Guide för studier utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för studier utomlands"

Transkript

1 Guide för studier utomlands ERASMUS+

2 2 Guide 2016/17 Åbo Akademi 2015

3 En once-in-a-lifetime upplevelse som gav mig så otroligt mycket! Petra Arola, Université Laval, ht 2014 Mina bästa råd är kort och koncist; våga ta för dig, var fördomsfri och framför allt delta! Vem vet, utbytesperioden kan vara den bästa upplevelsen i ditt liv. Jonna Skrifvars, Linnéuniversitet i Växjö, vt 2014 För övrigt uppskattar jag mitt utbyte mer efteråt, eftersom jag redan har upplevt vilket mervärde det gett mig då jag har sökt arbete. Oskar Nikkonen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, ht 2014 Förutom att jag fick äran att studera vid ett tyskt universitet fick jag bekanta mig med en mycket vacker stad och trevliga människor. Emma Åkerlund, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, vt 2014 Var aktiv i nationernas verksamhet! Där lär du dig känna både svenskar och utbytesstuderanden. Du kan även tjäna pengar genom att jobba på nationerna + gratis mat då du jobbar. Alla mina bästa vänner lärde jag känna genom nationernas verksamhet. Vaula Meisalmi, Uppsala universitet, lå Det var givande att komma i kontakt med lokala studerande, eftersom de kunde visa runt en i området och hade insider - kunskaper som man som ny i området inte känner till. Det gav även mycket att delta i studentorganisationernas evenemang. Akademiskt sett gav utbytet en fräsch vind, eftersom att undervisningen var annorlunda, engagerande och spännande. Saara Oinonen, Willamette University, USA, vt-14 Upplevelsen var mycket lärorik. Att göra min obligatoriska laboratoriepraktik utomlands gjorde att jag fick erfara hur en vardag kan se ut i ett stort forskningslabb. Fick ta del av deras kultur och lärde känna många härliga människor som blev mina vänner. Bianca Forsell, University of Antwerp, ht-13 Var beredd på att du kommer att få mycket uppmärksamhet och att folk kommer att vara intresserade av dig och Finland. Ronja Hilli, Universidad de la República, Uruguay, lå Guide 2016/17 3

4 Innehållsförteckning I. Studier utomlands Hur söker man Denna guide Hur välja studieort utomlands? Hur söka studieplats utomlands? Urvalskriterier Tillgodoräkning av studierna Krav på studieresultat II. Vart och när söker man vid ÅA Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Ansökningstider III. Utbytesprogram NORDPLUS NORDPLUS - nätverk vid ÅA Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa ERASMUS ECTS ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis ERASMUS-samarbetsuniversitet, ämnesvis ERASMUS-praktik Utbyten med Schweitz Coimbra Group SEN FIRST ISEP, BCI samt bilaterala avtal i USA och KANADA ISEP BCI-universitet i Québec California State University, Long Beach Presbyterian College Utica College Trent University Université Laval IV. Bilaterala avtal Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology Northest Normal University Jilin University Anhui Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Pai Chai University Hallym University Chonnam National University Kyung Hee University Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics Guide 2016/17

5 16. Universidad Simón Bolivar ITESM, Campus Morelos Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Talca Universidad de Salvador Universidad de la República Universidade de São Paulo Universidad Diego Portales University of Kwazulu-Natal Stellenbosch University...46 V. Universitetsnätverk...47 Coimbra-gruppen...47 VI. Hur söker jag på egen hand? VII. Språk- och andra test VIII. Finansiering av vistelse utomlands IX. Praktiska råd...51 X. Viktiga adresser...53 XI. Viktiga websidor...54 Guide 2016/17 5

6 I. Studier utomlands Hur söker man 1. Denna guide Denna guide presenterar de möjligheter Åbo Akademi erbjuder sina studerande att studera utomlands inom utbytesprogram och samarbetsavtal samt vilka urvalskriterier som används för fördelningen av platser inom dessa. Den ger också en del råd om hur du kan skaffa och finansiera en studieplats utomlands på egen hand. Vidare får du information om hur studier avlagda utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi och om de praktiska arrangemangen i samband med studierna utomlands. SVERIGE USA JAP TYSKLAND MEXICO Då du har bekantat dig med guiden är du välkommen att ställa frågor och diskutera dina planer för studier utomlands till: Internationella ärenden i Åbo Tavastgatan 13, Åbo Öppet: må-fre: Öppningstiderna kommer att ändras under läsåret. Vänligen kolla på ÅA:s websidor. Harriet Klåvus, ERASMUS+, NORDPLUS, FIRST, CG SEN, Ryssland, Central- och Sydamerika tel , Monica Nylund, Boka gärna tid per mejl i fall du har ett längre ärende. ISEP, CREPUQ, CONAHEC, USA, Kanada tel , Annikki Abrahamsson Internationell sekreterare tel , Internationella ärenden i Vasa E4, rum E406, Strandgatan 2, Vasa Susanne Nylund-Torp Australien, Sydkorea, Japan, Kina, Sydafrika, och ISEP I-to-I Tfn Notera: Personalen i Åbo handleder också studerande vid ÅA i Vasa angående studier utomlands. *********** Denna guide finns på våra hemsidor www. abo.fi/studerautomlands och det går enkelt att surfa in på våra samarbetsuniversitets hemsidor genom att bara klicka på universitetens namn. 6 Guide 2016/17

7 2. Hur välja studieort utomlands? Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att egentligen ha funderat längre än så. Då man börjar fundera vidare är det bra att ha några saker att utgå ifrån, dessa brukar få planerna att utkristallisera sig: Språk och språkkrav Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. Och för att kunna studera (lyssna på föreläsningar, göra anteckningar, skriva tentsvar, skriva uppsatser, hålla föredrag m.m.) på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du skall inte automatiskt utesluta alla länder utom Storbritannien, Irland och USA för att du inte kan annat än engelska. Flera länder i Europa, t.ex. Nederländerna, Belgien, Polen och Tjeckien erbjuder kurser och program på engelska. Även i Asien erbjuder våra samarbetsuniversitet kurser på engelska. Det lönar sig i varje fall att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar. Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Även om man studerar på engelska i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Spanien krävs avklarad nivå 2 i ländernas nationalspråk. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Centret för språk och kommunikation. Ämnen För att få reda på vad man kan läsa var kan du: titta på universitetens hemsidor på Internet tala med lärare och professorer vid ÅA tala med studerande som läst samma ämne utomlands Kom också ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Det kanske inte finns enskilda kurser utan större block som hänger ihop, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Lite detektivarbete kan behövas ibland. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Mycket av detta kan man inte läsa sig till i guider, utan antingen blir det en överraskning då du väl inlett studierna, eller så försöker du få tag i någon som har personlig erfarenhet av systemet vid universitetet ifråga. Studietid Stipendier ges för studievistelser på minst tre månader. Ett helt läsårs vistelse rekommenderas i de fall då det är möjligt, men en termins vistelse går också bra. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandets sociala och kulturella särdrag. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. T.ex. i många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen börjar ofta i februari och slutar i juni-juli. En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands skall kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning inom ditt huvudämne som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA. Guide 2016/17 7

8 3. Hur söka studieplats utomlands? Internationella ärenden informerar om ansökningstider gällande studieplatser som förklarats lediga att söka vid Åbo Akademis samarbetsuniversitet. Ansökan Man ansöker om studieplats utomlands och stipendium samtidigt. Ansökan om studier utomlands görs på en elektronisk blankett och lämnas till Internationella ärenden. Glöm inte att anmäla dig i god tid till språktest ifall det krävs. Studieplan En så detaljerad studieplan som möjligt görs på blanketten. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp / termin. Studierna kan bestå av ämnes-, biämnes- eller fritt valbara studier. Språkkurser kan tas före terminens början eller under terminen vid sidan av studierna men kan inte vara huvudsyfte. Kunskaper i landets språk skall kunna bevisas redan i ansökningsskedet. Tillgodoräkning Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100% eftersträvas men ofta är det inte möjligt att överföra alla prestationer i sin helhet eller ersätta ÅA:s kurser med utländska kurser. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanus som godkänner biämnet. Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅAs obligatoriska språkstudier, bör Centret för språk och kommunikation kontaktas. Om du före eller under utbytet gör ändringar i din studieplan bör dessa godkännas av den person som godkände din tidigare studieplan. Detta för att du ska kunna vara säker på att de studier du avlägger utomlands faktiskt kan räknas tillgodo inom din examen vi ÅA. 8 Guide 2016/17 Rekommendationsbrev I fall rekommendationsbrev krävs bör dessa vara skrivna av en akademisk lärare eller professor. Breven bör lämnas in/sändas till Internationella ärenden i förseglade slutna kuvert. Beslutet Beslutet om beviljandet av stipendiet fås av Internationella ärenden i vanliga fall efter några veckor. Antagningsbeslutet, praktisk information, samt bostads- och ansökningsblanketter, fås av det mottagande universitetet. Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti / september eller december) till studentens finländska bankkonto. För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendiekontrakt på Internationella ärenden. Efter hemkomsten gör studenten en utvärdering av utbytet som fås på Internationella ärenden eller på hemsidan och som returneras till Internationella ärenden. 4. Urvalskriterier Urvalskriterierna har tagits fram av internationella ärenden och är godkända av Åbo Akademis internationaliseringsgrupp. Urvalskriterierna gäller för alla internationella ärendens avtal. Vem kan åka? Utbytesstudier avser alltid heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin och maximalt ett läsår. Alla närvaroanmälda examensstuderande, som uppfyller ansökningskriterierna, kan ansöka om en plats. Man bör vara närvaroanmäld vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan samt inskriven för examen (närvarande eller frånvarande) under hela utbytet. Utbytesplatserna är primärt avsedda för studerande på kandidat- och magisternivån. Första års studerande kan inte åka på internationellt utbyte. Man skall ha god kännedom om sitt ämne innan man åker utomlands för att studera det. Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA (med kandidatexamen avlagd vid annan högskola)

9 bör ha minst 15 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag. Studerande inom tvååriga magisterprogram (International Masters program) (obs! Detta gäller inte dem som studerar på magisternivån) kan enbart söka sådana utbytesplatser som programmet själv understöder och handhar så att utbytet är akademiskt motiverat med utgångspunkt i programmets uppbyggnad. Studier utomlands skall tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av ämnesansvarig, krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa den uppgjorda studieplanen samt att meddela ämnesansvarig om eventuella ändringar. Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur sökande planerar att tillägna sig tillräckligt goda kunskaper innan studierna vid värduniversitetet inleds. Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till ämnesansvarig. Studieframgången vid Åbo Akademi spelar också en viss roll vid urvalet. Eventuellt krav på minimimedeltal framgår av specifika lediganslagningar. Studerande som är i slutskedet av sina studier och/eller inte kan räkna in utlandsstudierna i den examen som han/hon är inskriven för bör kunna ge en särskild motivering till utlandsstudierna. Man sköter själv de försäkringar som behövs. Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det. Man skriver en utvärdering om sina studier efter hemkomsten. Poängsatta urvalskriterier för konkurrenssituationer Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande vid ansökan till utbytesstudier i situationer då konkurrenssituationer uppstår vid urvalet. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram. Minimikrav för en sökande på kandidatnivån är minst 60 sp avlagda vid Åbo Akademi vid sista ansökningsdag. Sökande bör även uppfylla mottagande universitets minimikrav. Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ansökningar som är ofullständiga efter sista ansökningsdag behandlas icke. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte. Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag (enligt inlämnat STURE-utdrag) kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram. Dessutom beaktas rekommendationsbrev samt eventuellt engagemang vid ÅA. 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/ studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng. 2. Studieresultat, max 5 poäng Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv. 3. Relevanta språkkunskaper, max 3 poäng Språkintyg, vitsord i språkkurser. Dessutom bedöms motiveringsbrevet om detta är skrivet på undervisningsspråket eller på engelska. 4. Engagemang vid ÅA, max 3 poäng Ansvarsposter/Förtroendeuppdrag. Några exempel är: studentrepresentant i institutionsråd och liknande, tutor för utländska studenter, studentföreningsengagemang, eller medlem i kårstyrelsen. Guide 2016/17 9

10 5. Rekommendationsbrev, max 1 poäng. 6. Personlig lämplighet (studieplan och motiveringsbrev), max 5 poäng Kommunikativ förmåga - hur väl studenten formulerar sig. Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill han/hon uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA? Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen. Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet. Emotionell stabilitet och mognad. Vilja att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst. Förmåga att representera hemuniversitetet och vara akademins ambassadör vid världuniversitet. Fritidsintressen och övrigt som stöder integrering vid värduniversitet och vid värdlandet. 7. Övrigt Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier). 5. Tillgodoräkning av studierna Studietiden utomlands skall inte förlänga helhetsstudietiden, därför bör kurserna utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi. Som redan nämnts, är detta ett av urvalskriterierna för alla utbytesprogram. För ansökan gör du upp en så detaljerad studieplan som möjligt och diskuterar den med respektive examinator, professor eller motsvarande. Denna ger ett utlåtande om tillgodoräkning för ansökan. Detta sker på antingen blanketten med rubriken Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies eller på Study Plan/Learning Agreement. De finns på Internationella ärendens webbsidor. Blanketten inlämnas till sammans med ansökan. Se även Om du under utbytet ändrar din studieplan bör du omgående informera den som godkänt din studieplan om ändringen och kolla att den nya kursen kan tillgodoräknas inom examen. Efter avslutat studentutbyte utomlands lämnar studenten in en anhållan om tillgodoräknande av studier till den ämnesansvariga, till Centret för språk och kommunikation (språkkurser) eller till studiekansliet för tillgodoräknande av en studiehelhet som på förhand har godkänts av dekanus. Denna anhållan finns på Anhållan om tillgodoräknande av studier avklarade vid annat universitet. Till anhållan fogas prestationsintyg och kursbeskrivningar. Därtill bör godkänd studieplan, eventuell utredning över godkända förändringar till studieplan bifogas (t.ex. korrespondens mellan student och ämnesansvarig). Kurser kan t.ex. ersätta ÅAkurser, räknas tillgodo som hela block eller som fritt valbara studier. Internationella ärenden ger vid behov råd om överföring av studiepoäng och vitsord. Internationell erfarenhet som har förvärvats enligt en av fakulteten eller något av dess ämnen godkänd plan och som har genomförts tillfredsställande, ger studeranden, utöver de studiepoäng som följer av det akademiska arbetet, 5 studiepoäng för den tilläggserfarenhet som minst en termins vistelse utomlands ger och examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen. 6. Krav på studieresultat Under utbytet skall man studera heltid, vilket motsvarar 30 sp/termin. Ifall man insjuknar under en längre tid och detta inverkar på studierna, bör man skaffa läkarintyg som skickas till Internationella ärenden. 10 Guide 2016/17

11 II. Vart och när söker man vid ÅA 1. Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Argentina: Australien: Belgien: Botswana: Brasilien Canada: Chile: Colombia: Danmark: Estland: Frankrike: Förenade Arabemiraten: Ghana: Grekland: Indonesien: Irland: Island: Italien: Japan: Kina: Kroatien: Malaysia: Marocko: Mexiko: Nederländerna: Nicaragua: Norge: Peru: Polen: Portugal: ISEP International Universidad del Salvador ISEP International Erasmus+ ISEP International Universidade de São Paulo ISEP International Trent University Université Laval ISEP International BCI ISEP International Universidad de Talca Universidad Diego Portales ISEP International Pontificia Universidad Javeriana NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Erasmus+, CG SEN ISEP International ISEP International Erasmus+ ISEP International Erasmus+, CG SEN NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology ISEP International Anhui Normal University Jilin University Northeast Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) ISEP International Erasmus+ ISEP International ISEP International ITESM, Campus Morelos ISEP International Erasmus+ ISEP International NORDPLUS, Erasmus+ Pontificia Universidad Catolica del Peru Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Rumänien: Ryssland: Slovakien: Slovenien: Schweiz: Spanien: Storbritnannien: Sverige: Sydafrika: Sydkorea: Taiwan: Thailand: Tjeckien: Turkiet: Tyskland: Ungern: Uruguay: USA: Venezuela: Vietnam: Österrike: Erasmus+, CG SEN Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics FIRST Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+-liknande avtal, CG SEN Erasmus+, CG SEN Erasmus+ NORDPLUS, Erasmus+ Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal ISEP International Chonnam National University Pai Chai University Hallym University Kyung Hee University ISEP International ISEP International ISEP International Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+, CG SEN, DAAD Erasmus+ Universidad de La República ISEP International ISEP CSU, Long Beach Utica College Presbyterian College Universidad Simon Bolivar ISEP International Erasmus+, CG SEN Guide 2016/17 11

12 2. Ansökningstider September: NORDPLUS för följande vårtermin (endast vissa nätverk) ERASMUS+ för följande vårtermin (endast restplatser) 23 november ISEP och ISEP International för följande läsår Utica College California State University, Long Beach Presbyterian College Université Laval Trent University BCI till Québec Anhui Normal University Northeast Normal University Jilin University Hallym University Kyung Hee University Pai Chai University Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST - Nara Institute of Technology Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal Chonnam National University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Februari: ÅA:s allmänna stipendier ÅA:s reseunderstöd för studerande (deadline första vardagen i mars och oktober) 12 februari: NORDPLUS ERASMUS+ Coimbra Group SEN FIRST Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana ITESM, Campus Morelos Universidad Simón Bolívar Universidad de la República Universidad del Salvador Universidad de Talca Universidad Diego Portales Universidade do São Paulo Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical Udmurt State University Higher School of Economics 12 Guide 2016/17

13 III. Utbytesprogram 1. NORDPLUS NORDPLUS är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. NORDPLUSsamarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är inom dessa nätverk NORDPLUSaktiviteterna äger rum. Det är nätverket som ansöker om NORDPLUS-medel och som utser stipendiaterna. Många ämnen deltar i större NORDPLUS-nätverk. Härutöver ges ett resebidrag på 330, till Island 660. Den som är intresserad av ett NORDPLUSstipendium skall alltså kontakta sin ämneskoordinator eller NORDPLUSkontaktpersonen vid ÅA. Observera att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket. NORDPLUS-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 /månad, för maximalt 9 månader per läsår. 1.1 NORDPLUS - nätverk vid ÅA Åbo Akademi deltar för närvarande i följande NORDPLUS-nätverk inom följande ämnesområden: Biologi (Katri Aarnio) koordineras av Biologiska institutionen, ÅA Háskóli Islands Universitetet i Bergen Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Göteborgs universitet Filosofi (Martin Gustafsson) koordineras av Háskóli Islands Göteborgs universitet Linköpings universitet Lunds universitet Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskolinn á Akureyri Haskolinn á Bifröst Háskóli Islands Fróðskaparsetur føroya Vilniaus universitetas Vytautas Magnus universitetas Latvijas Universitate Tartu Ülikooli Tallinna Ülikooli Rigas Stradina Universitate Mykolo Romerio Universitetas Lietuvos Edukolugijos Guide 2016/17 13

14 Finska (Urpo Nikanne) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Mälardalens högskola Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet Tartu Ülikooli Tallinna Ülikool Latvijas Universitate Vilniaus universitetas Klaipedos universitetas Folkloristik (Lena Marander-Eklund) koordineras av Folkloristik, ÅA Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Uppsala universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Lunds universitet Umeå universitet Södertörns högskola Háskoli Islands Företagsekonomi (NOREK) (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Háskolinn i Reykjavik Norges Handelshøgskole Høgskolen i Bergen Handelshøjskolen BI, Oslo Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Umeå universitet Högskolan i Jönköping Historia (Nils-Erik Villstrand) koordineras av Historiska institutionen, ÅA Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskóli Islands Lunds universitet Uppsala universitet Informationsvetenskap (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Högskolan i Borås Danmarks Biblioteksskole, Københamn Högskolan i Borås Háskóli Islands Universitetet i Tromsø Lunds universitet Uppsala universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Tallinna Ülikooli Vilniaus universitetas Latvijas universitate Klaipedos universitetas Høgskolen i Oslo og Akershus 14 Guide 2016/17

15 Nordiska språk och litteraturvetenskap: NORDLIKS (Claus Madsen och Mia Österlund)koordineras av Københavns universitet Háskóli Islands Fróðskaparsetur Føroya Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Högskolen i Agder Göteborgs universitet Uppsala universitet Örebro universitet Umeå universitet Stockholms universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Grønlands universitet Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Tartu Ülikool NORDTEK (Harriet Klåvus) koordineras av Aalborgs Universitet Karlstads universitet Umeå universitet Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Lunds universitet, LTH Linköpings universitet Mittuniversitetet Aarhus universitet Danmarks tekniske universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskoli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Stavanger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Psykologi (Petra Grönholm-Nyman)) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Lunds universitet Religionsvetenskap (Jan Svanberg/Peter Nynäs) koordineras av ÅA Uppsala universitet Umeå universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Guide 2016/17 15

16 Rättsvetenskap (Heli Lahti, Åbo universitet, Rektorsgatan 3) koordineras av Mykolo Romeiro Universitetas Aarhus universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Stockholms universitet Uppsala universitet Umeå universitet Göteborgs universitet. Lunds universitet Örebro universitet Tartu Ülikool Rigas juridiska Koledza Mykolo Romerio Universitetas Statskunskap/Offentlig förvaltning (Marina Hamberg) koordineras av Århus Universitet Københavns universitet Stockholms universitet Syddansk Universitet Uppsala universitet Århus Universitet Göteborgs universitet Universitetet i Oslo Lunds universitet Universitetet i Bergen Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Teologi (Pekka Lindqvist) koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet Københavns universitet Aarhus universitet Háskóli Islands Universitetet i Oslo Misjonshøgskolen i Stavanger Det teologiske Meninghetsfakultet Lunds universitet Uppsala universitet Johannelunds teologiska högskola Teologiska högskolan, Stockholm NORDLYS - öppet nätverk (Harriet Klåvus) Nordlys är ett öppet nätverk, främst för studerande som skall läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har eget nätverk. Se även Københavns Universitet (2 platser/termin) Syddansk Universitet, Odense Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Aarhus Universitet (2 platser/termin) Háskóli Islands (2 platser/år) Háskolinn Akureyri Háskolinn i Reykjavik (2 platser/termin) Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Norges teknisknatur-vitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitet i Stavanger 16 Guide 2016/17 Göteborgs universitet (2 platser/termin. Inga platser inom samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi) Karlstads universitet Linköpings universitet (2 platser/termin) Luleå tekniska universitet (2 platser/termin) Lunds universitet (2 platser/termin) Stockholms universitet (2 platser/termin) Umeå universitet Uppsala universitet (2 platser/termin) Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) (2 platser/termin) Örebro universitet Mittuniversitetet Fródskaparsetur Føroya Ilisimatusarfik (Grönlands universitet) (2 platser/termin)

17 1.2 Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa Nordic Forum for research and development in craft and design [Textilslöjd] (Mia Porko-Hudd) Koordineras av Høgskolen i Telemark Göteborgs universitet Linköpings universitet Háskoli Islands Høgskolen i Oslo og Akershus Professionshøjskolen Metropol Tallinna Ülikool Riga teacher training Sámi University College Universitetet i Stavanger Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Høgskolen i Volda Nordisk-Baltic miljöpedagogik [Miljöpedagogik] (Ida Berg) koordineras av Inst. för lärarutbildning, ÅA Umeå universitet Linköpings universitet Daugavpils Universitate Šiaulių universitetas Karlstad University Høgskolen i Sør-Trøndelag Klaipedos Universitetas Syddansk Universitet, Odense Högskolan Kristianstad Háskoli Islands Nabosprog i Læreruddannelsen [Språk] (Ria Heilä-Ylikallio) koordineras av Professionshøjskolen UCC Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Högskolan i Kristianstad Professionshøjskolen Metropol Till bords i Norden [Huslig ekonomi](gun Åbacka) koordineras av Åbo Akademi Universitetet i Agder Umeå universitet University College Nordjylland Volda [Lärarstuderande (Jan-Erik Romar) koordineras av University College Själland Linnéuniversitet Högskolan i Oslo og Akershus Högskolan i Volda Emergent literacy in early childhood education (Marina Lundkvist) koordineras av Linnéuniversitet Göteborg universitet Universitetet i Oslo Högskolan i Sogn og Fjordane Aarhus universitet Guide 2016/17 17

18 2. ERASMUS + ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (European Action Scheme for the Mobility of University Students) som har pågått sedan 1988 och som Finland har deltagit i sedan läsåret Studentutbytet sker på basen av bilaterala avtal uppgjorda med samarbetsuniversitet. ERASMUS ingår från 2014 som en del i Erasmus+ programmet. Notera att ERASMUS+ programmet är ämnat även för forskarstuderande ända fram till doktorsexamen. Åbo Akademis ämnen har med sina samarbetsparter kommit överens om hur många studenter som kan åka på utbyte, på vilken nivå de skall befinna sig i studierna och hur länge de kan vistas utomlands. Hemuniversiteten väljer vem de sänder till de olika parterna. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUSprogrammet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier under minst 3 månader upp till doktorsexamen. Stipendiet ges för maximalt 9 månader. Stipendiet är 300 eller 350 / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Österrike, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Sverige och Storbritannien. I stipendiet ingår EU-finansiering och ÅA-tillägg. Reseunderstöd ges inte skilt. Åbo Akademis ämnen har tecknat ca 250 avtal och dessutom har Akademin som helhet några allmänna avtal som inte är begränsade till något visst ämne och som administreras av Internationella ärenden. Om ditt ämne har avtal skall du i första hand söka en studieplats utomlands inom dessa. Om ämnet inte deltar i ERASMUS eller dess avtal inte inkluderar universitetet du är intresserad av kan du ansöka om studieplats inom de allmänna avtalen eller inom Coimbra Group Student Exchange Network. Lediganslagningen och ansökan av studieplatser inom ERASMUS går till på följande sätt: 1. Ansökningstiden för studieplatserna inom ämnesavtal för följande läsår är i mitten av februari. 18 Guide 2016/17 2. Information om partneruniversiteten finns på universitetens hemsidor. 3. Studerande ansöker om studieplats inom ERASMUS+ på ÅA:s online ansökan och lämnar in den till internationella ärenden efter att ämneskoordinatorn har förhandsgodkänt studieplanen, Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies. Samtidigt bifogas MinSture på engelska och ett CEFR-intyg över språkkunskaper. 4. Internationella ärenden nominerar studenterna till mottagande universitet. per e-post. 5. Det mottagande universitetet informerar studerande om deras egna ansökningsprocesser. 6. Studerande fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsblankett. Vanliga bilagor som ska bifogas är Sture på engelska, passkopia och språkintyg. 7. Värduniversitet skcikar bekräftelse om att studeranden har blivit antagen. Det kan ta månader innan bekräftelsen fås. Värduniversitet informerar om bl.a. termistider och kursanmälningar. 8. Internationella ärenden sköter om utbetalningen av stipendiet till studenterna och hjälper också vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands. 2.1 ECTS ECTS står för European Credit Transfer System eller det europeiska meritöverföringssystemet. ECTS utgör en del av ERASMUS-programmet. Åbo Akademis studiepoäng baserar sig på ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS/30 studiepoäng och under ett år 60 ECTS/60 studiepoäng. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Vitsordsskalan: ÅA ECTS 5 A excellent 4 B very good 3 C good 2 D satisfactory 1 E sufficient

19 2.2 ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis Land/universitet BELGIEN Katholieke Universiteit Leuven Louvain School of Management Université de Liege UC Leuven-Limburg Université Libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen Universiteit Gent DANMARK Syddansk universitet VIA University College ESTLAND Tallinn University Tallinn University of Technology Tartu Ülikool FRANKRIKE EDHEC, Lille och Nice Institut Polytechnique de Bordeaux (ENSCBP) ENSC de Rennes ESIGELEC INSA, Lyon INSA, Rennes INSA, Rouen Université de Caen Université de Franche - Comté Université Paris Sorbonne Université Paris 13 (Paris-Nord) Université d Artois Université de Nantes Université de Poitiers Université de Rennes 1 Université de Rennes 2 Université de Savoie Université de Strasbourg Université Lumière Lyon 2 Université Montpellier Université Paris 12-Val de Marne ämne Företagsekonomi, Statskunskap Företagsekonomi Statskunskap, Rättsvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi Lärarutbildning Socialpolitik, Statsvetenskap, Utvecklingspsykologi Farmaci Farmaci Biologi, Logopedi Lärarutbildning Informationsvetenskap Datavetenskap/Datateknik Farmaci, Folkloristik Företagsekonomi Kemiteknik Organisk kemi Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Kemiteknik Franska Fysikalisk kemi, Datavetenskap/ Datateknik Allmänt, Svenska Franska Lärarutbildning Franska Allmänt, Företagsekonomi, Informationsvetenskap Allmänt, Företagsekonomi, Nationalekonomi Allmänt, Franska Franska Nationalekonomi Franska, Kvinnovetenskap, Svenska, Allmänt Företagsekonomi, Nationalekonomi Biokemi, Datavetenskap/ Datateknik Guide 2016/17 19

20 Université Paul Valéry, Montpellier Université Pierre Mendes France, Grenoble Université Toulouse Le Mirail GREKLAND Athens University of Economics and Business Panepistimo Peloponnisou University of Thessaly IRLAND Dublin City University National University of Ireland, Galway University College Cork ISLAND Háskoli Islands ITALIEN Università Cattolica del Sacro Cuore Università degli studi di Firenze Università degli studi di Milano Università degli studi di Milano-Bicocca Università degli studi di Padova Università degli studi di Pavia Università degli studi di Siena Università degli studi di Trento Università degli studi di Urbino Università LUMSA di Roma KROATIEN Josip Juraj Strossmayer University of Osijek University of Zadar University of Zagreb NEDERLÄNDERNA Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Universiteit van Tilburg Universiteit Twente Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam NORGE Dronning Mauds Minne Högskolen i Stord-Haugesund Högskolen i Volda POLEN Adam Mickiewicz University 20 Guide 2016/17 Franska Företagsekonomi, Nationalekonomi Kvinnovetenskap Företagsekonomi Lärarutbildning Matematik Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi Informationsvetenskap Lärarutbildning Företagsekonomi Konstvetenskap Socialpolitik/Utvecklingspsykologi Biokemi, Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi, Folkloristik Företagsekonomi, Informationssystem Rättsvetenskap Konstvetenskap Informationsvetenskap Informationsvetenskap Kemiteknik Företagsekonomi, Teologi, Litteraturvetenskap, Allmänt Informationssystem Rättsvetenskap Företagsekonomi Biokemi, Kvinnovetenskap Företagsekonomi, Sociologi Barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Teologi Matematik, Soc.pol./ Utvecklingspsyk.

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14 UTBYTESSTUDIER, VT4, HT4, VT5 03/4 Dnr. HS7-03/90 Härmed utlyses ett antal avgiftsfria studie inom ramen för Malmö högskolas och Fakulteten för Hälsa och samhälles avtal. På följande sidor listas de utländska

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET 3 En erfarenhet för livet Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus

Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus Några goda råd för utbytesstuderande från ÅA Informationstillfälle 23.4.2015 / Harriet Klåvus 1. Före avresan LÄS NOGA! Information - Läs noggrant igenom all den information du får från ditt värduniversitet.

Läs mer

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Europe by Satellite Installationsanvisningar SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Innehåll 1 Inledning...3 2 Banpositioner...3 2.1 Tjänst på Ku bandet från 4,8 E...3 2.2 Tjänst på C bandet från 319,5

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Sociologiska institutionens partneruniversitet. Europa/USA/Kanada

Sociologiska institutionens partneruniversitet. Europa/USA/Kanada Sociologiska institutionens partneruniversitet Europa/USA/Kanada Internationell kontaktperson vid Sociologiska institutionen Erika Antill Tel: 090-786 59 62 / E-post: erika.antill@soc.umu.se Kanada Avtal:

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson

Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Tips och råd våra erfarenheter från Erasmus Mundus partnerskapsprojekt Kristin Rådesjö och Mette Svensson Innehållet i vår presentation; Internationalisering vid Högskolan i Borås Erasmus Mundus-projekt

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Utbytesstudier Nordplus, Erasmus, Minnesota och Bond 2008/2009

Utbytesstudier Nordplus, Erasmus, Minnesota och Bond 2008/2009 UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionens internationella kontor Utbytesstudier Nordplus,, Minnesota och Bond 2008/2009 Sista ansökningsdag 1 februari 2008! www.jur.uu.se STUDIEVÄGLEDNINGEN 5 GUIDE

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer