VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner"

Transkript

1 Innehåll Nya funktioner och rättade fel : ( )... 3 Rättade fel : ( )... 6 Nya funktioner och rättade fel : ( )... 6 Nya funktioner och rättade fel : ( )... 7 Nya funktioner och rättade fel : ( )... 8 Nya funktioner och rättade fel : ( ) Rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : ( ) Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel (och.002): Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Ändrad funktion (Endast RaClient.exe): Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel (och ): Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 1(58)

2 Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Rättade fel : Rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel : Nya funktioner och rättade fel (SP7): Nya funktioner och rättade fel (SP6): Nya funktioner och rättade fel (SP5): Nya funktioner och rättade fel (SP4): Nya funktioner och rättade fel (SP3): Nya funktioner och rättade fel (SP2): Nya funktioner och rättade fel (SP1): Nya funktioner och rättade fel : Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 2(58)

3 = Ny/ändrad funktion = rättat fel NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk, texter MVSW-1112 Språkfilen uppdaterad på norska Hjälpfil Installation BUILD-21 BUILD-34 BUILD-14 BUILD-26 BUILD-36 BUILD-30 BUILD-33 R-Clean texter borttagen, se MVSW-1071 Kompletterade texter planritningsverktyget (R-Control). ODM, anpassat texter efter förändrad hantering i programfönstret för denna version. Information om modulen Bokad och korttyp Bokad kompletterad med ny typ lång kort-id, styra korten till grupp i användarfönster Bokad kort stöd för belysningsstyrning. Texter runt Porttelefon/Freecall funktion uppdaterade efter förändringar funktion programvara, rättningar i texter. Kamerastyrning kompletterad info om nyare SDK (Mirasys, Milestone). Förändrat installation av SQL server som bytts till SQL 2014 Express, andra datorkrav se installationsanvisning. Nyinstallation är numer spärrad mot XP, 2000, Vista och 2003 Server, uppgradering befintlig installation OK fortfarande i dessa operativ. Brandväggsundantag ändrade port 8090 borttagen, lagts mot berörda.exe filer istället, detta sker endast vid nyinstallation. Filerna Mfc70.dll, mfc70u.dll och msvcr70.dll kunde hamna fel i tidigare installationer om de inte fanns tidigare i datorn (kan även redan ligga på inte avsedd plats av andra programinstallationer). Uppgradering kunde skapa dubbla genvägar på startmenyn, uppkom i 5.38 pga förändring på benämning på genvägar och olika beroende på tidigare version. Vid uppgradering av befintlig installation kunde RaServer felaktigt registreras om och ändra inställningar, tappa bort att den ska gå som tjänst, detta om var involverat tidigare. Uppgradering från tom till kunde misslyckas på lite olika sätt beroende på vilken version man utgick från, filer byttes t ex inte ut i alla programmappar, åtgärdat. System MVSW-1061 NY systemfunktion R-Control. programlicenskontroll för R-Controlmodul. MVSW-998 Stöd för nya enhetstyper, NoKey 508 MIF och PROX (UC v2.84f8) MVSW-1047 Stöd för att aktivera fördröjd knappöppning med dörrautomatikstyrning (UC v2.84f8) MVSW-1048 Stöd för att logga komplett okänt kort-id med långa kort-id (UC v2.84f8) MVSW-1066 Sökväg till arkivering av händelser klarade inte av flera system och datorbyte av Serverapplikationen. Om det inte finns skapas nu mapp EventArchive i relation till RaServer.exe därunder skapas mappar efter systembenämning som filerna läggs i. MVSW-1071 Tagit bort stöd och koppling mot R-Clean MVSW-1041 Konfiguration MIF gick inte skicka om till vissa enheter vid DB, DIO med 2 terminaler. MVSW-1120 MIFARE profilhantering varnar vid borttagande av enheter ur exportera Vald(a) enheter. MVSW-1127 Mifarekort Datatyp ASCII kunde få klient/server häng sig. Slutade uppdatera händelsefönster. MVSW-1178 Stöd för ny Mifareprofil (fördefinierad, valbara datatyp för RCO Kombikort ) och en profilgrupp skapas, Standardgrupp RCO Kombikort med denna profil inlagd. MVSW-1038 Inloggningslösen gick att ange mer än 10 tkn men fungerar bara med 10 tkn, nu endast ange max 10 tkn. MVSW-1039 "Operatörs säkerhetsgrupper" "Egna händelsefönster" gick inte att redigera medlemmar fullt ut, på korrekt sätt. MVSW-1117 Operatör/Säkerhetsgrupp (Offline) fungerade inte korrekt med annan operatör än RCARD Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 3(58)

4 MVSW-257 Konfigurering, minskande av närvaroområden fungerar inte korrekt. MVSW-1104 Konfigureringsfönster hade problem med Närvaro konfiguration av fler anknytningar i samma domän som även påverkade system. MVSW-988 Händelsetyper, Implementerat en egenskap för prioritet, gruppering på första hand karaktärer (R-Control) Klient MVSW-1025 Dropdownlistor i menyraderna på klienten för händelser, närvaro och Indigraffönster visar nu flera rader direkt om det finns fler fönster att välja. MVSW-1046 Det gick inte att ta bort utlagda kameror i Indigraffönstren. MVSW-991 Om en larmsektion på planritningsverktyget bytte larmområde försvann den från ritningen. MVSW-1037 Porttelefonbehörighet är numer "Låsöppning med siffra från telefon" ikryssad som standard vid skapande av ny behörighet. MVSW-1040 Oändlig samtalstid är inte längre valbart för TEL50 och PA-5x. MVSW-1042 PA-59 interna kopplingarna låses för redigering som de är med PA-57 MVSW-1049 Systemenheter systemträd visar numer kommunikationsbussar som nod UC:n. MVSW-1050 Stöd för att manuellt begära omstart av undercentral från M5. MVSW-1051 Stöd för att koppla fler typer av behörigheter mot kort, (mot avdelning, grupp) MVSW-1053 Mallar kort, tillfälligt kort och boka kort fungerade dåligt / inte alls att lägga på behörigheter. MVSW-1062 Händelsefilter, fönstret gick inte att öppna i Win8. MVSW-1150 Händelsefilter. Det gick inte att dra in en enhet på en larmkaraktär. MVSW-1081 Pinkod fältet kunde få grå bakgrund felaktigt i kortadministration. MVSW-1082 Några enhetstyper (Minimap, Map59, R-TOUCH) gick det spara värden utanför giltig intervall på egenskaper utan att få upp varning. MVSW-1084 Schemaläggaren visade inga enheter vid visning av egenskaper för enheter, uppkom vid tillkomsten av offline i systemet (5.38). MVSW-1089 Text Överför nya/alla unika data till portregister ändrats för R-TOUCH MVSW-1099 Vid uppdatering av behörighetsgruppsfönster med F5 försvann egenskaper på vald behörighet i vissa situationer. MVSW-1100 Gick inte att lägga till porttelefoner i behörigheter via Tabben. MVSW-1114 Inställningar systemklocka blev fel om anknytning raderades som var valt till systemklocka. MVSW-1162 Vid aktivering tidkod och man sparar med tid satt till 0 kommer det varnas att tid behöver väljas. Server MVSW-1011 Servern kunde i vissa fall misslyckas med att visa rätt status från larmområden, kunde även ge felaktig information om kom.avbrott. Detta kunde ske i samband med uppstart av servern eller när kommunikation återgår på anknytningar. MVSW-1014 Servern kunde sluta läsa in händelser från en anknytning om kom.avbrott mot slavcentral på anknytning fanns vid uppstart. MVSW-1026 Närvaroområden uppdaterades felaktigt efter kom.avbrott, missade plocka bort användare som passerat ut ur området under avbrottet MVSW-1027 Närvaroområden klarade inte att hantera samma användare på flera anknytningar MVSW-1036 Vid inloggning skickar nu servern upp till 100 senaste händelserna den har till en klients händelsefönster (beroende på operatörsrättighet om alla blir synliga). MVSW-1043 Överföring allt till system skickade inte alltid ut kortläsarfunktioner till enheterna korrekt. MVSW-1057 Inställningar för händelsetyper kunde blandas ihop mellan karaktärer och händelser MVSW-1065 Arkivering av databas kunde få servern att avslutas felaktigt. MVSW-1087 Konfiguration av fler än ett fristående närvaroområde i kombination med läsarbehörigheter fungerade endast det första korrekt. Övriga felade och även läsarbehörigheterna påverkades. MVSW-1088 Vid konfigurering av enbart fristående närvaroområden beräknades kortlängden felaktigt, om det fanns ett vanligt närvaroområde med var det inga problem. MVSW-1126 Mifareprofiler med offline misslyckades, fick felmeddelande vid skickande till DB / DIO med 2 terminaler varav bara en stödjer offlineprofiler. MVSW-1143 Enhetsuniks data larmade och behövdes uppdateras i tid och otid med flera enheter. MVSW-1144 Vid larm enhetsunik data ur synk mot enhet repeterades händelseloggning flera gånger under pågående arbete. MVSW-1153 Fel i databashantering vid misslyckande åtgärdat, genererade omstart av RaServer. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 4(58)

5 MVSW-1154 Vid uppdatering automatiskt av enhetsunik data har det införts stöd att arbeta parallellt till flera anknytningar samtidigt. MVSW-1155 Vid ned koppling (kom.avbrott) av anknytning kunde viss hantering bli fel och Server krascha (omstart) alt. låsa sig, arbeten blev inte klara. MVSW-1156 Enhetsunik data kunde allokeras fel i databasen vilket medförde onödigt lång överföringstid. MVSW-1158 Portregister-data skickades till enheter i onödan vid sparande av användare fast informationen för enhet var oförändrat. MVSW-1159 PA59 utan display tas onödigt med som portregister och hamnade i enhetsunik data hantering i server, i vissa lägen kunde det även dyka upp som felaktigt larm för enhet. MVSW-1161 Kunde ske krasch av Server vid nedkoppling av serieportsanknytning, vilket krävde omstart av server för att åter lyckas. MVSW-1172 Vid överföring allt och man även valde överför enhetsunika data genomfördes inte säkert hela överföringen av enhetsunik data. MVSW-1175 Konfigurering Mifare utskick till enheter på fler domäner misslyckades oftast och tog onödig lång tid. MVSW-1206 AdminBin klarade inte ta bort användare utan kort i något enstaka fall. ODM DEVMVISW-405 Hanterade inte flera domäner, förändrad meny hantering vid hämta och lämna data till system. Katalog för filer flyttad, ligger nu under "%Dokument\RCO Security AB\R-CARD M5\RaODM-files". USB endast aktiv i "sökläge", anslutning av enhet. Mega MVSW-12 Larmlista för larm från larmsystem uppdateras vid uppstart/uppkoppling MVSW-1044 Standardegenskap på ingångar för ingångstyper sätts felaktigt för vissa virtuella ingångar när man lägger in ingång själv i larmområden. MVSW-1045 Utskrift och export av larmadresser visade fel ingångstyp om den saknades, nu visas ingen i dessa fall. MVSW-1063 UC50 ingång visades som dubbelbalanserad i larmområdesfönster men är endast digital. MVSW-1107 Larmområdesfönster visade felaktigt svarta fyrkanter som icon när sektioner sorteras efter typ. MVSW-1149 Fönster för konfigurering av nödöppning visades inte för ett visst larmområde vid fler larmsystem/larmområden skapade i databasen. DEVMVISW-331 Planritningsverktyget har fått möjlighet konveratera befintliga indigrafritningar med tillhörande punkter och dess motsvarande iconer., debitering MVSW-1016 Ändra så att det går att välja 95 dagar i stället för 31 för antalet visningsbara transaktioner i vision Fönsterutseende Grafiskt schema. MVSW-1091 Debiteringsfil fått stöd för ytteliggare format i XML Fasad MVSW-1139 Debiteringsformatet för ALT var begränsad nu med full längd lägenhetsnummer MVSW-1142 Debitering kunde misslyckas beräkna tidsförbrukningskostnad på maskin MVSW-1163 Om klientdatorn slog om till istället för datornamnet för anrop till servern kunde man inte komma åt och redigera sökväg till debiteringsfil. Boka MVSW-1072 Stöd för bokafiler med långt kort-id (UC v2.84f8) MVSW-1076 Stöd för att aktivera belysningsstyrning på dörrmiljö (Boka kort) (UC v2.84f8) MVSW-1080 Stöd för att boka belysningsstyrning via bokafiler, se manual (UC v2.84f8) MVSW-1077 Förbättringar i bokamodulen, bl a M5 administration röd varningstext på Boka kort övrigt se manual om inställningar och fildata tillägg. MVSW-1078 Rättningar i bokamodulen, bla prestanda och vid administration av föreningar/kort i M5 som kommer in, tas bort via bokafil MVSW-1079 Möjlighet att lägga dubbla kort med samma id för användare och bokakort via bokamodulen MVSW-1097 Bokamodul larmade inte vid PINONLY kod om det inte är aktiverat. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 5(58)

6 OPC MVSW-956 OPC, Tagset=1, B-Larm som ger A-Larm som återgått gav fel alarmstate=3, ska och är nu 2. MVSW-1054 OPC styrning av dörrar låste sig / slutade fungera slumpartat, vissa kombinationer. MVSW-1060 OPC tag för "door control" skickade iväg noll om man skickade in en blank textsträng. MVSW-1067 OPC kommandon write visades inte vid read av OPC tag. M5ToM5 MVSW-357 Larmområde i larmområde referenser från källdatabas felade i måldatabas MVSW-361 MEGA Händelsetyper Larmsystemskaraktärer sattes inte indikering "nytt larm". MVSW-625 Maskingrupp Enhet aktivera pass, passage tork och tvätt och enhet med nätverk referens konverterades inte MVSW-776 M5ToM5 fått språkstöd, tidigare endast svenska MVSW-1183 bokningar kopierades inte korrekt om kortgruppen redan fanns i måldatabas, tappade referens mot lägenhet/användaren. RÄTTADE FEL : ( ) Server MVSW-1105 Åtgärd på problem med telefonkort som har egenskapen Externt telefonnummer, då slogs aldrig angivet Prefix från TEL-50 inställning. Efter uppgraderingen krävs att utskick av berörda telefonkort utförs. OBS! detta fel uppkom av misstag i version och har inte funnits tidigare. MVSW-1106 Planritningar kunde i vissa fall visas utan sektioner i R-TOUCH 50. Överför allt Enhetsunik data till berörda R-Touch efter uppgraderingen. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk, texter MVSW-837 Texter "Utskrift" är ändrat till "Rapport" genomgående menyer och i hjälpfil MVSW-878 Felaktiga ändringar av Mifaretexter i språkfilen (t ex. MAD profil) MVSW-981 Text för valbara värden på AID '0-FFF' felaktigt och ändrat till '0-FFFF'. MVSW-997 Språktexter för operatörslogg raderad och rensade debiteringsperioder var felaktiga. Hjälpfil MVSW-592 Text för menyer, programvara osv för NoKey Offline-enheter tillagt. Förändrad beskrivning för stöd för ny version av läsarbehörighet. (UC v2.82f8) Installation MVSW-778 Brandväggsundantag vid installation läggs till för klientapplikationerna Indigraf och Excelimport. MVSW-552 Undantag i Windowsbrandvägg som styrts mot programvara tas om hand vid avinstallation. Observera att de mot portnr blir kvar. MVSW-685 Uppgradering i nyare OS (ex win8) så kommer information om medföljande sql installation upp (av os) att det inte supportas. MVSW-1008 Vid uppgradering registreras inte RaServer tjänsten om längre för att den ska bibehålla sina tidigare inställningar (t ex om man själv bytt konto som tjänsten körs med så bibehålls detta). Gäller även RcardServiceHost.exe och RaMZoneSrv.exe. DEVMVISW-305 Installation av programvara R-CARD M5 ODM tillagd och kan väljas via anpassad val om endast denna programvara önskas installeras. System MVSW-410 NY systemfunktion Offline-enheter. Hanterar NoKey offline, MIF-808. I Om R-CARD M5 presenteras aktuellt release datum för RaServer versionen. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 6(58)

7 MVSW-584 MVSW-986 MVSW-671 Stöd att ge behörighet till enstaka läsare direkt på kort, domänkonfiguration undercentral och (Läsarbehörighet på kort 0-3st). (UC v2.82f8) Lagt till stöd för nya enhetstyper MIF500 och MIF600 Varnade inte vid flashning av UC som har F8 som flashas med utan F8 att vissa programmoduler saknas. MVSW-1007 Inställningar att ange Systemnamn över 30 tecken togs emot men sparades aldrig. Nu sparar det 50 tecken. Klient MVSW-982 När inställningar moduler sparades så varnades det felaktigt för att webblösen fält ska aktiveras på användarprofiler, görs nu endast vid aktivering modul. MVSW-865 Operatörshändelse ska visa bättre, mer information om vad som ändrats i tabellen (första steg på användare kort) MVSW-787 Operatörshändelse för årskalendern nu kompletterad med information om datum, dag och domän. MVSW-1000 Inställning operatör filtrering Standard domän sätts till 'Alla' vid skapandet av operatör. MVSW-866 Telefonkort kunde sparas för fel domän så att det inte kontrollerades mot dubblett MVSW-976 Vid raderande av ett kort kunde det vid olyckliga omständigheter radera samtliga kort ur databasen, flera kriterier måste uppfyllas och i samband med programkörningsfel. MVSW-662 Konfigurera Mifare, export av profilgrupp kommer ihåg vilka enheter som man exporterat till. MVSW-668 Konfiguration enheter vid simulerad minnesberäkning togs inte energimätning med korrekt i beräkning MVSW-841 Tidkodsfältet på kort kunde det väljas/sparas värde högre än 68 tim 15 min som genererade overflow i tidkod på kortet Server MVSW-763 Användare/lägenhets kort med enbart behörighet på kortgruppen allokerades inte ut korrekt till system, debitering MVSW-995 MVSW-994 MVSW-999 MVSW-783 MVSW-990 Debiterings transaktioner och saldo kunde visa fel +/- tecken med olika operativspråk Möjlighet att radera perioder även med campingfunktion aktiverat, även att ta bort transaktioner i aktiv period. Händelser från laddning av saldo från operatör har med text för belopp samt vilken operatör i M5. Meddelanden skickades inte ut till Visionpaneler om slutdatum ändrades för att göra meddelande aktivt på nytt. Vid schemalagd periodavslut för debitering gjordes felaktig beräkning av periodavslut med följden att det generade fellogg och felaktig info om misslyckad körning av schemat. MVSW-1001 Konfiguration av maskingrupper lägger upp automatiskt koppling till Enhet med Nätverk (CMIS) mot NetMaster enhet när sådan finns på lokalbuss. M5ToM5 MVSW-358 MVSW-983 Utgångstyper som är karaktärsstyrda har visuellt tappat bort karaktären (även till viss del inte fungerat också) för att alla värden på karaktärerna inte konverterades till måldatabas. Export användare, Telefonkort fungerade inte alltid med följden att alla telefonkort inte kom över till måldatabas. Kunde även bli så att alla kort under sådan användare inte kom över. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk, texter MVSW-849 Konfig. Mif-läsare serienummer, texten Längd (antal tecken) ändrat till korrekta Längd (antal bytes). Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 7(58)

8 Hjälpfil Installation MVSW-765 Klient MVSW-819 MVSW-825 MVSW-851 Server MVSW-834 MVSW-828 MVSW-833 MVSW-840 MVSW-362 MVSW-468 MVSW-797 MVSW-857 Lagt till lite info om UC-50/4M, begränsad undercentral. OPC tagmode ändrad standardvärde från 2 till 1 för att underlätta för integratörer vid nyinstallation. Konfigurera enheter, om tom domän dragits in vid konfigurering var inte konfigurering möjlig om man försökte dra in annan domän. Systemenheter kunde felaktigt visa LS-50 för borthämtade enheter Utskrift maskingrupper visade felaktig larmområden i stället för förval. Vid utskick av sektioner som är kopplade till flera larmområden till R-TOUCH skickades dessa dubbelt i onödan. Vid hämtning av befintlig nollmodems-anknytning och fast uppkopplad kunde det misslyckas ibland. Vid överföring allt till R-TOUCH skickade inte riktigt allt. Vid hämtning och licensfel blir anknytningen gulmarkerad och måste hämtas om. XML export av OPC larm saknade information för egendefinierade karaktärer. XML export av OPC larm fick fel identifierare om enheter togs bort i system. XML export av OPC larm saknade information för senare tillkomna karaktärer och ingångstyper XML export av OPC larmområden bibehöll inte noder utan startade om från 8001 för varje larmsystem., Webboka MVSW-827 När Webboka skulle göra kontroll av lediga pass maskingrupper mot centralen kunde det skickas felaktiga värden, berör i första hand API för 3:dje parts lösning. M5ToM5 MVSW-622 MVSW-852 MVSW-855 MVSW-856 System MVSW-392 MVSW-820 Inloggningsfönster för M5ToM5 kan hamna i bakgrunden och syntes inte i taskbar och växla med alt-tab Misslyckades vid kopiering av funktioner (Systemenheter) MEGA:s karaktärer konverterades inte vid inlägg i måldatabas till rätt domän, kunde ge följden som rättningen MVSW-378 i version fixade. Rättningen MVSW-145 (5.36.5) fallit bort i version återförd. Mifare utskick av konfiguration skickade i vissa lägen felaktigt kontrollvärde och gav till följd av detta "Systemfel, felkonfigurerad läsare" vid t ex omstart undercentral, hämtning anknytning osv. Stöd för hantera begränsad undercentral UC-50/4M. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk, texter MVSW-802 Händelsevisning, texter saknat språkstöd på vissa senare tillagda virtuella ingångar. Hjälpfil Väsentlig funktion, summa låskolv olåst för larmområden beskrivs, sök i index Rättning sida Larmområden textfel och begränsning felaktigt angivet. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 8(58)

9 Klient MVSW-94 MVSW-317 MVSW-785 MVSW-791 MVSW-804 MVSW-805 MVSW-789 MVSW-801 Årskalender, förbättrat att markerad dag inte döljer färg längre, blir lite mörkare nu istället. Årskalender F5 update borttagna ändrade dagar försvann inte färgindikering på. Årskalender, diverse mindre förbättringar av brister. Rättat fel när man har utfört "Användarfönster efter att man skapat ny användare och trycker F5 uppdatera, så fick man" "35601 Element not found". Efter att ny avdelning eller gruppmapp skapades visades inte rätt namn i dropplista på den nya mappen. I Systemenhetsträdet kunde man i vissa fall få 13 Type mismatch med LS-50. Konfiguration av central i zonägande central, under val av flik Larm visades "Hämta centralens inställningar" felaktigt. Systemenheter utgångsegenskapen "Systemet uppkopplat mot PC" var tillgänglig på felaktiga enhetstyper (finns bara på UC) Mega MVSW-230 Möjlighet att välja ingångsfunktion låskolvsläge låst för dörrmiljö. Finns nu 2 låskolvlägen, olåst och låst. (UC v2.74f8) MVSW-796 Stöd för virtuell ingång enbart för dörravkänning status, används den så övertar den vissa delar från virtuella dörruppbruten (UC v2.74f8) MVSW-806 Systemenheter ingångsegenskapen fungerade inte att koppla Aktivera batteritest på UPS på samma UC-50 ingång som UPS var ansluten på.., Webboka MVSW-800 När status för maskingrupp ska visas i webboka eller appen för lägenhet/användare så kunde det visas felaktig för annan kortgrupp än sina egna. Server MVSW-263 System MVSW-225 MVSW-782 Förbättrade rutiner när R-CARD M5 tappar anslutning mot SQL (databasen). För att återansluta startar servern vilket får följden att klienterna blir urloggade och måste startas om. Stöd för att hantera väsentlig funktion i systemet, kontroll av kolvlägen dörrmiljöer summa utgång status per larmområde. (UC v2.74f8) Kundinloggning Portalinloggning förbättrad för att hantera flera system och flera servrar Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 9(58)

10 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk, texter MVSW-687 Vissa senare händelser/larmtyper gav siffror i stället för text MVSW-693 Händelsetext med inslagsbegränsning saknar ett mellanslag Hjälpfil Installation MVSW-711 MVSW-696 AdminBin beskrivning hantering fönstret AdmiinBin console, för att utföra AdminBin jobb på schemalagd körning Diverse förbättringar R-CARD M5 registrering, bl a. läsa aktiveringsfil i operativsystem på andra språk än svenska. Kompletterar vid installation RaSettings.ini med aktivering av logg level 2 (felloggar till fil). Klient MVSW-508 Utskrifter händelser export till fil felade vid förekomst av händelsen "Passage in / ( )" MVSW-645 Vid kvittering av alla larm i larmfönstret slutar nu röda indikeringen blinka MVSW-653 Utskrifter händelser export hanterade inte/hanterades felaktigt händelsen "Passage UT" MVSW-684 Förtydligat meddelandet vid felaktig DCOM-rättighet vid start av planritningar. MVSW-686 Vid uppgradering av mjukvara till R-TOUCH (även 2*PA59D) från M5, aktiveras "Överföring unik data..." för överföring. MVSW-699 Operatörsrättigheter. Säkerhetsgrupp inställning för händelsetyper gick inte, sparade inte ner fulla rättigheter för säkerhetsgruppen. MVSW-703 Överföring allt / nytt ändrat och valet för "Överför unik data.." inkluderar nu R-TOUCH och Vision. MVSW-708 Systemträdet kunde försvinna i behörighetsgrupper efter att fönstret stängs med shift stäng. MVSW-710 Automatöppning av Indigraf-fönster sker nu endast när det kommer aktivt larm. MVSW-717 När man från Användarfönster valde redigera behörighetsgrupper som växlar till öppnat behörighetsgruppsfönster, laddades behörighetsgruppsfönstret om med data på nytt i onödan i flertal fall. MVSW-718 Valde man att i behörighetsgrupper skapa ny via icon i verktygsraden kunde den skapas i fel domän eller inte alls. MVSW-719 När man i behörighetsfönstret hade valt en behörighet och växlade mellan olika programfönster med samma domänval och kom tillbaka till behörigheter så kunde fönsterat laddas om och tappa fokus på vald behörighet. MVSW-731 Säkerhetsgrupper redigera medlemmar på användare satte i vissa lägen fel rättighet på korten i databasen så korten inte blev synliga under användare för operatör. MVSW-764 Klientprogram kunde avslutas felaktigt vid problem med DCOM till servern när den växlar DCOM säkerheten, följden att DCOM inställning inte blev rätt MVSW-767 Vid DCOM problem visas nu ett annat meddelande när problemet ligger på klientsidan. Indigraf MVSW-597 MVSW-773 M5ToM5 MVSW-777 Indigraf visar statusfärg på larmområdessymbolen Inloggningskomponent till Indigraf m.f justerad för att få samma funktion (kan växla DCOM inställningar) och utseende som i M5 Arbetsstationsinloggning M5ToM5 klarade inte av att kopiera behörigheter och zoner utan enheter. WebNärvaroServern MVSW-771 MVSW-772 MVSW-768 RaMZoneSrv servern exponerade inte ut rätt versionsnummer till Webapplikationen Webnärvaro kunde visa konstiga tecken om fält användes som saknades eller är inställda att inte vara synliga i systemet. Problem löst med att WebNärvaro slutade fungera, uppdateras efter ett tag med M5 version Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 10(58)

11 Mega MVSW-502 MVSW-664 MVSW-689 MVSW-707 MVSW-631 MVSW-673 MVSW-748 Utskrift händelser med val av enskilda larmsektionerna tog inte med andra händelsetyper som valts. Larmadresser angivna med > 9999 visas felaktigt med 0 i händelselogg Stöd för att aktivera batteritest UPS från ingång i systemet för en central (krav UC v2.73) Larmområdesfönster visade svarta fyrkanter när sektioner sorteras efter typ istället som det ska vara med + alt för visa mapp, expanderad mapp. Stöd för ny licens Webbokning för Vision WEB / MOBIL. (Webbokning v ) DIBS betalning via Webboka uppdaterade inte alltid saldot vid insättning. Det kom in i databas men fördes inte ut till systemet R-CARD M5 fönstret bokningar kunde misslyckas att presentera flera nyttjare av samma pass. Server MVSW-263 R-CARD M5 klarade inte av att SQL databasen slutar fungerar eller tappar kontakt, numer i sådant läge så startar servern om (eventuella inloggade klienter får meddelande) och tillåter inte inloggning förens den fått kontakt med databasen igen. MVSW-677 Vid uppstart av dator kunde ServerHosttjänsten och servertjänsten låsa sig så det inte gick att logga in. MVSW-688 Stöd att visa händelse när enhet är utbytt och låst, nycklad på lokalbussen. MVSW-694 Om ingen inställning för loggning finns i RaSettings.ini kör servern med level 2. MVSW-697 Loggfilen kontrolleras och arkiveras när den uppnår viss filstorlek. MVSW-725 Vid uppstart av RaServer sätts DCOM rättigheter automatiskt för att RaServiceHost ska kunna startas och användas lokalt i datorn. MVSW-727 Vid vissa arbeten domäner så låste servern alla system felaktigt. MVSW-729 RaServer kunde krascha i samband klient loggades ur pga. att inte klientprogram avslutats helt vid föregående urloggning (t ex. klientprogram kraschat). MVSW-781 NAP, närvaro och antipassback hantering område klarade inte nollställa kort och nollställa område. System, Administrera M5-databaser klientsäkerhet i nätverk DEVMVISW-250 Anomalifunktionalitet. AdminBin under Databas verktyg som t ex. söka upp ej använda kort, användare utan kort osv. MVSW-712 Den förenklade inställningen för DCOM ändrad, medger inte längre kör/start av server från fjärr. MVSW-720 Manuell DCOM inställning visade inte timglas när domän valdes i listan. MVSW-722 Gick inte att ta bort manuella DCOM rättigheter trots att det finns knappar för detta MVSW-724 Justerat Ikoner på konton, visades alltid som grupp när inställningar kontrolleras i efterhand MVSW-726 Fönstret Administrera M5-databser är knappen Klientsäkerhet flyttad lite för att förtydliga att det inte är kopplat till databaserna. MVSW-732 Valda DCOM säkerhet visade inte aktuell inställning för förenklad om man skiftar mellan de 3 DCOM alternativen. MVSW-779 Operatörsrättigheter var inte helt korrekt för begränsade operatörer i bl a planritningsadministration. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 11(58)

12 RÄTTADE FEL : ( ) MVSW-716 MVSW-714 MVSW-698 När man skapade en ny grupp syntes den inte direkt i användarens droplista som ett val Vid borttagning av grupp raderades inte användare korrekt i systemet. Närvarofönster i klient uppdaterades inte med användare NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk Hjälpfil Information om hantera planringar tillagd. Hjälpkonstanter för att komma rätt via F1 tangent från nya programvyerna i redigera planritningar bl.a. till informationen om planritningshantering och redigering. Information om enhet R-TOUCH tillagd. Information om Lokalbusskommunikation via IP tillagd. Installation MVSW-620 MVSW-636 MVSW-665 Klient Tagit bort argumentet Minimize från RaMonitor Några oanvända filer är borttagna ur installationen SQL kommer numera inte försöka installeras i operativsystem nyare än Windows 8 och Windows 2012 server. Pga. medlevererad SQL inte tillåts i dessa operativsystem. MVSW-596 Åtgärdat Run-time error '91' när ett kort tas bort utan att det är valt direkt via högerklicksmenyn. MVSW-493 Om en klient behöver avslutas för att den förlorat kontakten med server visades inte orsaken. MVSW-601 Om klinten får fel mot servern som kräver avslut stängdes inte den egna processen ner. MVSW-504 När servern skickade händelser till klienten frågade klienten servern efter kopplad kamera på alla händelser, nu får klienten det direkt i händelsen från servern. MVSW-505 När klienten gör utskrift på händelser frågade den servern på alla händelser om det är en kamerahändelse, nu får klienten det direkt i händelsen från servern. MVSW-629 Vid konfigurering av lokalbuss via TCP/IP kunde varning för krypteringsnyckel ligga kvar felaktigt MVSW-665 Gick inte sätta upp systembuss över ip (uppkom i ). MVSW-675 När klient tappat kontakt med server så kom meddelandefönster upp flertal gånger, nu ska det ske endast en gång per process. Mega MVSW-582 MVSW-626 MVSW-643 M5ToM5 MVSW-394 System "Behörighetsnivå 8 har numer inte rättigheten "Tillgång till alla ingångar/sektioner (även med begränsad åtkomst)" som standard som hämtats bort och har larmsektioner på sig ska inte tas bort från informationsdata till R-Touch, det görs automatiskt i enheten. Vid start av debiteringsberäkning från klient på ny debiteringsperiod ( Debitering) utfördes ett felaktigt anrop som genererade felhantering både i klient och servern. Importen stannade slumpvis på post (kort). MVSW-356 Skapat möjlighet till att slå på loggning av felhantering i servern för felsökning. MVSW-395 Fel vid uppgradering av mjukvara till MIF-65, flashfilen misslyckades i MVSW-465 Läckage av systemresurser åtgärdat i R-CARD M5 servern. MVSW-492 M5 Klienten kunde förlora DCOM kontakten och låsa om det är mycket trafik mellan klient och server MVSW-490 M5 Klienten kunde felaktigt anropa servern efter ett redan påbörjat anrop vid extremt mycket kommunikation mot servern. MVSW-534 En kontroll av data tog inte hänsyn till att enheter är borthämtade Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 12(58)

13 MVSW-559 Fel kan ske om bland annat en klient ligger igång under tiden som servern avslutas och kommer igång på nytt och en post sedan sparas om från klienten. MVSW-604 R-CARD M5 Monitor konsumerade systemresurser och slutade fungera efter en tid om det låg öppet MVSW-603 R-CARD M5 Monitor fönster breddad för att visa information bättre. MVSW-606 Klienter som inte prenumererar på systemtid faller inte ur servern om dessa avslutades felaktigt MVSW-608 Uppdaterad RaMZoneSrv (WebNärvaron) för ny händelseevent från Servern MVSW-612 Vid avslut av närvarotjänsten (RaMZoneSrv) loggades den inte ut ur RaServern. MVSW-613 Vid urloggning/avslut av klienter körde servern kod som inte fungerade korrekt och kunde ge problem MVSW-618 Vid databasfrågor som åsidosätter säkerheten blev det exeptions i RaServern MVSW-624 "Felaktig kontroll mot säkerhetsfältet på tabeller som saknade fältet" genererade interna errors. MVSW-623 Flera operatörshändelser loggade inte någon information om vad som är ändrat MVSW-627 Hämtning av IP-anknytning kunde misslyckas och RaServern var tvungen att startas om för att felet skulle försvinna. Oftast i kombination med pågående överföring/kontroll unik data enhet, men även pågående säkerhetskopiering av bokningar i samband med att starta hämtning av anknytning. MVSW-581 Portregister (för porttelefon och vision) allokeras upp felaktigt mot R-TOUCH 50 MVSW-633 Servern kunde få problem med synkning av fältkopplingar (för Porttelefon och Vision) i version MVSW-634 Vid omflashning av UC50 och överföring allt hittade inte R-TOUCH 50 automatiskt alla sektioner, när man har flera R-TOUCH 50 i ett och samma larmsystem MVSW-531 Lagt till stöd för ny enhet, MIF-66 MVSW-639 Vid radering av poster skedde felaktiga undantag i server (korrigering ökar/bättrar prestandan) som skickades i onödan till klient. MVSW-640 Antal metoder i anrop mot server som inte används av programmet längre har tagits bort MVSW-641 Justerat säkerhet, verifiering och kontroll i servern för inloggad operatör, detta minskar även risk för fel i klienter. MVSW-650 Planritningar gick inte att radera på R-Touch om den var publicerad på flera R-Touch OPC MVSW-616 OPC Alarm & Events uppdaterades inte med händelser om larm var aktiverat och återställt Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 13(58)

14 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Språk MVSW-425 Hjälpfil Diverse fel i språkfilerna, förväxlad text, översättning osv. danska kunde ej öppna prislista för maskiner bl a. för detta. Information om läsarbehörighet tillagd (ny funktion). Installation MVSW-428 "Installationen av M5 skapade en mapp "C:\program\Your Company Name\Your Product Name" som var tom på information felaktigt. MVSW-579 Stöd för SQL 2000 har utgått fr.o.m denna version Klient MVSW-432 MVSW-447 MVSW-462 MVSW-466 MVSW-494 MVSW-481 MVSW-535 MVSW-495 MVSW-498 MVSW-499 MVSW-537 MVSW-554 MVSW-475 MVSW-433 Texter för fönster med våningsbenämningar felaktiga Användarformuläret och man valt visa endast en domän. Om man då högerklickar på behörigheter för väljas till kortet och väljer "Visa alla behörigheter" eller "Visa endast giltiga behörigheter" så lästes alla domäners behörigheter upp från databas, dvs. inte efter den valda domänen. Kopierar behörighetsgrupper felaktigt genom drag drop (gammal funktion som felaktigt aktiverats) Behörighetsgruppsfönstret uppdateras onödigt mycket vilket blir tungt i stora system Välja Redigering behörigheter från användarmeny fungerade inte i senare versioner Nytt kort via mall (från menyn Visa, mallar) lägger inte till/visar inte alla behörigheter från valda mall Koppla behörighet till en grupp eller avdelning fungerar inte alls. Fönster utskrift händelser nollställdes om man växlar till användarfönster via knapprad men inte via fönstermenyn. Stöd för att öppna indikeringsfönster i R-CARD M5 klienterna på tidigare vald position Vid uppstart, inloggning av klient tog det onödigt lång tid om det fanns många och stora ritningar i indigraf. Olyckliga omständigheter kan det bli fel vid radering av behörighetsgrupper när de togs bort från användare, kunde även ske vid minskad konfiguration av larmområden, förval, maskingrupper att det blir fel i behörigheterna som har de i sig. Problem med att spara/uppdatera information på användare med begränsad operatör (om operatör saknar rättighet till Avdelning / Grupp post på befintlig användare) Utskrift användare, urval behörigheter kunde inte visa valda behörigheter rätt. Klienten skapar en fil i vissa lägen C:\data_M5.prj som inte används, borttaget R-CARD M5 Indigraf MVSW-459 MVSW-461 MVSW-497 Indigraf-fönstret läckte GDI-resurser Indigraf-fönstret går ej att starta då ritningarna innehåller många objekt Om det finns många indikeringsfönster med stora bilder kunde de sluta visas utan information. Nu fås information i överskiften fönstret om/när detta sker och orsak. Besökshantering MVSW-530 Besökshantering med start och slutdatum avregistreras vid dygnsskifte om man sätter startdatum längre fram i tid och status Registerad på besökaren. Mega MVSW-446 MVSW-482 MVSW-423 Pinkod till SIM kort för LS50 klarade inte inledande nollor i kod MAP Behörighet kompletterat med val för "Visa enkel till/frånkopplingsmeny" (R- TOUCH) Lagt till stöd för händelser tillkopplingsfel på sektioner (Krav UC v2.71) Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 14(58)

15 MVSW-528 MVSW-549 MVSW-510 System MVSW-412 MVSW-421 MVSW-413 MVSW-420 MVSW-414 MVSW-20 MVSW-233 MVSW-474 MVSW-488 MVSW-463 MVSW-473 MVSW-487 MVSW-422 MVSW-470 MVSW-469 MVSW-471 MVSW-545 MVSW-548 MVSW-448 MVSW-331 MVSW-344 MVSW-338 MVSW-397 Bokningspåminnelse skickades med fel passtid. ett pass för tidigt, första pass i schema för dagen fick ingen tid. Anpassning efter viss optimering, berörde debiterings transaktionsbalans. Användare koppla behörighet fungerade inte för bokningsbehörighet Stöd för installatörer att aktivera läsarbehörigheter för kort Stöd för installatör att dölja för användare att visa läsarbehörigheter i behörighetszoner Stöd för installatörer att välja antal läsarbehörigheter (behörighetzon) vid konfigurering domän Stöd för användare att redigera läsarbehörigheter i separat fönster Stöd för användare att ändra läsarbehörigheter vid redigering av kort Stöd för installatörer att hantera ny enhet, R-TOUCH 50 (Krav UC v2.71) Stöd för installatörer att skicka ut grafiska ritningar till R-TOUCH (Planritningar) Optimeringar i servern så att anrop från klienten går snabbare. Servern skickar felaktigt tidigare återställda larm i larmlistan till klient OPC taggar skapades oavsett om OPC licens finns eller OPC aktiverad Mifarekonfigurerings profil utan att man angivit nyckel gjorde så att server avslutades Händelser kunde läsas in på nytt efter att RaServern har avslutats via processhanteraren eller krach Lagt till egenskap för tillkopplingsfel på OPC för ingångar (sektioner) (Krav UC v2.71) Anknytningar med DNS benämning försökte felaktigt låsa upp ipadress i servern R-CARD M5 servern satte status i databas på enheter till kom.avbrott efter varje misslyckad uppkoppling / uppkopplingsförsök till anknytning, görs nu när förändring sker av status Några interna variabler på anknytningar kunde användas utan att de initierats Vid hämtning skapades en lista för enheter internt som ska uppdateras, denna lista tömdes aldrig. Kunde ha inverkan vid flertal hämtningar i rad av lokalbussar. Vid hämtning av nya enheter med utökad information (MAP-50/59, Vision Light) saknades utskick av utökade informationen. Stöd för installatörer att aktivera varning på ingångar innan tillkoppling (R-TOUCH) Stöd för installatörer att skapa/redigera åtgärdstexter för att dessa ska kunna visas till ett larm Stöd för installatörer att koppla åtgärdstexten till ett larm i systemet för att texten skall visas vid larm. Kan göras i Larmsystem, larmkaraktär, ingångstyp och unikt på sektion. Presenteras sedan i R-TOUCH Stöd för installatörer att uppdatera firmware och os i R-TOUCH med bff fil Flashning av firmware av viss typ (BF2) hade inte kontroll på avsändare av visa svarspaket Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 15(58)

16 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk MVSW-376 Saknade översättning på texter, tillägg på texter (Standard). Ex. Nytt kort Normalt (Standard). MVSW-403 Översättningar för texter som tillkommit i senaste versionerna (5.36). Hjälpfil Installation MVSW-364 MVSW-407 Klient MVSW-348 MVSW-381 MVSW-382 MVSW-390 Kamera Milestone DVR information om bl.a. versioner. Energimätning, benämningsändring i inställningar följer ändring i programvara Energimätning, tillagt på UC-50 under allmänt Kommunikation med kraftenhet kompletterat och korrigerad information. Versionsnummer på Interop.RaCliLib.dll stegades inte VisitorsBadgePrinter.dll (Utskrift besöksbrickor) registrerades inte vid installation Koppla behörigheter i stora system tog extremt lång tid och belastade systemet hårt Knappen för koppling till CardPro (SDK 2.66) från kort fungerade inte när bild saknades på användare. Uppkom i I användarfönstret på kort hade en rubrik förvunnit som visar antalet behörighetsgrupper som en person/kort har. Problem vid aktiverat "Spara/Läsa in Layout" gick det inte att öppna Behörigheter" R-CARD M5 Indigraf MVSW-393 Kamera Dörr- och larmstatus uppdateras i realtid men tar inte hänsyn till historik, krävdes att varje fönster öppnats en gång också för att statsus skulle synas. MVSW-84 Inställningar Kamera verktygsrad NY DVR saknade DIVA, Mirasys och även Milestone. MVSW-399 Namn på en kamera presenteras numera i ordningen Namn, [id]. MVSW-132 R-CARD M5 CCTV installation med stöd för Milestone XProtect. Mega MVSW-378 System MVSW-345 MVSW-349 MVSW-355 MVSW-366 MVSW-379 MVSW-384 MVSW-385 MVSW-386 Vid skapande av nytt larmsystem sätts karaktärerna rätt så att operatör som har begränsade domänrättigheter på säkerhetsgrupperna kan se och komma åt dem. (Befintlig databas behövs korrigering i databas. Kontakta support, externt programscript) Dynamisk korthantering uppdaterade inte alltid kort direkt vilket gjorde att passage inte kunde ske direkt. Vid uppstart av servern väntades det på att ohämtade anknytningar skulle bli uppkopplade. Den sista domänen kan få problem med utskick av kort och felaktigt visa att antal kort överskridit konfiguration, larmade efter föregående domäns värde. Stöd att ange avvikande energimätningsleverantör direkt på UC-50 Stöd att uppgradera MIF-65 firmware med en BFF fil DBI, Realtidsimport har inte följt med definitioner i RaServern. Händelsefilter fler i följ med samma händelsetyp aktiverades inte, endast första i kön. DBI, Realtidsimport kunde ev. krascha RaServern när kort läggs till på befintlig användare. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 16(58)

17 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk MVSW-269 MVSW-292 MVSW-308 Hjälpfil Installation MVSW-67 Klient MVSW-101 MVSW-116 MVSW-239 MVSW-251 MVSW-253 MVSW-256 MVSW-260 MVSW-262 MVSW-273 MVSW-275 MVSW-310 MVSW-311 Vid annat språkval än svenska kunde nummer istället för text komma fram, Texter som inte var översatta missade att visa svensk eller engelsk text som andraval. Visar operativsystemets språkval på händelser för serverarbeten istället för R-CARD M5:s språkval. Text varning semesterperiod ändrad i årskalender var inte översatt debitering Camping Återsamlingslistor om besökshanteringskort Semesterperiods funktion på bl a. funktioner beskrivning korrigerad, kompletterad. Om debitering påminnelse bokningar, funktionsbeskrivning kompletterad se under huvudmeny användare. Hjälpfils sidors huvud korrigerad, även vissa sidors fottexter uppdaterades inte. Sidan om händelsefilter hade större tom yta mitt i. Kamera Mirasys NVR Enterprise Version 6 beskrivning anslutning. R-CARD M5 CCTV-installationen hade fel filnamn Semesterperiod kunde fyllas i och sparas fastän den inte var aktiverad. Semesterperiod kunde redigeras i årskalender med fel behörighet. Dialogruta vid radering av händelsefilter missade benämning på det aktuella händelsefiltret. Gick inte alltid öppna användares kort Bokad -kort korrekt. Att ge fler behörigheter än vad kort klarar att hantera har tidigare gett en varning, nu ändrad info om att bl a. kontakta systemadministratör för utökning. Systemenheter, typfält för DB-50W "Saknade "W"". Inställningar operatör e-post, och rättigheter säkerhetsgrupper borttaget, hade ingen funktion längre Vid skapande av första händelsefiltret och e-post mottagare saknades text på Datum/tid filter knappen Realtidshändelser operatör i fliken operatör försvann när första "Eget händelsefönster" var aktivt och dess händelser hamnade i flik Operatör istället. Om man använder sig av CardPro för utskrift så hände det ibland att man fick meddelandet Kunde inte öppna filen. Uppdatera årskalendern med F5 fungerade inte korrekt, gav felmeddelande och blankt fönster Årskalender med en viss operatörssäkerhet kunde ge runtime error 5 för klientprogrammet Besökssystem MVSW-249 Besökskort hanterades inte i närvaromodulerna. Närvarokontroll NAP, utskrifter av återsamlingslistor och Webnärvaron. MVSW-295 Behandlade endast passage IN, det gav problem med behörighet att starta och avsluta besök vid passagehändelser passage UT. MVSW-303 Tog inte bort automatiskt utcheckade kort rätt, visades rätt status men blev inte spärrade i systemet, saknades och blev ingen händelselogg från detta i de flesta fallen. MVSW-312 Händelsetext för besökare utcheckad automatiskt med fel visade text incheckad System MVSW-42 Stöd för kameraintegration med MiraSys NVR Enterprise Version 6. MVSW-88 R-CARD M5 indigraf (fristående) hade problem vid inloggning (felkod 372). Klarade inte av att lista många fönster (vid ungefär 26-29st kunde problemet uppstå). MVSW-250 Teknikerlicens ger nu åtkomst till modulerna Närvarokontroll NAP och Besökshantering. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 17(58)

18 MVSW-266 Lägenhetsprofil inaktiverad i nyskapad databas är tillbaka, infördes i och försvann i version MVSW-274 Vid många och snabba urloggningar från 3:e parts applikation kunde klientinloggningen krascha sporadisk. MVSW-276 Låsning kunde ske mellan klient och server vilket gjorde att båda stannar (berörde i första hand 3:e parts applikation). MVSW-277 Server kan avslutas med skyddsfel vid callback mot klient (berörde i första hand 3:e parts applikation). MVSW-279 Klient kan rapportera DCOM problem felaktigt med flera klienter i samma process (berörde i första hand 3:e parts applikation) MVSW-304 Närvaro NAP:s utskrifter av återsamlingslistor klarade inte att skrivas ut om det fanns mer än de 9 första skapade områdena i databasen. MVSW-309 Ett fel i domäninställningar på säkerhetsgrupper kunde påverka visning av semesterperiod i årskalendern. MVSW-315 R-CARD M5 indigraf (fristående) kunde inte hantera Bosch kamerasystem efter uppgradering till Bosch SDK 5.20 MVSW-350 OPC Servern i R-CARD M5 startade inte om det fanns en ej hämtad lokal anknytning, kunde även ske vid komavbrott på anknytning. MVSW-354 Fjärrsupport uppgraderad till senare version. M5ToM5 MVSW-145 MVSW-313 Vid import av MEGA så misslyckades kopplingen av karaktären Automatisk (virtuella) till ingångstyperna som har detta, blev Ingen istället. Gav i vissa fall Run time error vid kopiering domänkonfiguration till domän. debitering MVSW-178 Stängning av debiteringsperiod kunde sätta saldo fel om det fanns senare transaktioner MVSW-179 Händelser för debitering kunde komma i fel ordning MVSW-280 Felaktiga transaktioner kunde bli dolda och förbli dolda. Radering av debiteringsperiod tar nu bort sådana poster från databas MVSW-281 Förbättrat, optimerat så debiteringsberäkningar vid större antalet användare och debiteringstransaktioner i period går snabbare, mindre belastning under realtidsberäkning vid nyinkomna händelser (större mängd) MVSW-282 Realtidsuppdaterade inte transaktioner och saldo sista dagen i debiteringsperioden MVSW-283 Lägenhetssaldo på användare kunde sakna datum, berodde på vad som var sista debiteringspost. MVSW-284 Transaktion kunde missas att skickas ut till Vision panel, första posten för visad transaktionslista. MVSW-285 Progressbar under beräkning av debiteringsperiod var klar alldeles för tidigt. Var vid 100 % när den borde varit vid ca 50% i de flesta fallen. MVSW-286 Maskins stophändelse från tvätt kunde missas (när vissa villkor uppfylldes) och gav felaktig debiteringstransaktion dvs. gav felrad i debiteringsunderlag. MVSW-287 Debiteringsberäkning kunde misslyckas om det fanns stora händelsemängder för perioden, det gav error MVSW-288 Om en användare/lägenhet inte har behörighet på kortgrupp fungerade det inte att utföra ladda saldo/egna transaktioner MVSW-289 Visade inte alltid 'högsta tillåtna kredit' och 'högsta tillåtna saldo' på användare/lägenhet MVSW-291 Med campingfunktion behandlades (i onödan) debiteringsbar händelse för användare/lägenhet även om det saknades aktiv period MVSW-293 När man körde debiteringsberäkning med periodavslut genererades händelse med tidpunkt start av arbetet efter slutfört arbete, tiden stämde illa med verklig tidpunkt. Blev tydligt vid stora händelsemängder. Webboka WBBSW-25 Gäller e-post svar som skickas till användare vid DIBS debitering vid ett felande/misslyckande genomförande, för webboka så finns text för detta i språkfiler. Körs denna webboka på tidigare version av M5 fås meddelandet enbart på engelska. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 18(58)

19 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk och hjälpfil MVSW-141 Texten för att uppdatera systemnyckel var inte språksatt. Hjälpfil kompletterad med Återsamlingslista, Datum-tidsfilter på e-post åtgärder och händelsefilter. Operatör MVSW-221 MVSW-217 MVSW-194 Användare MVSW-205 Om en operatör saknade rättigheter för skriv på operatörstabell sparades aldrig inställning. Om man redigerade en inloggad operatör ändrades inställningarna tillbaka när denne loggade ut. Spärrning av operatör fungerade inte. Om en användare var markerad och man valde att skapa en ny så kom bilden på den tidigare med till den nya användaren. /Anknytningar MVSW-212 Inställningen "Dörrautomatik för funktionshindrade" ska endast finnas på korten; kort normal, tillfälliga kort och långt kortid, inställningen fanns felaktigt på andra korttyper också, men utan funktion. Inställningen är även tillagd för behörighetsgrupperna porttelefon och freecall. (För att detta ska fungera full ut krävs också UC-50 v2.70). MVSW-188 MVSW-66 MVSW-187 MEGA MVSW-182 MVSW-139 MVSW-40 Hämtningen av enheter kunde avslutas för tidigt om t.ex. hissvåningars adress kolliderade med läsaradress (även fix i UC-50 v2.70 angående hissvåning). I menyn Systemenheter MIF/PROX-53 Övrigt så fanns inslagsbegränsning 2 gånger. Om man hämtade en anknytning som redan var uppkopplad visades inget förklarande felmeddelande. Berörde IP-anknytning mot UC v2.67 eller senare. Virtuellt låskolvsfel för integrerat larm saknades på virtuella dörrmiljöer. Standardvärde för tysta inbrott vid brandvarning ändrat till inaktiverad. och MVSW-206, M5 MAP och larmområdens larmsektion visade inte ingångens benämning. Närvaro NAP / Återsamlingslista MVSW-140 I Närvarofönster händelser startade, knappen för att starta antipassback, fel dialogruta. MVSW-218 Om man på närvaroområdet har spärrad räknare är det inte längre möjligt att ändra räknarens värde i närvarofönster. MVSW-215 "Nollställ kort" i närvarofönster visade inte rätt text för att bekräfta. ATTLISTS-1 Nya stödfunktioner i M5 för ny applikation AttendanceListsPrinter.exe som kan skriva ut återsamlingslista, listor på valfri skrivare baserade på närvaroområden i NAP. Utskrifter MVSW-70 MVSW-68 MVSW-64 Utskrift händelser visade händelser från inte giltiga domäner på t ex begränsad operatör. I Utskrift händelser är det nu möjligt att välja hel domän eller anknytning när man väljer enhet. Förhandsgranskning och utskrift av fotografier kunde visa fel användarbild. Besöksmodul MVSW-204 Utskrift av besöksbrickor läste utskriftsbild från fel ställe, innebar att det inte gick att skriva ut besöksbrickor. Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 19(58)

20 System MVSW-62 MVSW-214 MVSW-210 MVSW-196 MVSW-193 MVSW-185 MVSW-183 MVSW-170 MVSW-169 MVSW-81 MVSW-78 MVSW-76 MVSW-74 Domänval i klienten flyttas från fönsternivå till global nivå (verktygsraden), berör fönstren användare, behörigheter, funktioner och årskalender. Händelse för passage mot antipassbackreglerna saknade mellanslag. I Händelsefilter kunde klienten krascha om man drog in en enhet, UC-50 mm, på en redan indragen enhet. Problem med kort som slutar fungera i systemet, kunde ske om databas startats i Demoläge någon gång, dvs. M5 server startade utan programlicens. Händelse Telefonnummer saknas fanns felaktigt definierad i urval mot användare, berör t ex. ID06:s händelseurval. Administrera M5 databaser, återställ databas Knapp för Återställ blev inte tryckbar med manuell inskriven sökväg vid återställning säkerhetskopia. I inställningar för händelsetyper och händelsefilter saknades händelser för närvaro. Möjligt att skapa åtgärd i klienten för att starta ett separat program. Möjligt att lägga in schemalagd aktivitet i klienten för att starta ett separat program. E-post inställning Password SMTP döljs. Händelsefilter kompletterat med urval på användare. Driftsövervakarens åtgärder för e-post har nu filter datum-tidsintervall. Händelsefilter har nu filter för datum-tidsintervall. Webprogram MVSW-248 WebNärvaron (RaMZoneSrv.exe) hade endast stöd för 64 närvaroområden, nu 256. debitering MVSW-191 Prislista lägenhet ska inte visa laddningsfunktion på panel om inte aktivera debitering med laddningsfunktion är valt. MVSW-192 Gick inte att välja noll som värde för högsta tillåtna saldo, återställdes till NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) MVSW-184 MVSW-186 Koppling mot TEL-50 visas inte korrekt på PA-57. Om man sparade en enhet i det läget tappades kopplingen även ute i systemet. (felet uppkom i version ) SMTP inställning för TSL kan inte sparas NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : ( ) Språk MVSW-134 MVSW-102 MVSW-115 MVSW-120 Klient MVSW-172 MVSW-118 MVSW-148 MVSW-136 MVSW-154 MVSW-158 MVSW-124 MVSW-123 Text för varning utökade bokningsfunktioner saknades i språkfilen Texter för indikering av larmtider förtydligade "Inställningar moduler stavfel "Behörighet-Administratörsmeny" fattades några bokstäver. Text för "hämtad enhet" togs inte från språkfil Funktioner listar enheter i nummerordning under kortläsarfunktioner istället för skapad R-CARD M5 Indigrafklient, korrigering hantering av bildfiler som är dåliga, defekta. Klienten kan krascha när man lägger in en pdf som meddelande. Uppdatering av register, meddelanden och saldon kan ibland misslyckas eller inte ge varning, mer frekvent med många enheter Hämta bokningar läser inte in alla bokningar i system med flera bokningscentraler Säkerhetskopiering av bokningar felade, i vissa kortgrupper togs inte bokningar bort i databas när det skett avbokningar av pass mellan säkerhetskopiering. Informationsmeddelande ska ha benämning 50 tecken men endast 30 kan skrivas in Energimätningsfärger sätts till standard om de saknas Versionsinfo_M5.docx Göran Pettersson :16:00 20(58)

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50 Projektnummer: 1-0008 Projektnamn: R-CARD 5000 Central Utvecklingskort:..\..\UK_1-0003.doc VERSIONSREFERENS För att R-CARD M5 skall fungera fullt ut med alla funktioner krävs att hårdvaran (UC-50) har

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer