Produktöversikt. Contents

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktöversikt. Contents"

Transkript

1 Contents Produktöversikt

2 Copyright Xware AB. Alla rättigheter reserverade. xtrade är ett registrerat varumärke som ägs av Xware AB. Symphonia is a trademark of Orion Systems New Zealand Ltd. All rights reserved. Version (15)

3 Innehåll 1 xtrade Business Communications Suite Sammanfattande funktionalitet i xtrade Business Communications Suite Operatörsgränsytor xtrade Business Communications Suite-produkter xtrade Business Hub xtrade Communications Gateway xtrade Business Connect xtrade Remote Manager xtrade Alarm Server xtrade Resource Monitor xtrade Graphical Message Mapping Toolkit Bilaga 1; Symphonia Svensk sammanfattning Symphonia Composer Symphonia Explorer Kryptering Symphonia Mapper Symphonia 3, English Overview of the Product (Orion Systems) Version (15)

4 Version (15)

5 1 xtrade Business Communications Suite Internetteknologin har gjort världen gränslös. Detta har inneburit att företag som verkar i olika värdekedjor eller affärsnätverk i allt högre grad måste ha hög förändrings- och anpassningsförmåga. De riskerar annars att ersättas av mer förändringsbenägna företag. Företagen behöver därför kunna samverka i olika former av affärsnätverk. Nätverken består oftast av en mängd olika tekniker, teknologier, ERP-system och andra applikationer. Med xtrade Business Communications Suite som bas kan lösningar för olika typer av e-samverkan och affärsnätverk enkelt skapas. xtrade Business Communications Suite är en familj av programvaror som erbjuder marknadsledande teknologi för avancerad och säker affärskommunikation. Programvarorna är redan från grunden designade för att kunna samverka säkert och optimalt i en affärsmiljö där kraven på flexibelt och anpassningsbart nätverkande mellan företag är höga. Version (15)

6 1.1 Sammanfattande funktionalitet i xtrade Business Communications Suite Robusthet i hela systemet. Systemet hamnar aldrig i ett odefinierat läge. Loggad och enkel spårbarhet i alla avseenden, t ex operatörsingrepp, databearbetning, transaktioner, kommunikationskvittenser Säker anslutning till WAN. Ansluter till alla etablerade standarder för vidare anslutning av andra noder och parter Säker anslutning till LAN och EAI-integration. xtrade Business Communications Suite tillåter anslutning enligt etablerade tekniker. Skalbarhet avseende prestanda, funktionalitet och redundans så att systemet utan svårighet kan anpassas när verksamhetens krav ökar Kommunikationsoptimering och anpassningsförmåga mellan olika protokoll och anslutningsmetoder Homogent beteende mellan alla delar oavsett protokoll, anslutning, kvittenser m.m. Generering av larm till SMS eller annan larmserver Operatörsgränsytor Samtliga gränsytor är grafiska. Logisk uppdelning av gränsytorna efter roll i systemet. Rollerna kan separeras för ökad säkerhet. Logisk uppdelning av gränsytorna efter funktionalitet i systemet. Konsol för övervakning av trafiken i realtid. Administration och hantering av uppsättning av parametrar under drift, såsom: - Avtal - Noder - Parter - Protokoll - EAI-anslutning - Routing Loggbok hanterar samtliga loggar i systemet. Loggbok tillhandahåller avancerad sökbarhet genom hela meddelandekedjan. Loggbok tillhandahåller homogena loggar i hela kedjan enligt: - Mottagning från part med protokoll och metod - Bearbeting t ex EDIFACT med loggning på önskad detaljnivå - Sänt till part med protokoll och metod - Kvitterat av mottagande part Version (15)

7 1.2 xtrade Business Communications Suite-produkter xtrade Business Hub Programvara för att sätta upp centraler eller knutpunkter (hubbar), för avancerad affärskommunikation. Skalbar i flera dimensioner för att klara avancerade VAN-tjänster med mycket höga transaktionsvolymer. En meddelandebaserad teknologi som kan nyttjas för att integrera öar av fristående applikationer eller ansluta externa affärsparter för samverkan xtrade Communications Gateway Programvara för avancerad kommunikation med omvärlden. En gateway kan jämställas med en kopplingspunkt med förmåga att lösa många olika typer av kommunikationsbehov. Programvaran är skalbar i flera dimensioner och kan hantera valfritt antal WAN-protokoll homogent mot en eller flera integrerade applikationer xtrade Business Connect Programvara för att ansluta affärsparter. Används för att koppla ihop en applikation med en xtrade Business Hub eller xtrade Communications Gateway så att säker kommunikation och 100%-ig identifierbarhet uppnås. Produkten är mycket enkel att konfigurera och använda xtrade Remote Manager Programvara för fjärradministration av en eller flera uppsatta xtrade Business Hubs eller xtrade Communications Gateways. Ger funktioner för central driftövervakning och installationskonfigurering xtrade Alarm Server Programvara för att agera på händelser från en eller flera uppsatta xtrade Business Hubs eller xtrade Communications Gateways xtrade Resource Monitor Programvara för att bevaka och regelstyrt agera på olika typer av resurser i tillämpningar av xtrade Business Communications Suite, t ex kan utgående meddelandeköer eller CPU-belastning visas grafiskt och larm skapas enligt givna regler. xtrade Business Communications Suite kan också samverka med de övervakingsplattformar som förekommer på marknaden xtrade Graphical Message Mapping Toolkit All funktionalitet i xtrade Graphical Message Mapping Toolkit är helt integrerad i produktkonceptet. Separat underhållslicens tecknas med programvaruföretaget Orion för den integrerade produkten Symphonia. Programvarusupport levereras av Xware AB. Symphonia Mapper och Symphonia Composer beskrivs i bilaga Message Mapper För grafisk mappning av meddelandedefinitioner xtrade Mapping Server Funktionellt fullständigt integrerad i xtrade Business Communications Suite. Runtime-licens för produktionsdrift är inkluderad. xtrade Mapping Server är en skalbar, multitrådad tjänst för exekvering av mappningar som är skapade med Message Mapper. Version (15)

8 xtrade Processing Host Ger en skalbar, multitrådad miljö för exekvering av generella bearbetningskomponenter. xtrade Processing Host stöder t ex komponenter från EDI Composer och komponenter utvecklade i Visual Basic, C++, Java och andra verktyg. xtrade Processing Host ger kraftigt minskad utvecklingstid jämfört med traditionella applikationer, samtidigt som en mycket hög nivå av robusthet och prestanda uppnås EDI/XML Toolkit EDI Composer Skapar meddelandedefinitioner av EDI-meddelanden och genererar data som kan användas i Mapper eller Visual Basic, C++, Java eller andra verktyg. XML Composer Skapar meddelandedefinitioner av XML-meddelanden och genererar data som kan användas i Mapper eller Visual Basic, C++, Java eller andra verktyg. EDI Explorer För testning av meddelandedefinitioner på produktionsmeddelanden Version (15)

9 2 Bilaga 1; Symphonia Svensk sammanfattning Symphonia 3 parsrar ett stort urval protokoll, däribland HL7, XML, HIPAA, X.12, EDIFACT, HCFA, ASTM, NCPDP och andra användarbestämda format. Symphonia är en uppsättning verktyg som är lätta att använda och som snabbt låter dig konvertera meddelanden mellan olika format. Med Symphonia kan du: skapa meddelandedefinitioner från ett stort bibliotek av meddelandeformat direktgenerera Active-X-objekt som implementerar meddelanden i din definition generera dokument automatiskt skräddarsy standardmeddelanden definiera egna meddelandestrukturer, segment, fält och sammansatta datatyper definiera meddelanden med separerade fält och/eller fält med fixerad längd Utföra meddelandevalidering och syntaxkontroller, även validering på fältnivå 2.2 Symphonia Composer Symphonia Composer är en Windows 95/98/2000/NT-applikation som ger dig ett GUI (Graphical User Interface) där du kan bygga meddelandedefinitioner. En Symphonia Composer-wizard underlättar definitionen av standardmeddelanden genom att låta dig välja meddelanden från olika meddelandebibliotek. Genom att använda Symphonia Composer bygger du enkelt segmentgrupper och meddelanden genom att dra ett segment från ett ställe till ett annat på skärmen. 2.3 Symphonia Explorer Testverktyget Symphonia Explorer gör det möjligt att testa meddelandedefinitioner på produktionsmeddelanden. Symphonia Explorer visar datainnehållet i ett meddelande, fält för fält, i ett meddelandeträd. Du kan också skapa meddelandeinstanser genom att fylla i data i varje meddelandefält i trädet och spara informationen som fil. 2.4 Kryptering Symphonia 3 innehåller ett säkerhetssystem som tillåter att kraftfulla krypterings- och autenticeringstjänster inkluderas i meddelandesystemen. Symphonia-gränssnittet ger dig möjlighet att snabbt och enkelt lägga till starka krypterings- och autenticeringskapaciteter till din meddelandehantering, utan att behöva veta detaljerna i krypterings- och autenticeringsmetoderna. 2.5 Symphonia Mapper Symphonia Mapper ger dig snabb mappning, översättning och transport av data mellan informationssystem som använder olika dataformat. Symphonia Mapper är en verktygslåda som är enkel att använda och som hjälper dig att snabbt mappa och transportera specifika meddelanden mellan nya och existerande system. Symphonia Mapper är designad och utvecklad för att du snabbt, enkelt och felfritt ska kunna utväxla data på olika format. Mapparen kan mappa till och från nästan vilket format som helst. Det är lätt att använda Symphonia Mapper: 1. Symphonia Composer analyserar och visar varje meddelade i hierarkisk form. Meddelandena importeras sedan till Symphonia Mapper. 2. Symphonia Mapper visar två fönster. Det ena fönstret visar det format du vill mappa från och det andra fönstret visar det format du vill mappa till. Du drar enkelt en komponent från ena fönstret till dess ekvivalent i det andra fönstret. Version (15)

10 3. När alla komponenter har kopplats samman genereras en mappningsfil. Mappningsfilen används sedan för att göra alla mappningar i runtime, från in-formatet till ut-formatet. 2.6 Symphonia 3, English Overview of the Product (Orion Systems) Symphonia 3 parses an extensive range of protocols including HL7, XML, HIPAA, X.12, EDIFACT, HCFA, ASTM, NCPDP, and user-defined formats. The core engine is supported on a variety of operating systems. Symphonia is an easy-to-use toolkit that allows vendors, consultants and other developers to rapidly add industry standard messaging to new, existing, and legacy applications. With Symphonia you can: Create message definitions from an extensive library of message formats Directly generate an Active-X object that implements the messages in your definition Generate documents automatically Customise standard message formats as required Define custom message structures, segments, fields, and compound data-types Define messages with separated fields and/or fixed-width fields Perform message validation and syntax checking, including field level validation Version (15)

11 Symphonia Composer Composer is a Windows 95/98/2000/NT application that provides users with a GUI (Graphical User Interface) for building message definitions. The Composer wizard simplifies the definition of standard messages by allowing the developer to select messages from the composer message libraries. Using Composer, building segment groups and messages is a simple matter of dragging the appropriate segment and dropping it into place. Building segments and compound data-types is as easy as filling out the details in a spreadsheet style form. Symphonia Engine The Symphonia Engine is available directly to C++ or Java programmers and also has a COM interface for programmers using COM aware development environments. The Engine's API provides a dynamic interface to the messages for the programmer. Direct Active-X Generation New Direct Active-X Generation technology wraps the Symphonia Engine with an Active-X component that provides a static interface to the messages. The Active-X objects may be used from any language that supports Active-X technology, for example, Visual Basic, PowerBuilder, Delphi, and MS Java. Automatic Document Generation Composer has the ability to produce message specifications in either RTF or HTML format by allowing each item to have a description and notes attached to it. The report style may be customised before it is produced. Direct Active-X Objects and Intellisense Symphonia's Direct Active-X Generation technology produces com objects that can be used in any com aware development environment (from VC++ to Word). The Active-X objects also provide intellisense information for environments with intellisense capability. Symphonia Explorer The Explorer testing tool provides the ability to test message definitions on production messages. When consuming messages, Explorer shows the data contained in the message in the message tree for each field. You may also produce message instances by filling in the data for each field of the message in the tree. The 'flat-wire' representation of the message is continually displayed so you can see the final message output at all times. A list of parsing errors for the message, showing missing fields and field over/under-flows etc is displayed and continually updated. Flat-wire messages can be read from or saved to disk files. You can also accept or create TCP/IP connections to remote systems for transferring messages. Encryption Symphonia 3 contains a powerful security sub system which allows powerful encryption and authentication security services to be included in messaging systems. The Symphonia interface provides developers with the ability to add strong encryption and authentication capabilities to their messaging quickly and easily, without needing to know any of the low-level details which make the encryption or authentication work. Because of this, Symphonia's encryption functions dramatically reduce the cost involved in adding security to new or existing messaging applications. Symphonia's encryption engine provides a number of widely-used security services and algorithms including implementations of the most popular encryption and authentication algorithms, Blowfish, CAST, DES, triple DES, IDEA, RC2, RC4, RC5, Safer, and Safer-SK conventional encryption, MD2, MD4, MD5, RIPEMD-160 and SHA hash algorithms, HMAC-MD5, HMAC-SHA, and HMAC- Version (15)

12 RIPEMD-160 MAC algorithms, and Diffie-Hellman, DSA, ElGamal, and RSA public-key encryption, with elliptic-curve encryption currently under development. Encryption COM Object This object allows you to encrypt/decrypt, and or sign/verify data so that the data may be securely transported over public networks such as the Internet. The encryption object also has a Key Generation Wizard. This Wizard may be used to generate private keys for use with PKC encryption algorithms. TCP/IP COM Object This object is used to communicate with remote systems using TCP/IP connections and allows messages to be wrapped using HL7 LLP or user-defined headers and trailers. The object can handle multiple simultaneous connections and create server and/or client connections. This added functionality reduces developer workload, and ultimately saves time and resource. Y2k Compliant The Symphonia Universal Messaging System is year 2000 compliant with dependencies on the operating system and any applications that use the Symphonia Tool Kit in the creation of messages. Symphonia Mapper Symphonia Message Mapper Provides Complex Mapping Capability The Mapper provides rapid mapping, translation and transport of data between hospital information systems with different data formats. Substantially Reduces Programming Time The Symphonia intelligent message mapper is an easy to use toolkit that allows hospital users to rapidly map and transport specific messages between new, existing and legacy applications. It has been designed and developed to enable data in a diverse range of formats to be exchanged easily, swiftly and accurately. The mapper can map from any format to virtually any other format. Using the Symphonia Message Mapper is easy Symphonia's composer analyses and displays each message in its hierarchical form. These messages are then imported into Symphonia's message mapper. 2. The Symphonia Message Mapper application displays two panes, each with a format ready to be mapped to the other. The user simply drags a component from one pane to its equivalent in the other. 3. When all the components have been connected this way, a map file is generated which is capable of mapping a message from one format to the other. This map file is stored in the message project file. Example of Mapping from HL7 2.3 to XML - The user-friendly Symphonia Mapper GUI makes it easy. One message format is in the left pane, the other format is in the right. Users simply drag and drop from one to the other - code creating the map is automatically generated in the lower pane. Version (15)

13 Version (15)

14 Workspace Shows mapping structures being created (These structures can also be reused / repeated for use when creating other maps.) The Toolbar allows access to different areas within the mapping application. The complete mapping code can be viewed in one window, a test window can be displayed to test the mapping on an arbitrary message as well as on other functions. When beginning a mapping project, Symphonia creates two definition panes of content. In this example the HL7 is on the left and XML is on the right. Name of map being created Mapping technique: Drag and drop the matching components in each of the definition panes from one to the other. The code is automatically generated for this assignment. It is possible to drag a message component (or field) down into the code pane. This will place the full path to the items in the code pane below. This saves typing out the full path repeatedly. This is useful when setting hard coded values and when that item is a parameter to another map. Also, one of the message components may not need to be mapped, but only need its content altered. Displays external functions. These can be held in DLL's and called from the mapping code, for example, date formality, string manipulation and data type conversion. Mapping code is created here. (Shown as definition) Output pane Contains messages from the compiler commenting on any errors in your code and gives warnings. Call over collections. The [*] symbol in the In.PID.HomePhoneNumber[*] indicates that the MapXTNTophon submap is to be called for each instance in the In.PID.HomePhoneNumber repeating item. Code Helper Toolbar Inserts code for commonly used logic, for example, a 'for loop', 'select' or 'ifstatement'. Version (15)

15 Läs mer på Kontakta oss gärna - Xware AB Sveavägen Stockholm tel , fax Xware AB är ett helsvenskt företag som funnits sedan Vi utvecklar och marknadsför högteknologisk programvara för säker och avancerad informationssamverkan i både civila och militära tillämpningar. Vårt produktkoncept xtrade Business Communications Suite används för att skapa informationssamverkan mellan kunder, leverantörer och parter i olika former av ehandels- eller B2B-lösningar där även trådlös kommunikation kan ingå. Lösningarna grundar sig på avancerade behov inom integration, EDI/Internet, kommunikation och säkerhet. Produkterna används i t ex VANtjänster, kommunikationstjänster, meddelandeväxeltjänster, infrastrukturlösningar och centraliserade eller distribuerade navtjänster samt logistiktjänster. Bland våra kunder finns t ex Försvarsmakten, WM-data, Strålfors, Wilson, Åhléns, Nexus, IBS och Hogia. Version (15)

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Fallstudie Euroute Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar

Fallstudie Euroute Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar Komplett e-plattform, systemintegration och e-fakturering till Volvo på tre dagar Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-23 2

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst

Fallstudie UNI2 Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Innovativ IT-Outsourcing när den är som bäst Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-05-07 2 (6) Innovativ IT-outsourcing när den

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

Projektförslag MVK 2015

Projektförslag MVK 2015 Projektförslag MVK 2015 1. A Sequencer for Multimedia Control Data Ilias Bergström, MobileLife 2. Visualisering och interaktion med CAD- objekt på holografiska- och andra skärmar Annica Ivert, KTH 3. Friendbase

Läs mer

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion Projektförslag, för MVK, mjukvarukonstruktionskursen, 2009/2010 Det här häftet är en samling med inkomna projektbeskrivningar. De flesta projekten presenterades vid en minikonferens, 3/11. Stort tack till

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:62 Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem Ayman El-Jammal Johan Öhman Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Datateknik Institutionen

Läs mer

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept

Fallstudie Apoteket Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Ökad effektivisering och säkerhet med e-recept Copyright 2007 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 1.0 2007-09-10 2 (6) Ökad effektivisering och säkerhet

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem ett ärendehanteringssystem David Lidzén Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:169 Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem David Lidzén Examensarbete inom Datateknik

Läs mer

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter Malmö högskola Datateknik Teknik och Samhälle SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter SharePoint Technology - An evaluation of the technique and its possibilities Fernando

Läs mer

Ctrl-C för att avbryta. Men inte alltid! De vanliga funktionerna finns också. När?

Ctrl-C för att avbryta. Men inte alltid! De vanliga funktionerna finns också. När? 2008 Magnus Wedin Vad Linux är, kan diskuteras i det oändliga, och det görs aktivt på internet. Men här ska vi bara ta reda på hur det funkar och vad det kan användas till. Vad är ett operativsystem? Ett

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År HASdagarna och Höstkonferensen 2010 VET VI OM NÅGON FÖRSÖKER TA SIG IN I SYSTEMET? Medlemsbladet #202 december 2010 Unikt erbjudande för dig som är medlem i Data3 Prova Computer

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar vinnova Information VI 2012:14 Smartare, snabbare, konvergerande lösningar Projektkatalog inom området IT och Data/Telekommunikation i programmet Framtidens kommunikation Titel: Smartare, snabbare, konvergerande

Läs mer

INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES. Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26

INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES. Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26 INFÖR COMMON US I ORLANDO PTF-HANTERING MED ISERIES NAVIGATOR PROCESSER, TRÅDAR OCH CORES Medlemsbladet #199 APRIL 2010 ÅRGÅNG 26 To attend or not to attend? That can t be a question! Join the COMMON Europe

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete I Microsoft Dynamics AX databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime av Henrik Karlsson &

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer