ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

2 Nellcor Puritan Bennett Inc. är ett helägt koncernbolag till Tyco Healthcare. Nellcor, Nellcor Puritan Bennett, Durasensor, C-LOCK, Oxisensor II, Dura-Y och Nellcor Puritan Bennetts vred-konfiguration är varumärken som tillhör Nellcor Puritan Bennett Inc. Information om garantin får du genom att kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcor-representant. De täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent, samt utländska motsvarigheter: 4,621,643; 4,653,498; 4,700,708; 4,770,179; Re.35,122; 4,928,692; 4,934,372; 5,351,685; 5,368,026; 5,485,847; 5,533,507 och 5,662,106.

3 INNEHÅLL Figurer Tabeller Säkerhetsinformation... 1 Allmän säkerhetsinformation... 1 Introduktion... 5 Avsedd användning... 5 Om denna manual... 5 Kontroller, Indikatorer och Symboler... 7 Frontpanel... 7 Baksidespanel Snabbguide för Användning Egenskaper Fysiskt/mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör Installation och användning Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid Display och användning Displayens konfiguration Inställning av övervakning och displayelement iii

4 Innehåll Alarm och gränsvärden Allmänt Alarmprioritet Alarm vid bortfall av övervakning Visuella alarmindikatorer Indikatorer för ljudalarm Inställning och ändring av alarmgränser Användning av skärmbilden för alarm/gränser Auto-inställning av alarmgränser Användning av den numeriska rutan Alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Omkopplare för alarmtystnad Urkoppling av alarm EKG-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för EKG Installationsanslutningar Inställning av EKG-funktioner via den numeriska rutan Inställning av EKG-vågformen via den grafiska rutan NIBP-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för NIBP Installationsanslutningar NIBP-mätlägen Inställning av NIBP-funktionerna via den numeriska rutan. 71 SpO 2 -övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för SpO Installationsanslutningar Inställning av SpO 2 -funktioner via den numeriska rutan Inställning av vågformen för SpO 2 via den grafiska rutan.. 80 iv

5 Innehåll Andningsövervakning Allmänt Säkerhetsinformation för andningsövervakning Installationsanslutningar Inställning av andningsfunktionerna via den numeriska rutan Inställning av andningsvågformen via den grafiska rutan.. 86 Temperaturövervakning Allmänt Inställning av temperaturfunktioner via den numeriska rutan Trender Allmänt Visning av trend-data Att välja en tvåtimmars del av den grafiska trenden för visning: Utskrift av trend-information (skrivartillval installerat): Ändring av den vertikala skalans område Val av olika trend-registreringar Sammanfattning av grafisk trend-användning Tabulära trend-data Överföring av trender via RS Utskrift Allmänt Användarunderhåll och Felsökning Felmeddelanden Service Teknisk support Returnering av systemkomponenter Byte av skrivarpapper v

6 Innehåll Specifikationer Användning Allmänt Elektriska data Driftmiljö Mätparametrar Trender Seriellt gränssnitt (RS-232) Översikt Kabelanslutning Sköterskesignal Export av trend-data Utgående defib synk-signal Utgående defib synk-signal NPB-4000/c defib synk Extra tillbehör Skrivare GCX-montering Tillbehörsväska Defib synk-kabel Ingångskabel för likström vi

7 FIGURER Innehåll Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C... 7 Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning Figur 4: Copyright-skärmbild Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar Figur 6: Typisk skärmbild för giltiga övervakade signaler Figur 7: En typisk skärmbild för övervakning Figur 8: Skärmbild med stora siffror Figur 9: Markerad EKG-grafik; Menyer för Nivå 1 och Nivå Figur 10: Skärmbild för SpO Figur 11: Visning av skärmbild för alarm/gränser Figur 12: Skärmbild för Alarmurkoppling Figur 13: Standardplacering av elektroder för EKG-avledning Figur 14: Modifierad placering av bröstavledning (MCL1) (om MCL1 används, välj Lead II) Figur 15: Hjärtfrekvensdisplay Figur 16: EKG-vågform Figur 17: Skärmbild för NIBP Figur 18: Skärmbild för SpO Figur 19: Skärmbild för SpO 2 -vågform Figur 20: Skärmbild för andningsfrekvens Figur 21: Skärmbild för andningsvågformen Figur 22: Temperaturskärmbild Figur 23: Grafiska och tabulära trend-skärmbilder Figur 24: Användning av möjligheten till Trend-bläddring Figur 25: Skrivarens användarkontroller Figur 26: Realtidsutskrift Figur 27: Utskrift av grafisk trend Figur 28: Trend-utskrift i tabellform Figur 29: Laddning av termopapper i skrivaren vii

8 Innehåll TABELLER Tabell 1: Frontpanelens anslutningar... 8 Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen... 9 Tabell 3: Displaysymboler Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Tabell 5: Snabbguide Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Tabell 7: Färgbeskrivning för NPB-4000C Table 8: NPB-4000C Batteriikon Tabell 9: Skärmbildsmenyer för SpO Tabell 10:Blinkfrekvens för visuella alarm Tabell 11:Kännetecken för ljudalarmet Tabell 12:Meny för alarm/gränser Tabell 13:Formler för auto-inställda gränser Tabell 14:Områden för alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Tabell 15:Färgkodning av EKG-avledning Tabell 16:Elektrodpar för EKG-avledning (för avledning enligt standard) Tabell 17:Meny för hjärtfrekvens Tabell 18:Meny för EKG-vågform Tabell 19:Manschettstorlekar Tabell 20:NIBP-alarm med låg prioritet Tabell 21:NIBP-meny Tabell 22:SpO 2 -sensorer Tabell 23:SpO 2 -meny Tabell 24:SpO 2 -vågform Tabell 25:Meny för andningsfrekvens Tabell 26:Meny för andningsvågform Tabell 27:Temperaturmeny Tabell 28:Grafisk trend-meny för SpO Tabell 29:Anslutningar för seriellt gränssnitt av typ RS viii

9 SÄKERHETSINFORMATION Allmän säkerhetsinformation ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION Detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av pulsoximeter modell NPB-4000 med monokrom display och modell NPB-4000C med färgdisplay. Annan viktig säkerhetsinformation återfinns på olika håll i manualen i avsnitt som relaterar specifikt till den förebyggande informationen. Läs all text som omger all förebyggande information. Övervakningsmonitorn kommer att hänvisas till som NPB-4000/C i hela denna manual. Viktigt! Före användning bör denna handbok, anvisningar för användning av tillbehör, alla förebyggande information samt specifikationer noggrant läsas igenom. VARNING! I USA får inte övervakningsmonitorn anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som för all medicinsk utrustning måste patientkablaget placeras på ett sådant sätt att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte övervakningsmonitorn NPB-4000/C för att övervaka neonatala. VARNING! Explosionsrisk. Använd inte NPB-4000/C tillsammans med brandfarliga anestetika eller gaser. VARNING! Övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning är en förskrivningsutrustning och får endast användas av kvalificerad personal. VARNING! Användaren måste kontrollera utrustningen före användning och säkerställa att den används på ett säkert och riktigt sätt. 1

10 Säkerhetsinformation VARNING! NPB-4000/C är defibrillatorsäker. Den kan dock förbli ansluten till patienten under defibrillering eller medan en elektrokirurgisk apparat används, men mätningarna kan bli osäkra under användning och kort därefter. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. VARNING! För att säkerställa patientens säkerhet får inte övervakningsmonitorn placeras i någon position där den kan falla på patienten. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI-scanning kan leda till brännskador, att MRI-bilden påverkas negativt eller att övervakningsmonitorns noggrannhet påverkas. För att undvika brännskador bör sensorerna avlägsnas från patienten innan MRI utförs. VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkabeln, blodtrycksslangen eller nätkabeln, eftersom dessa anslutningar kan lossna från pulsoximetern varvid denna kan falla ner över patienten. VARNING! Använd inte NPB-4000/C för att övervaka patienter som är uppkopplade till hjärt/lungmaskiner. VARNING! NPB-4000/C kan inte användas effektivt på patienter som har konvulsioner eller tremor. 2

11 Säkerhetsinformation VARNING! Ibland ger elektriska signaler i hjärtat inte upphov till en perifer puls. Om patientens pulsamplitud slag-tillslag varierar signifikant (t. ex. pulsus alternans, förmaksflimmer, artificiell ventilator med snabba cykler), kan mätvärden för blodtryck och pulsfrekvens bli felaktiga och en alternativ mätmetod bör då användas för konfirmering. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: När övervakningsmonitorn NPB-4000/C ansluts till något instrument, måste man tillse att enheten fungerar på avsett vis före den kliniska användningen. Både NPB-4000 och det anslutna instrumentet måste kopplas till ett jordat uttag. Tillbehörsutrustning som är ansluten till övervakningsmonitorns datagränssnitt måste vara certifierad enligt IEC Standard 950 för databearbetande utrustning eller IEC Standard för elektromedicinsk utrustning. Alla kombinationer av utrustningar måste överensstämma med systemkraven i IEC Standard Den som kopplar in ytterligare utrustning till en anslutning för ingående eller utgående signaler konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven i systemstandard IEC Standard I tveksamma fall bör du konsultera Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcorrepresentant. 3

12

13 INTRODUKTION Avsedd användning Angående denna manual AVSEDD ANVÄNDNING Ändamål och funktion för Nellcors pulsoximeter av typen NPB-4000/C för patientövervakning, är att övervaka EKG, hjärtfrekvens, noninvasivt blodtryck (systoliskt, diastoliskt och medelarteriella tryck), funktionell arteriell syremättnad, andning och temperatur hos vuxna och pediatriska patienter på alla vårdinstitutioner och sjukhus. Enheterna kan också användas under sjukhustransporter och i andra mobila miljöer, t. ex. ambulanser. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. OM DENNA MANUAL Denna manual förklarar hur monitorn NPB-4000/C för patientövervakning installeras och hur den används. Viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av NPB-4000/C återfinns före denna introduktion. Annan viktig säkeretsinformation kan hittas på olika håll i texten där så är tillämpligt. Läs hela manualen inklusive avsnittet Säkerhetsinformation, innan du använder pulsoximetern. 5

14

15 KONTROLLER, INDIKATORER OCH SYMBOLER Frontpanel Baksidespanel FRONTPANEL Frontpanelens kontroller och indikatorer är arrangerade i grupper: Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C 1. Display: (panelens största yta) 2. Omkopplingspanel: (till höger på displayen) 3. Patientanslutningar: (längs panelens nederdel) 4. Nellcor-kontrollratt: (det nedre högra hörnet på panelen) 7

16 Kontroller, indikatorer och symboler Anslutningar för patientövervakning Alla patientanslutningar hos NPB-4000/C är klassificerade som CF-typ, vilket specificerar deras grad av skydd mot elektriskt överslag, och alla är graderade som defibrillatorsäkra. Följaktligen är varje anslutning märkt med följande symbol. Symbol för defibrillatorsäker utrustning av CF-typ. Varje anslutning identifieras av en unik ikon för den parameter som övervakas genom just den anslutningen. Tabell 1, definierar den övervakade parametern, anslutningens kompatibilitet och ikonen. Tabell 1: Frontpanelens anslutningar Övervakad parameter EKG SpO 2 NIBP Temperatur Anslutningens kompatibilitet Kompatibel med EKG-kablar av typ Nellcor CE-10 Kompatibel med Nellcor-sensorer och förlängningskablar för sensorer Kompatibel med blodtrycksslang av typ Nellcor SHBP-10 Kompatibel med temperaturprober av typ YSI serie 400 Ikon SpO2 % T Omkopplingspanel Symbolerna som identifierar omkopplarna och lysdiodindikatorerna (LED) på omkopplingspanelen beskrivs i Tabell 2. 8

17 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen Omkopplare/LED beskrivning På-/Av-omkopplare LED- indikator för växelströmskälla LED- indikator för likströmskälla Start/Stopp-omkopplare för NIBP NIBP STAT-ikon Omkopplare för alarmtystnad Omkopplare för hjärtfrekvensens tonvolym Omkopplare för kontrastjustering Ikon Användning Växlar NPB-4000/C mellan På- och Av-läge När den är tänd indikeras att växelström är inkopplad och att batteriet laddas När den är tänd indikeras att likström är inkopplad och att batteriet laddas Växlar mellan start och stopp för NIBP-mätning Indikerar STAT-läge, vilket aktiveras genom att trycka in NIBP-omkopplaren och hålla den intryckt under 2 sekunder Tystar temporärt ljudalarmet under ett förinställt intervall Gör det möjligt att med kontrollratten justera volymen för ljudsignalen NPB-4000: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbildens kontrast ändras till en medelinställning. Gör det även möjligt att ändra displayens kontrast med kontrollratten. NPB-4000C: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbilden växlar till alternativ färguppsättning (från vit till svart bakgrund). 9

18 Kontroller, indikatorer och symboler Displaysymboler De symboler och ikoner som används hos pulsoximeter NPB-4000/C för patientövervakning beskrivs i Tabell 3. Hjärtfrekvens (HR) /min Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den numeriska rutan Ikon för hjärtfrekvens. Identifierar rutan och indikerar enheterna, slag per sekund. Visas alltid. SpO2 % Hjärtfrekvens bestämd med SpO 2 -sensor. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av SpO 2 -sensor. Hjärtfrekvens bestämd ur EKG-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av EKG-mätning. Hjärtfrekvens bestämd ur NIBP-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av NIBP-mätning. Hjärtfrekvensalarm. Visas när en alarmgräns för hjärtfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon i vitt på svart bakgrund visas för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. SpO 2 SpO2 % Ikon för SpO 2 -ruta. Identifierar rutan och indikerar enheterna (procent). Visas alltid. Indikator för pulsamplitud. SpO 2 -alarm. Visas när en alarmgräns för SpO 2 har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 10

19 Kontroller, indikatorer och symboler NIBP 140/90 (106) mmhg 30 Tabell 3: Displaysymboler NIBP-ikon och mätenheter. Systoliskt blodtryck/diastoliskt blodtryck (värde för det medelarteriella trycket). Ikon för auto-läge och minuter mellan automatisk NIBP-mätning. Ikon för STAT-läge visas när STAT-läge är aktivt. Visning av det initiala manschettrycket som skall 180 användas vid nästa mätning. 17 Timer-ikon och minuter sedan senaste NIBPmätningen. NIBP-alarm. Visas när en alarmgräns för NIBP har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Andningsfrekvens Andningsikon och mätenheter. /min Temperatur T C Andningsalarm. Ljudalarmet har tystats temporärt och andningsfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Temperaturikon. Mätenhet för temperatur, C eller F. Temperaturalarm. Visas när en alarmgräns för temperatur har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 11

20 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den grafiska rutan EKG-vågform EKG-ikon 0.5 mv cm II SpO 2 -vågform SpO2 % Andningsvågform Storleksstapel, 1 cm hög Storleksskala Avledningspar SpO 2 -ikon ( ) Andningsikon 12

21 Kontroller, indikatorer och symboler BAKSIDESPANEL Fem anslutningar återfinns på baksidespanelen hos NPB-4000/C. Se Figur 2 och Tabell 4. Baksidespanelen inkluderar gängade anslutningar för montering av ett GCX-monteringssystem (tillbehör) Figur 2 Uppräkning 1 Likströmsingång Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Beskrivning Anslutningstyp Ikon 2-ledare; + och jord 2 Ekvipotentiell Ekvipotentiell jord 10-16V 5A 3 Defib Synk Teleplugg 2,5 mm subminiatyr 4 Växelströmsingång 3-ledaranslutning, IEC 320-mottagare V ~ Hz 1 A 5 RS-232 I/O DB-9 (hane) RS

22

23 SNABBGUIDE FÖR ANVÄNDNING Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning 1 Anslut patientkablarna till anslutningarna på frontpanelen (se Installation och användning, sid 21). 2 Anslut manschett, sensor, elektroder och prober till patienten och kablarna till pulsoximetern, utifrån vad som är lämpligt (se avsnitten om Övervakning på sidorna 55, 65, 73, 83 och 89). 3 Tryck in På/Av-knappen för att slå på pulsoximetern. NPB-4000/C kommer då att genomgå en självtest innan skärmbilden för övervakning visas. 4 Kontrollera alarmgränserna; justera vid behov. Rotera kontrollratten för att tända ikonen för Alarmgränser och tryck sedan in den så att alla alarmgränser syns. När ett gränsvärde skall ändras, roteras kontrollratten tills det önskade gränsvärdet tänds, varpå ratten trycks in. Rotera kontrollratten igen tills önskat värde erhålls. Repetera om nödvändigt. Efter inställningen roteras kontrollratten så att Return tänds. Tryck sedan in kontrollratten om du vill gå ur skärmbilden för övervakning (se ALARM OCH gränsvärden, sid 41). NPB-4000 Vid justering av skärmkontrasten trycks omkopplaren Kontrastjustering in och kontrollratten roteras tills den bästa betraktningsvinkeln erhålls. NPB-4000C Vid justering av färginställningen hålls omkopplaren Kontrastjustering intryckt tills skärmbilden får optimal kontrast för den avsedda inställningen. 15

24 Snabbguide för användning Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning Tryck in omkopplaren Tonvolym för hjärtfrekvens när hjärtfrekvensens tonvolym skall justeras och rotera kontrollratten till önskad volymnivå. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp för att initiera en blodtrycksmätning. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp och håll den intryckt under 2 sekunder för att initiera STAT-läge. En intryckning under en pågående mätning avslutar mätningen, varpå trycket i manschetten går ner (se vidare under NIBP-övervakning, sid 65). Tryck in omkopplaren Alarmtystnad för att temporärt tysta ett ljudalarm (se vidare under Alarm och gränsvärden, sid 41). För att erhålla en 20-sekunders utskrift (om en skrivare är installerad som tillbehör) trycks omkopplaren Snapshot in på skrivaren. Tryck in omkopplaren Kontinuerlig för att skapa en kontinuerlig utskrift (se Utskrift, sid 99). 5 Tryck in omkopplaren På/Av för att avsluta övervakningen och tömma skärmen. 16

25 EGENSKAPER Fysiskt/Mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör FYSISKT/MEKANISKT NPB-4000/C är en pulsoximeter av multiparameter-typ för patientövervakning. Den kompakta lättviktsenheten har måtten 26,5 cm x 21,8 cm x 16,5 cm och väger 4,9 kg utan skrivare, kablar och tillbehör. Bärhandtaget är utformat för instrumenttransport under det att batteridriven övervakning fortgår. Skrivaren (tillval) är installerad i höljet, vilket adderar 0,4 kg till enhetens vikt. Monteringsfästen är monterade på höljet för användning tillsammans med monteringsystemet GCX (tillval). Se avsnittet Extra tillbehör, sid 123. Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning 17

26 Egenskaper ELEKTRISKT DISPLAY 18 NPB-4000 drivs av en intern batteriuppsättning som ger 4 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när pulsoximetern kopplas till ett växeleller likströmsuttag. NPB-4000C drivs av en intern batteriuppsättning som ger 3 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när övervakningsmonitorn kopplas till ett växeleller likströmsuttag. Pågående batteriladdning visas av frontpanelens gröna LCD-indikatorer. Två LCD-indikatorer används, en för växeloch en för likström. Vid batteridrift indikeras batteriets laddningstillstånd av en mätar -ikon på displayens undre del. Ett varningsmeddelande visas på skärmen och ett ljudalarm hörs när det endast återstår batteriström för 15 minuters drift. Användaren bör ansluta övervakningsmonitorn till en extern strömkälla för att undvika bortfall av patientövervakning. Externa strömkällor kan anslutas, kopplas ur och återinkopplas utan att övervakningen störs. Övervakningsskärmen på NPB-4000 är en monokrom LCDdisplay som visar all grafisk och numerisk patientinformation samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmed delanden. Övervakningsskärmen på NPB-4000C är en LCD-display i färg som visar all grafisk och numerisk patientinformation, samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmeddelanden. Information i form av grafik, text och siffror grupperas i områden som användaren kan interagera med för att styra övervakningsfunktionerna och de olika elementen i skärmbildsinformationen.

27 Egenskaper Nellcor-kontrollratten och menyer Nellcor -kontrollratten gör det möjligt för en användare att interagera med display- och övervakningsfunktionerna. Genom att rotera och trycka in kontrollratten blir det möjligt rotera för användaren att flytta sig runt och göra ändringar i displayelementen och övervakningsfunktionerna. tryck Detaljer avseende denna interaktiva åtgärd beskrivs i avsnittet Display och användning, sid 29. EXTRAUTGÅNGAR Övervakningsmonitorn NPB-4000/C exporterar trend-data via en RS-232 I/O-port. Anslutningen ger även möjlighet att initiera en sköterskesignal vid ett alarm. Se vidare i avsnittet Gränssnitt för RS-232, sid 117, för ytterligare information. Övervakningsmonitorn genererar en synkroniseringssignal för defibrillering, Defib Synk. Denna Defib Synk -signal är tillgänglig på oximeterns baksidespanel. Se avsnittet Utgående DEFIB SYNk-signal, sid 121. TILLVAL OCH EXTRA TILLBEHÖR Se avsnittet Tillval och extra tillbehör, sid 123, för en beskrivning av övervakningsmonitorns tillval och extra tillbehör. 19

28

29 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid VARNING! NPB-4000/C bör endast användas efter föreskrift och av kvalificerad personal. VARNING! I USA får inte pulsoximetern anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som med all medicinsk utrustning bör patientkablaget placeras så att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte pulsoximetern NPB-4000/C för att övervaka neonatala. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om NPB-4000/C inte skall användas under en period på 2 månader eller längre, bör servicepersonal kontaktas så att batteriet kan tas bort från pulsoximetern före förvaringen. Ladda batteriet på nytt om det inte har underhållsladdats på 2 månader eller längre. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Följ lokala myndighetsföreskrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra komponenter från enheten. UPPACKNING OCH INSPEKTION NPB-4000/C pulsoximeter för patientövervakning levereras i en enda kartong. Undersök kartongen noga så att inte skador uppstått. Kontakta omedelbart transportören om någon skada upptäcks. Behåll allt förpackningsmaterial. Se vidare i avsnittet Användarens underhåll och felsökning, sid 103, för instruktioner vid returnering av skadat gods. 21

30 Installation och användning ANSLUTNING AV STRÖMKABEL Växelström (AC) Likström (DC) Se till att växelströmsuttaget är ordentligt jordat och att det har specificerad spänning och frekvens ( V AC, Hz). Koppla in växelströmskabeln till den anslutning på övervakningsmonitorns baksidespanel som identifieras med ikonen för växelström. Se Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C. Använd endast den medföljande nätkabeln från Nellcor. Om tveksamhet råder rörande växelströmskällans jordning, måste enheten drivas med hjälp av det interna batteriet. Koppla in en extern likströmskälla (10 till 16 volt DC) till den anslutning på pulsoximeterns baksidespanel som identifieras med likströmsikonen. Se Figur 2. Använd endast en Nellcorkabel för DC-anslutning. Användaren måste säkerställa att anslutningen till den externa likströmskällan uppfyller alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser. ANSLUTNING AV MÄTKABLAR VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkablar, blodtrycksslangar eller nätkabeln, p.g.a. att någon av dessa kan lossna från pulsoximetern, som då kan falla ner över patienten. EKG-kabel och avledningar Använd endast Nellcors EKG-kablar av typ CE-10 och EKGavledningar ur LE-serien tillsammans med NPB-4000/C alt. EKG-kablar och avledningar rekommenderade av Nellcors avdelning för teknisk service. Anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som är märkt med EKG-ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Anslut avledningarna till patienten enligt beskrivningen i avsnitt EKG-övervakning, sid

31 NIBP-slang och manschett Installation och användning Använd endast en slang ur Nellcors SHBP-serie och manschetter ur SCBP-serien tillsammans med NPB-4000/C alternativt en slang och manschett som rekommenderats av Nellcors avdelning för teknisk service. Se vidare under avsnittet NIBP-övervakning, sid 65. Välj sedan lämplig manschettstorlek åt patienten. Fäst manschetten på den utvalda kroppsdelen. Anslut slangen till den anslutning på frontpanelen som är märkt med en NIBP-ikon. Se Figur 1 och Tabell 1. SpO 2 -kabel och sensor Använd endast förlängningskablar för Nellcor-sensorer och SpO 2 -sensorer tillsammans med NPB-4000/C. Se vidare under avsnittet SpO 2 -övervakning, sid 73. Välj lämplig sensor för patienten och önskad applikation. Fäst sensorn på den utvalda platsen. Anslut sensorn till kabeln, och anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som identifieras med SpO 2 -ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Temperaturprob Övervakningsmonitorn använder temperaturprober som är kompatibla med YSI, serie 400. Sätt i kontakten i det kompatibla uttag på enhetens frontpanel som är märkt med temperaturikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Se avsnittet Temperaturövervakning, sid 115, för detaljer. 23

32 Installation och användning UPPSTART OCH SJÄLVTEST VARNING! Om du inte hör någon godkännandeton efter självtesten vid uppstart får övervakningsmonitorn inte användas. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI kan orsaka brännskador eller ha negativ påverkan på MRI-bilden eller övervakningsmonitorns noggrannhet. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om en indikator eller ett displayelement inte tänds, bör övervakningsmonitorn inte användas. Kontakta istället kvalificerad servicepersonal, din lokala Nellcor-representant eller Nellcors avdelning för teknisk service. Obs! Batteriet kan vara urladdat vid mottagandet. Det kommer att vara fullt uppladdat efter de första 8 timmarna som enheten varit inkopplad till en växel- eller likströmskälla. Övervakningsmonitorn drivs av interna batterier, vilka laddas upp genom NPB-4000/C-anslutningarna till externa växel- eller likströmskällor. Frontpanelens display indikerar status för den externa strömkällan, enligt sammanfattningen i Tabell 6. Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Externa strömanslutningar Växelströmskälla Likströmskälla Inga Indikationer på frontpanelen Ikon för växelström tänd. Ikon för likström tänd. En batteri- mätare visas på displayen. Ingen LED är tänd. Efter att patientsensorerna anslutits till sina ingående kablar, slås pulsoximetern på genom en kort intryckning av omkopplaren På/Av på frontpanelen. Efter att omkopplaren har tryckts in, indikerar ett ljudsignalsvar att åtgärden bearbetas av enheten. 24

33 Installation och användning En copyright-skärmbild visas under det att NPB-4000/C utför ett antal självdiagnostiska testrutiner. Se Figur 4. Copyrightskärmbilden visar vilken programvaruversion som är installerad i enheten. Ring Nellcor Technical Services för information om den senaste programvaran och eventuella uppdateringar. Copyright 1998 Analogic Corporation. All rights reserved. V 3.00 Figur 4: Copyright-skärmbild Efter att diagnostiken vid uppstart är godkänd, övergår NPB-4000/C till övervakning. Om inga avledningar har kopplats till patienten, överensstämmer displayen med den som visas i Figur 5. /min 0.5 mv cm II SpO2 % SpO2 ( ) NIBP Ð Blocked Hose ( ) /min T C mmhg / ( ) 180 x X Adult 2/14/95 16:34:36 Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar 25

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck TTSF-BPP2, ver 090821 Kortformsinstruktion BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användning av tangenterna (utanför menyn)

Användning av tangenterna (utanför menyn) Användning av tangenterna (utanför menyn) När man arbetar i BANKS mode, hantering av data minnes banker under mätande. Byte av kalibrations tabellen är inte möjlig. Grafiken av senaste signal som en kurva

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer