VUXENUTBILDNINGEN I LUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENUTBILDNINGEN I LUND"

Transkript

1 VUXENUTBILDNINGEN I LUND VARJE NY INSIKT GER MoJLigHET TILL EN NY UTSIKT OKaND TaNKARE

2 Innehåll 2 7 Allmän information 8 Särvux 9 SFI 10 Grundläggande vuxenutbildning 11 Gymnasial yrkesutbildning Gymnasiala fristående kurser Hermods och Komvux Gymnasiala fristående kurser tabellöversikt 18 Gymnasial yrkesutbildning inom olika områden 19 Barn & Fritid 20 Bygg 21 El & Energi 22 Fordon & Transport 23 Handel & Administration 24 Hantverk 25 Hotell & Turism 26 Industri 27 Restaurang & Livsmedel 28 VVS & Fastighetsteknik 29 Vård & Omsorg sanordnare Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på Vi följer dig en bit på vägen En resa genom livet följer olika typer av vägar. Ibland åker vi långsamt fram på smala vägar och ibland åker vi snabbt fram på motorvägar. Det enda som är säkert är att vi ibland måste byta både väg och mål i livet. Väljer du en ny väg inom Vuxenutbildningen i Lund blir det första steget lätt. Målet kan vara allt från att lära dig svenska, skaffa dig ett nytt yrke eller komma in på en akademisk utbildning. Cirka 4000 elever per år brukar utbilda sig inom Vuxenutbildningen i Lund. Några stannar ett par veckor, andra ett antal år. Olika elever med olika mål. Utbudet av utbildningar är stort. En sak är gemensam din utbildning är individuellt anpassad efter dina behov, intressen, förutsättningar och drömmar. Du blir sedd för den du är och vi lyssnar gärna på dina önskemål. Välkommen att läsa mer om de olika utbildningsvägar vi erbjuder. Vart är du på väg? Lunds Vägledningscentrum kan hjälpa dig med frågor om utbildning och arbetsmarknad. Vi finns på Stortorget 1, 4 vån Tel Ansökan Gör din ansökan på https://ansokanvux.lund.se/inloggning.asp Studiemedel? Du ansöker på Nära, flexibelt eller på distans? Läs mer om våra olika lärandeformer på sid 7 Du hittar Vuxenutbildningen på Gastelyckan. Adress: Glimmervägen 12, Lund Tel växel: Här finns vi 2 3

3 Börja här Funderar du på att börja studera? Vuxenutbildningen i Lund erbjuder massor av möjligheter. Vi arbetar ständigt med att utveckla flexibla studieformer. Detta eftersom vuxna har ett så varierande behov av utbildning. Våra utbildningar vänder sig till dig som vill komplettera tidigare studier, förbereda dig inför högre studier eller börja på en yrkesutbildning. I Lund anordnas vuxenutbildningarna av tio utbildningsanordnare. ar finns genom Komvux, kommunens egen utbildningsanordnare, och i samverkan med vissa av gymnasieskolornas yrkesprogram och privata utbildningsföretag. Med tanke på det stora utbudet rekommenderar vi dig att alltid ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum. Funderar du på att söka en yrkesutbildning och distansundervisning ska du alltid kontakta Lunds Vägledningscentrum. Vad kan jag studera? Särvux Särskild utbildning för vuxna Vänder sig till dig med utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Motsvarar den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Sfi i svenska för invandrare Har som slutmål att du ska kunna använda det svenska språket i ditt vardagsliv, samhällsliv och yrkesliv. Grundläggande vuxenutbildning Motsvarar grundskolans nivå men är anpassad för dig som är vuxen. Gymnasial vuxenutbildning yrkesprogram Motsvarar oftast endast karaktärsämnen från gymnasieskolans program, men kan kombineras med andra kurser för att du ska kunna få en gymnasial yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande kan ingå i studierna. Tidigare yrkeserfarenhet kan i vissa fall förkorta studietiden. Gymnasial vuxenutbildning fristående kurser För dig som vill läsa en hel gymnaseiutbildning eller delar av denna. Motsvarar gymnasieskolans kurser. Yrkeshögskolan Kvalificerade utbildningar som matchar dig mot arbetslivets behov. Året här på Vuxenutbildningen har varit bra. Vi har bra studiemiljö och en personal som är oerhört kunnig. Vår lärare har varit fantastisk erfaren och otroligt duktig, med en förmåga knyta an till verkligheten på ett bra sätt. Även om vi inte är en klass så har känslan ändå funnits där. Vi har knutit an till varandra. Det är positivt att vi elever har så olika erfarenheter och olika typer av motivation till vad vi vill. Det är verkligen en härlig mångfald av människor här! Lunds Vägledningscentrum Att välja en ny väg i livet handlar ofta om att våga, men också om att känna till vilka vägar som är möjliga för dig. Ett första steg är att besöka Lunds Vägledningscentrum. Här får du professionell studie- och yrkesvägledning. Det är kostnadsfritt och du som är vuxen och bor i Lunds kommun är välkommen hit. Vi är en oberoende verksamhet och inte kopplad till någon utbildningsanordnare. Hur går det till? Du träffar en studie- och yrkesvägledare som är insatt i frågor kring utbildning och arbetsmarknad. På Vägledningscentrum har vi breda kunskaper om alla utbildningsnivåer. Du får individuell vägledning genom enskilda samtal som kan handla om allt från behörigheter och regler, till hur du vill forma din framtid. Du behöver inte boka tid och är välkommen hit flera gånger, om du vill. Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på För öppettider se vår hemsida vagledningscentrum Stortorget 1, 4 vån Box 41, Lund Tel

4 6 Det här behöver du veta Ansökan Ansökan till gymnasial vuxenutbildning i Lund till görs online på en särskild webbansökningssida, se https://ansokanvux. lund.se/inloggning.asp Närmare information om utbildningar och instruktioner för hur du gör din ansökan finns på Lunds Vägledningscentrums hemsida under rubriken Att studera inom Vuxenutbildningen i Lund. Du som bor i Lunds kommun och söker till yrkesutbildningar eller heldistanskurser måste alltid ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för ett personligt besök. Detta för att din ansökan ska kunna behandlas. Du som redan vet vilken kurs du skall söka, gör din webbansökan innan du besöker Lunds Vägledningscentrum. Du som är folkbokförd i annan kommun ska skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande bifoga kopior på dina betyg. Du som har för avsikt att flytta till Lund måste skicka in personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan kan behandlas. I vissa fall måste betygskopior lämnas i samband med ansökan. Se närmare information om detta på ansökningssidan. Betygskopior och personbevis skickas till Lunds Vägledningscentrum. Antagning Det tar olika lång tid innan du får antagningsbesked. Det beror på om du söker fristående kurs eller sammanhållen utbildning, men också på om utbildningsanordnaren har kursstarter varje vecka, månad eller mer sällan. Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för närmare information och vägledning i samband med din ansökan. Lunds Vägledningscentrum Stortorget 1, 4 vån Box 41, Lund Tel För mer info se vagledningscentrum Studiefinansiering Ansök om studiestöd till CSN i samband med att du söker din utbildning. Vänta inte tills du får besked om antagning. Ansökan om studiemedel görs numera endast online på Allmän information om studiestöden kan du få på Lunds Vägledningscentrum. För mer specifika frågor kontakta CSN Tel eller Betyg Den 1 juli 2012 infördes i vuxenutbildningen nya kurser (samma kurser som i gymnasieskolan), ny betygsskala och nya regler för examina. Detta är en anpassning till den nya gymnasieskola som infördes hösten Betygsskalan omfattar sex betygsteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A det högsta betyget. Gymnasieexamen kan erhållas som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng. Slutbetyg, enligt den tidigare ordningen, kan fortfarande i vissa fall utfärdas, dock inte senare än 1 juli Prövning i gamla kurser (enligt kursplaner som gällde fram till utgången av juni 2012) får i vissa fall genomföras dock inte senare än den 30 juni Du som studerar för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga Gymnasieexamen alternativt Slutbetyg, bör i god tid kontakta Lunds Vägledningscentrum för planering av aktuella kurser. För mer information om betygsfrågor kontakta Lunds Vägledningscentrum. Lärandeformer Undervisningen inom vuxenutbildningen bedrivs utifrån tre olika studieformer: Närundervisning Undervisningen bedrivs genom schemabundna lektioner med lärare, på dag- eller kvällstid. Flexibelt lärande Flexibelt lärande innebär att kurserna startar flera gånger per termin och kan läsas på olika lång tid. Du kommer överens med din lärare/handledare om hur dina studier ska läggas upp. Detta kan innebära att du är relativt sällan i skolan, men att du har kontakt med din lärare via telefon och mail. På vissa kurser träffar du din lärare regelbundet för genomgångar och prov. Du har också möjlighet att använda skolans lokaler, datorer och annan utrustning. Flexibelt lärande ger dig stor frihet att anpassa dina studier efter dina behov och förutsättningar. Men det bygger också på att du tar stort eget ansvar för dina studier. Distansstudier Kurser på distans startar varje vecka. Du har kontakt med lärare och kursdeltagare via internet. Det kräver att du har datorvana och tillgång till dator med internetanslutning. Du har även möjlighet till personlig handledning på schemalagda tider på plats i Lund. Prövning Du kan göra en prövning om du behöver höja ditt betyg eller om du vill ha ett betyg i någon kurs där du har förvärvat kunskaper, men inte har betyg. De flesta av prövningarna sker på distans via Internet. Du följer inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Du tenterar av hela kursen. Det var Lunds Vägledningscentrum som stöttade och hjälpte mig framåt, så att jag hittade denna möjlighet. Lärarna här är oerhört hjälpsamma de är verkligen här för oss. De lyssnar på våra behov, och vill se hur vi utvecklas och går framåt. Här finns det mycket stor respekt och bra studiero.

5 Särvux SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, KOMVUX SFI UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE, KOMVUX Särvux vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada har lust att gå i skolan igen vill fördjupa och utveckla dina kunskaper har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier har fyllt 20 år Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner. Om du får löneavdrag har du rätt till timersättning. Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare. Undervisningen är anpassad efter varje enskild elev. Du får en helt egen studieplan. Du kan komma in med din ansökan när som helst. Vi meddelar så snart vi har plats i en lämplig grupp. Vill du veta mer? Särvuxlärarna kan svara på alla dina frågor. Här finns en telefonsvarare om vi inte är inne. Tel Skicka din ansökan till: Komvux-Särvux Glimmervägen Lund Du hittar oss på Gastelyckan Buss nummer 5, ändhållplats Brandstationen. Svenskundervisning för dig som inte har svenska som modersmål. För att få studera på Sfi ska du ha ett fullständigt personnummer och vara fyllda 16 år. Du har inte rätt till studiemedel när du studerar Sfi. Sfi består av tre studievägar: Sfi 1 kurs A och B är för dig med kort eller ingen skolutbildning från hemlandet. Sfi 2 kurs B och C är för dig med 4 10 års studier i hemlandet. Sfi 3 kurs C och D är för dig med mer än 10 års studier i hemlandet. Vi startar nya kurser varje månad. Varje kurs tar ungefär 6-12 månader, beroende på studieväg. Kurserna ges dag och kvällstid. Du får en kallelse innan du börjar dina studier. Ansökan Läs mer om hur du ansöker på se/vuxenutbildning-lund/ar/ SFI---Svenska-for-invandrare/Ansokan/ Du får svar inom 4 12 veckor. Om din adress, e-post eller telefon ändras, måste du meddela det till Komvux. Hur vill du studera sfi? Komvux erbjuder undervisning som är anpassad efter dina behov: Schemabunden undervisning Denna studieform är till för dig som kan komma regelbundet till skolan. Du har schemabundna lektioner med din lärare. Till din hjälp har du även internetbaserade läromedel via vår plattform It s learning. Undervisningen är anpassad efter dig och kan förläggas till dag- eller kvällstid. Distans Sfi distans är en kurs för dig som har svårt att komma regelbundet till skolan. Du studerar via internet, där du får uppgifter av din distanslärare. Du träffar läraren och andra sfi-studerande för muntliga övningar. För att kunna delta i kursen måste du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och ha datorvana. Vill du anmäla dig eller veta mer, kontakta oss på Komvux. Adress Komvux Glimmervägen Lund Kontakt Mirjana Ristevska, administratör Tel Telefontid Kl , Anmälningsblankett hittar du på vår hemsida. 8

6 Gymnasial yrkesutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som vill skaffa en yrkesutbildning. en ligger på gymnasial nivå. Arbetsplatsförlagt lärande kan ingå i utbildningen. Tidigare yrkeserfarenheter kan valideras för att förkorta studietiden. Om du vill kan du erhålla en gymnasieexamen inom vald yrkesutbildning. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng. Grundläggande vuxenutbildning KOMVUX Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola. Våra grundskolekurser ges som klassrumsundervisning och även i vissa fall som flexibel undervisning. I flertalet av kurserna tar vi in nya elever flera gånger per termin. Du kan kombinera olika kurser med varandra. Kurserna kan i vissa fall också kombineras med kurser på gymnasial nivå. För att du ska placeras på rätt nivå kan du göra ett test innan studierna påbörjas. Nu utbildar jag mig till undersköterska och får göra det jag verkligen vill; jobba nära människor, speciellt äldre. När jag första gången fick information om denna möjlighet; kändes det mycket positivt. Det är ju detta jag vill. Vi har superbra lärare, man utvecklas varje dag inte minst språket utvecklas enormt. Jag tänker att om man har en dröm, ett mål; då når man dit förr eller senare. Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på ar/grundlaggande-kurser Behörighet Du kan studera inom gymnasial vuxenutbildning om du är folkbokförd i Lunds kommun och har slutförd utbildning från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning. Är du inte folkbokförd i Lunds kommun kontakta din hemkommun. Det finns en möjlighet att din hemkommun bekostar din utbildning. Studierna kan påbörjas tidigast under det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Eller om du har slutfört utbildning på nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. För dig som har annat modersmål än svenska, krävs för de flesta gymnasiekurser att du är klar med grundläggande svenska som andraspråk. Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på ar/ 10

7 Gymnasiala fristående kurser HERMODS OCH KOMVUX Du kan välja enskilda kurser från olika ämnesområden eller läsa in en gymnasieexamen som högskoleförberedande gymnasieexamen. Denna ger grundläggande behörighet för högskolestudier. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng. Du kombinerar kurser utifrån dina egna behov och intressen och kan välja att studera på hel- eller deltid. Komvux i Lund erbjuder ett flertal kurser med schemabundna lektioner. Många kurser är flexibla och har kursstart cirka en gång per månad. Du bestämmer själv studietakten och gör en planering i samråd med din lärare. Mer information om kursernas upplägg och exakt vilka aktuella kurser som finns när du söker, hittar du på Komvux hemsida. Hermods erbjuder fristående kurser på distans med möjlighet till handledning på plats på Annedalsvägen 9 i Lund. Hermods kurser startar varje vecka. Dessa kurser finner du på sidorna Ansökan senast två veckor före kursstart. Detta gäller för alla fristående gymnasiala kurser. Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på ar/gymnasiala-kurser/ Hermods Box 8190, Malmö Maria Råstam, Komvux Glimmervägen 12, Lund Susanne Östenson, Jag tog studenten på IB-programmet på Borgarskolan i Malmö. Sedan åkte jag till USA på stipendium och pluggade ett år på college i Philadelphia. Eftersom jag ville söka till läkarlinjen här hemma, behövde jag komplettera med mer Fysik. I sommar får jag mitt antagningsbesked om jag har kommit in på läkarlinjen i Linköping. Jag har alltid velat bli läkare, men är samtidigt oerhört intresserad av att lära mig allt möjligt. Därför utnyttjade jag verkligen min gymnasietid till att läsa andra ämnen med samhällsvetenskaplig inriktning det är ju så intressant. Man får passa på när man har tillgång till lärare. Det är alltid roligt att utbilda sig. Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på Scanna in QR-koden med din mobil och läs mer på Lund/Komvux/ 12

8 Gymnasiala fristående kurser HERMODS OCH KOMVUX KURSKOD KURS POÄNG HERMODS DISTANS JURAFF0 Affärsjuridik 100 X KOMVUX FLEXIBELT KOMVUX NÄRUNDERVISNING BIOBIO01 Biologi X X X BIOBIO02 Biologi X X ENGENG05 Engelska X X ENGENG06 Engelska X X ENGENG07 Engelska X X ENTENR0 Entreprenörskap 100 X ESTEST01 Estetisk kommunikation X FIOFIO01 Filosofi 1 50 X X FIOFIO02 Filosofi 2 50 X FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100 X MODFRE01 Franska X MODFRE02 Franska X MODFRE03 Franska X MODFRE04 Franska X MODFRE05 Franska X MODFRE06 Franska X MODFRE07 Franska X FYSFYS01a Fysik 1a 150 X X X FYSFYS01b1 Fysik 1b1 100 X X X FYSFYS01b2 Fysik 1b2 50 X X X FYSFYS02 Fysik X X FYSFYS03 Fysik X FÖRFÖR01 Företagsekonomi X X FÖRFÖR02 Företagsekonomi X X GEOGEO01 Geografi X GEOGEO02 Geografi X GYARXX Gymnasiearbete 100 X För nyheter och ändringar i kursutbudet, gå in på ar/gymnasiala-kurser/ KURSKOD KURS POÄNG HERMODS DISTANS KOMVUX FLEXIBELT HISHIS01a1 Historia 1a1 50 X X HISHIS01a2 Historia 1a2 50 X X HISHIS01b Historia 1b 100 X X HISHIS02a Historia 2a 100 X X HISHIS02b Historia 2b kultur 100 X HISHIS03 Historia X X HÄLHÄL0 Hälsopedagogik 100 X MEEJOU01 Journalistik, reklam och information X KOMVUX NÄRUNDERVISNING KEMKEM01 Kemi X X X KEMKEM02 Kemi X X KOSKOS0 Konstarterna och samhället 50 X PEDKOU0 Kommunikation 100 X X LEDLED0 Ledarskap och organisation 100 X MATMAT01a Matematik 1a 100 X X MATMAT01b Matematik 1b 100 X X X MATMAT01c Matematik 1c 100 X X MATMAT02a Matematik 2a 100 X X MATMAT02b Matematik 2b 100 X X X MATMAT02c Matematik 2c 100 X X MATMAT03b Matematik 3b 100 X X X MATMAT03c Matematik 3c 100 X X X MATMAT04 Matematik X X MATMAT05 Matematik X X MATMAT00S Matematik specialisering 100 X MEDMED01 Medicin X MEPMEI01 Medieproduktion X MERMEE01 Medier, samhälle och kommunikation X MÄKMÄK01 Människans språk X NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1 50 X X X NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a2 50 X X X NAKNAK01b Naturkunskap 1 b 100 X X X NAKNAK2 Naturkunskap X X JURPRI0 Privatjuridik 100 X X (Distans=distans med handledning, Flexibelt=distans med handledning, Närundervisning=schemabunden klassrumsundervisning) 14 15

9 fortsättning Gymnasiala fristående kurser... KURSKOD KURS POÄNG HERMODS DISTANS KOMVUX FLEXIBELT PSKPSY01 Psykologi 1 50 X X PSKPSY02a Psykologi 2a 50 X PSKPSY02b Psykologi 2b 50 X RELREL01 Religionskunskap 1 50 X X RELREL02 Religionskunskap 2 50 X X JURRÄT0 Rätten och samhället 100 X KOMVUX NÄRUNDERVISNING SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 50 X X X SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 50 X X X SAMSAM01b Samhällskunskap 1b 100 X X X SAMSAM02 Samhällskunskap X X SAMSAM03 Samhällskunskap X X SOISOO0 Sociologi 100 X MODSPA01 Spanska X MODSPA02 Spanska X MODSPA03 Spanska X MODSPA04 Spanska X MODSPA05 Spanska X MODSPA06 Spanska X MODSPA07 Spanska X SVESVE01 Svenska X X SVESVE02 Svenska X X SVESVE03 Svenska X X SVASVA01 Svenska som andraspråk X X SVASVA02 Svenska som andraspråk X X SVASVA03 Svenska som andraspråk X X MODGER01 Tyska X MODGER02 Tyska X MODGER03 Tyska X MODGER04 Tyska X MODGER05 Tyska X MODGER06 Tyska X MODGER07 Tyska X Gymnasiala fristående kurser HERMODS KURSKOD KURS POÄNG HERMODS DISTANS AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100 X FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100 X INFPRG0 Programhantering 100 X MÄKMÄK02 Människans språk X ADMADM01 Administration X ADMADM02 Administration X ADMPER0 Personaladministration 100 X FÖRMAD0 Marknadsföring 100 X FÖRRED01 Redovisning X FÖRRED02 Redovisning X FÖSPER01 Personlig försäljning X FÖSPER02 Personlig försäljning X FÖSSEV0 Servicekunskap 100 X FÖSTELO Telefon- och internetservice 100 X HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100 X HANBRS0 Branschkunskap inom handel och adm. 100 X HANHAN00S Handel specialisering 100 X HANPRA01 Praktisk marknadsföring X HANPRA02 Praktisk marknadsföring X INKINK01 Inköp X INKINK02 Inköp X INKLOG01 Logistik X SAMINE0 Internationell ekonomi 100 X SVERET0 Retorik 100 X SVESKR0 Skrivande 100 X SVELIT0 Litteratur 100 X INFINF01 Information och kommunikation X (Distans=distans med handledning, Flexibelt=distans med handledning, Närundervisning=schemabunden klassrumsundervisning) 16 17

10 Gymnasial yrkesutbildning inom olika områden En förberedande yrkesutbildning ger dig relevanta kunskaper och förbereder dig för yrkeslivet. Våra utbildningar är utformade så att du ska kunna gå ut i arbetslivet direkt. I utbildningarna får du teoretiska kunskaper, men även möjlighet till praktisk träning. Vissa utbildningar går att läsa flexibelt och det ges också möjlighet till validering. Hos dessa utbildningsanordnare erbjuder vi utbildningar och kurser: Competens Sverige AB Barn- och fritid, Handel och administration Consensum Vård och Omsorg Hermods Betongarbetare JB Kompetens Bageri och Konditori Komvux i Lund Barn- och fritid, Vård och Omsorg Leep Frisör Lernia El och energi, VVS och fastighetsteknik, Fordon och transport, Restaurang och livsmedel Movant Bygg, VVS och fastighetsteknik, Fordon och transport, El och energi Tau Learning Textil och design, Finsnickeri och Dekorativ Målning För ansökan kontakta Lunds Vägledningscentrum. God kommunikation, humor, tydliga krav och mål samt ett starkt engagemang är det som kännetecknar en bra lärare. COMPETENS UTBILDNING SVERIGE AB OCH KOMVUX sområdet handlar om människors lärande och om kommunikation och pedagogiskt ledarskap för olika åldersgrupper. Du får träna på att planera och leda olika typer av lärande och utvecklande verksamheter. Inriktning hos Vuxenutbildningen i Lund: pedagogiskt arbete (barnskötare) Jag vill arbeta med barn. Efter tre terminer här ska jag söka jobb som barnsköterska direkt, och sedan komplettera med förskolelärarutbildningen. Eller också börjar jag utbildningen parallellt med att jag jobbar. UTBILDNINGSANORDNARE Komvux Glimmervägen 12, Lund Ann-Sofie Leidstedt, Competens Sverige AB Sankt Lars Väg 43, Lund Bo Edin, KURSPAKET Tot antal poäng Barn och Fritid Närundervisning (N), Flex (F) 18 19

11 HERMODS OCH MOVANT UTBILDNINGSANORDNARE Hermods Estlandsgatan 6, Malmö Robert Niklasson, Movant Höstbruksvägen 15, Lund Johan Melén, Bygg- och anläggningsarbete är ofta ett lagarbete. Många olika hantverk samverkar på vägen från idé till slutbesiktning. Det är viktigt att kunna fungera självständigt i team. Byggnadsarbetaren är en specialist, men bör också ha en kunskap om byggprocessen i sin helhet. anläggning, betong, husbyggnad, måleri eller plåtslageri. KURSPAKET Tot antal poäng Bygg och anläggning Anläggningsarbetare Bygg/Betongarbetare Byggnadsträarbetare Glastekniker Golvläggare Håltagare Murare Plattsättare Stenmontör Ställningsbyggare Takmontör Undertaksmontör VVS och fastighet Industrirörmontör Isoleringsmontör Ventilationstekniker VVS-montör Närundervisning (N) Flexibel undervisning (F) LERNIA OCH MOVANT sområdet El omfattar olika teknikområden och utbildar dig för arbete med allt från produktion till användning och tillämpning av el. Under utbildningen tränas du för att självständigt lösa uppgifter. Det kan till exempel vara att utföra en installation eller bygga upp ett datornätverk. Automation, Dator- och kommunikationsteknik och Elteknik. UTBILDNINGSANORDNARE Lernia Tärnögatan 4, Malmö Patrik Kronvall, Movant Höstbruksvägen 15, Lund Johan Melén, KURSPAKET Tot antal poäng Automationstekniker Installationselektriker Nätverkstekniker Närundervisning (N) Flexibel undervisning (Flex) 21

12 UTBILDNINGSANORDNARE Lernia Tärnögatan 4, Malmö Saeed Mazloomian Ahwazi, Movant Höstbruksvägen 15, Lund Johan Melén, UTBILDNINGSANORDNARE Competens Sverige AB S:t Lars väg 43, Lund Bo Edin, LERNIA OCH MOVANT sområdet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Servicekänsla är en viktig egenskap och du måste kunna kommunicera i mötet med kunder via olika tekniska hjälpmedel. Personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker och truckförare Jag ville gå en praktisk utbildning för att få bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Jag hoppas kunna driva ett företag där jag får möjlighet att vara kreativ. KURSPAKET Tot antal poäng Truckförare Lastbilsmekaniker Personbilsmekaniker Närundervisning (N) COMPETENS UTBILDNING SVERIGE AB Detta utbildningsområde handlar bland annat om försäljning, direkt till kunderna eller till andra företag så kallad detaljhandel och partihandel. Att kunna kommunicera med människor är viktigt inom handel. Du lär dig också om ekonomi, nyföretagande och tjänsteproduktion. Engelska är viktigt och minst ett ytterligare språk rekommenderas. Administrativ service och Handel och service KURSPAKET Tot antal poäng Handel och Administration Flexibel undervisning (Flex) 22 23

13 UTBILDNINGSANORDNARE Leep Kalendegatan 10, Malmö Robert Guntell, Tau Learning Brännögatan 2, Malmö Peter Knight, UTBILDNINGSANORDNARE Competens Sverige AB S:t Lars väg 43, Lund Bo Edin, KURSPAKET Tot antal poäng Frisör Finsnickeri & Möbeldesign LEEP OCH TAU Vill du arbeta i ett kreativt yrke? Med utgångspunkt i gamla kunskaper och traditioner ger du service, skapar och reparerar utifrån dagens behov. För vissa yrken måste du även jobba som lärling och därefter avsluta med ett gesällprov. Många hantverkare är småföretagare. Att vara serviceinriktad, ha en stark känsla för färg och form, kvalitet och ansvar är ett måste. Kunskap om ekonomi och marknadsföring är en viktig del av utbildningen. Frisör, Textil och Mode, Finsnickeri och Möbeldesign. Yrkesmåleri med dekorativ fördjupning För en kreativ själ som gillar att arbeta med händerna finns det nog ingen utbildning som passar bättre. grundutbildning fortsättningsutbildning Textil & Mode grundutbildning fortsättningsutbildning Yrkesmåleri med dekorativ fördjupning grundutbildning fortsättningsutbildning Närundervisning (N) Flexibel undervisning (Flex) COMPETENS UTBILDNING SVERIGE AB Vill du ha världen som arbetsplats? Jobba hemma eller utomlands i världens snabbast växande bransch turismbranschen. sområdet förbereder dig för arbete inom hotell-, konferens- och turismnäringen. Hotell och konferens och Turism och resor. KURSPAKET Tot antal poäng Hotell och Turism Flexibel undervisning (Flex) 24 25

14 UTBILDNINGSANORDNARE Lernia Tärnögatan 4, Malmö Per Svärdh, UTBILDNINGSANORDNARE UTBILDNINGSANORDNARE Lernia Lernia Källvattengatan 2, Malmö Amiralsgatan 17, Malmö Anna Opazo, Ingrid Enhörning, JB Kompetens JB Kompetens Drottninggatan 4C, Malmö Drottninggatan 4 c, Malmö Peter Hagström, Maria Säll, LERNIA LERNIA OCH JB KOMPETENS Industri Inriktningen svetsteknik ska ge handlag och kunskaper om olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare inom många olika yrkesområden. Inriktning hos Vuxenutbildningen i Lund: Svetsteknik En bra lärare lyssnar på elevens behov och vet hur eleven lär sig bäst. Han eller hon ska kunna göra det enkelt för eleverna att förstå uppgifterna. Men det är också viktigt att läraren har roligt tillsammans med oss elever. KURSPAKET Tot antal poäng Svetsare Närundervisning (N) Flexibel undervisning (Flex) Inom restaurangnäringen startar många eget företag. Därför är kunskaper om företagande, entreprenörskap och ekonomi centrala delar i utbildningen. Om du vill arbeta eller fortsätta studera utomlands är språkkunskaper är viktiga. Servicekänsla liksom kunskap och förståelse för andra kulturer och mattraditioner är betydelsefulla för att kunna möta olika behov. Kök och servering, Delikatess och catering och Bageri Konditor. KURSPAKET Tot antal poäng Bageri och konditori Restaurang och livsmedel Kök och servering/ Delikatesser och catering...ca 1200 Närundervisning (N) Flexibel undervisning (F) 26 27

15 UTBILDNINGSANORDNARE Lernia Tärnögatan 4, Malmö Per-Anders Friberg, Movant Höstbruksvägen 15, Lund Johan Melén, UTBILDNINGSANORDNARE Komvux Glimmervägen 12, Lund Karin Améen, Consensum S:t Lars väg 45, Lund Catharina Hybrant, LERNIA OCH MOVANT KURSPAKET Tot antal poäng CONSENSUM OCH KOMVUX Är du tekniskt intresserad och vill ha ett fritt och självständigt arbete? Du utbildas i att ge bästa möjliga komfort i våra bostäder, tack vare de sanitära installationerna och ett behagligt inomhusklimat. Du jobbar också med nybyggnation, renovering och service såväl inne som ute. Du får utbildning i hur olika fastigheter är uppbyggda och hur yttre och inre faktorer påverkar behovet av underhåll. VVSoch fastighetsteknik. Fastighetstekniker Industrirörmontör Isoleringsmontör Ventilationstekniker VVS-montör Närundervisning (N) Flexibel undervisning (Flex) Vill du arbeta med människor och möta människor som behöver hjälp och stöd i livets olika skeden? Allt oftare utförs vård och omsorg i hemmet. Det kräver en stor lyhördhet för medmänniskans förutsättningar och behov och en beredskap att tänka i nya, kanske ovana banor. Detta för att kunna ge bästa service till vårdtagaren. Psykiatri, funktionshinder och Special- pedagogik, Hälsa och friskvård, Akutsjukvård och Äldreomsorg. Kurserna är förlagda över en eller flera terminer. Både Consensum och Komvux är med i Vård- och omsorgscollege. KURSPAKET Tot antal poäng Vård och omsorg Närundervisning (N) Flexibel undervisning (Flex) 28 29

16 sanordnare Competens Sverige AB Barn och Fritid Handel och Administration Hotell och Turism Fredagar kl eller efter överenskommelse Competens Sverige AB Sankt Lars Väg 43, Lund Kontaktperson Bo Ekberg Consensum Vård och Omsorg Öppet hus torsdagar, udda vecka kl eller efter överenskommelse Consensum S:t Lars väg 45, Lund Kontaktperson Catharina Hybrant Hermods Betongarbetare Gymnasiala fristående teoretiska kurser på distans. Hermods har även hand om prövningar gällande dessa kurser Kontakta oss för att boka tid Hermods Estlandsgatan 6, Malmö (Betongarbetare) Box 8190, Malmö (Distansutbildning fristående gymnasiala kurser) Kontaktpersoner Betongarbetare Robert Niklasson Distansutbildning fristående gymnasial kurser Maria Råstam JB Kompetens Bageri och Konditori Kontakta oss för att boka tid JB Kompetens Drottninggatan 4 c, Malmö Kontaktperson Peter Hagström Komvux Särvux Sfi Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala fristående kurser Gymnasiala yrkesutbildning inom Barn och Fritid, Vård och Omsorg Kontakta oss för att boka tid Komvux Glimmervägen 12, Lund Kontaktperson Susanne Östenson Leep Frisör Kontakta oss för att boka tid Leep Kalendegatan 10, Malmö Kontaktperson Robert Guntell Lernia El och Energi Fordon och Transport Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighetsteknik Kontakta oss för att boka tid Lernia Amiralsgatan 17, Malmö Kontaktpersoner Elektriker Peatrik Kronvall Fastighetstekniker Per-Anders Friberg Restaurang Anna Opazo Svets Per Svärdh Truck Saeed Mazloomian Ahwazi Movant Bygg och Anläggning El och Energi Fordon och Transport VVS och Fastighetsteknik Varje fredag kl är du välkommen. Vi ser gärna att du bokar ditt möte innan du kommer. Kontakta för att boka Movant Lund Höstbruksvägen 10, Lund Kontaktperson Johan Melén Tau Learning Finsnickeri och Möbeldesign Textil och Mode Yrkesmåleri med dekorativ fördjupning Kom på en av våra Öppet hus-dagar, eller kontakta oss för att boka tid Öppet hus ht13/vt14 Tisd 26 november Tisd 21 januari Onsd 12 februari Onsd 23 april Tau Learning Brännögatan 2, Malmö Kontaktperson Peter Knight Vipan Vuxenutbildningen har genom åren haft samarbete med gymnasieskolan Vipan, bl.a. Byggutbildning. Kontakta Björn Elias för information om aktuella utbildningar Kontaktperson Björn Elias

17 Välkommen att kontakta oss med frågor eller om du vill boka ett studiebesök! Produktion: cozmo Foto: Kennet Ruona. Tryck: CA Andersson. Du hittar Vuxenutbildningen i Lund på Gastelyckan Glimmervägen Lund Tel sförvaltningen Lunds kommun Box 138, Lund vxl

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen!

Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen! Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen! MOT MÅL YRKESUTBILDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING A,B,D, E,F (betyg) ENGELSKA 5,6 INDIVIDUELL STUDIEPLAN

Läs mer

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Rev 8 Du behöver inte ha svaren bara frågorna! Att som vuxen ha eget ansvar för det som händer i sitt liv är både spännande,

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen!

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! MOT MÅL YRKESUTBILDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING A,B,D, E,F (betyg) ENGELSKA 5,6 INDIVIDUELL STUDIEPLAN DISTANSSTUDIER

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET start lå 02/03 Rev 040312 Handelsgymnasiet Kurser Kurskod Gymn. 02/03 03/04 04/05 poäng År 1 År 2 År 3 Kärnämnen 750p 300 400 50 Karaktärsämnen/gemensamma kurser 700p 500 200 Projektarbete PA1201 100 100

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur.

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur. Kurslitteratur Kurs Kurskod Titel Förlag ISBN Administration 1 ADMADM01 Administration 1 978-91-47-11396-5 Administration 2 ADMADM02 Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik, Fakta & uppgifter 978-91-47-11623-2

Läs mer

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost ENGENG05 Engelska 5-9v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05 Engelska 5-19v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05K Engelska 5 - kväll Tuija Paukkonen Piloto

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Grundläggande nivå och Gymnasial nivå Kursutbud - hösten 2015 Du gör din ansökan på www.kunskapsforbundet.se/vux Sök senast 25 maj! Reservation för ändringar i

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Halmstad Kompetenscentrum

Halmstad Kompetenscentrum Halmstad Kompetenscentrum hösten 2012 Halmstad Kompetenscentrum Välkommen till oss! I juni 2012 flyttar Halmstad Kompetenscentrum in i Gallerian vid Stora torg. Här kommer du bland annat att hitta: Antagningsenhet

Läs mer

Halmstad Kompetenscentrum

Halmstad Kompetenscentrum Halmstad Kompetenscentrum hösten 2012 Halmstad Kompetenscentrum Välkommen till oss! I juli 2012 flyttar Halmstad Kompetenscentrum in i Gallerian vid Stora torg. Här kommer du bland annat att hitta: Antagningsenhet

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN 2012 VÄLKOMMEN TILL COMPETENS Vi erbjuder intensiva, effektiva studier med individuella slutdatum Som studerande hos oss får du kontinuerlig handledning

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben Vuxenutbildning Kommunal Härnösand Kurskatalog 2015 NYHET! Ansök via webben 1 Vilka får studera hos den kommunala vuxenutbildningen? Du som vill: - komplettera tidigare utbildning på grund- eller gymnasienivå.

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Hos oss når du dina mål

Hos oss når du dina mål Ditt flexibla komvux Uppsala sommar & höst 2014 Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning» Grundläggande vuxenutbildning» Gymnasial yrkesutbildning - ekonomi, handel och administration Välkommen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter Om vuxenutbildningen Bra att veta 2013/2014 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete APL Arbetsplatsförlagt lärande (0) VAL T K 340 460 360 0 1,160 1,160

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2013 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer