User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net"

Transkript

1 Bruksanvisning User Manual DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager Västergatan 14, Sjöbo,

2 Contents Innehåll Förord Preface Stänga Switching av och on and sätta off på Display Knappar Keys Menystruktur Menu structure Meny Menu Meddelanden Messages Ljudläge Alerting Larmklocka Alarm clock Status. display Larm Alertoptioner options Inställningar Settings

3 Preface Förord Vi We vill would gratulera likeer totill congratulate er nya mottagare/sökare. you on yourvid newköp receiver. av Swissphone In purchasing DE925, har ni new beslutat Swissphone om en produkt DE925 you av högsta have decided kvalitet. Swissphone a device of DE925 highest är en övertygande quality. Theprodukt Swissphone tack vare DE925 kombinationen is a convincingsnygg product design, thanks enkel todrift most och högsta effective kvalitet. combination of an attractive design, simplest of opera- av en tion and highest of quality. Denna These bruksanvisning operating instructions ger dig information provide you om with hur du information får ut det mesta on how möjliga to get av din mottagare. most fromspara your detta device. dokument Always för keep senare mbehov. readilyswissphone to hand. The DE925 Swissphone kan konfigureras DE925 pager individuellt can be för configured varje användare. for Av denna particular anledning application. är det möjligt For this att reason, funktioner it issom possible beskrivs thati denna functions bruksanvisning described inkanske se inte operating instructions på din may sökare. notvi be hoppas available att du onkommer your device. få stor We nytta hope och you glädje will av enjoy både bruksanvisningen reading through är tillgängliga och se din operating Swissphone instructions DE925 sökare. and using your Swissphone DE925 pager. Särskild Special information on om additional ytterligare and användbara useful functions. funktioner. Varning! Warning Viktig Important information! information 3 Do Använd not operate inte denna thisprodukt product i riskfyllda in hazardous miljöer atmosphere eller där det orfinns explosion hög risk risk för areas! explosion! Do Öppna not inte openenheten deviceeller or remove avlägsna labels! ettiketter! Denna The device produkt complies överensstämmer with regulations med föreskrifterna of R&TTE i R&TTE European EU-direktiven Directive (99/05/EU). En You kopia willav find certifikatet a copy of finner certificate du på vår of conformity hemsida our website 3

4 Switching Stänga av och on and sätta off på Switching Sätta på: on Hold Håll valfri downknapp any key nertryckt for a longer i några period sekunder to switch för att starta receiver mottagaren. on. Switching Sätta på med on with larmklockan alarm clock If Om larmklockan alarm clock är ispåslagen switched och onmottagaren and receiver är avstängd, is switched kommer off, Swissphone Swissphone DE925 DE925 att will be switched sättas igång onvid at den alarm inställda timelarmtiden set and och alarm larmsignalen clock will hörs.för sound. att ställa larmklockan, se Ställa in In larmklockan order to set sid. 19. alarm clock, please refer to Setting alarm clock. Stänga Switch av lock If Utgångsläge: switch lock standbyläge. is configured in your receiver, you has to enter a 4 digit PIN code after switching - Tryck on. på Choose den nedersta code navigeringsknappen with navigation och keys menyn and visas confirm med MEDDELANDEN it with Confirmation markerat. key. If - Tryck code på den was nedersta enterednavigeringsknappen incorrectly for 10 för times, bläddra ner pager till STÄNG will be locked. AV. To unlock pager, read - Tryck / write på bekräftelse it with knappen, PSW. Without frågan a Är correct du säker? entry, visas. receifer runs in an emergency program (alarms - Använd can navigeringsknapparna still be receifed but för without att välja text). ja eller nej och därefter bekräfta. Switching off Starting position: stand-by mode Press lower navigation and menu MESSAGES is displayed With lower navigation button, select menu SWITCH OFF Press confirmation key. The question, Are you sure? appears Use navigation buttons to select yes or no and n confirm 4 4

5 Display Display Battery Battery condition condition indication Batteristyrka indication New Nytt New message meddelande message Alarm Alarmklocka clock clock Typ av Field Field strength Type of Räckviddsindikator strength Type of alarmering of alarm Clock Clock Klocka indication indication Active Active Aktiv profile profile 5 Field Räckviddsindikator Field strength strength indication indication (denna (this funktion (this feature feature kräver requires requires periodvis periodic periodic sändning sending sending av meddelande). of of ofmessages) If Om If If receifer mottagaren receifer is out is isär out of utom of ofrange, räckhåll, field visas field strength räckviddsindikatorn strength indication indication på in indisplayen. display visible. visible. 5 5

6 6 Knappar Keys Bekräftelse Confirmation knappen key (Läs (Read meddelanden, messages, bekräfta confirm alarm, alarm, bekräfta confirmmenyval) menu selection) Nedre Lower navigationsknappen key (Visa (Display huvudmenyn, main menu, bläddra scrollnedåt downward i menyn in eller menutill or vänster to i left meddelanden, through ändra message inställningar) selection, change settings) Upper Övre navigationsknappen key (Alternatively, (Alternativt, visar display användare, user, batteri- status och statusinformation, and bläddra battery uppåt condition i menyn eller till indication, höger i meddelanden, scroll upward ändra inställningar. menu or Längre to knapp- tryckning kommer message att stänga se- right through lection, vald undermeny change settings. igen) Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again.) 6

7 Menystruktur Menu structure Utgångsläge: Standbyläge. Starting position: stand-by mode MESSAGE MEDDELANDEN Läs Readmeddelande Välj Message meddelande selection Ta Delete bort Välj Message meddelande selection Ta Delete bort alla Spara Protect Välj Message meddelande selection LJUD ALERTLÄGE Hög Loudsignal Diskret Discretesignal Tyst Silent läge Av Off ALARMKLOCKA CLOCK På/Av On / Off Välj Selection Ställ Set time tid HH:MM Snoozer Antal* Number* tidsfördröjning time delay STATUS Status info User Användar info info 7 Genom By pressing att trycka på confirmation bekräfningsknappen, key, visas message meddelandevalet selection for Läs Read meddelande messages direkt. is displayed directly. Genom att trycka ner den nedre navigationsknappen, visas huvudmenyn. By pressing lower navigation button, main menu is displayed. 7

8 LARM ALERTOPTIONER OPTIONS Profile Olika Selection val Signaltyp Alertpattern RIC=>mönster RIC=>pattern Repetitioner Call reminder Olika Selection val EA-Monitor Olika Selection val DynGo System Information Utanför Out of range täckning Olika Selection val SETTINGS INSTÄLLNINGAR Set Ställ time tid HH:MM Set Ställ date datum Day Dag DD:MM:YY DD.MM.YY Language Språk Selection Olika val Light Belysning Selection Olika val Battery Batteri Selection Olika val LCD-kontrast contrast Set Ställ ECO-läge mode Selection Olika val Display Selection Olika val STÄNG SWITCHAV OFF Är Aredu you säker? shure? 8 8

9 Meny Menu Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedre navigeringsknappen button, mainvisas menu huvudmenyn. is displayed. Pressing lower navigationpå button den nedersta will scroll navigeringsknappen forward and downward för att through bläddra framåt menu. och nedåt genom menyn. Tryck Tryck Pressing på den övre upper navigeringsknappen navigation button för will att bläddra scroll backward tillbaka och anduppåt upward genom through menyn. menu. Pressing du trycker confirmation på bekräftelseknappen key confirmsså bekräftas menu selection. menyvalet. Continuously Tryck ner den pressing övre navigeringsknappen upper naviga- Om för tion att button stänga will en vald exitundermeny. a selected submenu again. MEDDELANDEN.. LJUD LAGE LARM KLOCKA STATUS LARM OPTIONER 9 9

10 Messages Meddelanden Mottagna Individualmeddelanden messages received larmas, visas are alerted, och lagras displayed i minnet. and Att nya stored (olästa) in meddelanden memory. Single new finns (unread) indikeras messages genom are att also kuvertikonen identifiedvisas. by means Sparade of meddelanden envelope icon. visas The från individual vänster till saved höger messages are Läs displayed meddelande, from left Ta tobort rightoch in Spara menus i den read, ordningen delete mottagits. and protect När ett bynytt means of i menyerna meddelande icons, basedsparas on flyttas timealla ymeddelanden were received. ett steg When till ahöger, new det message äldsta is meddelandet saved all raderas messages då automatiskt are moved to om minnet rightär byfullt. oneskyddade position with meddelanden oldest sparas message i minnet. being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Läs Reading meddelande new messages Ett A newly nytt meddelande received message visas direkt appears i displayen. on display immediately. Larmet Alertingstoppas is stopped genom by att pressing trycka any på valfri key knapp. Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedersta navigeringsknappen button, you can read kan du bläddra messages. igenom Only och once läsa you have meddelandet. scrolled right Det through anses tohelt läst endendast of då message du bläddrat is igenom message hela considered meddelandet asända beingtill read. slutet. At Efter end alarmeringstiden of release återgår time sökaren receiver automatiskt automatically till standbyläge. reverts back to stand-by mode. Snoozer Call reminder Om If your din device mottagare hashar been blivit configured konfigurerad withmed call reminder snoozer kommer any unread alla olästa messages meddelanden are alertedlarma againigen after enligt pre-set förinställd time tid (see chapter avsnittet Alarm om Larm options ). optioner ). TheSnozzern call reminder stängs isav switched så fort meddelandet off as soon as läses. particular message(s) are read

11 Läs Reading meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Press Tryck på bekräftningsknappen confirmation key toför display att visa messages. meddelandena. The cursor Markören is n är då onpå det most senast recent inkomna message. meddelandet. Main Huvudadress Högt Unread prioriterade message meddelanden with priority Cursor Markör Sub-adress Sub-adress Lästa meddelanden Tid Time och and datum date på det mottagna meddelandet of messages received Menu By pressing lower navigation button, main menu is displayed. Pressing lower navigation button will scroll forward and downward through menu. Pressing upper navigation button will scroll backward and upward through menu. Pressing confirmation key confirms menu selection. Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again. 27D 13:55 1.Maj Trafikolycka,... Personbil,. Ovriga vagtyper Message Meddelande Free Ledigt storage lagringsutrymme space Automatic storage Papperskorg tray 9 Olästa Lästa Skyddade Unread message meddelanden Read meddelanden message meddelanden Protected message 11 Press upper navigation button to select next message Tryck på den översta navigeringsknappen för att bläddra till nästa meddelande. Press confirmation key to read selected message. The first 3 lines of message are Tryck på bekräftningsknappen för att läsa det markerade meddelandet. De första 3 raderna av displayed meddelandet visas. Press lower navigation button to read whole message Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att läsa hela meddelandet. 11

12 (unread) By pressing messages lower are also navigation identifiedbutton, by means youof can read envelope messages. icon. The individual Only once saved you messages Reading scrolled arenew displayed right messages through fromtoleft toend right of in message menus is read, message delete considered and protect as being by means read. At of have Aicons, newly end based received of onrelease message time time y appears were receiver onreceived. automatically display When immediately. a reverts new message back toisstand-by saved all mode. messages are Alerting movedistostopped right by bypressing one position any key with oldest message being moved into automatic storage By Läsa Call pressing tray reminder meddelanden if memory lower navigation med is already bekräftningsknappen button, full. Protected you can messages read are messages. retained in Only once memory. you have Du If scrolled your har även device right möjligheten has through been configured att to bläddra endwith i of meddelandet call message reminder och isany läsa unread alla message meddelanden messages considered are med alerted as bekräftningsknappen. Reading pre-set endnew oftime messages release (see chapter time Alarm receiver options ). automatically The callreverts reminder back isto switched stand-by off mode. as soon as being again read. after At Aparticular newly received message(s) message are read. appears on display immediately. Alerting Enkel Call reminder ishantering stopped by pressing any key Om If By your din pressing device mottagare has är been lower konfigurerad configured navigation för with enkelt button, callhanterande, reminder you canany read når unread du direkt messages. det senast are Only inkomna alerted onceagain meddelandet scrolled genom pre-setright att time trycka through (seepå chapter bekräftingsknappen. to Alarm end ofoptions ). message Så snart Theis du call läst reminder message det, visas considered switched nästa olästa off asmeddelande. being soonread. För At you have after att particular återgå end till of message(s) huvudmenyn releaseare time håll read. inne receiver den översta automatically navigeringsknappen reverts back i ett topar stand-by sekunder. mode. 10 Display Call reminder belysning För If your att tända devicedisplaybelysningen has been configured manuellt with call tryck reminder ner bekräftningsknappen any unread messages i 1 sekund. are alerted För att again släcka after belysningen pre-set time tryck (see på bekräftningsknappen chapter Alarm options ). i 1 sekund. The Displayen call reminder släcks is automatiskt switched offnär asmottagaren soon återgår particular till standbyläge. message(s) are read

13 Meddelandemapp Message folder Messages 27D 13:55 1.Maj Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Namn Titlemessages of på meddelandemapp message are also folder identified by means Info of Kanal envelope icon. The individual saved messages are displayed from left to right in menus read, delete and protect by means of icons, based on time y were received. Trafikolycka, When a new message is saved all messages are moved to right by one position with Personbil, oldest message being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. 1 till to2 meddelandemappar message folders IR Reading new messages A newly received message appears on display immediately. Alerting is stopped by pressing any key The ByDE925 pressing modellen can show kan lower visa a maximum navigation två meddelandemappar, ofbutton, two message you can folders, beroende read depending på messages. hur den onhar how Only blivit itonce has programmerad. been you have programmed. scrolled du valt right meddelandemapp, Whenthrough selectedto tryck title endof på of bekräftningsknappen messagefolder is ismessage för displayed att visa considered meddelandena in menu as being list. i mappen. Press read. At När Meddelandena confirmation end of key kandärefter release in ordertime toläsas display med receiver hjälp messages automatically av den nedersta in reverts messages navigeringsknappen. back folder. to stand-by The messages mode. can n be read with help of lower navigation button. Nya Call(olästa) reminder meddelanden i meddelandemappen är inte markerade med kuvertikonen If your New device (unread) has been messages configured in with message call reminder folders any unread are not messages highlighted are alerted by means again of after an envelope pre-set icon. time (see chapter Alarm options ). The call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

14 Radera Deletingenstaka individual meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. confirmation key Välj With Ta bort navigation med hjälp buttons, av navigeringsknappen select Delete och menu tryck and sedan press på bekräftelseknappen. confirmation key Välj Withsedan navigation det meddelande buttons, som select önskas raderas message, med which hjälp is av tonavigeringsknapparna be deleted och bekräfta. Radera Deletingalla meddelanden messages Utgångsläge: Starting point: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. comfirmation key Välj With Ta bort lower alla navigation med hjälp button, av navigeringsknappen select Delete och all tryck menu sedan to delete på bekräftelseknappen. all messages Frågan Press Är confirmation du säker? visas. key. The question appears, Are you sure? Tryck Presspå bekräftelseknappen confirmation key igen againför toatt delete radera all alla messages meddelanden, or oneller of en av navigation navigeringsknapparna buttons to för abort att avbryta process processen

15 Spara Protecting meddelanden messages Sparade Protected meddelanden messages skrivs are not inte overwritten över av senare by more inkomna recent meddelanden messages and utan refore finns kvar remain tills de until raderas. y are deleted. Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på den position: nedersta stand-by navigeringsknappen mode så att MEDDELANDEN menyn visas. Tryck Press på bekräftningsknappen. lower navigation button and MESSAGES menu is displayed Välj Press Spara confirmation med hjälp av navigeringsknappen key och tryck sedan på bekräftelseknappen. Välj With sedan det lower meddelande navigation som button, önskas select sparas med menu hjälp Protect av navigeringsknapparna och bekräfta. Press confirmation key With lower navigation button, select message required Press confirmation key to protect message 15 15

16 Messages Alerting Ljudläge Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new Alarm (unread) inställningarna messages are skiljer alsosig identified väsentligt bymella means meddelanden of envelope med och icon. utan Theprioritet. individual Detta saved beror messages den settings are särskilda displayed differentiate mottagaradressen from left essentially to right (RIC) between inär konfigurerad. menus messages read, with delete and without and protect priority. This by means depends of på hur Alarm I icons, menyn howbased LJUD particular on LÄGE kan time receiver Swissphone yaddress were DE925 received. (RIC) konfigureras iswhen configured. a new till Hög message signal is(högt saved alarmeringstjänster all messages med In are moved vibrator), alarm options Diskret right menu signal by one (diskret Swissphone position signal withde925 med vibrator), oldest can be message eller configured Tyst being läge to moved loud (endast (loud into vibrator) alerting automatic och with Av (endast vibrator), storagebildskärm). tray discrete if memory (mini beep is already with vibrator), full. Protected or silent messages (vibrator are only) retained and in off memory. (visual display Utgångsläge: only). standbyläge. Starting Reading Tryck på position: new den messages nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. A Press Bläddra newly received ner lower till LJUD message navigation LÄGE appears button med hjälp on and av den display MESSAGES nedersta immediately. navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. is lower stopped navigation by pressing button, any select key ALERT OPTIONS menu Press By Välj pressing önskat confirmation ljudläge lower med key navigation hjälp navigeringsknapparna. button, you can read messages. Only once you have With scrolled Tryck på bekräftelseknappen right help of through lower to navigation för end att of acceptera button, message det select markerade is required message alternativet. alarm considered option as being read. At Press end ofconfirmation release time key to accept receiver automatically alarm optionreverts selected. back to stand-by mode. Meddelanden Messages Call reminder withmed priority prioritet With If Med your mottagaren loud device alerting hasinställd been alarm configured på hög is twice signal withasär call long signalen reminder for messages dubbelt any unread så with långt messages priority för meddelanden than are for alerted normal med again prioritet messages. jämfört pre-set With med time all de or utan (seeprioritet. types chapter offör Alarm alerting alla andra options ). messages ljudlägen, The with call signaleras priority reminder larm-meddelande areisfirstly switched signalled offmed asbysoon prioritet means as först of after aparticular med vibrator vibration and message(s) och nsedan loudly are högljutt with read. amed vibrator. vibration. The Följande following tabell table visar illustrates vilken typ av larm typeför ofvarje alerting konfiguration: for each configuration

17 Symbol Alerting Alarmering Alarmering Alerting offör messages meddelanden with priority med prioritet Hög Loud signal Standard signalling signalering Doubled Dubbel standard signalering signalling Diskret signal Discrete 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard n sedan mini en beep kort signal signalling standard signalering Tyst läge Silent 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Av Off 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Acoustical Varning med alerting ljud Vibration 17 Denna mottagaren bör inte användas nära örat. Den väldigt höga alarmeringstonen kan orsaka permanenta This device hörselskador. should not be brought near ear proximity. The very loud alarm tone could (permanently) damage your hearing. 17

18 Messages Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Alarm Larmklocka messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed standbyläge. from left to right in menus read, delete and protect by means of clock Utgångsläge: Starting icons, Tryck based på position: den on nedersta stand-by time navigeringsknappen y mode were received. menyn When visas a new med message MEDDELANDEN is savedmarkerat. all messages are Bläddra Press moved ner to lower till LARM right navigation by KLOCKA onebutton position med and hjälp with av MESSAGES den oldest nedersta message menu navigeringsknappen. being is displayed moved into automatic storage Tryck With på tray bekräftelseknappen. lower if navigation memory isbutton, alreadyselect full. Protected ALARMmessages CLOCK are menu retained in memory. Press confirmation key Reading new messages Sätta igång och stänga av larmklockan Utgångsläge: Switching A newly received LARM alarm message KLOCKA clockappears on menyn. and off on display immediately. Starting Alerting Tryck på position: is stopped bekräfelseknappen ALARM by pressing CLOCK any för att välja menu key På/Av i menyn. By Välj Press pressing på eller confirmation lower av med hjälp key navigation to av select button, navigeringsknapparna. On/Off you can menu read messages. Only once you have scrolled Select On right or through Off with to navigation end of message buttons is message considered as being read. At Acceptera ditt val genom att trycka på bekräftelseknappen. Accept endyour of selection release time with confirmation receiver automatically key reverts back to stand-by mode. Stänga Quitting Call reminder av alarm larmklockan clock The If Larmsignalen your alarm device tone stängs has is been switched av så configured fort offdu astrycker soon with call as på valfri reminder any knapp. keyany isikonen pressed. unread för messages larmklockan The alarmare clock kommer alerted iconagain att will blinka afterså as länge long pre-set snoozern as time repeat är (see aktiv. alarm chapter Efter isnooz-perioden Alarm active. After options ). är slut, alarm Thestartar call repeat reminder larmsignalen periodis switched alarm igen. Om tone off bekräftelseknappen as starts soon again. as If particular trycks confirmation in i minst message(s) 2 key sekunder, isare pressed read. stängs for larmsignalen at least 2s för resten alarmav tone dagen. is switched Larmet är off dock for åter whole påslaget day. The nästkommande alarm, however, dag. remains switched on and will sound, once again, next day

19 Messages Ställa Setting in larmklockan alarm clock Utgångsläge: Starting position: LARM ALARM KLOCKA CLOCK menyn. Individual messages received are menu alerted, displayed and stored in memory. Single new Press Tryck på den lower nedersta navigation navigeringsknappen button to select för att Set välja time Ställ menu tid. (unread) messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed confirmation fromkey left to right in menus read, delete and protect by means of Press Tryck på bekräftelseknappen. With Ställ timmar navigation och minuter buttons med set hjälp av hours navigeringsknapparna and minutes andoch confirm bekräfta respectively efter respektive icons, based time y were received. When a new message is saved all messages inställning. are moved to right by one position with oldest message being moved into automatic Alarm storagerepeat tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Ställa Startingin position: snoozern ALARM CLOCK menu Utgångsläge: Reading With new lower LARM messages navigation KLOCKA button, menyn. select Snoozer menu A Press Tryck newlypå received den confirmation nedersta message navigeringsknappen key appears on display för att välja immediately. Snoozer. With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. isnavigation stopped by buttons, pressing select any keynumber of repeats and time interval in minutes and confirm By Ställ pressing antalet respectively repetitioner lower och navigation tidintervall button, i minuter you med can hjälp read navigeringsknapparna messages. Only once och you bekräfta have scrolled efter respektive right through inställning to end of message is message considered as being read. At Switching-on end of release withtime alarmclock receiver automatically reverts back to stand-by mode. If alarm clock is switched on and receiver is switched off, Swissphone DE925 will be switched Sätta Callon reminder igång at med alarmlarmklocka time set and alarm clock will sound. If Om your larmklockan device has är been igång configured och mottagaren with call avstängd, reminder kommer any unread Swissphone messages DE925 areatt alerted sättas again igång after på larmklockans pre-set time inställda (see chapter tid och larmsignalen Alarm options ). komer The att ringa. call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

20 Status Display Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på position: den nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. Press Bläddra ner lower till STATUS navigation med button hjälp av andden nedersta MESSAGES navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck på bekräftelseknappen. lower navigation button, select STATUS menu Press confirmation key Följande The following skärm screen visas på appears displayen: on display: Datum Date Larmtid Alarm time Antalet Numberolästa of meddelanden unread messages 02:31 Mo 25. Maj :00 på Antalet Numberlästa of read meddelanden messages If Om den lower nedersta navigation navigeringsknappen button is pressed, trycks in visas Battery betteri-indikationen, condition indication annars is displayed, återgår orwise Swissphone Swissphone DE925 mottagaren DE925 receiver till standbyläge. goes into stand-by mode after release time

21 By pressing lower navigation button, you can read messages. Only once you have scrolled right through to end of message is message considered as being read. At end of release time receiver automatically reverts back to stand-by mode. Snabbnavigering Call Direct reminder display oftill status visning screen och and batteri-indikation of Battery condition indication: If Om If your mottagaren device receiver has is är been in i stanbyläge, configured stand-by håll mode, with in den call n översta reminder by holding navigeringsknappen anydown unread messages upper så kommer navigation are alerted statusinformation, button again after statuspre-set information, time (see och användar chapter Battery Alarm information condition options ). indication visas växelvis Theand calli 1 reminder sekund user var. information is switched off areasalternately soon as dis- batteri-indikation particular played for message(s) 1 second. are read

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

Bruksanvisning. April 2002/ua

Bruksanvisning. April 2002/ua Bruksanvisning April 2002/ua Inledning Vi gratulerar dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE 900, garanterar dig en produkt av högsta klass. SWISSPHONE DE 900 mottagare kännetecknas

Läs mer

Bruksanvisning Swissphone DE920, DE940 Alphanumerisk POCSAG sökare

Bruksanvisning Swissphone DE920, DE940 Alphanumerisk POCSAG sökare Bruksanvisning Swissphone DE920, DE940 Alphanumerisk POCSAG sökare Innehåll Inledning...................................................... 3 Display.......................................................

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING

E5 TJÄNSTEBESKRIVNING 1 2. Produktintroduktion... 4 2 1 Innehåll Basic och GSM... 4 2 2 Tillbehör... 4 3. Installation... 5 3 1. AA batteri installation (BASIC MODEL)... 5 3 2. SIM korts installation (GSM MODEL)... 5 3 3. Installation

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9 MANUAL TILL VÅG VT30-5. Tack för att du valt att använda vår VT30 bords våg. Vågen har dubbla displayer, en på fram sidan och en på baksidan. Vågen är tillverkad med senaste tekniken och är gjord för att

Läs mer

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk 17 1. Kom igång 1.1. Installera SIM-kortet 1.2. Ladda telefonen 2. Knappar 3. Introduktion 3.1. Standby och skärm 3.2. Direktuppringning 4. Meny 4.1. Musikspelare 4.2. Ljudinspelning 4.3. Bluetooth 4.4.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Påminnelse om inloggningsuppgifter

Påminnelse om inloggningsuppgifter Instructions ENGLISH Anvisningar SVENSKA This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

ETK/Maskinkontroll. Manual Svensk Översättning. Basic Mode 12-12-20. ETK/Maskinkontroll Översättning Svenska 121230. ETK/Maskinkontroll 2.

ETK/Maskinkontroll. Manual Svensk Översättning. Basic Mode 12-12-20. ETK/Maskinkontroll Översättning Svenska 121230. ETK/Maskinkontroll 2. Översättning Svenska 121230 Manual Svensk Översättning Basic Mode 12-12-20 2.1B EZ02_01 manual version software version Översättning Svenska 121230 [usage] Nolla en referens punkt DJUP A Skopan på referens

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X

Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X Feb -16 Liljedalsdata.se Sida 1 Beginning A picture in your mind Welcome to this course. Working with computers is often as working with mathematics. The new has

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset Installation English Installation Svenska Reset English Reset Svenska Back to start Installation of ICS.2 Systems V Connecting actuators and wired thermostats

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer