K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g"

Transkript

1 K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

2 H A R D U E N I D E? Har du en idé? En idé för dig själv eller andra unga i din kommun men utan att veta hur du ska gå tillväga för att göra det till verklighet? Vill du att din väg ska ledas utomlands där du kan studera, arbeta, lära dig ett nytt språk så att du, stärkt av dina erfarenheter, kan ta vägen hem igen? Har du en uppfinning, teatermanuskript redo att iscensättas eller viljan att driva ett projekt tillsammans med andra? Har du galna ideér? Eller inga idéer alls? Här är broschyren för dig.den är framtagen för att Norrbottens unga ska kunna ta vara på de möjligheter som faktiskt redan finns i Norrbotten, Sverige och i EU. Så att du kan hitta din väg. Eller i alla fall veta att fler finns. Idén till Projekt Mio kom till då Norrbottens läns landstings nuvarande European Youth Ambassadors slog ihop sina huvuden under Assembly or European Regions Youth Summer School i Baia Mare, Rumänien Vi hade alla självupplevda erfarenheter av brist på information om de möjligheter som finns till exempel i länet och som EU-medlemskapet erbjuder. Och med regionala enheten på landstinget bakom oss kommer vi att genomföra en informationsturné från Kiruna i norr till Piteå i söder, samt ge handledning och rådgivning. det är upp till dig vad som händer sen! Vill ni att vi ska besöka er? Kontaktuppgifter: Marit Puranen Marjavaara I N N E H Å L L S F Ö RT E C K N I N G Utbytesstudenter, volontärer och praktikanter berättar Jobba, praktisera och studera utomlands EU:s ungdomsprogram Youth In Action European Voluntary Service (EVS) Arrangörer, uppfinnare och företagare berättar Norrbottens Möjligheter Vad gör din kommun för dig? Kultur Andra projekt, organisationer & möjligheter Bra länkar! Vill du bli Norrbottens European Youth Ambassador 2007 sida

3 u t b y t e s s t u d e n t e r, v o l o n tä r e r o c h p r a k t i k a n t e r b e r ät ta r simon niva från pajal a studerade i usa Jag åkte därför att det var dags för någonting nytt. Eftersom att jag bodde med personer från fem olika världsdelar fick jag en ratt bra inblick i deras tankesätt och kultur. Den förbättrade engelskan fick jag användning för senare då jag gjorde praktik i Ryssland. Tips! Planera i tid, ca 1 ar innan, och se till att göra bort resttentor. Daniell a Söderberg från Arvidsjaur praktiserade i Ungern Jag deltog i Leonardo da Vinci programmet och fick praktisera i en inredningsbutik och hos en kläddesigner i Budapest i 3 månader. Då jag var ganska rädd och osäker på att åka utomlands ensam såg jag EU- projektet som ett bra sätt att upptäcka världen och få nya erfarenheter. Jag lärde mig bland annat att ta för mig mer i livet och att ta initiativ och kontakt med nya människor. l i n d a k r e k u l a f r å n lu l e å vo l o n tä r a r b e ta d e i g h a n a Jag åkte till Ghana därför att jag hittade en organisation som kunde erbjuda trygghet och ett stimulerande arbete. Jag arbetade med trettiofem barn och höll främst i hemundervisningen i engelska, matematik samt utförde hushållsarbete och lekte och pysslade. Genom volontärarbete kommer man närmare människorna och kulturen i ett land än som betraktande resenär. J O B B A, P R A K T I S E R A O C H S T U D E R A U TO M L A N D S u t o m l a n d s Vill du åka utomlands och jobba, praktisera eller studera men inte vet hur du ska gå tillväga? Här finns bra länkar, tips och beskrivningar av EU program. På AMS sidor hittar du jobb utomlands, aupair och volontärarbete över hela världen. De har bra länkar, platsbanker för utlandet och en massa annan nyttig information. Alltså mer än vad man tror Vill du jobba på Island, Färöarna, Finland eller ett annat nordiskt land? Kolla in i u s a ö v e r e n s o m m a r? Kolla in i e u r o pa? Kolla in den europeiska portalen och klicka vidare till sidorna för rörlighet i arbetslivet. s t u d e r a? Luleå tekniska universitet är duktig på att erbjuda möjligheten att förlägga en termin eller mer på ett universitet utomlands till sina studenter. Antingen kan du åka genom Erasmus av Rotterdam programmet, som är ett europeiskt studentutbytesprogram men också genom andra avtal de kan ha slutit med universitet i andra länder. p r a k t i s e r a e f t e r e l l e r u n d e r s t u d i e t i d e n? Leonardo Da Vinci programmet är ett EU program för unga människor med syfte att utöka deras professionella arbetslivserfarenheter och kompetenser. Genom att ge er möjligheten att praktisera på en arbetsplats utomlands i några månader kan ni utvecklas mycket. Ni blir bekant med en annan kultur, kanske lär ni er ett språk och blir i förlängningen mer attraktiva på arbetsmarknaden. Du kan också förlägga din studiepraktik utomlands genom Sokrates programmet. Kolla med ditt universitet vad de erbjuder! På internationella programkontorets hemsida kan du läsa mer om EU-programmen ovan 2 3

4 E U : S U N G D O M S P RO G R A M YO U T H I N AC T I O N E U RO P E A N VO LU N TA RY S E RV I C E ( E V S ) är ett program från EU kommissionen för unga människor i åldern år med syfte att bland annat uppmuntra ungas initiativ och öka utbyten i Europa och andra länder. Programmets fokus ligger på europeiskt medborgarskap, ungas deltagande i samhället, kulturell mångfald och inkludering av unga med färre möjligheter. Från Youth In Action programmet kan man söka pengar för en hel del olika projekt, och är därför uppdelad i delprogram. Man kan till exempel som en förening organisera ett internationellt ungdomsutbyte för att skapa internationella kontakter. Ett gäng unga kan tillsammans driva ett projekt i sin lokala bygd eller så kan du som enskild individ åka utomlands och volontärarbeta. Det är inte bara EU-länder som kan involveras i dessa projekt, utan från hela världen enligt en lista. Delprogrammen: Ung i Europa (ungdomsutbyten, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt), Europeisk Volontärtjänst (6-9 månader långa volontärtjänster utomlands), Ung i Världen (ungdomsutbyten, ungdomsledarutbildningar och nätverksprojekt. Främst för samarbeten med länder utanför Europa), Ungdomsledare & stödstrukturer (för icke-statliga organisationer som är verksamma på europeisk nivå) samt Stöd till europeiskt politiskt samarbete (för verksamheter som vill öka förståelsen och kunskaperna på europeisk nivå samt stöd för samarbete mellan internationella organisationer). Mer information hittar du på Ungdomsstyrelsens hemsida! De ger rådgivning, sköter programmet och ansökningarna i Sverige. europeisk volontärtjänstgöring Europeisk volontärtjänstgöring är ett utbytes- och volontärprojekt för unga européer i åldern år, och är en del av EU:s Youth In Action program. EVS ger dig möjligheten att åka utomlands mellan 6 och 9 månader i en organisation inom en rad olika områden. EVS kan man göra inom EU, andra europeiska länder och övriga länder enligt en lista. Eftersom EU vill involvera unga människor med färre möjligheter är det helt gratis att vara EVS-volontär. Därför är det en fantastisk möjlighet för den som annars inte skulle kunna åka utomlands, volontärarbeta, lära sig ett språk och träffa människor i en annan kultur. hur blir man en evs-volontär? Du behöver en organisation i Sverige som kan sända dig. Är du inte medlem i en så får du leta reda på en som vill agera sändande organisation åt dig. Du skriver ett personligt brev och ett CV som du skickar till alla de av EU godkända värdorganisationer som du är intresserad av att volontärarbeta hos. Organisationerna hittar du på databasen som finns på sidan vh_evs_en.html När en organisation nappat och vill ha dig som deras volontär ansöker ni för godkännande av ditt volontärsprojekt i respektive nationellt kontor: i Sverige och i det land du vill volontärarbeta. Om projektet godkänns skickas du på förberedande kurser och får där träffa kommande volontärer och ex-volontärer. För närvarande finns det ca EVS volontärer men ska så småningom utökas till Vill du veta mer om EVS och hur det funkar? Kolla in ungdomsstyrelsens hemsida och länken ovan! 4 5

5 A r r a n g ö r e r, u p p f i n n a r e o c h f ö r e ta g a r e b e r ät ta r Jenny Stare från Piteå genomförde et t klubbarrangemang Jag och några kompisar tyckte att det fanns för lite att göra i Piteå, så vi bestämde oss för att något åt saken. Arrangemanget som finansierades av PÅPP kom att heta Impuls. Vi lärde oss hur viktigt det är med planering, samarbete och att vara positiv. Man ska tänka på att det tar tid att arrangera, men att det samtidigt är väldigt roligt och lärorikt och värt alla timmar. Einar Bredefeldt från Luleå arrangerade en spelning Vi ansökte om lokala bidrag från Lillanverksamheten och från PeKA. För dem som har idéer är det största steget att ta tag i dem. Sen när man börjat är det inte svårt. Gör någonting av allt det där som ditt huvud är fyllt av. Ingen annan gör det åt dig. Ett bra tips är om man inte gör det ensam utan tillsammans med några andra. Joakim Lidman från Piteå ko m på e n u p p f i n n i n g o c h d r e v e t t f ö r e tag Jag förverkligade min första idé under tiden då jag drev ett UFföretag. Att utveckla min innovation från en idé till en färdig prototyp är bland det bästa jag gjort i mitt liv. Det var en fantastisk och lärorik resa. Tack vare bra rådgivning och egen kraft kan man komma långt. Mitt tips till alla er som har en idé är att förverkliga den! NORRBOTTENS MÖJLIGHETER - REGIONALA AKTÖRER s u g e n på at t s ta rta f ö retag? a l m i f ö r e ta g s pa rt n e r Arbetar med rådgivning till företagare, innovatörer och de som funderar på att starta företag. ALMI är statligt, alltså är det till för svenska folket. Kort och gott, hjälpa till när Ni har fått en idé. tä n k på! I länet finns det många Starta eget-utbildningar för dem som behöver lära sig hur man går till väga. Under kurserna lär man sig allt från marknadspotential till bokföring. f ö r d e n m u s i k - i n t r e s s e r a d e f i n n s... b d p o p Är ett utvecklingsprojekt för popmusiken i Norrbotten. Idén bygger på att ingen ska behöva flytta från länet för att kunna leva på musik. Om du har tankar på att arbeta med musik kan detta vara den rätta kontakten för dig. BD Pop finns dock inte i alla länets 14 kommuner, besök deras hemsida så kan du läsa mer. f i l m i n o r r b o t t e n Filmpool Nord arbetar som namnet avslöjar med film i Norrbotten. Man arbetar med Digital Storytelling, och som resurs för pedagoger, barn och ungdomar i länet. I grunden handlar det om medierikt lärande. Är du intresserad av film och filmproduktion kan Filmpool Nord vara rätt kanal för dig. Kontakta Lars-Eric Larsson - Barn- och Ungdomsfilmskonsulent. va d v e t d u o m e u o c h d e s s m ö j l i g h e t e r? e u r o pa d i r e k t n o r r b o t t e n Arrangerar föreläsningar, debatter och seminarier samt hjälper till med informationssökning och kontaktförmedling inom EU. De arbetar för länets invånare med fokus på målgruppen skola och ungdom. Europa Direkt Norrbotten ingår i Europeiska kommissionens nätverk av 400 informationskontor runt om i Europa. 6 7

6 VA D G Ö R D I N KO M M U N F Ö R D I G? ko m m u n e n s va r a r VA D G Ö R D I N KO M M U N F Ö R D I G? ko m m u n e n s va r a r ä lv s b y n Förutom den mycket uppskattade och traditionsbundna teateruppvisningen som genomförs varje år av klass 9, så finns det under resten av året en pott med undanlagda pengar för ungas arrangemang och initiativ. Kontakt: ö v e rto r n e å Den gamla biografen är numera en musikstation för unga. Sport och föreningslivet erbjuder möjligheter. På ungdomsgården Frippes kan man ta del av olika studiecirklar till exempel matlagning och foto. Kontakt: pa j a l a Ungdomsgården Björnen finns. Till ungdomscaféet, som är ett UF-företag, är alla välkomna. Sportutövning bejakas då man stoltserar med nybyggd sport- och ishall, konstgjord gräsplan samt ridhus. Kontakt: ö v e r k a l i x Ungdomsrådet som äger och styr ungdomsgården engagerar unga i åldern år. Där bedrivs musik- och teateraktiviteter via Studiefrämjandet som de har ett nära samarbete med. Kontakt: p i t e å Ungdomsgård finns för unga från årskurs 7 och uppåt. I och med projektet och pengapotten PÅPP - Påse Pengar Projekt, jobbar kommunen utifrån ideologin att unga gör saker för unga. De tre heltidsanställda ungdomskonsulenterna hjälper unga med idéförverkling. Kontakt: a r j e p l o g Fritidsgård finns för alla från årskurs 4 och uppåt. I och med Projektet JTCC (Junior Tour Car Championship) kan de elever som går på BST-linjen (Bil System Teknik) på gymnasieskolan bilda racingteam och utöva sporten. Kontakt: k i r u n a Det finns ett nystartat Ungdomens Hus. En speciell pott finns för att ge unga möjligheten att arrangera och driva sina egna arrangemang och projekt. Kontakt: a rv i d s j a u r Ungdomsgården Galaxen med det bestämmande gårdsrådet finns. Att söka kommunalt bidrag till aktiviteter är möjligt genom UPP: Ungdoms Pengar Projekt Kontakt: b o d e n Ungdomens hus och Ungdomsgård finns i Boden och Harads. Ungdomar upp till 20 år har gratis entré på Länsmusikens arrangemang. Ungdomsprojektet Team 49 bedrivs. Ett ungdomsråd håller på att arbetas fram. Kontakt: g ä l l i va r e Det aktiva ungdomsrådet har en egen budget som används till olika arrangemang. Ett nattcafé för unga är den senaste satsningen. Elevråden på högstadieskolorna har fått en summa pengar för att genomföra olika aktiviteter. Året 1996 var Gällivare årets ungdomskommun i Sverige. Kontakt: h a pa r a n d a Ungdomens Hus vid namn Station finns, samt ett ungdomsråd med egen budget för aktiviteter. Året 2005 var Haparanda årets Ungdomskommun i Sverige. Kontakt: j o k k m o k k Eftersom att kommunen inte har någon fritidsgård bedrivs aktiviteter vid speciella tillfällen som till exempel under marknaden. Möjligheter att söka pengar för arrangemang finns från KUPP och Pengar för unga. Kontakt: lu l e å Luleå har flera ungdomsgårdar och ett Ungdomens hus som är en arena för skapande. Det finns även goda möjligheter att söka pengar för egna initiativ, både för kulturprojekt och genom PEKA. Kontakt: 8 9

7 KULTUR Vill du engagera dig i en kulturförening och arrangera aktiviteter? Vill du söka pengar för ett enskilt projekt, en utbildning, resor eller pengar till replokalens hyra? Nedan finns föreningar att engegera sig i, kulturstipendier- och fonder att söka pengar från. k u lt u r n ät s v e r i g e En samling med kontaktuppgifter och stipendier. Både för studier och ekonomisk hjälp. och_fonder c h i l i Sök bland stipendier i hela världen. l änsst yrelsens stiftelsedatabas p lu r a l För den som är intresserad av att arrangera scenkonst finns föreningen Plural. Med fem coacher till förfogande hjälper de dig med att till exempel söka bidrag och hitta rätt bidrag för erat projekt. N o r r b o t t e n s l ä n s l a n d s t i n g På hemsidan finner du information om kulturbidraget Snabba ryck! som ungdomar kan söka till sina kulturarrangemang. Det finns också kulturbidrag som kan ges till enskilda kulturarbetare, föreningar och organisationer som vill genomföra tidsbegränsade kulturprojekt. u n g k u lt u r m ö t s UKM arrangerra årliga kulturfestivaler med, av och för unga i åldern år. Festivalerna arrangeras på lokal, regional och nationell nivå runtom i Sverige. m o k s Förkortningen MoKS står för Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation och det är en ideell förening med syftet att stödja levande musik och andra kulturformer. A N D R A P RO J E K T M Ö J L I G H E T E R & O RG A N I S AT I O N E R y o u n g e n t r e p r e n e u r s i n b a r e n t s Arbetar med att öka den internationella handeln mellan unga företagare och blivande företagare från Barentsregionen. Via events och utbildning erbjuds deltagarna unika chanser till nätverksbygge och internationell affärsutveckling. Läs mer på eller kontakta Daniel Muotka på u n g f ö r e ta g s a m h e t ( u f ) Vänder sig till gymnasieskolorna. Konceptet går ut på att eleverna under ett skolår startar upp och avvecklar ett företag. Varje läsår avslutas med en regional mässa där man kan vara med och tävla inom olika kategorier. UF har vunnit Nationalencyklopedins kunskapspris i kategorin Folkrörelser och organisationer Prata med din lärare eller UF om du är intresserad av att jobba med detta på din skola. a b f a r b e ta r n a s b i l d n i n g s f ö r b u n d Har du tänkt på att en kvällskurs i kinesiska eller fotografi kan vara inkörsporten till tusen nya möjligheter? Har du ett intresse som du vill lära dig mer om? En hobby som du vill utveckla? Det finns olika nationella och internationella studiecirklar, och om du är speciellt intresserad av något som inte finns med i kursplanen kan du själv föreslå nya kurser. u n g d o m s s t y r e l s e n Arbetar dagligen på uppdrag av regeringen med unga människors möjligheter. Målsättningen är att unga ska ha det bra och ha möjlighet att vara med och bestämma. Genom att finansiera projekt, hjälpa de som vill arbeta som volontärer och mycket annat främjar man de ungas möjligheter. Ungdomsstyrelsen finns till för er, så tveka inte att höra av er till dem om ni funderar på någonting

8 B R A L Ä N K A R! Kolla in dessa! Sidor om European Voluntary Service där du också hittar databasen över projekt. ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_evs_en.html Den europeiska ungdomsportalen. europa.eu/youth/about_sv.html Youth Voluntary Projects Web Directory. Volunteer For Peace hemsida. Sida om möjligheter att jobba för världen på en massa olika sätt. Europeiska kommissionens hemsida där man kan hitta information om EU:s program som Youth In Action, Leonardo, Erasmus, Sokrates mm. ec.europa.eu Resurscentra för de som är aktiva eller vill bli aktiva inom EU:s Youth In Action program. Kurser, kursledare, utbytesmöjligheter i hela Europa för ungdomar, ungdomsledare och organisationer annonseras. Vill du bli European Youth Ambassador för Norrbotten, gå Youth Summer School med ungdomar från hela Europa och sedan genomföra ett projekt på hemmaplan? Assembly of European Regions (AER) arrangerar årligen en Youth Summer School för regionernas European Youth Ambassadors. Dit vill Norrbottens läns landsting vill skicka drivna unga människor i egenskap av deras Youth Ambassadors. Detta för att få ingå i ett internationellt sammanhang, lära av varandra på plats och sedan planera och genomföra ett projekt på hemmaplan. Kostnaden för deltagande i sommarskolan täcker Norrbottens läns landsting och inkluderar boende, måltider, och andra arrangemang. Är du intresserad av att söka stipendiet, veta mer om årets tema under sommarskolan samt deadline för ansökan och vad du ska inkludera i den? Information finns på regionala enhetens sidor på Norrbottens läns landstings hemsida: Världsomspännande organisation vars medlemmar är organiska och ekologiska farmar hos vilka man kan söka jobb som volontär under några veckor till flera månader

9

K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g

K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g K u n s k a p i n s p i r a t i o n m ö j l i g h e t e r h a n d l i n g H A R D U E N I D E? Har du en idé? En idé för dig själv eller andra unga i din kommun men utan att veta hur du ska gå tillväga

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Oktober 2011

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Oktober 2011 VETA MER OM EU Räddningspaket för euron klart Den 23 oktober träffades EU:s stats- och regeringschefer på ett extrainsatt toppmöte för att diskutera ekonomin. De enades om ett åtgärdspaket för att hjälpa

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Gränslöst. Gränslöst. Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia

Gränslöst. Gränslöst. Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia INTERNATIONELLA UNGDOMSPROGRAM ÅR 2005/2006 Gränslöst Gränslöst Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia Leken lär oss alla viktiga regler En clown om icke-formellt

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

692SSA. Vad betyder det för dig att anlita 692SSA? att hela processen blir enklare och går snabbare

692SSA. Vad betyder det för dig att anlita 692SSA? att hela processen blir enklare och går snabbare 6912SSA 692SSA Scandinavian Scouting Agency 692SSA är ett företag som drivs av tre individer där alla har erfarenhet av fotbollsspel på amerikanskt college. Vi heter Robin Rosén, Pontus Rosén och Kristofer

Läs mer