Skådespelarens praktiska kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skådespelarens praktiska kunskap"

Transkript

1 SENTER FOR PRAKTISK KUNNSKAP Skådespelarens praktiska kunskap PhD studier i profesjonspraksis Maria Johansson

2 Abstract The aim of this dissertation is to articulate the actors practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. In order to show the complexity of a character, the actor needs concrete workable images. As one such image, this dissertation uses Aristotle s term Lesbian rule, a mason s ruler made of lead so that it is adjustable when measuring an uneven surface. This dissertation has four main sections, entitled: Intuition, Courage, Anecdotes, and the Creative process. Intuition works on an individual level and is only one of the parameters used when creating and performing a role. This dissertation uses what-is-currently-going-on as a key term, as well as Swedish philosopher Hans Larsson s use of intuition as an agile attentiveness. Acting implies exposure both of your physical and emotional self. At almost all stages in the actor s work process s/he is also exposed to judgment from others. During rehearsal the actor has to ask him- or herself if the choices made for the representation of the character are possible to reproduce over and over again. High ambitions have to be balanced against a personal wellbeing. These perspectives are central in the discussion on courage. For the actor an anecdote about acting is a way of practising and showing your skills as an actor. As the actor is constantly facing new work situations, the anecdote can also tell who you are in a context of your own choice. The concept of the anecdote is used to exemplify the actor s situated knowledge. During the creative process the actor works with openness and introversion at the same time. Being an artist in a collective requires trust and an ability to wait for the hermeneutical process to make a whole of the individual parts. It is vital for the actor to realize that nothing is final. Every performance has to be performed as if for the first time. The main thesis of this dissertation is that the actors knowledge is embodied and based on situation. 1

3 Kort sammanfattning Syftet med avhandlingen är att synliggöra skådespelarens praktiska kunskap. Jag har utgått från några av de frågor som har varit centrala för mig under mina år som professionell skådespelare och sedan problematiserat dessa med en grupp erfarna skådespelare. Skådespelare är skeptiska till fixerade, utifrån kommande teorier. Skådespelaren är i behov av konkreta, arbetbara bilder för arbetet med rollfiguren. Som en av dessa arbetbara bilder använder jag mig i avhandlingen av Aristoteles term den lesbiska linjalen, ett böjbart mätverktyg av bly för att mäta ojämna, kurviga ytor. Avhandlingen består av fyra huvudområden: intuition, mod, anekdoter och skapandet. Intuitionen arbetar på en individuell nivå och är en av de parametrar som används i skapandet och framförandet av en rollkaraktär. I avhandlingen använder jag vad-som-för-närvarandeförsiggår som ett nyckelbegrepp, tillsammans med den svenske filosofen Hans Larssons formulering av intuition som en lätthet att förflytta uppmärksamheten. Skådespelarens arbete innebär att exponera sig både psykiskt och fysiskt. Skådespelaren är utsatt för bedömning utifrån i alla moment i arbetsprocessen. Under repetitionerna måste skådespelaren fråga sig själv om valen han/hon gör för rollfigurens handlingar är möjliga att göra om och om igen. Hög ambition måste viktas mot personligt välbefinnande. De här perspektiven är centrala i diskussionen om mod. För skådespelaren är anekdoter ett sätt att visa sin yrkeskunskap. Skådespelaren byter ständigt sammanhang och via en anekdot kan hon/han berätta om sig själv. Begreppet anekdot används i avhandlingen för att exemplifiera skådespelarens situationella kunskap. I det kreativa skapandet arbetar skådespelaren på samma gång med öppenhet och med slutenhet. Att arbeta i ett kollektiv förutsätter tillit och förmåga att vänta in den hermeneutiska processen. Det ingår i skådespelarens arbete att vara medveten om att det är en process utan slut. Varje föreställning måste spelas som om den aldrig spelats förut. Huvudtesen i avhandlingen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. 2

4 Innehåll Abstract... 1 Kort sammanfattning... 2 Kapitel 1 - MIN UTGÅNGSPOSITION - MIN BERÄTTELSE... 6 Att bli skådespelare... 6 Estetisk linje dramatikinriktning... 7 Praktik... 8 Söka scenskolan Proven Vändpunkt (VP) i livet Gruppen Blivande skådespelare Elev Penkametodens etyder och De 5 V: na Redovisning av etyd Vändpunkt förhållningsvändpunkt Sceniska tankar Figuren Teoriundervisning Teoretiskt textarbete/analys Färdigutbildad Klasskamraterna Ute i yrket Kapitel 2 - INTUITION Aristoteles Intuition i skådespelarens praxis Intuition ur två vinklar Förstahandsinformationen Förstagångsinformation i praktiken Det-som-för-närvarande-försiggår Aristoteles och urskillningsförmågan Urskillningsförmågan i kollektivt arbete Blockering av intuitionen Intuitionen och Hans Larsson Om intuitionen i början av yrkeslivet Intuition och regi Stanislavskij Exempel från memoarer Några tankar om intuition Impuls kontra intuition Kapitel 3 - MOD

5 Fruktan tillförsikt mod Att sejfa Du ska inte tro att du är något Man måste igenom en massa skit och det modet måste man ha Vilket taskigt privatliv du måste ha Men det är ju något med nakenhet Om jag misslyckas, att det inte bara hänger på mig För jag vill inte bli, vad skall jag säga, nergjord av publiken Prövningen Aristoteles och karaktärsdygderna Besinningen Frikostigheten Storslagenheten Stoltheten Ambitionen Godlyntheten Vänligheten Uppriktigheten Kvickheten (Skamkänslan) Rättrådigheten En ny syn Kapitel 4 - ANEKDOTER En invigningsrit Positionering Kunskapsförmedling Praktiserande Utsatthet Memoarer Vitsen med anekdoter Kapitel 5 - SKAPANDET - VETSKAPEN OM ATT DET ALLTID KAN BLI BÄTTRE Det är långt mellan lycka och leda Vad innefattar begreppet att skapa för skådespelarna? Hermeneutiken Den hermeneutiska cirkeln skådespelarens arbetsmetod Luckor som öppnas Överenskommelser Öppen beredskap Respons Regijobbet Konstruktiv dialog Ömsesidigt förtroende

6 Kapitel 6 - TEORI OCH METOD Ett exempel från scenskolan om praktisk och teoretisk förståelse Synen på teori och metodfrågor från skådespelarens horisont Fantasi fakta Det enskilda fallet Skådespelargruppen Teoribrottning! Den situationsbundna kunskapen De 5 V: na som avstamp Ett hållbart konstnärskap och ett hållbart forskarskap Kapitel 7 - FORSKNINGSÖVERSIKT - SKÅDESPELARE Exempel ur akademisk forskning Om skådespelarutbildningarna Akademiska rapporter Övriga rapporter Magisteruppsatser i praktisk kunskap från Södertörns Högskola Masterutuppsatser från teaterhögskolorna i Sverige Memoarer och biografier Svenska skådespelarmemoarer Intervjuböcker Skådespelare om skådespelarkonst Tyst kunskap och skådespelare Summary Tack Litteratur Övrig media

7 MIN UTGÅNGSPOSITION - MIN BERÄTTELSE Att bli skådespelare När jag var tio år klädde skådespelaren Per Oscarsson av sig i direktsändning i Hylands Hörna. 1 Nästa dag pratade alla om det i skolan och löpsedlarna hade rubriker om tittarstorm. Jag tyckte det hela var spännande. Han hade uppträtt med ett skådespel, det förstod jag. Min första erfarenhet av skådespel var när jag som fyraåring såg min äldre syster spela älva i Inga Tobiassons lekteater på Midsommargården vid Telefonplan. 2 På scenen fanns många barn utklädda till troll, prinsessor, prinsar och olika smådjur. Min syster var älva i sockiplast och slöjor och jag visste att det där ville jag också ha. Jag fick börja i småbarnsgruppen. Min syster fick vara med i Sigges Cirkus på TV. 3 Jag ville också vara med i TV, så när Artfilm sökte barn till en kommande TV-serie ville jag att mina föräldrar skulle skicka in den bild jag valt ut, en närbild där jag visar hålen efter nyss tappade framtänder, sittande framför kyrkan i Rättvik. 4 Efter en rad intervjuer och provfilmningar fick jag en roll i serien. Jag hade vid tiden för Oscarssons avklädning på annandagen 1966 varit med i en trettonavsnitts TV-serie och i två långfilmer. I de sammanhangen fick jag bilden att de vuxna skådespelarna levde ett liv som skiljde sig från det liv andra vuxna jag kände levde. Jag visste att skådespelarna flyttade mellan olika städer för att arbeta, att flera av dem var skilda, att de bytte arbetskamrater ofta och att de arbetade med TV-teater, scenteater, radioteater och filmer. De människor jag känt ditintills var gifta och bodde och arbetade på en plats. Jag observerade hur vuxna, inte bara dessa skådespelarkolleger, uppträdde och gjorde. Såg på dem när de talade, skrattade, var känslosamma, innerliga, arga, loja, trötta, när de rökte, gick, rodde, åkte skidor, sminkade sig osv. Jag såg hur och när de inte var uppriktiga och på vilket sätt. Jag ville få kunskap om livet, och det här var mitt sätt att skaffa den, på den nivå och i den fas jag befann mig. 1 På annandag jul 1966 skapade han rubriker när han klädde av sig lager efter lager av kläder, ned till en sista omgång kalsonger, i TV-programmet Hylands hörna. Samtidigt pratade han bland annat om förintelsen av judar, invandringen i Sverige samt förklarade för barn vad sex är. 2 Inga Tobiasson (född 1920), en av Sveriges Televisions första programledare och utvecklare av barns självkänsla och insikter om livet via lekteater. 3 Populärt familjeprogram mellan åren Se vidare Gradvall, Jan, Nordström, Björn, Nordström, Ulf & Rabe, Annina Tusen svenska klassiker, (Stockholm, 2009) 4 Svenskt film-och distributionsbolag mellan ,

8 Ensam och med kamrater gjorde jag som de vuxna gjort, såsom jag uppfattat det. Eftersom jag var barn kallade man det för att leka. Så hittade jag min lust för att bli skådespelare. Jag såg och hörde så mycket jag kom åt där skådespelare var inblandade. Jag läste om dem i tidningar. Allt var av intresse och osorterat. Jag såg en bild i en veckotidning av Per Myrberg från en filmpremiär och bredvid honom stod hans son. Det var högintressant. Jag började direkt föreställa mig hur det skulle vara att vara barn till en skådespelare, hur de levde, gjorde, sa och bodde. Jag och min kamrat skapade hela världar av olika, verkliga, skådespelare och deras familjer och gav dem namn, egenskaper, intressen och funktioner. Vi hittade på situationer de förekom i och gestaltade detta timmavis. Mitt intresse för att se TV-teater, teater och film kom ur min nyfikenhet på skådespelaren som person och min lust att efterbilda vuxna. Den teater som stod till buds för mig under min uppväxt, var svensk TV-teater. 5 Det skådespeleri som visades där var, genom närbildens funktion, synligt, känslofyllt, tydligt och teatralt på samma gång. Skådespelarna kom från teatern och var skolade. De hade en teatral ton som signalerade teater även i det lilla, nära uttrycket framför kameran. Det var inte film, det var teater, spelet var förhöjt. Darrningen i Gunnel Broströms mungipor gick fram. Det hände där, framför mig, samtidigt som hon talade med teaterrösten och inte alls var naturlig. Detta är min upplevelse av teater som mycket ung. Den levande teater som presenterades under -50 och 60-talet för mig, var i form av barnteater. Där minns jag Kasper och polisen och vuxna som spelade barn eller övertydligt roliga. Den teatern engagerade inte som den på TV. Men skådespelarlivet var mest intressant. Vad får dessa människor att göra detta? Vad i mig finns som skulle kunna göra att jag skulle kunna göra det där? Jag hade fått en gedigen erfarenhet under min uppväxt av att agera och gestalta under de fem år jag arbetat med film. Men kunde jag på riktigt? Som vuxen, under ett helt liv? Estetisk linje dramatikinriktning I gymnasiet gick jag en estetisk linje med dramatik. 6 I min klass talade vi mycket om scenskolan. 7 De som tänkte sig ett yrkesliv inom teatern diskuterade vilka som skulle söka, var man skulle söka och med vad. Att överhuvudtaget säga att man skulle söka var pretentiöst. När jag gick i tvåan gick ett rykte att en student i trean skulle söka in. Hon hade spelat en stor 5 Se Forslund, Bengt, Dramat i tv-soffan: från Hamlet till Svensson, Svensson: svensk tv-dramatik under 50 år, (Malmö. 2006) 6 Södra Latin, 6 timmar dramatikundervisning i veckan under 2 år, med ett slutuppspel som avslutning 7 Se diss. Järleby, Anders, Från lärling till skådespelarstudent, (Stockholm 2001), s

9 roll i en studentuppsättning, men var hon så bra att hon skulle komma in? Vetskapen om att hon tänkte söka tog ner teorier om omöjligheten på en begriplig nivå. Om hon vågade så skulle jag också våga en dag. Den sökande fick ett ansikte. Vi började se på henne med andra ögon, med en ny respekt. Vi var förväntansfulla inför hennes prov, och att hon sprack förstärkte vår uppfattning om hur svårt det var. En av våra teaterlärare hade en raljant inställning till scenskolan. Han berättade att han och en kamrat hade tänkt söka bara för nöjet att tacka nej till platserna när de kom in. Han var också full av historier om hur det gick till i undervisningen på scenskolan och att den inte var bra. Men vi ville dit, någon gång när vi blivit vuxna, bättre, några andra. Vi snirklade kring det i våra samtal men vågade inte uttala det högt. Praktik Efter gymnasiet gick jag en ettårig förberedande skådespelarutbildning. 8 Där var talet om scenskolan mer konkret. Nu fick jag vetskap om att det fanns två andra statliga scenskolor i Sverige, förutom i Stockholm. Dessa låg i Malmö och i Göteborg. Utbildningsåret gav mig inte mod nog att söka men flera av mina kurskamrater sökte och några kom in. Jag vågade inte tillstå att jag ville söka, pretentionen hade ökat och min rädsla för att misslyckas var stor. Jag började arbeta på teater istället och var påkläderska på Dramaten 9 drygt ett år. Jag kände mig viktig. I vissa produktioner var min arbetsuppgift att lägga in nytvättade kläder i skådespelarnas loger, putsa skor och trä i kragknappar. I andra produktioner ingick en mängd klädbyten jag skulle vara behjälplig med. I en stor produktion hade jag enbart hand om den manlige huvudrollen. Han hade en mängd byten av stora, tunga kläder och mastiga smycken som skulle fästas på kläderna på snillrika sätt. Ofta var det bråttom i bytena. Under ett av dem stod perukmakaren, skådespelaren och jag inne på en minimal toalett bakom stora scenen. Medan skådespelaren kissade slet jag av honom jacka, skjorta, svettig T-shirt och torkade honom på ryggen med en frottéhandduk och gav honom en klunk lagom svalt te. Allt medan perukmakaren fixade peruken på bakhuvudet. När skådespelaren var klar vände han sig om och fick en torr T-shirt, på med skjorta och rock och nya smycken som på nytt skulle fästas på bröstet med säkerhetsnålar och perukmakaren passade på att fixa peruken på 8 Skara skolscen, mer information finns på 9 Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm, nationalscen, grundad av Gustav III år 1788, se Kungliga Dramatiska Teatern, red. Näslund, Erik & Sörenson, Elisabeth, (Stockholm, 1988) 8

10 framsidan. Sen backade vi ut och skådespelaren sprang in på scenen. Under den här korta stunden hade vi utarbetat ett rörelseschema som var minutiöst. Inget handgrepp fick gå fel, inga ord yppas, inget tappas, ingen fot fick ställas på fel plats och det gällde att veta exakt när jag skulle ducka för de andras armar och rörelser. Inte en sekund fick förslösas. Kvällen var fylld av liknande byten och jag var smidig och noga. Jag njöt av det. Skådespelaren var krävande och seriös. Minsta avvikelse från min sida i rutinerna observerade han och påtalade irriterat. Jag stod bakom scenen varje gång och följde föreställningen. Lade märke till varje förändring, varje rytmbyte, varje publikreaktion och jämförde med tidigare kvällar. Efter en tid började jag se saker jag inte sett förut. Jag lade märke till hur skådespelarna andades och hur de använde andningen som ett uttrycksmedel. Jag såg hur länge de kunde, eller vågade, hålla en paus. Jag såg hur de behandlade varandra bakom scenen och visste vilka som var osams och letade efter markörer på osämja i spelet mellan dem på scenen. När jag såg den här skådespelaren arbeta tänkte jag på hur han gjorde, hur han var under föreställningens gång. Jag visste att han var på teatern flera timmar före föreställningen och inte fick störas. När jag kom in i hans loge före föreställningen med rena kläder talade vi inte, utan jag bara gjorde det jag skulle och gick ut. Han hade ett visst tempo i kroppen, en koncentration. Den koncentrationen och det tempot behöll han under föreställningens gång. Han var likadan i alla byten av kläder vi hade under kvällen. På scenen hade han också det tempot som grund. Han hade många ritualer för att hålla sig i just det tempo han valt. Allt skulle vara exakt likadant varje kväll. Han hade en liten uppbyggd loge bakom scenen som var placerad där just för honom. Där hade jag hängt in de kläder vi skulle byta och där fanns hans manuskript, vatten, te och halstabletter. Det var jag som skulle köpa och placera ut halstabletterna, hälla upp vattnet och koka teet. De andra påklädarna sa att jag absolut inte skulle gå med på att göra det, men jag tyckte det var roligt. I varje byte i den där scenlogen läste han i sitt manuskript. Jag förstod att han inte gjorde det för att memorera texten, den kunde han, men det var en koncentrationsstation och ingick i ritualerna. Trots min begränsade erfarenhet av teaterskådespeleri förstod jag att han var ett undantag. De andra skådespelarna satt i artistfoajén och pratade eller var i fiket mellan sina entréer. Han talade inte med någon. Han var extremt observant. Gjorde jag minsta fördröjning i våra klädritualer kommenterade han det genast. Han kunde prata med mig och jag fick vara lyhörd för när han ville ha ett svar. Han talade främst om publiken Vad är det med dem i kväll? Vem fan är det som sitter på andra bänk och prasslar?. 9

11 Han var fullt koncentrerad på sin uppgift och att föra den framåt, hålla tag i situationen på scenen samtidigt som han lyssnade och observerade allt som försiggick runt omkring. Inte var han någon annan eller någon annanstans, han var där till fullo. Där, i den miljön, var det ännu svårare att säga att jag ville gå scenskolan. Efter tiden som påklädare staterade jag på Dramaten i två uppsättningar. Jag tyckte om den starka nukänsla jag upplevde då jag stod där på scenen och var folkmassa i kläder från tidigt 1900-tal eller gråterska på ett fattigt Irland. Vi var flera, i grupp, och anonymiteten var trygg. Ritualerna under en föreställningskväll var intressanta med alla förberedelser, noggrannheten i varje detalj tog jag på stort allvar. Jag började söka texter att prova in med. Söka scenskolan Man säger så; söka scenskolan. Det heter inte att söka till scenskolan, eller söka till Teaterhögskolan. Att komma in på scenskolan är för många sättet varpå man skaffar sig legitimitet för att vara skådespelare. Det här med själva sökandet var det centrala för mig, att klara provet och se om jag dög. Att få gå scenskolan var viktigare än att bli skådespelare. Det där med att vara skådespelare var så långt borta och så främmande, det kunde ske när jag blivit mer vuxen, någon annan. Myter om hur det gick till att söka och vad man skulle visa florerade. Ska jag överhuvudtaget söka in? I så fall, med vad? Vad ska jag ha på mig? Vilka andra känner jag som söker i år? I vilken stad ska jag söka utbildningen, Stockholm, Göteborg eller Malmö? Vilka sitter i juryn? Vad vill de se? Ska jag läsa för någon pedagog/skådespelare innan? Vilka ska jag berätta det för? Hur långe måste jag öva på proven? Vad gör jag om jag inte kommer in? Vad gör jag om jag kommer in? Det är en av de dyraste utbildningarna i Sverige och en av de svåraste att komma in på. Ändå utbildar skolan till ett yrke som man kan utöva utan utbildning. Det är anmärkningsvärt. Man utövar knappast kirurgi utan kirurgutbildning eller får anställning som kirurg utan utbildning. När det gäller skådespelare kan det vara så. Detta faktum gör att utbildningen präglas av vetskapen att det inte är säkert att man får arbete även om man blir en duglig skådespelare på samma sätt som den duglige läkarstudenten kan räkna med det. Det här vet skådespelarstudenten. Vid avslutad utbildning förvånas klassen över att just den eller den studenten fick arbete där och där fastän alla i klassen vet att den eller den är mycket bättre. Denna kunskap om 10

12 varandra inom skådespelarkåren finns med under hela yrkeslivet. Skådespelare anser att vissa skådespelare är bra, publik och arbetsgivare kan ha en helt annan inställning och smak. Söka scenskolan kan man göra i princip hur många gånger som helst. För vissa blir det en livsstil under några år. Man söker ofta till alla de fyra statliga utbildningarna. De finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. 10 Proven När jag sökte scenskolan i Stockholm skulle man ha föreberett ett eget av val av text ur en pjäs, och den skulle ta tre minuter att spela upp inför juryn på scenskolan. Man skulle också ha förberett en dikt. Till det kom två, av scenskolan, förelagda prov som man fick sig tillsända. Det var scener ur befintliga pjäser som vardera också skulle ta tre minuter att spela upp. Jag arbetade med mina prov på det sättet att jag lärde mig dem utantill, skaffade mig en uppfattning om hur personen jag valt att spela var till sin karaktär, i vilken situation hon var och vad hon ville där. Så långt förstod jag och kunde arbeta ensam. När provdatumet närmade sig började jag och en kamrat som också skulle söka att arbeta ihop. Vi spelade upp våra scener för varandra och gav feedback. Vi ägnade lika mycket tid till att öva på proven som till att prata om vad vi skulle ha på oss under sökdagen. Dagen innan jag skulle söka visade jag mina prov för en skådespelare som sa åt mig att stryka några riktningar jag hade arbetat ut. I den text jag valt, Rötter 11 av Arnold Wesker, talar flickan Beatie till sin familj. Jag hade bestämt var i rummet alla satt och riktade mig till var och en då jag talade till dem. Det var svårt att få det tydligt och det såg han direkt. Rikta dig till alla i hela rummet på en gång, sa han, nu blir det plottrigt. Jag gjorde som han sa och det fungerade. Stärkt gick jag till proven, gjorde som jag planerat och kom in. Vändpunkt (VP) i livet Provet hade gått till så här. I första uttagningen fick jag spela upp min egen valda scen och en förelagd. På eftermiddagen satt en lapp på skolans dörr med namnen på dem som gått vidare till andra provet. Jag gick vidare och fick, någon vecka senare, göra två, av skolan, förelagda prov. Samma förfaringssätt med lappen på dörren. Jag gick vidare. I tredje proven, ytterligare någon vecka senare, arbetade vi i grupp med en Tjechovpjäs. Arbetet leddes av en pedagog på 10 Stockholms dramatiska högskola, Högskolan för scen och musik Göteborg, Teaterhögskolan i Malmö, Teaterhögskolan i Luleå 11 Skriven 1959 och räknas till kategorin diskbänksrealism. 11

13 skolan. Vi visste att hälften av oss skulle bort. Vi arbetade under tre dagar och juryn gjorde täta besök i klassrummet. Vi fick göra rörelseprov, rytmprov, röst- och sångprov. Vi blev intervjuade i grupp. Vi slutade arbeta på eftermiddagen den tredje dagen, och skulle sedan vänta på listan med namnen på dem som kommit in. Några av oss försvann direkt för att vänta i enskildhet, medan en grupp gick iväg för att dricka öl på en restaurang i närheten av skolan. Där inväntade vi klockslaget. Diskussionen om vem av oss som hade störst chans pågick intensivt. I efterhand ser jag hur grymt och obarmhärtigt vi bedömde varandras chanser, svagheter och förmågor. Stärkta av öl, trötta och nervösa gick vi till skolan när det var dags. På vägen mötte vi flera av våra medsökande som läst lappen. Av deras sätt kunde vi utläsa hur det gått. Några hastade förbi med blicken i marken medan andra log stort. Vi trängdes vid listan. Några vände och gick, började gråta. Mitt namn fanns med och jag stod där med några blivande klasskamrater och allt kändes tomt och obegripligt. Vi skingrades och gick hem och sov en stund. Några timmar senare träffades vi igen på ett klassiskt scenskoletillhåll för att fira. Detta var tradition. Studenter som redan gick på skolan var där och vissa ur juryn. De hälsade oss med jubel och hurrarop. Nästa dag vaknade jag och hade en ny identitet, jag var scenskoleelev. Gruppen Hur bra är de andra? Tänk om juryn gjort ett misstag när det gäller mig och när ska jag avslöjas? Frågor liknande dessa ställer sig de nyintagna studenterna. Ingen i klassen har vetskap om varför de, eller de andra, togs in. Inga analyser, omdömen eller genomgångar görs av detta. Vi kom in för att vi var bäst och bedömdes skulle kunna arbeta i den klass juryn satt ihop, det är det vi fått veta från skolan. Ett sätt vi kunde göra oss en uppfattning av varandra var genom att berätta om de prov vi gjort i uttagningen. I min klass hade fem av de sex flickor som kom in sökt med samma monolog ur Weskers pjäs Rötter. Den texten var länge en populär text att söka med eftersom den beskriver en ung flickas upptäckt av att hon tänker självständigt. Ett annat sätt att få kunskap om varandras förmågor var att tala om vilka förberedande skådespelarutbildningar vi gått och jämföra dessa. Samtidigt var det inte en merit att ha gått utbildningar före scenskolan, eftersom man då borde ha mer kunskap i ämnet än de som inte gått någon, och så var inte alltid fallet. Ett tredje sätt vara att berätta om hur många gånger man sökt och till vilka av de tre scenskolorna, och i vilket prov man spruckit. Det var, outtalat, finast att ha sökt få gånger. 12

14 Alla hade sysslat med teater i någon form. Alla hade där varit bäst. Nästan alla hade någon gång under sitt liv blivit uppmuntrade att söka av skollärare, kamrater, kursledare och föräldrar. Nu skulle vi, tolv personer, som alla varit bäst på var sitt håll, samsas och bli bra allihop tillsammans i en ny miljö. Blivande skådespelare Jag hade klarat av det jag var ute efter, komma in på scenskolan. Jag trodde att jag skulle bli någon annan, att jag skulle förvandlas. Hur hade jag ingen föreställning om, jag utgick ifrån min uppfattning att jag måste bli uppfylld av någonting på scenen, att någon sorts mirakel måste inträffa för att man skulle bli bra. Redan första veckan gick jag ut med fyra klasskamrater och drack öl. Vi satt där och bestämde att när vi slutat skolan skulle vi fem bilda en egen teatergrupp. Den skulle vara nyskapande och vi skulle bara göra det vi tyckte var bra och jobba med dem vi ville. Vi talade om för oss viktiga teatermänniskor och bestämde vilka regissörer vi skulle ta kontakt med. Vi berättade inte för de andra i klassen om våra planer, och efter den dagen var vi en konstellation. Detta märktes i klassen en bit in i terminen och det blev en spricka mellan oss och de övriga. De tyckte vi var överlägsna och körde en intern jargong, vilket vi gjorde. Som ny elev, som det hette på den tiden till skillnad från dagens student, ingick att lära känna de andra eleverna på skolan. Det fanns en hierarki mellan årskurserna. Treorna var kungar, de skulle göra sina slutproduktioner och sedan försvinna ut på teatrar eller i arbetslösheten. Tvåorna stod mitt emellan och var alltid i kris med ett ben i den trygga förstaklassen och ett i det utmanande och avslutande tredjeåret. Ettorna var helt ofarliga, än så länge. De kunde inte konkurrera om samma arbeten eftersom det skulle dröja innan de gick ut och dessutom visste de inget om undervisningen och kunde inte ställa krav på kollegiet som rubbade de högre årskullarnas undervisning. Vi som ettor hade respekt för de högre klasserna. Det var tjugofyra personer som vi skulle lära känna och, det värsta av allt, låta lära känna oss. Höstterminen i årskurs ett avslutades med ett Luciaspex som ettorna fick göra på fritiden. Vi satte igång med det tidigt på terminen och det var betydelsefullt för oss att göra det bra. Vi var överens om var att spexet inte skulle bli något som de förväntade sig. Det brukade innehålla parodier av lärare så det tog vi bort. Vi började skriva texter, lära oss spela instrument och öva musik och repetera sketcher. Vi var överambitiösa och lärarna klagade på att vi var trötta på dagarna. Till slut hade vi en show på nästan två timmar och ett bygge med tre spelplatser, massor av rekvisita och kläder, ljussättning, ljudanläggning, el-instrument och mycket text. Vi framförde 13

15 det hela en gång och gjorde succé. Vi var inne på skolan och hade rykte om oss som en toppklass Elev Vart leder alltsammans? Vad kommer det att bli av oss? Det frågade vi oss när vi var unga, och vi fick unga svar. Det leder oss till varandra. Vi blir oss själva. Patti Smith 12 Vi var stolta över att gå på scenskolan. 13 De tre år vi hade på oss kändes oändligt långa. Den tid då vi skulle bilda vår fria grupp och vara några andra, vuxna, fullfjädrade och klara, kändes avlägsen. Känslan var att hela teater-sverige visste att vi gick på scenskolan, att vi ingick i det stora svenska teaterkollektivet, att vi var viktiga och att kolleger och teaterarbetare var intresserade av oss. Så var det inte. Vi såg mycket teater och var stränga kritiker. När vi kom in som ettor blev vi i stort sätt omhändertagna på samma sätt av kollegiet som vi blev av treorna. Vi var de unga, oskuldsfulla, icke-kunniga ettorna. Det var svårt att få hävda de kunskaper man kom in med, men samtidigt accepterade vi rollerna som vita ark. Vi skulle ju förvandlas och bli några andra, trodde vi. På scenskolan fick jag ta del av vilka mina kurskamraters drivkrafter in i yrket var. Någon älskade Sten-Åke Cederhök, någon var bra på att imitera, någon ville egentligen hålla på med musik, någon hade skådespelare i släkten och andra tyckte bara att det var kul med teater. Det här var vad man berättade i början av utbildningen. Senare kom andra drivkraftet fram, personliga och föränderliga. Vi såg på varandras försök i klassrummet, kände igen våndorna men förstod intentionen. Alla hade vi studerat människor och provat deras handlingar i våra egna kroppar. Däri bestod likheterna oss emellan och vår grund för att vilja ha skådespelarens yrke. Vi hade också kunskaper om skådespelare. Det handlade lika mycket om vad de gjorde i yrket som privat. Vi visste inte mycket om dem, men vi lyssnade på allt skvaller och förde det vidare. Vi var fördömande och onyanserade och bedömde efter kriterierna värdelöst och fantastiskt. Skolan fokuserade på undervisning och försökte hålla oss borta från skvaller och föreställningar om skådespelarlivet. Det ansågs inte fint eller passande, det var oseriöst att inte 12 Smith, Patti, Just kids, (Stockholm, 2010), s För mer information om skolans bakgrund, se Luterkort Ingrid, Om igen, herr Molander! : Kungl. Dramatiska teaterns elevskola , (Stockholm, 1998) 14

16 bara vara intresserad av teaterkonsten. Likväl berättades det ofta och gärna, av lärare och gästpedagoger, om det jag kallar skådespelarlivet. Vi förstod lärarnas värdegrunder när det gällde vissa skådespelare, även om lärarna ansåg sig förmedla en viss teatersyn, frikopplad från själva vardagspraxisen för skådespelarna. Penkametodens etyder och De 5 V: na I min utbildning som skådespelare fick jag prova de föreställningar jag bildat mig om vad man gjorde som skådespelare, rent yrkesmässigt. En del av mina föreställningar kom på skam, andra kunde utvecklas. Vi arbetade i en svensk, textbaserad, naturalistisk tradition, med en stark förankring i den ryske teatermannen Konstantin Stanislavskijs skådespelarteori. 14 Den övergripande metoden var Penka-metoden, uppkallade efter den tyske teaterpedagogen Rudolf Penka 15, som baserat sina teorier kring skådespeleri efter dramatikern och regissören Bertolt Brechts idéer och arbete. En del av den metoden består av frågor att ställa sig som enskild skådespelare inför en scenisk uppgift. Frågorna kallas De 5 V: na och är: Vem är jag? Var är jag? Varför är jag där? Vilken tid är det? Vad vill jag? De här frågorna finns i olika variationer hos fler teaterteorier än hos Rudolf Penka, men nu håller jag mig till den. Här följer ett relativt ingående exempel på hur inskolning i tradition går till. Ingenstans i den litteratur jag hänvisat till finns det beskrivet hur Penkametoden uppfattas ur ett studentperspektiv. Metoden har spelat en avgörande roll under mitt yrkesliv och i min forskarutbildning. Den har format min syn på metoder och gett mig en förståelse av hur de 14 Konstantin Stanislavskij, , skådespelare och regissör som haft stort inflytande på den västerländska teaterkonsten genom sina teorier om skådespelarens arbete och spelstil. Skrev flera böcker om sina teaterteorier, ex. En skådespelares arbete med sig själv i inlevelsens skapande process (1937), Att vara äkta på scen (ett urval texter som publicerades i Sverige 1986) 15 Rudolf Penka, , tjeckoslovakisk/tysk skådespelare, regissör och pedagog. Verksam på Scenskolan i Stockholm mellan För mer läsning exempelvis, Penka, Rudolf Versuch eines Arbeitsporträts (Berlin, 1983), Järleby, Anders, (diss.) Från lärling till skådespelarstudent skådespelarens grundutbildning, (Stockholm, 2001), s , Luterkort, Ingrid, Skådespelarens utbildning,(stockholm, 1976), s Nordfeldt, Per Axel, Teater i synnerhet- Ingrid Luterkort en arbetsmemoar, (Stockholm, 2009), s.132, 162f Hoogland, Rickard, Möte eller konflikt, (Stockholm, 2008), s

17 kan användas, förändras och ifrågasättas. Därför vill jag ge en täckande bild av mitt möte med Penkas. Lärarna på scenskolan klargjorde för oss att här arbetade man efter en viss metod inom vårt huvudämne scenframställning. Övrig undervisning var underställd metoden, men lärarna arbetade inom sina ämnen mer eller mindre fritt efter den. De hade alla sina speciella kunskaper inom sina fält, t ex röst, musik och rörelse. Att de inte var strängt Penka-följande var sällan några problem. De lärde ut sitt kunnande och det var upp till oss att omvandla det till Penka-metodarbete under scenframställningen. Vår utbildning inleddes med en tio veckor lång period då vi i helklass arbetade med etyder. Etyd i det här sammanhanget är en kort situation som skådespelarstudenten ska spela upp inför de andra studenterna ur samma årskurs. En etyd innehåller en början, en mitt och ett slut. Den är kort och stum och utförs av en person. Den skapas av den enskilde studenten. Arbetet leddes av en pedagog som utbildats av en annan pedagog i Penkametoden. Att strikt följa de givna 5 V:n som ett schema visade sig svårt. Var och en av oss tolv elever fick i uppdrag att finna ut en situation att spela upp med de andra som iakttagare. Det stod var och en fritt att arbeta med den under en viss tid. Förutsättningarna var att kunna visa de 5 V: na och hitta en vändpunkt i den berättelse man funnit ut. Alltså; spela fram en situation klart och tydligt, visa att hela situationen fick en helt ny betydelse och spela fram hur man reagerade och förhöll sig till den nya situationen. Det var till en början lätt att finna ut situationer och även vändpunkterna. Problemen uppstod när man skulle visa alla 5 V:n. Vem gick bra, Var gick bra, Varför var svårare men gick att lösa, Vilken Tid var ogenomkomlig och Vad Jag Vill var slutligen inte så svårt. V:et Vilken Tid vållade oss mycken bry. När alla hade gäspat sig igenom otaliga redovisningar för att visa att det hela utspelade sig på morgonen eller kvällen, var det svårt att hitta på ett nytt sätt. En student i klassen kom in i sin etyd med en tandpetare i munnen som han höll på med ett tag innan han slängde den och fortsatte göra det han bestämt för att föra handlingen framåt. Hans etyd hade varit klar och tydlig, men alla undrade vad det där med tandpetare i början stod för och betydde? Efter lunch, var hans svar. Det var hans sätt att lösa problemet med Vilken Tid. Långt, långt senare i min yrkesutövning gick det upp för mig vad V:et Vilken Tid innebar. I det rymdes den ideologiska tiden, den samhälleliga tiden, den historiska tiden, alltså sammanhanget. Ingen hade sagt det till oss under utbildningen, vi hade kämpat med våra försök att visa klocktiden som situationen utspelade sig i. 16

18 Redovisning av etyd Efter varje enskild etydredovisning gjordes en genomgång tillsammans med alla som tittat på. De 5 V: na gicks igenom, och man började från början och gick igenom steg för steg vad som hade hänt i etyden. Vem var det? Hur såg de det? Var var hon? Hur såg de det? Varför var hon där? Vad ville hon? Var låg vändpunkten? Fanns det någon förhållningsvändpunkt? Mer om de begreppen senare. Vad hände efter vändpunkten? Hur förändrades figuren? Genomgången av etyden på det här sättet syftade till att analysera det man sett, den fysiska handlingen. Inga ord om vad man trodde figuren känt eller tyckt uttrycktes, bara det man sett. Efter klassens händelseanalys fick den student som spelat upp etyden berätta hur hon tänkt. Det gavs bedömningar av vad hon lyckats med och vad som varit otydligt i framförandet. Inget sades om det varit bra eller dåligt, om det varit realistiskt, tråkigt, roligt eller gripande. Det var en utvärdering utan att blanda in känslor eller psykologi. Det var bara utifrån vad såg vi?, och frågan till studenten som redovisat etyden var fick du fram det du ville med dina val av handlande?. Det här var vad jag höll på med mina första tio veckor som skådespelarstudent. Vi lärde oss Penkas metod när det gällde V:n och vändpunkter, att iaktta, avläsa och tolka fysiskt handlande. Jag lärde mig hur, vad och på vilket sätt mina klasskamrater såg och lärde mig att se nya saker i fysiskt handlande genom dem. Det var omvälvande för alla mina fördomar om vad en skådespelare gjorde och var. Var det så här torrt och teoretiskt? Var det så noga, så mycket regler? Jag trodde jag fritt skulle få hitta på, visa känslor och leva ut och så var det här rena matematiken. Vändpunkt förhållningsvändpunkt En vändpunkt (VP) beskrivs inom Penkametoden som det ställe där något i handlingen uppstår som förändrar hela situationen. En förhållningsvändpunkt är enligt Penkametoden ett ställe där figurens förhållande ändras till det som sker. Det är ingen riktig vändpunkt för den förändrar inte hela situationen, utan den förändrar endast figurens sätt att förhålla sig i situationen. Vi hade så svårt att förstå förhållningsvändpunkter till en början. Vi provade friskt överallt, i matsalskön, på tunnelbanan, hela tiden då vi umgicks, vi klasskamrater. Vi gjorde förhållningsvändpunkter inför varandra i alla sammanhang. 17

19 Ett exempel: Vill du ha en kola? Nej, jag gillar inte kolor. Det är det värsta godis jag vet. Men ta en, prova! Okej då. (Äter) Åh, den var ju jättegod! Godaste jag ätit! Får jag en till?. Så höll vi på, skrattade och sa i korus fvp, som vi förkortade förhållningsvändpunkt till. Allt detta gjorde vi för att prova vad det egentligen var och betydde. Vi behövde förstå det genom otaliga exempel. Vi behövde göra det, om och om igen, känna vad det gjorde med oss. Vi gjorde samma sak med vändpunkter, som vi kallade vp:ar, men de var lättare att förstå. När vi väl förstått dem skulle vi omvandla dem i vårt sceniskt skapande under etydarbetena. Vi blev friare och friare i att prova ut var i etyden de låg. Vi vågade chansa mer och var inte längre lika rädda för att göra fel. Vår pedagog var inte så förtjust i vårt bollande med de här termerna i alla sammanhang. Det ansågs oseriöst, men för oss var det en läroprocess och vi var tvungna att hitta ett förhållningssätt till begreppen för att göra dem till våra, och vi gjorde det under skoj och flams. Allt var så seriöst och metoden delgavs oss med så stort allvar. Det var Penka säger och Penka menar under alla lektioner. Vi försökte ta ner det på jorden. 16 Sceniska tankar Det vi studenter gjorde när vi höll på med detta utanför lektionssalen var att reda ut våra tankar. Våra sceniska tankar. Hur tänkte de figurer vi fick skapa till etyderna? Eftersom vi bara utvärderade vad som gjordes rent fysiskt och huruvida det blev tydligt, saknade vi diskussionen om hur vi skulle tänka sceniskt som skådespelare under själva etyden. Så när vi provade begreppen för oss själva uttalade vi alla tankar. Vi övade oss i hur vi skulle tänka. Vi behövde göra klart för oss själva hur det var att tänka, hur en tankeprocess gick till. Ju mer vi lärde känna varandra, desto lättare kunde vi sen se hur en klasskamrat tänkte under en etyd. Vi kunde ligga steget före i handlingen och förstå hur figuren vi iakttog skulle handla utifrån vilken av oss som uppträdde. Vi började se vad som var unikt i var och en av oss, varandras egenheter, det som man kan kalla vår konstnärlighet. Vissa kunde med tiden utveckla sin speciella konstnärlighet, medan andra fastnade i val av uttryck och handlingar. Det var ett steg i att utvecklas som konstnär, som yrkesmänniska. 16 Under ett Luciaspex gjorde eleverna en parafras på Disneys Tomtarnas Julverkstad (vilken sänts på julafton kl i svensk TV sedan 1960) där tomtefar provar en dockas talfunktion genom att säga Säg Penka, Tänka, svarar dockan och Tomtefar tillrättarvisar henne No, no, no, Penka!. Hoogland återger händelsen lite missvisande i Möte eller konflikt (2008), s.22, som ett exempel på kritik av Penkametoden inom skolan. Hans version är Tänka, Nej inte tänka, Penka! och han skriver ingenting om parafrasen. 18

20 Figuren I Penkametoden ingår att man aldrig pratar om sin rollfigur som jag, man säger alltid min figur. Inte min roll. Rollen är skriven av dramatikern och det är rollen som säger texten som dramatikern har skrivit. Jag är jag, skådespelaren. Figuren är det som skådespelaren hittar på, den som handlar, den som gör. Figuren är den som springer, sitter, reser sig, övertalar, vädjar, surar, ljuger osv. på det sätt som skådespelaren bestämmer. Det som är skådespelarens enskilda ansvar, att hitta på hur. Inom Penkametoden är det min figur, och vitsen är att det ska hjälpa skådespelaren att skapa en figur som inte är skådespelaren själv, utan den figur skådespelaren vill ska framträda i framförandet. Så under min utbildning pratade vi aldrig om vad jag ville, utan vad den figur jag för tillfället arbetade fram ville. Mitt jag var privat och nu var jag i en lärandesituation där jag skulle lära mig att skilja mitt jag från den påhittade rollfigur jag arbetade med. Mitt jag var viktigt för att kunna skapa och hitta på figurer, men det var inget jag som kommunicerade i det sceniska arbetet. Det kanske låter torrt och förtryckande, men det var befriande att ha en figur att tala om, att det var den kommentarer, kritik, handlingssätt, gällde. Teoriundervisning Den treåriga högskoleutbildningen på scenskolan bestod i att göra. Tala, gestalta, visa, röra sig, korrigera hållning och andning. Det handlade om att förstå genom kroppsligt utförande. Större delen av dagarna gick vi svettiga i träningskläder. En eftermiddag i veckan hade vi teori. Ämnet hette så. Vi hade en lärare i teaterhistoria och en i samhällskunskap. De talade och vi lyssnade. Det användes ingen litteratur, vi läste ingenting och var inte särskilt engagerade. Vi åt godis och kopplade av, men lyssnade artigt och kom med frågor när något intresserade oss. Vi lärde oss mycket teaterhistoria och fick en bra inblick i både det nutida och det feodala samhället. Vi iakttog lärarna och kunde härma dem och göra parodier av dem efteråt. Av en lärare fick vi i uppgift att köpa Peter Weiss Motståndets estetik. En del av oss gjorde det, men vi upptäckte snabbt att den var på en alldeles för hög nivå för oss. Vi hade inga verktyg för att gripa oss an ett så komplext verk. Projektet slutade med att läraren berättade första kapitlet, det som handlar om Pergamonfrisen, och förde en diskussion med sig själv om det. Eftersom han var en bra berättare blev det intressant, och vi lärde oss härma honom också. Dessa teorilektioner hade 19

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

ATT KUNNA LYSSNA MED KROPPEN. En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater. Pernilla Ahlstrand

ATT KUNNA LYSSNA MED KROPPEN. En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater. Pernilla Ahlstrand ATT KUNNA LYSSNA MED KROPPEN En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater. Pernilla Ahlstrand Att kunna lyssna med kroppen En studie av gestaltande förmåga

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt III Sveriges Arkitekter Lisa Wingård, Katarina Nilsson, Matilda Schuman, Pontus Ljungberg Layout: Lisa Wingård, Pontus Ljungberg,

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Vad kommunikation vill säga En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal. Désirée von Ahlefeld Nisser

Vad kommunikation vill säga En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal. Désirée von Ahlefeld Nisser Vad kommunikation vill säga En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal Désirée von Ahlefeld Nisser Doktorsavhandling i specialpedagogik Stockholms Universitet 106 91

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Vad vill du bli när du blir stor?

Vad vill du bli när du blir stor? Vad vill du bli när du blir stor? En undersökning av barns tankar kring sitt framtida yrkesval Författarens namn: Josefin Hallström Fritz Institutionens namn: Barn- och ungdomsvetenskap Examensarbete 15

Läs mer