BUSSTURISM Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSSTURISM 2013. Bussturismen ökar för andra året i rad. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2013-03-20"

Transkript

1 BUSSTURISM 213 Bussturismen ökar för andra året i rad Svenska Bussbranschens Riksförbund

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary in English... 4 Syfte med rapporten... 5 Fördel Bussen... 6 Metod... 7 Svenskarnas totala resande... 8 Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt per färdmedel Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Resenären... 2 Antal charterbussresor fördelade per kön, Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Charterbussresenärernas inkomst 212 och SIDAN 2

3 Sammanfattning Svenskarnas totala resande för alla färdsätt ökar för femte året i rad. Från den kraftiga uppgången från 81,5 miljoner resor 29 till 92, miljoner resor 21 så reste svenskarna ,6 miljoner resor vilket är en ökning med 1,8 miljoner resor. Detta innebär att svenskarna nu i snitt gör mer än 1 resor om året som är längre än 1 kilometer. Personbilen är det klart dominerande färdmedlet med 65,9 % av alla resor. Reguljärflyg och tåg kommer därefter med marknadsandelar på 11,6 % och tåg 11, %. Tåg ökar mest procentuellt sett med 1,2 %. Charterbussarna står för 2, % av det totala resandet vilket är samma siffra som för 211. De färdmedel som har den största resandeökning är bil och reguljärflyg, vilket innebär att svensken reser allt mindre miljövänligt även om tåget ökade mest mellan 211 och 212 med nästan 1,3 miljoner resor. Charterbussresandet ökade för andra året i rad till 1,8 miljoner resor även om ökningen endast var 2 resor. Det är fortfarande en bra bit kvar till siffrorna för 27 och 28 som låg på 2,3 respektive 1,9 miljoner resor. Tyskland är det klart största destinationslandet när svenskarna åker Charterbuss utanför Sverige. Åland ligger på andra plats och Norge har klättrat upp till tredje plats. När svenskarna inte åker utomlands så reser de flest gånger till Stockholms stad. Tvåa är Dalarna trots en liten minskning. Göteborg har en mycket stor resandeökning och tar därmed tredjeplatsen. Att uppleva gemenskap med andra är det vanligaste syftet när svenskarna reser följt av idrottsresor. Stannar vi över natten på våra resor är den klart dominerande boendeformen hotell eller pensionat. När det gäller resenärerna så är den största åldersgruppen år och de flesta bor i fristående villa och har gymnasieutbildning. SIDAN 3

4 Summary in English The total number of travels for all modes increases for the fifth consecutive year. From the sharp rise from 81.5 million trips 29 to 92. million trips in 21 the Swedes traveled 94.6 million trips in 212. This is an increase of 1, 8 million trips. This means that the Swedes are now on average make more than 1 trips a year that are longer than 1 km. The car is the dominant mode of transport with 65.9% of all trips. Scheduled flights are second with 11.6% and trains who are third have a market share of 11.%. Trains increased most in percentage terms by 1.2%. Charter buses account for 2.% of total travel, which is the same figure as for 211. The transport mode with the largest increase in travels is car followed by scheduled flights, which means that Swedes are traveling less and less environmentally friendly even if the train increased the most between 211 and 212, with nearly 1.3 million trips. Charter bus travel increased for the second consecutive year to 1.8 million trips although the increase was only 2 trips. It's still a good bit left to the figures for 27 and 28 were 2.3 and 1.9 million trips. Germany is by far the largest destination when Swedes go charter bus outside Sweden. Åland is in second place and Norway has climbed up to third place. When the Swedes are travelling domestically they go to the city of Stockholm. number two are Dalarna, despite a slight decrease. Gothenburg has a very large increase in travel and thereby take the third place. To experience community with others is the most common purpose when the Swedes traveling followed by sports trips. When we stay overnight on our travels, the dominant form of accommodation is hotels or guesthouses. In the case of travelers it is the largest age group of years, and most live in detached house with secondary education. SIDAN 4

5 Syfte med rapporten Syftet med denna rapport är att belysa charterbussens betydelse och relation till andra färdsätt för svenskarnas resandemönster. Rapporten ger dessutom journalister, offentliga myndigheter och beslutsfattare en breddad bild av svensk turism och charterbussresande. Vi vill dessutom erbjuda våra medlemmar en möjlighet att använda denna rapport när de planerar för framtiden genom att kunna utläsa mönster och trender som kan ha en effekt på just deras företag. SIDAN 5

6 Fördel Bussen Bussen har sedan 192-talet varit det självklara valet när en grupp människor ska ut och resa. Det kan vara skolklassen som ska göra en dagsutflykt eller skolresa, fotbollslaget som spelar bortamatch, personer med intresse för mat, musik, kultur och upplevelser eller företaget som har konferens i fjällen. Bussen är en naturlig del av vårt dagliga liv och därför kanske vi inte tänker på den som något annat än transportmedel. Vi glömmer emellanåt att bussen är en mötesplats, en upplevelseplats och att bussen ofta har en viktig social funktion för många människor. Bussen har fördelar på framförallt fyra områden. Säkerhet Bussen är det säkraste fordonet på väg och ska så förbli därför arbetar vi med säkerhet och trygghet. Miljö Ökat resande med bussen inom kollektivtrafik minskar transporternas negativa miljö- och klimatpåverkan. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla och sprida kunskap om bussen och bussresan ur ett miljö- och klimatperspektiv. Tillgänglighet God infrastruktur och stadsplanering (inklusive terminaler och hållplatser) gör bussresan attraktivare och lockar fler att välja bussen för sina resor. Ekonomi Ekonomi att resa med buss är prisvärt och offentliga satsningar på bussen ger mycket kollektivtrafik för varje skattekrona. SIDAN 6

7 Metod Statistiken avseende resandeutveckling i denna rapport baseras huvudsakligen på uppgifter från Reseoch Turist Data Basen (TDB) och omfattar, där inte annat anges, resor där buss är det huvudsakliga färdmedlet och resan är minst 1 kilometer eller omfattar minst en övernattning. Resor med buss till/från flyg, färjor och tåg ingår inte i denna statistik. Rese- och Turistdatabasen (TDB) Löpande undersökning görs genom 2 intervjuer varje månad, 24 per år, om svenska befolkningens resvanor i Sverige, till utlandet, på fritiden och i tjänsten. I TDB finns cirka en kvarts miljon resor lagrade från starten Detta ger möjlighet att studera trendförändringar och därmed förutspå det framtida resandet. För mer detaljerad information om rapportens statistik kontakta Resurs AB, Mer statistik om hela den svenska bussbranschen finns att hitta i vår årliga branschstatistik, se SIDAN 7

8 Svenskarnas totala resande I den här delen av rapporten beskriver vi utvecklingen av svenskarnas totala resande. Hur fördelar sig resandet mellan inrikes destinationer och utländska destinationer, vilka färdmedel väljer vi och hur ser utvecklingen ut för de olika transportsätten. Antal resor totalt alla färdmedel Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Efter en dipp 28 har det totala resandet återhämtat sig och ökade dramatiskt mellan 29 och 21 för att sedan fortsätta öka i en lite mer normal takt. Svenskarna reser nu i snitt mer än 1 resor per år som är över 1 kilometer Sverige Utomlands Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet SIDAN 8

9 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 17% 17% 19% 19% 8% 83% 83% 81% 81% Utomlands Sverige % procentuell fördelning mellan resor i Sverige och till utlandet, alla färdmedel Svenskarnas totala resande fortsätter att öka och gör så för femte året i rad. Ökningen mellan 211 och 212 är över 1,7 miljoner resor vilket är en ganska markant ökning. Förhållandet om svenskarna reser inrikes eller till utlandet ligger väldigt jämt procentuellt sett för de senaste fem åren. Strax över 8 % väljer att resa inom Sveriges gränser. SIDAN 9

10 Antal resor totalt per färdmedel Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg 212 Antal resor totalt i 1-tal, alla färdmedel i Sverige och till utlandet Förändring i antal resor totalt per färdmedel, Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, förändring per färdsätt mellan Övriga Flyg Charter Flyg Reguljärt Charterbuss Linjebuss Tåg Personbil Färja/Fartyg Antal resor totalt i 1-tal, Trend per färdsätt mellan SIDAN 1

11 28 Färja- Fartyg 2,4% Personbil 63,1% Övriga 2,9% Flyg Charter 3,2% Flyg Reguljärt 11,2% Charterbuss 2,4% Linjebuss 2,8% Tåg 12,% 212 Färja- Fartyg 2,2% Personbil 65,9% Övriga 2,3% Flyg Charter 3,% Flyg Reguljärt 11,6% Charterbuss 2,% Linjebuss 2,2% Tåg 11,% Marknadsandel per färdsätt eller antal resor totalt i % för åren 28 och 212 Personbilen är det klart mest använda färdmedlet när det gäller vårt resande och står nästan för 66 % eller 62,4 miljoner resor. Näst mest resor står reguljärflyget 11, miljoner strax följt av tåg som har 1,3 miljoner resor. Charterbusstrafiken har en liten ökning mot föregående år och står för 1,8 miljoner resor. När det gäller förändring de senaste fem åren så är det slående att det även här är bilen som ökar mest följt av reguljärflyg och tåg. Totalt sett har resandet ökat med 16,9 miljoner resor sedan 28 och bil, reguljärflyg och tåg står för över 98 % av denna resandeförändring. I och med att de färdmedel som är störst även ökar mest innebär det att deras marknadsandelar självklart ökar. Ur en miljösynpunkt är detta lite alarmerande eftersom det är de färdmedel som är minst miljövänliga. För charterbussarna så är det en liten minskning i resandet de senaste fem åren på ca 25 resor samtidigt som det nu är andra året i rad som charterbussresandet ökar även om det är små siffror. SIDAN 11

12 Charterbussresandet Antal charterbussresor totalt i Sverige och till utlandet Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet Sverige Utomlands Antal charterbussresor totalt i 1-tal i Sverige och till utlandet 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 32% 27% 3% 28% 3% 68% 73% 7% 72% 7% Utomlands Sverige Procentuell fördelning för charterbussresor mellan resor i Sverige och till utlandet SIDAN 12

13 Glädjande nog så ökar charterbussresandet för andra året i rad även om ökningen endast är 2 resor. Ur ett femårsperspektiv så fattas det fortfarande 25 resor för att komma upp i 28 års nivå. Charterbussresandet inrikes minskar en aning medan resandet till utlandet ökar vilket gör att det blir en total resandeökning med charterbuss. Andelen utlandsresor ökar och står nu för 3 % av det totala charterbussresandet vilket över en femårsperiod ligger väldigt stabilt. SIDAN 13

14 Tio i topp charterbuss destinationer internationellt 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största utländska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största utländska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Tyskland är den klart dominerande destinationen när det gäller charterbussresor utomlands med 185 resor 212 vilket är mer än 1 resor mer än destination nummer två som är Åland med 8 tusen resor. Tyskland ökar dessutom för fjärde året i rad. Norge ser en liten ökning i resandet efter ett antal års nedgång. Danmark har ramlat ner på listan till femte plats samtidigt som statistiken vid små tal kan ge fluktuationer i viktningen. SIDAN 14

15 Tio i topp charterbuss destinationer inrikes, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största svenska destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Stockholm stad är den populäraste destinationen med en tydlig ökning de senaste fyra åren och hade resor. Dalarna som ligger på andra plats hade en kraftig ökning från 21 till 211 och behåller andraplatsen även om det var en minskning mellan Göteborg som haft väldigt oregelbundna siffror de senaste fem åren ökar kraftigt och går upp 4 placeringar jämfört med 211. Övriga Stockholm ökar också kraftigt det senaste åren och ligger nu på fjärde plats. SIDAN 15

16 Tio i topp avresedestinationerna för charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för de 1 största avreseande destinationerna Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för de 1 största svenska avresande destinationerna (212 år siffror i diagrammet) Övriga Skåne (Skåne utan Malmö stad) är den region i Sverige som har flest charterbussresenärer även om det minskade kraftigt mellan 21, 211 och 212. Jönköping som inte var med på top-1 listan förra året ökar väldigt kraftigt till 134 resor. Över de fem åren i övrigt så ligger avresedestinationerna ganska jämnt även om det finns vissa dalar och toppar på en del avresedestinationer. SIDAN 16

17 Syftet med svenskarnas resor med charterbuss, 212 och Antal charterbussresor totalt i 1-tal, 212 för resandets syfte Antal charterbussresor totalt i 1-tal, för resandets syfte (212 år siffror i diagrammet) När det gäller svenskarnas syfte med sina resor är det ganska svårt att utläsa några tydliga trender eftersom siffrorna mellan de olika syftena och olika år varierar stort. Att komma är ett syfte som minskar kraftigt över åren. Upplevelser med andra som är det vanligaste syftet med 35 resor och att få uppleva nöjen och underhållning ökar vilket även andra upplevelser gör. SIDAN 17

18 Antal resor per övernattningslängd för charterbuss, 212 och Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, Natt Antal resor per övernattningslängd i 1-tal, (212 år siffror i diagrammet) Ennattsresorna är vanligaste när vi reser. Tvånättersresor som ligger tvåa har haft en uppgång de senaste 4 åren. Veckoresor eller resor över sju nätter har en markant ökning mellan 211 till 212. SIDAN 18

19 Tio i topp boende för övernattningsresor med chartebuss, 212 och Antal nätter per boendeform i 1-tal, Antal nätter per boendeform i 1-tal mellan (212 år siffror i diagrammet) Hotell och pensionat är den klart dominerande boendeormen när svenskarna reser bort, som dessutom ökar ganska kraftigt mellan 211 och 212. Vandrarhem har under 212 fått ett rejält uppsving och ligger nu tvåa med 4 nätter. Eget lånat fritidshus som låg på andra plats 211 har minskat så kraftigt att det för 212 inte finns med bland de 1 största boendeformerna vilket är lite anmärkningsvärt. I övrigt ligger boendeformerna både jämt och dessutom stabilt. SIDAN 19

20 Resenären Denna del av rapporten fokuserar på att se hur själva resenären ser ut i form av kön, ålder, livscykelgrupper, bostadsform, utbildningsnivå och inkomst. Antal charterbussresor fördelade per kön, Man Kvinna Antal resenärer i 1 tal fördelat per kön mellan ,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 49,1% 46,3% 49,5% 51,1% 49,7% 5,9% 53,7% 5,5% 48,9% 5,3% Kvinna Man,% Antal resenärer i % fördelat per kön mellan Skillnaden i resande mellan könen är väldigt liten. 212 reser männen lite mer än kvinnorna igen efter 211 års trendbrott av kvinnorna. SIDAN 2

21 Charterbussresenärens åldersfördelning, 212 och år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal år år 3-44 år år 6-74 år Ålderstruktur för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet). Fortfarande är det vanligast med charterbussresenärer som är mellan år även om de minskar lite under 212. För kategorin Barn upp till 14 år syns en markant ökning mellan 211 och 212 till 33 resenärer. Intressant är det att se att den tydliga trenden för minskat resande för åldersgruppen 6-74 fortsätter. Den förutfattade meningen om charterbussresenärer är nog att åldersgruppen 6-74 skulle vara överrepresenterad i denna statistik. SIDAN 21

22 Charterbussresenärernas livscykelgrupper, 212 och Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal Livscykelgrupper för resenärerna i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) SIDAN 22

23 Den klart största bussresenärsprofilen är barn -17 år och som dessutom kraftigt vänt en tre år negativ trend till 52 resenärer 212. Den näst största gruppen är Äldre barnlösa år följt av ålderspensionärer som är sammanboende som ligger på tredje plats. Ungdomar år som bor hemma hade en mycket kraftig uppgång 211 men är nu tillbaka på siffror som de haft tidigare runt 128 resenärer. Så är det även för sammanboende småbarnsföräldrar med barn -6 år. SIDAN 23

24 Charterbussresenärernas boendeform, 212 och Resenärernas boendeform i 1 tal, Resenärernas boendeform i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) Charterbussresenären bor till största delen i fristående villor vilket kanske inte är den bild gemene man har när det gäller charterbussresenärerna. Denna grupp ökar dessutom för femte året i rad. Hyreslägenhetsinnehavare är den andra största boendeformen men med en negativ trend följt av bostadsrättsinnehavare som har en positiv trend de senaste tre åren. SIDAN 24

25 Charterbussresenärens utbildningsnivå 212 och Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal, Resenärernas utbildningsnivåer i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De klart dominerande utbildningsnivåerna är gymnasieskola följt av grundskola och barn som ej börjat skolan. Intressant är att se att de som är välutbildade med mycket högskolepoäng står för en relativt stor del av resenärerna. SIDAN 25

26 Charterbussresenärernas inkomst 212 och kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal kr kr kr kr kr kr 7 + kr Resenärernas inkomstnivåer för hushållet i 1 tal mellan (212 års siffror i diagrammet) De mest välbärgade resenärerna är den grupp som reser mest vilket kanske är lite förvånande. Det är dessutom den grupp som ökar kraftigt för fjärde året i rad. Det är också intressant att se att de grupperna med lägre inkomstnivåer verkar ha en negativ resandetrend. SIDAN 26

27 SIDAN 27

28 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. Vi har lite över 4 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik; lokal och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter, landsbygdstrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turistoch beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Med mer än 2 anställda och ca 11 bussar har våra medlemsföretag en nyckelroll i Sveriges transportsystem. Varje dag, året runt, ser de till att vi kan ta oss till och från jobb, skolor, sjukhus och serviceinrättningar av alla de slag samt till och från fritidsaktiviteter och besök hos släkt och vänner. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter, andra organisationer och företag. BR arbetar för att främja det kollektiva resandet med buss, för rättvisa och sunda konkurrensförhållanden, god affärsetik och förbättrade villkor för bussföretagen. BR ger medlemsföretagen råd och service inom olika områden. Dessutom har BR ungefär ett 6-tal associerade medlemmar. Bland de associerade medlemsföretagen återfinns tillverkare och leverantörer av fordon och utrustning samt andra företag med anknytning till branschen. Svenska Bussbranschens Riksförbund - bussföretag och bussresearrangörer i samverkan Box 17548, STOCKHOLM Besöksadress: Swedenborgsgatan 2 Telefon: E-post: Medlem i UITP och IRU SIDAN 28

BUSSTURISM 2012. Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2012-03-20

BUSSTURISM 2012. Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend. Svenska Bussbranschens Riksförbund 2012-03-20 BUSSTURISM 212 Bussturismen ökar efter fyra års negativ trend Svenska Bussbranschens Riksförbund 212-3-2 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary in English... 4 Syfte med rapporten... 5 Fördel Bussen... 5

Läs mer

BUSSTURISM 2014. Svenska folkets resvanor med charterbuss. Sveriges Bussföretag 2014-03-20

BUSSTURISM 2014. Svenska folkets resvanor med charterbuss. Sveriges Bussföretag 2014-03-20 BUSSTURISM 214 Svenska folkets resvanor med charterbuss Sveriges Bussföretag 214-3-2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Introduction in English... 4 Summary in English... 4 Syfte med rapporten...

Läs mer

Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02

Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02 Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR Lönsamheten i svenska Bussbranschen Svensk Bussturism Cabotage i Sverige Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR Den svenska

Läs mer

Svenskarnas turistresor med buss

Svenskarnas turistresor med buss U 2004:19 Svenskarnas turistresor med buss en analys av statistik 1993-2003 Andreas Holmström UTREDNINGSSERIEN Analys och statistik I samarbete med ETOUR European Tourism Research Institute Mitthögskolan

Läs mer

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund

Bussturismen 2009. tid för hållbar omställning. Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt. Svenska Bussbranschens Riksförbund Bussturismen 2009 tid för hållbar omställning Ekonomiskt Miljöanpassat Tryggt och bekvämt Svenska Bussbranschens Riksförbund Mars 2009 I Innehållsförteckning Sammanfattning Turistresandet med bussar 2008...

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

IBIS 2013. Rapport 0168

IBIS 2013. Rapport 0168 IBIS 2013 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2013, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2013, foreign visitors in Sweden Rapport 0168 IBIS 2013

Läs mer

Fler reser med turistbuss

Fler reser med turistbuss Fler reser med turistbuss April 2016 Innehåll 1. Sveriges Bussföretag... 3 2. Årets rapport nu med trendanalyser för 2013-2015... 4 3. Sammanfattning... 5 4. This year s report also includes trend reports

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Resurs för Resor och Turism i Norden AB. för Resor och Turism i Norden AB

Resurs för Resor och Turism i Norden AB. för Resor och Turism i Norden AB för Resor och Turism i Norden AB RESURS för Resor och Turism i Norden AB Bildades av Sveriges Rese och Turistråd 1987 Privat företag 1992 Oberoende VAD GÖR VI? Affärsplanering Strategisk planering Marknadskunskap/-analyser

Läs mer

Bussar och brandsäkerhet

Bussar och brandsäkerhet Bussar och brandsäkerhet Svenska Bussbranschens Riksförbund 17 oktober 2012 1. Syfte med denna studie 1 Det finns behov av en aktuell kartläggning och analys av brandsäkerheten inom busstrafiken. Media

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svenska folkets resvanor med buss 2014. Turist- och beställningstrafik

Svenska folkets resvanor med buss 2014. Turist- och beställningstrafik Svenska folkets resvanor med buss 2014 Turist- och beställningstrafik Sveriges Bussföretag oktober 2015 Innehåll 1. I år utvecklar vi vår rapport om turist- och beställningstrafikmed buss...3 2. Sammanfattning...5

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

IBIS 2014. Rapport 0188

IBIS 2014. Rapport 0188 IBIS 2014 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2014, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2014, foreign visitors in Sweden Rapport 0188 IBIS 2014

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

De norska övernattningarna fortsätter minska

De norska övernattningarna fortsätter minska NV 41 SM 0411 Inkvarteringsstatistik augusti 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2004, provisional data I korta drag De norska övernattningarna fortsätter minska I augusti 2004 fanns

Läs mer

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län NV 41 SM 0408 Inkvarteringsstatistik maj 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2004, provisional data I korta drag Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län I maj 2004 fanns i Sverige 1

Läs mer

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor NV 41 SM 0508 Inkvarteringsstatistik maj 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna fortsatt uppåt Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

På väg mot fler resenärer i bussen eller inte?

På väg mot fler resenärer i bussen eller inte? På väg mot fler resenärer i bussen eller inte? Juni 2010 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 3 Bakgrund och syfte... 8 Metod... 9 Kollektivtrafikens utveckling mot fördubblingsmålet...

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Svenskarna inte lättskrämda

Svenskarna inte lättskrämda Pressrelease 20 sept: Resebarometern Svenskarna inte lättskrämda Terrorattentat verkar inte skrämma svenskarna från att resa utomlands. Känns det osäkert på en plats reser vi helt enkelt till en annan.

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Hotellen ökade med 18 i juli Gästnätterna för hotellen ökade med 18 i Uppsala län i juli. Stugbyarna ökade med 37. Men vandrarhemmen minskade kraftigt, vilket gav

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning med 7 år Ökningen av gästnätterna i fortsatte i december och gav ett totalresultat för hela året på plus 7 i. Totalt gjordes i länet år drygt 71. övernattningar

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Aug Över 7. gästnätter i augusti Gästnätterna i summerade till över 7. i augusti (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 37 jämfört med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 1 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer