Nya utmaningar. inför år 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya utmaningar. inför år 2006"

Transkript

1 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Nya utmaningar inför år 2006 Hur skapar vi fler jobb och hur inspirerar vi fler entreprenörer i kommunen? Det är kanske den viktigaste frågan inför det stundande nya året. Frågan är i och för sig inte bara relevant för Vetlanda kommuns räkning utan minst lika relevant för hela riket. Vetlanda kommun har haft en mycket positiv utveckling under många år inte minst tack vare ett framgångsrikt näringsliv. I dag är det inte Gnosjöregionen som är bäst i klassen när man t.ex. jämför företagens omsättnings- och resultatförändringar eller ser på AMS arbetslöshetsstatistik. Men för att Vetlanda ska behålla sin toppplats i rankingen gäller det att även i fortsättningen springa fortare än alla andra. Nuvab har av kommunen fått uppdraget att ansvara för det operativa näringslivsarbetet i kommunen. Det är ett stort ansvar och ett långsiktigt arbete. Vi ska fungera som en inspiratör och en positiv katalysator i ett utvecklingsarbete men det är inte bara ett arbete för Nuvab. Därför är det glädjande att konstatera att både engagemanget och uppslutningen hos näringslivs- och kommunrepresentanter var stort vid det avstamp vi gjorde i form av en näringslivsträff i mitten av november. På näringslivsträffen framhöll Arne Rengstedt att man fortlöpande vill stimulera entreprenörsandan inom Sapa Profiler AB. Vi fick också lyssna till två andra lokala entreprenörer, Bernt-Åke Hagert och Claes Lövgren, som på ett inspirerande sätt beskrev sina och sina företags visioner. Med detta som bakgrund ser jag nu fram emot att vi kan gå vidare med ett gemensamt arbete där även du delar med dig av dina idéer och visioner i de utvecklingsgrupper vi ska starta upp efter nyår. Ta chansen att påverka och delta i ett spännande utvecklingsarbete där vi gemensamt sätter målen för hur vi vill utveckla vår kommun. Nuvab och Blickpunkt Vetlanda lovar att aktivt stödja gruppernas arbete där vi tar tillvara såväl näringslivets, kommunens, föreningslivets som bygdegruppernas initiativ. Tillsammans är vi starka! Jag vill avslutningsvis önska alla en God Jul och ett Gott Nytt Näringslivsår! Börje Cronvall, Nuvab UR INNEHÅLLET: NÄRINGSLIVSTRÄFF ANSTÄLLNINGSSTÖD UNGDOMAR I ARBETE FÖRETAGSAMMARE VETLANDA

2 fokus Näringslivsträff med på möjligheter Nuvab arrangerade den 17 november en näringslivsträff i samarbete med Svenskt Näringsliv och Blickpunkt Vetlanda. Temat för kvällen var Se möjligheterna och föreläsarna gav det dryga 90-talet åhörare fler exempel på hur tillväxt kan skapas både på riksplanet och på det lokala planet. Träffen var upptakten till ett gemensamt utvecklingsarbete där näringslivet, föreningslivet, kommunen m.fl. ges chansen att påverka vår gemensamma utveckling och framtid. Svenskt Näringsliv representerades av regionchef Elisabeth Nilsson och biträdande chefsekonom Per Juth. De gav först en beskrivning av hur verkigheten ser ut för företagen i dag i Sverige. Vi fick bland annat följande fakta: - Företagen i Jönköpings län är de i Sverige som i högst utsträckning flyttar produktion utomlands. - Vetlanda kommun ligger på 79:e plats i Svenskt Näringslivs företagsranking. - Den svenska konsumtionen av boende och privata tjänster har ökat mycket sedan 70-talet, vilket är en trend i många industrialiserade länder. Detta beror på att våra materiella behov är tillfredsställda. - Detta medför att antalet anställda inom produktionen kommer att sjunka den närmsta 10- årsperioden. Vissa delar av industrin kommer att flytta ut sin tillverkning, de enklare jobben, men kommer att behålla FoU och mer avancerad tillverkning. Skälet är givetvis de lägre lönekostnaderna som bland annat är ett faktum i Baltikum, en tiondel av kostnaden i Sverige. och att investeringar genomförs utomlands. Detta ökar effektiviteten vilket skapar ökade investeringsmöjligheter i Sverige. Detta kan i sin tur bidra, enligt Svenskt Näringsliv till att tjänstesektorn växer. - I verkstadsföretagen har investeringarna ökat kraftigt de senaste åren. Detta har inte lett till fler jobb eftersom investeringarna istället har inneburit ökad effektivitet i produktionen. Även utflyttningen har inneburit en produktivitetsökning då de personalintensiva jobben har flyttat utomlands. - Utflyttning innebär att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kommer att öka i Sverige men minska när det gäller den mindre kvalificerade. För att skapa en tillväxt med nya arbetstillfällen föreslår Svenskt Näringsliv - Att våra politiker anammar en modell enligt brittiskt snitt som enligt SN har varit mycket framgångsrik. - Att den offentliga sektorn skall privatiseras ytterligare, bland annat inom vård, skola och omsorg för att sätta fart på vår ekonomi och utöka den privata tjänstesektorn. Efter Svenskt Näringslivs föredrag var det en paus med landgång och sedan vi ta del av de lokala företrädarnas föredrag. Per Juth gav en relativt ljus bild av Sveriges framtida möjligheter. Angående utvecklingen i Sverige: - Mellan 1960 och 2005 har jobb försvunnit varje år från näringslivet. Fram tills mitten av -90 talet sögs dessa upp av den offentliga sektorn. - Idag växer inte längre den offentliga sektorn vilket innebär att de som idag och i framtiden blir övertaliga inom industrin (de enklare jobben) kommer att hamna i tjänstesektorn. - Detta innebär att den enklare produktionen flyttar utomlands Ett 90-tal personer deltog i näringslivsträffen. Sapa Profiler AB Det var sedan Arne Rengstedts tur att presentera Sapa Profiler AB och ge sin syn på dess framtidsmöjligheter. Man försöker fortfarande hålla entreprenörskapet från grundarna av företaget levande även om företaget idag har totalt anställda runt om i världen av dessa finns i Vetlanda kommun. Idag är företaget helägt av Orkla. 2

3 Företaget har idag anläggningar i Västeuropa, Polen, Amerika och Kina. Man agerar på en helt globaliserad marknad där SAPA styrs och följer med bland annat telekom- och bilindustrin. Företaget gör under år 2005 en jätteinvestering på 250 miljoner i en ny anodiseringsanläggning i Vetlanda. Anläggningen blir den största i Europa, vilket innebär att produktionen här i Vetlanda också blir effektivast i Europa. Detta kommer inte att innebära fler jobb, snarare färre men konkurrenskraften ökar vilket är av avgörande betydelse för framtiden. Arne Rengstedt berättade bl.a. om grundarnas entreprenörskap. Claes uppmärksammade kvällens tema Se möjligheterna! Vetlandabor vaknar varje dag upp och vill ha frukost - vad betyder det för ICA? Jo, frukost och frukt. Den egna ICAaffären har rönt stora framgångar i hård konkurrens. Idag har man kunder i veckan, det var när han började i Vetlanda. För att kunna visa på resultat så måste man sätta enkla mål, annars förstår folk inte vad som har åstadkommits. Detta resultat har inneburit att Claes utvecklat ICA till en Maxibutik. Han ställde själv frågan - Varför behöver Vetlanda en Maxibutik? Idag bygger handelns utveckling på one stop shopping, upplevelser och låga priser. Shoppingturismen blir allt viktigare. Efterfrågan på lokalt producerad mat kommer att öka. Turister vill inte äta pizza och hamburgare. Turister vill äta mat som är lokal, såsom potatiskorv. Därför kommer det att bli en ökad efterfrågan på butiker och restauranger i regionen som kan erbjuda lokalt producerade varor. Uniglas AB Bernt-Åke Hagert, som bl.a. har ett förflutet på Sapa Profiler AB, gav en positiv beskrivning av Uniglas AB, som startade år 2001 (som typisk entreprenör är detta det tredje företaget Bernt-Åke varit med om att starta). Man tillverkar byggnadsglas i mycket bra lokaler, perfekt anpassade efter verksamheten, i Pauliström. Man är fyra delägare, två privata samt två företag - ett i Kalmar och ett i Osby. Båda företagen gick in med riskkapital vid starten av företaget vilket innebar att lånebördan inte blev så betungande. Affärsidén bygger på att tillverka små serier, enheter. De är därmed ett flexibelt tjänsteföretag med korta leveranstider. Det innebär även att de inte konkurrerar med stortillverkare med stora volymer, vilket enligt Bernt-Åke är ett bra sätt att handskas med globaliseringsproblematiken. Anmärkningsvärt är att de inte har anställt någon medarbetare från glasbranschen utan istället satsat på oerfaren personal. Skälet är att de vill utbilda personalen själva på ett sätt som passar just dem. Bernt-Åke Hagert betonade bl.a. vikten av nätverk för att utvecklas. ICA Claes Lövgren, ICA Kvantum i Vetlanda, var den tredje entreprenörer som inspirerade åhörarna. Alla behöver samverka, var huvudbudskapet. Handel och turism är exempel på framtidens sektor i Sverige. Handeln är också betydelsefull för de unga. Det är svårt som ung att komma in på arbetsmarknaden idag och därför är den lågbetalda och i många fall lågkvalificerade tjänstesektorn en bra inkörsport på arbetsmarknaden. Ytterligare en vision är att Vetlanda ska bli Årets stadskärna. Detta arbete har påbörjats, men vi behöver fler som engagerar sig. Stäng centrumgatan för trafik, var ett förslag, samt jobba i nätverk och lär av varandra! ICA behöver ingen närmare presentation, menade Claes Lövgren, som i stället gav flera exempel på hur vi kan utvecklas tillsammans. Utvecklingsgrupper Börje Cronvall, Nuvab, summerade de inspirerande föredragen med den självklara slutsatsen att vi kan skapa mer tillväxt och framgång om vi samarbetar. Allt hänger ihop som en kedja. Utan ett bra näringsliv skapas inga eller få nya jobb, men utan en bra kommunal service, ett rikt föreningsliv, bra boendemiljöer m m så kan vi inte locka hit arbetskraften. Har vi inte heller ett bra handelsutbud så minskar attraktionskraften radikalt. Bygdegruppernas arbete på landsbygden är också ofta av helt avgörande betydelse för den lilla ortens attraktionskraft. Vi är och förblir beroende av varandra och kan vi samla den gemensamma kraften i ett gemensamt agerande så blir vi kraftfulla. Förhoppningen är därför att vi efter nyår kan samlas i ett antal kreativa arbetsgrupper, kring olika tema, där vi kanaliserar den kraften i en konstruktivt, gemensam handlingsplan. Faktaruta Vid näringslivsträffen fick deltagarna anmäla sig till följande förbestämda Utvecklingsgrupper (men där även nya förslag kom fram): Personalfrågor/utbildning Attraktivitet/marknadsföring Centrumutveckling/Vetlanda en levande stad Infrastruktur/kommunikationer 3

4 Behov Rekrytera? - Just nu är det gynnsamt för företag som behöver rekrytera personal, berättar Nils Johansson, af-chef i Vetlanda. Det finns många arbetssökande med god kompetens i många branscher och Arbetsförmedlingen har fått ökade resurser för olika typer av anställningsstöd. Det rekryterande företaget kan få skattereduktion i upp till två år om man anställer en person som varit inskriven på Arbetsförmedlingen under en längre tid. Skattereduktionen motsvarar mellan % av lönekostnaderna. Från årsskiftet kommer dessutom nya möjligheter att anställa akademiker. I en särskild satsning upprättar Arbetsförmedlingen samarbete med bemanningsföretag, som placerar en arbetslös akademiker i ett mindre företag. Bemanningsföretaget tar arbetsgivaransvaret och Arbetsförmedlingen svarar för en lönesubvention. Syftet är naturligtvis att en anställning ska bli resultatet. - Det här betyder att det är läge att se över personaloch kompetensbehov på både kort och lång sikt, menar Nils Johansson. Stöden skapar extra säkerhet för en satsning på ny eller breddad kompetens. Vi tror också att det finns arbetsuppgifter som i dagens slimmade organisationer är obemannade. Det kan vara stödfunktioner till produktionen, som man kan vara utan ett tag men som förr eller senare sätter spår i produktionsprocessen. Nu finns chansen att stärka kedjorna med en länk till. Arbetsförmedlingen har också fått förstärkta resurser när det gäller utbildning av ungdomar. Lärlingsplatser som kombinerar teoretiska avsnitt med praktisk utbildning på plats i rekryterande företag kommer efter årsskiftet. - Här är vårt län väl framme, eftersom vi arbetat med modellen i några år, konstaterar Nils Johansson. Utbildningarna ger personal som svarar mot företagens behov. Vi ser fram emot att diskutera dessa behov med Vetlandas näringsliv. Vi har någonting att komma med som svarar upp mot behoven, både när det gäller rekrytering och kompetensutveckling. Faktaruta Allmänt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 6 månader när företag anställer en person som varit arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 12 månader. För ungdomar som är år kan stödet ges efter 6 månaders tid som arbetssökande. Stödet utgör 50 % av lönekostnaden (högst 350 kr/ arbetsdag). Förstärkt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 18 månader när företag anställer en person som varit arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 24 månader. Stödet utgör 75 % av lönekostnaden i 6 månader (högst 525 kr/arbetsdag) och 25 % under följande 12 månader (högst 175 kr/arbetsdag). Särskilt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 18 månader när företag anställer en person som är inskriven i Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti. När du anställer en person som fyllt 61 år kan stödet ges i 24 månader. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 750 kr/arbetsdag). En vanlig anställning Den som anställs ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Finns inte kollektivavtal ska försäkringar som är likvärdiga med branschens avtal tecknas. Stödet är en skattereduktion När en person anställs med stöd från Arbetsförmedlingen, krediteras stödbeloppet företagets skattekonto i efterskott. Stödet lämnas per arbetsdag för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden. Mer information Faktablad och mer information om de olika anställningsstöden finns på under fliken rekrytera. Anställningsstöd! Arbetsförmedlingens chef Nils Johansson menar att det är gynnsamt att rekrytera personal nu. 4

5 Uppfinnare och/eller producenter Nya möjligheter till en ökad affärsutveckling Att ta tillvara nya idéer och innovationer blir allt viktigare för framtiden. Svårigheten ligger ofta i matchningen mellan uppfinnare och producenter av produkter och tjänster. Nuvab har nu beslutat att ansluta sig till Internetportalen för att underlätta och göra det möjligt för både uppfinnare och producenter att enkelt skapa nya kontakter. Nuvab har anslutit sig som Kommunpartner till Inventor Focus matchningssystem, vilket ger Företag och Uppfinnare gratis möjligheter till en ökad affärsutveckling. Företag kan snabbt och enkelt ansluta sig via det formulär som finns under företag på Internetportalen och får därigenom en inloggningskod till databasen som just nu erbjuder mer än 950 konkreta samarbeten. Därefter får du löpande information direkt via e-post om nya färdigutvecklade och patenterade produkter - som passar just din verksamhet. Uppfinnare (både som privatpersoner och företag) som söker olika typer av samarbetspartners både i Sverige och utomlands ansluter sig på portalen via formuläret för Uppfinnare. Eftersom Nuvab har anslutit sig som partner får alla kommunens företag en helt gratis anslutning till matchningssystemet, vilken annars kostar kr per företag och år. Det är även helt gratis för alla Uppfinnare att ansluta sig till systemet. För mer information och exempel på Uppfinningar, se eller kontakta Inventor Focus direkt, via eller på telefon Vi hoppas nu att du, och alla andra företag och uppfinnare i kommunen, drar nytta av vårt initiativ - som ger en helt gratis möjlighet till en ökad affärsutveckling. Nuvabs avtal gäller till den 30 juni 2006 därefter tar vi ställning till eventuell förlängning. Utbildning för vuxna under samma hatt Under hösten har kommunfullmäktige beslutat att Avena Lärcentrum skall föras över till Barn- och utbildningsnämndens ansvar från och med den 1 januari Avena är kommunens organ för att genomföra utbildningar på eftergymnasial nivå. Det omfattar enstaka högskolekurser, reguljära högskoleutbildningar, KY-utbildningar och uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå. Sedan mer än ett år är de flesta utbildningarna inom den kommunala vuxenutbildningen lokaliserade till Kyrkogatan 54 där även Avena sedan länge är placerat. Det har därför känts naturligt att ytterligare fördjupa samverkan. Förändringen för Avenas del ska ses som ett försök att stärka utbildningssituationen för vuxna i vår kommun. Utbildningsnivån i Vetlanda ligger genomsnittligt lågt i nationell jämförelse och behovet av att kunna utbilda och fortbilda sig är därför stort och kommer sannolikt att öka ytterligare under de kommande åren. Utbildning och kompetens är också de viktigaste strategiska resurserna för att vi ska leva upp till den kommunala visionen: I Vetlanda växer både människor och företag. Genom att samla all utbildning för vuxna under en gemensam hatt hoppas vi att bli effektivare, samordna administration och stärka marknadsföring och information. Det blir också naturligt att kunna samutnyttja lokaler, maskiner, datorutrustning och lärarkompetens på ett bättre sätt. Allt syftar till att stärka både den enskildes utbildningsmöjligheter och bättre kunna möta utbildningsbehov som uppkommer i näringslivet. Förhoppningsvis ska Kyrkogatan 54 vara det naturliga alternativet så snart det handlar om utbildning för vuxna Hans Svensson, Skolchef 5

6 Ungdomar Vi har med Vetlanda-mått en hög andel arbetslösa ungdomar. Just nu är cirka 70 ungdomar, 7,2 % av alla åringar arbetslösa eller i åtgärder, berättar Ronny Söderlund, personalman på Stålöv AB. Detta tillsammans med det faktum att antalet ungdomar som går ut gymnasiet kommer att öka och att det finns en risk att de får svårt att få ett arbete i Vetlanda på grund av att de har valt fel utbildning har gjort att jag initierat frågan i Arbetsmarknadsnämnden. Dessutom står vi nu inför några år med stora barnkullar vilket spär på problematiken ytterligare i form av ett kraftigt ökat elevunderlag de närmsta åren. Arbetsmarknadsnämnden beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp, med namnet Ungdomars möjlighet att få jobb i Vetlanda, som fick i uppdrag att ta fram bakgrundsfakta och en handlingsplan för att lyfta den aktuella frågan med uppstart i mars-april Förslaget till handlingsprogram skulle föreläggas arbetsmarknadsnämnden så snart uppdraget är slutfört. Arbetsgrupp Arbetsgruppen fick följande sammansättning: Eva-Marie Tikkanen, Vetlanda kommun Mats Isaksson/Jonny Ljung, Arbetsförmedlingen Åke Petersson, Njudungsgymnasiet Ronny Söderlund, Stålöv AB Jonny Axelsson, Mogärdeskolan Andreas Juhl, Nuvabs Länkenprojekt Anna Aronsson, Mogärdeskolan Lars-Åke Sigfridsson, Njudungsgymnasiet Några av frågeställningarna som arbetsgruppen ställdes inför var: Är det en möjlighet eller ett problem att barnkullarna ökar, hur kan vi förebygga att ungdomarna drabbas av arbetslöshet även i framtiden, hur kan vi förbereda ungdomarna inför arbetslivet och hur ger vi dem som inte går vidare till högskolan bra förutsättningar för att få ett arbete i kommunen? Workshop Grunden i handlingsplanen bottnar i den workshop som arrangerades den 20 april Syftet med träffen var att ta del av politikers, skolans, kommunens, näringslivets och ungdomars syn på problematiken för att få ett bra underlag till handlingsplanen. Här finns några fakta som framkom vid seminariet eller som tagits fram av arbetsgruppen: Hur är ungdomars syn på industriarbete/arbetslivet? Trender styr många gånger ungdomars val liksom föräldrars och kompisars påverkan. Val av yrken. Ungdomar vill synas och bli bekräftade. Ungdomars behov i arbetet. Träffas och umgås socialt. Om växlande jobb. Flexibla arbetstider. Utveckling i jobbet. Stor rörlighet. En frihet. Ifrågasättande Medias och andras påverkan. (attityder, fördomar) Brist på yrkesutbildade människor. Industrin har ett behov av utbildade varje år. Viktigt att öka de tekniska utbildningarna för att inte tappa konkurrenskraft. Pensionsavgångar (40-talisterna) en tickande bomb. Kulmen om 5-8 år. Vikten av engagemang från alla parter (näringsliv, skola, AF, politiker mm) Hur fånga ungdomars intresse för industrins möjligheter (flera yrken med utvecklingsmöjligheter.) Arbeta i nätverk över gränserna. Vad är bäst för eleven/ kunden på sikt. Skolan i framtiden med minskade resurser. Inför lärlingsjobb för studietrötta. Kombinerat med studier. KY utbildningar på Höglandet bör samordnas. Ungdomar finns inte hos oss! En undersökning genomförd bland 12 företag (Sapa borträknat) visar att endast 2,7 personer som är i åldersgruppen år är anställda. Företagen har inte alltid hängt med i utvecklingen (arbetsorganisatoriskt, arbetsmiljömässigt, ingen omvärldsbevakning) Ronny Söderlund, Stålöv och Andreas Juhl, projekt Länken, granskar arbetsgruppens framtagna material. 6

7 i arbete! Njudungsgymnasiet Antalet elever, hemmahörande i Vetlanda, som kommer att gå ut gymnasiet ökar i antal åren framöver. Följande sifferfakta finns idag (år och antal elever som slutar gymnasiet): Genomsnittligt antal förstahandssökande till Njudungsgymnasiets program år : Samhälle 72 Handel 39 Natur 36 Bygg 35 El 35 Omvårdnad 31 Barn- och fritid 29 Media 27 Teknik 21 Estetisk musik 18 Fordon 18 Industri 18 Hantverk 13 Estetisk teater 11 Av det totala antalet elever på Njudungsgymnasiet går 29 % på Samhällsprogrammet. För Natur- och Teknikprogrammen är siffrorna mycket låga i jämförelse med övriga landet. Intresset för Industriprogrammet, ett program som leder till arbete i Vetlanda, är också mycket lågt. Fakta om Vetlanda kommun som arbetsgivare Medelålder: 47,8 år Totalt rekryteringsbehov under perioden : Förskollärare/Fritidspedagog 73 Barnskötare 39 Undersköterska Socialsekreterare 30 Sjuksköterska 30 Personliga ass. 150 Lärare 300 Skolledare 20 Måltidspers, kock, biträde 116 Städpersonal 55 Ingenjörer 20 Yrkesarb. tekn. kont. 40 Administrativ personal 65 Prognosen pekar mot ett årligt rekryteringsbehov på cirka 200 tjänster per år för Vetlanda kommun. Vikariebehov (tjänstledigheter, barnledigheter, sjukledigheter mm.) uppgår till cirka tjänster per år. Semestervikarier, feriearbeten cirka 500 tjänster per år. Handlingsplan Arbetsgruppen har tagit fram en handlingsplan, se nedan, som nu överlämnats till Arbetsmarknadsnämnden där man i december kommer att behandla ärendet. Handlingsplanen redovisas här i en förkortad version enbart med åtgärdsrubrikerna: 1.Förstärkt SYV (grundskolan). En heltidstjänst per 7-9 skola som även kan arbeta med de tidigare åren. 2. Förstärka Arbetsförmedlingen 3. Företagsamt lärande i skolan. För att skapa goda förutsättningar långsiktigt krävs att cirka 20 % av lärarkåren utbildas i det företagsamma lärandet med start läsåret, 06/ Utökning av antalet gymnasieplatser. Exempelvis program men bygg, el, fordon och omvårdnad. 5. Nya utbildningar. Prioritera och skapa eftersökta utbildningar som ger goda möjligheter till jobb i närområdet. Exempel: In riktning anläggning på bygg, robotteknik som eftergymnasial utbildning. 6.Utveckla lärlingssystem för gymnasiet. Exempel: VVS, Karosseri, Plåtslageri, Lackering, etc. 7. Yrkesförberedande utbildning efter gymnasiet. 8. Utveckla samverkan. Skapa en permanent grupp, som håller regelbundna möten för förbättrad kommunikation mellan skolan, Vägledningshuset, Kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen. Gruppnamn: Ungdomar i arbete. Denna grupp ska arbeta strategiskt med frågan och ärendet skall vara en stående punkt vid Arbetsmarknadsnämndens sammanträden. 9.Förändra åldersstruktur genom att anställa fler ungdomar i offentlig och privat sektor. 10. Finansiering. Gruppen Ungdomar i arbete kan bland annat söka pengar för finansiering av föreslagna insatser hos Allmänna arvsfonden. Ny träff Arbetsmarknadsnämnden har nu beslutat att anordna ett nytt möte kring ungdomsfrågan - i tidigare Komvux-lokalen i Landsbro den 27 januari 2006, kl Syftet med träffen är att bredda frågan och mer ingående diskutera den föreslagna handlingsplanen för att få mer underlag inför det fortsatta arbetet. Det här är en mycket viktig fråga, ungdomarna är vår framtid, avslutar Ronny Söderlund. Har du synpunkter och idéer kring det fortsatta arbetet så hör gärna av dig till någon av oss i arbetsgruppen! 7

8 ???? hjälp av en ingenjör eller tekniker? Behöver du Har ditt företag behov av en ingenjör eller tekniker som nyligen avslutat sin utbildning? Nu har du möjlighet att under 20 veckor ta emot en student utan kostnad för företaget. Studenten deltar som en vanligt anställd i utveckling eller produktion, som ingenjör eller tekniker. Det krävs ingen speciell handledning från företagets sida, detta sköts av högskolan. Det är Ingenjörshögskolan i Jönköping som erbjuder sina studenter möjlighet att utveckla och förstärka ett företags ordinarie verksamhet genom en kurs på 20 veckor. Studenten ska delta i företagets verksamhet och därutöver självständigt genomföra ett antal uppgifter i samarbete med Ingenjörshögskolans handledare. Det företagsförlagda projektet ger studenten 20 poäng under förutsättning att hon/han Har en praktikplats på minst 9+9 veckor och en närvarograd på minst 80% I samband med projekttiden tar del av handledning från Ingenjörshögskolan För dagbok med ämnesrelevanta reflektioner Löser obligatoriska uppgifter som redovisas till Ingenjörshögskolan efter projektets slut. Kursen/projektet genomförs efter avslutad utbildning, 3 år respektive 2 år, och läses utöver den ordinarie programutbildningen. Projektet kan påbörjas när som helst under året. Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig Inger Palmgren, tfn eller e-post eller Börje Cronvall, tfn för mer information. Förverkliga idéer med en LeaderCheck! LeaderChecken är ett enkelt sätt att stödja mindre projekt med max kr för att stimulera nya verksamheter som kan skapa nya arbetstillfällen. Unga entreprenörer, invånare, föreningar eller samverkande företag inom Smålandsgruppens område kan få en check för t ex projektutvecklingens första fas, kortare utbildning, marknadsföringsinsatser och nätverksbildningar. Insatser för att hitta nya kopplingar mellan trä, aluminium, glas och design samt olika satsningar för och med ungdomar kommer att prioriteras. Smålandsgruppen arbetar för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd där människor kan bo och verka. Kraften, viljan och förmågan finns hos dig oavsett om du är en förening, en organisation, ett nätverk eller en grupp av företag. Vi är katalysatorn. Margonia Påhlsson kan lämna information om LeaderCheckarna. Snabbt och enkelt. För små projekt sök LeaderCheck. Intresserad - kontakta: Margonia Påhlsson, , eller Henrik Hedqvist, , För mer information se 8

9 Désirée ny på Nuvab Den 9 januari 2006 börjar Désirée Källqvist sin nya tjänst som Näringslivsutvecklare på Nuvab. Hon kommer närmast från en tjänst som lageroch distributionschef på Papyrus Sverige AB i Holsbybrunn. Jag gillar att jobba efter uppsatta mål! Désirée har även egna erfarenheter som företagare, då hon under 90-talet var med om att starta och driva marknadsföringsföretaget Division 1. I jobbet på Papyrus har jag fått förtroende att leda ett antal projekt inom bl.a. kompetensutveckling och på logistikområdet, berättar Désirée. Jag tände direkt på jobbet, när jag läste annonsen. Det känns mycket spännande att som näringslivsutvecklare få jobba tillsammans med företagen i Vetlanda för att vi tillsammans ska kunna utveckla näringslivet och kommunen. Vi hälsar Désirée varmt välkommen till det nya jobbet där företagsbesök och -kontakter blir den viktigaste uppgiften. AnnKatrin Karlberg, ordförande i Nuvabs styrelse, samt Ewa Gottberg hälsar Désirée Källqvist välkommen till det nya jobbet. Tillsammans kan vi stoppa spritlangningen! Under hösten har situationen i Vetlanda avseende ungdomar och alkohol resulterat i flera reportage i media. För oss som arbetar med ungdomar på olika sätt är detta inga nyheter. Vi vet genom undersökningar, kontakt med ungdomar och de olika verksamheternas erfarenheter att Vetlanda har problem som måste bemötas. I jämförelse med länets kommuner så har vi bland annat oroväckande siffror för högstadielevernas alkoholvanor. Ett av flera problem är den goda tillgängligheten på alkohol, det är inte svårt för unga att skaffa öl eller sprit. Givetvis ligger ett föräldraansvar i botten för de val våra unga gör, men det är inte heller så enkelt som att skylla på föräldrarna. Det finns också ett gemensamt ansvar som vuxenvärlden har gentemot våra unga. Ett exempel på gemensamt vuxenansvar är nattvandrarnas fantastiska arbete. I flera olika sammanhang har problemet med försäljning från lastbilar lyfts. Att det förekommer försäljning från parkeringsplatser/uppställningsplaster. Det finns också rykten om försäljning av alkohol vid företagens lastkajer. Rykten som givetvis är obehagliga för företag, anställda men också för kommunen som helhet. Tillsammans kan vi förändra bilden! Vi skulle vilja inleda ett samarbete med företagen i Vetlanda för att se vad vi gemensamt kan göra. Exempel på ett sådant samarbete skulle kunna vara ett gemensamt dokument där vi och företag i Vetlanda tydliggör vårt ställningstagande. För UngdomsArbetsgruppen: Mathias Lind, Folkhälsosamordnader, Mari Granath, Projektledare PUFF, Lars Häll och Reidar Bygdell, Områdespoliser Vetlanda/Eksjö Fadderföretag en chans att rekrytera nya medarbetare och kunder Ingenjörshögskolan i Jönköping har byggt upp ett samarbete med en stor andel av regionens företag. Fadderföretagsverksamheten innebär att Ingenjörshögskolan knyter kontakter med företag som på olika sätt blir delaktiga i verksamheten. Studenterna får kontakt med fadderföretagen under en period av utbildningen och ges möjlighet att se hur företaget fungerar i praktiken. Företaget i sin tur får insyn i Ingenjörshögskolans verksamhet, lär känna studenterna och ges en chans till marknadsföring och rekrytering av nya medarbetare. Det ger studenterna en unik möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk. Kontakterna leder i slutändan fram till att studenten utvecklar sin förmåga att bl.a. planera, analysera och arbeta i grupp. Som företagare kan du komma i kontakt med studenter som t.ex. vill göra sitt examensarbete på ditt företag, eller för sommararbete eller en praktikplats. Du får in nya idéer och kontakter in i ditt företag vilket kan leda till utveckling och framtida anställning. Det är viktigt att studenterna på ett tidigt stadium får stämma av sina teoretiska kunskaper med hur det praktiskt går till ute på företagen. Vill du veta mer kontakta Elisabeth Berglund, på telefon eller via e-post eller Börje Cronvall,

10 Ett företagsammare Vetlanda, en möjlighet för oss alla! Länken och dess betydelse för Vetlanda kommun 10 Nuvabs Länken-projekt har som huvudsyfte att skapa varaktig samverkan mellan skola och arbetsliv. Varför är det viktigt? Svaren på detta kan vi bland annat skönja i OECD:s rapportering de senaste 30 åren kring ekonomisk utveckling och OECD-ländernas behov av kompetent arbetskraft. OECD skriver följande i sina rapporter Drivkrafterna för ett förändrat sätt att utbilda våra barn och ungdomar är bl.a. den allt snabbare tekniska utvecklingen och en ökad internationell konkurrens. Detta leder till behov av en ständig förnyelse av varor och tjänster deras livscykler blir allt kortare - samtidigt som företagen i ökad utsträckning måste skräddarsy och kundanpassa sin produktion och i första hand konkurrera med kvaliteten, inte med priset. Varor och tjänster vävs samman på ett sätt som gör att allt fler medarbetare arbetar i direkt kontakt med kunderna. Allt leder till krav på högre kompetenser och en ständig förnyelse av kunskaperna. Egen förståelse, som gör att man kan agera utan hjälp från överordnande, blir allt viktigare för att undvika dyrbara driftsstopp. Primärt är det inte en fråga om att lära sig starta och driva företag. Det handlar om sådant som att ha förmågan att vara kreativ och flexibel, att kunna ta och utöva initiativ och ansvar och att kunna lösa problem. Man betonar hur viktigt det är att utveckla elevernas personliga egenskaper. Självständighet, ansvarstagande, samarbetsförmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga är begrepp som återkommer gång på gång. Känner du igen detta när du söker ny personal? Vad gör du långsiktigt för att skapa framtidens medarbetare och entreprenörer? Hur kan du bli delaktig? Mitt svar på några av dessa frågeställningar är detta: 1. Du kan bli delaktig genom att engagera dig i Länkenprojektet. Anmäl ditt intresse till mig och bli kontaktperson gentemot skolan i syfte att samverka. 2. Fråga dig själv; hur kan jag hjälpa mig själv genom att hjälpa eleverna att utveckla dessa egenskaper? 3. Vad kan jag personligen tjäna på att engagera mig i våra barn och ungdomars framtid? Vad händer på skolorna i Vetlanda kommun? Under nästa läsår (06/07) kommer ett antal pedagoger i Vetlanda kommun att utbildas i företagsamt lärande (50-60 stycken). Min vision är att ett lika stor antal pedagoger utbildas årligen den närmsta femårsperioden. Företagsamt lärande innebär att skolans undervisning kommer att fokusera på kopplingen mellan teori och praktik. Det innebär en ökad förståelse för den enskilde eleven om nyttan med de olika skolämnena i vardagen. Om ni tänker tillbaka på er egen skolgång så kan ni säkert minnas att ni många gånger tänkte vad har jag för nytta av detta? När teori och praktik kopplas samman tydliggörs nyttan och skolan blir meningsfull för eleven. Detta medför i sin tur att eleven blir mer stimulerad till lärande vilket får till följd att ni får engagerade, nyfikna, självmedvetna, problemlösande och initiativrika medarbetare. Dessutom så ökar möjligheten att fler startar företag i framtiden vilket verkligen behövs, inte bara i Vetlanda utan i hela Sverige. Ansvariga för utbildningen i företagsamt lärande är Umeå universitet. Universitet har den nödvändiga legitimiteten hos lärarkåren och utbildningen bygger på praktisk forskning om vilka lärprocesser som är effektiva i vårt moderna samhälle. I samband med utbildningen som lärarna genomgår under nästa läsår så får lärarna projektledarkompetens. Denna kompetens ska de sedan använda sig av i sin undervisning vilket betyder att de ska driva olika utvecklingsprojekt på sin skola i samverkan med arbetslivet/omvärlden. Du kan bli en viktig del i dessa projekt. Genom att ansluta dig till Länkenprojektet hjälper du våra barn och ungdomar till en bättre framtid samtidigt som du hjälper dig själv! Du får mer information om Länkenprojektet och företag samt lärande genom att kontakta mig, Andreas Juhl. Kontaktuppgifterna hittar du i faktarutan om Länken. Faktaruta Länken Projektet drivs i samarbete mellan Vetlanda- och Uppvidinge kommuner. Projektet riktas mot förskolan till högstadiets år 9 för att i god tid skapa en positiv bild av det lokala arbetslivet hos barn och ungdomar samt ge en bra beslutsgrund inför valet till gymnasiet. Projektet finansieras av EU Mål 2 Södra, Sparbanksstiftelserna Alfa och Kronan, Regionförbundet Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Uppvidinge Utvecklings AB samt Vetlanda kommun. Projektet pågår fr.o.m. 1 september, 2004 t o m 31 december, Andreas Juhl, Projektledare, Länkenprojektet. Telefon: , , E-post:

11 Positiv uppföljning av NyföretagarCentrums verksamhet Vetlanda NyföretagarCentrum har, genom Åsa Andersson, gjort en uppföljning av den verksamhet som har bedrivits vid NyföretagarCentrum under åren 2000 till och med Vid sin undersökning har Åsa fått kontakt med 204 företag och 398 rådsökande. Bra rådgivning En av de viktigaste frågorna för oss var hur rådsökande uppfattade rådgivningen. Där framkom det att 61 % var Mycket nöjd, 38 % var Nöjd och 1 % var Tveksam. 0 % var missnöjd och mycket missnöjda. Bolagsform Fördelningen bolagsform vid starten har varit Enskild firma % AB % Handelsbolag % Ekonomisk förening % Lantbruk % Kommanditbolag % Fem procent av de som startat under tidsperioden har bytt bolagsform och då i huvudsak från enskild firma och handelsbolag till aktiebolag. Diagram 1 Uppstartsår Vad som är intressant är att en del vill ta längre tid på sig att starta företaget från det att rådgivningen påbörjats. Se tabell. Vilket år startade företaget? Underlag: 204 företag Rådgivningsår Startår Före Totalt % Kvinnor och män Under åren har rådsökande fördelat per kön varit 41 % kvinnor och 59 % män. Åldersfördelning företagsstarten 37 % av de som startat företag har varit i åldern år. 7 % är under 25 år och 14 % över 51 år. Resten fördelar sig jämt i åldergrupperna år och år. Startar inom bransch Branschtillhörighet vid starten visar sig vara traditionell inom Vetlanda kommun. Under tidsperioden, år , visar sig fördelningen vara: Handel 49 % Tjänste 41% Industri 10% Utveckling av antalet anställda i företagen Vad som gläder oss är att de företag som startat med hjälp av NyföretagarCentrum växer i antalet anställda. Under åren ökade antalet anställda med 60 %. Se tabell fördelat per år. Antal Diagram Inga konkurser Vår uppgift är att skapa livskraftiga företag. I tabellen nedan ser ni nuvarande status på de företag som startade under perioden. Enligt uppgifter kvarstår % av totalt uppstartade företag i landet, jämfört med Vetlanda NyföretagarCentrums siffror på 80 %. Notera att inget företag har gått i konkurs. AnnKatrin Karlberg, Företagsrådgivare, Vetlanda Nyföretagar- Centrum, tel: RÂdgivningsÂr Rådgivningsår Antal anställda vid start Antal anställda nu 14% 6% 4% 76% Aktiva 76% Avvecklat 14% Vilande 6% Sålt 4% Konkurs 0% 11

12 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Lasarettsgatan 11, Vetlanda , Mål 2 Södra Europeiska Unionen EG:s Strukturfonder Igår kväll smidde jag tusen planer, imorse gjorde jag som vanligt (Konfucius) Vetlanda Nuvab startar en nod i Science Park-systemet Möjligheter för nya tjänsteföretag i Från januari 2006 kan du som startat ett eget företag hyra in dig på en arbetsplats i Nuvabs Science Park-nod. Vi kommer att möblera fyra arbetsplatser, i ett kontorslandskap, och erbjuda hyresgästerna möjlighet att hyra in sig för max 3 år. Genom Science Park stöttar man världen över olika utvecklingsidéer på universitet och högskolor. De mest kända parkerna i Sverige är Ideon i Lund och Mjärdevi i Linköping. Sedan några år tillbaka har man en Science Park i anslutning till högskolorna i Jönköping som har till syfte att stimulera start, utveckling och tillväxt av kunskapsintensiva företag. Parken i Jönköping har under hösten, tillsammans med länets alla kommuner, diskuterat möjligheten att starta en nod i varje kommun för att stimulera och underlätta tillväxten av tjänsteföretag i länet. Arbetet med att starta noder har inletts i några kommuner i länet och fr.o.m januari 2006 kommer vi även att kunna erbjuda nystartade tjänsteföretag i Vetlanda en plats i en lokal nod. Från Science Park i Jönköping har man ställt följande krav på de lokala noderna: En fysisk mötesplats, med plats för företag i vardande, nystartade och/eller i en senare utvecklingsfas Värdeskapande tjänster som stöder start och tillväxt av företag Kunskapsflöden mellan forskning, FoU och företag. Att få kalla sig nod skall vara en kvalitetsstämpel, där man fullt ut arbetar med Science Park-idén som grund för sin verksamhet. Utöver kraven ovan ställs även krav på hyresgästen och på den kringliggande miljön: Driva en samlad fysisk miljö där antingen projekt som syftar till företagsstart eller nystartade företag, maximalt 3 år gamla (eller båda) är samlokaliserade. Man får hyra in sig i en nod under max 3 år. Nuvab och NyföretagarCentrum ansvarar för att professionella tjänster som stöder start och/eller tillväxt av företag finns och görs tillgängliga och att kunskapsflöden mellan företag, FoU och forskning utvecklas. Syftet med noden är att erbjuda nystartade företag en bättre uppstartsmiljö. Alternativet är i de flesta fall att man sitter ensam hemma i sin bostad. Målsättningen med noden är att ge företagen bättre utvecklingsmöjligheter. Vi är övertygade om att alla företag utvecklas bättre om man sitter tillsammans med andra företag i en stimulerande miljö där man har möjlighet att skapa större nätverk och erhålla kvalificerad rådgivning. Har du frågor eller är intresserad så kontakta Börje Cronvall, tel PRINFO BERGS VETLANDA

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer