Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?"

Transkript

1 PÅ USÖ NR Säker på handen Kurt lotsar klinik till toppklass CRS Forskningens egen scoutkår Självdialys vägen till ökad livskvalitet? Staffan Silvergyll undersöker Mia Englund, enhetschef 1

2 Det är ett stort steg för många att ta ett ökat ansvar för sin behandling, säger Staffan Silvergyll. Självdialys för ökad tillgänglighet och välbefinnande Jan Larsson sitter i sängen. Bredvid honom arbetar dialysmaskinen för fullt. På sängbordet ligger hans dator och i sängen en videokamera. Jag ska göra en informationsfilm om projektet för att hjälpa andra i min situation, säger Jan. Det han ska dokumentera är ett delaktighetsprojekt Självdialys som drivs på dialysavdelningen. Och Jan är som klippt och skuren för uppgiften. Dialys har han kört sedan 1999 med uppehåll efter en njurtransplantation från 2001 till början av Och film? Det arbetar han med till vardags. Jan är en av åtta patienter som nappat på möjligheten att få ett ökat inflytande över sin behandling. Hans erfarenheter hittills är mycket goda. Det har funkat jättebra och det är skönt att slippa väntetider. Dessutom kan jag köra dialys fyra gånger per vecka mot normala tre. Det gör att jag mår bättre. Delaktighetsprojektet startade i mars i år och ska utvärderas under mars Tankarna på att engagera dialyspatienterna mer i sin behandling för att se vilka effekter det får har dock funnits betydligt längre. Ja, det har vi talat om ganska länge kollegor emellan. Därför var det mycket positivt när vi fick stöd av och klartecken från vår chef Yvonne Erlandsson samt pengar från sjukhuset för att starta projektet, säger Staffan Silvergyll som tillsammans med sin kollega Camilla Markussen är eldsjälar i arbetet. För att kunna driva och utvärdera projektet på ett vetenskapligt korrekt sätt tog man hjälp av Margareta Gustafsson. Hon är universitetslektor på Hälsoakademin vid Örebro universitet och är även knuten till CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro. Omvärldsanalys och studiebesök gjorde man också innan projektet startade med en enkät. Den fick samtliga 80 patienter möjlighet att svara på. I enkäten ingick bland annat frågor om de själva var intresserade av att bli mer engagerade i sin behandling. Via svaren kunde vi se att det fanns en sådan grupp. Vi bjöd in dem att medverka och glädjande nog ville åtta patienter vara med. Den goda uppslutningen tio procent och den stora åldersspridningen i gruppen från 40 till drygt 80 år gladde Staffan och hans kollegor. Förklaringen är att man på andra sjukhus haft svårt att rekrytera patienter till självdialys. Det är ett stort steg för många att ta ett ökat ansvar för sin behandling, speciellt med tanke på att de fått fullservice tidigare, säger Staffan och Jan Larsson instämmer. Visst är det så. Men för egen del tvekade jag aldrig. Man måste våga pröva. Innan patienterna i projektet fick börja köra dialys på egen hand gick de igenom en utbildning. Praktiskt fick de lära sig att planera sin behandling, klä dialysmaskinen, sätta nålar och avsluta behandlingen med allt vad det innebär från att ta hand om fikakoppen till att sprita och torka den säng de använt. Teoridelen handlade bland annat om njurens funktion och en hel del om vad som är viktigt att tänka på som njursjuk när det gäller kost och hälsa. Utbildningen gav deltagarna en bra bas att stå på inför självdialys. Ja, den gav trygghet. Jag vet mer om min behandling och kan maskinen utan och innan. Skulle maskinen pipa är det inga problem att återställa t ex ett larm, säger Jan Larsson. Om de övriga delaktighetspatienternas erfarenheter är lika positiva som Jans, återstår att se. Det faktum att inte en enda patient hoppat av kan måhända ses som ett tecken i skyn. Men som sagt under våren 2009 kommer svaren när Robin Quell hjälpt Staffan och Camilla att utvärdera den enkät som avslutar Projekt Självdialys. Därefter ska man analysera hur arbetet med självdialys kan gå vidare och utvecklas. 2

3 Det har funkat jättebra och det är skönt att slippa väntetider. Dessutom kan jag köra dialys fyra gånger per vecka mot normala tre. Det gör att jag mår bättre, säger Jan Larsson. 3

4 Ett TEAM i Sverigetopp! Pristagare är vi allesammans och de som kan sträcka lite extra på sig är diabetesmottagningen på USÖ. Diabetesmottagningen på Medicinska kliniken kan sträcka lite extra på sig. Skälet är att de utsetts till Årets diabetesteam i Sverige. Pris, ära och pengar fick medarbetarna på mottagningen ta emot den 16 oktober i samband med att ett större nationellt möte arrangerades i Örebro. Att diabetesmottagningen på USÖ får priset beror bland annat på att man genom åren med befintliga resurser bedrivit ett förändringsarbete med syfte att förbättra diabetesvården med den enskilde patientens bästa för ögonen. Blickar man tillbaka har det skett stora förändringar genom åren. Vi har t ex lagt mycket kraft på att utveckla och införa enhetliga skriftliga riktlinjer för speciella grupper inom diabetesvården. Det gör att vi kan arbeta på ett mera strukturerat och likartat sätt, säger Erik Schvarcz som är överläkare och sektionschef. På mottagningen är man speciellt stolta över sitt framgångsrika koncept med polikliniskt omhändertagande av nydebuterad typ1 diabetes. Vårt förändringsarbete pågår hela tiden. Just nu medverkar vi även i ett projekt som är kopplat till nationella diabetesregistret och som kommer att påverka vårt arbetssätt på mottagningen. Också mottagningens arbete med utbildningsinsatser, som riktats mot kommuner och primärvård, har uppmärksammats av juryn. Detsamma gäller det utbyte av erfarenheter man har med andra sjukhus i regionen för att utveckla diabetesvården och med det kunna ge patienterna en ännu bättre vård. Prissumman som mottagningen fått är på kronor. Den kommer man sannolikt att använda till en studieresa. Här ligger Diabetesforum, som arrangeras i Uppsala i maj 2009, bra till. I den jury som utsett USÖ-mottagningen till Årets diabetesteam, återfinns representanter för Svensk Förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, patientföreningen Svenska Diabetesförbundet samt läkemedelsföretaget Lilly. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Anna-Karin Tapper, undersköterska, Röntgenkliniken: En attraktiv arbetsplats ska ha en inbjudande atmosfär och trevliga arbetskamrater. En bra chef, som lyssnar in vad personalen har att säga och som är rak och tydlig i sina beslut är också viktigt. Maja Pettersson, undersköterska, ANIVA-kliniken: Ledarskapet är det viktigaste. Det krävs mycket av en bra chef, men jag tror att det är viktigt med tydliga uppdrag och att chefen har befogenhet att fatta beslut. Det vore roligt om arbetsplatsen kunde bli lite mer jämnt fördelad mellan kvinnor och män i olika åldrar. 4

5 Alltid redo Forskningens egen scoutkår på USÖ att hjälpa till Vi har ett 40-tal projekt igång just nu, både interna och externa, berättar enhetschef Mia Englund. CRS står för Clinical Research Support. Mindre formellt kan verksamheten beskrivas som forskningens egen scoutkår på USÖ alltid redo att hjälpa till. Ja, vi finns som stöd genom hela forskningsprojektet, säger enhetschef Mia Englund. I samband med att sjukhuset uppgraderades till universitetssjukhus 2001, uppstod också behov av att ytterligare stödja den kliniska forskningen. Mia Englund, som jobbat både inom vården och inom läkemedelsindustrin, fick i uppdrag att utarbeta en plan. Hon arbetade fram en projektplan som skissade på en utbyggnadsfas för CRS på fem år. I själva verket var målen infriade redan efter tre år och från att ha varit ensam anställd på CRS har hon i dag tio kollegor. Det har gått fantastiskt bra, men tyvärr är det fortfarande en del som skulle ha nytta av vår verksamhet, men inte känner till oss och vad vi kan. Å andra sidan, de kliniker på USÖ som upptäckt de tjänster som CRS erbjuder, har fått en extra stimulans vad gäller forskning och läkemedelsprövning. Vi är en renodlad serviceorganisation med ett enda mål, att öka förutsättningarna för att bedriva klinisk prövning och forskning. Vi erbjuder support i alla skeden, från kostnadsberäkning och ansökan till kvalitetsgranskning och dokumentation, säger Mia Englund och fortsätter. Vi har ett 40-tal projekt igång just nu, både interna och externa. Bland annat en bröstcancerstudie, där USÖ ingår, där vi sköter administrationen, ett flertal studier för anestesikliniken samt kvalitetsgranskning av en läkemedelsstudie som gynonkologen gör, berättar Mia Englund. Enkelt uttryckt vilar verksamheten på två ben: dels att stödja den interna kliniska forskningen på USÖ, dels att utföra uppdrag åt läkemedelsindustrin. För den senare delen har CRS byggt upp ett för Sverige unikt prövningscenter, där ett tiotal utbildade läkare och sjuksköterskor kan ta emot studiepatienter från hela länet. I S-huset har CRS byggt upp en väl fungerande infrastruktur med bland annat lab, vänt- och mottagningsrum och ett call center. Det ger en unik fördel för både interna och externa kunder. Vi kan finnas med som stöd under en hel forskningsstudie, från ansökan och patienturval till provtagningar, kvalitetssäkring och rapportskrivande. Då kan forskarna fokusera på det som de är bäst på, det medicinska och vetenskapliga arbetet. CRS är som ett smörgåsbord av allehanda tjänster som underlättar forskarnas vardag. Och på några få år har de fått ordentligt med luft under vingarna. Ändå tycker Mia Englund att de kunde användas ännu mer för att effektivisera forskningen på USÖ. CRS är specialister på exempelvis ansökningar, protokoll, kvalitetskontroll och databasinmatning. Ändå gör en del forskare det jobbet själva. Så gjorde man förr, men det är nya tider nu. Det är väl inte absolut nödvändigt att läkare lär sig databasinmatning och det blir helt klart billigare om vi gör det, säger Mia Englund med ett leende. 5

6 Forskningens egen scoutkår på USÖ Anders doktorerade med hjälp av CRS CRS gav mig en ovärderlig hjälp på ett professionellt sätt, säger överläkare Anders Ahlsson på thoraxkliniken. I september disputerade överläkare Anders Ahlsson på thoraxkliniken med en studie om förmaksflimmer. Och han delar gärna äran med CRS. Det här arbetet hade varit omöjligt utan CRS och deras proffsiga organisation. Efter fyra års arbete kunde Anders Ahlsson i höst sätta punkt för sin doktorsavhandling om förmaksflimmer i samband med hjärtoperationer. Studien skulle undersöka eventuell överdödlighet hos patienter som dagarna efter hjärtoperationen drabbas av förmaksflimmer. Jag kände till CRS sedan tidigare och redan när vi designade studien tog jag kontakt med dem och bad om en offert. Sedan sökte jag bidrag hos forskningskommittén för att bekosta CRS tjänster. Ett stort antal patienter och hög svarsfrekvens var avgörande för studiens kvalitet. CRS fick i uppdrag att spåra upp cirka 700 hjärtpatienter som opererades för 6 8 år sedan. I flera fall hade patienterna flyttat och CRS letade upp de nya adresserna innan enkäten kunde skickas ut. Dessutom jobbade CRS hårt för att få maximal svarsfrekvens. Svarsfrekvensen blev 90 procent, det är fantastiskt bra, säger Anders Ahlsson. CRS fick dessutom i uppdrag att spåra och samla in patienternas senaste EKG, vilket också var lite av ett detektivarbete, samt ta fram information om dödsorsaken för avlidna patienter. Allt material sammanställdes och databashanterades. Redovisningen var föredömlig, jag fick all relevant information sammanställt på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Av de totalt fyra åren som Anders Ahlsson jobbat med doktorsavhandlingen, har CRS funnits med halva tiden och utfört olika tjänster. Jag är oerhört nöjd, CRS gav mig en ovärderlig hjälp på ett professionellt sätt. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Lena Ström, läkarsekreterare, Geriatriska kliniken: Öppen kommunikation med chefen och gott samarbete med kollegor i alla yrkesgrupper skapar den vi-känsla som är så viktig för arbetsplatsen. Känslan av att alla jobbar i ett team som drar åt samma håll skapar en bra stämning som gör jobbet roligt. 6

7 Flytt med fingertoppskänsla blev lyftet för handkirurgen Han är något så ovanligt som en norrlänning som inte längtar tillbaka till Norrland. Jag kan inte tänka mig att flytta en meter norrut, säger Kurt Pettersson bestämt. Men intressantare ändå är att hans flytt från Umeå universitetssjukhus till USÖ inneburit ett riktigt lyft för handkirurgen och att Kurt Pettersson har nya spännande idéer för kliniken. Det norrländska går inte att ta miste på, det västerbottniska idiomet är tydligt. Men så är han också uppvuxen i Umeå och gick läkarlinjen i samma stad. Under en kortare period i Karlstad som AT-läkare träffade han den blivande frun Annika, men sedan bar det tillbaka till Umeå och ortopedutbildning. Att jag specialiserade mig på handkirurgi var mest en slump. Det ingick i randutbildningen och jag trivdes väldigt bra med det. Några år senare, med överläkartjänst och de två barnen Isak och Emma, skulle man kunna tro att de viktigaste pusselbitarna fallit på plats. Men inte för Kurt Pettersson. Han lockades av ett erbjudande från USÖ, besökte USÖ en månad i slutet av 2001 och bestämde sig för att flytta några månader senare. Både Annika och jag var överens om att det var dags att pröva något annat. Det var nu eller aldrig, kändes det som. Dessutom lockades jag av USÖ. Det kändes positivt, det fanns en framåtanda och satsningen på universitetssjukhus hade precis påbörjats. Men hans mentor på handkirurgen i Umeå, Erik Hulin, stödde inte beslutet. Jag minns att han undrade, med både förvåning och bestörtning, varför jag skulle flytta till Örebro. Nu, sex år senare, kan frågan besvaras med några imponerande siffror. Handkirurgen har på den tiden fördubblat antalet operationer och ökat omsättningen på högspecialiserad utomlänsvård från fem till 25 miljoner kronor per år. 7

8 Omsättningen har ökat från fem till 25 miljoner kronor Och det med i stort sett samma personalstyrka. Vi har förändrat arbetsmetoder, vi jobbar smartare och mer effektivt, och där har alla på kliniken bidragit med engagemang, säger Kurt Pettersson. Som en outtröttlig ambassadör har dessutom Kurt Pettersson byggt upp och vårdat sitt kontaktnät i de remitterande landstingen, framför allt Sörmland, Dalarna och Värmland. De första åren tillbringade Kurt en vecka varje månad i Dalarna för att bygga upp samarbetet. Det var jobbigt, men nödvändigt. Nu har vi byggt upp den nödvändiga plattformen som gör oss till en klinik i toppklass i Sverige, säger han och blickar framåt. Inom 5 10 år ser han att handkirurgen på USÖ förstärkt sin position genom att utveckla samarbeten med andra kliniker i Skandinavien. Och på hemmaplan är två profilerande projekt aktuella. Det ena är en satsning på telemedicin. Att med uppkopplade datorer och avancerad webbkamera kunna följa upp opererade patienter på distans. Patienten i exempelvis Avesta kan besöka sin läkare på sitt sjukhus och med teknikens hjälp finns även Kurt Pettersson med och kan svara på frågor och göra bedömningar. Det tjänar alla på. Vår konsultverksamhet förenklas och utomlänspatienterna behöver bara komma till USÖ när det verkligen behövs. Namn: Kurt Pettersson. Ålder: 44 år. Familj: hustrun Annika, barnen Isak och Emma. Fritidsintressen: Jag gillar att måla, både olja och akvarell. Musik, särskilt saxofon, är ett annat intresse. Förebild: Min gamle mentor Erik Hulin på handkirurgen i Umeå, en väldigt klok människa. Sedan måste jag nämna den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright. Okänd talang: Trädgårdsskötsel. Nu senast har jag anlagt en bäck, ett vattenfall samt en damm med fisk och växter på tomten i Ekeby-Almby. 8

9 Det andra projektet är att utrusta en lastbil som en operationssal och få en mobil handkirurgisk enhet. Vi, liksom många andra sjukhus, har brist på operationsutrymmen. Med en mobil operationsenhet kan vi möta behoven på plats. Jag tror på det här och förslaget är förankrat hos idégruppen för högspecialiserad vård på USÖ. Flytten från Umeå till Örebro och hans engagemang har naturligtvis gjort att Kurt fått offra lite. Som exempelvis riktiga vintrar som är många f. d. norrlänningars favoritämne. Visst kan jag sakna det, men Nej, jag vill inte flytta en meter norrut! Jag värderar de många myggfria sommarkvällarna hög re. Men däremot saknar jag musiken, som jag inte längre hinner med. Vid flytten till Örebro förlorade nämligen Umeåbandet Soulution en saxofonist och Kurt förlorade regelbundna blues- och soulspelningar. För inte så länge sedan såg jag filmen Blues Brothers. Då saknade jag musiken så mycket att det nästan gjorde ont. Men så skrattar han till och man förstår att vissa offer är värda sitt pris. Vad är en attraktiv arbetsplats för dig? Andreas Ohlin, läkare, Barn- och ungdomskliniken: Glada och engagerade medarbetare är positivt för arbetsplatsen. Det måste också finnas ekonomiska och personella förutsättningar för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Åsa Holmström, sjuksköterska, Kirurgiska kliniken: För mig handlar den attraktiva arbetsplatsen om att känna att man har möjlighet att utvecklas samt att det finns tid och resurser för detta. Att trivas med de människor man har omkring sig, både kollegor och patienter, är också viktigt. Thord Pihlblad, biomedicinsk analytiker, Kliniskt kemiska laboratoriet: En bra chef som ser sina medarbetare är viktigt för arbetsplatsen. Möjligheter att utvecklas i arbetet är också positivt. En annan viktig sak är trivsel mellan kollegor. Det har vi här. 9

10 Visst har Hilma satt spår Här får man alltid ett bra bemötande, säger Stig Ohlsson från Hallsberg som bär sina 89 år med heder. i vårdens vardag! Lena Kemppi och Inger Lindqvist funderar. Efter en stund konstaterar de att Hilma satt sina avtryck också i deras vardag som undersköterskor på Lungkliniken avdelning 12. Samtidigt är det svårt att säga vad som är ett resultat av projektet och den allmänna utveckling som skett inom vården. Vi har ju trots allt varit med ett tag och sett en hel del hända, säger Lena och Inger som båda jobbat inom vården i drygt 30 år. Vad som formulerades 2004 i handlingsplanen för Hilmaprojektet om t ex kompetenshöjande åtgärder för undersköterskor och att deras synpunkter skulle väga lika tungt som övriga professioners, tycker de dock blivit ett faktum. Jag tycker att det alltid varit lätt att få vidareutbilda sig på vår klinik. Men Hilma har lett till att fler fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat data och demensvård. Det är bra och något vi har stor nytta av i vårt jobb där vi ofta möter svårt sjuka patienter, säger Lena Kemppi. Vad har Hilma betytt för er? Kliniken har också gjort ett antal studiebesök, bland annat på hospice som ligger nära den vård man själv bedriver. Utblickarna är en morot och nå t man gärna tänker tillbaka på. Att undersköterskornas synpunkter väger tyngre nu än tidigare håller också Inger och Lena med om. Vi sitter med vid de planeringsronder som genomförs varje vecka på avdelningen. Där diskuterar vi bland annat när patienter ska gå hem. Då lyssnar man absolut på vad vi undersköterskor säger. Vi arbetar ju så nära patienterna, säger Lena. Förutom omvårdnad, där undersköterskorna är proffs, exemplifierar Inger med att undersköterskorna fått egna ansvarsområden och nya arbetsuppgifter. Här har Hilma haft ett finger med i spelet. Vi har blivit mera delaktiga och det är ju alltid roligt och utvecklande, säger Inger. 10

11 Direktkontakt med Hilmaprojektet har Lena och Inger haft i samband med att de fanns med på ett av de internat som Akutkliniken arrangerade under våren 2007 i Ånnaboda. Det var bra föreläsningar och intressanta diskussioner, säger Inger som helhjärtat ställer upp bakom målet med Hilma att via en gränsöverskridande samverkan ge Hilma den vård hon behöver, när och där hon behöver den och om hon vill ha den. Vi ser ju själva hur oro och ångest gör att många ofta åker ut och in mellan sitt boende och sjukhuset. Har ni sett några effekter av Hilma på er avdelning att färre åker ut och in än tidigare? Nej, det kan jag inte påstå. Har man svårt att andas vill man hit och vi står ju alltid beredda, säger Lena och Inger instämmer. Skulle man kunna göra något för att hjälpa Hilma att slippa åka mellan sitt boende och er vårdavdelning? Det är svårt att säga. Kanske skulle de som jobbar nära Hilma ute i kommunerna kunna lyssna in och lugna patienterna mer än vad som sker idag. Det skulle kanske bidra till att Hilma kom över sin oro och rädsla när hon tycker att det är svårt att andas. Sedan sitter tyvärr många Hilmor ofta ensamma långa perioder, men det är ju ett annat problem, säger Inger. Inom ramen för Hilma har det byggs upp nätverk och propagerats för att man ska ta chansen att hospitera. Bland undersköterskorna har nätverksbyggandet utvecklats väl, medan hospiteringen inte fått det gensvar man hoppats på. Vi har fått erbjudanden att vara med hos kommunen, men det har inte blivit av. Däremot vet vi att andra på kliniken varit det. Vad vi hört har det varit givande att se hur man arbetar där och hur deras vardag ser ut, säger Lena och Inger. Ett grepp om vad andra tycker och hur deras arbetssituation ser ut kan man också som Lena och Inger påpekar få genom de besök man haft på kliniken från medarbetare ute i kommunerna. Glöm heller inte studerande och elever som kommer hit och ger oss nya intryck, säger Lena Kemppi och Inger Lindqvist. Vi har blivit mera delaktiga och det är ju alltid roligt och utvecklande, säger Inger. Hilma har lett till att fler fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat data och demensvård. Hilma lever vidare 2004 startade Hilma-projektet. Men vem är Hilma? Jo, en av vårdens vanligaste patienter. En äldre med många olika sjukdomar som ofta har kontakt med flera vårdgivare samtidigt. I det läget är det lätt att Hilma hamnar mellan sto lar na i och med att ansvaret för vård och omsorg för de äldre delas mellan kommunen, primärvården och slutenvården. Med Hilma-projektet skulle den risken minimeras. Målet man enades om var att utveckla samverkan för att ge Hilma den vård hon behöver, när hon behöver den, där hon behöver den och om hon vill ha den. Vad som började 2004 är idag ett avslutat kapitel. Men Hilma är definitivt inte bortglömd! Erfarenheterna och resultaten av projektet har lett till att den gränsöverskridande samverkansformen blivit en del av den ordinarie verksamheten. Numera engagerar den USÖ, hela Örebro kommun samt Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Lekebergs kommuner samt primärvården i de här kommunerna. Hilmas styrgrupp har blivit Hilmagruppen. Den leds av områdeschef Mats Björeman från USÖ, som vid sin sida har personer i beslutandeställning från alla deltagande verksamheter. En av de första insatser som gjordes inom ramen för Hilma-projektet, var att fråga de äldre vad som var viktigt för dem. Bemötande och tillgänglighet toppade listan. De här områdena, tillsammans med kompetens, kontinuitet och information, har sedan Hilma fokuserat på. Handlingsplaner, där bland annat undersköterskerollen och vårdplaneringsteam prioriterades, hörde till vad som spikades inledningsvis. Och resultaten av Hilma-arbetet har t o m väckt riksintresse. Bland annat infördes vårdplaneringsteam på USÖ där medarbetare på sjukhuset hade rätt att gå in i och läsa vissa delar av primärvårdens patientdokumentation. Det här var unikt på sin tid, säger Kristina Andersson som arbetar med vårdutveckling och är knuten till ledningsstaben. Vårdplaneringsteamet lever i högönsklig välmåga och är stationerat på USÖ. Teamet gör tvärprofessionella bedömningar och fattar beslut som ska ge Hilma en så god och säker vård som möjligt utifrån hennes önskemål. I teamet ingår distriktssköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare från kommunen samt sjukgymnast och distriktssköterska från primärvården. Workshops, nätverksträffar, kompetensutvecklingsprogram och föreläsningar är några andra exempel på aktiviteter som burit Hilmas signum genom åren. Ett rejält lyft fick Hilma när projektet fick EU-pengar totalt sex miljoner Under 2005, 2006 och en bit in på 2007 har Hilmaprojektet engagerat cirka medarbetare, säger Kristina Andersson som nu är en av många som ska se till att Hilmas nystart ska få en rejäl skjuts framåt. Målet är att Alla ska lära sig Hilmatänk. Det ska bland annat ske med hjälp av Hilma-ambassadörer, vårdutbildningar, en fortsatt utveckling av vårdplanering, kvalitetsuppföljning och givetvis en uppföljning, redovisning och spridning av Hilma-arbetet. 11

12 RETURADRESS: UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO, LEDNINGSSTABEN INFORMATION, ÖREBRO Ögonspecialister i Örebro går rond på webben Ögonspecialister på USÖ ställer diagnos och ger råd om behandling via regelbundna ronder på webben. Fördelarna är många. Patienter i regionen utanför Örebro län slipper resa till Örebro för undersökning och behandling. Samtidigt ger de gemensamma ronderna möjligheter att höja kvaliteten i bilddiagnostiken på sjukhusen runt om i regionen. Ingrid Johansson är överläkare och klinikchef vid USÖ:s Ögonklinik. Hon tog initiativet till att via Internet och programmet Bridgit erbjuda specialistkunskap till sina kollegor ute i regionen. Till sin hjälp har hon en vanlig telefon och sin dator. Det som förr skickades med pap- persjournaler och bilder på CD-skivor bedöms nu snabbt över nätet. Ronderna går till så att vi på USÖ kopplar upp oss mot den eller de läkare som behöver stöd med att tolka kontrastfotografier, ställa diagnos och diskutera behandling, säger Ingrid Johansson. Via ett enkelt datasystem kan vi dela bildskärm, med ögonbottenbilder och journaldata, med varandra. Samtidigt kommunicerar vi via telefon, resonerar och ställer frågor, tills vi gemensamt kommer fram till hur patienten ska behandlas. Ingrid Johansson är överläkare och klinikchef vid USÖ:s Ögonklinik och initiativtagare till att erbjuda specialkunskap via Internet. Ny strålbehandling ger goda resultat Sveriges sju universitetssjukhus gör en gemensam satsning i ett nationellt centrum för avancerad cancerbehandling genom strålning med protoner. Man är därmed först i Norden med att erbjuda denna behandling. USÖ kommer att få en viktig roll som användare och delägare i den nya kliniken med namnet Skandionkliniken (Skandinaviskt centrum för onkologisk behandling med joner). Patienter från Örebro, Sörmland, Värmland och Dalarna kommer att utredas, diagnostiseras och följas upp vid USÖ, medan själva strålbehandlingen sker vid det gemensamma centret i Uppsala. Anläggningen beräknas kosta cirka 800 miljoner kronor och tar emot den första patienten I Sverige upptäcks cirka nya cancerfall varje år, varav hälften av fallen strålbehandlas. Protonstrålning är effektivt vid de vanligaste cancerformerna, bröst- och prostatacancer. Fördelen med denna strålning är att den kan koncentreras till tumörområdet och skonar därmed närliggande vävnad från strålskador, säger Bengt Johansson, överläkare vid Onkologiska kliniken. Detta är särskilt viktigt vid behandling av tumörer som sitter nära strålkänsliga organ och vävnader. Med protonstrålning minskar även risken för återfall senare i livet på grund av strålskador. Vi kommer därför att behandla alla barn med cancer som är i behov av strålbehandling med denna teknik. Bengt Johansson, överläkare vid Onkologiska kliniken. Oss emellan på USÖ ges ut av Ledningsstaben Information och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. Ansvarig utgivare: Ove Petersson. Redaktör: Ulrika Julin. Text: Ulrika Julin, Gunnar Sundell och Lars-Gunnar Hedenquist. 12 Foto: Magnus Westerborn, Hans Jonsson, Maria Bergman. Form: Shanna Kolheden.

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO Projekt: GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I ORTOPEDI FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL PÅ GERIATRISK VÅRDAVDELNING MED INRIKTNING ORTOPEDI 2009 Deltagare: Marita Ölmheden Från: Danderydsgeriatriken, SLSO Vad har projektet

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER Kliniken i fokus NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Teamarbetet ger tryggare PATIENTER Neurologisektionen vid Centralsjukhuset Kristianstad har vuxit snabbt de senaste åren. Parkinsonteamet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst PNP-RÅDET Ett

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande

Läs mer

Lärorikt kring kaffeborden vid Esther café på Antuna i Aneby

Lärorikt kring kaffeborden vid Esther café på Antuna i Aneby Lärorikt kring kaffeborden vid Esther café på Antuna i Aneby Den 14 november var det åter dags för Esthercafé! Denna gång på Antuna serviceboende i Aneby. Ca 30 personer från Aneby, Eksjö och Tranås olika

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Påverka ditt ledarskap

Påverka ditt ledarskap PåvilketsätttrorduledarskapsutbildningenDenGodaArbetsplatsenkommeratt. Påverkadittledarskap På ett konstruktivt sätt bättre kommunikation och mindre rädd för sanningen. Hanna Engström Jag kommer att vara

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Ögonkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare Processdeltagare: Kristina Öberg Olsson; sjuksköterska CVU

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie SATS Swedish Alzheimer Treatment Study Unik svensk studie SATS-studien imponerar på världens forskare symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom ger effekt. Den svenska SATS-studien är unik i världen.

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå Psykiatriska kliniken Skellefteå Vad är Passage? Hästunderstödd behandlingsform vid psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett.

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Vinnare 2015 Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Barnnefrologiverksamheten, verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Juryns motivering: Bedömarna

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Karin Johansson - Distriktssköterska Maria Hultman Isaksson - Arbetsterapeut Ann-Katrine Jondelius - Biståndshandläggare Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

1. Hitta en annan lösning

1. Hitta en annan lösning 1. Hitta en annan lösning Socialtjänsten i Piteå kombinerar tryggheten att ha heltidsanställning med friheten att välja hur mycket man ska arbeta. Man vet att delaktiga medarbetare, med sin kunskap och

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Specialistsjukvården

Specialistsjukvården Sammanfattning av utvärderingar APU Vårterminen 2012 Omvårdnadsprogrammen 130 stycken 119 stycken Svarsfrekvens 92 % Vårterminen 2012 Område Psykiatri 12 stycken 11 stycken Svarsfrekvens 92 % Huvudhandledare:

Läs mer

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt:

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt: 1 Tal av Ragnwi Marcelind vid konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling på Smålands musik och teater i Jönköping den 13 oktober 2009. Tack Tack för att jag blivit inbjuden att tala vid den

Läs mer

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt Linnea Kronoberg Layout och produktion: Etyd Foto: Matton (där ej annat anges) Tryck: Davidsons Tryckeri April 2010 Vem är Linnea? Linnea kallar vi en äldre person, man eller kvinna, som har flera sjukdomar.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas kliniken i fokus Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas Möjliggörare, rälsläggare, spindlar i nätet, inspiratörer, vägledare eller

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Örebro 16 november 2017 Maj Rom September 2017 Avdelningen för vård och omsorg 1 Möjliga vinster med nya lagen - Vården blir mer proaktiv (planeringen

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar

Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar Biomedicinsk analytiker, specialister och nya befattningar Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL agneta.colliander@regionorebrolan.se

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Syfte med deltagandet i Genombrott:

Syfte med deltagandet i Genombrott: Team: Östermalmsteamet Syfte med deltagandet i Genombrott: Skapa trygghet för demenssjuka och deras närstående som bor i eget boende med stöd av dagverksamhet. Population: Vi har valt ut 9 demenssjuka

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Göteborgsområdets förbättring både på universitetssjukhuset och i kommunerna

Göteborgsområdets förbättring både på universitetssjukhuset och i kommunerna Göteborgsområdets förbättring både på universitetssjukhuset och i kommunerna Maria Taranger, överläkare och sektionschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra Micaela Kronberg Thor, sjuksköterska och

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer