BUSSTURISM Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSSTURISM 2013. Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2013-03-20"

Transkript

1 BUSSTURISM 213 Bussturismen ökar för andra året i rad Svenska Bussbranschens Riksförbund

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary in English... 4 Syfte med rapporten... 5 Fördel Bussen... 6 Metod... 7 Svenskarnas totala resande... 8 Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt per färdmedel Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Resenären... 2 Antal charterbussresor fördelade per kön, Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Charterbussresenärernas inkomst 212 och SIDAN 2

3 Sammanfattning Svenskarnas totala resande för alla färdsätt ökar för femte året i rad. Från den kraftiga uppgången från 81,5 miljoner resor 29 till 92, miljoner resor 21 så reste svenskarna ,6 miljoner resor vilket är en ökning med 1,8 miljoner resor. Detta innebär att svenskarna nu i snitt gör mer än 1 resor om året som är längre än 1 kilometer. Personbilen är det klart dominerande färdmedlet med 65,9 % av alla resor. Reguljärflyg och tåg kommer därefter med marknadsandelar på 11,6 % och tåg 11, %. Tåg ökar mest procentuellt sett med 1,2 %. Charterbussarna står för 2, % av det totala resandet vilket är samma siffra som för 211. De färdmedel som har den största resandeökning är bil och reguljärflyg, vilket innebär att svensken reser allt mindre miljövänligt även om tåget ökade mest mellan 211 och 212 med nästan 1,3 miljoner resor. Charterbussresandet ökade för andra året i rad till 1,8 miljoner resor även om ökningen endast var 2 resor. Det är fortfarande en bra bit kvar till siffrorna för 27 och 28 som låg på 2,3 respektive 1,9 miljoner resor. Tyskland är det klart största destinationslandet när svenskarna åker Charterbuss utanför Sverige. Åland ligger på andra plats och Norge har klättrat upp till tredje plats. När svenskarna inte åker utomlands så reser de flest gånger till Stockholms stad. Tvåa är Dalarna trots en liten minskning. Göteborg har en mycket stor resandeökning och tar därmed tredjeplatsen. Att uppleva gemenskap med andra är det vanligaste syftet när svenskarna reser följt av idrottsresor. Stannar vi över natten på våra resor är den klart dominerande boendeformen hotell eller pensionat. När det gäller resenärerna så är den största åldersgruppen år och de flesta bor i fristående villa och har gymnasieutbildning. SIDAN 3

4 Summary in English The total number of travels for all modes increases for the fifth consecutive year. From the sharp rise from 81.5 million trips 29 to 92. million trips in 21 the Swedes traveled 94.6 million trips in 212. This is an increase of 1, 8 million trips. This means that the Swedes are now on average make more than 1 trips a year that are longer than 1 km. The car is the dominant mode of transport with 65.9% of all trips. Scheduled flights are second with 11.6% and trains who are third have a market share of 11.%. Trains increased most in percentage terms by 1.2%. Charter buses account for 2.% of total travel, which is the same figure as for 211. The transport mode with the largest increase in travels is car followed by scheduled flights, which means that Swedes are traveling less and less environmentally friendly even if the train increased the most between 211 and 212, with nearly 1.3 million trips. Charter bus travel increased for the second consecutive year to 1.8 million trips although the increase was only 2 trips. It's still a good bit left to the figures for 27 and 28 were 2.3 and 1.9 million trips. Germany is by far the largest destination when Swedes go charter bus outside Sweden. Åland is in second place and Norway has climbed up to third place. When the Swedes are travelling domestically they go to the city of Stockholm. number two are Dalarna, despite a slight decrease. Gothenburg has a very large increase in travel and thereby take the third place. To experience community with others is the most common purpose when the Swedes traveling followed by sports trips. When we stay overnight on our travels, the dominant form of accommodation is hotels or guesthouses. In the case of travelers it is the largest age group of years, and most live in detached house with secondary education. SIDAN 4

5 Syfte med rapporten Syftet med denna rapport är att belysa charterbussens betydelse och relation till andra färdsätt för svenskarnas resandemönster. Rapporten ger dessutom journalister, offentliga myndigheter och beslutsfattare en breddad bild av svensk turism och charterbussresande. Vi vill dessutom erbjuda våra medlemmar en möjlighet att använda denna rapport när de planerar för framtiden genom att kunna utläsa mönster och trender som kan ha en effekt på just deras företag. SIDAN 5

6 Fördel Bussen Bussen har sedan 192-talet varit det självklara valet när en grupp människor ska ut och resa. Det kan vara skolklassen som ska göra en dagsutflykt eller skolresa, fotbollslaget som spelar bortamatch, personer med intresse för mat, musik, kultur och upplevelser eller företaget som har konferens i fjällen. Bussen är en naturlig del av vårt dagliga liv och därför kanske vi inte tänker på den som något annat än transportmedel. Vi glömmer emellanåt att bussen är en mötesplats, en upplevelseplats och att bussen ofta har en viktig social funktion för många människor. Bussen har fördelar på framförallt fyra områden. Säkerhet Bussen är det säkraste fordonet på väg och ska så förbli därför arbetar vi med säkerhet och trygghet. Miljö Ökat resande med bussen inom kollektivtrafik minskar transporternas negativa miljö- och klimatpåverkan. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla och sprida kunskap om bussen och bussresan ur ett miljö- och klimatperspektiv. Tillgänglighet God infrastruktur och stadsplanering (inklusive terminaler och hållplatser) gör bussresan attraktivare och lockar fler att välja bussen för sina resor. Ekonomi Ekonomi att resa med buss är prisvärt och offentliga satsningar på bussen ger mycket kollektivtrafik för varje skattekrona. SIDAN 6

7 Metod Statistiken avseende resandeutveckling i denna rapport baseras huvudsakligen på uppgifter från Reseoch Turist Data Basen (TDB) och omfattar, där inte annat anges, resor där buss är det huvudsakliga färdmedlet och resan är minst 1 kilometer eller omfattar minst en övernattning. Resor med buss till/från flyg, färjor och tåg ingår inte i denna statistik. Rese- och Turistdatabasen (TDB) Löpande undersökning görs genom 2 intervjuer varje månad, 24 per år, om svenska befolkningens resvanor i Sverige, till utlandet, på fritiden och i tjänsten. I TDB finns cirka en kvarts miljon resor lagrade från starten Detta ger möjlighet att studera trendförändringar och därmed förutspå det framtida resandet. För mer detaljerad information om rapportens statistik kontakta Resurs AB, Mer statistik om hela den svenska bussbranschen finns att hitta i vår årliga branschstatistik, se SIDAN 7

8 Svenskarnas totala resande I den här delen av rapporten beskriver vi utvecklingen av svenskarnas totala resande. Hur fördelar sig resandet mellan inrikes destinationer och utländska destinationer, vilka färdmedel väljer vi och hur ser utvecklingen ut för de olika transportsätten. Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Efter en dipp 28 har det totala resandet återhämtat sig och ökade dramatiskt mellan 29 och 21 för att sedan fortsätta öka i en lite mer normal takt. Svenskarna reser nu i snitt mer än 1 resor per år som är över 1 kilometer Sverige Utomlands Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet SIDAN 8

9 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 17% 17% 19% 19% 8% 83% 83% 81% 81% Utomlands Sverige % procentuell fördelning mellan resor i Sverige och till utlandet, alla färdmedel Svenskarnas totala resande fortsätter att öka och gör så för femte året i rad. Ökningen mellan 211 och 212 är över 1,7 miljoner resor vilket är en ganska markant ökning. Förhållandet om svenskarna reser inrikes eller till utlandet ligger väldigt jämt procentuellt sett för de senaste fem åren. Strax över 8 % väljer att resa inom Sveriges gränser. SIDAN 9

10 Antal resor totalt per färdmedel Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg 212 Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, förändring per färdsätt mellan Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, Trend per färdsätt mellan SIDAN 1

11 28 Färja- Fartyg 2,4% Personbil 63,1% Övriga 2,9% Flyg Charter 3,2% Flyg Reguljärt 11,2% Charterbuss 2,4% Linjebuss 2,8% Tåg 12,% 212 Färja- Fartyg 2,2% Personbil 65,9% Övriga 2,3% Flyg Charter 3,% Flyg Reguljärt 11,6% Charterbuss 2,% Linjebuss 2,2% Tåg 11,% Marknadsandel per färdsätt eller antal resor totalt i % för åren 28 och 212 Personbilen är det klart mest använda färdmedlet när det gäller vårt resande och står nästan för 66 % eller 62,4 miljoner resor. Näst mest resor står reguljärflyget 11, miljoner strax följt av tåg som har 1,3 miljoner resor. Charterbusstrafiken har en liten ökning mot föregående år och står för 1,8 miljoner resor. När det gäller förändring de senaste fem åren så är det slående att det även här är bilen som ökar mest följt av reguljärflyg och tåg. Totalt sett har resandet ökat med 16,9 miljoner resor sedan 28 och bil, reguljärflyg och tåg står för över 98 % av denna resandeförändring. I och med att de färdmedel som är störst även ökar mest innebär det att deras marknadsandelar självklart ökar. Ur en miljösynpunkt är detta lite alarmerande eftersom det är de färdmedel som är minst miljövänliga. För charterbussarna så är det en liten minskning i resandet de senaste fem åren på ca 25 resor samtidigt som det nu är andra året i rad som charterbussresandet ökar även om det är små siffror. SIDAN 11

12 Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet Sverige Utomlands Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 32% 27% 3% 28% 3% 68% 73% 7% 72% 7% Utomlands Sverige Procentuell fördelning för charterbussresor mellan resor i Sverige och till utlandet SIDAN 12

13 Glädjande nog så ökar charterbussresandet för andra året i rad även om ökningen endast är 2 resor. Ur ett femårsperspektiv så fattas det fortfarande 25 resor för att komma upp i 28 års nivå. Charterbussresandet inrikes minskar en aning medan resandet till utlandet ökar vilket gör att det blir en total resandeökning med charterbuss. Andelen utlandsresor ökar och står nu för 3 % av det totala charterbussresandet vilket över en femårsperiod ligger väldigt stabilt. SIDAN 13

14 Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största utländska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största utländska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Tyskland är den klart dominerande destinationen när det gäller charterbussresor utomlands med 185 resor 212 vilket är mer än 1 resor mer än destination nummer två som är Åland med 8 tusen resor. Tyskland ökar dessutom för fjärde året i rad. Norge ser en liten ökning i resandet efter ett antal års nedgång. Danmark har ramlat ner på listan till femte plats samtidigt som statistiken vid små tal kan ge fluktuationer i viktningen. SIDAN 14

15 Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största svenska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Stockholm stad är den populäraste destinationen med en tydlig ökning de senaste fyra åren och hade resor. Dalarna som ligger på andra plats hade en kraftig ökning från 21 till 211 och behåller andraplatsen även om det var en minskning mellan Göteborg som haft väldigt oregelbundna siffror de senaste fem åren ökar kraftigt och går upp 4 placeringar jämfört med 211. Övriga Stockholm ökar också kraftigt det senaste åren och ligger nu på fjärde plats. SIDAN 15

16 Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största avreseande destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska avresande destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Övriga Skåne (Skåne utan Malmö stad) är den region i Sverige som har flest charterbussresenärer även om det minskade kraftigt mellan 21, 211 och 212. Jönköping som inte var med på top-1 listan förra året ökar väldigt kraftigt till 134 resor. Över de fem åren i övrigt så ligger avresedestinationerna ganska jämnt även om det finns vissa dalar och toppar på en del avresedestinationer. SIDAN 16

17 Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för resandets syfte Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för resandets syfte (212 år siffror i diagrammet) När det gäller svenskarnas syfte med sina resor är det ganska svårt att utläsa några tydliga trender eftersom siffrorna mellan de olika syftena och olika år varierar stort. Att komma är ett syfte som minskar kraftigt över åren. Upplevelser med andra som är det vanligaste syftet med 35 resor och att få uppleva nöjen och underhållning ökar vilket även andra upplevelser gör. SIDAN 17

18 Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, (212 år siffror i diagrammet) Ennattsresorna är vanligaste när vi reser. Tvånättersresor som ligger tvåa har haft en uppgång de senaste 4 åren. Veckoresor eller resor över sju nätter har en markant ökning mellan 211 till 212. SIDAN 18

19 Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Antal nätter per boendeform i 1-tal, Antal nätter per boendeform i 1-tal mellan (212 år siffror i diagrammet) Hotell och pensionat är den klart dominerande boendeormen när svenskarna reser bort, som dessutom ökar ganska kraftigt mellan 211 och 212. Vandrarhem har under 212 fått ett rejält uppsving och ligger nu tvåa med 4 nätter. Eget lånat fritidshus som låg på andra plats 211 har minskat så kraftigt att det för 212 inte finns med bland de 1 största boendeformerna vilket är lite anmärkningsvärt. I övrigt ligger boendeformerna både jämt och dessutom stabilt. SIDAN 19

20 Resenären Denna del av rapporten fokuserar på att se hur själva resenären ser ut i form av kön, ålder, livscykelgrupper, bostadsform, utbildningsnivå och inkomst. Antal charterbussresor fördelade per kön, Man Kvinna Antal resenärer i 1 tal fördelat per kön mellan ,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 49,1% 46,3% 49,5% 51,1% 49,7% 5,9% 53,7% 5,5% 48,9% 5,3% Kvinna Man,% Antal resenärer i % fördelat per kön mellan Skillnaden i resande mellan könen är väldigt liten. 212 reser männen lite mer än kvinnorna igen efter 211 års trendbrott av kvinnorna. SIDAN 2

21 Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet). Fortfarande är det vanligast med charterbussresenärer som är mellan år även om de minskar lite under 212. För kategorin Barn upp till 14 år syns en markant ökning mellan 211 och 212 till 33 resenärer. Intressant är det att se att den tydliga trenden för minskat resande för åldersgruppen 6-74 fortsätter. Den förutfattade meningen om charterbussresenärer är nog att åldersgruppen 6-74 skulle vara överrepresenterad i denna statistik. SIDAN 21

22 Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) SIDAN 22

23 Den klart största bussresenärsprofilen är barn -17 år och som dessutom kraftigt vänt en tre år negativ trend till 52 resenärer 212. Den näst största gruppen är Äldre barnlösa år följt av ålderspensionärer som är sammanboende som ligger på tredje plats. Ungdomar år som bor hemma hade en mycket kraftig uppgång 211 men är nu tillbaka på siffror som de haft tidigare runt 128 resenärer. Så är det även för sammanboende småbarnsföräldrar med barn -6 år. SIDAN 23

24 Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Resenärernas boendeform i 1 tal, Resenärernas boendeform i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) Charterbussresenären bor till största delen i fristående villor vilket kanske inte är den bild gemene man har när det gäller charterbussresenärerna. Denna grupp ökar dessutom för femte året i rad. Hyreslägenhetsinnehavare är den andra största boendeformen men med en negativ trend följt av bostadsrättsinnehavare som har en positiv trend de senaste tre åren. SIDAN 24

25 Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal, Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De klart dominerande utbildningsnivåerna är gymnasieskola följt av grundskola och barn som ej börjat skolan. Intressant är att se att de som är välutbildade med mycket högskolepoäng står för en relativt stor del av resenärerna. SIDAN 25

26 Charterbussresenärernas inkomst 212 och kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De mest välbärgade resenärerna är den grupp som reser mest vilket kanske är lite förvånande. Det är dessutom den grupp som ökar kraftigt för fjärde året i rad. Det är också intressant att se att de grupperna med lägre inkomstnivåer verkar ha en negativ resandetrend. SIDAN 26

27 SIDAN 27

28 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. Vi har lite över 4 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik; lokal och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter, landsbygdstrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turistoch beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Med mer än 2 anställda och ca 11 bussar har våra medlemsföretag en nyckelroll i Sveriges transportsystem. Varje dag, året runt, ser de till att vi kan ta oss till och från jobb, skolor, sjukhus och serviceinrättningar av alla de slag samt till och från fritidsaktiviteter och besök hos släkt och vänner. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter, andra organisationer och företag. BR arbetar för att främja det kollektiva resandet med buss, för rättvisa och sunda konkurrensförhållanden, god affärsetik och förbättrade villkor för bussföretagen. BR ger medlemsföretagen råd och service inom olika områden. Dessutom har BR ungefär ett 6-tal associerade medlemmar. Bland de associerade medlemsföretagen återfinns tillverkare och leverantörer av fordon och utrustning samt andra företag med anknytning till branschen. Svenska Bussbranschens Riksförbund - bussföretag och bussresearrangörer i samverkan Box 17548, STOCKHOLM Besöksadress: Swedenborgsgatan 2 Telefon: E-post: Medlem i UITP och IRU SIDAN 28

BUSSTURISM 2012. Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2012-03-20

BUSSTURISM 2012. Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2012-03-20 BUSSTURISM 212 Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend Svenska Bussbranschens Riksförbund 212-3-2 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary in English... 4 Syfte med rapporten... 5 Fördel Bussen... 5

Läs mer

BUSSTURISM 2014. Svenska folkets resvanor med charterbuss. Sveriges Bussföretag 2014-03-20

BUSSTURISM 2014. Svenska folkets resvanor med charterbuss. Sveriges Bussföretag 2014-03-20 BUSSTURISM 214 Svenska folkets resvanor med charterbuss Sveriges Bussföretag 214-3-2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Introduction in English... 4 Summary in English... 4 Syfte med rapporten...

Läs mer

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund Bussturismen 2009 tid för hållbar omställning Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt Svenska Bussbranschens Riksförbund Mars 2009 I Innehållsförteckning Sammanfattning Turistresandet med bussar 2008...

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bussar och brandsäkerhet

Bussar och brandsäkerhet Bussar och brandsäkerhet Svenska Bussbranschens Riksförbund 17 oktober 2012 1. Syfte med denna studie 1 Det finns behov av en aktuell kartläggning och analys av brandsäkerheten inom busstrafiken. Media

Läs mer

Svenska folkets resvanor med buss 2014. Turist- och beställningstrafik

Svenska folkets resvanor med buss 2014. Turist- och beställningstrafik Svenska folkets resvanor med buss 2014 Turist- och beställningstrafik Sveriges Bussföretag oktober 2015 Innehåll 1. I år utvecklar vi vår rapport om turist- och beställningstrafikmed buss...3 2. Sammanfattning...5

Läs mer

IBIS 2014. Rapport 0188

IBIS 2014. Rapport 0188 IBIS 2014 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2014, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2014, foreign visitors in Sweden Rapport 0188 IBIS 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM

BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM BUS RAPID TRANSIT I STOCKHOLM Svenska Bussbranchens Riksförbund Juni 2012 BRT i Stockholm sid 2 BRT i Stockholm sid 3 Byrålådan eller snabb tillförlitlig kollektivtrafik? Vad är Bus Rapid Transit? SL vill

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14 om studerande utomlands 2013/14 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

MARKNADSSTATISTIK 2007

MARKNADSSTATISTIK 2007 Stockholm 2008-07-16 CIRKULÄR Nr 11/2008 MARKNADSSTATISTIK 2007 Liksom tidigare år har vi sammanställt de premieuppgifter om varu-, ansvars- och kaskoaffären som föreningens medlemsbolag samt SÅAF rapporterat

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer