Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt och Samtliga partier i Alliansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt och Samtliga partier i Alliansen"

Transkript

1 Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt och Samtliga partier i Alliansen För kännedom Oppositionspartier och Stefan Löfven Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och Samtliga partier i Alliansen Oberoende ALAF- FÖRENING har dagligen kontakt med långvarigt sjuka som kämpar för att överleva då deras Arbetsskada inte beviljas eller Sjukersättning eller Sjukpenning upphör då de blivit friskförklarade eller oförsäkrade efter Alliansens omdaning av sjukförsäkringssystemet. Under er mandat period har vi försökt påtala några av de skrämmande konsekvenserna av utförsäkringarna. Vi ser att många av de skadade sjuka försämras kraftigt i samband med hot om utförsäkring med tillkomst av ångest, depressioner, förvärrade symtom och till och med självmord. När självmord nämns i media uppges de gärna vara enskilda tragiska fall. I stark kontrast med denna uppfattning antyder vår eget material att 6,9% gjort självmordsförsök i samband med utförsäkring från sjukförsäkringen. En handfull av dessa har vi lyckats rädda till livet genom kontakter De omtalade Oberoende Alaf-Förening med aktiv själv hjälp och koppling till, oberoende orädda läkare lika så sjukvård och Jurister. Bör även påtalas att ska det verkligen vara så att hjälpande händer för dem sjuka ska behöva gå i rädsla för att bli påhoppade, hela tiden gå på tå och vara uppmärksam så att de själva inte dukar under. Att utifrån denna dramatiska vardag bemötas med lögner, myter och vinklad och trixar med statistik och medel, helt inkorrekta uppgifter och korruption tär på krafterna. Vi Oberoende Alaf Förening skulle därför vi vilja be statsministern om ett ärligt och eftertänksamt svar på våra frågor. Med tanke på att statsministern uppgivit att han är mycket nöjd med förändringen i sjukförsäkringen och att denna utan tvivel är alliansregeringens mest omfattande reform under den gångna mandatperioder förväntar vi oss som ett kortfattad, snabbt och öppet svar.. Fråga 1. Är Statsministern och Samtliga partier i Alliansen Medveten om vad som händer den omfattande folkgrupp svårt sjuka och skadade?hur Er allierade Statliga Försäkringskassan behandlar denna folkgrupp hur era allierade använder vårt sjukas så kallade sparade blods pengar tyvärr är vi tvungna att kalla dessa pengar så, många hela släkter, familjer sätts i

2 ekonomiskt misär och alldeles för många har tagit livet av sig för, dessa så kallade sparade pengar Vet Statsministern vem eller vilka som kommer att uppbära förr eller senare till eftergifter för det drabbade. Detta är väl brott mot folkgrupp de Sjuka och Skadade? Vi Oberoende Alaf-förening talar inte nu om enskilda fall Statsministern, om Ni vill och förstår korrekthet. Ett liv av rädsla är inte (kul) riktigt, har vi åsikts frihet här i landet? Är Sverige ett demokratiskt land? Följer Regeringen noggrant hur en Statlig myndighet FÖRSÄKRINGSKASSAN agerar och hanterar försäkrades uppgifter, handlingar och den utbetalda försäkrings ersättningar. Är Statsministern och Samtliga partier i Alliansen medveten om Detta att FÖRSÄKRINGSKASSANS Tjänstemän FUSKAR och trixar med statistik och medel, lögner och korruption Medicinska handlingar där viktiga bitar tas bort, det fixas, trixas och friseras så att försäkrade inte får rättmätiga ersättningar hur får detta hända i den s.k. demokratin i Sverige? Är det så att Försäkringskassan är de som bestämmer vilka som får sina ersättningar? Eller är de så att de vise Tjänstemännen där på säger att Samtliga partier i Allians toppen är ni som bedårar bedrar och tolkar lagstiftningar på ett helt inkorrekt sätt? Fråga 2 Vet Allians regeringen om att mycket av Försäkringskassans resurser går och har gått till att själva FUSKA så att arbetsskadade och svårt sjuka inte ska få ersättning. Varför försvinner annars så mycket skattepengar? Fortfarande underskott man begär mer pengar allt viktigare för Försäkringskassan var och är att direkt nedvärdera kränka och svartmåla ärligt försäkrade? I hela Samhället! Är det så attregeringen tillåter Försäkringskassans tjänstemän handläggare att fuska? Fråga 3 Vet Allians regeringen om Försäkringskassans handläggares rent kriminella beteende mot sjuka, alla sjuka människor är stämplade

3 Fuskare i dagens samhälle, jag kan tala om att det Inte är många som är vanliga sjuka som fuskar, men vem är de som kontrollerar Insider på F-kassan. Hur Stor är FK:s maffia koppling? Vi på Oberoende att det påbörjades redan i början på 90 talet för första gången, ser att allt inte står rätt till, Insider på F-kassan redan på den Socialdemokraternas tiden och större har denna härva blivit. Om ni i Allians regeringen fortsatt låtsas vi som är svårt sjuka är så trött på att vår Regeringen beter sig så O-medvetande, ni kan inte säga (vi kunde inte veta?) Vi Oberoende ALAF FÖRENING antog att allt inte står rätt till Insider på NU HAR VI FÅTT BEVIS. Se kopior Försäkringskassors handläggare bör gå igenom en granskning i grunden, begära ut belastningsregister, kredit färdigheter, ekonomi utbildning bekantskaps kretsar om anknytning och kopplingar till kriminella undre världen finns, våra ersättningar sänks, pensioner sänks pga felberäkningar, felaktiga kontrolluppgifter skickas till Skatteverket Försäkringskassans handläggare möjligheten är stor att många arbetar som Insider på Fk-kassan redan manipulerad. Är Allians regeringen medveten om detta? Är de lagligt i kontrollsamhället och de gör allt i statens makt och vill spara pengar på utbetalningar till sjuka och arbetsskadade Men vem kontrollerar att Pengar i verkligheten går till statens kassa, min gamla mor säger alltid Sätt inte råttan att vaka över Osten varför krävs inte granskning högre upp och alla SÅ kallade mus och råttor ska ur systemet och bra tuktig hungrig katt skall bevaka systemet. Fråga 4 Angående antalet personer som tidigare fick del av sjukförmånen Alliansföreträdare använder ofta formuleringen 140 personer om dagen för att tala om hur många sjuka som förtidspensionerades och hamnade i ett permanent utanförskap under den socialdemokratiska regeringen. Siffran 140 är ett genomsnitt på hur många personer som nybeviljades sjukbidrag och förtidspensioner samt sjuk- och aktivitetsersättningar på procent mellan åren På liknande sätt hävdar statsministern Reinfeldt, senast i Aftonbladet den 5/9-2010, att vi i Sverige år 2006 hade personer som var förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Det statsministern inte nämner är att även denna siffra inkluderar ersättningar på %, både med och utan tidsgräns. Anser statsministern att en person som exempelvis arbetade 75 procent

4 och hade sjukersättning på 25 procent var förtidspensionerad i ett permanent utanförskap? Har statsministern några tankar kring etiska aspekter av användningen av statistik i media- sammanhang? Hur är det statsministern och alliansen är ni i vetskap om hur många är det nu i permanent utanförskap hur många har dött till er efter Alliansens omdaning av sjukförsäkringssystemet. hur är det ni borde tänka nu i JUL tider, kan ni sova gott?. Angående sjuktalet i Sverige ur ett internationellt perspektiv Statsministern brukar ofta antyda överdrivet många som är sjukskrivna/förtidspensionerade i Sverige jämfört med andra länder. statsministern Reinfeldt torde dock vara väl medveten om att myten om Sveriges påstått höga sjuk tal avslöjades redan år Att jämföra ett fåtal länder i Europa, som har olika sjukförsäkringssystem, och dra slutsatsen att vi överutnyttjat sjukförsäkringen i Sverige är inget annat än grovt missvisande. Sverige redovisar långa sjukfall på ett annat sätt än andra länder gör och har en större andel av befolkningen (såsom t.ex många kvinnor) i arbetslivet. Ofta späder alliansen på myten och raljerar över Sveriges påstått höga sjuktal. Kommer ni fortsätta använda denna myt? Om ja: anser ni då att årets forskning kring ämnet inte stämmer? Hur tror du att de sjuka upplever att bli betraktade med perspektivet att de överutnyttjar sjukförsäkringen? Hur tror du att det påverkar deras hälsa och välbefinnande? Fråga 5. Angående attityd mot sjuka bland alliansanhängare Sedan alliansen kom till makten har vi runt om i landet kunna höra och läsa om den missunnsamhet som finns mot sjuka. Man hör ofta att de sjuka lever på mina skattepengar. Man pratar om sjuka som parasiter och lata bidragstagare. I en bloggkommentar för några dagar sedan kunde vi läsa För Sveriges skull, inga statsfinansierade "fibbesjuka" hemmafruar som orkar vadsomhelst utom att jobba. Ytterligare en kommentar var: Låt dom som vill betala bidrag till dom behövande och låt oss andra vanliga hårt arbetande få behålla våra pengar, skatt är stöld. Och tack o lov blir det Alliansen fyra år till inte trolig om detta inte rättas till. Det är lite för tidig Börjat gnugga händerna för än mer skattelättnader. Vad kostar tjänstemännens ogrundade avslag i utredning och rättegångskostnader för samhället? Här har vi ett mångmiljardfusk som ansvariga vid Försäkringskassan dessutom fått provision för.

5 Hit skall även FK:s processjuridiska enhets förfalskningsfusk räknas då det försvårar prövningarna. Mycket av Försäkringskassans resurser har gått åt till att själva FUSKA så att arbetsskadade och svårt sjuka inte ska få ersättning. Varför försvinner annars så mycket skattepengar? fortfarande underskott man begär mer pengar allt viktigare för den Försäkringskassan var att nedvärdera och svartmåla ärligt försäkrade? I hela Samhället och involverande var Ofta ledande dagsnyheter och tidningar! Är det så attregeringen tillåter Stödjer ni i alliansen dessa åsikter? Om inte, hur ser ni på Gunnar Axén och Helena Rivière replik till en fibromyalgi sjuk kvinna i Aftonbladet i januari 2010? Fråga 6 Angående begreppet ohälsotal Reinfeldt nämner gärna det minskade ohälsotalet som ett tecken på sjukförsäkringsreformens positiva resultat. Ohälsotalet är ett mått på vissa utbetalda ersättningar från socialförsäkringen. När sjuka går från sjukpenning till introduktionsprogram på arbetsförmedlingen, socialbidrag eller tvingas leva på sin sambos inkomst så sjunker ohälsotalet automatiskt. Hur människan bakom det sjunkande ohälsotalet mår eller hur folkhälsan generellt påverkats kan inte utläsas av ohälsotalet. Anser statsministern att ett sjunkande ohälsotal är ett bra mått på reformens effekter? Är det intressantare hur detta index sjunkit än hur folkhälsan faktiskt utvecklas eller hur många sjuka och funktionshindrade som faktiskt har haft möjlighet att återgå i arbete? Vad är syftet med att få ned ohälsotalet? Varför har man valt just detta mått? Fråga 7.. Angående rättssäkerheten i bedömning av arbetsförmåga När särskilt ömmande fall dyker upp i media brukar alliansföreträdare vara snabba med att poängtera att man inte får kommentera enskilda fall och att människor alltid kommer i kläm vid stora samhällsomdaningar. Vid införandet av den nya sjukförsäkringen förändrats formuleringarna kring flera nyckelbegrepp i försäkringen såsom arbetsförmåga mot hela den

6 nationella arbetsmarknaden. Som statsministern säkerligen vet innebär även små förändringar av formuleringarna av sådana juridiska nyckelbegrepp att tidigare rättspraxis faller. Fråga 8 Angående begreppet "bidragslinjen" Högeralliansen pratar ofta om den så kallade bidragslinjen i syfte att smutskasta oppositionen. Är inte detta att håna och kränka sjuka och arbetslösa? Enligt vår erfarenhet har dessa människor inte valt att vara i den situationen de är och många beskriver att de blivit sårade av att bli betraktade som parasiterande bidragstagare. I andra sammanhang brukar regeringen vara noga med att sjukförsäkringen ska vara just försäkringsmässig. Hade statsministern själv velat bli utmålad som bidragstagare om han var sjuk och fick ersättning från Försäkringskassan sina betalda försäkringar arbetsgivaren eller detta är fakta att Vi Sveriges befolkning som betalar ditt och Regeringens lön? Anser statsministern att bidrag och försäkring är helt synonyma begrepp? Vilka åtgärder vidtog regeringen för att säkerställa rättssäkerheten vid förändringen av sjukförsäkringen? Vad hade riksdagens lagråd för synpunkter på sjukförsäkringsreformen? Hur många enskilda tragiska fall (självmord )behövs innan alliansregeringen upplever det som mer alarmerande än lite spill får man räkna med?anser ni att sjukförsäkringen uppfyller grundlagens krav på rättssäkerhet och förutsägbarhet? Fråga 9. Angående aktivitetsstöd på 4000 kr i månaden och omtalade Fas 3 I gruppen med tidsbegränsad sjukersättning finns en betydande andel som saknar sjukpenning grundande inkomst (SGI) och som får sjukersättning på garantinivå vilket ligger på ca 8500 kronor i månaden. När dessa omförsäkras och introduceras på arbetsförmedlingen övergår ersättningen till aktivitetsstöd, som för de som saknar SGI motsvarar ca 4000 kr i månaden. Dessutom förlorar den omförsäkrade även eventuellt bostadstillägg från försäkringskassan. Enligt Maud Olofsson var syftet med denna låga ersättning att inte minska arbetsviljan hos de sjuka då det ska "löna sig att arbeta". Detta innebär i praktiken att inkomsten mer än halveras jmf med sjukersättning på garantinivå och bostadstillägg. Känner statsministern någon som kan klara sig på 4000 kronor i månaden inkl bostadskostnad?

7 Vem tycker statsministern ska ha ansvar för att komplettera upp ersättning till en dräglig nivå? Kommunen? Anhöriga? Den sjuke själv? Hur tror statsministern att denna halvering av en redan låg inkomst påverkar den sjukes hälsotillstånd och arbetsförmåga? Är statsministern villigt pröva i leva med dessa inkomster ett par månader? Fråga 10. Angående de SGI lösas möjlighet till omförsäkring Alliansregeringen talar gärna om att det alltid finns en väg tillbaka till sjukförsäkringen för de som blivit utförsäkrade. Detta påstående är inkorrekt eftersom de som saknar SGI och vars arbetsförmåga inte bedöms vara stadigvarande nedsatt inte kan få varken sjukpenning eller sjukersättning. Anser statsministern att det är i sin ordning att en grupp av de omförsäkrade inte kan komma tillbaka till sjukförsäkringen även då Försäkringskassan bedömt att de pga. sjukdom helt saknar arbetsförmåga? Om så, varför fortsätter man att hävda att de alltid finns en väg tillbaka till sjukförsäkringen för dem som blivit "omförsäkrade"? statsministern och alliansen vet väl att det finns bara en väg för dessa sjuka jag vill inte pränta i er med detta brev ni kan lägga Jul tid efter tanken Ni kan gå och titta runt hur det är och har gått efter åtta år öppna ögonen, och vem betalar eftergifter, detta de blir ett faktum de också? De kan blir ännu allvarligare konsekvenser de kokar under ytan Ni kan blir den första regering som hamnar i Historieböckerna era hemskheter mot en stor folkgrupp, är Alliansregeringen konflikt rädd? Fråga 11.Vi återgår nu statligt fusk I helt felaktiga kontrolluppgifter skickas till Skatteverket år 2011 även att så stora miljon belopp inte betalats ut som sjukpension eller att sjukpensionär inte kunde utöka sin inkomst till trots allt anmärkningsvärt misstanke är att Försäkringskassans Handläggare trixar med Insider på bokföring och medel som betalats ut till någon annan så att det ser bra ut i redovisning. Det måste noteras även detta att och hänsyn tas att Försäkringskassan innehöll pga. helt inkorrekt tolkning av regelverket EU/EES Området och innehöll hemlig ersättningar av från och plötsligt som vi har gått i grund och botten då talar man om tolknings fel, så här ser ni allt går inte rätt till där.

8 Försäkringskassans handläggare möjligheten är stor att många arbetar som Insider på Försäkringskassan redan nu visar sig hur manipulerad organiserad ekonomisk brottslighet är inifrån på Försäkringskassan exp. De värsta syndarna är de själva, fyra till fem anställda, har ägnat sig åt förskingring och betalat ut cirka kronor till sig själva. Ytterligare drygt 100 anställda har handlagt ärenden som rör dem själva och betalat ut till exempel föräldrapenning. Även om de inte betalat ut mer än de haft rätt till, så vem vet misstanken ligger ialla fall om organiserad brottslighet ligger bakom detta också? exempel när pengarna för vård av sjukt barn skulle ha betalas ut. De har på så vis kunnat planera sin ekonomi bättre än andra och dragit fördel av sin behörighet. De har skapat en gräddfil åt sig själva på svårt sjukas utförsäkrades bekostnad, allt detta speglas I och med att det är så många personer det handlar om är det klart att misstanken är så att det är omedvetna enhetschefer är blinda eller är det bara ett spel för kulisserna? Vad mer det går inte rätt till? Det ger inga rubriker i dag- eller kvällstidningar när den lilla människan och ofta kvinnor utsätts för F-kassans kränkningar! Många sjuka tar livet av sig (tragiska fall)nämns inte Det är så gott som riskfritt för Försäkringskassan att göra så grova fel. På Försäkringskassan Handläggarna Inga straffas och ansvaret har tagits bort. Detta lutar åt att Försäkringskassan har fått för stor makt och på samma sätt som de leker med människors liv, kan det jämföras med att ge galningar skjutvapen och tala om för dem att det är fritt fram att göra allt som står i deras makt. Handläggarna för att ha brutit mot anställningsavtalet genom att gå in i databasen och titta på uppgifter om sig själva och nära anhöriga. Ingen av de 24 misstänks ha betalat ut pengar till sig själv eller närstående personer? Allt är lagligt i kontrollsamhället och de gör allt i statens makt och vill spara pengar på utbetalningar till sjuka och arbetsskadade Men kontrollerar att Pengar i verkligheten går till statens kassa, min gamla mor säger alltid Sätt inte råttan att vaka över Osten. Endast straffa oskyldigt de sjuka som redan uppbär straffet att det blivit sjuka och beräknas kosta samhället allt så mycket därför att de riktigt skyldiga går fria och roffar åt sig mer och mer i kontrollsamhället och använder Insider på F-kassan handläggarna med skydd av lagen roffar åt sig skattemedel och sprider pengar runt över hela världen köper villor resor mm.

9 Anser statsministern att det är de anhöriga eller kommunernas ansvar att bära kostnaderna för de som fallit mellan stolarna i samband med er reform? Fråga 12. Angående respekt för väljarna och svenska folket som betalar er lön Slutligen, anser statsministern att ni inom Alliansen har givit det svenska folket ärliga och korrekta uppgifter för att kunna fatta ett grundat beslut att inte byta regering Om inte, är man beredd att återinföra den tidsbegränsade sjukersättningen eller en garantinivå i sjukpenningen? Finansminister Anders Borg bör nu bli mer bara aktiv inte vifta lite på svansen och se efter Försäkringskassans pengar hur och var tog det vägen och utse en bra katt som tar bort alla gnagare hos Försäkringskassan. Ekonomin är Anders. Borg bäst på Svansviftningen bör bara bli mer korrekt han är enda bra som alliansen uppbär. Alla i partiet som läser detta förstår ni vad som måste göras, byt ut hela personalen hos Försäkringskassor. och så vidare till den som enskilde handläggaren givit order om vad som för tillfället ska gälla är de så att ni tar vidare ansvar i framtiden eftergifter m.m Rättssäkerheten är väldigt låg till de vanliga försäkrade återställ Socialförsäkringen. Oberoende ALAF Förening Medlemmar

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts Onådiga luntanberättelser från dom som ställts utanför Jag lever i skuggan av mitt eget liv, skriver en kvinna som svarat på Uppropet: Berätta hur du har det! som öppnades på i maj 2012. Det är en alldeles

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

Det hänger på förtroendet

Det hänger på förtroendet FÖRÄLDRAR RÄDS KASSAN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 november 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Arbetsskador YRKET STYR ERSÄTTNING Assistansersättning MISSBRUKET SKA STOPPAS Det hänger på förtroendet

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Karta HSO 2009. i sjukförsäkringens snårskog. Handledning för brukare från Handikappföreningarna

Karta HSO 2009. i sjukförsäkringens snårskog. Handledning för brukare från Handikappföreningarna HSO 2009 Karta i sjukförsäkringens snårskog Handledning för brukare från Handikappföreningarna Som enskild individ har du små chanser att hävda din rätt till ersättning när du blir sjuk. Det nya regelverket

Läs mer

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb Flexjobb Publicerad från 19.03.2012 till 02.04.2012 1500 respondenter (1500 unika) 1. Kön Alternativ Procent Värden 1 Kvinna 68,6 % 1024 2 Man 31,4 % 468 Totalt 1492 1 2. Bostadsort i län Alternativ Procent

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT Sundbyberg 2006-10-12 Vår referens: Ylva Branting Diarienummer 22 2006 Finansdepartementet Rättssekretariatet 103 33 Stockholm YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET (2006:48) BIDRAGSBROTT Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Leva med skulder - bli skuldfri olika faser i skuldsaneringsprocessen

Leva med skulder - bli skuldfri olika faser i skuldsaneringsprocessen Rapport 2008:16 Leva med skulder - bli skuldfri olika faser i skuldsaneringsprocessen Leva med skulder - bli skuldfri olika faser i skuldsaneringsprocessen Konsumentverket 2008 2 (34) 3 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Jobbet är att mata pu man

Jobbet är att mata pu man Patrik Engellau & Olle Rossander Jobbet är att mata pu man hur och varför försäkringskassorna slarvar bort 40 miljarder kronor om året av skattebetalarnas pengar Patrik Engellau & Olle Rossander Jobbet

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer