Kuppen mot Silverbibeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kuppen mot Silverbibeln"

Transkript

1 THOMAS TOTTIE Kuppen mot Silverbibeln KUPPEN Onsdagen den 5 april 1995 strax efter kl. 13 kom säkerhetschefen vid Uppsala universitetsbibliotek, förste bibliotekarien Lars Munkhammar inrusande i mitt tjänsterum på tredje våningen i Carolina Rediviva. Han såg blek ut när han ropade ut sitt sensationella budskap: "Man har stulit Silverbibeln!" Min första reaktion var att det var tråkigt att den vanligtvis så lugne och välbalanserade Lars Munkhammar uppenbarligen blivit tokig. Jag hade strax innan passerat in genom bibliotekets entréhall som angränsade till utställningssalen. Hallen hade varit full med unga studenter som deltog i det pågående kårvalet. Det föreföll högst osannolikt att någon mitt på dagen skulle kunnat röva de delar av den berömda Silverbibeln som förvarades alldeles innanför dörren i utställningssalen i en larmad och golvfast specialmonter. Ännu mera otroligt var att man skulle kunnat få med sig rovet genom en hall full med studenter där det även fanns en av biblioteket bemannad garderob och telefonväxel. Tillsammans sprang dock Lars och jag ned till bibliotekets huvudingång. Väl där nere stod det klart att Carolina, Sveriges största biblioteksbyggnad, för första gången i bibliotekets historia hade blivit utsatt för en regelrätt stöld i kombination med en väpnad attack. Stora delar av bottenvåningen luktade stickande tårgas. Det laminerade glaset på Silverbibel-montern var krossat. Montern var tom. Uppståndelsen var stor. Vissa personer, inklusive studentkårens ordförande Sofia Murhem, fördes till Akademiska sjukhuset för att få sina ögon omplåstrade. Länspolismästare Lars Nylén anlände liksom universitetets säkerhetschef, byråchefen Pelle Öhlund. Så gjorde även landshövding Jan-Erik Wikström, informerad av länspolismästaren. Något senare kom även universitetets rektor Stig Strömholm och universitetsdirektören Johnny Andersson, som båda blivit underrättade vid ett sammanträde i Stockholm. Successivt klarnade bilden. Två ynglingar maskerade med rånarluvor hade gått lös på monterglaset med en hammare. Glaset höll först men bågnade och brast enligt uppgift efter ca nio kraftiga slag. Rovet stoppades i en attachéväska som dock var så liten att pärmarna stack ut. En studenska rusade fram och ropade "Så får ni inte göra. Den är fruktansvärt dyrbar". Hotad störtade hon ut i entréhallen. De två rånarna sprang genom hallen. De sprayade mötande studenter i ansiktena och försvann genom entrédörrar-

2 474 THOMAS TOTTIE na efterlämnande ett moln av tårgas. Hammaren kastades vid utgången. Väl ute sprang de runt biblioteket åt norr och genom Carolinaparken till en flyktbil utanför Kemicum. Det visade sig senare att larmet i montern hade utlösts men fastnat i en centralenhet inom biblioteket och ej vidarebefordrats. Tjänstgörande telefonisten Set Lonnert hade dock påpassligt aktiverat ett överfallslarm direkt till polisen. Polisen var också snabbt på plats. Så var även brandkår och ambulans på grund av larm om gasutsläpp. Först vid ankomsten fick polisen höra att attacken var förenad med en spektakulär stöld. Ordern om att spärra av området och stadens utfarter blev därför fördröjd. Rånarna kom undan. Rikslarm gick ut. Bytet blev ett dubbelblad ur Silverbibeln och en i sig själv värdelös attrapp för övriga blad, samt de konstnärligt utformade silverpärmarna från 1660-talet. SILVERBIBELNS TIDIGARE ÖDEN För att förstå den enorma uppståndelse som utlöstes inte minst massmedialt genom kuppen mot Silverbibeln måste man veta något om handskriftens tidigare öden och renommé. Silverbibeln - Codex Argenteus - är en av världens mest kända handskrifter. Den innehåller en översättning till gotiska av de fyra evangelierna utförd av biskop Wulfila (död 383) i områdena kring nedre Donau. Den till eftervärlden delvis bevarade avskriften skrevs med silverbläck (därav namnet) på tunt purpurfärgat pergament omkring år 520 i Ravenna med stor sannolikhet för den östgotiske kejsaren Theoderik den Store (död 526). Manuskriptet beräknas ursprungligen ha omfattat 336 blad varav 187 bevarats till våra dagar i Uppsala universitetsbibliotek. Märkligt nog återfanns ytterligare ett blad i en relikgömma i katedralen i Speyer så sent som i oktober Trots sitt fragmentariska skick har Silverbibeln ett mycket stort språkhistoriskt värde. Handskriften utgör vår förnämsta källa till det gotiska språket och därigenom även till vår kunskap om de germanska språkens tidigaste historia. Den nu 1500-åriga Silverbibelns öden är dramatiska och under vissa tider fortfarande höljda i dunkel. Särskilt gäller det de ca år som förflöt mellan det östgotiska väldets undergång i mitten på 500-talet och fram till att Silverbibeln i sin nuvarande form åter blev känd på 1500-talet i ett benediktinerkloster i Werden i nuvarande Ruhrområdet. Olika teorier har lagts fram av uppsalaforskarna Jan-Olof Tjäder och Lars Hermodsson. Från Werden kom manuskriptet till den konstälskande kejsaren Rudolf II i den böhmiska kungaborgen i Prag. Här kom det dock att förvaras en relativt kort tid. När den svenske generalen Hans Christopher von Königsmarck i juli 1648 stormade den s. k. Lilla sidan av Prag blev manuskriptet, liksom många andra kulturskatter, svenskt krigsbyte och fördes till Stockholm. Där blev det en del av den lärda drottning Kristinas stora bibliotek uppbyggt av krigsbyten men även genom inköp från olika håll. Biblioteket kom delvis

3 KUPPEN MOT SILVERBIBELN 475 att splittras vid drottningens abdikation Drottningen tog med sig stora delar till Rom där de efter hennes död kom att införlivas med Vatikanbiblioteket. Andra delar blev kvar och ingår i vad som nu är Sveriges nationalbibliotek, Kungl. biblioteket. Drottningen använde dock även manuskript och böcker som dellikvider för löner. Hennes bibliotekarie, holländaren och filologen Isaak Vossius, fick sålunda Silverbibeln liksom många andra värdefulla handskrifter. Han förde med sig manuskriptet till Holland där en första tryckt utgåva publicerades (av Vossius farbror Franciscus Junius) år Då hade dock redan den välkände rikskanslern, som även var kansler för Uppsala universitet, Magnus Gabriel de la Gardie för 500 riksdaler lyckats återförvärva manuskriptet till Sverige. Köpet gjordes märkligt nog i konkurrens med drottning Kristina som ångrat sig och från Rom givit ett ombud i uppdrag att köpa handskriften. På hemvägen från Amsterdam till Sverige hade Silverbibeln så när som förlorats för alltid då skeppet i rykande storm gick på grund utanför Zuiderzee. Manuskriptet blev dock räddat då det var så väl förpackat och kunde föras till Göteborg med ett annat skepp. Dit kom det i september De la Gardie lät göra praktfulla silverpärmar ritade av David Klöcker Ehrenstrahl och utförda av hovguldsmeden Hans Bengtsson Sellingh. Den 14 juni 1669 överlämnade kanslern vid sittande konsistorium Silverbibeln - liksom ett antal övriga värdefulla handskrifter - till Uppsala Akademis bibliotek "till en ewig warande possession". Silverbibeln var nu förhoppningsvis för gott i Uppsala hederligt köpt. Den kom att bli föremål för omfattande forskning och var även en turistattraktion av rang. Den utsattes dock även i sitt nya hem för vissa faror långt innan attacken i april Här skall särskilt nämnas några textändringar på talet som uppenbarligen tillkommit för att ge stöd åt vissa av Olof Rudbeck d.ä:s storsvenska teorier. Ännu allvarligare än dessa förfalskningar var en stöld av tio blad som upptäcktes av den tyske forskaren Julius Löbe vid ett besök sommaren Bladen återkom först i januari 1857 då de återlämnades av en dödssjuk före detta biblioteksvaktmästare som tagit dem troligen omkring 25 år tidigare. STRATEGI Den 5 april L995 tillkom alltså ytterligare ett kapitel i Silverbibelns dramatiska historia. Redan samma dag lades en strategi upp för att om möjligt återfå de stulna föremålen. På förslag av landshövding Wikström beslöt rektor Strömholm redan på själva kuppdagen om en belöning på kr till den eller de personer som kunde lämna sådana uppgifter att de stulna delarna kom till rätta. Beslutet spreds som pressmeddelande och fick stort genomslag i massmedia. En ständig telefonjour upprättades på Pelle Öhlunds hemtelefon som även samordnades med hans mobiltelefon. Polisen bistod med spaningspersonal. Med Lars Nylén var jag överens om att

4 476 THOMAS TOTTIE polisen på allt sätt skulle jaga bovarna och göra livet surt för dem medan jag skulle gå ut i massmedia och framhålla att föremålen var kulturellt oersättliga men osäljbara. Det var en strategi som skulle visa sig gångbar. Redan på kvällen till kuppdagen framträdde jag på TV2 i Stockholm i det s. k. ABC-programmet där jag intervjuades av programledaren Olle Andersson. Jag berättade litet om bibelns spännande öden, förklarade att den var osäljbar på marknaden men att universitetet och jag var beredda att föra en diskussion i frågan. Jag vädjade om att tjuvarna skulle vara försiktiga med de ömtåliga föremålen. Jag avslutade med förslag om att de ej som den tjuvaktige vaktmästaren på 1800-talet skulle vänta i 25 år med att återställa materialet. TV och radio ägnade sig mycket åt kuppen. Jag hade nästan dagliga kontakter med Olle Andersson på ABC som visade frågan stort intresse. ABC hade även ett nytt program redan nästa dag då även TV3 sände en rekonstruktion under programpunkten "Efterlyst". Uppbådet i tidningar och tidskrifter såväl inom som utom landet var imponerande. Universitetsbiblioteket kunde via sitt abonnemang av pressklipp notera ca 400 artiklar under den första månaden. I stort sett var referaten och historikerna korrekta även om standarden varierade och en del egendomligheter kom med. Bl. a. publicerade Svenska Dagbladet en bild av silverpärmarna till en helt annan (slavisk) bibel. Arbetet med att försöka lösa fallet var alltså snabbt igång. Polisen arbetade förutsättningslöst och prövade olika teorier. Bl. a. fick en spanare i uppdrag att läsa igenom Göran Tunströms roman "Tjuven" som just handlar om en plan att stjäla Silverbibeln. Uppslaget ledde dock ej någon vart, som väntat, även om en del tidningar gjorde det bästa de kunde av det. Givetvis var stämmningen ganska pressad både på biblioteket och universitetet även om jag utåt försökte upprätthålla en bild av lugn och tillförsikt. Risken för att föremålen skulle bli förstörda var betydande och rykten gick om eventuella köpare i södra Europa. Det var också lätt att förstå att vilka insatser jag än gjort under 17 år som universitetets bibliotekarie så var det för denna stöld jag skulle bli ihågkommen av eftervärlden om dubbelbladet och pärmarna ej återkom. Två dagar efter kuppen var jag på en lunch som gavs av rektor i det s.k. Rudbecks-rummet på universitetet i samband med ett möte för dekanerna. Damen som serverade kom fram till min stol där jag satt bredvid rektor, lade handen på min axel och sade: "Jag beklagar sorgen". För rektor berättadejag hur nära det var attjag kommit lite senare på kuppdagen från en rotarylunch på stan och mött rånarna i ytterdörren. Jag påpekade att det då skulle uppstått en intressant situation. Rektor Strömholm, som inte bara är en framstående universitetsledare och jurist utan även en mycket välkänd skönlitterär författare, blev genast inspirerad och underhöll mig och dekanerna med en dramatisk rekonstruktion. "Du hade mött rånarna i själva ytterdörren", sade han. "Du hade ryckt till dig bibeln och tryckt den till ditt bröst. Rånarna hade slagit ned dig. Du hade fallit

5 KUPPEN MOT SILVERBIBELN 477 ned på Carolinas trappa i ditt blod och dött. O vilken död! O vilken död!" Gripen svarade jag: "O varför kunde jag inte ha förunnats en sådan död". ÅTERLÄMNANDET Det skulle dock visa sig att upplösningen kom att bli betydligt mindre blodig. Kontakterna med den undre världen hade så småningom kommit i gång och sporadiskt fortskridit per telefon. Bland annat fick universitetet tips som ledde till att stölden av ett stort antal persondatorer från Kemicum kunde klaras ut. Polisens energiska rader ledde till irritation i kretsar som helst ville vara i fred. Enligt uppgift lär man vid en sådan husrannsakan förargat sagt ungefär så här: "Ja visst är vi tjuvar och halare men den där förbannade bibeln har vi inget med att göra så lämna oss i fred." Det pågick från första stund ett avancerat kriminalunderrättelsearbete och ett internt polisiärt samarbete under länspolismästarens ledning. I början av maj hade polisen vissa indikationer om att något kunde komma att hända och att man var på rätt spår. Förberedande åtgärder vidtogs genom bl. a. Kjell Söderberg, underrättelsechef för länskriminalen i Uppsala och av Gunnar Hierner vid Rikskriminalpolisen. Polisen i Uppsala och Pelle Öhlund fick underhand veta att ett viktigt meddelande skulle komma under fredagen den 5 maj. Kl. 15 den dagen tog Pelle Öhlund emot ett telefonsamtal. Samtalet kunde senare hänföras till en telefonkiosk på Norr Mälarstrand i Stockholm. En soignerad stämma meddelade att ett intressant objekt skulle finnas i förvaringsbox 198 en trappa ned på Stockholms central. På begäran av Lars Nylén öppnade rikskriminalen i Stockholm boxen (sedan man först undersökt att det ej var en fälla och boxen minerad). I boxen fanns en kasse som innehöll en mindre kasse och ett stort kuvert. Materialet fördes oöppnat till polishuset i Uppsala av Ola Boija och Stefan Danielsson från rikskriminalen. Jag satt i mitt tjänsterum på Carolina och diskuterade bibliotekets ekonomi med några medarbetare när telefonen ringde på eftermiddagen den 5 maj. Det var Lars Nylén som sade "Jag skickar en polisbil. Jag har något att visa dig". - "Det låter hett" sade jag. "Ja det kan man lugnt säga", svarade länspolismästaren och lade på luren. När jag kom ned till polishuset visade det sig att man väntat på mig innan kriminaltekniker Bo Andersson i närvaro av bl. a. mig, Lars Nylén och Kjell Söderberg mycket varsamt packade upp innehållet i den bruna papperskassen som bar texten "Sue Row London". Jag identifierade silverpärmarna som låg i en brun papperspåse med blommig bård. De hade fått en obetydlig skada, som av ett hammarslag, i underkanten. Dubbelbladet låg mycket omsorgsfullt förpackat i ett stort gult vadderat och tillslutet kuvert. Det öppnades och bladet drogs ut. Jag identifierade även detta. Det föreföll helt oskadat. Med rörelse sågjag det 1500-åriga dubbelbladet av ett pergament som aldrig helt dör försiktigt börja böja upp kanterna i den torra och varma luften på polishuset. En

6 478 THOMAS TOTTIE tid utsattes för en pressmottagning. Jag ringde till bibliotekets handskriftschef, förste bibliotekarien Viveca Halldin Norberg. Pelle Öhlund, som också anlänt till polishuset, ringde till rektor Strömholm, som samma dag återkommit från en utländsk resa. Bägge kom till pressmottagningen i polishuset. Därefter for jag, Viveca Halldin Norberg och Pelle Öhlund i en polisbil med materialet upp till Carolina där Viveca tog över ansvaret för dubbelbladet och pärmarna. De låstes in med resten av manuskriptet på en plats som i princip är hemlig även inom biblioteket. Efter pressmottagningen reste jag och Pelle Öhlund ner till TV-huset i Stockholm där ABC gjorde ett stort nyhetsreportage med bilder även från polishuset i Uppsala. Även andra TV-kanaler skickade ut meddelandet som nästa dag slog igenom massivt i pressen. ABC följde upp reportaget med ett större program med vackra bilder från Carolina tisdagen den 9 maj. Lars Nylén meddelade att återlämnandet i och för sig inte hade fört fallet närmare när det gällde gripandet av förövarna men att polisen fortsatte arbetet. Själv var jag naturligtvis mycket lättad över att pärmen och dubbelbladet var lyckligt åter. I en intervju i TV sade jag att jag var tacksam att man varit förnuftig och inte förstört dessa kulturskatter utan återställt dem. På detta stadium ville dock inte Lars Nylén av utredningstekniska skäl göra några uttalanden om någon belöning utgått. (Så är det fortfarande. Inom polisen och universitetet är alla sådana uppgifter tills vidare sekretessbelagda.) Bibliotekets referenssektion gick även ut med ett nyhetsblad på Internet. Händelsen väckte stort internationellt intresse. På biblioteket var givetvis alla glada och en och annan tillät sig ett skämt. Utanför mitt kontor träffade jag på två bibliotekarier som diskuterade återlämnandet. "Var det inte märkligt", sa den ena, "att bibeln skulle komma tillbaka precis 30 dagar efter stölden?" - "Det var väl inget konstigt", sade den andra, "lånetiden är ju en månad." Den närmaste tiden efter stölden hölls Carolinas utställningssal stängd. Under tiden bytte vi ut dyrbarheter ur den stående utställningen mot faksimil eller något mindre värdefulla föremål samt såg över vår larmanläggning. Den första juni 1995 kunde salen åter öppnas lagom till sommarens turistsäsong. Sommarutställningen bestod av en redan tidigare öppnad utställning över Hogenskild Bielkes berömda 1500-talsbibliotek. Eftersom Silverbibeln endast visades i faksimil (vilket skulle visa sig innebära en ganska stor minskning av antalet sommarturister) hade vi ordnat en skärmutställning vid själva ingången som just belyste kuppen mot Silverbibeln. I mitten stod en TV-monitor som visade de olika TV-reportagen. Programmen hade älskvärt tillhandahållits av Olle Andersson och ABC:s redaktion. Utställningen öppnades av Lars Nylén med ett anförande som sedan trycktes i Biblioteksbladet under rubriken "den fräcka smash- och grab-kuppen mot silverbibeln fick vreden att brinna hos justitia!". (BBL 1995:5, s. 146 &148). Artikeln återgavs i delvis utökad och förändrad form

7 KUPPEN MOT SILVERBIBELN 479 Lars Munkhammar (till vänster) och Thomas Tottie glädjer sig åt att de stulna delarna av Silverbibeln är åter på Carolina. Foto: Jan-Olof Lavemark, Uppsala universitetsbibliotek under rubriken "Kuppen mot Silverbibeln" i tidskriften Aktuell Säkerhet (4/95, s ). Lars Nylén underströk bl. a. att stölder av konst- och kulturföremål och s. k. "art-napping" är ett av nutidens stora internationella brottsproblem. Han påpekade även att stölder av nationella konstskatter numera också tagits upp på FN:s lista över allvarliga, internationella brott. I samband med öppnandet av utställningen dekorerades Lars Nylén med Uppsala Studentkårs förtjänsttecken som just består av en miniatyr av Silverbibelns pärmar i ett tvåfärgat band. RÄTTSLIGT EFTERSPEL Lars Nylén påpekade i sitt tal att rånarna ännu ej kunnat gripas men att polisen hade starka förhoppningar att man skulle kunna klara upp brottet. Bakgrunden till dessa förhoppningar var att två sötare den 9 maj - fyra dagar efter att Silverbibelns delar återställts! - genomfört en sotning i en fastighet på Angskärsgatan 3 på Gärdet i Stockholm. I en sotningslucka i ett utrymme på fastighetens vind gjorde de två männen ett sensationellt fynd

8 480 THOMAS TOTTIE av en kasse som innehöll bl a 120 falska tusenkronorssedlar, två burkar tårgasspray och två fotografier av Silverbibelns pärmar utlagda på en blåröd frottéhandduk på ett parkettgolv vid ett exemplar av Dagens Nyheter. När polisen fick höra om fyndet genomförde man dörrknackning i lägenheterna påängskärsgatan 3.1 en lägenhet på sjätte våningen bodde Katinka Carlsson Siesage (född 1972) som var sambo med Jeffrey Sjöbeck (född 1973). Den senare var välkänd från polisens straffregister där han fr.o.m. 18-årsåldern förekom under fem avsnitt. Han hade bl. a. dömts för stöld, häleri, samt misshandel och hot mot tjänsteman. Polisen bedrev spaning mot dem båda och intresserade sig även för en butik med modekläder som Katinka Carlsson Siesage drev på Malmskillnadsgatan. Butiken frekventerades av personer som var välkända av polisen. Sjöbeck flyttade vid denna tid till en kamrat, Viktor Heinerö (född 1972), som då bodde i Johanneshov. Även Heinerö var välkänd från polisens straffregister. Han hade bl. a. dömts för grov stöld samt för häleri och rattfylleri. Polisen gjorde husransakan i bägge lägenheterna. I lägenheten på Ängskärsgatan återfanns bl. a. en svarthårig hund vars hår stämde överens med den DNA-analys polisen låtit utföra på KTH av två hundhår återfunna i den återlämnade silverbibelspärmen. En skada på parkettgolvet överensstämde även med en skada som återfanns på de två fotografierna. Hos Heinerö återfanns bl. a. en blåröd handduk av samma utseende som den som fanns på fotografierna av Silverbibeln. Vidare fanns här en omfattande utrustning som tre rånarluvor, en pistol med avfilat tillverkningsnummer, en signalpistol, en kommunikationsradioapparat, två overaller från Vägverket, svetsutrustning, bultsax, tre större och två mindre bräckjärn, spikklubba, knivar m.m. Sjöbeck anhölls i sin frånvaro misstänkt för stöld av Silverbibeln och greps den 14 juni. Vid en poliskonfrontation utpekades Sjöbeck jämte ytterligare en av de uppställda personerna av ett vittne från Carolinas visningssal som mycket lik en av de två rånarna. Då vittnet hänvisade till två personer (varav en var en polisman snarlik Sjöbeck) ansåg dock åklagaren ej att han kunde använda vittnesmålet. Åtalspunkten ändrades till misstanke om grovt häleri. Han kvarhölls i häktet t.o.m. den 13 juli Hans fingeravtryck återfanns på föremål som låg i kassen med Silverbibeln i sotningsluckan. Heinerö satt anhållen och häktad misstänkt för förberedelse till grovt rån från den 13 juni till den 16juni Carlsson Siesage satt anhållen från den 14 t.o.m. den 16 juni 1995 misstänkt för häleri. Sedan hon under förundersökningen medgivit att hon fått två burkar tårgasspray av Sjöbeck och förvarat den ena i sin lägenhet och den andra i sin butik ändrades motiveringen till misstanke för olaga vapeninnehav. Det noterades även att Silverbibeln återlämnats i en kasse från London som var ovanlig i Sverige men förekom i Carlsson Siesages butik. Av olika skäl drog förundersökningarna ut på tiden. Målet kom först upp i Stockholms tingsrätt den 16 september Både jag själv och Pelle

9 KUPPEN MOT SILVERBIBELN 481 Öhlund deltog som åhörare i rättegången ganska nyfikna på att se de olika aktörerna. Domare var Anna Espmark. Staten företräddes av kammaråklagaren Johnny Järlefält. Advokat Per Liljekvist var offentlig försvarare för Jeffrey Sjöbeck och Katinka Carlsson Siesage medan advokat Rune Ek fyllde motsvarande roll för Viktor Heinerö. I korthet kan sägas att de åtalade endast medgav sådant där den tekniska bevisningen var så stark att ett bestridande var omöjligt. Sjöbeck erkände sålunda att han i slutet av april ej kunnat hindra fotografering av Silverbibeln i sin flickväns våning. Fotograferingen hade skett mot hans vilja av två personer som kommit upp till våningen och vars namn han ej vågade uppge. Handduken hade lagts dit av honom för att skydda silverpärmarna. På de två männens och ytterligare en mans begäran hade han också den 5 maj i sin flickväns butik tagit emot silverbibelsdelarna och placerat dem i en förvaringsbox på centralstationen. Han hade aldrig hört att det var förbjudet att återställa stöldgods! Mellan den 5 och 9 maj blev han på nytt kontaktad av två av de tre män han tidigare varit i kontakt med angående Silverbibeln. Han blev tillfrågad om han kunde förvara pengar åt dem och fick en Statoilkasse med pengar och tårgasburkar. Han hade trott att det var frågan om obeskattade pengar. Hur bilderna av Silverbibeln kommit med förstod han ej. Den 9 maj när han skulle resa och köpa kläder till butiken i London tillsammans med Katinka hade han lagt kassen i sotningsluckan som var ett gömställe som han visste att hans uppdragsgivare kände till. Heinerö hade också mycket fantasifulla förklaringar rörande det material som återfunnits hos honom. Pistolen hade kvarlämnats utan hans vetskap av en god vän, Andreas Hoffstedt, som vid tiden för rättegången avtjänade ett sjuårigt fängelsestraff för grovt rån. I efterhand hade denne medgivit detta för honom. Signalpistolen hade han fått av en god vän på 80-talet innan vapnet var licensbelagt. Två av rånarluvorna hade han anskaffat för en filminspelning som hans syster ledde där han skulle spelat rånare. De hade visserligen ej kommit till användning men han hade aldrig hört att det var förbjudet att spela med i en film. Den tredje luvan hade han tänkt använda vid snowboardåkning. Overallerna från Vägverket hade han funnit i en container. Han visste inte att de var stulna. Svetsutrustningen hade han lånat av en kamrat för att laga sin bil. Bräckjärnen behövde han för att renovera sitt badrum. Inget av materialet var anskaffat som hjälpmedel för brott. Katinka Carlsson Siesage som under förundersökningen medgivit att hon mottagit två burkar tårgasspray av sin pojkvän ändrade det till att burkarna innehållit pepparspray. Sådant spray fyller samma funktion men är ej förbjudet att inneha. Tingsrätten avgav sin dom den 11 oktober I sin sammanfattning framhöll rätten att Sjöbecks berättelse saknade trovärdighet. Rätten fann vid en samlad bedömning att den tekniska bevisningen och Sjöbecks egna

10 482 THOMAS TOTTIE uppgifter bortom alla tvivel styrkt åklagarens anklagelse för grovt häleri och olaga vapeninnehav. Rätten dömde Sjöbeck till två års fängelse. Sjöbeck hade under förundersökningen erkänt att han köpt och till sin flickvän överlåtit två burkar tårgasspray. Carlsson Siesage hade också medgivit att hon erhållit två sådana burkar exakt likadana och av samma märke som visats henne vid förhören. Rätten satte ej tilltro till senare uppgifter av de två svarande att det skulle rört sig om pepparspray. Tingsrätten dömde Katinka Carlsson Siesage för olaga vapeninnehav till femtio dagsböter å trettio kronor. Tingsrätten fann ej heller Heinerös förklaring till innehavet av tre rånarluvor övertygande och ansåg det uteslutet att han ej skulle känt till pistolens existens. Han skulle därför dömas för olaga vapeninnehav. Även om en del av de övriga föremålen kunde ha legal förklaring fann dock rätten att antalet föremål användbara som hjälpmedel för brott var av sådan beskaffenhet att innehavet måste anses utgöra förberedelse till stöld som var att anse som grov. Tingsrätten dömde Heinerö till fängelse i fyra månader. Jeffrey Sjöbeck och Katinka Carlsson Siesage överklagade respektive domar till Svea Hovrätt. När förhandlingarna togs upp i april 1997 infann sig dock endast Carlsson Siesage medan Sjöbeck uteblev. Den senare greps dock i juni 1997 anklagad för två tidigare brott nämligen häleri i samband med ett rån vid Sundbyholms travbana den 13 augusti 1996 och grov stöld i Stockholm den december samma år. Han häktades vid Eskilstuna Tingsrätt samma månad och satt häktad under tiden 13 juni-10 juli Under denna tid kunde målet om Silverbibeln slutföras av Svea Hovrätt som delade tingsrättens bedömning och menade att Jeffrey Sjöbeck gjort sig skyldig till ett utomordentligt allvarligt häleribrott. Påföljden blev densamma som i Stockholms Tingsrätt dvs. fängelse i två år. Däremot frikände hovrätten såväl Sjöbeck som Carlsson Siesage för olaga vapeninnehav av tårgasspray. Det senare innebar att Carlsson Siesage undslapp tingsrättens dom om dagsböter och befriades från att betala avgift till brottsofferfonden och del av rättshjälpskostnader. Sjöbeck har den 29 juli 1997 överklagat sin dom till Högsta domstolen. HD behandlade ärendet den 24 september varvid man ej lämnade prövningstillstånd. Den tidigare domen stod därvid fast. DEN NYA UTSTÄLLNINGSSALEN Silverbibelsdelarna var alltså lyckligt tillbaka redan våren 1995 och i varje fall var vissa av förövarna gripna och dömda under 1996 och Redan från början ställdes dock frågan hur bibliotekets utställningsverksamhet skulle kunna fortsätta och under vilka former. Torsdagen den 6 april dagen efter kuppen - samlades en liten arbetsgrupp på mitt tjänsterum

11 KUPPEN MOT SILVERBIBELN 483 för att diskutera åtgärder på kortare och längre sikt. På kort sikt var vi överens om att öppna utställningssalen så snart som möjligt sedan vissa original bytts ut mot kopior och faksimil och larmsystemet setts över. Som framgår ovan kom utställningsverksamheten även i gång redan före sommaren. På lång sikt var vi inställda på att radikalt förbättra säkerheten i utställningssalen så även dyrbara original kunde exponeras. Detta arbete borde ske i nära samarbete med polismyndigheter och annan expertis. Den som kom att leda detta projekt var bibliotekets säkerhetschef Lars Munkhammar. Projektet att omskapa utställningssalen och samtidigt se över hela den permanenta utställningen både med avseende på innehåll och presentation skulle visa sig taga ca två år. Redan i början av hösten 1995 var det uppenbart att projektet även skulle draga kostnader i miljonklass. På min anhållan beviljade rektor Strömholm i augusti kronor till den löpande projekteringen. De planer som växte fram i nära samarbete med expertis inom såväl rikspolisstyrelsen, polismyndigheten i Uppsala och Riksantikvarieämbetet var en utställningssal i säkerhetsklass med det s.k. Guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Sommaren 1996 lånade biblioteket från Göteborg en säkerhetsmonter av samma typ som i Guldrummet, dvs. en mycket kraftig konstruktion med tjocka pansarglas, och ställde på nytt ut ett dubbelblad ur Silverbibeln samt orginalpärmarna av silver. Våren 1996 var planerna så långt framskridna att realistiska kostnadskalkyler kunde göras. Ett överslag visade på kostnader på ca 2,4 miljoner kronor. (Kostnaderna skulle sedan stiga ytterligare något.) Jag beslöt mig för att innan jag avgick som överbibliotekarie efter 18 år försöka lösa även denna finansieringsfråga. Efter diverse sonderingar uppsökte jag rektor Strömholm den 6 mars med ett förslag till skrivelse till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med en anhållan om ett bidrag på 2 miljoner. Skrivelsen, som avgavs i rektors och mitt namn samma dag, fick en positiv behandling i stiftelsen. Den formella bekräftelsen på ett beviljat belopp om två miljoner kronor jämte s. k. högskolemoms diariefördes på universitetet den 10 juni lagom för att även jag skulle hinna skriva ett tacksamt brev före min avgång den 30 juni. Hösten 1996 skedde en upphandling av utformningen av den nya salen. Som arkitekt valdes Pietro Raffone vid Arkitekturkompaniet AB i Göteborg. Arbetet sattes genast igång med att realisera planerna samtidigt som arbetsgruppen för urval och presentation av den nya permanenta utställningen fullföljde sitt arbete. Säkerhetskonstruktionerna kom att utföras av säkerhetskonsult Thems Busk vid Nora Säkerhetsutveckling AB. Ett gott samarbete etablerades med säkerhetsexperter och konstruktörer som arbetat med Guldrummet vid Historiska museet. De kraftiga montrarna beställdes från Plåtspecialisten i Örebro AB. Byggprojektledare var Mats Broms. Själva ombyggnaden gjordes av Siab AB i Uppsala. Att här närmare beskriva den nya utställningssalen skulle föra för långt. Den beskrivningen är värd en

12 484 THOMAS TOTTIE särskild uppsats. Jag nöjer mig med att säga att Carolinas tidigare så ljusa men sårbara visningssal har förvandlats till en mörk skattkammare där dyrbarheterna glimmar i en diskret belysning bakom tjocka pansarglas och där Silverbibeln - eller rättare sagt delar av den - har fått ett eget rum eller krypta. Återinvigningen av Carolinas utställningssal skedde med ett invigningstal av rektor Strömholm onsdagen den 23 maj Salen innehöll då såväl den nya permanenta utställningen med klenoder ur Carolinas samlingar som en mindre minnesutställning över Erik Gustaf Geijer och Malla Silfverstolpe. LITTERATUR OM SILVERBIBELN Litteraturen om Silverbibeln är mycket omfattande. En sammanfattning över bibelns historia finns i Tönnes Klebergs fina lilla skrift CodexArgenteus. Silverbibeln i Uppsala (3:e uppl. 1981). Här finns även en selektiv bibliografi. Litteratur om Silverbibeln finns även förtecknad i Åke Davidssons Litteratur om Uppsala universitetsbibliotek och dess samlingar, Uppsala 1977, och dess supplement Av senare verk kan nämnas Lars Hermodssons Goterna: ett krigarfolk och dess bibel, Stockholm Silverbibelns text är utgiven i olika editioner. Den senaste och viktigaste är den som utgavs 1927 med förord av Anders Grape och fotografisk teknisk assistans av The Svedberg. Kuppen mot Silverbibeln föranledde, som ovan nämnts, ett mycket stort antal tidnings- och tidskriftsartiklar. Under tiden april-december 1995 noterade Uppsala universitetsbibliotek 530 huvudsakligen svenska artiklar. Därtill kom ett stort antal utländska. På Internet finns en särskild från Finland redigerad databas kallad Database ofthe Gothic Language där även stölden noterades. Uppgifter om stölden spreds även via bibliotekets egen hemsida liksom via den svenska polisen och Interpols databaser. Lars Nylén har, utöver tidigare nämnda artiklar, även skrivit en uppsats - Tillgreppet av Silverbibeln - i Nordisk kriminalkrönika 1997, s I bokform kom stölden att nämnas av bl. a. Lars Munkhammar i artikeln Thieves in the Library som publicerades i en festskrift till mig samma sommar. (Servingthe Scholarly Community. Essays on Tradition and Change in Research Libraries. Presented to Thomas Tottie onjuly3rd, Uppsala 1995, ) Själva kuppen kom egendomligt nog att sammanfalla med att Lars Munkhammar läste korrektur på sin artikel och uppgifterna kunde arbetas in som ett post scriptum. Munkhammar förbereder för närvarande en mera omfattande populärhistorisk bok om Silverbibeln.

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Redovisning av ett uppdrag

Redovisning av ett uppdrag Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna.

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna. Armando godtar att förhöret genomförs utan att hans försvarare är närvarande. Han förnekar grovt rån, men erkänner rån av normalgraden. Han erkänner olaga frihetsberövande. Han säger att det varit tufft

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol Internationella Brottsofferdagen 2009 Fil dr. Sara Landström Göteborgs Universitet Muntligt och direkt inför rätten Muntlighetsprincipen Allt processmaterial

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Under denna lektion får dina elever: Förslag på arbetsgång/introduktion till lektionen

LEKTIONSTIPS. Under denna lektion får dina elever: Förslag på arbetsgång/introduktion till lektionen Denna lektion är ett axplock från Alla möjliga ord och uttryck av Eva Sundelin Löfgren och Ella Sunnergren. Alla möjliga ord och uttryck är ett ordträningsmaterial för de elever som vill och behöver utöka

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. häktning

H./. riksåklagaren ang. häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-27 Ö 2457-09 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. riksåklagaren ang. häktning Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Kapitel 1, Pelle Parmesan s. 1 Kapitel 2, Korvkiosken s. 2 Kapitel 3, Vittnet s. 3 Kapitel 4, Spaning s. 5 Kapitel 5, Skräddaren s. 7 Kapitel 6, Lösningen s. 8 Kapitel 1 Pelle Parmesan

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer