ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR"

Transkript

1 NUMMER 107 ÅR XXXIV ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR ERZWÄNG ICH NICHT LIEBE, DOCH LISTIG ERZWÄNG ICH MIR LUST? I DETTA NUMMER * KLENODER * STÄMMAN * * NYÅR * SPRÅK *

2 Ledare Av Ruby Gamgee Mithlonds ceremonier tar plats i detta nummer av Elostirion, både de ståtligare och de lite mer grå. Vi får oss till livs information från Grå Rådet, som under Stämman omvaldes (minus Thengwyn) och under Nyår XXXIV installerades. Under Nyår fick vi även ta del av Rådets kanske mest synliga arbete, de nya ordensträden som delades ut av Narlome. Ja, hela nyårsfesten gick i ordnarnas tecken, framför allt i form av den tipspromenad som vi får ta del av längre in i tidningen. Vi blev även en inbyggare rikare i form av korpen Cora. Krax! Det har även skett personalförändringar i ämbeten och gillen. Spännande! Detta nummer av ET har minitema Rhenguldet, den första operan i Wagners Ringcykel, och handlar därmed om juveler, som t.ex. Silmarillerna och vårt eget Liseberg samt en stor bokskatt. Det var även tänkt att handla om sång, vilket kan symboliseras av högalviskan, quenya, vilket vi kan läsa om i en artikel av Elros Forodrim. Den publicerades ursprungligen i SF-forum men ET har generöst fått tillstånd att återpublicera den. Vi har fler SF-kopplingar i det här numret, i form av en rapport från Club Cosmos kongress Confetti. Övriga utåtriktade aktiviteter som mithlonditer varit involverade i sedan förra numret är Tolkien Reading Day på Partille bibliotek. Vi har många fina bilder i det här numret, tack vare mithlonditer som är flitiga med kameran eller pennan (se t.ex. Merriwyns fina båt här nedan) och som inte tvekar att skicka in dem till ET. Tveka inte du heller! Nästa nummer har minitema Valkyrian och kan alltså handla om allt från sköna kvinnor till svek och elaka fäder. Manusstopp är 30 juni, d.v.s. efter Ljusefesten och ett antal riksmöten vilka står uppräknade i Kalendariet längst bak i tidningen. Alla bidrag mottages tacksamt men Regenten, såsom ansvarig utgivare, kan säga stopp för de mest vågade bidragen. För vågade? -vad säger jag, Regenten är ju Arthalion Ansvarig utgivare Mithlonds Regent, som i skrivande stund är Arthalion (Zebastian Hermansson) Redaktion Ruby Gamgee (Helena Kiel), redaktör Melroch (BP Jonsson), Gil-galad (Johan Lagerqvist) korrektur Upplaga Tryckt upplaga ca 15 exemplar. Nätupplaga i pdf-format på Mithlonds väv Adress Elostirion, c/o Helena Kiel, Persgatan 8A, Göteborg Detta nummer utgavs i april 2014 u.t. Copyright Elostirion, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen Återgivande av text och bild i annan publikation tillåts ej utan aktuell upphovsmans medgivande. Elostirion är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning. Elostirion är gråalviska och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material ska inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat, men inte enbart, rätten till rubriksättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas meddela redaktören detta när materialet lämnas in. Prenumerationsavgift 2014 ca 75 kr. Betalning görs vid prenumerationsårets slut till Mithlonds plusgiro Tryckta lösnummer kan köpas till självkostnadspris. 2

3 HÖSTGILLE XXIV Arnor är på väg att försvinna! Den rätta kungen är åter funnen och skall snart ta sin rättmätiga plats över sitt rike. Vi har nu en sista chans att få honom att minnas sitt ursprung, så hjälp oss att ge Aragorn ett ordentligt avsked. Vi kommer att fira Arnors svanesång i dagarna 3, och sedan önska den nya kungen lycka till på sin resa. Så kom och hjälp oss att fira Aragorns sista dagar i Arnor, 3-5 oktober (UT). Mer info kommer inom kort. 3

4 Information från Grå Rådet Riksmöten och andra aktiviteter Mithlond går in i sitt trettiofjärde år och förhoppningsvis sitt bästa år någonsin! Grå Rådet står redo att lotsa Mithlondrim mot framgångar och stordåd. Vi söker nu arrangörer till kommande riksmöten och aktiviteter. Skulle inte just du vilja arrangera någon form av aktivitet i Mithlond? Just nu finns det luckor på riksmötesfronten mot slutet av året (november, december). Men alla aktiviteter i Mithlond behöver förstås inte vara riksmöten. Alla glada upptåg välkomnas och vem som helst har möjlighet att skapa en aktivitet. Så låt oss tillsammans göra Mithlonds år 34 till ett fantastiskt år! För Grå Rådet Narlome Mithlonds stämma Summering av stämmoprotokollet, av Ruby Gamgee Stämman hölls hemma hos Narlome och Arthalion. Mötet öppnades kl och avslutades Arthalion valdes till mötesordförande, Narlome till sekreterare och Spirea och Shauqra till justerare och rösträknare. Här kom mötets första kontrovers: vilka har egentligen rösträtt? Flera mötesdeltagare hade invigts under året men fått veta att de inte behövt betala medlemsavgift (årsgärd) för det året. Då är de enligt Lagen inte röstberättigade på stämman Det beslöts att under enbart denna stämma bevilja de nyinvigda men ej betalande inbyggarna rösträtt. Därefter föredrogs verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och avgick. Den avgångna styrelsen fångades in innan den hunnit fly och valdes genast om, dock minus Thengwyn. Grå Rådet årgång 34 ser ut så här: Arthalion (Regent), Narlome (Skattmästare), Shauqra och Spirea (rådsmedlemmar). Dessutom omvaldes Tar-Palantir som revisor och till valberedning valdes Withywindle (sammankallande) och Idis. Årsgärden för år 34 behålls oförändrad, d.v.s. 250 kr för boende i Göteborgstrakten, 100 kr för ickegöteborgare och en reducerad årsgärd på 150 kr. För att få reducerad årsgärd ansöker man hos Skattmästaren. Vidare beslöts att prenumerationsavgiften för Elostirion för år 2013 blev 75 kr. Så gled stämman in i nästa kontrovers, propositionen om att ändra Lagen avseende begreppet intressent och intressenters rätt att höras på Mithlonds stämma. Efter en kort debatt om propositionens nödvändiget och om den nya punktens numrering antogs propositionen enligt följande: I Mithlonds lag läggs till en paragraf och att denna skall lyda så som följer: Intressent, envar myt eller människa, som vistas i Riket med intention att inbyggare bliva men som ännu ej prövats av Grå Råd och som ännu ej invigts. Vidare föreslår Mithlonds styrelse även att: Det utförs en ändring i Mithlonds lag paragraf 6.4 så att denna omformuleras till att lyda så som följer: 6.4 Envar inbyggare eller intressent som till stämma komma, likvärdig talan äge, envar fullvärdig inbyggare äge lika röst. Med utgårda namn undertecknad fullmakt räknas som närvaro vid stämma. Inga motioner hade inkommit. Under Övriga frågor delgavs information om den stundande Nyårsfesten och Narlome tog upp anmälningar på plats. Häxmästaren informerade till sist lite kort om Mithlonds nya intranät. 4

5 Kungörelser från Mithlonds ordensmästare Under Nyår XXXIV upphöjdes följande inbyggare inom Mithlonds ordnar. Inom Laurelins orden förlänades under Nyårsfesten WITHYWINDLE NENWEN Väpnares grad Inom Telperions orden förlänades under Nyårsfesten TINDOMIEL Väpnares grad DE NYUPPHÖJDAS Eglerio! Inom Galathilions orden upphöjdes under Nyårsfesten RUBY GAMGEE Information från Hantverksgillet Information från Lotsämbetet Information från Klenondbevararen Härmed kungöres att Idis numera är den nya gillesmästaren för Hantverksgillet! Hennes Eglerio! av Fimbrethil, nedstigande gillesmästare Under Nyår XXXIV invigdes en ny inbyggare, korpen CORA Den nya inbyggarens Eglerio! av Fimbrethil, Mithlonds lots Under sistlidna Nyår nedsteg Belewien från Klenodbevararämbetet. Till ny Klenodbevarare utsågs SPIREA Deras Eglerio! 5

6 Regalieväktaren rapporterar av Narlome, Mithlonds Regalieväktare Bilder av Gil-galad Det pågår för närvarande ett arbete som syftar till att försköna Mithlond. Regalieväktaren och alla de medhjälpare hon lyckats knyta till sig arbetar ständigt för att se över våra regalier. Nu på Nyårsfesten var vi äntligen redo att göra vår första presentation när vi överlämnade en nyskapad variant av Mithlonds träd, av Ringbärartecken samt Celeborntecken. Mithlonds träd är det tecken som bärs av dem som blivit upphöjda inom Telperions, Laruelins, Galathilions eller Celeborns orden. På trädet placeras graderingsstenar i respektive ordens färger. Regalieväktaren önskar nu ödmjukast presentera en nyskapad variant av trädet: en brosch i silvergrå metall formad för att återspegla utformningen på ordensvapnen. På detta träd finns inte bara plats för våra tre äldsta ordnar, så som på det tidigare trädet, utan även för vår yngsta orden Celeborn. Tanken och önskan om ett mithlonda träd i metall är lika gammal som det första trädet. Den historieintresserade kanske tycker det är roligt att veta att det ursprungliga trädet var tänkt som en tillfällig lösning tills man kunde lista ut hur man skulle producera ett träd i metall. Formen till det ursprungliga trädet tillverkades av Forodrims Fingolfin och under många år nu har den hedervärde inbyggaren Gwindor ansvarat för produktionen av våra träd. Fingolfins och Gwindors Eglerio! Det blev en lång tillfällig lösning men nu har regalieväktaren alltså fullbordat dessa närmare 20 år gamla planer på ett nytt träd. Ringbärartecknet är ett märke som bärs av Ringbärarna. Den som för stunden är Mithlonds Ringbärare bär Mithlonds Ring, övriga Ringbärare bär ringbärartecknet (och förstås även en röd graderingssten i Mithlonds träd). Det tidigare tecknet bestod av en bit rött läder på vilken man fann, fäst med ett vitt band, en gyllene ring. Det nyskapade tecknet, format av Dam Thengwyn, är en djupt röd granat innesluten i en silverne ring, allt hängandes från ett fäste beklätt med en mörkt röd sten. Dam Thengwyns Eglerio! Celeborntecknet bärs av alla dem som tilldelats Celeborns orden (utöver purpurfärgade graderingsstenar i Mithlonds träd). Inom Celeborns orden tilldelas man olika ordenstecken för varje ny grad. Ordenstecknen är olika traditionella symboler för ridderlighet. När man tilldelas första graden inom Celeborns orden erhåller man ordenstecken i form av en panache. Eftersom det är flera inbyggare som inte har för vana att bära hatt (och därför inte riktigt har någon naturlig plats att fästa sin panache) så skapade Ren den Orene ett mindre tecken som man kunde fästa på sin dräkt. Detta tecken bestod i en bild av en panache. Genom Dam Thengwyns försorg har nu detta tecken omformats till en lite mer slittålig konstruktion. Det nya celeborntecknet består av en liten fjäder i metall som hänger från ett fäste beklätt med en purpurfärgad sten. Ren den Orenes och Dam Thengwyns Eglerio! Regalieväktaren kommer nu vända sin uppmärksamhet mot andra regalier i behov av omsorg så som exempelvis ordensstavarna och Mithlonds krona. Fler rapporter kan väntas framöver. 6

7 ELOSTIRION ELOSTIRION NUMMER 107NUMMER 104 ÅR XXXIII ÅR XXXIV Uppsnappat på Nyårsfesten Kortreferat av Ruby Gamgee Tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Belewien & Uinen vann, Nenwen kom tvåa. Cosplay vill någon mithlondit vara med och leka? Ringbärare: Fimbrethil ut, Ruby in. Kakpaus mellan Rådet och Ordensmästarna. TO väpnare: Tindomiel. Mithlond-bankkort: det enda kort du behöver. Den bästa banken, med bäst service och inga avgifter. LO väpnare: Withywindle, Nenwen. Varför finns inte professor Tolkien Regalieväktaren talar: Mithlonds på svenska sedlar? Skandal! nya ordensträd är äntligen klara och utdelas till nyupphöjda. Sedan Nu börjar ceremonierna. tas stora drakskattkistan fram och ALLA får nya fina ordensträd i Klenodbevarare: Belewien ut, liten söt påse. Ordensträdet har Spirea in. Eglerio! plats för LO, TO, GO och CO. GO och CO får dessutom varsin egen Ambassad: Angmar med fin extraplutt. GÅVA (sprit). Mingelbilder från Nyårsfesten Ceremonier slut. Rykten förmäler att VARDAMIR kan vara i antågande Mat: köttgryta och paj lagade av Narlome (som stod för hela festen, och ordensträden, jösses). Efterrätt medtagna av flera inbyggare, bl.a. chokladtårtor, pajer, minimuffins, kakor Arthalion tar modest upp ny hushållsmedlem: Nenwen, sanningssägare. DG:s stora råd upphöjde DG DJ inom champagneorden. Bravo! Invigning: korpen Cora. (Bild: Gil-galad) 7

8 Parmandili recenserar Fantasy Masterworks en oumbärlig kulturgärning av Malbeth Det är inte alltid lätt att hitta de riktigt bra böckerna. Ofta måste man vada genom oceaner av orena utsöndringar för att hitta pärlorna, och detta är en lång och mödosam process. Jag har själv läst hela fyra Shannara-böcker (inklusive The Sword of Shannara som Lin Carter kallade this war crime of a novel ) och tre av Waste of Time-böckerna, och fler massproducerade Forgotten Realmsoch Dragonlance-böcker än jag vågar tänka på. (Jag är dock fortfarande beredd att läsa fler av de senare, bara det finns tinker gnomes i dem. Tinker gnomes rule!) I det läget är det skönt när någon annan gör jobbet åt en. Ett utmärkt exempel är Fantasy Masterworks-serien, som började ges ut i mars 2000 av Gollancz i Storbritannien. Hjärnan bakom serien var redaktören Jo Fletcher, och avsikten var att samla some of the greatest, most original, and most influential fantasy ever written. These are the books which, along with Tolkien, Peake and others, shaped modern fantasy. Inledningsvis gav man ut två volymer i månaden, men utgivningstakten sjönk senare till en i månaden och blev mot slutet ännu mer sporadisk. Jag bestämde mig tidigt för att samla på serien, även när det gällde författare vilkas kvalitet jag inte hade en susning om. Från 1988 köpte jag lite slumpmässigt delar av Drakar och Demoner-serien, som var ett slags tidig svensk motsvarighet fast med tonvikten på lite mer lätt underhållningsfantasy, och när jag äntligen fick ändan ur vagnen och ville samla på mig hela serien var det i princip omöjligt att få tag på vissa delar. Det misstaget tänkte jag inte göra om, så efter att ha börjat med volym 2 och 4 köpte jag på mig allt tills jag hade hunnit ikapp utgivningen. Och sedan började jag läsa alla böckerna i nummerordning jag började 2005 och blev klar i november 2013 (sju år efter det att den femtionde och sista volymen kom ut). I huvudsak är det en mycket välsmakande kompott. De flesta av de stora namnen är representerade med åtminstone någon volym: Jack Vance, Patricia McKillip, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Fritz Leiber, C. L. Moore En del tunga namn saknas (t. ex. Neil Gaiman, China Miéville och Susanna Clarke), men det är bara naturligt för en klassikerserie det nyaste verket är Michael Swanwicks The Iron Dragon s Daughter från Åtta av de inkluderade romanerna har vunnit World Fantasy Award och ytterligare sju har blivit nominerade, så det bästa genren har att erbjuda är väl representerat. Vad man skulle kunna invända mot är att kvinnliga författare är kraftigt underrepresenterade (de står för bara sju av de 50 volymerna), men detta kan förhoppningsvis åtgärdas i framtiden (jag skulle själv gärna se R. A. MacAvoys A Trio for Lute och Marion Zimmer Bradleys Lythande i serien). Även textmässigt är serien spännande exempelvis har man valt att använda den hittills ganska sällsynta originaltexten av The Broken Sword (med Loke i stället för Satan), samt de ursprungliga versionerna av de första Elric-texterna, i stället för de kraftigt reviderade versioner som författaren själv numera föredrar. 1: The Book of the New Sun Vol. I: Shadow and Claw (Gene Wolfe) 2: Time and the Gods (Lord Dunsany) 3: The Worm Ouroboros (E. R. Eddison) 4: Tales of the Dying Earth (Jack Vance) 5: Little, Big (John Crowley) 6: The Chronicles of Amber (Roger Zelazny) 7: Viriconium (M. John Harrison) 8: The Conan Chronicles Vol. I: The People of the Black Circle (Robert E. Howard) 9: The Land of Laughs (Jonathan Carroll) 10: The Compleat Enchanter (L. Sprague de Camp & Fletcher Pratt) 8

9 11: Lud-in-the-Mist (Hope Mirrlees) 12: The Book of the New Sun Vol. II: Sword and Citadel (Gene Wolfe) 13: Fevre Dream (George R. R. Martin) 14: Beauty (Sheri S. Tepper) 15: The King of Elfland s Daughter (Lord Dunsany) 16: The Conan Chronicles Vol. II: The Hour of the Dragon (Robert E. Howard) 17: Elric (Michael Moorcock) 18: The First Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 19: The Riddle-Master s Game (Patricia McKillip) 20: Time and Again (Jack Finney) 21: Mistress of Mistresses (E. R. Eddison) 22: Gloriana (Michael Moorcock) 23: The Well of the Unicorn (Fletcher Pratt) 24: The Second Book of Lankhmar (Fritz Leiber) 25: Voice of Our Shadow (Jonathan Carroll) 26: The Emperor of Dreams (Clark Ashton Smith) 27: Lyonesse: Suldrun s Garden (Jack Vance) 28: Peace (Gene Wolfe) 29: The Dragon Waiting (John M. Ford) 30: Corum: The Prince in the Scarlet Robe (Michael Moorcock) 31: Black Gods and Scarlet Dreams (C. L. Moore) 32: The Broken Sword (Poul Anderson) 33: The House on the Borderland and Other Novels (William Hope Hodgson) 34: The Drawing of the Dark (Tim Powers) felaktigt numrerad som 33 35: Lyonesse II: The Green Pearl & Madouc (Jack Vance) 36: The History of the Runestaff (Michael Moorcock) 37: A Voyage to Arcturus (David Lindsay) 38: Darker Than You Think (Jack Williamson) 39: The Mabinogion (Evangeline Walton) 40: Three Hearts and Three Lions (Poul Anderson) 41: Grendel (John Gardner) 42: The Iron Dragon s Daughter (Michael Swanwick) 43: Was (Geoff Ryman) 44: Song of Kali (Dan Simmons) 45: Replay (Ken Grimwood) 46: Sea-Kings of Mars and Otherworldly Stories (Leigh Brackett) 47: The Anubis Gates (Tim Powers) 48: The Forgotten Beasts of Eld (Patricia McKillip) 49: Something Wicked This Way Comes (Ray Bradbury) 50: The Mark of the Beast and Other Stories (Rudyard Kipling) Serien avslutades i december 2006, men återuppstod i ett slags nystart i oktober De nya volymerna saknar numrering, har en ännu mer distinkt enhetlig layout, och innehåller nya förord av kända kritiker som Graham Sleight och Michael Dirda. Hittills har följande utgivits eller tillkännagivits: Last Call (Tim Powers) Ægypt (John Crowley) The Dragon Griaule (Lucius Shepard) The Falling Woman (Pat Murphy) The Phoenix and the Mirror (Avram Davidson) Lord Darcy (Randall Garrett) Votan and Other Novels (John James) The Broken Sword (Poul Anderson) Mythago Wood (Robert Holdstock) Ombria in Shadow (Patricia McKillip) Beauty (Sheri S. Tepper) Little, Big (John Crowley) Tyvärr är många av de äldre volymerna slut på förlaget, men om man inte (som undertecknad) absolut måste ha rätt utgåva finns det andra utgåvor att tillgå, både antikvariskt och nyutgivet. Missa inte dessa böcker! Jag har själv haft stor behållning av hela serien, till och med av de böcker som det tog emot mest att läsa (Viriconium, The Well of the Unicorn och Mistress of Mistresses), och jag har upptäckt flera nya favoriter (t. ex. Lud-in-the-Mist, Beauty, Gloriana och Time and Again). Från ET:s arkivhålor Här är en sång från Höstgille XII Lothlórien. Text: Beregond. Melodi: Kurt Weill ( Stay Well ). Sången publicerades första gången i Elostirion nr 64. I gyllenträdens land, Lothlórien, där en förtrollad glans dröjer än gör vintern välsignad, gör sommaren säll där råder Damen Galadriel. O åldriga och sköna, hell! Hur mildt, hur mäktigt ditt skick! O, visaste Galadriel, långt ser, djupt tränger din blick. Hit till ditt land jag alltid mig önskar, där oförgänglig elanor med stjärnor små i gräs som alltid grönskar för alltid blommande solgul står. Här blänker Stjärnans ljus i källans språng. 9 Ur träden klingar ljuvt alvers sång; i strålande morgon, i stjärnbeströdd kväll den hyllar Damen Galadriel. O, dotter av Finarfin, hell! med blomsterkrans i ditt hår! Brödgiverska Galadriel, till dig ock min hyllning går. Här i din skog, som vårligen blommar, som kläds i guld var höst igen, här i dess gyllne vinter, fagra sommar, låt mig få bo i Lothlórien!

10 Hänt här och var Noterat av Ruby Gamgee Vingilot la till i Säveån Den senaste hamnen som Vingilot anlöpt är Partille bibliotek. Under den internationella Tolkien Reading Day, den 25:e mars, var även Mithlond med i arbetet att få mer folk att läsa Tolkien. Tolkienister i så olika hörn av världen som Danmark, Colorado, Peru och Nya Zeeland deltog i entusiasmen och i år alltså även Göteborgstrakten. Vi var några inbyggare och intressenter som möttes i Vinterträdgården i Partille bibliotek, under ledning av Ren den Orene. Ett förvånande stort antal utgårdingar dök upp och fick sig till livs högläsning, musik och diskussioner om Ohlmarks fel, kopplingen mellan böckerna och filmerna, samt fantasy i allmänhet. Deltagarna bestod av allt från en potentiell intressent till en gammal TTS:are. Samtidigt arrangerade Vardamir i SF-bokhandeln en liknande aktivitet. Kanske kan vi samköra nästa år? Confetti 2014 Under helgen 4-6 april 2014 hölls Confetti, en science fiction-kongress arrangerad av Club Cosmos. År 1954 träffades några skolpojkar i Göteborg och beslöt att bilda en klubb för sitt gemensamma intresse för SF-litteratur. I år firar den alltjämt aktiva föreningen sin första hexadekad. Till jubileumsåret har Club Cosmos givit ut en bok, Science fiction i Göteborg: 60 år med Club Cosmos. Den är redigerad av den nuvarande ordföranden Louise Rylander. Med texter av både gamla och nya cosmoiter sammanfattar den på ett illustrativt sätt Club Cosmos verksamhet under åren. (Boken finns som e-bok på Bokus, CDon, Libris, Adlibris och Bokia.) Ett avsnitt i boken handlar om TTS, The Tolkien Society of Sweden, vilket sprang ur Club Cosmos på 1960-talet och som blev fröet till övriga svenska tolkiensällskap. Det var alltså extra trevligt att se så många tolkienister bland kongressdeltagarna: TTS:are, gamla och nya mithlonditer, forodrimiter, Midgårds-fylkingar, Brifolk, en och annan tolkienöversättare. Kongressen hölls under fredag och lördag i Gamlestadens medborgarhus, med ett program som var rejält lokalförankrat. Återkommande teman var Göteborg och dystopier, med en gnutta mumintroll mot slutet. På söndagen företogs en resa med veteranspårvagn till Linnéplatsen och Slottsskogsobservatoriet där f.d. Cirieth av Gondor höll föredrag. Till kongressen hade flera författare bjudits in av f.d. Fredegar Bolger som höll i programmet. Hedersgästerna John Meaney och Caroline L Jensen var ständigt i farten i paneler och i baren. Klenodbevararämbetet I vår artikelserie om Mithlonds ämbeten har turen kommit till Klenodbevararen. Här är ett utdrag ur Ämbetsförordningen. 1. Klenodbevararen har till uppgift att förvara, vårda och föra bok över klenoder i Mithlonds ägo. 2. Klenodbevararen ansvarar därutöver för inköp och förvaring av en begränsad mängd förbrukningsmaterial. Dessa inköp må ske efter godkännande från Råd eller Skattmästare. 3. Klenodbevararen innehar nycklarna till Mithlonds förråd och avgör vilka som i övrigt får disponera dessa. 4. Klenodbevararen ansvarar för att klenoderna hålls i gott skick, att förrådet hålls i ordning samt att inventeringar och gallringar sker vid behov. 5. Klenodbevararen skall föra bok över vad som lånas ut och vad som lämnas tillbaka av klenoder från förrådet. 6. Klenodbevararen skall så långt som möjligt kunna tillhandahålla en aktuell förteckning över Mithlonds klenoder. 7. Grå Rådet förbehåller sig rätten att föreskriva särskilda bestämmelser för vissa klenoders användning och tillgänglighet. Klenodbevararen bevakar så att detta efterlevs. 8. Klenoder får inte utlånas eller uthyras till utomstående utan Regentens eller Grå Rådets medgivande. 9. Till klenoder som skall förvaras av Klenodbevararämbetet hör: Riksregalier. Rikets fanor och standar. Häroldstabarder och liknande. Dukar, ljusstakar och facklor. Invigningsuppdrag. Gåvor till Mithlond, som ej är dokument (överförs då till Arkivarieämbetet). Klenoder tillhörande vilande eller upplösta gillen. Klenoder tillhörande upplösta ordnar, avskaffade poster och ämbeten. Det forna länet Mithlonds klenoder. Övriga klenoder som Grå Rådet ålägger Klenodbevararämbetet att förvara. 10

11 Tipspromenaden från Nyår XXXIV Under Nyår XXXIV hölls en tipspromenad med tema Mithlonds ordnar. Här är frågorna och alla de rätta svaren! av Narlome, festfurstinna och ordensdrake 1. I riket Mithlond finns fem ordnar. Ordnarna är namngivna efter Ardas förnämsta träd: Telperion, Laurelin, Celeborn, Galathilion och Nimloth. Rangordna de fem träden från äldsta till yngsta. Telperion, Laurelin, Galathilion, Celeborn, Nimloth. 2. Rangordna Mithlonds ordnar från äldsta till yngsta. Laurelin år 8, Telperion år 14, Galathilion år 18, Nimloths kvist år 25, Celeborn år De fem träden växte på följande platser: på Tol Eressea; på Númenor, i konungens salar i Armenelos; i staden Tirion; i Valinor på kullen Ezellohar som också kallades Corollaire. Vilka träd växte var? Telperion och Laurelin växte i Valinor, Galathilion i staden Tirion, Celeborn på Tol Eressea och Nimloth på Numenor. 4. Vilka grader finns inom Laurelins och Telperions ordnar och vilka rättigheter följer med de olika graderna? Väpnare: rätten att taga valspråk; Väktare: rätten att taga och föra vapen; Riddare eller Dam: rätten att hålla sig med hushåll. 5. Hur många riddare och damer har vi i Mithlond? 18 st totalt (14 st som fortfarande är inbyggare); 6 av dessa är dubbeldubbade. Laurelin 13 st. Telperion 10 st. 6. Laurelins och Telperions ordnar utdelas till inbyggare som på ett eller annat sätt arbetat för Mithlonds väl, som spridit glädje i riket och som sprider de två trädens ljus. Olika typer av arbete belönas i de två ordnarna. Vilken typ av arbete belönas i Laurelins respektive Telperions ordnar? Laurelin: organisatoriskt eller fysiskt arbete; Telperion: konstnärlighet, kamratskap, stämningsskapande. 7. Galathilions orden är Mithlonds officiella orden för exceptionella insatser under en kortare period. I Mithlond utdelas varje halvår Galathilions orden till en, och endast en, inbyggare. Denna inbyggare erhåller äran att bära Mithlonds Ring och kallas därför Ringbärare av Mithlond. Ringbäraren är rikets och Regentens förkämpe. I Mithlond finns (eller har funnits) några inbyggare som har burit Mithlonds Ring vid mer än ett tillfälle, vilka är dessa inbyggare? Glaurung, Thengwyn, Gil-Galad och Fimbrethil. 8. Det finns i Mithlond vid varje givet tillfälle två inbyggare som inte kan upphöjas till Mithlonds Ringbärare på grund av de positioner de innehar. Vilka är dessa? Mithlonds Regent (tillika ordensmästaren för Laurelins orden) och ordensmästaren för Galathilions orden. 9. Vilka är de heraldiska färgerna för våra fem ordnar? Laurelin - grönt och guld; Telperion - blått och silver; Galathilion - rött och silver; Celeborn - purpur och silver; Nimloth - blått och silver. Laurelins och Telperions ordnar. (Bild: Gil-galad) 10. Celeborns orden är Mithlonds orden för ridderlighet. Mithlonda ridderlighet definieras så som den beskrivits av Wolfram von Eschenbach i riddarkoden i dennes bok Parzival från tidigt 1200-tal. Nedanstående fyra citat ur riddarkoden representerar olika dygder som anses vara del av Mithlonda ridderlighet. Beskriv för varje citat vilken dygd som hänsyftas. 11

12 Bekämpa fattigdom och nöd med godhetens frikostighet Mod och höviskhet. Civilkurage, mannamod, beskydda de som är svaga. Ge aldrig upp er ödmjukhet Osjälviskt agerande arbete/handlande utan baktanke. Barmhärtighet med dem som lider Självklar hjälpsamhet. En osjälviskt hjälpande hand utsträckt med ett leende. Ädling i nöd bekämpar skam, det är en bitter kamp - var beredd att hjälpa honom Genuin vänlighet. En sann vän som vandrar vid ens sida i vått och torrt, som inte ger upp på en även om man inte förtjänar vänskapen. 11. Hur ser ordenstecknet för Nimloths kvist ut? Det är en kvist i silver. 12. Nimloths kvist skiljer sig på flera sätt från Mithlonds övriga ordnar. Nämn två drag som särskiljer Nimloths kvist från rikets övriga ordnar. Utdelas enbart till icke-mithlonditer. Har ingen ordensmästare, Spirea pekar på vikten av Galathilions orden. (Bild: Gil-galad) förvaltas av Grå Rådet. Utdelas ej vid bestämda tillfällen utan när Rådet så påbjuder. 13. Vilka är kraven för att du skall kunna utses till ordensmästare av någon av Mithlonds ordnar? Enda kravet är att man är inbyggare i Mithlond. 14. Hur utses ordensmästaren för Laurelins, Telperions, Galathilions respektive Celeborns orden? Laurelin: ordensmästaren är densamma som regenten, utses av Mithlonds stämma. Telperion: utses av sin företrädare eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. Galathilion: utses av Galathilions Råd eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. Celeborn: utses av Mithlonds Grå Eminenser eller, om så inte kan ske, av Ordensmästarrådet. 15. Ange vilka som är Mithlonds nuvarande ordensmästare samt vilken orden respektive individ förvaltar. Arthalion: Laurelin; Baranor: Telperion; Narlome: Galathilion; Tar- Palantir: Celeborn. 16. Under Telperions Ordens vapensköld kan beskådas ett ordensband försett med texten Curu Tanala Olori. Dessa tre ord representerar tre kärnvärden inom Telperions Orden. Vad betyder de? Texten uttydes Skicklighet Skapande Vision. 17. Vem äger rätt att nominera till Mithlonds ordnar? Envar inbyggare. Av hävd tillåts även intressenter att nominera till Mithlonds ordnar. Begrundan över frågorna; ligger svaren i skogen? (Bild: Gil-galad) 12

13 En introduktion till quenya Denna artikel publicerades ursprungligen i SF-forum nr och återpubliceras här med författarens vänliga tillstånd. av Elros o Forodrim Quenya och sindarin är namnen på de två alvspråk som professor J.R.R. Tolkien skapade under talet och som han sedan vidareutvecklade under hela sitt liv. De båda språken vävdes tidigt in i Tolkiens legendarium, och har framträdande roller i både Ringarnas herre och Silmarillion. Denna artikel handlar om quenya, högalviska. Historia I Silmarillion får man veta att quenya uppstod bland de alver som i den äldsta tiden emigrerade västerut över havet. Efter åtskilliga årtusenden, strax innan Första ålderns början, återkom många av medlemmarna i alvklanen noldor (quenya för de visa ) till Midgård. I den del av västra Midgård som kallades Beleriand mötte de sindar (quenya för de grå ), de alver som valt att inte resa över havet. På grund av vissa tragedier som noldor orsakat under sitt återtåg förbjöds de att tala quenya, sitt modersmål, i Beleriand. När noldor och sindar hade kontakt talades därför alltid sindarin, gråalviska, och quenya började tyna bort som talat språk. Det gick till och med så långt att noldor anpassade sina quenya-klingande namn till gråalvisk form. Sextusen år senare, vid tiden för Ringens krig, är Galadriel (på quenya Altariel glanskrönt jungfru ) en av få kvarvarande noldor i Midgård vars modersmål är quenya. Quenya har vid det här laget blivit ett alvernas latin, ett språk för ceremonier och lärda verk och kväden som det står i Konungens återkomst. I denna funktion har språket också bevarats hos människorna i Gondor och det forna Arnor, dúnedain (på quenya núnatani väster-människor ). Skrift När Tolkien skriver på quenya använder han vanligtvis det latinska alfabetet, alltså samma skriftsystem som används för svenska och engelska, och i denna artikel följer jag hans exempel. Men Midgårds alver kände förstås inte till vårt alfabete. Enligt Tolkiens böcker användes flera olika skriftsystem för att skriva quenya, bland annat sarati eller Rúmils bokstäver, som med tiden nästan helt ersattes av Feanors vidareutveckling tengwar. Dessa skriftsystem förtjänar dock egna artiklar, och man behöver inte kunna läsa sarati eller tengwar för att förstå quenya. Grammatik För att ge en känsla för språket, och möjliggöra närmare analyser i slutet av denna text, ges här en ytterst kortfattad beskrivning av quenyas grammatik. Läsaren bör dock vara införstådd med att det inte finns någon slutgiltig version av språket: eftersom Tolkien ständigt skissade på nya idéer ända till sina sista levnadsår är det lätt att hitta motsägelser i hans många anteckningar, som sällan skrevs med publicering i åtanke. Det som presenteras här är sådant som tycks ha blivit någorlunda fixerat i samband med publiceringen av The Lord of the Rings (andra utgåvan). Substantiv I motsats till svenska, där endast kasus genitiv normalt utmärks, har quenya ett rikt kasussystem. En fullständig lista över quenyas kasus kan se ut så här: Kasus Exempel Närmaste svenska motsvarighet Nominativ cirya skepp Genitiv a. ciryo skepps b. ciryava skepps Instrumentalis ciryanen medelst skepp Allativ ciryanna (ciryan) till skepp Lokativ ciryasse (ciryas) i/på skepp Ablativ ciryallo från skepp Pluralformer bildas med ändelserna -r eller -i (eller, i vissa kasus, -n). Huvudregeln i nominativ är att pluraländelsen -i används på substantiv som slutar på konsonant eller -e (som i sarati, singular sarat); i övriga fall används -r (som i tengwar, singular tengwa). Quenya har också partitivt pluralis, som ofta översätts med hjälp av ordet många. Partitivt pluralis bildas med ändelsen -li. Exempel: falmali många vågor (singular falma våg ). Ett tredje numerus är dualis. Detta numerus används för att beteckna naturliga par. Dualisändelserna är -t och -u, och bland exemplen finns mát ett par händer (singular má hand ), Aldu Valinors två träd (singular alda träd ). 13

14 Verb Quenya särskiljer fem tempus som bildas på verben enligt ett antal olika mönster (konjugationer). Nedan ges exempel på böjning av verbet mene anlända. Tempus Exempel Närmaste svenska motsvarighet Presens (aorist) mene anländer (arrives) Presens (kontinuativt) ména anländer (is arriving) Preteritum menne anlände Perfekt eménie har anlänt Futurum menuva ska anlända Verb pluralböjs med ändelsen -r. Exempel: sinda mene betyder en gråalv anländer ; sindar menir betyder gråalver anländer (verb som slutar på -e i presens ersätter slutvokalen med -i när ändelser tillfogas). Adjektiv Quenya saknar komparation motsvarande den i svenska eller engelska. Fraser av typen A är ljusstarkare än B kan uttryckas med A ná calima lá B A är lysande bortom B. En intensiv form, närmast motsvarande vårt superlativ, kan bildas med prefixet an- som i ancalima mycket ljusstark, klarast (bekant från Frodos utrop i Cirith Ungol i De två tornen). Liksom på svenska får adjektiv pluralform om substantiven de beskriver står i pluralis (så kallad kongruensböjning). I pluralis ändras slutvokalen: adjektiv som slutar på -a får -e, de som slutar på -e får -i och om de slutar på -ea får de pluralform med -ie. Exempel: lillassea taure lövrik skog ; lillassie tauri lövrika skogar. Pronomen Personliga pronomen hakas ofta på verb i form av ändelser. Exempelvis består carin jag gör av verbet care göra och pronomenet -n, som betyder jag. En mer utförlig lista med personliga pronomen kan se ut så här: Singular Plural 1. -n jag -lme vi (inte ni) (-nye) -lve vi (jag + ni) 2. -lye du -lde ni 3. -s han, hon, den, det -nte de Possessiva pronomen kopplas på substantiv på motsvarande vis. Där de personliga pronomen har e har de possessiva a. Exempel: frasen meldonya betyder min vän, och består av meldo vän och -nya min. På substantiv med böjningsändelser för kasus och numerus infogas pronomenändelser före övriga ändelser. Exempel: coaryanna till hans hus (coa hus, - rya- hans -nna till ). Exempel på quenya Pröva nu att analysera nedanstående fraser med hjälp av grammatiken ovan och ordlistan som ges sist i denna text. Lycka till! Gelmirs och Arminas lyckönskan till Tuor: Anar caluva tielyanna! Solen ska skina på din stig! Frodos hälsningsfras till Gildor Inglorion: Elen síla lúmenn omentielvo. En stjärna skiner på stunden för vårt möte. Elendils ed svuren av Elendil när han anlände från Númenor till Midgård. Hans avlägsna ättling Aragorn upprepade eden vid sin kröning, som framgår i Konungens återkomst (och Peter Jacksons filmversion): Et Earello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn Ambar-metta! Upp från havet till Midgård har jag kommit. Här ska jag vistas, och mina ättlingar, till världsslutet. Ordlista Ambar Jorden, världen anar solen ar och cale skina (om varmt ljus) ear hav elen stjärna Endor, Endóre Midgård et ut, hän hildi ättlingar, efterföljare (pl.) lúme stund mare vistas metta slut omentie möte (av två parter) sile skina (om kallt ljus) sinome här, på denna plats tenna fram till tie stig tule komma Singular Plural 1. -nya min -lma vår (inte er) -lva vår (min + er) 2. -lya din -lda er 3. -rya hans, hennes, dess -nta deras Vidare läsning Tolkiensällskapet Forodrims språkgille Ardalambion 14

15 Dagens text Midgårds öde smiddes av Fëanor i Valinor. I kapitel 7 Of the Silmarils and of the Unrest of the Noldor av The Silmarillion kan vi läsa om hur de blev till. Hur det gick sedan kan vi läsa i resten av den boken, i The Hobbit och i The Lord of the Rings. Fëanor, being come to his full might, was filled with a new thought, or it may be that some shadow of foreknowledge came to him of the doom that drew near; and he pondered how the light of the Trees, the glory of the Blessed Realm, might be preserved imperishable. Then he began a long and secret labour, and he summoned all his lore, and his power, and his subtle skill; and at the end of all he made the Silmarils. As three great jewels they were in form. But not until the End, when Fëanor shall return who perished ere the Sun was made, and sits now in the Halls of Awaiting and comes no more among his kin; not until the Sun passes and the Moon falls, shall it be known of what substance they were made. Like the crystal of diamonds it appeared, and yet was more strong than adamant, so that no violence could mar it or break it within the Kingdom of Arda. Yet that crystal was to the Silmarils but as is the body to the Children of Ilúvatar: the house of its inner fire, that is within it and yet in all parts of it, and is its life. And the inner fire of the Silmarils Fëanor made of the blended light of the Trees of Valinor, which lives in them yet, though the Trees have long withered and shine no more. Therefore even in the darkness of the deepest treasury the Silmarils of their own radiance shone like the stars of Varda; and yet, as were they indeed living things, they rejoiced in light and received it and gave it back in hues more marvellous than before. Framsidesbilden Liseberg lyser om jularna som ett gnistrande juvelskrin och högst upp på berget tronar den ståtligaste ädelstenen av dem alla. av Ruby Gamgee Nöjesparken Liseberg anlades 1923 i samband med Göteborgsutställningen och är, tillsammans med Svenska Mässan, Botaniska trädgården och Slottsskogsvallen, ett av de tydligaste kvarvarande spåren av denna jättesatsning. Nöjesparken är i ständig förändring. Det första Lisebergstornet, som byggdes på fundamentet för linbanan som under Göteborgsutställningen gick mellan Liseberg och det som nu är Humanisten, brändes upp av en pyroman År 1990 invigdes sedan Spaceport Liseberg med Lisebergstornet på toppen. Byggnaden är 116 m hög och tillsammans med Liseberget som den står på når den upp till 146 m över havet. Det är något lägre än de alternativ man skissade på först; det tornet var tänkt att bli högre än själva Eiffeltornet (320 m). Mellan 1990 och 2010 användes tornet för åkattraktionen UFO 23 eller Lisebergstornet, en 47 ton tung glaskabin som långsamt åkte längs tornet och samtidigt vred sig runt det. Åkattraktionen hade vissa barnsjukdomar och fick snabbt nya namn som Stoppnålen eller Ejfeltornet. Ett mindre belastat namn man lanserade var Synnålen. År 2011 togs en helt ny attraktion i drift, Atmosfear, i vilken de nöjeslystna upplever fritt fall. Åkgrejen hissas först upp till kronan varifrån den släpps. På 48 meter kommer man upp i 110 km/tim för att sedan vid inbromsningen utsättas för 4 G. Det hela tar bara några sekunder men en hel livstid kan svischa förbi under nerfärden 15

16 ELOSTIRION ELOSTIRION NUMMER 107NUMMER 104 KALENDARIUM ÅR XXXIII ÅR XXXIV 26/4 Riksmöte: Vingilot 26-27/4 SF-mässan i Göteborg maj Riksmöte: Elbereth 31/5 Majbanketten i Forodrim juni Ljusefest hos Withywindle 27/6 Steampunkfestival (Gävle) 30/6 Manusstopp ET 108 (minitema: Valkyrian) juli Sommarfest hos Cimnolwe och Azruzaga 25-27/7 Bokskogen Bri jubilerar 2014 Boka datumen 8-10 augusti 2014 redan nu, för då går Bris jubileumsbankett av stapeln! I dagarna tre ska det festas, ätas, mysas kort och gott, en helg full av det som på danska heter "råhygge" alltså ärkemys! Mer info kommer såklart när datumet börjar närma sig, men de hugade är absolut välkomna att anmäla sig redan nu! 14-18/8 Worldcon (London) augusti Riksmöte: Dvärgagillets picknick september Riksmöte: Bokgillet 26-28/9 Bokmässan 3/10 Höstgille XXIV Arnor I NÄSTA NUMMER * RIKSMÖTEN * 16MAJBANKETTEN * * KVINNOR * LJUSEFESTEN * NUMMER 108 UTKOMMER I JULI, MANUSSTOPP 30 JUNI 2014.

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz Elosti i n 20 Mithlonds jänst! År 29 : Volym 20 Nummer 94 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det vita numretz Nummer 94 År 29 Elostirion LEDAREN Så var då sommaren avklarad och det börjar lacka emot hösten.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen. Uppgifter i svenska till Harry Potter och De Vises Sten Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

Lycka till med pluggandet! Tro på dig själv! VI HAR FÖRHÖRET TORSDAG DEN 7/4-16.

Lycka till med pluggandet! Tro på dig själv! VI HAR FÖRHÖRET TORSDAG DEN 7/4-16. Ordklasser Alla orden i svenska språket kan delas in i grupper som kallas ordklasser. Vi har nu arbetat med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Nu ska du repetera hemma, så att du verkligen vet

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik:

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik: Lektion 5 Ord och fraser Vi pratar om väder Uttal Väder-kommentarer Grammatik: När ska vi använda obestämd och bestämd form? När ska vi säga går och åker Reflexiva, possessiva pronomen (sin, sitt, sina)

Läs mer

Lär dig Sindarin Interaktiv lektioner

Lär dig Sindarin Interaktiv lektioner Lär dig Sindarin Interaktiv lektioner Ord ifrån författaren Mae govannen nín mellyn! Detta är en interaktiv lektioner i alvspråket Sindarin, där jag kommer titt som tätt kolla in forumet och hjälpa folk

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska.

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska. Arbetsmaterial till Arg Skriven av: Anna Fiske Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Arg. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Svenska 3 ANSWER KEY MÅL Fraser. 1. a) trevligt 1. b) detsamma 3. när 4. intressant 5. tycker. 2 - Ordföljd

Svenska 3 ANSWER KEY MÅL Fraser. 1. a) trevligt 1. b) detsamma 3. när 4. intressant 5. tycker. 2 - Ordföljd Svenska 3 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 - Fraser 1. a) trevligt 1. b) detsamma

Läs mer

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Arbeta med ord Skriv på ett separat papper. Adjektiv Titta i ordlistan i slutet av det här materialet. Skriv av alla ord som är adjektiv.

Läs mer

Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel

Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel Läsnyckel Amulett Bok fyra: Det sista rådet av Kazu Kibuishi översatt av Marie Helleday Ekwurzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Studiebrev 12. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.

Studiebrev 12. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 12 Nu är det dags att börja repetera inför provet! I detta studiebrev kommer

Läs mer

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur.

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur. Facit till Grönt Ljus Skriva skolår 6 Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 6 är av den typen att eleverna själva ska resonera sig fram till ett svar och det finns fler alternativ som kan vara rätt.

Läs mer

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus.

Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus. Kongruensböjningen av adjektivet påverkas av substantivets genus och numerus. substantivet genus och numerus. En lycklig man gick på gatan. Maskulint substantiv i plural form: Lyckliga män gick på gatan.

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen

Lektion 4. Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Lektion 4 Vägbeskrivning Norr, söder, öster, väster Verb: 4 verbgrupper Reflexiva pronomen i objekt Possessiva pronomen Elev-fråga från förra lektionen: Adjektiv I have a question about the adjektiv when

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är:

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är: Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/utbildning/arabiska/index.html 1 1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska språket

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar Författare: Emma- Ida Johansson Bakgrund Det här materialet hör till boken Darias stigar som är skriven av Emma- Ida Johansson. Materialet är tänkt som ett stöd för

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2012 Grammatik skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Medlemsbrev december 2013

Medlemsbrev december 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev december 2013 JAZZSUFIERN Jan Allan En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal. Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat

Läs mer

Att skriva med sarati

Att skriva med sarati Att skriva med sarati ~ Vad man vet om Rúmils alfabet ~ Den visa och historiekunniga alven Rúmil av Tirion var den första varelsen i Arda att uppfinna och utveckla ett alfabet, ett sätt att skriva. Detta

Läs mer

Veckobrev för Opalen2 v.35-37

Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Hej alla barn och föräldrar!! 3 september 2015 Nu har vi satt igång på riktigt med skolarbetet och det är underbart att se hur engagerade och flitiga era barn är! Vi har haft

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Träningshäfte ordklasser (Venus)

Träningshäfte ordklasser (Venus) Träningshäfte ordklasser (Venus) Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord (8 st) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Hej, snälla! ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hej, snälla! ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 1 väntar barn, (sida 5, rad 8), är gravid bultar, (sida 6, rad 5), slår hårt för säkerhetsskull, (sida 6, rad 13), för att vara säker maten

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det röda numret LEDAREN När en massa människor samlas runt ett gemensamt intresse som de egentligen inte behöver samlas kring,

Läs mer

Grammatiken är språkets grund & byggstenar!

Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Utan grammatik har vi inget språk......förutom kroppsspråket, förstås. Ibland kan man behöva se bildligt, hur man använder grammatiken. En bra jämförelse är

Läs mer

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Gör hela provet innan du rättar med facit. Du sätter själv ut dina poäng när du rättar! A. Placera de 30 orden efter rätt ordklass katt, vi, springer, men, vacker, eftersom,

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund

I mitt hjärtas trädgård. av Margot Haglund I mitt hjärtas trädgård av Margot Haglund Bildspelet "I mitt hjärtas trädgård" presenterades vid en samling i Immanuelskyrkan, Stockholm våren 2010. Alla bilder är kopior av Margots originalbilder i akvarell

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Svenska språkets struktur: grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Varför grammatik? Språkets struktur med meningsbyggnad,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Denna veckan firade vi vår elev som fyllde år i onsdags. Vi firade stort med paket, glass, snacks och film såsom vi brukar göra varje månad.

Denna veckan firade vi vår elev som fyllde år i onsdags. Vi firade stort med paket, glass, snacks och film såsom vi brukar göra varje månad. Veckobrev för v.41 Vi vill börja med att välkomna Adam till klass F-1. Det känns så bra att ha dig här, hjärtligt välkommen Adam. Vi vill även meddela er föräldrar att vår lärare Johan fått en annan tjänst

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

12 Programstege Substantiv

12 Programstege Substantiv Det här är en programstege för substantiv. Du kan alltså lära dig om substantiven på ett enkelt sätt, en liten bit i taget. Varje sida innehåller fakta om substantiv, tillsammans med uppgifter som du också

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD OBESTÄMD FORM: - en / ett plus substantivets grundform tex en flicka, ett hus Det är en flicka. Hon står vid ett hus. NÄR använder vi obestämd form av substantivet? Jo: 1. Man introducerar något (nytt).

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken, men kan anpassas till annan natur förstås. Den inleds med

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition)

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 - Fraser 1. förr 2. gör

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Verb. "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord".

Verb. Verb är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen ord. Verb Verb "Verb" är ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Ordet verb betyder ursprungligen "ord". Verb som är namn på en handling Springa, hoppa, studsa,

Läs mer

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN EXEMPELSIDOR SPELBOKEN 1 JA OCH NEJ I samiska svarar man vanligtvis genom att böja frågans verb jakande eller nekande. Det fungerar med alla verb, men används framförallt med leat, att vara. Man måste

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer