Eva Matsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-27 Eva Matsson"

Transkript

1 Årets viktiga händelser Stadsbiblioteket Besöken på stadsbiblioteket har under flera år haft en vikande tendens. Detta året har besöken ökat och beräknas nå den nivå var 2009, närmare besök. Glädjande är att många söker sig till biblioteken för att göra så mycket mer än att låna. Planering för nya Skiljebo bibliotek som öppnar 2015 har pågått under hela En vision har utarbetades av en grupp medarbetare, med måttot samverkan, delaktighet, närhet. Vid visionsarbetet fanns en stor delaktighet från boende i området. En samverkansprocess med personal från biblioteket och Hjärtpunkt Skiljebo har nu påbörjats. Utredning pågår för att Skiljebo bibliotek ska bli det första s k meröppna biblioteket i Västerås. Inredningsarkitekt ska nu påbörja gestaltningen av lokalen. Bokbussens bas har flyttats till Bäckby bibliotek. Personal och medier har flyttat och en upphandling av tjänst för bokbusschaufförer gjordes under året. Chaufförer från Axelssons turisttrafik kör bussen sedan 1 oktober. Under kommande år planeras en förändring av bokbussverksamheten med bl a mer flexibilitet för att finnas på fler platser och på andra dagar/tidpunkter. Biblioteket har påbörjat omflyttningen till stadens IT-nät. Det innebär en ny IT-miljö för både personal och besökare. Omläggningen är delvis genomförd och förberedelser för det resterande arbetet pågår. Personalen har ny utrustning samt når Insidan och moderna program. Det trådlösa nätverket Arosnet är installerat i biblioteken för allmänheten och personal. Några medarbetare och chef från stadsbiblioteket har tillsammans med IDA-enheten och BUF deltagit i ELLA, ett EU-projekt med deltagare från 5 länder. Under 2014 har resor gjorts till England och Ungern med mycket givande studiebesök och erfarenhetsutbyte. I projektet utarbetades tillsammans med de andra deltagarna exempel på best-practice i arbetet med mångkultur och personer med särskilt stöd. Bibliotekssamverkan nationellt och regionalt blir allt viktigare. Kungliga biblioteket har av regeringen fått ett samordningsansvar för alla offentliga bibliotek i landet. Vi deltar i den inflytandestruktur som Kungliga biblioteket ansvarar för. Planering pågår för att ingå i den nationella bibliotekskatalogen Libris och från januari 2015 registreras Västerås stadsbiblioteks inköp i Libriskatalogen. Medarbetare deltar också i olika kollegiala nätverk, med fokus på t ex webb, stiftsbibliotek, tidskrifter, ledarskap. Upphandling av böcker och andra medier tillsammans med andra kommuners bibliotek har gett bra villkor för inköp. Under året har vi verkat för att en utvecklad samverkan ska ske mellan biblioteken i Västmanland. Detta förslag togs med i den Regionala kulturplanen för Fler exempel på åtgärder för utveckling 2015: Prioritera läsfrämjande arbete i olika projekt och ordinarie verksamhet Arbeta med olika aktiviteter för ökad digital delaktighet Fortsatt fokus på programverksamhet i nya former för både vuxna och barn Ny teknisk plattform och modell för e-boksutlåning Bäckby bibliotek byggs om med möjlighet till större samverkan i Bäckbyhuset, eventuellt som meröppet bibliotek. Åtgärder som bygger på Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås. Göra det digitala biblioteket mer synligt i de fysiska lokalerna Förnya biblioteksmiljöerna med attraktiv och ändamålsenlig inredning Eva Matsson

2 Årets viktiga händelser Kulturskolan Under året har flera internationella projekt genomförts. Under sommaren åkte Västerås youth marching band och tillsammans med Västerås ungdomsstorband till en blåsorkesterfestival i Lido di Jesolo, Italien. Elever från teaterlinjen deltog under sommaren i ett internationellt teaterprojekt i Skottland. Eleverna som var från sju olika länder skapade tillsammans en teaterföreställning som spelades i samband med en stor ungdomsteaterfestival i Edinburgh. Piano och dragspelselever besökte under våren kulturskolor i St Petersburg. Eleverna fick bl.a. delta i masterclass, spela gemensamma konserter med ryska elever. För tredje året i rad inbjöds internationella gästlärare/koreografer att undervisa våra danselever Eleverna fick lära sig en specialkoreografi som de senare kunde visa upp på vår årliga dansföreställning. Våra danslärare fick även som kompetensutveckling exklusiva workshops. Rockkören som drivs som ett samarbete mellan Kulturskolan, Kulturcentrum och Landstinget Västmanland har blivit en stor succé. Ca 200 seniorer träffas varje måndag för att sjunga rockklassiker under ledning av lärare från Kulturskolan. Kören har under året gjort fler bejublade framträdanden, speciellt kan nämnas körens egen konsert som fyllde hela Carlforsska aula med publik. Körens kompband består av elever från Kulturskolan. Teaterlinjen spelade under våren två uppsättningar förlagda till länsteatern. Vi deltog framgångsrikt med dessa två uppsättning i Riksteaterns nationella projekt LÄNK. Projektet har till syfte att vara en länk mellan mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Men också att skapa nya pjäser för unga teatergrupper. Kulturskolan har även under året arbetat med ett stort internt utvecklingsarbete, En ny värdgrund för verksamheten har arbetats fram i ett antal gemensamma workshops. En kommunikationsplan för hur vi ska kommunicera vår verksamhete till olika identifierade målgrupper skapats och kommer att sjösättas under Vi arbetar sedan höstterminen med ett utvecklingsprojekt som vi kallar tvärlär som går ut på att genom diskssionsgrupper föra över kompetens mellan lärare i syfte att öka kompetensen inom olika specifika verksamhetsnära områden. Möjlighet finns även inom tvärlär att genomföra kollegial spegling dvs. följa varandras lektioner för att sedan föra utvecklande samtal om varandras undervisning. Kulturskolan har även ansökt om medel från sociala resursfonden för en musikvägledare. Syftet med den tjänsten är att vägledaren ska knyta personliga kontakter med elever på för kulturskolan underrepresenterade områden/skolor och på så sätt erbjuda intresserade elever en möjlighet att få hjälp i sin musikaliska utveckling. Musik- och kulturskolorna i Västmanland har under flera år utvecklat ett fördjupat samarbete. Detta har resulterat i bl.a. gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, studieresor och nätverksbyggande mellan de olika skolorna samt ett antal olika kulturprojekt där barn och ungdomar från länet träffas och musicerar tillsammans. Samarbetet går under samlingsnamnet regional kulturskola i Västmanland och är ett av de prioriterade utvecklingsområdena i Västmanlands regionala kulturplan. Målen för projektet är att: Öka samverkan för att bättre möta elevernas krav och förväntningar. Gemensamt stärka musik- och kulturskolornas ämnen bl.a. film, bild, dans, teater och musik som uttrycksformer för barn och unga. Verka för att musik- och kulturskolorna i regionen behåller och stärker kompetensen hos lärare och övrig personal. Lyfta musik- och kulturskolan roll som samhälls- och demokratibyggare. Mats Widelund

3 Årets viktiga händelser Västerås konstmuseum Mötesplatsen Karlsgatan 2 Samarbetet med Västmanlands läns museum utvecklas. Under året har ett Artist in residence med musiker Torbjörn Grass avslutats. Besökssiffrorna för båda museerna är fortfarande mycket bra, när verksamheterna går in på sitt femte år på Karlsgatan. Samverkan med lokala konstlivet, bl a konstnärsgrupper som KRO-mitt och föreningen YTAN har påbörjats. Samarbete med kulturstiftelsen Arty pågår. Samverkan med landstingets kulturutveckling i genomförande av en konferens samt speeddating för regionens konstarrangörer och konstnärer har genomförts med närmare hundra deltagare. Utställningsverksamhet Under året har Konstmuseet erbjudit ett varierat utbud av utställningar. Måleri, skulptur, teckning, grafik och video ur samlingen har visats med olika teman. Kulturstipendiater samt konstnärer med sina rötter i Västerås har visats under året.tre viktiga större utställningsprojekt: The Beginning is Always Today - samtida skandinavisk feminism i samarbete med Sörlandets kunstmuseum Kristiansand, Norge. Utställningen fick lokal och nationell press, radio och TV. Ett tu tre kom och se BARNBOK. En interaktiv utställning med plats för lek, skapande och film för barn och familjer. Med utställning av den australiensiske konstnären Shaun Tan. Under hösten visades Monika Goras lekvänliga skulpturer Jimmys i anslutning till barn- och familjetemat. Hela projektet med lördagsöppna konstlabb lockade många nya barnfamiljer. Martin Adler Ögonblick. En egen produktion med över 70 fotografier, bildspel och filmer från hela världen, av fotografen och journalisten Martin Adler. Det är första gången Martin Adlers dokumentärfotografi visas i en större utställning. Utställningen har rönt stort intresse från både besökare och nationell press, radio och TV. Konstpedagogik program visningar Konstpedagogiken har fortsatt under året tagit emot många grupper från förskola och skola. Flera skapande skola projekt har genomförts. Öppen verksamhet med Barnens konstfredagar har varit välbesökta likaså öppna konstlabb under lördagar. Under året har Konstlabbet UNG utställningar visats i Konstlabbet. Museets konstpedagoger har genomfört fortbildningar för personal inom förskolan och har medverkat i arbetet med pedagogiskt resurscentrum på Knytpunkten i Råby. Museet har tagit emot många grupper från föreningar och andra organisationer för visningar och studiecirklar. Varje vecka har introduktioner till utställningarna erbjudits. En omfattande programverksamhet har genomförts i samverkan med olika föreningar samt andra samarbetspartners. Konstsamlingen Arbetet med depositionskonsten och samlingen har utvecklats under året. Flera stora omhängningar har gjorts i kommunala lokaler som nytt demensboende på Gryta, ombyggnation av Stadsbyggnadskontoret och Rudbeckianska gymnasiet. Arbetet kräver stora insatser för att öka tillgängligheten av samlingen. Under året har en projektanställd intendent påbörjat detta arbete. Offentlig konst Arbetet med den antagna handlingsplanen för offentlig konst har påbörjats. Två nya konstprojekt har genomförts under året: Ply av Eva Hild invigdes på Vasaplan på Kulturnatten med stort publikt och medialt intresse. Jimmys av Monika Gora premiärvisades på Konstmuseet och flyttas vid årsskiftet ut i den nya Östrahamnparken. Flera konstverk har renoverats respektive flyttats för ny placering. En broschyr med konstpromenader och QR-kod för mer information har producerats. Åtgärder för utveckling Mötesplats -Karlsgatan 2: En gemensam proram/kommunikations-grupp har bildats för kommande utveckling av den gemensamma arenan. Det interaktiva konstmuseet med fokus på barn och familjer kommer att vara ett framtida utvecklingsområde i dialog med konstnärer och konstverk med ett vidgat konstbegrepp.

4 Arbetet med konstsamlingen/depositionskonst: Behoven är stora och arbetet har tidigare varit eftersatt, varför arbetet med samlingen är ett framtida stort utvecklingsområde. Arbetet med den offentliga konsten är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete med bl a kommunikationsinsatser, vård och hantering av den nya och gamla konsten i staden. Karin Levander Årets viktiga händelser Kulturverksamheterna Kulturplanen Arbetet med kulturplanen för Västerås stad är av strategisk betydelse. Den syftar till att ta fram ett långsiktigt program som anger inriktning och mål för stadens insastser inom kulturområdet. Kulturplanen har ett tidsperspektiv på de kommande åtta åren och är ett dokument som spänner över flera nämnders verksamhet. Arbetet med kulturplanen är processinriktat och det har tagit lång tid att förankra arbetet internt inom staden liksom externt inom samhället hos olika aktörer. Ett förslag förväntas presenteras för nämnden under första kvartalet Knytpunkten Invigningen och etableringen av Knytpunkten i stadsdelen Fredriksberg är en ny verksamhet som tagits i drift under Det är ett samverkansprojekt mellan kommunala verksamheter och aktörer från civilsamhället. Avsikten är att skapa en mötesplats i Fredriksberg och Råby men med verksamhet som även vänder sig till Bäckby och Pettersberg i de västra stadsdelarna. Kultur-, idrots- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva badverksamhet sommartid under tio veckor, arrangera kulturprogram i berörda stadsdelar i samverkan med lokala krafter samt att lotsa barn in i föreningsverksamhet. Målet är att inaktiva barn ska bli mer aktiva och delaktiga genom förvaltninges förebyggande arbete som både inkluderar idrott och kulturverksamheter. Viktiga samarbetsparter i Knytpunkten är ABF, IK Franke, teknik- och idrottsförvaltningen samt förskoleförvaltningen. Verksamheten startade i maj 2014 efter en renovering av före detta Svalan och invigdes i september. Förvaltningen har två kultursekreterare och en samordnare tillika barnlots som arbeter i Knytpunkten. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har antagit nya reviderade riktlinjer för föreningsstödet. Förvaltningen har rekryterat nya medarbetare och skapat en ny gemensam organisation för stadens stöd till föreningslivet inklusive de sociala föreningarna som tillhör äldrenämnden, nämnden för funktionshindrade samt individ- och familjenämnden. Förvaltningen är delaktig i stadens arbete med LÖK, en generell överenskommelse mellan stade och civilsamhället. Staffan Rune Årets viktiga händelser Kulturmiljövård I augusti invigdes de nya tillgängliga stigarna vid Anundshög. De innebär att det finns ett tillgängligt stigsystem från Anundshög och ned till E18 och tillbaka som kan användas utan att besökaren behöver använda samma stig/väg 2 gånger. NKM-planen revideras för att bättre anpassas till den utveckling som skett inom kommunen. Jan Melander

5 Årets viktiga händelser Idrott och Fritid Under året avancerade Västerås från 23:e plats (2013) till 10:e plats i Sport & Affärers ranking av Sveriges främsta idrottskommuner Under året har ett stort antal nationella tävlingar genomförts i Västerås, nämligen; SM i skytte SM i konståkning SM i discodans SM i motocross SM i fallskärmshoppning SM i crosskart SM i Triathlon Sweden Hockey Trophy Fotbollslandskamp för flickor samt arrangerades en boxningsgala i ABB Nord en där Micaela Laurell från Sverige vann VM titeln och Benjamin Kalinovic från BK Rapid vann en EM titel. Staden tecknade marknadsavtal med 6 st elitidrottsföreningar samt delades ut 3 st elitidrottsstipendium. Handlingsplan för idrotten i Västerås blev klar och beslutad i kommunfullmäktige. Arbetet med planen påbörjades. En lokalresursplan för idrotten togs fram. Samarbetet med Västmanlands Idrottsförbund utvecklades ytterligare. Bland annat initierades ett nätverk för kvinnliga föreningsledare samt startades en utbildning för talangfulla unga tränare. En spontanyta med konstgräs skapades vid Skallbergsskolan. Idrottsgalan genomfördes för 6:e gången. Renovering av den nordvästra piren samt byggnation av ett nytt färjeläge i avslutades till sommaren. Arbetet utfördes i samarbete med Tekniska kontoret. Tekniska kontoret har i samband med muddring av färjeränna till Öster Mälarstrand, anlagt den första av 4 vågholmar, vilka skall bilda inramning till en framtida hamnbassäng. Under våren gjordes en inventering av livräddningsutrustning på friluftsbad och i båthamnar. Denna inventering resulterade i en omfattande komplettering med ny utrustning. Förvaltningen fick i december drifttillstånd från Transportstyrelsen, för ca 50 sjösäkerhetsanordningar (SSA). Tillstånd innebär att staden nu formellt äger och driftar prickar, fyrar, ensljus i anslutning till farleder som leder inte till våra småbåtshamnar. Justeringar, kompletteringar och utbyte av prickar har gjorts under sommaren och hösten. En nya betongponton med hopptorn har placerats utanför Lögastrand och blev en väl använd ny attraktion. En omfattande renovering har genomförts på en brygga vid Lövuddens friluftsbad. Johannisbergs friluftsbad har under hösten kompletterats med ca 500 kbm ny sand.

6 Renovering eller utbyte av utrustning till utegym har startats. Tre platser färdigställdes under hösten. Ambitionen är att alla motionsspår skall ha bra utrustning senast Äntligen startade bygget av det nya stallet på Rocklunda. Taket var på plats lagom till jul. Anläggningen beräknas stå klar till september ABB Arena Nord fick lagom till seriestart en ny mediakub med LED-skärmar och reklamsnurror. Bombardier Arena fick nya mediaskärmar och Västerås Irsta Handboll byggde, med hjälp av fastighetsägaren och sponsorer, om konferensrummen till lounger. Kraftverkshamnen utrustades med en latrintömningsstation. Nytt konstgräs har installerats i fotbollshallen. Mimerhallen renoverades invändigt under sommaren. Actionbadet Kokpunkten invigdes i slutet av augusti. PEAB äger badet och har investerat ca 350 mkr. Staden lämnar ett årligt driftbidrag till anläggningen. I Rocklundaskogen byggdes ett komplett 2,5 km långt konstsnöspår, vilket driftsattes i slutet av december. Spåret är utrustat med belysning och 19 fast utplacerade lansar för snötillverkning. Spåret färdigställs under våren Idrottslyftet bidrar med kr till spår och skipark. En omfattande inventering av besöksvärda frilufts- och utflyktsmål har genomförts under året. Åtgärder för utveckling Fortsatt arbete med en arena för innebandy. Ta fram en strategi för idrottsevent och idrottsarrangemang. Arrangera en elitidrottskonferens som en del i arbetet med elitföreningarnas marknadsavtal. Fortsatt arbete med implementering av handlingsplanen för idrotten i Västerås. Arbete med energibesparingar i nämndens anläggningar. Arbete med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar. Lars Ljung

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SAMMANFATTNING OCH FRAMÅTBLICK... 1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE/UPPDRAG... 5 OMVÄRLDSANALYS...

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Stadsledningskontoret 2015-01-28 Nämndens indikatorer, årsmål och åtaganden Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015 Nämnd/styrelse Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 1.1 Västerås ska ha Sveriges

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan för kulturen 2015-2016 Kulturplan 2013-2014 - 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kulturprogram och event Bibliotek Historien längs ån Bryggeriområdet Kommunens konstsamling och fotografiska bilder Konstnärlig utsmyckning Bidrag

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst Sida 1(7) Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten Verksamheten på Kultur i Väst ska stödja och utveckla kulturlivet i Västra Götalandsregionen och baseras på ett treårigt uppdrag

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015

LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015 LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015 Handlingsplan för Idrotten i Västerås Övergripande mål: Västerås stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla invånare på likvärdiga

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer