Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok"

Transkript

1 Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok

2 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet utgör inget bindande åtagande från Consilium Fire & Gas AB Utgåva E S CN, Jan Dokumentnummer S Artikelnr: , Consilium Fire & Gas AB Göteborg, Sverige CN System AB Södra Långebergsgatan 34 SE Västra Frölunda Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

3 Servicehandbok Salwico CS4000 Innehåll Innehåll KAPITEL 1: BLOCKDIAGRAM CS4000 CENTRAL... 1 KAPITEL 2: PROVNING... 2 KAPITEL 3: UNDERHÅLL... 3 RENGÖRNING AV DETEKTORER... 3 BATTERIBYTE... 4 KAPITEL 4: MJUKVARA... 5 NERLADDNING AV DEFINITIONSPROGRAM... 5 UPPGRADERING AV PROGRAMVERSION I BASKORTET... 6 BILAGA A: FELKODER & SÄKRINGAR... 8 FELKODER... 8 SÄKRINGAR BILAGA B: ANSLUTNING AV ADRESSERBARA DETEKTORER BILAGA C: CS4000 SYSTEMKORT... 14

4 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central 1 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central Eftersom alla system är kundanpassade finns det ingen standard över hur de olika korten är installerade i systemet. I blockdiagrannet nedan visas ett exempel på hur de olika standardkorten i CS4000 systemet kan kopplas samman. FÖR- VARNING FEL BRAND Drift Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Störning Frånställning LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny ESC ' ' ABC GHI JKL PQRS TUV OK Från ställn. DEF MNO WXYZ OK

5 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 2: Provning 2 Kapitel 2: Provning Efter att systemet installerats skall funktionen på de olika delarna testas för att säkerställa rätt funktionalitet. CS4000 har ett speciellt testläge för att underlätta testproceduren av slingor och sektioner. När en sektion sätts i testläge så kommer brandlarm ifrån den ej att påverka larmdon eller styrningar. Slingenheter som testas på en sektion i larmläge kommer att indikera aktivering via en röd LED och sedan automatiskt återställas av centralen när rök/värmenivån understiger larmgränsen igen eller när larmtryckknappar manuellt återställts. Brandlarm från sektioner som ej befinner sig i testläge kommer att fungera som vanligt. Slingenheter på sektioner i testläge blinkar för att indikera att de befinner sig i testläge. Viktigt: Sektion i testläge kommer automatiskt att återgå till normalläge efter två timmar. Test av brandlarmsektion Sätt sektionen i testläge under: meny/3 Frånställningar/1 Ny frånställning/5 Testläge Ange sektionsnummer och bekräfta med OK knappen. Indikeringarna för Frånställning, Test och Sektion/Detektor tänds för att bekräfta att sektionen är i testläge. Det är nu säkert att testa varje detektor, larmtryckknapp etc i denna sektion under två timmar. Använd lämplig testutrustning. Alla brandlarm kommer att listas under: meny/7 Historik/1 Brandhistorik Återställning av testläge Efter att testen är slutförd är det viktigt att återställa sektionerna till normalläge. Försäkra er om att inga slingenheter fortfarande befinner sig i larmläge innan ni lämnar testläget. Alla sektioner i testläge listas i frånställningslistan som finns under: meny/3 Frånställningar /2 Lista frånställningar. Välj de zoner som skall återställas och tryck sen ÅTERSTÄLLNING. Test av display i manövertablå Det finns möjlighet att testa den alfanumeriska displayen, indikeringarna och den lokala summern i CS4000 manövertablå med funktionen Lamptest, under: meny/5 Inställningar/4 Lamptest.

6 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 3 Kapitel 3: Underhåll Rengörning av detektorer CS4000 systemet övervakar kontinuerligt alla detektorer och varnar om de blir nedsmutsade eller defekta. Rengöringsmetoderna för de olika detektortyperna visas nedan. Om det har inkommit ett nedsmutsningslarm så skall detta återställas efter att rengörningen utförts. Går inte felet att återställa så byt ut den rengjorda enheten. Rökdetektorer Värmedetektorer Flamdetektorer Rengör detektorn genom att dammsuga den eller genom att blåsa tryckluft på den. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Värmedetektorer behöver normalt inte rengöras. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Rengör linsen med ett avfettningsmedel typ tvål eller sprit. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel.

7 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 4 Batteribyte Instruktion för batteribyte. Vid byte av batterier, försäkra er om att de nya batterierna har samma specifikation som originalbatterierna. 1. Lossa bägge batterisäkringarna på likriktarkortet. Se bilaga A för säkringsplacering. 2. Lossa batterikablarna från batteriet. 3. Byt ut batteriet. 4. Kontrollera polaritet och anslut sedan batterikablarna på batteriet. 5. Mät spänningen och kontrollera polaritet vid anslutningsplinten till batterikablarna. Spänningen skall ligga runt 24V. 6. Sätt tillbaka batterisäkringarna på likriktarkortet. 7. Återställ batterifelet på CS4000 manöverpanel.

8 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 5 Kapitel 4: Mjukvara Nerladdning av definitionsprogram CS4000 levereras med en standard definitionsfil. Se separat CS4000 Definition program manual för detaljerad information hur man skapar och uppdaterar definitionsfiler för CS4000 systemet. Ladda definitionsfil Följ nedan instruktion för att ladda ner en uppdaterad definitionsfil till CS4000 systemet. Filnamnet för definitionsfilen är valfritt, men filändelsen skall vara.c4d. I exemplet nedan heter definitionsfilen current.c4d. 1. Anslut din PC till CS4000 baskort via USB kabel. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 2. Öppna USB driven i filhanteraren. Döp om befintlig definitionsfil current.c4d till current.old. Spara denna fil som back-up på PCn. OBS: Är definitionsfilerna mycket stora får 2 ej plats samtidigt i centralen. 3. Kopiera den nya definitionsfilen current.c4d från PCn till USB drivern* 4. Använd CS4000 manöverpanel till att uppdatera systemet via Meny/ 6 Servicemenyn/ 6 Ladda konfigurationen 5. Baskortet kommer nu att starta om och läsa in den nya definitionsfilen. *Om definitionsfilen är mycket stor så kan nedladdningen störas genom att systemet oavsiktligt startar om under nedladdningen utan att bli uppdaterat. I dessa fall får man först ta bort watchdog-bygel JP5 på baskortet BB (se detaljer på databladet BB), sen ladda ner filen igen och till sist återmontera bygeln. Vg notera bygelns position innan den tas bort, så att den återmonteras i samma position.

9 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 6 Uppgradering av programversion i baskortet I baskortet finns två flashminnen. I flash1 ligger bootloader + programvara för baskortet (flash1.img). I flash2 ligger definitionsfilen (xxxxxxxx.c4d) Uppgradering av programversion i baskort Uppgradering av programversionen i baskortet kan ske via USB kabel enligt nedan beskrivning: 1. Skriv ner vilken adress som är inställd på baskortets DIP omkopplare. Sätt sedan baskortet i Bootloaderläge genom att sätta DIP omkopplaren på adress 0 (alla omkopplare på OFF). 2. Starta om baskortet med resetknappen. Led1 (se figur nedan) kommer att indikera att baskortet befinner sig Bootloaderläge genom att blinka. 3. Anslut USB kabeln mellan PC och baskort. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 4. Kopiera filen med den nya programvaran (filnamn FLASH1.IMG) till USB driven (drag&drop). 5. Avsluta den extra USB drivern i Windows. Baskortet kommer nu att börja skriva ner den nya programvaran i flashminne1. Led2 indikerar detta genom att blinka. Avvakta tills Led2 övergår till fast sken, då flashminne1 är uppdaterat. 6. Återställ central och kortadress på DIP omkopplaren. 7. Starta om baskortet med resetknappen. CS4000 skall nu starta upp med den nya programvaran. Beskrivning av LEDs under nedladdning av programvara: Blinkar Fast sken Släckt Led1, gul Bootloaderläge Led2, gul Skriver till flash Skrivit klart till flash Ej påbörjat skrivning till flash Led3, röd Checksumma fel Checksumma OK Led1 Led2 Led3 CPU DIP omkopplare Resetknapp Illustration komponentplacering baskort

10 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 7 Återställa flash2 i baskortet till fabriksinställning Samma procedur som ovan kan användas för att återställa flash2 till fabriksinställning. Man laddar då ner filen flash2.img. Denna manöver raderar befintlig definitionsfil (xxxxxxx.c4d) och återställer flash2 till fabriksinställning.

11 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 8 Bilaga A: Felkoder & Säkringar Felkoder Nedan finner ni en lista över samtliga felmeddelanden som kan visas i CS4000, och hur en användare med viss kunskap om systemet kan lösa dem. Felkod Orsak Åtgärd Slingenhet är av fel typ Byt slingenhet till rätt typ 128 SVARAR EJ Två slingenheter har samma Kontrollera slingenheter TAPPAD KONTAKT MED SLINGENHET. SYSTEMET HAR FÖRLORAT KONTAKT MED SLINGENHET SOM DET TIDIGARE HAFT KONTAKT MED. adress Fel på slingenhet En säkring har gått (ytterligare fel visas då) Kabelavbrott i slingenhet eller på systemslinga (ytterligare fel visas då) 129 SENSORFEL Detektorn har en defekt givare. Detektorn är utsatt för luftdrag. 130 SENSOR NEDSMUTSAD Detektorn är nedsmutsad 131 FÖR FÅ HITTADE Färre slingenheter än konfigurerat hittade. Slingenheter ej korrekt installerade. Slingenhet svarar ej. 132 FÖR MÅNGA HITTADE Hittat fler slingenheter än vad som är konfigurerat Byt slingenhet Byt säkring Laga kabel Byt enheten 133 IN1 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln 134 IN2 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln Skärma av luftdraget alt. flytta detektorn. Försök att rengöra optisk rökdetektor genom att dammsuga eller blåsa tryckluft på den. Hjälper inte detta så byt detektorn. Joniserande rökdetektor bytes ut. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. Anslut slingenheter korrekt. Kontrollera adresser (möjligt att två slingenheter är givna samma adress). Annars byt ut slingenhet. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. 135 EXT 24V FEL Extern 24V matning saknas Felsök den lokala 24V matningen 136 ÖVERVAKNINGSFEL Extern last saknas. Kontrollera kabel och extern last 137 POSITIONSFEL En övervakad enhet (Tex. en dörr) befinner sig i fel läge. 138 KORTSLUTNING SLINGA Kortslutning på detektorslingans kabel. 139 KORTSLUTNING A-SIDA Kortslutning på detektorslingans A-sida. 140 KORTSLUTNING B-SIDA Kortslutning på detektorslingans B-sida. 141 KABELBROTT PLUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans plusledare. Kontrollera om enhet fastnat. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det.

12 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar KABELBROTT MINUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans minusledare. 143 KOMMUNIKATIONSFEL Två slingenheter har samma Kommunikationen med en adress. enhet har upphört. Slingenhet defekt. Störningar 144 FEL ENHETSTYP Slingenhet har blivit utbytt under drift och skiljer sig från den typ som blivit definierad vid uppstart. 145 OKÄND ENHETSTYP Enheten känns inte igen av systemet. Enhet defekt. Fel typ av slingenhet har installerats. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det. Kontrollera adresserna på slingenheterna. Byt slingenhet. Lokalisera och åtgärda störkällan. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. Byt ut enheten. Installera korrekt slingenhet och starta om slingan. 146 TIDUR FASTNAT Max tid för tidur har Kontrollera om tidur fastnat. överskridits. 148 DUBBELADRESSERING Två eller fler slingenheter har samma adress. Kontrollera slingenheter så att alla har unika adresser. 149 KORTSLUTNING Kortslutning på kabel. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. 150 VENTIL STÄNGD Ventilen är stängd. Öppna ventilen. 151 KONFIGURERAD EJ HITTAD Slingenhet är konfigurerad men ej funnen. Lägg till slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 152 HITTAD EJ KONFIGURERAD Slingenhet är funnen men ej konfigurerad. Ta bort slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 153 HÖG STRÖMFÖRBRUKNING SLINGA För hög strömförbrukning på detektorslingan. Kontrollera om för många slingenheter installerats. Jämför med slingbegränsningar i separat CS4000 installationsmanual. 154 SPÄNNINGSBORTFALL Slingspänning saknas. Byt slingkortet. SLINGA 155 JORDFEL PLUS För liten impedans på Lokalisera jordfelet och åtgärda det. plusledaren. 156 JORDFEL MINUS För liten impedans på den Lokalisera jordfelet och åtgärda det. minusledaren. 157 SÄKRINGSFEL En säkring är defekt. Byt ut säkring. 158 BATTERISÄKRINGSFEL En batterisäkring är defekt Byt ut säkring eller laga batterikabel. alt. kabelavbrott på batterikabel. 159 KABELBROTT Ett kabelbrott är upptäckt Laga kabeln. 160 KABEL ÖVERBELASTAD För hög ström på en utgång. Kontrollera externa förbrukare. 161 SPÄNNINGSFEL Nätspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 162 NÖDSPÄNNING Nödspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 163 BATTERI Batterispänning låg. Ladda batteriet. Om felet kvarstår, byt ut batteriet. 164 LADDNINGSBORTFALL Batteriladdaren klarar ej av Byt ut batteriladdaren/likriktare. att ladda batteriet. 165 EXTERNT FEL Felindikering från extern Kontrollera den externa utrustningen. utrustning. 166 FEL JORDFELSÖVERVAKNING Jordfelsövervakningen defekt. Byt ut jordfelskretsen.

13 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar CHECKSUMMA EEPROM Felaktig EPROM Kontakta service. checksumma. 168 OMSTARTAD En enhet har startat om. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 169 FÖR LÅNG UPPSTART Maximala uppstartstiden överskriden. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 170 EXTERN BELASTNING SLINGA För hög ström på en konventionell Lokalisera vad det är som drar för mycket ström och åtgärda. detektorslinga. 171 EXTERN SPÄNNING Extern spänning funnen på Lokalisera och avlägsna extern SLINGA konventionell slinga. 172 SPÄNNING LÅG IN1 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 173 SPÄNNING LÅG IN2 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 174 LOKAL SPÄNNING LÅG För låg spänning till 3.3V/5V matningen av de interna kretskorten. 175 LÅG DRIFTSPÄNNING För låg 24V spänningsmatning till de interna kretskorten. 176 KONFIGURERINGSFEL SYSTEM Definitionsfilen är defekt Ett fel har uppstått vid nerladdning av definitionsfil till centralen. 177 LÅGT TRYCK Extern utrustning indikerar lågt tryck. 178 UTENHET 1 Ingen kontakt med utenhet 1/initiator. 179 UTENHET 2 Ingen kontakt med utenhet 2/initiator. 209 FEL ENHETSTYP Funnen typ av slingenhet DEFINIERAD vid uppstart skiljer sig från spänningskälla. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera spänningsmatning. Kontakta service. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera definitionsfil och ladda ner den igen. Pröva att ladda ner definitionsfil igen. Om fel kvarstår, kontakta service. Kontrollera trycket på den externa utrustningen. Kontrollera kablar till utenhet 1. Om dom är felfria, byt utenhet 1. Kontrollera kablar till utenhet 2. Om dom är felfria, byt utenhet 2. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. definierad typ. 210 FEL I STYRPROGRAM Fel i definitionsfil. Kontrollera definitionsfil. 255 OGILTIG Internt systemfel Kontakta service.

14 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 11 Säkringar Om en säkring är defekt visas ett felmeddelande på manöverpanelen. Lokalisera och byt ut säkringen med hjälp av informationen nedan. Säkringsförteckning Plats Säkring Värde Typ Baskort F1: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F2: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F3: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F4: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Likriktarkort F3: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F4: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F5: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F6: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F8: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F9: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F10: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Likriktarkort F11: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Säkringar på baskortet, BB. Säkringar på likriktarkortet, RB.

15 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 12 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer

16 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 13 Anslutning av Salwico adresserbara branddetektorer

17 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga C: CS4000 Systemkort 14 Bilaga C: CS4000 Systemkort CS4000 systemet består av en rad olika standardiserade kretskort. Detta gör CS4000 till ett helt flexibelt system som kan anpassas till varje kunds specifika krav. Systemet består av följande kretskort: Panelkort, PB Baskort, BB Slingkort, LB3 Sektionskort, ZB Likriktarkort, RB Reläkort, OB Kommunikationskort, CB Nedan följer detaljerad information om varje kort.

18 Drift Störning Frånställning FÖR- VARNING LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny 1 ' ' 4 GHI 7 PQRS ESC 2 ABC 5 JKL 8 TUV 0 OK Från ställn. 3 DEF 6 MNO 9 WXYZ OK CS4000 Systemkort PB, Panelkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Panelkort PB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Panelkort PB bildar tillsammans med knappsats, textdisplay och terminalkort en komplett manöverpanel i CS4000 systemet. Panelkortet är utrustat med standard in- och utgångar och har även en RS232 kommunikationsport. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström ma (exkl. summerutgång) Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt panelkort ~150 gram Vikt display ~200 gram Vikt terminalkort ~60 gram Storlek panelkort 180x120x27 Storlek display 145x104x15 Storlek terminalkort 127x45x30 Art.nr. terminalkort Art.nr. knappsats Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta panelkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram PB, Panelkort Knappsats FEL BRAND Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Textdisplay Terminalkort Extern systemslinga A in: Från Baskort BB Extern systemslinga B in: Från Baskort Extern systemslinga B ut : Till nästa Panelkort Extern systemslinga A ut: Till nästa Panelkort Datablad nr: PB.05.3.S Sida 1 av 3

19 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP4 under programmering av PB. JP2-3 RS485 terminering port 1, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) JP4 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering av PB. JP5-6 RS485 terminering port 2, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) Indikeringar D1 Spänning RS232 D9 Lokal spänningsmatning D20 RS485 Kanal 1 RX D21 RS485 Kanal 1 TX D22 RS485 Kanal 2 RX D25 RS485 Kanal 2 TX D26 RS232 TX D27 RS232 RX Anslutningar J1 Till knappsats J2 Till terminalkort J3 Summer J4 Till textdisplay J5 Till terminalkort J7 Bakgrundsbelysning display J8 Till knappsats J9 Dörrkontakt J10 RS232 J11 Extern systemslinga A J12 Extern systemslinga B J13 Kontakt för nedladdning av programvara till PB Potentiometer R139 Justerar kontrast på textdisplay Datablad nr: PB.05.3.S Sida 2 av 3

20 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 2 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal A, IN 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 6 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal B, IN 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 12 Spänning - A+B kanal A, UT Till nästa panelkort 13 Kommunikation, a RS Kommunikation, b 15 Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 16 Spänning - A+B kanal B, UT Till nästa panelkort 17 Kommunikation, a RS Kommunikation, b Extern summer ut VDC, max 100mA 21 TX ut 22 RX in Seriell utgång, RS RTS ut RS232, isolerad 24 CTS in 25 GND Intern FA signal 26 Ingång Aktiv låg Utgång Utgång VDC, max 80mA Utgång Ingång IN Aktiveras vid kortslutning. Ingång Oisolerad. 40 IN Datablad nr: PB.05.3.S Sida 3 av 3

21 CS4000 Systemkort BB, Baskort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Baskort BB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Baskort BB är huvudkortet i CS4000 centralen och innehåller standard in- och utgångar, kontroll av systemkommunikationen etc. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 110 ma Skruvplintar 2,5 mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~380 gram Storlek 248x127x37 Adressomkopplare Blockdiagram Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta baskortets central- och kortadress i systemet. Exempel: Manöverpaneler Sling/Sektionskort Ethernet Baskort, BB USB 24 VDC från RB Reläkort Standard ingångar Standard utgångar Datablad nr: BB.05.3.S Sida 1 av 4

22 CS4000 Systemkort BB, Baskort Komponentplacering Byglar JP1-4 Om bygeln är monterad så följer relä 4-7 ingången på terminal JP5 Intern funktion. Monteras alltid mot reset-knappen. JP6-7 RS485 terminering port 1, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP8-9 RS485 terminering port 2, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP RS485 terminering port 3, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP12-13 RS485 terminering port 4, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP14 0 eller 24VDC på terminal För mer info, se Terminaler. Anslutningar P1 Intern systemslinga och likriktarkort, RB P5 Background debug monitor, BDM P6 Expansionskontakt för Ethernet. P7 Expansionskontakt för USB. P9 USB port P10 Extern summer P13 Till reläkort, OB P14 Till panelkort, kanal A P15 Till panelkort, kanal B P16 Spänningsmatning, reserv. Indikeringar D4 Relä 4 D5 Relä 1 D9 Relä 5 D10 Relä 2 D14 Relä 6 D15 Relä 3 D17 Relä 7 D21 Brandindikering D19 Ingång 4 aktiverad D22 Ingång 3 aktiverad D23 Ingång 2 aktiverad D24 Felindikering D25 Ingång 1 aktiverad D27 Felindikering baskort D31 Relä 10, Klockutgång 1 D36 Relä 11, Klockutgång 2 D44 TX port 1 D45 RX port 1 D48 TX port 2 D49 RX port 2 D52 Power OK port 2 D53 RX port 3 D54 TX port 3 D57 TX port 4 D58 RX port 4 D72 Strömförsörjning till baskort Säkringar F1 Klockutgång F2 Klockutgång F3 Klockutgång F4 Klockutgång Säkringstyp: 5x20mm, 1AT. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 2 av 4

23 CS4000 Systemkort BB, Baskort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + Extern systemslinga 2 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal A 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + Extern systemslinga 6 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal B 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS485 9 TX 10 RX 11 RTS RS232, isolerad. 12 CTS 13 GND Seriell utgång RS232 eller RS485 (kundanpassat protokoll, minirepeater etc) Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Ingång 4 14 A 15 B 16 A 17 B 18 GND RS485, isolerad (minirepeater) Oisolerad. Aktiveras när ingångar kortsluts. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 3 av 4

24 CS4000 Systemkort BB, Baskort Programmerbar DC ut VDC, max 500mA. JP14 monterad ifrån terminaler= inaktiv 0V, aktiv 24VDC. JP14 monterad mot terminaler = inaktiv 24VDC, aktiv 0V VDC ut 27VDC, max 500mA 30 - V 31 + min =18.5VDC 24VDC ut V max =27.5VDC 32 - Larmsändarutgång Måste termineras med slutmotstånd 10kΩ 35 NC Programmerbar utgång 1 36 C 37 NO 38 NC Programmerbar utgång 2 39 C 40 NO 41 NC Programmerbar utgång 3 42 C 43 NO Programmerbar utgång 4 44 NC 27VDC, max 1A (följer GA om bygel JP1 är 45 C monterad) 46 NO Programmerbar utgång 5 47 NC (följer GA om bygel JP2 är 48 C monterad) 49 NO Programmerbar utgång 6 50 NC (följer GA om bygel JP3 är 51 C monterad) 52 NO Klockutgång VDC, max 800mA utgång V min =19.5VDC Klockutgång V max =27.5VDC utgång Slutmotstånd 30kΩ Ingång GA yttre 57 + Oisolerad. intermittens 58 Aktiveras vid kortslutning PA mute 59 + Oisolerad 60 Aktiveras vid kortslutning Intern FA signalutgång 61 Öppen kollektor Aktiv låg Programmerbar utgång 7 62 NC (följer GA om bygel JP4 är 63 C 27VDC, max 1A monterad) 64 NO Datablad nr: BB.05.3.S Sida 4 av 4

25 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Slingkort LB3 ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. LB3 är anslutningskortet för 3 analoga adresserbara detektorslingor. Varje detektorslinga kan innehålla upp till 254 adresserbara slingenheter. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 340 ma Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~300 gram Storlek 247x127x25 Terminaler 2,5mm 2 Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta slingkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: LB S Sida 1 av 2

26 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP2 under programmering. JP2 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering. JP3 Reserv Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. Inkl. strömförsörjning från RB likriktarkort. P2 Kontakt för uppdatering av mjukvara i LB3. P3 Anslutning slinga 1. P4 Anslutning slinga 2. P5 Anslutning slinga 3. P6 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. Indikeringar D1 Driftindikering processor. Grön. D2 Systemfel. Gul. D16 Brandlarm, slinga 1. Röd. D17 Felindikering, slinga 1. Gul. D18 Kommunikation, slinga 1. Grön. D27 Brandlarm slinga 2. Röd. D28 Felindikering, slinga 2. Gul. D29 Kommunikation, slinga 2. Grön. D38 Brandlarm slinga 3. Röd. D39 Felindikering, slinga 3. Gul. D40 Kommunikation, slinga 3. Grön. Terminaler BESKRIVNING ANSLUTNING PLINTNUMMER FUNKTION DATA Slinga 1 A sida P VDC, P max 300mA/slinga Slinga 1 B sida P P Slinga 2 A sida P P Slinga 2 B sida P P Slinga 3 A sida P P Slinga 3 B sida P P Datablad nr: LB S Sida 2 av 2

27 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Zonkort ZB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. ZB är anslutningskortet för 16 konventionella detektorsektioner. Varje detektorsektion kan innehålla upp till cirka 50 detektorer, beroende på den sammanlagda strömförbrukningen på sektionen. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 140 ma Max ström/sektion 100 ma Max total ström/zb 1A Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~220 gram Storlek 247x139x18 Terminaler 2,5mm 2 Slutmotstånd sektioner 10kΩ Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 1 av 3

28 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Komponent- och terminalplacering Byglar JP1 Prog. Byglas under programmering av ZB. Flyttas tillbaka till JP4 efter avslutad programmering. JP2-3 Reserv JP4 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP1 under programmering av ZB. Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. P2+P6+P10-P15 Anslutningsdon för detektorsektioner P3 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. P4 Ingångar. Se terminalbeskrivningar på nästa sida för mer information. P5 DID expansion. P7-P8 Reserv P9 Anslutningsdon för nerladdning av mjukvara i ZB. Indikeringar D3 Driftindikering processor. Grön. D4 Brandlarm. Röd. D5 Internt fel ZB. Gul. D6 Systemfel. Gul. D7 TX data port 1. Grön. D8 RX data port 1. Grön. D11 TX data port 2. Grön. D12 RX data port 2. Grön. D17 Spänning till ZB. Grön. Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 2 av 3

29 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Terminaler BESKRIVNING TERMINALNR. ANSLUTNING DATA Sektion Sektion P2 Sektion Sektion P6 Sektion Sektion P10 7+ Sektion 7 7- P11 8+ Sektion 8 28VDC, 8- max 100mA/sektion 9+ Sektion 9 Slutmotstånd 10kΩ 9- P Sektion Sektion Sektion P13 Sektion Sektion P14 Sektion Sektion P15 21 Ingång 1 22 Oisolerad. Aktiveras P4 23 vid kortslutning. Ingång 2 24 Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 3 av 3

30 CS4000 Systemkort RB, Likriktarkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Likriktarkort RB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Likriktarkort RB bildar tillsammans med transformatorn strömförsörjningsenheten för CS4000. Likriktarkortet fungerar även som laddare till de anslutna batterierna. Transformatorn är omkopplingsbar för både 115VAC och 230VAC primärspänning. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Matning 115VAC eller 230VAC Nominell spänning 27VDC Arbetsström 70mA Kapacitet 27,5 VDC, Max 4A Terminaler P1-P2 4mm 2 Terminaler P5-P7 2,5mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt RB kort ~475 gram Vikt transformator ~1850 gram Storlek RB kort 175x100x72 Storlek transformator Ø110, höjd 43 mm Art.nr. transformator Laddningskapacitet 1,6A (batteristorlek 2,3-18Ah) Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: RB.05.2.S Sida 1 av 3

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium Brandlarmsystem CS4000 Användarhandbok çconsilium Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok FG5000 Brandlarmsystem Användarhandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet i det

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS3000

Brandlarmsystem Salwico CS3000 Brandlarmsystem Salwico Användarhandbok Ver. 6 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

CB 200 Utrymningslarm

CB 200 Utrymningslarm Installationsanvisning CB 200 Utrymningslarm för konventionella rökdetektorer Innehållsförteckning I Handhavande...3 Brandindikering...3 Felindikering...3 Frånkoppling av sektion...3 II Frontpanelens

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1. Bruksanvisning Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.02 Security Innehållsförteckning Innan du startar 4 Vad är nytt i denna

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000 INSTALLATION & ANVÄNDAHANDBOK FÖ SYSTEM KE-000 MINI-BANDLAM FÖ EN SEKTION MED ANALOGA ÖKDETEKTOE KE-000 KE-000/LA Kontrollenhet Kontrollenheten inbyggd i skåp med likriktare och batteri INNEHÅLLSFÖTECKNING.

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler

XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Produktblad 2.5.1 Utgåva 01.01 XTM-905 / XPx-xxx Expansionmoduler Expandering av DX9100:s kapacitet görs genom att ansluta I/O (ingång/utgång) moduler till regulatorns expansionsbus. Totalt kan DX9100

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Net2 Plus Dörrcentral

Net2 Plus Dörrcentral INS-30172 Dörrcentral Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Dörrcentralen kan anslutas till dator via TCP/IP eller RS485. (Direktanslutning av RS485 till PC endast med tillbehöret Net2USB/RS485 Interface).

Läs mer

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm Datablad SDF00254SE Version 1.3 23/08/2016 Brandlarm System FX3Net Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FX3Net Brandlarmsystem ESMI FX3Net brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär

Läs mer

MCOX styrenhet. Datablad SDF00006SE Version 1.1 26/11/2014 Brandlarm. Programmeringsenhet för avancerade logiska styrningar

MCOX styrenhet. Datablad SDF00006SE Version 1.1 26/11/2014 Brandlarm. Programmeringsenhet för avancerade logiska styrningar MCOX styrenhet Programmeringsenhet för avancerade logiska styrningar MCOX är en programmerbar enhet för avancerade logiska styrningar i FX3NET brandlarmsystem. Den levereras i egen kapsling eller som instickskort

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer