Up To Date 2013 Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Up To Date 2013 Sammanfattning"

Transkript

1 Up To Date 2013 Sammanfattning

2 Resultat Temat för årets upplaga av Up To Date var resultat. Under flera år har vi jobbat aktivt inom våra fem strategiområden. Konferensen visade dels vad vi uppnått och dels vilka utmaningar som ligger framför oss. Här följer nu en återberättelse av vad som sades på scenen. Inledning och bakgrund Destination Dalarnas strategigrupp och moderator Roger Zakrisson hälsar välkomna, därefter inleder Lotta Magnusson från Region Dalarna dagen med att beskriva bakgrunden till Up To Date och vad som kommer att hända under konferensen. Up to Date, vad handlar det om? För fyra år sedan, 2009, samlade vi besöksnäringen i Dalarna till konferens i Leksand, hälften av er som deltar under Up To Date idag var även med då, vi gjorde det därför att vi såg ett problem. Dalarna, med företag och 5 miljarder i omsättning, var redan då Sveriges tredje största besökplats efter Stockholm och Göteborgsområdet. Vi var stora, men vi hade ingen tillväxt. Den skedde på andra platser. Varför då? Stora investeringsambitioner Samtidigt såg vi i arbetet med infrastrukturplanen för perioden att det fanns ett stort intresse av att investera i besöksnäringen i Dalarna. Och när vi lade pusslet kunde vi räkna ihop att investeringsplanerna uppgick till 10 miljarder för de kommande 10 åren. Vi gjorde en beräkning och fick fram att de tänkta investeringarna kan ge 3 miljoner nya gästnätter och öka omsättning med 2,2 miljarder kronor. De i sin tur kan generera nya jobbtillfällen. Den här målsättningen fanns alltså redan i regionen, utspridd bland alla våra aktörer. Det vi gjorde var att vi fogade samman alla ambitioner till ett gemensamt mål. Frågan som kvarstod var hur gör vi det möjligt? Vad krävs för att vi ska lyckas? I Leksand satte vi en gemensam vision: Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Vi ville ha en tillväxtakt på 5 % och nå en svensk marknadsandel på 11 %. Dessutom skulle vi befästa besöksnäringens roll som basnäring i Dalarna. Vi började måla upp bilden. I den bästa av världar, vad måste vi göra för att lyckas? Tillsammans identifierade vi ett antal strategiområden och satte delmål som vi kunde arbeta emot. Up To Date handlar delvis om att berätta var vi ligger i processen idag, hur det har gått samtidigt som vi vill dela med oss av kunskap och inspiration som verktyg för att fortsätta med vårt gemensamma arbete framåt. 2

3 Behovsbilden 2009 Det vi konstaterade i Leksand var att om vi ska lyckas så måste vi: 1) Samla Dalarnas gemensamma utbud, något som Carl-Johan från Visit Södra Dalarna och Birgitta Pettersson från Siljan Turism kommer att prata mer om. 2) Vi insåg också att ska vi få 3 miljoner nya gästnätter så kan vi inte räkna med att alla ska komma från Sverige. En del måste komma från utlandet, och om de ska hitta hit så måste vi arbeta aktivt internationellt. Det arbetet kommer Elisabet Asp Christiansson och Cecilia Jansson från Region Dalarna att prata om. 3) Ska vi lyckas så behöver vi också bli bättre på produktutveckling. Vi måste ställa fler produkter på Dalahyllan i Sverigebutiken som är köpbara både för en nationell och en internationell gäst. Vi har jobbat med det både tematiskt och i mini-destinationer. Erik Asplund kommer att berätta mer. 4) Vi behöver få fler företag som är exportmogna och vassare på att göra affärer. Därför startade vi bland annat affärsprogrammet Kurbits, något som Petra Lindberg kommer att berätta om. 5) Om vi kan skapa 3 miljoner gästnätter kommer det att generera ca 2200 nya jobb. Finns de personerna i Dalarna? Om det finns tillräckligt med arbetskraft här i Dalarna har de rätt kompetens? Besöksnäringscollege blev svaret på hur vi kan kompetensutveckla både befintlig och framtida personal. Hans From berättar om det. 6) Vi konstaterade att vi måste få bättre underlag att arbeta med. Mer statistik. Och det har vi idag, om ni tittar utanför konferensrummet i pausen kommer ni se att vi hängt upp en utställning som låter er ta del av aktuell statistik för besöksnäringen i Dalarna. 7) Sedan behövde vi bättre omvärldsbevakning, därför samarbetar vi idag bland annat med Kairos Future. Johanna Danielsson som arbetar på Kairos Future kommer också att vara med oss under dagen och hålla i två föreläsningspass. Från 2009 har vi jobbat tillsammans i en klustermodell, på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Och idag kommer ni att få ta del av vad det har resulterat i. 3

4 Visit Dalarna Carl Johan Ingeström och Birgitta Pettersson på Visit Dalarna berättar om arbetet med en regional informations- distributions- och försäljningskanal och vad plattformen erbjuder kund och leverantör. Såhär såg det ut 2009 vi fick inte vara med någonstans. Researrangörerna i Tyskland hade inte med sig oss på sin karta. Det fanns inga ingångar till oss från Sverige eller utomlands. Därför drog projektet Visit Dalarna igång. Vi behövde en gemensam och tydlig väg in i Dalarna. (Carl Johan visar en kartbild där Dalarna är en vit fläck på kartan) Idag är Visit Dalarna vårt gemensamma affärssystem, en försäljningsplattform som vi kan arbeta från tillsammans. Alla Dalarnas destinationsbolag äger plattformen gemensamt. Många företag är kopplade till försäljningsplattformen. Några stora anläggningar med egna bokningssystem står utanför, som Skistar. Vi står för kostnaderna till dess att intäkterna kommer in, då tar vi procent på försäljningen. Vägen framåt Det som hänt nu är att konkurrensen har hårdnat både i och utanför Sverige. Därför måste vi öka vår kundfokusering, bli ännu bättre på att ge kunden vad de verkligen vill ha. I slutändan handlar det om hur vi tillsammans kan bli bättre på att tjäna mer pengar tillsammans. Så hur har det gått då, har vi ökat försäljningen? Nej, det har vi egentligen inte. Det vi gjort är ett bra förarbete, men nu måste vi spetsa till plattformen, bli ännu tydligare med vad vi erbjuder. 4

5 Internationalisering Elisabet Asp Christiansson och Cecilia Jansson, som arbetar i projektet Internationalisering, export och försäljning berättar om marknadsföring och försäljning på utlandet och vad som är på gång. Region Dalarna äger projektet och vår roll är att fungera som ett kugghjul mellan de olika aktörerna; VisitSweden, destinationsbolag och företagen i Dalarna. Målsättningen är att komma ut med vårt (Dalarnas) erbjudande utanför Sveriges gränser. Så hur gör vi det? Vi jobbar i ett partnerskap med VisitSweden och i en affärsmodell som de har tagit fram. Vi arbetar mot marknaderna Norge, Nederländerna och Tyskland för sommarsäsongen och Danmark och Ryssland för vinterssäsongen. Mot varje marknad har vi en marknadsgrupp bestående av olika representanter från större företag och från destinationsbolag i Dalarna. Tillsammans bestämmer vi t.ex. vilka kampanjer vi ska vara med på. Målgrupper Vi arbetar med två olika målgrupper: 1) Aktiva barnfamiljer: Intresserade av natur och kultur samt vill ha ett stort utbud av aktiviteter där de kan göra och uppleva saker tillsammans. 2) Äldre (50+) som reser utan barn (WHOPS): De har mer tid och mer pengar. De vill gärna lära sig saker och få ny kunskap. De som kommer hit vill besöka sevärdheter och få naturupplevelser. Processer Våra arbetsprocesser kan delas in i sju olika delar som samverkar och går in i varandra. 1) Undersökningar och analyser 2) Utbildning 3) Säljmöten, vi deltar i workshops och matchmaking 4) Visningsresor 5) Marknadsföring 6) PR 7) Trycksaker och säljmaterial 5

6 Reflektioner från fältet Henrik Nathansson, försäljningschef Stöten, är med i marknadsgruppen som arbetar mot den Danska marknaden. Superviktigt att samarbeta. Här får vi möjlighet att vara med och påverka hur de resurser som finns används. Har varit extra viktigt nu när Danmarks ekonomi gått lite knackigt. Dessutom har det varit nyttigt att ta del av varandras kompetens. Jag har blivit bättre på att lyssna. Helena Back, Rättviks kommun. Det här är ett jättebra sätt för mindre företag och destinationer att synas i internationella sammanhang. Under året har vi arbetat tillsammans med VisitSwedens Oslokontor för att ta fram en online-kampanj. Första gången vi bara är på nätet. Fick väldigt bra uppföljning på kampanjen. Peter Karlsson, PeakPoints Sälen. Outdoor academy är ett koncept från VisitSweden (för researrangörer och journalister), där en destination kan ansöka att få vara arrangör av akademin som är en form av visningsresa. Här har vi varit engagerade och tagit emot besökare. De var här i fyra dagar med olika aktiviteter, som vi avslutade med workshop mellan lokala aktörer och de utländska researrangörerna. Jag fick direktkontakt och möjlighet att fråga hur ska vi göra? Vad vill ni ha? Hur tar man betalt för att visa naturen? För vi måste bli bättre på att sätta en prislapp och ta betalt för våra tjänster. Cecilia Linnteg, Visit Södra Dalarna Vi har bland annat deltagit i en kunskapsresa till Nederländerna, en givande resa där vi deltog i seminarium med holländska researrangörer, besökte en mässa samt besökte olika resorts för att se vad den holländska kunden köper om den väljer att semestra på hemmaplan. Mycket nyttigt! Bildspelet som visades under presentationen finns på 6

7 Produktutveckling Erik Asplund, Inno Skandinavia, presenterar hur vi jobbat med Biking Dalarna, Skating Dalarna, Julstad Mora, Lugnet och Älvdalen kring produktutveckling i samverkan. Erik kommer in till låten Hell is not a bad place to be. Jag valde låten för energin och inställningen, hur vi förhåller oss till varandra. Att våga göra saker lite annorlunda varje dag, att lära oss av varandra, att inte alltid vänta på nästa rapport. Besöksnäringen behöver lite mer rock n roll! Vi har jobbat tillsammans med ett antal utvecklingskoncept för att öka resanledningarna till Dalarna. Vi har tittat på det långsiktiga målet. Hur får vi fler besökare att stanna längre och handla mer? Det handlar om att se folks behov och göra dem lyckliga. Processen Arbetet sker i 4 steg: 1) Låt idéerna komma fram 2) Validering, målgrupp och branschperspektiv 3) Mobilisering 4) Genomförande i utvecklingsteam Målet är att ta fram konkreta produkter som vi kan testa. Det ska inte ta mer än 6 månader. Och det är alltid företagets process, inte min. Det handlar om: 1) Företaget måste sitta i förarsätet 2) Det handlar om egen vinning och egen vilja 3) Öppenhet för samverkan 4) Fler och bättre affärer 5) Mod att äga processen, vi har själva ansvaret för att hantera möjligheterna. Reflektioner från fältet Per Hagdahl från Lugnet i Falun berättar hur man arbetat för att kommersialisera Lugnet, något som bland annat resulterat i eventet Scandinavien Outdoor Games och en cykeluthyrning som ökat med 400 %. Lars Lind, Märkvärdiga Sundborn, berättar om det studiebesök till Italien som sparkade igång tankar kring hur man kan jobba tillsammans för att förvalta och ta hand om de gemensamma resurserna i Sundborn. Torbjörn Zackrisson, Älvdalen, berättar om hur man fått hjälp av Erik att komma på nya idéer för hur man skulle kunna jobba med det gamla Porfyrmuséet i Älvdalen. Niklas Lind, Tomteland, berättar om hur man jobbat tillsammans för att stärka bilden av Mora som den officiella Tomtestaden. Christian Ek, Skistar, berättar hur man arbetat tillsammans för att utveckla ett gemensamt koncept för biking i Dalarna. Jan-Ola Bergström, Falu Fängelse Vandrarhem, berättar om hur man utvecklat skatingen i Dalarna genom dels ett gemensamt nätverk. 7

8 Morgondagens resenärer Johanna Danielsson, Kairos Future, gör en omvärldsspaning kring morgondagens resenärsbeteende. Vad vill de ha för produkter, hur vill de köpa, hur vill de resa? Kairos Future är ett grekiskt tidsbegrepp som betyder den rätta tiden. Och det är det ju verkligen i Dalarna! Vad är en riktig toppupplevelse? Hur skapar vi wowet? Vi har analyserat en halv miljon blogginlägg från Sverige och hur de använder superlativ. Vi har frågat svenskar hur de ser på upplevelser. Det vi har kommit fram till är sju insikter om vart upplevelsen är på väg som jag tänker dela med er idag. 1, Kick, komfort, kompetens och kontakt Det handlar om att skapa rätt mix till rätt målgrupp. Utmana på rätt sätt, försätta besökarna i en känsla av flow. Våra livsfaser styr våra upplevelser. Huvudkomponenterna för en toppenupplevelse (oavsett vilken livsfas du befinner dig i) är: Överträffa förväntningarna, skönhet, gemenskap, inspiration och nya upptäckter. 2, Tillsammans är det nya svarta Det vi längtar så förtvivlat efter i dagens samhälle med sitt uppskruvade tempo är att vara tillsammans. Allt vi kan göra inom upplevelseindustrin för att stimulera gemenskap är därför av godo. 3, Värsta floppen grusade planer Värsta floppen är när det inte blir som man har tänkt sig. Förseningar, när något blivit utbytt, när bilden i huvudet inte stämmer överens med verkligheten. Därför är leveranssäkerheten så viktig. Vi har mer fritid idag än tidigare, men vi känner inte att det är så. Vi försöker maxa alla våra upplevelser. Vi vill inte stå i kö! Flödet finns mellan ängslan och att bli uttråkad. 4, I trygga hörnet finns inga superlativ Vi ser att det handlar om att koppla på när vi är lediga. Då ska vi rusta oss för vardagen. Den mentala träningen är viktig. Vi använder semestern för att bli fit for fight. 5, Dela, gilla, hissa, dissa Den nya marknadsföringen handlar om segmentering mot tema och tribes. Folk blir allt mer nischade och nördiga. Utnyttja tribens tendens att kommunicera via sociala medier. Smart marknadsföring. Anpassa produkterna efter vad triben vill ha. Men vi kan ju inte satsa på nischerna!. Mallorca är ett brett resmål, men de har valt att satsa på klätter-triben. Man gör det för att det sprider ringar på vattnet. Tänk segmentering efter behov och begär. 8

9 6, Topplistan, detta är helhetsupplevelser i världsklass Här är ingredienserna för dig som vill skapa en upplevelse i världsklass: De ska vara transformativa, där besökaren presterar något och upplever hur de växer med uppgiften. De ska vara fyllda av samhörighet och delad upplevelse. De ska leva upp till förväntningarna och flyta på utan störningar. De ska vara fyllda med feelgood-faktorer. De ska innehålla överraskningar, någonting utöver det förväntade. De ska inehålla en känsla av exlusivitet, att det här bara är för mig. 7, Upplevelseåret har känslomässiga höjdpunkter Jan april: Träning, lopp, melodifestivalen, häftig konsert, vackert vårväder, hästar April juli: Älskling, barnfamiljer, kläder, ljuvliga blommor, tjejkväll, bröllop Juli oktober: Semestervyer, viner, färger, TV-serier, fotboll Oktober december: Musik, film, bokupplevelser, jul Länkar: Rapport: Upplevelser i världsklass (pdf) Rapport: Framtidens utomhusupplevelser (webbsida) 9

10 Kurbits Petra Lindberg, Kurbits affärsutveckling, förklarar vad Kurbits är och vad kurbits kan erbjuda företag inom besöksnäringen. Kurbits är ett affärsprogram skräddarsytt för besöksnäringsföretag. Programmet är en branschanpassning av affärsprogrammet Meny som vänder sig till företag inom livsmedelsbranschen. Kurbits affärsutveckling är framtaget av Region Dalarna, Högskolan Dalarna och RTS. Vi startade våra första pilotkurser i Dalarna Redan 2011 så kördes den här modellen i sju olika regioner i Sverige. Blocken som programmet består av är: 1) Nulägesanalys 2) Produkt- och tjänsteutveckling 3) Marknadskommunikation 4) Försäljning och distribution 5) Ekonomistyrning 6) Studieresa Därtill tillkommer personlig coachning har vi jobbat med att utveckla programmet och tagit fram nya produkter inriktade på: Export, Evenemang, Design, Kultur och Mat. Kurbits Export: Ett fördjupningsprogram för företag som vill förlänga säsongen och bredda räckvidden. Kurbits Design: Har premiär i södra Dalarna, är ett fördjupningsprogram som handlar om formspråk, skyltning, hemsida, etc. Här får du hjälp att hitta den röda tråden. Kurbits Mat: Vänder sig till hotell, restauranger och caféer. Resultat Till dagens datum har 450 företag deltagit i Kurbits och EU-kommissionen har utsett Kurbits till Good Practice In the EU-strategy. Resultatet för de som deltagit i Kurbits är: 27 % Har nyanställt 40 % Har ändrat sin prissättning 33 % Har investerat 35 % Har ändrat sin marknadsföring 25 % Har utvecklat nya produkter Ser man till det ekonomiska resultatet så har Kurbitsföretagen klarat sig betydligt bättre än de genomsnittliga besöksnäringsföretagen. Johan Domeij från Länsstyrelsen Dalarna berättar att man öronmärker 1 miljon i företagsstöd till företag som vill delta i Kurbits, ansöker gör man via sitt destinationsbolag. 10

11 Reflektioner från fältet Niklas Granér från Active Stay och Lotta Yttergren från Siljansnäs Stugby berättar om sina erfarenheter som deltagare i Kurbits. Niklas Jag tycker att det är bra att man får träffa aktörer från olika branscher. Man kommer ifrån den dagliga verksamheten, så att man kan reflektera och diskutera. För oss på hotellet är det viktigt att ha olika aktiviteter. Samarbetar ibland, vissa saker själva. Det gäller att få folk till regionen. Effekterna med Kurbits - det ger inspiration, idéer och energi. Lotta Vi flyttade hit från Gotland för att få lite mer säsongsskiftningar. Min make tycker om det praktiska och jag tycker om att gå på kurs. För mig betydde Kurbits att jag utvecklade mitt personliga intresse för företaget. Vad är det jag har köpt? Fick bekräftat att vi kan göra mer av vår stugby. Jag identifierade målgruppen, vår heter Svea, för det är hon som bestämmer i familjen, i Sverige och i resten av världen. Målgruppsfokuseringen var viktig för mig. Vad har det här gett oss resultatmässigt? Har ökat omsättningen med nästan 80 %. Det har resulterat i att mannen ska få köpa en ny traktor (för sådant gillar han). 11

12 Besöksnäringscollege Hans From från Besöksnäringscollege berättar om vad colleget erbjuder både studenter och arbetsgivare. Det handlar om möjligheten till personalutbildning nära företaget på tider som passar företaget. Se oss som ett syskon till Kurbits. Vi är den förlängda armen till företag med personal, vi brukar säga 10 anställda och uppåt. Besöksnäringen en internationell mångmiljardindustri, den basnäring som sysselsätter flest i hela världen. En av de viktigaste näringarna för att påverka BNP och Sverige är inget undantag. Man tror på en fördubbling inom näringen inom en tioårsperiod. Då omsätter Sverige 500 miljarder per år. En framtidsbransch? Dalarna har en stark position, starka varumärken, besöksnäringen ökar stadigt. Men det finns en annan sida också. Vi saknar arbetskraft med rätt kompetens redan dag. Unga ser inte möjligheterna till karriär i branschen. Vi ser risken med generationsväxlingen, 30 % av arbetsstyrkan försvinner inom de närmsta åren. Besöksnäringscollege är länken mellan de olika utbildningsformerna som servar besöksnäringen i Dalarna. Vi arbetar också med behovsstyrd kompetensförsörjning. Företagsanpassade kurser. Nära företagen. På tider som passar företagen. Vision Vi skapar förutsättningar för norra Europas bäst utbildade personal. Reflektioner från fältet Per Eriksson, VD på Kläppen, Nina Steen marknadschef på Dalecarlia hotell och Nils Åberg, verksamhetschef på Stiftsgården i Rättvik, berättar om sina upplevelser av att samarbeta med Besöksnäringscollege. Per Det har gett oss ett ordentligt kompetenslyft bland våra anställda. 30 personer har genomfört utbildningen sedan Vi har varit med och listat våra behov, så det har blivit ganska skräddarsytt. Nina Alla vill gå. Stort intresse från alla att få lära sig mer. Kundernas kommentarer är vad har ni gjort, det är så stor skillnad på bemötande och upplevelse?. Ett kvitto på att utbildningarna har gett resultat. Nils Svenska kyrkans problem speglas i vår verksamhet. Det är turismen som växer hos oss. Därför behöver vi lära oss väldigt mycket. Vi jobbar ju hela tiden med personalutveckling. Vi är 30 anställda. Det är många på Stiftsgården som gått flera utbildningar och det känns jättebra för framtiden. 12

13 Morgondagens kunder och medarbetare Johanna Danielsson, Karios Future, gör en omvärldsspaning om vad som händer i framtiden kring affärsutveckling och kompetens. Hur ser nästa generation på arbetsgivarna, mot vem är de lojala, vad ställer de för krav på innehållet i arbetet? Måste vara medvetna om att mycket beror på livsfas och generationsskillnader. Värderingar präglas av den tid man växer upp i. Dagens unga har växt upp under tuffa tider, för dem har inget varit självklart. Tittar man på drömbranscher för unga så ligger resor och turism på topp 10-listan, men är mer poppis för folk i andra delar av världen än i Sverige. Vad dagens unga vill ha Dagens unga vill ha ett jobb som de är stolta över och en bra chef som hjälper dem att utvecklas som människor. Viktigt för Svenskar, 1) En bra chef 2) Personlig utveckling 3) Meningsfullt innehåll Meningsfullheten var det jämt skägg mellan tydligt avgränsat jobb och ett jobb med meningsfullt och stimulerande innehåll. Idag har det meningsfulla jobbet blivit mycket mera värt. Personlig utveckling är det nya karriärbegreppet. Lika viktigt oavsett sektor och akademisk bakgrund. Närmsta chefen är viktigast Det är inte VD utan den närmsta chefen som är viktigast. Nästan varannan anställd kollar upp om chefen verkar bra innan man beslutar sig för att ta ett jobb. Varför bryr sig unga idag mer om sina chefer än tidigare generationer? Den unga generationen behöver bekräftelse och beröm. De förväntar sig beröm. Förr fick man pokal om man vann tävlingen, nu får man pokal om man ställer upp. En bra chef En bra chef enligt unga är framförallt lyhörd. Vad betyder det? Ska man curla? Alla chefers problem och alla föräldrars, hur ska man servera fisk? Medarbetarna behöver höra något, men om man förmedlar fisk så lyssnar de inte. Kapitulerande chefer Stenhjärtat Curlingschefen Gränstänjaren bästa chefen att vara De unga har insett att det där med att vara chef inte är så enkelt. Andelen som vill bli chef har sjunkit. För att bli chef få stöd ordentligt. Man tvekar eftersom man är rädd för att man inte längre kan vara kompis med sina kollegor och för att man ständigt behöver vara tillgänglig. Länk: Rapport: Konsten att leda unga (pdf) 13

14 Skid-VM 2015 Carl Johan Ingeström från Skid-VM 2015 i Falun ger oss VM på 10 minuter. Skid-VM ska bidra till: Inflyttning Fler besökare Folkfest Exponering Samordning och ökat samarbete 1993 var vi inte alls bra på att ta med oss allt det positiva som kommer med evenemanget. Nu är det vad allt handlar om. Hela VM kommer att genomsyras av Dalarna. Häst Häst Häst, dala-hästen kommer att finnas med i allt vi gör. Det är också 12 dagar logisamordning. Vi har redan köpt boende för över 100 miljoner. Våra arenor Vi har tre huvudarenor: 1) Lugnet 2) Cityarenan 3) Dalaarenan våra 15 kommuner. Besökarna kommer att bo överallt. All media kommer till exempel att bo i Borlänge. Beyond Skiing foundation Avslutningsvis om Beyond Skiing foundation. Idag över 400 organisationer och företag. Väldigt mycket kompetens som kommer in genom det här. Stora frågan vad gör vi med den här gruppen efter VM. Där ligger nyckeln till vår framgång. 14

15 Airport Center mellan Sälen och Trysil Jonas Bauer från Skistar informerar om planerna på Airport Center mellan Sälen och Trysil och vad det kan komma att betyda för Dalarna. Tävlingsdjävulen kommer vi att behöva. Det är lätt att skriva att vi ska fördubbla omsättningen, det är en annan sak att utveckla i verkligheten. Vi har en jätteresa att göra. Sälen Idre Trysil och Engerdal. Små kommuner som tillsammans är gigantiska destinationer. Sälen är Sveriges största vinterdestination. Trysil är Norges största. Men det finns ganska mycket stagnation. Vi var först ute men sen? Hitta nya vägar Vi får inte in fler människor via vägarna. Vi måste borra nya hål. Dedikerade eldsjälar som jobbat för att få det här till verklighet. 11 februari 2013 fick vi ett godkännande från miljöstyrelsen! Men hur ska vi göra det här då? 4 kommuner går ihop och säger att vi är en stordestination. Vi bygger ihop Sveriges och Norges största destinationer. 15

16 Sälen-Trysil Airport Vi som sitter här vet var det ligger, vi är kända i Sverige, vi är kända i Norge. Men utanför Skandinavien? Vi är inte så himla kända där. Scandinavian mountains Sälen-Trysil. Vi måste jobba stenhårt med förpackning och kommunikation. Vi ska inte plocka besökare av våra kollegor, vi ska få hit dem från andra regioner, vi ska vinna tillsammans.. Efterfrågan Vi har ett bra utbud, men vi har inte riktigt koll på vad som verkligen efterfrågas. Vi kommer få mycket hjälp från VisitSweden. Det enda vi är säkra på är att morgondagens nya gäster inte kommer att se ut som dagens. Så hur möter vi det? Det har gått från att vara en flygplats till ett Airport center. När man lägger till gränshandel så kanske det blir möjligt. Kanske kan blåljus också finnas här. Vi ska göra det till ett centrum. En plats där man har 8 minuter till Hundfjället efter att man landat. Räknar med att det kan skapa 500 nya jobb. Ekonomin 1,3 1,4 miljarder kronor kommer det att kosta. Vi behöver 500 miljoner från offentlig verksamhet. Det är ett pusslande och ett meckande för att få det på plats. Alla borde vara med, men tungt ansvar vilar på ett fåtal. Kommer vi att lyckas? Publiken ropar ja! Ni låter mer säkra än vad jag är. Men vi kommer att jobba stenhårt in i kaklet. Vi ska driva det här så långt det bara går. Om vi lyckas ska första planet kunna landa augusti 2016!!! 16

17 17 Tack till alla som medverkade och deltog under Up To Date 2013!

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Kartläggning av evenemang och besökare inom SITE regionen

Kartläggning av evenemang och besökare inom SITE regionen Kartläggning av evenemang och besökare inom SITE regionen Kristina Lundberg, Yrsa Wadh Sommarjobbare, SITE Destination Om oss Yrsa Wadh Studerande från Malung Turismprogrammet, Mittuniversitetet Östersund

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com Skid-VM i Falun 18 februari till 1 mars 2015 YON LL XPCTTIONS falun2015.com li en del av skid-vm 2015! en 18 februari 1 mars 2015 avgörs VM i längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination i Falun.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE

DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE Välkommen till Dalarna Falun & Borlänge erbjuder aktiviteter och evenemang som ger konferensen, företagskickoffen eller gruppaktiviteten

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer