om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga"

Transkript

1 RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats

2 Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola 12 Universitet 13 Börja arbeta! De första stegen in i arbetslivet 14 Lär dig att nätverka 16 Ha framgång i ditt arbete 18 Jämlikhet på arbetsplatsen 20 Mångkulturell arbetsgemenskap 22 Skolvägar Gymnasium Studentexamen (s. 8) Grundskola Grundundervisning Sommarjobb (s. 10) Yrkesutbildning och läroavtalsutbildning Yrkesinriktad grundexamen Förskoleundervisning Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare (s. 6) Arbetserfarenhet Arbetserfarenhet Yrkesexamen 2

3 Din väg in i arbetslivet och till ditt drömyrke Det finns många olika vägar in i arbetslivet. Redan i högstadiet kan du fundera på vilket yrke som skulle passa just dig. Du kan hitta ditt drömyrke till exempel via ditt favoritämne eller din favorithobby. Det viktigaste är att du lyssnar på dig själv och väljer noga. Genom att studera får du lättare den arbetsplats du vill ha. I början av den här handboken berättar vi om utbildning och ger tips om olika utbildningar. Vi berättar om gemensam ansökan, gymnasium och yrkesutbildning samt om yrkeshögskola och universitet. I den andra delen av handboken får du information om att välja yrke och att söka jobb. Dessutom får du läsa om mångkulturella arbetsgemenskaper och jämlika arbetsplatser. Enligt lagen är alla anställda på en arbetsplats jämlika, och man får inte diskriminera någon. Här nedanför finns en bild på olika utbildningsvägar, som hjälper dig att hitta den information du söker i handboken. Spara den här handboken, du kan ha nytta av den när du börjar arbeta. Du kan läsa den på nytt senare när din situation är annorlunda och du behöver ny slags information. Kom ihåg att du kan sätta dina mål så högt du vill. Alla unga har möjligheten att utbilda sig till ett yrke de trivs med. Lita på dig själv! Mehdi Arai och Evelyn Sõer ESF-projektet Samalle viivalle Universitet Lägre högskoleexamen Högre högskoleexamen (s. 13) Kandidat Magister Doktor Arbetserfarenhet Yrkeshögskola Yrkeshögskoleexamen (s. 12) Högre yrkeshögskoleexamen Arbetserfarenhet Du behöver inte genast veta vad du vill göra när du blir stor. Men tänk noga igenom dina alternativ och välj ett av dem! Kom ihåg att det viktigaste är att studera! Arbetserfarenhet Specialyrkesexamen = Hur många år studierna tar HANDBOK om utbildning HANDBOK och arbetsliv om utbildning och arbetsliv 3 3

4 Dags att välja När du går ut högstadiet behöver du inte veta vad du vill göra under resten av ditt liv. Vissa människor byter bransch när de är över 50 år. Men det är bra om du söker in till någon utbildning efter högstadiet. Det lönar sig att studera även om du inte ännu vet vad du vill göra i framtiden. Då lär du dig viktiga saker och du kan planera din framtid. Du får idéer om vad du vill göra och du får nya vänner. Det viktigaste är att göra val och själv ta ansvar för dem. Unga borde göra det som de tycker är intressant, tycker studiehandledaren Tiina Valtonen från Myllypuro högstadieskola. Hur får jag en studieplats? Till en gymnasie- eller yrkesutbildning söker man genom gemensam ansökan. Den ordnas varje år på våren. Gemensam ansökan betyder att alla studerande i hela Finland samtidigt kan söka in till gymnasie- eller yrkesutbildningar. Du fyller i ansökningsblanketten på nätet på Studerande tas in till gymnasiet utgående från medeltalet av deras vitsord i läsämnen. Till yrkesutbildningar tar man in studerande utgående från poäng, som man får till exempel för sina vitsord. Det lönar sig att du är noga med i vilken ordning du söker in till olika utbildningar. Du kommer att få studieplats på den utbildning som du har högst bland dina önskemål och som du har fått tillräckligt med poäng för att komma in till. Det krävs vissa språkkunskaper för att du ska kunna delta i gemensam ansökan. På avgångsbetyget ska vitsordet i finska eller svenska vara minst sju för att du ska kunna vara med i den gemensamma ansökan. Läs mera om språkprovet på sidan 7. 4

5 Börja studera! Vissa skolor tar in studerande enligt prövning i stället för poäng. En skola kan ta in 30 procent av dem som söker in genom prövning. Antagning enligt prövning används till exempel för sökande som har gått grundskolan någon annanstans än i Finland. Räkna dina poäng i gemensam ansökan på förhand Det lönar sig att räkna ut dina poäng på förhand. Du kan be din studiehandledare att hjälpa dig med det. Om du får ihop många poäng kan du välja mellan många olika utbildningar. Om du inte får ihop tillräckligt många poäng för den utbildning du vill komma in på kan du i stället söka in till tionde klassen, utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (GF) eller utbildning som förbereder invandrare för yrkesutbildning. (Se sidan 6.) Det lönar sig att söka till de här förberedande utbildningarna, speciellt om du inte har studerat finska eller svenska i grundskolan. På dem kan du också förbättra dina kunskaper i språk och andra läroämnen. Olika förberedande utbildningar ger nya kunskaper och mera tid att tänka över framtiden. Dessutom kan man höja sina vitsord på avgångsbetyget från grundskolan, tipsar studiehandledaren Tiina Valtonen. Gymnasium eller yrkesskola? Det är skillnad på gymnasier och yrkesskolor. Studierna i gymnasiet är mer teoretiska. I gymnasiet måste de studerandena läsa och skriva mera än i yrkesskolorna. Att gå gymnasiet ger inte behörighet till något yrke. Efter gymnasiet söker man ofta in till en yrkeshögskola eller ett universitet. En yrkesutbildning är närmare praktiskt arbete. Om du går gymnasiet får du bättre kunskaper för att studera på universitet. Om du tar en yrkesinriktad grundexamen, är du redo för ett visst yrke, förklarar gymnasiets studiehandledare Anna Quagraine från Mattlidens gymnasium. Visste du det här? Jag gick först i kvällsgymnasiet men sedan blev jag intresserad av restaurangbranschen. Det var lätt att byta skola, eftersom inga val är slutgiltiga. Inka, 18 år Hur får du poäng för yrkesinriktad grundexamen i gemensam ansökan? Du söker in samma år som du får avgångsbetyget från grundskolan Du har inte en studieplats för yrkesinriktad grundexamen sedan tidigare Om ditt första önskemål är en yrkesutbildning Om under 30 procent som ansökt till samma yrkesutbildning som du är av samma kön som du = sex poäng. = åtta poäng = två poäng = två poäng Sommarjobba! Du får pengar och värdefull arbetserfarenhet redan under studietiden. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 5

6 Hjälp på vägen mot en yrkesexamen Under den förberedande utbildningen för grundläggande yrkesutbildning för invandrare kan du bekanta dig med olika yrkesutbildningar och planera vilket yrke du vill utbilda dig till. Under utbildningen lär du dig sådant du behöver kunna för att gå en yrkesutbildning, till exempel om du inte kan finska eller svenska tillräckligt bra för att delta i gemensam ansökan. I gemensam ansökan krävs språkkunskaper på nivån B 1.2. vilket innebär flytande grundläggande språkfärdighet. För att kunna söka in till den förberedande utbildningen ska man ha språkkunskaper på nivån A 2.2. vilket innebär grundläggande språkfärdighet. Du kan fråga din modersmålslärare om allt som gäller språkkunskaper. Höstterminen 2014 startar en utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (GF). Undervisnings- och kulturministeriet håller för tillfället på och planerar innehållet i utbildningen. Höga målsättningar Du kan också gå två utbildningar samtidigt. Det betyder att du samtidigt går en yrkesutbildning och gymnasiet. Du tar en dubbelexamen, du får alltså både studentexamen och yrkesexamen. Olika skolor organiserar studierna på olika sätt. Man kan till exempel gå tre dagar i veckan i yrkesinstitutet och två dagar i veckan i gymnasiet. När lönar det sig att ta två examina, studiehandledare Tiina Valtonen? Om man snabbare vill få en bra allmänbildning och en yrkesexamen. För vem passar dubbelexamen? Man måste vara ambitiös och flitig. Om du har fått bra vitsord i grundskolan kan dubbelexamen vara något för dig. Mera nyttig information om alternativen efter högstadiet: Visste du det här? Tionde klassen var den bästa platsen för mig att höja mina vitsord eftersom jag ville gå i gymnasiet. John, 16 år Tionde klassen är en bra sak! Du kan förbättra dina kunskaper och höja dina vitsord på avgångsbetyget. Du kan söka in till tionde klassen det år som du har gått ut grundskolan eller följande år. Det är roligt i verkstaden! Jag har lärt mig nya saker, som att fota. Tanja, 20 år I verkstaden får man göra själv I verkstaden lär man sig genom att göra. Verkstadsverksamhet som tar minst tre månader räknas som arbetserfarenhet. Det ger arbetserfarenhetspoäng i den gemensamma ansökan. (på finska) S2 = finska eller svenska som andra språk 6

7 Börja studera! Studera ditt eget modersmål Det är viktigt att du studerar ditt eget modersmål. Om du har goda kunskaper i ditt eget modersmål lär du dig också lättare finska eller svenska. Dessutom är det bra att känna sin egen kultur och uppskatta den. Att du studerar ditt modersmål stärker din kulturella identitet och du utvecklas som människa. Språkkunskaper uppskattas också i arbetslivet. Vid behov ordnar kommunerna undervisning i det egna modersmålet. Fråga din studiehandledare om du vill veta mera. Vad är S2-undervisning? Svenska som andra språk, eller finska i finska skolor, alltså S2-undervisning, kan hjälpa dig att lyckas i skolan. Enligt experterna lönar det sig att delta i S2-undervisningen om ditt eget modersmål är något annat än svenska. Du lär dig svenska effektivare i S2-undervisning än på de svenska modersmålstimmarna. S2-undervisning finns i grundskolor, gymnasier och som en del av yrkesutbildningen. Det påverkar inte din senare utbildning om du har haft S2-undervisning eller modersmålsundervisning i svenska. Om du går i en finskspråkig skola kan du alltså läsa finska som andra språk. Inbjudan till språkprov Om ditt modersmål är något annat än finska eller svenska finns det många sätt att mäta din språknivå. Om ditt vitsord i svenska är för lågt får du en inbjudan till ett språkprov under din sista vårtermin i högstadiet. I provet testar man om du kan tala svenska, om du kan läsa och förstå svenska och om du kan skriva tillräckligt bra svenska. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 7

8 Gymnasium Vill du gå gymnasiet? Om du vill det utmärkt! I gymnasiet tar de studerande mera ansvar för sina studier än i grundskolan. Men gymnasiet ger också frihet. När du planerar vilka kurser du ska välja kan du ibland välja kurser kring samma tema som en hobby du har, berättar gymnasiets studiehandledare Anna Quagraine från Mattlidens gymnasium. I gymnasiet finns det ett stort utbud av olika kurser av vilka du kan välja dem som du har intresse för. Kursvalen påverkar också dina fortsatta studier. Olika skolor erbjuder olika valfria kurser. Vissa skolor betonar särskilda specialområden i sin undervisning, som konst, media, företagande, naturvetenskap, idrott eller språk. Vad vill du göra efter gymnasiet? (på finska) Skrivningarna påverkar din framtid Studentskrivningarna är prov i de ämnen som du har läst i gymnasiet. Skrivningarnas vitsord påverkar dina fortsatta studier. Det är bra att tänka på studentskrivningarna redan från och med det första året i gymnasiet. Du kan nämligen dela upp skrivningarna på tre olika examenstillfällen. Men de måste vara rakt efter varandra, till exempel på våren, på hösten det året och den följande våren. Modersmål eller svenska som andra språk är ett obligatoriskt prov i studentskrivningarna. Dessutom måste du välja tre andra obligatoriska prov från de följande fyra olika grupperna: 1) det andra inhemska språket, alltså svenska eller finska 2) övriga språk, 3) matematik och 4) realämnen. Realämnen är religion eller livsåskådningskunskap, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Du kan till exempel skriva modersmål, engelska, matematik och samhällslära, förtydligar studiehandledare Anna Quagraine. Ytterligare uppgifter (på finska) Visste du det här? Gymnasiet har obligatoriska kurser. De fördjupande kurserna är fortsättningskurser av vilka du måste välja åtminstone tio. Resten är valfria kurser. Total måste du ha åtminstone 75 kurser. Nedan finns ett exempel på gymnasiets veckoschema. mån. tis. ons. tors. fre Filosofi 1 Filosofi 1 Biologi 1 Psykologi 1 Biologi Engelska 2 Spanska B3 1 Kemi 3 Lång matematik 1 Kemi Lång matematik 1 Kemi 3 Modersmål 2 Engelska 2 Spanska B3 1 Lunch Modersmål 2 Engelska 2 Grupphandledning Modersmål 2 Lång matematik Biologi 1 Psykologi Spanska B3 1 Filosofi 1 Psykologi Idrott 1 Abiturient eller abi = elev som går sista året i gymnasiet 8

9 Börja studera! Nu ska vi fira! De årliga festligheterna hör starkt ihop med det finländska gymnasiet. Det är frivilligt att delta. De gamlas dans När abiturienterna har lämnat gymnasiet firar eleverna i tvåan med de gamlas dans att de nu är äldst i skolan. Eleverna klär sig i festkläder och dansar gammaldags danser. Penkis På penkis firar abirna att den egentliga skolan är över. Samtidigt börjar förberedelserna för studentskrivningarna. Det ingår i festligheterna att abiturienterna åker runt i staden med lastbilar. Abirna är klädda i maskeraddräkter och lastbilarna är dekorerade med stora pappbilder. Abirna kastar karameller från lastbilarna till åskådarna. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 9

10 Yrkesinstitut och läroavtal Är du intresserad av bilar eller att jobba med dina händer? Bilmekaniker eller snickare kan vara yrken för dig. Eller är du intresserad av internet och datorer? Studera till datanom! Har du alltid velat hjälpa och ta hand om andra människor? Du skulle kunna bli närvårdare eller frisör! Det finns många alternativ. Finland har 52 yrkesinriktade grundexamina och flera utbildningsprogram. Alla kan söka till vilket som helst program. Ta dig tid att fundera på vilken utbildning som skulle kunna vara den rätta för dig. De unga borde få prova på olika branscher, råder koordinerande studiehandledare från Stadis yrkesinstitut Riitta Ristlakki. Nätverkandet börjar på praktiken Praktik, alltså att öva sig i ett yrke, hör till yrkesutbildningen. Man gör praktik på en riktig arbetsplats. Till den yrkesinriktade grundexamen hör minst 20 veckor praktik. Praktiken kan vara viktig för din karriär. Om du är intresserad av ditt arbete och gör ditt bästa kan din handledare på praktikplatsen nämligen rekommendera dig för någon. Så börjar nätverkandet i arbetslivet! Ytterligare uppgifter Vad vill du göra efter yrkis? 10

11 Börja studera! Visste du det här? Läroavtal utbilda dig på arbetsplatsen Om du inte tycker om att sitta på skolbänken, kan ett läroavtal vara något för dig. Via en läroavtalsutbildning kommer du med i arbetslivet men får också en examen. En läroavtalsutbildning tar cirka tre år, du är 80 procent på arbetsplatsen och 20 procent i yrkesskolan. Tre fakta om läroavtal: Läroavtalsutbildningens längd beror på studerandens mål, examen, kompetens och arbetserfarenhet. Arbetsgivaren betalar studeranden lön enligt kollektivavtalet. Ett skriftligt arbetsavtal görs om läroavtalet. Tips om att få en läroavtalsarbetsplats: På läroavtalsbyrån kan du fråga om det går att skaffa den utbildning som du vill ha genom ett läroavtal. Ta kontakt med en arbetsplats där du skulle vilja jobba och fråga om ni kan ingå ett läroavtal. Berätta för arbetsgivaren att de kan få utbildningsersättning och lönesubvention. Om du behöver hjälp kan du fråga råd av utbildningsinspektören. (på finska) I gymnasiet behöver du läroböcker, i yrkesskolan material Läroböckerna som du behöver i gymnasiet kan kosta euro under tre år, om du skaffar böckerna som nya. För en yrkesutbildning behöver du inte skaffa så många böcker men i vissa branscher måste du skaffa utrustning. Om du till exempel går en kockutbildning måste du eventuellt skaffa egna knivar och för en frisörutbildning behöver du egna saxar och andra arbetsredskap. På ett yrkesinstitut blir kostnaderna i genomsnitt cirka 600 euro under tre år. Yrkesutbildning passar dig om du tycker om att arbeta med dina händer och vill umgås med människor. Nu firar vi! Examenfest Man ska fira att man tagit en yrkesexamen! Det vanliga är att den nyutexaminerade firar hemma hos sig med nära släktingar och vänner. Man äter god mat och umgås. Ny period Din klass kanske firar att en period tagit slut. På festen kan man äta något gott, se på film eller lyssna på musik. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 11

12 Yrkeshögskola Efter en andra stadiets utbildning kan du studera vidare. På yrkeshögskolan tar man examen för olika expert-, utvecklings- och förmansuppgifter. Du kan till exempel studera teknik och kommunikation, något inom social- och hälsoområdet eller i ekonomibranschen. Studierna delas vanligen upp i teori-, tentamensoch praktikperioder. I sin helhet tar en yrkeshögskoleutbildning 3,5 4,5 år. Yrkeshögskolan passar dig om du vill ha mer praktiska högskolestudier. På yrkeshögskolan får en studerande vanligen goda nätverk för arbetslivet. Till studierna hör vanligen arbetspraktik i sex månader, vilket ger dig en möjlighet att skapa nätverk. 1Vem kan söka in? Du kan söka till yrkeshögskolor om du har en studentexamen eller har gått en andra stadiets yrkesutbildning. När man har sökt in kallas man till inträdesprov utgående från tidigare skolframgång. 2Hur kan du söka in? För tillfället finns det fyra olika sätt att söka in till yrkeshögskolor på internet: Utbildning för unga = undervisningen är på dagen. Utbildning för vuxna = undervisningen är på kvällen passar för dem som arbetar vid sidan av studierna. Utbildning på främmande språk = utbildning på engelska. Lärarhögskola = du kan studera till yrkespedagogisk lärare. Högre YH-examen = Den högre yrkeshögskoleexamen ger kunskaper för utvecklingsuppgifter i arbetslivet som kräver extra expertis. Utbildningen passar för dem som har avlagt yrkeshögskoleexamen. Man ska dessutom ha minst tre års arbetserfarenhet inom branschen. Visste du det här? Ansökningen förändras! På hösten 2014 samlas ansökningarna till yrkeshögskolorna och universiteten på webbplatsen Ansökningen görs med en elektronisk blankett där man kan söka in till sex olika alternativ, och ange en prioriteringsordning. YH = yrkeshögskola Hur kan man förbereda sig för 3inträdesprovet? Till vissa utbildningar söker man in med förhandsuppgifter eller ett inträdesprov. Fundera före inträdesprovet varför just du borde komma in till skolan. Fundera också över din motivation. Sådana frågor kan ställas i intervjudelen av inträdesprovet. 12

13 Börja studera! Universitet På universitetet koncentrerar man sig på hur saker fungerar i teorin och hur de utvecklas. Från universitetet utexamineras man till magister. Magisterexamen är obligatorisk till exempel i läkar-, lärar- och talterapeutsyrken. Det finns många alternativ på universitetet: på ett universitet kan det finnas till och med 300 ämnen och tiotals olika fakulteter. Det finns 21 olika utbildningsområden vid Finlands olika universitet. De teknisk-vetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga områdena är de största. Andra områden är bildkonst, teaterkonst, dans och veterinärmedicin. Vid till exempel den humanistiska fakulteten studerar man filosofi, historia, konst, kultur och främmande språk. Vid den teknisknaturvetenskapliga fakulteten kan man studera till exempel arkitektur. 1 Vem kan söka in? Du kan söka till universitetet om du har tagit studentexamen eller har gått en andra stadiets yrkesutbildning. Visste du det här? 2Hur kan man söka? Du söker in till universiteten med en ansökningsblankett. Du kan söka in till totalt nio skolor samtidigt. Universiteten tar sedan själv in sina studerande. Man kan ansöka två gånger per år, på våren och på hösten. Det lönar sig för dig att göra ansökan genast när det är möjligt. Fyra fakta om universitet: En examen som har avlagts på universitet ger behörighet att arbeta med expert-, planerings-, utvecklingsoch förmansuppgifter. Inom de flesta studieämnena på universitetet avlägger man först en lägre högskoleexamen eller kandidatexamen. Den kan man avlägga på tre år. Efter det forsätter man med en högre högskoleexamen eller magisterexamen. Den kan man avlägga på två år. Det kan också höra arbetspraktik till en universitetsexamen. 3 Hur väljer universiteten sina studeranden? Vem som kommer in grundar sig vanligen på studerandenas tidigare skolframgång och ett urvalsprov. Varje universitet har noggranna uppgifter om urvalskriterier i sina ansökningsguider. Läs dem noga. Du hittar guiderna på universitetens webbsidor. Bekanta dig med utbildningsstadierna, genom att se på videorna: (på finska) HANDBOK om utbildning och arbetsliv 13

14 De första stegen in i arbetslivet Efter utbildningen är det dags att flytta över till arbetslivet. Om du är flitig, företagsam och punktlig har du den rätta inställningen till att jobba. Det är viktigt att du följer tidtabeller och arbetstider. I arbetslivet uppskattar man språkkunskaper och kunskap om olika kulturer. Det lönar sig att berätta om sådan kunskap i en arbetsansökan. Med arbetsansökan visar du dina kunskaper Har du någon hobby? Vilka språk kan du? Har du haft sommarjobb eller jobbat som PRAOpraktikant? Berätta allt det här i din arbetsansökan! Du skickar in din arbetsansökan till arbetsgivaren antingen via nätet genom att fylla i en färdig blankett eller via e-post direkt till arbetsgivaren. Om det står ett telefonnummer i platsannonsen, ska du ringa till arbetsgivaren. Det visar att du är företagsam. Tänk på förhand igenom vad du vill fråga. Det lönar sig att skriva en bra arbetsansökan. Arbetsgivarna uppskattar en tydlig och felfri ansökan som skiljer sig från mängden. Använd exempel i arbetsansökan. Om du skriver att du är företagsam ska du också ge ett exempel på när du har varit det. Med arbetsansökan skickar man vanligen också en meritförteckning eller cv. En cv är en lista över vad du har studerat och vilka jobb du har haft. Du kan också beskriva dina specialkunskaper eller hobbyer. Du blir kallad till en arbetsintervju om arbetsgivaren blir intresserad av dig efter att ha läst din ansökan. Vanligen kallas 1 10 av de sökande till en arbetsintervju. Efter intervjun beslutar arbetsgivaren vem som får arbetet. 14

15 Börja arbeta! Det är också bra att skriva in referenser i sin meritförteckning. En referens är en person som rekommenderar dig för ett jobb. Kom ihåg att fråga den här personen om du får nämna honom eller henne som referens i din meritförteckning. Din tränare, din handledare under praktiken eller din chef på sommarjobbet kan vara bra referenser. Tappa inte modet om du inte genast får arbete. Arbetssökandet kräver tid och tålamod. Att söka jobb är som att arbeta. Försök att hitta nya arbetsgivare och nya branscher. Det lönar sig också att ansöka om tidsbundna jobb. Du kan byta yrke senare om du studerar mera eller utbildar dig i din egen bransch. Tips om att söka jobb Läs mera på (på finska) Visste du det här? Fem tips inför arbetsintervjun Förbered dig väl! Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen och öva dig att svara på frågor. Klä dig snyggt och på ett sätt som är lämpligt för jobbet du söker. Försäkra dig om att du är på plats i tid. Ring och berätta om du blir försenad. Se intervjuaren i ögonen. Lyssna lugnt. Var alltid ärlig och dig själv. De vanligaste frågorna på en arbetsintervju Varför söker du det här jobbet? Med den här frågan tar man reda på vad som motiverar dig. Varför borde just du bli vald för det här arbetet? Berätta hur dina kunskaper är till nytta för företaget. Hurdan arbetskamrat är du? Berätta om dina karaktärsdrag med exempel. Vilka är dina styrkor och svagheter? Nämn till exempel tre styrkor, men fundera också på förhand på dina svagheter. I Duuni-tidningens mångkulturella temanummer kan du läsa på finska om hur det lönar sig att förbereda sig för en arbetsintervju. (på finska) Bland annat på dessa frågor behöver du INTE svara: Vilken religion har du? Lever du i ett parförhållande eller är du singel? Tänker du skaffa barn? Enligt Finlands lag behöver man inte svara på de här frågorna på en arbetsintervju. Också frågor som gäller din hälsa är känsliga. Under en arbetsintervju måste du endast svara på frågor som verkligen är förknippade med arbetet som du söker. Om du söker ett kontorsarbete behöver arbetsgivaren inte veta om din syn är tillräckligt bra för att köra bil. HANDBOK om utbildning och arbetsliv 15

16 Lär dig nätverka I arbetslivet kommer du säkert att få höra att det är viktigt att nätverka. Businessen fungerar inte utan människor. Nätverkande hjälper när du söker din nästa arbetsplats, kund eller samarbetspartner, berättar Artem Daniliants, grundaren av företaget LumoLink. När du söker ett jobb lönar det sig för dig att fundera om du känner någon arbetsgivare eller något företag som du kan kontakta. Känner till exempel någon av dina vänner en arbetsgivare som behöver nya arbetstagare? Hur lyckas man med att nätverka? Försök att vara till nytta för andra. Så här hjälper du andra och samtidigt växer och utvecklas ditt eget nätverk, säger Artem Daniliants. Han har haft ett eget företag sedan början av För mig betyder företagandet mycket. Jag får sköta månsidiga ärenden och vara kreativ, berättar Daniliants. I synnerhet en företagare måste kunna nätverka. Om du vill bli företagare måste du envist vilja bli framgångsrik och ha goda sociala kunskaper. Artem Daniliants nätverkande började på Finlands Juniorhandelskammare r.f. (Suomen Nuorkauppakamarit ry) där han vann en debattävling som föreningen ordnade. Om du är intresserad av att bli företagare efter studierna, kan du bekanta dig med Juniorhandelskammare r.f. på deras webbsidor (på finska). Du kan använda de sociala medierna när du söker arbete. Kanske du kan lägga ut ett videoklipp om dig själv på Facebook och nämna det i din arbetsansökan. Kom ihåg att också arbetsgivare använder sociala medier och publicerar platsannonser där. 16

17 Börja arbeta! Så här börjar du nätverka Leta på webben efter evenemang där du kan nätverka. Delta i så många evenemang som möjligt. Gå till evenemanget med rätt attityd: ett leende, företagsamhet och mycket mod! Sätt upp ett mål för dig själv. Till exempel att du inte går hem förrän du har fått tio visitkort. Utnyttja också dina hobbyer för nätverkande. Lär känna dina hobbykamrater. Diskutera era arbetserfarenheter. Din följande arbetsgivare kan vara din kompis nuvarande arbetsgivare! HANDBOK om utbildning och arbetsliv 17

18 Lyckas i ditt arbete Det är alltid spännande att börja i arbetslivet. Det händer mycket nytt. Samtidigt ska man koncentrera sig på att arbeta. En företagsam och ivrig inställning betyder mycket men en bra stämning på arbetsplatsen skapar man tillsammans. Man beslutar gemensamt om saker, som ett team. Bra teamarbete är en betydelsefull sak. Det är alltså viktigt med trevliga arbetskamrater. Även den närmaste chefen bör vara uppmuntrande, berättar Merja Ranta-Aho, personalchef på Elisa Abp. Med den rätta inställningen mot framgång Teamarbete kräver att alla bidrar och har rätt inställning. Vad betyder då inställning? Det betyder till exempel att man har goda sociala kunskaper och att man kan lära av andra. Man kan alltid fråga sina arbetskamrater om något är oklart på jobbet. Man ska lyssna och ta hänsyn till andra människor. När man arbetar kan man också tänka på hur man kunde göra saker bättre, råder Ranta-Aho. Det ska vara trevligt men samtidigt utmanande att arbeta. På en bra arbetsplats lyssnar arbetsgivaren på dig. Arbetsfördelningen ska vara tydlig och arbetsredskapen i skick. Arbetstagaren borde ha en känsla av att hans eller hennes arbete har en betydelse, säger Ranta-Aho. En ung person får säkert bra feedback om han eller hon har en positiv inställning, vågar be om hjälp och ivrigt tar itu med nya arbetsuppgifter. Merja Ranta-Aho, personalchef på Elisa. Introduktionen ska vara tydlig Arbetsplatsintroduktion är att man lär en ny arbetstagare att använda arbetsredskapen och presenterar arbetsutrymmena och arbetskamraterna för arbetstagaren. Med introduktionen ser man till att arbetstagaren klarar av sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, säger Itellas serviceförman Aku Ryhänen. En bra arbetsgivare är pålitlig. Han eller hon känner sina arbetstagare och kan ge dem lämpliga arbetsuppgifter. Johannes, 24 år Introduktionen är på arbetsgivarens ansvar. Arbetstagaren har rätt att fråga om något är oklart. Det lönar sig att säga till om något förklaras för snabbt under introduktionen. En bra arbetstagare är öppen, modig och samarbetsvillig, också under introduktionen, säger Ryhänen. 18

19 Börja arbeta! Arbetsintyg Arbetstagaren har alltid rätt att få ett arbetsintyg när anställningsförhållandet tar slut. Det finns olika mallar för hur man skriver ett intyg. På det här exemplet ser du vad ett arbetsintyg ska innehålla. Om du trots att du ber om det inte får ett arbetsintyg av arbetsgivaren kan du be om hjälp av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetstagarens namn: Ahmed Ahkera Personbeteckning: Företagets uppgifter: Namn: Elektroniikka Oy Adress: Företagsvägen 7, Helsingfors ARBETSINTYG Arbetstagaren kan be att en bedömning av hans eller hennes arbetsskicklighet och uppförande antecknas i arbetsintyget. Man kan också be om ett intyg utan bedömning. Obligatorisk uppgift! Ahmed Ahkera har varit anställd hos Elektroniikka Oy Ahkeras uppgifter bestod av arkivering av fotografier och dokument samt att svara i kundservicetelefonen. Ahkera klarade av de givna uppgifterna mycket bra. Han var företagsam och tog tag i arbetsuppgifterna med entusiasm. Arbetsförhållandet upphörde eftersom det var en visstidsanställning. Underskrift och namnförtydligande Helsingfors Plats och datum Man skriver ut orsaken till att anställningsförhållandet upphörde endast om arbetstagaren ber om det. Arbetsledare HANDBOK om utbildning och arbetsliv 19

20 Jämlikhet på arbetsplatsen På en bra arbetsplats uppskattas allas insatser men reglerna ska också vara de samma för alla. Långtråkiga lagparagrafer låter onödiga men det är viktigt att förstå sina rättigheter. Vet du till exempel hur mycket lön du borde få? Eller hur många timmar du får arbeta? Dina rättigheter och skyldigheter Både arbetsgivaren och arbetstagaren har rättigheter och skyldigheter. Arbetslivet behandlas i Finlands lag och lagen förbjuder bland annat diskriminering. När det inte förekommer diskriminering, är alla jämlika oberoende av ålder, hälsotillstånd, etnisk bakgrund, språk eller åsikter. Ung arbetstagare I Finland finns det en skild lag om rättigheterna för arbetstagare som är under 18 år. Utöver arbetstider står det i lagen hurdant arbete de unga får göra. En ung arbetstagare får till exempel inte göra sådant arbete som innehåller för ansvarsfulla uppgifter. Dessutom får arbetet inte kräva omåttlig ansträngning. Arbetet får inte heller skada den ungas fysiska eller mentala utveckling. 20

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi

Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015. www.vyi.fi Yrkesutbildning vid Vasa yrkesinstitut 2015 www.vyi.fi Välkommen till vår skola! Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab - Det är ett nöje att få skapa förutsättningar för våra ungdomars framtid. Och då känns

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök Producent Regina Westermark-Niskala, UBS En kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad ansökan till andra stadiet samt

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009

Gemensam ansökan 2-20.3.2009. Tove Gestranius 19.01.2009 Gemensam ansökan 2-20.3.2009 Tove Gestranius 19.01.2009 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Sammandrag från tutorutbildningarna

Sammandrag från tutorutbildningarna Sammandrag från tutorutbildningarna Tutorns/storasyskonets uppgifter är att Introducera till universitetslivet hjälpa studenter lära känna nya människor uppmuntra en öppen och välkomnande stämning ge tips

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer