2012 Mercury Marine MercMonitor version M swe i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i"

Transkript

1 swe i 2012 Mercury Marine MercMonitor version M

2 ii swe

3 Allmän information Grundläggande drift och funktioner... 1 Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna... 2 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor gatewayprotokoll... 5 Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft nätverk... 7 Den automatiska detekteringsfunktionen... 7 Larmvarningar med beskrivande text... 8 Identifiering och användning av skärmkategorierna Inställningar Använda menyalternativen Ljus och Kontrast Ställa in enheterna Tillgängliga skärmar Öppna skärmarna Ställa in trim Ställa in tankarna Ställa in larmen Ställa in externa givare Ställa in förskjutningar Ställa klockan Smart Tow inställningar Ekonomiinställningar (EKO) Ställa in systemet Återställa mätaren till standardinställningar Gateway inställningar Hjälpmenyn Framdrivningsmenyn Använda framdrivningsskärmarna Tillgängliga framdrivningsskärmar Troll reglageskärmen Vattenskärmen Oljeskärmen Skärmen Topphastighet Skärmen Bränsletryck Skärmen Varvtalssynkronisering Motorns plats bränsleförbrukning Dubbelskärm Skärmen Analog varvräknare Skärmen Analog hastighetsmätare Skärmen Volt/timmar Skärmen Turboladdartryck Skärmen Trimsynkronisering Skärmen Trim Skärmen Trim/roder Smart Tow swe iii

4 Båtmenyn Använda båtskärmarna Tillgängliga båtskärmar Ekonomiskärmen (EKO) Skärm för ruttupgifter Skärmen Generator Skärmen Intervall Skärmen Trim Tankar Skärmen Trimroder Skärmen GPS Skärmen Till vägpunkt Skärmen Styrning Skärmen Djup Helskärmar Funktioner och alternativ för Helskärm Underhållsskärmen Favoritskärmar Funktioner och alternativ för Favoritskärmar Larm Skärmen Larm Hjälp för ägaren Lokal reparationsservice Service i andra områden än där du bor Frågor angående reservdelar och tillbehör Servicehjälp Mercury Marines servicekontor Beställa dokumentation iv swe

5 ALLMÄN INFORMATION Grundläggande drift och funktioner VIKTIGT! MercMonitor version 6.0 kan assimileras i många olika motorkonfigurationer; från en enda utombordsmotor med låg effekt till en båt med flera motorer och flera stationer samt med digital gas och växel. Det kan finnas en del mätfunktioner, skärmar, driftsfunktioner och varningar som inte gäller ditt motorpaketet. En del skärmar kan vara påslagna utan att visa ändringar på skärmen. Kontakta återförsäljaren för en förklaring om vilken information som kan visas om ditt motorpaket. Igångsättning: Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Belysning: Justerar mätarens ljusstyrka och kontrast. Knappar: -knappen används vid val av informationsskärmar. "+"- och " "-knapparna används för inställning av varvtal för farthållare, accelerationsreglage och mätarkalibreringar. Håll ned -knappen i tre till fem sekunder om du vill gå tillbaka till föregående skärm. Farthållare: Ställer in och reglerar motorvarvet för marschfart. Accelerationsreglage: Reglerar hastigheten vid acceleration från tomgång till marschfart. Motorns övervakningssystem: Övervakar motorns kritiska givare för tidig problemindikation. Systemet svarar på ett problem genom att minska motorvarvet och varna föraren om en potentiellt farlig situation. Varningssystem: Systemet avger en varningssignal och visar varningen "AL" i det högra hörnet av huvudmenyskärmen. Larmskärmen öppnas, en varningsikon blinkar i mitten av skärmen och "AL" blinkar längst upp till höger på skärmen. Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande texten. VIKTIGT! Tillvalsgivare som t.ex. djup-, bränsle-, skovelhjul och styrvinkel ska alltid anslutas till styrbords motor vid användning av SmartCraft-mätare version 4.0 eller senare. SYSTEMKONTROLL Systemkontrollskärmen visas efter framstartskärmen. Detta alternativ måste vara aktivt för att du ska kunna se den. Beroende på det installerad motorpaketet, så visas på systemkontrollskärmen batteriets övergripande tillstånd och tillstånden för vissa andra givare som är viktiga för motorpaketet. Komponentbeskrivningen visas på vänster sida av monitorn, med motsvarande ikon en aning till höger, samt en ikon i rörelse till höger visar vad som kontrolleras. När den kontrollerade komponenten visas vara i gott skick så ändras ikonen i rörelse till OK. Om systemkontrollen identifierar ett problem så ändras ikonen i rörelse till en varningsikon. Du kan hoppa över systemkontrollen genom att trycka på -knappen. a Sys Check Battery Oil Psi Water Psi Water Temp Maintenance [ SKIP ] OK OK! b c d e a - b - c - d - e - Komponentbeskrivning Motsvarande ikon Systemkontroll OK Varningsikon efter systemkontroll Ikon i rörelse Efter det systemkontrollen är fullgjord och inga problem identifierats, återgår monitorskärmen till den sista skärmen som visades innan tändningslåset slogs av. Om ett problem identifierats så visas larmskärmen. Se Larmvarningar med beskrivande text. swe 1

6 ALLMÄN INFORMATION PRODUKTER MED UTSLÄPPSKONTROLL Efter det tändningen slagits på visas på framstartskärmen mätarens namn, dess nivå och programvaruversionen under ca två sekunder. Uppe till vänster på skärmen visas även en liten motorikon. Ikonen visar att motorpaketet har en utsläppskontrolldiagnostik ombord, s.k. OBD. Ikonen visas endast under nyckel-upp-processen utom när ett systemfel detekteras. När ett OBD-fel detekteras så visas OBD-ikonen uppe till vänster på alla systemskärmar. OBD-ikon Beskrivning av MercMonitor Gateway-modellerna Det finns fyra MercMonitor-gatewaymodeller; basmodellen med nio gatewayfunktioner, Smart Towmodellen med 20 gatewayfunktioner, Smart Tow Pro-modellen med 25 gatewayfunktioner (inkluderar en GPS-puck) och Gateway Premier-modellen med 25 gatewayfunktioner. Varje modell använder NMEA och J1939-programvarugränssnittet som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program. Varje motor måste ha sin egen gatewaymonitor när basmodellen eller Smart Tow-modellen används. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kan kommunicera och tillhandahålla NMEA 2000/J11939 med fyra motorer eller mindre. Skärmen för Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna visar data för en motor. Premier har inte Smart Tow Pro-styrkapacitet. NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds Basmodellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. 1. NMEA 2000 väntar på certifiering. 2 swe

7 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow-modellen (en motor, möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitorskärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet swe 3

8 ALLMÄN INFORMATION Smart Tow Pro-modell med GPS-puck (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) 4 swe

9 ALLMÄN INFORMATION Gateway Premier (fyra motorer eller mindre med möjlighet att välja stöd för NMEA 2000) (inkluderar Smart Tow) NMEA 2000 och J1939 in/ut stöds NMEA 2000 endast in/ut stöds (endast) R/min Spänning Oljetryck Kylvätsketemperatur Bränsletankens nivå i procent Bränsleflöde Körtimmar Turboladdartryck Oljetemperatur Vätskenivå i procent (bränsle 2, olja, vatten, avfall) Trimläge Vattentryck Kontroll av motorlarmet VIKTIGT! NMEA 2000/J1939 larmdata är begränsad, se MercMonitor-skärmen för beskrivande feltext. Trimroder GPS-hastighet/COG/latitud, longitud (endast in) Djup Saltvattentemperatur Skovelhjulets hastighet Pitothastighet Rodervinkel Växeltryck (CMD diesel) Växeltemperatur (CMD diesel) Bränsletryck Volym (engelska eller metriska) Beskrivning av acceptansen för MercMonitor-gatewayprotokoll Gateway är ett programgränssnitt som möjliggör eller styr åtkomsten till andra program via ett NMEA eller J1939-protokoll, ett stamnät för kommunikation för att dela information. Programmet kan skicka (TX) information till och ta emot (RX) information från olika PGN-produkter (parameter group number). swe 5

10 ALLMÄN INFORMATION Gateway-lägen Skicka (TX) Skickar motordata till NMEA 2000/J1939-kompatibla skärmenheter. Bas- och Smart Tow-modellerna kräver en MercMonitor per motor. Gateway Premier- och Smart Tow Pro-modellerna kräver bara en MercMonitor per båt för att skicka data för flera motorer till flerfunktionsskärmar (MFD) via NMEA 2000/J1939-protokollet. MercMonitor visar bara en motor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier). Ta emot (RX) Tar emot data från NMEA 2000/ J1939-kompatibla motorer. Varje motor kräver sin egen MercMonitor oavsett modell (basmodell, Smart Tow, Smart Tow Pro, Gateway Premier) Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Märkvarvtal Statisk motorparameter /0x1F20A RX/TX Kylvätsketryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Hastighet Över vatten Hastighet /0x1F503 RX/TX R/min Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Spänning Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Kylvätsketemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränsletryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Bränslenivå Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsletankens storlek Vätskenivå /0x1F211 RX/TX Bränsleflöde Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetryck Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Oljetemperatur Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Växeltemperatur Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Växeltryck Transmission dynamisk /0x1F205 RX/TX Turboladdartryck Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Trimläge Motorparametrar snabb uppdatering /0x1F200 RX/TX Rodervinkel Roder /0x1F10D RX/TX Djup Djup /0x1F50B RX/TX Djupförskjutning Djup /0x1F50B RX/TX Saltvattenstemperatur Miljöparametrar /0x1FD06 RX/TX Körtimmar Snabba dynamiska motorparametrar /0x1F201 RX/TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) /0xEE00 RX/TX Larmdata Kontroll av motorn /0x1F201 RX/TX Trimroder Status för liten båt /0x1FE10 RX/TX 6 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till NMEA 2000 Signal PGN-namn NMEA 2000 PGN Läge Markkurs COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX Markfart COG och SOG snabb uppdatering /0x9F802 RX GPS-position Position snabb uppdatering /0x1F801 RX Batteri Batteristatus /0x1F214 RX/TX Produkter som är kompatibla med Mercury motordata till J1939 Signal PGN-namn J1939 PGN Läge R/min Elektronisk motorstyrenhet nr /0xF004 TX Spänning Elektrisk ström till fordon 65271/0xFEF7 TX Kylvätsketemperatur Motortemperatur nr /0xFEEE TX Bränslenivå Instrumentpanelsskärm 65276/0xFEFC TX Bränsleförbrukning Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Bränsleflöde Bränsleekonomi (vätska) 65266/0xFEF2 TX Oljetryck Motorvätskenivå/tryck nr /0xFEEF TX Turboladdartryck Inlopps-/utloppsskick 65270/0xFEF6 TX Körtimmar Totalt antal motordrifttimmar 65253/0xFEE5 TX Tillverkar-ID Adressfordran (0 x 90 = Mercury) 61182/0xEEFE TX Larmdata (Stöd för diagnostiskt meddelande) Kontrollera motorn 65226/0xFECA TX Line-Line AC RMS volt Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX AC RMS-frekvens Genomsnittlig generatorinställning 65030/0xFE06 RX/TX Anslutning till ett nätverk som inte är ett SmartCraft-nätverk Om MercMonitor används i ett nätverksprogram som inte är ett SmartCraft måste MercMonitor-gatewayen vara inställd på "ta emot". Om inte gatewayen ställs in på "Ta emot" kommer flera fel att uppstå som inte kan rättas till. Om gatewayen ändras till "Ta emot" raderas felen. Menysökvägen för att ställa in gatewayen på "Ta emot" är: Huvudmeny > Inställningar > Gateway > Gateway. Den automatiska detekteringsfunktionen SmartCraft-monitorn har en automatisk detekteringsfunktion. Denna funktion känner automatiskt av vilken motortyp som används och konfigurerar mätaren så att den passar den motortypen. swe 7

12 ALLMÄN INFORMATION Vid första igångsättning av en mätare eller efter en återställning till fabriksinställningarna, visar mätaren "AUTODETECT". Tryck på knappen för att starta den automatiska detekteringsfunktionen så fastställer mätaren motortypen. Härigenom förinställs dataövervakningsskärmarna så att den initiala installationen blir enklare. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS TO START Om mätaren visar varningen: "INGEN STYRBORDSMOTOR" eller "FLERA STYRBORDSMOTORER" måste motorns plats (babord och styrbord) väljas av en auktoriserad återförsäljare som har datordiagnosinstrumentet. Larmvarningar med beskrivande text VIKTIGT! Larmvarningar och beskrivande feltext finns endast på MercMonitor-skärmen. NMEA 2000/J1939- gateway är bgränsad till sju larmfunktioner. OBS! Varningsskärmar med ett beskrivande textlarm som visas på Gen I-motorer (2007) och nyare motorer.! Alarms AL a a - b - c - Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text System! b [EXIT] [SHOW] c När ett problem identifieras visas "AL"-larmet och ett popupfönster med larmets plats och felnummer visas. Den felaktiga komponenten eller varningen beskrivs i texten. Tryck på "+"-knappen för mer information. På den här skärmen finns en detaljerad beskrivning av feltexten. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. 8 swe

13 ALLMÄN INFORMATION Larmmeddelandet visas tills " "-knappen trycks in. Varningsskärmen stängs med den här åtgärden. Om det finns flera larm kan du trycka på ""-knappen för att visa nästa varningsskärm. Om problemet kan orsaka omedelbar motorskada, svarar motorns övervakningssystem på problemet genom att begränsa motoreffekten. Minska omedelbart gasen till tomgång och se varningsmeddelandena. Om ""-knappen trycks till en annan skärm, kommer den blinkande larmsignalen "AL" att dyka upp i övre högra hörnet och indikera att ett problem kvarstår. Se motsvarande servicemanual för ytterligare förklaring av problemet och vilken korrekt åtgärd som skall vidtagas. VISA BESKRIVANDE TEXT 1. När ett problem identifieras blinkar larmet "AL" på skärmen och ett popup-fönster visar systemet där felet finns, felkoden och vilken komponent som identifieras som ett problem.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition> a b a - b - Systemfel och kod Komponent [EXIT] [NEXT] [MORE] Tryck på "+"-knappen för att visa den beskrivande varningstexten. Den identifierade komponenten förstoras och ytterligare text som beskriver felet visas.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <Ignition coil is not working properly> a b a - b - Systemfel och kod Ytterligare text som beskriver felet [EXIT] [NEXT] [ACTION] swe 9

14 ALLMÄN INFORMATION 3. Tryck på "+"-knappen för att visa de beskrivande rekommenderade åtgärderna att fortsätta med.! Alarms AL STBD Sys Fault 57 <See Dealer Soon> a b a - b - Systemfel och kod Rekommenderad åtgärd [EXIT] [NEXT] [BACK] Tryck på "+"-knappen för att gå tillbaka till komponentidentifieringen eller tryck på ""-knappen för att visa nästa beskrivande varningstext. 5. Tryck på " "-knappen för att stänga larmskärmen. LARMVARNINGAR FÖR UTSLÄPPSKONTROLL MED BESKRIVANDE TEXT När ett problem upptäckts med utsläppskontrollsystemet så visas ett popupfönster med ett blinkande AL uppe till höger och en motorikon uppe till vänster, "OBD Service Soon (OBD-service snart)" och en stor motorikon visas på skärmen. Skärmen blinkar mellan två larmskärmar. Om du trycker på " "-knappen medan denna skärm visas så tas du tillbaka till den sista visade skärmen på monitorn. a! Alarms AL OBD Service Soon b c a - b - c - Motorikon Blinkande "AL" OBD Service Soon (OBD-service snart) [EXIT] swe

15 ALLMÄN INFORMATION 1. Den andra blinkande larmskärmen visar motorns OBD-ikon, den blinkande "AL"-symbolen och varningsikonen. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL System! b c a - b - c - d - OBD-ikon Blinkande "AL"-larm Blinkande varningsikon "+"-knappen för att visa beskrivande text [EXIT] [SHOW] d 2. På skärmen visas motorns plats, systemfelkodnumret och en beskrivning av den defekta komponenten. Tryck på "+"-knappen för mer information. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Engine Sensor> b c a - b - c - Motorläge Felkod Felbeskrivning [EXIT] [MORE] swe 11

16 ALLMÄN INFORMATION 3. En detaljerad beskrivning av den felade komponenter ges. Tryck på "+"-knappen för att visa vilken åtgärd som krävs. a! Alarms AL STB Sys Fault 115 <Exhaust Oxygen Sensor is not working properly> a - b - Detaljerad beskrivning av den defekta komponenten "+"-knappen för att visa krävd åtgärd [EXIT] [ACTION] b NMEA 2000/J1939 GATEWAY-LARM Kontrollera motorn Över temperatur Vatten i bränslet (WIF) Vattentryck Lågt oljetryck Låg systemspänning Motorkommunikationsfel Identifiering och användning av skärmkategorierna Monitorn visar motor- och båtinformation på olika skärmar. Dessa skärmar kan väljas att bli favoriter som blinkar på skärmen under en specifik tid. Med menyalternativet "Inställningar" kan skärmarna tändas och släckas. Menyalternativet "Inställningar" gör det även möjligt att kalibrera monitorn till många olika givare som t.ex. bränsle, trim, trimroder och styrning för att nämna några. "Framdrivning" innehåller alla skärmar som hör samman med framdrivningssystemet, trim, motorprestanda, troll-reglage och Smart Tow. "Båt" innehåller alla skärmar som hänför sig till bränsleförbrukning, tanknivåer, trimroder, GPS-data, styrposition och annat, t.ex. generatorer. "Helskärmar" visar diverse information från framdrivnings- och båtmenyn med stora lättlästa bokstäver. Helskärmsmenyn visar även information som "Tri Data". Det finns fem "Tri Data"-skärmar. "Favoriter" är specifika skärmar som föraren valt ska visas snabbt. Favoriterna förblir på skärmen under en specifik tidsperiod. Denna period kan vara mellan en sekund och 30 sekunder eller slås AV för manuell manövrering genom skärmarna. Totalt nio skärmar kan väljas på menyn "Propulsion" (famdrivning), "Vessel" (båt) eller "Full Screens" (helskärmar). Tryck på och håll in knapparna " " och "+" samtidigt i tre till fem sekunder för att lägga till skärmen i menyn med favoriter. "Larm" visar information om platsen, identifierar och rekommenderar en korrigerande åtgärd för alla varningslarm. Ha kategorin "Larm" öppen och tryck på knappen "+" för mer detaljerad beskrivande text om felet. Tryck på knappen "+" igen för att läsa om den rekommenderade korrigerande åtgärden. Tryck på ""-knappen för att visa nästa fel eller tryck på knappen " " för att stänga skärmen "Larm" med beskrivande text. 12 swe

17 ALLMÄN INFORMATION "Settings" (inställningar) kan användaren slå på och av skärmar, välja en mätningstyp (knop, kilometer, miles), välja en skärmfärg, justera kontrasten och ljusstyrkan för skärmen, välja att visa en digital eller analog klocka, justera och korrigera en mängd olika givarparametrar (tankar, trim, trimroder), aktivera ett GPS-gränssnitt med mätaren, ge mätaren ett specifikt namn (högst 14 bokstäver) och återställa mätaren till fabriksinställningar. swe 13

18 INSTÄLLNINGAR Använda menyalternativen Ljus och Kontrast 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Ljus/kontrast". KONTRAST 1. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Kontrast". 2. Tryck på knappen " " eller "+" för att redigera skärmens kontrastnivå. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [SAVE] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara kontrastinställningen. 4. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". LJUSSTYRKA 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Ljusstyrka". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens ljusstyrka. 14 swe

19 INSTÄLLNINGAR 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att ändra skärmens ljusstyrka. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara ljusstyrkeinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". SKÄRMFÄRG Skärmens bakgrundsfärg kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla skärmfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Skärmfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera skärmens färg. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för skärmens färg. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara skärmfärgsinställningen. swe 15

20 INSTÄLLNINGAR 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". KNAPPFÄRG Knappfärgen på " ", "+" och "" kan ändras till röd, blå, grön, vit, gul, lila och isblå. Alla knappfärger kan väljas så att de visas i ca. 15 sekunder vardera. Efter 15 sekunder bleknar färgen och ändras till nästa färg. Detta kallas att färgen "böljar". 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Knappfärg". 2. Tryck på ""-knappen för att redigera knappfärgerna. 3. Tryck på knappen " " eller "+" för att välja en färg eller "bölja" för färgen på knapparna. Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att spara knappfärgsinställningen. 5. Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FÄRGSYNKRONISERING I funktionen "Färgsynkronisering" väljs samma färg för bakgrundsbelysningen och knapparna. Om färgsynkronisering aktiveras ("Ja") stängs funktionen "Knappfärg" av. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Färgsynkronisering". 16 swe

21 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Contrast Brightness Display Color Button Color Color Sync Blue White No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". FJÄRRBELYSNING Med funktionen "Fjärrbelysning" kan man styra all mätarbelysning på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr ljusstyrka, skärmfärg, knappfärg och nattläge. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrbelysningsfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrbelysning". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". swe 17

22 FJÄRRKONTRAST INSTÄLLNINGAR Med funktionen "Fjärrkontrast" kan man styra kontrasten på alla mätare på skärmarna från vilken skärmmätare som helst. Den här funktionen styr endast kontrasten. Två eller fler skärmmätare måste ha den här funktionen aktiverad för att fjärrkontrastfunktionen ska fungera. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Fjärrkontrast". 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Light/Contrast Color Sync Yes Remote Light Yes Remote Contrast No Night Time Mode No Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". NATTLÄGE "Nattläge" mörkar skärmen och ändrar bokstäverna och siffrorna till den färg som valts. När det här läget är aktiverat dämpas bakgrundsbelysningen på mätaren avsevärt. 1. Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Nattläge". 18 swe

23 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Ett tredje alternativ väljer automatiskt ("AUTO") "Nattläge" när omgivande ljusförhållanden dämpas. Light/Contrast Color Sync Remote Light White Yes Remote Contrast No Night Time Mode Yes Exit [DOWN] [EDIT] [ UP ] Avsluta menyn "ljus/kontrast" genom att trycka på knappen " " eller "+" för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Ljus/kontrast". Ställa in enheterna Menyalternativet "Enheter" ändrar visningen av måttenheterna till engelskt ("Eng") eller metriskt ("Met") och hastigheten till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Enheter". swe 19

24 INSTÄLLNINGAR 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Units" (enheter). Settings Light/Contrast Units Screen Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att ändra skärmenheterna till engelska ("Eng") eller metriska ("Met"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera enheten "Hastighet". 20 swe

25 INSTÄLLNINGAR 7. Tryck på ""-knappen för att ändra hastighetsenheterna till miles per timme ("MPH"), kilometer per timme ("KMH") eller knop ("KN"). Units Display Speed Exit Eng MPH [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Avsluta". Tryck på ""-knappen för att avsluta menyn "Enheter". Tillgängliga skärmar På menyn "Screens" (skärmar) kan skärmar öppnas och stängas. Undermenyn "Full Screens" (helskärmar) har åtta helskärmar som kan öppnas och stängas. Inom undermenyn "Full Screens" finns det dessutom upp till fem "Tri Data" (trippeldata) och "Double Screens" (dubbelskärmar) som kan modifieras av användaren. Skärmar som är avstängda eller öppna har också en direkt relation till de olika skärmarna i framdrivnings- och båtmenyerna, och de är beroende av motorpaketet som stöder de olika givarna. Helskärmar Tri data Dubbelskärm EKO-skärm Systemkontroll Analogt varvtal/min Analog hastighet Trim och varvtal Topphastighet Vatteninformation Oljeinformation Bränsletryck Volt och timmar Bränsleåtgång Djup Styrningsläge Turboladdartryck Trimroder GPS-data Vägpunkt Troll-reglage Smart Tow Generator Skärmsynkronisering Favoritbilder Öppna skärmarna HELSKÄRMSALTERNATIV 1. Ha "Huvudmeny" öppen och tryck på knappen " " eller "+" för att markera menyn "Inställningar". swe 21

26 INSTÄLLNINGAR 2. Tryck på ""-knappen för att öppna menyn "Settings" (inställningar).! Main Menu Propulsion / ST Vessel Favorites Alarms Settings Tryck på " "-knappen för att markera menyn "Skärmar". 4. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Skärmar". Settings Light/Contrast Units Screens Trim Tanks [DOWN] [EDIT] [ UP ] swe

27 INSTÄLLNINGAR 5. Tryck på ""-knappen för att redigera menyn "Full Screens" (helskärmar). Screens Full Screens Tri Data Double Screen ECO Screen No Sys Check No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Speed" (hastighet) ("Yes") (ja) eller avaktivera alternativet ("No") (nej). Full Screens Speed Yes Depth No Air Temp No Coolant Temp No Clock No [DOWN] [EDIT] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Djup". swe 23

28 INSTÄLLNINGAR 8. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Depth" (djup) ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes No No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Air Temp" (lufttemperatur). 10. Tryck på ""-knappen för att aktivera alternativet "Air Temp" ("Ja") eller avaktivera alternativet ("Nej"). Full Screens Speed Depth Air Temp Coolant Temp Yes Yes Yes No Clock No [DOWN] [EDIT] [ UP ] Tryck på " "-knappen för att markera alternativet "Kylvätsketemperatur". 24 swe

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 i 2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 ii INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna...1 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor

Läs mer

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i swe i 2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411 ii swe Produktöversikt Produktidentifiering av systemets varvräknare och hastighetsmätare... 1 Systemvarvräknare/hastighetsmätare

Läs mer

Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok

Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok DENNA HANDBOK AVHANDLAR MERCURY SC1000 SYSTEM TACH, SC1000 SYSTEM SPEED OCH SC1000 SYSTEM MONITOR DRIFT /VARNINGSSYSTEM, OCH MÅSTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG Snabbreferens VT30 TPM-SERVICEVERKTYG VT30 Kundtjänst 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-SE2 QRG3814d INNEHÅLL Avsnitt A ALLMÄN BESKRIVNING A1 Framsida sidan 3/10 A2 Strömförsörjning sidan

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer