KATALOG Medioteket, Stockholm Nyheter april Skapad på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG Medioteket, Stockholm Nyheter april 2014. Skapad på www.sli.se 2014-04-28"

Transkript

1 KATALOG Medioteket, Stockholm Nyheter april 2014 Skapad på

2 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Lånetiden för Utbildningsradions program är 6 veckor, övriga 2 veckor. Bokning av media till viss tid, förutsätter naturligtvis att alla låntagare håller sina lånetider. Boka gärna några vardagar i förväg så att vi hinner expediera din beställning. Beställningar kan även göras via e-post: eller på telefon På hittar du hela vårt aktuella utbud. Om din skola har avtal med oss kan du söka, boka och se strömmande media direkt i din dator. För information om Mediotekets AV-medieavtal, kontakta Doris Erixon på telefon: , e-post

3 Arbetsliv DVD 2570 Ungdomsarbetslöshet - vägen till arbete 29 min från 13 till 19 år 2013 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Hälsa & vård DVD 2620 Basala hygienrutiner - i särskilda boendeformer 12 min från 16 år 2005 Sverige har jämförelsevis en hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära en av fyra utan jobb. Filmen går igenom hur arbetsmarknaden fungerar och vad som kan orsaka ungdomsarbetslösheten. I filmen får du träffa många ungdomar och höra deras erfarenheter och veta hur det ser ut i andra länder, som till exempel Tyskland och Norge. Filmen går även igenom möjliga vägar som kan leda till fler ungdomsjobb i framtiden. Samt tipsar om vad ungdomar själva kan göra för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Arbetslivsorientering (SYO) DVD 2570 Ungdomsarbetslöshet - vägen till arbete 29 min från 13 till 19 år 2013 Sverige har jämförelsevis en hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära en av fyra utan jobb. Filmen går igenom hur arbetsmarknaden fungerar och vad som kan orsaka ungdomsarbetslösheten. I filmen får du träffa många ungdomar och höra deras erfarenheter och veta hur det ser ut i andra länder, som till exempel Tyskland och Norge. Filmen går även igenom möjliga vägar som kan leda till fler ungdomsjobb i framtiden. Samt tipsar om vad ungdomar själva kan göra för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. DVD 2621 DVD 2622 DVD 2623 Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete då alla vårdgivare har skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Den mest betydelsefulla smittvägen i vården är kontaktsmitta, via personalens händer. Basala hygienrutiner har införts för att förebygga smittspridning i alla vård- och omvårdnadssituationer. Basala hygienrutiner - för ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 Filmen Basala hygienrutiner är inspelad i hemtjänstmiljö och förklarar och visar på ett lättförståeligt sätt vad dessa rutiner innebär: Regler för handhygien, Regler för användning av skyddshandskar samt Regler för användning av skyddskläder. Filmen hjälper er att tillämpa basala hygienrutiner så att smittspridning förebyggs från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare och mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder. Filmen vänder sig till all personal och studerande inom vård och omsorg inom hemtjänsten. Hygienronden 10 min från 16 år 2007 Att genomföra hygienronder är ett sätt att beskriva, mäta och säkerställa den vårdhygieniska kvaliteten i särskilda boenden. Genom att inventera verksamheten tillsammans med en hygiensjuksköterska och identifiera förbättringsbehov kan relevanta åtgärder vidtas. Filmen Hygienronden är en fortsättning på filmen Basala hygienrutiner i särskilda boendeformer. Filmen visar hur en hygienrond går till och vilka frågeställningar ni kan arbeta med på er enhet för att förhindra och förebygga smittspridning som ett komplement till hygienronder.filmen går även igenom de tre olika renhetsgraderna; ren, höggradigt ren och steril och hur dessa uppnås samt förvaring. Måltiden - lev livet med omsorg 12 min från 16 år 2008 Vid all vård och behandling av sjuka och äldre personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Ett gott näringstill- stånd är dessutom en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling. Ett dåligt näringstillstånd gör att man blir trött och kraftlös. Så småningom förlorar man intresset för mat och näringsintaget minskar alltmer. Allmän svaghet försämrar möjligheterna att klara livets aktiviteter, t.ex. att äta och dricka själv, stiga upp och klä på sig och att sköta sin personliga hygien. Filmen Måltiden ger råd om hur man kan optimera måltidssituationen för äldre. 3

4 forts. Hälsa & vård Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2624 Det positiva bemötandet i särskilda boendeformer 10 min från 16 år 2010 DVD 2552 Träningsglädje: Del 2 Styrka 21 min från 12 till 19 år 2011 Mötet mellan människor - personal och vårdtagare - utgör kärnan i vård- och omsorgsarbetet. Var vi än befinner oss i livet vill vi alla bli bemötta på ett trevligt och respektfullt sätt. I vårt hem är det av yttersta vikt hur mötet sker. Det gäller även för dem som bor på ett äldreboende, gruppboende eller liknande, fast deras hem också är personalens arbetsplats. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att skapa ett positivt möte med den äldre. Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna styrka? Vad händer i kroppen när man tränar styrka? Hur ska man träna styrka? Fokus är på hälsoinriktad träning. Vi ger förklaringar till olika typer av styrka, presenterar metoder för styrketräning och ger exempel på ett helkroppsprogram. Presentatör är Martin Lidberg, världsmästare i brottning och föreläsare i friskvård.ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning-. DVD 2625 Munvård och måltider för dementa 10 min från 16 år 2009 DVD 2553 Träningsglädje: Del 3 Rörlighet 15 min från 12 till 19 år 2011 DVD 2626 Filmen ger råd hur man kan förbättra munvården och måltiderna för demenssjuka. Den tar bland annat upp: Råd för god munhygien, Vanliga orsaker till att personer med demssjukdom inte äter, Dukning för demenssjuka. Det positiva bemötandet i ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 DVD 2554 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna rörlighet? Vad händer i kroppen när man tränar rörlighet? Hur ska man träna rörlighet? Fokus är på hälsoinriktad träning. Vi ger fysiologiska förklaringar till vad som påverkar rörligheten, presenterar olika metoder för rörlighetsträning och exempel på bra övningar. Träningsglädje - 3 delar - Teckenspråkstolkad 52 min från 12 till 19 år 2011 DVD 2627 Friskvård DVD 2551 Mötet mellan människor, personal och vårdtagare, utgör kärnan i vård och omsorgsarbetet. I vårt eget hem är det av yttersta vikt hur vi blir bemötta, då det gäller vår personliga sfär, vilken är starkt sammankopplad med vår identitet. Våra möten med andra har en stor betydelse för oss. Att bli ignorerad eller illa behandlad kan få katastrofala konsekvenser på vår själkänsla och vårt välbefinnande. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att vara med och skapa ett positivt möte med den äldre. Lasse och Ulla 58 min från 19 år 2000 Dokumentärfilmen "Lasse och Ulla" är en film om livslång kärlek och om Alzheimers sjukdom. Filmen är en timme lång och har tidigare visats på Sveriges Television. Filmaren och journalisten Johanna Winblad har följt makarna Rudberg under nio års tid. Lasse och Ulla är inte bara en berättelse om Alzheimers sjukdom utan också en skildring av det starka kärleksbandet mellan två makar. En äkta kärleksberättelse... Träningsglädje: Del 1 Kondition 16 min från 12 till 19 år 2011 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna kondition? Vad händer i kroppen när man tränar kondition? Hur ska man träna kondition? Fokus är på hälsoinriktad träning. Fysiologiska förklaringar, exmpelvis hur syretransporten fungerar, integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Presentatör är Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let s dance. Ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning. DVD 2609 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur ska man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning-.fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Presentatörer är Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let's dance, och Martin Lidberg, världsmästare i brottning och föreläsare i friskvård. Filmerna är teckenspråkstolkade. Svensk text kan väljas som tillval. Vi lär oss om: Kroppens kemi - Vitaminer och mineralämnen 14 min från 12 till 19 år 2013 Vitaminer och mineralämnen samarbetar med varandra i många processer i våra kroppar. De är kemiska ämnen, men hur hjälper de våra kroppar och vad skiljer dem åt? I den här filmen får vi en överblick över vilka uppgifter vitaminer och mineraler har och varför det är viktigt att få i sig alla ämnen. Vi får även reda på vad oxidanter och antioxidanter är för något och att vi ska äta en varierad kost för att få i oss alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kapitel: Inledning 00:00, Vitaminer 01:21, Fettlösliga vitaminer 03:29, Vattenlösliga vitaminer 05:14, Mineralämnen 7:31, Makromineral- ämnen 09:24, Mikromineralämnen 10:25, Sammanfattning 12:19. 4

5 Medicin och omvårdnad DVD 2621 DVD 2622 Basala hygienrutiner - för ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 Filmen Basala hygienrutiner är inspelad i hemtjänstmiljö och förklarar och visar på ett lättförståeligt sätt vad dessa rutiner innebär: Regler för handhygien, Regler för användning av skyddshandskar samt Regler för användning av skyddskläder. Filmen hjälper er att tillämpa basala hygienrutiner så att smittspridning förebyggs från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare och mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder. Filmen vänder sig till all personal och studerande inom vård och omsorg inom hemtjänsten. Hygienronden 10 min från 16 år 2007 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2626 Hemsjukvård DVD 2620 Det positiva bemötandet i ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 Mötet mellan människor, personal och vårdtagare, utgör kärnan i vård och omsorgsarbetet. I vårt eget hem är det av yttersta vikt hur vi blir bemötta, då det gäller vår personliga sfär, vilken är starkt sammankopplad med vår identitet. Våra möten med andra har en stor betydelse för oss. Att bli ignorerad eller illa behandlad kan få katastrofala konsekvenser på vår själkänsla och vårt välbefinnande. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att vara med och skapa ett positivt möte med den äldre. Basala hygienrutiner - i särskilda boendeformer 12 min från 16 år 2005 DVD 2623 DVD 2624 DVD 2625 Att genomföra hygienronder är ett sätt att beskriva, mäta och säkerställa den vårdhygieniska kvaliteten i särskilda boenden. Genom att inventera verksamheten tillsammans med en hygiensjuksköterska och identifiera förbättringsbehov kan relevanta åtgärder vidtas. Filmen Hygienronden är en fortsättning på filmen Basala hygienrutiner i särskilda boendeformer. Filmen visar hur en hygienrond går till och vilka frågeställningar ni kan arbeta med på er enhet för att förhindra och förebygga smittspridning som ett komplement till hygienronder.filmen går även igenom de tre olika renhetsgraderna; ren, höggradigt ren och steril och hur dessa uppnås samt förvaring. Måltiden - lev livet med omsorg 12 min från 16 år 2008 Vid all vård och behandling av sjuka och äldre personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Ett gott näringstill- stånd är dessutom en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling. Ett dåligt näringstillstånd gör att man blir trött och kraftlös. Så småningom förlorar man intresset för mat och näringsintaget minskar alltmer. Allmän svaghet försämrar möjligheterna att klara livets aktiviteter, t.ex. att äta och dricka själv, stiga upp och klä på sig och att sköta sin personliga hygien. Filmen Måltiden ger råd om hur man kan optimera måltidssituationen för äldre. Det positiva bemötandet i särskilda boendeformer 10 min från 16 år 2010 Mötet mellan människor - personal och vårdtagare - utgör kärnan i vård- och omsorgsarbetet. Var vi än befinner oss i livet vill vi alla bli bemötta på ett trevligt och respektfullt sätt. I vårt hem är det av yttersta vikt hur mötet sker. Det gäller även för dem som bor på ett äldreboende, gruppboende eller liknande, fast deras hem också är personalens arbetsplats. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att skapa ett positivt möte med den äldre. Munvård och måltider för dementa 10 min från 16 år 2009 Filmen ger råd hur man kan förbättra munvården och måltiderna för demenssjuka. Den tar bland annat upp: Råd för god munhygien, Vanliga orsaker till att personer med demssjukdom inte äter, Dukning för demenssjuka. Psykiatri DVD 2600 Psykiska sjukdomar DVD 2561? Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete då alla vårdgivare har skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Den mest betydelsefulla smittvägen i vården är kontaktsmitta, via personalens händer. Basala hygienrutiner har införts för att förebygga smittspridning i alla vård- och omvårdnadssituationer. Dom andra 90 min från 15 år 2013 Dokumentärfilmaren Margreth Olin följer ett antal ungdomar som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd och nu inväntar utvisning. Eftersom de enligt lagen kan avvisas först när de fyllt 18 år, lever de alla i ett slags limbo i väntan på ofrivillig exil. Olin granskar ett system som är så fixerat vid härkomst att de mänskliga rättigheterna kommer i skymundan. Margreth Olins engagerade röst berör och Dom andra är ett starkt inlägg i flyktingdebatten. Du gör mig galen! 122 min från 15 år 2012 Pat, en före detta lärare har precis släppts ut från den psykiatriska anstalten där han suttit efter att ha försökt slå ihjäl sin frus älskare. Nu tvingas han flytta hem till sina föräldrar och gör allt han kan för återförenas med sin motvilliga ex-fru. På en brokig väg dit möter han mystiska Tiffany, en ung deprimerad änka med lika stora problem som han själv, och han blir tvingad att lyfta sitt fokus. En film av David O. Russell. Åldrande/Äldreomsorg DVD 2620 Basala hygienrutiner - i särskilda boendeformer 12 min från 16 år 2005 Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete då alla vårdgivare har skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Den mest betydelsefulla smittvägen i vården är kontaktsmitta, via personalens händer. Basala hygienrutiner har införts för att förebygga smittspridning i alla vård- och omvårdnadssituationer. 5

6 forts. Åldrande/Äldreomsorg Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2621 Basala hygienrutiner - för ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 DVD 2626 Det positiva bemötandet i ordinärt boende 10 min från 16 år 2010 Filmen Basala hygienrutiner är inspelad i hemtjänstmiljö och förklarar och visar på ett lättförståeligt sätt vad dessa rutiner innebär: Regler för handhygien, Regler för användning av skyddshandskar samt Regler för användning av skyddskläder. Filmen hjälper er att tillämpa basala hygienrutiner så att smittspridning förebyggs från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare och mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder. Filmen vänder sig till all personal och studerande inom vård och omsorg inom hemtjänsten. Mötet mellan människor, personal och vårdtagare, utgör kärnan i vård och omsorgsarbetet. I vårt eget hem är det av yttersta vikt hur vi blir bemötta, då det gäller vår personliga sfär, vilken är starkt sammankopplad med vår identitet. Våra möten med andra har en stor betydelse för oss. Att bli ignorerad eller illa behandlad kan få katastrofala konsekvenser på vår själkänsla och vårt välbefinnande. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att vara med och skapa ett positivt möte med den äldre. DVD 2622 Hygienronden 10 min från 16 år 2007 DVD 2627 Lasse och Ulla 58 min från 19 år 2000 Att genomföra hygienronder är ett sätt att beskriva, mäta och säkerställa den vårdhygieniska kvaliteten i särskilda boenden. Genom att inventera verksamheten tillsammans med en hygiensjuksköterska och identifiera förbättringsbehov kan relevanta åtgärder vidtas. Filmen Hygienronden är en fortsättning på filmen Basala hygienrutiner i särskilda boendeformer. Filmen visar hur en hygienrond går till och vilka frågeställningar ni kan arbeta med på er enhet för att förhindra och förebygga smittspridning som ett komplement till hygienronder.filmen går även igenom de tre olika renhetsgraderna; ren, höggradigt ren och steril och hur dessa uppnås samt förvaring. Dokumentärfilmen "Lasse och Ulla" är en film om livslång kärlek och om Alzheimers sjukdom. Filmen är en timme lång och har tidigare visats på Sveriges Television. Filmaren och journalisten Johanna Winblad har följt makarna Rudberg under nio års tid. Lasse och Ulla är inte bara en berättelse om Alzheimers sjukdom utan också en skildring av det starka kärleksbandet mellan två makar. En äkta kärleksberättelse... DVD 2623 Måltiden - lev livet med omsorg 12 min från 16 år 2008 Vid all vård och behandling av sjuka och äldre personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Ett gott näringstill- stånd är dessutom en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling. Ett dåligt näringstillstånd gör att man blir trött och kraftlös. Så småningom förlorar man intresset för mat och näringsintaget minskar alltmer. Allmän svaghet försämrar möjligheterna att klara livets aktiviteter, t.ex. att äta och dricka själv, stiga upp och klä på sig och att sköta sin personliga hygien. Filmen Måltiden ger råd om hur man kan optimera måltidssituationen för äldre. Det positiva bemötandet i särskilda boendeformer 10 min från 16 år 2010 DVD 2624 Mötet mellan människor - personal och vårdtagare - utgör kärnan i vård- och omsorgsarbetet. Var vi än befinner oss i livet vill vi alla bli bemötta på ett trevligt och respektfullt sätt. I vårt hem är det av yttersta vikt hur mötet sker. Det gäller även för dem som bor på ett äldreboende, gruppboende eller liknande, fast deras hem också är personalens arbetsplats. I filmen får du riktlinjer och råd om hur du bör agera för att skapa ett positivt möte med den äldre. DVD 2625 Munvård och måltider för dementa 10 min från 16 år 2009 Filmen ger råd hur man kan förbättra munvården och måltiderna för demenssjuka. Den tar bland annat upp: Råd för god munhygien, Vanliga orsaker till att personer med demssjukdom inte äter, Dukning för demenssjuka. 6

7 Media & Film Dokumentärfilm DVD 2627 DVD 2628? Spelfilm DVD 2605 Lasse och Ulla 58 min från 19 år 2000 Dokumentärfilmen "Lasse och Ulla" är en film om livslång kärlek och om Alzheimers sjukdom. Filmen är en timme lång och har tidigare visats på Sveriges Television. Filmaren och journalisten Johanna Winblad har följt makarna Rudberg under nio års tid. Lasse och Ulla är inte bara en berättelse om Alzheimers sjukdom utan också en skildring av det starka kärleksbandet mellan två makar. En äkta kärleksberättelse... Planet Ocean 90 min från 12 år 2012 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Planet Ocean visar extraordinära scener från våra fantastiska hav - källan till allt liv på vår planet. Filmat av regissörerna Yann Arthus-Bertrand och Michael Pitiot, tillsammans med en enastående grupp av internationella undervattensfilmfotografer. Filmen syftar till att förklara en del av planetens största naturliga mysterier och samtidigt stärka hur viktigt det är att mänskligheten lär sig att leva i harmoni med våra hav. Planet Ocean fungerar som en påminnelse om bandet mellan människa och natur, och skyldighet som finns för att skydda och respektera vår planet. Yann Arthus Bertrand, Goodwillambassadör för FN:s miljöprogram, presenterade denna film till ledarna för Rio konferensen i juni Smärtgränsen 98 min från 15 år 2012 Efter att 17-åriga Alejandras mor omkommit i en bilolycka lämnar hon och hennes lika förkrossade far den lilla badorten för ett nytt liv i storstaden. I den nya skolan återhämtar sig Alejandra snabbt och får många nya kompisar. Men dagen efter en fest sprids en sexnspelning med henne som en löpeld på skolgården. Hon stämplas som hora och livet förvandlas till ett helvete när hennes tidigare vänner utsätter henne för sexuella trakasserier och allt brutalare övergrepp. Naket och utan nåd berättar ilmen om ett öde som kan drabba vem som helst. Upplösningen är en av senare års mest omdiskuterade och omöjlig att glömma. OBSERVERA att filmen har många väldigt starka scener, som bör diskuteras i klassen. Vinnare av Un Certain Regard i Cannes och Mexikos Osca... Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Kortfilm DVD 2572 El Sospechoso - Den misstänkte 25 min från 10 till 15 år 2013 Textning: Spanska,Svenska I denna humoristiska och spännande leranimation ser vi en tågresa, kryddad med en jakt på en ökänd tågmördare. I en kupé med några passagerare utspelas ett drama. Kan mördaren sitta i kupén? Ett konstigt beteende, en kniv, en artikel i en dagstidning om en påstådd mördare. Allt sätter fantasin i rörelse när tåget far fram genom landskapet och beckmörka tunnlar. Hur ska det sluta? Denna prisbelönta leranimation har fått utmärkelser världen över från Hiroshima till Brasilien. Till filmen finns en handledning med spansk- svensk ordlista och övningar. DVD 2631 Bästa Knattefilmerna 2 56 min från 5 till 9 år 1983 Kortfilmspaketet innehåller: Mamman och den vilda bebin 10 min: "Den vilda bebin är det bästa mamman har, men han skrämmer henne alla dar..." Den vilda bebin gungar i taklampor, klipper sönder nallen, spikar fast tofflor och ger sig av till skogs. En film av Johan Hagelbäck, Eva Eriksson och Jan Gustavsson. Vem ska trösta Knyttet? 25 min:"det var en gång ett litet knytt som bodde alldeles ensam i ett ensamt hus. Han var nog långt mer ensam än han trodde på kvällen när han tände alla ljus och kröp in under täcket i sin bädd och gnällde för sig själv, för han var rädd..." En film baserad på Tove Janssons bok i regi av Johan Hagelbäck. Ur en kos dagbok 7 min: Medan kossan står lugnt och idisslar i sin spilta, drömmer hon sig längre och längre bort: hon gå... DVD 2632 Bästa Knattefilmerna 4 53 min från 5 till 9 år 2003 Långfilm DVD 2560 Kortfilmspaketet innehåller filmer av Lennart och Ylva-Li Gustafsson: Bulten 30 min: Bulten filosoferar eller far omkring som en blådåre, blir ibland störd av grannens katt eller hittar en oväntad kompis. Ibland tror han att det finns banditer i huset eller att han är automatisk. Jag och girafferna; Sara och girafferna på tivoli 13 min: I den första filmen ringer två fnittriga giraffer på dörren. I den andra filmen är Sara med mamma på tivoli och drömmer sig bort med de fnittriga girafferna och en krokodil. ABER 10 min: Antihjälten Aber tränar tennis, far till fjälls, blir grundlurad av en försäljare, tränar tyngdlyftning, gör en världsomsegling i ett badkar, duellerar i korvkryddning och råkar vinna en slalomtävling. The Master 131 min från 15 år 2012 Året är 1950, Freddie Quell är en plågad veteran som har spenderat de senaste åren med att dricka och driva runt. Under en berusad natt hoppar han upp på en båt och möter den karismatiske Lanchester Dodd, även känd som The Master. Dodd är den aktade ledaren för en grupp som kallar sig "The Cause" och bygger upp ett allt populärare trossamfund. Parallellerna till scientologin och L. Ron Hubbard är tydliga i filmen. Inbjuden till den inre kretsen gör Freddie allt för att följa vägen som utstakats av mästaren. En film av Paul Thomas Anderson. 7

8 forts. Långfilm Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2561? DVD 2562 DVD 2601 DVD 2602 DVD 2603 Du gör mig galen! 122 min från 15 år 2012 Pat, en före detta lärare har precis släppts ut från den psykiatriska anstalten där han suttit efter att ha försökt slå ihjäl sin frus älskare. Nu tvingas han flytta hem till sina föräldrar och gör allt han kan för återförenas med sin motvilliga ex-fru. På en brokig väg dit möter han mystiska Tiffany, en ung deprimerad änka med lika stora problem som han själv, och han blir tvingad att lyfta sitt fokus. En film av David O. Russell. The Words 98 min från 13 år 2012,Finska,Norska Den unge författaren Rory Jensen slår igenom med den nya stora amerikanska romanen. Han blir det litterära USA:s älskling och pengarna strömmar in som aldrig tidigare. Det finns bara ett problem - han har inte skrivit boken! Snart kommer det förflutna i kapp honom och han inser att han har ett dyrt pris att betala. Filmen väcker många tankar kring hur långt vi är beredda att gå för att nå framgång och våra drömmars mål. Den inspirerar också till en diskussion kring upphovsrätt. En film av Brian Klugman och Lee Sternthal. Mannen från Le Havre 97 min från 15 år 2011 Marcel Marx, har lämnat sitt bohemiska författarliv för att istället försörja sig som skoputsare. Marcel lever förnöjt i ett kärleksfullt äktenskap med Arletty och några glas om dagen på kvarterets bar. Men allt förändras när Arletty får en allvarlig sjukdomsdiagnos samtidigt som Idrissa dyker upp, en liten kille från någonstans i Afrika och som kommit som båtflykting till Le Havre istället för till London där mamman väntar. Med regissörens egna ord: En saga med två lyckliga slut! En film av Aki Kaurismäki. You and me forever 82 min från 14 år 2012 You and me forever är en dansk tonårsfilm som porträtterar några ungdomar på väg in i vuxenlivet. Den handlar om vänskap, konflikter och svek. Om att söka efter ny identitet och att utforska gränser. Om fascinationen inför vad som händer med kroppen och känslorna. Om experiment med sex, droger och alkohol och rädslan för "första gången". Det är ett relationsdrama där den maktkamp som finns mellan personerna till stor del ligger i allt det outsagda som sker... En film av Kaspar Munk. Ginger och Rosa 90 min från 15 år 2012 Sally Potter är tillbaka i den form hon visade med filmer som Orlando och Tango Lesson. Filmen utspelar sig på 60-talet och handlar om de två tonårsflickorna Ginger och Rosa som är oskiljaktiga. De skolkar ihop och diskuterar religion, politik och frisyrer. Men framför allt drömmer de om ett liv som skiljer sig från deras mammors. De två vännerna Ginger och Rosa föddes när Hiroshimabomben föll. De lever med rädslan om ett storkrig, inte bara i världen utan också i deras familjer. Deras uttryck och handlingar går i två olika riktningar. DVD 2604 DVD 2629 DVD 2630 DVD 2633 The Broken Circle Breakdown 112 min från 15 år 2012 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska I filmen får vi följa kärlekshistorien mellan Elise and Didier. Hon äger en tatueringsstudio, han är en flamländsk cowboy som spelar banjo i ett band. Det är kärlek vid första ögonkastet, trots att de är som dag och natt. Han pratar, hon lyssnar. Han är en dedikerad ateist, men samtidigt en obotlig romantiker. Hon har ett kors tatuerat i nacken, men har ändå båda fötterna på jorden. Deras lycka blir komplett när deras lilla dotter Maybelle föds. Men när flickan bara är sex år gammal blir hon svårt sjuk och allt förändras. The Broken Circle Breakdown är ett intensivt drama, fullt av passion och musik, om hur kärleken kan övervinna ödet, och ibland inte. Filmen har vunnit många priser bl.a. Best European Film och Panorama Audience Award vid Berlin Film F... The Butler 126 min från 13 år 2013 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Du ser ingenting, du hör ingenting - du ska bara tjäna. Med de ledorden började Cecil Gaines, (Forest Whitaker) sin långa trogna bana i Vita Huset. Mellan åren arbetade han som butler för inte mindre än 7 presidenter. Från maktens innersta rum bevittnade han många av de stora och dramatiska historiska händelserna i världs- och segregationspolitiken. Han blev vittne till både goda och onda gärningar, men förblev lojal mot Vita Husets presidenter ända fram till sin pension. För många inom politiken var han inte "bara" en butler, utan en sann vän och förtrogen. Filmen är baserad på en artikel publicerad i Washington Post av journalisten Wil Haygood den 7 november 2008 om Eugene Allen, en av Vita Husets mest lojala medarbetare någonsin. En verkli... Min vän Percys magiska gymnastikskor 114 min från 7 till 12 år 1993 Ulf är nio år och åker lådbil, smyger på badande tanter och går i skolan. Han lever ett ganska vanligt, barnsligt liv. Men så kommer en ny kille till klassen: Percy. Han är allt det som Ulf skulle vilja vara: smart och tuff. Hemligheten ligger i Percys skor, ett par fula och slitna gymnastikskor, som tydligen besitter en magisk kraft. Ulf kan inte släppa tanken på att själv komma över skorna...efter Ulf Starks bok med samma namn. En film av Martin Asphaug. Oliver Twist 124 min från 11 år 2005 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Charles Dickens odödliga klassiker om den unge, föräldralöse Oliver Twist i 1800-talets London, väcks än en gång till liv, i Oscars- belönade Roman Polanskis regi! Oliver rymmer till London efter en hemsk barndom på ett fattighus på landsbygden. Här blir han snart medlem i ett gäng av gatpojkar, som leds av den girige, men innerst inne veke, Mr. Fagin. Men när så Oliver blir anklagad för ett brott han inte begått, sätts stenen i rullning! 8

9 forts. Långfilm Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2634 DVD 2635 Frances Ha 86 min från 14 år 2012 Frances bor i New York tillsammans med bästa väninnan Sophie. Sophie vill skriva medan Frances är lärling i ett danskompani, men är egentligen ingen dansare. De ingår i en krets av åringar från välbeställda familjer som drömmer om att bli konstnärer av skilda slag. Alla tycks ha problem att hitta någonstans att bo och det är via Frances olika adresser vi får följa hennes kringflackande liv. Efter att Sophie förlovat sig och flyttat ihop med sin kille blir Frances mer och mer vilsen... En film om New York, vänskap, klass, ambitioner, misslyckanden och försoning. En film av Noah Baumbach. till år Natur/teknik (NO) DVD 2567 Biologi DVD 2607 Radioaktivitet och strålning 23 min från 13 till 19 år 2012 Strålning är helt naturligt och finns överallt runt omkring oss. Den kan komma från rymden, solen, och från radioaktiva ämnen i marken. I över hundra år har mänskligheten känt till röntgenstrålning och radioaktivitet, vilket har fått stor betydelse för oss. Filmen går igenom vad radioaktivitet och strålning är, hur det fungerar och vilka olika slags strålning som finns. Dessutom får du veta mer om radium, isotoper, halveringstid, uranserien, detektion, stråldos och effekter av strålning - inte minst på människan. Vi lär oss om: Frukter - pollinering, kärnfrukter, stenfrukter och bär 11 min från 12 till 15 år 2012 DVD 2608 Frukt är ett samlingsnamn för ätbara frukter från många träd och buskar som antingen växer vilda eller odlas av människor. Frukt finns i olika former, färger och smaker. Vi tittar på våra vanligaste kärnfrukter (t.ex. äpplen), stenfrukter (t.ex. körsbär och plommon) och bär (t.ex. vinbär och krusbär). I denna film lär vi oss också om hur frukter sprids, hur pollinering går till och hur växtens blommor blir till frukter. Filmens kapitel: Inledning (00:00- ), Kärnfrukter 01:08), Stenfrukter (03:23), Bär (06:43), Sammanfattning (09:43). Synen, linser och brytning från 11 till 15 år 2012 DVD 2609 Att någon som har ett synfel kan rätta till det med hjälp av glasögon, det vet vi. Men hur går det till? I det här programmet går vi igenom några olika synfel och vilka typer av glasögonlinser som hjälper. Vi lär oss om ljusets brytning, om konvexa och konkava linser, samt tittar på hur våra ögon fungerar. Vi lär oss om: Kroppens kemi - Vitaminer och mineralämnen 14 min från 12 till 19 år 2013 Vitaminer och mineralämnen samarbetar med varandra i många processer i våra kroppar. De är kemiska ämnen, men hur hjälper de våra kroppar och vad skiljer dem åt? I den här filmen får vi en överblick över vilka uppgifter vitaminer och mineraler har och varför det är viktigt att få i sig alla ämnen. Vi får även reda på vad oxidanter och antioxidanter är för något och att vi ska äta en varierad kost för att få i oss alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kapitel: Inledning 00:00, Vitaminer 01:21, Fettlösliga vitaminer 03:29, Vattenlösliga vitaminer 05:14, Mineralämnen 7:31, Makromineral- ämnen 09:24, Mikromineralämnen 10:25, Sammanfattning 12:19. 9

10 forts. Biologi Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2610 Menstruationscykeln och P-piller 13 min från 12 till 19 år 2013 Människan DVD 2608 Synen, linser och brytning från 11 till 15 år 2012 DVD 2628 I den här filmen tittar vi på vad som händer i kroppen när tjejer får mens. Vilka hormoner är det som styr menstruationscykeln och hur går det till? Vi lär oss om de olika organ som påverkas av menstruationscykeln, samt tittar närmare på p-piller och hur de fungerar. Planet Ocean 90 min från 12 år 2012 Att någon som har ett synfel kan rätta till det med hjälp av glasögon, det vet vi. Men hur går det till? I det här programmet går vi igenom några olika synfel och vilka typer av glasögonlinser som hjälper. Vi lär oss om ljusets brytning, om konvexa och konkava linser, samt tittar på hur våra ögon fungerar.? Botanik DVD 2607 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Planet Ocean visar extraordinära scener från våra fantastiska hav - källan till allt liv på vår planet. Filmat av regissörerna Yann Arthus-Bertrand och Michael Pitiot, tillsammans med en enastående grupp av internationella undervattensfilmfotografer. Filmen syftar till att förklara en del av planetens största naturliga mysterier och samtidigt stärka hur viktigt det är att mänskligheten lär sig att leva i harmoni med våra hav. Planet Ocean fungerar som en påminnelse om bandet mellan människa och natur, och skyldighet som finns för att skydda och respektera vår planet. Yann Arthus Bertrand, Goodwillambassadör för FN:s miljöprogram, presenterade denna film till ledarna för Rio konferensen i juni Vi lär oss om: Frukter - pollinering, kärnfrukter, stenfrukter och bär 11 min från 12 till 15 år 2012 DVD 2609 DVD 2610 Vi lär oss om: Kroppens kemi - Vitaminer och mineralämnen 14 min från 12 till 19 år 2013 Vitaminer och mineralämnen samarbetar med varandra i många processer i våra kroppar. De är kemiska ämnen, men hur hjälper de våra kroppar och vad skiljer dem åt? I den här filmen får vi en överblick över vilka uppgifter vitaminer och mineraler har och varför det är viktigt att få i sig alla ämnen. Vi får även reda på vad oxidanter och antioxidanter är för något och att vi ska äta en varierad kost för att få i oss alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kapitel: Inledning 00:00, Vitaminer 01:21, Fettlösliga vitaminer 03:29, Vattenlösliga vitaminer 05:14, Mineralämnen 7:31, Makromineral- ämnen 09:24, Mikromineralämnen 10:25, Sammanfattning 12:19. Menstruationscykeln och P-piller 13 min från 12 till 19 år 2013 Frukt är ett samlingsnamn för ätbara frukter från många träd och buskar som antingen växer vilda eller odlas av människor. Frukt finns i olika former, färger och smaker. Vi tittar på våra vanligaste kärnfrukter (t.ex. äpplen), stenfrukter (t.ex. körsbär och plommon) och bär (t.ex. vinbär och krusbär). I denna film lär vi oss också om hur frukter sprids, hur pollinering går till och hur växtens blommor blir till frukter. Filmens kapitel: Inledning (00:00- ), Kärnfrukter 01:08), Stenfrukter (03:23), Bär (06:43), Sammanfattning (09:43). Zoologi DVD 2617 I den här filmen tittar vi på vad som händer i kroppen när tjejer får mens. Vilka hormoner är det som styr menstruationscykeln och hur går det till? Vi lär oss om de olika organ som påverkas av menstruationscykeln, samt tittar närmare på p-piller och hur de fungerar. Myskoxen - Djur i Sverige 13 min från 8 till 13 år 2013 Ekologi DVD 2628? Planet Ocean 90 min från 12 år 2012 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Planet Ocean visar extraordinära scener från våra fantastiska hav - källan till allt liv på vår planet. Filmat av regissörerna Yann Arthus-Bertrand och Michael Pitiot, tillsammans med en enastående grupp av internationella undervattensfilmfotografer. Filmen syftar till att förklara en del av planetens största naturliga mysterier och samtidigt stärka hur viktigt det är att mänskligheten lär sig att leva i harmoni med våra hav. Planet Ocean fungerar som en påminnelse om bandet mellan människa och natur, och skyldighet som finns för att skydda och respektera vår planet. Yann Arthus Bertrand, Goodwillambassadör för FN:s miljöprogram, presenterade denna film till ledarna för Rio konferensen i juni Däggdjur DVD 2617 Visste du att det finns vilda myskoxar här i Sverige? I den här filmen tittar vi närmare på myskoxen. Vi lär oss om var myskoxen lever och om hur de är anpassade till ett liv i vinter och kyla. Myskoxen - Djur i Sverige 13 min från 8 till 13 år 2013 Visste du att det finns vilda myskoxar här i Sverige? I den här filmen tittar vi närmare på myskoxen. Vi lär oss om var myskoxen lever och om hur de är anpassade till ett liv i vinter och kyla. 10

11 Fysik DVD 2567 Radioaktivitet och strålning 23 min från 13 till 19 år 2012 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2609 Vi lär oss om: Kroppens kemi - Vitaminer och mineralämnen 14 min från 12 till 19 år 2013 DVD 2608 Strålning är helt naturligt och finns överallt runt omkring oss. Den kan komma från rymden, solen, och från radioaktiva ämnen i marken. I över hundra år har mänskligheten känt till röntgenstrålning och radioaktivitet, vilket har fått stor betydelse för oss. Filmen går igenom vad radioaktivitet och strålning är, hur det fungerar och vilka olika slags strålning som finns. Dessutom får du veta mer om radium, isotoper, halveringstid, uranserien, detektion, stråldos och effekter av strålning - inte minst på människan. Synen, linser och brytning från 11 till 15 år 2012 Miljö Vitaminer och mineralämnen samarbetar med varandra i många processer i våra kroppar. De är kemiska ämnen, men hur hjälper de våra kroppar och vad skiljer dem åt? I den här filmen får vi en överblick över vilka uppgifter vitaminer och mineraler har och varför det är viktigt att få i sig alla ämnen. Vi får även reda på vad oxidanter och antioxidanter är för något och att vi ska äta en varierad kost för att få i oss alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kapitel: Inledning 00:00, Vitaminer 01:21, Fettlösliga vitaminer 03:29, Vattenlösliga vitaminer 05:14, Mineralämnen 7:31, Makromineral- ämnen 09:24, Mikromineralämnen 10:25, Sammanfattning 12:19. Kemi DVD 2567 Att någon som har ett synfel kan rätta till det med hjälp av glasögon, det vet vi. Men hur går det till? I det här programmet går vi igenom några olika synfel och vilka typer av glasögonlinser som hjälper. Vi lär oss om ljusets brytning, om konvexa och konkava linser, samt tittar på hur våra ögon fungerar. Radioaktivitet och strålning 23 min från 13 till 19 år 2012 Strålning är helt naturligt och finns överallt runt omkring oss. Den kan komma från rymden, solen, och från radioaktiva ämnen i marken. I över hundra år har mänskligheten känt till röntgenstrålning och radioaktivitet, vilket har fått stor betydelse för oss. Filmen går igenom vad radioaktivitet och strålning är, hur det fungerar och vilka olika slags strålning som finns. Dessutom får du veta mer om radium, isotoper, halveringstid, uranserien, detektion, stråldos och effekter av strålning - inte minst på människan. DVD 2628? Planet Ocean 90 min från 12 år 2012 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Planet Ocean visar extraordinära scener från våra fantastiska hav - källan till allt liv på vår planet. Filmat av regissörerna Yann Arthus-Bertrand och Michael Pitiot, tillsammans med en enastående grupp av internationella undervattensfilmfotografer. Filmen syftar till att förklara en del av planetens största naturliga mysterier och samtidigt stärka hur viktigt det är att mänskligheten lär sig att leva i harmoni med våra hav. Planet Ocean fungerar som en påminnelse om bandet mellan människa och natur, och skyldighet som finns för att skydda och respektera vår planet. Yann Arthus Bertrand, Goodwillambassadör för FN:s miljöprogram, presenterade denna film till ledarna för Rio konferensen i juni DVD 2594 Alkaner, alkener, alkyner 40 min från 15 till 19 år 2011 Metan är något som finns överallt i vår natur, trots att få känner till dess egenskaper. Metan är också den minsta molekylen i det som kallas organisk kemi. I den här filmen får du veta mer om metan, grenade kolväten, alkaner, alkener, alkyner och cykloalkaner, med exempel på deras kemiska bindningar och egenskaper. Slutligen får du se vad som händer vid oljeraffinering. 11

12 Praktiskt/estetiskt Bild & konst DVD 2618 John Bauer, fantasin och sagorna 12 min från 6 till 12 år 2013 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Samhälle (SO) Geografi DVD 2593 Landskapet Hälsingland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013 Idrott DVD 2551 John Bauer är en av Sveriges mest kända sagokonstnärer. Hans bilder i böckerna "Bland tomtar och troll" gav liv och djup till berättelserna och John Bauer blev känd även utomlands. I den här filmen lär vi oss om både skapande och fantasi, samt om John Bauers liv och illustrationer. Filmen syftar till att inspirera barn till att själva fantisera och fundera kring berättelser. Vi får se påhittiga barn, höra och se kända sagor och lockas av Bauers fantasifulla bilder. Träningsglädje: Del 1 Kondition 16 min från 12 till 19 år 2011,Otextat Hälsingland är ett rikt landskap. Det är rikt på vacker natur, blånande berg, sjöar, lång kust, och stora skogar med vilda djur som landskapsdjuret lo. En annan rikedom var landskapsblomman lin som man odlade och gjorde vackra tyger av. Av pengarna man fick in på linet byggde man de ståtliga Hälsingegårdarna som numera finns på Unesco s världsarvlista. Fortfarande gör man vackra tyger av linet. Idag använder man skogen till att bland annat göra kartongpapper av på Iggesunds Pappersbruk som exporterar det mesta. Barken använder man till att driva fabriken med el och ånga. I den största staden Hudiksvall, ett gammalt fiskesamhälle, fortsätter uttrycket "Det glada Hudik" genom bland annat musikfester och Glada Hudikteatern. I Hälsingland är den rika musik... DVD 2552 DVD 2553 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna kondition? Vad händer i kroppen när man tränar kondition? Hur ska man träna kondition? Fokus är på hälsoinriktad träning. Fysiologiska förklaringar, exmpelvis hur syretransporten fungerar, integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Presentatör är Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let s dance. Ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning. Träningsglädje: Del 2 Styrka 21 min från 12 till 19 år 2011 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna styrka? Vad händer i kroppen när man tränar styrka? Hur ska man träna styrka? Fokus är på hälsoinriktad träning. Vi ger förklaringar till olika typer av styrka, presenterar metoder för styrketräning och ger exempel på ett helkroppsprogram. Presentatör är Martin Lidberg, världsmästare i brottning och föreläsare i friskvård.ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning-. Träningsglädje: Del 3 Rörlighet 15 min från 12 till 19 år 2011 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna rörlighet? Vad händer i kroppen när man tränar rörlighet? Hur ska man träna rörlighet? Fokus är på hälsoinriktad träning. Vi ger fysiologiska förklaringar till vad som påverkar rörligheten, presenterar olika metoder för rörlighetsträning och exempel på bra övningar. DVD 2598 DVD 2599 DVD 2606 Landskapet Lappland - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 Längst upp i norr finns Lappland som brukar kallas Europas sista vildmark. Landskapet är stort - en fjärdedel av Sveriges yta. Sveriges, kanske mest storslagna natur finns i Lappland. Här finns fjäll, vilda älvar som letar sig ner till havet och myrmarker. Men Lappland är inte bara natur. Här finns stora naturtillgångar som gruvor, vattenkraft och turism. Det har lett till att vissa orter som Kiruna och Gällivare blomstrar och har bostadsbrist. På andra ställen kämpar byar för sin överlevnad. Följ med på en resa genom Lappland där vi visar historia, en vacker natur och ett helt unikt landskap i Sverige. Landskapet Norrbotten - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 I Norrbotten finns Sveriges nordligaste kustremsa med fantastiska sandstränder och en fin skärgårdsmiljö. Det finns över 1300 öar! Luleå är den största staden med ett stort universitet och här har även Facebook en av världens största server-anläggningar. Strax utanför Luleå ligger Gammelstads kyrkstad. En by dit människor kom för att gå i kyrkan och träffas. Den välbevarade kyrkstaden är nu utsedd till ett världsarv av FN. Skogen och vattenkraften är motorn i näringslivet och nu planeras stora vindkraftsparker för mer grön energi.. Följ med på en resa genom Norrbotten... Världshistoriens mysterier: Stonehenge, Påskön, Mayafolken, Atlantis 20 min från 12 till 19 år 2013 DVD 2554 Träningsglädje - 3 delar - Teckenspråkstolkad 52 min från 12 till 19 år 2011 Filmen ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför ska man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur ska man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning-.fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Presentatörer är Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let's dance, och Martin Lidberg, världsmästare i brottning och föreläsare i friskvård. Filmerna är teckenspråkstolkade. Svensk text kan väljas som tillval. I den här samlingen tittar vi närmare på fyra av världshistoriens mest spännande mysterier. Vi börjar med att undersöka Stonehenge, som man tror byggdes för 5000 år sedan. Sedan besöker vi Påskön med dess mystiska, gigantiska stenskulpturer. Därefter reser vi till Sydamerika och undersöker Mayafolken. Deras kultur var fascinerande och modern, men hela civilisationen försvann. Sist lär vi oss om mysteriet Atlantis. Har det någonsin funnits, eller är det bara en 2500 år gammal fantasi? 12

13 forts. Geografi Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2613 Aten och Akropolis 8 min från 12 till 15 år 2013 Asien DVD 2614 Kambodja och Angkor från 12 till 15 år 2013 DVD 2614 Omkring 800 f.kr., skapades Aten genom att ett antal små byar runt Akropolis växte samman. I denna film lär vi oss om Aten och om den vackra stadens långa historia. Vi besöker många av de berömda sevärdheterna, som bland annat Atens gamla stad Plaka, Hefaistostemplet samt Dionysosteatern, som anses vara den antika grekiska teaterns och tragedins födelseplats. Dessutom får vi veta mer om Akropolis. Akropolis betyder "hög stad" och är en av mänsklighetens underverk. Kambodja och Angkor från 12 till 15 år 2013 Europa utom Norden DVD 2613 I den här filmen ska vi få lära oss mer om Kambodja och området Angkor. Angkor är ett stort område i Kambodja där vi tittar närmare på staden Angkor Thom samt Tonlé Sap som är Sydostasiens största sjö. Vi besöker även Angkor Wat som inte bara är det största, utan även det mest berömda och majestätiska templet. Aten och Akropolis 8 min från 12 till 15 år 2013 DVD 2615 I den här filmen ska vi få lära oss mer om Kambodja och området Angkor. Angkor är ett stort område i Kambodja där vi tittar närmare på staden Angkor Thom samt Tonlé Sap som är Sydostasiens största sjö. Vi besöker även Angkor Wat som inte bara är det största, utan även det mest berömda och majestätiska templet. Polen 15 min från 12 till 15 år 2013 Omkring 800 f.kr., skapades Aten genom att ett antal små byar runt Akropolis växte samman. I denna film lär vi oss om Aten och om den vackra stadens långa historia. Vi besöker många av de berömda sevärdheterna, som bland annat Atens gamla stad Plaka, Hefaistostemplet samt Dionysosteatern, som anses vara den antika grekiska teaterns och tragedins födelseplats. Dessutom får vi veta mer om Akropolis. Akropolis betyder "hög stad" och är en av mänsklighetens underverk. Amerika DVD 2612 Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I den här filmen besöker vi Polen och lär oss om geografi, historia, politik, befolkning samt lite om dess speciella matkultur. Kapitel:00:00 Inledning, 00:32 Geografi och natur, 04:23 Invånare, 07:19 Politiskt system, 7:41 Historia, 09:33 Ekonomi, 11:34 Kultur 13:49 Religion, 15:25 Sammanfattning. San Fransisco och Goldengate-bron 8 min från 12 till 15 år 2013 DVD 2615 Sverige Polen 15 min från 12 till 15 år 2013 Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I den här filmen besöker vi Polen och lär oss om geografi, historia, politik, befolkning samt lite om dess speciella matkultur. Kapitel:00:00 Inledning, 00:32 Geografi och natur, 04:23 Invånare, 07:19 Politiskt system, 7:41 Historia, 09:33 Ekonomi, 11:34 Kultur 13:49 Religion, 15:25 Sammanfattning. Nord DVD 2612 Textning: Engelska San Francisco är en amerikansk stad byggd på mer än fyrtio kullar. Detta ger San Francisco dess unika form och topografi. I den här filmen får vi besöka San Francisco och upptäcka vad som är speciellt med staden. Vi får veta mer om Chinatown, spårvagnarna och matspecialiteterna i området Fisherman s Wharf. Vi besöker också Golden Gate-bron som inte bara är ett världskänt byggnadsverk, utan även en viktig länk mellan San Francisco och andra stora städer i Norra Kalifornien. San Fransisco och Goldengate-bron 8 min från 12 till 15 år 2013 Textning: Engelska San Francisco är en amerikansk stad byggd på mer än fyrtio kullar. Detta ger San Francisco dess unika form och topografi. I den här filmen får vi besöka San Francisco och upptäcka vad som är speciellt med staden. Vi får veta mer om Chinatown, spårvagnarna och matspecialiteterna i området Fisherman s Wharf. Vi besöker också Golden Gate-bron som inte bara är ett världskänt byggnadsverk, utan även en viktig länk mellan San Francisco och andra stora städer i Norra Kalifornien. DVD 2592 Landskapet Jämtland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013,Otextat Jämtland är Sveriges näst största landskap till ytan. Här finns orörd natur med höga fjäll och djupa skogar. I vildmarken finns djur som björn, ren och varg. Det finns ett folk som lever av vad naturen ger - samerna. Vi får se hur det går till att samla in hundratals renar vid en kalvmärkning långt upp på fjället. Mitt i Jämtland vid den mytomspunna Storsjön ligger Östersund som är den enda staden i landskapet. Här bor idag de flesta människorna.turismen och skogen är två viktiga näringar och ger arbete åt många. En del jobbar i Åre som är den mest berömda skidorten. I filmen görs ett besök på en gammal prästgård där det sägs spöka.vi får reda på hur kraften i strömmande vatten blir till elektricitet och varför nästan tretusen karoliner frös ihjäl när... 13

14 Norrland DVD 2592 Landskapet Jämtland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Historia DVD 2566 Stockholms historia 39 min från 10 till 19 år 2013 DVD 2593,Otextat Jämtland är Sveriges näst största landskap till ytan. Här finns orörd natur med höga fjäll och djupa skogar. I vildmarken finns djur som björn, ren och varg. Det finns ett folk som lever av vad naturen ger - samerna. Vi får se hur det går till att samla in hundratals renar vid en kalvmärkning långt upp på fjället. Mitt i Jämtland vid den mytomspunna Storsjön ligger Östersund som är den enda staden i landskapet. Här bor idag de flesta människorna.turismen och skogen är två viktiga näringar och ger arbete åt många. En del jobbar i Åre som är den mest berömda skidorten. I filmen görs ett besök på en gammal prästgård där det sägs spöka.vi får reda på hur kraften i strömmande vatten blir till elektricitet och varför nästan tretusen karoliner frös ihjäl när... Landskapet Hälsingland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013 DVD 2573 Stockholms historia skildrar historien om en stad, men händelserna här har inte påverkat bara Stockholm utan hela riket Sveriges framväxt. Filmen tar avstamp vid den senaste istiden för år sedan, fram till nutid. Du får veta mer om bl.a. vikingar och handelsplatsen Birka, Ansgar och kristnandet av Sverige, Estrid och Birger Jarl, korstågen mot Finland, striderna mot Danmark, slaget vid Brunkeberg, Stockholms blodbad, Gustav Vasa, den svenska nationaldagen, Gustav II Adolf, Stormaktstiden, krigsskeppet Vasa, branden på slottet Tre Kronor, Karl XII och nuvarande släkten Bernadotte. Berättelsen slutar i nutid, men är inte slut för det... Ungern Världens händelser 29 min från 13 till 19 år 2012 DVD 2598 DVD 2599,Otextat Hälsingland är ett rikt landskap. Det är rikt på vacker natur, blånande berg, sjöar, lång kust, och stora skogar med vilda djur som landskapsdjuret lo. En annan rikedom var landskapsblomman lin som man odlade och gjorde vackra tyger av. Av pengarna man fick in på linet byggde man de ståtliga Hälsingegårdarna som numera finns på Unesco s världsarvlista. Fortfarande gör man vackra tyger av linet. Idag använder man skogen till att bland annat göra kartongpapper av på Iggesunds Pappersbruk som exporterar det mesta. Barken använder man till att driva fabriken med el och ånga. I den största staden Hudiksvall, ett gammalt fiskesamhälle, fortsätter uttrycket "Det glada Hudik" genom bland annat musikfester och Glada Hudikteatern. I Hälsingland är den rika musik... Landskapet Lappland - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 Längst upp i norr finns Lappland som brukar kallas Europas sista vildmark. Landskapet är stort - en fjärdedel av Sveriges yta. Sveriges, kanske mest storslagna natur finns i Lappland. Här finns fjäll, vilda älvar som letar sig ner till havet och myrmarker. Men Lappland är inte bara natur. Här finns stora naturtillgångar som gruvor, vattenkraft och turism. Det har lett till att vissa orter som Kiruna och Gällivare blomstrar och har bostadsbrist. På andra ställen kämpar byar för sin överlevnad. Följ med på en resa genom Lappland där vi visar historia, en vacker natur och ett helt unikt landskap i Sverige. Landskapet Norrbotten - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 I Norrbotten finns Sveriges nordligaste kustremsa med fantastiska sandstränder och en fin skärgårdsmiljö. Det finns över 1300 öar! Luleå är den största staden med ett stort universitet och här har även Facebook en av världens största server-anläggningar. Strax utanför Luleå ligger Gammelstads kyrkstad. En by dit människor kom för att gå i kyrkan och träffas. Den välbevarade kyrkstaden är nu utsedd till ett världsarv av FN. Skogen och vattenkraften är motorn i näringslivet och nu planeras stora vindkraftsparker för mer grön energi.. Följ med på en resa genom Norrbotten... DVD 2574 DVD 2575 Ungern, i oktober I Budapest pågår ett folkligt uppror mot landets sovjetstödda regim. Revolten blir en två veckor lång kamp för självständighet. Den överraskar omvärlden och skakar supermakten Sovjet. Men priset för Ungernrevolten blir högt. Filmen skildrar vad som ledde fram till och konsekvenserna av, händelserna i Ungern Du möter också Ildikó som var där då det hände. Massakern i Halabja - Världens händelser 28 min från 14 år 2012 Kurderna kämpar sedan decennier för sin självständighet. Den 15 mars 1988 befriar kurdiska gerillan staden Halabja i norra Irak. Ett dygn senare hämnas Saddam Hussein genom att släppa kemiska stridsmedel över staden. På bara några timmar dör civila i ett av historiens värsta illdåd. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Halabja Du möter också Hana som var där då det hände. OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller starka berättelser och bilder. Himmelska fridens torg - Världens händelser 28 min från 14 år 2012 Här på Himmelska fridens torg får den berömda Pekingvåren sitt blodiga slut. Den 4 juni 1989 förvandlas världens största torg till en krigsskådeplats. Studenter och aktivister skjuts ihjäl eller krossas under stridsvagnarna. Med dem dör miljoner kinesers hopp om demokrati. Resten av omvärlden står handfallen inför det som sker. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Kina Du möter också Shao som var där då det hände. OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller starka berättelser och bilder. 14

15 forts. Historia Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2597 Medeltidens liv och människor 16 min från 9 till 15 år 2013 DVD 2575 Himmelska fridens torg - Världens händelser 28 min från 14 år 2012 DVD 2606 DVD 2636 DVD talet DVD 2573 DVD 2574 Runt omkring oss lever historien - fast vi inte alltid ser den. Men spåren av människorna finns insprängda i vår vardag. I filmen visar vi människor och deras öden under medeltiden. Vi möter munkarna i Nydala som föll offer för Kung Kristian. Vi får höra om skeletten som hittades i Jönköping. Hur levde de? Och Riddare Tukesson och hans testamente. Det var en hård tid med mycket arbete och en sträng kyrka som övervakade människorna noga. Enligt myten var medeltiden mörk med pest och krig. Men det fanns även annan sida, med städer som bildades och nya uppfinningar som gjorde livet lättare för människorna. Filmen har många dramatiserade inslag. Världshistoriens mysterier: Stonehenge, Påskön, Mayafolken, Atlantis 20 min från 12 till 19 år 2013 I den här samlingen tittar vi närmare på fyra av världshistoriens mest spännande mysterier. Vi börjar med att undersöka Stonehenge, som man tror byggdes för 5000 år sedan. Sedan besöker vi Påskön med dess mystiska, gigantiska stenskulpturer. Därefter reser vi till Sydamerika och undersöker Mayafolken. Deras kultur var fascinerande och modern, men hela civilisationen försvann. Sist lär vi oss om mysteriet Atlantis. Har det någonsin funnits, eller är det bara en 2500 år gammal fantasi? till år till år Ungern Världens händelser 29 min från 13 till 19 år 2012 Ungern, i oktober I Budapest pågår ett folkligt uppror mot landets sovjetstödda regim. Revolten blir en två veckor lång kamp för självständighet. Den överraskar omvärlden och skakar supermakten Sovjet. Men priset för Ungernrevolten blir högt. Filmen skildrar vad som ledde fram till och konsekvenserna av, händelserna i Ungern Du möter också Ildikó som var där då det hände. Massakern i Halabja - Världens händelser 28 min från 14 år 2012 Kurderna kämpar sedan decennier för sin självständighet. Den 15 mars 1988 befriar kurdiska gerillan staden Halabja i norra Irak. Ett dygn senare hämnas Saddam Hussein genom att släppa kemiska stridsmedel över staden. På bara några timmar dör civila i ett av historiens värsta illdåd. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Halabja Du möter också Hana som var där då det hände. OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller starka berättelser och bilder. DVD 2629 Medeltiden DVD 2597 Här på Himmelska fridens torg får den berömda Pekingvåren sitt blodiga slut. Den 4 juni 1989 förvandlas världens största torg till en krigsskådeplats. Studenter och aktivister skjuts ihjäl eller krossas under stridsvagnarna. Med dem dör miljoner kinesers hopp om demokrati. Resten av omvärlden står handfallen inför det som sker. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Kina Du möter också Shao som var där då det hände. OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller starka berättelser och bilder. The Butler 126 min från 13 år 2013 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska Du ser ingenting, du hör ingenting - du ska bara tjäna. Med de ledorden började Cecil Gaines, (Forest Whitaker) sin långa trogna bana i Vita Huset. Mellan åren arbetade han som butler för inte mindre än 7 presidenter. Från maktens innersta rum bevittnade han många av de stora och dramatiska historiska händelserna i världs- och segregationspolitiken. Han blev vittne till både goda och onda gärningar, men förblev lojal mot Vita Husets presidenter ända fram till sin pension. För många inom politiken var han inte "bara" en butler, utan en sann vän och förtrogen. Filmen är baserad på en artikel publicerad i Washington Post av journalisten Wil Haygood den 7 november 2008 om Eugene Allen, en av Vita Husets mest lojala medarbetare någonsin. En verkli... Medeltidens liv och människor 16 min från 9 till 15 år 2013 Runt omkring oss lever historien - fast vi inte alltid ser den. Men spåren av människorna finns insprängda i vår vardag. I filmen visar vi människor och deras öden under medeltiden. Vi möter munkarna i Nydala som föll offer för Kung Kristian. Vi får höra om skeletten som hittades i Jönköping. Hur levde de? Och Riddare Tukesson och hans testamente. Det var en hård tid med mycket arbete och en sträng kyrka som övervakade människorna noga. Enligt myten var medeltiden mörk med pest och krig. Men det fanns även annan sida, med städer som bildades och nya uppfinningar som gjorde livet lättare för människorna. Filmen har många dramatiserade inslag. Idéhistoria/filosofi DVD 2611 Happy 54 min från 13 år 2012 Filmen Happy utforskar hemligheterna bakom våra mest uppskattade känslor. Hur känner vi lycka, varför är vissa lyckligare än andra och hur kan du själv påverka hur lycklig du är? Intervjuer med forskare avslöjar teorier och statistik kring vad som gör oss lyckliga. Vi jämför vad lycka innebär i olika delar av världen. Vi tittar på olika former av lycka och hur hjärnan reagerar när vi känner oss lyckliga. I filmen reser vi även till slummen i Calcutta, till Bhutan och till Danmark för att träffa vanliga människor och höra vad som gör dem lyckliga. Kapitel: 00:00 Inledning, 03:38 Forskning kring lycka, 10:32 Vad gör oss verkligt lyckliga? 16:45 Värderingar och lycka, 32:23 Lyckans sociala betydelse, 43:59 Att utveckla sin lycka. 15

16 Psykologi DVD 2560 DVD 2568 DVD 2576 DVD 2577 The Master 131 min från 15 år 2012 Året är 1950, Freddie Quell är en plågad veteran som har spenderat de senaste åren med att dricka och driva runt. Under en berusad natt hoppar han upp på en båt och möter den karismatiske Lanchester Dodd, även känd som The Master. Dodd är den aktade ledaren för en grupp som kallar sig "The Cause" och bygger upp ett allt populärare trossamfund. Parallellerna till scientologin och L. Ron Hubbard är tydliga i filmen. Inbjuden till den inre kretsen gör Freddie allt för att följa vägen som utstakats av mästaren. En film av Paul Thomas Anderson. Vän eller fiende från 10 till 15 år 2013 Vad gör man som ung tjej, ny på skolan, om dem man lärt känna vänder sig mot en? När är saker på lek och när blir det mobbning? När Ida börjar en ny skola i sjuan får hon snabbt två bästisar, Rebecca och Sofie. Men vänskapen urartar när Ida får för mycket uppmärksamhet. Särskilt när Jacke och Ida tycks finna varandra. Svartsjukan och avunden växer i klassen och Idas omvärld blir alltmer fientlig - samtidigt som hennes egen inre kamp växer. Filmen vill visa att vi alla har ett ansvar, och att det är summan av hur vi alla beter oss mot varandra som får människor att må bra eller i värsta fall tappa livslusten. Den vill också visa att det alltid finns en möjlighet till försoning och att vända en negativ spiral. Snoffe, Döden och Jag - vad är döden? 14 min från 5 till 11 år 2013 För att livet ska kunna finnas måste också döden finnas. Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag, vi vet bara inte hur och när. Det vanligaste är att man dör när kroppen helt enkelt är för gammal och trött för att fortsätta. Trots att vi vet att döden är en del av naturens gång är det alltid sorgligt när någon dör. I Snoffe-serien får vi träffa olika barn vars husdjur ska dö eller har dött. Ett husdjur kan vara ens bästa vän, någon man kan prata med och någon som håller en sällskap. När djuret inte finns där längre väcks många tankar och frågor. Kommer man att ses igen? Vart tar man egentligen vägen när man har dött och finns det ett liv efter döden? Stellas katt Oscar har blivit så gammal att kroppen inte riktigt orkar med. Stellas familj blir... Snoffe, Döden och Jag - vart tar man vägen när man dör? 14 min från 5 till 11 år 2013 För att livet ska kunna finnas måste också döden finnas. Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag, vi vet bara inte hur och när. Det vanligaste är att man dör när kroppen helt enkelt är för gammal och trött för att fortsätta. Trots att vi vet att döden är en del av naturens gång är det alltid sorgligt när någon dör. I Snoffe-serien får vi träffa olika barn vars husdjur ska dö eller har dött. Ett husdjur kan vara ens bästa vän, någon man kan prata med och någon som håller en sällskap. När djuret inte finns där längre väcks många tankar och frågor. Kommer man att ses igen? Vart tar man egentligen vägen när man har dött och finns det ett liv efter döden? Davids hamster Ludde har blivit sjuk och kommer att dö. David tror att Ludde kan komma att återf... Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2602 DVD 2604 DVD 2605 DVD 2611 You and me forever 82 min från 14 år 2012 You and me forever är en dansk tonårsfilm som porträtterar några ungdomar på väg in i vuxenlivet. Den handlar om vänskap, konflikter och svek. Om att söka efter ny identitet och att utforska gränser. Om fascinationen inför vad som händer med kroppen och känslorna. Om experiment med sex, droger och alkohol och rädslan för "första gången". Det är ett relationsdrama där den maktkamp som finns mellan personerna till stor del ligger i allt det outsagda som sker... En film av Kaspar Munk. The Broken Circle Breakdown 112 min från 15 år 2012 Textning: Danska,Finska,Norska,Svenska I filmen får vi följa kärlekshistorien mellan Elise and Didier. Hon äger en tatueringsstudio, han är en flamländsk cowboy som spelar banjo i ett band. Det är kärlek vid första ögonkastet, trots att de är som dag och natt. Han pratar, hon lyssnar. Han är en dedikerad ateist, men samtidigt en obotlig romantiker. Hon har ett kors tatuerat i nacken, men har ändå båda fötterna på jorden. Deras lycka blir komplett när deras lilla dotter Maybelle föds. Men när flickan bara är sex år gammal blir hon svårt sjuk och allt förändras. The Broken Circle Breakdown är ett intensivt drama, fullt av passion och musik, om hur kärleken kan övervinna ödet, och ibland inte. Filmen har vunnit många priser bl.a. Best European Film och Panorama Audience Award vid Berlin Film F... Smärtgränsen 98 min från 15 år 2012 Efter att 17-åriga Alejandras mor omkommit i en bilolycka lämnar hon och hennes lika förkrossade far den lilla badorten för ett nytt liv i storstaden. I den nya skolan återhämtar sig Alejandra snabbt och får många nya kompisar. Men dagen efter en fest sprids en sexnspelning med henne som en löpeld på skolgården. Hon stämplas som hora och livet förvandlas till ett helvete när hennes tidigare vänner utsätter henne för sexuella trakasserier och allt brutalare övergrepp. Naket och utan nåd berättar ilmen om ett öde som kan drabba vem som helst. Upplösningen är en av senare års mest omdiskuterade och omöjlig att glömma. OBSERVERA att filmen har många väldigt starka scener, som bör diskuteras i klassen. Vinnare av Un Certain Regard i Cannes och Mexikos Osca... Happy 54 min från 13 år 2012 Filmen Happy utforskar hemligheterna bakom våra mest uppskattade känslor. Hur känner vi lycka, varför är vissa lyckligare än andra och hur kan du själv påverka hur lycklig du är? Intervjuer med forskare avslöjar teorier och statistik kring vad som gör oss lyckliga. Vi jämför vad lycka innebär i olika delar av världen. Vi tittar på olika former av lycka och hur hjärnan reagerar när vi känner oss lyckliga. I filmen reser vi även till slummen i Calcutta, till Bhutan och till Danmark för att träffa vanliga människor och höra vad som gör dem lyckliga. Kapitel: 00:00 Inledning, 03:38 Forskning kring lycka, 10:32 Vad gör oss verkligt lyckliga? 16:45 Värderingar och lycka, 32:23 Lyckans sociala betydelse, 43:59 Att utveckla sin lycka. 16

17 Religion DVD 2560 The Master 131 min från 15 år 2012 Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, Kristendom DVD 2571 Från Sverige till himlen del 8: Katolicism 28 min från 13 år 2011 DVD 2571 Året är 1950, Freddie Quell är en plågad veteran som har spenderat de senaste åren med att dricka och driva runt. Under en berusad natt hoppar han upp på en båt och möter den karismatiske Lanchester Dodd, även känd som The Master. Dodd är den aktade ledaren för en grupp som kallar sig "The Cause" och bygger upp ett allt populärare trossamfund. Parallellerna till scientologin och L. Ron Hubbard är tydliga i filmen. Inbjuden till den inre kretsen gör Freddie allt för att följa vägen som utstakats av mästaren. En film av Paul Thomas Anderson. Från Sverige till himlen del 8: Katolicism 28 min från 13 år 2011 Katolicismen. Påven, bikt, helgon och rökelse. Hur kan man tro att Påven är ofelbar, varför skall prästerna leva i celibat och vad vågar man säga i bikten egentligen? Anna möter Ulf och Anne-Maj Samuelsson som konverterat till katolicismen. De tar henne med till S:t Eugenia, en katolsk kyrka mitt i Kungsträdgården i Stockholm. Där får vi vara med och fira Askonsdag, en dag då man ska minnas sin egen dödlighet och prästen målar ett kors av aska i gudstjänstbesökarnas pannor. Anna får också följa med Ulf när han ska bikta sig. Samhällsekonomi DVD 2582 Sveriges riksdagspartier - Vänsterpartiet DVD 2576 Katolicismen. Påven, bikt, helgon och rökelse. Hur kan man tro att Påven är ofelbar, varför skall prästerna leva i celibat och vad vågar man säga i bikten egentligen? Anna möter Ulf och Anne-Maj Samuelsson som konverterat till katolicismen. De tar henne med till S:t Eugenia, en katolsk kyrka mitt i Kungsträdgården i Stockholm. Där får vi vara med och fira Askonsdag, en dag då man ska minnas sin egen dödlighet och prästen målar ett kors av aska i gudstjänstbesökarnas pannor. Anna får också följa med Ulf när han ska bikta sig. Snoffe, Döden och Jag - vad är döden? 14 min från 5 till 11 år 2013 DVD 2583 I det här programmet undersöker vi Vänsterpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Vänsterpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Vänsterpartiets tanke om jämställdhet dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Ung Vänster. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Vänsterpartiet egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Moderaterna DVD 2577 För att livet ska kunna finnas måste också döden finnas. Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag, vi vet bara inte hur och när. Det vanligaste är att man dör när kroppen helt enkelt är för gammal och trött för att fortsätta. Trots att vi vet att döden är en del av naturens gång är det alltid sorgligt när någon dör. I Snoffe-serien får vi träffa olika barn vars husdjur ska dö eller har dött. Ett husdjur kan vara ens bästa vän, någon man kan prata med och någon som håller en sällskap. När djuret inte finns där längre väcks många tankar och frågor. Kommer man att ses igen? Vart tar man egentligen vägen när man har dött och finns det ett liv efter döden? Stellas katt Oscar har blivit så gammal att kroppen inte riktigt orkar med. Stellas familj blir... Snoffe, Döden och Jag - vart tar man vägen när man dör? 14 min från 5 till 11 år 2013 För att livet ska kunna finnas måste också döden finnas. Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag, vi vet bara inte hur och när. Det vanligaste är att man dör när kroppen helt enkelt är för gammal och trött för att fortsätta. Trots att vi vet att döden är en del av naturens gång är det alltid sorgligt när någon dör. I Snoffe-serien får vi träffa olika barn vars husdjur ska dö eller har dött. Ett husdjur kan vara ens bästa vän, någon man kan prata med och någon som håller en sällskap. När djuret inte finns där längre väcks många tankar och frågor. Kommer man att ses igen? Vart tar man egentligen vägen när man har dött och finns det ett liv efter döden? Davids hamster Ludde har blivit sjuk och kommer att dö. David tror att Ludde kan komma att återf... DVD 2584 I det här programmet undersöker vi Moderaterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Moderaternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Moderaternas tanke om privatisering dras till sin spets. Sedan intervjuas Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Moderaterna egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Socialdemokraterna I det här programmet undersöker vi Socialdemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Socialdemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Socialdemokraternas tanke om en stark stat dras till sin spets. Sedan intervjuas SSU:s förbundssekreterare, Ellinor Eriksson. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Socialdemokraterna egentligen står för! 17

18 forts. Samhällsekonomi Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2585 Sveriges riksdagspartier - Sverigedemokraterna 10 min från 14 till 19 år 2013 DVD 2589 Sveriges riksdagspartier - Miljöpartiet DVD 2586 I det här programmet undersöker vi Sverigedemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Sverigedemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Sverigedemokraternas tanke om svenskheten dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Sverigedemokratisk Ungdom. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Sverigedemokraterna egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Centerpartiet DVD 2590 I det här programmet undersöker vi Miljöpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Miljöpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Miljöpartiets tanke om närproducerade produkter dras till sin spets. Sedan intervjuas Grön Ungdoms språkrör, Magda Rasmusson. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Miljöpartiet egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Alla partier 97 min från 14 till 19 år 2014 DVD 2587 I det här programmet undersöker vi Centerpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Centerpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Centerpartiets tanke om en decentralisering dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Centerpartiets Ungdomsförbund. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Centerpartiet egentligen står för. Sveriges riksdagspartier - Kristdemokraterna DVD 2591 Vad står egentligen de olika riksdagspartierna för? Vad skiljer partierna åt? Hur tycker de olika partierna att Sverige ska styras? I varje avsnitt tar vi en kort titt på partiets historia, hur det startade och vad det står för idag. I en humoristisk dramatisering dras ett av partiernas hjärtefrågor till sin spets. Till slut intervjuas en representant från partiets ungdomsförbund. Målet är att serien ska ge tittaren en övergripande bild av partiernas åsikter och ideologier. I ett nionde program sammanfattas alla partiers värdeord. Sveriges riksdagspartier - Sammanfattning 17 min från 14 till 19 år 2014 I det här programmet undersöker vi Kristdemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Kristdemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Kristdemokraternas tanke om kärnfamiljen dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Kristdemokraterna egentligen står för! I det här programmet sammanfattas kort serien Sveriges riksdagspartier -. Samtal i valstugan. Vad står de för? Hur tycker partierna att Sverige ska styras? I detta program får en representant för varje partis ungdomsförbund förklara tre av sitt partis värdeord som är representativt för deras politik. Samhällskunskap DVD 2570 Ungdomsarbetslöshet - vägen till arbete 29 min från 13 till 19 år 2013 DVD 2588 Sveriges riksdagspartier - Folkpartiet det här programmet undersöker vi Folkpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Folkpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Folkpartiets tanke om valfrihet dras till sin spets. Sedan intervjuas Liberala Ungdomsförbundets förbundsordförande. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Folkpartiet egentligen står för! DVD 2575 Sverige har jämförelsevis en hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära en av fyra utan jobb. Filmen går igenom hur arbetsmarknaden fungerar och vad som kan orsaka ungdomsarbetslösheten. I filmen får du träffa många ungdomar och höra deras erfarenheter och veta hur det ser ut i andra länder, som till exempel Tyskland och Norge. Filmen går även igenom möjliga vägar som kan leda till fler ungdomsjobb i framtiden. Samt tipsar om vad ungdomar själva kan göra för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Himmelska fridens torg - Världens händelser 28 min från 14 år 2012 Här på Himmelska fridens torg får den berömda Pekingvåren sitt blodiga slut. Den 4 juni 1989 förvandlas världens största torg till en krigsskådeplats. Studenter och aktivister skjuts ihjäl eller krossas under stridsvagnarna. Med dem dör miljoner kinesers hopp om demokrati. Resten av omvärlden står handfallen inför det som sker. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Kina Du möter också Shao som var där då det hände. OBS! Vi vill förvarna om att filmen innehåller starka berättelser och bilder. 18

19 forts. Samhällskunskap Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2582 Sveriges riksdagspartier - Vänsterpartiet DVD 2586 Sveriges riksdagspartier - Centerpartiet I det här programmet undersöker vi Vänsterpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Vänsterpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Vänsterpartiets tanke om jämställdhet dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Ung Vänster. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Vänsterpartiet egentligen står för! I det här programmet undersöker vi Centerpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Centerpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Centerpartiets tanke om en decentralisering dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Centerpartiets Ungdomsförbund. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Centerpartiet egentligen står för. DVD 2583 Sveriges riksdagspartier - Moderaterna DVD 2587 Sveriges riksdagspartier - Kristdemokraterna DVD 2584 I det här programmet undersöker vi Moderaterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Moderaternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Moderaternas tanke om privatisering dras till sin spets. Sedan intervjuas Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Moderaterna egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Socialdemokraterna DVD 2588 I det här programmet undersöker vi Kristdemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Kristdemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Kristdemokraternas tanke om kärnfamiljen dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Kristdemokraterna egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Folkpartiet DVD 2585 I det här programmet undersöker vi Socialdemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Socialdemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Socialdemokraternas tanke om en stark stat dras till sin spets. Sedan intervjuas SSU:s förbundssekreterare, Ellinor Eriksson. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Socialdemokraterna egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Sverigedemokraterna 10 min från 14 till 19 år 2013 DVD 2589 det här programmet undersöker vi Folkpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Folkpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Folkpartiets tanke om valfrihet dras till sin spets. Sedan intervjuas Liberala Ungdomsförbundets förbundsordförande. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Folkpartiet egentligen står för! Sveriges riksdagspartier - Miljöpartiet I det här programmet undersöker vi Sverigedemokraterna. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Sverigedemokraternas historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Sverigedemokraternas tanke om svenskheten dras till sin spets. Sedan intervjuas förbundsordföranden för Sverigedemokratisk Ungdom. Han får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Sverigedemokraterna egentligen står för! I det här programmet undersöker vi Miljöpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Miljöpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Miljöpartiets tanke om närproducerade produkter dras till sin spets. Sedan intervjuas Grön Ungdoms språkrör, Magda Rasmusson. Hon får välja och förklara tre av partiets ledord och sedan svara på tio snabba frågor. Allt för att vi ska få en känsla av vad Miljöpartiet egentligen står för! 19

20 forts. Samhällskunskap Nyheter april 2014, Medioteket, Stockholm, DVD 2590 Sveriges riksdagspartier - Alla partier 97 min från 14 till 19 år 2014 DVD 2596 Vilhelm Moberg 27 min från 13 år 2013 DVD 2591 Vad står egentligen de olika riksdagspartierna för? Vad skiljer partierna åt? Hur tycker de olika partierna att Sverige ska styras? I varje avsnitt tar vi en kort titt på partiets historia, hur det startade och vad det står för idag. I en humoristisk dramatisering dras ett av partiernas hjärtefrågor till sin spets. Till slut intervjuas en representant från partiets ungdomsförbund. Målet är att serien ska ge tittaren en övergripande bild av partiernas åsikter och ideologier. I ett nionde program sammanfattas alla partiers värdeord. Sveriges riksdagspartier - Sammanfattning 17 min från 14 till 19 år 2014 DVD 2598 Han är pojken som från fattigdomen i Småland, reste sig och blev en av våra mest älskade författare och samhällsdebattörer. Han föddes i ett soldattorp i Moshultamåla 1898, där han lade grunden till sitt författarskap genom att lära sig skriva med hjälp av en kolbit på brunt omslagspapper. Hans böcker har översatts till flera språk, bland annat hans utvandrarepos och Raskens för att nämna några. Han är mannen som alltid stod på den svagas sida och han är den vars verk fortfarande lever kvar, fast han varit död i över 40 år. Han är Vilhelm Moberg. Landskapet Lappland - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 DVD 2592 DVD 2593 I det här programmet sammanfattas kort serien Sveriges riksdagspartier -. Samtal i valstugan. Vad står de för? Hur tycker partierna att Sverige ska styras? I detta program får en representant för varje partis ungdomsförbund förklara tre av sitt partis värdeord som är representativt för deras politik. Landskapet Jämtland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013,Otextat Jämtland är Sveriges näst största landskap till ytan. Här finns orörd natur med höga fjäll och djupa skogar. I vildmarken finns djur som björn, ren och varg. Det finns ett folk som lever av vad naturen ger - samerna. Vi får se hur det går till att samla in hundratals renar vid en kalvmärkning långt upp på fjället. Mitt i Jämtland vid den mytomspunna Storsjön ligger Östersund som är den enda staden i landskapet. Här bor idag de flesta människorna.turismen och skogen är två viktiga näringar och ger arbete åt många. En del jobbar i Åre som är den mest berömda skidorten. I filmen görs ett besök på en gammal prästgård där det sägs spöka.vi får reda på hur kraften i strömmande vatten blir till elektricitet och varför nästan tretusen karoliner frös ihjäl när... Landskapet Hälsingland - Upptäck Sverige 19 min från 9 till 15 år 2013 DVD 2599 Längst upp i norr finns Lappland som brukar kallas Europas sista vildmark. Landskapet är stort - en fjärdedel av Sveriges yta. Sveriges, kanske mest storslagna natur finns i Lappland. Här finns fjäll, vilda älvar som letar sig ner till havet och myrmarker. Men Lappland är inte bara natur. Här finns stora naturtillgångar som gruvor, vattenkraft och turism. Det har lett till att vissa orter som Kiruna och Gällivare blomstrar och har bostadsbrist. På andra ställen kämpar byar för sin överlevnad. Följ med på en resa genom Lappland där vi visar historia, en vacker natur och ett helt unikt landskap i Sverige. Landskapet Norrbotten - Upptäck Sverige 15 min från 9 till 15 år 2013 I Norrbotten finns Sveriges nordligaste kustremsa med fantastiska sandstränder och en fin skärgårdsmiljö. Det finns över 1300 öar! Luleå är den största staden med ett stort universitet och här har även Facebook en av världens största server-anläggningar. Strax utanför Luleå ligger Gammelstads kyrkstad. En by dit människor kom för att gå i kyrkan och träffas. Den välbevarade kyrkstaden är nu utsedd till ett världsarv av FN. Skogen och vattenkraften är motorn i näringslivet och nu planeras stora vindkraftsparker för mer grön energi.. Följ med på en resa genom Norrbotten... Mannen från Le Havre 97 min från 15 år 2011,Otextat Hälsingland är ett rikt landskap. Det är rikt på vacker natur, blånande berg, sjöar, lång kust, och stora skogar med vilda djur som landskapsdjuret lo. En annan rikedom var landskapsblomman lin som man odlade och gjorde vackra tyger av. Av pengarna man fick in på linet byggde man de ståtliga Hälsingegårdarna som numera finns på Unesco s världsarvlista. Fortfarande gör man vackra tyger av linet. Idag använder man skogen till att bland annat göra kartongpapper av på Iggesunds Pappersbruk som exporterar det mesta. Barken använder man till att driva fabriken med el och ånga. I den största staden Hudiksvall, ett gammalt fiskesamhälle, fortsätter uttrycket "Det glada Hudik" genom bland annat musikfester och Glada Hudikteatern. I Hälsingland är den rika musik... DVD 2601 Marcel Marx, har lämnat sitt bohemiska författarliv för att istället försörja sig som skoputsare. Marcel lever förnöjt i ett kärleksfullt äktenskap med Arletty och några glas om dagen på kvarterets bar. Men allt förändras när Arletty får en allvarlig sjukdomsdiagnos samtidigt som Idrissa dyker upp, en liten kille från någonstans i Afrika och som kommit som båtflykting till Le Havre istället för till London där mamman väntar. Med regissörens egna ord: En saga med två lyckliga slut! En film av Aki Kaurismäki. 20

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Erland Skommevik MEDVERKANDE

Erland Skommevik MEDVERKANDE Erland Skommevik Erland Skommevik Jag har lång erfarenhet som idrottslärare och är fortfarande verksam som lärare på gymnasiet. Jag startade Undervisningsvideo 1988, eftersom jag tyckte att det saknades

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Fritidsnämndens tipsrunda på Hälsans stig

Fritidsnämndens tipsrunda på Hälsans stig Datum: 8 17 oktober Fråga 1: I en animerad familjefilm får vi möta Gru som är en professionell skurk. När Gru får för sig att stjäla månen måste han ta hjälp av tre föräldralösa flickor. Vad heter filmen?

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

SCENKONST. vt 2015. Förskola NACKA KULTURCENTRUM

SCENKONST. vt 2015. Förskola NACKA KULTURCENTRUM SCENKONST vt 2015 Förskola NACKA KULTURCENTRUM SCENKONST vt 2015 Förskola OBS! ERT ÖNSKEMÅL SKA VARA NKC TILLHANDA SENAST DEN 27 NOVEMBER. 14 jan EN NY ÖVERRASKLANDE SCENKONST MED OLYDIGA KROPPAR, VARGFLOCKAR,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 Mattias Sandström Öregrundsgatan 11/004 11559 Stockholm mattias@beauty.se 073-9344500 Vad skulle du göra om du skulle dö? Det är frågan

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON Pär Johansson Född: 1970 Bor: Hudiksvall, uppvuxen i Delsbo. Familj: Sambo, en son och en dotter Drömyrke som barn: Fotbollsproffs Utmärkelser, ett utval: Guldmasken, Årets unga chef, Astrid Lindgrens

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en superskicklig och annorlunda

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING >>Fångad av nätet

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer