ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR"

Transkript

1 NUMMER 107 ÅR XXXIV ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR ERZWÄNG ICH NICHT LIEBE, DOCH LISTIG ERZWÄNG ICH MIR LUST? I DETTA NUMMER * KLENODER * STÄMMAN * * NYÅR * SPRÅK *

2 Ledare Av Ruby Gamgee Mithlonds ceremonier tar plats i detta nummer av Elostirion, både de ståtligare och de lite mer grå. Vi får oss till livs information från Grå Rådet, som under Stämman omvaldes (minus Thengwyn) och under Nyår XXXIV installerades. Under Nyår fick vi även ta del av Rådets kanske mest synliga arbete, de nya ordensträden som delades ut av Narlome. Ja, hela nyårsfesten gick i ordnarnas tecken, framför allt i form av den tipspromenad som vi får ta del av längre in i tidningen. Vi blev även en inbyggare rikare i form av korpen Cora. Krax! Det har även skett personalförändringar i ämbeten och gillen. Spännande! Detta nummer av ET har minitema Rhenguldet, den första operan i Wagners Ringcykel, och handlar därmed om juveler, som t.ex. Silmarillerna och vårt eget Liseberg samt en stor bokskatt. Det var även tänkt att handla om sång, vilket kan symboliseras av högalviskan, quenya, vilket vi kan läsa om i en artikel av Elros Forodrim. Den publicerades ursprungligen i SF-forum men ET har generöst fått tillstånd att återpublicera den. Vi har fler SF-kopplingar i det här numret, i form av en rapport från Club Cosmos kongress Confetti. Övriga utåtriktade aktiviteter som mithlonditer varit involverade i sedan förra numret är Tolkien Reading Day på Partille bibliotek. Vi har många fina bilder i det här numret, tack vare mithlonditer som är flitiga med kameran eller pennan (se t.ex. Merriwyns fina båt här nedan) och som inte tvekar att skicka in dem till ET. Tveka inte du heller! Nästa nummer har minitema Valkyrian och kan alltså handla om allt från sköna kvinnor till svek och elaka fäder. Manusstopp är 30 juni, d.v.s. efter Ljusefesten och ett antal riksmöten vilka står uppräknade i Kalendariet längst bak i tidningen. Alla bidrag mottages tacksamt men Regenten, såsom ansvarig utgivare, kan säga stopp för de mest vågade bidragen. För vågade? -vad säger jag, Regenten är ju Arthalion Ansvarig utgivare Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Arthalion (Zebastian Hermansson) Redaktion Ruby Gamgee (Helena Kiel), redaktör Melroch (BP Jonsson), Gil-galad (Johan Lagerqvist) korrektur Upplaga Tryckt upplaga ca 15 exemplar. Nätupplaga i pdf-format på Mithlonds väv Adress Elostirion, c/o Helena Kiel, Persgatan 8A, Göteborg Detta nummer utgavs i april 2014 u.t. Copyright Elostirion, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen Återgivande av text och bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. Elostirion är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning. Elostirion är gråalviska och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material ska inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat, men inte enbart, rätten till rubriksättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas meddela redaktören detta när materialet lämnas in. Prenumerationsavgift 2014 ca 75 kr. Betalning görs vid prenumerationsårets slut till Mithlonds plusgiro Tryckta lösnummer kan köpas till självkostnadspris. 2

3 HÖSTGILLE XXIV Arnor är på väg att försvinna! Den rätta kungen är åter funnen och skall snart ta sin rättmätiga plats över sitt rike. Vi har nu en sista chans att få honom att minnas sitt ursprung, så hjälp oss att ge Aragorn ett ordentligt avsked. Vi kommer att fira Arnors svanesång i dagarna 3, och sedan önska den nya kungen lycka till på sin resa. Så kom och hjälp oss att fira Aragorns sista dagar i Arnor, 3-5 oktober (UT). Mer info kommer inom kort. 3

4 Information från Grå Rådet Riksmöten och andra aktiviteter Mithlond går in i sitt trettiofjärde år och förhoppningsvis sitt bästa år någonsin! Grå Rådet står redo att lotsa Mithlondrim mot framgångar och stordåd. Vi söker nu arrangörer till kommande riksmöten och aktiviteter. Skulle inte just du vilja arrangera någon form av aktivitet i Mithlond? Just nu finns det luckor på riksmötesfronten mot slutet av året (november, december). Men alla aktiviteter i Mithlond behöver förstås inte vara riksmöten. Alla glada upptåg välkomnas och vem som helst har möjlighet att skapa en aktivitet. Så låt oss tillsammans göra Mithlonds år 34 till ett fantastiskt år! För Grå Rådet Narlome Mithlonds stämma Summering av stämmoprotokollet, av Ruby Gamgee Stämman hölls hemma hos Narlome och Arthalion. Mötet öppnades kl och avslutades Arthalion valdes till mötesordförande, Narlome till sekreterare och Spirea och Shauqra till justerare och rösträknare. Här kom mötets första kontrovers: vilka har egentligen rösträtt? Flera mötesdeltagare hade invigts under året men fått veta att de inte behövt betala medlemsavgift (årsgärd) för det året. Då är de enligt Lagen inte röstberättigade på stämman Det beslöts att under enbart denna stämma bevilja de nyinvigda men ej betalande inbyggarna rösträtt. Därefter föredrogs verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och avgick. Den avgångna styrelsen fångades in innan den hunnit fly och valdes genast om, dock minus Thengwyn. Grå Rådet årgång 34 ser ut så här: Arthalion (Regent), Narlome (Skattmästare), Shauqra och Spirea (rådsmedlemmar). Dessutom omvaldes Tar-Palantir som revisor och till valberedning valdes Withywindle (sammankallande) och Idis. Årsgärden för år 34 behålls oförändrad, d.v.s. 250 kr för boende i Göteborgstrakten, 100 kr för ickegöteborgare och en reducerad årsgärd på 150 kr. För att få reducerad årsgärd ansöker man hos Skattmästaren. Vidare beslöts att prenumerationsavgiften för Elostirion för år 2013 blev 75 kr. Så gled stämman in i nästa kontrovers, propositionen om att ändra Lagen avseende begreppet intressent och intressenters rätt att höras på Mithlonds stämma. Efter en kort debatt om propositionens nödvändiget och om den nya punktens numrering antogs propositionen enligt följande: I Mithlonds lag läggs till en paragraf och att denna skall lyda så som följer: Intressent, envar myt eller människa, som vistas i Riket med intention att inbyggare bliva men som ännu ej prövats av Grå Råd och som ännu ej invigts. Vidare föreslår Mithlonds styrelse även att: Det utförs en ändring i Mithlonds lag paragraf 6.4 så att denna omformuleras till att lyda så som följer: 6.4 Envar inbyggare eller intressent som till stämma komma, likvärdig talan äge, envar fullvärdig inbyggare äge lika röst. Med utgårda namn undertecknad fullmakt räknas som närvaro vid stämma. Inga motioner hade inkommit. Under Övriga frågor delgavs information om den stundande Nyårsfesten och Narlome tog upp anmälningar på plats. Häxmästaren informerade till sist lite kort om Mithlonds nya intranät. 4

5 Kungörelser från Mithlonds ordensmästare Under Nyår XXXIV upphöjdes följande inbyggare inom Mithlonds ordnar. Inom Laurelins orden förlänades under Nyårsfesten WITHYWINDLE NENWEN Väpnares grad Inom Telperions orden förlänades under Nyårsfesten TINDOMIEL Väpnares grad DE NYUPPHÖJDAS Eglerio! Inom Galathilions orden upphöjdes under Nyårsfesten RUBY GAMGEE Information från Hantverksgillet Information från Lotsämbetet Information från Klenondbevararen Härmed kungöres att Idis numera är den nya gillesmästaren för Hantverksgillet! Hennes Eglerio! av Fimbrethil, nedstigande gillesmästare Under Nyår XXXIV invigdes en ny inbyggare, korpen CORA Den nya inbyggarens Eglerio! av Fimbrethil, Mithlonds lots Under sistlidna Nyår nedsteg Belewien från Klenodbevararämbetet. Till ny Klenodbevarare utsågs SPIREA Deras Eglerio! 5

6 Regalieväktaren rapporterar av Narlome, Mithlonds Regalieväktare Bilder av Gil-galad Det pågår för närvarande ett arbete som syftar till att försköna Mithlond. Regalieväktaren och alla de medhjälpare hon lyckats knyta till sig arbetar ständigt för att se över våra regalier. Nu på Nyårsfesten var vi äntligen redo att göra vår första presentation när vi överlämnade en nyskapad variant av Mithlonds träd, av Ringbärartecken samt Celeborntecken. Mithlonds träd är det tecken som bärs av dem som blivit upphöjda inom Telperions, Laruelins, Galathilions eller Celeborns orden. På trädet placeras graderingsstenar i respektive ordens färger. Regalieväktaren önskar nu ödmjukast presentera en nyskapad variant av trädet: en brosch i silvergrå metall formad för att återspegla utformningen på ordensvapnen. På detta träd finns inte bara plats för våra tre äldsta ordnar, så som på det tidigare trädet, utan även för vår yngsta orden Celeborn. Tanken och önskan om ett mithlonda träd i metall är lika gammal som det första trädet. Den historieintresserade kanske tycker det är roligt att veta att det ursprungliga trädet var tänkt som en tillfällig lösning tills man kunde lista ut hur man skulle producera ett träd i metall. Formen till det ursprungliga trädet tillverkades av Forodrims Fingolfin och under många år nu har den hedervärde inbyggaren Gwindor ansvarat för produktionen av våra träd. Fingolfins och Gwindors Eglerio! Det blev en lång tillfällig lösning men nu har regalieväktaren alltså fullbordat dessa närmare 20 år gamla planer på ett nytt träd. Ringbärartecknet är ett märke som bärs av Ringbärarna. Den som för stunden är Mithlonds Ringbärare bär Mithlonds Ring, övriga Ringbärare bär ringbärartecknet (och förstås även en röd graderingssten i Mithlonds träd). Det tidigare tecknet bestod av en bit rött läder på vilken man fann, fäst med ett vitt band, en gyllene ring. Det nyskapade tecknet, format av Dam Thengwyn, är en djupt röd granat innesluten i en silverne ring, allt hängandes från ett fäste beklätt med en mörkt röd sten. Dam Thengwyns Eglerio! Celeborntecknet bärs av alla dem som tilldelats Celeborns orden (utöver purpurfärgade graderingsstenar i Mithlonds träd). Inom Celeborns orden tilldelas man olika ordenstecken för varje ny grad. Ordenstecknen är olika traditionella symboler för ridderlighet. När man tilldelas första graden inom Celeborns orden erhåller man ordenstecken i form av en panache. Eftersom det är flera inbyggare som inte har för vana att bära hatt (och därför inte riktigt har någon naturlig plats att fästa sin panache) så skapade Ren den Orene ett mindre tecken som man kunde fästa på sin dräkt. Detta tecken bestod i en bild av en panache. Genom Dam Thengwyns försorg har nu detta tecken omformats till en lite mer slittålig konstruktion. Det nya celeborntecknet består av en liten fjäder i metall som hänger från ett fäste beklätt med en purpurfärgad sten. Ren den Orenes och Dam Thengwyns Eglerio! Regalieväktaren kommer nu vända sin uppmärksamhet mot andra regalier i behov av omsorg så som exempelvis ordensstavarna och Mithlonds krona. Fler rapporter kan väntas framöver. 6

7 ELOSTIRION ELOSTIRION NUMMER 107NUMMER 104 ÅR XXXIII ÅR XXXIV Uppsnappat på Nyårsfesten Kortreferat av Ruby Gamgee Tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Belewien & Uinen vann, Nenwen kom tvåa. Cosplay vill någon mithlondit vara med och leka? Ringbärare: Fimbrethil ut, Ruby in. Kakpaus mellan Rådet och Ordensmästarna. TO väpnare: Tindomiel. Mithlond-bankkort: det enda kort du behöver. Den bästa banken, med bäst service och inga avgifter. LO väpnare: Withywindle, Nenwen. Varför finns inte professor Tolkien Regalieväktaren talar: Mithlonds på svenska sedlar? Skandal! nya ordensträd är äntligen klara och utdelas till nyupphöjda. Sedan Nu börjar ceremonierna. tas stora drakskattkistan fram och ALLA får nya fina ordensträd i Klenodbevarare: Belewien ut, liten söt påse. Ordensträdet har Spirea in. Eglerio! plats för LO, TO, GO och CO. GO och CO får dessutom varsin egen Ambassad: Angmar med fin extraplutt. GÅVA (sprit). Mingelbilder från Nyårsfesten Ceremonier slut. Rykten förmäler att VARDAMIR kan vara i antågande Mat: köttgryta och paj lagade av Narlome (som stod för hela festen, och ordensträden, jösses). Efterrätt medtagna av flera inbyggare, bl.a. chokladtårtor, pajer, minimuffins, kakor Arthalion tar modest upp ny hushållsmedlem: Nenwen, sanningssägare. DG:s stora råd upphöjde DG DJ inom champagneorden. Bravo! Invigning: korpen Cora. (Bild: Gil-galad) 7

8 Parmandili recenserar Fantasy Masterworks en oumbärlig kulturgärning av Malbeth Det är inte alltid lätt att hitta de riktigt bra böckerna. Ofta måste man vada genom oceaner av orena utsöndringar för att hitta pärlorna, och detta är en lång och mödosam process. Jag har själv läst hela fyra Shannara-böcker (inklusive The Sword of Shannara som Lin Carter kallade this war crime of a novel ) och tre av Waste of Time-böckerna, och fler massproducerade Forgotten Realmsoch Dragonlance-böcker än jag vågar tänka på. (Jag är dock fortfarande beredd att läsa fler av de senare, bara det finns tinker gnomes i dem. Tinker gnomes rule!) I det läget är det skönt när någon annan gör jobbet åt en. Ett utmärkt exempel är Fantasy Masterworks-serien, som började ges ut i mars 2000 av Gollancz i Storbritannien. Hjärnan bakom serien var redaktören Jo Fletcher, och avsikten var att samla some of the greatest, most original, and most influential fantasy ever written. These are the books which, along with Tolkien, Peake and others, shaped modern fantasy. Inledningsvis gav man ut två volymer i månaden, men utgivningstakten sjönk senare till en i månaden och blev mot slutet ännu mer sporadisk. Jag bestämde mig tidigt för att samla på serien, även när det gällde författare vilkas kvalitet jag inte hade en susning om. Från 1988 köpte jag lite slumpmässigt delar av Drakar och Demoner-serien, som var ett slags tidig svensk motsvarighet fast med tonvikten på lite mer lätt underhållningsfantasy, och när jag äntligen fick ändan ur vagnen och ville samla på mig hela serien var det i princip omöjligt att få tag på vissa delar. Det misstaget tänkte jag inte göra om, så efter att ha börjat med volym 2 och 4 köpte jag på mig allt tills jag hade hunnit ikapp utgivningen. Och sedan började jag läsa alla böckerna i nummerordning jag började 2005 och blev klar i november 2013 (sju år efter det att den femtionde och sista volymen kom ut). I huvudsak är det en mycket välsmakande kompott. De flesta av de stora namnen är representerade med åtminstone någon volym: Jack Vance, Patricia McKillip, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Fritz Leiber, C. L. Moore En del tunga namn saknas (t. ex. Neil Gaiman, China Miéville och Susanna Clarke), men det är bara naturligt för en klassikerserie det nyaste verket är Michael Swanwicks The Iron Dragon s Daughter från Åtta av de inkluderade romanerna har vunnit World Fantasy Award och ytterligare sju har blivit nominerade, så det bästa genren har att erbjuda är väl representerat. Vad man skulle kunna invända mot är att kvinnliga författare är kraftigt underrepresenterade (de står för bara sju av de 50 volymerna), men detta kan förhoppningsvis åtgärdas i framtiden (jag skulle själv gärna se R. A. MacAvoys A Trio for Lute och Marion Zimmer Bradleys Lythande i serien). Även textmässigt är serien spännande exempelvis har man valt att använda den hittills ganska sällsynta originaltexten av The Broken Sword (med Loke i stället för Satan), samt de ursprungliga versionerna av de första Elric-texterna, i stället för de kraftigt reviderade versioner som författaren själv numera föredrar. 1: The Book of the New Sun Vol. I: Shadow and Claw (Gene Wolfe) 2: Time and the Gods (Lord Dunsany) 3: The Worm Ouroboros (E. R. Eddison) 4: Tales of the Dying Earth (Jack Vance) 5: Little, Big (John Crowley) 6: The Chronicles of Amber (Roger Zelazny) 7: Viriconium (M. John Harrison) 8: The Conan Chronicles Vol. I: The People of the Black Circle (Robert E. Howard) 9: The Land of Laughs (Jonathan Carroll) 10: The Compleat Enchanter (L. Sprague de Camp & Fletcher Pratt) 8

9 11: Lud-in-the-Mist (Hope Mirrlees) 12: The Book of the New Sun Vol. II: Sword and Citadel (Gene Wolfe) 13: Fevre Dream (George R. R. Martin) 14: Beauty (Sheri S. Tepper) 15: The King of Elfland s Daughter (Lord Dunsany) 16: The Conan Chronicles Vol. II: The Hour of the Dragon (Robert E. Howard) 17: Elric (Michael Moorcock) 18: The First Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 19: The Riddle-Master s Game (Patricia McKillip) 20: Time and Again (Jack Finney) 21: Mistress of Mistresses (E. R. Eddison) 22: Gloriana (Michael Moorcock) 23: The Well of the Unicorn (Fletcher Pratt) 24: The Second Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 25: Voice of Our Shadow (Jonathan Carroll) 26: The Emperor of Dreams (Clark Ashton Smith) 27: Lyonesse: Suldrun s Garden (Jack Vance) 28: Peace (Gene Wolfe) 29: The Dragon Waiting (John M. Ford) 30: Corum: The Prince in the Scarlet Robe (Michael Moorcock) 31: Black Gods and Scarlet Dreams (C. L. Moore) 32: The Broken Sword (Poul Anderson) 33: The House on the Borderland and Other Novels (William Hope Hodgson) 34: The Drawing of the Dark (Tim Powers) felaktigt numrerad som 33 35: Lyonesse II: The Green Pearl & Madouc (Jack Vance) 36: The History of the Runestaff (Michael Moorcock) 37: A Voyage to Arcturus (David Lindsay) 38: Darker Than You Think (Jack Williamson) 39: The Mabinogion (Evangeline Walton) 40: Three Hearts and Three Lions (Poul Anderson) 41: Grendel (John Gardner) 42: The Iron Dragon s Daughter (Michael Swanwick) 43: Was (Geoff Ryman) 44: Song of Kali (Dan Simmons) 45: Replay (Ken Grimwood) 46: Sea-Kings of Mars and Otherworldly Stories (Leigh Brackett) 47: The Anubis Gates (Tim Powers) 48: The Forgotten Beasts of Eld (Patricia McKillip) 49: Something Wicked This Way Comes (Ray Bradbury) 50: The Mark of the Beast and Other Stories (Rudyard Kipling) Serien avslutades i december 2006, men återuppstod i ett slags nystart i oktober De nya volymerna saknar numrering, har en ännu mer distinkt enhetlig layout, och innehåller nya förord av kända kritiker som Graham Sleight och Michael Dirda. Hittills har följande utgivits eller tillkännagivits: Last Call (Tim Powers) Ægypt (John Crowley) The Dragon Griaule (Lucius Shepard) The Falling Woman (Pat Murphy) The Phoenix and the Mirror (Avram Davidson) Lord Darcy (Randall Garrett) Votan and Other Novels (John James) The Broken Sword (Poul Anderson) Mythago Wood (Robert Holdstock) Ombria in Shadow (Patricia McKillip) Beauty (Sheri S. Tepper) Little, Big (John Crowley) Tyvärr är många av de äldre volymerna slut på förlaget, men om man inte (som undertecknad) absolut måste ha rätt utgåva finns det andra utgåvor att tillgå, både antikvariskt och nyutgivet. Missa inte dessa böcker! Jag har själv haft stor behållning av hela serien, till och med av de böcker som det tog emot mest att läsa (Viriconium, The Well of the Unicorn och Mistress of Mistresses), och jag har upptäckt flera nya favoriter (t. ex. Lud-in-the-Mist, Beauty, Gloriana och Time and Again). Från ET:s arkivhålor Här är en sång från Höstgille XII Lothlórien. Text: Beregond. Melodi: Kurt Weill ( Stay Well ). Sången publicerades första gången i Elostirion nr 64. I gyllenträdens land, Lothlórien, där en förtrollad glans dröjer än gör vintern välsignad, gör sommaren säll där råder Damen Galadriel. O åldriga och sköna, hell! Hur mildt, hur mäktigt ditt skick! O, visaste Galadriel, långt ser, djupt tränger din blick. Hit till ditt land jag alltid mig önskar, där oförgänglig elanor med stjärnor små i gräs som alltid grönskar för alltid blommande solgul står. Här blänker Stjärnans ljus i källans språng. 9 Ur träden klingar ljuvt alvers sång; i strålande morgon, i stjärnbeströdd kväll den hyllar Damen Galadriel. O, dotter av Finarfin, hell! med blomsterkrans i ditt hår! Brödgiverska Galadriel, till dig ock min hyllning går. Här i din skog, som vårligen blommar, som kläds i guld var höst igen, här i dess gyllne vinter, fagra sommar, låt mig få bo i Lothlórien!

10 Hänt här och var Noterat av Ruby Gamgee Vingilot la till i Säveån Den senaste hamnen som Vingilot anlöpt är Partille bibliotek. Under den internationella Tolkien Reading Day, den 25:e mars, var även Mithlond med i arbetet att få mer folk att läsa Tolkien. Tolkienister i så olika hörn av världen som Danmark, Colorado, Peru och Nya Zeeland deltog i entusiasmen och i år alltså även Göteborgstrakten. Vi var några inbyggare och intressenter som möttes i Vinterträdgården i Partille bibliotek, under ledning av Ren den Orene. Ett förvånande stort antal utgårdingar dök upp och fick sig till livs högläsning, musik och diskussioner om Ohlmarks fel, kopplingen mellan böckerna och filmerna, samt fantasy i allmänhet. Deltagarna bestod av allt från en potentiell intressent till en gammal TTS:are. Samtidigt arrangerade Vardamir i SF-bokhandeln en liknande aktivitet. Kanske kan vi samköra nästa år? Confetti 2014 Under helgen 4-6 april 2014 hölls Confetti, en science fiction-kongress arrangerad av Club Cosmos. År 1954 träffades några skolpojkar i Göteborg och beslöt att bilda en klubb för sitt gemensamma intresse för SF-litteratur. I år firar den alltjämt aktiva föreningen sin första hexadekad. Till jubileumsåret har Club Cosmos givit ut en bok, Science fiction i Göteborg: 60 år med Club Cosmos. Den är redigerad av den nuvarande ordföranden Louise Rylander. Med texter av både gamla och nya cosmoiter sammanfattar den på ett illustrativt sätt Club Cosmos verksamhet under åren. (Boken finns som e-bok på Bokus, CDon, Libris, Adlibris och Bokia.) Ett avsnitt i boken handlar om TTS, The Tolkien Society of Sweden, vilket sprang ur Club Cosmos på 1960-talet och som blev fröet till övriga svenska tolkiensällskap. Det var alltså extra trevligt att se så många tolkienister bland kongressdeltagarna: TTS:are, gamla och nya mithlonditer, forodrimiter, Midgårds-fylkingar, Brifolk, en och annan tolkienöversättare. Kongressen hölls under fredag och lördag i Gamlestadens medborgarhus, med ett program som var rejält lokalförankrat. Återkommande teman var Göteborg och dystopier, med en gnutta mumintroll mot slutet. På söndagen företogs en resa med veteranspårvagn till Linnéplatsen och Slottsskogsobservatoriet där f.d. Cirieth av Gondor höll föredrag. Till kongressen hade flera författare bjudits in av f.d. Fredegar Bolger som höll i programmet. Hedersgästerna John Meaney och Caroline L Jensen var ständigt i farten i paneler och i baren. Klenodbevararämbetet I vår artikelserie om Mithlonds ämbeten har turen kommit till Klenodbevararen. Här är ett utdrag ur Ämbetsförordningen. 1. Klenodbevararen har till uppgift att förvara, vårda och föra bok över klenoder i Mithlonds ägo. 2. Klenodbevararen ansvarar därutöver för inköp och förvaring av en begränsad mängd förbrukningsmaterial. Dessa inköp må ske efter godkännande från Råd eller Skattmästare. 3. Klenodbevararen innehar nycklarna till Mithlonds förråd och avgör vilka som i övrigt får disponera dessa. 4. Klenodbevararen ansvarar för att klenoderna hålls i gott skick, att förrådet hålls i ordning samt att inventeringar och gallringar sker vid behov. 5. Klenodbevararen skall föra bok över vad som lånas ut och vad som lämnas tillbaka av klenoder från förrådet. 6. Klenodbevararen skall så långt som möjligt kunna tillhandahålla en aktuell förteckning över Mithlonds klenoder. 7. Grå Rådet förbehåller sig rätten att föreskriva särskilda bestämmelser för vissa klenoders användning och tillgänglighet. Klenodbevararen bevakar så att detta efterlevs. 8. Klenoder får inte utlånas eller uthyras till utomstående utan Regentens eller Grå Rådets medgivande. 9. Till klenoder som skall förvaras av Klenodbevararämbetet hör: Riksregalier. Rikets fanor och standar. Häroldstabarder och liknande. Dukar, ljusstakar och facklor. Invigningsuppdrag. Gåvor till Mithlond, som ej är dokument (överförs då till Arkivarieämbetet). Klenoder tillhörande vilande eller upplösta gillen. Klenoder tillhörande upplösta ordnar, avskaffade poster och ämbeten. Det forna länet Mithlonds klenoder. Övriga klenoder som Grå Rådet ålägger Klenodbevararämbetet att förvara. 10

11 Tipspromenaden från Nyår XXXIV Under Nyår XXXIV hölls en tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Här är frågorna och alla de rätta svaren! av Narlome, festfurstinna och ordensdrake 1. I riket Mithlond finns fem ordnar. Ordnarna är namngivna efter Ardas förnämsta träd: Telperion, Laurelin, Celeborn, Galathilion och Nimloth. Rangordna de fem träden från äldsta till yngsta. Telperion, Laurelin, Galathilion, Celeborn, Nimloth. 2. Rangordna Mithlonds ordnar från äldsta till yngsta. Laurelin år 8, Telperion år 14, Galathilion år 18, Nimloths kvist år 25, Celeborn år De fem träden växte på följande platser: på Tol Eressea; på Númenor, i konungens salar i Armenelos; i staden Tirion; i Valinor på kullen Ezellohar som också kallades Corollaire. Vilka träd växte var? Telperion och Laurelin växte i Valinor, Galathilion i staden Tirion, Celeborn på Tol Eressea och Nimloth på Numenor. 4. Vilka grader finns inom Laurelins och Telperions ordnar och vilka rättigheter följer med de olika graderna? Väpnare: rätten att taga valspråk; Väktare: rätten att taga och föra vapen; Riddare eller Dam: rätten att hålla sig med hushåll. 5. Hur många riddare och damer har vi i Mithlond? 18 st totalt (14 st som fortfarande är inbyggare); 6 av dessa är dubbeldubbade. Laurelin 13 st. Telperion 10 st. 6. Laurelins och Telperions ordnar utdelas till inbyggare som på ett eller annat sätt arbetat för Mithlonds väl, som spridit glädje i riket och som sprider de två trädens ljus. Olika typer av arbete belönas i de två ordnarna. Vilken typ av arbete belönas i Laurelins respektive Telperions ordnar? Laurelin: organisatoriskt eller fysiskt arbete; Telperion: konstnärlighet, kamratskap, stämningsskapande. 7. Galathilions orden är Mithlonds officiella orden för exceptionella insatser under en kortare period. I Mithlond utdelas varje halvår Galathilions orden till en, och endast en, inbyggare. Denna inbyggare erhåller äran att bära Mithlonds Ring och kallas därför Ringbärare av Mithlond. Ringbäraren är rikets och Regentens förkämpe. I Mithlond finns (eller har funnits) några inbyggare som har burit Mithlonds Ring vid mer än ett tillfälle, vilka är dessa inbyggare? Glaurung, Thengwyn, Gil-Galad och Fimbrethil. 8. Det finns i Mithlond vid varje givet tillfälle två inbyggare som inte kan upphöjas till Mithlonds Ringbärare på grund av de positioner de innehar. Vilka är dessa? Mithlonds Regent (tillika ordensmästaren för Laurelins orden) och ordensmästaren för Galathilions orden. 9. Vilka är de heraldiska färgerna för våra fem ordnar? Laurelin - grönt och guld; Telperion - blått och silver; Galathilion - rött och silver; Celeborn - purpur och silver; Nimloth - blått och silver. Laurelins och Telperions ordnar. (Bild: Gil-galad) 10. Celeborns orden är Mithlonds orden för ridderlighet. Mithlonda ridderlighet definieras så som den beskrivits av Wolfram von Eschenbach i riddarkoden i dennes bok Parzival från tidigt 1200-tal. Nedanstående fyra citat ur riddarkoden representerar olika dygder som anses vara del av Mithlonda ridderlighet. Beskriv för varje citat vilken dygd som hänsyftas. 11

12 Bekämpa fattigdom och nöd med godhetens frikostighet Mod och höviskhet. Civilkurage, mannamod, beskydda de som är svaga. Ge aldrig upp er ödmjukhet Osjälviskt agerande arbete/handlande utan baktanke. Barmhärtighet med dem som lider Självklar hjälpsamhet. En osjälviskt hjälpande hand utsträckt med ett leende. Ädling i nöd bekämpar skam, det är en bitter kamp - var beredd att hjälpa honom Genuin vänlighet. En sann vän som vandrar vid ens sida i vått och torrt, som inte ger upp på en även om man inte förtjänar vänskapen. 11. Hur ser ordenstecknet för Nimloths kvist ut? Det är en kvist i silver. 12. Nimloths kvist skiljer sig på flera sätt från Mithlonds övriga ordnar. Nämn två drag som särskiljer Nimloths kvist från rikets övriga ordnar. Utdelas enbart till icke-mithlonditer. Har ingen ordensmästare, Spirea pekar på vikten av Galathilions orden. (Bild: Gil-galad) förvaltas av Grå Rådet. Utdelas ej vid bestämda tillfällen utan när Rådet så påbjuder. 13. Vilka är kraven för att du skall kunna utses till ordensmästare av någon av Mithlonds ordnar? Enda kravet är att man är inbyggare i Mithlond. 14. Hur utses ordensmästaren för Laurelins, Telperions, Galathilions respektive Celeborns orden? Laurelin: ordensmästaren är densamma som regenten, utses av Mithlonds stämma. Telperion: utses av sin företrädare eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. Galathilion: utses av Galathilions Råd eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. Celeborn: utses av Mithlonds Grå Eminenser eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. 15. Ange vilka som är Mithlonds nuvarande ordensmästare samt vilken orden respektive individ förvaltar. Arthalion: Laurelin; Baranor: Telperion; Narlome: Galathilion; Tar- Palantir: Celeborn. 16. Under Telperions Ordens vapensköld kan beskådas ett ordensband försett med texten Curu Tanala Olori. Dessa tre ord representerar tre kärnvärden inom Telperions Orden. Vad betyder de? Texten uttydes Skicklighet Skapande Vision. 17. Vem äger rätt att nominera till Mithlonds ordnar? Envar inbyggare. Av hävd tillåts även intressenter att nominera till Mithlonds ordnar. Begrundan över frågorna; ligger svaren i skogen? (Bild: Gil-galad) 12

13 En introduktion till quenya Denna artikel publicerades ursprungligen i SF-forum nr och återpubliceras här med författarens vänliga tillstånd. av Elros o Forodrim Quenya och sindarin är namnen på de två alvspråk som professor J.R.R. Tolkien skapade under talet och som han sedan vidareutvecklade under hela sitt liv. De båda språken vävdes tidigt in i Tolkiens legendarium, och har framträdande roller i både Ringarnas herre och Silmarillion. Denna artikel handlar om quenya, högalviska. Historia I Silmarillion får man veta att quenya uppstod bland de alver som i den äldsta tiden emigrerade västerut över havet. Efter åtskilliga årtusenden, strax innan Första ålderns början, återkom många av medlemmarna i alvklanen noldor (quenya för de visa ) till Midgård. I den del av västra Midgård som kallades Beleriand mötte de sindar (quenya för de grå ), de alver som valt att inte resa över havet. På grund av vissa tragedier som noldor orsakat under sitt återtåg förbjöds de att tala quenya, sitt modersmål, i Beleriand. När noldor och sindar hade kontakt talades därför alltid sindarin, gråalviska, och quenya började tyna bort som talat språk. Det gick till och med så långt att noldor anpassade sina quenya-klingande namn till gråalvisk form. Sextusen år senare, vid tiden för Ringens krig, är Galadriel (på quenya Altariel glanskrönt jungfru ) en av få kvarvarande noldor i Midgård vars modersmål är quenya. Quenya har vid det här laget blivit ett alvernas latin, ett språk för ceremonier och lärda verk och kväden som det står i Konungens återkomst. I denna funktion har språket också bevarats hos människorna i Gondor och det forna Arnor, dúnedain (på quenya núnatani väster-människor ). Skrift När Tolkien skriver på quenya använder han vanligtvis det latinska alfabetet, alltså samma skriftsystem som används för svenska och engelska, och i denna artikel följer jag hans exempel. Men Midgårds alver kände förstås inte till vårt alfabete. Enligt Tolkiens böcker användes flera olika skriftsystem för att skriva quenya, bland annat sarati eller Rúmils bokstäver, som med tiden nästan helt ersattes av Feanors vidareutveckling tengwar. Dessa skriftsystem förtjänar dock egna artiklar, och man behöver inte kunna läsa sarati eller tengwar för att förstå quenya. Grammatik För att ge en känsla för språket, och möjliggöra närmare analyser i slutet av denna text, ges här en ytterst kortfattad beskrivning av quenyas grammatik. Läsaren bör dock vara införstådd med att det inte finns någon slutgiltig version av språket: eftersom Tolkien ständigt skissade på nya idéer ända till sina sista levnadsår är det lätt att hitta motsägelser i hans många anteckningar, som sällan skrevs med publicering i åtanke. Det som presenteras här är sådant som tycks ha blivit någorlunda fixerat i samband med publiceringen av The Lord of the Rings (andra utgåvan). Substantiv I motsats till svenska, där endast kasus genitiv normalt utmärks, har quenya ett rikt kasussystem. En fullständig lista över quenyas kasus kan se ut så här: Kasus Exempel Närmaste svenska motsvarighet Nominativ cirya skepp Genitiv a. ciryo skepps b. ciryava skepps Instrumentalis ciryanen medelst skepp Allativ ciryanna (ciryan) till skepp Lokativ ciryasse (ciryas) i/på skepp Ablativ ciryallo från skepp Pluralformer bildas med ändelserna -r eller -i (eller, i vissa kasus, -n). Huvudregeln i nominativ är att pluraländelsen -i används på substantiv som slutar på konsonant eller -e (som i sarati, singular sarat); i övriga fall används -r (som i tengwar, singular tengwa). Quenya har också partitivt pluralis, som ofta översätts med hjälp av ordet många. Partitivt pluralis bildas med ändelsen -li. Exempel: falmali många vågor (singular falma våg ). Ett tredje numerus är dualis. Detta numerus används för att beteckna naturliga par. Dualisändelserna är -t och -u, och bland exemplen finns mát ett par händer (singular má hand ), Aldu Valinors två träd (singular alda träd ). 13

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

AMIGA FORUM #009 JUNI 2014

AMIGA FORUM #009 JUNI 2014 Classic AmigaOS 4 MorphOS AROS UAE AMIGA FORUM www.suga.se #009 www.amigaforum.se JUNI 2014 I detta nummer: AMIGBG 2014 Noisetracker 25 år Nyheter och rapporter Recension: Putty Squad FPGA-baserade Amigakloner

Läs mer

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE Time/Life #169 Våren 2013 NYTT ARTIKLAR THE WITH TONY BEATLES SHERIDAN Tony Sheridan har lämnat oss Beatles musik 50 år del 3 Staffan Olander om 50 år med The Beatles del 1 Sir George Martin hedersdoktor

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

BEATLESNYTT NR 167 HÖSTEN 2012 FRAMSIDA

BEATLESNYTT NR 167 HÖSTEN 2012 FRAMSIDA BEATLESNYTT NR 167 HÖSTEN 2012 FRAMSIDA äger nog många av er medlemmar i BIC. Äntligen kan vi presentera ett nytt nummer av Beatles Nytt. Undertecknad tog på sig rollen som redaktör redan i slutet av

Läs mer

Framtiden på finska ett reportage. Om respekt och säkerhet på lajv. Pirater i spel och verklighet. En praktisk guide till nätverksspel

Framtiden på finska ett reportage. Om respekt och säkerhet på lajv. Pirater i spel och verklighet. En praktisk guide till nätverksspel 32 november 2003 Framtiden på finska ett reportage Om respekt och säkerhet på lajv Pirater i spel och verklighet En praktisk guide till nätverksspel Carcassonne ur en mästares synvinkel Cirklar och mål

Läs mer

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar I årets första skoltidning: den nya redaktionen visas upp, gymnasiets olika program presenteras, vi tar oss en titt på ett par

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Nya Upplagan. Ulf Lundell. Susanna Alakoski. Jeff Lynne. Noam Chomsky. Calexico

Nya Upplagan. Ulf Lundell. Susanna Alakoski. Jeff Lynne. Noam Chomsky. Calexico 072 I detta nummer Oktober 2012 Nya Upplagan Våra festligaste riksdagsledamöter: Ulla Lindström Älskling kom hit med din trut, snart är det roliga slut Före själva vigseln 2 recept på framgång Alfred Döblin:

Läs mer

blogg framgångsrik så skapar du en del 1 The Kjellsson guide to blogging

blogg framgångsrik så skapar du en del 1 The Kjellsson guide to blogging del 1 The Kjellsson guide to blogging så skapar du en framgångsrik blogg av Daniel Kjellsson danielkjellsson.com daniel@danielkjellsson.com 0709 18 25 50 1 T h e K j e l l s s o n G u i d e t o B l o g

Läs mer

Från folksaga till Disney

Från folksaga till Disney Från folksaga till Disney En studie av hur sagan om Törnrosa har adapterats genom tiderna Alexandra Holm Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: HT 2013 Handledare: Björn Sundberg Litteraturvetenskapliga

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

H ankeiten. Årets föreläsare. SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6. Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten. Årets föreläsare. SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6. Svenska handelshögskolans studentkår 01/2012 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6 Årets föreläsare Nikodemus Solitander för in nya metoder i undervisningen s. 12 Årsfesttalaren

Läs mer

Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen. Janne, min vän. Monica Nordström Jacobsson

Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen. Janne, min vän. Monica Nordström Jacobsson Peter Pohls litterära projekt En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän Monica Nordström Jacobsson Doktorsavhandling i litteraturvetenskap Monica Nordström Jacobsson 2008 Tryck:

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

Ett rum med utsikt över fandom

Ett rum med utsikt över fandom Ett rum med utsikt över fandom Ett rum med utsikt över fandom var en spalt som jag skrev för Skandinavisk Förening för Science Fictions medlemstidning Spektra i fyra nummer. Den försvann när Spektraredaktören

Läs mer

Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN

Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN Vår och Sommar 2012 SWEA BLADET MICHIGAN www.sweamichigan.org VÅR & SOMMAR 2012 STYRELSEN 2012: Lena Fransén-Dean Lotta Olvegård Marie-Ann Halladay Ingela Oginsky Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå

Inblicken. www.fridagymnasiet.se. www.fridaskolorna.se. I det här numret... Gymnasieelever visar framfötterna. Att veta vilken väg man ska gå Inblicken nummer 1/2012, årgång fjorton I det här numret... Nationella prov Varför finns de och hur känns de att göra? Gymnasieelever visar framfötterna Redovisning på högskolan, och i London Att veta

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Sommar 2008 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Sommar sommar sommar Foto: Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen Verkligheten talar ett annat språk Det

Läs mer