Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda."

Transkript

1 Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

2 Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga ur egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Upphovsrätt Bilder som tagits med PENTAX digitalkamera som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, företag och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Till användaren av kameran Det finns risk för att lagrade data kan raderas eller att kameran inte fungerar korrekt när den används i miljöer där olika installationer genererar stark elektromagnetisk strålning eller magnetfält. Enheten med flytande kristaller som används i LCD-panelen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99%, bör du vara medveten om att 0,01% av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden Om varumärken PENTAX, Optio och smc PENTAX är varumärken som tillhör PENTAX Corporation. SD-logotypen är ett varumärke. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Produkten stödjer PRINT Image Matching III. Digitala stillbildskameror, skrivare och programvaror med PRINT Image Matching hjälper fotografer att ta bilder som är mer trogna deras avsikter. Vissa funktioner finns inte i skrivare som inte följer PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alla rättigheter förbehålls. PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logotypen är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. PictBridge Med PictBridge kan man koppla kameran direkt till skrivaren och använda enhetsstandarden för direktutskrift av bilder. Man kan med några få enkla handgrepp skriva ut bilder direkt från kameran. Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

3 SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN Mycken möda har ägnats säkerheten hos denna produkt men lägg särskilt märke till säkerhetsföreskrifterna som anges med följande symboler när produkten används. Varning Försiktighet Dessa symboler anger att användaren kan råka i stora svårigheter om föreskrifterna inte följs noggrant. Dessa symboler anger att användaren kan råka i mindre till medelstora svårigheter om föreskrifterna inte följs noggrant. Om kameran Varning Ta inte isär och modifiera inte kameran. Det förekommer högspänning i kameran och det finns risk för elstötar. Vidrör under inga omständigheter kamerans invändiga delar om de frilagts på grund av att kameran t. ex. tappats, eftersom det finns risk för elstötar. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för barn så att det inte råkar sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om kortet svalts. Använd en nätadapter med spänning och effekt speciellt avsedd för denna produkt. Användning av annan nätadapter än den som specifikt är avsedd för denna produkt kan orsaka brand och elstötar. Avbryt fotograferingen, ta ur batteriet eller koppla bort nätadaptern och vänd er till närmaste PENTAX reparationsverkstad om kameran börjar ryka eller lukta konstigt. Fortsätter man fotografera kan det orsaka brand och elstötar. 1

4 Försiktighet Om batteriet kortsluts, tas isär, laddas eller upphettas, kan det brista eller explodera. Ladda inte andra batterier än laddningsbara litium-jon-batteriet D-LI8. Batteriet kan explodera eller fatta eld. Ta inte på blixten när den avfyras då det finns risk för brännskador. Avfyra inte blixten om den är i kontakt med kläderna då de kan missfärgas. Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Ta omedelbart ut batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om LCD-panelen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden eller du får vätskan i munnen. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Anslut inte apparaten med annan spänning än angiven. Andra strömförsörjningsapparater och spänningar kan orsaka brand och elektriska stötar. Angiven spänning är V AC. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. 2

5 Försiktighet Ställ inte tunga saker på nätsladden, låt inte tunga föremål falla på sladden och böj den inte så mycket att den skadas. Vänd er till en PENTAX-verkstad om nätsladden skadats. Kortslut inte och vidrör inte kontakterna på apparaten när sladden är inkopplad. Ta ur batteriet och dra ur nätsladden när du inte använder batteriladdaren. Sätt inte i nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Utsätt inte apparaten för stötar och låt den inte falla på hårda ytor. Den kan gå sönder. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Ladda inte andra batterier än de specificerade. Andra batterityper kan överhettas eller gå sönder. 3

6 Att tänka på Ta med det internationella garantibeviset på utlandsresor. Ta också med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med apparaten. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelade data kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m. Objektivet på kameran kan inte bytas. Objektivet kan inte tas loss. Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t. ex. thinner eller bensin innehållande alkohol. Undvik varma och fuktiga platser. Särskilt försiktig ska man vara med fordon som kan bli mycket varma inuti. Undvik att förvara kameran där det finns kemikalier och gifter. Ta ur den ur fodralet och förvara den på en välventilerad plats så att den inte möglar. Använd inte kameran där den kan komma i kontakt med regn, vatten eller annan vätska; kameran är inte väder-, vatten- eller vätskebeständig. Om den skulle bli våt, ska den omedelbart torkas av med en torr, mjuk trasa. Utsätt inte kameran för slag, vibrationer och tryck. Lägg kameran på en kudde som skydd när den utsätts för vibrationer från motorcyklar, bilar, båtar etc. Kameran kan användas i temperaturer mellan 0 C och 40 C. LCD-paneler blir svarta vid temperaturer omkring 60 C men återgår till det normala när temperaturen sjunker. LCD-paneler blir långsammare vid låga temperaturer. Detta är en egenskap för flytande kristaller och inte ett fel. Periodiska kontroller rekommenderas varje eller vartannat år för att bibehålla högsta prestanda. Kondens kan bildas på kamerans utsida om den utsätts för snabba temperaturväxlingar. Lägg därför kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturen stabiliserats. Skydda kameran så att inte skräp, smuts, sand, vatten, giftiga gaser, salt etc. kommer in i den då den kan skadas. Torka av vattenstänk från kameran. Se Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort (s.21). Tryck inte för hårt på LCD-skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Sätt dig inte ner med kameran i bakfickan då kamerahuset och LCD-skärmen kan skadas. Dra inte åt stativskruven för hårt när du fotograferar med stativ. 4

7 MEMO 5

8 INNEHÄLL SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN... 1 Att tänka på... 4 Bruksanvisningens innehåll... 9 Kontroll av innehållet i kartongen Ingående delar Kamerans delar Förberedelser 13 Sätta fast remmen Batteri Sätta i batteriet Ta ur batteriet Batteriladdning Använda nätadapter (Tillbehör) Sätta i och ta ur SD-minneskortet Bildstorlek och kvalitet Startinställningar Ställa in visat språk Inställning av datum och tid Snabbstart 28 Stillbildsfotografering Spela upp stillbilder Spela upp bilder Spela upp föregående eller nästa bild Rotera bilden som visas Vanliga funktioner 32 Sätta på och stänga av kameran Uppspelning (Playback Mode) Röstinspelning (Voice Recording Mode) Använda knappfunktionerna Fotograferingsfunktion (Capture Mode) Uppspelning (Playback Mode) Röstinspelning (Voice Recording Mode) Använda menyerna Så här används menyerna Menylista Fotografering 42 Fotografering Enklaste sättet att ta bilder (Green Mode - Görn funktion) Ställa in funktioner (Program Mode - Programläge) Välja bildfunktion efter motiv (Picture Mode - Bildprogram) Ta bilder av mörka motiv (Night-Scene Mode - Kvällsbildläge) Filmning (Movie Mode - Filmfunktion) Fotografera panorambilder (Panorama Assist Mode - Panoramafunktion) Ta bilder med mjuka konturer (Soft Focus Mode - Softfunktion) Fotografering med digitala filter (Digital Filter Mode - Digitalfilter) Använda förinställda funktionsinställningar (User Mode - Användarläge) Undervattensfotografering (Marine Mode - Marinfunktion) D-bilder (3D Iùage Mode - 3D-funktion)

9 Fotografering med självutlösare Fotografering med fjärrkontrollen (Tillbehör) Flerbildstagning (Continuous Shooting Mode - Flerbildstagning) Ändra motivets storlek med zoomen Intervallfilmning Ställa in fotograferingsfunktioner Ändra funktionsläge Välja fotograferingsläge (Capture Mode) Visa fotograferingsinformation i fotograferingsläge Välja fokuseringsfunktion (Focus Mode) Välja blixtfunktion Val av pixlar (Recorded Pixels) Välja kvalitetsnivå (Quality Level) Ställa in vitbalansen (White Balance) Ställa in Fokusområde (Focusing Area) Ställa in ljusmätarområde för exponeringsinställning Ställa in känsligheten (Sensitivity) Ställa in granskningstid (Instant Review Time) Ställa in skärpan (Sharpness - Kantskärpa) Ställa in färgmättnad (Color Saturation) Ställa in kontrast (Image Contrast) Ställa in exponeringen (EV Compensation - Exponeringskompensation) Spara inställningarna Spara menyalternativen (Memory - Minne) Registera funktioner i användarläge Inspelning och uppspelning 91 Spela in ljud (Röstinspelning) Spela upp ljud Lägga till en röstanteckning Stänga av röstinspelningen [Off] Uppspelning/radering/redigering 94 Uppspelning av bilder Uppspelning av stillbilder Zoomvisning Spela upp filmer Visa fotograferingsinformation i uppspelningsläge Niobildersvisning Bildspel Radera bilder, filmer och ljud Radera enstaka bilder och ljud Radera alla bilder Låsa bilder/ljud mot radering (Låsa) Titta på bilder på TV Spela upp bilder med fjärrkontrollen (Tillbehör) Ställa in utskrift (DPOF) Skriva ut enstaka bilder Skriva ut alla bilder Direktutskrift med PictBridge Koppla kameran till skrivaren Skriva ut enstaka bilder Skriva ut alla bilder Skriva ut med DPOF-inställningar Koppla bort kameran från skrivaren

10 Redigera bilder Ändra storlek och kvalitet på bilden Beskära bilder Kopiera filer Inställningar 118 Kamerainställningar Ställa in skärmen Formatera ett SD-minneskort eller det inbyggda minnet Ändra ljudinställningar Ändra datum och klockslag Ställa in tidzon Ändra Språk Byta videoformat Ändra USB-anslutningstyp Sleep Timeout (Viloläge) Ställa in automatisk avstängning Koppla funktioner (Funktionsanpassning) Ställa in QUICK-knappen Återställning till standardinställningar Ställa in larm Kontrollera larmet Ställa in larmet Stänga av larmet Tillägg 132 Kodlista för städer Tillbehör Meddelanden Felsökning Viktiga data GARANTI Register

11 Bruksanvisningens innehåll Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Förberedelser I kapitlet beskrivs vad som måste göras efter att kameran köpts innan man börjar fotografera. Studera och följ anvisningarna. 2 Snabbstart I kapitlet beskrivs enklaste sättet att ta och spela upp bilder. Läs det om du vill börja fotografera på en gång. 3 Vanliga funktioner I kapitlet beskrivs vanliga funktioner, exempelvis hur knapparna fungerar och hur man använder menyerna. Ytterligare information finns i kapitlen Fotografering, Inspelning och uppspelning, Uppspelning/radering/redigering och Inställningar. 4 Fotografering I kapitlet beskrivs de olika fotograferingssätten och hur man ställer in tillhörande funktioner, bland annat hur man använder den virtuella funktionsväljaren för ändring av fotograferingsfunktion och hur man väljer lämpligaste bildprogram efter motivet. 5 Inspelning och uppspelning I kapitlet beskrivs hur man spelar in enbart ljud och hur man lägger till ett röstmeddelande till en bild och hur man spelar upp röstmeddelanden. 6 Uppspelning/radering/redigering I kapitlet beskrivs hur man spelar upp bilder i kameran eller på en tv-apparat, hur man raderar, ändrar storlek och beskär bilder och hur man skriver ut bilder direkt på skrivaren. 7 Inställningar I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans funktioner. 8 Tillägg Här finns meddelanden som visas på LCD-skärmen och vad man gör om man får problem Vad symbolerna, som används i bruksanvisningen, förklaras nedan. 1 anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. 8 anger information som är bra att känna till. anger försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man använder kameran. 9

12 Digital Camera Operating Manual To ensure the best performance from your camera, please read the Operating Manual before using the camera. Kontroll av innehållet i kartongen Kamera Optio S5i Rem O-ST20 ( ) Programvara (CD-ROM) S-SW25 Videokabel I-AVC7 ( ) USB-kabel I-USB7 ( ) Laddningsbart litium-jonbatteri D-LI8 ( ) Batteriladdare D-BC25 ( ) Nätsladd D-CO2 ( ) Bruksanvisning (denna handbok) Delar märkta med en asterisk ( ) finns också som tillbehör. Andra tillbehör finns i avsnittet Tillbehör (s.133). 10

13 Ingående delar Framsida Power indicator Strömbrytare Fjärrkontrollmottagare Avtryckaren Blixt Mikrofon Objektiv Självutlösarlampa USB/videokontakt Remfäste DC-ingång Uttagslock Tillbaka Sökare Fokusstatuslampa (grön) Blixtstatuslampa (röd) LCD-skärm Högtalare Batteriladdarkontakt Batteri-/kortlock Stativfäste 11

14 Kamerans delar QUICK -knapp b/i-knapp q/s/z/z-knapp Avtryckaren Strömbrytare Zoomknapp/f/y Fyrvägsknapp (2345) OK-knapp DISPLAY-knapp -knapp Q Uppspelningsknapp Guider En guide till knapparnas funktion visas på LCD-skärmen när kameran används. Knapparna visas enligt nedan. Fyrvägsknapp (2) 2 Zoomknapp/f/y Fyrvägsknapp (3) 3 för digitalzoom y Fyrvägsknapp (4) 4 för beskärning Fyrvägsknapp (5) 5 DISPLAY-knapp Menyknapp i-knapp Avtryckare SHUTTER Z-knapp OK-knapp DISP OK 12

15 Förberedelser Sätta fast remmen 1 Förberedelser Skjut den smala änden av remmen genom remfästet och den andra änden genom öglan. 13

16 Batteri 1 Batteri Batteri-/kortlock Förberedelser 2 Batterispärr 1 Sätta i batteriet Sätt i medföljande batteri. 1 Öppna batteri-/kortlocket. Skjut batteri-/kortlocket i pilens riktning 1 och fäll upp locket 2. 2 Sätt i batteriet med 2-symbolen vänd mot LCD-skärmen och tryck batterispärren i pilens riktning med sidan på batteriet. 3 Stäng batteri-/kortlocket. Ta ur batteriet 1 När batteriet ska tas ur trycker man batterispärren med fingret åt samma håll som när batteriet sattes i. Dra ut batteriet. Nätadapter D-AC8 (extra tillbehör) rekommenderas om man avser att använda kameran kontinuerligt en längre tidsperiod. (1s.19) Sätt i batteriet korrekt. Vänds det fel kan det orsaka fel. Öppna inte batterilocket och ta inte ur batteriet när kameran är påslagen. Ta ur batteriet om du inte ska använda kameran under en längre tid. Datuminställningen nollställs om kameran lämnas utan batteri under en längre tid. 14

17 Batteriladdare D-BC Nätsladd Till vägguttag 2 Förberedelser 4 Kamera-laddindikator Batteriladdning Ladda batteriet med medföljande batteriladdare D-BC25 innan kameran används första gången och när meddelandet [Battery depleted] (Batteriet slut) visas. Batteriet kan laddas medan det sitter i kameran. 1 Sätt i nätsladden i batteriladdaren D-BC25. 2 Sätt i kontakten i ett eluttag. Ladda batteriet i kameran 3 Stäng av kameran. 4 Sätt i kameran i batteriladdaren. Stäng av kameran och ställ den så att objektivet vilar i urtaget i kåpan. Laddindikatorn Kamera på laddaren lyser rött när batteriet laddas och släcks när laddningen är klar. 5 Ta ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar. 15

18 1 Förberedelser Batteri-laddindikator 3 Laddning av löst batteri Du kan ta ur batteriet ur kameran och ladda det. 3 Sätt i batteriet i laddaren så att PENTAX-namnet syns. Stäng av kameran och ställ den så att objektivet vilar i urtaget i kåpan. Laddindikatorn Batteri på laddaren lyser rött när batteriet laddas och släcks när laddningen är klar. 4 Ta ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar. Du kan ladda batteriet när det sitter i kameran tillsammans med ett extra batteri. Tiden som krävs för att ladda batteriet fullt är högst cirka 100 minuter. Lämplig temperatur för batteriladdning är 0 C-40 C. Laddningstiden kan variera beroende på omgivningstemperatur och laddningsbetingelser. När batteriet börjar bli förbrukat förkortas tiden som kameran kan användas även när batteriet är fulladdat. Byt ut batteriet när detta inträffar. Du kan också ta ur batteriet ur laddaren och ladda det med tillbehöret batteriladdare D-BC8 och nätsladd D-CO2. Ladda alltid batteriet innan kameran används för första gången och när batteriet inte använts på länge. Ladda inga andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI8 med D-BC25- laddaren då batterierna annars kan överhettas eller skadas. Om batteriet satts i korrekt men laddindikatorn inte tänds kan batteriet vara trasigt. Byt till ett nytt batteri. 16

19 Ungefärlig drifttid (med fulladdat D-LI8-batteri) Antal bilder: Cirka 160 (vid 23 C med LCD-skärmen påslagen och när blixt används för hälften av bilderna) Uppspelningstid: Cirka 130 min. Antalet bilder som kan lagras baseras på CIPAs standardmätmetoder och kan variera med fotograferingsfunktion och fotograferingsbetingelser. 1 Batteriprestandan försämras tillfälligt när temperaturen sjunker. Håll batteriet varmt i fickan eller innanför rocken när du fotograferar i kyla. Prestandan återställs när batteriet återfår rumstemperatur. Ta med ett reservbatteri när du reser utomlands eller till en kall plats och när du tänker ta många bilder. Batterinivåindikator Batterinivån kan kontrolleras på -symbolen som visas på LCD-skärmen. Förberedelser (lyser grön) : Det finns tillräckligt med ström kvar. (lyser grön) : Batteriet börjar bli svagt. (lyser gul) : Batteriet är mycket svagt. (lyser röd) : Batteriet slut. [Battery depleted] (Batteriet slut.) : Kameran stängs av när meddelandet visats. 17

20 Batteriåtervinning 1 Symbolen anger att batteriet kan återvinnas. Tejpa över kontakterna och lämna in batteriet i en affär som har denna symbol. Förberedelser 18

21 Till vägguttag 1 4 Nätsladd 1 2 Förberedelser 4-symbol 3 Nätadapter Använda nätadapter (Tillbehör) Nätadapter D-AC8 rekommenderas om du tänker använda LCD-skärmen längre tid eller ska ansluta kameran till dator. 1 Kontrollera att kameran är avstängd och öppna locket för anslutningarna. 2 Anslut kabeln på nätadaptern till DC-uttaget på kameran, med 4-symbolerna mot varandra. 3 Anslut nätsladden till nätadaptern. 19

22 4 Sätt i kontakten i ett eluttag. 1 Förberedelser Kontrollera att kameran är avstängd innan nätadaptern ansluts eller kopplas bort. Kontrollera att nätsladden och DC-sladden är ordentligt isatta. Lossnar sladdarna under fotografering kan bilderna förloras. Studera handboken som följer med när du tänker använda nätadaptern. Se till att 4-symbolerna passas ihop när DC-kontakterna sätts i. Trycker man för hårt kan kontakterna skadas. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteriladdare och nätadapter Läs avsnittet på SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN på sidan 1 så minskar du risken för brand och elektriska stötar när du använder batteriladdaren och nätadaptern. Batteriladdarens och nätadapterns specifikationer finns på sida

23 Sätta i och ta ur SD-minneskortet SD-minneskort 3 Tryck in kortet och dra ut det. 1 Förberedelser SD-minneskort kan användas i kameran. Tagna bilder lagras på SD-minneskortet om ett kort finns insatt ( visas på LCD-skärmen) i kameran och i det inbyggda minnet om det inte finns något kort isatt ( visas på LCD-skärmen). Kontrollera att kameran är avstängd innan du sätter i eller tar ur SD-minneskortet Formatera oanvända minneskort och minneskort som använts i andra kameror. Anvisningar för formatering finns i avsnittet Formatera SDminneskort och inbyggda minnet (s.120). 1 Öppna batteri-/kortlocket. Skjut batteri-/kortlocket i pilens riktning 1 och fäll upp locket 2. 2 Sätt i ett SD-minneskort med etiketten (sidan med 2-symbolen) vänd mot LCD-skärmen och tryck i kortet tills det hörs ett klick. 3 Stäng batteri-/kortlocket. Tryck kortet i pilens riktning (nedåt) för att dra ut kortet. Antalet bilder som kan lagras varierar beroende på kapaciteten för SDminneskortet eller det inbyggda minnet och vilken bildstorlek och bildkvalitet som valts. (1s.23) 21

24 1 Förberedelser Säkerhetskopiering Vid sällsynta tillfällen kan data lagrade i det inbyggda minnet bli oläsbara. Vi rekommenderar att viktiga data för säkerhets skull laddas över till dator eller att data lagras på något annat medium än det inbyggda minnet. Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort Kontrollera att kameran är avstängd innan CF-kortlocket öppnas. SD-minneskort har skrivskyddsmöjlighet. Ställs brytaren på [LOCK] Skrivskydd (Låst) skyddas befintliga data och det går inte att spela in nya data, radera befintliga data eller formatera kortet. Man ska vara försiktig om SD-minneskort tas ur omedelbart efter att man använt kameran eftersom kortet kan vara varmt. Ta inte ur SD-minneskortet och stäng inte av kameran medan data spelas in på kortet, bilder och ljud spelas upp eller när kameran är kopplad till dator med USB-kabeln, eftersom man kan förlora data eller skada kortet. Böj inte SD-minneskortet och utsätt det inte för slag. Låt det inte bli vått och lagra det inte där det är varmt. Formatera oanvända kort och kort som använts i en annan kamera. Formateringsanvisningar finns i avsnittet Formatera ett SD-minneskort eller det inbyggda minnet (s.120). Ta inte ur SD-minneskortet under formateringen då det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD-minneskortet kan raderas under följande betingelser. PENTAX tar inget ansvar för data som raderats (1) om SD-minneskortet misskötts av användaren. (2) om SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störfält. (3) om kortet inte använts under en längre tid. (4) om kortet tas ur, nätadaptern kopplas bort eller batteriet tas ur medan data på kortet spelas in eller läses. SD-minneskortet har begränsad livslängd. Används det inte under en längre tid kan data på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera viktiga data i en dator. Undvik att använda eller förvara kortet där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att förvara kortet i direkt solljus och där det kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondensation. Om du använder ett långsamt SD-minneskort kan inspelning av filmscener avbrytas även om det finns plats på kortet, fotografering och uppspelning kan också ta lång tid. Kontrollera på PENTAX hemsida om SD-minneskortet passar i kameran innan du köper det. Information gällande kort kan du också få av närmaste PENTAX-verkstad. 22

25 Bildstorlek och kvalitet Välj bildstorlek och kvalitet som lämpar sig bäst för dina behov. Högre kvalitet och upplösning ger skarpare bilder för utskrift men den ökade datamängden minskar antalet bilder som kan tas. Om du väljer hög bildkvalitet och stor storlek kan det ta tio sekunder och mer innan kameran lagrat undan bilden efter tagningen. Välj lämplig upplösning och kvalitetsnivå på menyn [A Rec. Mode] (Inspelning). Hur man använder menyerna 1s.38 Välja pixlar 1s.76 1 Förberedelser Inställning av kvalitetsnivå 1s.78 Lämpliga storlekar efter hur bilderna ska användas Skriva ut bilder med skrivaren inställd för hög upplösning, Skriva ut A4-storlek och större, redigera och bearbeta bilder Klarhet, finhet Skriva ut i vykortstorlek För användning på hemsidor och som bilagor till e-brev Standardinställningen är Lämpliga kvalitet efter hur bilderna ska användas C Bäst Lägsta komprimeringen. Lämplig för stora fotokopior i A4-format. D Bättre Standardkomprimering. Lämplig för fotokopior och visning på datorskärm. E Bra Högsta komprimering. Lämplig för e-postbilagor och webbsidor. Standardinställningen är D. 23

26 1 Förberedelser Ungefärligt antal bilder som kan lagras efter storlek och kvalitet Kvalitetsnivå Bäst Bättre Bra Film Antal pixlar C D E ( ) min. 32 sek. I tabellen ovan anges ungefärligt antal bilder och inspelningstid med ett 64 Mbyte SD-minneskort. Tabellen ovan grundas på fotografering under normala förhållanden, specifierade av PENTAX och kan variera beroende på motiv, fotograferingsförhållanden, fotograferingsfunktion, SD-minneskort m.m. 24

27 Startinställningar Strömbrytare Q Uppspelningsknapp Fyrvägsknapp DISPLAY-knapp OK-knapp 1 Förberedelser Följ anvisningarna nedan för inställning av språk och/eller aktuellt datum och klockslag om startinställningarna eller datuminställningen visas när kameran sätts på. Om startinställningarna visas: 1s Ställa in visat språk, Inställning av datum och tid Om inställningar av datum/klockslag visas: 1s Inställning av datum och tid Visas ingen av bilderna behövs ingen inställning. Menyknapp Ställa in visat språk Man kan välja språk för menyer, felmeddelanden från följande: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, koreanska, kinesiska (traditionell och förenklad), och japanska. 1 Sätt på kameran. 2 Välj språk med fyrvägsknappen (45). Förinställt språk är engelska. 3 Tryck på OK-knappen. Bilden för inställning av datum visas. Initial setting Language/ English Exit City DST NYC 25

28 1 Förberedelser Inställning av datum och tid Ställ in aktuellt datum och klockslag och visningsformat. 1 Välj format för datum och klockslag Date Adjust med fyrvägsknappen (23). Date Style mm/dd/yy 24h 2 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas ovanför och under 24h. 3 Välj [24h] (24-timmarsvisning) eller [12h] (12-timmarsvisning) med fyrvägsknappen (23). 1 Exit Date Adjust Date Style 1 / 1 / : 00 OK OK mm/dd/yy 24h / 1 / : 00 Exit 4 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas över och under månaden. 5 Ändra månad med fyrvägsknappen (23). Date Adjust Date Style 1 mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM Exit 6 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas över och under dagen. 7 Ändra dag med fyrvägsknappen (23) och tryck på fyrvägsknappen (5). 2 and 3 visas över och under året. Date Adjust Date Style 1 Exit Date Adjust Date Style 1 mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM Exit 26

29 8 Gör om steg 7 för att ändra [year], [hour], och [minutes]. AM och PM växlar efter klockslaget om du valde [12h] i steg 3. 9 Tryck på OK-knappen när inställningarna är klara. Kameran är klar för fotografering. När man ställer in datum och klockslag med -knappen återkommer menybilden. Tryck på OK-knappen igen. 1 När du är klar med inställningarna och trycker på OK-knappen ställs kameran på 00 sekunder. Ställ in exakt tid genom att trycka på OK-knappen när en tidssignal (i radio, tv eller annat) når 00 sekunder. Man kan avbryta inställningsproceduren och växla till fotograferingsläge genom att trycka på -knappen. Har man gjort så visas startinställningsbilden nästa gång du sätter på kameran. Inställningarna kan ändras efter att de gjorts. Se avsnittet Ändra datum och klockslag (s.122). Förberedelser 27

30 Snabbstart Stillbildsfotografering Sökare Avtryckaren Strömbrytare 2 Snabbstart QUICK-knapp LCD-skärm Enklaste sättet att ta stillbilder beskrivs nedan. Blixten avfyras automatiskt beroende på ljusförhållandena. 1 Tryck på strömbrytaren. 2 Kameran sätts på. 2 Kontrollera motiv och fotograferingsinformation på LCD-skärmen. Fokuseringsramen i mitten på LCD-skärmen anger området för automatisk skärpeinställning. 7/18/2004 Du kan ändra storlek på motivet genom att trycka 12:00 på zoomknappen/f/y. x : gör motivet större. w : gör motivet mindre. Kontrollera motivets storlek i sökaren. Zoomknapp/f/y Fokusram Kontrollera fokuseringsområdet på LCD-skärmen då det inte finns någon fokusram i sökaren. Tryck på QUICK-knappen för att växla till grönt läge och låt kameran sköta alla fotograferingsinställningar automatiskt. Grönt läge är enklaste sättet att garantera bra bilder. Enklaste sättet att ta bilder (1s.42) 3 Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs. Fokuseringsramen på LCD-skärmen lyser grön när skärpan är inställd. 4 Tryck på avtryckaren. Bilden visas på LCD-skärmen under en sekund (direktgranskning) och spelas in på SD-minneskortet eller det inbyggda minnet. (Den gröna och röda lampan till höger i sökaren blinkar omväxlande medan bilden spelas in.) 28

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Namn på delar Zoomarm (s.45) Avtryckare (s.24) Strömbrytare, indikering (grön) (s.20) Blixt

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:44 AM SÄKERHET Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Läs mer

Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb440.book Page 1 Monday, February 19, 2007 10:44 AM Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb456.book Page 0 Friday, February 1, 2008 12:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Upphovsrätt Till användaren av kameran Om varumärken

Upphovsrätt Till användaren av kameran Om varumärken e_kb448.book Page 0 Friday, August 3, 2007 11:58 AM Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb466.book Page 0 Thursday, February 28, 2008 6:09 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb449.book Page 1 Wednesday, December 5, 2007 2:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM

e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM e_kb490.book Page 0 Wednesday, August 19, 2009 10:24 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM

e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM e_kb477.book Page 0 Monday, January 12, 2009 9:27 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Pentax_K-01_QSG.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:45 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-10 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter utomhus. Vatten-/dammtäthet: Vattentäthet på JIS-nivå

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM

OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM OptioW90_SWE.book Page 0 Wednesday, February 24, 2010 3:20 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 5:08 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får en känsla

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Startguide Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Denna Startguide ger information om hur du förbereder

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio W80 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_WS80.book Page 0 Thursday, August 20, 2009 9:16 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Kameran konstruerad för att vara vattentät/dammtät enligt JIS klass 8 och dammtät enligt JIS klass 6

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX L digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt RICOH WG-20. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM

Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM Pentax_Q_QSG_SWE.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 9:56 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får

Läs mer

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende. e_kb421.book Page 0 Friday, October 27, 2006 4:32 PM Tack för att du valde PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS.

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS. e_kb521_swe.book Page 0 Friday, March 11, 2011 4:43 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM

e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM e001_kb442_7.fm Page 0 Tuesday, February 19, 2008 12:18 PM Tack för att du valde PENTAX u digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Startguide. Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Startguide Studera denna guide innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denna Startguide ger information om hur du förbereder

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Förberedelser. Vanliga funktioner. Fotografering. Titta på och radera bilder. Redigera och skriva ut.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Förberedelser. Vanliga funktioner. Fotografering. Titta på och radera bilder. Redigera och skriva ut. Förberedelser 1 Digitalkamera Vanliga funktioner 2 Bruksanvisning Fotografering Titta på och radera bilder 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7 Använda GPSfunktionen 8 Tillägg

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning OptioM90_M900_SWE.book Page I Tuesday, May 18, 2010 10:42 AM Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. OptioM90_M900_SWE.book Page II

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX MX-1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX Q10 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Förberedelser 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Bruksanvisning Vanliga funktioner Fotografering Titta på och radera bilder 2 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM

K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM K-01_SWE.book Page 0 Wednesday, February 22, 2012 1:45 PM Tack för att du valt PENTAX O digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer