Beställ lektionsmaterial helt GRATIS!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställ lektionsmaterial helt GRATIS!"

Transkript

1 Beställ lektionsmaterial helt GRATIS! B PORTO BETALT Stockholm 7 Ditt användarnamn och kundnummer förenklar beställningen på utbudet.se HELT KOSTNADS- FRITT! Olika källor på ett ställe Komplettering, fördjupning och bredvidläsning Enkelt att beställa Snabb leverans Helt kostnadsfritt kostnadsfria undervisningsmaterial

2 Kostnadsfritt för dig och dina elever! Material från livet utanför skolan! Fördjupa och komplettera din undervisning med kostnadsfria och dagsaktuella informationsmaterial! På utbudet.se kan du beställa material inom en mängd olika områden. Här har vi samlat informationsmaterial från organisationer, myndigheter och företag på ett och samma ställe. Beställ till dina elever låt dem få ett eget exemplar att hålla i sin hand. Många av materialen har lärarhandledningar med information och idéer om hur de kan användas. Du hittar också dvd:er som ni tillsammans kan titta på i klassrummet. Lärarröster om utbudet.se Broschyrer från utbudet innehåller mycket nyttigt, inte minst i bildform. Därför är det ett bra komplement till undervisningen. Det bästa av allt har vi sparat till sist alla våra material är helt kostnadsfria för dig som arbetar i skolan! Det tillkommer inga kostnader för frakt eller administration. Vi lovar! Enklast beställer du på utbudet.se men du kan också beställa via denna katalog. Det tar bara någon dag innan du har materialet hos dig från det att vi har fått din beställning. Här hittar du ett urval av våra material hela vårt sortiment hittar du på utbudet.se. Ett utmärkt komplement till läroböckerna eftersom det är aktuellt och pålitligt. Fantastiskt att få gratismaterial skickat gratis till min arbetsplats som jag kan använda i mitt pedagogiska uppdrag. Helt fantastiskt att kunna få material från så många olika utgivare. Det lär eleverna massor om källkritik :-) Utbudet.se distribuerar organisationers, myndigheters och företags egna informationsmaterial till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Tjänsten är kostnadsfri för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Över pedagoger använder utbudet.se för att låta sina elever ta del av verkligheten utanför skolan. Kontakta kundtjänst Tel Mejl Live chat 2

3 Anders Suneson 2014 Lärarnas favoriter FÖRDOM Samerna säger bara NEJ och gnäller FÖRKLARING Vi samer upplever att vi inte blir hörda eller förstådda Om vi ofta säger NEJ och STOPP, beror det på att vi samer upplever att vi inte blir hörda eller förstådda när vi vill att våra rättigheter som urfolk respekteras. Om våra marker krymper eller blir obrukbara så förstörs allas vår natur, renarna och andra djur kan inte överleva, vårt kulturarv försvinner och den samiska kulturen blir ett minne blott. De strukturer som det svenska samhället vilar på är gamla kolonialistiska och imperialistiska synsätt, vilka än idag har negativa följder för samerna. Att inte ha reellt inflytande i frågor som rör oss är frustrerande. Vi vill inte att majoritetsfolket ska diktera villkoren för våra liv. 7 Det florerar många fördomar om samer och sterotyper av samer. I den här publikationen tar vi upp några av dem kanske inte det allra värsta, men i alla fall de allra vanligaste. Vi möter dem på internet, hos kompisar och de som borde veta bättre. Oftast inte på grund av motvilja eller illvilja utan därför kunskapen om Europas enda urfolk är låg hos det allra flesta. Diskutera, analysera och reflektera över de fördomarna om samer och stereotyper av samer som ni känner till, så gör vi något åt fördomarna tillsammans. Fördomar och förklaringar Samiskt Informationscentrum Bolidens magasin beskriver företagets huvudmetaller; zink, koppar, bly, guld och silver och deras väg från nyupptäckt malmfynd till färdig metallprodukt. Hur hittar man malmen i berggrunden? Hur fungerar en gruva? Vad är anrikning? Hur förädlas gruvkoncentratet till ren metall? Materialet består av artiklar, illustrationer och informativa foton. Metals for modern life Boliden Group I skriften ges en introduktion till miljöfrågor i både Sverige och andra länder. Blir miljön bättre i Sverige? Fokus i skriften är på näringslivets miljöpåverkan och relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt. Skriften tar upp olika teman, som hur avfall kan bli nya råvaror, globala och lokala miljöproblem och hur klimatet förändras. Nytt nummer i Uppslagetserien! Uppslaget Miljö Svenskt Näringsliv

4 1 klassuppsättning = 32 ex Du vinner på att återvinna Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning på en återvinningsstation bidrar du till att de stannar kvar i kretsloppet. I broschyren Du vinner på att återvinna kan du läsa mer om varför du ska återvinna och på så sätt spara stora mängder energi. Läs också om hur du enkelt sorterar olika typer av förpackningar och tidningar och inte minst får du svar på frågan, vad är en förpackning, egentligen? Papprets kretslopp Avsändare: Papperskretsen Papprets Kretslopp är ett häfte som beskriver papperskretsloppet från råvaran till pappersprodukt. Barnen får lära sig hur papper har använts historiskt, varför det är viktigt för miljön att återvinna papper och hur återvunnet papper blir till en ny produkt. Tid för bättre vatten Vattenmyndigheterna Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Nu är tid för bättre vatten i Sverige. Första halvåret 2015 pågår ett brett samråd om vad som behöver göras inom vattenförvaltningen fram till Välkommen att delta i samrådet vattnet är vårt gemensamma ansvar. Vattnet är vårt gemensamma ansvar Vad händer sen? Returpack Svenska AB Denna folder beskriver på ett kortfattat sätt hur kretsloppet och pantsystemet fungerar för burken och plastflaskan. Det är viktigt att vi pantar och på så sätt spar vi både energi och minskar materialförbrukningen, vilket i sin tur bidrar till en bättre miljö. Denna 6-sidiga folder vänder sig till förskolan och upp till årskurs 6. PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen PEFC Tydligt med bilder så att även yngre barn kan följa med när läraren berättar. Skogen ger mycket; förnybart material till trävaror och papper, energi, upplevelser och biologisk mångfald. I den här broschyren berättar vi hur svensk PEFC skogscertifiering fungerar och vad PEFC-märkningen står för. PEFC är världens största certifieringssystem. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling. Centralt innehåll naturkunskap Lgy11 Havsutsikt 1/2015 Stockholms Universitets Östersjöcentrum I Havsutsikt 1/2015 kan man läsa om allt från havskräftor till hur odlad fisk egentligen mår. Flera artiklar handlar om arter som är främmande i vår havsmiljö, och som förts dit av människan. Våra känsliga hav utsätts också för gifter och plastpartiklar, till exempel från kosmetika. Läs mer om det i Havsutsikt, som är en tidskrift om havsmiljön och svensk havsforskning. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar skrivna av forskare. Texterna är anpassade för högstadium och uppåt. 4

5 EFTER ATT NI SETT FILMEN Ur det centrala innehållet i geografi och samhällskunskap:...hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. Kanske har du varit passagerare på Östersjön? Vilket rederi/bolag åkte du med då? Ta reda på vilka rederier som trafikerar Östersjön och i vilka olika syften. Vilka typer av fartyg använder de? Låt eleverna välja ut ett eller ett par bolag, ta reda på hur deras verksamhet ser ut. Vilka fartyg som går i deras flotta, med kapacitet etc. Exempel på rederier som trafikerar Östersjön: Finnlink, Gotlandsbolaget, Polferries, RG line, Sea Wind Line, Scandlines, Silja Line, Tallink, Styrsöbolaget, Viking Line... Sök mer fakta om fartyg på internet! Studiematerial till HOtet PÅ HaVet lärarexemplar 13 1 klassuppsättning = 32 ex Trä! nr Svenskt Trä I detta nummer lyfter Tidningen Trä bland annat fram en ny konferensanläggning i Genève som utmanar med sitt skulpturala, svävande uttryck. En modern arkitektur i furu med en energisnål uppvärmning. Detta nummer belyser även ett franskt projekt som handlar om bostäder för socialt utsatta samt berättar om hur resultaten från forskningsprojektet WoodBuild har gjort det enklare att beräkna träkonstruktioners livslängd och utforma klimatskalet på ett fuktsäkert sätt. Sveaskog nr 2/2015 Sveaskog I det här numret av Forum Sveaskog träffar vi Sveriges landsbygdsminister Sven- Erik Bucht, som menar att skogen har enorma resurser men att skogsnäringen ofta är dålig på att visa på vilka möjligheter skogen ger. Här finns möjlighet till förbättring! Något annat som inger hopp är mötet med de unga och driftiga entreprenörerna Karl-Oskar Isaksson och Felicia Johansson. För dem är arbetet i skogen mer än bara ett jobb det är en livsstil. Hotet på Havet visar hur sjöfarten påverkar Östersjön och den marina miljön. DVDn innehåller instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och interaktiva uppgifter. Med DVDn följer också de tidigare filmerna Alla torskar (om fisket), Vårt grisiga hav (om övergödning) och Den andra vågen (om miljögifter), med tillhörande studiematerial. Samtliga studiematerial är kopplade till gällande läroplan (Lgr 11). EFTER ATT NI HAR SETT FILMEN OLIKA TYPER AV FARTYG PÅ ÖSTERSJÖN Hotet på Havet om sjöfartens påverkan på Östersjön BalticSea Möt Sandvik Energieffektivitet en hållbar insats Sandvik I det här numret: Energieffektivitet - hur kan energiintensiva företag som Sandvik bidra med klimatsmart tillverkning daghem vid Sandviks anläggning i Pune öppnar möjligheter att attrahera medarbetare med olika perspektiv Nycklarna till tillväxt - Joanne Cooke, VD för Sandvik Constructions produktområde Utrustning på hur man bygger starka långsiktiga relationer. Meet Sandvik Jubileumsutgåva Sandvik Fler nummer hittar du på utbudet.se Meet Sandvik jubileumsutgåva, är ett magasin som tagits fram av den globala verkstadskoncernen Sandvik för att fira företagets 150-årsdag. Här beskrivs Sandviks resa genom historien, dagens hjältar och framtidens pionjärer. Några exempel på innehåll är: intervjuer med medarbetare, tidslinje, marknader, forskning och utveckling. 5

6 Hej Lena! Hur kan man få en skola, tillgänglig för alla, med knappa resurser? Det finns mycket skolor kan göra som inte medför stora kostnader. Det kan handla om att ha tydliga stödstrukturer eller att alla elever ges möjlighet att använda olika lärverktyg och material, vilket gynnar alla elevers lärande. Det finns många enkla sätt att skapa en bättre ljudmiljö för att främja fysisk tillgänglighet. Ett annat exempel är att underlätta sociala mötesplatser, genom att erbjuda styrda rastaktiviteter. Varför har ni tagit fram dessa två material? Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram Värderingsverktyget för att vi identifierat ett behov av att kunna värdera hur tillgänglig den egna skolans lärmiljö är. Materialet underlättar för skolor att ta tempen på sin verksamhet och för att skapa en handlingsplan med aktiva åtgärder. Materialet syftar också till att ge stöd för skolors systematiska kvalitetsarbete men även för likabehandlingsarbetet. DATE är ett lärmaterial som Handikappförbunden tagit fram och som ytterligare stärker skolors arbete med likabehandling, för att främja tillgänglighet och delaktighet. Materialet ger pedagoger färdiga lektionsförslag kopplat till olika ämnen och dess centrala innehåll. Materialet ger även elever möjlighet att utforska sin skolas lärmiljö samt att diskutera och agera för ökad tillgänglighet. Kan detta material användas av lärare och klasser som inte har elever med funktionsnedsättningar i klassen? Absolut! En tillgänglig lärmiljö gynnar alla elever, oavsett funktionsförmåga. Värderingsverktyget riktar sig till alla förskolor och skolor, och ger en helhetsbild eftersom både den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön värderas. DATE lärmaterial finns idag för år 4 9 och riktar sig till alla elever. Handikappförbunden utvecklar just nu nya material riktat mot förskola, år 1 3 samt gymnasiet. Materialen kompletterar varandra eftersom verksamheten och eleverna kan arbeta parallellt och tillsammans för en mer tillgänglig och delaktig lärmiljö. INTERVJU MED SPECIAL- PEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 klassuppsättning = 32 ex Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Specialpedagogiska skolmyndigheten Denna handledning ingår i ett värderingsverktyg som även innehåller en digital kartläggning och handlingsplan. Dessa finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats under rubriken Tillgänglighet. Handledningen förklarar både hur du arbetar med de digitala delarna och ger bakgrund till vad en tillgänglig utbildning i förskolan och skolan innebär. Materialet berör såväl undervisning, som lokaler, utemiljö och behovet av sociala relationer. Date Handikappförbunden Likabehandling när barnen är så olika hur gör vi då? Vi skapar en tillgänglig skola. För alla barn. DATE är ett lärmaterial för alla elever och alla ämnen. Kreativa och lustfyllda lektioner hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin läromiljö, ta ställning och agera. Fungerar vår skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla? 164 sid. Skolutveckling i praktiken Specialpedagogiska skolmyndigheten Den här skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, som är intresserade av att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. Skriften beskriver några av de utvecklingsprojekt som fått bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS). Förhoppningen är att exemplen entusiasmerar fler att skapa en likvärdig utbildning för alla. 6

7 1 klassuppsättning = 32 ex Affisch Uppdrag psykisk hälsa Psynk/Uppdrag psykisk hälsa Vi vet vilken kroppslig, social, psykologisk och kunskapsmässig utveckling vi kan förvänta oss för barn i olika åldrar. När ett barn inte följer sin förväntade utvecklingskurva bör det finnas system som fångar upp och som säkerställer att alla barn och unga får de extra insatser som de behöver. Det finns kunskaper om barns utveckling och en hel del kunskap om effektiva insatser i olika åldrar och från olika verksamheter, vilket beskrivs i denna affisch. Använd SIP Psynk/Uppdrag psykisk hälsa Det är inte alltför ovanligt att barn har behov av stöd från flera olika verksamheter samtidigt. Det är viktigt att stödet är samordnat så det blir tydligt för familjen vem som gör vad. Sedan 2010 är det lagstiftat (i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen) att en individuell plan (SIP) ska upprättas när någon har behov av insatser från både kommunen och landstinget. Denna skrift ger ett handfast stöd i arbetet med SIP, tex tips för att leda ett möte, hur barn kan göras delaktiga på ett bra sätt och vanliga frågor och svar. Mot bakgrund av kunskapsbrister när det gäller barn och ungas psykiska hälsa beslutade de fyra statliga forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA att göra en gemensam satsning. Under perioden avsätts 300 miljoner kronor till forskning om barn och ungas psykiska hälsa. Det finns stora förhoppningar på att vi under de kommande åren kan få en ökad kunskap om hur man ska förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och vad som främjar psykisk hälsa och välmående. Med bättre kunskap och förståelse om detta kan man göra rätt val av insatser, både i förskolan, skolan och sjukvården. Forskning om Barn och ungdomars psykiska hälsa Forte Prata politik! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Jag hade höga förväntningar vilka det levdes upp till. Prata politik! är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Det är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. I materialet finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som du kan använda för att främja samtal om politik i skolan. Stöd för skolor som vill bjuda in politiska partier! Öppna skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Öppna skolan! är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Materialet är framtaget av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med RFSL och RFSL ungdom. 7

8 1 klassuppsättning = 32 ex Uppslaget Vinst Svenskt Näringsliv 5703 Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. Teoretiska resonemang blandas med exempel från verkligheten. Vinst är ett laddat begrepp och har varit så i flera tusen år. I skriften beskrivs vinstens funktion i en modern marknadsekonomi, men även synen på vinst ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Skriften innehåller arbetsuppgifter och diskussionsfrågor, som gör att den lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp. Uppslaget Frihandel Svenskt Näringsliv 5713 Den här skriften handlar om frihandel. Det var fri handel med omvärlden som gjorde det möjligt för Sverige att lämna fattigdom och skapa välfärd. På samma sätt förändrar frihandel i dag levnadsvillkoren för miljoner människor i länder som först nu börjar delta på allvar i världsekonomin. Hur påverkar globaliseringen deras vardag och livsvillkor? Och vad innebär den för oss i Sverige? Skriften innehåller arbetsuppgifter och diskussionsfrågor. Den lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp. Med diskussionsfrågor och arbetsuppgifter! Uppslaget Immaterialrätt Svenskt Näringsliv 5716 Uppslaget ger en introduktion till immaterialrätten och dess fyra huvudområden; patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Många har inte hört talas om immaterialrätten och det är lätt att bli överraskad av hur den påverkar oss alla varje dag. Uppslaget ger grundläggande kunskaper i ämnet, men syftar framförallt till att skapa diskussion och nyfikenhet. Uppslaget Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv 5720 I den här skriften beskriver vi hur arbetsmarknaden fungerar. Vi förklarar varför arbetslöshet finns, vad arbetskraften är och svarar på frågor om vad som påverkar din lön och hur din lön påverkar arbetsmarknaden. Vi berättar också om en alltmer internationell arbetsmarknad och hur vi ska kunna skapa fler jobb i framtiden. Detta material är ett utmärkt komplement i undervisning i branschkunskap eller andra handelsämnen där ordinarie kurslitteratur inte riktigt speglar verkligheten eller har lite skevt fokus. Uppslaget Så skapas vår välfärd Svenskt Näringsliv 5712 Uppslaget Samhällsekonomi fokuserar på företagen och den offentliga sektorns roller i det ekonomiska kretsloppet och i skapandet av vår välfärd. I skriften förklaras vad den offentliga välfärden kostar och hur den finansieras. Skriften tar även upp Sveriges roll i den globala ekonomin och hur välfärden påverkas av ökad globalisering. Hur hushållens, företagens och de offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. Centralt innehåll i årskurs 7 9 i kursplanen för samhällskunskap LGR 11 Uppslaget Tillväxt Svenskt Näringsliv 5702 Sverige har upplevt en enorm utveckling under de senaste 150 åren. Den ekonomiska tillväxten har gjort Sverige till ett rikt land där invånarna på många sätt har det ganska bra. Men det finns så klart fortfarande mer som kan göras för att det ska bli ännu bättre. Nya utmaningar väntar med bland annat en åldrande befolkning och en tilltagande konkurrens från omvärlden. I denna skrift diskuteras vad ekonomisk tillväxt är och hur tillväxt skapas. Orsakerna bakom det svenska ekonomiska undret analyseras. Skriften behandlar också olika teorier om vilka förutsättningar i ett samhälle som skapar ekonomisk tillväxt och vad tillväxten betyder för samhället som helhet, inte bara för ekonomin. 8

9 1 klassuppsättning = 32 ex Lön för mödan Medlingsinstitutet Vad är ett arbete egentligen värt? På vilket sätt har arbetsmarknadens parter med din lön att göra? Hur ser vägen ut fram till de kollektivavtal och vilka lagar utgör grundskyddet för alla anställda? Häftet fokuserar på några centrala frågor om arbete, lönebildning, kollektivavtal och arbetsrätt. I lärarhandledningen finns aktiviteter och övningar som hjälper eleverna att bearbeta innehållet på olika sätt. Ladda även ner lärarhandledningen på utbudet.se Det lönar sig att komma igång med sitt fondsparande i tid! Fonder Fondbolagens Förening 6308 Broschyren Fonder innehåller det väsentligaste att känna till om fondsparande. Den ger också tips om hjälpmedel man som fondsparare kan använda sig av för att utvärdera sina fonder eller för att välja nya. I broschyren Fonder finns svaren på de vanligaste frågorna man som sparare kan ställa sig kring fonder och fondsparande med fakta, hjälpmedel och nyheter. Vi vill göra det enkelt att starta och driva företag i Sverige. Därför har vi samlat den viktigaste informationen från elva olika myndigheter i Starta företag-broschyren. Starta företag-broschyren finns i en svensk, lättläst och engelsk variant. Starta företag-broschyren är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Patent och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och Tullverket. Starta företag Myndighetssamarbetet starta och driva företag Starta företag, lättläst Myndighetssamarbetet starta och driva företag Starta företag, engelsk version Myndighetssamarbetet starta och driva företag Riksbankens roll i samhällsekonomin Sveriges Riksbank Det bästa är att det förklarar på ett enkelt sätt, utan att förenkla så att det blir obegripligt Introduktion till svensk ekonomi och penningpolitik. Beskriver centralbankers roll och vilka uppgifter Riksbanken har. Den tar upp hur Riksbanken arbetar för att se till att inflationen förblir låg och stabil och för att åstadkomma effektiva och säkra betalningar i ekonomin. Vänder sig till gymnasieelever (samhällskunskap A, B och C). 9

10 1 klassuppsättning = 32 ex Studerar du? Välkommen! IF Metall Rätten till en schyst lön, rimliga arbetstider och en bättre arbetsmiljö kommer inte gratis utan är villkor som facket har förhandlat och hela tiden förhandlar om för att försöka förbättra. Ju fler som är med i facket desto starkare blir vi och desto mer kan vi göra tillsammans. Även du som studerar kan vara med i facket och påverka i skolan. Den här foldern berättar kort om facket och skolan. Arbetslös en kris för många IF Metall Det senaste året har IF Metalls fackligt aktiva haft många och svåra samtal när arbetskamrater och de själva blivit varslade och arbetslösa. Att förlora arbetet innebär stora förändringar och utlöser ofta samma känslor som vid en kris. I detta häfte beskrivs vad en kris är och vad man tillsammans kan göra för att lindra den. Starka tillsammans globalt och lokalt IF Metall Den här broschyren beskriver IF Metalls engagemang i globala frågor och berättar om stöd till strejkande i andra länder, om biståndsprojekt och erfarenhetsutbyte. Med exempel från bland annat verklighetens Colombia, Trollhättan, Skövde och Zimbabwe visar vi på likheter och skillnader i arbetsvillkor. Varje berättelse slutar med att sammanfatta vad vi tagit för lärdom och frågan: Hur gör vi? Så gör du vid besked om uppsägning IF Metall Den som blir varslad om uppsägning och arbetslös har ofta en mängd frågor om vad som ska hända och vad man måste tänka på. I denna skrift har IF Metall samlat en mängd tips och råd till den som blir varslad. Den ger svar på de mest allmänna frågor och tipsar om hur man genom sitt fackliga medlemskap kan få hjälp. Det gav ett konstruktivt perspektiv på frågan om hur globaliseringen kan kombineras med en rättvis arbetsmarknad. Vad händer när du blir varslad? Trygga jobb IF Metall I många länder vågar de anställda inte organisera sig i en fackföreningsrörelse. I Sverige förhandlar facket med arbetsgivarna om bättre villkor på jobbet och skriver in det i kollektivavtal. Denna skrift ger inblick i människors kamp för rättvisa, trygghet och anständiga arbetsvillkor både i Sverige och i andra delar av världen. Strax dags för jobb IF Metall I Strax dags för jobb får ungdomar tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför den första anställningen och varför det är bra att vara med i facket. Broschyren riktar sig främst till de som utbildar sig till yrken inom industrin, IF Metall är deras fackförbund. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. Centralt innehåll Samhällskunskap Lgy11 Välkommen till Sverige och IF Metall IF Metall Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika lön för likvärdigt arbete. IF Metall vill att alla industriarbetsgivare i Sverige oavsett vilket land de kommer ifrån ska ha samma trygghet på arbetsplatsen. Denna broschyr beskriver facket och kollektivavtalet i Sverige. Informationen finns på svenska, estniska, lettiska, litauiska, ryska, polska och tjeckiska. På flera språk! 10

11 1 klassuppsättning = 32 ex Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arena Skolinformation Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till materialet finns en tillhörande lärarhandledning som beskriver materialets många övningar. Arbetsmiljö Så funkar det Arena Skolinformation Materialet kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till läroplaner i till exempel samhällskunskap. Loppet är ett rollspel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar. Rollspel! Loppet ett rollspel om diskriminering Arena Skolinformation Anställa eller anställas ett rollspel om jobbsökande Arena Skolinformation Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust att ta reda på hur det egentligen ligger till. Beslutsfattarna ett rollspel om arbetsvillkor Arena Skolinformation Idén med rollspel är uppskattat av studenterna. Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/viljor? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till. 11

12 Upphovsrätten är lika gammal som den mänskliga civilisationen. I urgamla kulturer i Egypten, Indien och Grekland fanns regler som skyddade skaparens rättigheter, precis som dagens upphovsrätt. Den moderna upphovsrätten uppkom i samband med att boktryckarkonsten spred sig i Europa under slutet av 1400-talet. Sveriges nuvarande upphovsrättslag kom till år 1960 men redan 1810 berördes frågan för första gången i svensk lag. Upphovsrätten har ofta debatterats i samhället, inte minst i samband med ny teknik och förändrade vanor hos publiken. I fallet film är exempel på sådana förändringar televisionen på femtio- och sextiotalen, videobandspelarens genombrott i det tidiga åttiotalet och internet de senaste decennierna. Grundtanken bakom upphovsrätten är fortfarande densamma: att upphovsmän ska kunna leva på och bestämma över sitt skapande. Grunden i upphovsrätten är tanken att upphovsmannen ensam har rätt till resultatet av sitt arbete, verket. Ingen annan kan bestämma vad han eller hon ska göra, upphovsmannen får ta betalt så mycket eller lite den vill, låsa in verket så ingen får se det eller ge bort det till vem de vill. Det vanligaste är förstås att sälja rättigheterna (eller delar av dem) till något företag som kan ta verket till publiken och ge upphovsmannen en inkomst. Verket kan vara en film, en låt, en bok, ett spel, en tavla, en teaterpjäs, ett datorprogram eller något annat. Upphovsrätten är så viktig att den räknas som en mänsklig rättighet. Enkelt uttryckt omfattar upphovsrätten de flesta typer av konstnärliga verk. Det innebär att inte bara film, musik och böcker är skyddade av lagen. Även sådant som datorprogram, fotografier, nyhetsartiklar omfattas av upphovsrätten. Ibland hörs argument som att fri nedladdning för privat bruk bör undantas från upphovsrätten. Det låter ju bra. Men tänk efter vem ska då betala för film, musik, spel och litteratur om allt plötsligt var gratis? För att lagen ska skydda just ditt verk måste det uppfylla vissa krav. Det ska vara både originellt och ha en personlig särprägel. Vad detta innebär tolkas från fall till fall. Tack vare en rad internationella överenskommelser skyddas verk skapade i Sverige långt utanför landets gränser och vice versa. FN spelar här en mycket viktig roll, överenskommelser i FN-organet WIPO ligger ofta ligger till grund för lagstiftning runt om i världen. Vi svenskar tittar mycket på film. Under 2011 såg den genomsnittlige svensken hela 80 filmer. Det kan jämföras med hur det såg ut 1956 då siffran var 11 filmer per person och år. En stor anledning till detta handlar givetvis om att det idag är lättare att se på film än tidigare. Idag kan vi se film både hemma, på bio eller när vi är ute och rör oss. 20 procent av den film vi ser är svenskproducerad och varje år får ungefär 40 svenska filmer biopremiär. Men hur går det egentligen till att ta fram en långfilm? Hur ser färden ut från idé till färdig film? Allting börjar med en idé. Det gäller även för film. En filmidé kan skapas från något helt nytt eller inspireras av något som redan finns t ex en bok, spännande person eller händelse. En producent förädlar och utvecklar idén. Till sin hjälp har producenten ett produktionsbolag som ser till att skapa ett färdigt filmprojekt. För att filmprojektet ska kunna genomföras krävs pengar. Dessa kan komma från flera håll. Produktionsbolaget ser till att hitta finansiärer som vill investera i filmen. De flesta filmer får även någon form av offentligt stöd och här spelar svenska biobesökare en ovärderlig roll. Varje gång en biobiljett säljs i Sverige går en slant till Svenska Filminstitutet (SFI) som sedan delar ut dessa pengar i form av stöd till svenska filmskapare. Man kan alltså säga att du och jag hjälper till att ta fram framtidens filmer när vi går på bio, oavsett om vi ser pumpande Hollywood-action eller en finstämd kärleksfilm inspelad i Trollhättan. Slutligen tar inte minst producenten själv en ekonomisk risk. Det kan då röra sig om att belåna exempelvis sin bostad för att betala insatsen till en ny filmproduktion. Investeringar krävs för att kunna sysselsätta de personer som arbetar med filmprojektet. Det krävs allt från regissörer till filmarbetare och skådespelare för att en film ska bli till. Har du någon gång tittat på eftertexterna till en film vet du att det oftast är en närmast oöverskådlig mängd människor som är inblandade i en films produktion. Enbart produktionsledet livnär i Sverige över 3000 heltidsanställda och ett stort antal frilansare och deltidsanställda. När filmen är färdiginspelad påbörjas redigeringen. Många timmars inspelningar ska klippas ihop och redigeras till en färdig film. Ibland görs flera olika alternativa klippningar av filmer tills dess att de inblandade är nöjda med resultatet. Hej Per! Vad kan man läsa om i ert skolmaterial? Det beskriver juridiken och tekniken kring film på nätet. Många har starka åsikter om det, så det är ett bra underlag för diskussion. Det är också en fråga som engagerar eleverna. Däremot är många osäkra på vad lagen säger, så det berättar materialet om. Och om hur filmbranschen fungerar i praktiken, det är ju ett arbetsliv som lockar många. Finns det någon fråga som ni känner är extra viktig att arbeta med i skolan, i förebyggande syfte, med tanke på det ni möter i ert arbete? Det viktigaste är att skolan inte själv ska visa film från olagliga tjänster. Jag vet att det förekommer i klassrummen, säkert oftast av okunskap. Men se till att använda lagliga tjänster, annars är risken att skolan lär ut ett olagligt beteende. Gratis streamingtjänster med de senaste biofilmerna är aldrig lagliga, det är en bra tumregel. Finns det något man som lärare bör tänka extra på när det kommer till film och digital upphovsrätt? Jag tycker att det är att förstå konsekvenserna av att se film olagligt. Det är lätt att tänka att ingen drabbas, men ungefär människor har sin försörjning inom film- och TV. Dessutom minskar förstås utbudet när ekonomin försämras. De stora bolagen klarar sig, men små lokala producenter har det väldigt tufft. Så det är bra att sätta frågan om laglig film i ett större sammanhang. Det tror jag är det som lockar många lärare och anledningen till att materialet är så populärt. INTERVJU MED FILM- OCH TV-BRANSCHENS SAMARBETS- KOMMITTÉ Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och Tv-branschens Samarbetskommitté I den här broschyren går vi igenom grunderna inom upphovsrätten, från dess historia till dess plats i dagens digitala samhälle. Vi får följa en film från idé till biovisning och veta mer om vad lagen säger om upphovsrätt. Vi hoppas att vi med det här materialet väcker tankar om vad som faktiskt är rätt och fel på internet. Materialet har tagits fram av Film- & Tv-branschens Samarbetskommitté i samarbete med såväl aktiva elever som lärare i den svenska grundskolan samt gymnasiet. UPPHOVSRÄTT ÄR RÄTTEN ATT KUNNA LEVA PÅ SITT SKAPANDE Upphovsrättens historia Vad är upphovsrätt? upphovsrätt I PRAKTIKEN Filmens väg till dig 1. Idé 2. Produktion Gratis film? Om streaming och nedladdning Film- & TV-branschens Samarbetskommitté Enkelt att beställa Snabb leverans Helt kostnadsfritt 12

13 Populära material på utbudet.se Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Kanske har något skrivit något nedsättande eller lagt upp en bild som man inte vill att andra ska se. På Datainspektionens affisch kan du läsa om vad du kan göra om du känner att du blivit kränkt på nätet. Pefekt affisch att sätta upp i klassrummet! Kränkt.se affisch Datainspektionen Spelbolagen struntar väl i om det är någon som blir spelberoende? Och ju mer reklam som görs för spel desto fler måste väl bli beroende? Myterna om spel och spelproblem är många. Broschyren från Svenska Spel slår hål på de vanligaste. Kan användas i samhällskunskap. Riktar sig främst till högstadieelever. Sanningar och myter om spel och spelproblem Svenska Spel Sveriges Radio fyller 90 år! Läs mer om de historiska ögonblicken och de legendariska rösterna som har hörts i radion sedan starten Följ med på en svindlande resa genom nutidshistorian. Vi tar dig också med på en framtidsspaning; hur kommer radion att låta framöver? Via QR-koder som du enkelt scannar med din mobil kan du även lyssna på reportage och ljudklipp. Missa inte heller klistermärkena, med dina favoritröster från radions historia och nutid! Avgörande ögonblick i Sveriges Radio Sveriges Radio

14 1 klassuppsättning = 32 ex 4 klimatsmarta skäl Svensk Fågel I stort sett all mat vi äter bidrar till växthuseffekten. Men väljer du att äta kött är svensk kyckling ett bra val för klimatet. Läs mer i denna folder om varför det är klimatsmart att äta kyckling. Kyckling är klimatsmart Svensk Fågel I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. I den här skriften benar vi ut begreppen och berättar vad som gör kycklingen klimatsmart. Vi har tittat på hela kedjan i produktionen av kyckling, från import av far- och morföräldrardjur till färdigt livsmedel i butiken. 16 s. Det goda valet Svensk Fågel Kyckling blir mer och mer populärt. Allt fler upptäcker att det vita köttet är gott, lättlagat och enkelt att variera. Det passar lika bra en måndagskväll som till finmiddagen. Men kyckling är inte bara gott, det är dessutom bra för dig. Allt från mängden fett och protein till innehållet av viktiga vitaminer och mineraler gör kyckling till bland det nyttigaste köttet du kan äta. En bok om laktosintolerans Valio De flesta människor är laktosintoleranta. Cirka 70 procent av jordens befolkning. Men vad innebär det att vara laktosintolerant? Vilka symptom får man och hur kan man undvika dem? Syftet med den här boken är att på ett heltäckande och lättillgängligt sätt reda ut begreppen, minska fördomarna och sprida kunskap om laktosintolerans. Information och tips samtidigt. Hur vill du bo? En broschyr om ungas boende SABO Att ha någonstans att bo är viktigt för alla. Kanske inte något du tänker på som liten men desto mer på högstadiet och gymnasiet. Den här 12-sidiga broschyren vänder sig till dessa elever. Syftet är att få dem att fundera över hur de vill bo och samtidigt ge konkreta tips på vad de kan göra för att få en egen bostad. elever ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem i situationer som en ung konsument kan ställas inför. Ur Ämnets syfte Hem- och konsumentkunskap, Lgr11 Mat, vikt och fysisk aktivitet Nordic Sugar Informationshäftet är mycket lämpligt för användning i undervisningen på korta och medellånga utbildningar, samtidigt som det är relevant för alla som är intresserade av hälsa. Det innehåller flera avsnitt om våra matvanor, matens roll i förhållande till energibalansen, mättnadskänsla och omgivningens betydelse för matbeteendet, liksom matens betydelse ur ett socialt och psykologiskt perspektiv beskrivs. 14

15 1 klassuppsättning = 32 ex Rafiki Att flytta Rafiki Materialet handlar om barn som flyttar eller tvingas fly. Kumkum från Indien fick flytta för att mamma och pappa saknade jobb. De flyttade till något bättre än det man hade. Khaled från Syrien fick fly. De hade det bra där men kriget gjorde att familjen fick lämna allt. Om du måste fly vart ska du då? Barnkonventionen om flyktingbarns rätt till skydd. Ta del av berättelser om barn som bytt bostadsort för att förstå hur det kan vara att flytta/fly. En start för att fundera över hur man vill bli mött själv och hur man möter nya. 10 teser om entreprenörskap Svenskt Näringsliv Vi får så mycket bra ideér! Med hjälp av denna lärarhandledning, hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för begreppet entreprenörskap samt synliggöra entreprenöriella egenskaper och personer. Texterna i lärarhandledningen bygger på tio teser om entreprenörskap. Till varje tes kopplas diskussionsunderlag och arbetsuppgifter riktade till elever i grundskolans åk 7 9 och gymnasieskolan. 19 av 20 ungdomar upplever någon gång besvär av finnar (Ungdomsbarometern 2010) det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Trots detta är det många som tror att det inte finns någon hjälp att få eller som tar till metoder som egentligen inte har någon effekt. I den här foldern kan du läsa en rad sanningar om finnar hur du kan göra för att bli av med dem för att förhindra både fysiska och psykiska ärr. Allt du behöver veta om finnar Galderma Nordic AB Grymt fett en filmserie om tonårshjärnan, DVD AstraZeneca 8711 Tonåringar kan i ena stunden vara resonabla och förståndiga vuxna och i den andra galet risktagande. Filmen förklarar hur tonårshjärnan fungerar utifrån fem teman: sömn, relation, belöning, kärlek och lärande. Ett material för högstadiet och gymnasiet i biologi/naturkunskap. Bakom filmserien står AstraZeneca. Populär DVD! Om klimat, miljö och energi och ett viktigt yrke, dvd VVS-branschens Yrkesnämnd I filmen Om klimat miljö & energi och ett viktigt yrke får vi möta ungdomar och höra deras tankar om hur vi kan minska miljöbelastningen. Vi får också insikt i VVS-montörens roll för miljön. På DVD-skivan finns även de uppmärksammade filmerna Om värme och Om vatten. Ladda gärna ner det fylliga lärar- och elevmaterial nedan. 15

16 1 klassuppsättning = 32 ex En introduktion till kristdemokratisk filosofi Kristdemokratiska Studentförbundet Alla politiska rörelser bygger på någon form av idégrund. Den här skriften ger en introduktion till den kristdemokratiska idétraditionen, den starkaste politiska strömningen i Europa i modern tid. Materialet lämpar sig till undervisning i samhällskunskap från högstadiet och uppåt. Ur innehållet: det okränkbara människovärdet, naturrätten, personalismen, subsidiaritetsprincipen. Bibel nr Svenska Bibelsällskapet Tiden är inne för en ny översättning av Bibeln på svenska och Bibelsällskapet berättar om en provöversättning som är på gång. Läsaren får tips på sådant man kan tänka på när man ska läsa Galaterbrevet i Bibeln och hur man kan arbeta kring Bibeln i en församling. Dessutom berättar Ecuadors bibelsällskap om hur de far till världens ände och hjälper sina landsmän att upptäcka Bibeln. Bibelsällskapet presenterar sina insamlingsprojekt och musikern Bengt Johansson tänker till kring hur det är att tolka Bibeln via musiken. Byggare.com Sveriges Byggindustrier 3208 Tidningen Byggare.com beskriver arbeten på olika nivåer i byggsektorn. Den presenterar också några aktuella byggen. Tidningen kan användas i samband med information om arbetsmarknad och utbildningsvägar. Målgrupp är högstadiets senare årskurser. 36 sidor. Amnesty press nr 2/2015 Amnesty Press Amnesty Press nr 2/2015 berättar om Medelhavet, världens farligaste gräns, där flyktingar och migranter drunknar på väg till Europa. Vi besöker Irland där abort är förbjudet. Svenska Amnestys nya ordförande Tora Törnquist, 24, intervjuas och vi ger fakta om dödsstraffet i världen. Tanja Holm har bott fem år i Jemen och berättar om detta okända arabland nu mitt i en svår kris. Det är mycket användbart och bra stöd för att hämta kunskap. Decent Work Fair play för alla lag Byggnads De bygger drömmarnas arenor. Men de arbetar med livet som insats och utan rättigheter. Som i Qatar, där minst migrantarbetare mist livet sedan Fifa beslutade att ge landet VM Eller i Ryssland där minst 70 arbetare dog under förberedelserna för Vinter-OS i Sotji. Vi menar att det är självklart att Fair Play ska gälla för alla lag, också arbetslagen som bygger arenorna. Våra krav är enkla. Fifa, IOK och andra globala idrottsorganisationer måste helt enkelt ta sin del av ansvaret och ställa krav på arrangörsländerna. Vi kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras i alla delar av de globala sportevenemangen. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväg de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till globalnivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Ur Läroplan för gymnasiet Lgy 11, Kursplan för samhällskunskap Direkt nr Läkare Utan Gränser Allt fler flyktingar och migranter försöker ta sig över Medelhavet. Läkare Utan Gränser är på plats, både i södra Europa och på Medelhavet. Läs vittnesmålen från en fältarbetare i Italien och en flykting från Syrien. Läs också om hur det kan kännas när ens anhöriga är ute på uppdrag. Och så sätter vi på oss genusglasögonen och åker ut i fält. 16

17 1 klassuppsättning = 32 ex 1/2015 Tillsammans i Mälardalen Företagsresande TiM Trafik i Mälardalen I detta nummer träffar du resenärer som insett att det går att tjäna både tid och miljö på att åka kollektivt i tjänsten. I stora intervjun möter du Helena Wessman, chef för anrika Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Hon lade trombonen på hyllan och bestämde sig för att bli chef. Dessutom en stor intervju med Trafikverket om underhåll av järnvägen hur svårt kan det vara? På näst sista sidan finns det som alltid ett korsord. Tidningen Via Stockholms Hamnar nr 1 Stockholms Hamnar Säkerhetsarbetet i Stockholms Hamnar har genomgått en förvandling under 2000-talet. Ett tätare samarbete i hamnens olika delar ökar nu tryggheten för både yrkestrafik och passagerare. Dessutom, följ Helge Yrjas som ser till att stora snömängder i hamnarna smidigt röjs undan tack vare ett välsmort maskineri av bland annat snöplogar, arbetskraft och logistik. Och möt blivande ingenjören Erica Oberholtzer som praktiserar på Stockholms Hamnar genom programmet Tekniksprånget. Fler nummer av tidningarna hittar du på utbudet.se! Vi fördjupar oss i de tre integrerade hållbarhetsaspekterna, det vill säga de ekologiska, sociala och ekonomiska och förklarar några av de begrepp som ofta används. Dessutom belyser vi goda exempel på vad som görs i regionen. Tidningen Stockholmsregionen Tema: Hållbarhet SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering Stockholmsregionen Investeringar och skuldsättning SLL-Tillväxt, Miljö och Regionplanering Med synergier mellan investeringar av privata och offentliga aktörer maximeras vinsterna för samhället. Dessutom artiklar om europeiska ekonomin, Stockholmsförhandlingen 2013, nya knutpunkten Barkarbystaden, crowdfunding med mera. Nyheter om Stålbyggnad nr Stålbyggnadsinstitutet Tidningen Stålbyggnad är sedan många år en viktig inspirations- och kunskapsförmedlare om stål som byggnadsmaterial. Tidningen når ut till en bred krets inom byggsektorns olika grenar och ger på så sätt stor uppmärksamhet åt stålet som byggmaterial hos beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer. Tidningen är också mycket uppskattad bland branschens egna företag som en viktig kanal att föra ut sitt budskap, sin kompetens och sina produkter. Innehåller texter på både svenska och norska. 17

18 Hej Susanne! Hur kan lärare och elever använda Säkerhetspolisens årsbok? Varför är det Säkerhetspolisen och inte Polisen som har ansvaret för att hindra spionage? Det är en typisk fråga som Säkerhetspolisen får. Årsboken ska ge svar på sådana frågor och mycket mer. Boken beskriver Säkerhetspolisens uppdrag att skydda den svenska demokratin. Den vänder sig till den intresserade allmänheten och är inte specifikt skapad som skolmaterial. Just därför tänker vi att den är intressant för lärare och elever. I ämnet svenska kan elever och lärare diskutera tilltal, språklig abstraktionsnivå och ordval. I samhällskunskap fungerar årsboken som faktamaterial. Årsboken beskriver också vikten av att samarbeta över nationsgränser. Pedagoger som undervisar i medieämnen eller grafisk kommunikation kan studera helhetsintrycket, bildval och grafik. Att producera faktaböcker åt myndigheter och organisationer är ett vanligt uppdrag för den som vill arbete på en byrå. Här har de ett exempel på hur resultatet kan bli. Hur kan man som lärare hitta mer material om Säkerhetspolisen? Riktigt aktuella händelser som berör våra områden går att följa på Säkerhetspolisens hemsida. Den som läser noga i både årsboken och på webben upptäcker hur många olika yrkesgrupper som arbetar på myndigheten. Samhällsvetare, kommunikatörer, psykologer, poliser och jurister är några av dem. Den som vill följa oss nära hittar oss också på Twitter. Vad är materialets styrka? Vi hoppas att materialet ska kunna komplettera den vanliga kurslitteraturen och ge kunskap som är bra att ha för en medborgare i Sverige, oavsett ålder. Vi lyfter fram hur viktigt det är att skydda vår demokrati från de hot som finns, med aktuella exempel och skeenden. INTERVJU MED SÄKERHETSPOLISEN Susanne Nyman, kommunikationsstrateg Säkerhetspolisen 1 klassuppsättning = 32 ex Säkerhetspolisen 2014 Säkerhetspolisen Säkerhetspolisen förebygger brott mot rikets säkerhet. Det innebär att skydda vår demokrati, så att våra riksdagsledamöter och vi själva kan utöva våra demokratiska rättigheter utan att bli hotade eller trakasserade. Det handlar också om att förebygga spionage och terrorism. Fungerar i temaarbeten i Svenska och Samhällskunskap. Boken är språkligt avancerad. Spännande läsning för både elever och lärare Brottsoffer Brottsofferjouren Sverige Unga brottsoffer är temat för Tidningen Brottsoffer nr 2/2015. Tidningen har besökt Brottsofferjouren i Luleå som sedan flera år tillbaka satsar särskilt på att nå unga brottsoffer. Brottsofferjouren i Luleå vill få unga brottsoffer och vittnen hjälp att förstå sina egna känslor, reaktioner och hur rättssystemet fungerar.du kan också läsa om My life my lesson, en dokumentärfilm om hur barn påverkas av att bevittna våld. I filmen får vi följa Felicia vars pappa misshandlar och hotar hennes mamma. 18

19 1 klassuppsättning = 32 ex Fyrahundra tusen Försvarsmakten I den här broschyren kan du läsa om de frivilliga försvarsorganisationerna och deras funktion i det svenska försvaret. Organisationerna erbjuder en möjlighet till ett engagemang på fritiden, vilket också kan vara ett sätt att prova på Försvarsmaktens verksamhet. Skriften innehåller bland annat intervjuer med medlemmar som delar sina tankar om sitt engagemang och framtidsplaner. Du hittar också information om prova på-kursen Military weekend. Det finns flera möjligheter inom försvarsmakten! Hårt och mjukt Försvarsmakten Broschyren beskriver övergripande vad en anställning eller ett engagemang i Försvarsmakten innebär. En stor del av broschyren består av intervjuer med medarbetare som berättar om hur det är att ha ett engagemang eller yrke i Försvarsmakten. Det handlar bland annat om personlig utveckling, karriärmöjligheter och olika förmåner. Vägen in beskriver GMU, Grundläggande Militär Utbildning vecka för vecka. Du kan också läsa om vilka förmåner du har under utbildningen samt vilka möjligheter Försvarsmakten erbjuder efter GMU. En stor del av broschyren består av intervjuer med rekryter som genomför eller har genomfört GMU och fortsatt sin karriär i Försvarsmakten. Vägen in Försvarsmakten möjligheter Försvarsmakten Broschyren beskriver i ett brett perspektiv vilka möjligheter som finns i Försvarsmakten. Det finns skisser på utbildningssystemet och olika karriärmöjligheter. Genom intervjuer med medarbetare får läsaren ett antal exempel på engagemang och utvecklingsmöjligheter. Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium Fanns bra och intressant fakta i den. Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i Kommerskollegiums material för gymnasieskolan. Materialet innehåller också information om EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön. Som komplement till Varför handlar vi med omvärlden finns möjlighet att ladda ner lärarhandledning med övningsfrågor i olika svårighetsgrader, ett antal PowerPoint-bilder att använda i undervisningen och en lärartext till bilderna. Lärarhandledningen laddar du ner på utbudet.se! 19

20 1 klassuppsättning = 32 ex Rättegången i tingsrätten Vem är vem? Sveriges Domstolar Den här foldern visar hur förloppet i ett brottmål går till samt visar och beskriver vem som är vem i rättegången. Muntlig förhandling i förvaltningsrätt Vem är vem? Sveriges Domstolar Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Förvaltningsrätten är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om en myndighet fattat ett beslut som man inte är nöjd med. I förvaltningsdomstolarna ingår förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Den här foldern visar och beskriver vem som är vem i en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Tingsrätten Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om tingsrätterna. Den beskriver domstolens roll i samhället, vilka mål och ärenden tingsrätten hanterar och vem som är vem i en rättegång. I broschyren finns också fakta om vad man behöver tänka på inför en rättegång, följderna av ett brott och juridisk rådgivning. Antal sidor: 16. Högsta Domstolen Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt ger fakta om Högsta domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Avgöranden i Högsta domstolen får betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och övriga rättsväsendet. Vi använde detta material tillsammans med besök på tingsrätten, vilket gav eleverna en ny och positiv bild över vårt rättsväsende. Högsta förvaltningsdomstolen Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt fakta om Högsta förvaltningsdomstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för mål mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Målen som avgörs på domstolen handlar ofta om enskildas rättigheter och skyldigheter. Mål som prövas kan exempelvis gälla socialförsäkringsförmåner, tvångsvård och skatter. Förvaltningsrätten Sveriges Domstolar Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om förvaltningsrätterna. Den beskriver domstolens roll i samhället, vilka mål och ärenden förvaltningsrätten hanterar och hur ett mål i förvaltningsrätten ofta går till. I broschyren finns också fakta om vem som är vem i en muntlig förhandling och hur domstolens beslut kan överklagas. Antal sidor:

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Beställ lektionsmaterial helt GRATIS!

Beställ lektionsmaterial helt GRATIS! Beställ lektionsmaterial helt GRATIS! B PORTO BETALT Stockholm 7 Ditt användarnamn och kundnummer på utbudet.se ÖVER 160 MATERIAL Olika källor på ett ställe Enkelt att beställa Snabb leverans Helt kostnadsfritt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Om streaming, nedladdning och att leva på sitt skapande En broschyr från Film- & TV-branschens Samarbetskommitté

Om streaming, nedladdning och att leva på sitt skapande En broschyr från Film- & TV-branschens Samarbetskommitté GRATIS FILM? Om streaming, nedladdning och att leva på sitt skapande En broschyr från Film- & TV-branschens Samarbetskommitté Gratis är gott! MEN Eftersmaken är sur... Det drabbar ingen fattig. Det går

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

På upptäcksfärd i Frusna världar

På upptäcksfärd i Frusna världar På upptäcksfärd i Frusna världar Lärarhandledning Upptäck Abisko - väder och klimat Videofilm för barn i årskurs 4-6 om livet i nordligaste Sverige Följ med till Abisko, en ort i nordligaste Sverige. Här

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Beställ lektionsmaterial

Beställ lektionsmaterial Beställ lektionsmaterial NU ÖVER 190 ARTIKLAR helt GRATIS! B PORTO BETALT Stockholm 7 Ditt användarnamn och kundnummer förenklar beställningen på Utbudet.se NÄTJURIDISK GUIDE METALLER FINNS ÖVERALLT! ATT

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning

Uppdrag: Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Rädda Östersjön! Lärarhandledning Östersjön mår dåligt. Antar ni uppdraget och försöker rädda den? Uppdrag: Rädda Östersjön! Lärarhandledning Hur kan du och dina elever bidra till en friskare Östersjö? Hav i balans Giftri miljö Ingen övergödning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

kostnadsfria SYV-material Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe

kostnadsfria SYV-material Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe B PORTO BETALT Stockholm 7 Från skola till arbetsliv information från samhället samlat på ett ställe Branschbeskrivningar Utbildningskataloger Arbetslivskunskap Yrkesinformation kostnadsfria SYV-material

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

LYCK. Nr 2 2012 Tema: Jobb. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten.

LYCK. Nr 2 2012 Tema: Jobb. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Lektionstips från Swedbank och Sparbankerna LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2012 Tema: Jobb Till dig som är lärare i år 3

Läs mer