Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap."

Transkript

1 Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vad är kunskap och sanning, och hur vet vi det? Sverker Johansson Vad kallar vi kunskap och sanning i vardagen? Vardagskunskap Kunskap som funkar Bygger på praktisk beprövad erfarenhet Ingen medveten systematisk analys Situationsbunden, ej generaliserbar Individuell kunskap Är vardagskunskapen sanning? Strävansmål: Kunskap som: går att använda i nya sammanhang går att bygga vidare på inte är situationsbunden, samma överallt inte är individbunden, samma för alla är SANN? är PÅLITLIG! Att sträva mot sådan kunskap är det vi kallar vetenskap. Vetenskap tre typer Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik 1

2 Vanlig vetenskap Handlar om världen omkring oss Fortfarande kunskap som funkar Empirisk grund, d.v.s. erfarenhetsbaserad Systematisk analys Systematiskt teoribygge Systematisk felsökning Målsättning: Generalitet Målsättning: Objektivitet / Intersubjektivitet Gör ej anspråk på att nå absolut sanning, men inte heller total relativism Vill upptäcka hur världen fungerar Matematik & logik Handlar inte direkt om världen omkring oss Absolut sanning på sätt och vis, och bara i en mycket begränsad betydelse Upptäckt? Eller uppfinning? Olöst fråga. Hermeneutik Handlar om människors tankar och känslor Tolkande metod Söker mening snarare än kunskap Ej generaliserbar Ej objektiv Ej anspråk på att ge sanning Vetenskap tre typer Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermenutik kommer ur tre filosofiska huvudspår Empirism Rationalism Romantik } redan de gamla grekerna } 1800-tal Filosofins historia från 400 f.kr. domineras av kampen mellan empirism och rationalism, mellan Aristoteles och Platon 2

3 Matematik & logik Platon (ca f.kr) Upptäckt? Eller uppfinning? eller I vilken mening finns matematiska begrepp? Fanns begreppen innan någon tänkte på dem? (och var fanns de i så fall?) Två världar: En högre verklighet idévärlden, åtkomlig bara genom förnuftet. En lägre verklighet sinnevärlden, åtkomlig för våra sinne. Sinnevärlden, vår vanliga verklighet, en blek och ofullkomlig återspegling av idévärldens abstrakta perfektion Grottliknelsen Matematikens begrepp lever i idévärlden, och upptäcks där med förnuftet Den klassiska bilden av matematiken: Axiom (självklart grundantagande) Deduktion (logisk slutledning) Matematisk sanning Axiom kan vara fel! Ett av de axiom vi har haft sedan de gamla grekerna har visat sig inte stämma i verkligheten: Parallellaxiomet är intuitivt självklart men inte sant! Men hur sanna är de här matematiska sanningarna? Om axiomen är sanna så är matten sann! Men hur sanna är axiomen? Intuitivt självklara men kan vi lita på intuitionen? Om vi inte kan lita på axiomen, så kan vi inte lita på att matematiken är sann i någon strikt mening. Vi når inte Sanning genom Platon 3

4 Aristoteles (ca f.kr) Kan vi lita på våra sinnen? Två världar, på sätt och vis: Vår vanliga värld, som vi får kunskap om genom våra sinnen Idévärld, med arters och kategoriers inneboende väsen essenser. Når vi kunskap om genom generaliseringar från sinneserfarenheten, induktiv logik Omvänd ordning mot Platon Sinnesintryck kunskapens grund, men... Synvillor, hallucinationer, hägringar, fantomsmärtor Även normala sinnesintryck kraftigt bearbetade innan de når vårt medvetande. Är dina sinnesintryck samma som mina? Kan vi veta det? Drömmar? Matrix? Även om sinnena vore pålitliga Kan vi lita på induktiv logik? Solen gick upp igår Solen gick upp i förrgår Solen har gått upp varje morgon de senaste 40 åren Alltså går solen upp varje morgon alltid. Kan vi därmed vara säkra på att solen går upp imorgon? Nej! Gårdagen bevisar ingenting om morgondagen. Induktionen ger kunskap som funkar rent praktiskt kan vi lita på solen men ger inte absolut Sanning. Vad kan vi veta säkert: Cogito, ergo sum! Jag tänker, alltså finns jag Tillskrivs ofta Descartes ( ) Idén dock mycket äldre, redan hos Augustinus ( ) Är något sant, så är detta sant. Men vad är det som finns om jag finns? Och hur kommer vi vidare? 4

5 Mera Descartes: Gud bedragaren Det slutgiltiga motbeviset mot alla sanningar (utom Cogito ergo sum): Antag att det finns en allsmäktig ond gud Denna lögnernas furste vill vilseleda oss Som allsmäktig kan han lura i oss vad som helst Det finns inget sätt att bevisa att han inte finns Alltså är ingen kunskap fullständigt pålitlig (utom existensen av ett jag som kan luras i saker). Ännu mera Descartes: Dualism Motsatsparet empirism rationalism har varit den röda tråden hittills Från Descartes och framåt är filosofin fylld med fler motsatspar Kulmen hos Hegel ( ) som upphöjde motsatsparen till kärnan i sin logik: Tes + Antites Syntes Och därmed har vi kommit in på det tredje huvudspåret, romantiken Mer motsatspar Materialism idealism Kropp Materia Mekanisk determinism Själ Ande Fri vilja Skilj på ismer på olika nivåer: Ontologiskt vad som egentligen finns Epistemologiskt vad kunskap är Metodologiskt hur forskning praktiskt bedrivs Materialism (anden finns ej) Positivism Idealism (materia ingen egen existens) Romantik Metodologisk materialism huvudregeln inom dagens vetenskap men detta säger ingenting om det ontologiska! 5

6 Materialism idealism Fakta, lagar, generalisering Objektivitet, prövbarhet Oerhört framgångsrik metod för kunskap som funkar Kan bli ett själlöst staplande av fakta Metodologiskt Reduktionism Styrkor Svagheter Holism Mening Subjektivitet Kommer åt frågor som ej kan angripas på andra sätt Kan bli löst tyckande och rent flum Hur kommer vi vidare? Varken Platon eller Aristoteles eller romantiken leder oss till Sanningen med stort S. Hur gör vi det bästa möjliga av en värld där Sanning möjligen kan vara strävansmål, inte uppnåendemål? Om vi nu inte finner Sanningen, hur kan vi få pålitlig kunskap som funkar? Favorit i repris: Strävansmål: Kunskap som: går att använda i nya sammanhang går att bygga vidare på inte är situationsbunden, samma överallt inte är individbunden, samma för alla är SANN? är PÅLITLIG! Att sträva mot sådan kunskap är det vi kallar vetenskap men hur? Vardagskunskap, igen Kunskap som funkar Bygger på praktisk beprövad erfarenhet Ingen medveten systematisk analys Situationsbunden, ej generaliserbar Individuell kunskap Hur kringgår vi vardagskunskapens alla svagheter, och bygger något bättre? 6

7 Kartan kontra verkligheten: Modellbygge Mycket av vårt tänkande handlar om modeller av världen omkring oss. Att nå kunskap är i praktiken att ha byggt en fungerande modell, en karta som funkar att navigera efter. En karta ska vara lagom sann Vardagskunskapens kartor Ofta omedvetna Ofta små osammanhängande fragment Ofta motsägelser i skarvarna Sällan testade längs ovanliga vägar Aldrig systematiskt genomprövade Från vardagskartor till vetenskaplig atlas Tänk igenom medvetet Bygg ihop fragmenten Rensa ut alla motsägelser Dra ut alla konsekvenser Pröva, pröva, pröva, pröva Vad är en teori? En teori i vetenskapliga sammanhang är något helt annat än i vardagen. Vardagsspråkets teori är ju närmast motsatsen till vetande, bara löst prat Vetenskapens teori är tvärtom en stor, väl beprövad och sammanhängande modell för en rejäl bit av verkligheten. Att något kallas teori är ett svaghetstecken i vardagen men ett styrketecken i vetenskapen! 7

8 Pröva, pröva, pröva, pröva 1. Hitta på ett förslag till modell en hypotes 2. Använd modellen till att göra förutsägelser hur säger modellen att verkligheten ska se ut där vi inte har kollat än? 3. Kolla om förutsägelserna stämmer: a) Förutsägelsen stämde: Bra! Gå tillbaka till steg 2, och pröva med en ny förutsägelse. Fortsätt så. b) Stämde inte: Synd! Hypotesen kan inte vara sann. Gå tillbaka till steg 1 och hitta på något nytt. Kunskap måste vara prövbar Går det inte att göra förutsägelser som kan prövas, så finns det inget sätt att sålla agnarna från vetet, inget sätt att veta om modellen är bra. En bra förutsägelse är konkret, specifik, och överraskande Förutsägelser som måste slå in är värdelösa. Var misstänksam mot modeller som har inbyggda bortförklaringar. Om något presenteras som kunskap, försök se hur kunskapen kan prövas. Var misstänksam om du inte kommer på något sätt. Det är alltid relevant att fråga Hur vet vi det? Svaret skall handla om hur kunskapen prövats! Situation och individ Vardagskunskapen var ju: Situationsbunden, ej generaliserbar Individuell kunskap Detta kommer vi runt om vi bygger och prövar modeller rätt: Så generella och allmängiltiga modeller som möjligt. Inte separata modeller för här&nu och där&då Inte separata modeller för dig och för mig Prövningen ska ske: i så många olika situationer som möjligt, systematiskt av så många olika personer som möjligt, inte bara den som hittat på modellen Om inget är Sanning, är då allting lika falskt? Vanligt tankefel: om vi inte kan veta vad som är sant, så kvittar det vad vi tror på. Går att skilja på bättre och sämre modeller, även utan att veta Sanningen. 8

9 Bra och dåliga modeller Sämst: en modell som misslyckats vid prövning, och därmed inte kan vara sann. Dålig: en modell som inte prövats, och som vi därför inte har en aning om ifall den är sann. Lite bättre: en modell som åtminstone funkar i vardagens osystematiska användning. Bäst: en modell som motstått många och hårda systematiska försök att pröva sönder den Att vi inte når Sanningen, är ingen ursäkt för att köpa sämre kunskap än den bästa tillgängliga 9

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer