Up To Date 2013 Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Up To Date 2013 Sammanfattning"

Transkript

1 Up To Date 2013 Sammanfattning

2 Resultat Temat för årets upplaga av Up To Date var resultat. Under flera år har vi jobbat aktivt inom våra fem strategiområden. Konferensen visade dels vad vi uppnått och dels vilka utmaningar som ligger framför oss. Här följer nu en återberättelse av vad som sades på scenen. Inledning och bakgrund Destination Dalarnas strategigrupp och moderator Roger Zakrisson hälsar välkomna, därefter inleder Lotta Magnusson från Region Dalarna dagen med att beskriva bakgrunden till Up To Date och vad som kommer att hända under konferensen. Up to Date, vad handlar det om? För fyra år sedan, 2009, samlade vi besöksnäringen i Dalarna till konferens i Leksand, hälften av er som deltar under Up To Date idag var även med då, vi gjorde det därför att vi såg ett problem. Dalarna, med företag och 5 miljarder i omsättning, var redan då Sveriges tredje största besökplats efter Stockholm och Göteborgsområdet. Vi var stora, men vi hade ingen tillväxt. Den skedde på andra platser. Varför då? Stora investeringsambitioner Samtidigt såg vi i arbetet med infrastrukturplanen för perioden att det fanns ett stort intresse av att investera i besöksnäringen i Dalarna. Och när vi lade pusslet kunde vi räkna ihop att investeringsplanerna uppgick till 10 miljarder för de kommande 10 åren. Vi gjorde en beräkning och fick fram att de tänkta investeringarna kan ge 3 miljoner nya gästnätter och öka omsättning med 2,2 miljarder kronor. De i sin tur kan generera nya jobbtillfällen. Den här målsättningen fanns alltså redan i regionen, utspridd bland alla våra aktörer. Det vi gjorde var att vi fogade samman alla ambitioner till ett gemensamt mål. Frågan som kvarstod var hur gör vi det möjligt? Vad krävs för att vi ska lyckas? I Leksand satte vi en gemensam vision: Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Vi ville ha en tillväxtakt på 5 % och nå en svensk marknadsandel på 11 %. Dessutom skulle vi befästa besöksnäringens roll som basnäring i Dalarna. Vi började måla upp bilden. I den bästa av världar, vad måste vi göra för att lyckas? Tillsammans identifierade vi ett antal strategiområden och satte delmål som vi kunde arbeta emot. Up To Date handlar delvis om att berätta var vi ligger i processen idag, hur det har gått samtidigt som vi vill dela med oss av kunskap och inspiration som verktyg för att fortsätta med vårt gemensamma arbete framåt. 2

3 Behovsbilden 2009 Det vi konstaterade i Leksand var att om vi ska lyckas så måste vi: 1) Samla Dalarnas gemensamma utbud, något som Carl-Johan från Visit Södra Dalarna och Birgitta Pettersson från Siljan Turism kommer att prata mer om. 2) Vi insåg också att ska vi få 3 miljoner nya gästnätter så kan vi inte räkna med att alla ska komma från Sverige. En del måste komma från utlandet, och om de ska hitta hit så måste vi arbeta aktivt internationellt. Det arbetet kommer Elisabet Asp Christiansson och Cecilia Jansson från Region Dalarna att prata om. 3) Ska vi lyckas så behöver vi också bli bättre på produktutveckling. Vi måste ställa fler produkter på Dalahyllan i Sverigebutiken som är köpbara både för en nationell och en internationell gäst. Vi har jobbat med det både tematiskt och i mini-destinationer. Erik Asplund kommer att berätta mer. 4) Vi behöver få fler företag som är exportmogna och vassare på att göra affärer. Därför startade vi bland annat affärsprogrammet Kurbits, något som Petra Lindberg kommer att berätta om. 5) Om vi kan skapa 3 miljoner gästnätter kommer det att generera ca 2200 nya jobb. Finns de personerna i Dalarna? Om det finns tillräckligt med arbetskraft här i Dalarna har de rätt kompetens? Besöksnäringscollege blev svaret på hur vi kan kompetensutveckla både befintlig och framtida personal. Hans From berättar om det. 6) Vi konstaterade att vi måste få bättre underlag att arbeta med. Mer statistik. Och det har vi idag, om ni tittar utanför konferensrummet i pausen kommer ni se att vi hängt upp en utställning som låter er ta del av aktuell statistik för besöksnäringen i Dalarna. 7) Sedan behövde vi bättre omvärldsbevakning, därför samarbetar vi idag bland annat med Kairos Future. Johanna Danielsson som arbetar på Kairos Future kommer också att vara med oss under dagen och hålla i två föreläsningspass. Från 2009 har vi jobbat tillsammans i en klustermodell, på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Och idag kommer ni att få ta del av vad det har resulterat i. 3

4 Visit Dalarna Carl Johan Ingeström och Birgitta Pettersson på Visit Dalarna berättar om arbetet med en regional informations- distributions- och försäljningskanal och vad plattformen erbjuder kund och leverantör. Såhär såg det ut 2009 vi fick inte vara med någonstans. Researrangörerna i Tyskland hade inte med sig oss på sin karta. Det fanns inga ingångar till oss från Sverige eller utomlands. Därför drog projektet Visit Dalarna igång. Vi behövde en gemensam och tydlig väg in i Dalarna. (Carl Johan visar en kartbild där Dalarna är en vit fläck på kartan) Idag är Visit Dalarna vårt gemensamma affärssystem, en försäljningsplattform som vi kan arbeta från tillsammans. Alla Dalarnas destinationsbolag äger plattformen gemensamt. Många företag är kopplade till försäljningsplattformen. Några stora anläggningar med egna bokningssystem står utanför, som Skistar. Vi står för kostnaderna till dess att intäkterna kommer in, då tar vi procent på försäljningen. Vägen framåt Det som hänt nu är att konkurrensen har hårdnat både i och utanför Sverige. Därför måste vi öka vår kundfokusering, bli ännu bättre på att ge kunden vad de verkligen vill ha. I slutändan handlar det om hur vi tillsammans kan bli bättre på att tjäna mer pengar tillsammans. Så hur har det gått då, har vi ökat försäljningen? Nej, det har vi egentligen inte. Det vi gjort är ett bra förarbete, men nu måste vi spetsa till plattformen, bli ännu tydligare med vad vi erbjuder. 4

5 Internationalisering Elisabet Asp Christiansson och Cecilia Jansson, som arbetar i projektet Internationalisering, export och försäljning berättar om marknadsföring och försäljning på utlandet och vad som är på gång. Region Dalarna äger projektet och vår roll är att fungera som ett kugghjul mellan de olika aktörerna; VisitSweden, destinationsbolag och företagen i Dalarna. Målsättningen är att komma ut med vårt (Dalarnas) erbjudande utanför Sveriges gränser. Så hur gör vi det? Vi jobbar i ett partnerskap med VisitSweden och i en affärsmodell som de har tagit fram. Vi arbetar mot marknaderna Norge, Nederländerna och Tyskland för sommarsäsongen och Danmark och Ryssland för vinterssäsongen. Mot varje marknad har vi en marknadsgrupp bestående av olika representanter från större företag och från destinationsbolag i Dalarna. Tillsammans bestämmer vi t.ex. vilka kampanjer vi ska vara med på. Målgrupper Vi arbetar med två olika målgrupper: 1) Aktiva barnfamiljer: Intresserade av natur och kultur samt vill ha ett stort utbud av aktiviteter där de kan göra och uppleva saker tillsammans. 2) Äldre (50+) som reser utan barn (WHOPS): De har mer tid och mer pengar. De vill gärna lära sig saker och få ny kunskap. De som kommer hit vill besöka sevärdheter och få naturupplevelser. Processer Våra arbetsprocesser kan delas in i sju olika delar som samverkar och går in i varandra. 1) Undersökningar och analyser 2) Utbildning 3) Säljmöten, vi deltar i workshops och matchmaking 4) Visningsresor 5) Marknadsföring 6) PR 7) Trycksaker och säljmaterial 5

6 Reflektioner från fältet Henrik Nathansson, försäljningschef Stöten, är med i marknadsgruppen som arbetar mot den Danska marknaden. Superviktigt att samarbeta. Här får vi möjlighet att vara med och påverka hur de resurser som finns används. Har varit extra viktigt nu när Danmarks ekonomi gått lite knackigt. Dessutom har det varit nyttigt att ta del av varandras kompetens. Jag har blivit bättre på att lyssna. Helena Back, Rättviks kommun. Det här är ett jättebra sätt för mindre företag och destinationer att synas i internationella sammanhang. Under året har vi arbetat tillsammans med VisitSwedens Oslokontor för att ta fram en online-kampanj. Första gången vi bara är på nätet. Fick väldigt bra uppföljning på kampanjen. Peter Karlsson, PeakPoints Sälen. Outdoor academy är ett koncept från VisitSweden (för researrangörer och journalister), där en destination kan ansöka att få vara arrangör av akademin som är en form av visningsresa. Här har vi varit engagerade och tagit emot besökare. De var här i fyra dagar med olika aktiviteter, som vi avslutade med workshop mellan lokala aktörer och de utländska researrangörerna. Jag fick direktkontakt och möjlighet att fråga hur ska vi göra? Vad vill ni ha? Hur tar man betalt för att visa naturen? För vi måste bli bättre på att sätta en prislapp och ta betalt för våra tjänster. Cecilia Linnteg, Visit Södra Dalarna Vi har bland annat deltagit i en kunskapsresa till Nederländerna, en givande resa där vi deltog i seminarium med holländska researrangörer, besökte en mässa samt besökte olika resorts för att se vad den holländska kunden köper om den väljer att semestra på hemmaplan. Mycket nyttigt! Bildspelet som visades under presentationen finns på 6

7 Produktutveckling Erik Asplund, Inno Skandinavia, presenterar hur vi jobbat med Biking Dalarna, Skating Dalarna, Julstad Mora, Lugnet och Älvdalen kring produktutveckling i samverkan. Erik kommer in till låten Hell is not a bad place to be. Jag valde låten för energin och inställningen, hur vi förhåller oss till varandra. Att våga göra saker lite annorlunda varje dag, att lära oss av varandra, att inte alltid vänta på nästa rapport. Besöksnäringen behöver lite mer rock n roll! Vi har jobbat tillsammans med ett antal utvecklingskoncept för att öka resanledningarna till Dalarna. Vi har tittat på det långsiktiga målet. Hur får vi fler besökare att stanna längre och handla mer? Det handlar om att se folks behov och göra dem lyckliga. Processen Arbetet sker i 4 steg: 1) Låt idéerna komma fram 2) Validering, målgrupp och branschperspektiv 3) Mobilisering 4) Genomförande i utvecklingsteam Målet är att ta fram konkreta produkter som vi kan testa. Det ska inte ta mer än 6 månader. Och det är alltid företagets process, inte min. Det handlar om: 1) Företaget måste sitta i förarsätet 2) Det handlar om egen vinning och egen vilja 3) Öppenhet för samverkan 4) Fler och bättre affärer 5) Mod att äga processen, vi har själva ansvaret för att hantera möjligheterna. Reflektioner från fältet Per Hagdahl från Lugnet i Falun berättar hur man arbetat för att kommersialisera Lugnet, något som bland annat resulterat i eventet Scandinavien Outdoor Games och en cykeluthyrning som ökat med 400 %. Lars Lind, Märkvärdiga Sundborn, berättar om det studiebesök till Italien som sparkade igång tankar kring hur man kan jobba tillsammans för att förvalta och ta hand om de gemensamma resurserna i Sundborn. Torbjörn Zackrisson, Älvdalen, berättar om hur man fått hjälp av Erik att komma på nya idéer för hur man skulle kunna jobba med det gamla Porfyrmuséet i Älvdalen. Niklas Lind, Tomteland, berättar om hur man jobbat tillsammans för att stärka bilden av Mora som den officiella Tomtestaden. Christian Ek, Skistar, berättar hur man arbetat tillsammans för att utveckla ett gemensamt koncept för biking i Dalarna. Jan-Ola Bergström, Falu Fängelse Vandrarhem, berättar om hur man utvecklat skatingen i Dalarna genom dels ett gemensamt nätverk. 7

8 Morgondagens resenärer Johanna Danielsson, Kairos Future, gör en omvärldsspaning kring morgondagens resenärsbeteende. Vad vill de ha för produkter, hur vill de köpa, hur vill de resa? Kairos Future är ett grekiskt tidsbegrepp som betyder den rätta tiden. Och det är det ju verkligen i Dalarna! Vad är en riktig toppupplevelse? Hur skapar vi wowet? Vi har analyserat en halv miljon blogginlägg från Sverige och hur de använder superlativ. Vi har frågat svenskar hur de ser på upplevelser. Det vi har kommit fram till är sju insikter om vart upplevelsen är på väg som jag tänker dela med er idag. 1, Kick, komfort, kompetens och kontakt Det handlar om att skapa rätt mix till rätt målgrupp. Utmana på rätt sätt, försätta besökarna i en känsla av flow. Våra livsfaser styr våra upplevelser. Huvudkomponenterna för en toppenupplevelse (oavsett vilken livsfas du befinner dig i) är: Överträffa förväntningarna, skönhet, gemenskap, inspiration och nya upptäckter. 2, Tillsammans är det nya svarta Det vi längtar så förtvivlat efter i dagens samhälle med sitt uppskruvade tempo är att vara tillsammans. Allt vi kan göra inom upplevelseindustrin för att stimulera gemenskap är därför av godo. 3, Värsta floppen grusade planer Värsta floppen är när det inte blir som man har tänkt sig. Förseningar, när något blivit utbytt, när bilden i huvudet inte stämmer överens med verkligheten. Därför är leveranssäkerheten så viktig. Vi har mer fritid idag än tidigare, men vi känner inte att det är så. Vi försöker maxa alla våra upplevelser. Vi vill inte stå i kö! Flödet finns mellan ängslan och att bli uttråkad. 4, I trygga hörnet finns inga superlativ Vi ser att det handlar om att koppla på när vi är lediga. Då ska vi rusta oss för vardagen. Den mentala träningen är viktig. Vi använder semestern för att bli fit for fight. 5, Dela, gilla, hissa, dissa Den nya marknadsföringen handlar om segmentering mot tema och tribes. Folk blir allt mer nischade och nördiga. Utnyttja tribens tendens att kommunicera via sociala medier. Smart marknadsföring. Anpassa produkterna efter vad triben vill ha. Men vi kan ju inte satsa på nischerna!. Mallorca är ett brett resmål, men de har valt att satsa på klätter-triben. Man gör det för att det sprider ringar på vattnet. Tänk segmentering efter behov och begär. 8

9 6, Topplistan, detta är helhetsupplevelser i världsklass Här är ingredienserna för dig som vill skapa en upplevelse i världsklass: De ska vara transformativa, där besökaren presterar något och upplever hur de växer med uppgiften. De ska vara fyllda av samhörighet och delad upplevelse. De ska leva upp till förväntningarna och flyta på utan störningar. De ska vara fyllda med feelgood-faktorer. De ska innehålla överraskningar, någonting utöver det förväntade. De ska inehålla en känsla av exlusivitet, att det här bara är för mig. 7, Upplevelseåret har känslomässiga höjdpunkter Jan april: Träning, lopp, melodifestivalen, häftig konsert, vackert vårväder, hästar April juli: Älskling, barnfamiljer, kläder, ljuvliga blommor, tjejkväll, bröllop Juli oktober: Semestervyer, viner, färger, TV-serier, fotboll Oktober december: Musik, film, bokupplevelser, jul Länkar: Rapport: Upplevelser i världsklass (pdf) Rapport: Framtidens utomhusupplevelser (webbsida) 9

10 Kurbits Petra Lindberg, Kurbits affärsutveckling, förklarar vad Kurbits är och vad kurbits kan erbjuda företag inom besöksnäringen. Kurbits är ett affärsprogram skräddarsytt för besöksnäringsföretag. Programmet är en branschanpassning av affärsprogrammet Meny som vänder sig till företag inom livsmedelsbranschen. Kurbits affärsutveckling är framtaget av Region Dalarna, Högskolan Dalarna och RTS. Vi startade våra första pilotkurser i Dalarna Redan 2011 så kördes den här modellen i sju olika regioner i Sverige. Blocken som programmet består av är: 1) Nulägesanalys 2) Produkt- och tjänsteutveckling 3) Marknadskommunikation 4) Försäljning och distribution 5) Ekonomistyrning 6) Studieresa Därtill tillkommer personlig coachning har vi jobbat med att utveckla programmet och tagit fram nya produkter inriktade på: Export, Evenemang, Design, Kultur och Mat. Kurbits Export: Ett fördjupningsprogram för företag som vill förlänga säsongen och bredda räckvidden. Kurbits Design: Har premiär i södra Dalarna, är ett fördjupningsprogram som handlar om formspråk, skyltning, hemsida, etc. Här får du hjälp att hitta den röda tråden. Kurbits Mat: Vänder sig till hotell, restauranger och caféer. Resultat Till dagens datum har 450 företag deltagit i Kurbits och EU-kommissionen har utsett Kurbits till Good Practice In the EU-strategy. Resultatet för de som deltagit i Kurbits är: 27 % Har nyanställt 40 % Har ändrat sin prissättning 33 % Har investerat 35 % Har ändrat sin marknadsföring 25 % Har utvecklat nya produkter Ser man till det ekonomiska resultatet så har Kurbitsföretagen klarat sig betydligt bättre än de genomsnittliga besöksnäringsföretagen. Johan Domeij från Länsstyrelsen Dalarna berättar att man öronmärker 1 miljon i företagsstöd till företag som vill delta i Kurbits, ansöker gör man via sitt destinationsbolag. 10

11 Reflektioner från fältet Niklas Granér från Active Stay och Lotta Yttergren från Siljansnäs Stugby berättar om sina erfarenheter som deltagare i Kurbits. Niklas Jag tycker att det är bra att man får träffa aktörer från olika branscher. Man kommer ifrån den dagliga verksamheten, så att man kan reflektera och diskutera. För oss på hotellet är det viktigt att ha olika aktiviteter. Samarbetar ibland, vissa saker själva. Det gäller att få folk till regionen. Effekterna med Kurbits - det ger inspiration, idéer och energi. Lotta Vi flyttade hit från Gotland för att få lite mer säsongsskiftningar. Min make tycker om det praktiska och jag tycker om att gå på kurs. För mig betydde Kurbits att jag utvecklade mitt personliga intresse för företaget. Vad är det jag har köpt? Fick bekräftat att vi kan göra mer av vår stugby. Jag identifierade målgruppen, vår heter Svea, för det är hon som bestämmer i familjen, i Sverige och i resten av världen. Målgruppsfokuseringen var viktig för mig. Vad har det här gett oss resultatmässigt? Har ökat omsättningen med nästan 80 %. Det har resulterat i att mannen ska få köpa en ny traktor (för sådant gillar han). 11

12 Besöksnäringscollege Hans From från Besöksnäringscollege berättar om vad colleget erbjuder både studenter och arbetsgivare. Det handlar om möjligheten till personalutbildning nära företaget på tider som passar företaget. Se oss som ett syskon till Kurbits. Vi är den förlängda armen till företag med personal, vi brukar säga 10 anställda och uppåt. Besöksnäringen en internationell mångmiljardindustri, den basnäring som sysselsätter flest i hela världen. En av de viktigaste näringarna för att påverka BNP och Sverige är inget undantag. Man tror på en fördubbling inom näringen inom en tioårsperiod. Då omsätter Sverige 500 miljarder per år. En framtidsbransch? Dalarna har en stark position, starka varumärken, besöksnäringen ökar stadigt. Men det finns en annan sida också. Vi saknar arbetskraft med rätt kompetens redan dag. Unga ser inte möjligheterna till karriär i branschen. Vi ser risken med generationsväxlingen, 30 % av arbetsstyrkan försvinner inom de närmsta åren. Besöksnäringscollege är länken mellan de olika utbildningsformerna som servar besöksnäringen i Dalarna. Vi arbetar också med behovsstyrd kompetensförsörjning. Företagsanpassade kurser. Nära företagen. På tider som passar företagen. Vision Vi skapar förutsättningar för norra Europas bäst utbildade personal. Reflektioner från fältet Per Eriksson, VD på Kläppen, Nina Steen marknadschef på Dalecarlia hotell och Nils Åberg, verksamhetschef på Stiftsgården i Rättvik, berättar om sina upplevelser av att samarbeta med Besöksnäringscollege. Per Det har gett oss ett ordentligt kompetenslyft bland våra anställda. 30 personer har genomfört utbildningen sedan Vi har varit med och listat våra behov, så det har blivit ganska skräddarsytt. Nina Alla vill gå. Stort intresse från alla att få lära sig mer. Kundernas kommentarer är vad har ni gjort, det är så stor skillnad på bemötande och upplevelse?. Ett kvitto på att utbildningarna har gett resultat. Nils Svenska kyrkans problem speglas i vår verksamhet. Det är turismen som växer hos oss. Därför behöver vi lära oss väldigt mycket. Vi jobbar ju hela tiden med personalutveckling. Vi är 30 anställda. Det är många på Stiftsgården som gått flera utbildningar och det känns jättebra för framtiden. 12

13 Morgondagens kunder och medarbetare Johanna Danielsson, Karios Future, gör en omvärldsspaning om vad som händer i framtiden kring affärsutveckling och kompetens. Hur ser nästa generation på arbetsgivarna, mot vem är de lojala, vad ställer de för krav på innehållet i arbetet? Måste vara medvetna om att mycket beror på livsfas och generationsskillnader. Värderingar präglas av den tid man växer upp i. Dagens unga har växt upp under tuffa tider, för dem har inget varit självklart. Tittar man på drömbranscher för unga så ligger resor och turism på topp 10-listan, men är mer poppis för folk i andra delar av världen än i Sverige. Vad dagens unga vill ha Dagens unga vill ha ett jobb som de är stolta över och en bra chef som hjälper dem att utvecklas som människor. Viktigt för Svenskar, 1) En bra chef 2) Personlig utveckling 3) Meningsfullt innehåll Meningsfullheten var det jämt skägg mellan tydligt avgränsat jobb och ett jobb med meningsfullt och stimulerande innehåll. Idag har det meningsfulla jobbet blivit mycket mera värt. Personlig utveckling är det nya karriärbegreppet. Lika viktigt oavsett sektor och akademisk bakgrund. Närmsta chefen är viktigast Det är inte VD utan den närmsta chefen som är viktigast. Nästan varannan anställd kollar upp om chefen verkar bra innan man beslutar sig för att ta ett jobb. Varför bryr sig unga idag mer om sina chefer än tidigare generationer? Den unga generationen behöver bekräftelse och beröm. De förväntar sig beröm. Förr fick man pokal om man vann tävlingen, nu får man pokal om man ställer upp. En bra chef En bra chef enligt unga är framförallt lyhörd. Vad betyder det? Ska man curla? Alla chefers problem och alla föräldrars, hur ska man servera fisk? Medarbetarna behöver höra något, men om man förmedlar fisk så lyssnar de inte. Kapitulerande chefer Stenhjärtat Curlingschefen Gränstänjaren bästa chefen att vara De unga har insett att det där med att vara chef inte är så enkelt. Andelen som vill bli chef har sjunkit. För att bli chef få stöd ordentligt. Man tvekar eftersom man är rädd för att man inte längre kan vara kompis med sina kollegor och för att man ständigt behöver vara tillgänglig. Länk: Rapport: Konsten att leda unga (pdf) 13

14 Skid-VM 2015 Carl Johan Ingeström från Skid-VM 2015 i Falun ger oss VM på 10 minuter. Skid-VM ska bidra till: Inflyttning Fler besökare Folkfest Exponering Samordning och ökat samarbete 1993 var vi inte alls bra på att ta med oss allt det positiva som kommer med evenemanget. Nu är det vad allt handlar om. Hela VM kommer att genomsyras av Dalarna. Häst Häst Häst, dala-hästen kommer att finnas med i allt vi gör. Det är också 12 dagar logisamordning. Vi har redan köpt boende för över 100 miljoner. Våra arenor Vi har tre huvudarenor: 1) Lugnet 2) Cityarenan 3) Dalaarenan våra 15 kommuner. Besökarna kommer att bo överallt. All media kommer till exempel att bo i Borlänge. Beyond Skiing foundation Avslutningsvis om Beyond Skiing foundation. Idag över 400 organisationer och företag. Väldigt mycket kompetens som kommer in genom det här. Stora frågan vad gör vi med den här gruppen efter VM. Där ligger nyckeln till vår framgång. 14

15 Airport Center mellan Sälen och Trysil Jonas Bauer från Skistar informerar om planerna på Airport Center mellan Sälen och Trysil och vad det kan komma att betyda för Dalarna. Tävlingsdjävulen kommer vi att behöva. Det är lätt att skriva att vi ska fördubbla omsättningen, det är en annan sak att utveckla i verkligheten. Vi har en jätteresa att göra. Sälen Idre Trysil och Engerdal. Små kommuner som tillsammans är gigantiska destinationer. Sälen är Sveriges största vinterdestination. Trysil är Norges största. Men det finns ganska mycket stagnation. Vi var först ute men sen? Hitta nya vägar Vi får inte in fler människor via vägarna. Vi måste borra nya hål. Dedikerade eldsjälar som jobbat för att få det här till verklighet. 11 februari 2013 fick vi ett godkännande från miljöstyrelsen! Men hur ska vi göra det här då? 4 kommuner går ihop och säger att vi är en stordestination. Vi bygger ihop Sveriges och Norges största destinationer. 15

16 Sälen-Trysil Airport Vi som sitter här vet var det ligger, vi är kända i Sverige, vi är kända i Norge. Men utanför Skandinavien? Vi är inte så himla kända där. Scandinavian mountains Sälen-Trysil. Vi måste jobba stenhårt med förpackning och kommunikation. Vi ska inte plocka besökare av våra kollegor, vi ska få hit dem från andra regioner, vi ska vinna tillsammans.. Efterfrågan Vi har ett bra utbud, men vi har inte riktigt koll på vad som verkligen efterfrågas. Vi kommer få mycket hjälp från VisitSweden. Det enda vi är säkra på är att morgondagens nya gäster inte kommer att se ut som dagens. Så hur möter vi det? Det har gått från att vara en flygplats till ett Airport center. När man lägger till gränshandel så kanske det blir möjligt. Kanske kan blåljus också finnas här. Vi ska göra det till ett centrum. En plats där man har 8 minuter till Hundfjället efter att man landat. Räknar med att det kan skapa 500 nya jobb. Ekonomin 1,3 1,4 miljarder kronor kommer det att kosta. Vi behöver 500 miljoner från offentlig verksamhet. Det är ett pusslande och ett meckande för att få det på plats. Alla borde vara med, men tungt ansvar vilar på ett fåtal. Kommer vi att lyckas? Publiken ropar ja! Ni låter mer säkra än vad jag är. Men vi kommer att jobba stenhårt in i kaklet. Vi ska driva det här så långt det bara går. Om vi lyckas ska första planet kunna landa augusti 2016!!! 16

17 17 Tack till alla som medverkade och deltog under Up To Date 2013!

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen sweden marknadsför Sverige i världen det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen HÅLLBARHET POSITIONERAR

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

TILLVÄXT. Karameller på export. Gränslös. Ökad. lönsamhet. Margareth Georgsson har globala ambitioner för Spikarö Karamell & Pralin.

TILLVÄXT. Karameller på export. Gränslös. Ökad. lönsamhet. Margareth Georgsson har globala ambitioner för Spikarö Karamell & Pralin. Fokus försäljning Gör säljarbetet till en naturlig del av jobbet och nå bättre resultat. Hur högt vill du nå? Tillväxtdagen bjöd på inspiration och kunskap samt tio budord för framgång. Nya steg mot USA

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer