ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK. NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK NPB-4000/4000C Pulsoximeter för patientövervakning

2 Nellcor Puritan Bennett Inc. är ett helägt koncernbolag till Tyco Healthcare. Nellcor, Nellcor Puritan Bennett, Durasensor, C-LOCK, Oxisensor II, Dura-Y och Nellcor Puritan Bennetts vred-konfiguration är varumärken som tillhör Nellcor Puritan Bennett Inc. Information om garantin får du genom att kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcor-representant. De täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent, samt utländska motsvarigheter: 4,621,643; 4,653,498; 4,700,708; 4,770,179; Re.35,122; 4,928,692; 4,934,372; 5,351,685; 5,368,026; 5,485,847; 5,533,507 och 5,662,106.

3 INNEHÅLL Figurer Tabeller Säkerhetsinformation... 1 Allmän säkerhetsinformation... 1 Introduktion... 5 Avsedd användning... 5 Om denna manual... 5 Kontroller, Indikatorer och Symboler... 7 Frontpanel... 7 Baksidespanel Snabbguide för Användning Egenskaper Fysiskt/mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör Installation och användning Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid Display och användning Displayens konfiguration Inställning av övervakning och displayelement iii

4 Innehåll Alarm och gränsvärden Allmänt Alarmprioritet Alarm vid bortfall av övervakning Visuella alarmindikatorer Indikatorer för ljudalarm Inställning och ändring av alarmgränser Användning av skärmbilden för alarm/gränser Auto-inställning av alarmgränser Användning av den numeriska rutan Alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Omkopplare för alarmtystnad Urkoppling av alarm EKG-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för EKG Installationsanslutningar Inställning av EKG-funktioner via den numeriska rutan Inställning av EKG-vågformen via den grafiska rutan NIBP-övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för NIBP Installationsanslutningar NIBP-mätlägen Inställning av NIBP-funktionerna via den numeriska rutan. 71 SpO 2 -övervakning Allmänt Säkerhetsinformation för SpO Installationsanslutningar Inställning av SpO 2 -funktioner via den numeriska rutan Inställning av vågformen för SpO 2 via den grafiska rutan.. 80 iv

5 Innehåll Andningsövervakning Allmänt Säkerhetsinformation för andningsövervakning Installationsanslutningar Inställning av andningsfunktionerna via den numeriska rutan Inställning av andningsvågformen via den grafiska rutan.. 86 Temperaturövervakning Allmänt Inställning av temperaturfunktioner via den numeriska rutan Trender Allmänt Visning av trend-data Att välja en tvåtimmars del av den grafiska trenden för visning: Utskrift av trend-information (skrivartillval installerat): Ändring av den vertikala skalans område Val av olika trend-registreringar Sammanfattning av grafisk trend-användning Tabulära trend-data Överföring av trender via RS Utskrift Allmänt Användarunderhåll och Felsökning Felmeddelanden Service Teknisk support Returnering av systemkomponenter Byte av skrivarpapper v

6 Innehåll Specifikationer Användning Allmänt Elektriska data Driftmiljö Mätparametrar Trender Seriellt gränssnitt (RS-232) Översikt Kabelanslutning Sköterskesignal Export av trend-data Utgående defib synk-signal Utgående defib synk-signal NPB-4000/c defib synk Extra tillbehör Skrivare GCX-montering Tillbehörsväska Defib synk-kabel Ingångskabel för likström vi

7 FIGURER Innehåll Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C... 7 Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning Figur 4: Copyright-skärmbild Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar Figur 6: Typisk skärmbild för giltiga övervakade signaler Figur 7: En typisk skärmbild för övervakning Figur 8: Skärmbild med stora siffror Figur 9: Markerad EKG-grafik; Menyer för Nivå 1 och Nivå Figur 10: Skärmbild för SpO Figur 11: Visning av skärmbild för alarm/gränser Figur 12: Skärmbild för Alarmurkoppling Figur 13: Standardplacering av elektroder för EKG-avledning Figur 14: Modifierad placering av bröstavledning (MCL1) (om MCL1 används, välj Lead II) Figur 15: Hjärtfrekvensdisplay Figur 16: EKG-vågform Figur 17: Skärmbild för NIBP Figur 18: Skärmbild för SpO Figur 19: Skärmbild för SpO 2 -vågform Figur 20: Skärmbild för andningsfrekvens Figur 21: Skärmbild för andningsvågformen Figur 22: Temperaturskärmbild Figur 23: Grafiska och tabulära trend-skärmbilder Figur 24: Användning av möjligheten till Trend-bläddring Figur 25: Skrivarens användarkontroller Figur 26: Realtidsutskrift Figur 27: Utskrift av grafisk trend Figur 28: Trend-utskrift i tabellform Figur 29: Laddning av termopapper i skrivaren vii

8 Innehåll TABELLER Tabell 1: Frontpanelens anslutningar... 8 Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen... 9 Tabell 3: Displaysymboler Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Tabell 5: Snabbguide Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Tabell 7: Färgbeskrivning för NPB-4000C Table 8: NPB-4000C Batteriikon Tabell 9: Skärmbildsmenyer för SpO Tabell 10:Blinkfrekvens för visuella alarm Tabell 11:Kännetecken för ljudalarmet Tabell 12:Meny för alarm/gränser Tabell 13:Formler för auto-inställda gränser Tabell 14:Områden för alarmgränser och fabriksinställda grundvärden Tabell 15:Färgkodning av EKG-avledning Tabell 16:Elektrodpar för EKG-avledning (för avledning enligt standard) Tabell 17:Meny för hjärtfrekvens Tabell 18:Meny för EKG-vågform Tabell 19:Manschettstorlekar Tabell 20:NIBP-alarm med låg prioritet Tabell 21:NIBP-meny Tabell 22:SpO 2 -sensorer Tabell 23:SpO 2 -meny Tabell 24:SpO 2 -vågform Tabell 25:Meny för andningsfrekvens Tabell 26:Meny för andningsvågform Tabell 27:Temperaturmeny Tabell 28:Grafisk trend-meny för SpO Tabell 29:Anslutningar för seriellt gränssnitt av typ RS viii

9 SÄKERHETSINFORMATION Allmän säkerhetsinformation ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION Detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av pulsoximeter modell NPB-4000 med monokrom display och modell NPB-4000C med färgdisplay. Annan viktig säkerhetsinformation återfinns på olika håll i manualen i avsnitt som relaterar specifikt till den förebyggande informationen. Läs all text som omger all förebyggande information. Övervakningsmonitorn kommer att hänvisas till som NPB-4000/C i hela denna manual. Viktigt! Före användning bör denna handbok, anvisningar för användning av tillbehör, alla förebyggande information samt specifikationer noggrant läsas igenom. VARNING! I USA får inte övervakningsmonitorn anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som för all medicinsk utrustning måste patientkablaget placeras på ett sådant sätt att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte övervakningsmonitorn NPB-4000/C för att övervaka neonatala. VARNING! Explosionsrisk. Använd inte NPB-4000/C tillsammans med brandfarliga anestetika eller gaser. VARNING! Övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning är en förskrivningsutrustning och får endast användas av kvalificerad personal. VARNING! Användaren måste kontrollera utrustningen före användning och säkerställa att den används på ett säkert och riktigt sätt. 1

10 Säkerhetsinformation VARNING! NPB-4000/C är defibrillatorsäker. Den kan dock förbli ansluten till patienten under defibrillering eller medan en elektrokirurgisk apparat används, men mätningarna kan bli osäkra under användning och kort därefter. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. VARNING! För att säkerställa patientens säkerhet får inte övervakningsmonitorn placeras i någon position där den kan falla på patienten. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI-scanning kan leda till brännskador, att MRI-bilden påverkas negativt eller att övervakningsmonitorns noggrannhet påverkas. För att undvika brännskador bör sensorerna avlägsnas från patienten innan MRI utförs. VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkabeln, blodtrycksslangen eller nätkabeln, eftersom dessa anslutningar kan lossna från pulsoximetern varvid denna kan falla ner över patienten. VARNING! Använd inte NPB-4000/C för att övervaka patienter som är uppkopplade till hjärt/lungmaskiner. VARNING! NPB-4000/C kan inte användas effektivt på patienter som har konvulsioner eller tremor. 2

11 Säkerhetsinformation VARNING! Ibland ger elektriska signaler i hjärtat inte upphov till en perifer puls. Om patientens pulsamplitud slag-tillslag varierar signifikant (t. ex. pulsus alternans, förmaksflimmer, artificiell ventilator med snabba cykler), kan mätvärden för blodtryck och pulsfrekvens bli felaktiga och en alternativ mätmetod bör då användas för konfirmering. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: När övervakningsmonitorn NPB-4000/C ansluts till något instrument, måste man tillse att enheten fungerar på avsett vis före den kliniska användningen. Både NPB-4000 och det anslutna instrumentet måste kopplas till ett jordat uttag. Tillbehörsutrustning som är ansluten till övervakningsmonitorns datagränssnitt måste vara certifierad enligt IEC Standard 950 för databearbetande utrustning eller IEC Standard för elektromedicinsk utrustning. Alla kombinationer av utrustningar måste överensstämma med systemkraven i IEC Standard Den som kopplar in ytterligare utrustning till en anslutning för ingående eller utgående signaler konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven i systemstandard IEC Standard I tveksamma fall bör du konsultera Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcorrepresentant. 3

12

13 INTRODUKTION Avsedd användning Angående denna manual AVSEDD ANVÄNDNING Ändamål och funktion för Nellcors pulsoximeter av typen NPB-4000/C för patientövervakning, är att övervaka EKG, hjärtfrekvens, noninvasivt blodtryck (systoliskt, diastoliskt och medelarteriella tryck), funktionell arteriell syremättnad, andning och temperatur hos vuxna och pediatriska patienter på alla vårdinstitutioner och sjukhus. Enheterna kan också användas under sjukhustransporter och i andra mobila miljöer, t. ex. ambulanser. VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symptom. OM DENNA MANUAL Denna manual förklarar hur monitorn NPB-4000/C för patientövervakning installeras och hur den används. Viktig säkerhetsinformation som avser allmän användning av NPB-4000/C återfinns före denna introduktion. Annan viktig säkeretsinformation kan hittas på olika håll i texten där så är tillämpligt. Läs hela manualen inklusive avsnittet Säkerhetsinformation, innan du använder pulsoximetern. 5

14

15 KONTROLLER, INDIKATORER OCH SYMBOLER Frontpanel Baksidespanel FRONTPANEL Frontpanelens kontroller och indikatorer är arrangerade i grupper: Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C 1. Display: (panelens största yta) 2. Omkopplingspanel: (till höger på displayen) 3. Patientanslutningar: (längs panelens nederdel) 4. Nellcor-kontrollratt: (det nedre högra hörnet på panelen) 7

16 Kontroller, indikatorer och symboler Anslutningar för patientövervakning Alla patientanslutningar hos NPB-4000/C är klassificerade som CF-typ, vilket specificerar deras grad av skydd mot elektriskt överslag, och alla är graderade som defibrillatorsäkra. Följaktligen är varje anslutning märkt med följande symbol. Symbol för defibrillatorsäker utrustning av CF-typ. Varje anslutning identifieras av en unik ikon för den parameter som övervakas genom just den anslutningen. Tabell 1, definierar den övervakade parametern, anslutningens kompatibilitet och ikonen. Tabell 1: Frontpanelens anslutningar Övervakad parameter EKG SpO 2 NIBP Temperatur Anslutningens kompatibilitet Kompatibel med EKG-kablar av typ Nellcor CE-10 Kompatibel med Nellcor-sensorer och förlängningskablar för sensorer Kompatibel med blodtrycksslang av typ Nellcor SHBP-10 Kompatibel med temperaturprober av typ YSI serie 400 Ikon SpO2 % T Omkopplingspanel Symbolerna som identifierar omkopplarna och lysdiodindikatorerna (LED) på omkopplingspanelen beskrivs i Tabell 2. 8

17 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen Omkopplare/LED beskrivning På-/Av-omkopplare LED- indikator för växelströmskälla LED- indikator för likströmskälla Start/Stopp-omkopplare för NIBP NIBP STAT-ikon Omkopplare för alarmtystnad Omkopplare för hjärtfrekvensens tonvolym Omkopplare för kontrastjustering Ikon Användning Växlar NPB-4000/C mellan På- och Av-läge När den är tänd indikeras att växelström är inkopplad och att batteriet laddas När den är tänd indikeras att likström är inkopplad och att batteriet laddas Växlar mellan start och stopp för NIBP-mätning Indikerar STAT-läge, vilket aktiveras genom att trycka in NIBP-omkopplaren och hålla den intryckt under 2 sekunder Tystar temporärt ljudalarmet under ett förinställt intervall Gör det möjligt att med kontrollratten justera volymen för ljudsignalen NPB-4000: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbildens kontrast ändras till en medelinställning. Gör det även möjligt att ändra displayens kontrast med kontrollratten. NPB-4000C: Intryckning av omkopplaren gör att skärmbilden växlar till alternativ färguppsättning (från vit till svart bakgrund). 9

18 Kontroller, indikatorer och symboler Displaysymboler De symboler och ikoner som används hos pulsoximeter NPB-4000/C för patientövervakning beskrivs i Tabell 3. Hjärtfrekvens (HR) /min Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den numeriska rutan Ikon för hjärtfrekvens. Identifierar rutan och indikerar enheterna, slag per sekund. Visas alltid. SpO2 % Hjärtfrekvens bestämd med SpO 2 -sensor. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av SpO 2 -sensor. Hjärtfrekvens bestämd ur EKG-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av EKG-mätning. Hjärtfrekvens bestämd ur NIBP-mätning. Visas när hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av NIBP-mätning. Hjärtfrekvensalarm. Visas när en alarmgräns för hjärtfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon i vitt på svart bakgrund visas för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. SpO 2 SpO2 % Ikon för SpO 2 -ruta. Identifierar rutan och indikerar enheterna (procent). Visas alltid. Indikator för pulsamplitud. SpO 2 -alarm. Visas när en alarmgräns för SpO 2 har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 10

19 Kontroller, indikatorer och symboler NIBP 140/90 (106) mmhg 30 Tabell 3: Displaysymboler NIBP-ikon och mätenheter. Systoliskt blodtryck/diastoliskt blodtryck (värde för det medelarteriella trycket). Ikon för auto-läge och minuter mellan automatisk NIBP-mätning. Ikon för STAT-läge visas när STAT-läge är aktivt. Visning av det initiala manschettrycket som skall 180 användas vid nästa mätning. 17 Timer-ikon och minuter sedan senaste NIBPmätningen. NIBP-alarm. Visas när en alarmgräns för NIBP har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Andningsfrekvens Andningsikon och mätenheter. /min Temperatur T C Andningsalarm. Ljudalarmet har tystats temporärt och andningsfrekvensen har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. Temperaturikon. Mätenhet för temperatur, C eller F. Temperaturalarm. Visas när en alarmgräns för temperatur har överskridits. Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats. Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att ljudalarmet har tystats temporärt. 11

20 Kontroller, indikatorer och symboler Tabell 3: Displaysymboler Displaysymboler i den grafiska rutan EKG-vågform EKG-ikon 0.5 mv cm II SpO 2 -vågform SpO2 % Andningsvågform Storleksstapel, 1 cm hög Storleksskala Avledningspar SpO 2 -ikon ( ) Andningsikon 12

21 Kontroller, indikatorer och symboler BAKSIDESPANEL Fem anslutningar återfinns på baksidespanelen hos NPB-4000/C. Se Figur 2 och Tabell 4. Baksidespanelen inkluderar gängade anslutningar för montering av ett GCX-monteringssystem (tillbehör) Figur 2 Uppräkning 1 Likströmsingång Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar Beskrivning Anslutningstyp Ikon 2-ledare; + och jord 2 Ekvipotentiell Ekvipotentiell jord 10-16V 5A 3 Defib Synk Teleplugg 2,5 mm subminiatyr 4 Växelströmsingång 3-ledaranslutning, IEC 320-mottagare V ~ Hz 1 A 5 RS-232 I/O DB-9 (hane) RS

22

23 SNABBGUIDE FÖR ANVÄNDNING Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning 1 Anslut patientkablarna till anslutningarna på frontpanelen (se Installation och användning, sid 21). 2 Anslut manschett, sensor, elektroder och prober till patienten och kablarna till pulsoximetern, utifrån vad som är lämpligt (se avsnitten om Övervakning på sidorna 55, 65, 73, 83 och 89). 3 Tryck in På/Av-knappen för att slå på pulsoximetern. NPB-4000/C kommer då att genomgå en självtest innan skärmbilden för övervakning visas. 4 Kontrollera alarmgränserna; justera vid behov. Rotera kontrollratten för att tända ikonen för Alarmgränser och tryck sedan in den så att alla alarmgränser syns. När ett gränsvärde skall ändras, roteras kontrollratten tills det önskade gränsvärdet tänds, varpå ratten trycks in. Rotera kontrollratten igen tills önskat värde erhålls. Repetera om nödvändigt. Efter inställningen roteras kontrollratten så att Return tänds. Tryck sedan in kontrollratten om du vill gå ur skärmbilden för övervakning (se ALARM OCH gränsvärden, sid 41). NPB-4000 Vid justering av skärmkontrasten trycks omkopplaren Kontrastjustering in och kontrollratten roteras tills den bästa betraktningsvinkeln erhålls. NPB-4000C Vid justering av färginställningen hålls omkopplaren Kontrastjustering intryckt tills skärmbilden får optimal kontrast för den avsedda inställningen. 15

24 Snabbguide för användning Tabell 5: Snabbguide Steg Ikon Användning Tryck in omkopplaren Tonvolym för hjärtfrekvens när hjärtfrekvensens tonvolym skall justeras och rotera kontrollratten till önskad volymnivå. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp för att initiera en blodtrycksmätning. Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp och håll den intryckt under 2 sekunder för att initiera STAT-läge. En intryckning under en pågående mätning avslutar mätningen, varpå trycket i manschetten går ner (se vidare under NIBP-övervakning, sid 65). Tryck in omkopplaren Alarmtystnad för att temporärt tysta ett ljudalarm (se vidare under Alarm och gränsvärden, sid 41). För att erhålla en 20-sekunders utskrift (om en skrivare är installerad som tillbehör) trycks omkopplaren Snapshot in på skrivaren. Tryck in omkopplaren Kontinuerlig för att skapa en kontinuerlig utskrift (se Utskrift, sid 99). 5 Tryck in omkopplaren På/Av för att avsluta övervakningen och tömma skärmen. 16

25 EGENSKAPER Fysiskt/Mekaniskt Elektriskt Display Extrautgångar Tillval och extra tillbehör FYSISKT/MEKANISKT NPB-4000/C är en pulsoximeter av multiparameter-typ för patientövervakning. Den kompakta lättviktsenheten har måtten 26,5 cm x 21,8 cm x 16,5 cm och väger 4,9 kg utan skrivare, kablar och tillbehör. Bärhandtaget är utformat för instrumenttransport under det att batteridriven övervakning fortgår. Skrivaren (tillval) är installerad i höljet, vilket adderar 0,4 kg till enhetens vikt. Monteringsfästen är monterade på höljet för användning tillsammans med monteringsystemet GCX (tillval). Se avsnittet Extra tillbehör, sid 123. Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning 17

26 Egenskaper ELEKTRISKT DISPLAY 18 NPB-4000 drivs av en intern batteriuppsättning som ger 4 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när pulsoximetern kopplas till ett växeleller likströmsuttag. NPB-4000C drivs av en intern batteriuppsättning som ger 3 timmars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna laddas kontinuerligt när övervakningsmonitorn kopplas till ett växeleller likströmsuttag. Pågående batteriladdning visas av frontpanelens gröna LCD-indikatorer. Två LCD-indikatorer används, en för växeloch en för likström. Vid batteridrift indikeras batteriets laddningstillstånd av en mätar -ikon på displayens undre del. Ett varningsmeddelande visas på skärmen och ett ljudalarm hörs när det endast återstår batteriström för 15 minuters drift. Användaren bör ansluta övervakningsmonitorn till en extern strömkälla för att undvika bortfall av patientövervakning. Externa strömkällor kan anslutas, kopplas ur och återinkopplas utan att övervakningen störs. Övervakningsskärmen på NPB-4000 är en monokrom LCDdisplay som visar all grafisk och numerisk patientinformation samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmed delanden. Övervakningsskärmen på NPB-4000C är en LCD-display i färg som visar all grafisk och numerisk patientinformation, samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmeddelanden. Information i form av grafik, text och siffror grupperas i områden som användaren kan interagera med för att styra övervakningsfunktionerna och de olika elementen i skärmbildsinformationen.

27 Egenskaper Nellcor-kontrollratten och menyer Nellcor -kontrollratten gör det möjligt för en användare att interagera med display- och övervakningsfunktionerna. Genom att rotera och trycka in kontrollratten blir det möjligt rotera för användaren att flytta sig runt och göra ändringar i displayelementen och övervakningsfunktionerna. tryck Detaljer avseende denna interaktiva åtgärd beskrivs i avsnittet Display och användning, sid 29. EXTRAUTGÅNGAR Övervakningsmonitorn NPB-4000/C exporterar trend-data via en RS-232 I/O-port. Anslutningen ger även möjlighet att initiera en sköterskesignal vid ett alarm. Se vidare i avsnittet Gränssnitt för RS-232, sid 117, för ytterligare information. Övervakningsmonitorn genererar en synkroniseringssignal för defibrillering, Defib Synk. Denna Defib Synk -signal är tillgänglig på oximeterns baksidespanel. Se avsnittet Utgående DEFIB SYNk-signal, sid 121. TILLVAL OCH EXTRA TILLBEHÖR Se avsnittet Tillval och extra tillbehör, sid 123, för en beskrivning av övervakningsmonitorns tillval och extra tillbehör. 19

28

29 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Uppackning och inspektion Anslutning av strömkabel Anslutning av mätkablar Uppstart och självtest Inställning av datum och tid VARNING! NPB-4000/C bör endast användas efter föreskrift och av kvalificerad personal. VARNING! I USA får inte pulsoximetern anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag. VARNING! Som med all medicinsk utrustning bör patientkablaget placeras så att det inte finns risk för att patienten trasslar in sig eller stryps. VARNING! Använd inte pulsoximetern NPB-4000/C för att övervaka neonatala. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om NPB-4000/C inte skall användas under en period på 2 månader eller längre, bör servicepersonal kontaktas så att batteriet kan tas bort från pulsoximetern före förvaringen. Ladda batteriet på nytt om det inte har underhållsladdats på 2 månader eller längre. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Följ lokala myndighetsföreskrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra komponenter från enheten. UPPACKNING OCH INSPEKTION NPB-4000/C pulsoximeter för patientövervakning levereras i en enda kartong. Undersök kartongen noga så att inte skador uppstått. Kontakta omedelbart transportören om någon skada upptäcks. Behåll allt förpackningsmaterial. Se vidare i avsnittet Användarens underhåll och felsökning, sid 103, för instruktioner vid returnering av skadat gods. 21

30 Installation och användning ANSLUTNING AV STRÖMKABEL Växelström (AC) Likström (DC) Se till att växelströmsuttaget är ordentligt jordat och att det har specificerad spänning och frekvens ( V AC, Hz). Koppla in växelströmskabeln till den anslutning på övervakningsmonitorns baksidespanel som identifieras med ikonen för växelström. Se Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C. Använd endast den medföljande nätkabeln från Nellcor. Om tveksamhet råder rörande växelströmskällans jordning, måste enheten drivas med hjälp av det interna batteriet. Koppla in en extern likströmskälla (10 till 16 volt DC) till den anslutning på pulsoximeterns baksidespanel som identifieras med likströmsikonen. Se Figur 2. Använd endast en Nellcorkabel för DC-anslutning. Användaren måste säkerställa att anslutningen till den externa likströmskällan uppfyller alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser. ANSLUTNING AV MÄTKABLAR VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av sensorkablar, blodtrycksslangar eller nätkabeln, p.g.a. att någon av dessa kan lossna från pulsoximetern, som då kan falla ner över patienten. EKG-kabel och avledningar Använd endast Nellcors EKG-kablar av typ CE-10 och EKGavledningar ur LE-serien tillsammans med NPB-4000/C alt. EKG-kablar och avledningar rekommenderade av Nellcors avdelning för teknisk service. Anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som är märkt med EKG-ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Anslut avledningarna till patienten enligt beskrivningen i avsnitt EKG-övervakning, sid

31 NIBP-slang och manschett Installation och användning Använd endast en slang ur Nellcors SHBP-serie och manschetter ur SCBP-serien tillsammans med NPB-4000/C alternativt en slang och manschett som rekommenderats av Nellcors avdelning för teknisk service. Se vidare under avsnittet NIBP-övervakning, sid 65. Välj sedan lämplig manschettstorlek åt patienten. Fäst manschetten på den utvalda kroppsdelen. Anslut slangen till den anslutning på frontpanelen som är märkt med en NIBP-ikon. Se Figur 1 och Tabell 1. SpO 2 -kabel och sensor Använd endast förlängningskablar för Nellcor-sensorer och SpO 2 -sensorer tillsammans med NPB-4000/C. Se vidare under avsnittet SpO 2 -övervakning, sid 73. Välj lämplig sensor för patienten och önskad applikation. Fäst sensorn på den utvalda platsen. Anslut sensorn till kabeln, och anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som identifieras med SpO 2 -ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Temperaturprob Övervakningsmonitorn använder temperaturprober som är kompatibla med YSI, serie 400. Sätt i kontakten i det kompatibla uttag på enhetens frontpanel som är märkt med temperaturikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Se avsnittet Temperaturövervakning, sid 115, för detaljer. 23

32 Installation och användning UPPSTART OCH SJÄLVTEST VARNING! Om du inte hör någon godkännandeton efter självtesten vid uppstart får övervakningsmonitorn inte användas. VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under scanning med magnetkamera (MRI). Användning under MRI kan orsaka brännskador eller ha negativ påverkan på MRI-bilden eller övervakningsmonitorns noggrannhet. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om en indikator eller ett displayelement inte tänds, bör övervakningsmonitorn inte användas. Kontakta istället kvalificerad servicepersonal, din lokala Nellcor-representant eller Nellcors avdelning för teknisk service. Obs! Batteriet kan vara urladdat vid mottagandet. Det kommer att vara fullt uppladdat efter de första 8 timmarna som enheten varit inkopplad till en växel- eller likströmskälla. Övervakningsmonitorn drivs av interna batterier, vilka laddas upp genom NPB-4000/C-anslutningarna till externa växel- eller likströmskällor. Frontpanelens display indikerar status för den externa strömkällan, enligt sammanfattningen i Tabell 6. Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning Externa strömanslutningar Växelströmskälla Likströmskälla Inga Indikationer på frontpanelen Ikon för växelström tänd. Ikon för likström tänd. En batteri- mätare visas på displayen. Ingen LED är tänd. Efter att patientsensorerna anslutits till sina ingående kablar, slås pulsoximetern på genom en kort intryckning av omkopplaren På/Av på frontpanelen. Efter att omkopplaren har tryckts in, indikerar ett ljudsignalsvar att åtgärden bearbetas av enheten. 24

33 Installation och användning En copyright-skärmbild visas under det att NPB-4000/C utför ett antal självdiagnostiska testrutiner. Se Figur 4. Copyrightskärmbilden visar vilken programvaruversion som är installerad i enheten. Ring Nellcor Technical Services för information om den senaste programvaran och eventuella uppdateringar. Copyright 1998 Analogic Corporation. All rights reserved. V 3.00 Figur 4: Copyright-skärmbild Efter att diagnostiken vid uppstart är godkänd, övergår NPB-4000/C till övervakning. Om inga avledningar har kopplats till patienten, överensstämmer displayen med den som visas i Figur 5. /min 0.5 mv cm II SpO2 % SpO2 ( ) NIBP Ð Blocked Hose ( ) /min T C mmhg / ( ) 180 x X Adult 2/14/95 16:34:36 Figur 5: Typisk skärmbild för Inga patientanslutningar 25

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer