Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012"

Transkript

1 Kravspecifikation Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Joel Lejonklou 26 november 202 Status Granskad Simon Eiderbrant 26 November 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post:

2 Projektidentitet Grupp-e-post: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvariga: Handledare: Kristoffer Lundahl, Avdelningen för Fordonssystem vid LiTH Telefon: +46 (0) , E-post: Daniel Axehill, Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH Telefon: +46(0) , E-post: David Törnqvist, Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH Telefon: +46 (0) , E-post: Daniel Axehill, Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH Telefon: +46(0) , E-post: Isak Nielsen, Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH Telefon: +46 (0) , E-post: Gruppmedlemmar Namn Ansvar Telefon E-post Joel Lejonklou Projektledare joele569 Simon Eiderbrant Dokumentansvarig simei865 Erik Olsson Designansvarig eriol622 Fredrik Karlsson Testansvarig freca476 Thomas Barath Leveransansvarig thoba099 Erhan Konuskan Informationsansvarig erhko279

3 Dokumenthistorik Version Datum Gjorda förändringar Signatur Granskad av 0. 2 september Första utkast Alla Alla september Andra utkast Alla Alla.0 20 september Slutdokument Alla Alla. 22 november Reviderade krav Alla Alla Kurskod: TSRT0 E-post:

4 Innehåll Inledning. Parter Syfte och mål Användning Definitioner Översikt av systemet 2 2. Hårdvara Bilbanan Bilarna Kamerorna Datorn Handkontrollen Mjukvara Målföljning Regulatorn Optimal trajektoria Bilmodellen Referensinterface Begränsningar Projektdesign Generella systemkrav Bilmodellen 4 3. Krav på bilmodellen Framtagning av optimal trajektoria 4 4. Krav på optimal trajektoria Regulator 4 5. Krav på regulatorn Ekonomi 5 7 Leveranskrav och delleveranser 5 8 Övrigt 6

5 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Inledning Detta projekt går ut på att förbättra ett befintligt styrsystem för en radiostyrd bil (RCbil). I första hand ska modellen för RC-bilens dynamik förbättras och utifrån denna ska den optimala trajektorian som bilen ska köra runt på beräknas om. Med hjälp av dessa förbättringar ska varvtiden minskas. I andra hand finns det även utvecklingsmöjligheter i regulatorn och övriga delar av styrsystemet. Tanken är att eventuella åskådare ska få en känsla av det verkligen går så fort som det bara går. I dagsläget finns ett system som projektgruppen får tillgång till. Extra funktioner, såsom failsafesystem och anti-sladdsystem, ska inte vidareutvecklas under detta projekt. I detta dokument behandlas kraven som ska vara uppfyllda vid leverans. Dessutom ges en kort översikt av systemet. Utöver kraven på själva systemet finns även leveranskrav på dokument. De olika kraven listas med löpnummer, original/reviderat, sammanfattning samt vilken prioritet kraven har. De olika prioritetsnivåerna är följande: Prio Prio 2 Prio 3 Krav som måste vara uppfyllt vid leverans. Krav som om möjligt uppfylls då alla Prio -krav är uppfyllda. Krav som uppfylls i mån av tid och intresse.. Parter Kund är Daniel Axehill vid Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH. Beställare är Kristoffer Lundahl vid Avdelningen för Fordonssystem vid LiTH. Gruppens handledare är Isak Nielsen vid Avdelningen för Reglerteknik vid LiTH. Samtliga projektmedlemmar studerar Y-linjen vid Linköpings Universitet. Mer om projektorganisationen finns att läsa i dokumentet Projektplan..2 Syfte och mål Syftet med projektet är att vidareutveckla ett befintligt styrsystem för en autonom radiostyrd bil. Systemet klarar i dagsläget av att manövrera bilen längs en offline-beräknad bana. Målet är att förbättra systemet..3 Användning Tanken är att systemet ska användas som demonstration, laborationsmoment och studentprojekt vid ISY..4 Definitioner Fortsättningsvis kommer bilbanan, som ISY försett projektgruppen med, benämnas som banan. Optimala trajektorian syftar på den väg, som givet bilmodellen, minimerar bilens varvtid. Kraven på systemet kommer preciseras enligt följande tabell: Krav nr X Original/Reviderat Kravtext Prio Kurskod: TSRT0 E-post:

6 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil 2 2 Översikt av systemet I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av delsystemen. 2. Hårdvara Systemet som används består av fem olika hårdvarukomponenter: Bilbanan Bilarna Kamerorna Handkontrollen Datorn 2.. Bilbanan Banan utgörs av flera sammansatta gummiplattor. För att bibehålla banans form är dessa plattor monterade innanför en träram Bilarna RC-bilarna, med en längd på ungefär 0 cm, utgörs av ett chassi och en kaross. Bilarna drivs vidare av ett batteri Kamerorna Ovanför banan finns två IR-kameror, vars uppgift är att förse datorn med bilder så att positionering av bilarna kan ske Datorn Datorn har i uppgift att behandla bilderna som kamerorna skickar och utifrån dessa styra bilen runt banan Handkontrollen Handkontrollen används till att köra bilarna manuellt. 2.2 Mjukvara Mjukvarumässigt består systemet av fem huvudkomponenter: Målföljningssystemet (redan implementerat) Regulatorn System för att beräkna optimal trajektoria. Kurskod: TSRT0 E-post:

7 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil 3 Bilmodellen Referensinterface (redan implementerat) 2.2. Målföljning Målföljningen har redan implementeras och kommer inte behandlas ytterligare Regulatorn Regulatorns uppgift är att reglera bilen utefter den optimala trajektorian. I dagsläget utgörs regulatorn av en enkel LQ-regulator. I mån av tid kommer regulatorn vidareutvecklas Optimal trajektoria Den optimala trajektorian beräknas offline med hänsyn till bilmodellen Bilmodellen Bilmodellen beskriver hur bilarna rör sig på banan Referensinterface Referensinterfacet är en länk mellan en referenstrajektoria, som bestämts offline, och regulatorn som körs online. Givet bilens position returnerar delsystemet de transformerade mätningar som regulatorn återkopplar från. 2.3 Begränsningar Projektet begränsas av den utrustning som tillhandahållits av ISY, samt tid på 240 timmar per person. 2.4 Projektdesign Projektet bygger i första hand på fjolårets projekt och därmed kommer befintlig kod att användas. I övrigt görs de implementeringar som krävs för att uppnå projektets mål. 2.5 Generella systemkrav Detta är generella krav som ställs på systemet. Kurskod: TSRT0 E-post:

8 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil 4 Orginal, omförhandlat 23 Tillkommet, ersätter krav 24 Tillkommet, ersätter krav Vid autonom körning ska bilen kunna köra tjugo på varandra följande varv, på en varvtid under sju sekunder. Vid autonom körning ska bilen kunna köra tio på varandra följande varv, på en varvtid under nio sekunder. Vid autonom körning ska bilen kunna köra två på varandra följande varv, på en varvtid under sju sekunder. 3 Bilmodellen Bilmodellen ska förbättras från tidigare projekt. Detta ska bekräftas vid simulering. Modellen ska sedan användas för att beräkna den optimala trajektorian. 3. Krav på bilmodellen 2 Original Validering och verifiering av bilmodellen som tagits fram under sommarprojekt ska genomföras. 3 Original En adaptiv modell för slitage av däcken ska finnas. 2 4 Original En adaptiv modell för batteriet ska finnas. 2 4 Framtagning av optimal trajektoria Utifrån optimeringsmetoder ska en optimal trajektoria för bilen tas fram. Denna ska sedan skickas till referensinterfacet som använder denna samt bilens skattade position för att skicka en referenssignal till regulatorn. 4. Krav på optimal trajektoria 5 Original En fysikaliskt möjlig, tidsoptimal trajektoria, med en sluttid på under sju sekunder ska tas fram. 6 Original Den optimala lösningen ska vara fri från oscillativa beteenden och diskontinuiteter. 5 Regulator En regulatorn ska designas så att bilen följer den optimala trajektorian. Vid behov kommer även regulatorn att vidareutvecklas. Kurskod: TSRT0 E-post:

9 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil 5 5. Krav på regulatorn 7 Orginal, omförhandlat 25 Tillkommet, ersätter krav 7 När bilen kör tjugo på varandra följande varv, på en varvtid under sju sekunder, ska det finnas en regulator, som gör att bilen följer den optimala banan, med en maximal avvikelse på 0 mm. Med maximal avvikelse menas avståndet från bilens masscentrum till spårets mitt. När bilen kör tio på varandra följande varv, enligt krav 23, ska det finnas en regulator, som gör att bilen följer den optimala banan, med en maximal avvikelse på 00 mm. Med maximal avvikelse menas avståndet från bilens masscentrum till spårets mitt. 8 Original Regulatorn ska vara en realtids-mpc regulator. 2 6 Ekonomi Projektet har följande ekonomikrav: 9 Original Projektgruppens totala tidsåtgång får inte överstiga 440 timmar och ska vara någorlunda jämnt fördelat mellan projektmedlemmarna. 0 Original Den sammanlagda handledningstiden får inte överskrida 40 timmar. 7 Leveranskrav och delleveranser Följande leveranser ska genomföras: Original Projektet ska utföras enligt Lips-modellen. 2 Original Vid delleverans BP2 ska kravspecifikation levereras. 3 Original Vid delleverans BP2 ska projektplan och tidsplan levereras. 4 Original Vid delleverans BP2 ska systemskiss levereras. 5 Original Vid delleverans BP3 ska designspecifikation levereras. 6 Original Vid delleverans BP3 ska testplan levereras. 7 Original Vid delleverans BP5 ska all systemet uppfylla de krav som angivits i kravspecifikationen. 8 Original Vid delleverans BP5 ska testprotokoll levereras. 9 Original Vid delleverans BP5 ska användarhandledning levereras. 20 Original Ett klipp som demonstrerar projektresultaten ska presenteras på Youtube. 2 Original En hemsida som beskriver projektet ska tas fram. 22 Original Projektet ska avslutas med en muntlig presentation där arbetsgången och resultaten beskrivs Kurskod: TSRT0 E-post:

10 Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil 6 8 Övrigt Förutom de dokument som nämns i leveranskraven ska nedanstående punkter genomföras: Varje vecka ska projektledaren lämna in en statusrapport till beställaren. Varje vecka ska projektledaren rapportera in arbetad tid (per person och aktivitet) till beställaren. Vid varje veckomöte ska ett mötesprotokoll skrivas. Varje mötesprotokoll ska justeras och sparas. Kurskod: TSRT0 E-post:

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012 Testplan Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Fredrik Karlsson 26 november 202 Status Granskad JL, FK 26 november 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post: freca476@student.liu.se

Läs mer

Systemskiss. Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Simon Eiderbrant. Granskad Erik Olsson 20 September 2012

Systemskiss. Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Simon Eiderbrant. Granskad Erik Olsson 20 September 2012 Systemskiss Vidareutveckling Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version 1.0 Simon Eiderbrant Status Granskad Erik Olsson 20 September 2012 Godkänd Projektidentitet Grupp-e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering LiU Racetrack, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2017. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU 2018-08-30 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2018. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Testplan Racetrack 2015

Testplan Racetrack 2015 Testplan Racetrack 205 Version.0 Författare: Henrik Bäckman Datum: 7 december 205 Status Granskad OH, HB 205-0-06 Godkänd Projektidentitet Grupp E-mail: Hemsida: Beställare: Kund: Examinator: Projektledare:

Läs mer

Systemskiss Optimal Styrning av Autonom Racerbil

Systemskiss Optimal Styrning av Autonom Racerbil No Oscillations Corporation Systemskiss Optimal Styrning av Autonom Racerbil Version 1.0 Författare: Mikael Rosell Datum: 29 november 2013 Status Granskad Projektgruppen 2013-09-18 Godkänd Projektidentitet

Läs mer

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr Isak Nielsen 2013/08/28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Remotely Operated Underwater Vehicle Isak Nielsen, ISY Student Micael Derelöv och Isak Nielsen

Läs mer

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr Fredrik Ljungberg 2018-08-28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Parter Projektets bakgrund och Remotely Operated Underwater Vehicle Fredrik Ljungberg, ISY

Läs mer

Kravspecifikation LiU Racetrack

Kravspecifikation LiU Racetrack Kravspecifikation LiU Racetrack Version. Författare: Salko Bjelevac Datum: 2 oktober 204 Status Granskad Projektgruppen 204-09-22 Godkänd Isak Nielsen 204-09-22 Projektidentitet E-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil No Oscillations Corporation Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil Version 1.0 Författare: Mikael Rosell Datum: 29 november 2013 Status Granskad Projektgruppen 2013-09-18 Godkänd 2013-09-18 Projektidentitet

Läs mer

Testprotokoll Racetrack 2015

Testprotokoll Racetrack 2015 Testprotokoll Racetrack 205 Version.0 Författare: Henrik Bäckman Datum: 8 december 205 Status Granskad LK, HB 205--26 Godkänd Projektidentitet Grupp E-mail: Hemsida: Beställare: Kund: Examinator: Projektledare:

Läs mer

Kravspecifikation. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.2. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april Status.

Kravspecifikation. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.2. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april Status. Flygande Autonomt Spaningsplan Version.2 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: LiTH http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt7/2008/flygproj2008/

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Projektplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson.

Projektplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson. Flygande Autonomt Spaningsplan Version 1.0 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Dokumentansva Datum: 13 februari 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: LiTH http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt71/2008/flygproj2008/

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Rapportering som krävs utöver LIPS-dokumenten: poster föredrag där projektets genomförande och resultat beskrivs hemsida som beskriver projektet

Rapportering som krävs utöver LIPS-dokumenten: poster föredrag där projektets genomförande och resultat beskrivs hemsida som beskriver projektet Sida 1 Projektnamn Utveckling och implementering av regulator för styrning av gimbalmonterade sensorer i UAV:er Beställare Jon Kronander (ISY - Reglerteknik) Projektledare Student Projektbeslut Morgan

Läs mer

Projektdirektiv Christian Andersson Naesseth Sida 1

Projektdirektiv Christian Andersson Naesseth Sida 1 Christian Andersson Naesseth 2018-08-30 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Drönarprojekt Visionen Christian Andersson Naesseth, ISY Studenter Gustaf Hendeby

Läs mer

Kravspecifikation. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 1.0. Christian Östman Datum: 12 maj 2008

Kravspecifikation. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 1.0. Christian Östman Datum: 12 maj 2008 Kravspecifikation Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version.0 Christian Östman Datum: 2 maj 2008 Status Granskad Christian 2008-02-08 Godkänd Kurskod: TSRT7 Ansvarigs e-post: chros822@student.liu.se

Läs mer

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1 2007 12 03 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Självetablerande sensornätverk med GPS och 3G, ISY Student David Lindgren, Läsperiod 3 4, vårterminen 2008.

Läs mer

Användarhandledning. Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Isak Nielsen 10 december Granskad Per Svennerbrandt 30 november 2011

Användarhandledning. Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.0 Isak Nielsen 10 december Granskad Per Svennerbrandt 30 november 2011 Användarhandledning Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version 1.0 Isak Nielsen 10 december 2011 Status Granskad Per Svennerbrandt 30 november 2011 Godkänd Projektidentitet Grupp-e-post: Hemsida:

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status 2006-02-02 Kravspecifikation Version.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 2006-02-02 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola, CVL Namn Ansvar Telefon

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv16_Toyota_v2.0.doc CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv16_Toyota_v2.0.doc CKr Andreas Bergström 2016-09-08 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Planering och Sensorfusion för Autonom Truck Andreas Bergström, ISY Student Emil Selse och

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Testspecifikation Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd DOK, PL 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Kravspecifikation Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor Version.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Granskad Godkänd Status Kurskod: TSRT7 Dokument: Kravspec.pdf

Läs mer

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr Martin Lindfors 2017-08-22 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningssystem Martin Lindfors, ISY Student Torbjörn Crona och Martin Lindfors Läsperiod

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs.

Kravspecifikation. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Autonom bandvagn med stereokamera 00-09-4 Gustav Hanning Version.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 00-09-4 TSRT0 8Yare LIPs Autonom bandvagn med stereokamera 00-09-4 PROJEKTIDENTITET 00/HT, 8Yare

Läs mer

LiTH Mobile Scout. Kravspecifikation. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Status. Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin.

LiTH Mobile Scout. Kravspecifikation. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Status. Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin. 2009-02-3 Kravspecifikation Redaktör: Version.0 Granskad Godkänd Status TSRT7 Sida 2009-02-3 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin

Läs mer

No Oscillations Corporation. Efterstudie. Optimal Styrning av Autonom Racerbil. Version 0.1 Författare: Sofia Johnsen Datum: 20 december 2013

No Oscillations Corporation. Efterstudie. Optimal Styrning av Autonom Racerbil. Version 0.1 Författare: Sofia Johnsen Datum: 20 december 2013 No Oscillations Corporation Efterstudie Optimal Styrning av Autonom Racerbil Version 0.1 Författare: Sofia Johnsen Datum: 20 december 2013 Status Granskad Sofia Johnsen 2013-12-12 Godkänd Projektidentitet

Läs mer

Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin

Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin Projektplan Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin Larsson Projektledare (ML)

Läs mer

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs 07-05-10 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs PPDiagnos10.odt 1 PROJEKTIDENTITET Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Systemskiss. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Systemskiss. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Systemskiss Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd Markus (DOK) 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Testplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars Status.

Testplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars Status. Flygande Autonomt Spaningsplan Version 1.0 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 14 mars 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt71/2008/flygproj2008/

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0 AMASE 2006-02-15 Projektplan Johan Hallenberg Version 1.0 Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, AMASE Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael Karelid kundansvarig (KUN)

Läs mer

Projektplan. LIPs. Per Henriksson Version 1.0. LiTH 7 december Optimering av hjullastare. TSRT10 projektplan.pdf WHOPS 1

Projektplan. LIPs. Per Henriksson Version 1.0. LiTH 7 december Optimering av hjullastare. TSRT10 projektplan.pdf WHOPS 1 Projektplan Per Henriksson Version 1.0 1 Status Granskad JT, PD, JR Godkänd - 2 Projektidentitet Optimering av Hjullastare HT2011 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Per Henriksson

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Projektplan. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Projektplan. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Projektplan Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd Markus (DOK) 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Projektplan Autonomstyrning av gaffeltruck

Projektplan Autonomstyrning av gaffeltruck Version 1.0 L.A.M.A 12 oktober 2016 Status Granskad Samtliga projektmedlemmar 2016-09-21 Godkänd Andreas Bergström 2016-09-23 Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare:

Läs mer

LiTH 7 december 2011. Optimering av hjullastare. Testplan. Per Henriksson Version 1.0. LIPs. TSRT10 testplan.pdf WHOPS 1. tsrt10-vce@googlegroups.

LiTH 7 december 2011. Optimering av hjullastare. Testplan. Per Henriksson Version 1.0. LIPs. TSRT10 testplan.pdf WHOPS 1. tsrt10-vce@googlegroups. Testplan Per Henriksson Version 1.0 1 Status Granskad - Godkänd - 2 Projektidentitet Optimering av Hjullastare HT2011 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Per Henriksson Projektledare

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs Niclas Lerede Version.2 Status Granskad 2008-04-23 PA Godkänd PROJEKTIDENTITET VT 2008, -Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg ansvarig delsystem

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv17_Toyota_v1.0.doc1 CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv17_Toyota_v1.0.doc1 CKr Andreas Bergström 2017-08-22 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Planering och sensorfusion för autonom truck Andreas Bergström, ISY Student Magnus Persson

Läs mer

Kravspecifikation Autonom Bandvagn

Kravspecifikation Autonom Bandvagn Kravspecifikation Autonom Bandvagn Version.0 Redaktör: Jon Bjärkefur Datum: 8 september 2009 Status Granskad Karl Granström 2009-09-4 Godkänd Jonas Callmer 2009-09-8 Kurskod: TSRT0 Redaktörens E-mail:

Läs mer

Kravspecifikation. Oskar Törnqvist Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd

Kravspecifikation. Oskar Törnqvist Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd Kravspecifikation Version.0 Status Granskad Godkänd Autonom styrning av mobil robot 2007-02-5 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem Kravspecifikation Diagnos av elkraftsystem i satellit Version 3.0 Ansvarig utgivare: Karin Ohlsson-O hman Datum: 29 november 200 Status Granskad Godka nd Kursnamn: Projektgrupp: Kurskod: Projekt: EF EF

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller.

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller. Agenda Dokumentation och presentation av ert arbete Kursens mål Projektroller Reglerteknik Linköpings universitet Brytpunkter Mer detaljer om slutdokumenten Kursens mål 1. Lära sig jobba i projekt Projektroll

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Agenda Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning av ert arbete Avslutande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status KRAVSPECIFIKATION Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Kravspecifikation i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015,

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1 2014-08-27 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningsbandvagn, ISY Student Torbjörn Crona, Läsperiod 1-2, HT 2014. Projektet klart senast vid projektkonferensen.

Läs mer

Kravspecifikation Autonom målföljning med quadcopter

Kravspecifikation Autonom målföljning med quadcopter Version.2 Robo Ptarmigan 30 november 205 Status Granskad KL, CC 205--8 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt0/205/quadcopter/

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-03-26 Testplan Version 1.0 TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Anders Lindgren L IPs

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-03-26 Testplan Version 1.0 TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Anders Lindgren L IPs Testplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71-Reglertekniskt projektkurs LIPs PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Projektplan Autonom spaning med quadcopter

Projektplan Autonom spaning med quadcopter Projektplan Autonom spaning med quadcopter Version 1.1 Projektgrupp: Datum: 2014-09-25 Status Granskad EK, TJ 2014-09-25 Godkänd Christian A. Naesseth 2014-09-25 Projektplan 2014-09-25 @gmail.com Projektidentitet

Läs mer

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status PROJEKTPLAN Max Karjalainen Version 1.0 Status Granskad MaK 2015-09-22 Godkänd Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan i bohli890@student.liu.se Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan ii bohli890@student.liu.se

Läs mer

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Henrik Berggren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 Efterstudie MCIV Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 PROJEKTIDENTITET MCIV

Läs mer

Kravspecifikation Remotely Operated Underwater Vehicle

Kravspecifikation Remotely Operated Underwater Vehicle Kravspecifikation Remotely Operated Underwater Vehicle Version.4 Författare: Patricia Sundin Datum: 8 november 202 Status Granskad Alla 20/09/202 Godkänd Isak Nielsen 20/09/202 Kursnamn: Reglerteknisk

Läs mer

Systemskiss Racetrack 2015

Systemskiss Racetrack 2015 Systemskiss Racetrack 2015 Version 1.0 Författare: Jonathan Stenström Datum: 17 november 2015 Status Granskad JS, LK, IK 2015-09-20 Godkänd Projektidentitet Grupp E-mail: Hemsida: Beställare: Kund: Examinator:

Läs mer

Testplan. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Martin Skoglund Version 1.1. Status

Testplan. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Martin Skoglund Version 1.1. Status Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer 2007-05-04 LiTH Testplan Martin Skoglund Version 1.1 Status Granskad Godkänd testplan1.1.pdf 1 PROJEKTIDENTITET Autopositionering för utlagda undervattenssensorer,

Läs mer

Kravspecifikation. Version 1.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 2013

Kravspecifikation. Version 1.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 2013 Kravspecifikation Version.3 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Datum: 29 november 203 Status Granskad Camilla Larsson 203--29 Godkänd Kurskod: TSRT0 Dokumentansvarig: Olof Juhlin Projektidentitet Gruppmail:

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1 Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1 Status Granskad FB 2016-02-01 Godkänd FB 2015-02-01 Dokumenthistorik Version Datum Utförda ändringar Utförda av Granskad 1.0 2015-02-01 Första versionen

Läs mer

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 Torbjörn Lindström 3 maj 2005 Granskad Godkänd Collision avoidance för autonomt fordon i Sammanfattning Testplan

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

LiTH Modellering av helikopterdynamik Kravspecifikation. David Johansson Version 1.1

LiTH Modellering av helikopterdynamik Kravspecifikation. David Johansson Version 1.1 Modellering av helikopterdynamik 2008-02-5 Kravspecifikation David Johansson Version. Status Granskad Godkänd TSRT7, Reglerteknisk projektkurs: Modellering av helikopterdynamik David Johansson davjo239@student.liu.se

Läs mer

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status Mikael Ögren Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, CaPS Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig mekanik 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv18_Toyota_v1.0.doc CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv18_Toyota_v1.0.doc CKr Andreas Bergström 2018-08-31 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Autonom Truck Andreas Bergström, ISY Student Magnus Persson och Andreas Bergström Läsperiod

Läs mer

I N N E H Å L L. Styrning och optimering av bilbana

I N N E H Å L L. Styrning och optimering av bilbana september 08 Erik Frisk september 08 Version.0 Granskad Godkänd Viktor Leek Status TFYY5 Ingenjörsprojekt Y I N N E H Å L L Inledning. Parter...............................................

Läs mer

Kravspecifikation. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.0 Malte Moritz ROV. Status

Kravspecifikation. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.0 Malte Moritz ROV. Status Remotely Operated Underwater Vehicle ROV Status Granskad Alla 203-09-8 Godkänd Isak Nielsen ii Projektidentitet E-postlista till gruppen: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare:

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Flygsimulator Erik Carlsson. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Flygsimulator Erik Carlsson. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman Kravspecifikation Erik Carlsson Version 1.0 Status Granskad namn Datum Godkänd Kristin Fredman Projektidentitet Vårterminen 2005 Linköpings tekniska högskola, Institutionen för systemteknik, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Projektplan Autonom Bandvagn

Projektplan Autonom Bandvagn Projektplan Autonom Bandvagn Version 1. Redaktör: Erik Hagfalk Datum: 18 september 29 Status Granskad Jonas Callmer 29-9-17 Godkänd Jonas Callmer 29-9-18 Projektidentitet E-mail: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

Kravspecifikation Autonom styrning av gaffeltruck

Kravspecifikation Autonom styrning av gaffeltruck Version.0 2 oktober 206 Status Granskad Samtliga projektmedlemmar 206-09-2 Godkänd Andreas Bergström 206-09-23 TSRT0 Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare:

Läs mer

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1 Gustaf Norman Version 1.1 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT 2008 Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Johannes Bergkvist Testansvarig (TST) 070-413 44 30 johbe325@student.liu.se

Läs mer

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status HARALD Systemskiss Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006 Status Granskad Johan Sjöberg 2006-02-10 Godkänd - yyyy-mm-dd Projektidentitet Gruppens e-post: Beställare: Kund: Kursansvarig:

Läs mer

Testplan Autonom målföljning med quadcopter

Testplan Autonom målföljning med quadcopter Version 1.0 Robo Ptarmigan 3 december 2015 Status Granskad AF, GN, HC 2015-11-05 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se

Läs mer

Projektplan. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.3. Oscar Wyckman. 20 november Status

Projektplan. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.3. Oscar Wyckman. 20 november Status Projektplan Remotely Operated Underwater Vehicle Version 1.3 Oscar Wyckman 20 november 2014 Status Granskad OW 2014-11-20 Godkänd Isak Nielsen 2014-11-20 Projektidentitet E-post: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

Testplan Erik Jakobsson Version 1.1

Testplan Erik Jakobsson Version 1.1 Erik Jakobsson Version 1.1 Granskad Status Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig (DES) 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

Efterstudie. LIPs. LiTH Autonom styrning av mobil robot Martin Elfstadius. Version 1.0. Status. TSRT71-Reglertekniskt projektkurs

Efterstudie. LIPs. LiTH Autonom styrning av mobil robot Martin Elfstadius. Version 1.0. Status. TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Efterstudie Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71-Reglertekniskt projektkurs LIPs PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Projektplan. LIPs. LiTH Flygsimulator Petra Malmgren. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman.

Projektplan. LIPs. LiTH Flygsimulator Petra Malmgren. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman. Projektplan Petra Malmgren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Kristin Fredman Projektidentitet Vårterminen 2005 Linköpings tekniska högskola, Institutionen för systemteknik, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Systemskiss Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version 0.2 Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Status Granskad Johan Lundström 2008-02-08 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Kravspecifikation. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.4. Simon Lindblom. 27 november Status

Kravspecifikation. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.4. Simon Lindblom. 27 november Status Kravspecifikation Remotely Operated Underwater Vehicle Version.4 Simon Lindblom 27 november 204 Status Granskad DF 204--27 Godkänd Isak Nielsen 204--27 Projektidentitet E-post: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.3. Status

Kravspecifikation. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.3. Status Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer 2007-04-7 LiTH Kravspecifikation Erik Andersson Version. Status Granskad Godkänd TSRT7 Reglerteknisk projektkurs kravspec.pdf Autopositioneringssystem

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

Systemskiss. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.0. Status

Systemskiss. LiTH. Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer Erik Andersson Version 1.0. Status Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer 2007-02-05 LiTH Systemskiss Erik Andersson Version 1.0 Status Granskad Godkänd DOK Henrik Ohlsson Systemskiss10.pdf 1 Autopositioneringssystem

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version 1.1. LiTH 22 november imap. Status Granskad. Autonom bandvagn 1

Kravspecifikation. LIPs. Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version 1.1. LiTH 22 november imap. Status Granskad. Autonom bandvagn 1 Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version. Status Granskad Godkänd Namn Ansvar Telefon E-post Hanna Pettersson Projektledare (PL) 0705-40439 hanpe369@student.liu.se Sanna Nilsson Informationsansvarig 0735-089

Läs mer

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 2012-09-24 Systemskiss Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24 Status Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Systemskiss i 2012-09-24 Projektidentitet, TSRT10, HT2012, Tekniska högskolan

Läs mer

Systemskiss. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson.

Systemskiss. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson. Flygande Autonomt Spaningsplan Version 1.0 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Dokumentansva Datum: 13 februari 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt71/2008/flygproj2008/

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Daniel Axehill daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

LiTH Utveckling och implementering av regulator för styrning av gimbalmonterade sensorer i UAV:er. Kravspecifikation.

LiTH Utveckling och implementering av regulator för styrning av gimbalmonterade sensorer i UAV:er. Kravspecifikation. Utveckling och implementering av regulator för 2005-02- Kravspecifikation Version.0 Granskad Godkänd Status Utveckling och implementering av regulator för 2005-02- PROJEKTIDENTITET 2005/VT Linköpings tekniska

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Daniel Axehill daniel.axehill@liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Erik Hellström. Status. Granskad. Godkänd

Erik Hellström. Status. Granskad. Godkänd 3URMHNWSODQ Erik Hellström 9HUVLRQ Status Granskad Godkänd PROJEKTIDENTITET Vt 2004 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare 1DPQ $QVYDU 7HOHIRQ (SRVW Erik Hellström Projektledare 013-10 61 64

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status PROJEKTPLAN Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Projektplan i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015, Programmerbar

Läs mer

Användarhandledning LiU Racetrack

Användarhandledning LiU Racetrack Användarhandledning LiU Racetrack Version 1.0 Författare: Kristin Bergstrand Datum: 3 december 2014 Status Granskad Projektgruppen 2014-12-03 Godkänd Projektidentitet E-post: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

TESTPLAN. Markus Vilhelmsson. Version 1.3. Status Detektion och felisolering i förbränningsmotor

TESTPLAN. Markus Vilhelmsson. Version 1.3. Status Detektion och felisolering i förbränningsmotor TESTPLAN Markus Vilhelmsson Version 1.3 Status Granskad Godkänd LIPS Kravspecifikation i bohli890@student.liu.se PROJEKTIDENTITET HT15, Detektion och felisolering i er Linköpings universitet, Institutionen

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0.

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0. AMASE 2006-02-5 Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment Kravspecifikation John Wood Version.0 Granskad Godkänd Status TSBB5 AMASE LIPs John Wood johha697@student.liu.se Kravspec_0.3.odt

Läs mer

Systemskiss Minröjningsbandvagn

Systemskiss Minröjningsbandvagn Systemskiss Minröjningsbandvagn Version 1.0 Utgivare: Emmeline Kemperyd Datum: 19 september 2013 Status Granskad Anton Pettersson 2013-09-19 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer