Tentamen Lösningar EDA698 Realtidssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Lösningar EDA698 Realtidssystem"

Transkript

1 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(7) Institutionen för datavetenskap Tentamen Lösningar EDA698 Realtidssystem , 14:00 19:00 1. Prioriteter, korrekthet a) Realtidsproblemet kvarstår. Det finns ingen garanti att problemet inte uppstår igen. Programmet måste uppfyller både korrekthetskraven (concurrency OCH realtime) oberoende av varandra. b) Till exempel: en högprioriterad styrtråd till en robot kombinerad med en lågprioriterad dataloggningstråd. c) En kritisk sekvens är ett kodavsnitt som är skyddat mot datakorruption, kapplöpning, etc., vanligen genom användning av en synkroniseringsprimitiv som ej tillåter samtidig trådaccess till kodavsnittet (i.e. mutex-semafor). d) Använd synkroniseringsprimitiver! Semafor, monitor, mailbox. (Gärna med lite mera förklaring, såklart). 2. Dödlägesanalys Resursallokeringsgraf: A B M1 M2 M3 C C Grafen visar att dödläge kan uppstå på två ställen (sträckad, prickad). Byt anropen från tråd C genom att låta metoden m1.c1() anropa m2.c4() istf tvärtom. Sedan kan tråd C anropa m1.c1() och därmed få samma hold-wait-ordning mellan M1 och M2 som tråd A, och båda cirklar försvinner. Visas med fördel i en ny graf. Båda cirklar måste utpekas och lösningen måste ta hänsyn till båda fallen för full poäng. 3. Avbrottshantering, kontextbyte

2 2(7) 1. Aktiviteterna (koden) man skriver kan vid exekvering bli avbruten i princip var och när som helst, t o m mitt under exekveringen av en enkel rad kod. Det innebär också att exekveringen av en kritisk sekvens kan avbrytas och pausas under en viss tid, tråden kan dock inte bli tvungen att lämna resursen till någon annan tråd (pre-emptive scheduling innebär inte med automatik resource pre-emption). 2. Följande lista var förväntat: Turn off interrupts Push PC, then CPU registers on stack Save Save stack pointer in process record Get new process record and restore stack pointer from it Switch Pop CPU registers, then PC from stack Turn on interrupts Restore 4. Schemaläggningsanalys, Liu & Layland a) C i : värstafallsexekveringstid för tråd i. T i : periodtid för tråd i. n: antal trådar i systemet. b) Enbart periodiska trådar, ingen blockering, deadline=period, fixprioritetsschemaläggning (RMS). c) 1. Systemet är schemaläggningsbart. 2. Systemet är kanske schemaläggningsbart och kräver exakt analys. 5. Schemaläggningsanalys, RMS Blockeringstider: B D = 0 (lägst prioritet) B C = d = 5 (indirekt blockering) B B = d + c = 9 (indirekt + direkt) B A = d + max(b, c) = 9 (direkt+direkt) Responstider: R A = = 12 R B = 9 = 13 R B = = 16 R B = = 19 R B = = 19 R C = = 10 R C = = 17 R C = = R C = = R D = 6 R D = = 18 R D = R D = R D = = 21 5 = 5 = Alla responstider är lägre än korresponderande periodtid. Systemet är schemaläggningsbart.

3 3(7) 6. Programmering public class BurgerShelf { private HW myhw; private int id; // id-number for shelf private int shelfsize; // number of burgers the shelf can take private int maxtime; // maximum time for a burger in the shelf (in seconds) // Task part a) // stuff for the ring buffer private int currentnumofburgers; private int[] burgertimes; private int nexttoput, nexttoget; // number of old (bad) burgers private int badburgers; // for convenience private int margintime; private int oldestburgertimestamp; /** Constructor for a burger shelf */ public BurgerShelf(HW hw, int shelfsize, int maxsecondsonshelf) { this.myhw = hw; this.id = myhw.getshelfid(); this.shelfsize = shelfsize; this.maxtime = maxsecondsonshelf; // Task part a) // INIT YOUR ATTRIBUTES HERE burgertimes = new int[ shelfsize]; currentnumofburgers = 0; nexttoput = 0; nexttoget = 0; badburgers = 0; margintime = (int)(maxtime*0.); oldestburgertimestamp = 0; Viktigt här: det måste till något attribut för lagring av burgarnas tider (antingen när de kom in, hur länge de får ligga kvar, eller hur länge de har legat i banan; bäst är det förstnämnda, det blir minst omräkning), och man måste på något sätt hålla antalet för gamla burgare uppdaterat. En ringbuffer är ett vanligt array med roterande indices för första och sista, vilket gör det enkelt att lägga till eller plocka bort utan att skifta alla element upp eller ner. Jfr övning 1. // Task part a) // WRITE YOUR METHODS HERE public synchronized void putburger( int timestamp) { while( currentnumofburgers >= shelfsize) wait(); // not necessary if( currentnumofburgers == 0) { oldestburgertimestamp = timestamp; notifyall(); //not necessary, but if there is a block on empty shelf, it is better to have currentnumofburgers++; burgertimes[ nexttoput] = timestamp;

4 4(7) if( ++nexttoput == shelfsize) nexttoput = 0; Viktigt här: synchronized. Spara undan tidstämpeln på det tänkta sättet, dvs hanteringen av den valda datastrukturen måste vara korrekt. public synchronized void removeburger() { while( currentnumofburgers == 0) wait(); // not necessary with reliable hardware if( currentnumofburgers == shelfsize) notifyall(); // not necessary if( badburgers > 0) { badburgers--; myhw.display( "Throw away " + badburgers + "!"); if( badburgers == 0) myhw.stopalarm(); currentnumofburgers--; burgertimes[nexttoget] = -1; if( ++nexttoget == shelfsize) nexttoget = 0; // convenience attribute handling, not necessary if( currentnumofburgers > 0) oldestburgertimestamp = burgertimes[nexttoget]; Viktigt här: synchronized. Hanteringen av gamla burgare; om man tar ut en burgare och det fanns någon gammal, är den som tas bort en gammal burgare. Enbart om antal gamla burgare blir 0 efter borttagningen, ska larmet stängas av. Om det fanns minst en gammal burgare, ska displayen uppdateras, och får evtl visa att 0 burgare ska tas bort. Iom att metoden måste vara synchronized, vilket också checkburgers måste vara, är uppdateringen av displayen möjligt från båda hållen. Ta bort tidstämpeln av den borttagna (äldsta) burgaren på det tänkta sättet, dvs hanteringen av den valda datastrukturen måste vara korrekt. Det är ok att anta att uppdateringen av displayen ifall det inte fanns gamla burgare sköts med nästa anrop av checkburgers, det går såklart också bra att göra den uppdateringen direkt här, när en ny äldsta burgare kommer fram i banan. public synchronized void startalarm() { while( badburgers == 0) wait(); Viktigt här: synchronized (man läser ut värdet av ett attribut). While - wait med rätt villkor. INGET anrop till doalarm, eftersom den då blockerar tråden i en synchronized metod i monitorn och systemet låser sig! public synchronized void checkburgers() { int time = myhw.time(); if( currentnumofburgers > badburgers && (badburgers > 0 time - oldestburgertimestamp >= maxtime)) { if( badburgers == 0) notifyall(); // this one IS necessary! int checkind = nexttoget + badburgers; if( checkind == shelfsize) checkind = 0; while( checkind!= nexttoput && time - burgertimes[checkind] + margintime >= maxtime) { badburgers++; checkind++; if( checkind == shelfsize) checkind = 0; if( badburgers > 0) myhw.display( "Throw away " + badburgers + "!"); else if( badburgers == 0 && currentnumofburgers > 0)

5 5(7) myhw.display( "Time until first burger goes bad: " + (maxtime - (myhw.time()-oldestburgertimestamp))); else if( currentnumofburgers == 0) myhw.display( ""); // end of class BurgerShelf Viktigt här: synchronized. Tidskontroll på första burgaren och följande kontroll enligt marginaltiden på andra burgare. Uppdatering av gamla burgare när det redan finns sådana, dvs kontroll från första burgaren som tidigare INTE varit upptäckt som gammal, men nu faller under marginaltiden. Notify ifall antal gamla burgare går från 0 till något större, för att väcka alarm-tråden. Allmän notify är ok, om än inte nödvändig. // Task part b) // WRITE YOUR "RUN" METHODS HERE public class BurgerInHandler extends Thread { public BurgerInHandler( BurgerShelf bs, HW hw) { while(true) { shw.inputdetected(); bs.putburger(shw.time()); // end of class BurgerInHandler public class BurgerOutHandler extends Thread { public BurgerOutHandler( BurgerShelf bs, HW hw) { while(true) { shw.removaldetected(); bs.removeburger(); // end of class BurgerOutHandler public class AlarmStartHandler extends Thread { public AlarmStartHandler( BurgerShelf bs, HW hw) {

6 6(7) while(true) { bs.startalarm() shw.doalarm(); // end of class AlarmStartHandler Viktigt här: Någon form av loop (while(true) går bra, while(!isinterrupted()) också). Korrekt sekvens i anropen, dvs. anropa den blockerande metoden i hårdvaran (eller i monitorn för larmet), sedan, när den returnerar, alltså tråden väcks, anrop till den registrerande metoden i monitorn, eller (för larmet) den utförande (i sin tur blockerande) monitor. Var det fel i monitorn med blockerande anrop till hårdvaru-metoderna, men på rätt ställe i sekvensen, och trådarna hade utifrån detta konsistenta anrop till monitorn, drogs det inte ytterligare någon poäng här. public class BurgerWatchDog extends Thread { public BurgerWatchDog( BurgerShelf bs, HW hw) { int t, tdiff; t = shw.time(); while( true) { bs.checkburgers(); t += 10; // if counting in seconds (using time()) tdiff = t - shw.time(); if( tdiff > 0) sleep( tdiff * 1000); // end of class BurgerWatchDog Viktigt här: Korrekt loop med tidsuppdatering utan drift, korrekt anrop till sleep (i ms!) och korrekt anrop till checkburgers. public class BurgerCabinet { // Task part c) // WRITE YOUR METHOD HERE public static void main(string[] args) { int numshelf = 2; HW[] thehw = new HW[numShelf]; BurgerShelf[] shelf = new BurgerShelf[numShelf]; BurgerInHandler[] inh = new BurgerInHandler[numShelf]; BurgerOutHandler[] outh = new BurgerOutHandler[numShelf]; AlarmStartHandler[] ash = new AlarmStartHandler[numShelf]; BurgerWatchDog[] wd = new BurgerWatchDog[numShelf]; thehw[0] = new HW(); // one possible assumption thehw[1] = new HW();

7 7(7) shelf[0] = new BurgerShelf( thehw[0], 7, 5*60); shelf[1] = new BurgerShelf( thehw[1], 7, 3*60); for( int i = 0; i<numshelf; i++) { inh[i] = new BurgerInHandler( shelf[i], thehw[i]); outh[i] = new BurgerOutHandler( shelf[i], thehw[i]); ash[i] = new AlarmStartHandler( shelf[i], thehw[i]); wd[i] = new BurgerWatchDog( shelf[i], thehw[i]); inh[i].start(); outh[i].start(); ash[i].start(); wd[i].start(); // end of class BurgerCabinet Viktigt här: Det behövs två instanser av HW. Det var ok att anta vilken konstruktor som helst, bara det blev en instans till varje hylla. Korrekta anrop till alla konstruktorer samt anrop till start() för alla trådinstanser. 7. Design Väldigt kortfattad skiss: Displayen som ska visas för kökspersonalen kan hanteras utifrån informationen i BurgerShelfmonitorn, som måste då också innehålla bör-värdet för antalet burgare i banan. Varje BurgerShelf får ansvar för en egen burgaretyp, vilket i princip redan antyds med uppgift 6 c), då man skulle skapa två hyllbanor med olika tidsperioder. Typbeteckningen kan man tänka sig som ett extra attribut, så att man enkelt kan visa vilken typ av burgare som ska lagas och inte bara "hylla 3 behöver 4 burgare till". Man kan tänka sig att sammanfatta flera BurgerShelfmonitorer i en BurgerCabinet som har koll på vilken bana som är den relevanta vid en viss tidspunkt. Det måste till någon övervakningstråd och en sensor (eller en kölappsliknande lösning) för kunder som kommer in (likt BurgerInHandler). Här måste dock till någon monitor för beställningar och kundhantering (en väntekö-monitor helt enkelt) som hanterar också beräkningar samt matchar uppskattningar mot beställningar. Kassorna borde då få hanteringstrådar på sig, som matar in sina beställningsinformationer till den nya beräkningsmonitorn. Vid ändringar i antalet förväntade burgare i en bana måste då ytterligare en matchande hanteringstråd mata den informationen i den bestående, matchande BurgerShelf-monitorn för hanteringen av det nya bör-värdet (i jämförelse till vad som finns redan i hyllan). Man kan aldrig veta om en person som ställer sig i kön ska lämna en beställning till enbart sig själv eller om det blir till en familj eller t o m större grupp som väntar ute. Det är en faktor som inte går att ta hänsyn till, och kunden måste veta om det. Uppskattningarna kan aldrig bli bättre (mindre osäker) än värden man stoppar in!

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Mathias Broxvall, Lars Karlsson Örebro Universitet Januari 2010 v2010.1 1 2 Innehåll Innehåll...1 Processer i VxWorks...2 Multitasking...2 Ett

Läs mer

Ett exempel som illustration till Laboration 1

Ett exempel som illustration till Laboration 1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen

Läs mer

Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008. Testning med JUnit

Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008. Testning med JUnit LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDA690 Algoritmer och datastrukturer Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008 Enhetstestning Testning med JUnit När man implementerat en klass måste man, innan den kan användas,

Läs mer

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som

Läs mer

Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter

Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Damian Mendez Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:170 Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Av: Damian Mendez Examensarbete

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Fönsterhanterare för X-Windows

Fönsterhanterare för X-Windows Datavetenskap Magnus Persson, Per Nordgren Fönsterhanterare för X-Windows Examensarbete 2004:27 Fönsterhanterare för X-Windows Magnus Persson, Per Nordgren c 2004 Författarna och Karlstads Universitet

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet o entliggörs senast: 2012-05-29. Tillåtna

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2015 Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Övningsuppgifternas syfte är

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20

Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20 Tentamen Datorteknik Y, TSEA28 Datum 2013-08-20 Lokal TER2 Tid 8-12 Kurskod TSEA28 Provkod TEN1 Kursnamn Datorteknik Y Institution ISY Antal frågor 6 Antal sidor (inklusive denna sida) 13 Kursansvarig

Läs mer

Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p

Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p Namn: Jani Koljonen Användarnamn: da99jkn Datum: 021105 Handledare: Lars Karlsson Björne Lindberg Ulf Brydsten

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Föreläsning 8 Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Fel i program När man skriver program uppkommer alltid olika typer av fel: Kompileringsfel, fel som beror

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete I Microsoft Dynamics AX databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime av Henrik Karlsson &

Läs mer

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås Tomas Larsson 760519-7016 (tln99006@student.mdh.se) Handledare ABB: Stefan Wedin Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson IDT - Institutionen för Datateknik Examinator:

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utveckling av en iphone-app med backend i.net av Victor Cottin LIU-IDA/LITH-EX-G--11/028--SE 2011-11-25 Linköpings

Läs mer

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus Charles Carlfjord Irene Lundström 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

Från desktop- till mobilmiljö Riktlinjer för att skriva enkelt översättbar programkod

Från desktop- till mobilmiljö Riktlinjer för att skriva enkelt översättbar programkod Från desktop- till mobilmiljö Riktlinjer för att skriva enkelt översättbar programkod Mikael Månsson (d02mma@student.lth.se) Magnus Tingne (d02mti@student.lth.se) Lunds Tekniska Högskola Lund 15 maj 2008

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

Examensarbete i Datalogi. Korrekt emulering av mikrodator C64 i systemoberoende mjukvara.

Examensarbete i Datalogi. Korrekt emulering av mikrodator C64 i systemoberoende mjukvara. Examensarbete i Datalogi. Korrekt emulering av mikrodator C64 i systemoberoende mjukvara. Correct emulation of micro-computer C64 in software independent of computer system. HÅKAN SUNDELL, GU Handledare,

Läs mer