NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Intensiv fiberutbyggnad Kvarnarp, Kaffekullen och Hult i kommande etapper Simhallen renoveras Byte av vattenreningsanläggning och helt ny plaskbassäng Unik satsning på förvaltare Alla fastighetsansvariga utbildas till förvaltare Cykelnätet byggs ut Ny cykelväg längs Kapellvägen planeras Furulundsskolan Nyinvigning med pompa och ståt

2 Spara energi I detta nummer VAD ÄR DET BÄSTA man kan göra för att spara energi? Det är en vanlig fråga jag får. Är det att tilläggsisolera huset, byta elleverantör, sänka inomhustemperaturen, byta till en modernare frys eller köpa nya lågenergiglödlampor? Förslagen är många, och tidningar skriver en hel del om olika intressanta förslag. Speciellt populärt i tidningarna är förslagen om att byta elleverantör. Mitt svar brukar dock vara; kör mindre bil. VARFÖR SVARAR JAG SÅ? Följande är min förklaring. En genomsnittsvilla i Eksjö kommun förbrukar 20 MWh värme. Den enskilt största energibesparingen man kan göra är förmodligen att göra en tilläggsisolering på taket. Det sparar i absolut bästa fall 15 procent, det vill säga 3 MWh, vilket med fjärrvärme i Eksjö kommun motsvarar kronor. 3 MWh är lika mycket energi som en bil förbrukar under 300 mil, men för kronor kommer en bil bara cirka 80 mil om man räknar med en kostnad om 30 kronor/mil. Cyklar du åtta kilometer om dagen sparar du energi motsvarande en tilläggsisolering, men för att spara kostnader räcker det med att cykla två kilometer om dagen. Om vi istället analyserar besparing när det gäller att byta till lågenergilampor. En LED-lampa sparar 50 Watt per timme. Säg att du har en lampa tänd dygnet runt, året runt. Du sparar då 438 kwh. Med dagens elpris på 81,50 öre per kwh sparar du alltså 357 kronor. För den summan kommer man 12 mil, eller 330 meter per dag, med bil. EN DEL BLANDAR IHOP att spara energi med att spara pengar. Om man byter elleverantör sparar man ingen energi, möjligt - men inte troligt, är att man sparar lite pengar. Det är förhållandesvis lite pengar att spara på ett byte av elleverantör, så lägg din energi på att cykla istället för att ta bilen. Det räcker med ett varv runt kvarteret för att tjäna in en eventuell besparing man kan få med att byta elleverantör. SÅ MITT ENERGISPARTIPS ÄR: Ta cykeln någon gång istället för bilen. Det sparar mycket energi, och även en del pengar. Med hopp om en bra framtid, Mårten Hermansson Vd Eksjö Energi AB 4 Unik satsning på förvaltare 5 FR Renovering av simhallen 8 Nyinvigning av Furulundsskolan 11 Framtidsplan i bokform Skedhultsdagen 12 Nya bostadsområden 13 Intensiv fiberutbyggnad 14 Invitationsdepartementet 16 Ny pooltaxa Cykelnätet byggs ut 17 Olympic Day 18 Nya etableringar 20 Arbetet vid hemsjukvården 22 Nya chefer inom förskolan och grundskolan 24 Vindkraft från Vetlanda 25 Ventilen 26 Från ritning till 3D-modell 28 Eksjö kommuns bokslut 30 Stadsbiblioteket 100 år! 31 Utställningar på Eksjö museum Musik på Museigården 32 På gång i Eksjö kommun Eksjö kammarmusikfestival HEMMA I EKSJÖ GES UT AV: HEMMA I EKSJÖ är en informationstidning för dig som bor, besöker och verkar i Eksjö kommun. ANSVARIG UTGIVARE: Stefan Elm, kommundirektör. REDAKTÖRER: Anette Stendahl, Eksjö kommun och Carina Engqvist, Bokstavligt. GRAFISK FORM: Anette Stendahl, Eksjö kommun. FOTON: Anette Stendahl, Carina Engqvist och Mostphotos (om inget annat anges). TRYCK: Ordförrådet. UPPLAGA: exemplar. DISTRIBUTION: Posten. DAISY: Hemma i Eksjö finns även inläst på Daisy-skiva och skickas till dig som har valt att prenumerera på denna. För att anmäla dig som prenumerant, eller avbeställa skivan, skicka ett e-postmeddelande till eller ring Daisy-skivor finns även att hämta på Eksjö Stadsbibliotek, Ingatorps och Mariannelunds bibliotek, samt hos Eksjö kommuns kontaktcenter. NÄSTA NUMMER av Hemma i Eksjö kommer i november HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

3 Regementets dag Klipp häcken! Du kan rädda liv. TA ÄVEN BORT allt annat som skymmer sikten för trafikanterna! Följ de regler som gäller för fri sikt i kommunen! MER INFORMATION finns på Stort intresse för Lunden LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER välkomnar Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö till Regementets dag. Mellan klockan 11 och 14 har du möjlighet att träffa de anställda för att få mer information om regementet och deras uppdrag, samt testa utrustning, åka terrängbil och se hur soldaterna bygger broar och röjer ammunition. MER INFORMATION om regementets dag finns på Försvarsmaktens hemsida, forsvarsmakten.se Eksjö kommun fortsätter att växa UTHYRNINGEN GÅR BRA och redan innan byggstarten i slutet av maj hade Eksjöbostäder åtta undertecknade kontrakt. Sedan kön till Lunden uppdaterats under våren finns 68 intresserade på listan, plus dem som valt att avvakta till nästa etapp. Uthyrningen går lätt och det känns väldigt roligt. Alla vi ringer är på hugget och bestämmer sig fort för vilken lägenhet de vill ha, säger uthyrare Louise Berglund, som tillsammans med kollegan Per Lennartsson kontaktar de potentiella hyresgästerna i turordning. Lägenheterna högst upp går först. Kön utgörs i huvudsak av Eksjöbor som i dag bor i villa, vilket innebär att det nästa vår borde bli ett flertal hus till salu. Lägenheterna i Lunden ska vara klara för inflyttning 1 maj I BÖRJAN PÅ ÅRET redovisade Statistiska centralbyrån, SCB, statistik över Sveriges folkmängd, och antalet invånare i Eksjö kommun visar sig fortsätta att öka. Det är fjärde året i rad som Eksjö kommuns folkmängd växer. På förra årets sista dag ( ) uppgick folkmängden till invånare, vilket är 134 fler invånare jämfört med föregående årsskifte. Under 2014 föddes 181 nya invånare, vilket är tre fler än året innan. Samtidigt dog 206 invånare under 2014, vilket ger ett negativt födelsenetto om 25 invånare. Förklaringen till den positiva utvecklingen är istället att det flyttar in fler till vår kommun än ut, främst från utlandet, men även från övriga landet. Under det gångna året flyttade det in invånare medan 995 lämnade kommunen. För Eksjö kommun, såväl som för många andra mindre kommuner i Sverige, är detta betydelsefulla siffror då det är viktigt att fler människor väljer att bosätta sig i kommunen. Fler kommuninvånare är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar i form av ekonomisk utveckling, arbetskraftsförsörjning och välfärd. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 3

4 Unik satsning på förvaltare Eksjö Kommunfastigheter och Eksjöbostäder har, som de enda kommunala fastighetsbolagen i Sverige, utbildat samtliga fastighetsansvariga till förvaltare. I maj tog de fyra sista examen. Foton: Johan Lindqvist NÄR GEITON ENGSTRÖM anställdes som vaktmästare för 25 år sedan delade han flakmoped med en kollega. Det är stora kontraster, konstaterar han och tänker inte bara på de ändamålsenliga och stripade företagsbilarna. Han syftar också på en minst sagt gedigen utbildning. Förvaltarutbildningen omfattar bland annat juridik, ekonomi, energi, fastighetsteknik samt inne- och utemiljö. De flesta fastighetsbolag i landet har en enda medarbetare med motsvarande utbildning, ofta en administrativ tjänst som också omfattar personalansvar. I Eksjö väljer fastighetsbolagen alltså att stärka hela arbetslaget. Den som möter hyresgästerna och verksamheterna i lokalerna ska också ha befogenheter att fatta de beslut som rör fastigheten. Genom den här satsningen har medarbetarna fått ökad kunskap och ännu bättre förutsättningar, säger Gunnar Alm, arbetsledare för Eksjö Kommunfastigheters förvaltare. Både han och Lennart Hägglöf, arbetsledare på Eksjöbostäder, får successivt en alltmer stödjande roll gentemot förvaltarna. De fastighetsansvariga har sedan tidigare en genuin baskunskap, ett brett tekniskt kunnande och en god känsla för service och kundkontakter. De nya kunskaperna stärker yrkesrollen ytterligare och skapar möjligheter att fördela ut ansvaret i organisationen. Utbildningssatsningen går hand i hand med bolagets pågående arbete med att införa ett nytt ledningssystem. (Se artikel här intill.) 4 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

5 Sju intensiva år Thorbjörn Hammerth har slutat som vd för Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Hans efterträdare väntas vara på plats i september. I mellantiden tar vice vd Margaretha Hedman över ledarrollen. För förvaltarna inom Eksjö Kommunfastigheter handlar diskussionerna bland annat om gränsdragning mellan fastighetsägaren och verksamheterna som hyr lokalerna. En tydligare vardag med FR 2000 Vem gör vad? Kan vi göra annorlunda och vilka konsekvenser får det i nästa steg? Det är några av alla de frågor som Eksjöbostäders och Eksjö Kommunfastigheters medarbetare diskuterat under våren. Svaren ska leda fram till bolagens nya integrerade ledningssystem, FR ARBETET OMFATTAR samtliga medarbetare och alla processer i bolagen. Först ut är förvaltarna, bolagens främsta ansikte utåt. De är en samling allkonstnärer av kompetenta tekniker och praktiker, som dessutom måste vara både serviceinriktade och socialt begåvade. Genom förvaltarutbildningen (se artikel här intill) har de fått ytterligare kompetens för att ännu mer kunna styra sitt eget arbete. Helena Dunér är projektanställd för att samordna arbetet med FR 2000 och har i sin kartläggning konstaterat att alla gör ett jättebra arbete. Men också att de jobbar på ganska olika sätt. Nu är tanken att vi ska hitta en gemensam struktur för att bli ännu mer välorganiserad, använda resurserna effektivare och säkerställa en jämn kvalitet för hyresgästerna, säger Helena. Processen inleddes efter nyår och innebär att medarbetarna metodiskt går igenom vardagens arbetsmoment. De diskuterar befintliga rutiner och hur man kan förändra och utveckla för att förbättra arbetsflödet. Samtalen är öppna och kreativa, vi har högt till tak och använder energin i organisationen på rätt sätt. Genom att ventilera och vrida och vända på olika situationer kan vi enas om bästa lösningen med samsyn, säger hon. Resultatet blir tydliga arbetsbeskrivningar för vardagen. Ingen ska behöva fundera på vad som ska göras i en viss situation. Rutinerna och checklistorna finns i FR 2000, ett dokument som alla står bakom. EKSJÖBOSTÄDER och Eksjö Kommunfastigheter kan se tillbaka på en intensiv sjuårsperiod. Under Thorbjörn Hammerths tid som vd har bostäder och verksamhetslokaler renoverats som aldrig förr, samtidigt som flera nya fastigheter har byggts. För att finansiera investeringarna har verksamheter renodlats, noga utvalda fastigheter sålts och arbetet strukturerats. Många av investeringarna har strategiskt genomförts i lågkonjunktur, vilket gjort att bolagen fått mycket för pengarna. BÅDA BOLAGEN har nu god ekonomi, ett starkt varumärke och en klar och tydlig organisation. Thorbjörn har betytt väldigt mycket för den utvecklingen, konstaterar Håkan Dufva och Rolf Abelsson, ordförande för Eksjö Kommunfastigheter respektive Eksjöbostäder. Nu behöver vi få in en ny person i organisationen som kan komplettera styrelsens visioner för framtiden med egna tankar, säger Håkan Dufva. Eksjöbostäder fortsätter att renovera i oförminskad takt samtidigt som nya bostäder byggs i Lunden. Dessutom strävar bolaget efter ökad närvaro i hela kommunen. Eksjö Kommunfastigheter projekterar Storegårdsområdet efter politikens beslut och fortsätter underhållsarbetet. THORBJÖRN HAMMERTH beskriver de sju åren i Eksjö som de bästa i hans yrkesverksamma liv. Här har jag mött människor, idéer och entreprenörer som jag aldrig tidigare stött på, säger han, och betonar också värdet av att verka i den unika kulturmiljön. THORBJÖRN HAMMERTH blir nu vd för Vätterhem i Jönköping. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 5

6 Renovering av Präst Plexiglasväggen, mellan den lilla och stora bassängen, kommer att bytas ut och ett mer vattentåligt fundament kommer att muras upp en bit från golvet. Den lilla plaskbassängen, som idag har en del slitage, kommer att bytas ut mot en helt ny med pirattema. 6 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

7 ängshallens simhall FRÅN OCH MED DEN 6 APRIL har Prästängshallens simhall i Eksjö stängt för byte av vattenreningsanläggning och ett flertal renoveringar. Simhallen är 30 år gammal och det finns ett stort behov av att göra både större och mindre renoveringar, berättar Annika Fyhr, anläggningschef vid Eksjö kommun. Under den tid som simhallen är stängd kommer det att hända en hel del i anläggningen. Förutom byte av vattenreningsanläggning kommer innertaket och belysningen i taket att bytas ut, och det kommer att renoveras och iordningsställas ett omklädningsrum för funktionshindrade på både herr- och damsidan. I dessa omklädningsrum kommer det att finna toalett, dusch, en brits som går att fälla ut från väggen, samt en lift i taket för att underlätta förflyttning från rullstol till duschbrits. Här kommer det även att finnas skåp där man som assistent och funktionshindrad kan låsa in sina kläder, berättar Annika. Längs den lilla och stora bassängen kommer man att byta ut plexiglasväggen till en vägg som är mer vattentålig. Ett fundament kommer att muras upp en bit från golvet, som sedan övergår i en plexiglasvägg, och längs väggen kommer vi sedan att skapa ännu fler sittplatser, förklarar Annika. DEN LILLA PLASKBASSÄNGEN, som har en hel del slitage, kommer att bytas ut mot en helt ny plaskbassäng med pirattema med många nya funktioner. Annika förklarar att plaskbassängen kommer att vara unik i sitt slag i Sverige, och har utvecklats utifrån idéer från personalen. Den nya plaskbassängen kommer att ha en rutschkana, olika funktioner för vattensprutning och vattenfall, och även utrymme för de barn som kanske inte vågar eller vill vara i vattnet att styra en piratbåt från torra land. Omklädningsrummet för damerna fick en uppfräschning under 2014, och under den pågående renoveringen kommer personalen vid simhallen att arbeta med att fräscha upp omklädningsrummet för herrarna. Annika förklarar att hon får en del frågor om vad personalen gör under den tid som simhallen är stängd. Vi kommer att lägga mycket tid på renoveringen av omklädningsrummen och fortbildning av personalen. Nu har vi även möjlighet att hjälpa till en del i Olsbergs Arena och vid övriga anläggningar i kommunen när det behövs. SIMHALLEN ÖPPNAR IGEN måndagen den 31 augusti. Den nya plaskbassängen med pirattema har utvecklats av personalen i samarbete med ett företag som specialiserar sig på att leverera lekmiljöer. Bassängen kommer att ha rutschkana och många andra roliga funktioner som personalen hoppas att både barn och föräldrar kommer att uppskatta. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 7

8 En modern la Elever och personal vid Furulundsskolan mottog flera gåvor, bland annat en specialdesignad skrivbok med träomslag. Under invigningen bjöds det på saft och muffins som eleverna vid skolan själva hade bakat. 8 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

9 ndsbygdsskola Tal, musik, dans, presenter, fika och fotografering av alla elever och lärare. Den nya Furulundsskolan i Mariannelund invigdes med pompa och ståt. Invigningen bjöd på sång, musik och dansuppvisning. RENOVERINGEN AV Furulundsskolan är den största i Eksjö Kommunfastigheters historia. Arbetet har pågått under flera år och har i princip omfattat varenda kvadratcentimeter på skolan. Nu står den nya moderna Furulundsskolan klar, med klassrum byggda för dagens teknik och pedagogik och gemensamma utrymmen anpassade efter skolans specifika behov. En överflödig byggnad har rivits och nästan alla ytor har disponerats om. Det är en stor dag för Eksjö kommun och en ännu större dag för er elever och personal, sa Eksjö Kommunfastigheters ordförande Håkan Dufva, som medgav att Furulundsskolan varit en plump i protokollet. Efter en lång väntan på ekonomiska resurser och dialoger om hur verksamheten vill ha lokalerna har Mariannelund nu fått ett fantasiskt monument i samhället som ska vårdas väl, sa Dufva. Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden talade bland annat om skolans värde för kunskap, men också för trygghet och trivsel. Och för en levande landsbygd. Med den här fina skolan har ni elever fått förutsättningar för en bra uppväxt och en bra start i livet. Han överlämnade en specialdesignad skrivbok med träomslag till eleverna som också tog emot basketbollar från barn- och utbildningschefen, samt ett symboliskt äppelträd från rektorerna på Prästängsskolan och gymnasiet. Här ska många äpplen mogna och många elever få värdefull kunskap. DET GÅR INTE ATT TA MISTE på den stolthet som finns på skolan, både hos lärare och Isak Johansson och Christian Tälth tycker att det har blivit väldigt fint på skolan. elever. De nya cykelställen, den ljusa matsalen, de fina utbildningslokalerna, den nya tekniken och de genomtänkta utomhusmiljöerna. Miljontals kronor har satsats för att deras vardag ska bli enklare och bättre. Skoldagen har utan tvekan fått en högre status. Det har blivit väldigt fint, det bästa är att vi har fräscha lokaler, sa Isak Johansson och Christian Tälth i sjuan, och tillade att de gärna sett lite mer gräs och träd på skolgården. Även Håkan Dufva hade önskat se mer gräs på invigningsdagen, men lovade att gräset i slänterna är på gång, liksom träden som ska planteras på skolgården. Läraren Annika Andersson är mest nöjd med de öppna ytorna på högstadiet, som till skillnad från den gamla skolans prång och vrår skapar en mer naturlig kontakt både mellan eleverna och mellan elever och lärare. Dessutom har vi fått helt andra möjligheter att använda modern teknik i undervisningen. Vi märker tydligt att alla är mer rädda om lokalerna och värnar om sin skola, säger hon. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 9

10 Allmän information till anhöriga och närstående EKSJÖ KOMMUN VILL gärna nå ut med allmän information till dig som är anhörig eller närstående till någon inom hemtjänsten, särskilt boende, dagverksamheten Talgoxen, Träffpunkt Bobinen eller Träffpunkt Elvings. INFORMATION OCH DIALOG är grundläggande och viktigt i alla sammanhang, och samtliga former av personliga möten, relationer och tillfällen till dialog är viktiga. Även om inget kan ersätta det personliga mötet önskar Eksjö kommun att nå ut med information av allmän karaktär till dig som är anhörig eller närstående till någon inom hemtjänsten, särskilt boende, dagverksamheten Talgoxen, Träffpunkt Bobinen eller Träffpunkt Elvings. Med allmän karaktär menas information som i första hand rör den verksamhet som bedrivs. Det kan vara information om vilka blommor som är lämpligast i julgrupper på grund av allergier, om midsommarfiranden eller hur personalbemanningen under sommaren ser ut. Ibland kan informationen också vara en uppmaning om att till exempel vänta med att besöka en avdelning inom särskilt boende några dagar om det förekommer vinterkräksjuka. Den allmänna informationen kommer att skickas ut via e-post. VILL DU BLI MOTTAGARE av denna information? På Eksjö kommuns hemsida, under Socialt stöd & omsorg, finns mer information och en blankett för anmälan. Det går även bra att anmäla sig som mottagare genom att kontakta Eksjö kommuns kontaktcenter. Hitta närmaste återvinningsstation på webben FÖRPACKNINGS- och tidningsinsamlingen, FTI, har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Runt om i landet finns uppemot återvinningsstationer och andra insamlingspunkter där hushåll kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. I Eksjö kommun finns 12 stycken återvinningsstationer. Som återvinnare kan du hitta var närmaste återvinningsstation finns på ENLIGT NYA EU-DIREKTIV betraktas värmeljuskoppar inte längre som förpackning och får därmed inte lämnas på återvinningsstationerna. De tomma ljusbehållarna ska från och med nu sorteras som metall på återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet, tar enbart ansvar för förpackningar. Eftersom EU-kommissionens och producentorganisationerna nu enats om att värmeljuskoppen inte är en förpackning betraktas den med automatik som hushållsavfall. Ansvaret att samla in dem ligger därmed på kommunerna. Miljöbelastningen att producera aluminium är stor och det är viktigt FTI:s webbplats. Där finns även information om när tömning och städning sker på återvinningsstationerna. Om du anser att en återvinningsstation behöver extra tömning eller städning går det också bra att anmäla direkt på FTI:s webbplats, GROVSOPOR är inte förpackningar och ska därför lämnas på någon av återvinningscentralerna i Eksjö eller Ingatorp. Värmeljuskoppen ska till återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp att materialet återvinns, säger Eksjö Energis renhållningschef Bo Axelsson, som hoppas att kommuninvånarna samlar värmeljuskopparna hemma och tar med till återvinningscentralen med jämna mellanrum. 10 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

11 Framtidsplan i bokform I EKSJÖ KOMMUNFASTIGHETERS och Eksjöbostäders nyskrivna framtidsplan finns bolagens principer, vägval och strategier för de kommande fem åren. Den inbundna boken på 120 sidor innehåller förutom historiska återblickar och en summering av perioden också en rad råd inom området företagsutveckling. Framförallt innehåller den visionen för 2019 och styrelsens åtta mål för perioden. VISION Vi ska bli Sveriges bästa arbetsgivare inom fastighetssektorn. Där vi tillsammans utvecklar Eksjö så att våra boendemiljöer och verksamhetslokaler är det som främst stärker tillväxten och förnyelsen i kommunen. MÅL 1: NÖJDA KUNDER 93 procent av våra kunder ska vara nöjda med oss som hyresvärd och 85 procent av kommunens verksamheter ska vara nöjda med oss som fastighetsägare. Dessa nivåer är de högsta i Sverige. MÅL 2: NÖJDA MEDARBETARE 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med oss som arbetsgivare. Målsättningen är att bli en mönsterarbetsgivare som utvecklar och stödjer medarbetarnas egen vilja till förkovran. Vi är positiva till utbildning, bra friskvård, gemensamma personalaktiviteter och en god löneutveckling om vi når våra mål. Även här är NMI-indexet bland de högsta i landet. MÅL 3: GOD LÖNSAMHET Vi ska årligen ligga på fem procents avkastning på eget kapital som innebär en vinst på 3,2 miljoner kronor för Eksjöbostäder och fyra procents avkastning på eget kapital för Eksjö Kommunfastigheter som innebär 1,2 miljoner kronor på sista raden. Vinsterna stärker soliditeten eller används för att amortera lån (dessa nivåer baseras på gällande ägardirektiv). MÅL 4: EKONOMISK STYRKA Eksjöbostäder ska ha 25 procent i soliditet vid periodens utgång och Eksjö Kommunfastigheter ska ha en soliditet på 13 procent för att ha buffert mot sämre tider. MÅL 5: NYPRODUKTION Eksjöbostäder ska bygga 110 nya bostäder under perioden och Eksjö Kommunfastigheter ska lokaloptimera befintliga ytor och inte bygga nya lokaler. MÅL 6: AVSLUTA RENOVERINGSPROGRAMMEN Eksjöbostäder ska lägga minst 130 miljoner kronor i renoveringar/ investeringar och Eksjö Kommunfastigheter minst 100 miljoner kronor i renoveringar/investeringar under perioden. MÅL 7: ENERGIEFFEKTIVISERINGAR Vår genomsnittliga energiförbrukning ska ligga på 110 kwh per kvadratmeter i hela fastighetsbeståndet. MÅL 8: CERTIFIERADE ARBETSPROCESSER Alla våra arbetsprocesser ska vara dokumenterade och certifierade enligt FR 2000 och vi ska maximalt ha sju anmärkningar per granskning. Vi ska ha fem certifieringssystem: miljösystem, kvalitetssystem, arbets- miljösystem, brandsystem och kompetenssystem. Skedhultsdagen 6 septemberr SÖNDAGEN DEN 6 SEPTEMBER kommer Eksjö kommun tillsammans med nio föreningar, att för tredje året i rad, bjuda in till Skedhultsdagen i Skedhults friluftsområde. Under Skedhultsdagen kommer många olika aktiviteter för såväl barn som vuxna att anordnas, och de aktiva föreningarna inom området kommer att finnas på plats. Bland annat kommer det att erbjudas ridturer, hästskjuts, naturvandringar och olika prova-på-stationer. SKEDHULTS FRILUFTSOMRÅDE ligger väster om Eksjö centrum, och sträcker sig mellan Nässjövägen och Breviksvägen, samt Gyesjön och Norra Vixen. Området omfattar cirka 700 hektar skogs- och naturmark, och erbjuder många möjligheter till aktiviteter, inte minst för barnfamiljer och andra friluftsintresserade. Tillsammans med de aktiva föreningarna inom området arbetar Eksjö kommun med att utveckla området ytterligare. Några av de åtgärder som hittills har genomförts är en ny brygga, en renovering av bryggan vid Borgmästarängen, samt uppförande av en isättningsplats för kajaker. Under 2015 kommer även en grillplats med vindskydd att iordningsställas vid Borgmästarängen. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

12 Nya bostadsområden Vägtisteln I REDAN BEFINTLIG och blandad bebyggelse i Kvarnarp finns det i höst åtta tomter lediga i det nya kvarteret Vägtisteln utmed Dukers väg. Här finns närhet till både skolor och förskolor, samt lekplats, och i direkt anslutning till området finns gång- och cykelvägar som leder till bland annat Eksjö centrum. För mer information, kontakta Eksjö kommun. Sjöhagen Karta över Eksjö tätort med de nya bostadsområdena Sjöhagen och Vägtisteln utmarkerade. FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området Sjöhagen. På området, som ligger nordost om I12-området intill Sjöängen, kommer plats att lämnas för bostadsbebyggelse i form av villor och radhus eller kedjehus i max två plan. Bostadsområdet kommer att angränsa till I12-området med flertalet arbetsplatser och bostäder, andra befintliga bostadsområden, samt med närhet till skolor, förskolor och parkområdet Sjöängen. För mer information, kontakta Itolv AB. 12 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

13 Intensiv fiberutbyggnad Villor i Kvarnarp, Kaffekullen och Hult, samt nya lägenheter i Lunden och kvarteret Banken. Eksjö Energi ELIT:s utbyggnad av fibernätet är intensivare än någonsin och bolaget har nu anställt två nya medarbetare. ÄNDA SEDAN STARTEN 2001 har Eksjö Energi metodiskt byggt ut fibernätet i kommunen och samtidigt framgångsrikt skapat ekonomi för nya utbyggnader. Nu intensifieras arbetet, målet är att ansluta fiberkunder per år. Vi har fått styrelsens medgivande att gasa, säger IT-chef Kjell Ljunggren som nyligen anställt de två nya supportteknikerna Anne Kling och Jonas Bennelid. Därmed har arbetslaget som helhet mer tid för nya fiberkunder och fler installationsprocesser. Under året räknar Eksjö Energi ELIT med att färdigställa hela Kvarnarp. Området omfattar 350 hus och de allra flesta väljer att ansluta sig till fibernätet. I Kaffekullen är den första etappen i princip klar. Här valde 50 av 55 hushåll att koppla in fiber. Resten av området projekteras och arbetet delas upp i en eller två etapper. I Hult planeras fyra etapper under två år. Den första etappen, norr om järnvägen, är snart klar och därefter väntar ett mindre område i östra delen av Hult, vid Smedhemsgatan. Tredje etappen blir en samgrävning med gång- och cykelvägen till Movänta och sist ansluts det stora området, söder om järnvägen. I EKSJÖ STAD ANSLUTS HSB-fastigheterna Verkmästaren och Målaren vid Stockholmsvägen och därmed är samtliga stora hyresfastigheter fibrerade. I samband med nyproduktion är fiber numera en självklarhet och på listan över aktuella fiberprojekt finns också 28 lägenheter i Lunden och åtta lägenheter i kvarteret Banken. Vi gör stora investeringar nu. I takt med att vi ökar belastningen på nätet rustar vi också nätet och uppgraderar linan, säger Kjell Ljunggren. PÅ UPPDRAG AV mobiloperatören Net4Mobility (Telenor och Tele2) fiberansluter Eksjö Energi ELIT samtidigt ytterligare mobilmaster i Mariannelund, Ingatorp, Hult och Eksjö för 4G-täckning. Vid Valbacken i Ingatorp innebär detta att ett villakvarter får möjlighet att ansluta sig till fibernätet. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

14 Nya möten runt middagsbordet Foton: Privata bilder På Eksjö kommuns enhet för hälsa, integration och arbete, HIA, arbetar man idag aktivt med att få till ett strukturerat samarbete mellan kommunen, det lokala föreningslivet och andra samhällsorganisationer för att de nyanlända från utlandet enklare ska komma in i civilsamhället. DET ÄR MYCKET som löser sig om man får svenska kontakter och får kontakt med människor med gemensamma intressen förklarar Birgitta Eek, integrationshandläggare på HIA vid Eksjö kommun. Det finns väldigt många olika typer av föreningar som vill hjälpa till, och de har en viktig nyckelroll då det ofta är genom fritidsaktiviteter som man på riktigt kommer in i ett samhälle. Under våren har HIA bjudit in till olika möten och aktiviteter för att få igång diskussionerna, och inspirera till vad man tillsammans kan åstadkomma och bidra med. Man har även påbörjat arbetet med att kartlägga vad civilsamhället erbjuder idag och vad som skulle kunna komplettera det befintliga Birgitta Eek, integrationshandläggare vid Eksjö kommun, startade upp en version av nätverket Invitationsdepartementet i Eksjö kommun. 14 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

15 utbudet. Vi vet att det är många som vill vara med och bidra, både föreningar och privatpersoner, men det kan ibland vara svårt att veta hur man ska gå tillväga, berättar Birgitta. EN BETYDELSEFULL DEL i arbetet med integration i civilsamhället är nätverket Invitationsdepartementet. Birgitta startade upp en lokal förgrening av nätverket i kommunen på ideell basis, men arbetet ingår nu i hennes tjänst som integrationshandläggare där hon ska verka för integration i civilsamhället. Invitationsdepartementet handlar kort och gott om att bjuda hem någon man kanske annars inte skulle ha träffat på middag. Nätverket Invitationsdepartementet startades i Stockholm av SFI-läraren Ebba Åkerman. Hon märkte att SFI-eleverna ofta saknade tillfällen att prata svenska, och träffa etablerade svenskar, och började fundera över hur segregerat vi egentligen lever. Idén med Invitationsdepartementet är att nya och gamla svenskar, som inte känner varandra sedan tidigare, ska äta middag tillsammans och på så vis öva att prata svenska och helt enkelt umgås en stund. Under middagarna skapas möten och samtal i vardagen mellan människor som annars kanske inte skulle ha träffats. Det är ingen som gör någon en tjänst utan båda får en upplevelse, förklarar Birgitta. Sedan september 2014, då Birgitta startade upp Invitationsdepartementet i Eksjö kommun, har hon hittills arrangerat middagar och 150 personer har varit delaktiga. Det var lite trögt i början att få ihop anmälningar från intresserade som ville bjuda eller bli bjudna på middag, men sakta men säkert har det lossnat. Det är en underbar känsla när man vet att man har sammanfört människor, säger hon. När en middag är avslutad är det upp till familjerna att bjuda tillbaka. Det kan vara olika vem som bjuder in först, men det viktiga är att det är ett jämbördigt möte över en bit mat och ingen välgörenhet, förklarar Birgitta. I grund och botten ska det handla om en vilja från båda parter att träffa nya människor och utveckla nya relationer, fortsätter hon. Birgitta berättar att de allra flesta är spända inför den första middagen, och nervösa för att hitta samtalsämnen. Alla säger dock att det har varit en fantastisk upplevelse! Foto: Cathrine Jansson Vill du också bjuda och/eller bli bjuden på middag? Kontakta invitationsdepartementet via e-post Skriv vad du heter, var du bor, om du är själv eller om du har familj, och i så fall hur många ni är och ålder på barnen. Ange också gärna förslag på datum då du/ni kan tänka er att bjuda eller bli bjudna på middag. Mer information finns även på facebooksidan Invitationsdepartementet Eksjö. FAMILJEN JANSSON I VÄRNE är en av familjerna som har tagit vara på möjligheten att lära känna nya människor. (Bilden ovan.) I februari bjöd de familjen Askari-Mehdizade från Afghanistan på lunch och sedan blev de hembjuda till familjens lägenhet i Eksjö. Vi tyckte alla att det var väldigt spännande och givande att träffa en familj från ett annat land. Våra barn går i landsortsskola och möter inte utländska ungdomar i sin vardag naturligt, säger Cathrine. Vill du bli en flyktingguide/ språkvän? Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv! Kontakta Eksjö kommuns enhet för integration, hälsa och arbete, HIA, via alternativt , om du vill engagera dig och göra en personlig insats som flyktingguide/språkvän. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

16 Värm poolen med fjärrvärme EKSJÖ ENERGI har infört pooltaxa på fjärrvärme i Eksjö. Det innebär att du som har villa med fjärrvärme kan välja ett fast månadspris på 500 kronor under sommaren. Erbjudandet förutsätter fjärrvärme från avfallspannan i Eksjö. Vi har fått förfrågningar om poolvärme och har nu beslutat att införa en prismodell där våra kunder kan värma sin utomhuspool utan att riskera att fjärrvärmeräkningen springer iväg, säger fjärrvärmechef Bo Axelsson. Detta är möjligt tack vare att fjärrvärmeanläggningen i Eksjö eldas med avfall. Vi eldar i princip lika mycket sopor oavsett om det är sommar eller vinter. I stället för att fläkta bort värmen på sommaren väljer vi att låta Eksjöborna ta del av överskottet. Pooltaxan gäller under juni, juli och augusti för samtliga villakunder i Eksjö. Cykelnätet byggs ut En förutsättning för att fler ska välja cykeln är att det finns säkra cykelleder. Eksjö Energi har nu påbörjat arbetet med en gång- och cykelväg längs Kapellvägen. Om allt går i lås planeras även en cykelled mellan Hult och Movänta. I GÅNG- OCH CYKELPLANEN prioriterade Eksjö kommun i slutet av 2012 en rad objekt. Senast i raden tillkom den flitigt använda leden mellan Ingatorp och Hjältevad samt gång- och cykelvägen mellan Furulundsskolan och Slättvallen i Mariannelund. Nu står alltså två nya objekt på tur. Den nya cykelvägen längs Kapellvägen sträcker sig från Upplandavägen till Furustigen och binder därmed samman de centrala cykellederna med cykelvägen mot Lyckeberg och Persö. Från Lyckeberg kan man ta sig vidare in mot centrum vilket innebär att vi genom den här förhållandevis korta sträckan får ett sammanhållande gångoch cykelnät i västra delen av staden, säger Lars-Erik Spaak, Eksjö kommuns handläggare i trafikfrågor. En säkrare väg till Movänta för oskyddade trafikanter har efterlysts länge. Eksjö kommun har nu sökt statligt bidrag ur regional fond och har också inlett dialogen med markägarna. Om alla bitar faller på plats inleds arbetet under året. Den nya gång- och cykelvägen börjar där bebyggelsen slutar och fortsätter på västra sidan av Försjövägen ända ut till campingen. Eksjö kommuns cykelplan kommer nu att uppdateras inför HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

17 Olympic Day chans att prova på olika idrotter och träffa olympier! Foto: SOK Lördagen den 19 september går Olympic Day av stapeln i Eksjö en aktivitet med syfte att barn och ungdomar ska få prova på olika idrotter som finns att utöva i kommunen och inspireras av olympier. BAKOM OLYMPIC DAY står Sveriges Olympiska Kommitté, och arrangemanget genomförs på många olika orter i Sverige tillsammans med lokala arrangörer och idrottsföreningar. I Eksjö är det Eksjö kommun tillsammans med Smålandsidrotten, samt ett flertal idrottsföreningar från hela kommunen, som står bakom arrangemanget. Tanken med Olympic Day är att vi ska inspirera våra barn- och ungdomar att prova på olika idrotter och utmana sig själva, förklarar Gun Henriksson, fritidsassistent vid Eksjö kommun. Hela dagen kommer att ha en olympisk inramning, där vi tänder en olympisk eld och sjunger vår nationalsång, och deltagarna kommer också att få träffa olika olympier vilket vi hoppas ska ge extra inspiration och öka intresset för de olika idrotterna, fortsätter hon. Till Olympic Day, som är en kostnadsfri dag, kommer alla barn i årskurs 1 till årskurs 9 att bjudas in. För att kunna delta måste man först anmäla sig, vilket man gör på Olympic Days hemsida från och med den 1 augusti. Antalet deltagare är begränsat, och det är först till kvarn som gäller. Gun förklarar att man i sin anmälan kommer att få lämna önskemål om fyra idrotter som man vill prova på under dagen. Barnen kommer sedan att delas in i olika grupper, och utifrån sina önskemål kommer man att få prova på två stycken idrotter under längre pass, och i slutet av dagen kommer det att finnas möjlighet att prova ytterligare idrotter. ARRANGEMANGET kommer att äga rum i Olsbergs Arena, Prästängshallen, Storegårdshallen och på Storegårdsområdet i Eksjö, vilket ger utrymme för att många olika typer av idrotter kan utövas. I dagsläget är det klart att man kommer att kunna lämna önskemål om att få prova på fotboll, badminton, cykling, skidor, orientering, handboll, friidrott, hockey, gymnastik, golf, ridning och innebandy, men fler kan tillkomma berättar Gun. Detta är ett utmärkt tillfälle för kommunens idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och försöka rekrytera nya idrottsutövare, fortsätter hon. Olympic Day kommer att pågå mellan klockan , och under dagen kommer de deltagande barnen och ungdomarna att serveras lunch. Gun berättar att det krävs mycket logistik och organisation för att dagen ska kunna fungera. För att klara detta kommer vi att få hjälp från en klass på Eksjö gymnasium som kommer att fördela grupperna och sedan vara med under hela arrangemanget, vilket känns jättebra. Även föräldrar till deltagarna har möjlighet att bli inspirerande av en olympier under Olympic Day genom en föreläsning då en av olympierna berättar om sitt idrottsliv och vad som kan vara viktigt när man är ett idrottande barn. Dagen avslutas sedan med att vi tillsammans släcker den olympiska elden, och förhoppningsvis har vi då väckt många nya idrottsintressen, avslutar Gun. Foto: SOK HEMMA I EKSJÖ NR 1/

18 Nya etableringar vid Abborraviken I Abborraviksrondellen passerar det cirka fordon per dygn vilket gör det till ett attraktivt läge för etablering. Sedan tidigare finns här bland annat Materialmännen Interiör, Dollarstore, Abborravikens Värdshus med motell, samt Magnussons Däckservice. Förutom Preem och OKQ8 finns numera Ingo som alternativ för tankning av drivmedel vid Abborraviken. Gulfs självservicetvätt för bilar invigdes vid Abborraviken för cirka ett år sedan. 18 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

19 Under april invigdes två nya etableringar i Abborraviken i Eksjö, bensinmacken Ingo och restaurangen Burger King. Ett resultat av ett långsiktigt arbete med att utveckla området. EKSJÖ KOMMUNS tillväxt- och utvecklingssektor verkar för nya etableringar och för att utveckla området kring Abborraviken. Marcus Axelsson, sektorschef för tillväxt- och utvecklingssektorn vid Eksjö kommun, menar att etableringarna bör följa den strategi som finns för området. Det är oerhört positivt med nya etableringar generellt sett, och vid Abborraviken finns ett attraktivt läge med cirka fordon som passerar rondellen per dygn, berättar Marcus. Vid alla typer av etableringar är det dock viktigt att se till helheten, och Marcus betonar att centrumhandeln i Eksjö ska finnas i fokus när det handlar om butiker som vill etablera sig. Balansgången mellan vilka butiker som bör etablera sig var är oerhört viktig. I Abborraviken finns det dels möjlighet för butiker som hanterar varor med stora volymer, och som därför kräver vissa ytor och en viss lastkapacitet att etablera sig, och dels för de typer av etableringar som vi nyligen har haft, till exempel bensinmackar, biltvätt och matservering. Intropris flyttar in i lokstallarna INDUSTRIBYGGNADSBOLAGETS anrika lokstallar, med bra parkeringsmöjligheter och strategiskt läge vid väg 40, stod högst på önskelistan när Intropris såg sig om efter lokaler i Eksjö. Det blev en bra lösning eftersom Family House så lägligt ville minska sin butiksyta, säger Industribyggnadsbolagets vd, Margaretha Hedman, som gläds åt att så snabbt kunna erbjuda butikskedjan attraktiva lokaler. Butiksytan är drygt 500 kvadratmeter och har plats för det breda sortimentet inom jakt, fiske, hemelektronik och data. Intropris startade som en webbutik 2005 men redan 2008 öppnade den första fysiska butiken i Vimmerby. Numera finns också en butik i Ronneby. Kedjan etablerar sig enbart på orter som inte har någon stor elektronikkedja och där det inte finns någon uppenbar konkurrent inom jakt och fiske. Vi tror starkt på den traditionella fackhandeln. Produkterna är fortfarande komplicerade och många kunder behöver hjälp att förstå hur de fungerar. Däremot är e-handel ett utmärkt komplement, säger vd Marcus Andersson. Butikschef blir Eksjöbon Mats Karlsson och butiken får inledningsvis fyra anställda. Butiken öppnar i juli. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

20 Ett omväxlande och utvecklande arbete Inom hemsjukvården vid Eksjö kommun hanterar man patienter, ung som gammal, som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd, kan uppsöka en vårdcentral. Hemsjukvårdens medarbetare har därmed ett utmanande och spännande arbete där de får möjlighet att möta många olika människor med olika typer av vårdbehov. SEDAN 1 JANUARI 2013 har Eksjö kommun ansvaret för hemsjukvården som tidigare tillhörde dåvarande landstinget. Patient inom hemsjukvården blir man när man inte längre kan ta sig till sin läkare och vårdcentral på egen hand, eller med hjälp av andra, och samtidigt har ett vårdbehov av sjukvårdsinsatser som måste tas omhand av legitimerad personal. Utifrån en brukares specifika behov görs en bedömning om hemsjukvård är aktuellt. I dag har vi cirka 450 inskrivna patienter vid hemsjukvården. Tiden som en patient är inskriven hos oss kan variera beroende på vilken insats man är i behov av, förklarar Christina Bråkenhielm Persson, hälso- och sjukvårdschef vid Eksjö kommun. Hemsjukvården har 67 anställda inom olika yrkeskategorier. Den stora gruppen är legitimerade sjuksköterskor med olika specialistutbildningar som arbetar i pass dygnet runt, årets alla dagar. Vid hemsjukvården arbetar även arbetsterapeuter, sjukgymnaster med olika specialområden, samt hjälpmedelstekniker som stöttar i olika hjälpmedelsfrågor, till exempel monterar taklyftar och reparerar sängar. Den större delen av våra medarbetare är placerade i Eksjö, och sedan har vi en mindre enhet som är placerad i Mariannelund och som arbetar med patienter i den östra kommundelen, berättar Christina. HEMSJUKVÅRDENS ARBETE bedrivs dygnet runt, året runt, men är framförallt förlagd till dagtid på vardagarna då arbetet i stort handlar om planerade vårdinsatser. Även om det inte finns en typisk arbetsdag hos oss, så börjar arbetsdagarna med att en av dagsjuksköterskorna tidigt på morgonen stämmer av med nattsjuksköterskorna om vad som har hänt under natten och hur läget är. Därefter har vi ett morgonmöte med samtliga medarbetare som ska arbeta under dagen, berättar Christina. Då går vi igenom vad som behöver göras under dagen och eventuellt behöver lösas, och därefter fördelas dagens arbete utifrån geografiska områden, fortsätter hon. Varje sjuksköterska arbetar efter sin egen lista på patienter, och stämmer under förmiddagen av med resten av medarbetarna ifall arbetet eventuellt behöver omfördelas. Under eftermiddagen arbetar man främst med dokumentation gällande det man har gjort under dagen innan en överlämning görs till de som ska arbeta kvällspasset. 20 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun NR 2 2011 Anlita hantverkare? Läs Anitas tips på sidan 17 Konsumentrundan Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 5 DRÖMMEN BLEV SANN 9 CYKELPOOL 14

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Vill möta kunden där de är... 04 Ekonomi Det här är ekonomifunktionen... 06 Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll...

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN NOVEMBER 2013 REPORTAGE: Kultur är Dramalogens redskap ÅRETS ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström Med fokus på näringsliv, Halmstads Big 5 för nöjdare företagare,

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer