Användar manual Trådlös video dörr telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar manual Trådlös video dörr telefon"

Transkript

1 Användar manual Trådlös video dörr telefon

2 Observera 1. Denna användarmanual är vägledning för användning och installation av Wireless Phone Video Door. 2. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra eller varna produkt-och systemutveckling utan förvarning. 3. Om det finns någon skillnad mellan beskrivning och verklig produkt, vänligen omfattas den riktiga produkten. 4. Följ rätt avstängnings process, ta inte bort batteri när strömmen är på, eller när den blir laddad, installera micro sd åt rätt håll. 5. Besök för detaljer. Skyddsåtgärder och användnings introduktion Vänligen läs noga igenom denna användarmanualen (särskilt försiktighetsåtgärder för säkerhet) innan du använder produkten och följ instruktionerna för att använda din produkt exakt. Vid användning av porttelefon, strömadapter, tillbehör Stäng av enheten där trådlös video porttelefon är förbjudet (inklusive flygplats, bensinstation, sjukhus, etc.). Förvara inomhus skärmen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.. Förvara inomhus skärmen borta från vätska, placera inte produkten I våta utrymmen. Förvara inomhus skärmen borta från eld, cigarett.. Måla inte eller lackera produkterna.. Tappa, kasta eller böj inte produkten.. Placera inte produkten tillsammans med några magnetiska saker, såsom magnetisk skiva, kredit kort, och resekort. Det kan påverka den information som lagras i dessa kort.. Placera inte produkten där temperaturen är över 70 C.. Försök inte att reparera produkten själv som att öppna eller borttagning av locken.. För att undvika potentiell fara, använd den specificerade batteriet och nätadaptern.. Använd våt eller antistatisk duk istället för torr och statisk trasa för att rengöra produkten. Rengör inte produkten med kemiska medel eller stentvättade medel för de skadar utsidans del av produkten.. Krossa eller pressa aldrig på LCD och kamera, för de är sköra. Håll produkten borta från vassa saker.. Om det finns några problem, kontakta vår tekniska support och kundservice. Brandfarliga och explosiva områden När du går in I ett lättantändligt och explosivt område (bensinstationer), stäng av apparaten och följ varningsskyltar eller instruktioner. Medicinsk utrustning Enheten kan störa medicinsk utrustning såsom pacemaker, hörtapparater, etc. När du svarar, håll enheten med ett minimum avstånd på 15 cm från pacemaker. Om du är rädd för störningar, stänger du av enheten omedelbart och kontaktar tillverkaren av pacemakern för vägledning. Samma med annan typ medicinsk utrustning, vänligen samråda med tillverkare. För barnens säkerthet Förvara produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn. Små delar kan orsaka andnöd eller allvaliga skador vid förtäring. Kassering av batterier.kassering av batterier, batterier kan inte kastas som vanligt avfall. Se lokala regler om hur du ska kasta elektroniska produkter. Användning av orginal tillbehör Nätadapter: anslut AC med angiven nätadapter. Se till att rätt kabel är på rätt plats, För att försäkra att produkten inte blir skadad, vänligen koppla ur strömmen när du rengör enheten. Nädadaptern kan inte användas utomhus eller I vått tillstånd. Ändra inte kabel eller plug. Batteri: Första gången du använder ett batteri rekommenderas det att du laddar I minst 12 timmar, ladda batteriet under måttlig temperatur mellan -5 till +45C. Ta bort nätadapter eller laddning. Oanvänt batteri når sin bästa effekt efter att det urladdats många gånger. Använd endast särskild urformad nätadapter. Unvik kortslutning. Kasta aldrig batterier I öppen eld, det kan orsaka explosion.. According to national standard GB , the limiting value for Specific.Absorption Rate (SAR) is 2.0W/kg for 10g random biotic tissues in random 6min. The SAR value of this product is lower than 2.0 W/kg. SAR value will change for many factors, so it is lower than the maximum value. Our tested SAR value is below 0.754W/k

3 Innehåll Innan användning Innan användning Inomhus Skärm Inomhus Skärm Utomhus Kamera 05 antenn vänster upp Grundläggande Funktioner Menyfunktioner Beskrivningar ,5 TFT LCD Svara Systemets Anslutning. 12 Installations Beskrivningar..12 Enkla Fel Lösningar. 14 Ström indikator Lås indikator Mikrofon Högtalare Öppna Monitor Bilaga I.. 14 Bilaga II.. 15 Bilaga III. 15 Button description: : I standbyläge används den för att ringa andra skärmar, i menyläge används den för att välja senaste meny. I prat och övervakningsläge används den för att spela in video. : I menyläge används den för att välja nästa meny, eller för att avbryta ett larm. I prat och övervakningsläge används den för att ta bilder. : Använd för att gå tillbaka I menyn ( tillbaka till senaste) : Används för förflyttning till höger. I samtal eller övervakningläge använder du den för att stänga av/på IR : I standbyläge, tryck enter för att komma till menyläge. I menyläge fungerar den som en enterknapp, I samtalsläge eller övervakningsläge trycker du för att ta bilder. : Besvara samtalet när besökarna trycker på Ring-knappen i utomhus-kameran eller som en bekräftelse när du ringer upp kameran. : Lås upp för besökarna i stamtalsläge, övervakningsläge

4 : Övervaka utanför I standbyläge. 1. Utomhus Kamera Grundläggande Funktioner 1. Ström AV/På funktioner a. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är av, monitorn är på när skärmen visar OPIZ och gör ett pip ljud. b. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är på, monitorn är avstängd när skärmen visar Goodbye och gör ett pip ljud. c. När du sätter på strömmen på kameran kan du höra vilken av kamerorna som är nummer ett och vilken av kamerorna som är nummer två, genom att lyssna hur många pip kameran ger ifrån sig när man sätter på strömmen. Ett pip = kamera 1, två pip = kamera 2 (om man ska ha flera kameror tillkopplade) 2. ID nummer på inomhus monitor a. När inomhus monitorn sätts på visas ett nummer, om monitorn visar 1 betyder det att det är monitor nr 1. Står det monitor nr 2 betyder det att det är monitor nr 2, osv. 3. Inomhus monitor standby På monitorn kommer det visas signal, id, strömsymbol, datum, meny, del Rött ljus blinker var fjärde sekund när batteriet är full- laddat. När det är lite ström I enheten blinker led en gång varje sekund. Efter detta kommer skärmen att gå I skärmsparläge där strömförbrukningen blir lägre. Om det är inspelat ett meddelande på enheten kommer det lysa blått en gång per sekund. Den blåa blinkningen slutar när meddelandet är avspelat. 4. USB funktion a. När enheten är I standby och minneskort är insatt, kommer det stå USB, POWER, på moniroen. b. Använd upp och ner knapparna för att välja POWER då laddas enheten genom usb. Inomhus skärm fungerar som normalt. c. När du väljer USB kan du koppla skärmen till en dator, Sd-kortet kan nu inte läsas av och skärmen fungerar inte som normalt. 5. Skärm funktioner Steg ett: Steg två: Under standby status: Om du bara har ett utomhuskamera tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. Blått ljus kommer nu lysa länge. Om du har två utomhuskameror: a. Tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. b. Tryck Knapparna för att välja kamera-id-nummer, och Knappen för att bekräfta. Blått ljus kommer nu lysa länge. Tryck på knappen för att gå tillbaka till standby. Om enheten tar emot signalen I fem sekunder kommer skärmen blir kopplad till utomhus kameran. Standard är inomhus monitor med ljud och utomhus kamera utan ljud. Efter det gå in normal skärmläge. Om den inte tar emot signal inom fem sekunder kommer den gå ut av skärmläge och skärmen kommer automatisk gå till standbyläge Steg tre:

5 Under skärmstatus: inomhus skärm med ljud och utomhus kamera utan ljud. Tryck på knappen för att ändra envägs eller tvåvägs kommunikation. Du kan ändra från tvåvägs till envägs kommunikation flera gånger. Max taltid är 90 sekunder.. Under talläge: Tryck på knappen för att öppna dörren. När dörren öppnas kommer du kunna se detta på skärmen. Under skärmläge: Tryck på knappen för att avsluta och returnera till standbyläge. Efter 90 sekunder är taltiden ute och den returnerar till standby. Steg fyra: Under talläge, Om det är ett sdkort inkopplat: Tryck på Knappen om du spara bild på SD-kortet Tryck på knappen och den kommer köra en video, tryck igen för att avsluta video. Videon blir sparad på SD-kortet. 6. Utomhus kamera ringer inomhus skärm: Steg ett: Under standby tryck på call knappen för att gå in I ringläge. Kameran kommer ringa, skärmen kommer också ringa med bild. Steg två: a. Om skärmen inte svarar inom 30 sekunder kommer den sluta ringa. Steg fem: Steg sex: Steg sju: Tryck på knappen för att öppna, om öppningen är lyckad, kommer skärmen att visa en bild av ett öppet lås och gå till standbyläget Under ett tvåvägstamtal, tryck på knappen för att lägga på. Du kommer höra ett pip-ljud när enheten går tillbaka till standbyläge. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att ta bilder och spara dessa på SD-kortet. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att spela in video, tryck sedan igen på knappen för att avsluta video och spara den på SD-kortet OBD: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran. 7. Inomhus skärm ringer inomhus skärm: Steg ett: a. I standby läge, tryck på knappen för att välja skärm meny b. Använd knappen för att välja ID-nummer på skärmen som du önskar att ringa till. b. Om skärmen tar emot signaler från kameran, kommer det röda ljuset på skärmen lysa länge och skärmen kommer visa bild och ringa. Nästa uppringning är efter 30 sekunder. Tryck på Steg två: knappen för att bekräfta. Det röda ljuset kommer att lysa. Steg tre: a. Ingen svarar inomhus skärmen inom 5 sekunder: Då kommer den automatisk köra videofunktionen (om den är inställd att köra manuellt) till inspelningstiden är slut. b. Om någon svarar inom 30 sekunder kommer den sluta att ringa och gå in I talläget. Det röda ljuset på skärmen kommer vara AV och det blå ljuset kommer vara PÅ. Max taltid är 90 sekunder. c. Om du trycker på knappen, kommer skärmen inne vara med ljud och kameran ute utan ljud (envägskommunikation). d. Om du trycker på knappen, får bade skärm inne och kamera ute ljud (tvåvägskommunikation) a. Om ingen signal är mottagen inom 4 sekunder, kommer det inte spelas någon music från huvudskärmen, och efter pip ljudet kommer den gå tillbaka till standbyläge. b. Om signalen är mottagen kommer båda skärmarna ringa och lysa rött. Steg tre: a. Om skärmarna som rings inte svarar, kommer enheten gå tillbaka till standbyläge efter 30 sekunder. b. Om skärmen som rings svarar, kommer de två skärmarnas ringning upphöra. Rött ljus kommer vara av, blatt ljus kommer vara på och enheten går in I tvåvägtala. Max taltid är 90 sekunder. Steg fyra: Om du trycker på knappen på en av skärmarna som är I talläge, kommer dom göra eett pip ljud och gå tillbaka till standbyläge. OBS: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer Steg fyra: samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran.

6 8. Sätt PÅ/AV utomhus kamerans IR I övervakningsläget, tryck ON/OFF knappen för att sätta på IR LED, tryck igen så stängs den av. d. Använd upp/ned-knapparna för att välja och tryck på -knappen för att gå in i videofunktionsmeny. e. Använd upp/ned-knapparna för att välja Play, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du spelar av en video, tryck -knappen för pause eller Meny fortsätta. Tryck på -knappen eller -knappen för att gå ut. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen annars kommer enheten automatisk gå tillbaka till 1. Meny funktion 10. Meny Meny funktion 1. När du trycker på -knappen i standbyläge, kommer huvudmenyn visa Video, Photo, Setting, Code, Call, History, Exit. 2. Använd upp/ned-knapparna för att välja önskad meny. 3. Undermeny: a. Video-meny: Play, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. b. Fotomeny: View, Set as background, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskat val. c. uppsättmeny: Tone Setup, Brightness, Own ID-number, Autocontrol, Flash Setup, Volume Setup, Date Setup. Välj och tryck på meny. -knappen för att gå in i önskad d. Kodmeny: Go To, Send, Receive, Clear. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. e. Samtalshistoriks meny: önskar du att se uppringningsinspelning, kan du välja Play, OBS: Tryck "exit" för att gå tillbaka till förra menyn. Meny översikt Video a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knapparna för att välja undermeny, tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. c. Om det inte sitter ett Sd-kort kommer skärmen att visa No SD-card! och gå tillbaka till menyn. Om SD-kortet är insatt men ingen video är inspelad, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt och en video är inspelad, gå vidare till nästa steg. videofunktionsmeny. f. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby läge. Foto a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knappen för att välja fotomeny, och tryck på -knappen för att bekräfta. c. Om det inte är något SD-kort insatt kommer skärmen visa "NO SD-card! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt men inga bilder är tagna, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet Är Insatt och en bild är tagen, gå vidare till nästa steg. d. Använd upp/ned-knappen för att välja Photo och tryck på -knappen för att gå in i fotofunktions-meny. e. Använd upp/ned-knappen för att välja Play, Set As Background, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du ser på bilder, tryck -knappen för att se på förra fotot och knappen för att se nästa foto eller tryck på -knappen för att gå ut. f. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen för att gå ut. Samtals historik a. Tryck på knappen för huvudmeny. b. Tryck på för att välja från samtals historik och tryck på -knappen för videomeny. c. Tryck på knappen för att välja videolinje för operation och tryck på -knappen för samtal i meny d. Tryck på för att välja funktionen Play eller Delete och tryck på -knappen för att bekräfta funktion. När du väljer Play och det inte är ett SD-kort insatt, kommer skärmen visa No Video File! och returnera tillbaka till uppringing i funktionsmenyn. När du spelar av, tryck på -knappen för pause eller för att fortsätta att spela av. Funktionen avslutas automatisk, eller tryck på -knappen för att returnera till video funktionsmeny. e. Tryck på knappen flera gånger för att gå ut ur menyn till standbyläge. Obs: Om du tar av strömmen, kommer alla samtal försvinna, men video filen på sd kortet kommer vara kvar.

7 Kod (1) Användar kod: För närmare detaljer se Användarkod-funktioner i Operationsinstruktioner. (2) Kodfunktion: I standby läge: b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Code och tryck på -knappen för lösenords-meny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear, och tryck på -knappen för radera kod-meny. d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear Line och tryck på -knappen som bekräftar att koden är borttagen. Enheten returnerar så automatisk till lösenords meny. e. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby. Inställningar (1) b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Settings och tryck på -knappen för inställningsmeny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Tone Set Up, och tryck på -knappen för Music Selection Meny (musikval meny). d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Set List (skapa musikklista, totalt 12 sånger) och tryck på -knappen för att höra på musiklistan. e. Tryck på -knappen eller tryck på -knappen för att bekräfta att vald musik ska användas som rington. 12 musikval. Välj mellan följande musik: Love Romance, Beauty and the Beast, Memory, Titanic, Love Music Box, Close to you, Green Sleeves, Wisper in Utum, To Alice, Rhythm of the Rain, Blue Love, og Romeo and Juliet. (2) Skarphet c. Tryck på opp/ned-knappen för att välja Brightness tryck på -knappen. d. Tryck på opp/ned-knappen för att välja nivå av skarphet, totalt 5 nivåer, och tryck på -knappen för att bekräfta vilket nivå av skarphet och gå därefter tillbaka till inställningsmeny. e. Gå tillbaka genom att trycke på -knappen flera gånger för att gradvis gå tillbaka till standby meny. OBS! Justera till max nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt. Justera till minimun nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt (3) Eget ID Nummer c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Own ID Number tryck på -knappen. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Set Up the ID-Number och tryck på knappen för att bekräfta och retunera till ID-settings meny. (4) Auto-control c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, och tryck på -knappen för Video Settings Meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Manuell video eller Auto Video och tryck på Menu knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till Video Settings menu. Standard är Auto video (med SD-kort). e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby.. (5) Flash set up c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, og tryck på -knappen för Standby time settings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra standard tid (10-60 sekunder). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till standby time settings e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (6) Volume inställning c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Volume Setup, och tryck på -knappen för samtal volum inställningar meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra volum nivå (totalt 8 nivåer). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till samtals volum inställningar meny. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. ATTENTIONS: Adjust the maximum volume and then press button is invalid; adjust the minimum volume then press button is invalid.

8 (7) Datum inställning 1. Öppna batteriluckan och sätt I batteriet. Sätt tillbaka locket c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Date Setup, och tryck på - knappen för datum och tid inställnings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja datum eller tid, och opp/ned-knapparna för att sätta datum eller tid och -knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till datum och tid inställningsmenyen. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (8) Byta lösenord c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Security Password, och tryck på knappen för att gå in i ändra lösenords-menyn. knappa in gammalt lösenord som är 0001, och lägg in nytt lösenord. d. Välj ett nummer genom att trycka på -knappen och justera talet genom att trycka på upp/ned-knapparna e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. 2. Använd USB för att ladda när enhetens strömnivå är låg. Tips: Ta gott hand om lösenordet. Om du glömmer lösenordet måste enheten returneras till fabrik. 1> Kod funktion Kodningen är redan gjord. Rör inte kodningen om du inte har speciella behov. Installations beskrivning 2. Utomhus kameran är ansluten till E-låset.

9 (1) Diagram 1. Kan inte ringa: a. Inomhus skärm på. b. Utomhus kamera är väldigt långt från inomhus skärm c. Det är fel på förbindelsen mellan skärm och kamera 2. Dålig förbindelse: a. Det är ljud högre än 50 DB b. Utomhus kamera är väldigt långt ifrån inomhus skärm 3. Låg volume under samtal: a. Beskyddande matrial som inte är upptäckt b. Volumen är för låg. (2) Installation 4. Stäng av larm från kamera och skärm: a. Fäst skruvarna på väggen, då har du fortfarande larm b. Tryck på öppna knappen för att stänga av larm. Feldiagnoser 1. Teknisk data a. utomhus kamera

10 b. Inomhus skärm The packing list is subject to final sale. Please consult distributor for detailed information. 3. Announcement for hazardous elements c. Accessories 2. Packing list

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

MBP 33 Digital babyvakt med video

MBP 33 Digital babyvakt med video Manual - MBP 33 Digital babyvakt med video Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att du köpt MBP 36 från Motorola. Behåll ditt ursprungliga daterade inköpskvitto i händelse av reklamation.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten.

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. SG550M-8M och SG880-MK SÄNDNINGSFUNKTION Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. 1. Skaffa dig ett Telia-abonnemang som har en fungerande

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer