om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga"

Transkript

1 RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats

2 Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola 12 Universitet 13 Börja arbeta! De första stegen in i arbetslivet 14 Lär dig att nätverka 16 Ha framgång i ditt arbete 18 Jämlikhet på arbetsplatsen 20 Mångkulturell arbetsgemenskap 22 Skolvägar Gymnasium Studentexamen (s. 8) Grundskola Grundundervisning Sommarjobb (s. 10) Yrkesutbildning och läroavtalsutbildning Yrkesinriktad grundexamen Förskoleundervisning Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare (s. 6) Arbetserfarenhet Arbetserfarenhet Yrkesexamen 2

3 Din väg in i arbetslivet och till ditt drömyrke Det finns många olika vägar in i arbetslivet. Redan i högstadiet kan du fundera på vilket yrke som skulle passa just dig. Du kan hitta ditt drömyrke till exempel via ditt favoritämne eller din favorithobby. Det viktigaste är att du lyssnar på dig själv och väljer noga. Genom att studera får du lättare den arbetsplats du vill ha. I början av den här handboken berättar vi om utbildning och ger tips om olika utbildningar. Vi berättar om gemensam ansökan, gymnasium och yrkesutbildning samt om yrkeshögskola och universitet. I den andra delen av handboken får du information om att välja yrke och att söka jobb. Dessutom får du läsa om mångkulturella arbetsgemenskaper och jämlika arbetsplatser. Enligt lagen är alla anställda på en arbetsplats jämlika, och man får inte diskriminera någon. Här nedanför finns en bild på olika utbildningsvägar, som hjälper dig att hitta den information du söker i handboken. Spara den här handboken, du kan ha nytta av den när du börjar arbeta. Du kan läsa den på nytt senare när din situation är annorlunda och du behöver ny slags information. Kom ihåg att du kan sätta dina mål så högt du vill. Alla unga har möjligheten att utbilda sig till ett yrke de trivs med. Lita på dig själv! Mehdi Arai och Evelyn Sõer ESF-projektet Samalle viivalle Universitet Lägre högskoleexamen Högre högskoleexamen (s. 13) Kandidat Magister Doktor Arbetserfarenhet Yrkeshögskola Yrkeshögskoleexamen (s. 12) Högre yrkeshögskoleexamen Arbetserfarenhet Du behöver inte genast veta vad du vill göra när du blir stor. Men tänk noga igenom dina alternativ och välj ett av dem! Kom ihåg att det viktigaste är att studera! Arbetserfarenhet Specialyrkesexamen = Hur många år studierna tar HANDBOK om utbildning HANDBOK och arbetsliv om utbildning och arbetsliv 3 3

4 Dags att välja När du går ut högstadiet behöver du inte veta vad du vill göra under resten av ditt liv. Vissa människor byter bransch när de är över 50 år. Men det är bra om du söker in till någon utbildning efter högstadiet. Det lönar sig att studera även om du inte ännu vet vad du vill göra i framtiden. Då lär du dig viktiga saker och du kan planera din framtid. Du får idéer om vad du vill göra och du får nya vänner. Det viktigaste är att göra val och själv ta ansvar för dem. Unga borde göra det som de tycker är intressant, tycker studiehandledaren Tiina Valtonen från Myllypuro högstadieskola. Hur får jag en studieplats? Till en gymnasie- eller yrkesutbildning söker man genom gemensam ansökan. Den ordnas varje år på våren. Gemensam ansökan betyder att alla studerande i hela Finland samtidigt kan söka in till gymnasie- eller yrkesutbildningar. Du fyller i ansökningsblanketten på nätet på Studerande tas in till gymnasiet utgående från medeltalet av deras vitsord i läsämnen. Till yrkesutbildningar tar man in studerande utgående från poäng, som man får till exempel för sina vitsord. Det lönar sig att du är noga med i vilken ordning du söker in till olika utbildningar. Du kommer att få studieplats på den utbildning som du har högst bland dina önskemål och som du har fått tillräckligt med poäng för att komma in till. Det krävs vissa språkkunskaper för att du ska kunna delta i gemensam ansökan. På avgångsbetyget ska vitsordet i finska eller svenska vara minst sju för att du ska kunna vara med i den gemensamma ansökan. Läs mera om språkprovet på sidan 7. 4

5 Börja studera! Vissa skolor tar in studerande enligt prövning i stället för poäng. En skola kan ta in 30 procent av dem som söker in genom prövning. Antagning enligt prövning används till exempel för sökande som har gått grundskolan någon annanstans än i Finland. Räkna dina poäng i gemensam ansökan på förhand Det lönar sig att räkna ut dina poäng på förhand. Du kan be din studiehandledare att hjälpa dig med det. Om du får ihop många poäng kan du välja mellan många olika utbildningar. Om du inte får ihop tillräckligt många poäng för den utbildning du vill komma in på kan du i stället söka in till tionde klassen, utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (GF) eller utbildning som förbereder invandrare för yrkesutbildning. (Se sidan 6.) Det lönar sig att söka till de här förberedande utbildningarna, speciellt om du inte har studerat finska eller svenska i grundskolan. På dem kan du också förbättra dina kunskaper i språk och andra läroämnen. Olika förberedande utbildningar ger nya kunskaper och mera tid att tänka över framtiden. Dessutom kan man höja sina vitsord på avgångsbetyget från grundskolan, tipsar studiehandledaren Tiina Valtonen. Gymnasium eller yrkesskola? Det är skillnad på gymnasier och yrkesskolor. Studierna i gymnasiet är mer teoretiska. I gymnasiet måste de studerandena läsa och skriva mera än i yrkesskolorna. Att gå gymnasiet ger inte behörighet till något yrke. Efter gymnasiet söker man ofta in till en yrkeshögskola eller ett universitet. En yrkesutbildning är närmare praktiskt arbete. Om du går gymnasiet får du bättre kunskaper för att studera på universitet. Om du tar en yrkesinriktad grundexamen, är du redo för ett visst yrke, förklarar gymnasiets studiehandledare Anna Quagraine från Mattlidens gymnasium. Visste du det här? Jag gick först i kvällsgymnasiet men sedan blev jag intresserad av restaurangbranschen. Det var lätt att byta skola, eftersom inga val är slutgiltiga. Inka, 18 år Hur får du poäng för yrkesinriktad grundexamen i gemensam ansökan? Du söker in samma år som du får avgångsbetyget från grundskolan Du har inte en studieplats för yrkesinriktad grundexamen sedan tidigare Om ditt första önskemål är en yrkesutbildning Om under 30 procent som ansökt till samma yrkesutbildning som du är av samma kön som du = sex poäng. = åtta poäng = två poäng = två poäng Sommarjobba! Du får pengar och värdefull arbetserfarenhet redan under studietiden. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 5

6 Hjälp på vägen mot en yrkesexamen Under den förberedande utbildningen för grundläggande yrkesutbildning för invandrare kan du bekanta dig med olika yrkesutbildningar och planera vilket yrke du vill utbilda dig till. Under utbildningen lär du dig sådant du behöver kunna för att gå en yrkesutbildning, till exempel om du inte kan finska eller svenska tillräckligt bra för att delta i gemensam ansökan. I gemensam ansökan krävs språkkunskaper på nivån B 1.2. vilket innebär flytande grundläggande språkfärdighet. För att kunna söka in till den förberedande utbildningen ska man ha språkkunskaper på nivån A 2.2. vilket innebär grundläggande språkfärdighet. Du kan fråga din modersmålslärare om allt som gäller språkkunskaper. Höstterminen 2014 startar en utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (GF). Undervisnings- och kulturministeriet håller för tillfället på och planerar innehållet i utbildningen. Höga målsättningar Du kan också gå två utbildningar samtidigt. Det betyder att du samtidigt går en yrkesutbildning och gymnasiet. Du tar en dubbelexamen, du får alltså både studentexamen och yrkesexamen. Olika skolor organiserar studierna på olika sätt. Man kan till exempel gå tre dagar i veckan i yrkesinstitutet och två dagar i veckan i gymnasiet. När lönar det sig att ta två examina, studiehandledare Tiina Valtonen? Om man snabbare vill få en bra allmänbildning och en yrkesexamen. För vem passar dubbelexamen? Man måste vara ambitiös och flitig. Om du har fått bra vitsord i grundskolan kan dubbelexamen vara något för dig. Mera nyttig information om alternativen efter högstadiet: Visste du det här? Tionde klassen var den bästa platsen för mig att höja mina vitsord eftersom jag ville gå i gymnasiet. John, 16 år Tionde klassen är en bra sak! Du kan förbättra dina kunskaper och höja dina vitsord på avgångsbetyget. Du kan söka in till tionde klassen det år som du har gått ut grundskolan eller följande år. Det är roligt i verkstaden! Jag har lärt mig nya saker, som att fota. Tanja, 20 år I verkstaden får man göra själv I verkstaden lär man sig genom att göra. Verkstadsverksamhet som tar minst tre månader räknas som arbetserfarenhet. Det ger arbetserfarenhetspoäng i den gemensamma ansökan. (på finska) S2 = finska eller svenska som andra språk 6

7 Börja studera! Studera ditt eget modersmål Det är viktigt att du studerar ditt eget modersmål. Om du har goda kunskaper i ditt eget modersmål lär du dig också lättare finska eller svenska. Dessutom är det bra att känna sin egen kultur och uppskatta den. Att du studerar ditt modersmål stärker din kulturella identitet och du utvecklas som människa. Språkkunskaper uppskattas också i arbetslivet. Vid behov ordnar kommunerna undervisning i det egna modersmålet. Fråga din studiehandledare om du vill veta mera. Vad är S2-undervisning? Svenska som andra språk, eller finska i finska skolor, alltså S2-undervisning, kan hjälpa dig att lyckas i skolan. Enligt experterna lönar det sig att delta i S2-undervisningen om ditt eget modersmål är något annat än svenska. Du lär dig svenska effektivare i S2-undervisning än på de svenska modersmålstimmarna. S2-undervisning finns i grundskolor, gymnasier och som en del av yrkesutbildningen. Det påverkar inte din senare utbildning om du har haft S2-undervisning eller modersmålsundervisning i svenska. Om du går i en finskspråkig skola kan du alltså läsa finska som andra språk. Inbjudan till språkprov Om ditt modersmål är något annat än finska eller svenska finns det många sätt att mäta din språknivå. Om ditt vitsord i svenska är för lågt får du en inbjudan till ett språkprov under din sista vårtermin i högstadiet. I provet testar man om du kan tala svenska, om du kan läsa och förstå svenska och om du kan skriva tillräckligt bra svenska. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 7

8 Gymnasium Vill du gå gymnasiet? Om du vill det utmärkt! I gymnasiet tar de studerande mera ansvar för sina studier än i grundskolan. Men gymnasiet ger också frihet. När du planerar vilka kurser du ska välja kan du ibland välja kurser kring samma tema som en hobby du har, berättar gymnasiets studiehandledare Anna Quagraine från Mattlidens gymnasium. I gymnasiet finns det ett stort utbud av olika kurser av vilka du kan välja dem som du har intresse för. Kursvalen påverkar också dina fortsatta studier. Olika skolor erbjuder olika valfria kurser. Vissa skolor betonar särskilda specialområden i sin undervisning, som konst, media, företagande, naturvetenskap, idrott eller språk. Vad vill du göra efter gymnasiet? (på finska) Skrivningarna påverkar din framtid Studentskrivningarna är prov i de ämnen som du har läst i gymnasiet. Skrivningarnas vitsord påverkar dina fortsatta studier. Det är bra att tänka på studentskrivningarna redan från och med det första året i gymnasiet. Du kan nämligen dela upp skrivningarna på tre olika examenstillfällen. Men de måste vara rakt efter varandra, till exempel på våren, på hösten det året och den följande våren. Modersmål eller svenska som andra språk är ett obligatoriskt prov i studentskrivningarna. Dessutom måste du välja tre andra obligatoriska prov från de följande fyra olika grupperna: 1) det andra inhemska språket, alltså svenska eller finska 2) övriga språk, 3) matematik och 4) realämnen. Realämnen är religion eller livsåskådningskunskap, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Du kan till exempel skriva modersmål, engelska, matematik och samhällslära, förtydligar studiehandledare Anna Quagraine. Ytterligare uppgifter (på finska) Visste du det här? Gymnasiet har obligatoriska kurser. De fördjupande kurserna är fortsättningskurser av vilka du måste välja åtminstone tio. Resten är valfria kurser. Total måste du ha åtminstone 75 kurser. Nedan finns ett exempel på gymnasiets veckoschema. mån. tis. ons. tors. fre Filosofi 1 Filosofi 1 Biologi 1 Psykologi 1 Biologi Engelska 2 Spanska B3 1 Kemi 3 Lång matematik 1 Kemi Lång matematik 1 Kemi 3 Modersmål 2 Engelska 2 Spanska B3 1 Lunch Modersmål 2 Engelska 2 Grupphandledning Modersmål 2 Lång matematik Biologi 1 Psykologi Spanska B3 1 Filosofi 1 Psykologi Idrott 1 Abiturient eller abi = elev som går sista året i gymnasiet 8

9 Börja studera! Nu ska vi fira! De årliga festligheterna hör starkt ihop med det finländska gymnasiet. Det är frivilligt att delta. De gamlas dans När abiturienterna har lämnat gymnasiet firar eleverna i tvåan med de gamlas dans att de nu är äldst i skolan. Eleverna klär sig i festkläder och dansar gammaldags danser. Penkis På penkis firar abirna att den egentliga skolan är över. Samtidigt börjar förberedelserna för studentskrivningarna. Det ingår i festligheterna att abiturienterna åker runt i staden med lastbilar. Abirna är klädda i maskeraddräkter och lastbilarna är dekorerade med stora pappbilder. Abirna kastar karameller från lastbilarna till åskådarna. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 9

10 Yrkesinstitut och läroavtal Är du intresserad av bilar eller att jobba med dina händer? Bilmekaniker eller snickare kan vara yrken för dig. Eller är du intresserad av internet och datorer? Studera till datanom! Har du alltid velat hjälpa och ta hand om andra människor? Du skulle kunna bli närvårdare eller frisör! Det finns många alternativ. Finland har 52 yrkesinriktade grundexamina och flera utbildningsprogram. Alla kan söka till vilket som helst program. Ta dig tid att fundera på vilken utbildning som skulle kunna vara den rätta för dig. De unga borde få prova på olika branscher, råder koordinerande studiehandledare från Stadis yrkesinstitut Riitta Ristlakki. Nätverkandet börjar på praktiken Praktik, alltså att öva sig i ett yrke, hör till yrkesutbildningen. Man gör praktik på en riktig arbetsplats. Till den yrkesinriktade grundexamen hör minst 20 veckor praktik. Praktiken kan vara viktig för din karriär. Om du är intresserad av ditt arbete och gör ditt bästa kan din handledare på praktikplatsen nämligen rekommendera dig för någon. Så börjar nätverkandet i arbetslivet! Ytterligare uppgifter Vad vill du göra efter yrkis? 10

11 Börja studera! Visste du det här? Läroavtal utbilda dig på arbetsplatsen Om du inte tycker om att sitta på skolbänken, kan ett läroavtal vara något för dig. Via en läroavtalsutbildning kommer du med i arbetslivet men får också en examen. En läroavtalsutbildning tar cirka tre år, du är 80 procent på arbetsplatsen och 20 procent i yrkesskolan. Tre fakta om läroavtal: Läroavtalsutbildningens längd beror på studerandens mål, examen, kompetens och arbetserfarenhet. Arbetsgivaren betalar studeranden lön enligt kollektivavtalet. Ett skriftligt arbetsavtal görs om läroavtalet. Tips om att få en läroavtalsarbetsplats: På läroavtalsbyrån kan du fråga om det går att skaffa den utbildning som du vill ha genom ett läroavtal. Ta kontakt med en arbetsplats där du skulle vilja jobba och fråga om ni kan ingå ett läroavtal. Berätta för arbetsgivaren att de kan få utbildningsersättning och lönesubvention. Om du behöver hjälp kan du fråga råd av utbildningsinspektören. (på finska) I gymnasiet behöver du läroböcker, i yrkesskolan material Läroböckerna som du behöver i gymnasiet kan kosta euro under tre år, om du skaffar böckerna som nya. För en yrkesutbildning behöver du inte skaffa så många böcker men i vissa branscher måste du skaffa utrustning. Om du till exempel går en kockutbildning måste du eventuellt skaffa egna knivar och för en frisörutbildning behöver du egna saxar och andra arbetsredskap. På ett yrkesinstitut blir kostnaderna i genomsnitt cirka 600 euro under tre år. Yrkesutbildning passar dig om du tycker om att arbeta med dina händer och vill umgås med människor. Nu firar vi! Examenfest Man ska fira att man tagit en yrkesexamen! Det vanliga är att den nyutexaminerade firar hemma hos sig med nära släktingar och vänner. Man äter god mat och umgås. Ny period Din klass kanske firar att en period tagit slut. På festen kan man äta något gott, se på film eller lyssna på musik. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 11

12 Yrkeshögskola Efter en andra stadiets utbildning kan du studera vidare. På yrkeshögskolan tar man examen för olika expert-, utvecklings- och förmansuppgifter. Du kan till exempel studera teknik och kommunikation, något inom social- och hälsoområdet eller i ekonomibranschen. Studierna delas vanligen upp i teori-, tentamensoch praktikperioder. I sin helhet tar en yrkeshögskoleutbildning 3,5 4,5 år. Yrkeshögskolan passar dig om du vill ha mer praktiska högskolestudier. På yrkeshögskolan får en studerande vanligen goda nätverk för arbetslivet. Till studierna hör vanligen arbetspraktik i sex månader, vilket ger dig en möjlighet att skapa nätverk. 1Vem kan söka in? Du kan söka till yrkeshögskolor om du har en studentexamen eller har gått en andra stadiets yrkesutbildning. När man har sökt in kallas man till inträdesprov utgående från tidigare skolframgång. 2Hur kan du söka in? För tillfället finns det fyra olika sätt att söka in till yrkeshögskolor på internet: Utbildning för unga = undervisningen är på dagen. Utbildning för vuxna = undervisningen är på kvällen passar för dem som arbetar vid sidan av studierna. Utbildning på främmande språk = utbildning på engelska. Lärarhögskola = du kan studera till yrkespedagogisk lärare. Högre YH-examen = Den högre yrkeshögskoleexamen ger kunskaper för utvecklingsuppgifter i arbetslivet som kräver extra expertis. Utbildningen passar för dem som har avlagt yrkeshögskoleexamen. Man ska dessutom ha minst tre års arbetserfarenhet inom branschen. Visste du det här? Ansökningen förändras! På hösten 2014 samlas ansökningarna till yrkeshögskolorna och universiteten på webbplatsen Ansökningen görs med en elektronisk blankett där man kan söka in till sex olika alternativ, och ange en prioriteringsordning. YH = yrkeshögskola Hur kan man förbereda sig för 3inträdesprovet? Till vissa utbildningar söker man in med förhandsuppgifter eller ett inträdesprov. Fundera före inträdesprovet varför just du borde komma in till skolan. Fundera också över din motivation. Sådana frågor kan ställas i intervjudelen av inträdesprovet. 12

13 Börja studera! Universitet På universitetet koncentrerar man sig på hur saker fungerar i teorin och hur de utvecklas. Från universitetet utexamineras man till magister. Magisterexamen är obligatorisk till exempel i läkar-, lärar- och talterapeutsyrken. Det finns många alternativ på universitetet: på ett universitet kan det finnas till och med 300 ämnen och tiotals olika fakulteter. Det finns 21 olika utbildningsområden vid Finlands olika universitet. De teknisk-vetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga områdena är de största. Andra områden är bildkonst, teaterkonst, dans och veterinärmedicin. Vid till exempel den humanistiska fakulteten studerar man filosofi, historia, konst, kultur och främmande språk. Vid den teknisknaturvetenskapliga fakulteten kan man studera till exempel arkitektur. 1 Vem kan söka in? Du kan söka till universitetet om du har tagit studentexamen eller har gått en andra stadiets yrkesutbildning. Visste du det här? 2Hur kan man söka? Du söker in till universiteten med en ansökningsblankett. Du kan söka in till totalt nio skolor samtidigt. Universiteten tar sedan själv in sina studerande. Man kan ansöka två gånger per år, på våren och på hösten. Det lönar sig för dig att göra ansökan genast när det är möjligt. Fyra fakta om universitet: En examen som har avlagts på universitet ger behörighet att arbeta med expert-, planerings-, utvecklingsoch förmansuppgifter. Inom de flesta studieämnena på universitetet avlägger man först en lägre högskoleexamen eller kandidatexamen. Den kan man avlägga på tre år. Efter det forsätter man med en högre högskoleexamen eller magisterexamen. Den kan man avlägga på två år. Det kan också höra arbetspraktik till en universitetsexamen. 3 Hur väljer universiteten sina studeranden? Vem som kommer in grundar sig vanligen på studerandenas tidigare skolframgång och ett urvalsprov. Varje universitet har noggranna uppgifter om urvalskriterier i sina ansökningsguider. Läs dem noga. Du hittar guiderna på universitetens webbsidor. Bekanta dig med utbildningsstadierna, genom att se på videorna: (på finska) HANDBOK om utbildning och arbetsliv 13

14 De första stegen in i arbetslivet Efter utbildningen är det dags att flytta över till arbetslivet. Om du är flitig, företagsam och punktlig har du den rätta inställningen till att jobba. Det är viktigt att du följer tidtabeller och arbetstider. I arbetslivet uppskattar man språkkunskaper och kunskap om olika kulturer. Det lönar sig att berätta om sådan kunskap i en arbetsansökan. Med arbetsansökan visar du dina kunskaper Har du någon hobby? Vilka språk kan du? Har du haft sommarjobb eller jobbat som PRAOpraktikant? Berätta allt det här i din arbetsansökan! Du skickar in din arbetsansökan till arbetsgivaren antingen via nätet genom att fylla i en färdig blankett eller via e-post direkt till arbetsgivaren. Om det står ett telefonnummer i platsannonsen, ska du ringa till arbetsgivaren. Det visar att du är företagsam. Tänk på förhand igenom vad du vill fråga. Det lönar sig att skriva en bra arbetsansökan. Arbetsgivarna uppskattar en tydlig och felfri ansökan som skiljer sig från mängden. Använd exempel i arbetsansökan. Om du skriver att du är företagsam ska du också ge ett exempel på när du har varit det. Med arbetsansökan skickar man vanligen också en meritförteckning eller cv. En cv är en lista över vad du har studerat och vilka jobb du har haft. Du kan också beskriva dina specialkunskaper eller hobbyer. Du blir kallad till en arbetsintervju om arbetsgivaren blir intresserad av dig efter att ha läst din ansökan. Vanligen kallas 1 10 av de sökande till en arbetsintervju. Efter intervjun beslutar arbetsgivaren vem som får arbetet. 14

15 Börja arbeta! Det är också bra att skriva in referenser i sin meritförteckning. En referens är en person som rekommenderar dig för ett jobb. Kom ihåg att fråga den här personen om du får nämna honom eller henne som referens i din meritförteckning. Din tränare, din handledare under praktiken eller din chef på sommarjobbet kan vara bra referenser. Tappa inte modet om du inte genast får arbete. Arbetssökandet kräver tid och tålamod. Att söka jobb är som att arbeta. Försök att hitta nya arbetsgivare och nya branscher. Det lönar sig också att ansöka om tidsbundna jobb. Du kan byta yrke senare om du studerar mera eller utbildar dig i din egen bransch. Tips om att söka jobb Läs mera på (på finska) Visste du det här? Fem tips inför arbetsintervjun Förbered dig väl! Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen och öva dig att svara på frågor. Klä dig snyggt och på ett sätt som är lämpligt för jobbet du söker. Försäkra dig om att du är på plats i tid. Ring och berätta om du blir försenad. Se intervjuaren i ögonen. Lyssna lugnt. Var alltid ärlig och dig själv. De vanligaste frågorna på en arbetsintervju Varför söker du det här jobbet? Med den här frågan tar man reda på vad som motiverar dig. Varför borde just du bli vald för det här arbetet? Berätta hur dina kunskaper är till nytta för företaget. Hurdan arbetskamrat är du? Berätta om dina karaktärsdrag med exempel. Vilka är dina styrkor och svagheter? Nämn till exempel tre styrkor, men fundera också på förhand på dina svagheter. I Duuni-tidningens mångkulturella temanummer kan du läsa på finska om hur det lönar sig att förbereda sig för en arbetsintervju. (på finska) Bland annat på dessa frågor behöver du INTE svara: Vilken religion har du? Lever du i ett parförhållande eller är du singel? Tänker du skaffa barn? Enligt Finlands lag behöver man inte svara på de här frågorna på en arbetsintervju. Också frågor som gäller din hälsa är känsliga. Under en arbetsintervju måste du endast svara på frågor som verkligen är förknippade med arbetet som du söker. Om du söker ett kontorsarbete behöver arbetsgivaren inte veta om din syn är tillräckligt bra för att köra bil. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 15

16 Lär dig nätverka I arbetslivet kommer du säkert att få höra att det är viktigt att nätverka. Businessen fungerar inte utan människor. Nätverkande hjälper när du söker din nästa arbetsplats, kund eller samarbetspartner, berättar Artem Daniliants, grundaren av företaget LumoLink. När du söker ett jobb lönar det sig för dig att fundera om du känner någon arbetsgivare eller något företag som du kan kontakta. Känner till exempel någon av dina vänner en arbetsgivare som behöver nya arbetstagare? Hur lyckas man med att nätverka? Försök att vara till nytta för andra. Så här hjälper du andra och samtidigt växer och utvecklas ditt eget nätverk, säger Artem Daniliants. Han har haft ett eget företag sedan början av För mig betyder företagandet mycket. Jag får sköta månsidiga ärenden och vara kreativ, berättar Daniliants. I synnerhet en företagare måste kunna nätverka. Om du vill bli företagare måste du envist vilja bli framgångsrik och ha goda sociala kunskaper. Artem Daniliants nätverkande började på Finlands Juniorhandelskammare r.f. (Suomen Nuorkauppakamarit ry) där han vann en debattävling som föreningen ordnade. Om du är intresserad av att bli företagare efter studierna, kan du bekanta dig med Juniorhandelskammare r.f. på deras webbsidor (på finska). Du kan använda de sociala medierna när du söker arbete. Kanske du kan lägga ut ett videoklipp om dig själv på Facebook och nämna det i din arbetsansökan. Kom ihåg att också arbetsgivare använder sociala medier och publicerar platsannonser där. 16

17 Börja arbeta! Så här börjar du nätverka Leta på webben efter evenemang där du kan nätverka. Delta i så många evenemang som möjligt. Gå till evenemanget med rätt attityd: ett leende, företagsamhet och mycket mod! Sätt upp ett mål för dig själv. Till exempel att du inte går hem förrän du har fått tio visitkort. Utnyttja också dina hobbyer för nätverkande. Lär känna dina hobbykamrater. Diskutera era arbetserfarenheter. Din följande arbetsgivare kan vara din kompis nuvarande arbetsgivare! HANDBOK om utbildning och arbetsliv 17

18 Lyckas i ditt arbete Det är alltid spännande att börja i arbetslivet. Det händer mycket nytt. Samtidigt ska man koncentrera sig på att arbeta. En företagsam och ivrig inställning betyder mycket men en bra stämning på arbetsplatsen skapar man tillsammans. Man beslutar gemensamt om saker, som ett team. Bra teamarbete är en betydelsefull sak. Det är alltså viktigt med trevliga arbetskamrater. Även den närmaste chefen bör vara uppmuntrande, berättar Merja Ranta-Aho, personalchef på Elisa Abp. Med den rätta inställningen mot framgång Teamarbete kräver att alla bidrar och har rätt inställning. Vad betyder då inställning? Det betyder till exempel att man har goda sociala kunskaper och att man kan lära av andra. Man kan alltid fråga sina arbetskamrater om något är oklart på jobbet. Man ska lyssna och ta hänsyn till andra människor. När man arbetar kan man också tänka på hur man kunde göra saker bättre, råder Ranta-Aho. Det ska vara trevligt men samtidigt utmanande att arbeta. På en bra arbetsplats lyssnar arbetsgivaren på dig. Arbetsfördelningen ska vara tydlig och arbetsredskapen i skick. Arbetstagaren borde ha en känsla av att hans eller hennes arbete har en betydelse, säger Ranta-Aho. En ung person får säkert bra feedback om han eller hon har en positiv inställning, vågar be om hjälp och ivrigt tar itu med nya arbetsuppgifter. Merja Ranta-Aho, personalchef på Elisa. Introduktionen ska vara tydlig Arbetsplatsintroduktion är att man lär en ny arbetstagare att använda arbetsredskapen och presenterar arbetsutrymmena och arbetskamraterna för arbetstagaren. Med introduktionen ser man till att arbetstagaren klarar av sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, säger Itellas serviceförman Aku Ryhänen. En bra arbetsgivare är pålitlig. Han eller hon känner sina arbetstagare och kan ge dem lämpliga arbetsuppgifter. Johannes, 24 år Introduktionen är på arbetsgivarens ansvar. Arbetstagaren har rätt att fråga om något är oklart. Det lönar sig att säga till om något förklaras för snabbt under introduktionen. En bra arbetstagare är öppen, modig och samarbetsvillig, också under introduktionen, säger Ryhänen. 18

19 Börja arbeta! Arbetsintyg Arbetstagaren har alltid rätt att få ett arbetsintyg när anställningsförhållandet tar slut. Det finns olika mallar för hur man skriver ett intyg. På det här exemplet ser du vad ett arbetsintyg ska innehålla. Om du trots att du ber om det inte får ett arbetsintyg av arbetsgivaren kan du be om hjälp av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetstagarens namn: Ahmed Ahkera Personbeteckning: Företagets uppgifter: Namn: Elektroniikka Oy Adress: Företagsvägen 7, Helsingfors ARBETSINTYG Arbetstagaren kan be att en bedömning av hans eller hennes arbetsskicklighet och uppförande antecknas i arbetsintyget. Man kan också be om ett intyg utan bedömning. Obligatorisk uppgift! Ahmed Ahkera har varit anställd hos Elektroniikka Oy Ahkeras uppgifter bestod av arkivering av fotografier och dokument samt att svara i kundservicetelefonen. Ahkera klarade av de givna uppgifterna mycket bra. Han var företagsam och tog tag i arbetsuppgifterna med entusiasm. Arbetsförhållandet upphörde eftersom det var en visstidsanställning. Underskrift och namnförtydligande Helsingfors Plats och datum Man skriver ut orsaken till att anställningsförhållandet upphörde endast om arbetstagaren ber om det. Arbetsledare HANDBOK om utbildning och arbetsliv 19

20 Jämlikhet på arbetsplatsen På en bra arbetsplats uppskattas allas insatser men reglerna ska också vara de samma för alla. Långtråkiga lagparagrafer låter onödiga men det är viktigt att förstå sina rättigheter. Vet du till exempel hur mycket lön du borde få? Eller hur många timmar du får arbeta? Dina rättigheter och skyldigheter Både arbetsgivaren och arbetstagaren har rättigheter och skyldigheter. Arbetslivet behandlas i Finlands lag och lagen förbjuder bland annat diskriminering. När det inte förekommer diskriminering, är alla jämlika oberoende av ålder, hälsotillstånd, etnisk bakgrund, språk eller åsikter. Ung arbetstagare I Finland finns det en skild lag om rättigheterna för arbetstagare som är under 18 år. Utöver arbetstider står det i lagen hurdant arbete de unga får göra. En ung arbetstagare får till exempel inte göra sådant arbete som innehåller för ansvarsfulla uppgifter. Dessutom får arbetet inte kräva omåttlig ansträngning. Arbetet får inte heller skada den ungas fysiska eller mentala utveckling. 20

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING Organisationen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) grundades år 1997 av yrkesmänniskor inom verkstadsbranschen. TPY arbetar med att utveckla

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer