hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H"

Transkript

1 hamn ARBETAREN / Sven H tel en flicka i varje hamn

2 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag avdelningar i 24 svenska hamnar och dessutom på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturell a intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare att verka för sociala reformer och solidaritet med arbetarklassen - nationellt och internationellt. För ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelningen på orten eller förbundskontoret i Örnsköldsvik, tel Avdelning 1 i Stockholm, tel Avdelning 4 i Göteborg, tel Tvåårigt avtal utan sensatione DET NYA LÖNEAVTALET for stuveribranschen kan knappast beskrivas som uppseendeväckande ur någon synvinkel. Lönepåslaget ligger i paritet med övriga avtal som träffats for motsvarande period och tillfredsställande är att avsättningen ökas till den pensionsfond som for något år sedan kom till på ursprungligt initiativ från Hamnarbetarforbundet. Den konsekvensböjning som sker av diverse tillägg om 3 % motverkar dock till viss del Hamnarbetarforbundets krav om en ökning av ob- och skifttilläggen med 25 % på vardagar. Vår uppfattning är att dessa tillägg är hyggliga på helger men absolut for låga på vardagar varav kravet om en höjning preciserad till vardagar. Ett procentuellt påslag motverkar tyvärr vad vi försökte åstadkomma. EN VISS ORO KAN MAN UTTRYCKA med anledning av förskjutningen av avtalsperiodens slut med en månad. Oro därför att under ett antal år hade vi avtalsperioder som slutade mitt i sommaren och alla inser vad det kan innebära att genomföra en avtalsrörelse i semestertider. ARBETSTIDERNA SKALL UTREDAS med syfte att uppnå större flexibilitet. Detta är ett gammalt önskemål från arbetsgivarsidan. "Flexibla arbetstider" upprepas som ett mantra av arbetsgivare, politiker även med beteckningen (s), for att inte tala om alla andra högerut. Vi ställer ofta frågan "var ligger problemet" då vi konfronteras med krav om flexiblare arbetstider då vi kan peka på det faktum att i praktiken råder dygnet runt service i de flesta av våra hamnar året runt. Svaret torde vara att arbetsgivarna dels tycker att det kostar för mycket och dels att de vill styra arbetstiderna på ett sätt som de trots allt inte kan idag utan att komma överens med den lokala fackföreningen. Utredandet kommer att vara en grannlaga uppgift för de fackliga företrädarna då mycket av hamnarbetarfackföreningarnas / relativa/ styrka ligger i att vi idag kan ställa villkor om tex rimlig ersättning och frivillighet - något som naturligtvis inte är okänt för arbetsgivarna. UNDER PINGSTHELGEN stod Hamnarbetarförbundet som värld för en internationell konferens i Göteborg som hade samlat fackliga representanter för hamnarbetare från n länder. Konferensen kan inte betecknas som annat än en stor framgång såväl arrangörsmässigt som vad gäller resultatet. Som framgår av reportage på annan plats i tidningen antogs ett antal resolutioner och som absolut viktigast av dem måste man beteckna avsiktsförklaringen om bildandet av en ny internationell hamnarbetarorganisation. Verkligheten visar att det finns ett stort behov av en sådan av flera orsaker. För d första så står ett antal stora och inflytelserika hamnarbetarfack utanför ITF och samtliga på konferensen närvarande uttryckte tvivelsmål om rtf:s styrka, men framförallt beredvillighet att mana till strid för och solidaritet med hamnarbetare som befinner sig i konflikt. Liverpoolkonflikten var ett alltför tydligt exempel på detta. I land efter land, i hamn efter hamn står hamnarbetarna och deras fackliga organisationer under attack från krafter som vill ersätta de nuvarande systemen och sätten att organisera arbetet med modeller som påstås vara "moderna", men som vid närmare påseende är hämtade från andra hälften av I8oo-talet. Därför behöver hamnarbetarna sluta sig samman lokalt, nationellt och internationellt. Björn A.Borg...I LEDARE

3 LOSSAT Grattis 4 Stuvarn 15 1 KRÖNIKAN 1 ILWU Peter Lundgren om ishockeyspelare och hamnarbetare 1 HENKE'S TÄNKARE Första krönikan om millenniets sista århundrade En av USA:s starkaste fackföreningar PROFILEN Sven Andersson INTERNATIONAL DOCKWORKERS CONFERENCE Ny internationell hamnarbetarorganisation bildad vid Göteborgskonferens 1 BÖCKER Fyra nya böcker REDAKTION: Karl-Axel Sjölund: ansvarig utgivare, Mikael Ödesjö: chefredaktör, Björn A. Borg: fackredaktör, Jonas Johnsson: grafisk formgivare. Postadress: Skarpnäcks alle 6, Skarpnäck. Tel Mobil Fax Prenumeration: 100 kr/ år. Utkommer: 4 gånger/ år. Upplaga: exemplar. Produktion: Tryck-Konsult, Ingvar Nilsson. Tel Fax Repro och Rip: Repro & Bild, Södertälje. Tryck: Grafiska Punkten, Växjö. Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till Svenska Hamnarbetarförbundet, Box 406, Örnsköldsvik. Illustratörer: Pajen och Jonas. Omslagsfotograf: Mikael Ödesjö. Politiker vill lägga ner Stockholms hamn I Stockholms Hamn har en märklig konflikt uppstått då den nuvarande politiskt tillsatta styrelsemajoriteten med stockholmspartiets Stella Fare i spetsen verkar för en nedläggning av hamnen. Man har i ett första skede gett sig på oljehamnen Loudden, men kommer att, om man lyckas i sina ambitioner gäller Loudden, att ge sig på övriga hamndelar. Detta kan man bl a att läsa i dokument som Stockholmspartiets supleant i hamnbolagsstyrelsen entliggjort. Han vill helt sonika bygga högskolor och bostäder i såväl Värtan som Frihamnen d v s där den absolut största delen av verksamheten idag ligger. Till saken hör att Stockholmspartiet endast har drygt 5 % av rösterna i kommunalvalet, men genom den uppkomna politiska situationen i Stockholm lyckades man förhandla sig till en oproportionerlig maktposition vilket får ett odemokratiskt resultat. Nytt löneavtal I början av juni skrevs ett nytt löneavtal för stuveriområdet. Avtalet gäller för perioden 1 mars 1999 till den 31 mars 2001 d v s 25 månader. För tiden 1 mars 1999 till den 31 mars 2000 höjs månadslönen med 432:50 (!) kronor. Den s k konsekvenshöjningen av diverse tillägg som ob och skift är 3 %. Avsättningen till pensionsstiftelsen Portside ökas med 0,5 %. För tiden 1 april 2000 till den 31 mars 2001 höjs månadslönen med 450 kronor. Konsekvenshöjningen av tilläggen är också för denna period är 3 %. Avsättningen till pensionsstiftelsen ökas med 0,5 % och är därmed uppe i totalt 1,5 % av lönesumman. Under avtalsperioden skall en partssammansatt grupp arbeta med arbetstidsfrågor i syfte att få tillstånd en större flexibilitet. (Uppgörelsen kommenteras på ledarsidan tv.) De samlade facken har protesterat genom bl a pressmeddelande och Stockholms Hamnarbetarefackförening har beslutat att vidta konfliktåtgärder för att ge eftertryck åt kraven på en säker och trygg arbetsplats - en arbetsplats som inte bara ger sin försörjning till de ca 300 som är anställda i hamnbolaget utan tusentals andra med anknytning till hamnen. Björn A. Borg hamn ARBETAREN önskar alla läsare en riktigt varm och skön sommar! A-kassans stämma 1999 Måndagen den 7 juni hölls Hamnarbetarnas a-kassas stämma på Norra Latin I Stockholm. På stämman informerades om den prekära ekonomiska situation som uppkommit p g a datakostnader som vida överstigit de beräknade vilket resulterat i den senaste avgiftshöjningen om 20 kronor. Styrelsen lovade ta nya grepp i samarbeta med andra mindre a-kassor med samma problem för att söka komma tillrätta med de höga kostnaderna. Stämman hade som gäst från a-kassornas samorganisation den avgående ordföranden Ingvar Liljeros samt från tillsynsmyndigheten AMS Anita Thulin vilka båda höll informativa anföranden. Ingvar Liljeros avtackades från vår a-kassa för sin tid som ordförande i samorganisationen och en mycket duktig företrädare för a-kassorna och de arbetslösa. Trots den dåliga ekonomin fick styrelsen ansvarsfrihet vilket också tillstyrkts av revisorerna och omvaldes dessutom för ytterligare en mandatperiod. Björn A.Borg LOSSAT IC-

4 Einar Dahlberg Söderhamn 26/9 Axel Arvidsson Göteborg 2/7 William Markström Skellefteå 8/7 Allan Nordin Malmö 19/9 Arne Forsberg Nordmaling 5/8 Gunnar Nilsson Trensum 7 /8 Stig Olsson Halmstad 7 /9 Harry Nilsson Torslanda 8/9 Rune Bergström Nordingrå 27 /9 Arnold Andersson Lindome 30/9 Bengt Lindgren Kåge 9/7 Rolf Almkvist Göteborg 16/7 Gustav Sjöberg Domsjö 24/7 Gösta Nilsson Halmsund 26/7 Gustav Larsson Göteborg 28/7 Egon Olsson Göteborg 29/8 Lennart Andersson Norrköping 6/9 Göte Nyberg Göteborg 6/9 Henning Svedin Gnarp 17 /9 Karl-Axel Kandevik Göteborg 22/9 Paul Jensen Mölnlycke 23/9 Hans Johansson Halmstad 12/8 Erik Nilsson Mörrum 21/8 Signar Gladh Råneå 9/9 Lennart Persson Sölvesborg 25/9 Ingemar Moström Västerås 26/9 Hagbart Andersson Göteborg 30/9 Rolf Norberg Sundsvall 2/7 Bertil Pettersson Bromma 10/7 Gert Ove Johansson Halmstad 22/7 Bo Strandlund Bergvik 23/7 Rune Lindqvist Göteborg 7 /8 Göran Landström Luleå 14/8 Boris Jovanski Hisings Backa 15/8 Walter Svensson Henån 20/8 I LOSSAT Människor och båtar i Norden Flytande Turnen 1999 utställning ombord på m/s Nordwest I sommar har man chansen att uppleva en annorlunda utställning om människor och båtar. Det sker när det gotländska lastfartyget m/s Nordwest ger sig ut på en flytande turne till 17 hamnar i 6 länder. Utställningen som heter "Människor och båtar i Norden" innehåller 20 olika båtar och kustbor, från Roslagen i Stockholms skärgård till norska Sörlandet. Utställningen är ett samarbete mellan Riksutställningar och Sjöhistoriska museet. Så här ser turneplanen ut: Helsingör 8-13 juni Göteborg juni Oslo juni Kristiansand juni Bergen 1-4 juli Shetland/Lerwick 6-11 juli Malmö 14-18juli Karlskrona juli Visby 26 juli - 1 augusti Tallin 3-8 augusti Helsingfors 9-15 augusti Mariehamn augusti Vasa augusti Skellefteå 30 augusti - 5 september Luleå 6-12 september EU-dom stärker Arbetarskyddet EG-domstolen har fattat ett mycket viktigt principiellt domstolsbeslut. Frågan gällde om ett medlemsland har rätt att bibehålla eller införa mer långtgående bestämmelser än vad som sägs i ett av EG:s minimidirektiv om skydd för arbetstagare. EG-domstolen anser i domen att ett medlemsland har rätt att göra detta. Domen är en framgång för EU-kommissionen som engagerat sig hårt i denna fråga. Ärendet gällde en tvist mellan de italienska företagen SpA ltaliana Petroli (oljebolag) och Sri Borsana (återförsäljare) träffade företagen ett avtal om leverans av bensin och lån av anläggningar och utrustning för återförsäljning begärde Borsana att ltaliana Petroli skulle leverera bensin med lägre bensenhalt samt skyddssystem för uppsamling av gas och ångor. Begäran skedde med hänvis- ning till italiensk lagstiftning och EG:s direktiv om skydd för arbetatagare mot risker vid ex- ponering av carcinogener i arbe- tet. Syftet var att förbättra skyddet för de anställda. VÄGRADE ACCEPTERA KRAVEN ltaliana Petroli vägrade att till- mötesgå kraven och väckte talan mot Borsana i italiensk domstol. ltaliana Petroli ifrågasatte Borsanas rätt att ställa hårdare krav än vad som stipulerades i minimidirektivet. Företaget menade att detta stred mot EG-fördragets förbud mot restriktioner om varors fria rörlighet. Den nationella domstolen begärde förhandsavgörande av EG-domstolen. EG:s direktiv om arbetarskydd beslutas med stöd av fördragets artikel 118a. Där sägs bl a att direktiv med stöd av dennt artikel inte ska utgöra hinder för en medlemsstat att bibehålla eller införa sådana mer långtgående bestämmelser för att värna om arbetsvillkoren som t är förenliga med fördraget. Det är denna "miljögaranti" som konflikten gäller. MILSTOLPE FÖR ARBETSMILJÖN Ifjol lämnade den generaladvokat som utrett ärendet sitt ytt- rande till domstolen. Generalad- vokaten ville tillmötesgå ltaliana Petrolis klagomål. Domstolen hade däremot en annan upp- fattning. I domen konstaterar den bl a att mer långtgående

5 t ( Tore Johansson Asarum 10/7 Eivind Nordström Göteborg 13/7 Veikko Rastas Tärnsjö 14/7 Bengt Wall Kävlinge 16/7 Tivander Rozsa Lindome 19/7 Stig Ove Bergström Sollentuna 19/8 Ove Sandberg Torslanda 20/8 Sture Noren Lögdeå 2/9 Torbjörn Alm Göteborg 19/9 Uno Eriksson Delsbo 19/9 Hans Norell Sundsvall 26/9 Lars Erik Lundgren Göteborg 28/9 Inge Murman Mönsterås 3/7 Herbert Karlsson Oxelösund 14/7 Dennis Selberg Råneå 22/7 Lars Valentin Halmstad 24/7 Per Östling Enskede Gård 26/7 Kent Lindqvist Enskede 16/8 Lars Ohlsson Alingsås 22/8 Göran Gustavsson Helsingborg 27 /8 Jan Nilsson Kungälv 19/9 nationella bestämmelser för att begränsa arbetstagarens expoing av carcinogener, som i etta fall, är förenliga med fördragets artikel 118a och gällande direktiv. Genom utslaget har EG-domstolen följt EU-kommissionens yttrande i ärendet, medan den awisat generaladvokatens. Domen ses son milstolpe i arbetet med att förbättra europeiska arbetstagares arbetsmiljö. Hittills största rminaltraktorn till Göteborgs hamn eborgs Hamn har beställt fem Sisu terminaltraktorer från Kalmar lndustries. Traktorerna skall användas för Storas nya "Big Box-system", som beräknas tas i bruk i höst. Storas Big Box är 13,8 meter lång, 3,6 meter bred och 3,6 meter hög. Den tillåtna lasten är 80 ton och bruttovikten blir 95 ton. De maskiner som skall levereras för hantering av Storas Big Box kommer att bli de största Sisu terminaltraktorer som nå- gonsin byggts. De är en helt egen Sisu-konstruktion med kapacitet att hantera laster upp till 125 ton även om lutningen i ramperna är 8,5 grader. Hastigheten vid full last blir km/tim. Södra distriktet: Stabila medlemssiffror och gott om jobb överlag Helgen april samlades ett 20-tal representanter för åtta avdelningar i Svenska Hamnarbetarförbundets södra distrikt för att hålla årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls och resulterade i omval av styrelsen, med Roger Johansson, Halmstad, som ordförande. Läget i de olika hamnarna diskuterades och överlag var det positiva rapporter med stabila medlemssiffror och gott om jobb i hamnarna. Dessutom erbjuds numera på flera håll förtidspensioneringar från 60 el ler 63 år. Ett uppskattat inslag på årsmötet var när förre hamnarbetaren i malmö, numera författaren Fredrik Ekelund framträdde 40-talisterna i majoritet på kajen Att medelåldern bland landets stuveriarbetare är hög, kommer väl knappast som någon nyhet. Nu är den i alla fall statistiskt dokumenterad. SAF:s arbetslönestatistik visar tydligt att det är 40-talisterna som dominerar, åtminstone i numerär, på kaierna runt om i landets hamnar. Allra flest är 57- åringarna, nära 110 man, tätt följda av 55- respektive 52- åringarna. Att notera är att antalet hamnarbetare över 57 år sjunker rejält och att hela ålderskurvan sluttar svagt nedåt ju yngre hamnarbetarna blir. och läste högt ur några av sina böcker, bl a "Stuv Malmö kom". Han berättade sedan om hur han uppfattade Skånes, som han kallade det, "oförenliga sidor". De mörka sidorna märks tydligt idag i form av främlingsfientlighet och misstänksamhet mot det som är annorlunda eller i minoritet, menade Fredrik, som efteråt passade på att signera och sälja sina böcker. 3 Efter middag för delegaterna på kvällen väntade nästa dag en guidad tur med buss genom Malmös vidsträckta hamn. Sedan bar det söderut för att studera hur långt arbetet med Öresundsbron kommit. Mycket var redan klart, så nästa år släpps trafiken på. Vad det betyder för hamnarna återstår att se. Lars-Åke Ty/egård LOSSAT...

6 "Tavlor" del 3 Livsförlängande tokigheter från Henke: [i < Juni 1987 skrev en ung grekisk kvinna till sin fästman och berättade att hon väntade deras barn. När brevet kom fram var det parets nu sexårige son som det tog emot det av brevbäraren. HOTFULL FIGUR 1993 stormade sju tungt beväpnade poliser in i en videobutik i den lilla staden Lilly i Pennsylvania. Där övermannade man en pappfigur med ett hagelgevär i handen. SENA SKURKAR När tre beväpnade och maskerade rånare 1971 stannade bilen och rusade mot postkontoret i engelska Billercay hade de tänkt på allt - utom att kontoret varit stängt sedan tolv år tillbaka. I Orlando i Florida lyckades rånare ta sig in i en värdetransportbil inneh dollar. Problemet var bara att det tilltänkta bytet bestod av 25-cents mynt till en vikt av 3 ton. I London stals en långtradare full med Whiskyflaskor. Det visade sig att den klirrande lasten bara bestod av tombuteljer. RAZZIA MOT SIG SJÄLV Polisen i Sydney Mines, Nova Scotia, gjorde en razzia mot sin egen julfest då man fått tipps om att där serverades sprit utan tillstånd. Henrik i Göteborg ) LSSAT De vanligaste frågorna om nya allmänna pensionen Hur får jag reda på vad jag får i pension? I år har du fått eller får det första årsbeskedet om din allmänna pension. Du får nytt besked varje år framöver, där du kan se hur stor intjänad pensionsbehållning du har än så länge och hur stor din pension beräknas bli. Finns det någon minimipension som motsvarar folkpensionen i det nya systemet? Ja, garantipensionen är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst. För att få full garanti pension måste du enligt huvudregeln ha bott i Sverige i sammanlagt 40 år från det att du fyllde 25 år. Du som är flykting kan få full garanti pension även om du inte bott i Sverige så länge. Hur kan jag påverka storleken på min pension? Antalet år du arbetar, hur mycket du tjänar och vid vilken ålder du går i pension. Pensionen påverkas också av den allmänna löneutvecklingen och hur du har placerat din premiepension. Vad händer med mina tidigare ATP-poäng? Den som är född mellan får pension både från det gamla systemet med ATP och det nya systemet. Pensionen räknas då ut enligt både gamla och nya regler för hela livet. Det innebär att man få andelar från båda systemen. Hur andelsfördelningen blir beror på vilket år du är född. Får kvinnor lägre pension eftersom de i genomsnitt lever längre än män? Nej, det är samma regler för båda könen. Kan jag göra "förtida uttag" av min pension? Med det nya pensionssystemet procent. Det här gäller om du är född 1954 eller senare och alltså helt omfattas av det nya systemet. Måste jag välja fond själv? Nej, det måste du inte göra. Om du inte väljer fond för premiepensionen placeras dina pengar i Premiesparfonden som förvaltas inom AP-fonden. Om du inte vill välja en privat förvaltare finns det ett statligt fondbolag som alternativ. Det finns inga garantier för nivån i på premiepensionen. Det gäller även när dina pengar förvaltas av Premiesparfonden. Kan jag byta fond om jag inte är nöjd? Ja, du kan flytta premiepensionspengarna så ofta du vi ll. Att byta ut fonder är kostnadsfritt. Det tas heller inte ut någon rea- försvinner begreppet "förtida ut- vinstskatt på eventuella vinster. tag". Istället får vi en valfri pensionsålder från och med 61 år. Men ju senare du gå i pension desto större blir din årliga pension. Om du får garanti pension kan du ta ut den först från 65 år. Hur mycket pengar betalas in på mitt premiepensionskonto? Sedan 1995 har två procent av din pensionsgrundande inkomst (upp till inkomsttaket 7,5 basbelopp) betalats in på ditt premiepensionskonto. Från och med i år är inbetalningen 2,5 Hur stort blir mitt premiepensionssparande? 4,1 miljoner pensionsspararef har tillsammans under sparat ihopå 35 miljarder kronor. Det blir i genomsnitt kronor per person. För 1999 kommer det högsta beloppet som kan tjänas in till premiepension att vara ca kronor per person. Vad kostar det att spara i premiepensionssystemet? Du betalar två avgifter; en för Premiepensionsmyndighetens (PPM) administration och en till den eller de förvaltare som du har valt. PPM:s avgift kommer att bli 0,3 procent av premie- pensionskapitalet. Hur stor avgiften till förvaltarna blir beror på vilka förvaltare du har valt. Till minne av Geor e Forsber Georg Forsberg, avdelning 64 Skellefteå har avlidit. Georg var en av de som var med och bildade Svenska Hamnarbetarförbundet. Han satt i förbundsstyrelsen i många år och som ordförande i Skellefteå-avdelningen. Han var alltid korrekt och det låg mycket tyngd i hans sätt att framföra sina synpunkter. Georg skulle fylla 7 4 år den 8 juli. Det är en uppskattad kamrat och vän som gått ur tiden och vi har mycket att tacka Georg för - han var alltid redo att försvara hamnarbetarna. Karl-Axel Sjölund lll:t LOSSAT

7 International Dockworkers Conference, Göteborg maj 1999 bildar egen internationell organisation är hoten mot hamnarbetarna ökar och gloaliseringseff ekterna slår årdare krävs ett enat internationellt samarbete över gränserna. Efter avskedandena av hamnarbetarna i Liverpool och den australiska regeringens attack på landets fackligt anslutna hamnarbetare ser nu hamnarbetare världen över att de måste tuta sig samman. V i behöver helt enkelt ett gemensamt försvar när vi attackeras, det visar erfarenheterna från hamnar världen över, säger Björn Borg, förtroendeman i Svenska Hamnarbetarförbundet. Därför blev det viktigaste resultatet av den internationella hamnarbetarkonferensen i Göteborg i maj beslutet om att bilda en ny organisation enbart för hamnarbetare. Samtidigt är detta en markering mot Internationella Transportfederationen (1TF), som man anser agerat alldeles för lamt och sent i de tidigare nämnda konflikterna. Det var spanska hamnarbetarfackförbundet Coordinadora och franska CGT som kom till Göteborg med klara order från sina medlemmar om att kräva att en strukturerad internationell hamnarbetarorganisation bildas genast, annars ser man inget värde i att bara träffas och diskutera i ett löst nätverk. Med en gemensam organisation kan man utarbeta strategier, planera för gemensamma åtgärder och få tyngd bakom villkor och krav som ställs. FORMELLT KLAR I HÖST - Vi rapporterade alla från våra olika länder om hur vi märker att våra jobb hotas då hamn- och stuveribolagen hyr in tillfälliga bemanningsfirmor, som har sämre villkor både vad gäller anställning och löner, beskriver Björn Borg, som tillsammans med Jimmy Nolan, Liver- INTERNATIONAL DOCKWORKERS CONFERENCE lr'-

8 International Dockworkers Conference, Göteborg maj 1999 pool, fungerade som ordförande på konferensen. Nu har Svenska Hamnarbetarförbundet, Coordinadora, ILwu (usa:s västkust), ILA (usa:s östkust) samt Jimmy Nolan, England fått i uppdrag att utforma de formella handlingar med stadgar m m som krävs så att International Dockworkers Committee kan bildas innan årets slut. Det var ett 30-tal representanter för hamnarbetarfackföreningar från Sverige, Danmark, Tyskland, England, Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Cypern, Kanada och u SA som samlades till tre dagars intensiva förhandlingar och diskussioner i en konferensanläggning vid Skandiahamnen i Göteborg. Representanter från Japan som skulle ha deltagit på Göteborgsmötet blev i sista stund förhindrade på grund av viktiga förhandlingar. Att representanter för nationer med stora hamnar, som t ex Belgien och Holland inte fanns med beror på deras starka knytning till ITF. - Det är förstås beklagligt, men vi riktar på att vidga vår organisation kontinuerligt, understryker Björn Borg. text & foto Mikael Ödesjö Konferensarrangören Kenny Karlsson i samspråk med Ray Familathe från USA. Ray Familathe, Willie Adams och Jack Heyman från ILWU bildade en tung och uppskattad representation från den amerikanska västkusten. Jose Luis Llorca Bermejo och Eusebio Penalver från spanska hamnarbetarf fackföreningen Coordinadora krävde att konferensen i Göteborg tog beslut om att bilda en ny internationell hamnarbetarorganisation, och så blev det.

9 International Dockworkers Conference, Göteborg maj 1999 RESOLUTIONER Presidiet på konferensen där de två ordförandena Björn A. Borg och Jimmy Notan flankeras av sekreterarna Peter Lundgren och Tommy Andersson. Bildandet av en internationell hamnarbetarorganisation, avsiktsförklaring: De undertecknande organisationer som samlades till 3:e Dockworkers International Conference i Göteborg aj 1999 beslutar härmed att verka för att International Dockworkers Committee formellt bildas innan årets slut. En arbetsgrupp bildas för att utforma alla ödvändiga detaljer rörande tex finanering, lokalisering, representation, regler och mål. Förslaget, som framfördes av Coordinadora, Spanien och CGT, Frankrike ligger till grund för det fortsatta arbetet. En konstituerande konferens kommer att äga rum vid ett datum som bestäms av arbetsgruppen i god för att International Dockworkers Committee skall bildas före milleniumskiftet. Resolutioner till stöd för nordamerikanska hamnarbetarfackförbund i deras kamp för bra avtal: Då ILA, Local 1657, är involverade i besvärliga avtalsförhandlingar uttalar Dockworkers International Conference sitt fulla stöd för våra bröder och systrar i deras kamp för ett rättmätigt resultat. (Samma resolution togs även för Syndicat des Debardeurs i Montreal, Kanada, och ILWU i Vancouver, Kanada.) Resolution till stöd för IL wu i avtalsförhandlingar som störs av illasinnad arbetsgivarpropaganda: Då ILwu Longshore Division på usa:s västkust befinner sig i förhandlingar för att förnya det längs hela kusten gällande kollektivavtalet, och då ILWU har attackerats av Pacific Maritime Association arbetsgivargrupp i en omfattande mediakampanj för att misskreditera hamnarbetarna inför allmänheten och då vi anser att denna mediakampanj är likadan som den som användes i England för att eliminera Stuverimonopolet liksom vid MUA-konflikten i Australien uttalar vi, The International Dockworkers Conference vårt fulla stöd för ILWU. Resolution mot kriget i Jugoslavien: Då tusen och åter tusenden oskyldiga män, kvinnor och barn har dödats eller fördrivits under det pågående kriget i Jugoslavien kräver Dockworkers International Conference att alla krigshandlingar upphör omedelbart och ett FNorganiserat fredsinititativ ges tillkänna. Resolution till försvar för dödsdömde svarte journalisten Mumia Abufamal, som dömdes till döden i början av So-talet anklagad för mord på en polis, något som idag anses vara ett justitiemord: International Dockworkers Conference beslutar att alla deltagande förbund och organisationer skickar brev till guvernör Thomas Ridge i Pennsylvania med uppmaningen att han häver dödsdomen över Mumia Abu jamal och friger honom ur fängelset. 1:- INTERNATIONAL DOCKWORKERS CONFERENCE

10 " n injury to one is an injury to a " IL wu organiserar ca 42 ooo medlemmar i över 60 avdelningar på västkusten av usa, Alaska och Hawaii samt ca 14 ooo medlemmar i Canada. Dessutom finns det ytterligare en marin avdelning med sjömän vilka arbetar på flod- och insjöfartyg. ILwu organiserar samtliga registrerade hamnarbetare längst hela västkusten och räknas till en av u sa:s allra starkaste fackliga organisationer. rganisationen bildades då medlemmar i Pacific Coast District of International Longshoremens Association (rla) röstade för att bryta sig ur och bilda en ny, fristående demokratisk fackförening. Den nya organisationen fick en riktig struktur vid rlwu:s första kongress modifierades stadgarna och föreningen omorganiserades på det sättet man ansåg (och fortfarande anser) mest lämpligt för att säkerställa demokrati. REDS AND RACKETEERS Den nya fackföreningen fick snart en stämpel av att vara "röd", något som man har aldrig förnekat och stämpeln kvarstår än idag. ILA fick dock ryktet om sig att vara kontrollerad av maffian! International ILWU har sitt säte i San Francisco och dess högsta beslutande organ är "The International Convention" - kongressen - som sammanträder vart tredje år och är sammansatt av endast lokalt valda delegater. Förbundets styrelse och samtliga förtroendevalda nomineras vid kongressen och väljes sedan genom sluten omröstning. Förbundet har tre grundprinciper: r. Det måste vara lika mycket ledarskap från förtroendevalda som det finns initiativ från avdelningar. 2. Internationalen är tråden som knyter ihop de olika delar av förbundet till en enad och progressiv kraft. 3. Det måste vara maximal lokal självständighet. LOCALS Under förbundet finns avdelningarna (locals) som är i mycket hög grad självständiga med stadgar som garanterar demokrati och gräsrotsstyre. Varje avdelning har egna stadgar och har förtroendevalda som arbetar fackligt på heltid. Dessa är dock alltid valda direkt av medlemmarna vid årsmöten, vanligtvis på korta mandat. I tex, Local ro San Francisco, väljs man alltid på ett år och man får aldrig. {I) ILWU

11 Hamn- och stuveriarbetare från Loca/ 10 väntar på dagens arbetsfördelning vid utropsloka/en i San Francisco (ca 1946). uppta en förtroendepost längre än två år. Sedan måste man arbeta minst ett år som en vanlig hamnarbetare! Generellt är det endast ett kongressbeslut som kan inskränka på avdelningarnas autonomitet. Den största avdelningen är Local 13, Long Beach i Los Angeles, som numera är världens tredje största hamn efter ()mg Kong och Singapore. Man hanterar här nästan 25 % av usa:s containertrafik! lhe LONGSHORE DIVISION 1.(ltta är hamnarbetarorganisationen inom ILWU - dess "ryggrad" och dess styrka. Det är en sammansättning av de ca 30 hamnavdelningar som organiserar hamnarbetare eller lägre tjänstemän (förmän, tally etc). Longshore-divisionen har som uppgift att förhandla med arbetsgivarens huvudorganisation, Pacific Maritime Association (PMA), om ett "kustavtal" d v s ett "riksavtal" som garanterar likvärdiga grundavtal i alla hamnar. Kustavtalet innebär även att en registrerad hamnarbetare äger rätt att flytta till en annan hamn och arbeta där om arbetstillfällen försvinner från hemmahamnen. Dessutom har alla rätt att "gästarbeta" i andra hamnar under 30 dagar! På samma sätt som avdelningar är självständiga är även divisionen självständig från förbundet! Divisionens funktionärer, stadgar m m bestäms vid "The Longshore Caucus". Detta är en blandning av hamnarbetarkongress och avtalskonferens som äger rum varje år och brukar pågå under två hela veckor. Här penetrerar man alla problem genom mycket formell debatt. Vem som helst kan motionera om i stort sätt allt, men motionerna måste vara skriftliga och dessutom skrivna efter bestämda sätt och undertecknade av minst två medlemmar. Delegater till "Caucusen" väljes på avdelningsmöten och antalet från varje avdelning står i proportion till dess storlek. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, MINORITETERNA, KVINNOR IL wu har tio vägledande principer som fastställdes vid ro:de kongressen Den viktigaste då, som nu, är dock 3:an - Workers are indivisable. Här förklarar man att det inte får förekomma diskriminering p g a ras, färg, religion, nation, eller politisk övertygelse. Man menar att all form av splittring bland arbetstagare endast gagnar arbetsgivaren och att diskriminering är arbetsgivarens vapen. Diskriminering har inget annat ändamål än att sätta arbetare mot arbetare för att ska förgöra varann. USA är ett rasistiskt samhälle och man erkänner problem även inom ILWU trots den ihärdiga kampen mot diskriminering och för social rättvisa. Principen är fortfarande grundstenen i förbundets policy. Afro-amerikaner var tidigare exkluderade från ILA och användes som strejkbrytare. Attityderna ändrades dock efter omorganisation inom ILA 1934 då de svarta hamnarbetarna deltog aktivt i strejken 1934 Kvinnor började arbeta i hamnarna på 1970-talet med stöd av bestämmelser i kollektivavtalet, som ger söner (och döttrar) rätt att överta anställning efter hamnarbetare som avlider innan pensionering. Numera, genom lagstiftning i Kalifornien, är det olagligt att diskriminera ILWU.-.-

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1. HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2 juli 2013 Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla

Läs mer

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9.

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 TAS - för en bättre arbetsmiljö sidan 11 Mats tar över sidan 9 Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden sidan 14-15 NUMMER 4/2011 Innehåll:

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010 grejer&grepp: Så får du taket tätt Vi testar golfbanan där eliten snart spelar VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 Håkan vurmar för sin ryska krigs-mc SÅ MYCKET TVISTAR DIN AVDELNING KONGRESS 2010 nyheterna

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll:

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll: n Vård av friska: De låses in för framtida brott n Eolshäll: Pedofil drev pojkhemmet 2/2013 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. 10 20% av äldre

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer