Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum Barn- och utbildningsnämnden Sammankallande Rigmor Edelryd Ledamöter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Margareta Sandström (S) Björn Könberg (S) Petra Perlkvist (S) Emma Söderlund (M) Bengt Molander (FP) Ida Lindström (C) Jonathan Lundin (SD) Robert Thunfors (NT) Ersättare Heidi Jacobsen (V) Paul Nordström (S) Karina Nordgren (S) Erik Bäckström (S) Charlotte Evert (S) Roger Lindell (S) Rolf Johnny Olsen (KD) Göran Ljungblom (M) Chatrine Nordlund (FP) Marcus Molinder (SD) Sara Westin (MP) Tid Plats Vid förhinder Datum Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Rigmor Edelryd Klockan 8:00 föredragning 11:00 gruppmöte 13:00 nämnd Lokal Borgmästaren hela dagen Idé 11:00 13:00 Rikt- och telefonnummer Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Jonathan Lundin (SD), måndag 1 juni klockan 15:30 3. Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. Uppföljning av Välskötta skolor 5. BUN/2015:37 Anmälningar av informationsärenden april maj 6. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten 7. BUN/2014:310 Intern kontroll - Granskning av näringsriktiga skolmåltider BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2015:16 Redovisning av delegeringsbeslut april - maj 9. BUN/2015:45 Tertialrapport januari - april 10. BUN/2012:178 Utredning av prov med utökad tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i Söråkers skola 11. BUN/2014:319 Fastställ ett tak för barngruppernas storlek motion (KD) 12. BUN/2015:144 Vuxenutbildningens äskanden BUN/2015:38 Val av ersättare till barn- och utbildningsnämndens beredningsutskott Övriga frågor 15. Mötets avslutning

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 1 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av informationsärenden april - maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från barn- och utbildningsnämndens arkiv Överklagan av skolskjutsbeslut vid Bergeforsens skola, Dnr 2014:252 Från förvaltningsrätten i Härnösand Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen Från barn- och utbildningsnämnden i Timrå Överklagan av Dom om skolskjutsärende enligt skollagen Från kammarrätten i Sundsvall 1.3 Meddelande om prövningstillstånd Beslut om avskrivning av målet Från Jennifer Thimper , Dnr 2015:89 2 Synpunkt om tider för närvaro i förskolan Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om tider för närvaro Från Peter Persson , Dnr 2015:105 3 Synpunkt om lärares förhållningssätt i gymnasieskolan Från förvaltningschefen Svar till synpunkt om lärares förhållningssätt Från Stefan Jalonen , Dnr 2015:112 4 Synpunkt om ansökningstid till förskoleplats Från biträdande förvaltningschef Svar till synpunkt om ansökningstid Från Ingela , Dnr 2015:120 5 Synpunkt om språkkunskaper vid SFI-utbildningen Från verksamhetschefen Svar till synpunkt om språkkunskaper Från socialtjänsten , Dnr 2015:121 6 Avvikelserapport äldreomsorgens mat från centralköket Från socialförvaltningens förvaltningschef Information av rutiner kring avvikelserapporteringen av mat från centralköket Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd BUN/2015:37 2 Från kostchefen Avvikelserapport med återkoppling om eventuell matförgiftning Från miljö- och byggkontoret , Dnr 2015:63 7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ala skola 7.1 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Arenaskolan 7.2 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Bergeforsens skola 7.3 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Böle skola 7.4 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Fagerviks skola 7.5 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Laggarbergs skola 7.6 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Ljustorps skola 7.7 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Söråkers skola 7.8 Inspektionsrapport städning och egenkontroll vid Timrå gymnasieskola Från samråd med politiker och tjänstemän BUN och KTN 8 Protokoll Från kommunfullmäktige , Dnr 2015:135 9 Revisionsberättelse för år 2014 Från kommunfullmäktige, Dnr 2015: Beslut om Timrå kommuns Vision 2015 Från Skolinspektionen , Dnr 2015: Information om rapport om Undervisning i förskoleklass 11.1 Rapport om Undervisning i förskoleklass Från Teknikcollege Södra Norrland , Dnr 2015: Ansökan om lokalt Teknikcollege och styrdokument för Teknikcollege Timrå Kommun 12.1 Protokoll styrgruppsmöte Teknikcollege Timrå Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

4 1 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt plan för intern kontroll Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS , 24) samt tillämpningsanvisningar till reglemente för attest (KS , 114). Granskning av: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Granskningen avsåg 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförda under En faktura saknade uppgifter om vilka som deltagit i utbildningen. En faktura hade egen beslutsattest. Det var tre fakturor som inte hade någon deltagarförteckning eller saknade notering om att det inte finns någon förteckning att tillgå. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Sju slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabonnemang som är bokförda under 2015 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Beslutsunderlag Bilaga 1. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten april Linda Näslund Protokollsutdrag till Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

5 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr Företag Östanskär Jakt & konferens Resemål/Plats för utbildning Östanskär Konferens Syfte Vem/vilka som rest/utbildning Hänvisning till verifikation för utbildning/konferens** Egen Beslutsattest* Enhet Kommentar Ja Ja Nej, ET ja Umeå Folkets hus Umeå Ja Ja ET Nej Södersjukhuset Stockholm, Södersjukhuset Ja Ja ET Nej Diners club Stockholm Ja Ja ET Nej Ability Partner Europé AB Stockholm Ja Ja ET Nej Kompetento AB Nej Ja Ja ET Nej Erik Abrahamsson Nej Ja Ja ET Nej Grannmodal AB Nej Ja Nej ET Nej ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under faktura saknar namn på de personer som deltagit i utbildningen. 1 faktura har egen beslutsattest. Det är 3 fakturor som inte har någon deltagarförteckning eller notering om att det inte finns att tillgå ngn förteckning. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Saknas deltagarförteckning till utbildningen Saknas deltagarförteckning till utbildningen. Saknas deltagarförteckning till utbildningen

6 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2) Enligt plan för intern kontroll 2015, Barn- och utbildningsnämnden Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader och attest av egna telefonikostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Teliasonera Sverige AB Nej Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 Barn- och utbildningsnämnden Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet I plan för intern kontroll 2015 ska kontroll av att skolmåltider är näringsriktiga göras. Centralköket analyserar måltiderna i kost- och affärssystemet Matilda. Beräkningen är gjord efter livsmedelsverkets Bra mat i skolan norm år. Analysen är gjord för de skolmåltider som serverades perioden 9/3 2/ De måltider som kontrollerats är normal - och vegetarisk kost. I detta är dryck, råkost, tillbehör (t ex sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla) medräknat. Normal kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Normal Skolmåltiden för normal kost har mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 1) Vegetarisk kost Protein Fett Kolhyd. Kostf. Utfall Norm Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

8 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2014:310 2 Skolmåltiden för vegetarisk kost har lite mer protein och fett medan mindre kolhydrater i jämförelse med rekommendationer från livsmedelsverket. (bilaga 2) Beslutsunderlag Bilaga 1 Matsedelsanalys normal kost Bilaga 2 Matsedelsanalys vegetarisk kost Protokollsutdrag till Kostchef Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

9 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Huvudkomp, Po/pa/ri, Sås/dressi, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 104 Energi kcal kcal 104 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 130 Fett g g 122 Kolhydrater g g 87 Kostfibrer 7.6 g 8 g 95 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 4.82 g g 2.84 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 8.2 g 7.4 g 111 Enkelomättat fett 10.5 g Fleromättat fett 4.42 g 5.55 g 80 Transfett Kolesterol 0.14 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.35 g 0.92 g 4.23 g MenuNutrition1 1

10 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20: g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20: g Dokosapentaensyra 22: g Cervonsyra 22: g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten µg Vitamin D 2.8 µg 2.3 µg 122 Vitamin E 3.78 mg Tokoferol 3.45 mg Vitamin K 0.8 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.53 mg Riboflavin 0.69 mg Niacin 7.96 mg Niacinekv mg Vitamin B mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 181 Vitamin C mg 15 mg 244 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 3.11 mg 3.3 mg 94 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium mg Natrium 1, mg Selen µg Zink 4.43 mg MenuNutrition1 2

11 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.64 g Vatten g Avfall 26.8 g MenuNutrition1 3

12 Näringsanalys av Matsedel Period: Norm: Bra mat i skolan år (2013) Matsedlar: Skola NÄ+KALKYL Serveringstillfällen: Lunch Alternativ: Po/pa/ri, Sås/dressi, Vegetarisk, Råkost, Dryck, Bröd+marg, Tillbehör Utfall: Norm: Energi Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Energi 2, kj 2800 kj 97 Energi kcal kcal 97 Energigivande Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Protein g 25 g 101 Fett g g 99 Kolhydrater 82.3 g g 92 Kostfibrer g 8 g 135 Kolhydrater Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Monosackarid Disackarid Sackaros 5.58 g 15.9 g 3.62 g Fett Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Mättat fett 6.19 g 7.4 g 84 Enkelomättat fett 8.23 g Fleromättat fett 4.74 g 5.55 g 85 Transfett Kolesterol 0.07 g mg Mättade fettsyror Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Smör, Kapron, Kapryl o Kaprinsyra Laurinsyra12:0 Myristinsyra14:0 Palmitinsyra 16: g 0.53 g 0.81 g 2.9 g MenuNutrition1 1

13 Stearinsyra18: g Arakidinsyra 20: g Enkelomättade fettsy Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Palmitoljesyra 16: g Oljesyra 18: g Fleromättade fettsyr Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Linolsyra, Omega-6 18: g Arakidonsyra 20:4 0 g Linolensyra, Omega-3 18: g Eikosapentaensyra 20:5 0 g Dokosapentaensyra 22:5 0 g Cervonsyra 22:6 0 g Fettlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Retinolekv µg Retinol µg beta-karoten 1,280.7 µg Vitamin D 1.97 µg 2.3 µg 85 Vitamin E 4.02 mg Tokoferol 3.67 mg Vitamin K 1.91 µg Vattenlösl. Vitamin Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Tiamin 0.52 mg Riboflavin 0.58 mg Niacin 4.76 mg Niacinekv 8.29 mg Vitamin B6 0.6 mg Vitamin B µg Folat µg 60 µg 208 Vitamin C mg 15 mg 260 Mineralämnen Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Fosfor mg Jod µg Järn 2.68 mg 3.3 mg 81 Kalcium mg Kalium 1, mg Magnesium 110 mg Natrium 1, mg Selen 8.41 µg Zink 2.95 mg MenuNutrition1 2

14 Alkohol Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Alkohol 0 g Näringsämne Mängd Enhet Norm Enhet Norm % Aska 7.03 g Vatten g Avfall g MenuNutrition1 3

15 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Rigmor Edelryd /Dokumentdatum/ BUN/2015:16 1 Barn- och utbildningsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut april och maj 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för april och maj Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut jämställs med beslut som nämnden själv fattat, och nämnden har alltid kvar det yttersta ansvaret. Delegeringsbesluten redovisas i barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende, av den som fått beslutanderätt, genom att själv ta över ärendet. Följande beslut redovisas för barn- och utbildningsnämnden: Ordförande beslut 1:3 BUN 2015:84 Svar på revisionsrapport avseende granskning av Diariehantering Förvaltningschef beslut 2:11, 2:12 BUN 2015:62 Anställning av icke behörig BUN 2014:311 Ändringar gällande beslutsattestanter under 2015 Biträdande förvaltningschef förskolan beslut 3:12, 3:13, 3:14, 3:15 BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun BUN 2015:62 Yttrande om mottagande av barn i förskola i annan kommun Beslutsunderlag Aktuella delegeringsbeslut Rigmor Edelryd Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Anna Berglund BUN/2015:45 1 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport per Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad tertialrapport per den 30 april Ärendet Upprättad tertialrapport för barn- och utbildningsnämnden som avser perioden januari april Avvikelsen för perioden visar på ett överskott med tkr, prognos på helår är ett nollresultat. Tertialrapporten lämnas in till kommunledningskontoret och presenteras för nämnden vid sammanträdet den 27/5. Tertialrapporten kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 26/5 och kommunfullmäktige den 15/6. Beslutsunderlag Förvaltningen tjänsteskrivelse Förvaltningens rapport Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015 Anna Berglund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

17 Tertialrapport jan - apr 2015 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) - Budget period Utfall period Avvikelse Budget år Prognos år Avvikelse år period INTÄKTER KOSTNADER(-) NETTOKOSTNADER (-) ~ VERKSAMHET Viktiga händelser i perioden: TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden Nuläge måluppfyllelse samt bedömning på helår: Just nu befinner vi oss mitt i verksamhetsåret, därför finns det ännu inga mål i verksamhetsplanen som går att följa upp. EKONOMI PERIOD Spec o orsak t avvikelser: En stor del av överskottet består av personalkostnader. Just nu pågår rekrytering av 17 olika tjänster inom barn- och utbildningsnämnden. Främst gäller det behörig personal inom grundskolan, men även inom vuxenutbildningen och förskolan. 14 av dessa är tillsvidareanställningar. Men rekryteringsläget är fortsatt väldigt svårt, och under större delen av vårterminen har obehörig, billigare personal tjänstgjort på vakanta tjänster. AR Drift Spec o orsak t avvikelser: Vi är nu i slutet av läsår 2014/2015. Det är osäkert hur många elever som kommer att välja grundskola i fristående skolor inför hösten Inom vuxenutbildningen är det stort tryck på utbildningar som vi köper från andra utbildningsanordnare, främst vårdutbildning som vi köper från Sundsvalls kommun. Det kommer att leda till ökade interkommunala kostnader under hösten. Fr.o.m år 2015 har lönerna periodiserats på ett annat sätt än tidigare år för att stämma överens med semesterlönskulden som bokas upp varje månad. Det innebär att det är svårare att göra jämförelser med tidigare år. Åtgärdsplan: Prognos i förhåll t period: Investeringar Avvikelse fr budget spec per projekt: Investeringar, tkr netto Utfall Budget Prognos Avvikelse Projnr Text t.o.m. helår helår helår 30 apr 2710 Investeringar 0 Summa investeringar Orsak t avvikelse: Under perioden har inga investeringar gjorts. Det som kommer att ske är satsning inom IT samt upprustning av Ala skola allt eftersom renoveringen blir klar

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 1 Barn- och utbildningsnämnden Utökad tid i verksamheten förskoleklass Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka tiden i förskoleklass till 25 timmar per vecka från och med hösten Ärendet Timrå kommun har idag förskoleklass 3 timmar/dag. Söråker skola har sedan hösten 2012 haft Prov med utökad tid i förskoleklass (5 timmar/dag). Skolan är nu inne på sitt tredje läsår med utökad tid i förskoleklass gjordes en utvärdering av de 2 första åren (Dnr 2012:178, ärendebilaga 5). Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: 1. Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. 2. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (4 faktorer: Minskade/ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet.) 3. Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. Sammanfattning Vid en utökning av tid i förskoleklass medför det ökade kostnader av mindre belopp. Matkostnaderna blir ca 100 tkr högre på grund av att samtliga barn äter lunch. Fritidshemsintäkten blir ca tkr lägre då en del barn går från heltid till deltid på fritids. Totalt behövs en utökad budgetram med ca tkr per räkenskapsår, vilket är ca kr/barn. En utökning av tid i förskoleklass bedöms som gynnsam för barnen. Utökningen av tid ger barnen mer tid för stimulans till utveckling och lärande samt samspel med andra barn. Det ger även en ökad förutsättning till att se och möta alla barns behov. Arbetsmiljön och kundnyttan förbättras. Barn i behov med särskilt stöd får ökade förutsättningar till mer stöd. En utökning av tid i förskoleklass ger en bättre förberedelse inför fortsatt utbildning till en mycket låg kostnad per barn. Ärendets tidigare behandling BUN BUN BUN Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2012:178 2 Beslutsunderlag Bilaga 1. Rapport utökad tid i förskoleklass Bilaga 2. Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet. Protokollsutdrag till Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo Rektorer på F-6 skolor Exp / 2015 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

20 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen TIMRÅ KOMMUN Barn & utt:i11d'1:nqe:inrnr>ot-:i BILAGA1 Enligt BUN har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att: Utreda kostnaden för genomförandet av att utöka tid i förskoleklass från 15 till 25 timmar i veckan, i alla kommunens skolor som innefattar verksamheten. Göra en fördjupad utvärdering av den pedagogiska verksamhetens betydelse inom alla de punkter som är beskrivna i utvärderingen. (Minskade/ ökade kostnader, kvalitetsökning, ändrad arbetsmiljö för personalen och kundnöjdhet) Utreda om barn i behov av särskilt stöd snabbare upptäcks, som ett resultat av de insatser som genomförts under den utökade tiden. 1. Inledning När en ny skollag och nya läroplaner infördes 2011 innebar det förändringar även för förskoleklassen. Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen (9 kap.) och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Syftet med utbildningen i förskoleklassen är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 9 kap. 2 skollagen Utbildningens!Yfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen i läroplanen. Enligt förordning om läroplan för grundskolan ska läroplanen gälla i tillämpliga delar för förskoleklassen. Läroplanen består av tre delar, de två första delarna - Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlirger - gäller i tillämpliga delar för förskoleklassen. Utbildningen i förskoleklass ska ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att eleverna utvecklas i riktning mot dem. Några exempel på sådana mål är att varje barn efter genomgången grundskola: respekterar andra människors egenvärde kan använda det svenskaspråket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet och tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: , Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post:

21 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen För mer material om förskoleklassen läs Skolverkets stödmateria~ "Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet", som förtydligar förskoleklassens uppdrag (bilaga 2). Materialet är tänkt att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i skollag och läroplan. 2. Intäkter och kostnader Intäkter I samband med en utökning av tiden i förskoleklass så medför det mindre fritidshemsintäkter. Många barn går från heltidsplats till deltidsplats. Då barnens föräldrars arbetstider och inkomster mm är ständigt föränderlig är det svårt att ta fram en exakt summa på intäktsbortfall. Utifrån beräkningar med olika snittintäkter/barn landar summan på runt tkr per år. Minskade intäkter (utifrån budget 2015 års intäkter, innan ny maxtaxa per 1/7 2015): tkr Fritidshemsavgifter Kostnader Vid utökning av tid i förskoleklass ökar kostnader avseende skolmåltider på grund av att alla elever äter lunch på skolan. Idag är det endast de elever (lå 14/15: ca 90 %) som går på fritids som äter lunch. Skolmåltidskostnaderna ökar med drygt 100 tkr (20 barn* 5.447kr). Ökade kostnader (utifrån budget 2015 års kostnader): 100 tkr Skolmåltider Den ökade budgetramen för förskoleklass blir ca tkr för att kunna utöka till 5- timmars förskoleverksamhet. Detta är ca kr/barn per räkenskapsår. 3. Utvärdering För att redogöra för dessa frågor har dialoger med skolledare genomförts. I kommunen finns det 7 st F-6 skolor. 1 (Söråkers skola) av dessa skolor har förskoleklassverksamhet med 5 timmar per dag medan övriga har 3 timmar per dag. Kvalitetsökning Kommunens F-6 skolor tror att en utökning av tid ger: En fördjupad kvalite då det skapar mer utrymme för aktiviteter i olika lärmiljöer och gruppkonstellationer samt mer upprepning av aktiviteter. Ett barn med ökad nyfikenhet och lust till lärande. Alla barn får mer utrymme till att tillgodogöra sig utveckling och lärande. En ökad trygghet och harmoni hos barnet samt i gruppen. En bättre gruppdynamik i barngruppen då det skapats mer tid att arbeta med det sociala samspelet.

22 0 TIMRA KOMMUN I Barn- och utbildningsförvaltningen Alla barn får pedagogisk lunch vilket är en del av förberedelse inför skolan. Mindre stress för barn och pedagoger. Mer tid till olika former av kartläggningar av barn. Mer möjlighet att strukturera om verksamheten för att möta barnet eller gruppens behov. Mer tid att arbeta med barn i behov av särskilt stöd för utveckling. Barn som har risk att inte nå måluppfyllelse kan upptäckas tidigare samt få mer stöd. Barn som behöver mer utmaningar får ökade möjligheter till stimulans. Barnen får mer möjligheter till att delta i skolans aktiviteter Underlättar att integrera förskoleklassen i övriga skolan då de har samma grunds truktur En bättre möjlighet till samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem (Lgr 11, s 19) då dagen är längre. Ökad närvaro för barnen då tiden utökas. Betydelsefullt för de barn som har föräldrar som är föräldralediga, arbetar skift eller är arbetslösa. Dessa barn får mer tid i skolan. Det underlättar även för planering av organisation, lokaler och måltider. Samtliga faktorer ovan är viktiga. Några faktorer väger tyngre än andra, men i den totala bedömningen fyller de en betydande roll. En utökning av tid tyder på att barnen får högre kvalite på sin undervisning som ger en bättre förberedelse inför skolan. Söråkers skola har de senaste åren märkt av en kvalitetsökning i sin förskoleklassverksamhet. Genom tester, Bornholmstest och fonolektest, har de sett en positiv utveckling i jämförelse med den tid man hade 3-timmars förskoleklass. Dessa tester mäter barnens fonologiska medvetenhet som är en del av den språkliga medvetenheten. Pedagogerna har fått mer tid att förfoga över för att arbeta mot förskoleklassens måluppfyllelse. De upplever en mer flexibilitet. Planerade aktiviteter har utrymme att överskrida planerad tid om behov finns. Det finns tid för oförutsedda händelser utan att det tar tid av planerade aktiviteter. Det finns mer utrymme för reflektion och eftertanke. Det går att organisera dagen på bättre sätt. Det går att varva aktiviteter med fri lek på ett bra sätt. Barngruppen kan delas upp i mindre grupper då aktiviteter genomförs. Det finns mer utrymme för "en till en"-aktivitet. Barn med särskilda behov, men även barn som behöver mer utmaning får bättre förutsättningar då pedagogerna har mer tid att förfoga över. Den "fria leken" har fått ta mer plats, vilket är viktigt för det sociala samspelet och grupptillhörighet. Även fler ämnen (gymnastik, SO, NO, musik, bild, engelska) har fått mer utrymme. Genom mer tid finns det mer tid över för tal- och specialpedagoger att närvara och delta i verksamheten. Skolmåltiden har blivit en pedagogisk lunch för alla. Barnen upplevs blivit mer trygga och harmoniska samt har grupptillhörigheten stärkts.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Borgmästaren 13:30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 92 Val av justerare Fastställande av ärendelistan Anmälan av informationsärenden september

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 92 Val av justerare Fastställande av ärendelistan Anmälan av informationsärenden september Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. 92 Val av justerare... 3 93 Fastställande av ärendelistan... 4 94 Anmälan av informationsärenden september 2015... 5 95 Ekonomisk rapport augusti 2015... 6 96 Delårsrapport

Läs mer

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson

Läs mer

Skolverkets organisation

Skolverkets organisation Skolverkets organisation Insynsråd Kommunikation Rådet för Dansarutbildning Lärarnas ansvarsnämnd Generaldirektör Överdirektör Verksstab Rättssekretariat Internrevision Utbildning Utvärdering Utveckling

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 51 Val av justerare... 3 52 Fastställande av dagordning... 4 53 Presentation av gymnasieskolans verksamhet... 5 54 Anmälan av informationsärenden mars 2015... 6 55 Redovisning

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 79 Val av justerare. 80 Fastställande av dagordning. 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014

Protokoll. Ärendeförteckning. 79 Val av justerare. 80 Fastställande av dagordning. 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014 Protokoll Sammanträdesdatum Ärendeförteckning 79 Val av justerare 80 Fastställande av dagordning 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014 82 Delegeringsbeslut juni - augusti 2014 83 Rapport

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

STÖDMATERIAL. Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet

STÖDMATERIAL. Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet STÖDMATERIAL Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem REMISSVAR 2015-10-12 3.9:0634/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem (dnr 2015:201) Sammanfattning Barnombudsmannen tillstyrker i stort

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby.

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Skollag, förordning och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendelista... sid. 126 Val av justerare... 3 127 Fastställande av ärendelista... 4 128 Drogvaneundersökning bland högstadieelever 2016... 5 129 Information från verksamheten - förskolan... 6 130 Anmälan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer