Nya utmaningar. inför år 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya utmaningar. inför år 2006"

Transkript

1 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Nya utmaningar inför år 2006 Hur skapar vi fler jobb och hur inspirerar vi fler entreprenörer i kommunen? Det är kanske den viktigaste frågan inför det stundande nya året. Frågan är i och för sig inte bara relevant för Vetlanda kommuns räkning utan minst lika relevant för hela riket. Vetlanda kommun har haft en mycket positiv utveckling under många år inte minst tack vare ett framgångsrikt näringsliv. I dag är det inte Gnosjöregionen som är bäst i klassen när man t.ex. jämför företagens omsättnings- och resultatförändringar eller ser på AMS arbetslöshetsstatistik. Men för att Vetlanda ska behålla sin toppplats i rankingen gäller det att även i fortsättningen springa fortare än alla andra. Nuvab har av kommunen fått uppdraget att ansvara för det operativa näringslivsarbetet i kommunen. Det är ett stort ansvar och ett långsiktigt arbete. Vi ska fungera som en inspiratör och en positiv katalysator i ett utvecklingsarbete men det är inte bara ett arbete för Nuvab. Därför är det glädjande att konstatera att både engagemanget och uppslutningen hos näringslivs- och kommunrepresentanter var stort vid det avstamp vi gjorde i form av en näringslivsträff i mitten av november. På näringslivsträffen framhöll Arne Rengstedt att man fortlöpande vill stimulera entreprenörsandan inom Sapa Profiler AB. Vi fick också lyssna till två andra lokala entreprenörer, Bernt-Åke Hagert och Claes Lövgren, som på ett inspirerande sätt beskrev sina och sina företags visioner. Med detta som bakgrund ser jag nu fram emot att vi kan gå vidare med ett gemensamt arbete där även du delar med dig av dina idéer och visioner i de utvecklingsgrupper vi ska starta upp efter nyår. Ta chansen att påverka och delta i ett spännande utvecklingsarbete där vi gemensamt sätter målen för hur vi vill utveckla vår kommun. Nuvab och Blickpunkt Vetlanda lovar att aktivt stödja gruppernas arbete där vi tar tillvara såväl näringslivets, kommunens, föreningslivets som bygdegruppernas initiativ. Tillsammans är vi starka! Jag vill avslutningsvis önska alla en God Jul och ett Gott Nytt Näringslivsår! Börje Cronvall, Nuvab UR INNEHÅLLET: NÄRINGSLIVSTRÄFF ANSTÄLLNINGSSTÖD UNGDOMAR I ARBETE FÖRETAGSAMMARE VETLANDA

2 fokus Näringslivsträff med på möjligheter Nuvab arrangerade den 17 november en näringslivsträff i samarbete med Svenskt Näringsliv och Blickpunkt Vetlanda. Temat för kvällen var Se möjligheterna och föreläsarna gav det dryga 90-talet åhörare fler exempel på hur tillväxt kan skapas både på riksplanet och på det lokala planet. Träffen var upptakten till ett gemensamt utvecklingsarbete där näringslivet, föreningslivet, kommunen m.fl. ges chansen att påverka vår gemensamma utveckling och framtid. Svenskt Näringsliv representerades av regionchef Elisabeth Nilsson och biträdande chefsekonom Per Juth. De gav först en beskrivning av hur verkigheten ser ut för företagen i dag i Sverige. Vi fick bland annat följande fakta: - Företagen i Jönköpings län är de i Sverige som i högst utsträckning flyttar produktion utomlands. - Vetlanda kommun ligger på 79:e plats i Svenskt Näringslivs företagsranking. - Den svenska konsumtionen av boende och privata tjänster har ökat mycket sedan 70-talet, vilket är en trend i många industrialiserade länder. Detta beror på att våra materiella behov är tillfredsställda. - Detta medför att antalet anställda inom produktionen kommer att sjunka den närmsta 10- årsperioden. Vissa delar av industrin kommer att flytta ut sin tillverkning, de enklare jobben, men kommer att behålla FoU och mer avancerad tillverkning. Skälet är givetvis de lägre lönekostnaderna som bland annat är ett faktum i Baltikum, en tiondel av kostnaden i Sverige. och att investeringar genomförs utomlands. Detta ökar effektiviteten vilket skapar ökade investeringsmöjligheter i Sverige. Detta kan i sin tur bidra, enligt Svenskt Näringsliv till att tjänstesektorn växer. - I verkstadsföretagen har investeringarna ökat kraftigt de senaste åren. Detta har inte lett till fler jobb eftersom investeringarna istället har inneburit ökad effektivitet i produktionen. Även utflyttningen har inneburit en produktivitetsökning då de personalintensiva jobben har flyttat utomlands. - Utflyttning innebär att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kommer att öka i Sverige men minska när det gäller den mindre kvalificerade. För att skapa en tillväxt med nya arbetstillfällen föreslår Svenskt Näringsliv - Att våra politiker anammar en modell enligt brittiskt snitt som enligt SN har varit mycket framgångsrik. - Att den offentliga sektorn skall privatiseras ytterligare, bland annat inom vård, skola och omsorg för att sätta fart på vår ekonomi och utöka den privata tjänstesektorn. Efter Svenskt Näringslivs föredrag var det en paus med landgång och sedan vi ta del av de lokala företrädarnas föredrag. Per Juth gav en relativt ljus bild av Sveriges framtida möjligheter. Angående utvecklingen i Sverige: - Mellan 1960 och 2005 har jobb försvunnit varje år från näringslivet. Fram tills mitten av -90 talet sögs dessa upp av den offentliga sektorn. - Idag växer inte längre den offentliga sektorn vilket innebär att de som idag och i framtiden blir övertaliga inom industrin (de enklare jobben) kommer att hamna i tjänstesektorn. - Detta innebär att den enklare produktionen flyttar utomlands Ett 90-tal personer deltog i näringslivsträffen. Sapa Profiler AB Det var sedan Arne Rengstedts tur att presentera Sapa Profiler AB och ge sin syn på dess framtidsmöjligheter. Man försöker fortfarande hålla entreprenörskapet från grundarna av företaget levande även om företaget idag har totalt anställda runt om i världen av dessa finns i Vetlanda kommun. Idag är företaget helägt av Orkla. 2

3 Företaget har idag anläggningar i Västeuropa, Polen, Amerika och Kina. Man agerar på en helt globaliserad marknad där SAPA styrs och följer med bland annat telekom- och bilindustrin. Företaget gör under år 2005 en jätteinvestering på 250 miljoner i en ny anodiseringsanläggning i Vetlanda. Anläggningen blir den största i Europa, vilket innebär att produktionen här i Vetlanda också blir effektivast i Europa. Detta kommer inte att innebära fler jobb, snarare färre men konkurrenskraften ökar vilket är av avgörande betydelse för framtiden. Arne Rengstedt berättade bl.a. om grundarnas entreprenörskap. Claes uppmärksammade kvällens tema Se möjligheterna! Vetlandabor vaknar varje dag upp och vill ha frukost - vad betyder det för ICA? Jo, frukost och frukt. Den egna ICAaffären har rönt stora framgångar i hård konkurrens. Idag har man kunder i veckan, det var när han började i Vetlanda. För att kunna visa på resultat så måste man sätta enkla mål, annars förstår folk inte vad som har åstadkommits. Detta resultat har inneburit att Claes utvecklat ICA till en Maxibutik. Han ställde själv frågan - Varför behöver Vetlanda en Maxibutik? Idag bygger handelns utveckling på one stop shopping, upplevelser och låga priser. Shoppingturismen blir allt viktigare. Efterfrågan på lokalt producerad mat kommer att öka. Turister vill inte äta pizza och hamburgare. Turister vill äta mat som är lokal, såsom potatiskorv. Därför kommer det att bli en ökad efterfrågan på butiker och restauranger i regionen som kan erbjuda lokalt producerade varor. Uniglas AB Bernt-Åke Hagert, som bl.a. har ett förflutet på Sapa Profiler AB, gav en positiv beskrivning av Uniglas AB, som startade år 2001 (som typisk entreprenör är detta det tredje företaget Bernt-Åke varit med om att starta). Man tillverkar byggnadsglas i mycket bra lokaler, perfekt anpassade efter verksamheten, i Pauliström. Man är fyra delägare, två privata samt två företag - ett i Kalmar och ett i Osby. Båda företagen gick in med riskkapital vid starten av företaget vilket innebar att lånebördan inte blev så betungande. Affärsidén bygger på att tillverka små serier, enheter. De är därmed ett flexibelt tjänsteföretag med korta leveranstider. Det innebär även att de inte konkurrerar med stortillverkare med stora volymer, vilket enligt Bernt-Åke är ett bra sätt att handskas med globaliseringsproblematiken. Anmärkningsvärt är att de inte har anställt någon medarbetare från glasbranschen utan istället satsat på oerfaren personal. Skälet är att de vill utbilda personalen själva på ett sätt som passar just dem. Bernt-Åke Hagert betonade bl.a. vikten av nätverk för att utvecklas. ICA Claes Lövgren, ICA Kvantum i Vetlanda, var den tredje entreprenörer som inspirerade åhörarna. Alla behöver samverka, var huvudbudskapet. Handel och turism är exempel på framtidens sektor i Sverige. Handeln är också betydelsefull för de unga. Det är svårt som ung att komma in på arbetsmarknaden idag och därför är den lågbetalda och i många fall lågkvalificerade tjänstesektorn en bra inkörsport på arbetsmarknaden. Ytterligare en vision är att Vetlanda ska bli Årets stadskärna. Detta arbete har påbörjats, men vi behöver fler som engagerar sig. Stäng centrumgatan för trafik, var ett förslag, samt jobba i nätverk och lär av varandra! ICA behöver ingen närmare presentation, menade Claes Lövgren, som i stället gav flera exempel på hur vi kan utvecklas tillsammans. Utvecklingsgrupper Börje Cronvall, Nuvab, summerade de inspirerande föredragen med den självklara slutsatsen att vi kan skapa mer tillväxt och framgång om vi samarbetar. Allt hänger ihop som en kedja. Utan ett bra näringsliv skapas inga eller få nya jobb, men utan en bra kommunal service, ett rikt föreningsliv, bra boendemiljöer m m så kan vi inte locka hit arbetskraften. Har vi inte heller ett bra handelsutbud så minskar attraktionskraften radikalt. Bygdegruppernas arbete på landsbygden är också ofta av helt avgörande betydelse för den lilla ortens attraktionskraft. Vi är och förblir beroende av varandra och kan vi samla den gemensamma kraften i ett gemensamt agerande så blir vi kraftfulla. Förhoppningen är därför att vi efter nyår kan samlas i ett antal kreativa arbetsgrupper, kring olika tema, där vi kanaliserar den kraften i en konstruktivt, gemensam handlingsplan. Faktaruta Vid näringslivsträffen fick deltagarna anmäla sig till följande förbestämda Utvecklingsgrupper (men där även nya förslag kom fram): Personalfrågor/utbildning Attraktivitet/marknadsföring Centrumutveckling/Vetlanda en levande stad Infrastruktur/kommunikationer 3

4 Behov Rekrytera? - Just nu är det gynnsamt för företag som behöver rekrytera personal, berättar Nils Johansson, af-chef i Vetlanda. Det finns många arbetssökande med god kompetens i många branscher och Arbetsförmedlingen har fått ökade resurser för olika typer av anställningsstöd. Det rekryterande företaget kan få skattereduktion i upp till två år om man anställer en person som varit inskriven på Arbetsförmedlingen under en längre tid. Skattereduktionen motsvarar mellan % av lönekostnaderna. Från årsskiftet kommer dessutom nya möjligheter att anställa akademiker. I en särskild satsning upprättar Arbetsförmedlingen samarbete med bemanningsföretag, som placerar en arbetslös akademiker i ett mindre företag. Bemanningsföretaget tar arbetsgivaransvaret och Arbetsförmedlingen svarar för en lönesubvention. Syftet är naturligtvis att en anställning ska bli resultatet. - Det här betyder att det är läge att se över personaloch kompetensbehov på både kort och lång sikt, menar Nils Johansson. Stöden skapar extra säkerhet för en satsning på ny eller breddad kompetens. Vi tror också att det finns arbetsuppgifter som i dagens slimmade organisationer är obemannade. Det kan vara stödfunktioner till produktionen, som man kan vara utan ett tag men som förr eller senare sätter spår i produktionsprocessen. Nu finns chansen att stärka kedjorna med en länk till. Arbetsförmedlingen har också fått förstärkta resurser när det gäller utbildning av ungdomar. Lärlingsplatser som kombinerar teoretiska avsnitt med praktisk utbildning på plats i rekryterande företag kommer efter årsskiftet. - Här är vårt län väl framme, eftersom vi arbetat med modellen i några år, konstaterar Nils Johansson. Utbildningarna ger personal som svarar mot företagens behov. Vi ser fram emot att diskutera dessa behov med Vetlandas näringsliv. Vi har någonting att komma med som svarar upp mot behoven, både när det gäller rekrytering och kompetensutveckling. Faktaruta Allmänt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 6 månader när företag anställer en person som varit arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 12 månader. För ungdomar som är år kan stödet ges efter 6 månaders tid som arbetssökande. Stödet utgör 50 % av lönekostnaden (högst 350 kr/ arbetsdag). Förstärkt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 18 månader när företag anställer en person som varit arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 24 månader. Stödet utgör 75 % av lönekostnaden i 6 månader (högst 525 kr/arbetsdag) och 25 % under följande 12 månader (högst 175 kr/arbetsdag). Särskilt anställningsstöd Stödet kan lämnas i 18 månader när företag anställer en person som är inskriven i Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti. När du anställer en person som fyllt 61 år kan stödet ges i 24 månader. Stödet utgör 85 % av lönekostnaden (högst 750 kr/arbetsdag). En vanlig anställning Den som anställs ska ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Finns inte kollektivavtal ska försäkringar som är likvärdiga med branschens avtal tecknas. Stödet är en skattereduktion När en person anställs med stöd från Arbetsförmedlingen, krediteras stödbeloppet företagets skattekonto i efterskott. Stödet lämnas per arbetsdag för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden. Mer information Faktablad och mer information om de olika anställningsstöden finns på under fliken rekrytera. Anställningsstöd! Arbetsförmedlingens chef Nils Johansson menar att det är gynnsamt att rekrytera personal nu. 4

5 Uppfinnare och/eller producenter Nya möjligheter till en ökad affärsutveckling Att ta tillvara nya idéer och innovationer blir allt viktigare för framtiden. Svårigheten ligger ofta i matchningen mellan uppfinnare och producenter av produkter och tjänster. Nuvab har nu beslutat att ansluta sig till Internetportalen för att underlätta och göra det möjligt för både uppfinnare och producenter att enkelt skapa nya kontakter. Nuvab har anslutit sig som Kommunpartner till Inventor Focus matchningssystem, vilket ger Företag och Uppfinnare gratis möjligheter till en ökad affärsutveckling. Företag kan snabbt och enkelt ansluta sig via det formulär som finns under företag på Internetportalen och får därigenom en inloggningskod till databasen som just nu erbjuder mer än 950 konkreta samarbeten. Därefter får du löpande information direkt via e-post om nya färdigutvecklade och patenterade produkter - som passar just din verksamhet. Uppfinnare (både som privatpersoner och företag) som söker olika typer av samarbetspartners både i Sverige och utomlands ansluter sig på portalen via formuläret för Uppfinnare. Eftersom Nuvab har anslutit sig som partner får alla kommunens företag en helt gratis anslutning till matchningssystemet, vilken annars kostar kr per företag och år. Det är även helt gratis för alla Uppfinnare att ansluta sig till systemet. För mer information och exempel på Uppfinningar, se eller kontakta Inventor Focus direkt, via eller på telefon Vi hoppas nu att du, och alla andra företag och uppfinnare i kommunen, drar nytta av vårt initiativ - som ger en helt gratis möjlighet till en ökad affärsutveckling. Nuvabs avtal gäller till den 30 juni 2006 därefter tar vi ställning till eventuell förlängning. Utbildning för vuxna under samma hatt Under hösten har kommunfullmäktige beslutat att Avena Lärcentrum skall föras över till Barn- och utbildningsnämndens ansvar från och med den 1 januari Avena är kommunens organ för att genomföra utbildningar på eftergymnasial nivå. Det omfattar enstaka högskolekurser, reguljära högskoleutbildningar, KY-utbildningar och uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå. Sedan mer än ett år är de flesta utbildningarna inom den kommunala vuxenutbildningen lokaliserade till Kyrkogatan 54 där även Avena sedan länge är placerat. Det har därför känts naturligt att ytterligare fördjupa samverkan. Förändringen för Avenas del ska ses som ett försök att stärka utbildningssituationen för vuxna i vår kommun. Utbildningsnivån i Vetlanda ligger genomsnittligt lågt i nationell jämförelse och behovet av att kunna utbilda och fortbilda sig är därför stort och kommer sannolikt att öka ytterligare under de kommande åren. Utbildning och kompetens är också de viktigaste strategiska resurserna för att vi ska leva upp till den kommunala visionen: I Vetlanda växer både människor och företag. Genom att samla all utbildning för vuxna under en gemensam hatt hoppas vi att bli effektivare, samordna administration och stärka marknadsföring och information. Det blir också naturligt att kunna samutnyttja lokaler, maskiner, datorutrustning och lärarkompetens på ett bättre sätt. Allt syftar till att stärka både den enskildes utbildningsmöjligheter och bättre kunna möta utbildningsbehov som uppkommer i näringslivet. Förhoppningsvis ska Kyrkogatan 54 vara det naturliga alternativet så snart det handlar om utbildning för vuxna Hans Svensson, Skolchef 5

6 Ungdomar Vi har med Vetlanda-mått en hög andel arbetslösa ungdomar. Just nu är cirka 70 ungdomar, 7,2 % av alla åringar arbetslösa eller i åtgärder, berättar Ronny Söderlund, personalman på Stålöv AB. Detta tillsammans med det faktum att antalet ungdomar som går ut gymnasiet kommer att öka och att det finns en risk att de får svårt att få ett arbete i Vetlanda på grund av att de har valt fel utbildning har gjort att jag initierat frågan i Arbetsmarknadsnämnden. Dessutom står vi nu inför några år med stora barnkullar vilket spär på problematiken ytterligare i form av ett kraftigt ökat elevunderlag de närmsta åren. Arbetsmarknadsnämnden beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp, med namnet Ungdomars möjlighet att få jobb i Vetlanda, som fick i uppdrag att ta fram bakgrundsfakta och en handlingsplan för att lyfta den aktuella frågan med uppstart i mars-april Förslaget till handlingsprogram skulle föreläggas arbetsmarknadsnämnden så snart uppdraget är slutfört. Arbetsgrupp Arbetsgruppen fick följande sammansättning: Eva-Marie Tikkanen, Vetlanda kommun Mats Isaksson/Jonny Ljung, Arbetsförmedlingen Åke Petersson, Njudungsgymnasiet Ronny Söderlund, Stålöv AB Jonny Axelsson, Mogärdeskolan Andreas Juhl, Nuvabs Länkenprojekt Anna Aronsson, Mogärdeskolan Lars-Åke Sigfridsson, Njudungsgymnasiet Några av frågeställningarna som arbetsgruppen ställdes inför var: Är det en möjlighet eller ett problem att barnkullarna ökar, hur kan vi förebygga att ungdomarna drabbas av arbetslöshet även i framtiden, hur kan vi förbereda ungdomarna inför arbetslivet och hur ger vi dem som inte går vidare till högskolan bra förutsättningar för att få ett arbete i kommunen? Workshop Grunden i handlingsplanen bottnar i den workshop som arrangerades den 20 april Syftet med träffen var att ta del av politikers, skolans, kommunens, näringslivets och ungdomars syn på problematiken för att få ett bra underlag till handlingsplanen. Här finns några fakta som framkom vid seminariet eller som tagits fram av arbetsgruppen: Hur är ungdomars syn på industriarbete/arbetslivet? Trender styr många gånger ungdomars val liksom föräldrars och kompisars påverkan. Val av yrken. Ungdomar vill synas och bli bekräftade. Ungdomars behov i arbetet. Träffas och umgås socialt. Om växlande jobb. Flexibla arbetstider. Utveckling i jobbet. Stor rörlighet. En frihet. Ifrågasättande Medias och andras påverkan. (attityder, fördomar) Brist på yrkesutbildade människor. Industrin har ett behov av utbildade varje år. Viktigt att öka de tekniska utbildningarna för att inte tappa konkurrenskraft. Pensionsavgångar (40-talisterna) en tickande bomb. Kulmen om 5-8 år. Vikten av engagemang från alla parter (näringsliv, skola, AF, politiker mm) Hur fånga ungdomars intresse för industrins möjligheter (flera yrken med utvecklingsmöjligheter.) Arbeta i nätverk över gränserna. Vad är bäst för eleven/ kunden på sikt. Skolan i framtiden med minskade resurser. Inför lärlingsjobb för studietrötta. Kombinerat med studier. KY utbildningar på Höglandet bör samordnas. Ungdomar finns inte hos oss! En undersökning genomförd bland 12 företag (Sapa borträknat) visar att endast 2,7 personer som är i åldersgruppen år är anställda. Företagen har inte alltid hängt med i utvecklingen (arbetsorganisatoriskt, arbetsmiljömässigt, ingen omvärldsbevakning) Ronny Söderlund, Stålöv och Andreas Juhl, projekt Länken, granskar arbetsgruppens framtagna material. 6

7 i arbete! Njudungsgymnasiet Antalet elever, hemmahörande i Vetlanda, som kommer att gå ut gymnasiet ökar i antal åren framöver. Följande sifferfakta finns idag (år och antal elever som slutar gymnasiet): Genomsnittligt antal förstahandssökande till Njudungsgymnasiets program år : Samhälle 72 Handel 39 Natur 36 Bygg 35 El 35 Omvårdnad 31 Barn- och fritid 29 Media 27 Teknik 21 Estetisk musik 18 Fordon 18 Industri 18 Hantverk 13 Estetisk teater 11 Av det totala antalet elever på Njudungsgymnasiet går 29 % på Samhällsprogrammet. För Natur- och Teknikprogrammen är siffrorna mycket låga i jämförelse med övriga landet. Intresset för Industriprogrammet, ett program som leder till arbete i Vetlanda, är också mycket lågt. Fakta om Vetlanda kommun som arbetsgivare Medelålder: 47,8 år Totalt rekryteringsbehov under perioden : Förskollärare/Fritidspedagog 73 Barnskötare 39 Undersköterska Socialsekreterare 30 Sjuksköterska 30 Personliga ass. 150 Lärare 300 Skolledare 20 Måltidspers, kock, biträde 116 Städpersonal 55 Ingenjörer 20 Yrkesarb. tekn. kont. 40 Administrativ personal 65 Prognosen pekar mot ett årligt rekryteringsbehov på cirka 200 tjänster per år för Vetlanda kommun. Vikariebehov (tjänstledigheter, barnledigheter, sjukledigheter mm.) uppgår till cirka tjänster per år. Semestervikarier, feriearbeten cirka 500 tjänster per år. Handlingsplan Arbetsgruppen har tagit fram en handlingsplan, se nedan, som nu överlämnats till Arbetsmarknadsnämnden där man i december kommer att behandla ärendet. Handlingsplanen redovisas här i en förkortad version enbart med åtgärdsrubrikerna: 1.Förstärkt SYV (grundskolan). En heltidstjänst per 7-9 skola som även kan arbeta med de tidigare åren. 2. Förstärka Arbetsförmedlingen 3. Företagsamt lärande i skolan. För att skapa goda förutsättningar långsiktigt krävs att cirka 20 % av lärarkåren utbildas i det företagsamma lärandet med start läsåret, 06/ Utökning av antalet gymnasieplatser. Exempelvis program men bygg, el, fordon och omvårdnad. 5. Nya utbildningar. Prioritera och skapa eftersökta utbildningar som ger goda möjligheter till jobb i närområdet. Exempel: In riktning anläggning på bygg, robotteknik som eftergymnasial utbildning. 6.Utveckla lärlingssystem för gymnasiet. Exempel: VVS, Karosseri, Plåtslageri, Lackering, etc. 7. Yrkesförberedande utbildning efter gymnasiet. 8. Utveckla samverkan. Skapa en permanent grupp, som håller regelbundna möten för förbättrad kommunikation mellan skolan, Vägledningshuset, Kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen. Gruppnamn: Ungdomar i arbete. Denna grupp ska arbeta strategiskt med frågan och ärendet skall vara en stående punkt vid Arbetsmarknadsnämndens sammanträden. 9.Förändra åldersstruktur genom att anställa fler ungdomar i offentlig och privat sektor. 10. Finansiering. Gruppen Ungdomar i arbete kan bland annat söka pengar för finansiering av föreslagna insatser hos Allmänna arvsfonden. Ny träff Arbetsmarknadsnämnden har nu beslutat att anordna ett nytt möte kring ungdomsfrågan - i tidigare Komvux-lokalen i Landsbro den 27 januari 2006, kl Syftet med träffen är att bredda frågan och mer ingående diskutera den föreslagna handlingsplanen för att få mer underlag inför det fortsatta arbetet. Det här är en mycket viktig fråga, ungdomarna är vår framtid, avslutar Ronny Söderlund. Har du synpunkter och idéer kring det fortsatta arbetet så hör gärna av dig till någon av oss i arbetsgruppen! 7

8 ???? hjälp av en ingenjör eller tekniker? Behöver du Har ditt företag behov av en ingenjör eller tekniker som nyligen avslutat sin utbildning? Nu har du möjlighet att under 20 veckor ta emot en student utan kostnad för företaget. Studenten deltar som en vanligt anställd i utveckling eller produktion, som ingenjör eller tekniker. Det krävs ingen speciell handledning från företagets sida, detta sköts av högskolan. Det är Ingenjörshögskolan i Jönköping som erbjuder sina studenter möjlighet att utveckla och förstärka ett företags ordinarie verksamhet genom en kurs på 20 veckor. Studenten ska delta i företagets verksamhet och därutöver självständigt genomföra ett antal uppgifter i samarbete med Ingenjörshögskolans handledare. Det företagsförlagda projektet ger studenten 20 poäng under förutsättning att hon/han Har en praktikplats på minst 9+9 veckor och en närvarograd på minst 80% I samband med projekttiden tar del av handledning från Ingenjörshögskolan För dagbok med ämnesrelevanta reflektioner Löser obligatoriska uppgifter som redovisas till Ingenjörshögskolan efter projektets slut. Kursen/projektet genomförs efter avslutad utbildning, 3 år respektive 2 år, och läses utöver den ordinarie programutbildningen. Projektet kan påbörjas när som helst under året. Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig Inger Palmgren, tfn eller e-post eller Börje Cronvall, tfn för mer information. Förverkliga idéer med en LeaderCheck! LeaderChecken är ett enkelt sätt att stödja mindre projekt med max kr för att stimulera nya verksamheter som kan skapa nya arbetstillfällen. Unga entreprenörer, invånare, föreningar eller samverkande företag inom Smålandsgruppens område kan få en check för t ex projektutvecklingens första fas, kortare utbildning, marknadsföringsinsatser och nätverksbildningar. Insatser för att hitta nya kopplingar mellan trä, aluminium, glas och design samt olika satsningar för och med ungdomar kommer att prioriteras. Smålandsgruppen arbetar för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd där människor kan bo och verka. Kraften, viljan och förmågan finns hos dig oavsett om du är en förening, en organisation, ett nätverk eller en grupp av företag. Vi är katalysatorn. Margonia Påhlsson kan lämna information om LeaderCheckarna. Snabbt och enkelt. För små projekt sök LeaderCheck. Intresserad - kontakta: Margonia Påhlsson, , eller Henrik Hedqvist, , För mer information se 8

9 Désirée ny på Nuvab Den 9 januari 2006 börjar Désirée Källqvist sin nya tjänst som Näringslivsutvecklare på Nuvab. Hon kommer närmast från en tjänst som lageroch distributionschef på Papyrus Sverige AB i Holsbybrunn. Jag gillar att jobba efter uppsatta mål! Désirée har även egna erfarenheter som företagare, då hon under 90-talet var med om att starta och driva marknadsföringsföretaget Division 1. I jobbet på Papyrus har jag fått förtroende att leda ett antal projekt inom bl.a. kompetensutveckling och på logistikområdet, berättar Désirée. Jag tände direkt på jobbet, när jag läste annonsen. Det känns mycket spännande att som näringslivsutvecklare få jobba tillsammans med företagen i Vetlanda för att vi tillsammans ska kunna utveckla näringslivet och kommunen. Vi hälsar Désirée varmt välkommen till det nya jobbet där företagsbesök och -kontakter blir den viktigaste uppgiften. AnnKatrin Karlberg, ordförande i Nuvabs styrelse, samt Ewa Gottberg hälsar Désirée Källqvist välkommen till det nya jobbet. Tillsammans kan vi stoppa spritlangningen! Under hösten har situationen i Vetlanda avseende ungdomar och alkohol resulterat i flera reportage i media. För oss som arbetar med ungdomar på olika sätt är detta inga nyheter. Vi vet genom undersökningar, kontakt med ungdomar och de olika verksamheternas erfarenheter att Vetlanda har problem som måste bemötas. I jämförelse med länets kommuner så har vi bland annat oroväckande siffror för högstadielevernas alkoholvanor. Ett av flera problem är den goda tillgängligheten på alkohol, det är inte svårt för unga att skaffa öl eller sprit. Givetvis ligger ett föräldraansvar i botten för de val våra unga gör, men det är inte heller så enkelt som att skylla på föräldrarna. Det finns också ett gemensamt ansvar som vuxenvärlden har gentemot våra unga. Ett exempel på gemensamt vuxenansvar är nattvandrarnas fantastiska arbete. I flera olika sammanhang har problemet med försäljning från lastbilar lyfts. Att det förekommer försäljning från parkeringsplatser/uppställningsplaster. Det finns också rykten om försäljning av alkohol vid företagens lastkajer. Rykten som givetvis är obehagliga för företag, anställda men också för kommunen som helhet. Tillsammans kan vi förändra bilden! Vi skulle vilja inleda ett samarbete med företagen i Vetlanda för att se vad vi gemensamt kan göra. Exempel på ett sådant samarbete skulle kunna vara ett gemensamt dokument där vi och företag i Vetlanda tydliggör vårt ställningstagande. För UngdomsArbetsgruppen: Mathias Lind, Folkhälsosamordnader, Mari Granath, Projektledare PUFF, Lars Häll och Reidar Bygdell, Områdespoliser Vetlanda/Eksjö Fadderföretag en chans att rekrytera nya medarbetare och kunder Ingenjörshögskolan i Jönköping har byggt upp ett samarbete med en stor andel av regionens företag. Fadderföretagsverksamheten innebär att Ingenjörshögskolan knyter kontakter med företag som på olika sätt blir delaktiga i verksamheten. Studenterna får kontakt med fadderföretagen under en period av utbildningen och ges möjlighet att se hur företaget fungerar i praktiken. Företaget i sin tur får insyn i Ingenjörshögskolans verksamhet, lär känna studenterna och ges en chans till marknadsföring och rekrytering av nya medarbetare. Det ger studenterna en unik möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk. Kontakterna leder i slutändan fram till att studenten utvecklar sin förmåga att bl.a. planera, analysera och arbeta i grupp. Som företagare kan du komma i kontakt med studenter som t.ex. vill göra sitt examensarbete på ditt företag, eller för sommararbete eller en praktikplats. Du får in nya idéer och kontakter in i ditt företag vilket kan leda till utveckling och framtida anställning. Det är viktigt att studenterna på ett tidigt stadium får stämma av sina teoretiska kunskaper med hur det praktiskt går till ute på företagen. Vill du veta mer kontakta Elisabeth Berglund, på telefon eller via e-post eller Börje Cronvall,

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2012 ANSIKTSLYFT Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler Det hände 2011 SID 4 Sätter Vetlanda på kartan SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling Omsatte 2,1 mdr kronor 2010 Finns på 90 orter i Sverige Har

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

nuvabnytt Designtak växer i nya lokaler Prisregn över Ney Rekordmånga nya Nuvab-medlemmar SID 6 Vithalatvätten har fått sin svan

nuvabnytt Designtak växer i nya lokaler Prisregn över Ney Rekordmånga nya Nuvab-medlemmar SID 6 Vithalatvätten har fått sin svan nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2014 Designtak växer i nya lokaler Prisregn över Ney Rekordmånga nya Nuvab-medlemmar SID 4 Räven & Osten - en listig affärsidé SID 6 Vithalatvätten

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer