NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Intensiv fiberutbyggnad Kvarnarp, Kaffekullen och Hult i kommande etapper Simhallen renoveras Byte av vattenreningsanläggning och helt ny plaskbassäng Unik satsning på förvaltare Alla fastighetsansvariga utbildas till förvaltare Cykelnätet byggs ut Ny cykelväg längs Kapellvägen planeras Furulundsskolan Nyinvigning med pompa och ståt

2 Spara energi I detta nummer VAD ÄR DET BÄSTA man kan göra för att spara energi? Det är en vanlig fråga jag får. Är det att tilläggsisolera huset, byta elleverantör, sänka inomhustemperaturen, byta till en modernare frys eller köpa nya lågenergiglödlampor? Förslagen är många, och tidningar skriver en hel del om olika intressanta förslag. Speciellt populärt i tidningarna är förslagen om att byta elleverantör. Mitt svar brukar dock vara; kör mindre bil. VARFÖR SVARAR JAG SÅ? Följande är min förklaring. En genomsnittsvilla i Eksjö kommun förbrukar 20 MWh värme. Den enskilt största energibesparingen man kan göra är förmodligen att göra en tilläggsisolering på taket. Det sparar i absolut bästa fall 15 procent, det vill säga 3 MWh, vilket med fjärrvärme i Eksjö kommun motsvarar kronor. 3 MWh är lika mycket energi som en bil förbrukar under 300 mil, men för kronor kommer en bil bara cirka 80 mil om man räknar med en kostnad om 30 kronor/mil. Cyklar du åtta kilometer om dagen sparar du energi motsvarande en tilläggsisolering, men för att spara kostnader räcker det med att cykla två kilometer om dagen. Om vi istället analyserar besparing när det gäller att byta till lågenergilampor. En LED-lampa sparar 50 Watt per timme. Säg att du har en lampa tänd dygnet runt, året runt. Du sparar då 438 kwh. Med dagens elpris på 81,50 öre per kwh sparar du alltså 357 kronor. För den summan kommer man 12 mil, eller 330 meter per dag, med bil. EN DEL BLANDAR IHOP att spara energi med att spara pengar. Om man byter elleverantör sparar man ingen energi, möjligt - men inte troligt, är att man sparar lite pengar. Det är förhållandesvis lite pengar att spara på ett byte av elleverantör, så lägg din energi på att cykla istället för att ta bilen. Det räcker med ett varv runt kvarteret för att tjäna in en eventuell besparing man kan få med att byta elleverantör. SÅ MITT ENERGISPARTIPS ÄR: Ta cykeln någon gång istället för bilen. Det sparar mycket energi, och även en del pengar. Med hopp om en bra framtid, Mårten Hermansson Vd Eksjö Energi AB 4 Unik satsning på förvaltare 5 FR Renovering av simhallen 8 Nyinvigning av Furulundsskolan 11 Framtidsplan i bokform Skedhultsdagen 12 Nya bostadsområden 13 Intensiv fiberutbyggnad 14 Invitationsdepartementet 16 Ny pooltaxa Cykelnätet byggs ut 17 Olympic Day 18 Nya etableringar 20 Arbetet vid hemsjukvården 22 Nya chefer inom förskolan och grundskolan 24 Vindkraft från Vetlanda 25 Ventilen 26 Från ritning till 3D-modell 28 Eksjö kommuns bokslut 30 Stadsbiblioteket 100 år! 31 Utställningar på Eksjö museum Musik på Museigården 32 På gång i Eksjö kommun Eksjö kammarmusikfestival HEMMA I EKSJÖ GES UT AV: HEMMA I EKSJÖ är en informationstidning för dig som bor, besöker och verkar i Eksjö kommun. ANSVARIG UTGIVARE: Stefan Elm, kommundirektör. REDAKTÖRER: Anette Stendahl, Eksjö kommun och Carina Engqvist, Bokstavligt. GRAFISK FORM: Anette Stendahl, Eksjö kommun. FOTON: Anette Stendahl, Carina Engqvist och Mostphotos (om inget annat anges). TRYCK: Ordförrådet. UPPLAGA: exemplar. DISTRIBUTION: Posten. DAISY: Hemma i Eksjö finns även inläst på Daisy-skiva och skickas till dig som har valt att prenumerera på denna. För att anmäla dig som prenumerant, eller avbeställa skivan, skicka ett e-postmeddelande till eller ring Daisy-skivor finns även att hämta på Eksjö Stadsbibliotek, Ingatorps och Mariannelunds bibliotek, samt hos Eksjö kommuns kontaktcenter. NÄSTA NUMMER av Hemma i Eksjö kommer i november HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

3 Regementets dag Klipp häcken! Du kan rädda liv. TA ÄVEN BORT allt annat som skymmer sikten för trafikanterna! Följ de regler som gäller för fri sikt i kommunen! MER INFORMATION finns på Stort intresse för Lunden LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER välkomnar Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö till Regementets dag. Mellan klockan 11 och 14 har du möjlighet att träffa de anställda för att få mer information om regementet och deras uppdrag, samt testa utrustning, åka terrängbil och se hur soldaterna bygger broar och röjer ammunition. MER INFORMATION om regementets dag finns på Försvarsmaktens hemsida, forsvarsmakten.se Eksjö kommun fortsätter att växa UTHYRNINGEN GÅR BRA och redan innan byggstarten i slutet av maj hade Eksjöbostäder åtta undertecknade kontrakt. Sedan kön till Lunden uppdaterats under våren finns 68 intresserade på listan, plus dem som valt att avvakta till nästa etapp. Uthyrningen går lätt och det känns väldigt roligt. Alla vi ringer är på hugget och bestämmer sig fort för vilken lägenhet de vill ha, säger uthyrare Louise Berglund, som tillsammans med kollegan Per Lennartsson kontaktar de potentiella hyresgästerna i turordning. Lägenheterna högst upp går först. Kön utgörs i huvudsak av Eksjöbor som i dag bor i villa, vilket innebär att det nästa vår borde bli ett flertal hus till salu. Lägenheterna i Lunden ska vara klara för inflyttning 1 maj I BÖRJAN PÅ ÅRET redovisade Statistiska centralbyrån, SCB, statistik över Sveriges folkmängd, och antalet invånare i Eksjö kommun visar sig fortsätta att öka. Det är fjärde året i rad som Eksjö kommuns folkmängd växer. På förra årets sista dag ( ) uppgick folkmängden till invånare, vilket är 134 fler invånare jämfört med föregående årsskifte. Under 2014 föddes 181 nya invånare, vilket är tre fler än året innan. Samtidigt dog 206 invånare under 2014, vilket ger ett negativt födelsenetto om 25 invånare. Förklaringen till den positiva utvecklingen är istället att det flyttar in fler till vår kommun än ut, främst från utlandet, men även från övriga landet. Under det gångna året flyttade det in invånare medan 995 lämnade kommunen. För Eksjö kommun, såväl som för många andra mindre kommuner i Sverige, är detta betydelsefulla siffror då det är viktigt att fler människor väljer att bosätta sig i kommunen. Fler kommuninvånare är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar i form av ekonomisk utveckling, arbetskraftsförsörjning och välfärd. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 3

4 Unik satsning på förvaltare Eksjö Kommunfastigheter och Eksjöbostäder har, som de enda kommunala fastighetsbolagen i Sverige, utbildat samtliga fastighetsansvariga till förvaltare. I maj tog de fyra sista examen. Foton: Johan Lindqvist NÄR GEITON ENGSTRÖM anställdes som vaktmästare för 25 år sedan delade han flakmoped med en kollega. Det är stora kontraster, konstaterar han och tänker inte bara på de ändamålsenliga och stripade företagsbilarna. Han syftar också på en minst sagt gedigen utbildning. Förvaltarutbildningen omfattar bland annat juridik, ekonomi, energi, fastighetsteknik samt inne- och utemiljö. De flesta fastighetsbolag i landet har en enda medarbetare med motsvarande utbildning, ofta en administrativ tjänst som också omfattar personalansvar. I Eksjö väljer fastighetsbolagen alltså att stärka hela arbetslaget. Den som möter hyresgästerna och verksamheterna i lokalerna ska också ha befogenheter att fatta de beslut som rör fastigheten. Genom den här satsningen har medarbetarna fått ökad kunskap och ännu bättre förutsättningar, säger Gunnar Alm, arbetsledare för Eksjö Kommunfastigheters förvaltare. Både han och Lennart Hägglöf, arbetsledare på Eksjöbostäder, får successivt en alltmer stödjande roll gentemot förvaltarna. De fastighetsansvariga har sedan tidigare en genuin baskunskap, ett brett tekniskt kunnande och en god känsla för service och kundkontakter. De nya kunskaperna stärker yrkesrollen ytterligare och skapar möjligheter att fördela ut ansvaret i organisationen. Utbildningssatsningen går hand i hand med bolagets pågående arbete med att införa ett nytt ledningssystem. (Se artikel här intill.) 4 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

5 Sju intensiva år Thorbjörn Hammerth har slutat som vd för Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Hans efterträdare väntas vara på plats i september. I mellantiden tar vice vd Margaretha Hedman över ledarrollen. För förvaltarna inom Eksjö Kommunfastigheter handlar diskussionerna bland annat om gränsdragning mellan fastighetsägaren och verksamheterna som hyr lokalerna. En tydligare vardag med FR 2000 Vem gör vad? Kan vi göra annorlunda och vilka konsekvenser får det i nästa steg? Det är några av alla de frågor som Eksjöbostäders och Eksjö Kommunfastigheters medarbetare diskuterat under våren. Svaren ska leda fram till bolagens nya integrerade ledningssystem, FR ARBETET OMFATTAR samtliga medarbetare och alla processer i bolagen. Först ut är förvaltarna, bolagens främsta ansikte utåt. De är en samling allkonstnärer av kompetenta tekniker och praktiker, som dessutom måste vara både serviceinriktade och socialt begåvade. Genom förvaltarutbildningen (se artikel här intill) har de fått ytterligare kompetens för att ännu mer kunna styra sitt eget arbete. Helena Dunér är projektanställd för att samordna arbetet med FR 2000 och har i sin kartläggning konstaterat att alla gör ett jättebra arbete. Men också att de jobbar på ganska olika sätt. Nu är tanken att vi ska hitta en gemensam struktur för att bli ännu mer välorganiserad, använda resurserna effektivare och säkerställa en jämn kvalitet för hyresgästerna, säger Helena. Processen inleddes efter nyår och innebär att medarbetarna metodiskt går igenom vardagens arbetsmoment. De diskuterar befintliga rutiner och hur man kan förändra och utveckla för att förbättra arbetsflödet. Samtalen är öppna och kreativa, vi har högt till tak och använder energin i organisationen på rätt sätt. Genom att ventilera och vrida och vända på olika situationer kan vi enas om bästa lösningen med samsyn, säger hon. Resultatet blir tydliga arbetsbeskrivningar för vardagen. Ingen ska behöva fundera på vad som ska göras i en viss situation. Rutinerna och checklistorna finns i FR 2000, ett dokument som alla står bakom. EKSJÖBOSTÄDER och Eksjö Kommunfastigheter kan se tillbaka på en intensiv sjuårsperiod. Under Thorbjörn Hammerths tid som vd har bostäder och verksamhetslokaler renoverats som aldrig förr, samtidigt som flera nya fastigheter har byggts. För att finansiera investeringarna har verksamheter renodlats, noga utvalda fastigheter sålts och arbetet strukturerats. Många av investeringarna har strategiskt genomförts i lågkonjunktur, vilket gjort att bolagen fått mycket för pengarna. BÅDA BOLAGEN har nu god ekonomi, ett starkt varumärke och en klar och tydlig organisation. Thorbjörn har betytt väldigt mycket för den utvecklingen, konstaterar Håkan Dufva och Rolf Abelsson, ordförande för Eksjö Kommunfastigheter respektive Eksjöbostäder. Nu behöver vi få in en ny person i organisationen som kan komplettera styrelsens visioner för framtiden med egna tankar, säger Håkan Dufva. Eksjöbostäder fortsätter att renovera i oförminskad takt samtidigt som nya bostäder byggs i Lunden. Dessutom strävar bolaget efter ökad närvaro i hela kommunen. Eksjö Kommunfastigheter projekterar Storegårdsområdet efter politikens beslut och fortsätter underhållsarbetet. THORBJÖRN HAMMERTH beskriver de sju åren i Eksjö som de bästa i hans yrkesverksamma liv. Här har jag mött människor, idéer och entreprenörer som jag aldrig tidigare stött på, säger han, och betonar också värdet av att verka i den unika kulturmiljön. THORBJÖRN HAMMERTH blir nu vd för Vätterhem i Jönköping. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 5

6 Renovering av Präst Plexiglasväggen, mellan den lilla och stora bassängen, kommer att bytas ut och ett mer vattentåligt fundament kommer att muras upp en bit från golvet. Den lilla plaskbassängen, som idag har en del slitage, kommer att bytas ut mot en helt ny med pirattema. 6 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

7 ängshallens simhall FRÅN OCH MED DEN 6 APRIL har Prästängshallens simhall i Eksjö stängt för byte av vattenreningsanläggning och ett flertal renoveringar. Simhallen är 30 år gammal och det finns ett stort behov av att göra både större och mindre renoveringar, berättar Annika Fyhr, anläggningschef vid Eksjö kommun. Under den tid som simhallen är stängd kommer det att hända en hel del i anläggningen. Förutom byte av vattenreningsanläggning kommer innertaket och belysningen i taket att bytas ut, och det kommer att renoveras och iordningsställas ett omklädningsrum för funktionshindrade på både herr- och damsidan. I dessa omklädningsrum kommer det att finna toalett, dusch, en brits som går att fälla ut från väggen, samt en lift i taket för att underlätta förflyttning från rullstol till duschbrits. Här kommer det även att finnas skåp där man som assistent och funktionshindrad kan låsa in sina kläder, berättar Annika. Längs den lilla och stora bassängen kommer man att byta ut plexiglasväggen till en vägg som är mer vattentålig. Ett fundament kommer att muras upp en bit från golvet, som sedan övergår i en plexiglasvägg, och längs väggen kommer vi sedan att skapa ännu fler sittplatser, förklarar Annika. DEN LILLA PLASKBASSÄNGEN, som har en hel del slitage, kommer att bytas ut mot en helt ny plaskbassäng med pirattema med många nya funktioner. Annika förklarar att plaskbassängen kommer att vara unik i sitt slag i Sverige, och har utvecklats utifrån idéer från personalen. Den nya plaskbassängen kommer att ha en rutschkana, olika funktioner för vattensprutning och vattenfall, och även utrymme för de barn som kanske inte vågar eller vill vara i vattnet att styra en piratbåt från torra land. Omklädningsrummet för damerna fick en uppfräschning under 2014, och under den pågående renoveringen kommer personalen vid simhallen att arbeta med att fräscha upp omklädningsrummet för herrarna. Annika förklarar att hon får en del frågor om vad personalen gör under den tid som simhallen är stängd. Vi kommer att lägga mycket tid på renoveringen av omklädningsrummen och fortbildning av personalen. Nu har vi även möjlighet att hjälpa till en del i Olsbergs Arena och vid övriga anläggningar i kommunen när det behövs. SIMHALLEN ÖPPNAR IGEN måndagen den 31 augusti. Den nya plaskbassängen med pirattema har utvecklats av personalen i samarbete med ett företag som specialiserar sig på att leverera lekmiljöer. Bassängen kommer att ha rutschkana och många andra roliga funktioner som personalen hoppas att både barn och föräldrar kommer att uppskatta. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 7

8 En modern la Elever och personal vid Furulundsskolan mottog flera gåvor, bland annat en specialdesignad skrivbok med träomslag. Under invigningen bjöds det på saft och muffins som eleverna vid skolan själva hade bakat. 8 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

9 ndsbygdsskola Tal, musik, dans, presenter, fika och fotografering av alla elever och lärare. Den nya Furulundsskolan i Mariannelund invigdes med pompa och ståt. Invigningen bjöd på sång, musik och dansuppvisning. RENOVERINGEN AV Furulundsskolan är den största i Eksjö Kommunfastigheters historia. Arbetet har pågått under flera år och har i princip omfattat varenda kvadratcentimeter på skolan. Nu står den nya moderna Furulundsskolan klar, med klassrum byggda för dagens teknik och pedagogik och gemensamma utrymmen anpassade efter skolans specifika behov. En överflödig byggnad har rivits och nästan alla ytor har disponerats om. Det är en stor dag för Eksjö kommun och en ännu större dag för er elever och personal, sa Eksjö Kommunfastigheters ordförande Håkan Dufva, som medgav att Furulundsskolan varit en plump i protokollet. Efter en lång väntan på ekonomiska resurser och dialoger om hur verksamheten vill ha lokalerna har Mariannelund nu fått ett fantasiskt monument i samhället som ska vårdas väl, sa Dufva. Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden talade bland annat om skolans värde för kunskap, men också för trygghet och trivsel. Och för en levande landsbygd. Med den här fina skolan har ni elever fått förutsättningar för en bra uppväxt och en bra start i livet. Han överlämnade en specialdesignad skrivbok med träomslag till eleverna som också tog emot basketbollar från barn- och utbildningschefen, samt ett symboliskt äppelträd från rektorerna på Prästängsskolan och gymnasiet. Här ska många äpplen mogna och många elever få värdefull kunskap. DET GÅR INTE ATT TA MISTE på den stolthet som finns på skolan, både hos lärare och Isak Johansson och Christian Tälth tycker att det har blivit väldigt fint på skolan. elever. De nya cykelställen, den ljusa matsalen, de fina utbildningslokalerna, den nya tekniken och de genomtänkta utomhusmiljöerna. Miljontals kronor har satsats för att deras vardag ska bli enklare och bättre. Skoldagen har utan tvekan fått en högre status. Det har blivit väldigt fint, det bästa är att vi har fräscha lokaler, sa Isak Johansson och Christian Tälth i sjuan, och tillade att de gärna sett lite mer gräs och träd på skolgården. Även Håkan Dufva hade önskat se mer gräs på invigningsdagen, men lovade att gräset i slänterna är på gång, liksom träden som ska planteras på skolgården. Läraren Annika Andersson är mest nöjd med de öppna ytorna på högstadiet, som till skillnad från den gamla skolans prång och vrår skapar en mer naturlig kontakt både mellan eleverna och mellan elever och lärare. Dessutom har vi fått helt andra möjligheter att använda modern teknik i undervisningen. Vi märker tydligt att alla är mer rädda om lokalerna och värnar om sin skola, säger hon. HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015 9

10 Allmän information till anhöriga och närstående EKSJÖ KOMMUN VILL gärna nå ut med allmän information till dig som är anhörig eller närstående till någon inom hemtjänsten, särskilt boende, dagverksamheten Talgoxen, Träffpunkt Bobinen eller Träffpunkt Elvings. INFORMATION OCH DIALOG är grundläggande och viktigt i alla sammanhang, och samtliga former av personliga möten, relationer och tillfällen till dialog är viktiga. Även om inget kan ersätta det personliga mötet önskar Eksjö kommun att nå ut med information av allmän karaktär till dig som är anhörig eller närstående till någon inom hemtjänsten, särskilt boende, dagverksamheten Talgoxen, Träffpunkt Bobinen eller Träffpunkt Elvings. Med allmän karaktär menas information som i första hand rör den verksamhet som bedrivs. Det kan vara information om vilka blommor som är lämpligast i julgrupper på grund av allergier, om midsommarfiranden eller hur personalbemanningen under sommaren ser ut. Ibland kan informationen också vara en uppmaning om att till exempel vänta med att besöka en avdelning inom särskilt boende några dagar om det förekommer vinterkräksjuka. Den allmänna informationen kommer att skickas ut via e-post. VILL DU BLI MOTTAGARE av denna information? På Eksjö kommuns hemsida, under Socialt stöd & omsorg, finns mer information och en blankett för anmälan. Det går även bra att anmäla sig som mottagare genom att kontakta Eksjö kommuns kontaktcenter. Hitta närmaste återvinningsstation på webben FÖRPACKNINGS- och tidningsinsamlingen, FTI, har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Runt om i landet finns uppemot återvinningsstationer och andra insamlingspunkter där hushåll kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. I Eksjö kommun finns 12 stycken återvinningsstationer. Som återvinnare kan du hitta var närmaste återvinningsstation finns på ENLIGT NYA EU-DIREKTIV betraktas värmeljuskoppar inte längre som förpackning och får därmed inte lämnas på återvinningsstationerna. De tomma ljusbehållarna ska från och med nu sorteras som metall på återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet, tar enbart ansvar för förpackningar. Eftersom EU-kommissionens och producentorganisationerna nu enats om att värmeljuskoppen inte är en förpackning betraktas den med automatik som hushållsavfall. Ansvaret att samla in dem ligger därmed på kommunerna. Miljöbelastningen att producera aluminium är stor och det är viktigt FTI:s webbplats. Där finns även information om när tömning och städning sker på återvinningsstationerna. Om du anser att en återvinningsstation behöver extra tömning eller städning går det också bra att anmäla direkt på FTI:s webbplats, GROVSOPOR är inte förpackningar och ska därför lämnas på någon av återvinningscentralerna i Eksjö eller Ingatorp. Värmeljuskoppen ska till återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp att materialet återvinns, säger Eksjö Energis renhållningschef Bo Axelsson, som hoppas att kommuninvånarna samlar värmeljuskopparna hemma och tar med till återvinningscentralen med jämna mellanrum. 10 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

11 Framtidsplan i bokform I EKSJÖ KOMMUNFASTIGHETERS och Eksjöbostäders nyskrivna framtidsplan finns bolagens principer, vägval och strategier för de kommande fem åren. Den inbundna boken på 120 sidor innehåller förutom historiska återblickar och en summering av perioden också en rad råd inom området företagsutveckling. Framförallt innehåller den visionen för 2019 och styrelsens åtta mål för perioden. VISION Vi ska bli Sveriges bästa arbetsgivare inom fastighetssektorn. Där vi tillsammans utvecklar Eksjö så att våra boendemiljöer och verksamhetslokaler är det som främst stärker tillväxten och förnyelsen i kommunen. MÅL 1: NÖJDA KUNDER 93 procent av våra kunder ska vara nöjda med oss som hyresvärd och 85 procent av kommunens verksamheter ska vara nöjda med oss som fastighetsägare. Dessa nivåer är de högsta i Sverige. MÅL 2: NÖJDA MEDARBETARE 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med oss som arbetsgivare. Målsättningen är att bli en mönsterarbetsgivare som utvecklar och stödjer medarbetarnas egen vilja till förkovran. Vi är positiva till utbildning, bra friskvård, gemensamma personalaktiviteter och en god löneutveckling om vi når våra mål. Även här är NMI-indexet bland de högsta i landet. MÅL 3: GOD LÖNSAMHET Vi ska årligen ligga på fem procents avkastning på eget kapital som innebär en vinst på 3,2 miljoner kronor för Eksjöbostäder och fyra procents avkastning på eget kapital för Eksjö Kommunfastigheter som innebär 1,2 miljoner kronor på sista raden. Vinsterna stärker soliditeten eller används för att amortera lån (dessa nivåer baseras på gällande ägardirektiv). MÅL 4: EKONOMISK STYRKA Eksjöbostäder ska ha 25 procent i soliditet vid periodens utgång och Eksjö Kommunfastigheter ska ha en soliditet på 13 procent för att ha buffert mot sämre tider. MÅL 5: NYPRODUKTION Eksjöbostäder ska bygga 110 nya bostäder under perioden och Eksjö Kommunfastigheter ska lokaloptimera befintliga ytor och inte bygga nya lokaler. MÅL 6: AVSLUTA RENOVERINGSPROGRAMMEN Eksjöbostäder ska lägga minst 130 miljoner kronor i renoveringar/ investeringar och Eksjö Kommunfastigheter minst 100 miljoner kronor i renoveringar/investeringar under perioden. MÅL 7: ENERGIEFFEKTIVISERINGAR Vår genomsnittliga energiförbrukning ska ligga på 110 kwh per kvadratmeter i hela fastighetsbeståndet. MÅL 8: CERTIFIERADE ARBETSPROCESSER Alla våra arbetsprocesser ska vara dokumenterade och certifierade enligt FR 2000 och vi ska maximalt ha sju anmärkningar per granskning. Vi ska ha fem certifieringssystem: miljösystem, kvalitetssystem, arbets- miljösystem, brandsystem och kompetenssystem. Skedhultsdagen 6 septemberr SÖNDAGEN DEN 6 SEPTEMBER kommer Eksjö kommun tillsammans med nio föreningar, att för tredje året i rad, bjuda in till Skedhultsdagen i Skedhults friluftsområde. Under Skedhultsdagen kommer många olika aktiviteter för såväl barn som vuxna att anordnas, och de aktiva föreningarna inom området kommer att finnas på plats. Bland annat kommer det att erbjudas ridturer, hästskjuts, naturvandringar och olika prova-på-stationer. SKEDHULTS FRILUFTSOMRÅDE ligger väster om Eksjö centrum, och sträcker sig mellan Nässjövägen och Breviksvägen, samt Gyesjön och Norra Vixen. Området omfattar cirka 700 hektar skogs- och naturmark, och erbjuder många möjligheter till aktiviteter, inte minst för barnfamiljer och andra friluftsintresserade. Tillsammans med de aktiva föreningarna inom området arbetar Eksjö kommun med att utveckla området ytterligare. Några av de åtgärder som hittills har genomförts är en ny brygga, en renovering av bryggan vid Borgmästarängen, samt uppförande av en isättningsplats för kajaker. Under 2015 kommer även en grillplats med vindskydd att iordningsställas vid Borgmästarängen. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

12 Nya bostadsområden Vägtisteln I REDAN BEFINTLIG och blandad bebyggelse i Kvarnarp finns det i höst åtta tomter lediga i det nya kvarteret Vägtisteln utmed Dukers väg. Här finns närhet till både skolor och förskolor, samt lekplats, och i direkt anslutning till området finns gång- och cykelvägar som leder till bland annat Eksjö centrum. För mer information, kontakta Eksjö kommun. Sjöhagen Karta över Eksjö tätort med de nya bostadsområdena Sjöhagen och Vägtisteln utmarkerade. FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området Sjöhagen. På området, som ligger nordost om I12-området intill Sjöängen, kommer plats att lämnas för bostadsbebyggelse i form av villor och radhus eller kedjehus i max två plan. Bostadsområdet kommer att angränsa till I12-området med flertalet arbetsplatser och bostäder, andra befintliga bostadsområden, samt med närhet till skolor, förskolor och parkområdet Sjöängen. För mer information, kontakta Itolv AB. 12 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

13 Intensiv fiberutbyggnad Villor i Kvarnarp, Kaffekullen och Hult, samt nya lägenheter i Lunden och kvarteret Banken. Eksjö Energi ELIT:s utbyggnad av fibernätet är intensivare än någonsin och bolaget har nu anställt två nya medarbetare. ÄNDA SEDAN STARTEN 2001 har Eksjö Energi metodiskt byggt ut fibernätet i kommunen och samtidigt framgångsrikt skapat ekonomi för nya utbyggnader. Nu intensifieras arbetet, målet är att ansluta fiberkunder per år. Vi har fått styrelsens medgivande att gasa, säger IT-chef Kjell Ljunggren som nyligen anställt de två nya supportteknikerna Anne Kling och Jonas Bennelid. Därmed har arbetslaget som helhet mer tid för nya fiberkunder och fler installationsprocesser. Under året räknar Eksjö Energi ELIT med att färdigställa hela Kvarnarp. Området omfattar 350 hus och de allra flesta väljer att ansluta sig till fibernätet. I Kaffekullen är den första etappen i princip klar. Här valde 50 av 55 hushåll att koppla in fiber. Resten av området projekteras och arbetet delas upp i en eller två etapper. I Hult planeras fyra etapper under två år. Den första etappen, norr om järnvägen, är snart klar och därefter väntar ett mindre område i östra delen av Hult, vid Smedhemsgatan. Tredje etappen blir en samgrävning med gång- och cykelvägen till Movänta och sist ansluts det stora området, söder om järnvägen. I EKSJÖ STAD ANSLUTS HSB-fastigheterna Verkmästaren och Målaren vid Stockholmsvägen och därmed är samtliga stora hyresfastigheter fibrerade. I samband med nyproduktion är fiber numera en självklarhet och på listan över aktuella fiberprojekt finns också 28 lägenheter i Lunden och åtta lägenheter i kvarteret Banken. Vi gör stora investeringar nu. I takt med att vi ökar belastningen på nätet rustar vi också nätet och uppgraderar linan, säger Kjell Ljunggren. PÅ UPPDRAG AV mobiloperatören Net4Mobility (Telenor och Tele2) fiberansluter Eksjö Energi ELIT samtidigt ytterligare mobilmaster i Mariannelund, Ingatorp, Hult och Eksjö för 4G-täckning. Vid Valbacken i Ingatorp innebär detta att ett villakvarter får möjlighet att ansluta sig till fibernätet. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

14 Nya möten runt middagsbordet Foton: Privata bilder På Eksjö kommuns enhet för hälsa, integration och arbete, HIA, arbetar man idag aktivt med att få till ett strukturerat samarbete mellan kommunen, det lokala föreningslivet och andra samhällsorganisationer för att de nyanlända från utlandet enklare ska komma in i civilsamhället. DET ÄR MYCKET som löser sig om man får svenska kontakter och får kontakt med människor med gemensamma intressen förklarar Birgitta Eek, integrationshandläggare på HIA vid Eksjö kommun. Det finns väldigt många olika typer av föreningar som vill hjälpa till, och de har en viktig nyckelroll då det ofta är genom fritidsaktiviteter som man på riktigt kommer in i ett samhälle. Under våren har HIA bjudit in till olika möten och aktiviteter för att få igång diskussionerna, och inspirera till vad man tillsammans kan åstadkomma och bidra med. Man har även påbörjat arbetet med att kartlägga vad civilsamhället erbjuder idag och vad som skulle kunna komplettera det befintliga Birgitta Eek, integrationshandläggare vid Eksjö kommun, startade upp en version av nätverket Invitationsdepartementet i Eksjö kommun. 14 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

15 utbudet. Vi vet att det är många som vill vara med och bidra, både föreningar och privatpersoner, men det kan ibland vara svårt att veta hur man ska gå tillväga, berättar Birgitta. EN BETYDELSEFULL DEL i arbetet med integration i civilsamhället är nätverket Invitationsdepartementet. Birgitta startade upp en lokal förgrening av nätverket i kommunen på ideell basis, men arbetet ingår nu i hennes tjänst som integrationshandläggare där hon ska verka för integration i civilsamhället. Invitationsdepartementet handlar kort och gott om att bjuda hem någon man kanske annars inte skulle ha träffat på middag. Nätverket Invitationsdepartementet startades i Stockholm av SFI-läraren Ebba Åkerman. Hon märkte att SFI-eleverna ofta saknade tillfällen att prata svenska, och träffa etablerade svenskar, och började fundera över hur segregerat vi egentligen lever. Idén med Invitationsdepartementet är att nya och gamla svenskar, som inte känner varandra sedan tidigare, ska äta middag tillsammans och på så vis öva att prata svenska och helt enkelt umgås en stund. Under middagarna skapas möten och samtal i vardagen mellan människor som annars kanske inte skulle ha träffats. Det är ingen som gör någon en tjänst utan båda får en upplevelse, förklarar Birgitta. Sedan september 2014, då Birgitta startade upp Invitationsdepartementet i Eksjö kommun, har hon hittills arrangerat middagar och 150 personer har varit delaktiga. Det var lite trögt i början att få ihop anmälningar från intresserade som ville bjuda eller bli bjudna på middag, men sakta men säkert har det lossnat. Det är en underbar känsla när man vet att man har sammanfört människor, säger hon. När en middag är avslutad är det upp till familjerna att bjuda tillbaka. Det kan vara olika vem som bjuder in först, men det viktiga är att det är ett jämbördigt möte över en bit mat och ingen välgörenhet, förklarar Birgitta. I grund och botten ska det handla om en vilja från båda parter att träffa nya människor och utveckla nya relationer, fortsätter hon. Birgitta berättar att de allra flesta är spända inför den första middagen, och nervösa för att hitta samtalsämnen. Alla säger dock att det har varit en fantastisk upplevelse! Foto: Cathrine Jansson Vill du också bjuda och/eller bli bjuden på middag? Kontakta invitationsdepartementet via e-post Skriv vad du heter, var du bor, om du är själv eller om du har familj, och i så fall hur många ni är och ålder på barnen. Ange också gärna förslag på datum då du/ni kan tänka er att bjuda eller bli bjudna på middag. Mer information finns även på facebooksidan Invitationsdepartementet Eksjö. FAMILJEN JANSSON I VÄRNE är en av familjerna som har tagit vara på möjligheten att lära känna nya människor. (Bilden ovan.) I februari bjöd de familjen Askari-Mehdizade från Afghanistan på lunch och sedan blev de hembjuda till familjens lägenhet i Eksjö. Vi tyckte alla att det var väldigt spännande och givande att träffa en familj från ett annat land. Våra barn går i landsortsskola och möter inte utländska ungdomar i sin vardag naturligt, säger Cathrine. Vill du bli en flyktingguide/ språkvän? Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv! Kontakta Eksjö kommuns enhet för integration, hälsa och arbete, HIA, via alternativt , om du vill engagera dig och göra en personlig insats som flyktingguide/språkvän. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

16 Värm poolen med fjärrvärme EKSJÖ ENERGI har infört pooltaxa på fjärrvärme i Eksjö. Det innebär att du som har villa med fjärrvärme kan välja ett fast månadspris på 500 kronor under sommaren. Erbjudandet förutsätter fjärrvärme från avfallspannan i Eksjö. Vi har fått förfrågningar om poolvärme och har nu beslutat att införa en prismodell där våra kunder kan värma sin utomhuspool utan att riskera att fjärrvärmeräkningen springer iväg, säger fjärrvärmechef Bo Axelsson. Detta är möjligt tack vare att fjärrvärmeanläggningen i Eksjö eldas med avfall. Vi eldar i princip lika mycket sopor oavsett om det är sommar eller vinter. I stället för att fläkta bort värmen på sommaren väljer vi att låta Eksjöborna ta del av överskottet. Pooltaxan gäller under juni, juli och augusti för samtliga villakunder i Eksjö. Cykelnätet byggs ut En förutsättning för att fler ska välja cykeln är att det finns säkra cykelleder. Eksjö Energi har nu påbörjat arbetet med en gång- och cykelväg längs Kapellvägen. Om allt går i lås planeras även en cykelled mellan Hult och Movänta. I GÅNG- OCH CYKELPLANEN prioriterade Eksjö kommun i slutet av 2012 en rad objekt. Senast i raden tillkom den flitigt använda leden mellan Ingatorp och Hjältevad samt gång- och cykelvägen mellan Furulundsskolan och Slättvallen i Mariannelund. Nu står alltså två nya objekt på tur. Den nya cykelvägen längs Kapellvägen sträcker sig från Upplandavägen till Furustigen och binder därmed samman de centrala cykellederna med cykelvägen mot Lyckeberg och Persö. Från Lyckeberg kan man ta sig vidare in mot centrum vilket innebär att vi genom den här förhållandevis korta sträckan får ett sammanhållande gångoch cykelnät i västra delen av staden, säger Lars-Erik Spaak, Eksjö kommuns handläggare i trafikfrågor. En säkrare väg till Movänta för oskyddade trafikanter har efterlysts länge. Eksjö kommun har nu sökt statligt bidrag ur regional fond och har också inlett dialogen med markägarna. Om alla bitar faller på plats inleds arbetet under året. Den nya gång- och cykelvägen börjar där bebyggelsen slutar och fortsätter på västra sidan av Försjövägen ända ut till campingen. Eksjö kommuns cykelplan kommer nu att uppdateras inför HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

17 Olympic Day chans att prova på olika idrotter och träffa olympier! Foto: SOK Lördagen den 19 september går Olympic Day av stapeln i Eksjö en aktivitet med syfte att barn och ungdomar ska få prova på olika idrotter som finns att utöva i kommunen och inspireras av olympier. BAKOM OLYMPIC DAY står Sveriges Olympiska Kommitté, och arrangemanget genomförs på många olika orter i Sverige tillsammans med lokala arrangörer och idrottsföreningar. I Eksjö är det Eksjö kommun tillsammans med Smålandsidrotten, samt ett flertal idrottsföreningar från hela kommunen, som står bakom arrangemanget. Tanken med Olympic Day är att vi ska inspirera våra barn- och ungdomar att prova på olika idrotter och utmana sig själva, förklarar Gun Henriksson, fritidsassistent vid Eksjö kommun. Hela dagen kommer att ha en olympisk inramning, där vi tänder en olympisk eld och sjunger vår nationalsång, och deltagarna kommer också att få träffa olika olympier vilket vi hoppas ska ge extra inspiration och öka intresset för de olika idrotterna, fortsätter hon. Till Olympic Day, som är en kostnadsfri dag, kommer alla barn i årskurs 1 till årskurs 9 att bjudas in. För att kunna delta måste man först anmäla sig, vilket man gör på Olympic Days hemsida från och med den 1 augusti. Antalet deltagare är begränsat, och det är först till kvarn som gäller. Gun förklarar att man i sin anmälan kommer att få lämna önskemål om fyra idrotter som man vill prova på under dagen. Barnen kommer sedan att delas in i olika grupper, och utifrån sina önskemål kommer man att få prova på två stycken idrotter under längre pass, och i slutet av dagen kommer det att finnas möjlighet att prova ytterligare idrotter. ARRANGEMANGET kommer att äga rum i Olsbergs Arena, Prästängshallen, Storegårdshallen och på Storegårdsområdet i Eksjö, vilket ger utrymme för att många olika typer av idrotter kan utövas. I dagsläget är det klart att man kommer att kunna lämna önskemål om att få prova på fotboll, badminton, cykling, skidor, orientering, handboll, friidrott, hockey, gymnastik, golf, ridning och innebandy, men fler kan tillkomma berättar Gun. Detta är ett utmärkt tillfälle för kommunens idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och försöka rekrytera nya idrottsutövare, fortsätter hon. Olympic Day kommer att pågå mellan klockan , och under dagen kommer de deltagande barnen och ungdomarna att serveras lunch. Gun berättar att det krävs mycket logistik och organisation för att dagen ska kunna fungera. För att klara detta kommer vi att få hjälp från en klass på Eksjö gymnasium som kommer att fördela grupperna och sedan vara med under hela arrangemanget, vilket känns jättebra. Även föräldrar till deltagarna har möjlighet att bli inspirerande av en olympier under Olympic Day genom en föreläsning då en av olympierna berättar om sitt idrottsliv och vad som kan vara viktigt när man är ett idrottande barn. Dagen avslutas sedan med att vi tillsammans släcker den olympiska elden, och förhoppningsvis har vi då väckt många nya idrottsintressen, avslutar Gun. Foto: SOK HEMMA I EKSJÖ NR 1/

18 Nya etableringar vid Abborraviken I Abborraviksrondellen passerar det cirka fordon per dygn vilket gör det till ett attraktivt läge för etablering. Sedan tidigare finns här bland annat Materialmännen Interiör, Dollarstore, Abborravikens Värdshus med motell, samt Magnussons Däckservice. Förutom Preem och OKQ8 finns numera Ingo som alternativ för tankning av drivmedel vid Abborraviken. Gulfs självservicetvätt för bilar invigdes vid Abborraviken för cirka ett år sedan. 18 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

19 Under april invigdes två nya etableringar i Abborraviken i Eksjö, bensinmacken Ingo och restaurangen Burger King. Ett resultat av ett långsiktigt arbete med att utveckla området. EKSJÖ KOMMUNS tillväxt- och utvecklingssektor verkar för nya etableringar och för att utveckla området kring Abborraviken. Marcus Axelsson, sektorschef för tillväxt- och utvecklingssektorn vid Eksjö kommun, menar att etableringarna bör följa den strategi som finns för området. Det är oerhört positivt med nya etableringar generellt sett, och vid Abborraviken finns ett attraktivt läge med cirka fordon som passerar rondellen per dygn, berättar Marcus. Vid alla typer av etableringar är det dock viktigt att se till helheten, och Marcus betonar att centrumhandeln i Eksjö ska finnas i fokus när det handlar om butiker som vill etablera sig. Balansgången mellan vilka butiker som bör etablera sig var är oerhört viktig. I Abborraviken finns det dels möjlighet för butiker som hanterar varor med stora volymer, och som därför kräver vissa ytor och en viss lastkapacitet att etablera sig, och dels för de typer av etableringar som vi nyligen har haft, till exempel bensinmackar, biltvätt och matservering. Intropris flyttar in i lokstallarna INDUSTRIBYGGNADSBOLAGETS anrika lokstallar, med bra parkeringsmöjligheter och strategiskt läge vid väg 40, stod högst på önskelistan när Intropris såg sig om efter lokaler i Eksjö. Det blev en bra lösning eftersom Family House så lägligt ville minska sin butiksyta, säger Industribyggnadsbolagets vd, Margaretha Hedman, som gläds åt att så snabbt kunna erbjuda butikskedjan attraktiva lokaler. Butiksytan är drygt 500 kvadratmeter och har plats för det breda sortimentet inom jakt, fiske, hemelektronik och data. Intropris startade som en webbutik 2005 men redan 2008 öppnade den första fysiska butiken i Vimmerby. Numera finns också en butik i Ronneby. Kedjan etablerar sig enbart på orter som inte har någon stor elektronikkedja och där det inte finns någon uppenbar konkurrent inom jakt och fiske. Vi tror starkt på den traditionella fackhandeln. Produkterna är fortfarande komplicerade och många kunder behöver hjälp att förstå hur de fungerar. Däremot är e-handel ett utmärkt komplement, säger vd Marcus Andersson. Butikschef blir Eksjöbon Mats Karlsson och butiken får inledningsvis fyra anställda. Butiken öppnar i juli. HEMMA I EKSJÖ NR 1/

20 Ett omväxlande och utvecklande arbete Inom hemsjukvården vid Eksjö kommun hanterar man patienter, ung som gammal, som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd, kan uppsöka en vårdcentral. Hemsjukvårdens medarbetare har därmed ett utmanande och spännande arbete där de får möjlighet att möta många olika människor med olika typer av vårdbehov. SEDAN 1 JANUARI 2013 har Eksjö kommun ansvaret för hemsjukvården som tidigare tillhörde dåvarande landstinget. Patient inom hemsjukvården blir man när man inte längre kan ta sig till sin läkare och vårdcentral på egen hand, eller med hjälp av andra, och samtidigt har ett vårdbehov av sjukvårdsinsatser som måste tas omhand av legitimerad personal. Utifrån en brukares specifika behov görs en bedömning om hemsjukvård är aktuellt. I dag har vi cirka 450 inskrivna patienter vid hemsjukvården. Tiden som en patient är inskriven hos oss kan variera beroende på vilken insats man är i behov av, förklarar Christina Bråkenhielm Persson, hälso- och sjukvårdschef vid Eksjö kommun. Hemsjukvården har 67 anställda inom olika yrkeskategorier. Den stora gruppen är legitimerade sjuksköterskor med olika specialistutbildningar som arbetar i pass dygnet runt, årets alla dagar. Vid hemsjukvården arbetar även arbetsterapeuter, sjukgymnaster med olika specialområden, samt hjälpmedelstekniker som stöttar i olika hjälpmedelsfrågor, till exempel monterar taklyftar och reparerar sängar. Den större delen av våra medarbetare är placerade i Eksjö, och sedan har vi en mindre enhet som är placerad i Mariannelund och som arbetar med patienter i den östra kommundelen, berättar Christina. HEMSJUKVÅRDENS ARBETE bedrivs dygnet runt, året runt, men är framförallt förlagd till dagtid på vardagarna då arbetet i stort handlar om planerade vårdinsatser. Även om det inte finns en typisk arbetsdag hos oss, så börjar arbetsdagarna med att en av dagsjuksköterskorna tidigt på morgonen stämmer av med nattsjuksköterskorna om vad som har hänt under natten och hur läget är. Därefter har vi ett morgonmöte med samtliga medarbetare som ska arbeta under dagen, berättar Christina. Då går vi igenom vad som behöver göras under dagen och eventuellt behöver lösas, och därefter fördelas dagens arbete utifrån geografiska områden, fortsätter hon. Varje sjuksköterska arbetar efter sin egen lista på patienter, och stämmer under förmiddagen av med resten av medarbetarna ifall arbetet eventuellt behöver omfördelas. Under eftermiddagen arbetar man främst med dokumentation gällande det man har gjort under dagen innan en överlämning görs till de som ska arbeta kvällspasset. 20 HEMMA I EKSJÖ NR 1/2015

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl

Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl LJUNGBY KOMMUN Barn- och Utbildningskontoret 2016-06-10 Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl. 13.00-15.30 Deltagare Nils-Göran Jonasson,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Närvarande: Bo-Kenneth Knutsson Anneli Sjöberg Tord du Rietz Peter Lindholm Ulla Hägg Sven-Olov Lindahl Ingegerd Axell Hanna Pansell Magnus Alm Louise Angelika Helen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Träffen på Träcentrum den 20 mars inleddes av senior Inge Werner som välkomnade de cirka 60 deltagarna till samverkansdagen genom att beskriva sina erfarenheter

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Klöverträsk förskola Ansvarig rektor: 2:1 Normer och värden Kvalitetsredovisning 2011-2012 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014

KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014 KVALITETSRAPPORT fö rskölör Kramförs nörra. 2013/2014 Åsa Saltin Förskolechef Sida 1 Innehållsförteckning 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 2) Allmän del som innehåller fakta om:... 4 3) Sociala

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda!

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda! Utlandsvfu Gran Canaria - 2017 Jag valde att ta chansen och göra min sista vfu i San Agustin på Gran Canaria. Jag sökte i god tid eftersom San Agustin för mig var lite av enda alternativet då jag reste

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer