PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder"

Transkript

1 PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder

2 Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild 7 Aktivitet - Enskild 8 Aktivitet - Alla stationer 9 Suggdata 10 Utskrift 11 Rester 11 Cyklus 11 Separation 12 Station 12 Brunst 12 Foderplan/kurva 13 Separation 15 Station monitor 15 Att använda programmet 16 Skapa djur 16 Foderplan 17 Utgångsrapportera djur 18 Inte upplagt i transpondern 18 Allmänt om kommunikation 19 Allmänt 19 Uppdatering av data till/från stallutrustning

3 Installation och inställningar Skiold-Datamix ansvarar för att kommunikation mellan PigWin och Transponderdatorn fungerar. Det innebär att kabeln till P-net och programmet VIGO ska vara installerat. Installation av PigWin 1 Med gammal typ av nyckel (s.k. lpt-nyckel): Stäng av dator och skrivare och ta sedan bort skrivarkabeln från datorn. Sätt i nyckeln i skrivarporten och sätt i skrivarkabeln i nyckeln. Sätt på datorn igen. Med usb-nyckel: Sätt inte i nyckeln förrän drivrutinen till den installerats, se speciell instruktion. 2 Sätt i PigWin cd-skivan i datorn. Med AutoRun Finns AutoRun i datorn visas skärmbilden enligt punkt 5. Finns inte AutoRun Finns inte AutoRun. Gå till punkt 3. 3 Klicka med vänster musknapp på knappen Start (i nedre vänstra hörnet på skärmen) och därefter på Kör. Då visas följande bild: 4 Skriv d:install i det vita fältet (som på bilden ovan) och klicka på OK. Om cdenheten har en annan enhetsbokstav än d:, skriver man den bokstaven istället för d. 5 Installationsprogrammet startar och bilden nedan visas. Välj Sugg och klicka på Installera

4 6 Nu visas licensreglerna, läs och klicka Acceptera. Därefter kommer en fråga om programmet installerats förut på datorn, svara Cancel. Så visas följande skärmbild: Om du har Skiold blötutfodring klicka på Välj extra. Annars klicka på Installera 7 För Skiold blötutfodring: bocka för DM5020 och klicka på OK. 8 Installationen återvänder nu tillbaka till föregående bild (pkt 6), klicka på Installera för att fortsätta. 9 När installationen kommer tillbaka till bilden som visas under punkt 5, välj Avsluta. Dra nu PigWin-ikonen (genväg) till skrivbordet med höger musknapp, en meny visas då man släpper ikonen. Svara Skapa genvägar här. PigWin kan nu startas genom att klicka på PigWin-ikonen på skrivbordet. Det kan också startas från Start, Program och därefter PigWin programmen

5 Programinställningar Under Arkiv, Gen. inställningar och fliken Extern ska inställningar för kommunikationen mellan PigWin, Transponder och eventuell handdator göras. Välj handterminal, men bara om du använder den gamla stora handterminalen (ej handdator-pda) Välj foderdator modell (Datamix Transponder) Välj P-net för seriell kommunikation Klicka på OK för att spara ändringarna

6 Transponder PigWin integrerat med SKIOLD Datamix Transponder Allmänt om Transponder/PigWin Då PigWin startas kontrolleras automatiskt om det finns kommunikation med transponderdatorn. Fungerar kommunikationen visas denna symbol i nederkant på PigWin-bilden Om symbolen är överstruken har PigWin inte kontakt med transponderdatorn Om det visas en symbol med en klocka betyder det att en eller flera foderstationer har larmat. Foderstationerna kan startas om genom att man dubbelklickar på symbolen. Under menypunkten Transponder i PigWin finns en undermeny med transponderdatorns funktioner

7 Alarmbild Under menyvalet Transponder Alarmbild, visas ett alarmfönster. Alarmen kan stängas av ett och ett eller alla på en gång. Ett och ett stängs de enklast av med hjälp av denna ikon. Denna ikonen används för att stänga av alla alarm. Man får då en fråga om man är säker på att de ska stängas av. Godkänn genom att klicka OK. Ikonen används för utskrift av alarmen

8 Aktivitet - Enskild Under Transponder Aktivitet Enskild visas en aktivitetsbild (status) för varje station. Växla mellan olika stationer med pilarna. När det är ett djur i stationen kan man se vilket djur det är, transpondernummer, MJ/dag och rest MJ. Om stationen larmar visas det en bild med en klocka. Stationen kan startas om genom att dubbelklicka på klockan. När stationen är tom kan man ändra foderdata för den. Klicka på bilden med stationens status så visas nästa bild. Observera att stationstypen inte kan ändras från PigWin-datorn. Aktuellt separerat visar hur många suggor som separerats från stationen. När det maxantal uppnås som stationen är inställd för (se nästa sida), ska stationen nollställas. Skriv en nolla i fältet för att nollställa stationen. Detta görs bara i samband med att man tömt separationsboxen

9 Aktivitet - Alla stationer Under Transponder Aktivitet Alla stationer visas en översikt över alla stationer. Klicka på denna ikon och det visas foderdata för den markerade stationen (den ovan visade bilden Station Foderopsætning visas). Systemdata visas för den markerade stationen, se nästa bild nedan. Max separation= hur många suggor foderstationen kan separera åt gången (skriv det maximala antalet suggor som kan vistas i separationsboxen samtidigt). När maximalt antal uppnåtts ska boxen tömmas och stationen nollställas (se föregående sida)

10 Suggdata Under Transponder Suggdata visas en bild med data för enskilda suggor. Det är samma fönster man får fram om man står på ett suggkort och klickar på transponderikonen Skriv önskat suggnummer Sätt en bock vid System om djuret finns i transponderavdelningen. Om djuret ska separeras skriv här separationsnumret (Snr). Detta nummer hänvisar till de separationer som är upprättade under Transponder- Separation (se sid. 15) Se suggans senaste besök och separationer. Observera Djur får inte skapas direkt i transponderdatorn. Nya djur ska skapas i suggdelen i PigWin (inte under menyn Transponder), eller i PigWin-delen på handdatorn/ Pocket. Se vidare avsnittet Att använda programmet sid. 16. Om man ändrar en suggas nummer i PigWin ändras numret inte i transponderdatorn

11 Utskrift Under Transponder Utskrift kan olika listor skrivas ut. Rester Här kan man skriva ut listor med djur som har restfoder. Om det är en bock i rutan vid FoderCyklus visas en restlista från förra dygnet (igår). Utan bock i rutan visas en aktuell restlista dvs. med dem som inte ätit idag. Välj foderplan. Om listan ska omfatta alla suggor i systemet ska Foderplan= 10. Hur mycket restfoder det ska vara för att suggan ska komma med på listan. Välj här hur suggorna ska sorteras på listan (djurnr, senaste besök osv.). Klicka OK för att skriva ut listan med de valda urvalskriterierna. Cyklus Här kan man skriva ut listor med djur utifrån deras cyklusdagar. Från cyklusdag. Till cyklusdag. Välj hur suggorna ska sorteras (djurnr, senaste besök osv.) Observera att när man bestämmer vilket intervall av cyklusdagar som ska skrivas ut så ska det lägsta antalet dagar stå i rutan Från. Om man använder negativa cyklusdagar är t.ex. -75 lägre än

12 Separation PigWin integrerat med SKIOLD Datamix Transponder Här kan man skriva ut listor med de olika separationer (Snr) som man har ställt in under Transponder - Separation. Station Här kan man skriva ut listor med besök i en foderstation. Snr - separationsnummer Dagar: 2: De suggor som blev separerade igår. 1: De suggor som blivit separerade idag 0: De suggor som ska separeras idag (men som inte blivit det ännu) -1: De suggor som ska separeras i morgon osv. Välj hur suggorna ska sorteras på listan (djurnr, senaste besök osv.). Stationsnummer Hur många dagar tillbaka som det ska visas besök Välj hur suggorna ska sorteras på listan (djurnr, senaste besök osv.). Brunst Här kan man skriva ut listor med djur med ett speciellt brunstindex (hur mycket de varit registrerade vid galten). Brunstindex Välj hur suggorna ska sorteras på listan (djurnr, senaste besök osv.)

13 Foderplan/kurva Under Transponder Foderplan/ kurva kan man se/ändra i de foderplaner som vill använda. Foderplanerna ska först vara definierade. Därefter kan man registrera enskilda suggors foderplan på suggkorten i PigWin. Det går också att registrera foderplan i kolumnen Fp på registreringsbilderna under menyn Suggor i PigWin. Foderplanerna ställs in var för sig. Välj plan 0-9 genom att klicka på pilarna. På Foderplan 0 ska det alltid stå 5 Manuell i Foderplan typ. Klicka på Foderkurva för att ställa in kurvan för en enskild foderplan (1-9). Bilden överst på nästa sida visas

14 Observera att cyklusdagarna (om man vill använda negativa eller positiva cyklusdagar, samt vilken cyklusdag djuren ska få vid betäckning) ställs in på Foderplan 1- Foderkurva. Det tal som står här på foderplan 1, bestämmer inställningen av cyklusdagar för hela programmet. När foderkurvan registrerats på bilden kan man se den grafiskt, klicka på Visa Diagram

15 Separation Under Transponder - Separation, finns inställningar för de separationer men vill göra. % Färgmärkning: Hur lång tid färgsprayen ska vara öppen. Snr: Cyk.dag: Till dag: VDg: M.1: M.2: M 3: Nollställ: Separationsnummer (det nummer man ska använda då man sätter en djur på separation) Vilken cyklusdag suggan ska vara på för att bli separerad. Exempel: Separera suggor till grisningsstall onsdag. Skriv cyklusdag 7 eller 107 om suggan ska till grisningsstallet en vecka före grisning. Suggan ska ha passerat 7 eller 107 cyklusdagar på onsdagen för att bli separerad. Till vilken cyklusdag suggan ska stå på separation. När hon passerat denna dag kommer hon inte att separeras. Vilken veckodag separeringen ska göras (måndag=1, tisdag=2, onsdag=3, osv.) Vanligen = färgseparation (se ev. handbok från Datamix). Klicka för att nollställa en separation, alla djur tas då bort från separationen. Om man vill behålla inställningen för en separation men vill att den ska vara inaktiv (inga djur ska separeras) ta då bort markeringen i M2. Station monitor Med hjälp av bocken framför Transponder- Station monitor kan man välja hur ofta aktivitetsbilderna (angående foderstationerna) ska uppdateras. En bock innebär att aktivitetsbilderna uppdateras löpande så att man hela tiden kan se aktuell status. Om bocken tas bort visas den status foderstationerna hade när PigWin startades senast. Detta alternativ sparar datorkraft

16 Att använda programmet Skapa djur Nya djur läggs in under Suggdata, Visa suggkort. Fyll i det nya djurets nummer. Ett meddelande visas om att det är ett nytt djur. Klicka Ja för att skapa djuret. Därefter kommer ett meddelande om att djuret inte finns i foderdatorn, klicka Ja för att godkänna att det skapas även i transponderdatorn.. Observera att djuret bara skapas i transpondern, inte i Multifeeder5000 (blötfoderdatorn). Om man också har en Multifeeder5000 ska nya djur, registrering av händelser, foderjustering mm göras via handterminalen Därefter registreras djurets transpondernummer. Denna symbol (se pilen) visas när djuret är skapat i transpondern. Om man klickar på denna ikon kommer man till bilden Transponder - Suggdata. Obs! Om man använder PigWin som journal för flyttade djur enligt Jordbruksverkets regler skall ingångsuppgifterna kompletteras under Suggor, Ingång (Födbes, Födår, Öronnr och FrånSE)

17 Foderplan PigWin integrerat med SKIOLD Datamix Transponder Det är möjligt att ställa in PigWin så att programmet automatiskt sätter djuren i en viss foderplan vid ingång och vid betäckning. Denna inställning görs under Arkiv - Extern dataregistrering - System setup. FPEntering= Skriv numret på den foderplan som djuren ska ha vid ingång i besättningen. FP1stService= Den foderplan som gyltorna ska ha efter betäckning. FPService= Den foderplan som suggorna ska ha efter betäckning. När man har ändrat eller lagt in foderplaner på System setup ska PigWin avslutas och startas om. Foderplanerna ändras inte retroaktivt, det är först i samband med nya ingångsrapporteringar/ betäckningar som djuren får den önskade foderplanen. Observera att om man vill ändra ett djurs foderplan eller flytta det till systemet (till transpondern) ska detta göras på Transponder- Suggdata. Använd eventuellt ikonen på suggkortet för att komma dit

18 Utgångsrapportera djur Om djur ska utgångsrapporteras (raderas i transpondern och utgångsrapporteras i PigWin) görs detta i PigWin under menyn Suggor, Utgång eller på suggkortet. Registrera djurnummer och utgångsdatum. Det visas nu en fråga om djuret ska raderas i foderdatorn, svara Ja. Observera att djuret inte raderas i Multifeeder5000, detta ska göras via handterminalen. När ett djur är utgångsrapporterat och det är korrekt raderat i transpondern, ska transponderikonen på suggkortet vara överkryssad. Utgångsrapportering i PigWin Inte upplagt i transpondern Om ett djur har lagts upp i PigWin men inte i transpondern är transponderikonen också överkryssad. Genom att dubbelklicka på den överkryssade transponderikonen skapas djuret i transponderdatorn. För att detta ska gå att göra krävs: Att det finns ett transpondernummer registrerat på suggkortet. Att djuret inte är utgångsrapporterat i PigWin

19 Allmänt om kommunikation Allmänt På ett integrerat system med PigWin, transponder och multifeeder5000 bör alla ändringar göras via PocketPigs (PigWin) i handdatorn. Då blir alla nödvändiga registreringar överförda till respektive system. Dataöverföringen mellan handdator och dator (PigWin) sätts dock igång manuellt från handdatorn. För mer information om kommunikation med och användning av handterminal, se instruktionerna till handdatorn. Dessa instruktioner kan rekvireras hos PigWin Support. Uppdatering av data till/från stallutrustning När det finns en fungerande kommunikation mellan foderdatorn och PigWin uppdateras data i transponderdatorn i samma ögonblick som det registreras i PigWin. Om det görs ändringar i Suggdata på transponderdatorn kommer dessa inte automatiskt att uppdateras i PigWin. För att föra över sådana ändringar till PigWin ska man läsa in från stallutrustning. Detta görs under Arkiv - Extern dataregistrering - Läs in från stallutrustning. Då överförs ändringarna till PigWin. Efter det att man läst in från stallutrustning ska man Uppdatera stallutrustning. Observera: Man får aldrig köra Uppdatera stallutrustning utan att först ha kört Läs in från stallutrustning. Gör man det riskerar man att förlora data. Att notera: Inläsning från stallutrustning och uppdatera stallutrustning har bara effekt på transponderdatorn. Om det ska uppdateras djur i multifeeder5000 ska det ske via Uppdatera- funktionen i handdatorn. Ändringar gjorda i multifeeder5000 kan inte läsas in i PigWin eller överföras till transponderdatorn. Allt registreringar som har med foderdatorn att göra ska därför göras i PigWindelen i handdatorn. Är handterminalen av typen PDA (Pocket PC), är alla delar av detta en integrerad del av PigWin suggkortet. Alla ändringar som har med transpondern eller DM5000 att göra ska därför göras på detta suggkortet

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer