KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd 1. OFMÖ Ordförande My Bratbakken Lundvall förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Adjungeringar Axel Eyton. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes med ändring att byta föredragande för 13b. från Ida Kleinau Andersson till Erik Bergman. 5. Närvarande My Bratbakken Lundvall, Erik Bergman, Petter Starlander, Emma Persson, Ida Kleinau Andersson, Alisa Rizvanovic, Louise Beckius, Max Hammarfjord, Oskar Hansson och Elin Nordahl. 6. Frånvarande - 7. Val av tvenne justerare Elin Nordahl och Louise Beckius. 8. Föregående protokoll Inga handlingar då protokollet från första Styrelsemötet ej är färdigjusterat. 9. Avsägelser Mötet godkände följande avsägelser i klump: Rebecca Öhman som Bettan i SrBK, Stina Persson som Ettan och Jämlikhetsombud i SrBK och Sofia Wijk som Kommandojon i KG. 10. Fyllnadsval Joel Matsson valdes in som Kulturfarbror i KU. 11. Godkännande av utlägg/inköp Inga godkännanden. 12. Budgetar a. IKG (bilaga 1) Louise Beckius föredrog förslaget för IKG:s budget, se bilaga 1.1, och informerade om att förhandlingar med Akzo Nobel som huvudsponsor är igång. Mötet godkände IKG:s budgetförslag med ändringen av KULA 2014 till KULA 2013, se bilaga 1.2. b. SrBK (bilaga 2) Max Hammarfjord informerade om att han inte haft något möte med PLED och därav är det oklart hur sponsringen kommer att se ut. På grund av detta är det svårt att sätta en budget.

2 Mötet beslutade därför att bordlägga SRBK:s budget till PM3. c. Phøs (bilaga 3) Emma Persson föredrog Phøsets budgetförslag enligt bilaga 3.1. Då posten Alkoholfri utflykt satts till 0 ansåg mötet att denna post kan strykas helt från budgeten. Riktlinjerna för representation ändrades på första Styrelsemötet En av ändringarna var att Phøset skall få gå för halva priset på Nollegasquen betalat av Phøsets budget. Detta togs inte med i beräkningarna till Phøsets budgetförslag och därför ansåg mötet att pengar för dessa biljetter bör tas ur posten Övrigt. Mötet godkände Phøsets budget med ändringen att stryka posten Alkoholfri utflykt, se bilaga Riktlinjer a. Uthyrning av Gallien (bilaga 4) - Föredragande: Erik Bergman Erik Bergman föredrog riktlinjerna enligt bilaga 4. Mötet ajournerades för matpaus klockan Mötet återupptogs klockan Mötet ansåg att det i riktlinjerna ej står tydligt vad Gallienvärdarnas uppgift är och vad som sker om dessa riktlinjer skulle brytas. Därav bör riktlinjerna revideras för att missförstånd ej skall uppstå. Petter Starlander yrkande på att återremittera dessa riktlinjer tillsammans med en arbetsgrupp, inkluderande Oskar Hansson och Erik Bergman, och med hjälp av Kårens riktlinjer ta fram nya riktlinjer för uthyrning av Gallien. Max Hammarfjord tilläggsyrkade på att uppdra Erik Bergman och Oskar Hansson detta till PM4. Mötet godkände Petter Starlanders yrkande med Max Hammarfjords tilläggsyrkande. b. Värmeskåp (bilaga 5) - Föredragande: Erik Bergman Erik Bergman föredrog riktlinjerna om värmeskåp enligt bilaga 5. Mötet godkände riktlinjen för uthyrning av värmeskåp enligt bilaga 5. c. Elaggregat och musikanläggning (bilaga 6) - Föredragande: Erik Bergman och Max Hammarfjord Max Hammarfjord och Erik Bergman föredrog riktlinjer om BigBoss enligt bilaga För att underlätta användningen av BigBoss ansåg mötet att en lathund för hur musikanläggningen fungerar bör tas fram. Mötet uppdrog Max Hammarfjord och Erik Bergman att

3 ta fram en lathund för hur BigBoss fungerar. Mötet godkände riktlinjerna för BigBoss med ändringen av felstavning, skicka till skick, se bilaga Max Hammarfjord och Erik Bergman föredrog riktlinjerna för elaggregatet enligt bilaga För att undvika problem med att det saknas bensin då elaggregatet skall utlånas ansåg mötet att reservdunkarna bör vara fyllda. Mötet godkände riktlinjerna för elaggregatet med ändringen av felstavning, skicka till skick samt tillägget att meddela Styrelsen när reservdunkarna är tomma, enligt bilaga Basar (bilaga 7) - Föredragande: My Bratbakken Lundvall Erik Bergman lämnade mötet Erik Bergman återvände klockan My Bratbakken Lundvall föredrog förslaget om basarna enligt bilaga 7. Mötet diskuterade att stöldrisken minskar om basarna sätts upp istället för att en ställning byggs. Dessutom underlättar det användningen om basarna sätts upp istället för att de förvaras i källarförrådet och måste transporteras upp och ner varje gång de skall användas. En nackdel med att sätta upp basarna är att de ej går att använda i Ester vid exempelvis Nolleqasquer. Mötet ansåg dock att detta ej är användningsområdet för basarna och därför bör dessa sättas upp. Mötet godkände förslaget enligt bilaga 7 och uppdrog Petter Starlander och Max Hammarfjord att ta fram ett förslag till PM Idrottsjonernas ansvarsområden (bilaga 8) - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson informerade om idrottsjonernas ansvarområden enligt bilaga 8. Mötet ansåg att Oskar Hansson och IdrU gjort ett bra jobb med att ta fram detta dokument. Ida Kleinau Andersson yrkade på att ajournera mötet för 2 minuters paus. Mötet godkände yrkandet. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Förråd och access till 6M-förrådet - Föredragande: Oskar Hansson Oskar Hansson informerade om att i samband med KG:s pub uppstod det problem då KG behövde komma in i 6M:s förråd men varken han själv eller KG hade tillgång till detta. Dessutom behöver KG kunna förvara sina saker utan att 6M:s förvaringsutrymme påverkas. Mötet ansåg att KG bör få förvaringsutrymme i form av ett låst skåp nere i källarförrådet där de kan förvara sina saker. Mötet beslutade att uppdra Oskar Hansson och Max Hammarfjord att se över möjligheterna att ställa in

4 skåp i förrådet. Gällande access in till 6M:s förråd, Erik Bergman informerade att han alltid är tillgänglig och kan befinna sig på Kemicentrum vilken tid som helst på dygnet och därför kan hans kort användas. Mötet ansåg dock att de två extra accesskorten bör användas istället. Mötet beslutade att det ena kortet bör gå till Styrelserummet samt in bakom baren och till KM:s förråd i Gallien. Det andra kortet bör gå till Styrelserummet samt hela vägen in bakom baren. En kvittenslista för korten bör finnas för att på så sätt hålla koll på korten. Mötet ansåg också att Oskar Hansson bör få access till 6M:s förråd. Mötet beslutade att uppdra My Bratbakken Lundvall att ordna med accesserna för de två extrakorten samt ta fram regler för användning av korten. 17. Rapport från (bilaga 9) a. KM KM har fortsatt jobbat på som vanligt. De har haft ett litet möte för att kolla läget och alla verkar ha det bra. De som har haft problem med access har gått och bytt ut sitt kort och det verkar ha fungerat. KM har börjat ta in lite fler mellanmål i sortimentet. Problemet med detta är att de nog är som mest populära under för- och eftermiddagen då KM inte är bemannat. Erik Bergman har sagt till sina utskottsmedlemmar att de gärna får sälja under tider utöver lunch ifall de vill. Erik Bergman har också haft kollegiemöte men han kände dock att han inte passade in i gruppen. Oskar Hansson skickade en kärleksförklaring till Erik Bergman Vi älskar dig. b. InfU Alisa Rizvanovic informerade att hon har fixat med handlingarna inför PM2 och även börjar renskriva protokollet från PM1. Hon och webansvariga har uppdaterat hemsidan med diverse bilder och andra uppdateringar. Dessutom har Alisa Rizvanovic haft möte med hela InfU idag och pratat lite om hur det gått och vad de har för framtidsplaner. Hon har också haft möte med F-sektionen som tycker att vårt nyhetsbrev är så fett så de vill göra ett likadant! c. 6M Ida Kleinau Andersson informerade att hon har ägnat sig åt att genomföra deras TEMA-sittning och utvärderat den. 6M känns redan som en sammansvetsad grupp och Klas har hittat sin plats fort. Nu är siktet inställt på att lära känna phöset i en aktivitet, jobba på 2-phös, genomföra vår första ET-brunch samt planera Kalebreringsfesten år Det sistnämnda är det som Ida Kleinau Andersson i huvudsak kommer ägna mig åt de närmaste veckorna utöver hektiskt tentaplugg. d. IKG Louise Beckius informerade att IKG har fått reda på att Skånes livsmedelakademi inte har möjlighet att vara vår huvudsamarbetspartner i år så därmed blir det att fokusera på avtalet med Akzo Nobel som just nu står rätt

5 stilla. Hon hoppas på att hon får tag på dem snart och få klart dealen! Louise Beckius har haft möten med KULAgruppen och diskuterat mer kring upplägget under KULA-dagen och dagarna innan. De har sammanställt utvärdering av KULA 2013 och många av företagen som var där är intresserade av att komma tillbaka. IKG ska satsa på att få tillbaka de som var här i år samt försöka ordna så att det finns minst ett företag för varje inriktning genom att alltså få hit nya företag också. Lokalfrågan diskuteras hej vilt. Gruppen är väldigt taggade! Louise Beckius har även haft ett möte med event-gruppen och kommer ha flera träffar i veckan och nästa vecka där de kommer att hjälpas åt när de ringer och mailar företagen, då många känner att det är väldigt nytt och lite läskigt att ringa. IKG planerar att försöka få hit ett företag som har någon typ av gratis-inspirationsföreläsning ganska snart för att starta igång vår verksamhet. Senare under våren vill IKG även ordna en företagspub med KG, lunchföredrag med läkemedels- eller livsmedelsföretag och mindre monterevent samt marknadsföring av olika slag. IKG håller dessutom på att snygga till dokument, fixa till våra sidor på hemsidan och lägger fram ett förslag på en ny prislista. De ska gå på möte med ett företag som hjälper studenter att ordna kontaktsamtal med företag vid arbetsmarknadsmässor, vilket låter mycket spännande! e. SRBK Max Hammarfjord informerade att SrBK har anordnat SMIL, haft lunchmöten och haft sitt första PM! De har även börjat med nomineringen till årets lärare och årets övningsledare. En karriärskväll planeras! SrBK har kontaktat rektorn och Ulf Ellervik och frågat om de vill deltaga. Väntar på svar! f. Skattmästare Elin Nordahl informerade att hon har fortsatt att bokföra samt avslutat de gamla bankkorten, så att de nya bankkorten gäller. Dessutom informerade hon att hon varit på kollegiemöte vilket var väldigt lärorikt och intressant. Elin Nordahl har beslutat att byta bokföringsprogram. g. Vice ordf./int. sekr. Petter Starlander informerade att de senaste veckorna har varit väldigt mycket att göra med både sektionen och Kåren men inte så mycket uppgifter har haft med posten som Vice Ordförande/Internationell sekreterare att göra. Har varit med en del i Bioteknikdagarnas (BTD) arbete som går framåt. Deras stora problem just nu är att inga pengar är säkrade och de har därför svårt att veta var de ska hitta boende åt besökarna. Annars har de pratat spons med Louise Beckius för att inte inkräkta för mycket på IKG:s verksamhet. Förhoppningsvis klarnar samarbetet mellan sektionen och BTD efter mötet mellan styrelsen och BTD som äger rum i samband med mötet som den här rapporten presenteras på. Annars så överappar hans jobb som revisor ganska mycket med posten som Vice/Int.sek. då han går igenom sektionens ekonomi tillsammans med Daniel Sahlin. Nyttigt att bli insatt i det så tidigt på året så någon mer än Elin Nordahl får lite koll. Petter Starlander och My Bratbakken Lundvall hade ett feedback/planeringsmöte för att utvärdera hur de tycker första tiden gått och vad som mer behöver göras. Ska försöka planera in feedbackmöten med ena halvan av

6 styrelsen så de också får komma med sina åsikter och höra vad vi tycker fungera bra och dåligt. h. Phøset Emma Persson informerade att Phøset har sen senaste PM haft utbildning med SVL där de hade en metaplansövning och diskuterade likabehandlingsplan och diskriminering. Har varit på pub med dem andra plösen. Phøset hade utbildning med kåren om ledarskap och gruppdynamik. De har planerat phadderinfo, haft phadderinfo. Tagit in phadderanmälan planerat intervjuerna som kommer vara i nästa vecka. Haft möte med SVL med hela phöset om bl. a. gasquen och internat. ÖPK har även haft möte med SVL om internat och med kfs om bokhandeln. Phøset har träffat Ekophøs och lagat mat och lärt känna de lite bättre. Vi har haft öpk-helg och phöshelg, med givande diskussioner och massa skoj! i. AktO Oskar Hansson informerade att han haft möte med Mattias Ljungberg och Elin Andersson i IdrU angående kommunikationen, halltiderna och ansvarsområden. Dom hade möte med utskottet när han var borta, vilket fungerade bra. Nu ska alla ha ansvarsområden och de kom fram till att vi inte ska boka lördagar nästa termin (svalt intresse) och att vi kör slaktbandytiden terminen ut. Biljettsläpp till tandem lär ligga mars, alt Dessutom har kören (KU) startat igång och K-bandet ska ha/har haft sin första spelning. Detta har fungerat bra/kommer förhoppningsvis fungera bra. Annars tänker Oskar Hansson att de ska försöka komma igång med någon lite större aktivitet ganska snart så han ska ha möte med utskottet snarast. Detta skrivs innan KG- puben men förberedelserna hittills har fungerat klockrent. Øyvind Nørregård och Alexander Rex har skött det mesta såsom inhandling, arbetsschema, alkoholinformering och allmän planering. Henrik Fryklund har löst planerat lite andra aktiviteter under våren, såsom påsktjosan, Helsingborgstripp, Lomma Beach-tripp och någonting skoj på 1 april. Inget har hänt sen sist i AU, nu ska Oskar Hansson höra av sig till alla. j. Ordförande My Bratbakken Lundvall informerade att Styrelsen har hållit första protokollmötet, det var roligt! Det blev ett långt möte i två delar, men hon tycker att vi fick ut väldigt mycket av det och hon är väldigt nöjd med diskussionsklimatet i Styrelsen. My Bratbakken Lundvall har varit på Ordförandeskifte, haft 2 möten och en middag med OrdförandeKollegiet (OK) och lärt känna de andra ordförandena på LTH bättre - mycket trevligt! Det är en rolig grupp och hon tror det kommer bli ett bra år. My Bratbakken Lundvall och Petter Starlander har haft möte och gett varandra feedback på hur de tycker det har gått hittills och hur det kan blir bättre. De har även bestämt datum med alla i Styrelsen för individuella feedbacksamtal, hon tror detta kommer bli väldigt givande. My Bratbakken Lundvall har pratat en del med Eko's ordförande Frida om K och Ws samarbete framöver, framförallt Tour de Styrelse. Hälften av Styrelsen fikade med Ekostyrelsen och diskuterade eventuell aktivitet. Hon har varit på en fantastiskt trevlig Kommando Gul-pub och blivit otroligt imponerad av nystartade K-bandet. My Bratbakken Lundvall blir bara

7 mer och mer stolt över K-sektionen, det känns häftigt att få vara med i sektionen nu när det händer så pass mycket överallt. K är bäst! k. BTD Mötet har fått Ida Lindströms rapport inskickad. Där informerar hon att projektledaren och kassören har tillsammans hållit i ett informationsmöte om Bioteknikdagarna. En projektgrupp bildades av de som var intresserade, alla som sökte fick en post och alla poster blev fyllda. Projektgruppen 2013 är: l. Inspector Ingen rapport. Projektledare: Ida Lindström (B10) Kassör: Sara Wikström (B09) Företagsansvariga: Cathrine Jonsson (B09), Louise Jonsson (B09) Företagskontakter: Ludvig Nilsson (B10), Elsa Wingårdh (K12), Michael Hellman (B10) Eventansvarig: Stina Lidén (B10) Logistikansvarig: Linnea Tillander (B09), Fanny Cedergårdh Phadder/mottagningsansvarig: Elisabeth Johansson (B011) Alumn och forskaransvarig: Anna-Lovisa Nynäs (B10) Webbansvarig: Fanny Cedergårdh PR-ansvarig: Dag Bengtsson (B12) Matansvarig: Matilda Yng (B12), Hanan Kvarnström (B12) Festansvarig: Sofia Nyström (B10) BTDgruppen har haft sina två första möten där gruppkontrakt skrevs och tankar kring BTD togs fram. Företagskontakterna önskar att sektionen låter dem låna telefonen i styrelserummet när de ska ringa företag. De som suttit i IKG har uttryckt att det har varit svårt att få tid att låna telefonen och undrar om styrelsen kan köpa in en mobiltelefon med kontokort till sektionen som BTD kan låna i år och som IKG kan använda. BTDgruppen har också beslutat datumet för när eventet kommer att hållas, november. m. Kåren Axel Eyton informerade om att JFF kommer att hållas snart och uppmanade Styrelsen att ordna en föraktivitet. En enkät om Hur mår teknologen? har skickats ut. Svara på denna, uppmuntrade Axel Eyton. Han informerade också om att bastun i Kårhuset är sönder. 18. Övriga frågor Erik Bergman och Alisa Rizvanovic informerade om att de haft möte med InfU och kommit fram till att K- sektionens hemsida ej är läsvänlig och bör få ett nytt utseende. De undrade huruvida riktlinjerna för den grafiska profilen måste följas. Petter Starlander informerade att enligt riktlinjerna skall styrelsen kontaktas om stora förändringar skall göras. Mötet godkände att InfU gör ändringar på hemsidan. Oskar Hansson föredrog att ett mixerbord bör köpas in

8 för att underlätta musikanvändningen. Mötet ansåg dock att detta går att hyra från Kåren. Oskar Hansson informerade om att det är Kulturtorsdag på torsdag och då han inte kan närvara bör någon annan vara där och ordna med projekton. Mötet uppdrog Max Hammarfjord att närvara. Louise Beckius undrade hur justering av protokoll går till. Alisa Rizvanovic informerade om tillvägagångsättet som innebär att hon sammanställer protokollet och skickar ut det via mail till justerarna. Justerarana kommenterar protokollet och skickar sedan tillbaka protokollet till Sekreteraren. Därefter ändrar Sekreteraren i protokollet och skriver ut det. Till sist läser justerarna igenom protokollet ytterligare en gång och signerar det. Ida Kleinau Andersson informerade om att hon anser att anslagstavlorna bör struktureras upp. Mötet uppdrog Ida Kleinau Andersson och Alisa Rizvanovic att komma med förslag om att ordna upp till lunchmöte. Petter Starlander meddelande BTD kommer att ha styrelsemöte i Linköping och undrar ifall de kan få bidrag från sektionen till tågbiljetter. Petter Starlander informerade att han tänkt ta fram riktlinjer till framtida möten och uppmanade Styrelsen att tänka igenom detta. 19. Beslutsuppföljning (bilaga 10) 1. Louise Beckius har tagit kontakt med Akzo Nobel, därav godkände mötet punkten. 2. IKG:s budget är klar, därav godkände mötet punkten. 3. Phøsets budget är klar, därav godkände mötet punkten. 4. Mötet bordlade SRBK:s budget till PM3. 5. Då Styrelserummet ännu inte har målats om, därav bordlade mötet punkten. 6. Fakturamallen har uppdaterats, därav godkände mötet punkten. 7. Då inköp av ny skrivare ännu inte gjorts bordlade mötet punkten. 8. Riktlinjer för sektionens prylar är klar, därav godkände mötet punkten. 9. Beslut om inköp av nytt ljussystem till Gallien bordlades till PM En gratis dropbox till styrelsedokument har ännu inte ordnats, därav bordlades punkten till PM Meddelande Erik Bergman uppmanade att fylla i styrelsepresentationer. Max Hammarfjord informerade om Speak up day som kommer att hållas på onsdag. Kåren kommer att informera om enkäten Hur mår teknologen. Dessutom informerade han att HSP utvärderar utbildningen och att möten kommer att hållas. Oskar Hansson informerade om Kulturtorsdag som KU håller i. Han informerade även om att buggträningskvällar kommer att börja hållas med start 18/3. KG kommer att hålla pub 20/3.

9 Ida Kleinau Andersson informerade om att anmodan till Kalibreringsfesten kommer att börja skickas ut i början av nästa vecka. Hon uppmanade att komma med förslag till personer som borde få en anmodan. Petter Starlander informerade om att det nu går köpa biljetter till Corneliusbalen på 21. Nästa Styrelsemöte Datum för tredje Styrelsemötet är satt till 17 mars klockan i Marie Curie-rummet. 22. OFMA My Bratbakken Lundvall förklarade mötet avslutat klockan My Bratbakken Lundvall Ordförande Alisa Rizvanovic Sekreterare Louise Beckius IKG-ordförande Elin Nordahl Skattmästare

10 Budget IKG 2012 Budget IKG 2013 Intäkter Budget Intäkter Budget KULA KULA Livsmedelsakademins HSP Akzo Nobel HSP Lunchföredrag x Event aktiviteter á 9000 kr Övrigt 5000 Övrigt 3000 Totalt Totalt Utgifter Utgifter KULA KULA Lunchföredrag x Event Övrigt Övrigt Nollningströjor störst del Totalt Totalt Balans Balans HSP=Huvudsponsoravtal HSP=Huvudsponsoravtal

11 Budget IKG 2012 Budget IKG 2013 Intäkter Budget Intäkter Budget KULA KULA Livsmedelsakademins HSP Akzo Nobel HSP Lunchföredrag x Event aktiviteter á 9000 kr Övrigt 5000 Övrigt 3000 Totalt Totalt Utgifter Utgifter KULA KULA Lunchföredrag x Event Övrigt Övrigt Nollningströjor störst del Totalt Totalt Balans Balans HSP=Huvudsponsoravtal HSP=Huvudsponsoravtal

12 Budget Studierådet 2013 Budget Studierådet 2012 Intäkter Intäkter CEQ CEQ PLED PLED PLED (studiekväll nollning) 1000 PLED (studiekväll nollning) 1000 Total Total Utgifter Utgifter Studiekvällar SI-fika 0 Uppskattning av lärare 1000 Studiekvällar Glädjespridning för sektionen 500 Uppskattning av lärare 1000 Fika protokollmöte 4000 Glädjespidning 0 Studiekvällar (nollning) 1000 Fika protokollmöte 4000 Evenemang 5000 Kläder/märken 700 Planscher 100 Lunchföredrag 4500 CEQ-utlottning 2000 Studiekvällar (nollning) 1000 CEQ-mat 500 K-afton 2400 Övrigt 1600 Planscher 100 Total Total Balans Balans -5000

13 Phøset 2013 Phøset 2012 INKOMSTER Inkomster 2-phös Sponsring kr Biljettintäkter /bilj Tvåphös kr 140kr/person Barförsäljning 8000 Phadderphest kr 100kr/person Kalibreringssexa kr 50kr/person Kallesexa Snapsbiljetter kr Biljettintäkter /bilj PLED kr Totalt kr Phadderfest Biljettintäkter /bilj Utgifter Barförsäljning 800 Frackar kr Diverse Hemsida 500 kr Spons Nolleguide kr SVL /nolla Nolleuppdrag kr 500 per uppdrag Märken 3000 Phaddergrupper kr 1750 per grupp Nolleaktiviteter kr Totalt Internat/Utflykt kr Nollelunch kr UTGIFTER Phadderutbildning kr Tysklandsresa kr 2-phös Övrigt Serveringstillstånd 1100 varav julkort 250 kr Lokalhyra 1000 varav två skiften kr Alkohol 6000 Tvåphös Mat 4500 Mat och övrigt kr Alkohol kr Kallesexa Kalibreringssexa Mat 1000 Mat och övrigt kr Alkohol 1000 Alkohol 400 kr Phadderphest Phadderfest Mat och övrigt kr Serveringstillstånd 1100 Alkohol kr Mat 3000 Kick-Off Alkohol 4500 Mat och övrigt kr Alkohol kr Phadderkickoff Nollegasque Mat 2000 Punsch kr Alkohol 2000 Nollegasque Totalt kr Punsch 1200 Balans kr Diverse SVL-aktivitet Frackar Nolleguide 5000 Nolleuppdrag /uppdrag Phaddergrupper Nolleaktiviteter 8000 Alkoholfri utflykt 0 Phadderutbildning 1000 Skifte 2000 Tackkort 300 Övrigt 2900 Biljetter 1500 flying och regatta Märken *100 +1*200 Totalt Balans

14 Phøset 2013 Phøset 2012 INKOMSTER Inkomster 2-phös Sponsring kr Biljettintäkter /bilj Tvåphös kr 140kr/person Barförsäljning 8000 Phadderphest kr 100kr/person Kalibreringssexa kr 50kr/person Kallesexa Snapsbiljetter kr Biljettintäkter /bilj PLED kr Totalt kr Phadderfest Biljettintäkter /bilj Utgifter Barförsäljning 800 Frackar kr Diverse Hemsida 500 kr Spons Nolleguide kr SVL /nolla Nolleuppdrag kr 500 per uppdrag Märken 3000 Phaddergrupper kr 1750 per grupp Nolleaktiviteter kr Totalt Internat/Utflykt kr Nollelunch kr UTGIFTER Phadderutbildning kr Tysklandsresa kr 2-phös Övrigt Serveringstillstånd 1100 varav julkort 250 kr Lokalhyra 1000 varav två skiften kr Alkohol 6000 Tvåphös Mat 4500 Mat och övrigt kr Alkohol kr Kallesexa Kalibreringssexa Mat 1000 Mat och övrigt kr Alkohol 1000 Alkohol 400 kr Phadderphest Phadderfest Mat och övrigt kr Serveringstillstånd 1100 Alkohol kr Mat 3000 Kick-Off Alkohol 4500 Mat och övrigt kr Alkohol kr Phadderkickoff Nollegasque Mat 2000 Punsch kr Alkohol 2000 Nollegasque Totalt kr Punsch 1200 Balans kr Diverse SVL-aktivitet Frackar Nolleguide 5000 Nolleuppdrag /uppdrag Phaddergrupper Nolleaktiviteter 8000 Phadderutbildning 1000 Skifte 2000 Tackkort 300 Övrigt 2900 Biljetter 1500 Märken 2600 flying och regatta 1*100 +1*200 Totalt Balans

15 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Regler för utlåning av Gallien på Kemicentrum 1. Gallien får endast lånas av Kemi- och Biotekniksektionens respektive Ekosystemtekniksektionens utskott. Undantag kan godkännas genom K-styrelsen. 2. Gallien lånas ut till en person enligt 1 som är personligt ansvarig. 3. Evenemang får endast ske på kvällstid samt helger, senast till kl Undantag kan godkännas genom K-styrelsen. 4. Vid varje evenemang skall en eller två Gallien-värdar från Kemi- och Biotekniksektionen vara närvarande. Gallien-värdarna ansvarar för att låsa upp lokalerna, tillse att ordningsreglerna följs, inspektera städning och i övrigt vara behjälplig. 5. I utlåningen ingår samtlig utrustning i Gallien så som servis, värmeskåp, stereo och bar. 6. Avgiften är 1000 kr varav 500 kr avser Gallien-värdar. 7. Vid utlåning lämnas en deposition på 1000 kr. Denna återfås då det är säkerställt att inga skador eller liknande uppkommit i samband med utlåningen. 8. Den enligt 2 ansvariga är ansvarig för att evenemangets gäster endast vistas i Gallien och inte har tillgång till övriga lokaler på Kemicentrum. 9. Senast skall lokalen vara städad, alla inventarier (bord, stolar samt soffor) återförda till den plats som de hade när man tillträde lokalen. Städningen ska godkännas av Gallien-värden. 10. Vid evenemangets avslut ska värmeskåp vara rengjorda och porslin ska ha diskats och flyttats tillbaka in i porslinssåpet. Avgift tas ut vid otillräcklig städning. 11. Avgift tas ut för eventuell vandalisering. Avgiften består i samtliga kostnader som uppkommer i återställandet av Gallien. 12. Avgift tas ut vid otillräcklig städning. 13. Den enligt 2 ansvarige är personligen ersättningsskyldig enligt 9, 10, 11 samt för övriga kostnader som uppkommer i samband med utlåningen. 14. Den enligt 2 ansvarige är skyldig att sätta sig in i gällande lagstiftning vid eventuell alkoholhantering i Gallien. 15. Den enligt 2 ansvarige skall tillse att dessa regler följs. 16. Efter beslut av Kemi- och Biotekniksektionens styrelse kan avsteg från 4 göras. 17. Den enligt 2 ansvarige ska vara nykter och får inte konsumera alkohol under uthyrningen.

16 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Riktlinjer för utlåning värmeskåp Sektionens värmeskåp kan utlånas till sektioner på LTH utan avgift. Vid utlåning ska en person med tillgång till Sexmästeriets förråd agera som kontaktperson. Denna person skall bestämma tid och datum då skåpen senast ska återlämnas och är vid återlämningen ansvarig för att kontrollera att de har rengjorts ordentligt. Vid utlåning ska den person som lånar värmeskåpen stå som ansvarig för att värmeskåpen återlämnas i god tid och i samma skick som när de lånades ut. Vid misslyckande att följa denna riktlinje beslutar Styrelsen hur ersättning ska gå tillväga.

17 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Riktlinjer för BigBoss Sektionens mobila ljudsystem, BigBoss, får användas av samtliga utskott på K-sektionen förutsatt att en styrelserepresentant är ansvarig för att BigBoss returneras i samma skicka som när den utlånades. Då eventuella skador uppstår skall Styrelsen besluta om hur ersättning ska gå till väga. Innan lån av BigBoss skall den ansvarige ha fått en genomgång i hur systemet fungerar av en person som har läst manualen alt. fått en liknande utbildning.

18 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Riktlinjer för BigBoss Sektionens mobila ljudsystem, BigBoss, får användas av samtliga utskott på K-sektionen förutsatt att en styrelserepresentant är ansvarig för att BigBoss returneras i samma skick som när den utlånades. Då eventuella skador uppstår skall Styrelsen besluta om hur ersättning skall gå till väga. Innan lån av BigBoss skall den ansvarige ha fått en genomgång i hur systemet fungerar av en person som har läst manualen alt. fått en liknande utbildning.

19 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Riktlinjer för elaggregat Sektionens elaggregat får användas av samtliga utskott på K-sektionen förutsatt att en styrelserepresentant är ansvarig för att elaggregatet returneras i samma skick som när den utlånades, vilket även omfattar att den skall vara fulltankad. Dessutom skall Styrelsen meddelas när reservdunkarna är tomma. Då eventuella skador uppstår skall Styrelsen besluta om hur ersättning ska gå till väga. Vid lån av elaggregat ska manualen, alternativt lathunden, till systemet medföras.

20 Uppsättning av basarna Styrelsemöte 2 Bakgrund: K-sektionen köpte i slutet av 2012 in nya basar för att ersätta de uppsatta basar i Gallien som gått sönder. Inför beslutet föregick diskussion kring huruvida basarna skulle stå på golvet eller sättas upp. Att ställa basarna ovanpå varandra bredvid kylen i Gallien blev det slutgiltiga beslutet (PM9). Det har efter att basarna ställt på plats framkommit en del problem. Dels är basarna inte fästa i något, vilket gör dem lätta att stjäla. De glider även lätt på varandra och risk finns att den övre basen kan ramla i golvet och gå sönder. Lösningen i nuläget är att förvara basarna i förrådet i källaren och ta upp dem med hjälp av vagnen när de ska användas. Eftersom det är allmänt konstaterat på K-sektionen att ljud leder till glädje tycker jag det är viktigt att ljudsystemet ska vara lätt att använda så att det används ofta. Med ovanstående som bakgrund yrkar jag att att Styrelsen diskuterar huruvida basarna ska sättas upp där de gamla sitter eller om någon form av ställning ska byggas eller fastlåsning av basarna ska ske. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som kan komma med förslag till PM My Bratbakken Lundvall Ordförande 2013 Postadress Besöksadress Telefonnr. Mailadress Org.nr Bankgironr. Kemi- och Biotekniksektionen Kemicentrum Box 124 Sölvegatan Lund Lund

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) TLTH, K-sektionen STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) Protokollmöte 2 2015-02-23 SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i Marie- Curierummet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 11/år 2015 Datum: 14/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-20 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Linnéa Hjelte Sekr. Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används.

Sekreterare: Johanna Schuhmeier kommer att ta bort mailalias a-ovrig ur maillistan a-styrelsen eftersom den inte används. Styrelsemöte 20140221 1. OFMÖ Klockan 12:10 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Lukas Annermarken 4. Eventuella adjungeringar Tobias Lundkvist

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös, t.o.m 14 Mikael Rudner Industrimästare Albin Rosberg

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 17/år 2015 Datum: 26/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 17/år 2015 Datum: 26/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 9(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 onsdagen den 25 februari 2015 i konferensrummet Marie Curie

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 25/år 2015 Datum: 28/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 25/år 2015 Datum: 28/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 1/år 2015 Datum: 3/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, K-Huset, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 1/år 2015 Datum: 3/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, K-Huset, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg (t.o.m. 9) Informationschef Niklas Uhlin Cafémästarinna Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-03-15, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens 1:a studierådsmöte. Tid: Måndagen den 2017-01-23 klockan 17:15. Plats: Marie Curie. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 07 2011 Tid: 2011-08-09, klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Närvarande Styrelsen Ordförande Christian Nilsson Kassör Rolf Andersson Alexander Hang David Åström Lars

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 15/år 2015 Datum: 12/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte S03/16

Protokoll för styrelsemöte S03/16 Protokoll för styrelsemöte S03/16 Närvarande Ordinarie Ordförande Fredrik Peterson E14 Kontaktor Erik Månsson E14 Förvaltningschef Anders Nilsson E13 Närvarande under 7-18 Cafémästare Stephanie Mirsky

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-02-02 16:00-17:00 Plats: P30 Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander. Dagordning

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 6/år 2015 Datum: 10/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 6/år 2015 Datum: 10/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-02-13 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 28/år 2015 Datum: 20/10 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 28/år 2015 Datum: 20/10 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S

Protokoll styrelsemöte S Protokoll styrelsemöte S28 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Daniel Perván Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Carl Cristian Arlock Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mikael Rudner Industrimästare

Läs mer

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Närvaro: Elin Sakurai Ordförande Emma Asklund Vice Ordförande från 3 Lisa Claesson Sekreterare Therese Magnusson Informationsansvarig Sofia Siljeholm

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Dea Ternström Karolina Lundh Eleonora Grönlund Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-10-02 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet ägde rum den 19:e och 20:e november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2016, Medicinska Föreningen 9 februari 2016, kl. 17:15 Stigbygeln, Örat Närvarande: Hanna Landberg, Sofia André, Lars Östman, Nathalie Vilhelmsson, Klara Nilsson, Sarah Fransson, Lovisa Sundqvist,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 24/år 2015 Datum: 22/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 24/år 2015 Datum: 22/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl (till 12) AktU-ordförande

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Tid: Tisdag, 10 februari, 2015, 17:30 Plats: Marie Curie, KC Närvarande:,, Anisa Zigaf,, Tom Allen, Lisa Sandblom, Ludvig Carlman Bydén, Elin Öhman, Marika Mourujärvi,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte S11

Kallelse till styrelsemöte S11 ORDFÖRANDE Styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte S11 Tid och plats Tid: Måndagen den 6:e Maj 2013 klockan 17.05 Plats: E:1426 Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt Beslut 3 Adjungeringar

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2011-05-19 Tid 12:00 Plats Beslutande Styrelserummet John Ericssonsv 1 223 63 Lund Ordf. Erik Sävmark Sekr. Ove Hagelstedt Åsa Andersson Helena Sjöberg Axel Engstrand

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer