Protokoll för Februarimötet 25/2-99

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för Februarimötet 25/2-99"

Transkript

1 Protokoll för Februarimötet 25/ Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Henrik Leion. 2. Mötets stadgeenliga utlysande Henrik redogjorde i all hast för vad som hade gjorts för att meddela om mötet. Sektionsmötet ansåg detta var fullt tillräckligt och godkände per acklamation 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes utan förändringar. 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare Sittande, dvs Henrik Leion som ordförande och Patrik Montgomery som sekreterare. 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare Tommy Sabri och Andreas Persson slets bort från datorerna tillräckligt länge för att bli valda. 6. Val av bartender Kristoffer "Stosse" Hansson blev bartender. 7. Barens öppnande Stosse förklarade baren för öppnad och började omedelbart försäljningen. 8. Meddelanden Maria Alm Maria Alm, Kårordförande, informerade om flyttningen till Skepps. Expeditionen och KS sitter 1 trappa upp, övriga 2-3 trappor. Gasquen öppnar läsvecka 2 i läsperiod 2. Sök KS! Anmälningstiden går ut den 20 mars. Sök FUM! Cremona hamnar i SSP, utanför V, hamnar så småningom i Skepps. Henrik lämnade formellt över pengarna från Betabertilpuben. Johan Millinger Vi har mycket dålig sittingsdisciplin. Under rivningskalaset fick vi inte låna bord av övriga sektioner. En längre diskussion följde. Maria påpekade det viktiga faktum att allt hänger på samma tillstånd - får vi problem med något så ryker all försäljning på en gång! Patrik Montgomery Sekreteraren gick över i sin roll som datorassistent och drog på förekommen anledning reglerna för gruppmail. Henrik Leion Ordföranden meddelade om att styretrummet skall städas, och privata ägodelar beslagtages om de inte flyttas på. 9. Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser samt beslut angående ansvarsfrihet för a) Kf6-98 Jonas Flärdh, avgången sexmästare, presenterade en verksamhetsberättelse och Daniel Oltegen, gammal kassör, presenterade bokföringen. Sekreteraren Patrik Montgomery gjorde ytterligare ett av sina fantastiska förvandlingsnummer och iklädde sig rollen som revisor. Bokföringen är i utmärkt ordning, och ansvarsfrihet rekommenderades. Så beslöts genom acklamation. b) Ernst-98 Bokföringen är ej inkommen, så frågan bordlades.

2 c) Kf/Kb-styret-98 Bokföringen är ej inkommen, så frågan bordlades d) SNKf/Kb-98 Bordlades, eftersom SnKf/Kb-97 ej ännu är reviderad. 10. Godkännande eller icke godkännande av KfIK-98 Nästan ett helt fotbollslag ställde sig upp och ville bli godkända! Gustaf, Hugo, Sami, Linus, Lisa, Hanna, Pelle, Per och så småningom Johan Petterson presenterade sig och godkändes av mötet. Per valdes in i sin frånvaro, men accepterade senare. 11. Fastställande av a) sektionsavgift för 98/99 Jenny föreslog en sänkning till 35:-. Detta godkändes till Styrets stora förvåning! b) budget för innevarande verksamhetsår Budgeten godkändes utan ändringar. Hugo föreslog här en 15 minuters paus, vilket bifölls. 12. Val av b f-ordförande Först pladdrade b0f-98 på en stund om vad som är viktigt. Det beslutades att man sammanlagt skulle välja totalt 6 b0fare. Sökte ordförande gjorde Marcus Olsson, Erik Falkeman, Kristina Fant, Julia van Dalen och Anders Söderberg sökte. De utfrågades först och främst av den officielle utfrågaren Hugo Flordal, som hade många finurliga frågor på overhead. Dessutom frågade Frida, Niklas, Pernilla, Veronica, Gunilla, Gustaf och Elin. En spännande omröstning följde, och när dammet skingrats var det Marcus Olson som stod ensam kvar som ny b0f-ordförande. För att utnyttja tiden maximalt flyttades nu, på Henriks förslag, punkterna 15b och 15c fram. 15. Propositioner b) Stadgeändring gällande sektionsfotograf Propositionen godtogs utan debatt. Eftersom detta var andra gången den togs upp gäller den nu, och vi kan välja fotograf på majmötet. c) Stadgeändring om sektionens verksamhet Denna den första av en rad "uppdateringsmotioner", där stadgarna uppdateras till verkligheten där så har missats av tidigare styren, gick igenom efter kort debatt. 13. Val av b f-kassör Sofia Hjortmo, Alex Nilsson, Anders Söderberg och Nisse Hermansson sökte b0f-kassör. Hugo återkom med nya färska frågor. Per, Veronica, Erik, Gunilla, Sami, Pernilla, Gustaf och Niklas frågade mera, och Johan Claire, Magga, Patrik, Kristina, Erik och Gunilla sa snälla saker. Efter rösträknarna än en gång hade utnyttjat hela sin beräkningskapacitet visade det sig att Sofia valts till kassör. Henrik utlyste nu en paus för rösträkning och semleätande. Smaskigt! 14. Val av övriga b f-medlemmar Margareta Freytag, Gustaf Rydell, Anders Söderberg, Marie von Hartmann, Pär Nordell, Alex Nilsson, Tommy Verkoperä, Jessica Mårlind, Nisse Hermansson, Erik Falkemann, Julia van Dalen, Kristina Fant, och Johan Pettersson sökte. Hugo ställde ännu en laddning frågor, där alla svarade mer eller mindre samma sak. Johan Pettersson gick mot strömmen och verkade vara inriktad på att svara så mycket fel som möjligt. Trenden fortsatte i princip med de övriga frågorna från Per Rogne och Frida. Per Rutkvist och Hugo sa lite snälla saker. Henrik sa några mindre snälla, men ack så sanna, saker om Johans kandidatur och seriositeten i denna. Efter mycket räknande valdes Erik, Alex, Jessica och Julia. 15. Propositioner a) Proposition angående dagstidning. Jonas Flärdh ville ha Dagens Nyheter. Johan oroar sig för städningen i lokalerna och yrkar därför på avslag. Frågan om pengar diskuterades. Mötet godkände propositionen utan ändringar.

3 d) Stadgeändring om röstningsprocedur Patrik talade om denna viktiga proposition. Keipe föreslog att man skulle lägga till raden "Vald till enskild post är den som har fått minst 50% av rösterna." Styret jämkade sig och mötet godkände propositionen med denna ändring. d2) Stadgeändring om utskottsrepresentaion Ännu en uppstädningsproposition. Keipe yrkade på avslag, med motivering att sådant inte skall regleras i stadgarna. Mötet godkände propositionen utan ändringar. e) Reglementsändring om lokalkommittén Susanne talade om denna proposition.det gamla namnet KKKK tog sig aldrig riktigt, och Styret föreslår därför att namnet ändras till Kaos, eftersom det ändå är vad den heter i folkmun. Mötet godkände propositionen utan ändringar. f) Reglementesändring om utskottsrepresentanter IntU skall i fortsättningen rapportera till SnKf/Kb. Det gör de redan, och nu har det dessutom kommit order frpn IntU att det skall vara så. Mötet godkände propositionen utan ändringar. g) Reglementesändring om inkomst av hyra Susanne berättade om att Kaos nu får förvalta pengarna istället för att de omedelbart går till rumsfonden. Mötet godkände propositionen utan ändringar. 16. Motioner Motionen angående väggmålning godkändes. Johan uttalde sitt fulla stöd. Motionen angående namnbyte av Gastown/KS-Femtown avslogs efter att förslag om kuppröstning framkommit. Motionen angående koppling av kaffelistorna till Euron ledde till en längre diskussion. Stefan ville tillsätta en kommitté för att utreda alternativa valutor. Mötet beslutade om avslag. De dåliga förlorarna Stefan Larsson, Gustav Svallebo, Hugo Flordal, Anders Söderberg och Martin Nelden reserverade sig mot beslutet. 17. Bordlagda motioner Den enda som fanns, Fredrik Rosenqvists motion om inbjudningar, godkändes utan ändringar. 18. Övriga frågor Johan godkändes i efterhand som deltagare av KfIK Claire meddelade att vi fått en TV. 19. Val av kod till Gasto w n / KS Femto w n Trots ordförandens reservationer (Tråkmåns!) blev det kuppröstning. Henrik fick i ett läge använda utslagsrösten! 20. Vinaren Karin Egnér vann vinaren, efter att både ordföranden och sekreteraren varit ytterst nära. 21. Mötets avslutande Henrik dammade för sista gången den kvällen betongklumpen i pappershögen och avslutade mötet. Patrik Montgomery Sekreterare

4 Andreas Tommy Persson Sabri Justeringsman Bilagor Propositioner till Februarimötet Motioner till Februarimötet Revisionsberättelser för Kf/Kb6-98 Verksamhetsberättelse för Kf/Kb6-98 Reservationer mot motionen angående kaffelistorna Närvarolista Kf/Kb-styrets budget för verksamhetsåret 1999 Motioner Motion om inbjudningar På förekommen anledning föreslås härmed att saker och ting styrs upp angående inbjudningar till representanter för högskola och näringsliv vid officiella tillställningar som Jubileer, Nollmiddagar, Alla Tiders och Sektionsmöten. ( På vissa av dessa punkter sköts det redan idag föredömligt, men det kan vara bra att få det på pränt). Motionärens förslag är det alltid är sektionsstyrelsen som är ansvarig för vilka som skall bjudas och hur detta finansieras. Detta för att undvika missförstånd, och för att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för kontakter utåt. Naturligtvis kan det sedan delegeras på en sektionsförening el. dyl. Följande tillägg till reglementet föreslås under sektionsstyrelsen ( sektionsstyrelsens ordförande) ansvarar för att: Vid lämpliga tillställningar ordnade av sektionen, eller av den utsedd kommitté eller förening, tillse att för tillställningen lämpliga representanter från högskola och näringsliv bjuds in. Motionär Fredrik Rosenqvist Kf 94 Styret yrkar på bifall Motionen godkändes av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Motion om dekoration Jag föreslår att väggen över soffan i KS-Femtown dekoreras med lämpligt Gaston-motiv. Motionär Sofia Olsson Kf 98 Styret yrkar på bifall med tillägget att Lokalkommittén ges i uppdrag införskaffa färg och utse lämpliga konstnärer.

5 Motionen godkändes av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Motion om namnändring Jag anser, på förekommen anledning, att sektionslokalerna som finnes under förvaltning av KKKiK skall byta namn från Gasto w n respektive KS Femto w n till 1225G resp 1222G samt att KKKiK skall arbeta för en reglementsenlig skylt med texten 1222S uppföres ovan/jämte soffan i KS Femto w n. Motionär Pontus Enhager Kf 94 Styret yrkar på avslag. Motionen avslogs av sektionsmötet. Motion om kaffelistor Jag yrkar på att, då kronan flyter, kaffelistan knytes till Euron med motiveringen att detta skulle främja kaffepriset. Motionär Pontus Enhager Kf 94 Styret yrkar på avslag med motiveringen att vi vill vänta och se, samt påpekar att ett nej nu mycket väl kan vara ett ja i ett senare läge. Fotnot: Sekreteraren vill understryka att varje likhet mellan ovanstående yrkande och uttalanden gjorda av kända svenska politiker är att betrakta som en ren slump. Motionen avslogs av sektionsmötet. Propositioner Proposition angående prenumeration av dagstidning Styret yrkar på att sektionen skall prenumera på dagstidningen Göteborgs-Posten så att Kf/Kb-teknologerna som befinner sig i våra sektionslokaler ska kunna ha en inblick i nyhetsflödet. Motionen bifölls av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Proposition angående sektionsavgift Styret yrkar på att sektionsavgiften sänks till 35 SEK per teknolog och termin. Motionen bifölls av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Proposition angående stadgeändring om Sektionens verksamhet:

6 Gammal lydelse: 1.4 Sektionens verksamhet utövas genom: Sektionsmötet Sektionsstyrelsen Studienämnden för Kemiteknik med fysik, SNKf Studienämnden för Bioteknik, SNKb Sexmästeriet Nollningskommittén Arbetsmarknadsgruppen Sektionens revisorer. KfIK. Sektionens övriga förtroendevalda. 1.4 Sektionens verksamhet utövas genom: Sektionsmötet Sektionsstyrelsen Studienämnden för Kemiteknik med fysik, SNKf Studienämnden för Bioteknik, SNKb Sexmästeriet Nollningskommittén Arbetsmarknadsgruppen Sektionens revisorer. KfIK. Lokalkommittén Sektionstidningen Sektionens övriga förtroendevalda. Propositionen antogs av sektionsmötet och tas upp en andra gång till nästa möte. Proposition angående stadgeändring om Röstningsprocedur: Gammal lydelse: 3.6 Vald till enskild post är den som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Om sådan röstövervikt ej uppnås skall en andra omröstning företas. Om ej heller denna omröstning leder till att någon erhåller mer än hälften av rösterna, och därmed är vald, skall omröstning mellan de två kandidater som erhållit flest röster i andra omröstningen äga rum. Vid lika röstetal i den avgörande omröstningen avgör lotten. 3.6 Vald till enskild post är den som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid till flera likvärdiga poster skall, om fler sökande än totalt antal likvärdiga poster finnes, sluten omröstning hållas. Alla sökande skall rangordnas av de röstande. Rösträknarna skall först räkna endast de första namnen, så många namn som det står likvärdiga poster till förfogande. Om det efter denna genomräkning är lika mellan två eller flera kandidater skall deras inbördes rangordning jämföras, så att den eller de som rankats högst väljes. Om det också efter detta är lika mellan två eller flera kandidater skall lotten avgöra. Detta är den reviderade ordalydelse som antogs. Stadgeändringen har ej ännu trätt ikraft.

7 Proposition angående stadgeändring om Utskottsrepresentation: Gammal lydelse: 5.3 Teknologsektionen skall vara representerad i SU och UU vid Chalmers studentkår med minst en representant i varje utskott. 5.3 Teknologsektionen skall vara representerad i SU och IntU vid Chalmers studentkår med minst en representant i varje utskott, samt i UU vid Chalmers studentkår med minst två representanter. Propositionen antogs av sektionsmötet och tas upp en andra gång till nästa möte. Proposition angående reglementesändring om Lokalkommittén: Gammal lydelse: Lokalkommittén benämnes i folkmun "Kåta Killar & Kvinnor i Kilt" och skall vid högtidliga tillfällen bära kilt. Lokalkommittén benämnes i folkmun "Kaos" och skall vid högtidliga tillfällen bära kilt. Propositionen antogs av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Proposition angående reglementsändring om Utskottsrepresentanter: Gammal lydelse: UU-representanten åligger: att närvara vid UUs möten. att föra en aktiv dialog mellan UU, SNKf och SNKb. IntU-representanten åligger: att närvara vid IntUs möten. att föra en aktiv dialog mellan IntU och teknologsektionens styrelse UU-representanterna åligger: att närvara vid UUs möten. att föra en aktiv dialog mellan UU, SNKf och SNKb. IntU-representanten åligger: att närvara vid IntUs möten. att föra en aktiv dialog mellan IntU, SNKf och SNKb. Propositionen antogs av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft.

8 Proposition angående reglementsändring om inkomst av hyra: Gammal lydelse: Det åligger minst en person från varje sektionsförening att närvara på sektionsmötet. 25% av intäkterna från av sektionen ägda och utställda spel tillfaller rumsfonden. Vid uthyrning av sektionens lokal/lokaler tillfaller hyran samt eventuell indragen deposition rumsfonden. Det åligger minst en person från varje sektionsförening att närvara på sektionsmötet. 25% av intäkterna från av sektionen ägda och utställda spel tillfaller rumsfonden. Vid uthyrning av sektionens lokal/lokaler tillfaller hyran samt eventuell indragen deposition Lokalkommittén. Medel som ej behövs för de löpande utgifterna tillfaller rumsfonden. Propositionen antogs av sektionsmötet och träder omedelbart i kraft. Budget för Kf/Kb-styret verksamhetsåret 1999 Inkomster Utgifter Sektionsavgift 18000,00 0,00 Administration 0, ,00 Kopiering 1000, ,00 Nollning 0, ,00 Kollektion 8000, ,00 Kaffe/Te 10000, ,00 Kopieringskort 10000, ,00 Flipper 3000,00 0,00 Rumsfonden 0, ,00 Övrigt 0, ,00 Totalt 50000, ,00 SEXETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. FÖRSTA ARRET: Efteromtentaraj den 17 jan Fixade overaller

9 3. Torsdag 4. Alla tiders kalas 31 jan 5. GASQUEN (faddertackkalas) 6. Torsdag 7. Första ärtsoppan 8. Eftertentaraj 9. Torsdag 10. GASQUEN Vilda västern-sittning 11. Torsdag 12. Efterpåskomtentaraj 13. GASQUE-jobb åt CCC två gånger samarr med V6 och HÄKS 13.5 Ärtsoppa 14.*SOMMAR BUFFÉN* inkl häfv Sommar lov 15.Götaplatsen 16. Hjälpa styret med provsits 17. GASQUEN Semestersittning med F 18. Pubrunda 19. GASQUEN Flower power sittning 20. Omsitts 21. Torsdag 22. Ärtsoppa 23. Fixar nya overaller 24. Eftertentaraj 25. Eftertentaraj 26. Asp torsdag 27. GASQUEN Lodissittning med aspar 28. Aspkalas Mr tinto dominerade 29. Ärtsoppa 30. Sexmästeri-/PR kalas JULPIZZAN

10 Revisionsberättelse Jag har granskat räkenskaperna för KfKb-sektionens Sexmästeri 1998, mer känt som 6-98, deras bokföring, verifikat och andra dokument relevanta för föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med utmärkt noggrannhet och verifikaten är i god ordning. Eftersom jag inte finner något att anmärka på, tillstyrker jag att Sektionsmötet beviljar Sexmästeriet ansvarsfrihet för verksamhetsåret Göteborg Patrik Montgomery Lekmannarevisor

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte 20 maj 2015 Bilagor: Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut Bilaga

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer