Guide för studier utomlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för studier utomlands"

Transkript

1 Guide för studier utomlands ERASMUS+

2 2 Guide 2016/17 Åbo Akademi 2015

3 En once-in-a-lifetime upplevelse som gav mig så otroligt mycket! Petra Arola, Université Laval, ht 2014 Mina bästa råd är kort och koncist; våga ta för dig, var fördomsfri och framför allt delta! Vem vet, utbytesperioden kan vara den bästa upplevelsen i ditt liv. Jonna Skrifvars, Linnéuniversitet i Växjö, vt 2014 För övrigt uppskattar jag mitt utbyte mer efteråt, eftersom jag redan har upplevt vilket mervärde det gett mig då jag har sökt arbete. Oskar Nikkonen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, ht 2014 Förutom att jag fick äran att studera vid ett tyskt universitet fick jag bekanta mig med en mycket vacker stad och trevliga människor. Emma Åkerlund, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, vt 2014 Var aktiv i nationernas verksamhet! Där lär du dig känna både svenskar och utbytesstuderanden. Du kan även tjäna pengar genom att jobba på nationerna + gratis mat då du jobbar. Alla mina bästa vänner lärde jag känna genom nationernas verksamhet. Vaula Meisalmi, Uppsala universitet, lå Det var givande att komma i kontakt med lokala studerande, eftersom de kunde visa runt en i området och hade insider - kunskaper som man som ny i området inte känner till. Det gav även mycket att delta i studentorganisationernas evenemang. Akademiskt sett gav utbytet en fräsch vind, eftersom att undervisningen var annorlunda, engagerande och spännande. Saara Oinonen, Willamette University, USA, vt-14 Upplevelsen var mycket lärorik. Att göra min obligatoriska laboratoriepraktik utomlands gjorde att jag fick erfara hur en vardag kan se ut i ett stort forskningslabb. Fick ta del av deras kultur och lärde känna många härliga människor som blev mina vänner. Bianca Forsell, University of Antwerp, ht-13 Var beredd på att du kommer att få mycket uppmärksamhet och att folk kommer att vara intresserade av dig och Finland. Ronja Hilli, Universidad de la República, Uruguay, lå Guide 2016/17 3

4 Innehållsförteckning I. Studier utomlands Hur söker man Denna guide Hur välja studieort utomlands? Hur söka studieplats utomlands? Urvalskriterier Tillgodoräkning av studierna Krav på studieresultat II. Vart och när söker man vid ÅA Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Ansökningstider III. Utbytesprogram NORDPLUS NORDPLUS - nätverk vid ÅA Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa ERASMUS ECTS ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis ERASMUS-samarbetsuniversitet, ämnesvis ERASMUS-praktik Utbyten med Schweitz Coimbra Group SEN FIRST ISEP, BCI samt bilaterala avtal i USA och KANADA ISEP BCI-universitet i Québec California State University, Long Beach Presbyterian College Utica College Trent University Université Laval IV. Bilaterala avtal Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology Northest Normal University Jilin University Anhui Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Pai Chai University Hallym University Chonnam National University Kyung Hee University Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics Guide 2016/17

5 16. Universidad Simón Bolivar ITESM, Campus Morelos Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Talca Universidad de Salvador Universidad de la República Universidade de São Paulo Universidad Diego Portales University of Kwazulu-Natal Stellenbosch University...46 V. Universitetsnätverk...47 Coimbra-gruppen...47 VI. Hur söker jag på egen hand? VII. Språk- och andra test VIII. Finansiering av vistelse utomlands IX. Praktiska råd...51 X. Viktiga adresser...53 XI. Viktiga websidor...54 Guide 2016/17 5

6 I. Studier utomlands Hur söker man 1. Denna guide Denna guide presenterar de möjligheter Åbo Akademi erbjuder sina studerande att studera utomlands inom utbytesprogram och samarbetsavtal samt vilka urvalskriterier som används för fördelningen av platser inom dessa. Den ger också en del råd om hur du kan skaffa och finansiera en studieplats utomlands på egen hand. Vidare får du information om hur studier avlagda utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi och om de praktiska arrangemangen i samband med studierna utomlands. SVERIGE USA JAP TYSKLAND MEXICO Då du har bekantat dig med guiden är du välkommen att ställa frågor och diskutera dina planer för studier utomlands till: Internationella ärenden i Åbo Tavastgatan 13, Åbo Öppet: må-fre: Öppningstiderna kommer att ändras under läsåret. Vänligen kolla på ÅA:s websidor. Harriet Klåvus, ERASMUS+, NORDPLUS, FIRST, CG SEN, Ryssland, Central- och Sydamerika tel , Monica Nylund, Boka gärna tid per mejl i fall du har ett längre ärende. ISEP, CREPUQ, CONAHEC, USA, Kanada tel , Annikki Abrahamsson Internationell sekreterare tel , Internationella ärenden i Vasa E4, rum E406, Strandgatan 2, Vasa Susanne Nylund-Torp Australien, Sydkorea, Japan, Kina, Sydafrika, och ISEP I-to-I Tfn Notera: Personalen i Åbo handleder också studerande vid ÅA i Vasa angående studier utomlands. *********** Denna guide finns på våra hemsidor www. abo.fi/studerautomlands och det går enkelt att surfa in på våra samarbetsuniversitets hemsidor genom att bara klicka på universitetens namn. 6 Guide 2016/17

7 2. Hur välja studieort utomlands? Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att egentligen ha funderat längre än så. Då man börjar fundera vidare är det bra att ha några saker att utgå ifrån, dessa brukar få planerna att utkristallisera sig: Språk och språkkrav Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. Och för att kunna studera (lyssna på föreläsningar, göra anteckningar, skriva tentsvar, skriva uppsatser, hålla föredrag m.m.) på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du skall inte automatiskt utesluta alla länder utom Storbritannien, Irland och USA för att du inte kan annat än engelska. Flera länder i Europa, t.ex. Nederländerna, Belgien, Polen och Tjeckien erbjuder kurser och program på engelska. Även i Asien erbjuder våra samarbetsuniversitet kurser på engelska. Det lönar sig i varje fall att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar. Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Även om man studerar på engelska i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Spanien krävs avklarad nivå 2 i ländernas nationalspråk. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Centret för språk och kommunikation. Ämnen För att få reda på vad man kan läsa var kan du: titta på universitetens hemsidor på Internet tala med lärare och professorer vid ÅA tala med studerande som läst samma ämne utomlands Kom också ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Det kanske inte finns enskilda kurser utan större block som hänger ihop, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Lite detektivarbete kan behövas ibland. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Mycket av detta kan man inte läsa sig till i guider, utan antingen blir det en överraskning då du väl inlett studierna, eller så försöker du få tag i någon som har personlig erfarenhet av systemet vid universitetet ifråga. Studietid Stipendier ges för studievistelser på minst tre månader. Ett helt läsårs vistelse rekommenderas i de fall då det är möjligt, men en termins vistelse går också bra. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandets sociala och kulturella särdrag. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. T.ex. i många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen börjar ofta i februari och slutar i juni-juli. En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands skall kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning inom ditt huvudämne som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA. Guide 2016/17 7

8 3. Hur söka studieplats utomlands? Internationella ärenden informerar om ansökningstider gällande studieplatser som förklarats lediga att söka vid Åbo Akademis samarbetsuniversitet. Ansökan Man ansöker om studieplats utomlands och stipendium samtidigt. Ansökan om studier utomlands görs på en elektronisk blankett och lämnas till Internationella ärenden. Glöm inte att anmäla dig i god tid till språktest ifall det krävs. Studieplan En så detaljerad studieplan som möjligt görs på blanketten. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp / termin. Studierna kan bestå av ämnes-, biämnes- eller fritt valbara studier. Språkkurser kan tas före terminens början eller under terminen vid sidan av studierna men kan inte vara huvudsyfte. Kunskaper i landets språk skall kunna bevisas redan i ansökningsskedet. Tillgodoräkning Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100% eftersträvas men ofta är det inte möjligt att överföra alla prestationer i sin helhet eller ersätta ÅA:s kurser med utländska kurser. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanus som godkänner biämnet. Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅAs obligatoriska språkstudier, bör Centret för språk och kommunikation kontaktas. Om du före eller under utbytet gör ändringar i din studieplan bör dessa godkännas av den person som godkände din tidigare studieplan. Detta för att du ska kunna vara säker på att de studier du avlägger utomlands faktiskt kan räknas tillgodo inom din examen vi ÅA. 8 Guide 2016/17 Rekommendationsbrev I fall rekommendationsbrev krävs bör dessa vara skrivna av en akademisk lärare eller professor. Breven bör lämnas in/sändas till Internationella ärenden i förseglade slutna kuvert. Beslutet Beslutet om beviljandet av stipendiet fås av Internationella ärenden i vanliga fall efter några veckor. Antagningsbeslutet, praktisk information, samt bostads- och ansökningsblanketter, fås av det mottagande universitetet. Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti / september eller december) till studentens finländska bankkonto. För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendiekontrakt på Internationella ärenden. Efter hemkomsten gör studenten en utvärdering av utbytet som fås på Internationella ärenden eller på hemsidan och som returneras till Internationella ärenden. 4. Urvalskriterier Urvalskriterierna har tagits fram av internationella ärenden och är godkända av Åbo Akademis internationaliseringsgrupp. Urvalskriterierna gäller för alla internationella ärendens avtal. Vem kan åka? Utbytesstudier avser alltid heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin och maximalt ett läsår. Alla närvaroanmälda examensstuderande, som uppfyller ansökningskriterierna, kan ansöka om en plats. Man bör vara närvaroanmäld vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan samt inskriven för examen (närvarande eller frånvarande) under hela utbytet. Utbytesplatserna är primärt avsedda för studerande på kandidat- och magisternivån. Första års studerande kan inte åka på internationellt utbyte. Man skall ha god kännedom om sitt ämne innan man åker utomlands för att studera det. Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA (med kandidatexamen avlagd vid annan högskola)

9 bör ha minst 15 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag. Studerande inom tvååriga magisterprogram (International Masters program) (obs! Detta gäller inte dem som studerar på magisternivån) kan enbart söka sådana utbytesplatser som programmet själv understöder och handhar så att utbytet är akademiskt motiverat med utgångspunkt i programmets uppbyggnad. Studier utomlands skall tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av ämnesansvarig, krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa den uppgjorda studieplanen samt att meddela ämnesansvarig om eventuella ändringar. Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur sökande planerar att tillägna sig tillräckligt goda kunskaper innan studierna vid värduniversitetet inleds. Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till ämnesansvarig. Studieframgången vid Åbo Akademi spelar också en viss roll vid urvalet. Eventuellt krav på minimimedeltal framgår av specifika lediganslagningar. Studerande som är i slutskedet av sina studier och/eller inte kan räkna in utlandsstudierna i den examen som han/hon är inskriven för bör kunna ge en särskild motivering till utlandsstudierna. Man sköter själv de försäkringar som behövs. Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det. Man skriver en utvärdering om sina studier efter hemkomsten. Poängsatta urvalskriterier för konkurrenssituationer Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande vid ansökan till utbytesstudier i situationer då konkurrenssituationer uppstår vid urvalet. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram. Minimikrav för en sökande på kandidatnivån är minst 60 sp avlagda vid Åbo Akademi vid sista ansökningsdag. Sökande bör även uppfylla mottagande universitets minimikrav. Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ansökningar som är ofullständiga efter sista ansökningsdag behandlas icke. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte. Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag (enligt inlämnat STURE-utdrag) kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram. Dessutom beaktas rekommendationsbrev samt eventuellt engagemang vid ÅA. 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/ studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng. 2. Studieresultat, max 5 poäng Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv. 3. Relevanta språkkunskaper, max 3 poäng Språkintyg, vitsord i språkkurser. Dessutom bedöms motiveringsbrevet om detta är skrivet på undervisningsspråket eller på engelska. 4. Engagemang vid ÅA, max 3 poäng Ansvarsposter/Förtroendeuppdrag. Några exempel är: studentrepresentant i institutionsråd och liknande, tutor för utländska studenter, studentföreningsengagemang, eller medlem i kårstyrelsen. Guide 2016/17 9

10 5. Rekommendationsbrev, max 1 poäng. 6. Personlig lämplighet (studieplan och motiveringsbrev), max 5 poäng Kommunikativ förmåga - hur väl studenten formulerar sig. Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill han/hon uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA? Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen. Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet. Emotionell stabilitet och mognad. Vilja att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst. Förmåga att representera hemuniversitetet och vara akademins ambassadör vid världuniversitet. Fritidsintressen och övrigt som stöder integrering vid värduniversitet och vid värdlandet. 7. Övrigt Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier). 5. Tillgodoräkning av studierna Studietiden utomlands skall inte förlänga helhetsstudietiden, därför bör kurserna utomlands räknas till godo för examen vid Åbo Akademi. Som redan nämnts, är detta ett av urvalskriterierna för alla utbytesprogram. För ansökan gör du upp en så detaljerad studieplan som möjligt och diskuterar den med respektive examinator, professor eller motsvarande. Denna ger ett utlåtande om tillgodoräkning för ansökan. Detta sker på antingen blanketten med rubriken Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies eller på Study Plan/Learning Agreement. De finns på Internationella ärendens webbsidor. Blanketten inlämnas till sammans med ansökan. Se även Om du under utbytet ändrar din studieplan bör du omgående informera den som godkänt din studieplan om ändringen och kolla att den nya kursen kan tillgodoräknas inom examen. Efter avslutat studentutbyte utomlands lämnar studenten in en anhållan om tillgodoräknande av studier till den ämnesansvariga, till Centret för språk och kommunikation (språkkurser) eller till studiekansliet för tillgodoräknande av en studiehelhet som på förhand har godkänts av dekanus. Denna anhållan finns på Anhållan om tillgodoräknande av studier avklarade vid annat universitet. Till anhållan fogas prestationsintyg och kursbeskrivningar. Därtill bör godkänd studieplan, eventuell utredning över godkända förändringar till studieplan bifogas (t.ex. korrespondens mellan student och ämnesansvarig). Kurser kan t.ex. ersätta ÅAkurser, räknas tillgodo som hela block eller som fritt valbara studier. Internationella ärenden ger vid behov råd om överföring av studiepoäng och vitsord. Internationell erfarenhet som har förvärvats enligt en av fakulteten eller något av dess ämnen godkänd plan och som har genomförts tillfredsställande, ger studeranden, utöver de studiepoäng som följer av det akademiska arbetet, 5 studiepoäng för den tilläggserfarenhet som minst en termins vistelse utomlands ger och examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen. 6. Krav på studieresultat Under utbytet skall man studera heltid, vilket motsvarar 30 sp/termin. Ifall man insjuknar under en längre tid och detta inverkar på studierna, bör man skaffa läkarintyg som skickas till Internationella ärenden. 10 Guide 2016/17

11 II. Vart och när söker man vid ÅA 1. Samarbetsuniversitet och utbytesprogram per land Argentina: Australien: Belgien: Botswana: Brasilien Canada: Chile: Colombia: Danmark: Estland: Frankrike: Förenade Arabemiraten: Ghana: Grekland: Indonesien: Irland: Island: Italien: Japan: Kina: Kroatien: Malaysia: Marocko: Mexiko: Nederländerna: Nicaragua: Norge: Peru: Polen: Portugal: ISEP International Universidad del Salvador ISEP International Erasmus+ ISEP International Universidade de São Paulo ISEP International Trent University Université Laval ISEP International BCI ISEP International Universidad de Talca Universidad Diego Portales ISEP International Pontificia Universidad Javeriana NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Erasmus+, CG SEN ISEP International ISEP International Erasmus+ ISEP International Erasmus+, CG SEN NORDPLUS, Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST-Nara Institute of Science and Technology ISEP International Anhui Normal University Jilin University Northeast Normal University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) ISEP International Erasmus+ ISEP International ISEP International ITESM, Campus Morelos ISEP International Erasmus+ ISEP International NORDPLUS, Erasmus+ Pontificia Universidad Catolica del Peru Erasmus+ Erasmus+, CG SEN Rumänien: Ryssland: Slovakien: Slovenien: Schweiz: Spanien: Storbritnannien: Sverige: Sydafrika: Sydkorea: Taiwan: Thailand: Tjeckien: Turkiet: Tyskland: Ungern: Uruguay: USA: Venezuela: Vietnam: Österrike: Erasmus+, CG SEN Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical University Udmurt State University Higher School of Economics FIRST Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+-liknande avtal, CG SEN Erasmus+, CG SEN Erasmus+ NORDPLUS, Erasmus+ Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal ISEP International Chonnam National University Pai Chai University Hallym University Kyung Hee University ISEP International ISEP International ISEP International Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+, CG SEN, DAAD Erasmus+ Universidad de La República ISEP International ISEP CSU, Long Beach Utica College Presbyterian College Universidad Simon Bolivar ISEP International Erasmus+, CG SEN Guide 2016/17 11

12 2. Ansökningstider September: NORDPLUS för följande vårtermin (endast vissa nätverk) ERASMUS+ för följande vårtermin (endast restplatser) 23 november ISEP och ISEP International för följande läsår Utica College California State University, Long Beach Presbyterian College Université Laval Trent University BCI till Québec Anhui Normal University Northeast Normal University Jilin University Hallym University Kyung Hee University Pai Chai University Osaka University Osaka Kyoiku University - Vasa NAIST - Nara Institute of Technology Stellenbosch University University of KwaZulu-Natal Chonnam National University Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) Februari: ÅA:s allmänna stipendier ÅA:s reseunderstöd för studerande (deadline första vardagen i mars och oktober) 12 februari: NORDPLUS ERASMUS+ Coimbra Group SEN FIRST Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Javeriana ITESM, Campus Morelos Universidad Simón Bolívar Universidad de la República Universidad del Salvador Universidad de Talca Universidad Diego Portales Universidade do São Paulo Petrosavodsk State University St. Petersburg State Polytechnical Udmurt State University Higher School of Economics 12 Guide 2016/17

13 III. Utbytesprogram 1. NORDPLUS NORDPLUS är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. NORDPLUSsamarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är inom dessa nätverk NORDPLUSaktiviteterna äger rum. Det är nätverket som ansöker om NORDPLUS-medel och som utser stipendiaterna. Många ämnen deltar i större NORDPLUS-nätverk. Härutöver ges ett resebidrag på 330, till Island 660. Den som är intresserad av ett NORDPLUSstipendium skall alltså kontakta sin ämneskoordinator eller NORDPLUSkontaktpersonen vid ÅA. Observera att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket. NORDPLUS-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 /månad, för maximalt 9 månader per läsår. 1.1 NORDPLUS - nätverk vid ÅA Åbo Akademi deltar för närvarande i följande NORDPLUS-nätverk inom följande ämnesområden: Biologi (Katri Aarnio) koordineras av Biologiska institutionen, ÅA Háskóli Islands Universitetet i Bergen Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Göteborgs universitet Filosofi (Martin Gustafsson) koordineras av Háskóli Islands Göteborgs universitet Linköpings universitet Lunds universitet Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskolinn á Akureyri Haskolinn á Bifröst Háskóli Islands Fróðskaparsetur føroya Vilniaus universitetas Vytautas Magnus universitetas Latvijas Universitate Tartu Ülikooli Tallinna Ülikooli Rigas Stradina Universitate Mykolo Romerio Universitetas Lietuvos Edukolugijos Guide 2016/17 13

14 Finska (Urpo Nikanne) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Mälardalens högskola Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet Tartu Ülikooli Tallinna Ülikool Latvijas Universitate Vilniaus universitetas Klaipedos universitetas Folkloristik (Lena Marander-Eklund) koordineras av Folkloristik, ÅA Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Uppsala universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Lunds universitet Umeå universitet Södertörns högskola Háskoli Islands Företagsekonomi (NOREK) (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Háskolinn i Reykjavik Norges Handelshøgskole Høgskolen i Bergen Handelshøjskolen BI, Oslo Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Umeå universitet Högskolan i Jönköping Historia (Nils-Erik Villstrand) koordineras av Historiska institutionen, ÅA Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Aarhus Universitet Københavns Universitet Háskóli Islands Lunds universitet Uppsala universitet Informationsvetenskap (Tuija-Liisa Pohja) koordineras av Högskolan i Borås Danmarks Biblioteksskole, Københamn Högskolan i Borås Háskóli Islands Universitetet i Tromsø Lunds universitet Uppsala universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Tallinna Ülikooli Vilniaus universitetas Latvijas universitate Klaipedos universitetas Høgskolen i Oslo og Akershus 14 Guide 2016/17

15 Nordiska språk och litteraturvetenskap: NORDLIKS (Claus Madsen och Mia Österlund)koordineras av Københavns universitet Háskóli Islands Fróðskaparsetur Føroya Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Högskolen i Agder Göteborgs universitet Uppsala universitet Örebro universitet Umeå universitet Stockholms universitet Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) Grønlands universitet Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Tartu Ülikool NORDTEK (Harriet Klåvus) koordineras av Aalborgs Universitet Karlstads universitet Umeå universitet Uppsala universitet Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Lunds universitet, LTH Linköpings universitet Mittuniversitetet Aarhus universitet Danmarks tekniske universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Háskoli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Stavanger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Psykologi (Petra Grönholm-Nyman)) koordineras av Jyväskylä universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Københavns Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Göteborgs universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Lunds universitet Religionsvetenskap (Jan Svanberg/Peter Nynäs) koordineras av ÅA Uppsala universitet Umeå universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Guide 2016/17 15

16 Rättsvetenskap (Heli Lahti, Åbo universitet, Rektorsgatan 3) koordineras av Mykolo Romeiro Universitetas Aarhus universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet Háskóli Islands Háskolinn i Reykjavik Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Stockholms universitet Uppsala universitet Umeå universitet Göteborgs universitet. Lunds universitet Örebro universitet Tartu Ülikool Rigas juridiska Koledza Mykolo Romerio Universitetas Statskunskap/Offentlig förvaltning (Marina Hamberg) koordineras av Århus Universitet Københavns universitet Stockholms universitet Syddansk Universitet Uppsala universitet Århus Universitet Göteborgs universitet Universitetet i Oslo Lunds universitet Universitetet i Bergen Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Teologi (Pekka Lindqvist) koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet Københavns universitet Aarhus universitet Háskóli Islands Universitetet i Oslo Misjonshøgskolen i Stavanger Det teologiske Meninghetsfakultet Lunds universitet Uppsala universitet Johannelunds teologiska högskola Teologiska högskolan, Stockholm NORDLYS - öppet nätverk (Harriet Klåvus) Nordlys är ett öppet nätverk, främst för studerande som skall läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har eget nätverk. Se även Københavns Universitet (2 platser/termin) Syddansk Universitet, Odense Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Aarhus Universitet (2 platser/termin) Háskóli Islands (2 platser/år) Háskolinn Akureyri Háskolinn i Reykjavik (2 platser/termin) Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Norges teknisknatur-vitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitet i Stavanger 16 Guide 2016/17 Göteborgs universitet (2 platser/termin. Inga platser inom samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi) Karlstads universitet Linköpings universitet (2 platser/termin) Luleå tekniska universitet (2 platser/termin) Lunds universitet (2 platser/termin) Stockholms universitet (2 platser/termin) Umeå universitet Uppsala universitet (2 platser/termin) Linnaeus universitet (Växjö och Kalmar) (2 platser/termin) Örebro universitet Mittuniversitetet Fródskaparsetur Føroya Ilisimatusarfik (Grönlands universitet) (2 platser/termin)

17 1.2 Nätverk vid Åbo Akademi i Vasa Nordic Forum for research and development in craft and design [Textilslöjd] (Mia Porko-Hudd) Koordineras av Høgskolen i Telemark Göteborgs universitet Linköpings universitet Háskoli Islands Høgskolen i Oslo og Akershus Professionshøjskolen Metropol Tallinna Ülikool Riga teacher training Sámi University College Universitetet i Stavanger Fródskaparsetur Føroya Universitetet i Tromsø Høgskolen i Volda Nordisk-Baltic miljöpedagogik [Miljöpedagogik] (Ida Berg) koordineras av Inst. för lärarutbildning, ÅA Umeå universitet Linköpings universitet Daugavpils Universitate Šiaulių universitetas Karlstad University Høgskolen i Sør-Trøndelag Klaipedos Universitetas Syddansk Universitet, Odense Högskolan Kristianstad Háskoli Islands Nabosprog i Læreruddannelsen [Språk] (Ria Heilä-Ylikallio) koordineras av Professionshøjskolen UCC Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Högskolan i Kristianstad Professionshøjskolen Metropol Till bords i Norden [Huslig ekonomi](gun Åbacka) koordineras av Åbo Akademi Universitetet i Agder Umeå universitet University College Nordjylland Volda [Lärarstuderande (Jan-Erik Romar) koordineras av University College Själland Linnéuniversitet Högskolan i Oslo og Akershus Högskolan i Volda Emergent literacy in early childhood education (Marina Lundkvist) koordineras av Linnéuniversitet Göteborg universitet Universitetet i Oslo Högskolan i Sogn og Fjordane Aarhus universitet Guide 2016/17 17

18 2. ERASMUS + ERASMUS är EU:s studentutbytesprogram (European Action Scheme for the Mobility of University Students) som har pågått sedan 1988 och som Finland har deltagit i sedan läsåret Studentutbytet sker på basen av bilaterala avtal uppgjorda med samarbetsuniversitet. ERASMUS ingår från 2014 som en del i Erasmus+ programmet. Notera att ERASMUS+ programmet är ämnat även för forskarstuderande ända fram till doktorsexamen. Åbo Akademis ämnen har med sina samarbetsparter kommit överens om hur många studenter som kan åka på utbyte, på vilken nivå de skall befinna sig i studierna och hur länge de kan vistas utomlands. Hemuniversiteten väljer vem de sänder till de olika parterna. Det mottagande universitetet uppbär inga terminsavgifter av studerande inom ERASMUSprogrammet. ERASMUS-stipendiet ges för heltidsstudier under minst 3 månader upp till doktorsexamen. Stipendiet ges för maximalt 9 månader. Stipendiet är 300 eller 350 / månad. Den högre summan ges för studier i följande länder: Österrike, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Sverige och Storbritannien. I stipendiet ingår EU-finansiering och ÅA-tillägg. Reseunderstöd ges inte skilt. Åbo Akademis ämnen har tecknat ca 250 avtal och dessutom har Akademin som helhet några allmänna avtal som inte är begränsade till något visst ämne och som administreras av Internationella ärenden. Om ditt ämne har avtal skall du i första hand söka en studieplats utomlands inom dessa. Om ämnet inte deltar i ERASMUS eller dess avtal inte inkluderar universitetet du är intresserad av kan du ansöka om studieplats inom de allmänna avtalen eller inom Coimbra Group Student Exchange Network. Lediganslagningen och ansökan av studieplatser inom ERASMUS går till på följande sätt: 1. Ansökningstiden för studieplatserna inom ämnesavtal för följande läsår är i mitten av februari. 18 Guide 2016/17 2. Information om partneruniversiteten finns på universitetens hemsidor. 3. Studerande ansöker om studieplats inom ERASMUS+ på ÅA:s online ansökan och lämnar in den till internationella ärenden efter att ämneskoordinatorn har förhandsgodkänt studieplanen, Erasmus+ Learning Agreement for Exchange Studies. Samtidigt bifogas MinSture på engelska och ett CEFR-intyg över språkkunskaper. 4. Internationella ärenden nominerar studenterna till mottagande universitet. per e-post. 5. Det mottagande universitetet informerar studerande om deras egna ansökningsprocesser. 6. Studerande fyller i värduniversitetets ansökningsblankett och bostadsblankett. Vanliga bilagor som ska bifogas är Sture på engelska, passkopia och språkintyg. 7. Värduniversitet skcikar bekräftelse om att studeranden har blivit antagen. Det kan ta månader innan bekräftelsen fås. Värduniversitet informerar om bl.a. termistider och kursanmälningar. 8. Internationella ärenden sköter om utbetalningen av stipendiet till studenterna och hjälper också vid behov till med praktiska frågor kring studierna utomlands. 2.1 ECTS ECTS står för European Credit Transfer System eller det europeiska meritöverföringssystemet. ECTS utgör en del av ERASMUS-programmet. Åbo Akademis studiepoäng baserar sig på ECTS. Under en termin förväntas en studerande få ihop 30 ECTS/30 studiepoäng och under ett år 60 ECTS/60 studiepoäng. 1 studiepoäng vid ÅA motsvarar 1 ECTS. Vitsordsskalan: ÅA ECTS 5 A excellent 4 B very good 3 C good 2 D satisfactory 1 E sufficient

19 2.2 ERASMUS -samarbetsuniversitet, landsvis Land/universitet BELGIEN Katholieke Universiteit Leuven Louvain School of Management Université de Liege UC Leuven-Limburg Université Libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen Universiteit Gent DANMARK Syddansk universitet VIA University College ESTLAND Tallinn University Tallinn University of Technology Tartu Ülikool FRANKRIKE EDHEC, Lille och Nice Institut Polytechnique de Bordeaux (ENSCBP) ENSC de Rennes ESIGELEC INSA, Lyon INSA, Rennes INSA, Rouen Université de Caen Université de Franche - Comté Université Paris Sorbonne Université Paris 13 (Paris-Nord) Université d Artois Université de Nantes Université de Poitiers Université de Rennes 1 Université de Rennes 2 Université de Savoie Université de Strasbourg Université Lumière Lyon 2 Université Montpellier Université Paris 12-Val de Marne ämne Företagsekonomi, Statskunskap Företagsekonomi Statskunskap, Rättsvetenskap, Företagsekonomi, Nationalekonomi Lärarutbildning Socialpolitik, Statsvetenskap, Utvecklingspsykologi Farmaci Farmaci Biologi, Logopedi Lärarutbildning Informationsvetenskap Datavetenskap/Datateknik Farmaci, Folkloristik Företagsekonomi Kemiteknik Organisk kemi Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Datavetenskap/Datateknik Kemiteknik Franska Fysikalisk kemi, Datavetenskap/ Datateknik Allmänt, Svenska Franska Lärarutbildning Franska Allmänt, Företagsekonomi, Informationsvetenskap Allmänt, Företagsekonomi, Nationalekonomi Allmänt, Franska Franska Nationalekonomi Franska, Kvinnovetenskap, Svenska, Allmänt Företagsekonomi, Nationalekonomi Biokemi, Datavetenskap/ Datateknik Guide 2016/17 19

20 Université Paul Valéry, Montpellier Université Pierre Mendes France, Grenoble Université Toulouse Le Mirail GREKLAND Athens University of Economics and Business Panepistimo Peloponnisou University of Thessaly IRLAND Dublin City University National University of Ireland, Galway University College Cork ISLAND Háskoli Islands ITALIEN Università Cattolica del Sacro Cuore Università degli studi di Firenze Università degli studi di Milano Università degli studi di Milano-Bicocca Università degli studi di Padova Università degli studi di Pavia Università degli studi di Siena Università degli studi di Trento Università degli studi di Urbino Università LUMSA di Roma KROATIEN Josip Juraj Strossmayer University of Osijek University of Zadar University of Zagreb NEDERLÄNDERNA Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Universiteit van Tilburg Universiteit Twente Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam NORGE Dronning Mauds Minne Högskolen i Stord-Haugesund Högskolen i Volda POLEN Adam Mickiewicz University 20 Guide 2016/17 Franska Företagsekonomi, Nationalekonomi Kvinnovetenskap Företagsekonomi Lärarutbildning Matematik Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi Informationsvetenskap Lärarutbildning Företagsekonomi Konstvetenskap Socialpolitik/Utvecklingspsykologi Biokemi, Kemiteknik Statskunskap Företagsekonomi, Folkloristik Företagsekonomi, Informationssystem Rättsvetenskap Konstvetenskap Informationsvetenskap Informationsvetenskap Kemiteknik Företagsekonomi, Teologi, Litteraturvetenskap, Allmänt Informationssystem Rättsvetenskap Företagsekonomi Biokemi, Kvinnovetenskap Företagsekonomi, Sociologi Barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Teologi Matematik, Soc.pol./ Utvecklingspsyk.

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 2.9.2016 1 Ett internationellt universitet Åbo Akademi ett av Finlands i proportion mest internationella

Läs mer

Guide för studier utomlands

Guide för studier utomlands Guide för studier utomlands 2016-2017 ERASMUS+ 2 Guide 2016/17 Åbo Akademi 2015 En once-in-a-lifetime upplevelse som gav mig så otroligt mycket! Petra Arola, Université Laval, ht 2014 Mina bästa råd är

Läs mer

Land Ämnesområde Kommentar

Land Ämnesområde Kommentar Restplatser läsåret 2012/2013 Ansökningstid 20 mars-1 april Land Ämnesområde Kommentar Belgien Universiteit Antwerpen Antwerpen nationalekonomi Université Libre de Bruxelles Bryssel företagsekonomi, nationalekonomi

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Guide för studier utomlands

Guide för studier utomlands Guide för studier utomlands 2013-2014 Internationella enheten www.abo.fi/studerautomlands 2 Guide 2013/14 Mottagandet var absolut av den vänligaste sorten. Man blev så vänligt bemött av lärarna, medstuderandena,

Läs mer

Restplatser läsåret 2013/2014

Restplatser läsåret 2013/2014 Restplatser läsåret 2013/2014 Ansökningstid 19 mars - 31 mars Observera! För ansökan till Doshisha University är sista ansökningsdag 25 mars. Land Stad Ämnesområde Kommentar Australien Monash University

Läs mer

UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA

UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA IInformation om studier utomlands: 2.11 Stora auditoriet i ASA, Åbo (12-15) 7.11 Akademisalen, Vasa (14-17) 1.12 Aud. A Gadolinia, Åbo (12-15) 7.12 Campus Allegro,

Läs mer

Vad är utbytesstudier?

Vad är utbytesstudier? 1 Vad är utbytesstudier? Man byter ut en del av sin studietid på KTH mot studier vid ett universitet utomlands De kurser man läser ska kunna tillgodoräknas in i sin civilingenjörsexamen Utbytesstudier

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14 UTBYTESSTUDIER, VT4, HT4, VT5 03/4 Dnr. HS7-03/90 Härmed utlyses ett antal avgiftsfria studie inom ramen för Malmö högskolas och Fakulteten för Hälsa och samhälles avtal. På följande sidor listas de utländska

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2014, 2014/2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2014, 2014/2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2014, 2014/2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Program Utbyte för F och Nano Översikt ansökningsprocessen Var har F och Nano-studenter varit på utbyte? Edin Dagasan, F:are på École

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

UTBYTESSTUDIER HT16, VT

UTBYTESSTUDIER HT16, VT UTBYTESSTUDIER HT16, VT17 016 Dnr. UTB 3..-016/59 Härmed utlyses ett antal avgiftsfria studie inom ramen för Malmö högskolas och Fakulteten för Hälsa och samhälles avtal. På följande sidor listas de utländska

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika)

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) Bli inte förvånad om du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) du finner dig själv på föreläsning med en öl

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL Information inför utlandsstudier 17/18 Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL Kontakt för val av kurser utomlands och tillgodoräkning av

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Agenda Utbytesstudier för miljövetare Möjligheter och intresseanmälan Erasmuspraktik MFS Utbytesstudier 2016-11-21

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 45 2010 2010 10 11 Belgien Bryssel Airport 18 1677 Bryssel Airport 15 1880 Bryssel Airport 19 1756 Bryssel S. Charleroi 3 567 Bryssel S. Charleroi

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Program Sök utbytesstudier ht 2017

Program Sök utbytesstudier ht 2017 Program Sök utbytesstudier ht 2017 Från ansökan till utbyte hur fungerar det? Vad krävs för att söka? När och var kan du åka? Ansökan Frågor Tidplan från ansökan till utbyte 1) Ansökan: 20 september 6

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Utbytesstudier 2014-2015

Utbytesstudier 2014-2015 Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Marie Holmberg & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel 75 7005 Stockholm/Arlanda Bryssel 42 5271 Stockholm/Bromma

Läs mer

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET 3 En erfarenhet för livet Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Partneruniversitet 2016-11-15 3

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller behörighetskraven? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin

Läs mer

HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG

HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG Mobilitetsservicen vid Helsingfors Universitet Restansökan inom Erasmus-, Nordlys- och Nordplus Höst 2017 07/09/2017 1 PÅ AGENDAN IDAG Varför och när ska jag

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017 Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Information om utlandsstudier. Socionomprogrammet

Information om utlandsstudier. Socionomprogrammet Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete Information om utlandsstudier för Socionomprogrammet Höstterminen 2010 Information om utlandsstudier Under en längre tidsperiod har studenter inom

Läs mer