Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot för studiemiljöfrågor Andreas Tarandi, D-08 Ledamot för utbildningsfrågor, D-09 Kassör Andreas Pålsson, D-07 Revisor, kårfullmäktigesuppleant, valberedningens ordförande Jonas Sundberg, D-06 Qulturattaché Victor Koronen, D-09 Klubbmästare Charlie Lindviken, D-08 Prylmånglare Jesper Bratt, D-09 Studienämndens ordförande Johan Stjernberg, D-08 Victor Hallberg, D-08 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet öppnat 17:37. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Alexander Roghult valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare valdes till justeringsperson tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Victor Hallberg gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor Andreas Pålsson anmälde Mottagningstitels telefonräkningar. Jonas Sundberg anmälde Bokföring och Protokoll.

2 Konglig Datasektionen DM (6) 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll från samt är underskrivna, har lagts upp på hemsidan och placerats i ESCapen. att lägga protokollet från DM till handlingarna. att lägga protokollet från DM till handlingarna. 3 Rapporter Andreas Tarandi rapporterade att sektionströjor är på ingång. De kommer att kunna beställas från Prylmånglaren. och Johan Stjernberg har varit på möte med Olle Bälter angående sammanslagningen av Data och Elektro. Han gav förstahandsinformation om vad det egentligen handlade om. KTH vill göra en gemensam ingång liknande OPEN som väver ihop flera program och låter studenterna välja inriktning till ett av de traditionella programmen efter en introduktionsperiod på kanske ett år. Tanken just nu är att testa detta på de internationella linjerna. Olle Bälter har uttryckt att Data och Elektro har mest att förlora på en sammanslagning i och med att de båda är starka varumärken. Jonas Sundberg rapporterade att han som valberedare får in massa kandidaturer till Budget-SM. Charlie Lindviken rapporterade att DKM börjar med onsdagspubar nu igen. 4 Bordlagda ärenden Inga bordlagda ärenden. 5 Idrottsnämnden D-rektoratet hade tänkt tillförordna en intresserad sektionsmedlem som ordförande för idrottsnämnden men i och med att det kommer bli flera kandidater till Budget-SM så kommer detta inte göras. Egil begärde att återöppna punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. att återöppna punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. begärde att placera punkt 9 Per capsulam beslut efter punkt 5 Idrottsnämnden. att placera punkt 9 Per capsulam beslut efter punkt 5 Idrottsnämnden. 6 Per capsulam beslut 1. Datum för Budget-SM

3 Konglig Datasektionen DM (6) D-rektoratet har beslutat att Budget-SM ska hållas tisdag den 12 oktober 2010 med reservtid torsdag den 14 oktober att fastslå datumet och reservtiden för Budget-SM. 2. Motionssvar till Val-SM angående Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen D-rektoratet har tagit beslut på att skriva mottionssvar till Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen. att fastslå motionssvaret till Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen. 3. Motionssvar till Val-SM angående Motion angående studslån D-rektoratet har tagit beslut på att skriva motionssvar till Motion angående studslån. att fastslå motionssvaret. 4. Entledigande av ordförande för IOR D-rektoratet har entledigat Patrik Stenmark som informationsansvarig. att fastslå entledigandet av Patrik Stenmark som informationsansvarig. 7 Informationsorganet föreslog att tillförordna Victor Hallberg som Informationsansvarig. att tillförordna Victor Hallberg som informationsansvarig. 8 Sektionslokalen Johan Stjernberg rapporterade att sektionslokalsgruppen vill ha gemensam lokalnämnd med Media efter att Data och Media har flyttat ihop. Sektionslokalsgruppen finns för närvarande inte med i reglementet. Förslag är att lägga till Sektionslokalsgruppen till reglementet och ta bort ESCapo. Jonas Sundberg föreslog att man borde byta namn på ESCapo i reglementet och ändra dess reglemente. Johan Stjernberg ska ta upp detta med sektionslokalsgruppen. 9 Utförande av ordförandeskap för ESCapo För närvarande finns det ingen kandidat till Konglig Lokalchef. Enligt stadgarna ska det finnas en lokalnämnd. att D-rektoratet ska utöva ordförandeskap för ESCapo.

4 Konglig Datasektionen DM (6) 10 Propositioner 1. Proposition angående nøllestäd vill utöka budgeten för nøllestäden. Det är svårt att motivera nøllan att städa. Ökar man budgeten kan man ha en billigare tackfest för de som städat och även bjuda på mer fika. Jonas Sundberg tycker även att daddorna ska pushas mer att närvara på städen. För närvarande är det budgeterat 1000 kronor för nøllestäden. föreslår att det läggs 4000 kronor till mat på städfesten och 1500 kronor till fika på nøllestäden. att lägga propositionen angående nøllestäd. 2. Proposition angående fikabudgeten vill dubbla fikabudgeten för sektionens nämnder för att göra nämndernas möten trevligare. att lägga propositionen angående fikabudgeten. 3. Proposition angående sektionsavgiften Vi får inte bestämma sektionsavgiften längre, det gör THS åt oss. Det borde skrivas i stadgarna att THS fastställer sektionsavgiften. att lägga propositionen angående sektionsavgiften. 4. Proposition angående upprivning av golvmotion I och med att vi kommer flytta till julen finns det inte längre något behov av att byta golvet i ESCapen. Beslutet om att D-rektoratet ska göra detta bör därför rivas upp. att lägga propositionen angående upprivning av golvmotion. 5. Proposition angående reglementesändring visdomsord D-rektoratet vill ta bort Det var bättre förr från reglementet. D-rektoratet anser inte att det har något där att göra. att lägga propositionen angående reglementesändring visdomsord. 6. Proposition angående reglementesändring angående representant i skolstyrelsen vill att vi lägger till i reglementet att representant i skolstyrelsen kallar till skolråd. att lägga propositionen angående reglementesändring angående representant i skolstyrelsen. 7. Proposition angående budget för flytt Som det är nu har Media från sin sida budgeterat kronor för flytten. D-rektoratet anser att Data borde lägga till lika mycket. Det kommer läggas mycket pengar på en bar. Baren beräknas kosta mellan kronor och kronor. Det behövs köpas in ljusrutrustning till sektionslokalen. Ljusutrustningen förväntas kosta högst kronor. Stolar och bord är osäkert på hur mycket de kommer kosta.

5 Konglig Datasektionen DM (6) Andreas Pålsson föreslog att vi budgeterar lite i överkant så att vi är säkra på att vi kan köpa allt som behövs till den nya lokalen. föreslog att vi budgeterar kronor på flytten och 8000 kronor på serveringstillståndet om Media budgeterar kronor till flytten. att lägga proposition angående att budgetera kronor för flytten och kronor för nytt serveringstillstånd om Media budgeterar kronor till flytten lika mycket. 8. Proposition angående att varumärkesskydda Datasektionens logga Under terminens första ordföranderåd berättade samhällssektionen att deras logga använts i en reklamfilm. D-rektoratet funderar därför på att varumärkesskydda Datasektionens logga. Det kostar 1500 kronor för ett skydd som varar i 10 år. För olika klasser av skydd tillkommer det extra kostnader. D-rektoratet vill budgetera 2900 kronor för att varumärkesskydda Datasektionens logga. att lägga propositionen angående att varumärkesskydda Datasektionens logga. 9. Proposition angående budget för 2011 D-rektoratet ska lägga en budget för verksamhetsåret att lägga lägga en proposition angående budget för Proposition angående verksamhetsplan 2011 D-rektoratet ska skriva ihop en verksamhetsplan för verksamhetsåret att lägga propositionen angående verksamhetsplan Valärenden Inga valärenden. 12 Övriga frågor 1. Mottagningstitels telefonräkningar Titel borde få ersättning för telefonsamtalen de gjort åt mottagningens vägnar. Andreas Pålsson föreslår att vi delar ut en schablonsumma. För att avgöra hur stor ersättning de ska få bör de som kan få ut listor på deras samtal sammanställa hur mycket de har lagt ut åt mottagningen. Därefter kan en schablonsumma fastställas. 2. Protokoll Jonas Sundberg undrar om det finns risk att kommande protokoll blir lika försenade som de från i våras. Alexander Roghult svarar att han planerar på att sköta detta bättre denna termin. Alla protokoll förrutom ett från i våras är redo att läggas upp hemsidan. Det saknas en underskrift på det som ej är klart.

6 Konglig Datasektionen DM (6) 3. Bokföring Jonas Sundberg undrar hur han kan få bättre insyn på hur bokföringen sköts. Finns det någon resultatrapport? Andreas Pålsson svarar att det mesta som inte är klart är från DKM. Ingen resultatrapport just nu. Revisorerna hänvisas till de fysiska pärmarna om de vill se bokföringen innan Budget-SM. 13 Nästa möte att nästa DM ska äga rum måndag den 4 oktober att hålla DM torsdag den 28 oktober att hålla DM torsdag den 25 november att hålla Glögg-SM torsdag den 2 december 2010 med reservtid fredag den 3 december Mötets högtidliga avslutande förklarade mötet avslutat 18:57. Alexander Roghult, mötessekreterare, mötesordförande, justeringsperson

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer