Intelligaze för Compact Rolltalk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intelligaze för Compact Rolltalk"

Transkript

1 Bruksanvisning Intelligaze för Compact Rolltalk Artnr: Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0)

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING UPPSTART UTRUSTNING OCH MONTERING MONTERING ANSLUTNINGAR KOM IGÅNG MED INTELLIGAZE MILJÖ SÄRSKILDA FALL GLASÖGON KALIBRERINGSOMRÅDE PROGRAMSNICKAREN INTELLIGAZE EXEMPELPROGRAM KOM IGÅNG MED PROGRAMSNICKAREN INSTÄLLNINGAR AV STYRSÄTT (PEKDON) TEKNISKA INSTÄLLNINGAR KOMMANDO ÄNDRA INSTÄLLNINGAR UPPSTART AV BRUKARPROGRAM DRIVRUTIN ARBETA MED INTELLIGAZE I PROGRAMSNICKAREN DIREKTVAL UTANFÖR SKÄRMEN JUSTERING AV DWELL I BRUKARPROGRAMMET ANDRA EXEMPEL PÅ BRUKARPROGRAM FÖR ÖGONSTYRNING I PROGRAMSNICKAREN INTELLIGAZE SNABBKOMMANDON STYRNING AV INTELLIGAZE I WINDOWSLÄGE KLICKMENY APPLICATION CENTER PROGRAMMENY INTELLIGAZE INSTÄLLNINGAR LICENS KALIBRERING ӦGONGESTER ZOOM MUS APPLICATION CENTER (PROGRAMMENY) APPLICATION LIST (APPLIKATIONSLIST) LÄGG TILL ELLER REDIGERA EN APPLIKATION LÄGGA TILL GENVÄG TILL BRUKARPROGRAM SOM EN APPLIKATION SERVICELÄGE REDIGERINGSVERKTYG FÖR ÖGONGESTER KONFIGURERA APPLIKATIONER INSTÄLLNINGAR FÖR SKRIVBORDET I WINDOWS UNDERHÅLL KAPSLING LINS KONTROLLERA OCH JUSTERA LINSENS FOKUS FELSÖKNING KALIBRERING TEKNISKA SPECIFIKATIONER SÄKERHET OCH ANSVAR

3 1. Inledning Compact Rolltalk är ett kommunikationshjälpmedel med dynamisk display som kan styras på olika sätt, ögonstyrning är ett av dem. Intelligaze ögonstyrning är ett system som analyserar var brukaren tittar. Systemet följer personens ögonrörelser och översätter det till positioner på skärmen. Innehållet i brukarprogrammet skapas med den medföljande programvaran Programsnickaren. Några exempel på funktioner: Använda färdiga ord och fraser för att kommunicera med omgivningen. Innehållet på skärmen kan vara i form av text och/eller bilder och symboler. Skärmtangentbord med ordförslag och uppläsning med hjälp av talsyntes. Skärmtangentbord med abc-, och qwertyordning samt frekvenstangentbord finns färdigt. Dessa kan enkelt ändras och anpassas individuellt. Omgivningskontroll kan användas för att styra saker i t.ex. hemmet, såsom dörröppnare, lampor, leksaker, TV, DVD, köksutrustning, stereo mm. Skicka och ta emot SMS. Meddelandena kan skrivas med text eller bilder/symboler. Hela fraser kan kombineras med fri text och/eller bilder. Mottagna SMS visas på skärmen, det går även att få dem upplästa. Fotografera med ansluten webbkamera för att berätta vad som hänt under dagen, vem man har träffat osv. Skapa och spela egen musik. Användaren kan själv välja vilken/vilka instrument som ska användas utifrån färdiga upplägg. Spela musik, titta på video och visa bilder. Denna bruksanvisning beskriver hur Intelligaze ögonstyrning kan användas tillsammans med Compact Rolltalk och Programsnickaren. För mer information om Compact Rolltalk och Programsnickaren se bruksanvisningar för dessa produkter. OBS: Tredjeparts programvara som nyttjar programvareresurser i bakgrunden, som antivirusprogram och liknande, kan leda till mindre noggrannhet vid användning av Intelligaze ögonstyrning. Andra anslutna USB-enheter såsom kameror och hårddisk kan också ha en negativ inverkan på noggrannheten. Testa gärna all utrustning med en hjälpare innan användaren ska klara sig själv. Intelligaze ska alltid anslutas direkt till Compact Rolltalk USB-hubbar, förlängningskablar osv rekommenderas inte. Eventuell extrautrustning bör anslutas till USB-port på baksidan av Compact Rolltalk. 3

4 2. Uppstart 2.1 Utrustning och montering Compact Rolltalk levereras med en monteringplatta för Daessyfästen på rullstol, bordsstativ och rullbord. Monteringsplattan har även fästen för kameran som används vid ögonstyrning. Kameran placeras under skärmen och vinklas uppåt i riktning mot användarens ögon. Kameran har två infraröda lysdioder som belyser ögonen. Det infraröda ljuset är osynligt för användaren. 2.2 Montering På baksidan av kameraenheten finns två stora hål på var sida (A). Dessa passar mot metallpinnarna på monteringsplattan (B), trä in metallpinnarna i hålen. Observera att kameran ska vara riktad upp mot brukaren. Om det är svårt att trä in metallpinnarna, se nedan. Det lilla hålet på undersidan av ögonstyrningen används för att lossa på och skruva åt fästet. Använd monteringsnyckeln för att dra åt enheten när den monterats. Sätt in monteringsnyckeln i hålet enligt bilden och vrid medurs. Om det är svårt att montera fast enheten, prova att lossa lite på skruven före montering. 4

5 2.3 Anslutningar 1. Power LED-lampa. Lyser grönt när enheten får ström och är aktiv. Om den lyser orange kontakta Falck Igel. 2. Ström in (15V) Ingång för strömkabel mellan Intelligaze och Compact Rolltalk. 3. USB-kabel för anslutning till Rolltalk 5

6 2.4 Kom igång med Intelligaze 1. Se till att användarens huvud är ca 60 cm från Compact Rolltalk. 2. Justera skärmen så att användarens huvud är något högre upp än topp en av skärmen. 3. Starta maskinen. Compact Rolltalk måste alltid vara ansluten till en strömkälla (230V i väggen, externt batteri eller el-rullstolsbatterier) när den används med Intelligaze. 4. Statusfönstret visar om kameran har kontakt med ögonen och om användaren här rätt avstånd och position i förhållande till skärmen. Ansiktet i statusfönstret ska vara grönt, med synliga ögon (öga). Är ansiktet gult eller rött, behöver avståndet justeras. Figuren är större om personen sitter för nära, och mindre om personen sitter för långt bort. Rött ansikte, endast ett öga synligt. Gult ansikte, inget öga synligt. Grönt ansikte, bra avstånd och position. 5. Starta programmet och välj kalibrering. Användaren skall hålla blicken i mitten av kalibreringspunkten tills den krymper och byter plats. Kalibreringen kan resultera i fem olika nivåer, perfekt, bra, medel, dålig eller fel. Blir det dåligt eller fel bör man göra om kalibreringen för att uppnå ett bättre resultat. Behovet av bra/utmärkt resultat hänger samman med behovet av precision, dvs. hur små eller stora fält som ska användas på skärmen. När små fält används behövs bättre precision och kalibreringsresultat än vid användning av större fält. Medel och bra som resultat kommer i många fall mer än väl att ge tillräckligt bra precision Det finns ingen anledning att förbättra kalibreringen om precisionen är bra nog och uppfyller att brukaren kan använda innehållet. 6. Om användaren har glasögon kan skärmen och kameran justeras för att ta bort eventuella reflexer i glasögonen. Använd funktionen Ctrl + F10 för att visa en bild av ögat i statusfönstret. Tryck Ctrl + F10 för att gå tillbaks till vanlig visning med de färgade ansiktena. Några icke kritiska fel visas med bokstäver i den övre delen av statusfönstret: D T F Systemet minskar antalet bilder eftersom processorn är överbelastad. Systemet kan inte bearbeta bilden i realtid. Systemets bildfrekvens är reducerat under det angivna intervallet. Det gör ingenting att resultatindikatorerna visas då och då, särskilt när du startar andra program, eller om program som kräver mycket processorkraft är igång. Om indikatorerna ständigt visas, kontrollera systemkonfigurationen. Compact Rolltalk bör i detta avseende inte använda energisparläge. Ta kontakt med Falck Igel för att värdera inställningarna. 6

7 2.5 Miljö Intelligaze är avsedd för inomhusbruk. Se över: Väl upplysta områden. Användaren ska ha en så bekväm och stabil ursprungsposition som möjligt. Idealet är att båda ögonen är väl synliga från kamerans position. Om ett av ögonen är skymt, ska du välja alternativet för kalibrering med ett öga, se sidan 9. Undvik: Direkt solljus. Direkt exponering av andra infraröda ljuskällor som halogenlampor och liknande. Avancerade glasögon som bifokala glasögon eller liknande. Som regel bör användaren, om möjligt, placeras mitt framför skärmen i normal arbetsställning. Om systemet skall installeras ovan en säng, eller om användaren huvud är stabiliserat något lutande, bör bildskärmen justeras i motsvarande riktning. Se figurerna nedan. 2.6 Särskilda fall Intelligaze är utformad för att de flesta användare kan börja använda programmet "direkt ur lådan", utan att ändra inställningarna. Med vissa inställningar kan systemet anpassas för mer specifika fall. Nedan finns en översikt över de inställningar som kan anpassas i olika situationer. Exempel på inställning av glasögon med videovisning.(ctrl + F10) 7

8 2.7 Glasögon De flesta glasögon utgör inte några problem, men vissa typer av glasögon är mer krävande. Tex. kan progressiva glasögon (både bifokala, med den skarpa kanten av glas och varifokala, med mjuk övergång i glaset) kräva mer arbete med inställningarna. Om du har kalibrerat för en användare med glasögon flera gånger utan tillfredsställande resultat, bör du först försöka ändra kamerans position, höjd och vinkel, och upprepa kalibreringen. Ofta kommer störande reflexer från glasögon eller linser att försvinna när du ändrar positioneringen. Videovisningen i statusfönstret hjälper dig att hitta en bra kameraposition. Med tangentkombinationen Ctrl + F10 kan du växla mellan videovisning och figurvisning, så länge detta alternativ är aktiverat i Intelligaze Serviceläge. I sällsynta fall försämras precisionen när Intelligaze användas av en person med glasögon. I sådana situationer bör fältstorleken i kommunikationsprogrammet ökas. Ibland kan ett begränsat område av skärmen inte kalibreras eller användas när systemet används av en person med glasögon. Prova att ändra kalibreringens område (växla mellan "centrerad", "nederst" och "full" i Programsnickaren under Verktyg> Tekniskt> Intelligaze> Statusfönster> Storlek) och undvik att placera fält i det område som är svårt för brukaren att använda. 2.8 Kalibreringsområde Om du upplever att kalibreringen systematiskt inte fungerar i ett av hörnen på skärmen, bör du minska eller flytta kalibreringsområdet. Detta görs i Programsnickarens redigeringsläge, under Verktyg >Tenkniskt >Intelligaze >Statusfönster >Storlek. Noggrannheten utanför kalibreringsområdet blir något sämre, kontrollera därför att fälten är tillräckligt stora för brukaren att styra med ögonen i detta område. 8

9 3. Programsnickaren 3.1 Intelligaze exempelprogram I Programsnickaren medföljer ett exempelprogram för Intelligaze ögonstyrning. Exempelprogrammet har ett enkelt upplägg och innehåller de funktioner som är mest aktuella vid användning av ögonstyrningen. Sida med Träff Blink Övning för att testa precisionen efter kalibrering. Sida med skärmtangentbord. Genväg från Programsnickaren om användaren vill arbeta i Windows. Startar kalibreringen. Antal kalibreringspunkter är här inställt på 5. detta kan ändras under Kalibreringsinställningar. Välj vilket öga som ska kalibreras. Starta kalibrering. Visar kalibreringsresultat. Välj antal kalibreringspunkter. Långsam kalibrering av/på. Kumulativ dwell av/på. Dwell av/på. Ändra hastighet för val. Visar alltid statusfönster. Statusfönstret visas om brukaren har kommit ur fokus och indikerar detta. Statusfönstret stängs när brukaren åter är i fokus. Stänger alltid statusfönster. Placering av statusfönster. Direktval utanför skärmen av/på. Val av animation. Val med blinkning av/på. 9

10 Inställningar för kalibrering: - Antal kalibreringspunkter: välj mellan 1, 5, 9 och 16 punkter. Flera punkter betyder bättre noggrannhet. För vissa brukare kan enpunktskalibrering ge tillräckligt bra precision. - Långsam kalibrering: ökar storleken på kalibreringspunkterna och utför kalibreringen i långsammare tempo. - Starta: startar kalibrering. - Status: visar resultatet av senaste kalibreringen. Uppnås dålig eller fel, bör kalibreringen göras om för att förbättra resultatet. - Välj vilket öga som ska användas: det går att välja mellan att kalibrera med bägge ögonen, kalibrera ett öga och följa båda eller kalibrera och följa ett öga. Inställningar för val: - Dwell: automatiskt val (dwell) betyder att fältet som brukaren tittar på blir valt efter angiven tid. - Ändra hastigheten tid val: ändrar tidsperioden för val (dwelltid). - Kumulativ: används tillsammans med automatiskt val (dwell). Nedräkningen till automatiskt val fortsätter efter att man har sett bort från fältet och sedan tittar på fältet igen. Det kan t.ex. vara effektivt att använda om man flyttar blicken för tidigt till ett annat fält (innan valet blivit utfört). - Val med blinkning: val utförs genom en längre/tydligare blinkning. - Statusfönster: visa statusfönster och stäng automatiskt bestämmer om statusfönstret ska vara synligt hela tiden respektive stängas automatiskt när kameran har kontakt med ögonen. - Animation: det finns tre animationer, fyrkant, punkt eller både och. Fyrkanten markerar var på skärmen personen tittar samt hur lång tid det är till automatiskt val (detta visas genom att fyrkanten minskar i storlek). Punkten visar endast var på skärmen personen tittar. - Direktval: används till funktioner som det behövs snabb och enkel tillgång till, tex. ofta använda fraser, dörröppnare, påkalla uppmärksamhet, justera dwellinställningar, svara i telefon osv. 10

11 3.2 Kom igång med Programsnickaren Inställningar av styrsätt (pekdon) Inställningar av styrsätt finns under Verktyg Pekdon. Under fliken Pekdon välj Mus eftersom intelligaze ersätter vanlig datormus. Vid ögonstyrning rekommenderas det oftast att muspekaren inte ska vara synlig eftersom ögat har en tendens att följa efter muspilen istället för att titta på det man vill välja på skärmen. - Visa Fältmarkör visar var på skärmen personen tittar. Fältmarkör (röd ram) runt fältet jag sitter obehagligt. Aktivt fält visas förstorat, här med 40 % förstoring. Följande möjligheter för visuell återkoppling finns i Programsnickaren. - Fältmarkör visar var på skärmen personen (var fokus är). - Knappar visar var fokus är och ger återkoppling när ett val är gjort. - Förstora aktiva fält visar var fokus är genom att fälten blir större. - Animation det finns tre olika animationer att välja mellan, fyrkant, punkt eller både och. Fyrkanten markerar var på skärmen fokus är samt hur lång tid det är till automatiskt val (detta visas genom att fyrkanten minskar i storlek). Punkten visar endast var på skärmen personen tittar. 11

12 Inställningar av styrsätt, flik Mus Det rekommenderas att musinställningar sätts till normal. Automatiskt val (dwell) betyder att fältet som brukaren tittar på blir valt efter angiven tid. Det är viktigt att ha en tydlig och bra återkoppling på var fokus är på skärmen och när ett klick/val är utfört, gärna både visuellt och auditivt. Visuellt rekommenderas t.ex. att använda en animation, det finns olika animationer att välja mellan. Funktionen Kumulativ används tillsammans med automatiskt val (dwell) och kan vara bra för personer med ofrivilliga rörelser. Nedräkningen till automatiskt val fortsätter efter att personen har flackat med blicken bort från fältet och sedan tittar på fältet igen. Det kan t.ex. vara effektivt att använda om personen för tidigt tittar på ett annat fält (innan valet blivit utfört). 12

13 3.2.2 Tekniska inställningar Tekniska inställningar finns under Verktyg Tekniskt. Klicka på fliken Intelligaze. Generellt: Val med blinkning: Val utförs genom en tydligt/längre blinkning. Tiden för hur länge ögat ska vara stängt kan justeras i programvaran för Intelligaze om det är nödvändigt. Gå till Start >Alla program >Alea Technologies >Intelligaze >Intelligaze Services. Under fliken Eye Events ändrar man värdet i Blink duration Direktval utanför skärmen: Används till funktioner som det behövs snabb och enkel tillgång till, t.ex. ofta använda fraser, dörröppnare, att påkalla uppmärksamhet, justera dwellinställningar, svara i telefon osv. Dessa aktiveras genom att personen tittar i de olika riktningarna (8st) lite utanför skärmen. Kommandon till funktionen direktval ställs in under Verktyg >Direktval. Välj sedan Direktval ögonstyrning i sidoöversikten. Statusfönster: Visa statusfönster och Stäng statusfönster automatiskt bestämmer att statusfönstret ska vara synligt hela tiden respektive stängas automatiskt när kameran har kontakt med ögonen. Placering anger var på skärmen statusfönstret ska visas. Placera det gärna i ett hörn där det inte hindrar brukaren att utföra de val som han/hon behöver göra. Storlek anger storleken på statusfönstret. Kalibrering: Antal punkter välj mellan 1, 5, 9 och 16 punkter. Flera punkter ger bättre noggrannhet. För vissa brukare kan en kalibreringspunkt ge tillräckligt bra precision. 16-punktskalibrering är utvecklat för att ge bäst möjliga noggrannhet och är relevant när mycket små fält ska användas på skärmen. Toleransen för huvudrörelser är begränsad med 16-punkters kalibrering. Placering välj mellan att kalibrera (använda) hela skärmen, mitten eller den nedre delen, beroende på brukarens förutsättningar. Bilder en bild kan användas som kalibreringspunkt istället för punkter. Detta kan vara ett bra sätt att fånga brukarens uppmärksamhet. Punktfärg välj färg på kalibreringspunkterna och bakgrundsfärgen på kalibreringssidan. Bakgrunden bör inte vara allt för mörk eftersom detta påverkar pupillens storlek. Välj gärna en bakgrundsfärg som återspeglar brukarprogrammet. Kom ihåg att det bör vara en bra kontrast mellan kalibreringspunkterna och bakgrundsfärgen. Ögonen kalibrering kan göras med båda ögonen, ett öga och följ båda eller kalibrera och följ ett öga. Om brukaren skelar mycket eller har andra synskador på ett öga rekommenderas kalibrera ett öga och följ båda. Har brukaren endast ett fungerande öga rekommenderas kalibrera och följ ett öga. Det andra ögat ska då täckas över när Intelligaze används så att kameran inte fångar upp signaler från det andra ögat. 13

14 Slumpmässig ordning kalibreringspunkterna placeras slumpmässigt ut på skärmen så att brukaren inte kan lura kalibreringen genom att lära sig placeringen. Auditiv återkoppling ger återkoppling i form av ljud för varje punkt som kalibreras. Långsamt läge ökar storleken på kalibreringspunkterna och kalibreringen sker i ett långsammare tempo Kommando Ändra inställningar Denna meny används för att lägga kommandon i brukarprogrammet så att de valda funktionerna och inställningarna kan styras direkt från användarläget. Kalibrering Starta kalibrering: Startar kalibreringen. Förbättra kalibrering: Förbättrar de kalibreringspunkter som var svåra under kalibreringen. Brukaren slipper då gå igenom hela kalibreringen på nytt. Antal kalibreringspunkter: Välj antal punkter som ska användas under kalibrering. Långsam kalibrering: Av/på. (Se föregående sida). Statusfönster Visning och placering: anger om och var på skärmen statusfönstret ska visas. Windows Windowsläge: använder Intelligaze egna inställningar vid användning utanför Programsnickaren, t.ex. i spel och andra Windowsprogram. Val Direktval utanför skärmen: Aktivera/inaktivera direktval utanför skärmen. Läs mer om direktval i avsnittet Direktval utanför skärmen. Val med blinkning: Aktiverar/inaktiverer möjligheten för val genom att blinka. 14

15 3.2.4 Uppstart av brukarprogram Oftast önskas att brukarprogrammet ska starta automatiskt när maskinen slås på. Möjligheten att styra Intelligaze från start är förberett när hjälpmedlet levereras, att knyta brukarprogrammet till startmenyn i Windows är det enda som krävs. Detta görs genom att öppna brukarprogrammet i redigeringsläge, välj Arkiv> Skapa genväg. Bocka för Starta i dialogrutan som visas och klicka på OK, se nedan. Nästa gång Compact Rolltalk startas kommer brukarprogrammet automatiskt starta och vara klart för att användas tillsammans med Intelligaze Drivrutin Alla Compact Rolltalk som levereras med Intelligaze har filen Intelligaze background liggande i autostartmappen. Detta gör att varje gång Compact Rolltalk startas, startar också Intelligaze. Om denna fil saknas kommer Intelligaze inte att starta upp och fungera som den ska. En kopia av alla drivrutiner för bruk av Compact Rolltalk med Intelligaze är sparade i maskinen. Om någon drivrutin skulle saknas eller om en ominstallation behöver göras finns dessa på Dator> D:\Drivare. Vid installation av saknade drivrutiner kontakta Abilia för support Arbeta med Intelligaze i Programsnickaren Under redigering av brukarprogram i Programsnickaren kan det upplevas som störande att Intelligaze arbetar i bakgrunden. Genom kortkommandot Ctrl + Q avslutas Intelligaze och redigeringsarbetet kan göras ostört. För att starta Intelligaze, starta om maskinen eller klicka på filen Intelligaze background som ligger i autostartsmappen (Start >Alla Program >Autostart >Intelligaze background). 15

16 3.2.7 Direktval utanför skärmen Direktval utanför skärmen kan användas till funktioner som det behövs snabb och enkel tillgång till. Det går att ha upp till 8 direktval utanför skärmen, dessa aktiveras genom att brukaren tittar någon centimeter utanför skärmen i den riktning där funktionen är placerad. Exempel på direktval: Slå av och på dwell (pausa och aktivera ögonstyrningen). Svara i telefon, säga Vänta lite och hämta fram en kommunikationssida för telefonering på skärmen. Öppna en bestämd sida i brukarprogrammet, t.ex. skärmtangentbord eller startsidan. Säga Vänta lite, jag ska säga något. För att lägga till kommandon för direktval öppna brukarprogrammet i redigeringsläge och välj Verktyg > Direktval, därefter sidan Direktval ögonstyrning i sidoöversikten. Kommandon läggs till genom att markera det öga (fält) där man vill lägga till en funktion från kommandomenyn. Det går att lägga flera kommandon efter varandra på samma fält, som exemplet ovan med att svara i telefon. Gå tillbaks till brukarprogrammet genom att klicka Verktyg >Direktval eller genom att klicka på ikonen /snabbknappen för direktval i verktygslinjen. Direktvalen kan när som helst redigeras genom att öppna brukarprogrammet i redigeringsläge i Programsnickaren och välja Verktyg >Direktval. Snabbknapp för direktval 16

17 3.2.8 Justering av dwell i brukarprogrammet Under användning kan dwell slås av/på samt hastigheten ändras för det automatiska klicket (dwell). Att kunna stänga av/sätta på dwell direkt från brukarprogrammet gör att användaren kan pausa programmet när det inte används och själv aktivera det automatiska klicket igen. En enkel ändring av dwell gör det praktiskt att justera t.ex. hastigheten under dagen och därmed anpassa inställningarna efter dagsform och situation. Olika användning kan kräva olika precision och kan därmed medföra behov av att ändra hastigheten. Dwell av/på kan placeras där det är mest lämpligt, på en egen sida för inställningar, integrerat i en kommunikationskarta, som här i ett tangentbord eller som direktval utanför skärmen. Direktval Vid användning av direktval för att slå av/på dwell rekommenderas följande två möjligheter: - En ljudeffekt kan läggas på samma direktvalsfält så att användaren får en auditiv återkoppling för att veta att direktvalsfältet aktiverats. - Direktvalet öppnar en sida med två fält där brukaren kan välja att stänga av eller starta dwell samt en pil tillbaks till föregående sida. 17

18 3.2.9 Andra exempel på brukarprogram för ögonstyrning i Programsnickaren De flesta av de medföljande exempelprogrammen i Programsnickaren kan användas tillsammans med ögonstyrning. I vissa fall kan det vara behov av att justera storleken på fälten i brukarprogrammet, beroende på användarens precision när han/hon använder ögonstyrning. Upplägg som fungerar som en ögonpekningstavla i papper finns i Programsnickaren. De är uppbyggda med 6 fält, eventuellt 7 om man vill kunna växla till en annan sida. Genom att välja två gånger skrivs en bokstav. Första valet väljer gruppering och andra valet väljer färg. Detta kan vara en fördel för dem som känner igen detta system sedan tidigare, t.ex. dem som använder samma eller liknande system i en ögonpekningsram. I denna typ av upplägg krävs betydligt mindre precision än om personen ska ha ett komplett tangentbord på skärmen. Ett komplett tangentbord kan vara mer effektivt, men systemet med ögonpekningstavla kan t.ex. användas som en övergång mellan ett för personen känt system till ett mer effektivt upplägg, eller till dess att man har tränat upp en bättre precision. 18

19 4. Intelligaze 4.1 Snabbkommandon Snabbkommandon Snabbkommando Funktion Ctrl + A Öppna Application Center Kommentar Ctrl + F5 Starta kalibrering Tryck ESC för att avbryta SPACE Acceptpunkt under manuell kalibrering PAUSE Aktivera/inaktivera markörstyrning Växlar mellan ögonrörelse<>mus Ctrl + S Ctrl + F1 Ctrl + Pil opp/ned Ctrl + F11 Standard musmarkör av/på Visa statusfönster Ändra storlek på statusfönstret Öppna Setup-fönstret Ctrl + Q Oppna ögongester utbildning Tryck ESC för att avbryta Snabbkommandon för service och administration (ej till för brukaren) Snabbkomando Funktion Kommentar Ctrl + I Ta foto och spara Ingen återkoppling. Bilden är krypterad. Filplacering: /My Documents/alea_technologies_ gmbh/intelligaze Ctrl + R Vidofilma Statusfönstret blir rött. Videon är krypterad. Filplacering: /My Documents/alea_technologies_ gmbh/intelligaze Ctrl + F10 Visa bild av ögat i statusfönstret Visuell återkoppling om reflexer i glasögon. Måste aktiveras i serviceläge. 19

20 4.2 Styrning av Intelligaze i Windowsläge Application Center eller programmenyn fungerar som en personlig startsida på datorn och styrs med ögonrörelser. Här kan alla program startas med ögonen och sidan ger dessutom tillgång till Windowsskrivbordet. Genom att titta till vänster och höger om skärmen får personen åtkomst till olika menyer som gör det möjligt att kontrollera musen och justera enklare inställningar medan programmet är igång Klickmeny Klickmenyn öppnas genom att titta till vänster om skärmen. Vilka funktioner som ska visas ändras i Konfigurationsmenyn, läs mer under (Programmenyn). Klickmenyn kan ställas in så att den alltid går tillbaks till enkelt vänsterklick efter varje klick, läs mer under Mus. Funktionsöversikt i klickmenyn: Enkelt vänsterklick Enkelt högerklick Dubbelt vänsterklick Dra och släpp Av, ingen musfunktion Zoom 20

21 4.2.2 Application Center programmeny Genvägar till olika program kan läggas i Application Center (programmeny) via Konfigurationsmenyn, läs mer under Application List (applikationslist). Översikt Application Center (programmeny): Genväg till program. Tillgång till Windows. Applicaton Center (programmeny). Setup enkla inställningar. Statusfönster. Möjlighet att starta auditiv återkoppling och slå av/på musfunktioner. Ändra dwellhastighet. Stäng fönster. 21

22 4.3 Intelligaze inställningar Konfigurationsmenyn öppnas genom att högerklicka på Intelligazeikonen i aktivitetsmenyn inställningar. De viktigaste inställningarna för Intelligaze styrs via konfigurationssidan. Inställningarna är indelade i olika kategorier. General - Generella inställningar och licensstatus. Calibration - Inställningar för kalibrering. Ӧgongester - Möjligheter till ögongester i Windows Zoom - Zoom alternativ Mouse - Inställningar för musen i Windowsläge. Version - Versionsdetaljer för alla programmoduler. Application Center - Inställningar för vilka program som ska vara tillgångliga från Application Center Licens Licensen för Intelligaze hanteras av hårdvaran i kameramodulen CAM-30. Licensnyckeln finns i kameramodulen, därmed kan brukaren installera och köra programvaran i flera datorer men licensen kommer endast att fungera på den dator som kameran är ansluten till. Intelligazeprogrammet startar inte korrekt om en mindre kamera är ansluten. Prövningsprocessen sker under produktion enligt kundens beställning. I de flesta fall kommer det att vara fråga om ett obestämt, full licens. Licensen kan begränsas till användningen av särskilda klientprogram eller endast tillåta åtkomst till vissa funktioner på programmeringsgränssnitt (API). Status för systemlicensen kan kontrolleras under: Inställningar Generell 22

23 4.3.2 Kalibrering Under kalibreringen justerar systemet de interna beräkningarna i förhållande till individuella parametrar för brukarens ögon. När en kalibrering görs ska brukaren fästa blicken på ett antal punkter på skärmen. Som regel kommer systemet automatiskt att registrera att blicken fokuserat korrekt och leda användaren genom resten av kalibreringen. Nedan beskrivs hur parametrar för denna process kan konfigureras. När kalibreringen är klar, kommer resultatet att visas grafiskt och i tillägg ge en lättförståelig återkoppling på hur det gick (kvaliteten). Värdena för kalibreringen sparas automatiskt för senare användning ända till dess att en ny kalibrering genomförs. Resultaten sparas även om systemet startas om. För att uppnå bästa noggrannhet rekommenderas att göra en ny kalibrering om systemändringar gjorts eller när det gått en längre tid. För att kompensera för stora ljusförändringar i miljön kan även en ny kalibrering genomföras. Inställningar för kalibrering kan justeras under: Inställningar Kalibrering Vi rekommenderar dock att kalibreringsinställningar justeras från Programsnickaren, se Inställningar för kalibrering sid 9. Funktioner Antal kalibreringspunkter Ställ in kalibreirngsarea på skärmen Värden, standard Beskrivning 1, 5, 9, 16 Antal punkter i kalibreringen. Ett högt antal kan öka noggrannheten. 16-punktskalibrering är utvecklat för att ge bästa möjliga noggrannhet. Toleransen för huvudrörelser är begränsad vid kalibrering med 16 punkter. 10, 20, 30, 40 mm Noggrannheten en bestämd brukare kan/bör uppnå. Denna parameter påverkar inte den faktiska noggrannheten, men används för att ge en återkoppling på kalibreringskvaliteten. Brukare som har begränsad kontroll över sina ögonrörelser kan även uppnå goda resultat när målnoggrannheten sänks. 23

24 Funktioner Slumpmässig ordning av kalibreringspunkter Auditiv feedback under kalibrering Värden, standard Y / N Y / N Beskrivning Ändrar ordningen på kalibreringspunkterna för att undgå fel pga. förutsägbarhet i ett test. Ett ljud spelas när en punkt blivit kalibrerad. Långsomt läge Y/ N Reducerar hastigheten på den automatiska kalibreringsprocessen. Automatisk kalibrering Y / N Går automatiskt genom kalibreringspunkterna och kontrollerar att brukaren fokuserat blicken tillräckligt länge på varje punkt. När detta alternativ är avstängt måste varje punkt accepteras manuellt. Med ESC-knappen kan kalibreringssekvensen avbrytas när som helst. Ignorera dårliga punkter i kalibreringen Aktivera kalibrering med ögat Y/ N Om bruakren inte har kunnat fokusera på en punkt inom en given tid, ignoreras punten och kalibreringen fortsätter. Om detta alternativ är avstängt kommer systemet att vänta på att brukaren fixerar blicken på punkten innan kalibreringen går vidare. Y/ N Kalibrering kan startas genom att brukaren tittar länge in i kameralinsen. Normalt startas kalibreringen med kombinationen Ctrl + F5 eller ett dubbelt vänsterklick i statusfönstret. Välj bakgrundsfärg på skärmen Använd bild som kalibreringspunkt Ställ inn kaliberingsarea på skärmen --- Välj färg för kalibreringspunkterna och bakgrunden. Välj en bakgrundsfärg för kalibreringen som är så lik de faktiska användarförhållandena som möjligt, för att förhindra att systemet på felaktig bakgrund beräknar blicken baserat på stora förändringar av pupillernas storlek. Om systemet senare ska användas i mörka omgivningar bör du t.ex. kalibrera med en mörk bakgrund. Y/ N Istället för en punkt kan en bild användas under kalibreringen. Detta kan t.ex. vara användbart när ett barn ska använda systemet. I en dialogruta kan du välja en JPG-, BMP- eller PNG-bild. Storleken får inte överstiga 256x256 pixlar, färgen på pixel 1,1 definierar vilken färg som används som transparent färg. Full, Centrerad, Nedre, Horizonal, Vertical Om skärmen är av större mått, eller om brukaren har nedsatt syn, kan det vara aktuellt att kalibrera endast en del av skärmen. I de flesta fall kommer 1-punktskalibrering på en full skärm ge samma resultat som att använda ett mindre kalibreringsområde. Välj vilket öga som ska kalibreras Ignore r/l eye completely Båda, Höger, Vänster Välj vilket öga som används under kalibreringen. --- Om du väljer att utföra kalibreringen med ett öga finns också möjligheten att fullständigt ignorera det andra ögat. Det andra ögat bör bara ignoreras om det inte är synligt för kameran, t.ex. täckt med ögonlapp. 24

25 4.3.3 Ӧgongester Ögongester är att alternativt eller kompletterande sätt att klicka med IntelliGaze. De kan användas tillsammans med eller i stället för de klassiska dwell- eller blinkmetoderna för att klicka. Du kan definiera flera ögongester med ett externt redigeringsprogram. Du hittar mer information i kapitel 4.5 Redigeringsverktyg för ögongester I inställningsdialogen (Settings) för ögongester (Eye gestures) kan du ange vilka ögongester som du vill använda på skrivbordet i Windows eller i själva IntelliGaze. Du kan ladda ett individuellt alfabet per applikation i Application Center. 25

26 4.3.4 Zoom Zoomning kan användas för att komma åt små element på skrivbordet som är svåra att träffa. Medan en kommunikationsprogramvara ofta tillåter anpassning av knappars och cellers storlekar, kan inte skrivbordet eller standardfunktionerna i Windows förstoras särskilt mycket. Genom att zooma blir det lättare att interagera med dessa standardapplikationer. Det finns två olika metoder för att zooma: statisk zoom och dynamisk zoom. Medan statisk zoom förstorar den delen av skrivbordet som du tittar på med en faktor 2 efter halva dwelltiden, så innebär den dynamiska zoomen ett helt nytt sätt att klicka på. När dynamisk zoom är aktiverat kommer funktionen att zooma in mjukt på den delen av skrivbordet som du tittar på tills elementen är tillräckligt stora för att kompensera för systemets brister. Ett klick aktiveras automatiskt när den bestämda zoomnivån har uppnåtts. Zoomningen slås på resp. av i menyn till vänster. Inställningar Zoom Funktioner Värden, standard Beskrivning Zoom Statisk zoom Tvåstegsförstoring med dwell. Dynamisk zoom Dynamisk zoom med klickning när den bestämda zoomnivån har uppnåtts Dynamisk zoom kräver Windows Vista eller nyare. Ett grafikkort med DirectX 9 och Windows Aero-Style måste också vara aktiverade. Max zoomnivå Väljer vid vilken zoomnivå för den dynamiska zoomen där klickningen ska ske 26

27 4.3.5 Mus Här definieras hur musklick ska aktiveras när Intelligaze används i Windowsläge. Funktioner Värden, standard Beskrivning Dwell 800 ms Aktiverar ett musklick genom att brukaren fäster blicken på en viss punkt. Du kan ställa in hur lång tid brukaren måste fokusera blicken innan klicket utförs. Om funktionen för att undgå dubbelklick är aktiv kommer Intelligaze inte aktivera ett dubbelklick trots att blicken inte flyttas. För att göra ett dubbelklick måste detta väljas från klickmenyn som öppnas genom att titta till vänster om skärmen. Blink n.a. När denna funktion är aktiv registrerar Intelligaze blinkningar och utför ett musklick när brukaren gör längre blinkningar. Min och max tid för blinkningen som ska registreras kan anpassas i Intelligaze serviceläge. Tagent n.a. Tagent-alternativet låter dig definiera en knapp på tangentbordet som ska användas för att aktivera ett musklick. Det kan t.ex. vara aktuellt om musklick ska aktiveras genom en manöverkontakt. Joystick Knapp n.a. Externa kontakter kan anslutas till en joystickport. Detta alternativ aktiverar ett musklick varje gång brukaren trycker på en extern joystickknapp. Återställ mucklick n.a. Efter att en bestämd klicktyp är vald från klickmenyn på vänster sida av skärmen, kan här anges om nästa klick ska vara ett vanligt musklick (vänster enkelklick) eller om den valda klicktypen ska behållas tills dess att en annan sorts klick väljs från menyn. Muspekare Klock skiva Definierar utseendet på musmarkören när Intelligaze används i Windowsläge. 27

28 4.3.6 Application Center (programmeny) Med inställningarna för programmenyn kan du konfigurera menyns utseende och hur programmen som styrs av menyn ska reagera. Varje applikation kan ha sina egna inställningar, t.ex. kan ett program kontrolleras med blinkning medan ett annat styrs med dwell. På första sidan kan du bestämma vilka musfunktioner som ska vara tillgängliga för brukaren i musens vänstra sidopanel. Det går även att definiera om brukaren ska kunna styra Windowsskrivbordet. Funktioner Lägg till/kofigurera/ta bort applikation Värden, standard Beskrivning Öppnar en dialogruta som lär dig konfigurera applikationerna som styrs i applikationscentret. Se pkt Enkel vänster Y / N Aktiverar alternativet för enkelt vänsterklick i klickmenyn. Enkel höger Y / N Aktiverar alternativet för enkelt högerklick i klickmenyn. Dubbel vänster Y / N Aktiverar alternativet för dubbelt vänsterklick i klickmenyn. Dra och släpp Y / N Aktiverar alternativet för dra-och-släpp i musens kontrollpanel. Av Y / N Aktiverar alternativet för mus av i klickmenyn. När musklick aktiveras med dwell, kommer mus avfunktionen hindra att det blir flera musklick om brukaren vilar eller bara vill titta runt. Zoom Y / N Aktiverar alternativet för zoom i klickmenyn. Zoom-funktionen kan vara bra när man använder Windowsskrivbordet och vill träffa små objekt. Förstoringsglaset kommer fram när personen fokuserat på objektet halva dwelltiden och försvinner när man klickar i förstoringsglaset eller flyttar blicken utanför. Application Y/N Aktiverar knappen Application Center i menyn till höger. 28

29 Funktioner Center Värden, standard Beskrivning När knappen är avaktiverad kan du inte återvända från skrivbordet i Windows till Application Center med bara blicken Configuration Y/N Aktiverar dialogrutan för konfigurationsinställningar. I denna dialog kan användaren aktivera klickljud och ändra dwelltiden. Tillåt - Windows Control Y / N Aktiverar knappen för styrning av Windowsskrivbordet Application List (applikationslist) Applikationslisten ger dig en översikt över hur många applikationer som styrs av applikationscentret. Du kan också se vilka inställningar som gäller för varje applikation. En applikation startas genom att titta på applikationsknappen i centret. Knapparna är ordnade från vänster till höger i relation till ordningen i applikationslisten. Inställningarna för applikationscentret är sparade i mappen /Documents and Settings/USER/Local Settings/Application Data/alea_technologies_gmbh/IntelliGaze/appcenter/application.settings Du kan kopiera dessa filer till en annan PC om sökvägarna till applikationerna är identiska. Du kan få vilken applikation som helst att stata samtidigt som Intelligaze startar. Applikationen måste konfigureras i applikationscentret. Markera applikationen på listen och klicka på autostartsknappen. En länk upprättas i programmenyn/autostart. Om du inte längre vill att applikationen ska starta automatiskt tar du bort denna länk. Exempel på applikationslist: Funktione Lägg till Redigera Ta bort Autostart Värden, standard Beskrivning Öppnar en dialogruta där du kan lägga in en ny applikation som ska styras av applikationscentret. Öppnar en dialogruta där du kan redigera applikationen som är vald från applikationslisten. Tar bort den markerade applikaitonen från listen. Lägger programmet i autostartsmappen så att det startas automatiskt när maskinen startas. 29

30 Lägg till eller redigera en applikation Denna dialogruta lär dig ställa in de olika parametrarna som används när applikationen startas från applikationscentret. Funktioner Namn Sökväg Argument Värden, standard Beskrivning När du upprättar en applikation kan du namnge denna. Namnet kommer att visas på knappen i applikationscentret. Om du redigerar en applikation som redan existerar är boxen grå. Namnet du valt måste du använda i kommandolinjen till Intelligaze.exe när du vill att applikationen ska starta automatiskt tillsammans med Intelligaze. Den fullständiga sökvägen till programmet som ska köras. Programinställningar som applikationen ska startas med. Ikon Ögongester alfabet Utdata Direct (API) Muspekare Om du vill starta en webbläsare lägger du in sökvägen till denna i sökrutan och URL-adressen till webbapplikationen i adressfält. Välj ikon som ska visas i applikaitonscentret. Om du låter detta fält vara tomt kommer Intelligaze pröva att hitta en ikon i den körbara filen. Väljer ett alfabet som ska aktiveras när applikationen startas. Vissa applikationer kommunicerar med Intelligaze via API (MySpeaker, Programsnickaren). Om du vill starta dessa applikationer från applikationscentret, ska du välja Direct (API) för utdata. För applikationer som styrs med musen måste du välja alternativet 30

31 Funktioner Starta mus Värden, standard None Dwell Key Blink Joystick Mouse Beskrivning Mouse Cursor (musmarkör) för utgående data. Inställningarna nedan är endast tillgängliga när du valt utdata via musmarkören. Välj vilken metod som ska användas för att aktivera musklick. Vilken typ av klick som aktiveras avgörs av valet i klickmenyn. Dwelltid 1000 Här kan du ställa in tiden för hur länge man ska fokusera på ett objekt för att ett musklick ska aktiveras (dwell). Förhindra dwell dobbelklick Y / N Om du aktiverar detta alternativ kommer Intelligaze inte att aktivera ett nytt klick på samma position. Brukaren måste flytta på blicken för att göra ett nytt val. Tagent Space Du kan aktivera ett musklick med hjälp av ett vanligt tangentbord. Välj vilken knapp som ska användas för funktionen. Återställ musklick till enkelt vänsterklick efter varje klick Y / N När detta alternativ är aktiverat återställs musen alltid till enkelt vänsterklick. Du kan välja vilket musklick som ska aktiveras i klickmenyn. Vänster sidopanel Y / N Visar om klickmenyn är tillgänglig när applikationen startas. Höger sidopanel Y / N Visar om musens högra sidopanel är tillgänglig när applikationen startas. Muspekare Utgång för muspekare Blickfång None Klock skiva Clock Circle Shrinking Rectangle Shrinking Disk Windows Arrow Small Crosshair Fixation Raw Off On Här kan du välja hur musmarkören ska se ut. Om du har valt att aktivera klick med dwell bör du välja en animerad markör. Om inte, får du ingen återkoppling på att blicken varit fokuserad tillräckligt länge. Vissa applikationer, tex. Programsnickaren, har egna markörer. Om du väljer pilmarkören som är standard i Windows, kommer applikationen att ersätta standardmarkören med sin egen markör. Om du väljer Fixation kommer markören endast att flytta sig när Intelligaze registrerar att du fäst blicken. Därefter placeras markören på den punkt som du tittar på. Detta val minskar markörens reaktion. Med alternativet Raw flyttas markören i förhållande till ofiltrerad Intelligaze-data. Denna metod kan användas i applikationer som kräver snabba reaktioner, t.ex. spel. Med Blickfang menas ett område där data för ögonrörelser och musmarkör är stabiliserat. Vissa applikationer som är kompatibla med Intelligaze stöttar Blickfang. (Programsnickaren, TheGrid1, Viking Communicator, Mind Express, OnScreenKeys, myspeaker). Vissa applikationer som inte är kompatibla med Intelligaze kan också stötta Blickfang om de styrs med definierade knappar (t.ex. Windows miniräknaren). Visa muspekare Off När Blickfang är aktiverad kan du välja om muspekaren skall döljas 31

32 Funktioner Värden, standard Beskrivning utanför synfältet On utanför Blickfang-områdena. Cumulative Dwell on Blickfangs Off On Varje blick samlar dwelltid allteftersom brukaren ser på skärmen. Dwelltiden nollställs efter utfört klick. Kumulativ förbättrar användarupplevelsen genom att brukaren inte behöver göra flera fixeringar. Det rekommenderas att använda denna inställning Lägga till genväg till brukarprogram som en applikation Brukarprogrammet kan läggas till som en applikation i Application Center. Detta görs på följande sätt: 1. I Programsnickaren, öppna brukarprogrammet och välj Arkiv >Skapa genväg. 2. Välj skrivbord och därefter OK. 3. Stäng Programsnickaren. 4. Öppna Intelligaze konfigurationsmeny genom att klicka på Intelligazeikonen på aktivitetslinjen. Inställningar. 5. Välj fliken Application Center, därefter Lägg till/kofigurera/ta bort applikation 6. I fönstret Application Center Configuration välj Lägg till. 32

33 7. Välj Sökväg och knappen till höger i fönstret konfigurera applikation. 8. Bläddra fram till Skrivbordet, välj filen snickare.exe. Välj OK. 9. Hitta genvägen till brukarprogrammet på Skrivbordet, högerklicka och välj Egenskaper. 33

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Ögonstyrning tillsammans med The Grid 2

Ögonstyrning tillsammans med The Grid 2 Ögonstyrning tillsammans med The Grid 2 Ögonstyrning används alltmer av personer med mycket begränsad eller otillförlitlig rörlighet. Både för kommunikation och som styrsätt till dator. Integration med

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Bruksanvisning Innehåll Compact Rolltalk grundpaket innehåller:... 3 Produktöversikt... 4 Kom igång... 7 Laddning och strömförsörjning... 7 Anslutning till elektrisk rullstol...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer