Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?"

Transkript

1 PÅ USÖ NR Säker på handen Kurt lotsar klinik till toppklass CRS Forskningens egen scoutkår Självdialys vägen till ökad livskvalitet? Staffan Silvergyll undersöker Mia Englund, enhetschef 1

2 Det är ett stort steg för många att ta ett ökat ansvar för sin behandling, säger Staffan Silvergyll. Självdialys för ökad tillgänglighet och välbefinnande Jan Larsson sitter i sängen. Bredvid honom arbetar dialysmaskinen för fullt. På sängbordet ligger hans dator och i sängen en videokamera. Jag ska göra en informationsfilm om projektet för att hjälpa andra i min situation, säger Jan. Det han ska dokumentera är ett delaktighetsprojekt Självdialys som drivs på dialysavdelningen. Och Jan är som klippt och skuren för uppgiften. Dialys har han kört sedan 1999 med uppehåll efter en njurtransplantation från 2001 till början av Och film? Det arbetar han med till vardags. Jan är en av åtta patienter som nappat på möjligheten att få ett ökat inflytande över sin behandling. Hans erfarenheter hittills är mycket goda. Det har funkat jättebra och det är skönt att slippa väntetider. Dessutom kan jag köra dialys fyra gånger per vecka mot normala tre. Det gör att jag mår bättre. Delaktighetsprojektet startade i mars i år och ska utvärderas under mars Tankarna på att engagera dialyspatienterna mer i sin behandling för att se vilka effekter det får har dock funnits betydligt längre. Ja, det har vi talat om ganska länge kollegor emellan. Därför var det mycket positivt när vi fick stöd av och klartecken från vår chef Yvonne Erlandsson samt pengar från sjukhuset för att starta projektet, säger Staffan Silvergyll som tillsammans med sin kollega Camilla Markussen är eldsjälar i arbetet. För att kunna driva och utvärdera projektet på ett vetenskapligt korrekt sätt tog man hjälp av Margareta Gustafsson. Hon är universitetslektor på Hälsoakademin vid Örebro universitet och är även knuten till CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro. Omvärldsanalys och studiebesök gjorde man också innan projektet startade med en enkät. Den fick samtliga 80 patienter möjlighet att svara på. I enkäten ingick bland annat frågor om de själva var intresserade av att bli mer engagerade i sin behandling. Via svaren kunde vi se att det fanns en sådan grupp. Vi bjöd in dem att medverka och glädjande nog ville åtta patienter vara med. Den goda uppslutningen tio procent och den stora åldersspridningen i gruppen från 40 till drygt 80 år gladde Staffan och hans kollegor. Förklaringen är att man på andra sjukhus haft svårt att rekrytera patienter till självdialys. Det är ett stort steg för många att ta ett ökat ansvar för sin behandling, speciellt med tanke på att de fått fullservice tidigare, säger Staffan och Jan Larsson instämmer. Visst är det så. Men för egen del tvekade jag aldrig. Man måste våga pröva. Innan patienterna i projektet fick börja köra dialys på egen hand gick de igenom en utbildning. Praktiskt fick de lära sig att planera sin behandling, klä dialysmaskinen, sätta nålar och avsluta behandlingen med allt vad det innebär från att ta hand om fikakoppen till att sprita och torka den säng de använt. Teoridelen handlade bland annat om njurens funktion och en hel del om vad som är viktigt att tänka på som njursjuk när det gäller kost och hälsa. Utbildningen gav deltagarna en bra bas att stå på inför självdialys. Ja, den gav trygghet. Jag vet mer om min behandling och kan maskinen utan och innan. Skulle maskinen pipa är det inga problem att återställa t ex ett larm, säger Jan Larsson. Om de övriga delaktighetspatienternas erfarenheter är lika positiva som Jans, återstår att se. Det faktum att inte en enda patient hoppat av kan måhända ses som ett tecken i skyn. Men som sagt under våren 2009 kommer svaren när Robin Quell hjälpt Staffan och Camilla att utvärdera den enkät som avslutar Projekt Självdialys. Därefter ska man analysera hur arbetet med självdialys kan gå vidare och utvecklas. 2

3 Det har funkat jättebra och det är skönt att slippa väntetider. Dessutom kan jag köra dialys fyra gånger per vecka mot normala tre. Det gör att jag mår bättre, säger Jan Larsson. 3

4 Ett TEAM i Sverigetopp! Pristagare är vi allesammans och de som kan sträcka lite extra på sig är diabetesmottagningen på USÖ. Diabetesmottagningen på Medicinska kliniken kan sträcka lite extra på sig. Skälet är att de utsetts till Årets diabetesteam i Sverige. Pris, ära och pengar fick medarbetarna på mottagningen ta emot den 16 oktober i samband med att ett större nationellt möte arrangerades i Örebro. Att diabetesmottagningen på USÖ får priset beror bland annat på att man genom åren med befintliga resurser bedrivit ett förändringsarbete med syfte att förbättra diabetesvården med den enskilde patientens bästa för ögonen. Blickar man tillbaka har det skett stora förändringar genom åren. Vi har t ex lagt mycket kraft på att utveckla och införa enhetliga skriftliga riktlinjer för speciella grupper inom diabetesvården. Det gör att vi kan arbeta på ett mera strukturerat och likartat sätt, säger Erik Schvarcz som är överläkare och sektionschef. På mottagningen är man speciellt stolta över sitt framgångsrika koncept med polikliniskt omhändertagande av nydebuterad typ1 diabetes. Vårt förändringsarbete pågår hela tiden. Just nu medverkar vi även i ett projekt som är kopplat till nationella diabetesregistret och som kommer att påverka vårt arbetssätt på mottagningen. Också mottagningens arbete med utbildningsinsatser, som riktats mot kommuner och primärvård, har uppmärksammats av juryn. Detsamma gäller det utbyte av erfarenheter man har med andra sjukhus i regionen för att utveckla diabetesvården och med det kunna ge patienterna en ännu bättre vård. Prissumman som mottagningen fått är på kronor. Den kommer man sannolikt att använda till en studieresa. Här ligger Diabetesforum, som arrangeras i Uppsala i maj 2009, bra till. I den jury som utsett USÖ-mottagningen till Årets diabetesteam, återfinns representanter för Svensk Förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, patientföreningen Svenska Diabetesförbundet samt läkemedelsföretaget Lilly. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Anna-Karin Tapper, undersköterska, Röntgenkliniken: En attraktiv arbetsplats ska ha en inbjudande atmosfär och trevliga arbetskamrater. En bra chef, som lyssnar in vad personalen har att säga och som är rak och tydlig i sina beslut är också viktigt. Maja Pettersson, undersköterska, ANIVA-kliniken: Ledarskapet är det viktigaste. Det krävs mycket av en bra chef, men jag tror att det är viktigt med tydliga uppdrag och att chefen har befogenhet att fatta beslut. Det vore roligt om arbetsplatsen kunde bli lite mer jämnt fördelad mellan kvinnor och män i olika åldrar. 4

5 Alltid redo Forskningens egen scoutkår på USÖ att hjälpa till Vi har ett 40-tal projekt igång just nu, både interna och externa, berättar enhetschef Mia Englund. CRS står för Clinical Research Support. Mindre formellt kan verksamheten beskrivas som forskningens egen scoutkår på USÖ alltid redo att hjälpa till. Ja, vi finns som stöd genom hela forskningsprojektet, säger enhetschef Mia Englund. I samband med att sjukhuset uppgraderades till universitetssjukhus 2001, uppstod också behov av att ytterligare stödja den kliniska forskningen. Mia Englund, som jobbat både inom vården och inom läkemedelsindustrin, fick i uppdrag att utarbeta en plan. Hon arbetade fram en projektplan som skissade på en utbyggnadsfas för CRS på fem år. I själva verket var målen infriade redan efter tre år och från att ha varit ensam anställd på CRS har hon i dag tio kollegor. Det har gått fantastiskt bra, men tyvärr är det fortfarande en del som skulle ha nytta av vår verksamhet, men inte känner till oss och vad vi kan. Å andra sidan, de kliniker på USÖ som upptäckt de tjänster som CRS erbjuder, har fått en extra stimulans vad gäller forskning och läkemedelsprövning. Vi är en renodlad serviceorganisation med ett enda mål, att öka förutsättningarna för att bedriva klinisk prövning och forskning. Vi erbjuder support i alla skeden, från kostnadsberäkning och ansökan till kvalitetsgranskning och dokumentation, säger Mia Englund och fortsätter. Vi har ett 40-tal projekt igång just nu, både interna och externa. Bland annat en bröstcancerstudie, där USÖ ingår, där vi sköter administrationen, ett flertal studier för anestesikliniken samt kvalitetsgranskning av en läkemedelsstudie som gynonkologen gör, berättar Mia Englund. Enkelt uttryckt vilar verksamheten på två ben: dels att stödja den interna kliniska forskningen på USÖ, dels att utföra uppdrag åt läkemedelsindustrin. För den senare delen har CRS byggt upp ett för Sverige unikt prövningscenter, där ett tiotal utbildade läkare och sjuksköterskor kan ta emot studiepatienter från hela länet. I S-huset har CRS byggt upp en väl fungerande infrastruktur med bland annat lab, vänt- och mottagningsrum och ett call center. Det ger en unik fördel för både interna och externa kunder. Vi kan finnas med som stöd under en hel forskningsstudie, från ansökan och patienturval till provtagningar, kvalitetssäkring och rapportskrivande. Då kan forskarna fokusera på det som de är bäst på, det medicinska och vetenskapliga arbetet. CRS är som ett smörgåsbord av allehanda tjänster som underlättar forskarnas vardag. Och på några få år har de fått ordentligt med luft under vingarna. Ändå tycker Mia Englund att de kunde användas ännu mer för att effektivisera forskningen på USÖ. CRS är specialister på exempelvis ansökningar, protokoll, kvalitetskontroll och databasinmatning. Ändå gör en del forskare det jobbet själva. Så gjorde man förr, men det är nya tider nu. Det är väl inte absolut nödvändigt att läkare lär sig databasinmatning och det blir helt klart billigare om vi gör det, säger Mia Englund med ett leende. 5

6 Forskningens egen scoutkår på USÖ Anders doktorerade med hjälp av CRS CRS gav mig en ovärderlig hjälp på ett professionellt sätt, säger överläkare Anders Ahlsson på thoraxkliniken. I september disputerade överläkare Anders Ahlsson på thoraxkliniken med en studie om förmaksflimmer. Och han delar gärna äran med CRS. Det här arbetet hade varit omöjligt utan CRS och deras proffsiga organisation. Efter fyra års arbete kunde Anders Ahlsson i höst sätta punkt för sin doktorsavhandling om förmaksflimmer i samband med hjärtoperationer. Studien skulle undersöka eventuell överdödlighet hos patienter som dagarna efter hjärtoperationen drabbas av förmaksflimmer. Jag kände till CRS sedan tidigare och redan när vi designade studien tog jag kontakt med dem och bad om en offert. Sedan sökte jag bidrag hos forskningskommittén för att bekosta CRS tjänster. Ett stort antal patienter och hög svarsfrekvens var avgörande för studiens kvalitet. CRS fick i uppdrag att spåra upp cirka 700 hjärtpatienter som opererades för 6 8 år sedan. I flera fall hade patienterna flyttat och CRS letade upp de nya adresserna innan enkäten kunde skickas ut. Dessutom jobbade CRS hårt för att få maximal svarsfrekvens. Svarsfrekvensen blev 90 procent, det är fantastiskt bra, säger Anders Ahlsson. CRS fick dessutom i uppdrag att spåra och samla in patienternas senaste EKG, vilket också var lite av ett detektivarbete, samt ta fram information om dödsorsaken för avlidna patienter. Allt material sammanställdes och databashanterades. Redovisningen var föredömlig, jag fick all relevant information sammanställt på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Av de totalt fyra åren som Anders Ahlsson jobbat med doktorsavhandlingen, har CRS funnits med halva tiden och utfört olika tjänster. Jag är oerhört nöjd, CRS gav mig en ovärderlig hjälp på ett professionellt sätt. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Lena Ström, läkarsekreterare, Geriatriska kliniken: Öppen kommunikation med chefen och gott samarbete med kollegor i alla yrkesgrupper skapar den vi-känsla som är så viktig för arbetsplatsen. Känslan av att alla jobbar i ett team som drar åt samma håll skapar en bra stämning som gör jobbet roligt. 6

7 Flytt med fingertoppskänsla blev lyftet för handkirurgen Han är något så ovanligt som en norrlänning som inte längtar tillbaka till Norrland. Jag kan inte tänka mig att flytta en meter norrut, säger Kurt Pettersson bestämt. Men intressantare ändå är att hans flytt från Umeå universitetssjukhus till USÖ inneburit ett riktigt lyft för handkirurgen och att Kurt Pettersson har nya spännande idéer för kliniken. Det norrländska går inte att ta miste på, det västerbottniska idiomet är tydligt. Men så är han också uppvuxen i Umeå och gick läkarlinjen i samma stad. Under en kortare period i Karlstad som AT-läkare träffade han den blivande frun Annika, men sedan bar det tillbaka till Umeå och ortopedutbildning. Att jag specialiserade mig på handkirurgi var mest en slump. Det ingick i randutbildningen och jag trivdes väldigt bra med det. Några år senare, med överläkartjänst och de två barnen Isak och Emma, skulle man kunna tro att de viktigaste pusselbitarna fallit på plats. Men inte för Kurt Pettersson. Han lockades av ett erbjudande från USÖ, besökte USÖ en månad i slutet av 2001 och bestämde sig för att flytta några månader senare. Både Annika och jag var överens om att det var dags att pröva något annat. Det var nu eller aldrig, kändes det som. Dessutom lockades jag av USÖ. Det kändes positivt, det fanns en framåtanda och satsningen på universitetssjukhus hade precis påbörjats. Men hans mentor på handkirurgen i Umeå, Erik Hulin, stödde inte beslutet. Jag minns att han undrade, med både förvåning och bestörtning, varför jag skulle flytta till Örebro. Nu, sex år senare, kan frågan besvaras med några imponerande siffror. Handkirurgen har på den tiden fördubblat antalet operationer och ökat omsättningen på högspecialiserad utomlänsvård från fem till 25 miljoner kronor per år. 7

8 Omsättningen har ökat från fem till 25 miljoner kronor Och det med i stort sett samma personalstyrka. Vi har förändrat arbetsmetoder, vi jobbar smartare och mer effektivt, och där har alla på kliniken bidragit med engagemang, säger Kurt Pettersson. Som en outtröttlig ambassadör har dessutom Kurt Pettersson byggt upp och vårdat sitt kontaktnät i de remitterande landstingen, framför allt Sörmland, Dalarna och Värmland. De första åren tillbringade Kurt en vecka varje månad i Dalarna för att bygga upp samarbetet. Det var jobbigt, men nödvändigt. Nu har vi byggt upp den nödvändiga plattformen som gör oss till en klinik i toppklass i Sverige, säger han och blickar framåt. Inom 5 10 år ser han att handkirurgen på USÖ förstärkt sin position genom att utveckla samarbeten med andra kliniker i Skandinavien. Och på hemmaplan är två profilerande projekt aktuella. Det ena är en satsning på telemedicin. Att med uppkopplade datorer och avancerad webbkamera kunna följa upp opererade patienter på distans. Patienten i exempelvis Avesta kan besöka sin läkare på sitt sjukhus och med teknikens hjälp finns även Kurt Pettersson med och kan svara på frågor och göra bedömningar. Det tjänar alla på. Vår konsultverksamhet förenklas och utomlänspatienterna behöver bara komma till USÖ när det verkligen behövs. Namn: Kurt Pettersson. Ålder: 44 år. Familj: hustrun Annika, barnen Isak och Emma. Fritidsintressen: Jag gillar att måla, både olja och akvarell. Musik, särskilt saxofon, är ett annat intresse. Förebild: Min gamle mentor Erik Hulin på handkirurgen i Umeå, en väldigt klok människa. Sedan måste jag nämna den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright. Okänd talang: Trädgårdsskötsel. Nu senast har jag anlagt en bäck, ett vattenfall samt en damm med fisk och växter på tomten i Ekeby-Almby. 8

9 Det andra projektet är att utrusta en lastbil som en operationssal och få en mobil handkirurgisk enhet. Vi, liksom många andra sjukhus, har brist på operationsutrymmen. Med en mobil operationsenhet kan vi möta behoven på plats. Jag tror på det här och förslaget är förankrat hos idégruppen för högspecialiserad vård på USÖ. Flytten från Umeå till Örebro och hans engagemang har naturligtvis gjort att Kurt fått offra lite. Som exempelvis riktiga vintrar som är många f. d. norrlänningars favoritämne. Visst kan jag sakna det, men Nej, jag vill inte flytta en meter norrut! Jag värderar de många myggfria sommarkvällarna hög re. Men däremot saknar jag musiken, som jag inte längre hinner med. Vid flytten till Örebro förlorade nämligen Umeåbandet Soulution en saxofonist och Kurt förlorade regelbundna blues- och soulspelningar. För inte så länge sedan såg jag filmen Blues Brothers. Då saknade jag musiken så mycket att det nästan gjorde ont. Men så skrattar han till och man förstår att vissa offer är värda sitt pris. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Andreas Ohlin, läkare, Barn- och ungdomskliniken: Glada och engagerade medarbetare är positivt för arbetsplatsen. Det måste också finnas ekonomiska och personella förutsättningar för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Åsa Holmström, sjuksköterska, Kirurgiska kliniken: För mig handlar den attraktiva arbetsplatsen om att känna att man har möjlighet att utvecklas samt att det finns tid och resurser för detta. Att trivas med de människor man har omkring sig, både kollegor och patienter, är också viktigt. Thord Pihlblad, biomedicinsk analytiker, Kliniskt kemiska laboratoriet: En bra chef som ser sina medarbetare är viktigt för arbetsplatsen. Möjligheter att utvecklas i arbetet är också positivt. En annan viktig sak är trivsel mellan kollegor. Det har vi här. 9

10 Visst har Hilma satt spår Här får man alltid ett bra bemötande, säger Stig Ohlsson från Hallsberg som bär sina 89 år med heder. i vårdens vardag! Lena Kemppi och Inger Lindqvist funderar. Efter en stund konstaterar de att Hilma satt sina avtryck också i deras vardag som undersköterskor på Lungkliniken avdelning 12. Samtidigt är det svårt att säga vad som är ett resultat av projektet och den allmänna utveckling som skett inom vården. Vi har ju trots allt varit med ett tag och sett en hel del hända, säger Lena och Inger som båda jobbat inom vården i drygt 30 år. Vad som formulerades 2004 i handlingsplanen för Hilmaprojektet om t ex kompetenshöjande åtgärder för undersköterskor och att deras synpunkter skulle väga lika tungt som övriga professioners, tycker de dock blivit ett faktum. Jag tycker att det alltid varit lätt att få vidareutbilda sig på vår klinik. Men Hilma har lett till att fler fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat data och demensvård. Det är bra och något vi har stor nytta av i vårt jobb där vi ofta möter svårt sjuka patienter, säger Lena Kemppi. Vad har Hilma betytt för er? Kliniken har också gjort ett antal studiebesök, bland annat på hospice som ligger nära den vård man själv bedriver. Utblickarna är en morot och nå t man gärna tänker tillbaka på. Att undersköterskornas synpunkter väger tyngre nu än tidigare håller också Inger och Lena med om. Vi sitter med vid de planeringsronder som genomförs varje vecka på avdelningen. Där diskuterar vi bland annat när patienter ska gå hem. Då lyssnar man absolut på vad vi undersköterskor säger. Vi arbetar ju så nära patienterna, säger Lena. Förutom omvårdnad, där undersköterskorna är proffs, exemplifierar Inger med att undersköterskorna fått egna ansvarsområden och nya arbetsuppgifter. Här har Hilma haft ett finger med i spelet. Vi har blivit mera delaktiga och det är ju alltid roligt och utvecklande, säger Inger. 10

11 Direktkontakt med Hilmaprojektet har Lena och Inger haft i samband med att de fanns med på ett av de internat som Akutkliniken arrangerade under våren 2007 i Ånnaboda. Det var bra föreläsningar och intressanta diskussioner, säger Inger som helhjärtat ställer upp bakom målet med Hilma att via en gränsöverskridande samverkan ge Hilma den vård hon behöver, när och där hon behöver den och om hon vill ha den. Vi ser ju själva hur oro och ångest gör att många ofta åker ut och in mellan sitt boende och sjukhuset. Har ni sett några effekter av Hilma på er avdelning att färre åker ut och in än tidigare? Nej, det kan jag inte påstå. Har man svårt att andas vill man hit och vi står ju alltid beredda, säger Lena och Inger instämmer. Skulle man kunna göra något för att hjälpa Hilma att slippa åka mellan sitt boende och er vårdavdelning? Det är svårt att säga. Kanske skulle de som jobbar nära Hilma ute i kommunerna kunna lyssna in och lugna patienterna mer än vad som sker idag. Det skulle kanske bidra till att Hilma kom över sin oro och rädsla när hon tycker att det är svårt att andas. Sedan sitter tyvärr många Hilmor ofta ensamma långa perioder, men det är ju ett annat problem, säger Inger. Inom ramen för Hilma har det byggs upp nätverk och propagerats för att man ska ta chansen att hospitera. Bland undersköterskorna har nätverksbyggandet utvecklats väl, medan hospiteringen inte fått det gensvar man hoppats på. Vi har fått erbjudanden att vara med hos kommunen, men det har inte blivit av. Däremot vet vi att andra på kliniken varit det. Vad vi hört har det varit givande att se hur man arbetar där och hur deras vardag ser ut, säger Lena och Inger. Ett grepp om vad andra tycker och hur deras arbetssituation ser ut kan man också som Lena och Inger påpekar få genom de besök man haft på kliniken från medarbetare ute i kommunerna. Glöm heller inte studerande och elever som kommer hit och ger oss nya intryck, säger Lena Kemppi och Inger Lindqvist. Vi har blivit mera delaktiga och det är ju alltid roligt och utvecklande, säger Inger. Hilma har lett till att fler fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat data och demensvård. Hilma lever vidare 2004 startade Hilma-projektet. Men vem är Hilma? Jo, en av vårdens vanligaste patienter. En äldre med många olika sjukdomar som ofta har kontakt med flera vårdgivare samtidigt. I det läget är det lätt att Hilma hamnar mellan sto lar na i och med att ansvaret för vård och omsorg för de äldre delas mellan kommunen, primärvården och slutenvården. Med Hilma-projektet skulle den risken minimeras. Målet man enades om var att utveckla samverkan för att ge Hilma den vård hon behöver, när hon behöver den, där hon behöver den och om hon vill ha den. Vad som började 2004 är idag ett avslutat kapitel. Men Hilma är definitivt inte bortglömd! Erfarenheterna och resultaten av projektet har lett till att den gränsöverskridande samverkansformen blivit en del av den ordinarie verksamheten. Numera engagerar den USÖ, hela Örebro kommun samt Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Lekebergs kommuner samt primärvården i de här kommunerna. Hilmas styrgrupp har blivit Hilmagruppen. Den leds av områdeschef Mats Björeman från USÖ, som vid sin sida har personer i beslutandeställning från alla deltagande verksamheter. En av de första insatser som gjordes inom ramen för Hilma-projektet, var att fråga de äldre vad som var viktigt för dem. Bemötande och tillgänglighet toppade listan. De här områdena, tillsammans med kompetens, kontinuitet och information, har sedan Hilma fokuserat på. Handlingsplaner, där bland annat undersköterskerollen och vårdplaneringsteam prioriterades, hörde till vad som spikades inledningsvis. Och resultaten av Hilma-arbetet har t o m väckt riksintresse. Bland annat infördes vårdplaneringsteam på USÖ där medarbetare på sjukhuset hade rätt att gå in i och läsa vissa delar av primärvårdens patientdokumentation. Det här var unikt på sin tid, säger Kristina Andersson som arbetar med vårdutveckling och är knuten till ledningsstaben. Vårdplaneringsteamet lever i högönsklig välmåga och är stationerat på USÖ. Teamet gör tvärprofessionella bedömningar och fattar beslut som ska ge Hilma en så god och säker vård som möjligt utifrån hennes önskemål. I teamet ingår distriktssköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare från kommunen samt sjukgymnast och distriktssköterska från primärvården. Workshops, nätverksträffar, kompetensutvecklingsprogram och föreläsningar är några andra exempel på aktiviteter som burit Hilmas signum genom åren. Ett rejält lyft fick Hilma när projektet fick EU-pengar totalt sex miljoner Under 2005, 2006 och en bit in på 2007 har Hilmaprojektet engagerat cirka medarbetare, säger Kristina Andersson som nu är en av många som ska se till att Hilmas nystart ska få en rejäl skjuts framåt. Målet är att Alla ska lära sig Hilmatänk. Det ska bland annat ske med hjälp av Hilma-ambassadörer, vårdutbildningar, en fortsatt utveckling av vårdplanering, kvalitetsuppföljning och givetvis en uppföljning, redovisning och spridning av Hilma-arbetet. 11

12 RETURADRESS: UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO, LEDNINGSSTABEN INFORMATION, ÖREBRO Ögonspecialister i Örebro går rond på webben Ögonspecialister på USÖ ställer diagnos och ger råd om behandling via regelbundna ronder på webben. Fördelarna är många. Patienter i regionen utanför Örebro län slipper resa till Örebro för undersökning och behandling. Samtidigt ger de gemensamma ronderna möjligheter att höja kvaliteten i bilddiagnostiken på sjukhusen runt om i regionen. Ingrid Johansson är överläkare och klinikchef vid USÖ:s Ögonklinik. Hon tog initiativet till att via Internet och programmet Bridgit erbjuda specialistkunskap till sina kollegor ute i regionen. Till sin hjälp har hon en vanlig telefon och sin dator. Det som förr skickades med pap- persjournaler och bilder på CD-skivor bedöms nu snabbt över nätet. Ronderna går till så att vi på USÖ kopplar upp oss mot den eller de läkare som behöver stöd med att tolka kontrastfotografier, ställa diagnos och diskutera behandling, säger Ingrid Johansson. Via ett enkelt datasystem kan vi dela bildskärm, med ögonbottenbilder och journaldata, med varandra. Samtidigt kommunicerar vi via telefon, resonerar och ställer frågor, tills vi gemensamt kommer fram till hur patienten ska behandlas. Ingrid Johansson är överläkare och klinikchef vid USÖ:s Ögonklinik och initiativtagare till att erbjuda specialkunskap via Internet. Ny strålbehandling ger goda resultat Sveriges sju universitetssjukhus gör en gemensam satsning i ett nationellt centrum för avancerad cancerbehandling genom strålning med protoner. Man är därmed först i Norden med att erbjuda denna behandling. USÖ kommer att få en viktig roll som användare och delägare i den nya kliniken med namnet Skandionkliniken (Skandinaviskt centrum för onkologisk behandling med joner). Patienter från Örebro, Sörmland, Värmland och Dalarna kommer att utredas, diagnostiseras och följas upp vid USÖ, medan själva strålbehandlingen sker vid det gemensamma centret i Uppsala. Anläggningen beräknas kosta cirka 800 miljoner kronor och tar emot den första patienten I Sverige upptäcks cirka nya cancerfall varje år, varav hälften av fallen strålbehandlas. Protonstrålning är effektivt vid de vanligaste cancerformerna, bröst- och prostatacancer. Fördelen med denna strålning är att den kan koncentreras till tumörområdet och skonar därmed närliggande vävnad från strålskador, säger Bengt Johansson, överläkare vid Onkologiska kliniken. Detta är särskilt viktigt vid behandling av tumörer som sitter nära strålkänsliga organ och vävnader. Med protonstrålning minskar även risken för återfall senare i livet på grund av strålskador. Vi kommer därför att behandla alla barn med cancer som är i behov av strålbehandling med denna teknik. Bengt Johansson, överläkare vid Onkologiska kliniken. Oss emellan på USÖ ges ut av Ledningsstaben Information och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. Ansvarig utgivare: Ove Petersson. Redaktör: Ulrika Julin. Text: Ulrika Julin, Gunnar Sundell och Lars-Gunnar Hedenquist. 12 Foto: Magnus Westerborn, Hans Jonsson, Maria Bergman. Form: Shanna Kolheden.

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro -Vård och vetenskap i samverkan Välkommen till USÖ Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett hälso- och sjukvårdscentrum i stark utveckling. Som universitetssjukhus

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden.

ård Josefin hittade rätt Vårdbilden. Vårdbilden. Josefin Mirsch. I mediernas rapportering om vård och vårdpersonal framställs det mesta som svart eller vitt. Fotografen Josefin Mirsch ville se vid sidan av den gängse bilden och bjöd in Vårdförbundsmedlemmar

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset Kliniken i fokus En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här krävs hög kompetens eftersom man handskas med ett brett spektrum

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj

Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj Sammanfattning lägesrapport Dalarna Har vi vårdavdelningar, dagvårdsavdelning och specialistmottagning Barn- och ungdomsmedicin Dalarna. Verksamheterna har en

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt Linnea Kronoberg Layout och produktion: Etyd Foto: Matton (där ej annat anges) Tryck: Davidsons Tryckeri April 2010 Vem är Linnea? Linnea kallar vi en äldre person, man eller kvinna, som har flera sjukdomar.

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer