Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda."

Transkript

1 Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

2 Tack för att ni valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga ur egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans alla möjligheter. Upphovsrätt Bilder som tagits med PENTAX digitalkamera som är avsedda för annat än personligt bruk, får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, företag och utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt. Till användaren av kameran Det finns risk för att lagrade data kan raderas eller att kameran inte fungerar korrekt när den används i miljöer där olika installationer genererar stark elektromagnetisk strålning eller magnetfält. Enheten med flytande kristaller som används i LCD-panelen är tillverkad med extremt hög noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99%, bör du vara medveten om att 0,01% av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock ingen effekt på den inspelade bilden Om varumärken PENTAX, Optio och smc PENTAX är varumärken som tillhör PENTAX Corporation. SD-logotypen är ett varumärke. Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Produkten stödjer PRINT Image Matching III. Digitala stillbildskameror, skrivare och programvaror med PRINT Image Matching hjälper fotografer att ta bilder som är mer trogna deras avsikter. Vissa funktioner finns inte i skrivare som inte följer PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alla rättigheter förbehålls. PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logotypen är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation. PictBridge Med PictBridge kan man koppla kameran direkt till skrivaren och använda enhetsstandarden för direktutskrift av bilder. Man kan med några få enkla handgrepp skriva ut bilder direkt från kameran. Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

3 SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN Mycken möda har ägnats säkerheten hos denna produkt men lägg särskilt märke till säkerhetsföreskrifterna som anges med följande symboler när produkten används. Varning Försiktighet Dessa symboler anger att användaren kan råka i stora svårigheter om föreskrifterna inte följs noggrant. Dessa symboler anger att användaren kan råka i mindre till medelstora svårigheter om föreskrifterna inte följs noggrant. Om kameran Varning Ta inte isär och modifiera inte kameran. Det förekommer högspänning i kameran och det finns risk för elstötar. Vidrör under inga omständigheter kamerans invändiga delar om de frilagts på grund av att kameran t. ex. tappats, eftersom det finns risk för elstötar. Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen om halsen. Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för barn så att det inte råkar sväljas av misstag. Sök omedelbart läkare om kortet svalts. Använd en nätadapter med spänning och effekt speciellt avsedd för denna produkt. Användning av annan nätadapter än den som specifikt är avsedd för denna produkt kan orsaka brand och elstötar. Avbryt fotograferingen, ta ur batteriet eller koppla bort nätadaptern och vänd er till närmaste PENTAX reparationsverkstad om kameran börjar ryka eller lukta konstigt. Fortsätter man fotografera kan det orsaka brand och elstötar. 1

4 Försiktighet Om batteriet kortsluts, tas isär, laddas eller upphettas, kan det brista eller explodera. Ladda inte andra batterier än laddningsbara litium-jon-batteriet D-LI8. Batteriet kan explodera eller fatta eld. Ta inte på blixten när den avfyras då det finns risk för brännskador. Avfyra inte blixten om den är i kontakt med kläderna då de kan missfärgas. Gnid inte ögonen om batterivätska kommit i dem. Spola ögonen med rent vatten och sök omedelbart läkare. Tvätta området noga med vatten om batterivätska kommit på hud eller kläder. Ta omedelbart ut batteriet ur kameran om det blir varmt eller börjar ryka. Var försiktig så att du inte bränner dig. Vissa delar av kameran blir varma under användning och var försiktig eftersom det finns risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid. Se upp för glassplitter om LCD-panelen skadas. Var försiktig så att inte flytande kristall kommer på huden eller du får vätskan i munnen. Batteriladdaren och nätadaptern Varning Anslut inte apparaten med annan spänning än angiven. Andra strömförsörjningsapparater och spänningar kan orsaka brand och elektriska stötar. Angiven spänning är V AC. Ta inte isär och modifiera inte apparaten. Det kan leda till brand och elektriska stötar. Sluta genast använda apparaten och vänd er till en PENTAX-verkstad om det börjar ryka eller lukta konstigt eller om den uppför sig onormalt. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Vänd er till en PENTAX-verkstad om det skulle råka komma in vatten i apparaten. Fortsatt användning kan leda till brand och elektriska stötar. Dra ur nätsladden och avbryt användningen av apparaten vid åska som annars kan orsaka skador på apparaten, brand eller elektriska stötar. Torka av nätkontakten om den blivit dammig. Damm kan orsaka brand. 2

5 Försiktighet Ställ inte tunga saker på nätsladden, låt inte tunga föremål falla på sladden och böj den inte så mycket att den skadas. Vänd er till en PENTAX-verkstad om nätsladden skadats. Kortslut inte och vidrör inte kontakterna på apparaten när sladden är inkopplad. Ta ur batteriet och dra ur nätsladden när du inte använder batteriladdaren. Sätt inte i nätkontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Utsätt inte apparaten för stötar och låt den inte falla på hårda ytor. Den kan gå sönder. Minska riskerna genom att bara använda CSA/UL-godkänd nätsladd, typen är Type SPT-2 eller kraftigare, minst 1,5 kvmm ledningsarea, ena änden med pågjuten hankontakt (enligt NEMA-specifikation) och den andra med en pågjuten honkontakt (enligt en specifik IEC-typ för icke-industriellt bruk) eller motsvarande. Ladda inte andra batterier än de specificerade. Andra batterityper kan överhettas eller gå sönder. 3

6 Att tänka på Ta med det internationella garantibeviset på utlandsresor. Ta också med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer med apparaten. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands. Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). Inspelade data kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m. Objektivet på kameran kan inte bytas. Objektivet kan inte tas loss. Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t. ex. thinner eller bensin innehållande alkohol. Undvik varma och fuktiga platser. Särskilt försiktig ska man vara med fordon som kan bli mycket varma inuti. Undvik att förvara kameran där det finns kemikalier och gifter. Ta ur den ur fodralet och förvara den på en välventilerad plats så att den inte möglar. Använd inte kameran där den kan komma i kontakt med regn, vatten eller annan vätska; kameran är inte väder-, vatten- eller vätskebeständig. Om den skulle bli våt, ska den omedelbart torkas av med en torr, mjuk trasa. Utsätt inte kameran för slag, vibrationer och tryck. Lägg kameran på en kudde som skydd när den utsätts för vibrationer från motorcyklar, bilar, båtar etc. Kameran kan användas i temperaturer mellan 0 C och 40 C. LCD-paneler blir svarta vid temperaturer omkring 60 C men återgår till det normala när temperaturen sjunker. LCD-paneler blir långsammare vid låga temperaturer. Detta är en egenskap för flytande kristaller och inte ett fel. Periodiska kontroller rekommenderas varje eller vartannat år för att bibehålla högsta prestanda. Kondens kan bildas på kamerans utsida om den utsätts för snabba temperaturväxlingar. Lägg därför kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturen stabiliserats. Skydda kameran så att inte skräp, smuts, sand, vatten, giftiga gaser, salt etc. kommer in i den då den kan skadas. Torka av vattenstänk från kameran. Se Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort (s.21). Tryck inte för hårt på LCD-skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt. Sätt dig inte ner med kameran i bakfickan då kamerahuset och LCD-skärmen kan skadas. Dra inte åt stativskruven för hårt när du fotograferar med stativ. 4

7 MEMO 5

8 INNEHÄLL SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN... 1 Att tänka på... 4 Bruksanvisningens innehåll... 9 Kontroll av innehållet i kartongen Ingående delar Kamerans delar Förberedelser 13 Sätta fast remmen Batteri Sätta i batteriet Ta ur batteriet Batteriladdning Använda nätadapter (Tillbehör) Sätta i och ta ur SD-minneskortet Bildstorlek och kvalitet Startinställningar Ställa in visat språk Inställning av datum och tid Snabbstart 28 Stillbildsfotografering Spela upp stillbilder Spela upp bilder Spela upp föregående eller nästa bild Rotera bilden som visas Vanliga funktioner 32 Sätta på och stänga av kameran Uppspelning (Playback Mode) Röstinspelning (Voice Recording Mode) Använda knappfunktionerna Fotograferingsfunktion (Capture Mode) Uppspelning (Playback Mode) Röstinspelning (Voice Recording Mode) Använda menyerna Så här används menyerna Menylista Fotografering 42 Fotografering Enklaste sättet att ta bilder (Green Mode - Görn funktion) Ställa in funktioner (Program Mode - Programläge) Välja bildfunktion efter motiv (Picture Mode - Bildprogram) Ta bilder av mörka motiv (Night-Scene Mode - Kvällsbildläge) Filmning (Movie Mode - Filmfunktion) Fotografera panorambilder (Panorama Assist Mode - Panoramafunktion) Ta bilder med mjuka konturer (Soft Focus Mode - Softfunktion) Fotografering med digitala filter (Digital Filter Mode - Digitalfilter) Använda förinställda funktionsinställningar (User Mode - Användarläge) Undervattensfotografering (Marine Mode - Marinfunktion) D-bilder (3D Iùage Mode - 3D-funktion)

9 Fotografering med självutlösare Fotografering med fjärrkontrollen (Tillbehör) Flerbildstagning (Continuous Shooting Mode - Flerbildstagning) Ändra motivets storlek med zoomen Intervallfilmning Ställa in fotograferingsfunktioner Ändra funktionsläge Välja fotograferingsläge (Capture Mode) Visa fotograferingsinformation i fotograferingsläge Välja fokuseringsfunktion (Focus Mode) Välja blixtfunktion Val av pixlar (Recorded Pixels) Välja kvalitetsnivå (Quality Level) Ställa in vitbalansen (White Balance) Ställa in Fokusområde (Focusing Area) Ställa in ljusmätarområde för exponeringsinställning Ställa in känsligheten (Sensitivity) Ställa in granskningstid (Instant Review Time) Ställa in skärpan (Sharpness - Kantskärpa) Ställa in färgmättnad (Color Saturation) Ställa in kontrast (Image Contrast) Ställa in exponeringen (EV Compensation - Exponeringskompensation) Spara inställningarna Spara menyalternativen (Memory - Minne) Registera funktioner i användarläge Inspelning och uppspelning 91 Spela in ljud (Röstinspelning) Spela upp ljud Lägga till en röstanteckning Stänga av röstinspelningen [Off] Uppspelning/radering/redigering 94 Uppspelning av bilder Uppspelning av stillbilder Zoomvisning Spela upp filmer Visa fotograferingsinformation i uppspelningsläge Niobildersvisning Bildspel Radera bilder, filmer och ljud Radera enstaka bilder och ljud Radera alla bilder Låsa bilder/ljud mot radering (Låsa) Titta på bilder på TV Spela upp bilder med fjärrkontrollen (Tillbehör) Ställa in utskrift (DPOF) Skriva ut enstaka bilder Skriva ut alla bilder Direktutskrift med PictBridge Koppla kameran till skrivaren Skriva ut enstaka bilder Skriva ut alla bilder Skriva ut med DPOF-inställningar Koppla bort kameran från skrivaren

10 Redigera bilder Ändra storlek och kvalitet på bilden Beskära bilder Kopiera filer Inställningar 118 Kamerainställningar Ställa in skärmen Formatera ett SD-minneskort eller det inbyggda minnet Ändra ljudinställningar Ändra datum och klockslag Ställa in tidzon Ändra Språk Byta videoformat Ändra USB-anslutningstyp Sleep Timeout (Viloläge) Ställa in automatisk avstängning Koppla funktioner (Funktionsanpassning) Ställa in QUICK-knappen Återställning till standardinställningar Ställa in larm Kontrollera larmet Ställa in larmet Stänga av larmet Tillägg 132 Kodlista för städer Tillbehör Meddelanden Felsökning Viktiga data GARANTI Register

11 Bruksanvisningens innehåll Bruksanvisningen innehåller följande kapitel. 1 Förberedelser I kapitlet beskrivs vad som måste göras efter att kameran köpts innan man börjar fotografera. Studera och följ anvisningarna. 2 Snabbstart I kapitlet beskrivs enklaste sättet att ta och spela upp bilder. Läs det om du vill börja fotografera på en gång. 3 Vanliga funktioner I kapitlet beskrivs vanliga funktioner, exempelvis hur knapparna fungerar och hur man använder menyerna. Ytterligare information finns i kapitlen Fotografering, Inspelning och uppspelning, Uppspelning/radering/redigering och Inställningar. 4 Fotografering I kapitlet beskrivs de olika fotograferingssätten och hur man ställer in tillhörande funktioner, bland annat hur man använder den virtuella funktionsväljaren för ändring av fotograferingsfunktion och hur man väljer lämpligaste bildprogram efter motivet. 5 Inspelning och uppspelning I kapitlet beskrivs hur man spelar in enbart ljud och hur man lägger till ett röstmeddelande till en bild och hur man spelar upp röstmeddelanden. 6 Uppspelning/radering/redigering I kapitlet beskrivs hur man spelar upp bilder i kameran eller på en tv-apparat, hur man raderar, ändrar storlek och beskär bilder och hur man skriver ut bilder direkt på skrivaren. 7 Inställningar I kapitlet beskrivs hur man ställer in kamerans funktioner. 8 Tillägg Här finns meddelanden som visas på LCD-skärmen och vad man gör om man får problem Vad symbolerna, som används i bruksanvisningen, förklaras nedan. 1 anger sidnumret där relaterad funktion förklaras. 8 anger information som är bra att känna till. anger försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man använder kameran. 9

12 Digital Camera Operating Manual To ensure the best performance from your camera, please read the Operating Manual before using the camera. Kontroll av innehållet i kartongen Kamera Optio S5i Rem O-ST20 ( ) Programvara (CD-ROM) S-SW25 Videokabel I-AVC7 ( ) USB-kabel I-USB7 ( ) Laddningsbart litium-jonbatteri D-LI8 ( ) Batteriladdare D-BC25 ( ) Nätsladd D-CO2 ( ) Bruksanvisning (denna handbok) Delar märkta med en asterisk ( ) finns också som tillbehör. Andra tillbehör finns i avsnittet Tillbehör (s.133). 10

13 Ingående delar Framsida Power indicator Strömbrytare Fjärrkontrollmottagare Avtryckaren Blixt Mikrofon Objektiv Självutlösarlampa USB/videokontakt Remfäste DC-ingång Uttagslock Tillbaka Sökare Fokusstatuslampa (grön) Blixtstatuslampa (röd) LCD-skärm Högtalare Batteriladdarkontakt Batteri-/kortlock Stativfäste 11

14 Kamerans delar QUICK -knapp b/i-knapp q/s/z/z-knapp Avtryckaren Strömbrytare Zoomknapp/f/y Fyrvägsknapp (2345) OK-knapp DISPLAY-knapp -knapp Q Uppspelningsknapp Guider En guide till knapparnas funktion visas på LCD-skärmen när kameran används. Knapparna visas enligt nedan. Fyrvägsknapp (2) 2 Zoomknapp/f/y Fyrvägsknapp (3) 3 för digitalzoom y Fyrvägsknapp (4) 4 för beskärning Fyrvägsknapp (5) 5 DISPLAY-knapp Menyknapp i-knapp Avtryckare SHUTTER Z-knapp OK-knapp DISP OK 12

15 Förberedelser Sätta fast remmen 1 Förberedelser Skjut den smala änden av remmen genom remfästet och den andra änden genom öglan. 13

16 Batteri 1 Batteri Batteri-/kortlock Förberedelser 2 Batterispärr 1 Sätta i batteriet Sätt i medföljande batteri. 1 Öppna batteri-/kortlocket. Skjut batteri-/kortlocket i pilens riktning 1 och fäll upp locket 2. 2 Sätt i batteriet med 2-symbolen vänd mot LCD-skärmen och tryck batterispärren i pilens riktning med sidan på batteriet. 3 Stäng batteri-/kortlocket. Ta ur batteriet 1 När batteriet ska tas ur trycker man batterispärren med fingret åt samma håll som när batteriet sattes i. Dra ut batteriet. Nätadapter D-AC8 (extra tillbehör) rekommenderas om man avser att använda kameran kontinuerligt en längre tidsperiod. (1s.19) Sätt i batteriet korrekt. Vänds det fel kan det orsaka fel. Öppna inte batterilocket och ta inte ur batteriet när kameran är påslagen. Ta ur batteriet om du inte ska använda kameran under en längre tid. Datuminställningen nollställs om kameran lämnas utan batteri under en längre tid. 14

17 Batteriladdare D-BC Nätsladd Till vägguttag 2 Förberedelser 4 Kamera-laddindikator Batteriladdning Ladda batteriet med medföljande batteriladdare D-BC25 innan kameran används första gången och när meddelandet [Battery depleted] (Batteriet slut) visas. Batteriet kan laddas medan det sitter i kameran. 1 Sätt i nätsladden i batteriladdaren D-BC25. 2 Sätt i kontakten i ett eluttag. Ladda batteriet i kameran 3 Stäng av kameran. 4 Sätt i kameran i batteriladdaren. Stäng av kameran och ställ den så att objektivet vilar i urtaget i kåpan. Laddindikatorn Kamera på laddaren lyser rött när batteriet laddas och släcks när laddningen är klar. 5 Ta ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar. 15

18 1 Förberedelser Batteri-laddindikator 3 Laddning av löst batteri Du kan ta ur batteriet ur kameran och ladda det. 3 Sätt i batteriet i laddaren så att PENTAX-namnet syns. Stäng av kameran och ställ den så att objektivet vilar i urtaget i kåpan. Laddindikatorn Batteri på laddaren lyser rött när batteriet laddas och släcks när laddningen är klar. 4 Ta ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar. Du kan ladda batteriet när det sitter i kameran tillsammans med ett extra batteri. Tiden som krävs för att ladda batteriet fullt är högst cirka 100 minuter. Lämplig temperatur för batteriladdning är 0 C-40 C. Laddningstiden kan variera beroende på omgivningstemperatur och laddningsbetingelser. När batteriet börjar bli förbrukat förkortas tiden som kameran kan användas även när batteriet är fulladdat. Byt ut batteriet när detta inträffar. Du kan också ta ur batteriet ur laddaren och ladda det med tillbehöret batteriladdare D-BC8 och nätsladd D-CO2. Ladda alltid batteriet innan kameran används för första gången och när batteriet inte använts på länge. Ladda inga andra batterier än laddbara litium-jonbatterier D-LI8 med D-BC25- laddaren då batterierna annars kan överhettas eller skadas. Om batteriet satts i korrekt men laddindikatorn inte tänds kan batteriet vara trasigt. Byt till ett nytt batteri. 16

19 Ungefärlig drifttid (med fulladdat D-LI8-batteri) Antal bilder: Cirka 160 (vid 23 C med LCD-skärmen påslagen och när blixt används för hälften av bilderna) Uppspelningstid: Cirka 130 min. Antalet bilder som kan lagras baseras på CIPAs standardmätmetoder och kan variera med fotograferingsfunktion och fotograferingsbetingelser. 1 Batteriprestandan försämras tillfälligt när temperaturen sjunker. Håll batteriet varmt i fickan eller innanför rocken när du fotograferar i kyla. Prestandan återställs när batteriet återfår rumstemperatur. Ta med ett reservbatteri när du reser utomlands eller till en kall plats och när du tänker ta många bilder. Batterinivåindikator Batterinivån kan kontrolleras på -symbolen som visas på LCD-skärmen. Förberedelser (lyser grön) : Det finns tillräckligt med ström kvar. (lyser grön) : Batteriet börjar bli svagt. (lyser gul) : Batteriet är mycket svagt. (lyser röd) : Batteriet slut. [Battery depleted] (Batteriet slut.) : Kameran stängs av när meddelandet visats. 17

20 Batteriåtervinning 1 Symbolen anger att batteriet kan återvinnas. Tejpa över kontakterna och lämna in batteriet i en affär som har denna symbol. Förberedelser 18

21 Till vägguttag 1 4 Nätsladd 1 2 Förberedelser 4-symbol 3 Nätadapter Använda nätadapter (Tillbehör) Nätadapter D-AC8 rekommenderas om du tänker använda LCD-skärmen längre tid eller ska ansluta kameran till dator. 1 Kontrollera att kameran är avstängd och öppna locket för anslutningarna. 2 Anslut kabeln på nätadaptern till DC-uttaget på kameran, med 4-symbolerna mot varandra. 3 Anslut nätsladden till nätadaptern. 19

22 4 Sätt i kontakten i ett eluttag. 1 Förberedelser Kontrollera att kameran är avstängd innan nätadaptern ansluts eller kopplas bort. Kontrollera att nätsladden och DC-sladden är ordentligt isatta. Lossnar sladdarna under fotografering kan bilderna förloras. Studera handboken som följer med när du tänker använda nätadaptern. Se till att 4-symbolerna passas ihop när DC-kontakterna sätts i. Trycker man för hårt kan kontakterna skadas. Försiktighetsåtgärder vid användning av batteriladdare och nätadapter Läs avsnittet på SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN på sidan 1 så minskar du risken för brand och elektriska stötar när du använder batteriladdaren och nätadaptern. Batteriladdarens och nätadapterns specifikationer finns på sida

23 Sätta i och ta ur SD-minneskortet SD-minneskort 3 Tryck in kortet och dra ut det. 1 Förberedelser SD-minneskort kan användas i kameran. Tagna bilder lagras på SD-minneskortet om ett kort finns insatt ( visas på LCD-skärmen) i kameran och i det inbyggda minnet om det inte finns något kort isatt ( visas på LCD-skärmen). Kontrollera att kameran är avstängd innan du sätter i eller tar ur SD-minneskortet Formatera oanvända minneskort och minneskort som använts i andra kameror. Anvisningar för formatering finns i avsnittet Formatera SDminneskort och inbyggda minnet (s.120). 1 Öppna batteri-/kortlocket. Skjut batteri-/kortlocket i pilens riktning 1 och fäll upp locket 2. 2 Sätt i ett SD-minneskort med etiketten (sidan med 2-symbolen) vänd mot LCD-skärmen och tryck i kortet tills det hörs ett klick. 3 Stäng batteri-/kortlocket. Tryck kortet i pilens riktning (nedåt) för att dra ut kortet. Antalet bilder som kan lagras varierar beroende på kapaciteten för SDminneskortet eller det inbyggda minnet och vilken bildstorlek och bildkvalitet som valts. (1s.23) 21

24 1 Förberedelser Säkerhetskopiering Vid sällsynta tillfällen kan data lagrade i det inbyggda minnet bli oläsbara. Vi rekommenderar att viktiga data för säkerhets skull laddas över till dator eller att data lagras på något annat medium än det inbyggda minnet. Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort Kontrollera att kameran är avstängd innan CF-kortlocket öppnas. SD-minneskort har skrivskyddsmöjlighet. Ställs brytaren på [LOCK] Skrivskydd (Låst) skyddas befintliga data och det går inte att spela in nya data, radera befintliga data eller formatera kortet. Man ska vara försiktig om SD-minneskort tas ur omedelbart efter att man använt kameran eftersom kortet kan vara varmt. Ta inte ur SD-minneskortet och stäng inte av kameran medan data spelas in på kortet, bilder och ljud spelas upp eller när kameran är kopplad till dator med USB-kabeln, eftersom man kan förlora data eller skada kortet. Böj inte SD-minneskortet och utsätt det inte för slag. Låt det inte bli vått och lagra det inte där det är varmt. Formatera oanvända kort och kort som använts i en annan kamera. Formateringsanvisningar finns i avsnittet Formatera ett SD-minneskort eller det inbyggda minnet (s.120). Ta inte ur SD-minneskortet under formateringen då det kan skadas och bli oanvändbart. Data på SD-minneskortet kan raderas under följande betingelser. PENTAX tar inget ansvar för data som raderats (1) om SD-minneskortet misskötts av användaren. (2) om SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störfält. (3) om kortet inte använts under en längre tid. (4) om kortet tas ur, nätadaptern kopplas bort eller batteriet tas ur medan data på kortet spelas in eller läses. SD-minneskortet har begränsad livslängd. Används det inte under en längre tid kan data på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera viktiga data i en dator. Undvik att använda eller förvara kortet där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält. Undvik att förvara kortet i direkt solljus och där det kan utsättas för snabba temperaturförändringar eller kondensation. Om du använder ett långsamt SD-minneskort kan inspelning av filmscener avbrytas även om det finns plats på kortet, fotografering och uppspelning kan också ta lång tid. Kontrollera på PENTAX hemsida om SD-minneskortet passar i kameran innan du köper det. Information gällande kort kan du också få av närmaste PENTAX-verkstad. 22

25 Bildstorlek och kvalitet Välj bildstorlek och kvalitet som lämpar sig bäst för dina behov. Högre kvalitet och upplösning ger skarpare bilder för utskrift men den ökade datamängden minskar antalet bilder som kan tas. Om du väljer hög bildkvalitet och stor storlek kan det ta tio sekunder och mer innan kameran lagrat undan bilden efter tagningen. Välj lämplig upplösning och kvalitetsnivå på menyn [A Rec. Mode] (Inspelning). Hur man använder menyerna 1s.38 Välja pixlar 1s.76 1 Förberedelser Inställning av kvalitetsnivå 1s.78 Lämpliga storlekar efter hur bilderna ska användas Skriva ut bilder med skrivaren inställd för hög upplösning, Skriva ut A4-storlek och större, redigera och bearbeta bilder Klarhet, finhet Skriva ut i vykortstorlek För användning på hemsidor och som bilagor till e-brev Standardinställningen är Lämpliga kvalitet efter hur bilderna ska användas C Bäst Lägsta komprimeringen. Lämplig för stora fotokopior i A4-format. D Bättre Standardkomprimering. Lämplig för fotokopior och visning på datorskärm. E Bra Högsta komprimering. Lämplig för e-postbilagor och webbsidor. Standardinställningen är D. 23

26 1 Förberedelser Ungefärligt antal bilder som kan lagras efter storlek och kvalitet Kvalitetsnivå Bäst Bättre Bra Film Antal pixlar C D E ( ) min. 32 sek. I tabellen ovan anges ungefärligt antal bilder och inspelningstid med ett 64 Mbyte SD-minneskort. Tabellen ovan grundas på fotografering under normala förhållanden, specifierade av PENTAX och kan variera beroende på motiv, fotograferingsförhållanden, fotograferingsfunktion, SD-minneskort m.m. 24

27 Startinställningar Strömbrytare Q Uppspelningsknapp Fyrvägsknapp DISPLAY-knapp OK-knapp 1 Förberedelser Följ anvisningarna nedan för inställning av språk och/eller aktuellt datum och klockslag om startinställningarna eller datuminställningen visas när kameran sätts på. Om startinställningarna visas: 1s Ställa in visat språk, Inställning av datum och tid Om inställningar av datum/klockslag visas: 1s Inställning av datum och tid Visas ingen av bilderna behövs ingen inställning. Menyknapp Ställa in visat språk Man kan välja språk för menyer, felmeddelanden från följande: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, koreanska, kinesiska (traditionell och förenklad), och japanska. 1 Sätt på kameran. 2 Välj språk med fyrvägsknappen (45). Förinställt språk är engelska. 3 Tryck på OK-knappen. Bilden för inställning av datum visas. Initial setting Language/ English Exit City DST NYC 25

28 1 Förberedelser Inställning av datum och tid Ställ in aktuellt datum och klockslag och visningsformat. 1 Välj format för datum och klockslag Date Adjust med fyrvägsknappen (23). Date Style mm/dd/yy 24h 2 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas ovanför och under 24h. 3 Välj [24h] (24-timmarsvisning) eller [12h] (12-timmarsvisning) med fyrvägsknappen (23). 1 Exit Date Adjust Date Style 1 / 1 / : 00 OK OK mm/dd/yy 24h / 1 / : 00 Exit 4 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas över och under månaden. 5 Ändra månad med fyrvägsknappen (23). Date Adjust Date Style 1 mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM Exit 6 Tryck på fyrvägsknappen (5). 2 och 3 visas över och under dagen. 7 Ändra dag med fyrvägsknappen (23) och tryck på fyrvägsknappen (5). 2 and 3 visas över och under året. Date Adjust Date Style 1 Exit Date Adjust Date Style 1 mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM mm/dd/yy 12h / 1 / : 00 AM Exit 26

29 8 Gör om steg 7 för att ändra [year], [hour], och [minutes]. AM och PM växlar efter klockslaget om du valde [12h] i steg 3. 9 Tryck på OK-knappen när inställningarna är klara. Kameran är klar för fotografering. När man ställer in datum och klockslag med -knappen återkommer menybilden. Tryck på OK-knappen igen. 1 När du är klar med inställningarna och trycker på OK-knappen ställs kameran på 00 sekunder. Ställ in exakt tid genom att trycka på OK-knappen när en tidssignal (i radio, tv eller annat) når 00 sekunder. Man kan avbryta inställningsproceduren och växla till fotograferingsläge genom att trycka på -knappen. Har man gjort så visas startinställningsbilden nästa gång du sätter på kameran. Inställningarna kan ändras efter att de gjorts. Se avsnittet Ändra datum och klockslag (s.122). Förberedelser 27

30 Snabbstart Stillbildsfotografering Sökare Avtryckaren Strömbrytare 2 Snabbstart QUICK-knapp LCD-skärm Enklaste sättet att ta stillbilder beskrivs nedan. Blixten avfyras automatiskt beroende på ljusförhållandena. 1 Tryck på strömbrytaren. 2 Kameran sätts på. 2 Kontrollera motiv och fotograferingsinformation på LCD-skärmen. Fokuseringsramen i mitten på LCD-skärmen anger området för automatisk skärpeinställning. 7/18/2004 Du kan ändra storlek på motivet genom att trycka 12:00 på zoomknappen/f/y. x : gör motivet större. w : gör motivet mindre. Kontrollera motivets storlek i sökaren. Zoomknapp/f/y Fokusram Kontrollera fokuseringsområdet på LCD-skärmen då det inte finns någon fokusram i sökaren. Tryck på QUICK-knappen för att växla till grönt läge och låt kameran sköta alla fotograferingsinställningar automatiskt. Grönt läge är enklaste sättet att garantera bra bilder. Enklaste sättet att ta bilder (1s.42) 3 Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs. Fokuseringsramen på LCD-skärmen lyser grön när skärpan är inställd. 4 Tryck på avtryckaren. Bilden visas på LCD-skärmen under en sekund (direktgranskning) och spelas in på SD-minneskortet eller det inbyggda minnet. (Den gröna och röda lampan till höger i sökaren blinkar omväxlande medan bilden spelas in.) 28

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. PENTAX Corporation 2-36-9,Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 17-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/) PENTAX Europe GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 10, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentaxeurope.com)

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb456.book Page 0 Friday, February 1, 2008 12:32 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM

e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM e_kb471.book Page 0 Wednesday, July 30, 2008 1:25 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-10 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter utomhus. Vatten-/dammtäthet: Vattentäthet på JIS-nivå

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM

OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM OptioWG-1_QSG_SWE.book Page 0 Friday, March 11, 2011 8:53 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 5:08 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Vi rekommenderar att du studerar snabbguiden innan du börjar använda kameran så att du får en känsla

Läs mer

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM

X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM X90_OPM.book Page 0 Friday, March 12, 2010 9:44 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 3:04 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Optio W80 är vattentät, dammtät och stöttålig enligt nedan och du kan använda den i många aktiviteter

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 är vattentät, dammtät och stöttålig, se nedan, vilket gör att du kan ta med den på en mängd olika utomhusaktiviteter. Vattentät/dammtät:

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS.

Bruksanvisningen gäller för Optio WG-1 GPS och Optio WG-1. Bilderna i bruksanvisningen visar Optio WG-1 GPS. e_kb521_swe.book Page 0 Friday, March 11, 2011 4:43 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Förberedelser 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Bruksanvisning Vanliga funktioner Fotografering Titta på och radera bilder 2 3 4 Redigera och skriva ut 5 Inställningar 6 Ansluta till en dator 7

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX MX-1. Studera bruksanvisningen innan kameran används så

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX A digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM

e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM e_kb459.book Page 0 Thursday, June 21, 2007 8:46 AM Tack för att ni valt PENTAX s digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM

e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM e_kb474.book Page 0 Thursday, October 29, 2009 10:35 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera K-50. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera K-50 Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX K-50 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Tuesday, October 7, 2008 8:47 AM Tack för att du valde PENTAX e digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digital systemkamera för mellanformat. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digital systemkamera för mellanformat Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX 645Z mellanformat digital systemkamera.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera

Inledning 1. Förberedelser. Fotografering. Uppspelning. Bruksanvisning. Inställningar. Tillägg. Digitalkamera Inledning 1 Digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Kontroll

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer