TRIAX. Heart Rate Monitor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIAX. Heart Rate Monitor"

Transkript

1 TRIAX C 5 Heart Rate Monitor N I K E M O N I TO R I N G

2 Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid och distans) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Hjärtfrekvenssändare triax c5 funktioner Justerbar målzon för hjärtfrekvens Förenklad träningskronograf Data: genomsnittlig hjärtfrekvens, tid i zonen, träningstid Tid/Dag/Datum/Larm Din härtfrekvenssändare registrerar elektriska impulser från ditt hjärta och sänder data till klockan. Detta är ett av de mest noggranna sätten att mäta hjärtfrekvensen. Sändaren kommer att fungera automatiskt om den har placerats på kroppen på rätt, inom en meter från klockan. Sändarens ergonomiska konstruktion gör att den kan användas komfortabelt vid all slags fysisk aktivitet. OBS! Var och en som först börjar ett träningsprogram (speciellt personer med pacemakrar eller andra implantat) bör konsultera läkare innan han/hon först använder hjärtfrekvensmonitorn. 2

3 Innehåll Snabbstart Läget TIME Ställa in klockslag Ställa in larm Läget RUN Ställa in hjärtfrekvenszon Använda kronograf Intensitetsdiagram för hjärtfrekvens Felsökning Specifikationer Batteri Garanti Överensstämmelse med CE-krav Detta dokument med uppdateringar är tillgängligt online på 3

4 Snabbstart Följ steg till för placering av hjärtfrekvenssändaren före ett lopp. 1 Push Tryck tab fliken up through upp genom slot skåran i in HF-sändaren. HR Transmitter. 2 Press Tryck down ned fliken tab until tills flush. den är jäms med ytan. 3 Attach Sätt den other andra side sidan of HR av Transmitter HF-sändaren runt around bröstet. chest. Se till Position att bröstkorgen on rib cage är under just below bröstplattan. the breast Enheten plate. bör Should ha direkt be worn directly hudkontakt against och skin vara and ordentligt snug enough fastsatt så to att not den slip inte down börjar while glida running. medan du löper. 4 Generously Fukta båda wet skårorna both grooved ordentligt areas på HF-sändarens on the back of baksida HR Transmitter så att din to puls ensure kan a avläsas good pick av sändaren. up between your pulse and the Transmitter. 4

5 RUN Skärmar mode i läget viewsrun Starta RUN (lopp) Heart Visa hjärtfrekvens Rate View or eller Chronograph Visa kronograf View No Ingen Heart hjärtfrekvens Rate Displayed visas If Om you de see ser three tre blinkande blinking lines linjer i in teckenfönstret, the display, the registrerar watch not uret inga receiving data från transmission hjärtfrekvenssändaren. from the Heart Rate Transmitter. Gå igenom Snabbstart igen eller se Run sidan through 123 Felsökning. the Quick Start again or see page 11 Troubleshooting. Rulla Scroll till to RUN lägetmode RUN 5

6 Ställa in klockslag Följ steg till för att ställa in klockslag och datum. 5 AVSLUTA EXIT 3 SEK SEC Turn Slå klocksignalen Chime ON/OFF PÅ/AV Chime Du kan sounds höra klocksignalen at the när press du trycker of any på button. en knapp. Scroll Rulla to till TIME lägetmode TIME 4 Press Tryck button på knappen to select för att välja adjustable ett reglerbart element. värde. Electrolight Electrolite ON/OFF PÅ/AV Ställ Set in hour timme Set Ställ minutes Set Ställ seconds in Ställ Set day in dag Set Ställ month in Ställ Set year in år Choose Välj eller or minuter sekunder månad 2424-timmars hour clock klocka 6

7 Ställa in larm Följ steg till för att ställa in larm. 6 AVSLUTA EXIT 4 3 SEK SEC Turn Slå larmet Alarm PÅ/AV ON/OFF The Larmikonen alarm icon kommer will show att visas in the i fönstret display i of vilket any mode läge som when helst the när alarm larmet is turned är PÅ. ON. Rulla Scroll to till TIME lägetmode TIME Tryck på knappen för att välja ett Press reglerbart button to värde. select adjustable element. Alarm Visa larm View Visa Time klockslag View Ställ Set in hour timme Ställ Set minutes minuter 7

8 Ställa in hjärtfrekvenszon Följ steg till för att ställa in hjärtfrekvensgränser och slå zonlarmet PÅ/AV. AVSLUTA 5 EXIT or eller 3 SEK SEC Out-of-Zone Indikatorer för Indicators värden utanför zonen If Om your din heart hjärtfrekvens rate is outär utanför din zon of kommer your zone indikatorerna the LO HI LO (låg) eller HI indicators (hög) att blinka will flash i teckenfönstret. in the display. Rulla Scroll to till RUN lägetmode RUN 4 Press Tryck button på knappen to select för att välja adjustable ett reglerbart element. värde. Turn Slå heart hjärtfrekvenszonen rate zone ON PÅ Ställ Set upper in övre heart hjärtfrekvensgräns rate limit Set Ställ lower in heart lägre rate hjärtfrekvensgräns limit Slå Turn det audible hörbara zonlarmet zone alarmpå/av ON/ OFF Zone Indikatorn Alarm zonlarm ON Indicator PÅ If Om zone zonlarmet alarm is är ON PÅ the kommer watch klockan will att pipa beep när as your din hjärtfrekvens heart rate ändras så moves att den out är of utanför your zone. zonen. 8

9 Använda kronografen Följ steg till för att använda kronografen. 3 Start A Ett blinking blinkande stopwatch tidtagarur will visas appear Rulla Scroll to till RUN lägemode RUN 2 Rulla Scroll till tovisa Chronograph kronograf View 4 Tryck Press på button knappen to switch för att ändra views at vy any när time som during helst under your workout. träningspasset. 5 Stopp The Det blinking blinkande stopwatch tidtagaruret försvinner will disappear SEK SEC Clear Töm Heart Visa Rate hjärtfrekvens View Chronograph Visa kronograf View 9

10 Intensitetsdiagram för hjärtfrekvens Detta är ett annat sätt på vilket du kan mäta dina ungefärliga hjärtfrekvenszoner baserat på kön, ålder och vikt. Börja med Max. hjärtfrekvens, och använd tabellen för att beräkna dina zoner utgående från ditt träningspass intensitet. Kom ihåg att denna formel kanske inte gäller i ditt fall. Finn Find din your Max. Max hjärtfrekvens Heart Rate (0,7 x ålder ) Light Låg intensitet Intensity (60-70% % av of Max max. HR) HF) Exercise Håll dig inom this detta range intervall at the i start början of av a ett workout träningspass or to recover eller from när du a återhämtar tough workout dig från or race. ett You hårt should pass eller be en able tävling. to easily Du bör maintain kunna prata a conversation utan besvär när while du exercising tränar vid denna at this intensitet. intensity. Determine Bestäm dina your målhjärtfrekvenszoner Target Heart Rate Zones (intensitet) (Intensities) Moderate Måttlig intensitet Intensity Heavy Hög intensitet Intensity (70-80% av of max. Max HR) HF) (80-90% % of av Max max. HR) HF) Exercise Träna inom detta this range interval to för develop att Exercise Träna inom detta this range intervall för att endurance utveckla uthållighet and prepare och för your att to öka increase din muskelstyrka muscle strength och förbättra muscles förbereda to dina make muskler the transition för and din anaerobiska improve your tröskel. anaerobic Denna nivå from övergång aerobic från aerobisk to anaerobic. till threshold. är inte behaglig. This Du is uncomfortable. bör andas You anaerobisk should träning. be able Du to bör maintain kunna You tungt. should Du kommer be breathing endast att very this uppehålla for a while. denna You intensitet should under not heavily. kunna uppehålla You should denna only intensitet be able en viss tid. Du bör inte bli be completely breathless and to en sustain kort stund. this for a brief time. fullständigt andfådd och det bör this inte vara should plågsamt. not hurt. Maximum Max. intensitet Intensity (90-100% % of av Max max. HR) HF) Exercise Träna inom detta this range intervall to för increase att öka mental din mentala toughness, uthållighet, Max max V02 V02 and och tolerance för att öka to din lactic mjölksyretolerans. acid. This is very Denna uncomfortable. nivå är mycket You obehaglig. can Du barely kan nätt sustain och jämnt it. You uppehålla should den. be Du completely bör vara mycket breathless. andfådd. Do Du not bör inte exercise träna på denna at this intensitetsnivå intensity except utom när detta rekommenderas av läkare. on the advice of a trained medical professional. Max. Heart hjärtfrekvens Rate slag/min bpm slag/min bpm slag/min bpm slag/min bpm bpm slag/min

11 Felsökning Ingen hjärtfrekvens visas på klockan: Den skårade sensorerna är kanske inte tillräckligt våta. Fukta dem och försök på nytt. Vi rekommenderar att du fäster hjärtfrekvenssändaren direkt mot huden. Om du har satt fast HF-sändaren på kläder, ska du även fukta kläderna. HF-sändaren kan vara i fel läge. Se till att de skårade sensorerna ligger an mot huden. Klockans hjärtfrekvensavläsning är oregelbunden eller avbryts fullständigt: Du måste kanske byta ut batteriet i HF-sändaren. Elektromagnetiska fält från hushållsapparater, datorer och elnät kan störa sändningen. Gå till en annan plats. Denna produkt uppfyller kraven i EN Klockans fönster är fruset: Klockans fönster kan frysa på grund av statisk elektricitet eller efter ett batteribyte. Om detta sker ska du hålla alla fyra knappar nedtryckta samtidigt. Detta kommer att radera alla data i minnet och låta dig återställa klockan till dess fabriksinställningar. Håll alla fyra knappar nedtryckta samtidigt för att återställa klockan till sina fabriksinställningar. Klockan piper kontinuerligt: Om du har zonlarmet PÅ och din hjärtfrekvens inte faller inom någon av dina zoner, kommer klockan att pipa för att ange att du är utanför dina zoner. Se sidan 120 för anvisningar om hur du slår AV zonlarmet. Specifikationer IP-kod: IPX8 Applicerad del: Typ CF Förvaring: Standardförhållanden (inom driftstemperaturen) Klocka Vattentät upp till 50 meter: Konstruerad för undervattensbruk upp till ett djup på 165 fot (50 m). OBS! Vattenskada kan uppstå om du trycker på klockans knappar under vatten! Driftstemperatur: -5 till 50 C Materialspecifikationer Kristal: Plastharts Boett: Polykarbonat Spänne: Rostfritt stål Infattning: Rostfritt stål Boettens baksida: Rostfritt stål Rem: Polyuretan Lägesgränser Kronograf: 23:59 59 Hjärtfrekvens: slag/min Hjärtfrekvenssändare Vattentät upp till 30 meter: Torka av enheten efter användning. Får ej förvaras med elektriskt ledande material. Driftstemperatur: -5 till 50 C Noggrannhet: +-1 % eller +-1 bpm, beroende på vilket värde är större (stationärt) Materialspecifikationer Hölje: Polykarbonat Rem: Uretan Band: Elastiskt 11

12 Batteri VARNING! Håll klockbatterier på avstånd från barn. Kontakta läkare omedelbart i fall av förtäring. VARNING! Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör kasseras enligt gällande lagar och förordningar. Klocka Batterityp: CR2032 3V litium Batterilivslängd: Batteriets uppskattade livslängd är 1,5 år beroende på hur ofta de olika funktionerna används. Om Electrolite-funktionen aktiveras, urladdas batteriet snabbare. Batteribyte: Följ nedanbeskrivna steg när du byter ut klockans batteri. För att uppnå bästa resultat bör batteriet i klockan bytas ut på ett av Nike auktoriserat serviceställe. Open Öppnathe battery lid batterilocket on the watch på with klockan a coin genom by turning att skruva counterclockwise. moturs med hjälp det av ett mynt. Twist Vrid av and remove batterifackets battery holder skydd. cover. Avlägsna Remove det gamla old battery. batteriet. Insert Stick in a ett CR2032, 3V lithium litiumbatteri, battery med textytan with the vänd writing mot dig. facing Vidrör inte you. de 2 Do kontakterna. not touch the 2 contacts. Sätt Replace på batterifackets the skydd battery och hold batterilocket. cover and battery lid. Hjärtfrekvenssändare Batterityp: CR2032 3V litium Batterilivslängd: Batteriets uppskattade livslängd är 1 år om HF-sändaren används en timme per dag. Open Använd the ett battery mynt för lid att on the öppna HR batterifackets Transmitter lock with på HF-sändaren a coin by turning genom counter-clockwise. att vrida det moturs. Insert Sätt in a ett CR2032, CR2032, 3V 3V lithium litiumbatteri battery med with textytan the vänd writing mot dig. facing Vidrör you. inte de Do två not kontakterna. touch the 2 contacts. Replace Sätt på batterilocket the battery lid. igen. 12

13 2-års begränsad garanti Din NIKE-klocka garanteras vara fri från defekter i material och utförande, under normalt användning, under en 2-års period från leveransdatum. Denna begränsade garanti omfattar inte batteriet, kristallen, remmen, eller skada som uppstår på grund av felaktig skötsel eller hantering, olyckor, modifikation, oauktoriserad reparation eller normalt slitage. Returnera den defekta klockan och en kopia på inköpskvittot till närmaste auktoriserade NIKE-servicecenter. Om defekten täcks av garantin kan du antingen låta de defekta delarna eller klockan repareras eller bytas mot samma produkt (om tillgänglig) eller mot en liknande produkt för samma pris. NIKE reserverar sig emellertid rätten att vägra antingen reparation eller utbyte (men inte båda två) om kostnaden för detta inte skulle vara proportionerlig med defekten. Denna begränsade garanti utfärdas i stället för alla andra uttryckta garantier, och omfattar inte återbetalning av inköpspriset. Alla underförstådda garantier, inklusive säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, begränsas till denna begränsade garantis giltighetstid. Under inga omständigheter ska NIKE hållas ansvarig för direkta, indirekta och tillfälliga skador eller för följdskador som uppstår i samband med klockans användning, och all ersättning begränsas till inköpspriset. Ingen annan person eller företag auktoriseras att ändra denna begränsade garanti, och återförsäljaren är ensam ansvarig för alla andra garantier. För köpare inom USA: Vissa delstater tillåter inte begränsningar avseende hur länge underförstådda garantier gäller, och inte heller förbehåll avseende tillfälliga skador och följdskador, i vilket fall dessa begränsningar eventuellt inte gäller dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. Ovanstående har ingen bindande verkan mot andra lagliga rättigheter som kan uppstå utgående från tillämplig nationell lagstiftning. Överensstämmelse med CE-krav Denna produkt uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet (direktiv 93/42/EEG)

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5

Snabbstart... 2. Inställning av tid... 4 Inställning av alarm... 5 INNEHÅLL Snabbstart... 2 TID mode Inställning av tid... Inställning av alarm... 5 LÖPNING mode Användning av Kronograf... 6 Inställning av gräns för hjärtslag... 8 Användning av grund- display... 9 Inställning

Läs mer

Polar RS300X. Bruksanvisning

Polar RS300X. Bruksanvisning Polar RS300X Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. KOMMA IGÅNG... 4 Lär känna din Polar RS300X... 4 Träningsdatorns knappar och menystruktur... 5 Börja med grundläggande inställningar.... 6 Symboler på

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09

HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09 HB 10M00 BRUKSANVISNING V 1.0, 03/09 CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet 89/336/EEC. Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning

SVENSKA. RS800CX Bruksanvisning RS800CX Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PRESENTATION... 5 2. TRÄNINGSDATORNS DELAR... 6 Tillbehör... 6 3. KOMMA IGÅNG... 7 Grundinställningar... 7 Menystruktur... 8 4. FÖRBEREDELSER INFÖR TRÄNING...

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT användarhandbok November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Cardio Care 827 E. Manual English/Svensk. Monark 827 E

Cardio Care 827 E. Manual English/Svensk. Monark 827 E Cardio Care 827 E Manual English/Svensk Monark 827 E Contents Contents 3 Monark Exercise AB 4 Product Information 5 Operating Instruction 6 Workload device 6 Cycle adjustments 6 Computer specifications

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO VIKTIGT: Innan du använder din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote behöver du ladda ner produktuppdateringar. Dessa hittar du på: gopro.com/update Wi-Fi Remote

Läs mer

BR-800. Lycka till med din nya Roland-produkt! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882

BR-800. Lycka till med din nya Roland-produkt! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882 BR-800 (SE) BR-800 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882 Lycka till med din nya Roland-produkt! Registrera dig online på www.roland.se så får du också en förlängd garanti på din Roland-/BOSS-produkt. Vi erbjuder

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Komma igång... 8 2.1 Knappar och menyer... 8 2.2 Konfigurera... 9 2.3 Justera inställningarna... 12 3 Egenskaper... 14 3.1 Aktivitetsövervakning...

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359 Model 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service Manual November 1998 P/N 1980359 Modell 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service manual November 1998 P/N 1980359 Skicka till: Skriv

Läs mer

LS10.0T LS13.0T BRUKSANVISNING FÖR LÖPBAND. Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUKSANVISNINGEN.

LS10.0T LS13.0T BRUKSANVISNING FÖR LÖPBAND. Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUKSANVISNINGEN. LS10.0T LS13.0T BRUKSANVISNING FÖR LÖPBAND Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUKSANVISNINGEN. SVENSKA INLEDNING Grattis och tack för att du har valt detta LiVeSTRONG-löpband! Genom försäljningen

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Komma igång... 8 2.1 Knappar och menyer... 8 2.2 Konfigurera... 9 2.3 Justera inställningarna... 12 3 Egenskaper... 14 3.1 Aktivitetsövervakning...

Läs mer