Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec

2 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida: Milla God Jul & Gott Nytt år s 03 Nya barnhälsovårdsprogrammet s 04 Workshops i nya barnhälsovårdsprogrammet s 05 Statistik 2014 s 06 Kikhosta s 07 Hjälp separerade föräldrar... s 08 Minska smärta vid vaccination s 08 Minska risken för plötslig spädbarnsdöd... s 08 Amning och föräldrars rökvanor barn födda 2012 s 09 Tio steg som främjar amning s 09 Klyftan i karieförekomst... s 10 Språkutveckling - hitta språket s 10 Frågor & Svar BHV-enheten s 11 Information angående flour s 13 Familjecentraler s 14 Info från Barn- och familjehälsa s 15 - God Jul hälsning - Nya psykologer - Familjerådgivning - När psykologen får förhinder... - EPDS och asylsökande - Fråga & Svar - Rapport från... - Våld mellan föräldrar Dietist mödra- och barnhälsovård s 20 - Baby Semp - Om D-vitamin droppar - Frågor & Svar - Egen välling - Barnhemsbarn Fortbildning/utbildning s 25 Lästips för barn, föräldrar & personal s 29 2

3 God Jul & Gott Nytt År Önskar BHV-enheten Staffan, Cristina, Anna, Lars, Jannettte & Isabel 3

4 Aktuellt När mörkret sänker sig innan ljuset hunnit vakna ser vi alla fram emot julstjärnans strålar och gemensamhetens glädje. Detta känns extra viktigt i år då vi själva får ordna en vit jul och vi ger varandra presenter med ingenting i paketen. Ur led är tiden med vårt klimat och orosmolnen tornar upp sig på många platser i världen. Flyktingströmmarna är i dag de största sedan andra världskriget och i Västafrika härjar den värsta av alla farsoter. När även våra egna politiker inte kan hålla sams är det lätt att drabbas av oro och misströstan. Men låt oss nu glädjas en stund och fröjdas både till kropp och själ så hoppas vi att ni kommer tillbaka trinda som ostar i januari för nya utmaningar. Åter och till ert arbete som bidrar till det viktigaste hoppet av alla inför framtiden; alla levnadsglada, busiga och kompetenta barn. Stort tack för alla Era insatser under året som verkligen gör skillnad i det enskilda barnets liv och välgång. Tänk på det när teambokningen i cosmic ger er gråa hår ;-) Vårens ankomst känns avlägsen men ännu har inte barnhälsovårdsenheten gått i ide utan funderar över barnens väl och ve även i denna midnattstimma och här kommer lite riktlinjer att hålla i på det nya året. Informationsblad om att det införs ett nationellt program kommer vi på BHV enheten att utforma och detta kan därefter sättas upp som affisch i väntrum och på mottagningsrum. Föräldrarna kan då själva ta del av budskapet att en förändring sker och ni kan hänvisa till detta. Under våren så kommer vi att anordna workshops för all personal på BVC för att diskutera grunderna i det nya programmet och fördjupa oss i teambesöket vid 3 år. Vår ambition är att detta ska stärka er och skingra dimmorna som en del av er uttryckte efter internatet på Frykenstrand. Informationen kommer nu i denna form och inte i något separat utskick som tidigare utlovades. Vi startar 1/ med det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet med ett generellt program till alla och ett riktat program i två nivåer till alla vid behov. Rikshandboken kommer att vara allas vår metodbok och anvisningar och råd gäller därifrån om inget annat har utgått från oss. 18 månaders besöket för barn födda under andra halvåret 2013 kommer nu att bli ett sjuksköterskebesök och tidsåtgången beräknas till 30 minuter. Detta är nu inlagt i Cosmic och kan bokas och bilagan till kallelsen är på gång. 4

5 Aktuellt Vi planerar för start med teambesök 3 år, läkare och sjuksköterska den 1 juni Besöket planeras till 20 eller 30 minuter. I RHB står det att ett teambesök ligger mellan 2,5 och 3 år och orsaken till detta är att det är att det utförs olika metoder för språkscreening i landet men på de flesta håll så försöker man göra språkscreening vid 2,5 år och att det blir ett teambesök vid 3år. Hembesök till det nyfödda barnet ska i största utsträckning genomföras till alla barn men vi väntar med att lägga till ett generellt hembesök vid 8 månader. Under 2015 kommer vi att flytta 5,5 års besöket till 5 år och grunden till detta att överföringen till skolan kan ske med större framförhållning och att det blir mer tid för eventuella insatser. Bilagorna till kallelserna är på gång. Det kommer att bli vissa skarvar, men detta ska ses som en ram och flexibla lösningar får genomföras för den enskilda familjen. Workshops i nya barnhälsovårdsprogrammet * Under våren 2015 kommer BHV-enheten finnas tillgängliga vid fyra tillfällen, för att gå igenom det nya barnhälsovårdsprogrammet. Datum och plats ser du här nere. Anmälan kommer att skickas ut efter julhelgerna. 12 mars 2015 i Karlstad - Lokal: Galaxen, kl 08:30-12:30 20 mars 2015 i Arvika - Lokal: Kjellgrenssalen, kl 08:30-12:30 26 mars 2015 i Torsby Lokal: Vallmo, kl 08:30-12:30 16 april 2015 i Karlstad - Lokal: Sirius, kl.13:00-17:00 7 maj 2015 i Storfors, kl 08:30-12:30 5

6 Aktuellt Text: Isabel Lindgren, assistent BHV-enheten Statistik 2014 Med Cosmic införandet i Landstinget har det varit svårt att få ut relevant statistik och detta medför att flera uppgifter som ska inrapporteras till centrala register ej kan tillhandahållas. När det gäller den årliga statistikinhämtningen för amning och rökande föräldrar för barn födda under 2013 ser vi det inte möjligt att inhämta dessa uppgifter. Informationen finns i flera journalsystem Swedestar alt Profdoc och Cosmic. Vi har kollat med några BVC:er hur det ser ut när de hämtar rapporten gällande amning och rökande föräldrar i Profdoc och det finns allt för många obedömda journaler. Vi kan inte heller be er rätta, då man inte får lägga in ny information i Profdoc/Swedestar. Efter många diskussioner vi haft inom BHV-enheten om den årliga statistiken för 2013 har vi bestämt att bara inhämta vaccinationsrapporten för barn födda under 2012 och anmälningar till Socialtjänsten under 2014 (även antal barn som ni haft samverkan kring). När det gäller resterande statistik för barnantal för varje årsgrupp, hembesök mm har IT lovat att köra en manuell rapport från Cosmic och vi behöver kanske din hjälp att få den rapporten begriplig. Vi vill också trycka på att du fyller i tabellerna gällande amning och rökning för alla barn födda 2014 i Cosmic, speciellt för de BVC som gick in i Cosmic efter årsskiftet 2014, så att Socialstyrelsen får statistik för Värmland nästa år. Filer för vaccination och anmälningar till Socialtjänsten kommer att skickas ut. Vi ser helst att du skickar uppgifterna via mejl, men skulle det vara så att du inte får det att fungera - så går det bra att skicka den via internposten. 6

7 Aktuellt Var vaksam på kikhosta för att skydda spädbarnen Text: Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten Kikhosta har blivit vanligare och under 2014 har två spädbarn avlidit till följd av kikhosta. För att förebygga fler allvarliga fall uppmanar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten hälso- och sjukvården att vara uppmärksam på långvarig hosta hos barn och vuxna och att vara frikostig med provtagning. Kikhosta kan vara allvarligt för spädbarn. Under 2014 har antalet fall bland barn under sex månader fördubblats och två spädbarn har avlidit till följd av sjukdomen, visar Folkhälsomyndighetens uppföljning av de sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Skärpt uppmärksamhet på kikhosta i vården kan minska risken för svåra fall bland de allra minsta barnen. Fråga om någon i barnets närhet hostar Spädbarn smittas för det mesta av personer i barnets närmaste omgivning, som inte är medvetna om att de har kikhosta. Det är därför bra om nyblivna familjer, innan de går hem efter barnets födsel, får frågan om någon i familjens närhet har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar, släktingar och syskon. Även vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar och barnavårdcentraler bör vara uppmärksamma på hosta. Ta prov för att identifiera kikhosta Vid långvarig hosta bör personer som vistas nära spädbarn ha kontakt med vårdcentralen eller närmaste barnmottagning. Vården bör vara frikostig med provtagning, för att hitta fall och förebygga att kikhostan sprids till de allra minsta barnen. Barn som är mindre än sex månader gamla och utsätts för misstänkt smitta bör få antibiotika i förebyggande syfte. Hos vuxna och äldre barn minskar antibiotika risken för smittspridning men har sällan effekt på hostan. Både vuxna och barn kan vara smittsamma även om de själva bara är lindrigt sjuka. Vaccination mot kikhosta erbjuds genom vaccinationsprogrammet Kikhosta är en av de sjukdomar som idag omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Men många av dem som idag är nyblivna föräldrar har inte vaccinerats mot kikhosta, eftersom sjukdomen inte ingick i vaccinationsprogrammet mellan åren 1979 och Idag erbjuds alla barn vaccination mot kikhosta med en första dos vid tre månaders ålder. Skyddet som vaccinationen ger gör att kikhostan inte så lätt sprids vidare i samhället. På så sätt kan även de allra minsta skyddas, även innan de hunnit erbjudas vaccination. Fakta kikhosta Kikhosta är mycket smittsamt. Kikhosta orsakas av en bakterie som finns i den sjuka personens luftvägar och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor. Skyddet, immuniteten, efter vaccination är cirka 4-6 år och efter genomgången infektion cirka 15 år. Eftersom skyddet inte är livslångt, varken efter sjukdom eller vaccination, kan man få sjukdomen även i vuxen ålder. På så vis kan vuxna smitta ovaccinerade barn. Symtom: Kikhosta börjar ofta som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikna) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. I första hand spädbarn kan i anslutning till attackerna bli medvetslösa på grund av syrebrist. De brukar dock återfå medvetandet inom några sekunder. Så småningom klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara överstånden efter sammanlagt cirka sex veckor. Hos vuxna är den dominerande sjukdomsbilden långvarig hosta. Kikhosta behöver inte alltid ha den typiska symtombilden. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma. 7

8 Aktuellt Hjälp separerande föräldrar och deras barn genom att informera om samarbetssamtal Text: Socialstyrelsen Ladda ner eller beställ information om samarbetssamtal för separerande föräldrar kostnadsfritt Varje år berörs cirka barn av en separation. För att hjälpa föräldrar som separerar har Socialstyrelsen tagit fram foldern Samarbetssamtal Ett stöd för föräldrar vid separation. Den och annat material går nu att ladda ner eller beställa kostnadsfritt från myndighetens webbplats. En del föräldrar har svårt att komma överens på egen hand om barnens vårdnad, boende, omsorg och försörjning. I stället får frågorna avgöras i domstol, vilket kan leda till ökade konflikter mellan föräldrarna. Många föräldrar känner inte till att de kan få stöd att komma överens genom att ansöka om samarbetssamtal i sin kommun. De kan även få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och omsorg. Samtalen är kostnadsfria. för att komma till Socialstyrelsens material - klicka här Minska smärta vid vaccination Text: Nytt&Krytt, barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset I en ny amerikansk översiktsartikel sammanställs 29 studier om olika metoder för att minimera smärta vid vaccination av barn. Metoderna bör anpassas efter ålder. Några av de metoder som tas upp är lokalbedövning, distraktion i olika former, betydelsen av barnets position vid vaccinering och i vilken ordning som vaccinerna ges (påverkar ph). Så sammanfattningsvis är distraktion, sittande position hos barnet, distraktion i form av blåsande eller socker i munnen (bröstmjölk eller glukos) och att DTP-HiB ges före Pneumokock-vaccinet vid samma tillfälle är att rekommendera. Källa: Klicka här Minska risken för plötslig spädbarnsdöd sex råd till dig som förälder Text: Cristina Gillå Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna föräldrar. Socialstyrelsen publicerade i våras ett informationsmaterial som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i rådgivande samtal med föräldrar. Nu kommer informationsmaterialet till föräldrar ut på flera olika språk. Arabiska, engelska, finska, franska, persiska, somaliska, spanska och tyska. Klicka här för att komma till Socialstyrelsen 8

9 Nationell statistik - Aktuell statistik från senaste rapporten från Socialstyrelsen - Amning och föräldrars rökvanor barn födda 2012 Text: Cristina Gillå Amning Amningen fortsätter att minska i Sverige, det är särskilt tydligt ju äldre barnet blir, vilket kan tolkas som att kvinnor ammar under en kortare period nu jämfört med tidigare. De senaste fem åren har även den totala amningsfrekvensen av barn vid en veckas, två och fyra månaders ålder minskat. Det är stora regionala skillnader, vid två månaders ålder på barnet ses en spridning mellan olika län på 81 och 90 (Värmland 83,8 och i riket 86 procent). I Värmland ser vi också skillnader mellan olika orter, där är spriden mellan 56 till 90 procent av barnen som hel- eller delammas vid två månaders ålder. Vi ser också att delamningen ökar med barnets ålder och även en ökning för varje år när det gäller barn som inte får bröstmjölk alls vid en veckas ålder. I Värmland var det 4,6 procent av barnen som inte ammades vid sin första levnadsvecka (i riket var det 4,2 procent). Vårdkedjegruppen Livets tråd arbetar aktivt för att främja amningen på flera nivåer bland annat genom att inventera kompetens och behov hos föräldrar och personal i olika fokusgrupper. Föräldrars tobaksvanor Rökning bland föräldrar till spädbarn har minskat under 2000-talet visar statistiken att 9 procent av mammorna och 14 procent av papporna rökte under barnets första levnadsvecka. Motsvarande siffror för barn födda 2012 var det knappt 5 procent av mammorna och 10 procent av papporna som rökte. År 2012 är i Värmland andelen rökande mammor näst högst i landet med 6,4 procent när barnet är 4 veckor och 7,8 procent vid 8 månaders ålder. Värmland ligger efter Sörmland med 7,5 respektive 8,7 i motsvarande ålder. Västerbotten har lägst andel rökande mammor med 1,4 respektive 1,8 procent vid 4 veckor och 8 månader. Gällande rökare i familjen är det inom länet stor variation med som lägst 3 procent och högst 29,6 procent när barnen är 8 månader som utsätts för tobaksrök. Det tobaksförebyggande arbetet är en viktig del i vårt arbete inom mödra- och barnhälsovården. Där våra insatser kan behöva bli mer riktade inom vissa områden i länet. Projektet tobaksfri uppväxt för barn där vi erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning för blivande föräldrar och småbarnsföräldrar, kan vara en del som förändrar och minskar tobaksanvändandet hos föräldrarna. Länkt till rapporten - klicka här Tio steg som främjar amning Socialstyrelsen har uppdaterat WHO:s rekommendation för att skydda, främja och stödja amning. De tio stegen riktar sig till hela vårdkedjan, Mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård. Flertalet av stegen är samma men steg 4 och nio har fått lite ytterligare skrivning och innebörd. Steg 4 Låt barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under 1-2 timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjud hjälp om det behövs. Steg 9 Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinappar under de första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma igång. De tio stegen i sin helhet hittar ni på följande länk - klicka här. 9

10 Forskning Klyftan i kariesförekomst ökar bland barn i Sverige Text: Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare BHV-enheten Förekomsten av karies hos fyraåringar i Umeå har stadigt minskat sedan 1980, men det är bara hos barn med båda föräldrarna födda i Sverige som minskningen sker. Christina Stecksén-Blicks professor i pedodonti vid Umeå universitet visar i en ny studie av 224 fyraåringar att det är skillnad om barn har båda sina föräldrar födda i Sverige jämfört om de har minst en förälder från annat land. Bland barnen till svenskfödda föräldrar var kariesförekomsten bara 15 procent, medan barnen med minst en utländsk förälder hade karies i 58 procent av fallen år Klyftan mellan de två grupperna har ökat sedan förra mätningen 2007, då siffrorna var 32 respektive 59 procent. Hon betonar att skillnaden ligger mer i beteende snarare än bakgrund, - man får inte karies av sin invandrarbakgrund eller sin socioekonomi utan av att man i många fall har lite annorlunda vanor. Utländska föräldrar borstade barnens tänder två gånger om dagen i lägre utsträckning, samtidigt som fler av barnen åt godis, glass och drack chokladdryck tre gånger i veckan eller oftare. Viktigt att tandvården informerar om dessa samband, men hon tycker också att skolan ska ta ett större ansvar gällande avstånd mot socker till exempel i skolcafeteriorna. Studien är publicerad i senaste numret av Acta Odontologica Scandinavica Klicka här för att komma till studien Språkutveckling - hitta språket Text: Cristina Gillå Vid barnhälsovårdsdagarna på Frykenstrand informerade logoped Ann-Christine Ivarsson om filmen Hitta språket- En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0 5 år. I filmen får föräldrar enkla, lekfulla och roliga exempel på vad de kan göra i vardagen för att sätta fart på sitt barns språk. Filmen är indelad i fyra avsnitt. Filmen kan användas i föräldragrupper och för föräldrar och barn i behov av extra stöd så kan till exempel en del av filmen visas vid besöket. Filmen finns översatt till arabiska, engelska, persiska, somaliska, sorani/kurdiska. Till materialet finns även ett häfte med övningar som du gärna kan skriva ut och ge till föräldrar. Här finns filmen: kodknackarna.se 10

11 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Jag har en juridisk fråga. Kan, får jag skicka kopia på hela BVC journalen till skolhälsovården utan föräldrarnas medgivande? Barnet är omhändertaget enligt LVU det är soc som ringer mig då de inte vet. Jag har aldrig fått denna fråga och vet inte vad som gäller? Det är skolhälsovården som önskar barnets hela journal. Isabelle Edgren, landstingsjurist: Det är vårdnadshavarna som bestämmer över utlämnande av ett barns journaler och normalt är föräldrarna fortfarande vårdnadshavare även om barnet är omhändertaget enligt LVU. Så huvudregeln är att vårdnadshavarna ska lämna sitt samtycke. BVC-sjuksköterska: Jag har ett barn på BVC som är 11 dagar där föräldrarna behandlar sig för springmask (synlig enl. mor). Deras fråga är om de skall behandla barnet om de upptäcker att han också har det? I så fall med vad och vilken dos? Har aldrig fått denna fråga tidigare på ett så litet barn. Staffan Skogar: Jag tycker att man ska vara försiktig med att behandla barnet om man inte hittar några maskar. Det är även lite svårare idag då vanquin inte finns i mixtur längre och det andra preparatet vermox inte ska ges till barn under 2 år. Springmask är ofarligt i sig och det är oftast föräldrarna som är mest oroliga. Låt alltså masken leva, om det finns någon i nuläget. BVC-sjuksköterska: Är det fortfarande Odenplan som vi kan hänvisa våra familjer? Hittade inget om omskärelse i rikshandboken. Staffan Skogar: Vi har detta i våra lokala anvisningar Omskärelse av pojkar. BVC-sjuksköterska: Jag har nyligen träffat en pojke som är drygt 4 år som kommer från Syrien. Familjen berättar att han har fått vaccinationer enligt Syriens program. Vad jag kan se så har man då fått polio i både injektionsform och som droppar. Familjen tror att han endast har fått droppar, de har inget vaccinationsintyg att visa upp. Hur ska jag tänka? Jag kommer att kalla honom på ett fyra års besök i början av nästa år, ska han då i samband med detta besök få en vaccination av enbart polio? Hur ska jag i så fall tänka när det gäller 5-5½ års sprutan, vad jag förstår finns den endast i kombinationsform vilket då skulle innebära att han får poliovaccin med cirka ett års mellanrum eftersom han i januari månad är 4 år och 3 månader. Är det okej att ge poliovaccin med så kort mellanrum? Staffan Skogar: Tidigare har det varit en särskild vaccinationsinsats som har riktat sig mot barn från Syrien pga ett polioutbrott men detta avslutades i september i år. Undersök om barnet fått poliospruta vid ankomst till Sverige. Jag rekommenderar annars att du ger poliospruta enbart nu- imovax, då du bara har dokumentation om orala droppar. Vaccinera som vanligt vid 5,5 år. Vaccinet ger inga biverkningar och det är ofarligt att ge flera doser med kort intervall. 11

12 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Jag har precis skrivit in 2 barn från Syrien. De kom för 3 m sedan. Frågan gäller vaccination. Ett barn är 4 år och 4 m. Man har inga papper eller minnen från vacc. Det andra barnet är 1 år och 11 mån. Har ju inte fått vacc vid 1 år eller 1½ år, så Hexa och MPR skall väl det barnet ha. De säger att de har märke på ena armen, jag har inte sett det själv. (antagligen BCG) Ser i WHO att de vaccinerar bra, men hur långt tillbaka kan man räkna att de har följt vacc programmet? Jag tänker på 4 åringen. Planerar för en läkar undersökning på båda barnen, skall vi tänka på något särskilt? Vaccinations planering och ordination. Staffan Skogar: Ettåringen kan du ge som du säger hexa, synflorix och MPR. Om fått vaccination vid födsel så är detta BCG så detta behöver inte ges igen. Därefter som vanligt. Svårare med 4 åringen. Det har som du säger tidigare varit ett bra vaccinationsprogram för Syrien med det har ju varit krig ett tag nu. Om sjukvården fungerade under barnets första år så har det troligen fått vacciner. Fråga igen men om det inte finns någon vetskap får man ibland börja om från början. Man kan få information från hälsoundersökningen där man kan se om barnet är vaccinerat mot hepatit B - är det så kan man anta att det även fått övriga vacciner. Ofta kan man då komplettera med en hexa och MPR. Vänta sedan 4 år till 5 års sprutan Om du börjar om helt så räcker det med en Hib spruta och ingen pneumokockvaccination behövs. Bra att sätta upp på läkarundersökning, kroppsundersökning och vaccinationsplanering tänker jag. BVC-sjuksköterska: Hur ska vi göra gällande syntest vid 5-5½ år I Rikshandboken står det HVOT 3 m Lena Hilmertz, ögonläkare: Rekommendationen är att barn undersöks vid 6 års ålder inom elevhälsan. Jag tycker inte att de också behöver undersökas på BVC vid 5-5½ års ålder. 12 Rekommendationen är att inte följa Rikshandboken utan remittera de barn som inte klarar 4-årskontrollen (ang synkrav, omtest se dokument :Ögonundersökning och synprövning inom BHV). Eftersom syntest inom elevhälsan (deras enda obligatoriska test) görs vid 6 års ålder tycker jag att test vid 5-5½ år på BVC är onödigt, de som inte uppfyllt kraven vid 4-årskontroll med rel snabbt omtest ska ju remitteras till oss.

13 Information angående flour Text: Pia Borgenstedt, Munhälsostrateg, Leg. Tandhygienist, Hälsoodontologiska utvecklingsenheten; LiV Allt flera unga småbarnsföräldrar hämtar sin kunskap kring barns hälsa genom att läsa på nätet. Det är i och för sig bra men ibland kan det också ställa till problem eftersom allt som står inte är kritiskt granskat. På Folktandvården har vi upptäckt att föräldrar slutar att använda fluortandkräm av rädsla för fluoret och det är vi oroade för. På flera kliniker har man nu upptäckt karies på de små barnen där föräldrarna tagit eget beslut att utesluta fluoren i tandkräm. Vi har därför sammanställt ett informationsblad till vår egen personal så de vet vad de ska säga till föräldrarna. Vad stämmer om fluor? I våra naturliga vattenkällor förekommer fluor i växlande mängd. Inget vatten är helt fluorfritt. Och i Sverige tillsätts ingen fluor i dricksvattnet. Fluor finns naturligt även i små mängder i det vi äter; exempelvis i spannmål, kött, fisk, te, grönsaker och frukt. Varför används fluor i tandkräm? Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag är effektivt för att förebygga karies (hål i tänderna), det är vetenskapligt bevisat. Sedan mitten av 1900-talet har tandhälsan förbättrats radikalt i Sverige och den enskilt viktigaste faktorn är införandet av fluortandkräm. Det finns inget alternativ som är lika bra och som skyddar mot karies i vår moderna kosthållning med stor tillgång till socker och snabba kolhydrater. Jag har hört att fluor är giftigt, varför ska jag då stoppa det i munnen och ge det till mina barn? Man har ända sedan 1950-talet studerat och undersökt om tänder skyddas mot karies med hjälp av fluor och hur det påverkar människors hälsa. I likhet med många andra kemiska ämnen så finns det risker med fluor och som med det mesta vi stoppar i oss så handlar det om dosen. För mycket salt, socker och AD-droppar är, som konstaterat, inte heller bra för kroppen. Till och med vatten är farligt i för stora mängder. Vid korrekt dosering av fluorpreparat är risken för biverkningar obetydlig. Kan fluor, som ämne, skada hjärnans utveckling? Nej inte enligt svenska förhållanden. En studie som har sin utgångspunkt i Kina och Iran indikerar annars åt det hållet. Men då har vattnet i de undersökta områdena en fluorhalt som är långt över de tillåtna gränsvärden vi har i Sverige. I Sverige säger vi att man ska undvika fluorhalter över 1,2 mg fluor/liter vatten till små barn och i studien var fluorhalten ända upp till 10 mg/liter vatten. Alltså är det inte applicerbart på svenska förhållanden. Om jag ändå inte vill använda fluortandkräm till mitt barn? Vi varken kan eller vill tvinga dig att ge ditt barn fluortandkräm. Men som professor Peter Lingström säger En återgång till användning av fluorfri tandkräm vore att ta ett kliv 60 år bakåt i tiden och äventyra den goda tandhälsa som byggts upp inte minst bland barn och ungdomar. Utan fluor i tandkräm ökar risken för att ditt barn tvingas betala priset i form av sämre munhälsa och större vårdkostnader i framtiden. REFERENSER Kunskapscentrum för hälso- och sjukvård (SBU) (161:2002) Framtagen av Agneta Engström, munhälsostrateg och tandhygienist, Hälsoodontologiska utvecklingsenheten, Folktandvården Värmland. 13

14 Familjecentraler Text: Anna Bodin, verksamhetsutvecklare familjecentraler Den 20 november anordnade Länsgruppen för familjecentraler en fortbildningshalvdag och nätverksträff för familjecentraler på CCC i Karlstad. Förmiddagen ägnades åt arbetsmiljöns påverkan vid graviditet, råd för att minska exponering av kemikalier för småbarn och gravida, föreläsning om två delstudier i SELMA-studien och en presentation av kemikalieinventering, gjord på Karlstads förskolor. På eftermiddagen fick vi först lyssna på familjecentralen Forshaga som berättade om sin 15-åriga verksamhet och därefter antropologen/etnologen Gillis Herlitz som förmedlade tankar och idéer Foto: Gillis Herlitz om kulturmöten på familjecentraler Hela dagen filmades och kommer senare att läggas ut på nätet. Nedan finner du länkar till lämpliga hemsidor där du själv kan hitta mer kunskap och som du kan hänvisa föräldrar till klicka här för att komma till sidan. Rikshandboken - Klicka här för att komma till sidan Kemikalieinspektionen - klicka här för komma till sidan Arbets- och miljömedicin i Örebro - klicka här för att komma till sidan Kemikalier i barns miljö - råd för en bättre vardag - klicka här för att komma till Livlinan Bild: Katja Hagström och Håkan Löfstedt, Arbets- och miljömedicin Örebro 14

15 Info från Barn- och familjehälsa Vi vill tacka för ett gott samarbete under 2014, året som gått i en cosmisk anda! Vi har tagit emot 540 remisser, de allra flesta kommer från BMM och BVC. Remissgruppen låter hälsa att remisserna är välformulerade, informativa med tydliga frågeställningar. Rådgivningstelefonen utnyttjas i hög grad, ett utmärkt sätt för föräldrar att få en snar tid för vägledning kring barn och föräldraskap. Våren 2015 kommer också gravida att kunna använda den tjänsten. En God och Fröjdefull Jul och Gott Nytt År önskar Psykologmottagningen för MBHV Nya psykologer på psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Från vänster: Eva Nahnfeldt, Maria Gybrant och Lisa Bodland Fielding Eva Nahnfeldt: Jag är kanske är ett bekant ansikte för flera av er. Jag har arbetat på Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård sedan I januari 2012 bestämde jag mig för att prova något nytt och blev skolpsykolog i Kil under 1½ år. Nu är jag tillbaka här sedan i september och tycker att det är väldigt roligt att vara tillbaka! Jag är i slutet av min specialistutbildning och när jag blir färdig under våren, så kommer jag att arbeta halvtid som specialist och bl.a. ägna tiden åt metodutveckling och kunskapsbevakning för Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård. Den andra halvan av min tjänst kommer jag att arbeta kliniskt och med konsultation. Jag ser fram emot ett givande samarbete! Maria Gybrant: Jag kommer från Kristinehamn och har tidigare arbetat på Landstingets psykologenhet med uppdrag främst inom primärvård. Sedan 1 december arbetar jag på Psykologmottagningen för mödra/ barnhälsovård och är då två dagar i veckan på Familjecentralen Källan i Kristinehamn. Lisa Bodland Fielding: Jag har tidigare arbetat inom inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland. Jag gläds och ser fram emot arbetet med barn och föräldrar och kommer att arbeta på mottagningen i Karlstad och i Arvika. Jag bor i Molkom tillsammans med min stora familj. 15

16 Info från Barn- och familjehälsa Familjerådgivningen i Karlstads kommun Text: Lena Granat, verksamhetschef Barn- och familjehälsan I ett förebyggande projekt erbjuder familjerådgivningen i Karlstad alla nyblivna föräldrar ett gratis samtal. Projektet startade 1 oktober och pågår i sex månader. Föräldrarna får ett brev när barnet är ett halvår och erbjudandet kvarstår i sex månader. Se bif brev Besök på familjerådgivningen för blivande och nyblivna föräldrar Text: Lars Kulleberg, psykolog inom BHV-enheten Familjerådgivningen i Karlstad, se länk, erbjuder blivande och nyblivna föräldrar ett kostnadsfritt besök. Så här står det på deras hemsida: Föräldrarnas relation är barnens miljö - håll kärleken levande Hos Familjerådgivningen har blivande och nyblivna föräldrar möjlighet att komma på studiebesök till Familjerådgivningen som ett led i föräldrautbildningen. Vi presenterar Familjerådgivningen och talar om goda faktorer i ett parförhållande. Välj mellan följande måndagar och torsdagar: December: 1, 4, 8, 11, 15 och 18 Januari: 15, 19, 26 och 29. Februari: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 och 26. Mars: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 och 30. April: 9, 13, 20, 23 och 27. Maj: 4, 7, 11, 18, 21, 25 och 28. Juni: 1, 4, 8 och 11. Tid för alla datum är Anmälan sker via din barnmorskemottagning. Du kan hitta kontaktinformation och dylikt på: Länk till familjerådgivningen - klicka här. 16

17 Info från Barn- och familjehälsa Psykologmottagningen för MBHV är stängd 23/12 4/1 När psykologen får förhinder att komma till sin ort Under 2015 kommer vårdadministratören på Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård att skicka ett meddelande i Messenger i Cosmic om psykolog fått förhinder. Har informationen saknats på orten har det ibland inneburit en frustration hos personal och patienter. Meddelandet kommer att skickas till mottagningens funktionsbrevlåda. Detta är ingen optimal lösning men det bästa vi kommit på i dagsläget. EPDS och asylsökande Text: Lars Kullenberg, psykolog BHV-enheten I frågan om man ska genomföra EPDS vid asyl hamnar BVC ofta i svåra bedömningar, då man behöver väga in hur hela livssituationen påverkar de enskilda familjerna. Det blir oerhört viktigt med en god kunskap om familjernas situation och hur vi tillämpar våra etiska principer i vardagen. Det är viktigt att värdera på vilket sätt det finns stöd och möjlighet att omhänderta familjerna på bästa möjliga sätt, vilket inte alltid är tillfället. Detta kan innebära att vi inte väljer att använda EPDS under dessa omständigheter. Då får mammasamtalet ha ett fokus på hur mamma uppfattar sin möjlighet till omhändertagande av barnet. Självklart kan man fortfarande använda delar av eller alla EPDS frågorna som stöd i samtalet. Fråga & Svar BVC-sjuksköterska: Ang dokumentation vid EPDS - varför vi inte kan skriva besöket på mamman när det är henne vi har på besök? Lars Kullenberg: Som du vet finns det flera olika sätt att göra och även Rikshandboken är försiktig med förslag. Utgångspunkten är att samtalet genomförs för att förbättra förutsättningarna för/skydda barnet. Det innebär att det samtal där formuläret används genomförs för barnets skull och ska därför dokumenteras i barnets journal. Det som ska stå där är att EPDS har erbjudits och om föräldern tackat ja eller nej till erbjudandet. De uppgifter som har betydelse för barnets hälsa ska dokumenteras i barnets journal. Om man vidtar åtgärder efter den sammanlagda bedömningen av EPDS och samtal, ska de dokumenteras i barnets journal, till exempel vid remiss till någon annan vårdgivare. Även datum för eventuella stödsamtal som BVC sjuksköterskan genomför ska dokumenteras i barnets journal. EPDS poängen ska dock aldrig dokumenteras vare sig i barnets eller mammas journal. Det som gäller mamman, till exempel om hon får utfall på EPDS frågorna och eventuella uppföljande samtal ska dokumenteras i hennes journal, men datumen för uppföljningen i barnets journal enligt ovan. Så till din fråga: Ovanstående innebär att trots att mamma kommer själv (så ska det vara om det är möjligt) på mammasamtalet, så förs besöket in i barnets journal, då åtgärden i första hand handlar om barnets hälsa. Det är först när det blir en vårdåtgärd i förhållande till mamman som detta ska skrivas i hennes journal. Se också i lokala anvisningar - klicka här. 17

18 Info från Barn- och familjehälsa Nationell konferens i Örebro Rapport från Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas nationella konferens i Örebro 2014 Text: Anna Ekberg, psykolog BHV-enheten i Örebro I år anordnades den årliga nationella konferensen för mödra- och barnhälsovårdspsykologer av oss psykologer i Örebro. Vi hade glädjen att ta emot ett hundratal av våra kollegor från hela landet och bjuda på ett program som spände över våra olika arbetsområden. Det är bredden som är spetsen var också rubriken för årets konferens. Första dagens föreläsare var Katri Nieminen, överläkare på Kvinnokliniken i Norrköping. Hon talade om behandling av förlossningsrädsla och redogjorde för det aktuella kunskapsläget. Därefter talade Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Lin-köpings universitet och också årets mottagare av det stora psykologpriset (!) om studier kring internetbehandling och förlossningsrädsla, på ett mycket underhållande sätt. Det framkom att forskning i Sverige ligger i framkant och att det här är ett område väl värt att bevaka med tanke på de goda resultat man har sett i behandlingsstudier. Andra dagen inleddes med sedvanligt årsmöte. Därefter hade vi glädjen att ta emot Pia Risholm Mothander, docent, psykologisk terapeut, från Stockholms universitet. Hon är bl.a. medförfattare till Utvecklingspsykologi tillsammans med Leif Havnesköld m.m. Hon beskrev ett diagnostiskt redskap, DC 0-3, som är en diagnosmanual inriktad på barn 0-3 år och som, till skillnad mot andra manualer, tar hänsyn till det sammanhang barnen lever i. På eftermiddagen talade Anders Broberg om Våld mellan föräldrar vad säger forskningen om hur vanligt det är och hur påverkar det barns utveckling? Se kort referat nedan. Det nya BHV-programmet presenterades av Antonia Reuter från Göteborg. Dagen avslutades med ett komiskt inslag, Jenny Wåhlander underhöll oss under rubriken Barnasinne ger bättre vuxna. På fredagen talade Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi, vid Örebro universitet, om betydelsen av struktur, checklistor och instrument som stöd. Anna Lannér Svensson, psykolog från Mödra- och barnhälsovården i nordvästra Skåne talade om Bedömning, stöd och behandling avseende samspelet i spädbarnsfamiljen på universell, selektiv och indikerad nivå. Det var en beskrivning av den psykologverksamhet de har i nord-västra Skåne, där de bl.a. arbetar med Watch Wait and Wonder, en metod som vi har presenterat tidigare här i BHV-bladet. Hon presenterade också sin bok Samspelet i spädbarnsfamiljen som riktar sig till BVC-personal. Avslutningsvis pratade Kerstin Neander om samspelsbehandlingen Circle of Security och hade också ett samtal med psykologer från Västerås och en dialog om deras erfarenheter av detta. Detta satte punkt för tre mycket intensiva och intressanta dagar. 18

19 Info från Barn- och familjehälsa Våld mellan föräldrar vad säger forskningen om hur vanligt det är och det hur påverkar barns utveckling? Text Anna Ekberg, psykolog BHV-enheten Örebro Det var rubriken på den föreläsning som Anders Broberg höll på Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas nationella konferens i Örebro i september i år. I forskningen kan man konstatera att våldet förekommer i olika typer av familjer, eller om man så vill, alla typer av familjer, vilket enligt min mening kan vara viktigt att komma ihåg. Det går inte att utifrån socio-ekonomiska data förutsäga vem som kommer att utsättas för våld i nära relation. Mammor som utsätts för våld är mer utsatta än kvinnor i allmänhet, eftersom deras omvårdnadsförmåga påverkas av våldet. Våldet innebär ett anknytningstrauma, den trygga famnen som man ska leva i, skapar skräck. Mammor med små barn är överrepresenterade som våldsoffer, vilket blir extra allvarligt eftersom de små barnen behöver extra bra omvårdnadspersoner. Dessutom är ofta den som utövar våldet pappa till barnet. Barn som lever med våld i nära relationer är uppskattningsvis 5-10 % i allmänhet i Sverige och det är alldeles för många, men inget normaltillstånd. 90 % av barnen lever inte i sådana familjer. IPV förekommer ju oftast i samband med andra svårigheter i familjer, såsom missbruk, psykisk sjukdom, omsorgssvikt, bristande föräldraförmåga, kriminalitet. Det är alltså vanligare i riskfamiljer och därmed också i familjer som har kontakt med socialtjänst, BUP och andra samhällets hjälpinsatser. Förälders våld blir barns bekymmer, för det förekommer i en miljö där man borde få skydd och stöd och en miljö man inte kan undkomma. Det blir också svårt att tala med mamma och pappa om det här och också svårt att tala med andra om, för man vill inte lämna ut familjen. I en våldssituation förlorar barnet båda sina anknytningspersoner när de behöver dem som bäst. Den ena föräldern är en hotfull angripare och den andra är fullt upptagen med att skydda sig och det här blir ett anknytningstrauma. Det är också större risk för barnet att utsättas för direkt våld om barnet försöker skydda den våldsutsatta föräldern när misshandeln pågår och i andra situationer när barnet väcker förälderns frustration eller vrede. I en del familjer utsätts barn också direkt för våld av båda föräldrarna. Det här påverkar naturligtvis barnet. Barnet lär sig att våld är ett sätt att lösa konflikter på, de lär sig båda sidorna i konflikten och det har konsekvenser för ett barns relationer till jämnåriga och framtida kärlekspartner. Dessutom har det konsekvenser för stresstålighet och fysisk och psykisk hälsa på sikt. Svårast drabbade är naturligtvis de minsta barnen som är ännu mer utsatta. De viktigaste personerna i ett barns liv ska ju vara större, starkare, klokare än barnet och snälla, något som den våldsutövande och utsatta föräldern inte kan leva upp till. Barnen utsätts för en hjälplös omvårdnad. Barn som upplever våld Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det oftare. Många barn som upplever våld blir också själva slagna. Forskning har visat att 30 till 75 procent av de barn som växer upp i våldsamma relationer själva har blivit slagna. Mer om detta finns att läsa på Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) - klicka här. 19

20 Dietist mödra- och barnhälsovård Viktig information gällande nytt recept Baby Semp Bröstmjölk är den bästa födan för späda barn. Det vi på Semper arbetar med är att erbjuda de barn som inte ammas helt eller delvis, en modersmjölksersättning som utvecklas i takt med forskningen och rekommendationer. Samtliga ingredienser i BabySemp är väl beprövade råvaror i modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar. En förändring i nya BabySemp är att det numera ingår mjölkfett i fettblandningen. Det gör att pulvret är lite mer gult och när barnet får uppstötningar eller kräks, upplever vissa att lukten är annorlunda än tidigare. Det beror bland annat på att när mjölkfettet börjar brytas ner i magen så bildas smörsyra som luktar, vilket är helt normalt. Semper har tidigare haft mjölkfett i BabySemp i 20 år. Under dessa år har flera olika studier genomförts vid barnkliniker i Sverige och acceptansen har alltid varit mycket god. Till exempel genomfördes en studie som visade att 0,4 mg järn/100 ml BabySemp tillgodosåg spädbarnens järnbehov väl. Och nyligen har en studie genomförts med god acceptans i vilken såväl BabySemp be-rikad med mjölkfettkulemembran (MFGM), som kontrollprodukt (vanlig BabySemp) innehöll mjölkfett. Den så kallade Tumme-studien som också uppvisade värdefulla resultat. Jannette Grahn Vera Dietist MBHV-enheterna Till MBHV-dietist på Livlinan Ny skopa! Det är viktigt att föräldrar använder den skopa som medföljer ny förpackning. Det är ny dosering med de nya recepten och skopans mått är därmed justerat. Används den gamla skopan till nya BabySemp får barnet för mycket pulver per portion och det finns risk för förstoppning. Drickfärdig BabySemp 1 Drickfärdig BabySemp 1 görs på färsk mjölk. Vid tillverkningen har vi upptäckt rester av upphettat mjölkprotein i vissa paket som ser ut som bruna prickar. De har inte någon negativ hälsopåverkan, men utseendet är inte enligt Sempers kvalitetsstandard varför vi stoppade försäljningen. Detta har oroat föräldrar och tyvärr sammankopplats med receptförändringen. Vi förstår att det är bekymmersamt för många att inte ha tillgång till drickfärdig BabySemp1 och beklagar den uppkomna situationen. Vi arbetar för att lösa detta så snart som möjligt. Mvh Semper 20

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition Årgång 33 nr 5/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Tonåring Nutrition innehåll LEDAREN... 4 TONÅRING aktiv stöttning från vuxna viktig för god självuppfattning hos unga kvinnor...6 mitt

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

vårdnadsfred Till föräldrar och yrkesverksamma

vårdnadsfred Till föräldrar och yrkesverksamma Jämställt föräldrasamt asamtal al och vårdnadsfred för en tryggare barndom Till föräldrar och yrkesverksamma Innehållsförtec eckning Förord till blivande föräldrar...3 Frågor till blivande föräldrar att

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2013 Internationella barndiabetesmötet Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta Ordinerad egenvård

Läs mer