K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g"

Transkript

1 K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

2 H A R D U E N I D E? Har du en idé? En idé för dig själv eller andra unga i din kommun men utan att veta hur du ska gå tillväga för att göra det till verklighet? Vill du att din väg ska ledas utomlands där du kan studera, arbeta, lära dig ett nytt språk så att du, stärkt av dina erfarenheter, kan ta vägen hem igen? Har du en uppfinning, teatermanuskript redo att iscensättas eller viljan att driva ett projekt tillsammans med andra? Har du galna ideér? Eller inga idéer alls? Här är broschyren för dig.den är framtagen för att Norrbottens unga ska kunna ta vara på de möjligheter som faktiskt redan finns i Norrbotten, Sverige och i EU. Så att du kan hitta din väg. Eller i alla fall veta att fler finns. Idén till Projekt Mio kom till då Norrbottens läns landstings nuvarande European Youth Ambassadors slog ihop sina huvuden under Assembly or European Regions Youth Summer School i Baia Mare, Rumänien Vi hade alla självupplevda erfarenheter av brist på information om de möjligheter som finns till exempel i länet och som EU-medlemskapet erbjuder. Och med regionala enheten på landstinget bakom oss kommer vi att genomföra en informationsturné från Kiruna i norr till Piteå i söder, samt ge handledning och rådgivning. det är upp till dig vad som händer sen! Vill ni att vi ska besöka er? Kontaktuppgifter: Marit Puranen Marjavaara I N N E H Å L L S F Ö RT E C K N I N G Utbytesstudenter, volontärer och praktikanter berättar Jobba, praktisera och studera utomlands EU:s ungdomsprogram Youth In Action European Voluntary Service (EVS) Arrangörer, uppfinnare och företagare berättar Norrbottens Möjligheter Vad gör din kommun för dig? Kultur Andra projekt, organisationer & möjligheter Bra länkar! Vill du bli Norrbottens European Youth Ambassador 2007 sida

3 u t b y t e s s t u d e n t e r, v o l o n tä r e r o c h p r a k t i k a n t e r b e r ät ta r simon niva från pajal a studerade i usa Jag åkte därför att det var dags för någonting nytt. Eftersom att jag bodde med personer från fem olika världsdelar fick jag en ratt bra inblick i deras tankesätt och kultur. Den förbättrade engelskan fick jag användning för senare då jag gjorde praktik i Ryssland. Tips! Planera i tid, ca 1 ar innan, och se till att göra bort resttentor. Daniell a Söderberg från Arvidsjaur praktiserade i Ungern Jag deltog i Leonardo da Vinci programmet och fick praktisera i en inredningsbutik och hos en kläddesigner i Budapest i 3 månader. Då jag var ganska rädd och osäker på att åka utomlands ensam såg jag EU- projektet som ett bra sätt att upptäcka världen och få nya erfarenheter. Jag lärde mig bland annat att ta för mig mer i livet och att ta initiativ och kontakt med nya människor. l i n d a k r e k u l a f r å n lu l e å vo l o n tä r a r b e ta d e i g h a n a Jag åkte till Ghana därför att jag hittade en organisation som kunde erbjuda trygghet och ett stimulerande arbete. Jag arbetade med trettiofem barn och höll främst i hemundervisningen i engelska, matematik samt utförde hushållsarbete och lekte och pysslade. Genom volontärarbete kommer man närmare människorna och kulturen i ett land än som betraktande resenär. J O B B A, P R A K T I S E R A O C H S T U D E R A U TO M L A N D S u t o m l a n d s Vill du åka utomlands och jobba, praktisera eller studera men inte vet hur du ska gå tillväga? Här finns bra länkar, tips och beskrivningar av EU program. På AMS sidor hittar du jobb utomlands, aupair och volontärarbete över hela världen. De har bra länkar, platsbanker för utlandet och en massa annan nyttig information. Alltså mer än vad man tror Vill du jobba på Island, Färöarna, Finland eller ett annat nordiskt land? Kolla in i u s a ö v e r e n s o m m a r? Kolla in i e u r o pa? Kolla in den europeiska portalen och klicka vidare till sidorna för rörlighet i arbetslivet. s t u d e r a? Luleå tekniska universitet är duktig på att erbjuda möjligheten att förlägga en termin eller mer på ett universitet utomlands till sina studenter. Antingen kan du åka genom Erasmus av Rotterdam programmet, som är ett europeiskt studentutbytesprogram men också genom andra avtal de kan ha slutit med universitet i andra länder. p r a k t i s e r a e f t e r e l l e r u n d e r s t u d i e t i d e n? Leonardo Da Vinci programmet är ett EU program för unga människor med syfte att utöka deras professionella arbetslivserfarenheter och kompetenser. Genom att ge er möjligheten att praktisera på en arbetsplats utomlands i några månader kan ni utvecklas mycket. Ni blir bekant med en annan kultur, kanske lär ni er ett språk och blir i förlängningen mer attraktiva på arbetsmarknaden. Du kan också förlägga din studiepraktik utomlands genom Sokrates programmet. Kolla med ditt universitet vad de erbjuder! På internationella programkontorets hemsida kan du läsa mer om EU-programmen ovan 2 3

4 E U : S U N G D O M S P RO G R A M YO U T H I N AC T I O N E U RO P E A N VO LU N TA RY S E RV I C E ( E V S ) är ett program från EU kommissionen för unga människor i åldern år med syfte att bland annat uppmuntra ungas initiativ och öka utbyten i Europa och andra länder. Programmets fokus ligger på europeiskt medborgarskap, ungas deltagande i samhället, kulturell mångfald och inkludering av unga med färre möjligheter. Från Youth In Action programmet kan man söka pengar för en hel del olika projekt, och är därför uppdelad i delprogram. Man kan till exempel som en förening organisera ett internationellt ungdomsutbyte för att skapa internationella kontakter. Ett gäng unga kan tillsammans driva ett projekt i sin lokala bygd eller så kan du som enskild individ åka utomlands och volontärarbeta. Det är inte bara EU-länder som kan involveras i dessa projekt, utan från hela världen enligt en lista. Delprogrammen: Ung i Europa (ungdomsutbyten, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt), Europeisk Volontärtjänst (6-9 månader långa volontärtjänster utomlands), Ung i Världen (ungdomsutbyten, ungdomsledarutbildningar och nätverksprojekt. Främst för samarbeten med länder utanför Europa), Ungdomsledare & stödstrukturer (för icke-statliga organisationer som är verksamma på europeisk nivå) samt Stöd till europeiskt politiskt samarbete (för verksamheter som vill öka förståelsen och kunskaperna på europeisk nivå samt stöd för samarbete mellan internationella organisationer). Mer information hittar du på Ungdomsstyrelsens hemsida! De ger rådgivning, sköter programmet och ansökningarna i Sverige. europeisk volontärtjänstgöring Europeisk volontärtjänstgöring är ett utbytes- och volontärprojekt för unga européer i åldern år, och är en del av EU:s Youth In Action program. EVS ger dig möjligheten att åka utomlands mellan 6 och 9 månader i en organisation inom en rad olika områden. EVS kan man göra inom EU, andra europeiska länder och övriga länder enligt en lista. Eftersom EU vill involvera unga människor med färre möjligheter är det helt gratis att vara EVS-volontär. Därför är det en fantastisk möjlighet för den som annars inte skulle kunna åka utomlands, volontärarbeta, lära sig ett språk och träffa människor i en annan kultur. hur blir man en evs-volontär? Du behöver en organisation i Sverige som kan sända dig. Är du inte medlem i en så får du leta reda på en som vill agera sändande organisation åt dig. Du skriver ett personligt brev och ett CV som du skickar till alla de av EU godkända värdorganisationer som du är intresserad av att volontärarbeta hos. Organisationerna hittar du på databasen som finns på sidan vh_evs_en.html När en organisation nappat och vill ha dig som deras volontär ansöker ni för godkännande av ditt volontärsprojekt i respektive nationellt kontor: i Sverige och i det land du vill volontärarbeta. Om projektet godkänns skickas du på förberedande kurser och får där träffa kommande volontärer och ex-volontärer. För närvarande finns det ca EVS volontärer men ska så småningom utökas till Vill du veta mer om EVS och hur det funkar? Kolla in ungdomsstyrelsens hemsida och länken ovan! 4 5

5 A r r a n g ö r e r, u p p f i n n a r e o c h f ö r e ta g a r e b e r ät ta r Jenny Stare från Piteå genomförde et t klubbarrangemang Jag och några kompisar tyckte att det fanns för lite att göra i Piteå, så vi bestämde oss för att något åt saken. Arrangemanget som finansierades av PÅPP kom att heta Impuls. Vi lärde oss hur viktigt det är med planering, samarbete och att vara positiv. Man ska tänka på att det tar tid att arrangera, men att det samtidigt är väldigt roligt och lärorikt och värt alla timmar. Einar Bredefeldt från Luleå arrangerade en spelning Vi ansökte om lokala bidrag från Lillanverksamheten och från PeKA. För dem som har idéer är det största steget att ta tag i dem. Sen när man börjat är det inte svårt. Gör någonting av allt det där som ditt huvud är fyllt av. Ingen annan gör det åt dig. Ett bra tips är om man inte gör det ensam utan tillsammans med några andra. Joakim Lidman från Piteå ko m på e n u p p f i n n i n g o c h d r e v e t t f ö r e tag Jag förverkligade min första idé under tiden då jag drev ett UFföretag. Att utveckla min innovation från en idé till en färdig prototyp är bland det bästa jag gjort i mitt liv. Det var en fantastisk och lärorik resa. Tack vare bra rådgivning och egen kraft kan man komma långt. Mitt tips till alla er som har en idé är att förverkliga den! NORRBOTTENS MÖJLIGHETER - REGIONALA AKTÖRER s u g e n på at t s ta rta f ö retag? a l m i f ö r e ta g s pa rt n e r Arbetar med rådgivning till företagare, innovatörer och de som funderar på att starta företag. ALMI är statligt, alltså är det till för svenska folket. Kort och gott, hjälpa till när Ni har fått en idé. tä n k på! I länet finns det många Starta eget-utbildningar för dem som behöver lära sig hur man går till väga. Under kurserna lär man sig allt från marknadspotential till bokföring. f ö r d e n m u s i k - i n t r e s s e r a d e f i n n s... b d p o p Är ett utvecklingsprojekt för popmusiken i Norrbotten. Idén bygger på att ingen ska behöva flytta från länet för att kunna leva på musik. Om du har tankar på att arbeta med musik kan detta vara den rätta kontakten för dig. BD Pop finns dock inte i alla länets 14 kommuner, besök deras hemsida så kan du läsa mer. f i l m i n o r r b o t t e n Filmpool Nord arbetar som namnet avslöjar med film i Norrbotten. Man arbetar med Digital Storytelling, och som resurs för pedagoger, barn och ungdomar i länet. I grunden handlar det om medierikt lärande. Är du intresserad av film och filmproduktion kan Filmpool Nord vara rätt kanal för dig. Kontakta Lars-Eric Larsson - Barn- och Ungdomsfilmskonsulent. va d v e t d u o m e u o c h d e s s m ö j l i g h e t e r? e u r o pa d i r e k t n o r r b o t t e n Arrangerar föreläsningar, debatter och seminarier samt hjälper till med informationssökning och kontaktförmedling inom EU. De arbetar för länets invånare med fokus på målgruppen skola och ungdom. Europa Direkt Norrbotten ingår i Europeiska kommissionens nätverk av 400 informationskontor runt om i Europa. 6 7

6 VA D G Ö R D I N KO M M U N F Ö R D I G? ko m m u n e n s va r a r VA D G Ö R D I N KO M M U N F Ö R D I G? ko m m u n e n s va r a r ä lv s b y n Förutom den mycket uppskattade och traditionsbundna teateruppvisningen som genomförs varje år av klass 9, så finns det under resten av året en pott med undanlagda pengar för ungas arrangemang och initiativ. Kontakt: ö v e rto r n e å Den gamla biografen är numera en musikstation för unga. Sport och föreningslivet erbjuder möjligheter. På ungdomsgården Frippes kan man ta del av olika studiecirklar till exempel matlagning och foto. Kontakt: pa j a l a Ungdomsgården Björnen finns. Till ungdomscaféet, som är ett UF-företag, är alla välkomna. Sportutövning bejakas då man stoltserar med nybyggd sport- och ishall, konstgjord gräsplan samt ridhus. Kontakt: ö v e r k a l i x Ungdomsrådet som äger och styr ungdomsgården engagerar unga i åldern år. Där bedrivs musik- och teateraktiviteter via Studiefrämjandet som de har ett nära samarbete med. Kontakt: p i t e å Ungdomsgård finns för unga från årskurs 7 och uppåt. I och med projektet och pengapotten PÅPP - Påse Pengar Projekt, jobbar kommunen utifrån ideologin att unga gör saker för unga. De tre heltidsanställda ungdomskonsulenterna hjälper unga med idéförverkling. Kontakt: a r j e p l o g Fritidsgård finns för alla från årskurs 4 och uppåt. I och med Projektet JTCC (Junior Tour Car Championship) kan de elever som går på BST-linjen (Bil System Teknik) på gymnasieskolan bilda racingteam och utöva sporten. Kontakt: k i r u n a Det finns ett nystartat Ungdomens Hus. En speciell pott finns för att ge unga möjligheten att arrangera och driva sina egna arrangemang och projekt. Kontakt: a rv i d s j a u r Ungdomsgården Galaxen med det bestämmande gårdsrådet finns. Att söka kommunalt bidrag till aktiviteter är möjligt genom UPP: Ungdoms Pengar Projekt Kontakt: b o d e n Ungdomens hus och Ungdomsgård finns i Boden och Harads. Ungdomar upp till 20 år har gratis entré på Länsmusikens arrangemang. Ungdomsprojektet Team 49 bedrivs. Ett ungdomsråd håller på att arbetas fram. Kontakt: g ä l l i va r e Det aktiva ungdomsrådet har en egen budget som används till olika arrangemang. Ett nattcafé för unga är den senaste satsningen. Elevråden på högstadieskolorna har fått en summa pengar för att genomföra olika aktiviteter. Året 1996 var Gällivare årets ungdomskommun i Sverige. Kontakt: h a pa r a n d a Ungdomens Hus vid namn Station finns, samt ett ungdomsråd med egen budget för aktiviteter. Året 2005 var Haparanda årets Ungdomskommun i Sverige. Kontakt: j o k k m o k k Eftersom att kommunen inte har någon fritidsgård bedrivs aktiviteter vid speciella tillfällen som till exempel under marknaden. Möjligheter att söka pengar för arrangemang finns från KUPP och Pengar för unga. Kontakt: lu l e å Luleå har flera ungdomsgårdar och ett Ungdomens hus som är en arena för skapande. Det finns även goda möjligheter att söka pengar för egna initiativ, både för kulturprojekt och genom PEKA. Kontakt: 8 9

7 KULTUR Vill du engagera dig i en kulturförening och arrangera aktiviteter? Vill du söka pengar för ett enskilt projekt, en utbildning, resor eller pengar till replokalens hyra? Nedan finns föreningar att engegera sig i, kulturstipendier- och fonder att söka pengar från. k u lt u r n ät s v e r i g e En samling med kontaktuppgifter och stipendier. Både för studier och ekonomisk hjälp. och_fonder c h i l i Sök bland stipendier i hela världen. l änsst yrelsens stiftelsedatabas p lu r a l För den som är intresserad av att arrangera scenkonst finns föreningen Plural. Med fem coacher till förfogande hjälper de dig med att till exempel söka bidrag och hitta rätt bidrag för erat projekt. N o r r b o t t e n s l ä n s l a n d s t i n g På hemsidan finner du information om kulturbidraget Snabba ryck! som ungdomar kan söka till sina kulturarrangemang. Det finns också kulturbidrag som kan ges till enskilda kulturarbetare, föreningar och organisationer som vill genomföra tidsbegränsade kulturprojekt. u n g k u lt u r m ö t s UKM arrangerra årliga kulturfestivaler med, av och för unga i åldern år. Festivalerna arrangeras på lokal, regional och nationell nivå runtom i Sverige. m o k s Förkortningen MoKS står för Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation och det är en ideell förening med syftet att stödja levande musik och andra kulturformer. A N D R A P RO J E K T M Ö J L I G H E T E R & O RG A N I S AT I O N E R y o u n g e n t r e p r e n e u r s i n b a r e n t s Arbetar med att öka den internationella handeln mellan unga företagare och blivande företagare från Barentsregionen. Via events och utbildning erbjuds deltagarna unika chanser till nätverksbygge och internationell affärsutveckling. Läs mer på eller kontakta Daniel Muotka på u n g f ö r e ta g s a m h e t ( u f ) Vänder sig till gymnasieskolorna. Konceptet går ut på att eleverna under ett skolår startar upp och avvecklar ett företag. Varje läsår avslutas med en regional mässa där man kan vara med och tävla inom olika kategorier. UF har vunnit Nationalencyklopedins kunskapspris i kategorin Folkrörelser och organisationer Prata med din lärare eller UF om du är intresserad av att jobba med detta på din skola. a b f a r b e ta r n a s b i l d n i n g s f ö r b u n d Har du tänkt på att en kvällskurs i kinesiska eller fotografi kan vara inkörsporten till tusen nya möjligheter? Har du ett intresse som du vill lära dig mer om? En hobby som du vill utveckla? Det finns olika nationella och internationella studiecirklar, och om du är speciellt intresserad av något som inte finns med i kursplanen kan du själv föreslå nya kurser. u n g d o m s s t y r e l s e n Arbetar dagligen på uppdrag av regeringen med unga människors möjligheter. Målsättningen är att unga ska ha det bra och ha möjlighet att vara med och bestämma. Genom att finansiera projekt, hjälpa de som vill arbeta som volontärer och mycket annat främjar man de ungas möjligheter. Ungdomsstyrelsen finns till för er, så tveka inte att höra av er till dem om ni funderar på någonting

8 B R A L Ä N K A R! Kolla in dessa! Sidor om European Voluntary Service där du också hittar databasen över projekt. ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_evs_en.html Den europeiska ungdomsportalen. europa.eu/youth/about_sv.html Youth Voluntary Projects Web Directory. Volunteer For Peace hemsida. Sida om möjligheter att jobba för världen på en massa olika sätt. Europeiska kommissionens hemsida där man kan hitta information om EU:s program som Youth In Action, Leonardo, Erasmus, Sokrates mm. ec.europa.eu Resurscentra för de som är aktiva eller vill bli aktiva inom EU:s Youth In Action program. Kurser, kursledare, utbytesmöjligheter i hela Europa för ungdomar, ungdomsledare och organisationer annonseras. Vill du bli European Youth Ambassador för Norrbotten, gå Youth Summer School med ungdomar från hela Europa och sedan genomföra ett projekt på hemmaplan? Assembly of European Regions (AER) arrangerar årligen en Youth Summer School för regionernas European Youth Ambassadors. Dit vill Norrbottens läns landsting vill skicka drivna unga människor i egenskap av deras Youth Ambassadors. Detta för att få ingå i ett internationellt sammanhang, lära av varandra på plats och sedan planera och genomföra ett projekt på hemmaplan. Kostnaden för deltagande i sommarskolan täcker Norrbottens läns landsting och inkluderar boende, måltider, och andra arrangemang. Är du intresserad av att söka stipendiet, veta mer om årets tema under sommarskolan samt deadline för ansökan och vad du ska inkludera i den? Information finns på regionala enhetens sidor på Norrbottens läns landstings hemsida: Världsomspännande organisation vars medlemmar är organiska och ekologiska farmar hos vilka man kan söka jobb som volontär under några veckor till flera månader

9

K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g H A R D U E N I D E? Har du en idé? En idé för dig själv eller andra unga i din kommun men utan att veta hur du ska gå tillväga

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se

EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se Vad gör Europa Direkt Gävle? Svarar på dina frågor om EU och Europa Hjälper dig med informationssökning/

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2012 VETA MER OM EU EU:s strukturfonder Ungefär en tredjedel av EU:s budget går till EU:s strukturfonder. Det övergripande syftet med strukturfonderna är att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan olika

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR Lektion 14 SCIC 20/12/2013 TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR A. Det lackar mot jul Kombinera! 1 vi dansar adventsljusstakar i fönstren 2 vi ger dopp i grytan och lutfisk 3 vi dricker glögg 4 vi

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-09-14 KS 2016/0641 Kommunfullmäktige Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet.

Styr kosan ut i värl. Utbytesstudier är ett alternativ, ifall du studerar vid en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola eller ett universitet. Ut i världen nu! Styr kosan ut i värl Världen är full av möjligheter! Du kan fara utomlands för att studera, för att göra arbetspraktik eller frivilligarbete, för att jobba eller bara för att skaffa dig

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer