Användar manual Trådlös video dörr telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar manual Trådlös video dörr telefon"

Transkript

1 Användar manual Trådlös video dörr telefon

2 Observera 1. Denna användarmanual är vägledning för användning och installation av Wireless Phone Video Door. 2. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra eller varna produkt-och systemutveckling utan förvarning. 3. Om det finns någon skillnad mellan beskrivning och verklig produkt, vänligen omfattas den riktiga produkten. 4. Följ rätt avstängnings process, ta inte bort batteri när strömmen är på, eller när den blir laddad, installera micro sd åt rätt håll. 5. Besök för detaljer. Skyddsåtgärder och användnings introduktion Vänligen läs noga igenom denna användarmanualen (särskilt försiktighetsåtgärder för säkerhet) innan du använder produkten och följ instruktionerna för att använda din produkt exakt. Vid användning av porttelefon, strömadapter, tillbehör Stäng av enheten där trådlös video porttelefon är förbjudet (inklusive flygplats, bensinstation, sjukhus, etc.). Förvara inomhus skärmen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.. Förvara inomhus skärmen borta från vätska, placera inte produkten I våta utrymmen. Förvara inomhus skärmen borta från eld, cigarett.. Måla inte eller lackera produkterna.. Tappa, kasta eller böj inte produkten.. Placera inte produkten tillsammans med några magnetiska saker, såsom magnetisk skiva, kredit kort, och resekort. Det kan påverka den information som lagras i dessa kort.. Placera inte produkten där temperaturen är över 70 C.. Försök inte att reparera produkten själv som att öppna eller borttagning av locken.. För att undvika potentiell fara, använd den specificerade batteriet och nätadaptern.. Använd våt eller antistatisk duk istället för torr och statisk trasa för att rengöra produkten. Rengör inte produkten med kemiska medel eller stentvättade medel för de skadar utsidans del av produkten.. Krossa eller pressa aldrig på LCD och kamera, för de är sköra. Håll produkten borta från vassa saker.. Om det finns några problem, kontakta vår tekniska support och kundservice. Brandfarliga och explosiva områden När du går in I ett lättantändligt och explosivt område (bensinstationer), stäng av apparaten och följ varningsskyltar eller instruktioner. Medicinsk utrustning Enheten kan störa medicinsk utrustning såsom pacemaker, hörtapparater, etc. När du svarar, håll enheten med ett minimum avstånd på 15 cm från pacemaker. Om du är rädd för störningar, stänger du av enheten omedelbart och kontaktar tillverkaren av pacemakern för vägledning. Samma med annan typ medicinsk utrustning, vänligen samråda med tillverkare. För barnens säkerthet Förvara produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn. Små delar kan orsaka andnöd eller allvaliga skador vid förtäring. Kassering av batterier.kassering av batterier, batterier kan inte kastas som vanligt avfall. Se lokala regler om hur du ska kasta elektroniska produkter. Användning av orginal tillbehör Nätadapter: anslut AC med angiven nätadapter. Se till att rätt kabel är på rätt plats, För att försäkra att produkten inte blir skadad, vänligen koppla ur strömmen när du rengör enheten. Nädadaptern kan inte användas utomhus eller I vått tillstånd. Ändra inte kabel eller plug. Batteri: Första gången du använder ett batteri rekommenderas det att du laddar I minst 12 timmar, ladda batteriet under måttlig temperatur mellan -5 till +45C. Ta bort nätadapter eller laddning. Oanvänt batteri når sin bästa effekt efter att det urladdats många gånger. Använd endast särskild urformad nätadapter. Unvik kortslutning. Kasta aldrig batterier I öppen eld, det kan orsaka explosion.. According to national standard GB , the limiting value for Specific.Absorption Rate (SAR) is 2.0W/kg for 10g random biotic tissues in random 6min. The SAR value of this product is lower than 2.0 W/kg. SAR value will change for many factors, so it is lower than the maximum value. Our tested SAR value is below 0.754W/k

3 Innehåll Innan användning Innan användning Inomhus Skärm Inomhus Skärm Utomhus Kamera 05 antenn vänster upp Grundläggande Funktioner Menyfunktioner Beskrivningar ,5 TFT LCD Svara Systemets Anslutning. 12 Installations Beskrivningar..12 Enkla Fel Lösningar. 14 Ström indikator Lås indikator Mikrofon Högtalare Öppna Monitor Bilaga I.. 14 Bilaga II.. 15 Bilaga III. 15 Button description: : I standbyläge används den för att ringa andra skärmar, i menyläge används den för att välja senaste meny. I prat och övervakningsläge används den för att spela in video. : I menyläge används den för att välja nästa meny, eller för att avbryta ett larm. I prat och övervakningsläge används den för att ta bilder. : Använd för att gå tillbaka I menyn ( tillbaka till senaste) : Används för förflyttning till höger. I samtal eller övervakningläge använder du den för att stänga av/på IR : I standbyläge, tryck enter för att komma till menyläge. I menyläge fungerar den som en enterknapp, I samtalsläge eller övervakningsläge trycker du för att ta bilder. : Besvara samtalet när besökarna trycker på Ring-knappen i utomhus-kameran eller som en bekräftelse när du ringer upp kameran. : Lås upp för besökarna i stamtalsläge, övervakningsläge

4 : Övervaka utanför I standbyläge. 1. Utomhus Kamera Grundläggande Funktioner 1. Ström AV/På funktioner a. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är av, monitorn är på när skärmen visar OPIZ och gör ett pip ljud. b. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är på, monitorn är avstängd när skärmen visar Goodbye och gör ett pip ljud. c. När du sätter på strömmen på kameran kan du höra vilken av kamerorna som är nummer ett och vilken av kamerorna som är nummer två, genom att lyssna hur många pip kameran ger ifrån sig när man sätter på strömmen. Ett pip = kamera 1, två pip = kamera 2 (om man ska ha flera kameror tillkopplade) 2. ID nummer på inomhus monitor a. När inomhus monitorn sätts på visas ett nummer, om monitorn visar 1 betyder det att det är monitor nr 1. Står det monitor nr 2 betyder det att det är monitor nr 2, osv. 3. Inomhus monitor standby På monitorn kommer det visas signal, id, strömsymbol, datum, meny, del Rött ljus blinker var fjärde sekund när batteriet är full- laddat. När det är lite ström I enheten blinker led en gång varje sekund. Efter detta kommer skärmen att gå I skärmsparläge där strömförbrukningen blir lägre. Om det är inspelat ett meddelande på enheten kommer det lysa blått en gång per sekund. Den blåa blinkningen slutar när meddelandet är avspelat. 4. USB funktion a. När enheten är I standby och minneskort är insatt, kommer det stå USB, POWER, på moniroen. b. Använd upp och ner knapparna för att välja POWER då laddas enheten genom usb. Inomhus skärm fungerar som normalt. c. När du väljer USB kan du koppla skärmen till en dator, Sd-kortet kan nu inte läsas av och skärmen fungerar inte som normalt. 5. Skärm funktioner Steg ett: Steg två: Under standby status: Om du bara har ett utomhuskamera tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. Blått ljus kommer nu lysa länge. Om du har två utomhuskameror: a. Tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. b. Tryck Knapparna för att välja kamera-id-nummer, och Knappen för att bekräfta. Blått ljus kommer nu lysa länge. Tryck på knappen för att gå tillbaka till standby. Om enheten tar emot signalen I fem sekunder kommer skärmen blir kopplad till utomhus kameran. Standard är inomhus monitor med ljud och utomhus kamera utan ljud. Efter det gå in normal skärmläge. Om den inte tar emot signal inom fem sekunder kommer den gå ut av skärmläge och skärmen kommer automatisk gå till standbyläge Steg tre:

5 Under skärmstatus: inomhus skärm med ljud och utomhus kamera utan ljud. Tryck på knappen för att ändra envägs eller tvåvägs kommunikation. Du kan ändra från tvåvägs till envägs kommunikation flera gånger. Max taltid är 90 sekunder.. Under talläge: Tryck på knappen för att öppna dörren. När dörren öppnas kommer du kunna se detta på skärmen. Under skärmläge: Tryck på knappen för att avsluta och returnera till standbyläge. Efter 90 sekunder är taltiden ute och den returnerar till standby. Steg fyra: Under talläge, Om det är ett sdkort inkopplat: Tryck på Knappen om du spara bild på SD-kortet Tryck på knappen och den kommer köra en video, tryck igen för att avsluta video. Videon blir sparad på SD-kortet. 6. Utomhus kamera ringer inomhus skärm: Steg ett: Under standby tryck på call knappen för att gå in I ringläge. Kameran kommer ringa, skärmen kommer också ringa med bild. Steg två: a. Om skärmen inte svarar inom 30 sekunder kommer den sluta ringa. Steg fem: Steg sex: Steg sju: Tryck på knappen för att öppna, om öppningen är lyckad, kommer skärmen att visa en bild av ett öppet lås och gå till standbyläget Under ett tvåvägstamtal, tryck på knappen för att lägga på. Du kommer höra ett pip-ljud när enheten går tillbaka till standbyläge. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att ta bilder och spara dessa på SD-kortet. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att spela in video, tryck sedan igen på knappen för att avsluta video och spara den på SD-kortet OBD: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran. 7. Inomhus skärm ringer inomhus skärm: Steg ett: a. I standby läge, tryck på knappen för att välja skärm meny b. Använd knappen för att välja ID-nummer på skärmen som du önskar att ringa till. b. Om skärmen tar emot signaler från kameran, kommer det röda ljuset på skärmen lysa länge och skärmen kommer visa bild och ringa. Nästa uppringning är efter 30 sekunder. Tryck på Steg två: knappen för att bekräfta. Det röda ljuset kommer att lysa. Steg tre: a. Ingen svarar inomhus skärmen inom 5 sekunder: Då kommer den automatisk köra videofunktionen (om den är inställd att köra manuellt) till inspelningstiden är slut. b. Om någon svarar inom 30 sekunder kommer den sluta att ringa och gå in I talläget. Det röda ljuset på skärmen kommer vara AV och det blå ljuset kommer vara PÅ. Max taltid är 90 sekunder. c. Om du trycker på knappen, kommer skärmen inne vara med ljud och kameran ute utan ljud (envägskommunikation). d. Om du trycker på knappen, får bade skärm inne och kamera ute ljud (tvåvägskommunikation) a. Om ingen signal är mottagen inom 4 sekunder, kommer det inte spelas någon music från huvudskärmen, och efter pip ljudet kommer den gå tillbaka till standbyläge. b. Om signalen är mottagen kommer båda skärmarna ringa och lysa rött. Steg tre: a. Om skärmarna som rings inte svarar, kommer enheten gå tillbaka till standbyläge efter 30 sekunder. b. Om skärmen som rings svarar, kommer de två skärmarnas ringning upphöra. Rött ljus kommer vara av, blatt ljus kommer vara på och enheten går in I tvåvägtala. Max taltid är 90 sekunder. Steg fyra: Om du trycker på knappen på en av skärmarna som är I talläge, kommer dom göra eett pip ljud och gå tillbaka till standbyläge. OBS: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer Steg fyra: samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran.

6 8. Sätt PÅ/AV utomhus kamerans IR I övervakningsläget, tryck ON/OFF knappen för att sätta på IR LED, tryck igen så stängs den av. d. Använd upp/ned-knapparna för att välja och tryck på -knappen för att gå in i videofunktionsmeny. e. Använd upp/ned-knapparna för att välja Play, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du spelar av en video, tryck -knappen för pause eller Meny fortsätta. Tryck på -knappen eller -knappen för att gå ut. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen annars kommer enheten automatisk gå tillbaka till 1. Meny funktion 10. Meny Meny funktion 1. När du trycker på -knappen i standbyläge, kommer huvudmenyn visa Video, Photo, Setting, Code, Call, History, Exit. 2. Använd upp/ned-knapparna för att välja önskad meny. 3. Undermeny: a. Video-meny: Play, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. b. Fotomeny: View, Set as background, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskat val. c. uppsättmeny: Tone Setup, Brightness, Own ID-number, Autocontrol, Flash Setup, Volume Setup, Date Setup. Välj och tryck på meny. -knappen för att gå in i önskad d. Kodmeny: Go To, Send, Receive, Clear. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. e. Samtalshistoriks meny: önskar du att se uppringningsinspelning, kan du välja Play, OBS: Tryck "exit" för att gå tillbaka till förra menyn. Meny översikt Video a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knapparna för att välja undermeny, tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. c. Om det inte sitter ett Sd-kort kommer skärmen att visa No SD-card! och gå tillbaka till menyn. Om SD-kortet är insatt men ingen video är inspelad, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt och en video är inspelad, gå vidare till nästa steg. videofunktionsmeny. f. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby läge. Foto a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knappen för att välja fotomeny, och tryck på -knappen för att bekräfta. c. Om det inte är något SD-kort insatt kommer skärmen visa "NO SD-card! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt men inga bilder är tagna, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet Är Insatt och en bild är tagen, gå vidare till nästa steg. d. Använd upp/ned-knappen för att välja Photo och tryck på -knappen för att gå in i fotofunktions-meny. e. Använd upp/ned-knappen för att välja Play, Set As Background, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du ser på bilder, tryck -knappen för att se på förra fotot och knappen för att se nästa foto eller tryck på -knappen för att gå ut. f. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen för att gå ut. Samtals historik a. Tryck på knappen för huvudmeny. b. Tryck på för att välja från samtals historik och tryck på -knappen för videomeny. c. Tryck på knappen för att välja videolinje för operation och tryck på -knappen för samtal i meny d. Tryck på för att välja funktionen Play eller Delete och tryck på -knappen för att bekräfta funktion. När du väljer Play och det inte är ett SD-kort insatt, kommer skärmen visa No Video File! och returnera tillbaka till uppringing i funktionsmenyn. När du spelar av, tryck på -knappen för pause eller för att fortsätta att spela av. Funktionen avslutas automatisk, eller tryck på -knappen för att returnera till video funktionsmeny. e. Tryck på knappen flera gånger för att gå ut ur menyn till standbyläge. Obs: Om du tar av strömmen, kommer alla samtal försvinna, men video filen på sd kortet kommer vara kvar.

7 Kod (1) Användar kod: För närmare detaljer se Användarkod-funktioner i Operationsinstruktioner. (2) Kodfunktion: I standby läge: b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Code och tryck på -knappen för lösenords-meny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear, och tryck på -knappen för radera kod-meny. d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear Line och tryck på -knappen som bekräftar att koden är borttagen. Enheten returnerar så automatisk till lösenords meny. e. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby. Inställningar (1) b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Settings och tryck på -knappen för inställningsmeny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Tone Set Up, och tryck på -knappen för Music Selection Meny (musikval meny). d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Set List (skapa musikklista, totalt 12 sånger) och tryck på -knappen för att höra på musiklistan. e. Tryck på -knappen eller tryck på -knappen för att bekräfta att vald musik ska användas som rington. 12 musikval. Välj mellan följande musik: Love Romance, Beauty and the Beast, Memory, Titanic, Love Music Box, Close to you, Green Sleeves, Wisper in Utum, To Alice, Rhythm of the Rain, Blue Love, og Romeo and Juliet. (2) Skarphet c. Tryck på opp/ned-knappen för att välja Brightness tryck på -knappen. d. Tryck på opp/ned-knappen för att välja nivå av skarphet, totalt 5 nivåer, och tryck på -knappen för att bekräfta vilket nivå av skarphet och gå därefter tillbaka till inställningsmeny. e. Gå tillbaka genom att trycke på -knappen flera gånger för att gradvis gå tillbaka till standby meny. OBS! Justera till max nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt. Justera till minimun nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt (3) Eget ID Nummer c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Own ID Number tryck på -knappen. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Set Up the ID-Number och tryck på knappen för att bekräfta och retunera till ID-settings meny. (4) Auto-control c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, och tryck på -knappen för Video Settings Meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Manuell video eller Auto Video och tryck på Menu knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till Video Settings menu. Standard är Auto video (med SD-kort). e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby.. (5) Flash set up c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, og tryck på -knappen för Standby time settings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra standard tid (10-60 sekunder). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till standby time settings e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (6) Volume inställning c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Volume Setup, och tryck på -knappen för samtal volum inställningar meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra volum nivå (totalt 8 nivåer). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till samtals volum inställningar meny. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. ATTENTIONS: Adjust the maximum volume and then press button is invalid; adjust the minimum volume then press button is invalid.

8 (7) Datum inställning 1. Öppna batteriluckan och sätt I batteriet. Sätt tillbaka locket c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Date Setup, och tryck på - knappen för datum och tid inställnings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja datum eller tid, och opp/ned-knapparna för att sätta datum eller tid och -knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till datum och tid inställningsmenyen. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (8) Byta lösenord c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Security Password, och tryck på knappen för att gå in i ändra lösenords-menyn. knappa in gammalt lösenord som är 0001, och lägg in nytt lösenord. d. Välj ett nummer genom att trycka på -knappen och justera talet genom att trycka på upp/ned-knapparna e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. 2. Använd USB för att ladda när enhetens strömnivå är låg. Tips: Ta gott hand om lösenordet. Om du glömmer lösenordet måste enheten returneras till fabrik. 1> Kod funktion Kodningen är redan gjord. Rör inte kodningen om du inte har speciella behov. Installations beskrivning 2. Utomhus kameran är ansluten till E-låset.

9 (1) Diagram 1. Kan inte ringa: a. Inomhus skärm på. b. Utomhus kamera är väldigt långt från inomhus skärm c. Det är fel på förbindelsen mellan skärm och kamera 2. Dålig förbindelse: a. Det är ljud högre än 50 DB b. Utomhus kamera är väldigt långt ifrån inomhus skärm 3. Låg volume under samtal: a. Beskyddande matrial som inte är upptäckt b. Volumen är för låg. (2) Installation 4. Stäng av larm från kamera och skärm: a. Fäst skruvarna på väggen, då har du fortfarande larm b. Tryck på öppna knappen för att stänga av larm. Feldiagnoser 1. Teknisk data a. utomhus kamera

10 b. Inomhus skärm The packing list is subject to final sale. Please consult distributor for detailed information. 3. Announcement for hazardous elements c. Accessories 2. Packing list

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

S10 HD BRUKSANVISNING

S10 HD BRUKSANVISNING S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING 1 2. Produktintroduktion... 4 2 1 Innehåll Basic och GSM... 4 2 2 Tillbehör... 4 3. Installation... 5 3 1. AA batteri installation (BASIC MODEL)... 5 3 2. SIM korts installation (GSM MODEL)... 5 3 3. Installation

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm

Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Välkommen... 3 Bluetooth-anslutning... 4 Produktöversikt... 5 Innehåll... 6 Passform... 7 Laddning... 8 Reglage... 10 På/Av... 10 Musik och samtal... 11 Ihopparning av enheter... 12 Appen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer