2012 Mercury Marine MercMonitor version M swe i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i"

Transkript

1 swe i 2012 Mercury Marine MercMonitor version M

2 ii swe

3 Allmän information Grundläggande drift och funktioner... 1 Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna... 2 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor gatewayprotokoll... 5 Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft nätverk... 7 Den automatiska detekteringsfunktionen... 7 Larmvarningar med beskrivande text... 8 Identifiering och användning av skärmkategorierna Inställningar Använda menyalternativen Ljus och Kontrast Ställa in enheterna Tillgängliga skärmar Öppna skärmarna Ställa in trim Ställa in tankarna Ställa in larmen Ställa in externa givare Ställa in förskjutningar Ställa klockan Smart Tow inställningar Ekonomiinställningar (EKO) Ställa in systemet Återställa mätaren till standardinställningar Gateway inställningar Hjälpmenyn Framdrivningsmenyn Använda framdrivningsskärmarna Tillgängliga framdrivningsskärmar Troll reglageskärmen Vattenskärmen Oljeskärmen Skärmen Topphastighet Skärmen Bränsletryck Skärmen Varvtalssynkronisering Motorns plats bränsleförbrukning Dubbelskärm Skärmen Analog varvräknare Skärmen Analog hastighetsmätare Skärmen Volt/timmar Skärmen Turboladdartryck Skärmen Trimsynkronisering Skärmen Trim Skärmen Trim/roder Smart Tow swe iii

4 Båtmenyn Använda båtskärmarna Tillgängliga båtskärmar Ekonomiskärmen (EKO) Skärm för ruttupgifter Skärmen Generator Skärmen Intervall Skärmen Trim Tankar Skärmen Trimroder Skärmen GPS Skärmen Till vägpunkt Skärmen Styrning Skärmen Djup Helskärmar Funktioner och alternativ för Helskärm Underhållsskärmen Favoritskärmar Funktioner och alternativ för Favoritskärmar Larm Skärmen Larm Hjälp för ägaren Lokal reparationsservice Service i andra områden än där du bor Frågor angående reservdelar och tillbehör Servicehjälp Mercury Marines servicekontor Beställa dokumentation iv swe

5 ALLMÄN INFORMATION Grundläggande drift och funktioner VIKTIGT! MercMonitor version 6.0 kan assimileras i många olika motorkonfigurationer; från en enda utombordsmotor med låg effekt till en båt med flera motorer och flera stationer samt med digital gas och växel. Det kan finnas en del mätfunktioner, skärmar, driftsfunktioner och varningar som inte gäller ditt motorpaketet. En del skärmar kan vara påslagna utan att visa ändringar på skärmen. Kontakta återförsäljaren för en förklaring om vilken information som kan visas om ditt motorpaket. Igångsättning: Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Belysning: Justerar mätarens ljusstyrka och kontrast. Knappar: -knappen används vid val av informationsskärmar. "+"- och " "-knapparna används för inställning av varvtal för farthållare, accelerationsreglage och mätarkalibreringar. Håll ned -knappen i tre till fem sekunder om du vill gå tillbaka till föregående skärm. Farthållare: Ställer in och reglerar motorvarvet för marschfart. Accelerationsreglage: Reglerar hastigheten vid acceleration från tomgång till marschfart. Motorns övervakningssystem: Övervakar motorns kritiska givare för tidig problemindikation. Systemet svarar på ett problem genom att minska motorvarvet och varna föraren om en potentiellt farlig situation. Varningssystem: Systemet avger en varningssignal och visar varningen "AL" i det högra hörnet av huvudmenyskärmen. Larmskärmen öppnas, en varningsikon blinkar i mitten av skärmen och "AL" blinkar längst upp till höger på skärmen. Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande texten. VIKTIGT! Tillvalsgivare som t.ex. djup-, bränsle-, skovelhjul och styrvinkel ska alltid anslutas till styrbords motor vid användning av SmartCraft-mätare version 4.0 eller senare. SYSTEMKONTROLL Systemkontrollskärmen visas efter framstartskärmen. Detta alternativ måste vara aktivt för att du ska kunna se den. Beroende på det installerad motorpaketet, så visas på systemkontrollskärmen batteriets övergripande tillstånd och tillstånden för vissa andra givare som är viktiga för motorpaketet. Komponentbeskrivningen visas på vänster sida av monitorn, med motsvarande ikon en aning till höger, samt en ikon i rörelse till höger visar vad som kontrolleras. När den kontrollerade komponenten visas vara i gott skick så ändras ikonen i rörelse till OK. Om systemkontrollen identifierar ett problem så ändras ikonen i rörelse till en varningsikon. Du kan hoppa över systemkontrollen genom att trycka på -knappen. a Sys Check Battery Oil Psi Water Psi Water Temp Maintenance [ SKIP ] OK OK! b c d e a - b - c - d - e - Komponentbeskrivning Motsvarande ikon Systemkontroll OK Varningsikon efter systemkontroll Ikon i rörelse Efter det systemkontrollen är fullgjord och inga problem identifierats, återgår monitorskärmen till den sista skärmen som visades innan tändningslåset slogs av. Om ett problem identifierats så visas larmskärmen. Se Larmvarningar med beskrivande text. swe 1

6 ALLMÄN INFORMATION PRODUKTER MED UTSLÄPPSKONTROLL Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Uppe till vänster på skärmen visas även en liten motorikon. Ikonen visar att motorpaketet har en utsläppskontrolldiagnostik ombord, s.k. OBD. Ikonen visas endast under nyckel-upp-processen utom när ett systemfel detekteras. När ett OBD-fel detekteras så visas OBD-ikonen uppe till vänster på alla systemskärmar. OBD-ikon Beskrivning av MercMonitor Gateway-modellerna Det finns fyra MercMonitor-gatewaymodeller; basmodellen med nio gatewayfunktioner, Smart Towmodellen med 20 gatewayfunktioner, Smart Tow Pro-modellen med 25 gatewayfunktioner (inkluderar en GPS-puck) och Gateway Premier-modellen med 25 gatewayfunktioner. Varje modell använder NMEA och J1939-programvarugränssnittet som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program. Varje motor måste ha sin egen gatewaymonitor när basmodellen eller Smart Tow-modellen används. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kan kommunicera och tillhandahålla NMEA 2000/J11939 med fyra motorer eller mindre. Skärmen för Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna visar data för en motor. Premier har inte Smart Tow Pro-styrkapacitet. NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds Basmodellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. 1. NMEA 2000 väntar på certifiering. 2 swe

7 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow-modellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet swe 3

8 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow Pro-modell med GPS-puck (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) 4 swe

9 ALLMÄN INFORMATION Gateway Premier (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) (inkluderar Smart Tow) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) Beskrivning av acceptansen för MercMonitor-gatewayprotokoll Gateway är ett programgränssnitt som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program via ett NMEA eller J1939-protokoll, ett stamnät för kommunikation för att dela information. Programmet kan skicka (TX) information till och ta emot (RX) information från olika PGN-produkter (parameter group number). swe 5

10 ALLMÄN INFORMATION Gateway-lägen Skicka (TX) Skickar motordata till NMEA 2000/J1939-kompatibla skärmenheter. Bas- och Smart Tow-modellerna kräver en MercMonitor per motor. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kräver bara en MercMonitor per båt för att skicka data för flera motorer till flerfunktionsskärmar (MFD) via NMEA 2000/J1939-protokollet. MercMonitor visar bara en motor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier). Ta emot (RX) Tar emot data från NMEA 2000/ J1939-kompatibla motorer. Varje motor kräver sin egen MercMonitor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier) Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Märkvarvtal Statisk motorparameter /0x1F20A RX/TX Kylvätsketryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Hastighet Över vatten Hastighet /0x1F503 RX/TX R/min Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Spänning Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Kylvätsketemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränsletryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränslenivå Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsletankens storlek Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsleflöde Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Växeltemperatur Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Växeltryck Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Turboladdartryck Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Trimläge Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Rodervinkel Roder /0x1F10D RX/TX Djup Djup /0x1F50B RX/TX Djupförskjutning Djup /0x1F50B RX/TX Saltvattenstemperatur Miljöparametrar /0x1FD06 RX/TX Körtimmar Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) /0xEE00 RX/TX Larmdata Kontroll av motorn /0x1F201 RX/TX Trimroder Status för liten båt /0x1FE10 RX/TX 6 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Markkurs COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX Markfart COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX GPS-position Position snabb uppdatering /0x1F801 RX Batteri Batteristatus /0x1F214 RX/TX Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till J1939 Signal PGN-namn J1939 PGN Läge R/min Elektronisk motorstyrenhet nr /0xF004 TX Spänning Elektrisk ström till fordon 65271/0xFEF7 TX Kylvätsketemperatur Motortemperatur nr /0xFEEE TX Bränslenivå Instrumentpanelsskärm 65276/0xFEFC TX Bränsleförbrukning Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Bränsleflöde Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Oljetryck Motorvätskenivå/tryck nr /0xFEEF TX Turboladdartryck Inlopps-/utloppsskick 65270/0xFEF6 TX Körtimmar Totalt antal motordrifttimmar 65253/0xFEE5 TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) 61182/0xEEFE TX Larmdata (Stöd för diagnostiskt meddelande) Kontrollera motorn 65226/0xFECA TX Line-Line AC RMS volt Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX AC RMS-frekvens Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft-nätverk Om MercMonitor används i ett nätverksprogram som inte är ett SmartCraft måste MercMonitor-gatewayen vara inställd på "ta emot". Om inte gatewayen ställs in på "Ta emot" kommer flera fel att uppstå som inte kan rättas till. Om gatewayen ändras till "Ta emot" raderas felen. Menysökvägen för att ställa in gatewayen på "Ta emot" är: Huvudmeny > Inställningar > Gateway > Gateway. Den automatiska detekteringsfunktionen SmartCraft-monitorn har en automatisk detekteringsfunktion. Denna funktion känner automatiskt av vilken motortyp som används och konfigurerar mätaren så att den passar den motortypen. swe 7

12 ALLMÄN INFORMATION Vid första igångsättning av en mätare eller efter en återställning till fabriksinställningarna, visar mätaren "AUTODETECT". Tryck på knappen för att starta den automatiska detekteringsfunktionen så fastställer mätaren motortypen. Härigenom förinställs dataövervakningsskärmarna så att den initiala installationen blir enklare. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS TO START Om mätaren visar varningen: "INGEN STYRBORDSMOTOR" eller "FLERA STYRBORDSMOTORER" måste motorns plats (babord och styrbord) väljas av en auktoriserad återförsäljare som har datordiagnosinstrumentet. Larmvarningar med beskrivande text VIKTIGT! Larmvarningar och beskrivande feltext finns endast på MercMonitor-skärmen. NMEA 2000/J1939- gateway är bgränsad till sju larmfunktioner. OBS! Varningsskärmar med ett beskrivande textlarm som visas på Gen I-motorer (2007) och nyare motorer.! Alarms AL a a - b - c - Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text System! b [EXIT] [SHOW] c När ett problem identifieras visas "AL"-larmet och ett popupfönster med larmets plats och felnummer visas. Den felaktiga komponenten eller varningen beskrivs i texten. Tryck på "+"-knappen för mer information. På den här skärmen finns en detaljerad beskrivning av feltexten. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. 8 swe

13 ALLMÄN INFORMATION Larmmeddelandet visas tills " "-knappen trycks in. Varningsskärmen stängs med den här åtgärden. Om det finns flera larm kan du trycka på ""-knappen för att visa nästa varningsskärm. Om problemet kan orsaka omedelbar motorskada, svarar motorns övervakningssystem på problemet genom att begränsa motoreffekten. Minska omedelbart gasen till tomgång och se varningsmeddelandena. Om ""-knappen trycks till en annan skärm, kommer den blinkande larmsignalen "AL" att dyka upp i övre högra hörnet och indikera att ett problem kvarstår. Se motsvarande servicemanual för ytterligare förklaring av problemet och vilken korrekt åtgärd som skall vidtagas. VISA BESKRIVANDE TEXT 1. När ett problem identifieras blinkar larmet "AL" på skärmen och ett popup-fönster visar systemet där felet finns, felkoden och vilken komponent som identifieras som ett problem.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition> a b a - b - Systemfel och kod Komponent [EXIT] [NEXT] [MORE] Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande varningstexten. Den identifierade komponenten förstoras och ytterligare text som beskriver felet visas.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition coil is not working properly> a b a - b - Systemfel och kod Ytterligare text som beskriver felet [EXIT] [NEXT] [ACTION] swe 9

14 ALLMÄN INFORMATION 3. Tryck på "+"-knappen för att visa de beskrivande rekommenderade åtgärderna att fortsätta med.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <See Dealer Soon> a b a - b - Systemfel och kod Rekommenderad åtgärd [EXIT] [NEXT] [BACK] Tryck på "+"-knappen för att gå tillbaka till komponentidentifieringen eller tryck på ""-knappen för att visa nästa beskrivande varningstext. 5. Tryck på " "-knappen för att stänga larmskärmen. LARMVARNINGAR FÖR UTSLÄPPSKONTROLL MED BESKRIVANDE TEXT När ett problem upptäckts med utsläppskontrollsystemet så visas ett popupfönster med ett blinkande AL uppe till höger och en motorikon uppe till vänster, "OBD Service Soon (OBD-service snart)" och en stor motorikon visas på skärmen. Skärmen blinkar mellan två larmskärmar. Om du trycker på " "-knappen medan denna skärm visas så tas du tillbaka till den sista visade skärmen på monitorn. a! Alarms AL OBD Service Soon b c a - b - c - Motorikon Blinkande "AL" OBD Service Soon (OBD-service snart) [EXIT] swe

15 ALLMÄN INFORMATION 1. Den andra blinkande larmskärmen visar motorns OBD-ikon, den blinkande "AL"-symbolen och varningsikonen. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL System! b c a - b - c - d - OBD-ikon Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text [EXIT] [SHOW] d 2. På skärmen visas motorns plats, systemfelkodnumret och en beskrivning av den defekta komponenten. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Engine Sensor> b c a - b - c - Motorläge Felkod Felbeskrivning [EXIT] [MORE] swe 11

16 ALLMÄN INFORMATION 3. En detaljerad beskrivning av den felade komponenter ges. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Exhaust Oxygen Sensor is not working properly> a - b - Detaljerad beskrivning av den defekta komponenten "+"-knappen för att visa krävd åtgärd [EXIT] [ACTION] b NMEA 2000/J1939 GATEWAY-LARM Kontrollera motorn Över temperatur Vatten i bränslet (WIF) Vattentryck Lågt oljetryck Låg systemspänning Motorkommunikationsfel Identifiering och användning av skärmkategorierna Monitorn visar motor- och båtinformation på olika skärmar. Dessa skärmar kan väljas att bli favoriter som blinkar på skärmen under en specifik tid. Med menyalternativet "Inställningar" kan skärmarna tändas och släckas. Menyalternativet "Inställningar" gör det även möjligt att kalibrera monitorn till många olika givare som t.ex. bränsle, trim, trimroder och styrning för att nämna några. "Framdrivning" innehåller alla skärmar som hör samman med framdrivningssystemet, trim, motorprestanda, troll-reglage och Smart Tow. "Båt" innehåller alla skärmar som hänför sig till bränsleförbrukning, tanknivåer, trimroder, GPS-data, styrposition och annat, t.ex. generatorer. "Helskärmar" visar diverse information från framdrivnings- och båtmenyn med stora lättlästa bokstäver. Helskärmsmenyn visar även information som "Tri Data". Det finns fem "Tri Data"-skärmar. "Favoriter" är specifika skärmar som föraren valt ska visas snabbt. Favoriterna förblir på skärmen under en specifik tidsperiod. Denna period kan vara mellan en sekund och 30 sekunder eller slås AV för manuell manövrering genom skärmarna. Totalt nio skärmar kan väljas på menyn "Propulsion" (famdrivning), "Vessel" (båt) eller "Full Screens" (helskärmar). Tryck på och håll in knapparna " " och "+" samtidigt i tre till fem sekunder för att lägga till skärmen i menyn med favoriter. "Larm" visar information om platsen, identifierar och rekommenderar en korrigerande åtgärd för alla varningslarm. Ha kategorin "Larm" öppen och tryck på knappen "+" för mer detaljerad beskrivande text om felet. Tryck på knappen "+" igen för att läsa om den rekommenderade korrigerande åtgärden. Tryck på ""-knappen för att visa nästa fel eller tryck på knappen " " för att stänga skärmen "Larm" med beskrivande text. 12 swe

17 ALLMÄN INFORMATION "Settings" (inställningar) kan användaren slå på och av skärmar, välja en mätningstyp (knop, kilometer, miles), välja en skärmfärg, justera kontrasten och ljusstyrkan för skärmen, välja att visa en digital eller analog klocka, justera och korrigera en mängd olika givarparametrar (tankar, trim, trimroder), aktivera ett GPS-gränssnitt med mätaren, ge mätaren ett specifikt namn (högst 14 bokstäver) och återställa mätaren till fabriksinställningar. swe 13

18 INSTÄLLNINGAR Använda menyalternativen Ljus och Kontrast 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Ljus/kontrast". KONTRAST 1. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Kontrast". 2. Tryck på knappen " " eller "+" för att redigera skärmens kontrastnivå. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [SAVE] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara kontrastinställningen. 4. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". LJUSSTYRKA 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Ljusstyrka". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens ljusstyrka. 14 swe

19 INSTÄLLNINGAR 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att ändra skärmens ljusstyrka. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara ljusstyrkeinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". SKÄRMFÄRG Skärmens bakgrundsfärg kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla skärmfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Skärmfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens färg. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för skärmens färg. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara skärmfärgsinställningen. swe 15

20 INSTÄLLNINGAR 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". KNAPPFÄRG Knappfärgen på " ", "+" och "" kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla knappfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Knappfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera knappfärgerna. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för färgen på knapparna. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara knappfärgsinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FÄRGSYNKRONISERING I funktionen "Färgsynkronisering" väljs samma färg för bakgrundsbelysningen och knapparna. Om färgsynkronisering aktiveras ("Ja") stängs funktionen "Knappfärg" av. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Färgsynkronisering". 16 swe

21 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FJÄRRBELYSNING Med funktionen "Fjärrbelysning" kan man styra all mätarbelysning på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr ljusstyrka, skärmfärg, knappfärg och nattläge. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrbelysningsfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrbelysning". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". swe 17

22 FJÄRRKONTRAST INSTÄLLNINGAR Med funktionen "Fjärrkontrast" kan man styra kontrasten på alla mätare på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr endast kontrasten. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrkontrastfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrkontrast". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". NATTLÄGE "Nattläge" mörkar skärmen och ändrar bokstäverna och siffrorna till den färg som valts. När det här läget är aktiverat dämpas bakgrundsbelysningen på mätaren avsevärt. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Nattläge". 18 swe

23 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Ett tredje alternativ väljer automatiskt ("AUTO") "Nattläge" när omgivande ljusförhållanden dämpas. Light/Contrast Color Sync Remote Light White Yes Remote Contrast No Night Time Mode Yes Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". Ställa in enheterna Menyalternativet "Enheter" ändrar visningen av måttenheterna till engelskt ("Eng") eller metriskt ("Met") och hastigheten till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Enheter". swe 19

24 INSTÄLLNINGAR 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Units" (enheter). Settings Light/Contrast Units Screen Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att ändra skärmenheterna till engelska ("Eng") eller metriska ("Met"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera enheten "Hastighet". 20 swe

25 INSTÄLLNINGAR 7. Tryck på ""-knappen för att ändra hastighetsenheterna till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Enheter". Tillgängliga skärmar På menyn "Screens" (skärmar) kan skärmar öppnas och stängas. Undermenyn "Full Screens" (helskärmar) har åtta helskärmar som kan öppnas och stängas. Inom undermenyn "Full Screens" finns det dessutom upp till fem "Tri Data" (trippeldata) och "Double Screens" (dubbelskärmar) som kan modifieras av användaren. Skärmar som är avstängda eller öppna har också en direkt relation till de olika skärmarna i framdrivnings- och båtmenyerna, och de är beroende av motorpaketet som stöder de olika givarna. Helskärmar Tri data Dubbelskärm EKO-skärm Systemkontroll Analogt varvtal/min Analog hastighet Trim och varvtal Topphastighet Vatteninformation Oljeinformation Bränsletryck Volt och timmar Bränsleåtgång Djup Styrningsläge Turboladdartryck Trimroder GPS-data Vägpunkt Troll-reglage Smart Tow Generator Skärmsynkronisering Favoritbilder Öppna skärmarna HELSKÄRMSALTERNATIV 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". swe 21

26 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Skärmar". 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Skärmar". Settings Light/Contrast Units Screens Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] swe

27 INSTÄLLNINGAR 5. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Full Screens" (helskärmar). Screens Full Screens Tri Data Double Screen ECO Screen No Sys Check No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Speed" (hastighet) ("Yes") (ja) eller avaktivera alternativet ("No") (nej). Full Screens Speed Yes Depth No Air Temp No Coolant Temp No Clock No [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Djup". swe 23

28 INSTÄLLNINGAR 8. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Depth" (djup) ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes No No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Air Temp" (lufttemperatur). 10. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Air Temp" ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes Yes No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Kylvätsketemperatur". 24 swe

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490

2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490 2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490 612 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning...2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Fishfinder 300C snabbstartshandbok Fishfinder 300C snabbstartshandbok 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

GPS 152H Användarhandbok

GPS 152H Användarhandbok GPS 152H Användarhandbok 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax (913) 397 8282

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer