User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net"

Transkript

1 Bruksanvisning User Manual DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager Västergatan 14, Sjöbo,

2 Contents Innehåll Förord Preface Stänga Switching av och on and sätta off på Display Knappar Keys Menystruktur Menu structure Meny Menu Meddelanden Messages Ljudläge Alerting Larmklocka Alarm clock Status. display Larm Alertoptioner options Inställningar Settings

3 Preface Förord Vi We vill would gratulera likeer totill congratulate er nya mottagare/sökare. you on yourvid newköp receiver. av Swissphone In purchasing DE925, har ni new beslutat Swissphone om en produkt DE925 you av högsta have decided kvalitet. Swissphone a device of DE925 highest är en övertygande quality. Theprodukt Swissphone tack vare DE925 kombinationen is a convincingsnygg product design, thanks enkel todrift most och högsta effective kvalitet. combination of an attractive design, simplest of opera- av en tion and highest of quality. Denna These bruksanvisning operating instructions ger dig information provide you om with hur du information får ut det mesta on how möjliga to get av din mottagare. most fromspara your detta device. dokument Always för keep senare mbehov. readilyswissphone to hand. The DE925 Swissphone kan konfigureras DE925 pager individuellt can be för configured varje användare. for Av denna particular anledning application. är det möjligt For this att reason, funktioner it issom possible beskrivs thati denna functions bruksanvisning described inkanske se inte operating instructions på din may sökare. notvi be hoppas available att du onkommer your device. få stor We nytta hope och you glädje will av enjoy både bruksanvisningen reading through är tillgängliga och se din operating Swissphone instructions DE925 sökare. and using your Swissphone DE925 pager. Särskild Special information on om additional ytterligare and användbara useful functions. funktioner. Varning! Warning Viktig Important information! information 3 Do Använd not operate inte denna thisprodukt product i riskfyllda in hazardous miljöer atmosphere eller där det orfinns explosion hög risk risk för areas! explosion! Do Öppna not inte openenheten deviceeller or remove avlägsna labels! ettiketter! Denna The device produkt complies överensstämmer with regulations med föreskrifterna of R&TTE i R&TTE European EU-direktiven Directive (99/05/EU). En You kopia willav find certifikatet a copy of finner certificate du på vår of conformity hemsida our website 3

4 Switching Stänga av och on and sätta off på Switching Sätta på: on Hold Håll valfri downknapp any key nertryckt for a longer i några period sekunder to switch för att starta receiver mottagaren. on. Switching Sätta på med on with larmklockan alarm clock If Om larmklockan alarm clock är ispåslagen switched och onmottagaren and receiver är avstängd, is switched kommer off, Swissphone Swissphone DE925 DE925 att will be switched sättas igång onvid at den alarm inställda timelarmtiden set and och alarm larmsignalen clock will hörs.för sound. att ställa larmklockan, se Ställa in In larmklockan order to set sid. 19. alarm clock, please refer to Setting alarm clock. Stänga Switch av lock If Utgångsläge: switch lock standbyläge. is configured in your receiver, you has to enter a 4 digit PIN code after switching - Tryck on. på Choose den nedersta code navigeringsknappen with navigation och keys menyn and visas confirm med MEDDELANDEN it with Confirmation markerat. key. If - Tryck code på den was nedersta enterednavigeringsknappen incorrectly for 10 för times, bläddra ner pager till STÄNG will be locked. AV. To unlock pager, read - Tryck / write på bekräftelse it with knappen, PSW. Without frågan a Är correct du säker? entry, visas. receifer runs in an emergency program (alarms - Använd can navigeringsknapparna still be receifed but för without att välja text). ja eller nej och därefter bekräfta. Switching off Starting position: stand-by mode Press lower navigation and menu MESSAGES is displayed With lower navigation button, select menu SWITCH OFF Press confirmation key. The question, Are you sure? appears Use navigation buttons to select yes or no and n confirm 4 4

5 Display Display Battery Battery condition condition indication Batteristyrka indication New Nytt New message meddelande message Alarm Alarmklocka clock clock Typ av Field Field strength Type of Räckviddsindikator strength Type of alarmering of alarm Clock Clock Klocka indication indication Active Active Aktiv profile profile 5 Field Räckviddsindikator Field strength strength indication indication (denna (this funktion (this feature feature kräver requires requires periodvis periodic periodic sändning sending sending av meddelande). of of ofmessages) If Om If If receifer mottagaren receifer is out is isär out of utom of ofrange, räckhåll, field visas field strength räckviddsindikatorn strength indication indication på in indisplayen. display visible. visible. 5 5

6 6 Knappar Keys Bekräftelse Confirmation knappen key (Läs (Read meddelanden, messages, bekräfta confirm alarm, alarm, bekräfta confirmmenyval) menu selection) Nedre Lower navigationsknappen key (Visa (Display huvudmenyn, main menu, bläddra scrollnedåt downward i menyn in eller menutill or vänster to i left meddelanden, through ändra message inställningar) selection, change settings) Upper Övre navigationsknappen key (Alternatively, (Alternativt, visar display användare, user, batteri- status och statusinformation, and bläddra battery uppåt condition i menyn eller till indication, höger i meddelanden, scroll upward ändra inställningar. menu or Längre to knapp- tryckning kommer message att stänga se- right through lection, vald undermeny change settings. igen) Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again.) 6

7 Menystruktur Menu structure Utgångsläge: Standbyläge. Starting position: stand-by mode MESSAGE MEDDELANDEN Läs Readmeddelande Välj Message meddelande selection Ta Delete bort Välj Message meddelande selection Ta Delete bort alla Spara Protect Välj Message meddelande selection LJUD ALERTLÄGE Hög Loudsignal Diskret Discretesignal Tyst Silent läge Av Off ALARMKLOCKA CLOCK På/Av On / Off Välj Selection Ställ Set time tid HH:MM Snoozer Antal* Number* tidsfördröjning time delay STATUS Status info User Användar info info 7 Genom By pressing att trycka på confirmation bekräfningsknappen, key, visas message meddelandevalet selection for Läs Read meddelande messages direkt. is displayed directly. Genom att trycka ner den nedre navigationsknappen, visas huvudmenyn. By pressing lower navigation button, main menu is displayed. 7

8 LARM ALERTOPTIONER OPTIONS Profile Olika Selection val Signaltyp Alertpattern RIC=>mönster RIC=>pattern Repetitioner Call reminder Olika Selection val EA-Monitor Olika Selection val DynGo System Information Utanför Out of range täckning Olika Selection val SETTINGS INSTÄLLNINGAR Set Ställ time tid HH:MM Set Ställ date datum Day Dag DD:MM:YY DD.MM.YY Language Språk Selection Olika val Light Belysning Selection Olika val Battery Batteri Selection Olika val LCD-kontrast contrast Set Ställ ECO-läge mode Selection Olika val Display Selection Olika val STÄNG SWITCHAV OFF Är Aredu you säker? shure? 8 8

9 Meny Menu Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedre navigeringsknappen button, mainvisas menu huvudmenyn. is displayed. Pressing lower navigationpå button den nedersta will scroll navigeringsknappen forward and downward för att through bläddra framåt menu. och nedåt genom menyn. Tryck Tryck Pressing på den övre upper navigeringsknappen navigation button för will att bläddra scroll backward tillbaka och anduppåt upward genom through menyn. menu. Pressing du trycker confirmation på bekräftelseknappen key confirmsså bekräftas menu selection. menyvalet. Continuously Tryck ner den pressing övre navigeringsknappen upper naviga- Om för tion att button stänga will en vald exitundermeny. a selected submenu again. MEDDELANDEN.. LJUD LAGE LARM KLOCKA STATUS LARM OPTIONER 9 9

10 Messages Meddelanden Mottagna Individualmeddelanden messages received larmas, visas are alerted, och lagras displayed i minnet. and Att nya stored (olästa) in meddelanden memory. Single new finns (unread) indikeras messages genom are att also kuvertikonen identifiedvisas. by means Sparade of meddelanden envelope icon. visas The från individual vänster till saved höger messages are Läs displayed meddelande, from left Ta tobort rightoch in Spara menus i den read, ordningen delete mottagits. and protect När ett bynytt means of i menyerna meddelande icons, basedsparas on flyttas timealla ymeddelanden were received. ett steg When till ahöger, new det message äldsta is meddelandet saved all raderas messages då automatiskt are moved to om minnet rightär byfullt. oneskyddade position with meddelanden oldest sparas message i minnet. being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Läs Reading meddelande new messages Ett A newly nytt meddelande received message visas direkt appears i displayen. on display immediately. Larmet Alertingstoppas is stopped genom by att pressing trycka any på valfri key knapp. Genom By pressing att trycka på lower den navigation nedersta navigeringsknappen button, you can read kan du bläddra messages. igenom Only och once läsa you have meddelandet. scrolled right Det through anses tohelt läst endendast of då message du bläddrat is igenom message hela considered meddelandet asända beingtill read. slutet. At Efter end alarmeringstiden of release återgår time sökaren receiver automatiskt automatically till standbyläge. reverts back to stand-by mode. Snoozer Call reminder Om If your din device mottagare hashar been blivit configured konfigurerad withmed call reminder snoozer kommer any unread alla olästa messages meddelanden are alertedlarma againigen after enligt pre-set förinställd time tid (see chapter avsnittet Alarm om Larm options ). optioner ). TheSnozzern call reminder stängs isav switched så fort meddelandet off as soon as läses. particular message(s) are read

11 Läs Reading meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Press Tryck på bekräftningsknappen confirmation key toför display att visa messages. meddelandena. The cursor Markören is n är då onpå det most senast recent inkomna message. meddelandet. Main Huvudadress Högt Unread prioriterade message meddelanden with priority Cursor Markör Sub-adress Sub-adress Lästa meddelanden Tid Time och and datum date på det mottagna meddelandet of messages received Menu By pressing lower navigation button, main menu is displayed. Pressing lower navigation button will scroll forward and downward through menu. Pressing upper navigation button will scroll backward and upward through menu. Pressing confirmation key confirms menu selection. Continuously pressing upper navigation button will exit a selected submenu again. 27D 13:55 1.Maj Trafikolycka,... Personbil,. Ovriga vagtyper Message Meddelande Free Ledigt storage lagringsutrymme space Automatic storage Papperskorg tray 9 Olästa Lästa Skyddade Unread message meddelanden Read meddelanden message meddelanden Protected message 11 Press upper navigation button to select next message Tryck på den översta navigeringsknappen för att bläddra till nästa meddelande. Press confirmation key to read selected message. The first 3 lines of message are Tryck på bekräftningsknappen för att läsa det markerade meddelandet. De första 3 raderna av displayed meddelandet visas. Press lower navigation button to read whole message Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att läsa hela meddelandet. 11

12 (unread) By pressing messages lower are also navigation identifiedbutton, by means youof can read envelope messages. icon. The individual Only once saved you messages Reading scrolled arenew displayed right messages through fromtoleft toend right of in message menus is read, message delete considered and protect as being by means read. At of have Aicons, newly end based received of onrelease message time time y appears were receiver onreceived. automatically display When immediately. a reverts new message back toisstand-by saved all mode. messages are Alerting movedistostopped right by bypressing one position any key with oldest message being moved into automatic storage By Läsa Call pressing tray reminder meddelanden if memory lower navigation med is already bekräftningsknappen button, full. Protected you can messages read are messages. retained in Only once memory. you have Du If scrolled your har även device right möjligheten has through been configured att to bläddra endwith i of meddelandet call message reminder och isany läsa unread alla message meddelanden messages considered are med alerted as bekräftningsknappen. Reading pre-set endnew oftime messages release (see chapter time Alarm receiver options ). automatically The callreverts reminder back isto switched stand-by off mode. as soon as being again read. after At Aparticular newly received message(s) message are read. appears on display immediately. Alerting Enkel Call reminder ishantering stopped by pressing any key Om If By your din pressing device mottagare has är been lower konfigurerad configured navigation för with enkelt button, callhanterande, reminder you canany read når unread du direkt messages. det senast are Only inkomna alerted onceagain meddelandet scrolled genom pre-setright att time trycka through (seepå chapter bekräftingsknappen. to Alarm end ofoptions ). message Så snart Theis du call läst reminder message det, visas considered switched nästa olästa off asmeddelande. being soonread. För At you have after att particular återgå end till of message(s) huvudmenyn releaseare time håll read. inne receiver den översta automatically navigeringsknappen reverts back i ett topar stand-by sekunder. mode. 10 Display Call reminder belysning För If your att tända devicedisplaybelysningen has been configured manuellt with call tryck reminder ner bekräftningsknappen any unread messages i 1 sekund. are alerted För att again släcka after belysningen pre-set time tryck (see på bekräftningsknappen chapter Alarm options ). i 1 sekund. The Displayen call reminder släcks is automatiskt switched offnär asmottagaren soon återgår particular till standbyläge. message(s) are read

13 Meddelandemapp Message folder Messages 27D 13:55 1.Maj Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Namn Titlemessages of på meddelandemapp message are also folder identified by means Info of Kanal envelope icon. The individual saved messages are displayed from left to right in menus read, delete and protect by means of icons, based on time y were received. Trafikolycka, When a new message is saved all messages are moved to right by one position with Personbil, oldest message being moved into automatic storage tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. 1 till to2 meddelandemappar message folders IR Reading new messages A newly received message appears on display immediately. Alerting is stopped by pressing any key The ByDE925 pressing modellen can show kan lower visa a maximum navigation två meddelandemappar, ofbutton, two message you can folders, beroende read depending på messages. hur den onhar how Only blivit itonce has programmerad. been you have programmed. scrolled du valt right meddelandemapp, Whenthrough selectedto tryck title endof på of bekräftningsknappen messagefolder is ismessage för displayed att visa considered meddelandena in menu as being list. i mappen. Press read. At När Meddelandena confirmation end of key kandärefter release in ordertime toläsas display med receiver hjälp messages automatically av den nedersta in reverts messages navigeringsknappen. back folder. to stand-by The messages mode. can n be read with help of lower navigation button. Nya Call(olästa) reminder meddelanden i meddelandemappen är inte markerade med kuvertikonen If your New device (unread) has been messages configured in with message call reminder folders any unread are not messages highlighted are alerted by means again of after an envelope pre-set icon. time (see chapter Alarm options ). The call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

14 Radera Deletingenstaka individual meddelanden messages Utgångsläge: Starting position: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. confirmation key Välj With Ta bort navigation med hjälp buttons, av navigeringsknappen select Delete och menu tryck and sedan press på bekräftelseknappen. confirmation key Välj Withsedan navigation det meddelande buttons, som select önskas raderas message, med which hjälp is av tonavigeringsknapparna be deleted och bekräfta. Radera Deletingalla meddelanden messages Utgångsläge: Starting point: standbyläge. stand-by mode Tryck Presspå den lower nedersta navigation navigeringsknappen button and så MESSAGES att MEDDELANDEN menu ismenyn displayed visas. Tryck Presspå bekräftningsknappen. comfirmation key Välj With Ta bort lower alla navigation med hjälp button, av navigeringsknappen select Delete och all tryck menu sedan to delete på bekräftelseknappen. all messages Frågan Press Är confirmation du säker? visas. key. The question appears, Are you sure? Tryck Presspå bekräftelseknappen confirmation key igen againför toatt delete radera all alla messages meddelanden, or oneller of en av navigation navigeringsknapparna buttons to för abort att avbryta process processen

15 Spara Protecting meddelanden messages Sparade Protected meddelanden messages skrivs are not inte overwritten över av senare by more inkomna recent meddelanden messages and utan refore finns kvar remain tills de until raderas. y are deleted. Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på den position: nedersta stand-by navigeringsknappen mode så att MEDDELANDEN menyn visas. Tryck Press på bekräftningsknappen. lower navigation button and MESSAGES menu is displayed Välj Press Spara confirmation med hjälp av navigeringsknappen key och tryck sedan på bekräftelseknappen. Välj With sedan det lower meddelande navigation som button, önskas select sparas med menu hjälp Protect av navigeringsknapparna och bekräfta. Press confirmation key With lower navigation button, select message required Press confirmation key to protect message 15 15

16 Messages Alerting Ljudläge Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new Alarm (unread) inställningarna messages are skiljer alsosig identified väsentligt bymella means meddelanden of envelope med och icon. utan Theprioritet. individual Detta saved beror messages den settings are särskilda displayed differentiate mottagaradressen from left essentially to right (RIC) between inär konfigurerad. menus messages read, with delete and without and protect priority. This by means depends of på hur Alarm I icons, menyn howbased LJUD particular on LÄGE kan time receiver Swissphone yaddress were DE925 received. (RIC) konfigureras iswhen configured. a new till Hög message signal is(högt saved alarmeringstjänster all messages med In are moved vibrator), alarm options Diskret right menu signal by one (diskret Swissphone position signal withde925 med vibrator), oldest can be message eller configured Tyst being läge to moved loud (endast (loud into vibrator) alerting automatic och with Av (endast vibrator), storagebildskärm). tray discrete if memory (mini beep is already with vibrator), full. Protected or silent messages (vibrator are only) retained and in off memory. (visual display Utgångsläge: only). standbyläge. Starting Reading Tryck på position: new den messages nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. A Press Bläddra newly received ner lower till LJUD message navigation LÄGE appears button med hjälp on and av den display MESSAGES nedersta immediately. navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. is lower stopped navigation by pressing button, any select key ALERT OPTIONS menu Press By Välj pressing önskat confirmation ljudläge lower med key navigation hjälp navigeringsknapparna. button, you can read messages. Only once you have With scrolled Tryck på bekräftelseknappen right help of through lower to navigation för end att of acceptera button, message det select markerade is required message alternativet. alarm considered option as being read. At Press end ofconfirmation release time key to accept receiver automatically alarm optionreverts selected. back to stand-by mode. Meddelanden Messages Call reminder withmed priority prioritet With If Med your mottagaren loud device alerting hasinställd been alarm configured på hög is twice signal withasär call long signalen reminder for messages dubbelt any unread så with långt messages priority för meddelanden than are for alerted normal med again prioritet messages. jämfört pre-set With med time all de or utan (seeprioritet. types chapter offör Alarm alerting alla andra options ). messages ljudlägen, The with call signaleras priority reminder larm-meddelande areisfirstly switched signalled offmed asbysoon prioritet means as först of after aparticular med vibrator vibration and message(s) och nsedan loudly are högljutt with read. amed vibrator. vibration. The Följande following tabell table visar illustrates vilken typ av larm typeför ofvarje alerting konfiguration: for each configuration

17 Symbol Alerting Alarmering Alarmering Alerting offör messages meddelanden with priority med prioritet Hög Loud signal Standard signalling signalering Doubled Dubbel standard signalering signalling Diskret signal Discrete 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard n sedan mini en beep kort signal signalling standard signalering Tyst läge Silent 10 seconds sekunder vibration 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Av Off 10 seconds sekunder vibration, n sedan doubled dubbel standard signalling standard signalering Acoustical Varning med alerting ljud Vibration 17 Denna mottagaren bör inte användas nära örat. Den väldigt höga alarmeringstonen kan orsaka permanenta This device hörselskador. should not be brought near ear proximity. The very loud alarm tone could (permanently) damage your hearing. 17

18 Messages Individual messages received are alerted, displayed and stored in memory. Single new (unread) Alarm Larmklocka messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed standbyläge. from left to right in menus read, delete and protect by means of clock Utgångsläge: Starting icons, Tryck based på position: den on nedersta stand-by time navigeringsknappen y mode were received. menyn When visas a new med message MEDDELANDEN is savedmarkerat. all messages are Bläddra Press moved ner to lower till LARM right navigation by KLOCKA onebutton position med and hjälp with av MESSAGES den oldest nedersta message menu navigeringsknappen. being is displayed moved into automatic storage Tryck With på tray bekräftelseknappen. lower if navigation memory isbutton, alreadyselect full. Protected ALARMmessages CLOCK are menu retained in memory. Press confirmation key Reading new messages Sätta igång och stänga av larmklockan Utgångsläge: Switching A newly received LARM alarm message KLOCKA clockappears on menyn. and off on display immediately. Starting Alerting Tryck på position: is stopped bekräfelseknappen ALARM by pressing CLOCK any för att välja menu key På/Av i menyn. By Välj Press pressing på eller confirmation lower av med hjälp key navigation to av select button, navigeringsknapparna. On/Off you can menu read messages. Only once you have scrolled Select On right or through Off with to navigation end of message buttons is message considered as being read. At Acceptera ditt val genom att trycka på bekräftelseknappen. Accept endyour of selection release time with confirmation receiver automatically key reverts back to stand-by mode. Stänga Quitting Call reminder av alarm larmklockan clock The If Larmsignalen your alarm device tone stängs has is been switched av så configured fort offdu astrycker soon with call as på valfri reminder any knapp. keyany isikonen pressed. unread för messages larmklockan The alarmare clock kommer alerted iconagain att will blinka afterså as länge long pre-set snoozern as time repeat är (see aktiv. alarm chapter Efter isnooz-perioden Alarm active. After options ). är slut, alarm Thestartar call repeat reminder larmsignalen periodis switched alarm igen. Om tone off bekräftelseknappen as starts soon again. as If particular trycks confirmation in i minst message(s) 2 key sekunder, isare pressed read. stängs for larmsignalen at least 2s för resten alarmav tone dagen. is switched Larmet är off dock for åter whole påslaget day. The nästkommande alarm, however, dag. remains switched on and will sound, once again, next day

19 Messages Ställa Setting in larmklockan alarm clock Utgångsläge: Starting position: LARM ALARM KLOCKA CLOCK menyn. Individual messages received are menu alerted, displayed and stored in memory. Single new Press Tryck på den lower nedersta navigation navigeringsknappen button to select för att Set välja time Ställ menu tid. (unread) messages are also identified by means of envelope icon. The individual saved messages are displayed confirmation fromkey left to right in menus read, delete and protect by means of Press Tryck på bekräftelseknappen. With Ställ timmar navigation och minuter buttons med set hjälp av hours navigeringsknapparna and minutes andoch confirm bekräfta respectively efter respektive icons, based time y were received. When a new message is saved all messages inställning. are moved to right by one position with oldest message being moved into automatic Alarm storagerepeat tray if memory is already full. Protected messages are retained in memory. Ställa Startingin position: snoozern ALARM CLOCK menu Utgångsläge: Reading With new lower LARM messages navigation KLOCKA button, menyn. select Snoozer menu A Press Tryck newlypå received den confirmation nedersta message navigeringsknappen key appears on display för att välja immediately. Snoozer. With Tryck Alerting på bekräftelseknappen. isnavigation stopped by buttons, pressing select any keynumber of repeats and time interval in minutes and confirm By Ställ pressing antalet respectively repetitioner lower och navigation tidintervall button, i minuter you med can hjälp read navigeringsknapparna messages. Only once och you bekräfta have scrolled efter respektive right through inställning to end of message is message considered as being read. At Switching-on end of release withtime alarmclock receiver automatically reverts back to stand-by mode. If alarm clock is switched on and receiver is switched off, Swissphone DE925 will be switched Sätta Callon reminder igång at med alarmlarmklocka time set and alarm clock will sound. If Om your larmklockan device has är been igång configured och mottagaren with call avstängd, reminder kommer any unread Swissphone messages DE925 areatt alerted sättas again igång after på larmklockans pre-set time inställda (see chapter tid och larmsignalen Alarm options ). komer The att ringa. call reminder is switched off as soon as particular message(s) are read

20 Status Display Utgångsläge: standbyläge. Starting Tryck på position: den nedersta stand-by navigeringsknappen mode menyn visas med MEDDELANDEN markerat. Press Bläddra ner lower till STATUS navigation med button hjälp av andden nedersta MESSAGES navigeringsknappen. menu is displayed With Tryck på bekräftelseknappen. lower navigation button, select STATUS menu Press confirmation key Följande The following skärm screen visas på appears displayen: on display: Datum Date Larmtid Alarm time Antalet Numberolästa of meddelanden unread messages 02:31 Mo 25. Maj :00 på Antalet Numberlästa of read meddelanden messages If Om den lower nedersta navigation navigeringsknappen button is pressed, trycks in visas Battery betteri-indikationen, condition indication annars is displayed, återgår orwise Swissphone Swissphone DE925 mottagaren DE925 receiver till standbyläge. goes into stand-by mode after release time

21 By pressing lower navigation button, you can read messages. Only once you have scrolled right through to end of message is message considered as being read. At end of release time receiver automatically reverts back to stand-by mode. Snabbnavigering Call Direct reminder display oftill status visning screen och and batteri-indikation of Battery condition indication: If Om If your mottagaren device receiver has is är been in i stanbyläge, configured stand-by håll mode, with in den call n översta reminder by holding navigeringsknappen anydown unread messages upper så kommer navigation are alerted statusinformation, button again after statuspre-set information, time (see och användar chapter Battery Alarm information condition options ). indication visas växelvis Theand calli 1 reminder sekund user var. information is switched off areasalternately soon as dis- batteri-indikation particular played for message(s) 1 second. are read

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks...

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... INDEX INDEX... 3 Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... 6 Before You Begin... 7 1. Main Features... 7 2. Accessories...

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 SE Kontantkort med 4G-fart Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv med hur lång surfperiod du vill ladda ditt kort. På telia.se/kontant ser du

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

User Manual. English Svenska Norsk

User Manual. English Svenska Norsk User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Läs mer

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router Kom-igång-guide Huawei E589 Mobil trådlös G-router SV UK 2 12 SV Din egen mobila surfzon 1 Sätt i sim-kortet Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen). Följ de enkla stegen

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer