Britt-Marie Sjöberg rektor A-Ö. Information till elever och vårdnadshavare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Sjöberg rektor A-Ö. Information till elever och vårdnadshavare"

Transkript

1 Britt-Marie Sjöberg rektor A-Ö Information till elever och vårdnadshavare

2 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Allergier och specialkost....2 Besök till skolan... 2 Betyg... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Datorer... 2 Elevhälsoteam... 3 Elevråden och klassråd... 3 Elevens val... 3 Fotografera och filma... 3 Frånvaroanmälan... 3 Följa uppmaningar... 3 Försäkring... 4 Förväntansdokument... 4 Föräldrainflytande... 4 Godis, tuggummi och läsk... 4 Hemsidan... 4 Hissar... 5 Hjul inomhus... 5 Idrottsdagar... 5 Information och kontakt... 5 Kalendarium.5 Kommunikation... 5 Kopiering... 6 Kostnader... 6 Ledighetsansökan... 6 Läromedel... 6 Läsårstider... 6 Läxpolicy.. 6 Mat....7 Mentor och mentorsgrupp... 7 Mobbning och kränkningar... 7 Morgon- och kvällsomsorg.. 7 Omhändertagna saker... 8 Pedagogernas arbetsrum... 8 Raster... 8 Restaurangen... 8 Sena ankomster... 8 Skadegörelse... 9 Skolkurator...9 Skolpsykolog...9 Skolsköterska... 9 Specialpedagoger... 9 Städning....9 Störande beteende/arbetsro.. 10 Telefoner Utepedagogik...10 Utvecklingssamtal Veckobrev Vilrum Våld, hot och kränkningar...11 Värdesaker...11 Ytterkläder...11 Telefonlista Britt-Marie Sjöberg rektor

3 Sida 1 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Introduktion Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev och vårdnadshavare behöver känna till. Allt är sorterat i bokstavsordning och finns presenterat både som ett pappershäfte, i Stockholms Skolwebb och på skolans hemsida. Information eller regler? Det finns delar i den här informationen som man nog måste kalla för regler, men vår inställning är att det i grunden handlar om information. Om du vet vad som förväntas av dig, förutsätter vi att du lever upp till det. En del av informationen eller reglerna gäller bara vissa årskurser på skolan och i de fallen har vi noterat detta. Oskrivna regler De kanske viktigaste reglerna är de vi brukar kalla för oskrivna. Oskrivna för att de egentligen är rätt självklara: Alla vet nog att man bör bemöta andra människor med respekt och omtanke och att man behöver vara försiktig med alla saker i skolan så att de inte går sönder. Måste man läsa allt det här? Vi på skolan vill att både du som är vårdnadshavare och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen i början av varje nytt läsår det är ett bra sätt att påminna sig om vad som gäller på skolan. En hel del av innehållet är sådant som man kan komma tillbaka till när man behöver det, t.ex. när man vill ansöka om ledighet eller behöver veta när olika saker händer, men vi vill också vara säkra på att du vet vad som förväntas av dig. Vad händer om man bryter mot reglerna? Om en elev inte lever upp till de förväntningar vi har, kontaktar vi vårdnadshavare och löser situationen tillsammans med dem. Om det händer upprepade gånger att regler bryts och att det skapar en otrygg miljö för andra elever följer skolan vad som står i Skollagen. Detta har vi dokumenterat i rektorsområdets Åtgärdstrappa. Skolan är som samhället i övrigt. Följer man inte de regler och lagar som finns får man ta konsekvenserna av sitt handlande.

4 Sida 2 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Allergier och specialkost Om du har bekymmer med allergier är det viktigt att din mentor får reda på det. En blankett finns som du skall fylla i när du lämnar dina personuppgifter i början på läsåret men du kan förstås när som helst kontakta skolans skolsköterska om dina besvär. Du som inte kan äta all mat på grund av allergi eller överkänslighet får anpassad mat. Både husmor och skolsköterska behöver veta vilka behov du har. Vi undviker starka parfymer och ridkläder på skolan eftersom en del är överkänsliga mot sådant. Nötter får inte förekomma på någon av stadens skolor. Besök till skolan Kompisar eller släktingar till elever Det är trevligt att få besök, men vår erfarenhet är att när det kommer jämnåriga och hälsar på blir koncentrationen och arbetet på lektionerna lidande. Av den anledningen är vi mycket restriktiva till besök under skoltid. Vårdnadshavare Du som är vårdnadshavare är välkommen att delta i undervisningen. Hör av dig i förväg till barnets lärare som då också kan planera för din medverkan under dagen. Gamla elever Våra tidigare elever är välkomna att besöka personalen på skolan. Om de vill komma och hälsa på, behöver de ta kontakt med en pedagog på skolan som kan ta emot dem. Betyg Från och med höstterminen i årskurs 6 får du omdömen i form av betyg. Betygen är en samlad bedömning av dina betyg och förmågor. Bibliotek I skolans bibliotek kan du som elev låna böcker och söka information på Internet. Vi har en bibliotekarie på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan. I biblioteket ska det alltid vara tyst och lugnt, så att de som vill läsa kan göra det i lugn och ro. Borttappade saker När vi hittar något kvarglömt så lämnar vi det till vaktmästaren. Om du hittar eller saknar något kontaktar du vaktmästaren eller på skolans expedition. Datorer Som elev på skolan har du tillgång till IT-stöd i ditt arbete. Skolan utökar kontinuerligt antalet datorer och Ipads för att det idag är viktigt i undervisningen. Smartboard finns i varje klassrum. Skolan har även beställt inläsningstjänst.

5 Sida 3 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Elevhälsoteam Rektorsområdet har ett elevhälsoteam, som arbetar med elevärenden i hela rektorsområdet. Teamet träffas varje vecka för att utreda och kartlägga elevers behov av stöd och planera insatser som är nödvändiga. Teamet består av rektor, som är ansvarig för skolornas elevhälsoarbete, samt biträdande rektorer, skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och skolpsykolog. Teamet arbetar även förebyggande och stödjer lärare/pedagoger i det dagliga arbetet. Elevråd och klassråd Eleverna har inflytande på flera sätt, i undervisningen, i fritidshemsverksamheten, i matrådet mm. I elevrådet har eleverna möjlighet att diskutera skolövergripande frågor, som behöver diskuteras med skolledningen. Varje klass väljer sin ombud till elevråden och om du som elev vill vara med och påverka kan du försöka bli vald till klassens representant. Klassen har klassråd varje vecka där frågor som rör klassen diskuteras och behandlas. Elevens val Elevens val ger eleverna möjlighet att fördjupa och förstärka kunskaperna i både teoretiska och estetiska ämnen. Skolan har en inriktning på Utepedagogik där både teoretiska kunskaper och praktiska övningar breddar och fördjupar förståelsen. Vi kombinerar ofta den utepedagogiska undervisningen med friluftsliv där både lärare och fritidspedagoger samarbetar. Fotografera och filma Det är enkelt att fota och filma med mobilen. Samtidigt är det många som inte vill eller får bli filmade eller fotograferade på grund av risken för att bilderna sprids på fel sätt eller används i kränkande syfte. Fotografering och filmvisning är en viktig del av undervisningen och görs under ledning av lärare eller fritidspedagog. Vi uppmanar alla vårdnadshavare att generellt vara restriktiva med att filma eller fotografera i skolan, speciellt om materialet kommer att spridas via sociala medier. Frånvaroanmälan Om du som elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan, ska dina vårdnadshavare meddela detta till skolan, via skolwebben eller telefon före klockan Du som är elev kan inte sjukanmäla dig själv. Björngårdsskolan Storkyrkoskolan Följa uppmaningar Det är lärare, pedagoger och andra vuxna som leder verksamheten för eleverna. Du som elev ska därför lyssna på och följa deras uppmaningar oavsett om det är dina egna lärare/pedagoger eller annan personal på skolan. Om du tycker att du blivit orättvist eller fel behandlad och känner att du inte kan tala med den det gällde, kan du kontakta sin mentor eller någon i skolledningen eller elevhälsoteamet.

6 Sida 4 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Försäkring Olycksfall Alla elever har en olycksfallsförsäkring i S:t Eriks Försäkring. Vid eventuell skada kan vårdnadshavare hämta en blankett från skolans expedition eller från skolans hemsida. Tänk också på att alltid göra en anmälan till ert försäkringsbolag med tanke på eventuella framtida men, även om ni inte har några ersättningsanspråk för tillfället. Stöld Skolan har ingen försäkring som täcker stöld eller skada på personlig egendom, så om någon personlig sak blir stulen eller förstörd, kan du bara få ersättning från ett eget försäkringsbolag. Skolan har heller ingen möjlighet att ersätta stulna eller förstörda personliga saker. Förväntansdokument I rektorsområdet har vi tagit fram ett dokument för elever, vårdnadshavare och personal. Detta dokument uttrycker förväntningar utifrån skolans värdegrund och delas ut vid skolstart för underskrift av vårdnadshavare. Under höstterminen skall skolans personal och elever revidera regler och konsekvenser. Föräldrainflytande Vi vill att vårdnadshavare skall ha möjlighet till dialog och inflytande i skolan. Därför har vi ett Skolråd som möts kontinuerligt. Läsåret inleds med ett föräldramöte för alla föräldrar. Vi vill utveckla skolans föräldraråd så att det passar föräldrars behov bättre än hittills. I Skolrådet möts representanter från Föräldraföreningens styrgrupp och skolans ledning för dialog om inflytande och övergripande frågor i skolan. Protokollet finns i Stockholms skolwebb som alla vårdnadshavare har tillgång till. Skolrådet för Storkyrkoskolan träffas 28/8, 30/9, 2/12, 29/1, 10/3,11/5 kl Skolrådet för Björngårdsskolan träffas 28/9, 6/11, 1/12, 3/2, 16/3, 12/5 kl Godis, tuggummi och läsk Som en del av skolans hälsostrategi tillåter vi inte godis, tuggummi eller läsk i skolan eller vid utflykter. Hemsidan Skolans hemsida följer den mall som Stockholms stad har beslutat och är vårt skyltfönster. Där kan man hitta information om till exempel läsårsdata, planerade och genomförda aktiviteter. Man hittar även blanketter där. Adress

7 Sida 5 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Hissar Hissarna på Björngårdsskolan är till för dem som har svårt att gå i trappor och när vi behöver flytta stora och tunga föremål eller städvagnar. Om du som elev har skadat dig eller av någon annan anledning behöver använda hissen under en tid, kan du få tillåtelse av mentor. Hjul inomhus Du får inte åka skateboard, inlines, sparkcykel eller liknande på skolans område, eftersom det då är lätt att det händer olyckor. Idrottsdagar Som en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ingår idrottsdagar. Vid dessa tillfällen är det mycket viktigt att du deltar aktivt, eftersom ett aktivt deltagande är betydligt viktigare än bra resultat. Information och kontakt Information till elever och vårdnadshavare ges i Stockholms skolwebb där alla vårdnadshavare även har tillgång till information om barnets närvaro, resultat och mycket annat som man som vårdnadshavare är intresserad av. Två gånger per månad informerar skolledningen i Skolwebben. Stockholms stad har övergripande information på stadens hemsida där det även går att hitta skolans resultat. All personal samlas varje morgon vid tavelmöten, effektiva korta möten där arbetslagen ståendeunder en kort stund informerar varandra och samråder om upplägg, frånvaro mm inför dagen. Övrig information till personal i skolan sprids skriftligt. Kalendarium Rektorsområdet har ett kalendarium där olika aktiviteter/ledigheter mm framgår. På hemsidan, i Skolwebben och i veckobreven finns de uppgifter som är viktiga för dig som elev och vårdnadshavare. Kommunikation Det är viktigt med en öppen och tydlig kommunikation mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. För att vi ska kunna lösa eventuella problem och konflikter uppmanar vi vårdnadshavare och elever - och försöker själva leva upp till att alltid först kontakta den som frågan berör. Om man som förälder är missnöjd med hur en pedagog eller annan personal på skolan bemött ens barn eller har andra synpunkter på verksamheten, är det oftast bäst att prata direkt med den vuxna på skolan. Kanske handlar det om ett missförstånd, som man enklast reder ut genom att prata i lugn och ro. Samma förhållningssätt försöker vi lära eleverna, att inte gå omvägar, utan att prata med den eller dem det gäller. Om man känner att man inte fått det gensvar man önskat, att man inte lyckats lösa problemen med den vuxne på skolan, är man alltid välkommen att gå vidare och kontakta arbetslagsledaren, skolledningen eller andra som berörs. Det är bra att veta att de mejl som skickas till skolan är offentliga handlingar som diarieförs och kan begäras ut av media eller andra. Vi hoppas också att ni vårdnadshavare hör av er om ni är speciellt nöjda med något då vet vi att vi ska fortsätta arbeta på det sättet även i fortsättningen.

8 Sida 6 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Kopiering Om du behöver kopiera något för ditt skolarbete, vänder du dig till din undervisande lärare eller pedagog. Kostnader I Stockholms stad vet vi att den svenska skolan, enligt lag, ska vara avgiftsfri och i skolan följer vi förstås skollagen och kommunens direktiv. Det innebär att vi inte ordnar skidresor, klassresor eller annat där du som elev eller förälder får betala kostnaden. Enligt samma lag framgår också att det får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven. Detta kan vara enstaka utflyktsmatsäckar, dryck mm. Vi vädjar även till alla vårdnadshavare att vid eventuella insamlingar till personal ha ett maxbelopp på 20 kr. Det är heller inte tillåtet för skolan att samla in pengar från föräldrar för att på så sätt bygga upp en klasskassa. Ledighetsansökan Alla skolbarn har enligt lag rätt till 178 dagars skola per läsår. Den rätten värnar vi som arbetar i skolan. Det är vårt uppdrag. Därför beviljar vi inte ledighet för semestrar under skoltid. Om du på grund av särskilda skäl behöver vara ledig under terminen måste du alltid ansöka om ledighet. Ledighetsansökan kan du få på expeditionen eller på skolans hemsida. Den skall alltid skrivas under av båda vårdnadshavarna. Observera att vi inte beviljar ledigheter under tiden då nationella prov görs. Läromedel När du går i skolan får du låna det läromedel du behöver för din undervisning. Lånade läromedel, till exempel läseböcker, ska återlämnas i gott skick vid läsårets slut. Om du tappar bort eller förstör ett lånat läromedel får du eller dina föräldrar ersätta det. Läsårstider Läsåret för eleverna startar den 19 augusti 2015 och slutar den 18 december. Under höstterminen har eleverna höstlov vecka 44 (26-30 oktober). Vårterminen startar för eleverna den 8 januari 2016 (7/1 är en studiedag för personalen) och slutar den 9 juni. Eleverna har sportlov v9 ( 29/2-4/3), påsklov v 13 (29/3-1/4). Den 24 mars slutar eleverna efter lunch som kompensation för Öppet Hus. Vid Kristi Himmelsfärd är det lovdag på fredagen den 6 maj samt en studiedag på måndagen den 9 maj. K Läxpolicy Rektorsområdet har en gemensam läxpolicy, för att tydliggöra syftet med läxor. Ett av målen i LGR 11, under elevens ansvar och inflytande lyder: "Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier" Syfte med läxor befästa och fördjupa kunskaper en del i att lära eleven att ta ansvar möjlighet för föräldrar att vara delaktiga och stödja sitt barns skolarbete Information om läxor

9 Sida 7 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Läxor skall vara förberedda i skolan och hänga ihop med den övriga undervisningen. Som ett stöd ges information om läxa via veckobrev/skolwebb Skolans fritidshem erbjuder läxhjälp där både fritidshemspersonal och lärare ger stöd och Mat Många elever och vuxna njuter av den goda maten i skolan. Vi eftersträvar hög andel ekologiska råvaror i tillagningen. Som vårdnadshavare kan man vara säker på att barnet får vällagad, god och näringsrik mat. Varje dag serveras även ett vegetariskt lunchalternativ samt mellanmål för de som är inskrivna i skolans fritidshemsverksamhet. Mentor och mentorsgrupp Som elev på skolan har du en personlig mentor. Du träffar din mentorsgrupp och mentor varje vecka. I klassen finns det flera mindre mentorsgrupper. Detta är ett led i skolans främjande arbete för en trygg skola. Viktiga uppgifter som din mentor har är att: leda din grupp varje vecka leda samtal och övningar som stärker gemenskap och samarbete i skolan följa upp elevers frånvaro och samtala med vårdnadshavare om detta samarbeta med dina övriga lärare Mobbning och kränkningar Skolan arbetar mot mobbning och kränkningar på flera olika sätt. Förebyggande värdegrundsarbete, rastverksamhet, faddrar och mentor är viktigt i detta arbete. Trygghetsgruppen bestående av pedagoger, annan personal och skolsköterska har en viktig uppgift på skolan. Vid misstanke om eller upptäckt av mobbning arbetar trygghetsgruppen enligt följande steg: 1. Information insamlas 2. Enskilda samtal 3. Uppföljningssamtal Andra viktiga delar i arbetet mot mobbning och kränkningar är beskrivet i likabehandlingsplanen, som bland annat beskriver hur vi på skolan arbetar långsiktigt med att förebygga, Vårt arbete bygger på att vi gjort en kartläggning på skolan där eleverna varit delaktiga. I detta arbete är det betydelsefullt för resultatet att vi har en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårt dagliga värdegrundsarbete, den återkommande mentorstiden samt rastaktiviteter och tillsyn på rasterna av flera vuxna är andra viktiga delar. Den senaste likabehandlingsplanen hittar du på hemsidan. Morgon- och kvällsomsorg På plan ett hittar du skolans morgonomsorg. Vi samordnar omsorgen på fritidshemmen varje morgon och kväll, samt vid lov och studiedagar då det inte är så många barn i verksamheten som vanligt. Det är dock viktigt att vi får tillförlitliga uppgifter om planerad närvaro. Eleverna börjar i skolan fyra dagar i veckan. Tisdagar börjar alla elever på Storkyrkoskolan kl och på torsdagar börjar eleverna på Björngårdsskolan klockan Dessa morgnar träffas all personal på skolan för gemensam planering och information mellan och men på fritidshemmet finns det alltid någon pedagog som tar emot barnen. För de elever som har modersmålsundervisning kan det bli aktuellt att schemalägga denna en sådan morgontid.

10 Sida 8 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Omhändertagna saker Ibland har elever med sig saker som stör undervisningen eller på annat sätt bryter mot skolans regler. Om en elev, trots en uppmaning, inte stoppar undan de här föremålen kan lärare eller rektor på skolan omhänderta dem. Det vanliga är att man får tillbaka dem efter skoldagens slut. Pedagogernas arbetsrum På skolan finns det särskilda arbetsrum för lärare/pedagoger. I arbetsrummet sitter de ofta och förbereder sina lektioner och behöver därför lugn och ro. Ibland är det viktigt att inga elever kommer in i arbetsrummet, till exempel när det pågår känsliga samtal mellan pedagoger. Om något är viktigt, knacka på dörren och vänta på att någon öppnar. Raster Vi är alltid ute på rasterna. Den friska luften behöver man för att orka med skolarbetet. På rasten ordnas aktiviteter av fritidshemmets personal och annan personal, med gula västar, har tillsyn över eleverna på gården. Restaurangen Restaurangerna har fått namn av skolans elever. På Björngårdsskolan heter restaurangen Silverskeden och på Storkyrkoskolan heter den Munken Vi är stolta över skolans fina restaurang, och över den goda mat som serveras där. Eftersom vi är många som äter samtidigt är det viktigt att du äter på rätt tid och att varje klass har fem tysta minuter under måltiden. Därför finns det ett schema för när alla klasser skall äta. Efter maten ser elever till att bordet som de åt vid är avtorkat och att inget skräp ligger kvar. På så sätt blir det trivsamt för alla att äta i restaurangen. Gäster Besökare till skolan är välkomna att äta i restaurangen. Priset är 50 kr per måltid och betalas på expeditionen. Du som är vårdnadshavare och besöker dina barn under större delen av skoldagen, behöver inte betala något - vi vill gärna bjuda dig på maten när du är med och engagerar dig i skolan. Misskötsel Om du uppför dig illa i matsalen kan det resultera i att du inte längre är välkommen att äta tillsammans med din grupp, utan får äta på annan tid tillsammans med någon vuxen. Sena ankomster Du som vårdnadshavare har en viktig uppgift i att hjälpa ditt barn att komma i tid till skolan på morgonen. En försenad elev, som kommer in i klassrummet när undervisningen har börjat, bidrar till att andra elever i gruppen tappar fokus på det som undervisningen handlar om. Det är också en dålig start på dagen för den elev som är försenad. När läraren påbörjat lektionen är det eleverna i fokus och det finns inte tid för samtal med vårdnadshavare.

11 Sida 9 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Skadegörelse En elev som förstör något, klottrar eller på annat sätt smutsar ner på skolan får själv vara med och återställa det som gått sönder eller göra rent efter sig. Skolkurator Rektorsområdets kurator Caroline Heilborn, arbetar på båda skolorna och tjänstgör onsdagar-fredagar. Kuratorns uppdrag är att arbeta med sociala frågor på skolan, att finnas till hands för både enskilda elever men också att arbeta med elevgrupper som behöver stöd. Kuratorn är den i elevhälsoteamet som gör psykosociala bedömningar som stöd för rektors och biträdande rektors beslut. Caroline nås via e-post på adress Skolpsykolog Rektorsområdet har en skolpsykolog som heter Catarina Furmark. Skolpsykologen ingår i elevhälsoteamet och bidrar där med bedömningsunderlag utifrån ett psykologiskt perspektiv samt kunskaper från forskningsområdet. Skolpsykologen möter elever efter beslut i elevhälsoteamet men har ingen behandlande funktion. När sådana insatser behövs kan vi vara behjälpliga med kontakt till BUP. Catarina nås på Skolsköterska Skolsköterskan på skolan heter Ulla Kjellkvist. Hon är till för alla elever och hjälper till med allt som har med kropp och hälsa att göra. Tre timmar varje vecka finns även skolläkaren Barbro Fogström på våra skolor. Om du vill träffa Ulla, så kan du knacka på hennes dörr och boka en tid, men du kan också ringa eller skicka ett e- brev. Hon är normalt på skolan Skolsköterskans telefonnummer är Skolsköterskans e-postadress är Specialpedagoger I rektorsområdet finns två specialpedagoger, som arbetar med att på olika sätt stödja lärare, pedagoger och elever som behöver extra stöd. De träffar arbetslagets lärare/pedagoger varje månad, gör klassrumsobservationer och, vid behov, pedagogiska utredningar/kartläggningar av läs- och skrivförmågan. Årskurserna 1-6 på Björngårdsskolan: Lena Boethius Årskurserna F-6 på Storkyrkoskolan och förskoleklasserna på Björngårdsskolan: Ulla-Karin Cederfeldt-Olovsson Om du vill komma i kontakt med dem så är det lättast att skicka ett e-brev Ulla-Karins adress är Lenas adress är Städning Efter sista lektionen på dagen sätter vi upp alla stolar på bänkarna så att våra lokalvårdare kan städa. Vi hjälps åt att hålla ordning och för varje rum på skolan finns det någon ansvarig. Det ingår inte i lokalvårdarnas uppdrag att plocka skräp från golv, hyllor eller bänkar. För att ha en trevlig skolmiljö och underlätta städningen vill vi också att alla skor och kläder förvaras på sin rätta plats, skohyllor och hängare. Du kan som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att se till att det är ordning i ditt barns förvaringsytor i hallen.

12 Sida 10 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor När du har ätit färdigt i matsalen plockar du förstås med dig tallrik, glas och bestick och allt ditt skräp, men torkar också av bordet innan du lämnar det till nästa matgäst. Den som medvetet smutsar ner får förstås göra rent efter sig. Störande beteende/arbetsro För att kunna nå sina mål och prestera goda resultat, har alla elever rätt till arbetsro. Elever som medvetet stör lektionerna och därmed inte visar respekt för pedagoger eller kamrater kan få lämna lektionen. I skolans Åtgärdstrappa och Likabehandlingsplan finns det mer information om detta. Om något sådant sker, kontaktar alltid den undervisande pedagogen vårdnadshavare efter lektionstillfället och berättar vad som hänt. När du som elev är på friluftsdagar, idrottsturneringar, på tunnelbanan eller studiebesök, är du en representant för skolan och som du uppför dig kommer omgivningen att uppfatta skolan. Elever som uppför sig illa vid ett sådant tillfälle kan få stanna hemma i skolan nästa gång klassen skall iväg på liknande utflykter och då meddelas förstås vårdnadshavare. Telefoner Låna telefon för att ringa Om du behöver låna en telefon för att ringa så vänd dig till någon vuxen. Telefonerna på skolan är till för att ringa om sådant som har med undervisningen att göra, eller om en elev behöver nå sina vårdnadshavare i ett viktigt ärende. Mobiltelefoner Du får ha med dig en mobiltelefon till skolan, men under lektionerna och på fritidshemmet ska mobiltelefonen alltid vara avstängd (alltså inte bara satt på tyst läge) om inte läraren/pedagogen planerat att den kan användas i undervisningen. Om mobiltelefonen behöver vara påslagen för att du väntar ett mycket viktigt samtal, måste du först meddela din lärare/pedagog. I klasserna och på fritidshemmet har man organiserat ett mobildagis, som innebär att man lämnar in telefonen på morgonen och får tillbaka den när skoldagen är slut. Utepedagogik Ett återkommande inslag i den pedagogiska verksamheten är undervisning utomhus. Vid dessa tillfällen omsätts teoretiska studier till praktisk tillämpning, experiment och ökad begreppsförståelse. När du är ute tillsammans med lärare/pedagoger är det mycket viktigt att du är uppmärksam och följder deras uppmaningar. Då det ibland kan vara stora grupper som är ute tillsammans är det viktigt att alla tar sitt eget ansvar. Detta genom att till exempel gå på rätt sida av vägen, inte springa rakt ut i gatan, vänta på grön gubbe, inte springa och jaga och knuffa varandra. Om en elev inte sköter sig kommer vi att kontakta vårdnadshavare och eventuellt får den eleven inte följa med på kommande uteaktiviteter. Utvecklingssamtal Vi startar i höst med elevledda utvecklingssamtal i alla klasser. Det innebär att eleven själv leder sitt samtal enligt en mall. Innan samtalet förbereder lärare och elev vad samtalet skall handla om och hur det ska läggas upp. Veckobrev Varje vårdnadshavare får veckobrev i Skolwebben. Det är viktig information om elevens arbete i skolan och planering inför kommande vecka.

13 Sida 11 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Vilrum På skolan finns ett vilrum där du kan ta igen dig en stund om du känner dig sjuk. Du hittar rummet bredvid skolsköterskans rum. Dörren är låst, så om du vill komma in där, be skolsköterskan, din mentor eller undervisande lärare/pedagog om hjälp. Om någon är sjuk har de förstås företräde till vilrummet till dess att vårdnadshavare kommer. Våld, hot och kränkningar Alla har rätt att känna sig helt trygga på skolan och därför accepteras inte någon typ av våld eller kränkningar. För många av de mindre barnen på skolan, men även för andra (till och med vuxna) är det inte så lätt att veta om ett bråk är på lek eller allvar. Det bråk, som du och din kompis tycker är på skoj, kan av andra uppfattas som något mycket hotfullt och otrevligt. Det är alltså inte okej med knuffar, slag eller brottningsmatcher, även om de inblandade inte är arga på varandra. Om någon elev blir utsatt på skolan är det alltid skolans personal som pratar med eleverna. Skolans personal är ansvarig och utbildad för detta. Vi tillåter inte att någon vårdnadshavare kommer till skolan och har samtal med elever som inte har sina egna vårdnadshavare med vid samtalet. Kränkande symboler Enligt lagen om hets mot folkgrupp (SFS 1962:700, 2 avd., 16 kap., 8 ) accepterar vi inte märken eller symboler med rasistisk ton, eller som på andra sätt kan upplevas som kränkande. Värdesaker Skolan har ingen möjlighet att ersätta stulna eller förstörda personliga saker. Av den anledningen uppmanar vi alla att vara försiktiga med vilka saker man tar med sig till skolan samt att ha god uppsikt över de saker som man har med sig. Var speciellt försiktig på idrotten, lämna aldrig saker du är rädd om i omklädningsrummen, eftersom de inte är låsta under lektionerna. Ytterkläder När man kommer in i skolans arbetsenheter vill vi att man ska känna att man är inomhus. Därför har vi inte ytterkläder på oss. Kepsar, mössor och huvor Kepsar och mössor är ytterkläder och därför har vi dem inte på oss inomhus. Ett annat skäl till varför vi inte har kepsar eller uppdragna luvor är för att det döljer ansiktet. Så, kepsar och mössor får du ha på din plats i kapprummet eller i din skolväska. Ytterskor I skolans klassrum och fritidshem har vi inte ytterskor på oss. Vi rekommenderar att du som är elev på skolan har på dig inneskor, speciellt i trä- och metallslöjden och i restaurangen. Ställ dina ytterskor på anvisad plats. Vid en eventuell brand eller rökutveckling, är risken annars stor att någon snubblar på alla skor på golvet när det är bråttom ut. Vi vädjar till vårdnadshavare att respektera skolans skofria zoner. Kvarglömda kläder förvaras under en tid. Vaktmästaren kan vara behjälplig om du söker något.

14 Sida 12 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor Telefonlista läsåret ÖVERGRIPANDE Britt-Marie Sjöberg, rektor Lena Rydén, intendent Susanna Tunberg, skolassistent Catarina Furmark, skolpsykolog Caroline Heilborn, kurator Ulla Kjellqvist, skolsköterska BJÖRNGÅRDSSKOLAN Anna Gustafsson, bitr rektor Per Hansson, bitr rektor Lena Boethius, specped Ulla-Karin Cederfeldt Olovsson, specped fklass Hans Nykvist, vaktmästare Expedition Personalrum Maria Flygare, arbetslagsledare AL Marita Andreasson, arbetslagsledare AL Anna Johnsson, arbetslagsledare AL Lillemor Nylén, arbetslagsledare AL Arbetsrum idrott- och TM-slöjd Idrottssal Förskoleklass Fritids åk 2 Ängen , Fritids åk 3 Gläntan Fritids åk 1 Skogsbrynet , Fritidsklubben Husmor Anne, köket Sjukanmälan STORKYRKOSKOLAN Lena Davidson, bitr. rektor Ulla-Karin Cederfeldt Olovsson, specped Samir Kellan, vaktmästare Expedition Eva Bergström Karlsson, arbetslagsledare Personalrum Förskoleklass Fritids åk Husmor Annie, köket Sjukanmälan

15 Sida 13 av 12 Britt-Marie Sjöberg, rektor

Björngårdsskolans och Storkyrkoskolans elev- och föräldrainformation läsåret Britt-Marie Sjöberg, rektor

Björngårdsskolans och Storkyrkoskolans elev- och föräldrainformation läsåret Britt-Marie Sjöberg, rektor A till Ö Björngårdsskolans och Storkyrkoskolans elev- och föräldrainformation läsåret 2013-2014 Britt-Marie Sjöberg, rektor 2013-08-20 Innehållsförteckning Introduktion... 2 Allergier och specialkost...

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Bromstensskolan. Information A till Ö. Läsåret 2015/2016

Bromstensskolan. Information A till Ö. Läsåret 2015/2016 Bromstensskolan Information A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Allergier och specialkost... 4 Arbetsmaterial... 4 Besök i skolan... 4 Betyg... 5

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

KOSTNADER INTRODUKTION... 3 LEDIGHETSANSÖKAN ALLERGIER OCH SPECIALKOST... 4 ANSVARSLÄRARE... 4 LÄGERSKOLA ARBETSMATERIAL...

KOSTNADER INTRODUKTION... 3 LEDIGHETSANSÖKAN ALLERGIER OCH SPECIALKOST... 4 ANSVARSLÄRARE... 4 LÄGERSKOLA ARBETSMATERIAL... 2016-09-08 1 INTRODUKTION... 3 ALLERGIER OCH SPECIALKOST... 4 ANSVARSLÄRARE... 4 ARBETSMATERIAL... 4 BESÖK TILL SKOLAN... 4 BETYG... 5 BILPARKERING... 5 BORTTAPPADE SAKER... 5 CYKLAR... 5 DATORER... 6

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Studiero och trygghet

Studiero och trygghet Per Hansson 2012-11-05 A 1 (7) Studiero och trygghet Introduktion Det här dokumentet beskriver hur vi på Bromstensskolan arbetar för att skapa studiero och trygghet, så att eleverna och pedagogerna kan

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Innehållsförteckning

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Innehållsförteckning Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 5 Bilparkering... 6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Information A till Ö Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Introduktion s 4 Allergier och specialkost s 5 Ansvarsfördelning Arbetsmaterial Avstämningsinstrument Besök i skolan Bilparkering Borttappade

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Fyren EkAlmens. Information A till Ö

Fyren EkAlmens. Information A till Ö Fyren EkAlmens Information A till Ö Läsåret 2012/2013 VAD ÄR DET HÄR FÖR INFORMATION? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BJÖRNGÅRDSSKOLAN. Föräldraluntan Maria Prästgårdsgata 9, Stockholm Telefon

VÄLKOMMEN TILL BJÖRNGÅRDSSKOLAN. Föräldraluntan Maria Prästgårdsgata 9, Stockholm Telefon 2012-11-13 VÄLKOMMEN TILL BJÖRNGÅRDSSKOLAN Föräldraluntan 2012-2013 Maria Prästgårdsgata 9, 118 52 Stockholm Telefon 508 434 00 bjorngardsskolan@stockholm.se www.bjorngardsskolan.se 2012-11-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2016/17 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2016/17 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan 2015 Strategi Plan/program Riktlinjer Regler och instruktioner Innehåll Sid Nuläge 4 Kartläggning 4 Mål 5 Ny plan 5 Främja,

Läs mer

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Från A till Ö Adress Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn Linus Sköld, rektor 0929-172 47, 070-617 72 47 Anna-Karin Sandström, biträdande rektor

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 150616 Likabehandlingsplan. Väse skola och fritidshem läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 150616 Likabehandlingsplan. Väse skola och fritidshem läsåret 15/16 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 150616 Likabehandlingsplan Väse skola och fritidshem läsåret 15/16 En skola och ett fritidshem att vara stolt över, nära dig Ledstjärnor Till oss på Väse

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola " En skola som satsar på bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete" Högoms skola ligger 2 km västerut från Sundvalls centrum. Skolan ligger

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem År 2015 INNEHÅLL VISION s.1 MÅL s.1 LIKABEHANDLINGSPLAN s.2 VAD ÄR DISKRIMINERING? s.2 VAD ÄR EN KRÄNKANDE BEHANDLING? s.2 LIKABEHANDLINGSPLANEN

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Förskoleklass Skola Fritidshem Ansvariga för planen: Biträdande rektor Trygghetsteam UTVÄRDERING OCH DELAKTIGHET Elevernas delaktighet och utvärdering: Eleverna

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer