MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx"

Transkript

1 , VERSION 1.3 MPOX Protokollomvandlare Bruksanvisning för protokollomvandlaren MPOx MPOX protokollkonverterare har dubbla seriella INFO kommunkationslinjer. Man kan som mest ansluta fyra MPOX enheter till en FX-panel. Måttuppgifter Mekaniska data Dimensioner (W x H x D) 379 x 231 x 54 mm Vikt 2,1 kg Färg Blue (NCS S 4020-R80B) Arbetstemperatur +5 C +40 C Fuktighet max. RH 95% Arbetsspännning VDC Standby current 50 ma Seriella kommunikations portar In: RS485 or RS232 Out: RS485 Isolated: RS232 IP klassning IP30 Produkt Koder Produkt Kod Beskrivning MPOX Panel version, vägg montering MPOX-OB PCB version, kortplats montering Pelco reserves the right to modifications.

2 Copyright 2010 Pelco Sweden AB. Samtliga rättigheter förbehålles. Detta dokument, och den produkt det handlar om, är endast avsett för licensierade användare. Pelco Sweden AB innehar upphovsrätten till detta dokument och förbehåller sig rätten att göra ändringar, tillägg eller ta bort information. Pelco Sweden AB påtar sig inget ansvar för eventuella misstag eller felaktigheter som kan finnas i detta dokument. Använd inte produkten för andra ändamål än de som anges i detta dokument. Endast licensierade användare av produkten och dokumentet har tillåtelse att använda dokumentet eller informationen i det. Distribution, upplåtelse, kopiering, lagring eller användning av produkten, informationen eller illustrationerna i dokumentet av icke licensierade användare, i elektronisk eller mekanisk form, såsom en inspelning eller på annat sätt, inklusive fotokopiering eller system för lagring och åtkomst av information, utan skriftligt tillstånd från Pelco Sweden AB, anses vara ett brott mot upphovsrätten och är strängt förbjudet. Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Pelco Sweden AB Sida 2 (26)

3 Elektriska anslutningar POWER INPUTS LINEB/ OUT PROG UPDATE CONFIG LINEA/IN ISOLATED B7 B8 OFF OUT B port baud rate 1200 ON OUT B port baud rate 9600 OFF To be OFF! Only for service purposes. ON -24V+ -24V+ T /R+ RS485 LINEB/OUT RXD GND LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 GND RS232 RXD TXD LINEA/IN T /R+ TXD RXD TXD RS485 GND T /R+ RS485 T/R- T/R- T/R- CTS RTS ISO GND RS232 RXD TXD ISOLATED RXD TXD BOOT PROGRAM LOAD CPU RUNNING LED indikeringar i normalt arbetsläge CPU RESET ID_NUMBER +7V +5V +3V3 Power LED Indications 1 s 10 s BUS Connector 160 mm Inställningar och LED indikeringar B A ON OFF ON OFF mm LED 1 Kontinuerligt Ej kvitterat larm i minne Blinkande Används ej LED 2 Kontinuerligt Ej kvitterad pollning Blinkande Används ej LED 3 Kontinuerligt Används ej Blinkande Används ej LED 4 Kontinuerligt Avbrott mot brandlarmcentral Blinkande Används ej LED 5 Kontinuerligt Avbrott mot OUT-port om Blinkande Switch B4=ON LED 6 Kontinuerligt Avbrott mot externt system Blinkande Används ej OBS! Vid systemfel så lyser alla LED indikeringar med fast sken. A dip switch A1 OFF Normalläge ON Alltid SEK & ADR före text. A2 OFF Sänder EJ fellarm till personsökare ON Sänder fellarm till personsökare A3 OFF Sänder text efter söktecken ON Sänder all text från brandlarmcentral OFF Skickar EJ komm.fel meddelande till A4 brandlarmcentral vid avbrott på ESPA. ON Skickar komm.fel meddelande till brandlarmcentral vid avbrott på ESPA. A5 OFF Ascom teckenset 2 ON Ascom teckenset 1 (U910 characters) A6 OFF Normalläge ON Sänder till p.sök id = 999 A7 OFF Normalläge ON Sänder till p.sök id = 9999 A8 OFF ON Normalläge Sänder en sökning med inställt id (Sw A6-A7) och texten "PROVLARM" LED indikeringar i uppstart läge (10 seconds) LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 Continuous OFF Continuous OFF Continuous OFF Continuous OFF Continuous OFF Continuous OFF Display HW installed Display HW not installed Isolated port installed Isolated port not installed NA NA NA NA NA NA MCOX HW installed MCOX HW not installed Jumpers för service ändamål Jumper ON OFF Prog update Program update Normal use Config NA NA B dip switch OFF MS Windows codepage 1252 B1 ON MS-DOS codepage 850 (Multilingual Latin 1) B2 OFF Används ej ON Används ej OFF Used with FX system (mess code set G) B3 ON Used with ESA/MESA system (mess code set F) B4 OFF OUT B port is used with debug info (printf()) ON OUT B port is used with INFO-protocol B5 OFF 1200 baud on Isolated-port ON 9600 baud on Isolated-port B6 OFF IN A port baud rate 1200 ON IN A port baud rate 9600 Program uppdateringar Man ställer in enheten till att ladda ned ny programvara genom att sätta prog update jumper= ON och starta om enheten. (Tryck på CPU reset knappen). Sätt sedan tillbaka jumpern till = OFF efter omstart. Använd program verktyget PC-loader och anslut på RS232-sidan på Isolated-port. Under tiden man uppdaterar enheten måste anslutningen till FX-panelen (RS485) vara urkopplad. Pelco Sweden AB Sida 3 (26)

4 Olika drift lägen Hex switch 1's Isolated port RS-232 Personsökarsystem baud parity data bits stop bit 0 ascom-tateco, Bosch, STT-Condigi Cobs/Kirk mm (ESPA format) 9600 no ascom-tateco, Bosch, STT-Condigi Cobs/Kirk mm (ESPA format) 9600 no STT (Svenska trygghetstelefoner) 1200 even GoGool/T1 protokoll för SMS funktion 9600 even CareTech no CareTech no CSDL (Siemens) MPOX emulerar Siemens brandlarmcentral 1200 no SCADA, utökat ESPA protokoll för mode 0 & 1 ESPA format 9600 no Printer, larmutskrifter 9600 no SafeTel (ESPA format) 9600 No 8 1 Team code settings The team code for the ESPA communication is depending of the language setting for the FXpanel. Språk Team Code Fire Pre Fault alarm alarm alarm 0,8,9 English Finnish ,6 Swedish Norwegian Danish Belgian System principer MPOX MPOX MPOX: OBS! Maximala antalet MPOX enheter som kan anslutas till en FX-central är 4. RS232 inställningarna är satta för program uppdateringar. Maximala antalet MPOX, REPX, FMPX och MCOX enheter som kan anslutas till en FXcentral är 16. OBS! Den maximala kabellängden för RS485 är 1000 m. Den maximala kabellängden för RS232 är 15 m. Pelco Sweden AB Sida 4 (26)

5 Innehållsförteckning 1. ASCOM TATECO (PHILIPS-BOSCH, STT CONDIGI MM) ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: PROGRAMMERING: CARETECH ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: CARETECH ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: ROBOFON GOOGOL/T ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: PROGRAMMERING: STT - SVENSKA TRYGGHETS TELEFONER ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: PRINTERINTERFACE ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: CSDL (SIEMENS) MPOX EMULERAR SIEMENS BRANDLARM SCADA, UTÖKAT ESPA PROTOKOLL FÖR MODE 0 & EXTENDED PROTOCOL MPOX RESERVERADE TECKEN EXEMPEL PÅ LARMUTSKRIFT FRÅN MPOX KOMMUNIKATION MEDDELANDETYPER SYNKRONISERING GENERAL DEVICE CODES Fault/maintenance warnings, monitoring can not be disabled: Fault/maintenance warnings, monitoring can be disabled: Controls: SAFETEL ALLMÄNT: FUNKTION: KOMMUNIKATIONSPARAMETRAR: PROGRAMMERING: Pelco Sweden AB Sida 5 (26)

6 1. Ascom tateco (Philips-Bosch, STT Condigi mm) 1.1 Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till talsyntes för telefonutrop. Kompletterande texter som skall presenteras i t ex personsökare programmeras i brandlarm centralen. En markerad del av texten eller all text överförs till personsökar displayen och presenteras efter larmtypstexten BRAND och FÖRV. Ej programmerade texter i brandlarm centralen presenteras med sektion och adress. Adressfel kan också skickas till personsökare men presenteras endast med sektion och adress. Protokollomvandlaren styr även sökningstyp, tonsignal, typ av sökning t.ex. gruppanrop eller individuell sökning. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 1.2 Funktion: På grund av begränsat utrymme i displayen på många personsökare begränsar man det som skall presenteras till den text som skrivs efter den sist förekommande söktexten i brandlarmcentralens display, t.ex.. i texten Lägenhet Meddelandet som skickas till sökarna börjar alltid med en ledtext (som genereras av MPOX) som talar om vilken typ av larm det är. Det som presenteras i sökarna blir BRAND 1234 (OBS! text börjar med mellanslag). Displaytexten börjar alltid med BRAND vid brandlarm och FÖRV. vid förvarningslarm. Man kan också sända all extra text från brandlarmcentralen till personsökare (dipswitch A3=ON). Adresser i brandlarmcentralen som ej är programmerade eller att text börjar med två mellanslag skickas som t.ex. BRAND SEK 0001 ADR Finns däremot någon text programmerad så skickas BRAND +text. Vill man att sektion och adress alltid skall skrivas ut, även om det finns text programmerad så sätter man dipswitch A1=ON. Om man vill skicka larm till olika sökare förutom den sökar id/ call address som är gemensam så kan man programmera det i den fria texten i brandlarmcentralen genom att skriva ett nummer inom hakparenteser tex [1234], [123] eller [12]. Bokstäver accepteras ej. Denna sökning ersätter den med gemensam sökar id eller id.nr som väljs med dipswitch A6-A7. MPOX matas med 24 V DC och skall kan matas från brandlarmcentralen. Pelco protokollomvandlare (MPOX) har en galvaniskt skild utgång mot externa system (isolated output) och orsakar därför inga jordfelslarm. Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Pelco Sweden AB Sida 6 (26)

7 Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Röd lysdiod LED6 indikerar att larm mottagits från brandlarmcentralen men har inte skickats än av MPOX eller mottagits av personsökarsystemet. Röd lysdiod LED5 indikerar att MPOX skickat en pollning, som inte hunnit mottagits av personsökarsystemet. Pelco Sweden AB Sida 7 (26)

8 1.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med personsökaranläggning: Isolated port RS-232: 9600 Baud 8 databitar 1 stoppbitar ingen paritet. (no parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=1 1.4 Programmering: Söktext (brandlarmcentral) =. Teckenkombination som startar läsning av tecken från brandlarm som skall skickas till sökare. (Switch A3=OFF) Stora och små bokstäver går att blanda. Antal tecken = 40/60 Max antal tecken som kan skickas från brandlarmcentral Ledtext för brandlarm = BRAND Text som genereras av MPO. Ledtext för förvarningslarm = FÖRV. Text som genereras av MPO. Ledtext för fellarm = FEL. Text som genereras av MPO. Antal sökningar = 2 Sökarsystemet skickar mer än en sökning om det är nödvändigt. Tonsignal Brand = Siren Tonsignal Förvarning = Siren Tonsignal Fel = 2-pip Prioritet = Alarm Högsta prioritet. Sökar id Fel = 990 Team code id (call address) Sökar id Förvarning = 990 Team code id (call address) Sökar id Brand = 990 Team code id (call address) Egen sökar id = [nn]...[nnnnnn] Två till sexsiffrigt nummer inom hakparenteser i text blir sökar id för larmet istället för default team code. Denna programmering har högre prioritet än övrig programmering av sökar-id. Pelco Sweden AB Sida 8 (26)

9 2. CareTech Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till talsyntes för telefonutrop. Kompletterande texter som skall presenteras i t ex personsökare programmeras i brandlarm centralen. En markerad del av texten överförs till personsökar displayen. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 2.2 Funktion:. Vid brandlarm skickar MPOX en larmkod som hämtas från de sista siffrorna (max 3st) i textmeddelandet som kan programmeras in per larmpunkt i brandlarmcentralen. T ex Lägenhet nr Kod som skickas blir då 123. Larmmeddelandet i trygghetstelefon anläggningen blir brandlarm larmkod 123. Är ingen text programmerad på aktuell larmpunkt, så skickar MPOX tre stycken nollor 000. MPOX matas med 24 V DC och skall kan matas från brandlarmcentralen. Pelco protokollomvandlare (MPOX) har en galvaniskt skild utgång mot externa system (isolated output) och orsakar därför inga jordfelslarm. Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Pelco Sweden AB Sida 9 (26)

10 Röd lysdiod LED6 indikerar att larm mottagits från brandlarmcentralen men har inte skickats än av MPOX eller mottagits av personsökarsystemet. Röd lysdiod LED5 indikerar att MPOX skickat en pollning, som inte hunnit mottagits av personsökarsystemet. 2.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med trygghetslarmanläggning: Isolated port RS-232: 9600 Baud 8 databitar 2 stoppbitar ingen paritet. (no parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=4 Pelco Sweden AB Sida 10 (26)

11 3. CareTech Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till talsyntes för telefonutrop. Kompletterande texter som skall presenteras i t ex personsökare programmeras i brandlarm centralen. En markerad del av texten överförs till personsökar displayen. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 3.2 Funktion:. Vid brandlarm skickar MPOX en larmkod som hämtas från de sista siffrorna (max 4st) i textmeddelandet som kan programmeras in per larmpunkt i brandlarmcentralen. T ex Lägenhet nr Kod som skickas blir då Larmmeddelandet i trygghetstelefon anläggningen blir brandlarm larmkod Är ingen text programmerad på aktuell larmpunkt, så skickar MPOX fyra stycken nollor MPOX matas med 24 V DC och skall kan matas från brandlarmcentralen. Pelco protokollomvandlare (MPOX) har en galvaniskt skild utgång mot externa system (isolated output) och orsakar därför inga jordfelslarm. Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Pelco Sweden AB Sida 11 (26)

12 Röd lysdiod LED6 indikerar att larm mottagits från brandlarmcentralen men har inte skickats än av MPOX eller mottagits av personsökarsystemet. Röd lysdiod LED5 indikerar att MPOX skickat en pollning, som inte hunnit mottagits av personsökarsystemet. 3.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med trygghetslarmanläggning: Isolated port RS-232: 9600 Baud 8 databitar 2 stoppbitar ingen paritet. (no parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=5 Pelco Sweden AB Sida 12 (26)

13 4. ROBOFON googol/t1 4.1 Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till talsyntes för telefonutrop. Kompletterande texter som skall presenteras i ett SMS, programmeras i brandlarm centralen. En markerad del av texten eller all text överförs till meddelandet och presenteras efter sektion och adresstext och larmtyptext BRAND och FÖRV. Adressfel (FEL) skickas också men presenteras endast med sektion och adress. För att skicka SMS meddelanden till GSM telefoner ansluts protokollomvandlaren till ROBOFON GooGol/T1 som är en uppringare och larmsändare. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 4.2 Funktion: För att kunna skicka SMS meddelanden till GSM telefoner skall MPOX anslutas mot en ROBOFON GooGol/T1 (se separat instruktion för GooGol/T1). GooGol/T1 är en uppringare som alltid ringer till en SMS-centraldator. Meddelandet skickas därifrån vidare till aktuell operatör/telefon. I Sverige används Telias central, i Norge används Telenors. Om larmet når SMS-centralens dator men av någon anledning inte din telefon ligger det kvar i tre dygn och försvinner sedan. Telefonnumret dit är förprogrammerat men måste justeras och kompletteras med landsnummer om man ringer från annat land. Telefonnummer (max 16 st.) för de telefoner som skall ringas upp programmeras in i GooGol/T1 via en dator. Ett windowsprogram för programmering och konfigurering medföljer till GooGol/T1. GooGol/T1 måste programmeras till avsedd funktion. Ett exempel på program för uppringning till en telefon medföljer. Skall man ringa till fler telefoner måste programmet modifieras. Uppringaren skall anslutas till en telefonlinje. Är det en växelanknytning kan man programmera den till att t.ex. generera en nolla först och vänta på kopplingston. Man kan i brandtarmcentralen programmera in en text per larmpunkt/detektor. Denna extratext (max 30 tecken) skickas med i SMS-meddelandet vid brand- och förvarningslarm. Ej fellarm. MPOX matas med 24 V DC och skall kan matas från brandlarmcentralen. Pelco protokollomvandlare (MPOX) har en galvaniskt skild utgång mot externa system (isolated output) och orsakar därför inga jordfelslarm. Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Pelco Sweden AB Sida 13 (26)

14 Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Röd lysdiod LED6 indikerar att larm mottagits från brandlarmcentralen men har inte skickats än av MPOX eller mottagits av personsökarsystemet. Röd lysdiod LED5 indikerar att MPOX skickat en pollning, som inte hunnit överföras eller accepterats av GooGol/T1. Pelco Sweden AB Sida 14 (26)

15 4.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med GooGol/T1: Isolated port RS-232: 9600 Baud 8 databitar 1 stoppbitar jämn paritet. (even parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=3 4.4 Programmering: Söktext (brandlarmcentral) =. Teckenkombination som startar läsning av tecken från brandlarm som skall skickas till sökare. (SWB1:3=ON) Stora och små bokstäver går att blanda. Antal tecken = 30 Max antal tecken som kan skickas från brandlarmscentral Ledtext för brandlarm = BRAND Text som genereras av MPO. Ledtext för förvarningslarm = FÖRV. Text som genereras av MPO. Ledtext för fellarm = FEL. Text som genereras av MPO. Pelco Sweden AB Sida 15 (26)

16 5. STT - Svenska Trygghets Telefoner 5.1 Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till talsyntes för telefonutrop. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 5.2 Funktion: Vid brandlarm skickar MPOX ett meddelande med type=1 och larmkod som är unik för varje larmpunkt. Vid åteställning skickas meddelande med type=2 och samma larmkod som vid brandlarm för larmpunkten. Funktion lika Tele Larm brandlarmsystem. MPOX matas med 24 V DC och skall kan matas från brandlarmcentralen. Pelco protokollomvandlare (MPOX) har en galvaniskt skild utgång mot externa system (isolated output) och orsakar därför inga jordfelslarm. Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Röd lysdiod LED6 indikerar att larm mottagits från brandlarmcentralen men har inte skickats än av MPOX eller mottagits av personsökarsystemet. Röd lysdiod LED5 indikerar att MPOX skickat en pollning, som inte hunnit överföras eller accepterats av trygghetslarmanläggningen. Pelco Sweden AB Sida 16 (26)

17 5.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med trygghetslarmanläggning: Isolated port RS-232: 1200 Baud 7 databitar 2 stoppbitar jämn paritet. (even parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=2 Pelco Sweden AB Sida 17 (26)

18 6. Printerinterface 6.1 Allmänt: MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som kommunicerar genom ESPA protokoll eller en seriell larmskrivare för larmloggning. Larm och återställningar skrivs ut. Larmtyper som skrivs ut är brandlarm, förvarningslarm och fellarm. Är någon extratext inprogrammerad i brandlarmcentralen så skrivs denna ut vid brandlarm och förvarningslarm. Som standard är MPOX avsedd att användas tillsammans med brandlarmcentraler med ESMI INFO-protokoll t.ex. ESA,MAXI/AFD1000, FX och CFD/Mini Den har 2 st. kommunikationsportar för att kunna koppla anslutningen från brandlarmsystemet rakt igenom, varav den ena A-IN kan kopplas om till RS-232. Kommunikationsporten mot externt system är RS-232 och galvaniskt skild från matningsspänningen. 6.2 Funktion: Larmutskriften på printer är samma som displaymeddelandet på brandlarmcentralen t.ex. BRAND I SEKTION:0002 ADR: Eventuell EXTRATEXT ÅTERSTÄLLNING I SEKTION:0002 ADR: Omvandlarens placering beror på vilken typ av gränssnitt som den ansluts till. Ansluts den till annan utrustning med kommunikationssnitt RS-232 bör avståndet ej överstiga ca 15 m från denna utrustning. Omvandlaren skall inte placeras längre än 1000 kabelmeter från brandlarmcentralen. Kommunikationsledningen skall vara parslagen. Kommunikationen till brandlarmcentralen och personsökaranläggningen är övervakad. Vid avbrott larmar MPOX genom att skicka en sökning till personsökarna som är anslutna till systemet (KOMM.FEL). Vid kommunikationsfel mellan MPOX och brandlarmcentral lyser röd lysdiod LED2 med fast sken. Vid kommunikationsfel mellan MPOX och personsökaranläggning så lyser röd lysdiod LED1 med fast sken. Man kan med dipswitch A4 välja om man också skall skicka kommunikationsfel till brandlarmcentralen. För att brandlarmet skall larma för kommunikationsfel måste den vara konfigurerad för two way INFO protocol. Pelco Sweden AB Sida 18 (26)

19 6.3 Kommunikationsparametrar: Kommunikation med brandlarmcentral: A-IN port RS-485: 1200/9600 Baud 8 databitar 1 stoppbit ingen paritet. (no parity) Kommunikation med larmskrivare: Isolated port RS-232: 9600 Baud 8 databitar 1 stoppbitar ingen paritet. (no parity) Hex sw 1 s: 1 s Pos=8 Pelco Sweden AB Sida 19 (26)

20 7. CSDL (Siemens) MPOX emulerar Siemens brandlarm. MPOX kan emulera en Siemens central med CSDL protokoll. Tex AlgoRex CS1140 med kommunikationskort Isolated port används som kommunikationsport på MPOX för kommunikation mot överordnat system. Kommunikationshastighet är 1200 Baud, 8 databitar, 1 stoppbit och ingen paritet. Kommunikationsport A-IN kopplas till brandlarmcentralen av fabrikat Pelco/ESMI. Kommunikationshastighet är 1200 alt 9600 Baud, 8 databitar, 1 stoppbit och ingen paritet. Hex switch 1's på MPOX skall vara inställd enligt följande: Hex sw 1 s: 1 s Pos=6 Pelco Sweden AB Sida 20 (26)

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Allmänt Stand-alone LS Control

Allmänt Stand-alone LS Control ELKO LS SMS-modem 1 2 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data...

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2

IRIS Connect Series Teknisk manual. Version 1.2 IRIS Connect Series Teknisk manual Version 1.2 Innehåll 1. Introduktion... 3 2. IRIS Kommunikationsmekanism (Pollning/Larm)... 4 3. Produktegenskaper... 5 4. Förpackningens innehåll... 6 5. Kretskortets

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer