Guide för studier utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för studier utomlands"

Transkript

1 Guide för studier utomlands ERASMUS+

2 2 Guide 2016/17 Åbo Akademi 2015

3 En once-in-a-lifetime upplevelse som gav mig så otroligt mycket! Petra Arola, Université Laval, ht 2014 Mina bästa råd är kort och koncist; våga ta för dig, var fördomsfri och framför allt delta! Vem vet, utbytesperioden kan vara den bästa upplevelsen i ditt liv. Jonna Skrifvars, Linnéuniversitet i Växjö, vt 2014 För övrigt uppskattar jag mitt utbyte mer efteråt, eftersom jag redan har upplevt vilket mervärde det gett mig då jag har sökt arbete. Oskar Nikkonen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, ht 2014 Förutom att jag fick äran att studera vid ett tyskt universitet fick jag bekanta mig med en mycket vacker stad och trevliga människor. Emma Åkerlund, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, vt 2014 Var aktiv i nationernas verksamhet! Där lär du dig känna både svenskar och utbytesstuderanden. Du kan även tjäna pengar genom att jobba på nationerna + gratis mat då du jobbar. Alla mina bästa vänner lärde jag känna genom nationernas verksamhet. Vaula Meisalmi, Uppsala universitet, lå Det var givande att komma i kontakt med lokala studerande, eftersom de kunde visa runt en i området och hade insider - kunskaper som man som ny i området inte känner till. Det gav även mycket att delta i studentorganisationernas evenemang. Akademiskt sett gav utbytet en fräsch vind, eftersom att undervisningen var annorlunda, engagerande och spännande. Saara Oinonen, Willamette University, USA, vt-14 Upplevelsen var mycket lärorik. Att göra min obligatoriska laboratoriepraktik utomlands gjorde att jag fick erfara hur en vardag kan se ut i ett stort forskningslabb. Fick ta del av deras kultur och lärde känna många härliga människor som blev mina vänner. Bianca Forsell, University of Antwerp, ht-13 Var beredd på att du kommer att få mycket uppmärksamhet och att folk kommer att vara intresserade av dig och Finland. Ronja Hilli, Universidad de la República, Uruguay, lå Guide 2016/17 3

4 Innehållsförteckning I. Studier utomlands Hur söker man Denna guide Hur välja studieort utomlands? Hur söka studieplats utomlands? Urvalskriterier Tillgodoräkning av studierna Krav på studieresultat II. Vart och när söker man vid ÅA Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Ansökningstider III. Utbytesprogram NORDPLUS NORDPLUS - nätverk vid ÅA Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa ERASMUS ECTS ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis ERASMUS-samarbetsuniversitet, ämnesvis ERASMUS-praktik Utbyten med Schweitz Coimbra Group SEN FIRST ISEP, BCI samt bilaterala avtal i USA och KANADA ISEP BCI-universitet i Québec California State University, Long Beach Presbyterian College Utica College Trent University Université Laval IV. Bilaterala avtal Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology Northest Normal University Jilin University Anhui Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Pai Chai University Hallym University Chonnam National University Kyung Hee University Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics Guide 2016/17

5 16. Universidad Simón Bolivar ITESM, Campus Morelos Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Talca Universidad de Salvador Universidad de la República Universidade de São Paulo Universidad Diego Portales University of Kwazulu-Natal Stellenbosch University...46 V. Universitetsnätverk...47 Coimbra-gruppen...47 VI. Hur söker jag på egen hand? VII. Språk- och andra test VIII. Finansiering av vistelse utomlands IX. Praktiska råd...51 X. Viktiga adresser...53 XI. Viktiga websidor...54 Guide 2016/17 5

6 I. Studier utomlands Hur söker man 1. Denna guide Denna guide presenterar de möjligheter Åbo Akademi erbjuder sina studerande att studera utomlands inom utbytesprogram och samarbetsavtal samt vilka urvalskriterier som används för fördelningen av platser inom dessa. Den ger också en del råd om hur du kan skaffa och finansiera en studieplats utomlands på egen hand. Vidare får du information om hur studier avlagda utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi och om de praktiska arrangemangen i samband med studierna utomlands. SVERIGE USA JAP TYSKLAND MEXICO Då du har bekantat dig med guiden är du välkommen att ställa frågor och diskutera dina planer för studier utomlands till: Internationella ärenden i Åbo Tavastgatan 13, Åbo Öppet: må-fre: Öppningstiderna kommer att ändras under läsåret. Vänligen kolla på ÅA:s websidor. Harriet Klåvus, ERASMUS+, NORDPLUS, FIRST, CG SEN, Ryssland, Central- och Sydamerika tel , Monica Nylund, Boka gärna tid per mejl i fall du har ett längre ärende. ISEP, CREPUQ, CONAHEC, USA, Kanada tel , Annikki Abrahamsson Internationell sekreterare tel , Internationella ärenden i Vasa E4, rum E406, Strandgatan 2, Vasa Susanne Nylund-Torp Australien, Sydkorea, Japan, Kina, Sydafrika, och ISEP I-to-I Tfn Notera: Personalen i Åbo handleder också studerande vid ÅA i Vasa angående studier utomlands. *********** Denna guide finns på våra hemsidor www. abo.fi/studerautomlands och det går enkelt att surfa in på våra samarbetsuniversitets hemsidor genom att bara klicka på universitetens namn. 6 Guide 2016/17

7 2. Hur välja studieort utomlands? Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att egentligen ha funderat längre än så. Då man börjar fundera vidare är det bra att ha några saker att utgå ifrån, dessa brukar få planerna att utkristallisera sig: Språk och språkkrav Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. Och för att kunna studera (lyssna på föreläsningar, göra anteckningar, skriva tentsvar, skriva uppsatser, hålla föredrag m.m.) på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du skall inte automatiskt utesluta alla länder utom Storbritannien, Irland och USA för att du inte kan annat än engelska. Flera länder i Europa, t.ex. Nederländerna, Belgien, Polen och Tjeckien erbjuder kurser och program på engelska. Även i Asien erbjuder våra samarbetsuniversitet kurser på engelska. Det lönar sig i varje fall att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar. Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Även om man studerar på engelska i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Spanien krävs avklarad nivå 2 i ländernas nationalspråk. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Centret för språk och kommunikation. Ämnen För att få reda på vad man kan läsa var kan du: titta på universitetens hemsidor på Internet tala med lärare och professorer vid ÅA tala med studerande som läst samma ämne utomlands Kom också ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Det kanske inte finns enskilda kurser utan större block som hänger ihop, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Lite detektivarbete kan behövas ibland. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Mycket av detta kan man inte läsa sig till i guider, utan antingen blir det en överraskning då du väl inlett studierna, eller så försöker du få tag i någon som har personlig erfarenhet av systemet vid universitetet ifråga. Studietid Stipendier ges för studievistelser på minst tre månader. Ett helt läsårs vistelse rekommenderas i de fall då det är möjligt, men en termins vistelse går också bra. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandets sociala och kulturella särdrag. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. T.ex. i många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen börjar ofta i februari och slutar i juni-juli. En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands skall kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning inom ditt huvudämne som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA. Guide 2016/17 7

8 3. Hur söka studieplats utomlands? Internationella ärenden informerar om ansökningstider gällande studieplatser som förklarats lediga att söka vid Åbo Akademis samarbetsuniversitet. Ansökan Man ansöker om studieplats utomlands och stipendium samtidigt. Ansökan om studier utomlands görs på en elektronisk blankett och lämnas till Internationella ärenden. Glöm inte att anmäla dig i god tid till språktest ifall det krävs. Studieplan En så detaljerad studieplan som möjligt görs på blanketten. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp / termin. Studierna kan bestå av ämnes-, biämnes- eller fritt valbara studier. Språkkurser kan tas före terminens början eller under terminen vid sidan av studierna men kan inte vara huvudsyfte. Kunskaper i landets språk skall kunna bevisas redan i ansökningsskedet. Tillgodoräkning Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100% eftersträvas men ofta är det inte möjligt att överföra alla prestationer i sin helhet eller ersätta ÅA:s kurser med utländska kurser. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanus som godkänner biämnet. Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅAs obligatoriska språkstudier, bör Centret för språk och kommunikation kontaktas. Om du före eller under utbytet gör ändringar i din studieplan bör dessa godkännas av den person som godkände din tidigare studieplan. Detta för att du ska kunna vara säker på att de studier du avlägger utomlands faktiskt kan räknas tillgodo inom din examen vi ÅA. 8 Guide 2016/17 Rekommendationsbrev I fall rekommendationsbrev krävs bör dessa vara skrivna av en akademisk lärare eller professor. Breven bör lämnas in/sändas till Internationella ärenden i förseglade slutna kuvert. Beslutet Beslutet om beviljandet av stipendiet fås av Internationella ärenden i vanliga fall efter några veckor. Antagningsbeslutet, praktisk information, samt bostads- och ansökningsblanketter, fås av det mottagande universitetet. Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti / september eller december) till studentens finländska bankkonto. För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendiekontrakt på Internationella ärenden. Efter hemkomsten gör studenten en utvärdering av utbytet som fås på Internationella ärenden eller på hemsidan och som returneras till Internationella ärenden. 4. Urvalskriterier Urvalskriterierna har tagits fram av internationella ärenden och är godkända av Åbo Akademis internationaliseringsgrupp. Urvalskriterierna gäller för alla internationella ärendens avtal. Vem kan åka? Utbytesstudier avser alltid heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin och maximalt ett läsår. Alla närvaroanmälda examensstuderande, som uppfyller ansökningskriterierna, kan ansöka om en plats. Man bör vara närvaroanmäld vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan samt inskriven för examen (närvarande eller frånvarande) under hela utbytet. Utbytesplatserna är primärt avsedda för studerande på kandidat- och magisternivån. Första års studerande kan inte åka på internationellt utbyte. Man skall ha god kännedom om sitt ämne innan man åker utomlands för att studera det. Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA (med kandidatexamen avlagd vid annan högskola)

9 bör ha minst 15 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag. Studerande inom tvååriga magisterprogram (International Masters program) (obs! Detta gäller inte dem som studerar på magisternivån) kan enbart söka sådana utbytesplatser som programmet själv understöder och handhar så att utbytet är akademiskt motiverat med utgångspunkt i programmets uppbyggnad. Studier utomlands skall tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av ämnesansvarig, krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa den uppgjorda studieplanen samt att meddela ämnesansvarig om eventuella ändringar. Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur sökande planerar att tillägna sig tillräckligt goda kunskaper innan studierna vid värduniversitetet inleds. Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till ämnesansvarig. Studieframgången vid Åbo Akademi spelar också en viss roll vid urvalet. Eventuellt krav på minimimedeltal framgår av specifika lediganslagningar. Studerande som är i slutskedet av sina studier och/eller inte kan räkna in utlandsstudierna i den examen som han/hon är inskriven för bör kunna ge en särskild motivering till utlandsstudierna. Man sköter själv de försäkringar som behövs. Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det. Man skriver en utvärdering om sina studier efter hemkomsten. Poängsatta urvalskriterier för konkurrenssituationer Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande vid ansökan till utbytesstudier i situationer då konkurrenssituationer uppstår vid urvalet. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram. Minimikrav för en sökande på kandidatnivån är minst 60 sp avlagda vid Åbo Akademi vid sista ansökningsdag. Sökande bör även uppfylla mottagande universitets minimikrav. Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ansökningar som är ofullständiga efter sista ansökningsdag behandlas icke. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte. Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag (enligt inlämnat STURE-utdrag) kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram. Dessutom beaktas rekommendationsbrev samt eventuellt engagemang vid ÅA. 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/ studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng. 2. Studieresultat, max 5 poäng Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv. 3. Relevanta språkkunskaper, max 3 poäng Språkintyg, vitsord i språkkurser. Dessutom bedöms motiveringsbrevet om detta är skrivet på undervisningsspråket eller på engelska. 4. Engagemang vid ÅA, max 3 poäng Ansvarsposter/Förtroendeuppdrag. Några exempel är: studentrepresentant i institutionsråd och liknande, tutor för utländska studenter, studentföreningsengagemang, eller medlem i kårstyrelsen. Guide 2016/17 9

10 5. Rekommendationsbrev, max 1 poäng. 6. Personlig lämplighet (studieplan och motiveringsbrev), max 5 poäng Kommunikativ förmåga - hur väl studenten formulerar sig. Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill han/hon uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA? Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen. Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet. Emotionell stabilitet och mognad. Vilja att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst. Förmåga att representera hemuniversitetet och vara akademins ambassadör vid världuniversitet. Fritidsintressen och övrigt som stöder integrering vid värduniversitet och vid värdlandet. 7. Övrigt Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier). 5. Tillgodoräkning av studierna Studietiden utomlands skall inte förlänga helhetsstudietiden, därför bör kurserna utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi. Som redan nämnts, är detta ett av urvalskriterierna för alla utbytesprogram. För ansökan gör du upp en så detaljerad studieplan som möjligt och diskuterar den med respektive examinator, professor eller motsvarande. Denna ger ett utlåtande om tillgodoräkning för ansökan. Detta sker på antingen blanketten med rubriken Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies eller på Study Plan/Learning Agreement. De finns på Internationella ärendens webbsidor. Blanketten inlämnas till sammans med ansökan. Se även Om du under utbytet ändrar din studieplan bör du omgående informera den som godkänt din studieplan om ändringen och kolla att den nya kursen kan tillgodoräknas inom examen. Efter avslutat studentutbyte utomlands lämnar studenten in en anhållan om tillgodoräknande av studier till den ämnesansvariga, till Centret för språk och kommunikation (språkkurser) eller till studiekansliet för tillgodoräknande av en studiehelhet som på förhand har godkänts av dekanus. Denna anhållan finns på Anhållan om tillgodoräknande av studier avklarade vid annat universitet. Till anhållan fogas prestationsintyg och kursbeskrivningar. Därtill bör godkänd studieplan, eventuell utredning över godkända förändringar till studieplan bifogas (t.ex. korrespondens mellan student och ämnesansvarig). Kurser kan t.ex. ersätta ÅAkurser, räknas tillgodo som hela block eller som fritt valbara studier. Internationella ärenden ger vid behov råd om överföring av studiepoäng och vitsord. Internationell erfarenhet som har förvärvats enligt en av fakulteten eller något av dess ämnen godkänd plan och som har genomförts tillfredsställande, ger studeranden, utöver de studiepoäng som följer av det akademiska arbetet, 5 studiepoäng för den tilläggserfarenhet som minst en termins vistelse utomlands ger och examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen. 6. Krav på studieresultat Under utbytet skall man studera heltid, vilket motsvarar 30 sp/termin. Ifall man insjuknar under en längre tid och detta inverkar på studierna, bör man skaffa läkarintyg som skickas till Internationella ärenden. 10 Guide 2016/17

11 II. Vart och när söker man vid ÅA 1. Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Argentina: Australien: Belgien: Botswana: Brasilien Canada: Chile: Colombia: Danmark: Estland: Frankrike: Förenade Arabemiraten: Ghana: Grekland: Indonesien: Irland: Island: Italien: Japan: Kina: Kroatien: Malaysia: Marocko: Mexiko: Nederländerna: Nicaragua: Norge: Peru: Polen: Portugal: ISEP International Universidad del Salvador ISEP International Erasmus+ ISEP International Universidade de São Paulo ISEP International Trent University Université Laval ISEP International BCI ISEP International Universidad de Talca Universidad Diego Portales ISEP International Pontificia Universidad Javeriana NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Erasmus+, CG SEN ISEP International ISEP International Erasmus+ ISEP International Erasmus+, CG SEN NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology ISEP International Anhui Normal University Jilin University Northeast Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) ISEP International Erasmus+ ISEP International ISEP International ITESM, Campus Morelos ISEP International Erasmus+ ISEP International NORDPLUS, Erasmus+ Pontificia Universidad Catolica del Peru Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Rumänien: Ryssland: Slovakien: Slovenien: Schweiz: Spanien: Storbritnannien: Sverige: Sydafrika: Sydkorea: Taiwan: Thailand: Tjeckien: Turkiet: Tyskland: Ungern: Uruguay: USA: Venezuela: Vietnam: Österrike: Erasmus+, CG SEN Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics FIRST Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+-liknande avtal, CG SEN Erasmus+, CG SEN Erasmus+ NORDPLUS, Erasmus+ Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal ISEP International Chonnam National University Pai Chai University Hallym University Kyung Hee University ISEP International ISEP International ISEP International Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+, CG SEN, DAAD Erasmus+ Universidad de La República ISEP International ISEP CSU, Long Beach Utica College Presbyterian College Universidad Simon Bolivar ISEP International Erasmus+, CG SEN Guide 2016/17 11

12 2. Ansökningstider September: NORDPLUS för följande vårtermin (endast vissa nätverk) ERASMUS+ för följande vårtermin (endast restplatser) 23 november ISEP och ISEP International för följande läsår Utica College California State University, Long Beach Presbyterian College Université Laval Trent University BCI till Québec Anhui Normal University Northeast Normal University Jilin University Hallym University Kyung Hee University Pai Chai University Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST - Nara Institute of Technology Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal Chonnam National University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Februari: ÅA:s allmänna stipendier ÅA:s reseunderstöd för studerande (deadline första vardagen i mars och oktober) 12 februari: NORDPLUS ERASMUS+ Coimbra Group SEN FIRST Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana ITESM, Campus Morelos Universidad Simón Bolívar Universidad de la República Universidad del Salvador Universidad de Talca Universidad Diego Portales Universidade do São Paulo Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical Udmurt State University Higher School of Economics 12 Guide 2016/17

13 III. Utbytesprogram 1. NORDPLUS NORDPLUS är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. NORDPLUSsamarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är inom dessa nätverk NORDPLUSaktiviteterna äger rum. Det är nätverket som ansöker om NORDPLUS-medel och som utser stipendiaterna. Många ämnen deltar i större NORDPLUS-nätverk. Härutöver ges ett resebidrag på 330, till Island 660. Den som är intresserad av ett NORDPLUSstipendium skall alltså kontakta sin ämneskoordinator eller NORDPLUSkontaktpersonen vid ÅA. Observera att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket. NORDPLUS-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 /månad, för maximalt 9 månader per läsår. 1.1 NORDPLUS - nätverk vid ÅA Åbo Akademi deltar för närvarande i följande NORDPLUS-nätverk inom följande ämnesområden: Biologi (Katri Aarnio) koordineras av Biologiska institutionen, ÅA Háskóli Islands Universitetet i Bergen Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Göteborgs universitet Filosofi (Martin Gustafsson) koordineras av Háskóli Islands Göteborgs universitet Linköpings universitet Lunds universitet Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskolinn á Akureyri Haskolinn á Bifröst Háskóli Islands Fróðskaparsetur føroya Vilniaus universitetas Vytautas Magnus universitetas Latvijas Universitate Tartu Ülikooli Tallinna Ülikooli Rigas Stradina Universitate Mykolo Romerio Universitetas Lietuvos Edukolugijos Guide 2016/17 13

14 Finska (Urpo Nikanne) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Mälardalens högskola Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet Tartu Ülikooli Tallinna Ülikool Latvijas Universitate Vilniaus universitetas Klaipedos universitetas Folkloristik (Lena Marander-Eklund) koordineras av Folkloristik, ÅA Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Uppsala universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Lunds universitet Umeå universitet Södertörns högskola Háskoli Islands Företagsekonomi (NOREK) (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Háskolinn i Reykjavik Norges Handelshøgskole Høgskolen i Bergen Handelshøjskolen BI, Oslo Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Umeå universitet Högskolan i Jönköping Historia (Nils-Erik Villstrand) koordineras av Historiska institutionen, ÅA Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskóli Islands Lunds universitet Uppsala universitet Informationsvetenskap (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Högskolan i Borås Danmarks Biblioteksskole, Københamn Högskolan i Borås Háskóli Islands Universitetet i Tromsø Lunds universitet Uppsala universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Tallinna Ülikooli Vilniaus universitetas Latvijas universitate Klaipedos universitetas Høgskolen i Oslo og Akershus 14 Guide 2016/17

15 Nordiska språk och litteraturvetenskap: NORDLIKS (Claus Madsen och Mia Österlund)koordineras av Københavns universitet Háskóli Islands Fróðskaparsetur Føroya Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Högskolen i Agder Göteborgs universitet Uppsala universitet Örebro universitet Umeå universitet Stockholms universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Grønlands universitet Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Tartu Ülikool NORDTEK (Harriet Klåvus) koordineras av Aalborgs Universitet Karlstads universitet Umeå universitet Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Lunds universitet, LTH Linköpings universitet Mittuniversitetet Aarhus universitet Danmarks tekniske universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskoli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Stavanger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Psykologi (Petra Grönholm-Nyman)) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Lunds universitet Religionsvetenskap (Jan Svanberg/Peter Nynäs) koordineras av ÅA Uppsala universitet Umeå universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Guide 2016/17 15

16 Rättsvetenskap (Heli Lahti, Åbo universitet, Rektorsgatan 3) koordineras av Mykolo Romeiro Universitetas Aarhus universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Stockholms universitet Uppsala universitet Umeå universitet Göteborgs universitet. Lunds universitet Örebro universitet Tartu Ülikool Rigas juridiska Koledza Mykolo Romerio Universitetas Statskunskap/Offentlig förvaltning (Marina Hamberg) koordineras av Århus Universitet Københavns universitet Stockholms universitet Syddansk Universitet Uppsala universitet Århus Universitet Göteborgs universitet Universitetet i Oslo Lunds universitet Universitetet i Bergen Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Teologi (Pekka Lindqvist) koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet Københavns universitet Aarhus universitet Háskóli Islands Universitetet i Oslo Misjonshøgskolen i Stavanger Det teologiske Meninghetsfakultet Lunds universitet Uppsala universitet Johannelunds teologiska högskola Teologiska högskolan, Stockholm NORDLYS - öppet nätverk (Harriet Klåvus) Nordlys är ett öppet nätverk, främst för studerande som skall läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har eget nätverk. Se även Københavns Universitet (2 platser/termin) Syddansk Universitet, Odense Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Aarhus Universitet (2 platser/termin) Háskóli Islands (2 platser/år) Háskolinn Akureyri Háskolinn i Reykjavik (2 platser/termin) Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Norges teknisknatur-vitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitet i Stavanger 16 Guide 2016/17 Göteborgs universitet (2 platser/termin. Inga platser inom samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi) Karlstads universitet Linköpings universitet (2 platser/termin) Luleå tekniska universitet (2 platser/termin) Lunds universitet (2 platser/termin) Stockholms universitet (2 platser/termin) Umeå universitet Uppsala universitet (2 platser/termin) Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) (2 platser/termin) Örebro universitet Mittuniversitetet Fródskaparsetur Føroya Ilisimatusarfik (Grönlands universitet) (2 platser/termin)

17 1.2 Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa Nordic Forum for research and development in craft and design [Textilslöjd] (Mia Porko-Hudd) Koordineras av Høgskolen i Telemark Göteborgs universitet Linköpings universitet Háskoli Islands Høgskolen i Oslo og Akershus Professionshøjskolen Metropol Tallinna Ülikool Riga teacher training Sámi University College Universitetet i Stavanger Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Høgskolen i Volda Nordisk-Baltic miljöpedagogik [Miljöpedagogik] (Ida Berg) koordineras av Inst. för lärarutbildning, ÅA Umeå universitet Linköpings universitet Daugavpils Universitate Šiaulių universitetas Karlstad University Høgskolen i Sør-Trøndelag Klaipedos Universitetas Syddansk Universitet, Odense Högskolan Kristianstad Háskoli Islands Nabosprog i Læreruddannelsen [Språk] (Ria Heilä-Ylikallio) koordineras av Professionshøjskolen UCC Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Högskolan i Kristianstad Professionshøjskolen Metropol Till bords i Norden [Huslig ekonomi](gun Åbacka) koordineras av Åbo Akademi Universitetet i Agder Umeå universitet University College Nordjylland Volda [Lärarstuderande (Jan-Erik Romar) koordineras av University College Själland Linnéuniversitet Högskolan i Oslo og Akershus Högskolan i Volda Emergent literacy in early childhood education (Marina Lundkvist) koordineras av Linnéuniversitet Göteborg universitet Universitetet i Oslo Högskolan i Sogn og Fjordane Aarhus universitet Guide 2016/17 17

18 2. ERASMUS + ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (European Action Scheme for the Mobility of University Students) som har pågått sedan 1988 och som Finland har deltagit i sedan läsåret Studentutbytet sker på basen av bilaterala avtal uppgjorda med samarbetsuniversitet. ERASMUS ingår från 2014 som en del i Erasmus+ programmet. Notera att ERASMUS+ programmet är ämnat även för forskarstuderande ända fram till doktorsexamen. Åbo Akademis ämnen har med sina samarbetsparter kommit överens om hur många studenter som kan åka på utbyte, på vilken nivå de skall befinna sig i studierna och hur länge de kan vistas utomlands. Hemuniversiteten väljer vem de sänder till de olika parterna. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUSprogrammet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier under minst 3 månader upp till doktorsexamen. Stipendiet ges för maximalt 9 månader. Stipendiet är 300 eller 350 / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Österrike, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Sverige och Storbritannien. I stipendiet ingår EU-finansiering och ÅA-tillägg. Reseunderstöd ges inte skilt. Åbo Akademis ämnen har tecknat ca 250 avtal och dessutom har Akademin som helhet några allmänna avtal som inte är begränsade till något visst ämne och som administreras av Internationella ärenden. Om ditt ämne har avtal skall du i första hand söka en studieplats utomlands inom dessa. Om ämnet inte deltar i ERASMUS eller dess avtal inte inkluderar universitetet du är intresserad av kan du ansöka om studieplats inom de allmänna avtalen eller inom Coimbra Group Student Exchange Network. Lediganslagningen och ansökan av studieplatser inom ERASMUS går till på följande sätt: 1. Ansökningstiden för studieplatserna inom ämnesavtal för följande läsår är i mitten av februari. 18 Guide 2016/17 2. Information om partneruniversiteten finns på universitetens hemsidor. 3. Studerande ansöker om studieplats inom ERASMUS+ på ÅA:s online ansökan och lämnar in den till internationella ärenden efter att ämneskoordinatorn har förhandsgodkänt studieplanen, Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies. Samtidigt bifogas MinSture på engelska och ett CEFR-intyg över språkkunskaper. 4. Internationella ärenden nominerar studenterna till mottagande universitet. per e-post. 5. Det mottagande universitetet informerar studerande om deras egna ansökningsprocesser. 6. Studerande fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsblankett. Vanliga bilagor som ska bifogas är Sture på engelska, passkopia och språkintyg. 7. Värduniversitet skcikar bekräftelse om att studeranden har blivit antagen. Det kan ta månader innan bekräftelsen fås. Värduniversitet informerar om bl.a. termistider och kursanmälningar. 8. Internationella ärenden sköter om utbetalningen av stipendiet till studenterna och hjälper också vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands. 2.1 ECTS ECTS står för European Credit Transfer System eller det europeiska meritöverföringssystemet. ECTS utgör en del av ERASMUS-programmet. Åbo Akademis studiepoäng baserar sig på ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS/30 studiepoäng och under ett år 60 ECTS/60 studiepoäng. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Vitsordsskalan: ÅA ECTS 5 A excellent 4 B very good 3 C good 2 D satisfactory 1 E sufficient

19 2.2 ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis Land/universitet BELGIEN Katholieke Universiteit Leuven Louvain School of Management Université de Liege UC Leuven-Limburg Université Libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen Universiteit Gent DANMARK Syddansk universitet VIA University College ESTLAND Tallinn University Tallinn University of Technology Tartu Ülikool FRANKRIKE EDHEC, Lille och Nice Institut Polytechnique de Bordeaux (ENSCBP) ENSC de Rennes ESIGELEC INSA, Lyon INSA, Rennes INSA, Rouen Université de Caen Université de Franche - Comté Université Paris Sorbonne Université Paris 13 (Paris-Nord) Université d Artois Université de Nantes Université de Poitiers Université de Rennes 1 Université de Rennes 2 Université de Savoie Université de Strasbourg Université Lumière Lyon 2 Université Montpellier Université Paris 12-Val de Marne ämne Företagsekonomi, Statskunskap Företagsekonomi Statskunskap, Rättsvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi Lärarutbildning Socialpolitik, Statsvetenskap, Utvecklingspsykologi Farmaci Farmaci Biologi, Logopedi Lärarutbildning Informationsvetenskap Datavetenskap/Datateknik Farmaci, Folkloristik Företagsekonomi Kemiteknik Organisk kemi Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Kemiteknik Franska Fysikalisk kemi, Datavetenskap/ Datateknik Allmänt, Svenska Franska Lärarutbildning Franska Allmänt, Företagsekonomi, Informationsvetenskap Allmänt, Företagsekonomi, Nationalekonomi Allmänt, Franska Franska Nationalekonomi Franska, Kvinnovetenskap, Svenska, Allmänt Företagsekonomi, Nationalekonomi Biokemi, Datavetenskap/ Datateknik Guide 2016/17 19

20 Université Paul Valéry, Montpellier Université Pierre Mendes France, Grenoble Université Toulouse Le Mirail GREKLAND Athens University of Economics and Business Panepistimo Peloponnisou University of Thessaly IRLAND Dublin City University National University of Ireland, Galway University College Cork ISLAND Háskoli Islands ITALIEN Università Cattolica del Sacro Cuore Università degli studi di Firenze Università degli studi di Milano Università degli studi di Milano-Bicocca Università degli studi di Padova Università degli studi di Pavia Università degli studi di Siena Università degli studi di Trento Università degli studi di Urbino Università LUMSA di Roma KROATIEN Josip Juraj Strossmayer University of Osijek University of Zadar University of Zagreb NEDERLÄNDERNA Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Universiteit van Tilburg Universiteit Twente Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam NORGE Dronning Mauds Minne Högskolen i Stord-Haugesund Högskolen i Volda POLEN Adam Mickiewicz University 20 Guide 2016/17 Franska Företagsekonomi, Nationalekonomi Kvinnovetenskap Företagsekonomi Lärarutbildning Matematik Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi Informationsvetenskap Lärarutbildning Företagsekonomi Konstvetenskap Socialpolitik/Utvecklingspsykologi Biokemi, Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi, Folkloristik Företagsekonomi, Informationssystem Rättsvetenskap Konstvetenskap Informationsvetenskap Informationsvetenskap Kemiteknik Företagsekonomi, Teologi, Litteraturvetenskap, Allmänt Informationssystem Rättsvetenskap Företagsekonomi Biokemi, Kvinnovetenskap Företagsekonomi, Sociologi Barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Teologi Matematik, Soc.pol./ Utvecklingspsyk.

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus 1. Före avresan LÄS NOGA! Information - Läs noggrant igenom all den information du får från ditt värduniversitet.

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013 2010-11-07 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2012/2013.

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 14 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från högskolor och universitet 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet Att studera utomlands Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter Apotekarprogrammet Innehållsförteckning Asien...3 Kina...3 Nanjing Medcial University...3 Europa...5 Spanien...5 Madrid, Universidad

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom

SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom Hankeiten 03/2009 Svenska handelshögskolans studentkår Special: studier och välmående SHS 100-årsdag Etapp-systemet IHD tvärtom Hankeiten 03/2009 Innehåll Ansvarig redaktör Isabell Mattsson isabell.mattsson@shs.fi

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier

Läs mer