Användar manual Trådlös video dörr telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar manual Trådlös video dörr telefon"

Transkript

1 Användar manual Trådlös video dörr telefon

2 Observera 1. Denna användarmanual är vägledning för användning och installation av Wireless Phone Video Door. 2. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra eller varna produkt-och systemutveckling utan förvarning. 3. Om det finns någon skillnad mellan beskrivning och verklig produkt, vänligen omfattas den riktiga produkten. 4. Följ rätt avstängnings process, ta inte bort batteri när strömmen är på, eller när den blir laddad, installera micro sd åt rätt håll. 5. Besök för detaljer. Skyddsåtgärder och användnings introduktion Vänligen läs noga igenom denna användarmanualen (särskilt försiktighetsåtgärder för säkerhet) innan du använder produkten och följ instruktionerna för att använda din produkt exakt. Vid användning av porttelefon, strömadapter, tillbehör Stäng av enheten där trådlös video porttelefon är förbjudet (inklusive flygplats, bensinstation, sjukhus, etc.). Förvara inomhus skärmen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.. Förvara inomhus skärmen borta från vätska, placera inte produkten I våta utrymmen. Förvara inomhus skärmen borta från eld, cigarett.. Måla inte eller lackera produkterna.. Tappa, kasta eller böj inte produkten.. Placera inte produkten tillsammans med några magnetiska saker, såsom magnetisk skiva, kredit kort, och resekort. Det kan påverka den information som lagras i dessa kort.. Placera inte produkten där temperaturen är över 70 C.. Försök inte att reparera produkten själv som att öppna eller borttagning av locken.. För att undvika potentiell fara, använd den specificerade batteriet och nätadaptern.. Använd våt eller antistatisk duk istället för torr och statisk trasa för att rengöra produkten. Rengör inte produkten med kemiska medel eller stentvättade medel för de skadar utsidans del av produkten.. Krossa eller pressa aldrig på LCD och kamera, för de är sköra. Håll produkten borta från vassa saker.. Om det finns några problem, kontakta vår tekniska support och kundservice. Brandfarliga och explosiva områden När du går in I ett lättantändligt och explosivt område (bensinstationer), stäng av apparaten och följ varningsskyltar eller instruktioner. Medicinsk utrustning Enheten kan störa medicinsk utrustning såsom pacemaker, hörtapparater, etc. När du svarar, håll enheten med ett minimum avstånd på 15 cm från pacemaker. Om du är rädd för störningar, stänger du av enheten omedelbart och kontaktar tillverkaren av pacemakern för vägledning. Samma med annan typ medicinsk utrustning, vänligen samråda med tillverkare. För barnens säkerthet Förvara produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn. Små delar kan orsaka andnöd eller allvaliga skador vid förtäring. Kassering av batterier.kassering av batterier, batterier kan inte kastas som vanligt avfall. Se lokala regler om hur du ska kasta elektroniska produkter. Användning av orginal tillbehör Nätadapter: anslut AC med angiven nätadapter. Se till att rätt kabel är på rätt plats, För att försäkra att produkten inte blir skadad, vänligen koppla ur strömmen när du rengör enheten. Nädadaptern kan inte användas utomhus eller I vått tillstånd. Ändra inte kabel eller plug. Batteri: Första gången du använder ett batteri rekommenderas det att du laddar I minst 12 timmar, ladda batteriet under måttlig temperatur mellan -5 till +45C. Ta bort nätadapter eller laddning. Oanvänt batteri når sin bästa effekt efter att det urladdats många gånger. Använd endast särskild urformad nätadapter. Unvik kortslutning. Kasta aldrig batterier I öppen eld, det kan orsaka explosion.. According to national standard GB , the limiting value for Specific.Absorption Rate (SAR) is 2.0W/kg for 10g random biotic tissues in random 6min. The SAR value of this product is lower than 2.0 W/kg. SAR value will change for many factors, so it is lower than the maximum value. Our tested SAR value is below 0.754W/k

3 Innehåll Innan användning Innan användning Inomhus Skärm Inomhus Skärm Utomhus Kamera 05 antenn vänster upp Grundläggande Funktioner Menyfunktioner Beskrivningar ,5 TFT LCD Svara Systemets Anslutning. 12 Installations Beskrivningar..12 Enkla Fel Lösningar. 14 Ström indikator Lås indikator Mikrofon Högtalare Öppna Monitor Bilaga I.. 14 Bilaga II.. 15 Bilaga III. 15 Button description: : I standbyläge används den för att ringa andra skärmar, i menyläge används den för att välja senaste meny. I prat och övervakningsläge används den för att spela in video. : I menyläge används den för att välja nästa meny, eller för att avbryta ett larm. I prat och övervakningsläge används den för att ta bilder. : Använd för att gå tillbaka I menyn ( tillbaka till senaste) : Används för förflyttning till höger. I samtal eller övervakningläge använder du den för att stänga av/på IR : I standbyläge, tryck enter för att komma till menyläge. I menyläge fungerar den som en enterknapp, I samtalsläge eller övervakningsläge trycker du för att ta bilder. : Besvara samtalet när besökarna trycker på Ring-knappen i utomhus-kameran eller som en bekräftelse när du ringer upp kameran. : Lås upp för besökarna i stamtalsläge, övervakningsläge

4 : Övervaka utanför I standbyläge. 1. Utomhus Kamera Grundläggande Funktioner 1. Ström AV/På funktioner a. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är av, monitorn är på när skärmen visar OPIZ och gör ett pip ljud. b. Tryck på AV/PÅ knappen när inomhus monitorn är på, monitorn är avstängd när skärmen visar Goodbye och gör ett pip ljud. c. När du sätter på strömmen på kameran kan du höra vilken av kamerorna som är nummer ett och vilken av kamerorna som är nummer två, genom att lyssna hur många pip kameran ger ifrån sig när man sätter på strömmen. Ett pip = kamera 1, två pip = kamera 2 (om man ska ha flera kameror tillkopplade) 2. ID nummer på inomhus monitor a. När inomhus monitorn sätts på visas ett nummer, om monitorn visar 1 betyder det att det är monitor nr 1. Står det monitor nr 2 betyder det att det är monitor nr 2, osv. 3. Inomhus monitor standby På monitorn kommer det visas signal, id, strömsymbol, datum, meny, del Rött ljus blinker var fjärde sekund när batteriet är full- laddat. När det är lite ström I enheten blinker led en gång varje sekund. Efter detta kommer skärmen att gå I skärmsparläge där strömförbrukningen blir lägre. Om det är inspelat ett meddelande på enheten kommer det lysa blått en gång per sekund. Den blåa blinkningen slutar när meddelandet är avspelat. 4. USB funktion a. När enheten är I standby och minneskort är insatt, kommer det stå USB, POWER, på moniroen. b. Använd upp och ner knapparna för att välja POWER då laddas enheten genom usb. Inomhus skärm fungerar som normalt. c. När du väljer USB kan du koppla skärmen till en dator, Sd-kortet kan nu inte läsas av och skärmen fungerar inte som normalt. 5. Skärm funktioner Steg ett: Steg två: Under standby status: Om du bara har ett utomhuskamera tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. Blått ljus kommer nu lysa länge. Om du har två utomhuskameror: a. Tryck på knappen och du kommer gå in I skärmläge. b. Tryck Knapparna för att välja kamera-id-nummer, och Knappen för att bekräfta. Blått ljus kommer nu lysa länge. Tryck på knappen för att gå tillbaka till standby. Om enheten tar emot signalen I fem sekunder kommer skärmen blir kopplad till utomhus kameran. Standard är inomhus monitor med ljud och utomhus kamera utan ljud. Efter det gå in normal skärmläge. Om den inte tar emot signal inom fem sekunder kommer den gå ut av skärmläge och skärmen kommer automatisk gå till standbyläge Steg tre:

5 Under skärmstatus: inomhus skärm med ljud och utomhus kamera utan ljud. Tryck på knappen för att ändra envägs eller tvåvägs kommunikation. Du kan ändra från tvåvägs till envägs kommunikation flera gånger. Max taltid är 90 sekunder.. Under talläge: Tryck på knappen för att öppna dörren. När dörren öppnas kommer du kunna se detta på skärmen. Under skärmläge: Tryck på knappen för att avsluta och returnera till standbyläge. Efter 90 sekunder är taltiden ute och den returnerar till standby. Steg fyra: Under talläge, Om det är ett sdkort inkopplat: Tryck på Knappen om du spara bild på SD-kortet Tryck på knappen och den kommer köra en video, tryck igen för att avsluta video. Videon blir sparad på SD-kortet. 6. Utomhus kamera ringer inomhus skärm: Steg ett: Under standby tryck på call knappen för att gå in I ringläge. Kameran kommer ringa, skärmen kommer också ringa med bild. Steg två: a. Om skärmen inte svarar inom 30 sekunder kommer den sluta ringa. Steg fem: Steg sex: Steg sju: Tryck på knappen för att öppna, om öppningen är lyckad, kommer skärmen att visa en bild av ett öppet lås och gå till standbyläget Under ett tvåvägstamtal, tryck på knappen för att lägga på. Du kommer höra ett pip-ljud när enheten går tillbaka till standbyläge. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att ta bilder och spara dessa på SD-kortet. Under uppringning: om enheten inte är satt till automatisk video, tryck på knappen för att spela in video, tryck sedan igen på knappen för att avsluta video och spara den på SD-kortet OBD: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran. 7. Inomhus skärm ringer inomhus skärm: Steg ett: a. I standby läge, tryck på knappen för att välja skärm meny b. Använd knappen för att välja ID-nummer på skärmen som du önskar att ringa till. b. Om skärmen tar emot signaler från kameran, kommer det röda ljuset på skärmen lysa länge och skärmen kommer visa bild och ringa. Nästa uppringning är efter 30 sekunder. Tryck på Steg två: knappen för att bekräfta. Det röda ljuset kommer att lysa. Steg tre: a. Ingen svarar inomhus skärmen inom 5 sekunder: Då kommer den automatisk köra videofunktionen (om den är inställd att köra manuellt) till inspelningstiden är slut. b. Om någon svarar inom 30 sekunder kommer den sluta att ringa och gå in I talläget. Det röda ljuset på skärmen kommer vara AV och det blå ljuset kommer vara PÅ. Max taltid är 90 sekunder. c. Om du trycker på knappen, kommer skärmen inne vara med ljud och kameran ute utan ljud (envägskommunikation). d. Om du trycker på knappen, får bade skärm inne och kamera ute ljud (tvåvägskommunikation) a. Om ingen signal är mottagen inom 4 sekunder, kommer det inte spelas någon music från huvudskärmen, och efter pip ljudet kommer den gå tillbaka till standbyläge. b. Om signalen är mottagen kommer båda skärmarna ringa och lysa rött. Steg tre: a. Om skärmarna som rings inte svarar, kommer enheten gå tillbaka till standbyläge efter 30 sekunder. b. Om skärmen som rings svarar, kommer de två skärmarnas ringning upphöra. Rött ljus kommer vara av, blatt ljus kommer vara på och enheten går in I tvåvägtala. Max taltid är 90 sekunder. Steg fyra: Om du trycker på knappen på en av skärmarna som är I talläge, kommer dom göra eett pip ljud och gå tillbaka till standbyläge. OBS: Om någon ringer från utomhus kameran medans skärmen är I talläge, kommer Steg fyra: samtalet brytas och enheten kommer ta emot uppringningen från kameran.

6 8. Sätt PÅ/AV utomhus kamerans IR I övervakningsläget, tryck ON/OFF knappen för att sätta på IR LED, tryck igen så stängs den av. d. Använd upp/ned-knapparna för att välja och tryck på -knappen för att gå in i videofunktionsmeny. e. Använd upp/ned-knapparna för att välja Play, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du spelar av en video, tryck -knappen för pause eller Meny fortsätta. Tryck på -knappen eller -knappen för att gå ut. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen annars kommer enheten automatisk gå tillbaka till 1. Meny funktion 10. Meny Meny funktion 1. När du trycker på -knappen i standbyläge, kommer huvudmenyn visa Video, Photo, Setting, Code, Call, History, Exit. 2. Använd upp/ned-knapparna för att välja önskad meny. 3. Undermeny: a. Video-meny: Play, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. b. Fotomeny: View, Set as background, Delete, Delete All. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskat val. c. uppsättmeny: Tone Setup, Brightness, Own ID-number, Autocontrol, Flash Setup, Volume Setup, Date Setup. Välj och tryck på meny. -knappen för att gå in i önskad d. Kodmeny: Go To, Send, Receive, Clear. Välj och tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. e. Samtalshistoriks meny: önskar du att se uppringningsinspelning, kan du välja Play, OBS: Tryck "exit" för att gå tillbaka till förra menyn. Meny översikt Video a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knapparna för att välja undermeny, tryck på -knappen för att gå in i önskad meny. c. Om det inte sitter ett Sd-kort kommer skärmen att visa No SD-card! och gå tillbaka till menyn. Om SD-kortet är insatt men ingen video är inspelad, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt och en video är inspelad, gå vidare till nästa steg. videofunktionsmeny. f. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby läge. Foto a. Tryck på -knappen för att gå in i huvudmeny. b. Använd upp/ned-knappen för att välja fotomeny, och tryck på -knappen för att bekräfta. c. Om det inte är något SD-kort insatt kommer skärmen visa "NO SD-card! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet är insatt men inga bilder är tagna, kommer skärmen visa No File! och gå tillbaka till meny. Om SD-kortet Är Insatt och en bild är tagen, gå vidare till nästa steg. d. Använd upp/ned-knappen för att välja Photo och tryck på -knappen för att gå in i fotofunktions-meny. e. Använd upp/ned-knappen för att välja Play, Set As Background, Delete eller Delete All. Tryck på -knappen för att gå in. När du ser på bilder, tryck -knappen för att se på förra fotot och knappen för att se nästa foto eller tryck på -knappen för att gå ut. f. När du är färdig med funktionen, tryck på -knappen för att gå ut. Samtals historik a. Tryck på knappen för huvudmeny. b. Tryck på för att välja från samtals historik och tryck på -knappen för videomeny. c. Tryck på knappen för att välja videolinje för operation och tryck på -knappen för samtal i meny d. Tryck på för att välja funktionen Play eller Delete och tryck på -knappen för att bekräfta funktion. När du väljer Play och det inte är ett SD-kort insatt, kommer skärmen visa No Video File! och returnera tillbaka till uppringing i funktionsmenyn. När du spelar av, tryck på -knappen för pause eller för att fortsätta att spela av. Funktionen avslutas automatisk, eller tryck på -knappen för att returnera till video funktionsmeny. e. Tryck på knappen flera gånger för att gå ut ur menyn till standbyläge. Obs: Om du tar av strömmen, kommer alla samtal försvinna, men video filen på sd kortet kommer vara kvar.

7 Kod (1) Användar kod: För närmare detaljer se Användarkod-funktioner i Operationsinstruktioner. (2) Kodfunktion: I standby läge: b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Code och tryck på -knappen för lösenords-meny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear, och tryck på -knappen för radera kod-meny. d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Clear Line och tryck på -knappen som bekräftar att koden är borttagen. Enheten returnerar så automatisk till lösenords meny. e. Tryck på -knappen flera gånger för att nivåvis gå ut eller tillbaka till standby. Inställningar (1) b. Tryck på upp/ned-knappen och välj Settings och tryck på -knappen för inställningsmeny. c. Tryck på upp/ned-knappen och välj Tone Set Up, och tryck på -knappen för Music Selection Meny (musikval meny). d. Tryck på upp/ned-knappen och välj Set List (skapa musikklista, totalt 12 sånger) och tryck på -knappen för att höra på musiklistan. e. Tryck på -knappen eller tryck på -knappen för att bekräfta att vald musik ska användas som rington. 12 musikval. Välj mellan följande musik: Love Romance, Beauty and the Beast, Memory, Titanic, Love Music Box, Close to you, Green Sleeves, Wisper in Utum, To Alice, Rhythm of the Rain, Blue Love, og Romeo and Juliet. (2) Skarphet c. Tryck på opp/ned-knappen för att välja Brightness tryck på -knappen. d. Tryck på opp/ned-knappen för att välja nivå av skarphet, totalt 5 nivåer, och tryck på -knappen för att bekräfta vilket nivå av skarphet och gå därefter tillbaka till inställningsmeny. e. Gå tillbaka genom att trycke på -knappen flera gånger för att gradvis gå tillbaka till standby meny. OBS! Justera till max nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt. Justera till minimun nivå av skarphet och tryck på knappen är ogiltligt (3) Eget ID Nummer c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Own ID Number tryck på -knappen. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Set Up the ID-Number och tryck på knappen för att bekräfta och retunera till ID-settings meny. (4) Auto-control c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, och tryck på -knappen för Video Settings Meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Manuell video eller Auto Video och tryck på Menu knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till Video Settings menu. Standard är Auto video (med SD-kort). e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby.. (5) Flash set up c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Autocontrol, og tryck på -knappen för Standby time settings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra standard tid (10-60 sekunder). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till standby time settings e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (6) Volume inställning c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Volume Setup, och tryck på -knappen för samtal volum inställningar meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja ändra volum nivå (totalt 8 nivåer). Tryck på -knappen för att bekräfta och för att retunera tillbaka till samtals volum inställningar meny. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. ATTENTIONS: Adjust the maximum volume and then press button is invalid; adjust the minimum volume then press button is invalid.

8 (7) Datum inställning 1. Öppna batteriluckan och sätt I batteriet. Sätt tillbaka locket c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Date Setup, och tryck på - knappen för datum och tid inställnings meny. d. Tryck på upp/ned-knappen för att välja datum eller tid, och opp/ned-knapparna för att sätta datum eller tid och -knappen för att bekräfta och retunera tillbaka till datum och tid inställningsmenyen. e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. (8) Byta lösenord c. Tryck på upp/ned-knappen för att välja Security Password, och tryck på knappen för att gå in i ändra lösenords-menyn. knappa in gammalt lösenord som är 0001, och lägg in nytt lösenord. d. Välj ett nummer genom att trycka på -knappen och justera talet genom att trycka på upp/ned-knapparna e. tryck på -knappen för att gradvis gå tillbaka till standby. 2. Använd USB för att ladda när enhetens strömnivå är låg. Tips: Ta gott hand om lösenordet. Om du glömmer lösenordet måste enheten returneras till fabrik. 1> Kod funktion Kodningen är redan gjord. Rör inte kodningen om du inte har speciella behov. Installations beskrivning 2. Utomhus kameran är ansluten till E-låset.

9 (1) Diagram 1. Kan inte ringa: a. Inomhus skärm på. b. Utomhus kamera är väldigt långt från inomhus skärm c. Det är fel på förbindelsen mellan skärm och kamera 2. Dålig förbindelse: a. Det är ljud högre än 50 DB b. Utomhus kamera är väldigt långt ifrån inomhus skärm 3. Låg volume under samtal: a. Beskyddande matrial som inte är upptäckt b. Volumen är för låg. (2) Installation 4. Stäng av larm från kamera och skärm: a. Fäst skruvarna på väggen, då har du fortfarande larm b. Tryck på öppna knappen för att stänga av larm. Feldiagnoser 1. Teknisk data a. utomhus kamera

10 b. Inomhus skärm The packing list is subject to final sale. Please consult distributor for detailed information. 3. Announcement for hazardous elements c. Accessories 2. Packing list

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING HUAWEI F685 Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

BR-800. Lycka till med din nya Roland-produkt! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882

BR-800. Lycka till med din nya Roland-produkt! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882 BR-800 (SE) BR-800 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0882 Lycka till med din nya Roland-produkt! Registrera dig online på www.roland.se så får du också en förlängd garanti på din Roland-/BOSS-produkt. Vi erbjuder

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer