsoximetern kopplas till ett växeleller likströmsuttag. NPB-4000C drivs av en intern batteriuppsättning som ger 3 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när övervakningsmonitorn kopplas till ett växeleller likströmsuttag. Pågående batteriladdning visas av frontpanelens gröna LCD-indikatorer. Två LCD-indikatorer används, en för växeloch en för likström. Vid batteridrift indikeras batteriets laddningstillstånd av en mätar -ikon på displayens undre del. Ett varningsmeddelande visas på skärmen och ett ljudalarm hörs när det endast återstår batteriström för 15 minuters drift. Användaren bör ansluta övervakningsmonitorn till en extern strömkälla för att undvika bortfall av patientövervakning. Externa strömkällor kan anslutas, kopplas ur och återinkopplas utan att övervakningen störs. Övervakningsskärmen på NPB-4000 är en monokrom LCDdisplay som visar all grafisk och numerisk patientinformation samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmed delanden. Övervakningsskärmen på NPB-4000C är en LCD-display i färg som visar all grafisk och numerisk patientinformation, samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmeddelanden. Information i form av grafik, text och siffror grupperas i områden som användaren kan interagera med för att styra övervakningsfunktionerna och de olika elementen i skärmbildsinformationen.

27 Egenskaper Nellcor-kontrollratten och menyer Nellcor -kontrollratten gör det möjligt för en användare att interagera med display- och övervakningsfunktionerna. Genom att rotera och trycka in kontrollratten blir det möjligt rotera för användaren att flytta sig runt och göra ändringar i displayelementen och övervakningsfunktionerna. tryck Detaljer avseende denna interaktiva åtgärd beskrivs i avsnittet Display och användning, sid 29. EXTRAUTGÅNGAR Övervakningsmonitorn NPB-4000/C exporterar trend-data via en RS-232 I/O-port. Anslutningen ger även möjlighet att initiera en sköterskesignal vid ett alarm. Se vidare i avsnittet Gränssnitt för RS-232, sid 117, för ytterligare information. Övervakningsmonitorn genererar en synkroniseringssignal för defibrillering, Defib Synk. Denna Defib Synk -signal är tillgänglig på oximeterns baksidespanel. Se avsnittet Utgående DEFIB SYNk-signal, sid 121. TILLVAL OCH EXTRA TILLBEHÖR Se avsnittet Tillval och extra tillbehör, sid 123, för en beskrivning av övervakningsmonitorns tillval och extra tillbehör. 19

28

29 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid VARNING! NPB-4000/C bör endast användas efter föreskrift och av kvalificerad personal. VARNING! I USA får inte pulsoximetern anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som med all medicinsk utrustning bör patientkablaget placeras så att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte pulsoximetern NPB-4000/C för att övervaka neonatala. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om NPB-4000/C inte skall användas under en period på 2 månader eller längre, bör servicepersonal kontaktas så att batteriet kan tas bort från pulsoximetern före förvaringen. Ladda batteriet på nytt om det inte har underhållsladdats på 2 månader eller längre. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Följ lokala myndighetsföreskrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra komponenter från enheten. UPPACKNING OCH INSPEKTION NPB-4000/C pulsoximeter för patientövervakning levereras i en enda kartong. Undersök kartongen noga så att inte skador uppstått. Kontakta omedelbart transportören om någon skada upptäcks. Behåll allt förpackningsmaterial. Se vidare i avsnittet Användarens underhåll och felsökning, sid 103, för instruktioner vid returnering av skadat gods. 21

30 Installation och användning ANSLUTNING AV STRÖMKABEL Växelström (AC) Likström (DC) Se till att växelströmsuttaget är ordentligt jordat och att det har specificerad spänning och frekvens ( V AC, Hz). Koppla in växelströmskabeln till den anslutning på övervakningsmonitorns baksidespanel som identifieras med ikonen för växelström. Se Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C. Använd endast den medföljande nätkabeln från Nellcor. Om tveksamhet råder rörande växelströmskällans jordning, måste enheten drivas med hjälp av det interna batteriet. Koppla in en extern likströmskälla (10 till 16 volt DC) till den anslutning på pulsoximeterns baksidespanel som identifieras med likströmsikonen. Se Figur 2. Använd endast en Nellcorkabel för DC-anslutning. Användaren måste säkerställa att anslutningen till den externa likströmskällan uppfyller alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser. ANSLUTNING AV MÄTKABLAR VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkablar, blodtrycksslangar eller nätkabeln, p.g.a. att någon av dessa kan lossna från pulsoximetern, som då kan falla ner över patienten. EKG-kabel och avledningar Använd endast Nellcors EKG-kablar av typ CE-10 och EKGavledningar ur LE-serien tillsammans med NPB-4000/C alt. EKG-kablar och avledningar rekommenderade av Nellcors avdelning för teknisk service. Anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som är märkt med EKG-ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Anslut avledningarna till patienten enligt beskrivningen i avsnitt EKG-övervakning, sid

31 NIBP-slang och manschett Installation och användning Använd endast en slang ur Nellcors SHBP-serie och manschetter ur SCBP-serien tillsammans med NPB-4000/C alternativt en slang och manschett som rekommenderats av Nellcors avdelning för teknisk service. Se vidare under avsnittet NIBP-övervakning, sid 65. Välj sedan lämplig manschettstorlek åt patienten. Fäst manschetten på den utvalda kroppsdelen. Anslut slangen till den anslutning på frontpanelen som är märkt med en NIBP-ikon. Se Figur 1 och Tabell 1. SpO 2 -kabel och sensor Använd endast förlängningskablar för Nellcor-sensorer och SpO 2 -sensorer tillsammans med NPB-4000/C. Se vidare under avsnittet SpO 2 -övervakning, sid 73. Välj lämplig sensor för patienten och önskad applikation. Fäst sensorn på den utvalda platsen. Anslut sensorn till kabeln, och anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som identifieras med SpO 2 -ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Temperaturprob Övervakningsmonitorn använder temperaturprober som är kompatibla med YSI, serie 400. Sätt i kontakten i det kompatibla uttag på enhetens frontpanel som är märkt med temperaturikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Se avsnittet Temperaturövervakning, sid 115, för detaljer. 23

32 Installation och användning UPPSTART OCH SJÄLVTEST VARNING! Om du inte hör någon godkännandeton efter självtesten vid uppstart får övervakningsmonitorn inte användas. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI kan orsaka brännskador eller ha negativ påverkan på MRI-bilden eller övervakningsmonitorns noggrannhet. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om en indikator eller ett displayelement inte tänds, bör övervakningsmonitorn inte användas. Kontakta istället kvalificerad servicepersonal, din lokala Nellcor-representant eller Nellcors avdelning för teknisk service. Obs! Batteriet kan vara urladdat vid mottagandet. Det kommer att vara fullt uppladdat efter de första 8 timmarna som enheten varit inkopplad till en växel- eller likströmskälla. Övervakningsmonitorn drivs av interna batterier, vilka laddas upp genom NPB-4000/C-anslutningarna till externa växel- eller likströmskällor. Frontpanelens display indikerar status för den externa strömkällan, enligt sammanfattningen i Tabell 6. Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Externa strömanslutningar Växelströmskälla Likströmskälla Inga Indikationer på frontpanelen Ikon för växelström tänd. Ikon för likström tänd. En batteri- mätare visas på displayen. Ingen LED är tänd. Efter att patientsensorerna anslutits till sina ingående kablar, slås pulsoximetern på genom en kort intryckning av omkopplaren På/Av på frontpanelen. Efter att omkopplaren har tryckts in, indikerar ett ljudsignalsvar att åtgärden bearbetas av enheten. 24

33 Installation och användning En copyright-skärmbild visas under det att NPB-4000/C utför ett antal självdiagnostiska testrutiner. Se Figur 4. Copyrightskärmbilden visar vilken programvaruversion som är installerad i enheten. Ring Nellcor Technical Services för information om den senaste programvaran och eventuella uppdateringar. Copyright 1998 Analogic Corporation. All rights reserved. V 3.00 Figur 4: Copyright-skärmbild Efter att diagnostiken vid uppstart är godkänd, övergår NPB-4000/C till övervakning. Om inga avledningar har kopplats till patienten, överensstämmer displayen med den som visas i Figur 5. /min 0.5 mv cm II SpO2 % SpO2 ( ) NIBP Ð Blocked Hose ( ) /min T C mmhg / ( ) 180 x X Adult 2/14/95 16:34:36 Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar 25

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat TIVA Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7-

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Pulsoximeter Användarhandbok CMY

Pulsoximeter Användarhandbok CMY Ops_Swedish_cover.ai 3/3/06 14:44:13 Pulsoximeter Användarhandbok C M Y CM MY CY CMY K Denna ISM-utrustning uppfyller de kanadensiska ICES-001-kraven. Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 Canada.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology

Användarhandbok. Nellcor. OxiMax N-600x pulsoximeter. OxiMax TM Technology Användarhandbok Nellcor TM OxiMax N-600x pulsoximeter OxiMax TM Technology COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidien-logotypen och positive results for life är registrerade varumärken i USA och internationellt

Läs mer

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor BeneView T1 Snabbguide för patientmonitor Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att hjälpa dig med de grundläggande funktionerna. Mer information

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

GREENSIGHT-2. Sve. Bruksanvisning. Greensight-2 Rev 1.1 ( ) 1

GREENSIGHT-2. Sve. Bruksanvisning. Greensight-2 Rev 1.1 ( ) 1 GREENSIGHT-2 Sve Bruksanvisning Greensight-2 Rev 1.1 (2013-04-03) 1 Greensight-2 Backvarningssystem Detta fordon är utrustat med Greensight-2 Backvarningssystem som upptäcker bakomvarande personer och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kortformsinstruktion. Multiparametersimulator MPS450

Kortformsinstruktion. Multiparametersimulator MPS450 TTSF-MPS450, ver 091023 Kortformsinstruktion MPS450 Multiparametersimulator Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se info@tesika.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck TTSF-BPP2, ver 090821 Kortformsinstruktion BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer