2012 Mercury Marine MercMonitor version M swe i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i"

Transkript

1 swe i 2012 Mercury Marine MercMonitor version M

2 ii swe

3 Allmän information Grundläggande drift och funktioner... 1 Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna... 2 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor gatewayprotokoll... 5 Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft nätverk... 7 Den automatiska detekteringsfunktionen... 7 Larmvarningar med beskrivande text... 8 Identifiering och användning av skärmkategorierna Inställningar Använda menyalternativen Ljus och Kontrast Ställa in enheterna Tillgängliga skärmar Öppna skärmarna Ställa in trim Ställa in tankarna Ställa in larmen Ställa in externa givare Ställa in förskjutningar Ställa klockan Smart Tow inställningar Ekonomiinställningar (EKO) Ställa in systemet Återställa mätaren till standardinställningar Gateway inställningar Hjälpmenyn Framdrivningsmenyn Använda framdrivningsskärmarna Tillgängliga framdrivningsskärmar Troll reglageskärmen Vattenskärmen Oljeskärmen Skärmen Topphastighet Skärmen Bränsletryck Skärmen Varvtalssynkronisering Motorns plats bränsleförbrukning Dubbelskärm Skärmen Analog varvräknare Skärmen Analog hastighetsmätare Skärmen Volt/timmar Skärmen Turboladdartryck Skärmen Trimsynkronisering Skärmen Trim Skärmen Trim/roder Smart Tow swe iii

4 Båtmenyn Använda båtskärmarna Tillgängliga båtskärmar Ekonomiskärmen (EKO) Skärm för ruttupgifter Skärmen Generator Skärmen Intervall Skärmen Trim Tankar Skärmen Trimroder Skärmen GPS Skärmen Till vägpunkt Skärmen Styrning Skärmen Djup Helskärmar Funktioner och alternativ för Helskärm Underhållsskärmen Favoritskärmar Funktioner och alternativ för Favoritskärmar Larm Skärmen Larm Hjälp för ägaren Lokal reparationsservice Service i andra områden än där du bor Frågor angående reservdelar och tillbehör Servicehjälp Mercury Marines servicekontor Beställa dokumentation iv swe

5 ALLMÄN INFORMATION Grundläggande drift och funktioner VIKTIGT! MercMonitor version 6.0 kan assimileras i många olika motorkonfigurationer; från en enda utombordsmotor med låg effekt till en båt med flera motorer och flera stationer samt med digital gas och växel. Det kan finnas en del mätfunktioner, skärmar, driftsfunktioner och varningar som inte gäller ditt motorpaketet. En del skärmar kan vara påslagna utan att visa ändringar på skärmen. Kontakta återförsäljaren för en förklaring om vilken information som kan visas om ditt motorpaket. Igångsättning: Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Belysning: Justerar mätarens ljusstyrka och kontrast. Knappar: -knappen används vid val av informationsskärmar. "+"- och " "-knapparna används för inställning av varvtal för farthållare, accelerationsreglage och mätarkalibreringar. Håll ned -knappen i tre till fem sekunder om du vill gå tillbaka till föregående skärm. Farthållare: Ställer in och reglerar motorvarvet för marschfart. Accelerationsreglage: Reglerar hastigheten vid acceleration från tomgång till marschfart. Motorns övervakningssystem: Övervakar motorns kritiska givare för tidig problemindikation. Systemet svarar på ett problem genom att minska motorvarvet och varna föraren om en potentiellt farlig situation. Varningssystem: Systemet avger en varningssignal och visar varningen "AL" i det högra hörnet av huvudmenyskärmen. Larmskärmen öppnas, en varningsikon blinkar i mitten av skärmen och "AL" blinkar längst upp till höger på skärmen. Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande texten. VIKTIGT! Tillvalsgivare som t.ex. djup-, bränsle-, skovelhjul och styrvinkel ska alltid anslutas till styrbords motor vid användning av SmartCraft-mätare version 4.0 eller senare. SYSTEMKONTROLL Systemkontrollskärmen visas efter framstartskärmen. Detta alternativ måste vara aktivt för att du ska kunna se den. Beroende på det installerad motorpaketet, så visas på systemkontrollskärmen batteriets övergripande tillstånd och tillstånden för vissa andra givare som är viktiga för motorpaketet. Komponentbeskrivningen visas på vänster sida av monitorn, med motsvarande ikon en aning till höger, samt en ikon i rörelse till höger visar vad som kontrolleras. När den kontrollerade komponenten visas vara i gott skick så ändras ikonen i rörelse till OK. Om systemkontrollen identifierar ett problem så ändras ikonen i rörelse till en varningsikon. Du kan hoppa över systemkontrollen genom att trycka på -knappen. a Sys Check Battery Oil Psi Water Psi Water Temp Maintenance [ SKIP ] OK OK! b c d e a - b - c - d - e - Komponentbeskrivning Motsvarande ikon Systemkontroll OK Varningsikon efter systemkontroll Ikon i rörelse Efter det systemkontrollen är fullgjord och inga problem identifierats, återgår monitorskärmen till den sista skärmen som visades innan tändningslåset slogs av. Om ett problem identifierats så visas larmskärmen. Se Larmvarningar med beskrivande text. swe 1

6 ALLMÄN INFORMATION PRODUKTER MED UTSLÄPPSKONTROLL Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Uppe till vänster på skärmen visas även en liten motorikon. Ikonen visar att motorpaketet har en utsläppskontrolldiagnostik ombord, s.k. OBD. Ikonen visas endast under nyckel-upp-processen utom när ett systemfel detekteras. När ett OBD-fel detekteras så visas OBD-ikonen uppe till vänster på alla systemskärmar. OBD-ikon Beskrivning av MercMonitor Gateway-modellerna Det finns fyra MercMonitor-gatewaymodeller; basmodellen med nio gatewayfunktioner, Smart Towmodellen med 20 gatewayfunktioner, Smart Tow Pro-modellen med 25 gatewayfunktioner (inkluderar en GPS-puck) och Gateway Premier-modellen med 25 gatewayfunktioner. Varje modell använder NMEA och J1939-programvarugränssnittet som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program. Varje motor måste ha sin egen gatewaymonitor när basmodellen eller Smart Tow-modellen används. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kan kommunicera och tillhandahålla NMEA 2000/J11939 med fyra motorer eller mindre. Skärmen för Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna visar data för en motor. Premier har inte Smart Tow Pro-styrkapacitet. NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds Basmodellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. 1. NMEA 2000 väntar på certifiering. 2 swe

7 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow-modellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet swe 3

8 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow Pro-modell med GPS-puck (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) 4 swe

9 ALLMÄN INFORMATION Gateway Premier (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) (inkluderar Smart Tow) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) Beskrivning av acceptansen för MercMonitor-gatewayprotokoll Gateway är ett programgränssnitt som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program via ett NMEA eller J1939-protokoll, ett stamnät för kommunikation för att dela information. Programmet kan skicka (TX) information till och ta emot (RX) information från olika PGN-produkter (parameter group number). swe 5

10 ALLMÄN INFORMATION Gateway-lägen Skicka (TX) Skickar motordata till NMEA 2000/J1939-kompatibla skärmenheter. Bas- och Smart Tow-modellerna kräver en MercMonitor per motor. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kräver bara en MercMonitor per båt för att skicka data för flera motorer till flerfunktionsskärmar (MFD) via NMEA 2000/J1939-protokollet. MercMonitor visar bara en motor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier). Ta emot (RX) Tar emot data från NMEA 2000/ J1939-kompatibla motorer. Varje motor kräver sin egen MercMonitor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier) Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Märkvarvtal Statisk motorparameter /0x1F20A RX/TX Kylvätsketryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Hastighet Över vatten Hastighet /0x1F503 RX/TX R/min Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Spänning Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Kylvätsketemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränsletryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränslenivå Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsletankens storlek Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsleflöde Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Växeltemperatur Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Växeltryck Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Turboladdartryck Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Trimläge Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Rodervinkel Roder /0x1F10D RX/TX Djup Djup /0x1F50B RX/TX Djupförskjutning Djup /0x1F50B RX/TX Saltvattenstemperatur Miljöparametrar /0x1FD06 RX/TX Körtimmar Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) /0xEE00 RX/TX Larmdata Kontroll av motorn /0x1F201 RX/TX Trimroder Status för liten båt /0x1FE10 RX/TX 6 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Markkurs COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX Markfart COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX GPS-position Position snabb uppdatering /0x1F801 RX Batteri Batteristatus /0x1F214 RX/TX Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till J1939 Signal PGN-namn J1939 PGN Läge R/min Elektronisk motorstyrenhet nr /0xF004 TX Spänning Elektrisk ström till fordon 65271/0xFEF7 TX Kylvätsketemperatur Motortemperatur nr /0xFEEE TX Bränslenivå Instrumentpanelsskärm 65276/0xFEFC TX Bränsleförbrukning Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Bränsleflöde Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Oljetryck Motorvätskenivå/tryck nr /0xFEEF TX Turboladdartryck Inlopps-/utloppsskick 65270/0xFEF6 TX Körtimmar Totalt antal motordrifttimmar 65253/0xFEE5 TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) 61182/0xEEFE TX Larmdata (Stöd för diagnostiskt meddelande) Kontrollera motorn 65226/0xFECA TX Line-Line AC RMS volt Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX AC RMS-frekvens Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft-nätverk Om MercMonitor används i ett nätverksprogram som inte är ett SmartCraft måste MercMonitor-gatewayen vara inställd på "ta emot". Om inte gatewayen ställs in på "Ta emot" kommer flera fel att uppstå som inte kan rättas till. Om gatewayen ändras till "Ta emot" raderas felen. Menysökvägen för att ställa in gatewayen på "Ta emot" är: Huvudmeny > Inställningar > Gateway > Gateway. Den automatiska detekteringsfunktionen SmartCraft-monitorn har en automatisk detekteringsfunktion. Denna funktion känner automatiskt av vilken motortyp som används och konfigurerar mätaren så att den passar den motortypen. swe 7

12 ALLMÄN INFORMATION Vid första igångsättning av en mätare eller efter en återställning till fabriksinställningarna, visar mätaren "AUTODETECT". Tryck på knappen för att starta den automatiska detekteringsfunktionen så fastställer mätaren motortypen. Härigenom förinställs dataövervakningsskärmarna så att den initiala installationen blir enklare. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS TO START Om mätaren visar varningen: "INGEN STYRBORDSMOTOR" eller "FLERA STYRBORDSMOTORER" måste motorns plats (babord och styrbord) väljas av en auktoriserad återförsäljare som har datordiagnosinstrumentet. Larmvarningar med beskrivande text VIKTIGT! Larmvarningar och beskrivande feltext finns endast på MercMonitor-skärmen. NMEA 2000/J1939- gateway är bgränsad till sju larmfunktioner. OBS! Varningsskärmar med ett beskrivande textlarm som visas på Gen I-motorer (2007) och nyare motorer.! Alarms AL a a - b - c - Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text System! b [EXIT] [SHOW] c När ett problem identifieras visas "AL"-larmet och ett popupfönster med larmets plats och felnummer visas. Den felaktiga komponenten eller varningen beskrivs i texten. Tryck på "+"-knappen för mer information. På den här skärmen finns en detaljerad beskrivning av feltexten. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. 8 swe

13 ALLMÄN INFORMATION Larmmeddelandet visas tills " "-knappen trycks in. Varningsskärmen stängs med den här åtgärden. Om det finns flera larm kan du trycka på ""-knappen för att visa nästa varningsskärm. Om problemet kan orsaka omedelbar motorskada, svarar motorns övervakningssystem på problemet genom att begränsa motoreffekten. Minska omedelbart gasen till tomgång och se varningsmeddelandena. Om ""-knappen trycks till en annan skärm, kommer den blinkande larmsignalen "AL" att dyka upp i övre högra hörnet och indikera att ett problem kvarstår. Se motsvarande servicemanual för ytterligare förklaring av problemet och vilken korrekt åtgärd som skall vidtagas. VISA BESKRIVANDE TEXT 1. När ett problem identifieras blinkar larmet "AL" på skärmen och ett popup-fönster visar systemet där felet finns, felkoden och vilken komponent som identifieras som ett problem.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition> a b a - b - Systemfel och kod Komponent [EXIT] [NEXT] [MORE] Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande varningstexten. Den identifierade komponenten förstoras och ytterligare text som beskriver felet visas.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition coil is not working properly> a b a - b - Systemfel och kod Ytterligare text som beskriver felet [EXIT] [NEXT] [ACTION] swe 9

14 ALLMÄN INFORMATION 3. Tryck på "+"-knappen för att visa de beskrivande rekommenderade åtgärderna att fortsätta med.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <See Dealer Soon> a b a - b - Systemfel och kod Rekommenderad åtgärd [EXIT] [NEXT] [BACK] Tryck på "+"-knappen för att gå tillbaka till komponentidentifieringen eller tryck på ""-knappen för att visa nästa beskrivande varningstext. 5. Tryck på " "-knappen för att stänga larmskärmen. LARMVARNINGAR FÖR UTSLÄPPSKONTROLL MED BESKRIVANDE TEXT När ett problem upptäckts med utsläppskontrollsystemet så visas ett popupfönster med ett blinkande AL uppe till höger och en motorikon uppe till vänster, "OBD Service Soon (OBD-service snart)" och en stor motorikon visas på skärmen. Skärmen blinkar mellan två larmskärmar. Om du trycker på " "-knappen medan denna skärm visas så tas du tillbaka till den sista visade skärmen på monitorn. a! Alarms AL OBD Service Soon b c a - b - c - Motorikon Blinkande "AL" OBD Service Soon (OBD-service snart) [EXIT] swe

15 ALLMÄN INFORMATION 1. Den andra blinkande larmskärmen visar motorns OBD-ikon, den blinkande "AL"-symbolen och varningsikonen. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL System! b c a - b - c - d - OBD-ikon Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text [EXIT] [SHOW] d 2. På skärmen visas motorns plats, systemfelkodnumret och en beskrivning av den defekta komponenten. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Engine Sensor> b c a - b - c - Motorläge Felkod Felbeskrivning [EXIT] [MORE] swe 11

16 ALLMÄN INFORMATION 3. En detaljerad beskrivning av den felade komponenter ges. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Exhaust Oxygen Sensor is not working properly> a - b - Detaljerad beskrivning av den defekta komponenten "+"-knappen för att visa krävd åtgärd [EXIT] [ACTION] b NMEA 2000/J1939 GATEWAY-LARM Kontrollera motorn Över temperatur Vatten i bränslet (WIF) Vattentryck Lågt oljetryck Låg systemspänning Motorkommunikationsfel Identifiering och användning av skärmkategorierna Monitorn visar motor- och båtinformation på olika skärmar. Dessa skärmar kan väljas att bli favoriter som blinkar på skärmen under en specifik tid. Med menyalternativet "Inställningar" kan skärmarna tändas och släckas. Menyalternativet "Inställningar" gör det även möjligt att kalibrera monitorn till många olika givare som t.ex. bränsle, trim, trimroder och styrning för att nämna några. "Framdrivning" innehåller alla skärmar som hör samman med framdrivningssystemet, trim, motorprestanda, troll-reglage och Smart Tow. "Båt" innehåller alla skärmar som hänför sig till bränsleförbrukning, tanknivåer, trimroder, GPS-data, styrposition och annat, t.ex. generatorer. "Helskärmar" visar diverse information från framdrivnings- och båtmenyn med stora lättlästa bokstäver. Helskärmsmenyn visar även information som "Tri Data". Det finns fem "Tri Data"-skärmar. "Favoriter" är specifika skärmar som föraren valt ska visas snabbt. Favoriterna förblir på skärmen under en specifik tidsperiod. Denna period kan vara mellan en sekund och 30 sekunder eller slås AV för manuell manövrering genom skärmarna. Totalt nio skärmar kan väljas på menyn "Propulsion" (famdrivning), "Vessel" (båt) eller "Full Screens" (helskärmar). Tryck på och håll in knapparna " " och "+" samtidigt i tre till fem sekunder för att lägga till skärmen i menyn med favoriter. "Larm" visar information om platsen, identifierar och rekommenderar en korrigerande åtgärd för alla varningslarm. Ha kategorin "Larm" öppen och tryck på knappen "+" för mer detaljerad beskrivande text om felet. Tryck på knappen "+" igen för att läsa om den rekommenderade korrigerande åtgärden. Tryck på ""-knappen för att visa nästa fel eller tryck på knappen " " för att stänga skärmen "Larm" med beskrivande text. 12 swe

17 ALLMÄN INFORMATION "Settings" (inställningar) kan användaren slå på och av skärmar, välja en mätningstyp (knop, kilometer, miles), välja en skärmfärg, justera kontrasten och ljusstyrkan för skärmen, välja att visa en digital eller analog klocka, justera och korrigera en mängd olika givarparametrar (tankar, trim, trimroder), aktivera ett GPS-gränssnitt med mätaren, ge mätaren ett specifikt namn (högst 14 bokstäver) och återställa mätaren till fabriksinställningar. swe 13

18 INSTÄLLNINGAR Använda menyalternativen Ljus och Kontrast 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Ljus/kontrast". KONTRAST 1. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Kontrast". 2. Tryck på knappen " " eller "+" för att redigera skärmens kontrastnivå. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [SAVE] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara kontrastinställningen. 4. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". LJUSSTYRKA 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Ljusstyrka". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens ljusstyrka. 14 swe

19 INSTÄLLNINGAR 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att ändra skärmens ljusstyrka. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara ljusstyrkeinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". SKÄRMFÄRG Skärmens bakgrundsfärg kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla skärmfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Skärmfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens färg. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för skärmens färg. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara skärmfärgsinställningen. swe 15

20 INSTÄLLNINGAR 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". KNAPPFÄRG Knappfärgen på " ", "+" och "" kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla knappfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Knappfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera knappfärgerna. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för färgen på knapparna. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara knappfärgsinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FÄRGSYNKRONISERING I funktionen "Färgsynkronisering" väljs samma färg för bakgrundsbelysningen och knapparna. Om färgsynkronisering aktiveras ("Ja") stängs funktionen "Knappfärg" av. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Färgsynkronisering". 16 swe

21 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FJÄRRBELYSNING Med funktionen "Fjärrbelysning" kan man styra all mätarbelysning på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr ljusstyrka, skärmfärg, knappfärg och nattläge. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrbelysningsfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrbelysning". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". swe 17

22 FJÄRRKONTRAST INSTÄLLNINGAR Med funktionen "Fjärrkontrast" kan man styra kontrasten på alla mätare på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr endast kontrasten. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrkontrastfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrkontrast". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". NATTLÄGE "Nattläge" mörkar skärmen och ändrar bokstäverna och siffrorna till den färg som valts. När det här läget är aktiverat dämpas bakgrundsbelysningen på mätaren avsevärt. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Nattläge". 18 swe

23 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Ett tredje alternativ väljer automatiskt ("AUTO") "Nattläge" när omgivande ljusförhållanden dämpas. Light/Contrast Color Sync Remote Light White Yes Remote Contrast No Night Time Mode Yes Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". Ställa in enheterna Menyalternativet "Enheter" ändrar visningen av måttenheterna till engelskt ("Eng") eller metriskt ("Met") och hastigheten till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Enheter". swe 19

24 INSTÄLLNINGAR 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Units" (enheter). Settings Light/Contrast Units Screen Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att ändra skärmenheterna till engelska ("Eng") eller metriska ("Met"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera enheten "Hastighet". 20 swe

25 INSTÄLLNINGAR 7. Tryck på ""-knappen för att ändra hastighetsenheterna till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Enheter". Tillgängliga skärmar På menyn "Screens" (skärmar) kan skärmar öppnas och stängas. Undermenyn "Full Screens" (helskärmar) har åtta helskärmar som kan öppnas och stängas. Inom undermenyn "Full Screens" finns det dessutom upp till fem "Tri Data" (trippeldata) och "Double Screens" (dubbelskärmar) som kan modifieras av användaren. Skärmar som är avstängda eller öppna har också en direkt relation till de olika skärmarna i framdrivnings- och båtmenyerna, och de är beroende av motorpaketet som stöder de olika givarna. Helskärmar Tri data Dubbelskärm EKO-skärm Systemkontroll Analogt varvtal/min Analog hastighet Trim och varvtal Topphastighet Vatteninformation Oljeinformation Bränsletryck Volt och timmar Bränsleåtgång Djup Styrningsläge Turboladdartryck Trimroder GPS-data Vägpunkt Troll-reglage Smart Tow Generator Skärmsynkronisering Favoritbilder Öppna skärmarna HELSKÄRMSALTERNATIV 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". swe 21

26 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Skärmar". 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Skärmar". Settings Light/Contrast Units Screens Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] swe

27 INSTÄLLNINGAR 5. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Full Screens" (helskärmar). Screens Full Screens Tri Data Double Screen ECO Screen No Sys Check No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Speed" (hastighet) ("Yes") (ja) eller avaktivera alternativet ("No") (nej). Full Screens Speed Yes Depth No Air Temp No Coolant Temp No Clock No [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Djup". swe 23

28 INSTÄLLNINGAR 8. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Depth" (djup) ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes No No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Air Temp" (lufttemperatur). 10. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Air Temp" ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes Yes No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Kylvätsketemperatur". 24 swe

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 i 2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 ii INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna...1 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor

Läs mer

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i swe i 2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411 ii swe Produktöversikt Produktidentifiering av systemets varvräknare och hastighetsmätare... 1 Systemvarvräknare/hastighetsmätare

Läs mer

DTS. SC5000 System View. Version 1.XX Bruksanvisning

DTS. SC5000 System View. Version 1.XX Bruksanvisning DTS SC5000 System View Version 1.XX Bruksanvisning 2002 Mercury Marine 90-888937K JUNI 2002 INNEHÅLL Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Att komma igång Start av System View Displayskärmar Ursprunglig installationskalibrering

Läs mer

Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok

Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok DENNA HANDBOK AVHANDLAR MERCURY SC1000 SYSTEM TACH, SC1000 SYSTEM SPEED OCH SC1000 SYSTEM MONITOR DRIFT /VARNINGSSYSTEM, OCH MÅSTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Manual 022. Kättingräknare Oceanic

Manual 022. Kättingräknare Oceanic Manual 022 Kättingräknare Oceanic Kättingräknaren OCEANIC visar längden på kätting som hissas upp eller ner, uttryckt i meter eller fot och hastigheten av densamma. Teknisk info: Sändare Uppladdningsbart

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

DENNA HANDBOK BESKRIVER DE SMARTCRAFT- MÄTARSYSTEM SOM FINNS FÖR DIN BÅT

DENNA HANDBOK BESKRIVER DE SMARTCRAFT- MÄTARSYSTEM SOM FINNS FÖR DIN BÅT Bruksanvisning DENNA HANDBOK BESKRIVER DE SMARTCRAFT- MÄTARSYSTEM SOM FINNS FÖR DIN BÅT 2003, Mercury Marine 90-10229K23 203 0 PRODUKTIDENTIFIERING För båtar försedda med SmartCraft- mätarsystem tittar

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator.

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Illustration 1: CarbonRegulator Egenskaper: Blå aqua LEDs för presentation av ph Användarvänlig och enkel

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

SmartCraft. Smart: Smartare: Smartast: SC100 System Links: Systemets konfiguration varierar beroende på applikationen. Men en god tumregel är:

SmartCraft. Smart: Smartare: Smartast: SC100 System Links: Systemets konfiguration varierar beroende på applikationen. Men en god tumregel är: 76 SmartCraft Underrättelser för sjöfarande Oavsett vilken sorts båtliv just du ägnar dig åt så finns det vissa saker som alla har gemensamt, du vill kunna känna dig lugn och säker, du vill veta vad som

Läs mer

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 SE Snabbguide Joystick DX2 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Instruktionsmanual. svenska. Code sve 1

Instruktionsmanual. svenska. Code sve 1 Instruktionsmanual svenska Code 0000136897 sve 1 FÖRPACKNINGSINNEHÅLL A) Basic ASTRALPOOL ph/redox kontrollsystem B) PVC slang Crystal 4x6 (2 m) C) Polyetylen slang (3m) D) Monteringsskruvar (Ф= 6 mm)

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG Snabbreferens VT30 TPM-SERVICEVERKTYG VT30 Kundtjänst 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-SE2 QRG3814d INNEHÅLL Avsnitt A ALLMÄN BESKRIVNING A1 Framsida sidan 3/10 A2 Strömförsörjning sidan

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

2013 Mercury Marine SC 1000 varvräknare/hastighetsmätare -8M swe i

2013 Mercury Marine SC 1000 varvräknare/hastighetsmätare -8M swe i swe i 2013 Mercury Marine SC 1000 varvräknare/hastighetsmätare -8M0086726 813 ii swe Produktöversikt Grundläggande drift och funktioner... 1 Den automatiska detekteringsfunktionen... 1 Master återställning...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer