User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net"

Transkript

1 Bruksanvisning User Manual DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager Västergatan 14, Sjöbo,

2 Contents Innehåll Förord Preface Stänga Switching av och on and sätta off på Display Knappar Keys Menystruktur Menu structure Meny Menu Meddelanden Messages Ljudläge Alerting Larmklocka Alarm clock Status. display Larm Alertoptioner options Inställningar Settings

3 Preface Förord Vi We vill would gratulera likeer totill congratulate er nya mottagare/sökare. you on yourvid newköp receiver. av Swissphone In purchasing DE925, har ni new beslutat Swissphone om en produkt DE925 you av högsta have decided kvalitet. Swissphone a device of DE925 highest är en övertygande quality. Theprodukt Swissphone tack vare DE925 kombinationen is a convincingsnygg product design, thanks enkel todrift most och högsta effective kvalitet. combination of an attractive design, simplest of opera- av en tion and highest of quality. Denna These bruksanvisning operating instructions ger dig information provide you om with hur du information får ut det mesta on how möjliga to get av din mottagare. most fromspara your detta device. dokument Always för keep senare mbehov. readilyswissphone to hand. The DE925 Swissphone kan konfigureras DE925 pager individuellt can be för configured varje användare. for Av denna particular anledning application. är det möjligt For this att reason, funktioner it issom possible beskrivs thati denna functions bruksanvisning described inkanske se inte operating instructions på din may sökare. notvi be hoppas available att du onkommer your device. få stor We nytta hope och you glädje will av enjoy både bruksanvisningen reading through är tillgängliga och se din operating Swissphone instructions DE925 sökare. and using your Swissphone DE925 pager. Särskild Special information on om additional ytterligare and användbara useful functions. funktioner. Varning! Warning Viktig Important information! information 3 Do Använd not operate inte denna thisprodukt product i riskfyllda in hazardous miljöer atmosphere eller där det orfinns explosion hög risk risk för areas! explosion! Do Öppna not inte openenheten deviceeller or remove avlägsna labels! ettiketter! Denna The device produkt complies överensstämmer with regulations med föreskrifterna of R&TTE i R&TTE European EU-direktiven Directive (99/05/EU). En You kopia willav find certifikatet a copy of finner certificate du på vår of conformity hemsida our website 3

4 Switching Stänga av och on and sätta off på Switching Sätta på: on Hold Håll valfri downknapp any key nertryckt for a longer i några period sekunder to switch för att starta receiver mottagaren. on. Switching Sätta på med on with larmklockan alarm clock If Om larmklockan alarm clock är ispåslagen switched och onmottagaren and receiver är avstängd, is switched kommer off, Swissphone Swissphone DE925 DE925 att will be switched sättas igång onvid at den alarm inställda timelarmtiden set and och alarm larmsignalen clock will hörs.för sound. att ställa larmklockan, se Ställa in In larmklockan order to set sid. 19. alarm clock, please refer to Setting alarm clock. Stänga Switch av lock If Utgångsläge: switch lock standbyläge. is configured in your receiver, you has to enter a 4 digit PIN code after switching - Tryck on. på Choose den nedersta code navigeringsknappen with navigation och keys menyn and visas confirm med MEDDELANDEN it with Confirmation markerat. key. If - Tryck code på den was nedersta enterednavigeringsknappen incorrectly for 10 för times, bläddra ner pager till STÄNG will be locked. AV. To unlock pager, read - Tryck / write på bekräftelse it with knappen, PSW. Without frågan a Är correct du säker? entry, visas. receifer runs in an emergency program (alarms - Använd can navigeringsknapparna still be receifed but för without att välja text). ja eller nej och därefter bekräfta. Switching off Starting position: stand-by mode Press lower navigation and menu MESSAGES is displayed With lower navigation button, select menu SWITCH OFF Press confirmation key. The question, Are you sure? appears Use navigation buttons to select yes or no and n confirm 4 4

5 Display Display Battery Battery condition condition indication Batteristyrka indication New Nytt New message meddelande message Alarm Alarmklocka clock clock Typ av Field Field strength Type of Räckviddsindikator strength Type of alarmering of alarm Clock Clock Klocka indication indication Active Active Aktiv profile profile 5 Field Räckviddsindikator Field strength strength indication indication (denna (this funktion (this feature feature kräver requires requires periodvis periodic periodic sändning sending sending av meddelande). of of ofmessages) If Om If If receifer mottagaren receifer is out is isär out of utom of ofrange, räckhåll, field visas field strength räckviddsindikatorn strength indication indication på in indisplayen. display visible. visible. 5 5

6 6 Knappar Keys Bekräftelse Confirmation knappen key (Läs (Read meddelanden, messages, bekräfta confirm alarm, alarm, bekräfta confirmmenyval) menu selection) Nedre Lower navigationsknappen key (Visa (Display huvudmenyn, main menu, bläddra scrollnedåt downward i menyn in eller menutill or vänster to i left meddelanden, through ändra message inställningar) selection, change settings) Upper Övre navigationsknappen key (Alternatively, (Alternativt, visar display användare, user, batteri- status och statusinformation, and bläddra battery uppåt condition i menyn eller till indication, höger i meddelanden, scroll upward ändra inställningar. menu or Längre to knapp- tryckning kommer message att stänga se- right through lection, vald undermeny change settings. igen) Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again.) 6

7 Menystruktur Menu structure Utgångsläge: Standbyläge. Starting position: stand-by mode MESSAGE MEDDELANDEN Läs Readmeddelande Välj Message meddelande selection Ta Delete bort Välj Message meddelande selection Ta Delete bort alla Spara Protect Välj Message meddelande selection LJUD ALERTLÄGE Hög Loudsignal Diskret Discretesignal Tyst Silent läge Av Off ALARMKLOCKA CLOCK På/Av On / Off Välj Selection Ställ Set time tid HH:MM Snoozer Antal* Number* tidsfördröjning time delay STATUS Status info User Användar info info 7 Genom By pressing att trycka på confirmation bekräfningsknappen, key, visas message meddelandevalet selection for Läs Read meddelande messages direkt. is displayed directly. Genom att trycka ner den nedre navigationsknappen, visas huvudmenyn. By pressing lower navigation button, main menu is displayed. 7

8 LARM ALERTOPTIONER OPTIONS Profile Olika Selection val Signaltyp Alertpattern RIC=>mönster RIC=>pattern Repetitioner Call reminder Olika Selection val EA-Monitor Olika Selection val DynGo System Information Utanför Out of range täckning Olika Selection val SETTINGS INSTÄLLNINGAR Set Ställ time tid HH:MM Set Ställ date datum Day Dag DD:MM:YY DD.MM.YY Language Språk Selection Olika val Light Belysning Selection Olika val Battery Batteri Selection Olika val LCD-kontrast contrast Set Ställ ECO-läge mode Selection Olika val Display Selection Olika val STÄNG SWITCHAV OFF Är Aredu you säker? shure? 8 8

9 Meny Menu Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedre navigeringsknappen button, mainvisas menu huvudmenyn. is displayed. Pressing lower navigationpå button den nedersta will scroll navigeringsknappen forward and downward för att through bläddra framåt menu. och nedåt genom menyn. Tryck Tryck Pressing på den övre upper navigeringsknappen navigation button för will att bläddra scroll backward tillbaka och anduppåt upward genom through menyn. menu. Pressing du trycker confirmation på bekräftelseknappen key confirmsså bekräftas menu selection. menyvalet. Continuously Tryck ner den pressing övre navigeringsknappen upper naviga- Om för tion att button stänga will en vald exitundermeny. a selected submenu again. MEDDELANDEN.. LJUD LAGE LARM KLOCKA STATUS LARM OPTIONER 9 9

10 Messages Meddelanden Mottagna Individualmeddelanden messages received larmas, visas are alerted, och lagras displayed i minnet. and Att nya stored (olästa) in meddelanden memory. Single new finns (unread) indikeras messages genom are att also kuvertikonen identifiedvisas. by means Sparade of meddelanden envelope icon. visas The från individual vänster till saved höger messages are Läs displayed meddelande, from left Ta tobort rightoch in Spara menus i den read, ordningen delete mottagits. and protect När ett bynytt means of i menyerna meddelande icons, basedsparas on flyttas timealla ymeddelanden were received. ett steg When till ahöger, new det message äldsta is meddelandet saved all raderas messages då automatiskt are moved to om minnet rightär byfullt. oneskyddade position with meddelanden oldest sparas message i minnet. being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Läs Reading meddelande new messages Ett A newly nytt meddelande received message visas direkt appears i displayen. on display immediately. Larmet Alertingstoppas is stopped genom by att pressing trycka any på valfri key knapp. Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedersta navigeringsknappen button, you can read kan du bläddra messages. igenom Only och once läsa you have meddelandet. scrolled right Det through anses tohelt läst endendast of då message du bläddrat is igenom message hela considered meddelandet asända beingtill read. slutet. At Efter end alarmeringstiden of release återgår time sökaren receiver automatiskt automatically till standbyläge. reverts back to stand-by mode. Snoozer Call reminder Om If your din device mottagare hashar been blivit configured konfigurerad withmed call reminder snoozer kommer any unread alla olästa messages meddelanden are alertedlarma againigen after enligt pre-set förinställd time tid (see chapter avsnittet Alarm om Larm options ). optioner ). TheSnozzern call reminder stängs isav switched så fort meddelandet off as soon as läses. particular message(s) are read

11 Läs Reading meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Press Tryck på bekräftningsknappen confirmation key toför display att visa messages. meddelandena. The cursor Markören is n är då onpå det most senast recent inkomna message. meddelandet. Main Huvudadress Högt Unread prioriterade message meddelanden with priority Cursor Markör Sub-adress Sub-adress Lästa meddelanden Tid Time och and datum date på det mottagna meddelandet of messages received Menu By pressing lower navigation button, main menu is displayed. Pressing lower navigation button will scroll forward and downward through menu. Pressing upper navigation button will scroll backward and upward through menu. Pressing confirmation key confirms menu selection. Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again. 27D 13:55 1.Maj Trafikolycka,... Personbil,. Ovriga vagtyper Message Meddelande Free Ledigt storage lagringsutrymme space Automatic storage Papperskorg tray 9 Olästa Lästa Skyddade Unread message meddelanden Read meddelanden message meddelanden Protected message 11 Press upper navigation button to select next message Tryck på den översta navigeringsknappen för att bläddra till nästa meddelande. Press confirmation key to read selected message. The first 3 lines of message are Tryck på bekräftningsknappen för att läsa det markerade meddelandet. De första 3 raderna av displayed meddelandet visas. Press lower navigation button to read whole message Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att läsa hela meddelandet. 11

12 (unread) By pressing messages lower are also navigation identifiedbutton, by means youof can read envelope messages. icon. The individual Only once saved you messages Reading scrolled arenew displayed right messages through fromtoleft toend right of in message menus is read, message delete considered and protect as being by means read. At of have Aicons, newly end based received of onrelease message time time y appears were receiver onreceived. automatically display When immediately. a reverts new message back toisstand-by saved all mode. messages are Alerting movedistostopped right by bypressing one position any key with oldest message being moved into automatic storage By Läsa Call pressing tray reminder meddelanden if memory lower navigation med is already bekräftningsknappen button, full. Protected you can messages read are messages. retained in Only once memory. you have Du If scrolled your har även device right möjligheten has through been configured att to bläddra endwith i of meddelandet call message reminder och isany läsa unread alla message meddelanden messages considered are med alerted as bekräftningsknappen. Reading pre-set endnew oftime messages release (see chapter time Alarm receiver options ). automatically The callreverts reminder back isto switched stand-by off mode. as soon as being again read. after At Aparticular newly received message(s) message are read. appears on display immediately. Alerting Enkel Call reminder ishantering stopped by pressing any key Om If By your din pressing device mottagare has är been lower konfigurerad configured navigation för with enkelt button, callhanterande, reminder you canany read når unread du direkt messages. det senast are Only inkomna alerted onceagain meddelandet scrolled genom pre-setright att time trycka through (seepå chapter bekräftingsknappen. to Alarm end ofoptions ). message Så snart Theis du call läst reminder message det, visas considered switched nästa olästa off asmeddelande. being soonread. För At you have after att particular återgå end till of message(s) huvudmenyn releaseare time håll read. inne receiver den översta automatically navigeringsknappen reverts back i ett topar stand-by sekunder. mode. 10 Display Call reminder belysning För If your att tända devicedisplaybelysningen has been configured manuellt with call tryck reminder ner bekräftningsknappen any unread messages i 1 sekund. are alerted För att again släcka after belysningen pre-set time tryck (see på bekräftningsknappen chapter Alarm options ). i 1 sekund. The Displayen call reminder släcks is automatiskt switched offnär asmottagaren soon återgår particular till standbyläge. message(s) are read

13 Meddelandemapp Message folder Messages 27D 13:55 1.Maj Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Namn Titlemessages of på meddelandemapp message are also folder identified by means Info of Kanal envelope icon. The individual saved messages are displayed from left to right in menus read, delete and protect by means of icons, based on time y were received. Trafikolycka, When a new message is saved all messages are moved to right by one position with Personbil, oldest message being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. 1 till to2 meddelandemappar message folders IR Reading new messages A newly received message appears on display immediately. Alerting is stopped by pressing any key The ByDE925 pressing modellen can show kan lower visa a maximum navigation två meddelandemappar, ofbutton, two message you can folders, beroende read depending på messages. hur den onhar how Only blivit itonce has programmerad. been you have programmed. scrolled du valt right meddelandemapp, Whenthrough selectedto tryck title endof på of bekräftningsknappen messagefolder is ismessage för displayed att visa considered meddelandena in menu as being list. i mappen. Press read. At När Meddelandena confirmation end of key kandärefter release in ordertime toläsas display med receiver hjälp messages automatically av den nedersta in reverts messages navigeringsknappen. back folder. to stand-by The messages mode. can n be read with help of lower navigation button. Nya Call(olästa) reminder meddelanden i meddelandemappen är inte markerade med kuvertikonen If your New device (unread) has been messages configured in with message call reminder folders any unread are not messages highlighted are alerted by means again of after an envelope pre-set icon. time (see chapter Alarm options ). The call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

14 Radera Deletingenstaka individual meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. confirmation key Välj With Ta bort navigation med hjälp buttons, av navigeringsknappen select Delete och menu tryck and sedan press på bekräftelseknappen. confirmation key Välj Withsedan navigation det meddelande buttons, som select önskas raderas message, med which hjälp is av tonavigeringsknapparna be deleted och bekräfta. Radera Deletingalla meddelanden messages Utgångsläge: Starting point: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. comfirmation key Välj With Ta bort lower alla navigation med hjälp button, av navigeringsknappen select Delete och all tryck menu sedan to delete på bekräftelseknappen. all messages Frågan Press Är confirmation du säker? visas. key. The question appears, Are you sure? Tryck Presspå bekräftelseknappen confirmation key igen againför toatt delete radera all alla messages meddelanden, or oneller of en av navigation navigeringsknapparna buttons to för abort att avbryta process processen

15 Spara Protecting meddelanden messages Sparade Protected meddelanden messages skrivs are not inte overwritten över av senare by more inkomna recent meddelanden messages and utan refore finns kvar remain tills de until raderas. y are deleted. Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på den position: nedersta stand-by navigeringsknappen mode så att MEDDELANDEN menyn visas. Tryck Press på bekräftningsknappen. lower navigation button and MESSAGES menu is displayed Välj Press Spara confirmation med hjälp av navigeringsknappen key och tryck sedan på bekräftelseknappen. Välj With sedan det lower meddelande navigation som button, önskas select sparas med menu hjälp Protect av navigeringsknapparna och bekräfta. Press confirmation key With lower navigation button, select message required Press confirmation key to protect message 15 15

16 Messages Alerting Ljudläge Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new Alarm (unread) inställningarna messages are skiljer alsosig identified väsentligt bymella means meddelanden of envelope med och icon. utan Theprioritet. individual Detta saved beror messages den settings are särskilda displayed differentiate mottagaradressen from left essentially to right (RIC) between inär konfigurerad. menus messages read, with delete and without and protect priority. This by means depends of på hur Alarm I icons, menyn howbased LJUD particular on LÄGE kan time receiver Swissphone yaddress were DE925 received. (RIC) konfigureras iswhen configured. a new till Hög message signal is(högt saved alarmeringstjänster all messages med In are moved vibrator), alarm options Diskret right menu signal by one (diskret Swissphone position signal withde925 med vibrator), oldest can be message eller configured Tyst being läge to moved loud (endast (loud into vibrator) alerting automatic och with Av (endast vibrator), storagebildskärm). tray discrete if memory (mini beep is already with vibrator), full. Protected or silent messages (vibrator are only) retained and in off memory. (visual display Utgångsläge: only). standbyläge. Starting Reading Tryck på position: new den messages nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. A Press Bläddra newly received ner lower till LJUD message navigation LÄGE appears button med hjälp on and av den display MESSAGES nedersta immediately. navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. is lower stopped navigation by pressing button, any select key ALERT OPTIONS menu Press By Välj pressing önskat confirmation ljudläge lower med key navigation hjälp navigeringsknapparna. button, you can read messages. Only once you have With scrolled Tryck på bekräftelseknappen right help of through lower to navigation för end att of acceptera button, message det select markerade is required message alternativet. alarm considered option as being read. At Press end ofconfirmation release time key to accept receiver automatically alarm optionreverts selected. back to stand-by mode. Meddelanden Messages Call reminder withmed priority prioritet With If Med your mottagaren loud device alerting hasinställd been alarm configured på hög is twice signal withasär call long signalen reminder for messages dubbelt any unread så with långt messages priority för meddelanden than are for alerted normal med again prioritet messages. jämfört pre-set With med time all de or utan (seeprioritet. types chapter offör Alarm alerting alla andra options ). messages ljudlägen, The with call signaleras priority reminder larm-meddelande areisfirstly switched signalled offmed asbysoon prioritet means as först of after aparticular med vibrator vibration and message(s) och nsedan loudly are högljutt with read. amed vibrator. vibration. The Följande following tabell table visar illustrates vilken typ av larm typeför ofvarje alerting konfiguration: for each configuration

17 Symbol Alerting Alarmering Alarmering Alerting offör messages meddelanden with priority med prioritet Hög Loud signal Standard signalling signalering Doubled Dubbel standard signalering signalling Diskret signal Discrete 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard n sedan mini en beep kort signal signalling standard signalering Tyst läge Silent 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Av Off 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Acoustical Varning med alerting ljud Vibration 17 Denna mottagaren bör inte användas nära örat. Den väldigt höga alarmeringstonen kan orsaka permanenta This device hörselskador. should not be brought near ear proximity. The very loud alarm tone could (permanently) damage your hearing. 17

18 Messages Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Alarm Larmklocka messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed standbyläge. from left to right in menus read, delete and protect by means of clock Utgångsläge: Starting icons, Tryck based på position: den on nedersta stand-by time navigeringsknappen y mode were received. menyn When visas a new med message MEDDELANDEN is savedmarkerat. all messages are Bläddra Press moved ner to lower till LARM right navigation by KLOCKA onebutton position med and hjälp with av MESSAGES den oldest nedersta message menu navigeringsknappen. being is displayed moved into automatic storage Tryck With på tray bekräftelseknappen. lower if navigation memory isbutton, alreadyselect full. Protected ALARMmessages CLOCK are menu retained in memory. Press confirmation key Reading new messages Sätta igång och stänga av larmklockan Utgångsläge: Switching A newly received LARM alarm message KLOCKA clockappears on menyn. and off on display immediately. Starting Alerting Tryck på position: is stopped bekräfelseknappen ALARM by pressing CLOCK any för att välja menu key På/Av i menyn. By Välj Press pressing på eller confirmation lower av med hjälp key navigation to av select button, navigeringsknapparna. On/Off you can menu read messages. Only once you have scrolled Select On right or through Off with to navigation end of message buttons is message considered as being read. At Acceptera ditt val genom att trycka på bekräftelseknappen. Accept endyour of selection release time with confirmation receiver automatically key reverts back to stand-by mode. Stänga Quitting Call reminder av alarm larmklockan clock The If Larmsignalen your alarm device tone stängs has is been switched av så configured fort offdu astrycker soon with call as på valfri reminder any knapp. keyany isikonen pressed. unread för messages larmklockan The alarmare clock kommer alerted iconagain att will blinka afterså as länge long pre-set snoozern as time repeat är (see aktiv. alarm chapter Efter isnooz-perioden Alarm active. After options ). är slut, alarm Thestartar call repeat reminder larmsignalen periodis switched alarm igen. Om tone off bekräftelseknappen as starts soon again. as If particular trycks confirmation in i minst message(s) 2 key sekunder, isare pressed read. stängs for larmsignalen at least 2s för resten alarmav tone dagen. is switched Larmet är off dock for åter whole påslaget day. The nästkommande alarm, however, dag. remains switched on and will sound, once again, next day

19 Messages Ställa Setting in larmklockan alarm clock Utgångsläge: Starting position: LARM ALARM KLOCKA CLOCK menyn. Individual messages received are menu alerted, displayed and stored in memory. Single new Press Tryck på den lower nedersta navigation navigeringsknappen button to select för att Set välja time Ställ menu tid. (unread) messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed confirmation fromkey left to right in menus read, delete and protect by means of Press Tryck på bekräftelseknappen. With Ställ timmar navigation och minuter buttons med set hjälp av hours navigeringsknapparna and minutes andoch confirm bekräfta respectively efter respektive icons, based time y were received. When a new message is saved all messages inställning. are moved to right by one position with oldest message being moved into automatic Alarm storagerepeat tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Ställa Startingin position: snoozern ALARM CLOCK menu Utgångsläge: Reading With new lower LARM messages navigation KLOCKA button, menyn. select Snoozer menu A Press Tryck newlypå received den confirmation nedersta message navigeringsknappen key appears on display för att välja immediately. Snoozer. With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. isnavigation stopped by buttons, pressing select any keynumber of repeats and time interval in minutes and confirm By Ställ pressing antalet respectively repetitioner lower och navigation tidintervall button, i minuter you med can hjälp read navigeringsknapparna messages. Only once och you bekräfta have scrolled efter respektive right through inställning to end of message is message considered as being read. At Switching-on end of release withtime alarmclock receiver automatically reverts back to stand-by mode. If alarm clock is switched on and receiver is switched off, Swissphone DE925 will be switched Sätta Callon reminder igång at med alarmlarmklocka time set and alarm clock will sound. If Om your larmklockan device has är been igång configured och mottagaren with call avstängd, reminder kommer any unread Swissphone messages DE925 areatt alerted sättas again igång after på larmklockans pre-set time inställda (see chapter tid och larmsignalen Alarm options ). komer The att ringa. call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

20 Status Display Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på position: den nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. Press Bläddra ner lower till STATUS navigation med button hjälp av andden nedersta MESSAGES navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck på bekräftelseknappen. lower navigation button, select STATUS menu Press confirmation key Följande The following skärm screen visas på appears displayen: on display: Datum Date Larmtid Alarm time Antalet Numberolästa of meddelanden unread messages 02:31 Mo 25. Maj :00 på Antalet Numberlästa of read meddelanden messages If Om den lower nedersta navigation navigeringsknappen button is pressed, trycks in visas Battery betteri-indikationen, condition indication annars is displayed, återgår orwise Swissphone Swissphone DE925 mottagaren DE925 receiver till standbyläge. goes into stand-by mode after release time

21 By pressing lower navigation button, you can read messages. Only once you have scrolled right through to end of message is message considered as being read. At end of release time receiver automatically reverts back to stand-by mode. Snabbnavigering Call Direct reminder display oftill status visning screen och and batteri-indikation of Battery condition indication: If Om If your mottagaren device receiver has is är been in i stanbyläge, configured stand-by håll mode, with in den call n översta reminder by holding navigeringsknappen anydown unread messages upper så kommer navigation are alerted statusinformation, button again after statuspre-set information, time (see och användar chapter Battery Alarm information condition options ). indication visas växelvis Theand calli 1 reminder sekund user var. information is switched off areasalternately soon as dis- batteri-indikation particular played for message(s) 1 second. are read

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Gewa Control Medi Easy

Gewa Control Medi Easy 0 Manual Gewa Control Medi Easy SE: IR-sändare GB: IR transmitter Artno 90 Rev D SE GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control Medi Easy 5 Inledning 5 Nyheter och förbättringar

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ZAFENA CONNECTOR MANUAL

ZAFENA CONNECTOR MANUAL ZAFENA CONNECTOR MANUAL Husbyvägen 16 590 31 Borensberg SWEDEN Sidan av 9 version:2011-11-01 Page 2 of 9 TABLE OF CONTENTS 1. Introduction... 3 2. The product... 3 3. Schematic sketch of Zafena Connector...

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge Michael De Stefano Michael De Stefano Idé och koncept Grundidé, syfte och innehåll ShareCut är en tjänst som effektiviserar publicering på sociala medier. En hub som gör det enkelt att skriva och publicera

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

CLARK. Elscheman & Hydraulscheman. Megavalve Hydraulik. BT Svenska AB Teknikutbildning. BT Svenska AB CTM/CEM 10-20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35

CLARK. Elscheman & Hydraulscheman. Megavalve Hydraulik. BT Svenska AB Teknikutbildning. BT Svenska AB CTM/CEM 10-20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35 BT Svenska AB Teknikutbildning BT Svenska AB CLARK Megavalve Hydraulik Elscheman & Hydraulscheman CTM/CEM -20 CEM 20-35 CDP/CGP 25-35 Beskrivning av MVC programmet v3.0 Per Wärmlund / Avd. Service < Tillbaka

Läs mer

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38

PADWICO 938. Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 938 PADWICO 938 Bruksanvisning SE s.1 Bruganvisning DK s.13 Brugsanvisning NO s.25 Bruksanvisning FI s.38 Tack för att du har valt vår 938 babyvakt. Din apparat har tillverkats och testats under största

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM

T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM T 765 / T 775 OWNER S MANUAL ADDENDUM ABOUT DAB RADIO Until now, analogue radio signals such as FM or AM have been subject to numerous kinds of interference on their way from the transmitter to your radio.

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida... 1 1. Resultatredovisning på Info-datorn... 2 2. Skapa en hemsida... 3 2.1 Skapa html-sida

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer