BUSSTURISM Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSSTURISM 2013. Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2013-03-20"

Transkript

1 BUSSTURISM 213 Bussturismen ökar för andra året i rad Svenska Bussbranschens Riksförbund

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary in English... 4 Syfte med rapporten... 5 Fördel Bussen... 6 Metod... 7 Svenskarnas totala resande... 8 Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt per färdmedel Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Resenären... 2 Antal charterbussresor fördelade per kön, Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Charterbussresenärernas inkomst 212 och SIDAN 2

3 Sammanfattning Svenskarnas totala resande för alla färdsätt ökar för femte året i rad. Från den kraftiga uppgången från 81,5 miljoner resor 29 till 92, miljoner resor 21 så reste svenskarna ,6 miljoner resor vilket är en ökning med 1,8 miljoner resor. Detta innebär att svenskarna nu i snitt gör mer än 1 resor om året som är längre än 1 kilometer. Personbilen är det klart dominerande färdmedlet med 65,9 % av alla resor. Reguljärflyg och tåg kommer därefter med marknadsandelar på 11,6 % och tåg 11, %. Tåg ökar mest procentuellt sett med 1,2 %. Charterbussarna står för 2, % av det totala resandet vilket är samma siffra som för 211. De färdmedel som har den största resandeökning är bil och reguljärflyg, vilket innebär att svensken reser allt mindre miljövänligt även om tåget ökade mest mellan 211 och 212 med nästan 1,3 miljoner resor. Charterbussresandet ökade för andra året i rad till 1,8 miljoner resor även om ökningen endast var 2 resor. Det är fortfarande en bra bit kvar till siffrorna för 27 och 28 som låg på 2,3 respektive 1,9 miljoner resor. Tyskland är det klart största destinationslandet när svenskarna åker Charterbuss utanför Sverige. Åland ligger på andra plats och Norge har klättrat upp till tredje plats. När svenskarna inte åker utomlands så reser de flest gånger till Stockholms stad. Tvåa är Dalarna trots en liten minskning. Göteborg har en mycket stor resandeökning och tar därmed tredjeplatsen. Att uppleva gemenskap med andra är det vanligaste syftet när svenskarna reser följt av idrottsresor. Stannar vi över natten på våra resor är den klart dominerande boendeformen hotell eller pensionat. När det gäller resenärerna så är den största åldersgruppen år och de flesta bor i fristående villa och har gymnasieutbildning. SIDAN 3

4 Summary in English The total number of travels for all modes increases for the fifth consecutive year. From the sharp rise from 81.5 million trips 29 to 92. million trips in 21 the Swedes traveled 94.6 million trips in 212. This is an increase of 1, 8 million trips. This means that the Swedes are now on average make more than 1 trips a year that are longer than 1 km. The car is the dominant mode of transport with 65.9% of all trips. Scheduled flights are second with 11.6% and trains who are third have a market share of 11.%. Trains increased most in percentage terms by 1.2%. Charter buses account for 2.% of total travel, which is the same figure as for 211. The transport mode with the largest increase in travels is car followed by scheduled flights, which means that Swedes are traveling less and less environmentally friendly even if the train increased the most between 211 and 212, with nearly 1.3 million trips. Charter bus travel increased for the second consecutive year to 1.8 million trips although the increase was only 2 trips. It's still a good bit left to the figures for 27 and 28 were 2.3 and 1.9 million trips. Germany is by far the largest destination when Swedes go charter bus outside Sweden. Åland is in second place and Norway has climbed up to third place. When the Swedes are travelling domestically they go to the city of Stockholm. number two are Dalarna, despite a slight decrease. Gothenburg has a very large increase in travel and thereby take the third place. To experience community with others is the most common purpose when the Swedes traveling followed by sports trips. When we stay overnight on our travels, the dominant form of accommodation is hotels or guesthouses. In the case of travelers it is the largest age group of years, and most live in detached house with secondary education. SIDAN 4

5 Syfte med rapporten Syftet med denna rapport är att belysa charterbussens betydelse och relation till andra färdsätt för svenskarnas resandemönster. Rapporten ger dessutom journalister, offentliga myndigheter och beslutsfattare en breddad bild av svensk turism och charterbussresande. Vi vill dessutom erbjuda våra medlemmar en möjlighet att använda denna rapport när de planerar för framtiden genom att kunna utläsa mönster och trender som kan ha en effekt på just deras företag. SIDAN 5

6 Fördel Bussen Bussen har sedan 192-talet varit det självklara valet när en grupp människor ska ut och resa. Det kan vara skolklassen som ska göra en dagsutflykt eller skolresa, fotbollslaget som spelar bortamatch, personer med intresse för mat, musik, kultur och upplevelser eller företaget som har konferens i fjällen. Bussen är en naturlig del av vårt dagliga liv och därför kanske vi inte tänker på den som något annat än transportmedel. Vi glömmer emellanåt att bussen är en mötesplats, en upplevelseplats och att bussen ofta har en viktig social funktion för många människor. Bussen har fördelar på framförallt fyra områden. Säkerhet Bussen är det säkraste fordonet på väg och ska så förbli därför arbetar vi med säkerhet och trygghet. Miljö Ökat resande med bussen inom kollektivtrafik minskar transporternas negativa miljö- och klimatpåverkan. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla och sprida kunskap om bussen och bussresan ur ett miljö- och klimatperspektiv. Tillgänglighet God infrastruktur och stadsplanering (inklusive terminaler och hållplatser) gör bussresan attraktivare och lockar fler att välja bussen för sina resor. Ekonomi Ekonomi att resa med buss är prisvärt och offentliga satsningar på bussen ger mycket kollektivtrafik för varje skattekrona. SIDAN 6

7 Metod Statistiken avseende resandeutveckling i denna rapport baseras huvudsakligen på uppgifter från Reseoch Turist Data Basen (TDB) och omfattar, där inte annat anges, resor där buss är det huvudsakliga färdmedlet och resan är minst 1 kilometer eller omfattar minst en övernattning. Resor med buss till/från flyg, färjor och tåg ingår inte i denna statistik. Rese- och Turistdatabasen (TDB) Löpande undersökning görs genom 2 intervjuer varje månad, 24 per år, om svenska befolkningens resvanor i Sverige, till utlandet, på fritiden och i tjänsten. I TDB finns cirka en kvarts miljon resor lagrade från starten Detta ger möjlighet att studera trendförändringar och därmed förutspå det framtida resandet. För mer detaljerad information om rapportens statistik kontakta Resurs AB, Mer statistik om hela den svenska bussbranschen finns att hitta i vår årliga branschstatistik, se SIDAN 7

8 Svenskarnas totala resande I den här delen av rapporten beskriver vi utvecklingen av svenskarnas totala resande. Hur fördelar sig resandet mellan inrikes destinationer och utländska destinationer, vilka färdmedel väljer vi och hur ser utvecklingen ut för de olika transportsätten. Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Efter en dipp 28 har det totala resandet återhämtat sig och ökade dramatiskt mellan 29 och 21 för att sedan fortsätta öka i en lite mer normal takt. Svenskarna reser nu i snitt mer än 1 resor per år som är över 1 kilometer Sverige Utomlands Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet SIDAN 8

9 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 17% 17% 19% 19% 8% 83% 83% 81% 81% Utomlands Sverige % procentuell fördelning mellan resor i Sverige och till utlandet, alla färdmedel Svenskarnas totala resande fortsätter att öka och gör så för femte året i rad. Ökningen mellan 211 och 212 är över 1,7 miljoner resor vilket är en ganska markant ökning. Förhållandet om svenskarna reser inrikes eller till utlandet ligger väldigt jämt procentuellt sett för de senaste fem åren. Strax över 8 % väljer att resa inom Sveriges gränser. SIDAN 9

10 Antal resor totalt per färdmedel Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg 212 Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, förändring per färdsätt mellan Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, Trend per färdsätt mellan SIDAN 1

11 28 Färja- Fartyg 2,4% Personbil 63,1% Övriga 2,9% Flyg Charter 3,2% Flyg Reguljärt 11,2% Charterbuss 2,4% Linjebuss 2,8% Tåg 12,% 212 Färja- Fartyg 2,2% Personbil 65,9% Övriga 2,3% Flyg Charter 3,% Flyg Reguljärt 11,6% Charterbuss 2,% Linjebuss 2,2% Tåg 11,% Marknadsandel per färdsätt eller antal resor totalt i % för åren 28 och 212 Personbilen är det klart mest använda färdmedlet när det gäller vårt resande och står nästan för 66 % eller 62,4 miljoner resor. Näst mest resor står reguljärflyget 11, miljoner strax följt av tåg som har 1,3 miljoner resor. Charterbusstrafiken har en liten ökning mot föregående år och står för 1,8 miljoner resor. När det gäller förändring de senaste fem åren så är det slående att det även här är bilen som ökar mest följt av reguljärflyg och tåg. Totalt sett har resandet ökat med 16,9 miljoner resor sedan 28 och bil, reguljärflyg och tåg står för över 98 % av denna resandeförändring. I och med att de färdmedel som är störst även ökar mest innebär det att deras marknadsandelar självklart ökar. Ur en miljösynpunkt är detta lite alarmerande eftersom det är de färdmedel som är minst miljövänliga. För charterbussarna så är det en liten minskning i resandet de senaste fem åren på ca 25 resor samtidigt som det nu är andra året i rad som charterbussresandet ökar även om det är små siffror. SIDAN 11

12 Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet Sverige Utomlands Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 32% 27% 3% 28% 3% 68% 73% 7% 72% 7% Utomlands Sverige Procentuell fördelning för charterbussresor mellan resor i Sverige och till utlandet SIDAN 12

13 Glädjande nog så ökar charterbussresandet för andra året i rad även om ökningen endast är 2 resor. Ur ett femårsperspektiv så fattas det fortfarande 25 resor för att komma upp i 28 års nivå. Charterbussresandet inrikes minskar en aning medan resandet till utlandet ökar vilket gör att det blir en total resandeökning med charterbuss. Andelen utlandsresor ökar och står nu för 3 % av det totala charterbussresandet vilket över en femårsperiod ligger väldigt stabilt. SIDAN 13

14 Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största utländska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största utländska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Tyskland är den klart dominerande destinationen när det gäller charterbussresor utomlands med 185 resor 212 vilket är mer än 1 resor mer än destination nummer två som är Åland med 8 tusen resor. Tyskland ökar dessutom för fjärde året i rad. Norge ser en liten ökning i resandet efter ett antal års nedgång. Danmark har ramlat ner på listan till femte plats samtidigt som statistiken vid små tal kan ge fluktuationer i viktningen. SIDAN 14

15 Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största svenska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Stockholm stad är den populäraste destinationen med en tydlig ökning de senaste fyra åren och hade resor. Dalarna som ligger på andra plats hade en kraftig ökning från 21 till 211 och behåller andraplatsen även om det var en minskning mellan Göteborg som haft väldigt oregelbundna siffror de senaste fem åren ökar kraftigt och går upp 4 placeringar jämfört med 211. Övriga Stockholm ökar också kraftigt det senaste åren och ligger nu på fjärde plats. SIDAN 15

16 Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största avreseande destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska avresande destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Övriga Skåne (Skåne utan Malmö stad) är den region i Sverige som har flest charterbussresenärer även om det minskade kraftigt mellan 21, 211 och 212. Jönköping som inte var med på top-1 listan förra året ökar väldigt kraftigt till 134 resor. Över de fem åren i övrigt så ligger avresedestinationerna ganska jämnt även om det finns vissa dalar och toppar på en del avresedestinationer. SIDAN 16

17 Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för resandets syfte Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för resandets syfte (212 år siffror i diagrammet) När det gäller svenskarnas syfte med sina resor är det ganska svårt att utläsa några tydliga trender eftersom siffrorna mellan de olika syftena och olika år varierar stort. Att komma är ett syfte som minskar kraftigt över åren. Upplevelser med andra som är det vanligaste syftet med 35 resor och att få uppleva nöjen och underhållning ökar vilket även andra upplevelser gör. SIDAN 17

18 Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, (212 år siffror i diagrammet) Ennattsresorna är vanligaste när vi reser. Tvånättersresor som ligger tvåa har haft en uppgång de senaste 4 åren. Veckoresor eller resor över sju nätter har en markant ökning mellan 211 till 212. SIDAN 18

19 Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Antal nätter per boendeform i 1-tal, Antal nätter per boendeform i 1-tal mellan (212 år siffror i diagrammet) Hotell och pensionat är den klart dominerande boendeormen när svenskarna reser bort, som dessutom ökar ganska kraftigt mellan 211 och 212. Vandrarhem har under 212 fått ett rejält uppsving och ligger nu tvåa med 4 nätter. Eget lånat fritidshus som låg på andra plats 211 har minskat så kraftigt att det för 212 inte finns med bland de 1 största boendeformerna vilket är lite anmärkningsvärt. I övrigt ligger boendeformerna både jämt och dessutom stabilt. SIDAN 19

20 Resenären Denna del av rapporten fokuserar på att se hur själva resenären ser ut i form av kön, ålder, livscykelgrupper, bostadsform, utbildningsnivå och inkomst. Antal charterbussresor fördelade per kön, Man Kvinna Antal resenärer i 1 tal fördelat per kön mellan ,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 49,1% 46,3% 49,5% 51,1% 49,7% 5,9% 53,7% 5,5% 48,9% 5,3% Kvinna Man,% Antal resenärer i % fördelat per kön mellan Skillnaden i resande mellan könen är väldigt liten. 212 reser männen lite mer än kvinnorna igen efter 211 års trendbrott av kvinnorna. SIDAN 2

21 Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet). Fortfarande är det vanligast med charterbussresenärer som är mellan år även om de minskar lite under 212. För kategorin Barn upp till 14 år syns en markant ökning mellan 211 och 212 till 33 resenärer. Intressant är det att se att den tydliga trenden för minskat resande för åldersgruppen 6-74 fortsätter. Den förutfattade meningen om charterbussresenärer är nog att åldersgruppen 6-74 skulle vara överrepresenterad i denna statistik. SIDAN 21

22 Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) SIDAN 22

23 Den klart största bussresenärsprofilen är barn -17 år och som dessutom kraftigt vänt en tre år negativ trend till 52 resenärer 212. Den näst största gruppen är Äldre barnlösa år följt av ålderspensionärer som är sammanboende som ligger på tredje plats. Ungdomar år som bor hemma hade en mycket kraftig uppgång 211 men är nu tillbaka på siffror som de haft tidigare runt 128 resenärer. Så är det även för sammanboende småbarnsföräldrar med barn -6 år. SIDAN 23

24 Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Resenärernas boendeform i 1 tal, Resenärernas boendeform i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) Charterbussresenären bor till största delen i fristående villor vilket kanske inte är den bild gemene man har när det gäller charterbussresenärerna. Denna grupp ökar dessutom för femte året i rad. Hyreslägenhetsinnehavare är den andra största boendeformen men med en negativ trend följt av bostadsrättsinnehavare som har en positiv trend de senaste tre åren. SIDAN 24

25 Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal, Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De klart dominerande utbildningsnivåerna är gymnasieskola följt av grundskola och barn som ej börjat skolan. Intressant är att se att de som är välutbildade med mycket högskolepoäng står för en relativt stor del av resenärerna. SIDAN 25

26 Charterbussresenärernas inkomst 212 och kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De mest välbärgade resenärerna är den grupp som reser mest vilket kanske är lite förvånande. Det är dessutom den grupp som ökar kraftigt för fjärde året i rad. Det är också intressant att se att de grupperna med lägre inkomstnivåer verkar ha en negativ resandetrend. SIDAN 26

27 SIDAN 27

28 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. Vi har lite över 4 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik; lokal och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter, landsbygdstrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turistoch beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Med mer än 2 anställda och ca 11 bussar har våra medlemsföretag en nyckelroll i Sveriges transportsystem. Varje dag, året runt, ser de till att vi kan ta oss till och från jobb, skolor, sjukhus och serviceinrättningar av alla de slag samt till och från fritidsaktiviteter och besök hos släkt och vänner. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter, andra organisationer och företag. BR arbetar för att främja det kollektiva resandet med buss, för rättvisa och sunda konkurrensförhållanden, god affärsetik och förbättrade villkor för bussföretagen. BR ger medlemsföretagen råd och service inom olika områden. Dessutom har BR ungefär ett 6-tal associerade medlemmar. Bland de associerade medlemsföretagen återfinns tillverkare och leverantörer av fordon och utrustning samt andra företag med anknytning till branschen. Svenska Bussbranschens Riksförbund - bussföretag och bussresearrangörer i samverkan Box 17548, STOCKHOLM Besöksadress: Swedenborgsgatan 2 Telefon: E-post: Medlem i UITP och IRU SIDAN 28

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund Bussturismen 2009 tid för hållbar omställning Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt Svenska Bussbranschens Riksförbund Mars 2009 I Innehållsförteckning Sammanfattning Turistresandet med bussar 2008...

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Om övergång från arbete till pension

Om övergång från arbete till pension Temarapport 2011:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension Befolkning och välfärd Temarapport 2011:2 Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation Social Insurance Report Ensamstående föräldrars ekonomiska situation ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Mats Johansson 010-116 97 85 mats.johansson@forsakringskassan.se

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs

Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? Statistiska centralbyrån 2008 Factors of business success Statistics Sweden 2008 Producent Producer SCB, avdelningen

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

RAPPORT. Hållbara Handelsplatser. En förstudie om hållbart resande till externa handelsplatser. Analys & Strategi 2012-05-16

RAPPORT. Hållbara Handelsplatser. En förstudie om hållbart resande till externa handelsplatser. Analys & Strategi 2012-05-16 RAPPORT Hållbara Handelsplatser En förstudie om hållbart resande till externa handelsplatser 2012-05-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer