Enkätsvar om e-vägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar om e-vägledning"

Transkript

1 Enheten för studieinformation Föredragande Birgitta Svensson Kommunikatör PM Datum Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Enkätsvar om e-vägledning 5. Skulle e-vägledning kunna vara något för oss i Sverige? I Danmark har man sedan några år tillbaka en väl utbyggd vägledarverksamhet på distans. E-vägledning görs via kanaler som mejl, chatt, skype, men också telefon. Den danska verksamheten finansieras av staten och där arbetar totalt 35 vägledare, varav 14 på heltid. Under 2012 fick ca elever inom grund- och gymnasieskola vägledning via chatt. Antal svarande: 260 Fritextsvar: Ja, eftersom: Sida 1 (20)

2 - Tror att man lätt når ungdomar via nätet men det måste vara ett komplement till den mer traditionella vägledningen. Jag tror man behöver samtal "face to face" också. - elever nu arbetar med datorn som verktyg redan i grundskolan, och är hänvisade att göra sitt val via dator, och där finns också all info vi hänvisar till. Skulle också ge alla elever möjlighet att få mer vägledning än den de får i skolan - Då vet sökande en punkt som de alltid kan vända sig till. Dock finns det risk att man på en central punkt inte kan lämna specifik information om en viss utbildning. Det är ingen idé att ha om man bara hänvisar till en studievägledare på universitetet. Jag rekommenderar att inte pyssla med röstvägledning då det är tidskrävande och ineffektivt. Bättre om sökanden kan formulera sig i epost så att man kan hänvisa till specifika informationssidor och använda standardsvar. - I mitt arbete på min gymnasie skola så är E-vägledning redan en stor del av min arbetstid. Elever mejlar,ringer,sms:ar och ställer frågor via facebook redan idag förutom de kontakter jag får face to face. - Tillgängligheten ökar. Alltid nån att få info från. - vi har en väl utbyggd teknik, men personliga kontakter är viktigare. så kanske ett nej på frågan. - Speciellt som i tex norra sverige är långt till vägledning.samt de som tycker det känns jobbigt att besöka vägledningscentrum samt universietet snabbt på nätet kan chatta och skypa.passar den yngre generationen,handikappade mm - verkligen vi vägleder via adobe connect och via chatt i dag. - Även vi i Sverige har följt med i IT-utveckligen och allt fler har familjer och bekanta över hela världen och är vana att kommunicera på det här sättet. Jag har märkt att framför allt ungdomar är aktiva på kvällarna med mail och sms och skype men också heltidsarbetande småbarnsföräldrar som får sin stund på kvällen att tänka efter. För att möta dessa skulle jag som vägledare kunna jobba t o m hemifrån några timmar och sitta på en chat sajt och vara på frågor. Mycket praktiskt och jag tror att vuxenutbildningen skulle upplevas som mer tillgänglig av flera. - Jag bedriver redan mycket telefon- och e-vägledning. Det fungerar bra men bara för mindre komplicerade ärendene eller som uppföljning efter möte. - Vi har mycket distans. Utb. Och jobbar mycket med att svara eleverna på mail eller via lärplattform. - det finns många människor som under olika perioder i livet som behöver vägledning men som intevet vart de kan få vägledning. En statlig sådan för alla vore fantastisk. - ny teknik och det gör oss mer tillgängliga kanske för nya grupper - många har snabba frågor som kan besvaras via e-post. Skulle då behöva hållas ansvaras av UHR anser jag - Många inte får den vägledning de har rätt och krav till - Jag har redan mycket vägledning via e-post och telefon. - Jag tror att en kombination av möten och mail kan vara bra. Ungdomar behöver kontakt för att kunna bolla sin ofta ganska mångfaciterade frågor med en vuxen studievägledare. - det är ett vanligt sätt för folk att kommunicera idag - Som ett komplement jättebra! - Vi måste hänga med i hur omvärlden förändras dvs. mer digital - För att öka tillgängligheten då behovet av vägledning är mycket stort idag. - det redan funnits en bra och fungerande sådan organisation Den fick tyvärr inte fick fortsätta p g a att resurser saknades samt att man från tänkt ansvarig myndighet inte vill satsa på denna typ av verksamhet. Verksamheten var Sida 2 (20)

3 uppskattad av de som tog kontakt och som verksam fick man en breddad erfarenhet av studievägledning. - ungdomar gillar data - alla ungdomar har tillgång till datorer och är uppkopplade dygnet runt. - I väldigt få fall om ni menar en chat-funktion i realtid. Annars finns ju mejlen redan. - vi har många sökande som mailar oss och vi har en chattverksamhet på gymnasienivå men inte på komvux. - Ny tid, nysa sociala medier kräver nytt arbetssätt och nytänkande. SYV jobbar i "förgången" tid. dessvärre små intentioner att förändra sitt arbetsätt. Det är ett överlevnadsvillkor för hela yrkeskåren - inget förändrat arbetssätt - inget behov av SYV. Eleverna har idag samma tillgång till all information som SYV har tillgång till. Något att tänka på! - den skulle nå ut till många, man skulle veta vart man kunde vända sig och sedan ev bli tipsad om en vägledare ifall man vill boka ett besök - Jag är mycket positiv till dett efter min erfarenhet av som jag deltog i och märkte uppskattning från de som uppsökte tjänsten. - Samhället ser ut som det gör, men det personliga möte är att föredra - många vill ha snabba svar - vi redan har en stor andel mejl som vi besvarar varje år, telefontid fem dagar i veckan samt chatt på Malmö Vägledningscentrum. Vi håller även i Malmös del av skånegy chatt - Vägledning inte går att begränsa till det enskilda lärosätet. Blir mer neutralt om det är centralt. - Det redan fungerar. jag arbetar själv helt till 100% med vägledning på distans, via telefon och dator. Eftersom mina klienter sitter i fängelse, och att jag arbetar med landets alla 50 anstalter, sker allt på distans. Och det fungerar alldeles utmärkt! - Kanske, regelsystemet blir ju verkligen inte lättare och kraven på utbildning höjs hela tiden så fråpgorna borde också bli ännu fler - Alla tyvärr inte har tillgång till en "egen" studie- och yrkesvägledare. Det kan även fungera som ett komplement till ordinare vägledare. - för att utveckla och använda oss av de verktyg som finns. - vi behöver bli bättre på den nya tekniken men den kommer inte ersätta det personliga samtalen men en hel del samtal skulle kunna avhandlas via e- vägledning - Ja säkert. På komvux har vi mycket mejl och telefon vägledning redan. - Det gör oss mer tillgängliga - De enkla frågorna, information och hänvisande till webbsidor kan lätt ske via E- vägledning - Kanske. Behöver veta mer. - Som ett komplement men det får inte ersätta det personliga mötet. - Det låter mkt spännande. Vi måste hänga med ut i den digitala världen där ungdomarna finns. /Elisabeth - Det vore väl artigt för alla landets invånare att kunna sända en vägledningsfråga till en helt "oberoende" statlig vägledningsinstans. Den blir då obunden av plats, dag o tidpunk. - vi är ett väl datoriserat land - olikheterna fortfarande är väldigt stora i olika kommuner och skolor. tillgången till utbildade vägledare skiftar. - Man behöver möta de sökande där de är och inte tvinga in dem till de olika myndigheterna/lärosätena. Genom en gemensam tjänst slipper man att slussa runt folk. Sida 3 (20)

4 - Det ligger i tiden - Det ligger mer i tiden och man kan hjälpa fler/nå fler med info. Dock känner jag fortfarande behov av vanlig vägledning (samtal) för att skapa en relation och en djupare medvetenhet hos elever så de kan fatta beslut. - Vi har delar i Sverige som är ganska glestbefolkat och då vore det bra med tekniska lösningar. Alla har inte heller körkort och de allmänna kommunikationsmedlena är inte alltid så bra. - eleverna är vana att använda chat sajter men det får inte innebära att studievägledare försvinner från skolorna - Snabb teknik, ej bunden till en geografisk plats dock ställs kraven på tydlighet så att missförstånd inte uppfattas etc - Jag trot det kan vara bra som komplement men det personliga mötet måste också finnas kvar. - Det kan säkert fungera för vissa välstrukturerade frågor, men kan vara svårt för sökande med annat modersmål än svenska, som kan ha svårt att uttrycka sig korrekt, vilket kan leda till missförstånd. - det inte finns utbildade studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolorna - fler och fler vill servicen att kunna få svar "dygnet om" - Sveriges utbildningssystem har blivit så pass komplicerat att det finns ett mycket stort behov av vägledning idag - Absolut. I dagens samhälle där vi är vana att kommunicera visa sociala medier så är det redan nu skandal att det inte är utvecklat redan. Jag vill se resurser i varje kommun som jaobbar aktivt med detta. Är själv beredd att göra en insats inom området. På detta sätt kan vi också enkelt nå unga vuxna som spenderat en tid utomlands. För dem skulle det vara enkelt att nå veägledning och på det sättet få stöd att förbereda sig inför hemkomst - t ex er vägledning och ansökan till studier. - Men enbart som ett komplement och främst kring ren information, eftersom det personliga mötet och vägledningssamtalet är kärnan och det största biten inom vägledningen. Men man har en hel del samtal på telefon och även mycket via mail. så lite verktyg för att utveckla den färdigheten skulle kännas bra att få. - bra som ett komplement till det som redan finns eftersom många inte vet vart man ska vända sig för vägledning - fungerar det brai danmark så borde det fungera även i Sverige - i stort sett alla bär omkring på smartphones och ungdomar vill ha svar direkt av kunnig person - som ett komplement inte som ett alternativ till annan studievägledning. Sökande vill ofta ha en personlig kontakt och den kan aldrig ersättas med andra alternativ (utan bara komplettera). - tillgängligt för alla i så fall. Tillgänglig på mer tid, hela dagar tex. Absolut inte bara på distans men perfekt komplement. inte lika hajpat att ställa frågor, hitta dit eller lika läskigt att ta sig till -dvs bra för hemmasittare, blyga etc. - tillgången på vägledare är så ojämt fördelat i SVerige. - vi får alltmer omfattande korrespondens via epost, kluriga frågeställningar som inte enbart kräver ett informativt svar utan mer VÄGLEDNING - för att nå fler presumtiva studenter som inte söker sig till högre utbildning - Lättillgängligt - Det är alltid bra att utöka tillgängligheten. - Man når de presumtiva studenter som inte kan komma till personliga möten, t. ex många norrlänningar som vill studera i södra Sverige. Man når även de svenska ungdomar som är utspridda på andra kontinenter p.g.a. resor, arbeten m.m. och som behöver vägledning inför ansökningsperioderna. - Visst var det väl så att vi hade detta för ett par år sedan, men att den Sida 4 (20)

5 myndigheten lades ner..? Jag kommer ihåg att fler av dem som arbetade med distans vägledning var oroade över vem deras klienter nu skulle vända sig till för ett "objektivt" samtal. Jag tror på att digital vägledningternativ kan riktas även mot ungdomar. Intressant är följande: i ett vägledningssamtal är kroppsspråket en tydlig, och viktig, del av samtalet. Hur tänka runt detta vid distansvägledning...? Utifrån en enkät som jag gjorde för flera år sedan svarade flera vägledare att vägledning via chatt,mail mm. kunde tjäna som komplement till "traditionell" vägledning. Jag tycker det är intressant att tänka vidare, att gå längre, först och främst med utgångspunkt i att vi rör oss i den digitala världen, ungdomar har kompisar som de inte alltid "ser", även nära relationer skapas på detta sätt. Hur går det till, vilka processer startas här istället...? - Mia Lindberg på pedagogiska inst vid Malmö högskola/syv-utbildningen har drivit ett sånt projekt och skrivit en rapport på ämnet: Vägar till vägledning - en historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08/ det tror jag, vi gör redan det inom vissa ramar i alla fall i den kommunala verksamhten - Det kan vara ett bra komplement. - Eleverna vill ha kontakt direkt - Alla sätt att nå ut till de vägledningssökande är bra - Det är många, främst friskolor, men även Folkhögskolorna som helt saknar vägledare. Omsökare har ofta ingen direkt kontakt med sin gamla skola. Personer som varit i arbetslivet och vill återuppta studierna skulle ha mycket att vinna. - kan vara ett komplement till befintlig hjälp - Framförallt för inför valet till universitet, innan de ens vet vad de vill läsa - Ett mycket bra sätt att öka både status och tillgänglighet för Studievägledning - och jag tror att många SYVare i landet inklusive mig gärna hade arbetat med detta! - som allmän vägledning är det möjligt. Men knepigt om man vill fördjupa frågeställningarna. Blir rätt ytligt och skev vägledning annars. Det är ofta man börjar i en ände men hamnar någon annanstans i slutet. Den sökande har ofta väldigt snäv uppfattning om utbildningssystemet. -..det kan vara ett komplement till traditionell vägledning. - vi har långa avstånd mellan orterna på glesbygd och vi vägledare har ofta ansvar för ett flertal skolor. Detta innebär att man inte finns tillgänglig fysiskt för eleverna i så stor omfattning. - det är ett bra komplement till fysisk vägledning, vi kan nå fler personer - Ökad tillgänglighet innebär fler personer som får vägledning. Att boka tid, ta reda på plats, ta sig till en fysisk plats, möta en fysisk person och kanske ha förväntningar på sig inför denna situation- gör att vägen till vägledning kanske kan kännas lång. Online-vägledning skulle kanske underlätta dessa barriärer. - Många vet inte att man kan vända sig till universiteten innan man studerar där. Lättillgängligt för alla. Oberoende av kommuns storlek. Rättvisefråga. Många som inte förstår LÄST information och vill prata i stället. - det skulle underlätta för de sökande, eftersom jag upplever att det kan vara svårt för sökande att få tag i vägledare - då informationen är väldigt sprid och svår hittad - det ligger i tiden, dagens unga är vana att kommunicera via media - Eftersom många frågor är samma och ofta av informativ karaktär. - ett enhetligt system skulle göra att information säkerställs. Det är idag utrymme för feltolkningar speciellt om man som syvare är ensam i sin Sida 5 (20)

6 profession. - allt fler skolor nu har 1 till 1. Dvs. att eleverna har egen bärbar dator - alla skolor har idag inte en fungerande vägledning - elever är bekväma med sociala medier som facebook osv. - det används redan, en central verksamhet vore bra - Egentligen skulle jag vilja svar att jag inte vet, Men jag kan tänka mig att det finns en del frågor som man kan besvara och klara av genom e-vägledning. - personer som har det svårt att ta sig ut i sociala sammanhang, även behöver stöd. Även föräldrar som inte har möjlighet att komma på "skoltider". Dock bör ju informationen vara uppdaterad och all äldre (ej gällande) information borttagen. - Vi redan arbetar så, både med telefon, mail och chatt. Det hade varit kula att pröva med skype också. Dock blir det i så fall ett komplement, inget slår det riktiga samtalet... - Jag arbetar redan med det i och med att vi har många distansstudenter. Att få input om sådan vägledning skulle vara välkommet. - Vi får mängder av mailfrågor redan. Finns det en central verksamhet blir vi avlastade. Och efterfrågan finns. - jag många gånger får specifika frågor som jag inte kan svara på men säkert en vägledare med djupare kunskaper om kurser, program, examina etc - Det är via såna snabba kanaler som, kanske, framför allt de yngre åldrarna föredrar och vara i - De flesta människor idag - i synnerhet de unga - är vana att få information via internet. De vill inte vänta utan vill med enkla medel få fram informationen direkt. Detsamma gäller för mig som vägledare. - jag har redan nu kontakt med "mina" studenter via Skype ibland, när de vistas på utbytesstudier. Tror att det blir ett självklart arbetssätt framöver. - anvænds av många - Ja, om man bara vill svara på sakfrågor. Bäst om mejlen kan kompletteras med telefonsamtal och i bland bokade samtal. - är osäker men det fanns inget vet inte alternativ. - Jag har sysslat med det på Lunds universitet på den centrala studievägledningen under åren de som väljer att kontakta oss via dessa medier vill själva ha respons den vägen. Många bor i glesbygd. För många är dessa kanaler naturliga. - bra komplement till övrig vägledning, snabba frågor och snabba svar kan i viss mån leda vidare en del sökande - det är flera skolor som inte har så utvecklad SYV verksamhet. Ungdomar som inte gå i skolan kan ta del av detta för att komma vidare inom skolan - tillgängligheten ökar och vi behöver synas på webben precis som alla andra. Däremot får det inte innebära nedskärningar i ordinarie verksamhet såsom i Danmark (nyss hemkommen från studiebesök fyra dagar i Holstebro). - kan vara bra som ett komplement till den traditionella vägledningen F2F men aldrig ersätta den helt - de allra flesta är nu bekant med digatala medier som verktyg. Men det måste också finnas "vanlig" vägledning med möte öga mot öga. - några av de som söker vägledning har inte möjlighet att besöka oss pga stpra avstånd. - om staten kan betala. Tillgängligheten ökar. - Som ett komplement till induviduell verksamhet och ett enkelt sätt stt få svar på sina frågor och funderingar. Ett neutralt vägledningssätt. - Både och. Informationsbiten (svara på frågor och ge information) fungerar utmärkt på distans. Dock tror jag att det blir svårt att utföra själva Sida 6 (20)

7 vägledningen/utredningen/"vad-ska-jag-bli-när-jag-blir-stor"-biten. Gör Danmark det? Hur då? - Måste vara billigt. - Både och - Utbildade vägledare inte finns på alla orter och skolor, därav kan det vara ett bra komplement. Det skulle ge en likvärdighet för alla elever att få kompetent vägledning. - Det görs redan idag även om det är i mindre skala. STudenter väljer att kommunicera med oss via sina smartphones, s osv. - både ja och nej. Jag tror inte att det kan ta bort det ibland viktiga mötet mellan mskor. "Att se det som inte sägs" alltså att genom kroppsspråket kunna finna svar. Men vid ren info javisst är det bra! - Ja, skanegy.se har det redan. - ja absolut eftersom vi ibland får frågor som vi inte kan svara på. Det skulle besvara oss mycket tid att inte behöva sitta i telefon eller skicka e-post som vi skall förmedla vidare. Det skulle betyda att våra elever får ta ett större eget ansvar för att skaffa information - den mesta vägledningen redan sker genom mail och telefon - Ser det som ganksa naturligt eftersom vi använder oss av det i så mkt annat. Jag använder mig själv av det i dialogen med eleverna. Jag har det som ett komplement - Har arbetat i den som Skåne har och är positivt till detta - Det är den tiden vi är i nu, ungdomarna finns i den världen - Det ligger i tiden - Allt fler använder it för kommunikation. Även vägledning måste följa med i utvecklingen. Underlaget från Danmark visar med all tydlighet att behovet finns. Det finns många som är i arbete som inte vet vart de ska vända sig med vägledningsfrågor. De ställer sig inte och köar på arbetsförmedlingen eller på något vägledningscentrum. - för information, men ej vägledning - Alla Vuxna har inte tillgång till fysisk kontakt med den vägledare. De som jobbar har en möjlighet att få vägledning. - För vissa personer kan det fungera bra med e-vägledning. MEN jag anser att personlig vägledning absolut är det bästa! - Det är många kommuner som inte erbjuder tillräckligt med vägledning på grundskolenivå och gy-nivå. - det är bra att kunna ge smidig service, skapar atbtsmöjligheter - Det gäller att föjla med tiden och jag är övertygad om att E-väglednng har en funktion att fylla - Bra med flera olika kanaler om det är väl utvecklade system. Isf önskemål om att vägledarna jobbar specialiserade mot olika inriktningar av frågor så som utländskabetyg. - fast jag tror egentligen att inget kan ersätta det verkliga mötet. Men i de fall det inte går att ordna ett möte pga sjukdom eller liknande. - de flesta vill ha snabba svar och tillgänglighet via mejl ökar allt mer. - Alla kräver inte enskilda personliga möten/samtal. Många har kanske praktiska frågor om specifika antagningsregler vilket lika gärna skulle kunna ges per telefon el likn. Likväl allmän information om vad som kan läsas på vuxenutbildningen gällande till ett slutbetyg/gymnasieexamen. - Digital kommunikation är vad dagens studerande är van vid. Telefon bra för det kan gå ändå snabbare än att formulera sig i skrift. - vuxna i arbete kanske har svårt för att ta ledigt för att prata med en syv på dagtid, dessa skulle slippa resa till en fysisk plats och istället sitta hemma i lugn Sida 7 (20)

8 o ro. - det skulle vara en del av vägledningsarbetet. Passar bra i vissa sammanhang. - Men det gör man redan... - Självklart. vi använder redan mejl mycket. - Internet är en naturlig del av ungas vardag, det går snabtt. - vägledningen behöver lyftas och stärkas på alla tänkbara sätt. jag tror att e- vägledning är ett bra komplement till ett faktiskt möte. - för grundskola och gymnasium är det en bra kanal. - Som ett komplement. Tror att kan vara svårt för äldre svenskar o invandare som inte kan språket. BRA att det är staten för annars kanske kommunala politiker ned på handfast o "på plats"-verksamhet vilket jag tycker är helt nödvändigt. - Det sker redan idag på vissa ställen. - Vi mär ker i vår verksamhet att mailen används frekvent. Eftersom jag representerar en glesbygdskommun så handlear det också om att erbjuda service till alla. - Inom mitt område som programstudievägledare på universitetet tycker jag inte att det finns behov av e-vägledning - Jag tror att det går att uppnå en samtalsliknande situation via chatt - jag tror att det kan få oss att nå elever som annars kan inte nås så lätt? Men vurmar änå för det personliga mötet. - Tillgängligheten skulle bli större. - många av eleverna befinner sig i den sfären. jag chattar, sms:ar och mailar en hel del med mina egna elever i dagsläget och jag tycker att det är ett bra komplement till det personliga mötet. - Användbart för info men kan ej ersätta personliga möten i vägledningen - men det förutsätter att personerna behärskar det svenska språket. Kanske vore det bra om det fanns filmer somkompletterar texten t ex för personer med dyslexi. Youtube-klipp som används i undervisning har sällan text t ex. - som ett komplement, men det personliga mötet är oslagbart - En betydande del av våra arbetsuppgifter är frågor som är rena informationsfrågor, detta skulle skapa mer tid till vägledande samtal för dem som har ett större behov - Många kommuner på landsbygden har svårt att hitta vägledare med studie- och yrkesvägledarexamen, för ökad likvärdighet. Är också svårt att hitta opartisk vägledning även i städerna, vägledare har blivit inkastare. - Ungdomar är idag mer inne på sociala medier men inget går upp mot personlig vägledning - tid är pengar i alla verksamheter och skulle underlätta - finns ju redan i liten skala men som komplement till små vägledartjänster tror jag det skulle funka många högstadier slutar tidigt och man skulle nå dem när de kom hem t.ex - har inte tagit ställning i denna fråga men är intresserad att veta mer om konceptet - Det redan är testat via Vägledningsinfo med goda resultat, tyvärr lades det ner då ingen myndighet ville satsa pengar på en fortsatt verksamhet. - Alltid bra med flera medier som vägleder - Många människor bor på landsbygden, i glesbygd etc. Vägledning måste kunna ske på andra sätt än "öga mot öga" - folkhögskolor har deltidsvägledare utan utbildning. Folkhögskolestuderande som inte är skrivna i kommunen får inte anlita kommunens vägledare. Även vägledare behöver nån att fråga snabbt när ett problem dyker upp. - Vi har mycket utbildning på distans, att erbjuda vägledning på distans vore lika Sida 8 (20)

9 naturligt. E-vägledning erbjuder många universitet, en ingång även nationellt skulle höja kvaliten och bidra mycket till verksamheten. - Man skulle kunna nå fler men det får inte ersätta vanlig traditionell vägledning. - Men endast som komplement - Vi kan nå ut till fler personer. Jag var tidigare med i projektet Vägledningsinfo.se, det märktes att det finns ett stort behov av vägledning på detta vis. - det ökar tillgängligheten - Ungdomar använder i princip hela tiden dessa kanaler, så steget att fråga via mail är kanske mindre än att ta en personlig kontakt, vilket i och för sig är ganska trist. - svårt finna en tid som passar alla - Detta används mycket på respektive lärosäten som det är redan och kan man även ha en central enhet för detta är det ju ännu bättre för de sökanden. - Ja kan vara värt ett försök - kommunerna numera gör bespararingar i absurdum. I Örebro har de flesta studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet runt 900 elever var att serva - Används ju idag på många lärosäten och Kommunala centrum. Så ja visst skulle det kunna finnas ett nationell verksamhet. - Sker till viss del redan i den dagliga verksamheten då många frågor kommer tex via mailen. - Men som ett komplement till fysiska möten. - Nej, eftersom: - för mig bygger vägledning på en relation som jag har skapat med eleven och då sker den på plats. - Endast en liten del av kommunikation sker verbalt. Är inte helt emot E- vägledning men jag tror på mötet mellan människor irl. Vägledning blir helt enkelt bättre på detta sätt är min mening. Detta skulle också kunna vara ett sätt för kommunen/friskolorna att spara pengar och dra ner på tjänster på ett område som redan är mycket eftersatt - personlig kontakt är viktig - Nja, vi har ju i Skåne en sk syv-chatt för sökande till gymnasiet. sällan ngn direkt vägledning utan mer information är min m fleras bild. - vägledningsresultatet även bygger på det personliga mötet - Kommuner och andra huvudmän skulle kunna välja bort den verksamhet som finns idag. - Vägledning bygger på det mänskliga mötet. Däremot kan man ha en första träff med den tänkta eleven via till exempel Skype för att boka tid och kolla av frågeställningar. - Jag tror att det är viktigt att eleven får träffa en SYV på riktigt. Tror ockå att SYO- verksamheten utarmas genom detta. Ser en stor risk att SYV kunskapen/yrket blir bortrationaliserat när det går att få billigare genom internet. - ja tycker det är viktigt med möten. men samtidigt används telefoner chatt, och drop in så klart så det har vi redan - den direkta kontakten med den man vägleder tappar mycket i den process man arbetar inom vägledningsområdet - Ja, som en del av informationsutbudet, men vägledning direkt i samtalet är att föredra eftersom responsen är omedelbar på flera olika plan. - Inte på vuxenutbildnigen, utbildningsystemet är för komplext och "eleverna förstår inte systemet" men det skulle säkert går på grundskolan och gymnasiet. Sida 9 (20)

10 Vid vuxenutibldningen beror mycket på när eleven har gått ut sitt gymnasium - eposten har ökat stort under de senaste åren - Då eleverna inte är myndiga, alltså under 18 år är föräldrar ofta delaktiga/medverkar i valsituationer under gymnasietiden t ex inriktningar, språkval och individuella val, programfördjupningar, yrkesutgångar osv. Inom vuxenutbildningen, för vuxna skulle det säkert fungera utmärkt. - många delar i ett samtal skulle gå förlorade, däremot så kan man svara på informativa frågor. - nyanser i form av tonfall, kroppsspråk etc. går förlorade men som ren information - helt perfekt - Mötet är det viktiga. Du vet aldrig vem du chattar med och tyvärr så är det fortfrande flera friskolor som absolut inte prioriterar vägledning trots alla rön och som bara köper in för t ex. valen. - Om vi ska förändra snedrekryteringen till högskolestudier så är det personliga vägledningssamtalet det allra bästa. Öronmärk istället statliga pengar till kommunal vägledning. - Det personliga mötet/samtalet ger så mycket mer man som SYV kan använda i den direkta fortsatta vägledningen, man kan"läsa"av den sökande på ett annat sätt om vägledningen sker face to face - Jag vet inte hur det ska ske - svårt att svara på har man gjort en utvärdering i Danmark om hur man ser på den mänskliga kontakten. - Vi har olika målgrupper, analfabeter även folk med språksvårigheter, olika kulturella bakgrunder och ofta inte datorvana människor. - Nästan alla vi pratar med vill träffa oss,vi stänger alltmer våra öppettider för att sitta inne på våra rum och "vägleda" bakom ett dator,det är inte rätt väg att gå, vägledning kräver att man träffar personen. Det tar för mycket tid att maila och chatta, det tar längre tid än ett samtal. - individen har behov att möta en levande person - Tror på det personliga mötet när det gäller vägledning. När det gäller ren information kanske det kan ske via mail chatt telefon osv. - Jag anser att mötet med den sökande inte kan ersättas med e-verksamhet. Vid möten är det mycket som inte sägs men som man kan uppfatta med ögonen. Man missar mycket om man inte har personliga möten. Hur ska den sökande kunna känna sig sedd och hörd om det inte sker ett personligt möte? - Jag tror att det är förödande att ta bort den mänskliga kontakten och jag är övertygad om att ungdomarna hellre går till en "levande" person än att ha en chattkontakt - det mänskliga mötet är viktigt - Jag har provat distansvägledning och tycker inte det fungerade på ett önskvärt sätt - det är ett klumpigt o fyrkantigt system. Man behöver ställa följdfrågor o ha en dialog med den vägledningsökande - Vägledning kräver dialog och det kan uppnås genom samtal, antingen via ett möte eller per telefon. - I organisationen i Sverige idag, finns på de flesta orter full täckning inom olika nivåer. Vägledning via olika kanaler blir mest faktainfomation, ej vägledning. Sida 10 (20)

11 6. På vilket sätt kan en central e-vägledningstjänst komplettera din verksamhet? Antal svarande: Med tanke på att det är svårt att komma i kontakt med vägledare när man inte befinner sig på gymnasiet/vux/högskola/universitet då tror jag att e-vägledning har ett stort hål att fylla. - En central vägledningstjänst skulle kunna ha hand om informationsbiten och bolla sådana frågor med de sökande så kunde jag jobba mer med renodlad vägledning. - Det enda en Bra central vägledningstjänst kan åstadkomma är avlastning för de lokala vägledarna. Sedan kan det vara bra om man som lokal studievägledare har en central punkt att kontakta och ställa frågor kring nya regler. (Kanske finns men jag vet vad kontaktuppgifterna är och exakt vilken typ av frågor man kan ta upp). - Se föregående fråga - I mitt möte med elever som är år, så vet jag hur viktig den personliga kontakten är. Att känna studievägledaren, kunna hejda henne i korridoren om man har frågor, och lätt få tag på henne, eller boka tid om man vill. Men redan nu har jag mestadels mailkontakter med vissa elever, just för svar på korta faktafrågor. Som äldre elev på gymnasiet uppskattas mailsvar än mer, eftersom dagen är fylld av lektioner, och tiden på em, kväll är lättare att hinna formulera sina tankar. Där har jag upplevt ett ännu större behov av kontakt via mail/datorprogram - RH - rg elever som har svårigheter att besöka mig.de kan komma från vilken del av Sverige som helst. - Det skulle kunna vara ett bra sätt för vägledare att snabbare få svar på trixiga frågor, inte att det är riktat mot den sökande direkt. - Det bästa är det personliga mötet. Man får svårt att få fram/förlorar nyanserna i ett "samtal" via enbart tekniken. Informationsfrågor kan fungera. En central e-vägledning skulle bli en anledning för kommunerna att skära ned på Vägledningen på skolorna. Budget går före allt annat i dagens kommuner. - De skulle kunna svara på snabba "enkla"frågor tex - Det beror ju på hur den skulle vara uppbygd och vem som skulle bemmanna den. Det skulle troligtvis avlasta om det finns en tydlig väg att gå med sina frågor av mer övergripapande karaktär. - Se förra svaret - Vi kommunalt anställda vägledare ofta är ensamma om vårt uppdrag i kommunen. I perioder hinner vi inte möta alla sökanden. Den sökande som inte trivs med mig har inget alternativ. - Man är ensam i sitt uppdrag. Kunna få någon att bolla frågor med. - snabba svar utan att behöva leta i alltför många databaser.. - Den kan ge elever vägledning på kvällar när eleverna har tid för vägledning och inte lektioner. Elever som av någon anledning inte tycker att samtal med mig är givande får möjlighet att bolla sina tankar med annan person. Jag tror att många kommer ta med sig utskrifter från e-vägledningen och sedan fortsätta bolla tankar med mig där e-vägledningen slutade. En del kommer Sida 11 (20)

12 endast söka bekräftelse att det eleven pratade med E-vägledaren verkar bra. Jag tycker det vore ett superbra komplement. - Kan vara som en extra trygghet vad det gäller uppdateringar av olika tillträdesregler bl.a. - Genom att finnas på tider då jag inte arbetar. - Den skulle underlätta mitt arbete då elever skulle kunna få svar på behörighetsfrågor lättare och jag skulle kunna fokusera mindre kring det informativa under samtal. Fokusera mer på kärnan i vägledningssamtalen. Vill även tillägga att det är viktigt att alla tillfällen inte enbart är i Stockholm, det är kostsamt för vägledare från andra orter än Stockholm att ta sig till Stockholm, ni borde alltså ha t.ex. ett tillfälle i Umeå, ett i Stockholm, ett i Malmö och ett i Göteborg. - Enkelt och snabbt kunna ställa frågor och få svar. - Det kommer att komplettera alla de som inte får en möjlighet att ha bokade möten med mig - eller kan ta sig till skolan, eller har funktionshinder - Generella frågor som rör behörighetsregler till olka utbildningar och utbildningsformer. - INTE! Men om det avser vägledning av SYVare som i sin tur pratar med och informerar eleven så kan det vara bra. - Mer som en kombination av personliga möten. - Avlasta mig;) Få en mer nationell prägel på vägledning, likvärdighet för kunden. - Då kunde jag ägna mig åt bla mer vägledningssamtal. - Vi har det i göteborg på kommunal nivå! men vill ni ha det på statlig nivå också! Systemet är i dagsläget orättsvist man bör på kommunal nivå ta in alla pengarna även från friskolaor så att alla elever har lika tillgång till utbildade med studie och yrkesvägledarexamen! - Vi skulle kunna nå personer som vi annars inte kommer i kontakt med, personer som inte har möjlighet att besöka vår verksamhet rent fysiskt. - Det kan finnas någon behjälplig på de tider som jag inte finns på plats och på kommunikationssätt som inte alltid fungerar med daglig verksamhet på en högskola. E-vägledningstjänsten kan hänvisa till mig om den sökande inte visste hur han/hon skulle kunna få kontakt. - vet inte för tillfället - Vanliga allmänna frågor gällande behörighet, antagning mm. Jag kan fokusera på vägledning och annan verksamhet - Via chat få snabba svar utanför telefontid eller om inte telefon finns att tillgå - Det hade underlättat vårt arbete eftersom många sökande nu ställer frågorna till oss istället och vi blir ju aldrig specialister på det viset som en vägledare på högskolan blir, vi är ju allmänna vägledare på vuxenutbildning och vi får ju då ibland avvakta med svaret tills vi kollat med högskolan, studera. nu uhr.se. - Det skulle bli mer än ett komplement - jag tror att det skulle dominera min verksamhet. Idag sker mkt. via mail, youtube - på den arenan ungdomar befinner sig. Att dessutom ha central vägledningscentra där flera aktörer (SYV) befinner sig skulle höja kvalitén då man kompletterar varandra och också kan ha specialister på vissa områden. Det finns ingen möjlighet idag att behörska alla områden vilket kan leda till en ganska ytlig och mindre bra service till ungdomarna - kortare frågor går att lösa den vägen och skulle ev spara många telefonsamtal - Vår unga medborgare vill ofta ha svar på frågor här och nu och inte vänta på Sida 12 (20)

13 öppet tider. De vill också träffas på annant sätt än enbart face to face. Sedan är de ofta på resande fot och då kan de få kvalicficerad vägledning där de befinner sig. Jag tror också att fler skulle kunna välja vägledning som hens förutsättningar och behov. - utökade mötesytor - hjälpa till med vägledning under intensiva perioder bra för sökande som har svårt att komma på våra öppettider samt har svårt att komma fram på telefon när vi har mycket telefonkontakter - Man når många! Och klienterna kan ställa sina frågor när som helst när andan faller på. man behöver inte ens beställa tid. Och så vidare! finns många fördelar med det här! - det kan möjligtvis just vara ett komplement för mer enkla frågor av informationskaraktär. - Jag tänker främst på att man kanse inte hinner med alla. Men i grunden är det viktigt med ett system som går att förstå annars spelar det ingen roll hur många vi är - Det finns elever som inte vågar/orkar ta personlig kontakt, utan det är enklare att göra via webben. - Det kan finnas elever som inte tar sig tid att söka upp mig eller som jag inte har tid att hjälpa i den utsträckning de kanske önskar. - Kan ju vara bra att hänvisa till en sådan tjänst när arbetstrycket är så stort som det är, i alla fall där jag arbetar, i en större kommun. Vi är 7 studie-och yrkesvägledare som vägleder och informerar vår kommuns medborgare och vår arbetstid räcker dessvärre inte till för alla. - Jag har svårt att räcka till i perioder, studenterna får vänta länge på samtalstid hos mig då skulle de "snabba" frågorna kunna besvaras av dem. - Jag får mer tid att satsa på vägledning i vid bemärkelse ex stötta lärararbetslagen med handledning, ämnesintegrering etc - Ytterligare ett sätt att få fram aktuell information för mig som syvar och för elever. - Nej! - I mitt jobb har administrsationen tagit över och tiden för sökande blir mindre och mindre. Att besvara mejl om allmänna studiefrågor tar tid och om en sådan tjänst finns det fler vägar att ta för att få information. - Genom att man oavsett var man bor o när man får en frågeställning, skulle kunna få tillfälle att skriva ner den utan krångel med telefontid/-kö, boka tid etc. Det skulle öppna möjligheten för vägledning till många, många fler. Man kan ju få vara anomnym. Det går att ta reda på saker åt någon annan utan att röja att det faktiskt är åt någon annan m m. - det är svårt att räcka till tidsmässigt så om det kan öka utbudet så tror jag på det - lätt för elever att nå en syv när man kommer på något. - det säkerställer att det finns ytterligare en kanal som är neutral och oberoende av särintressen dit elever och även föräldrar kan vända sig för ytterligare information. - Se föregående svar på förra frågan - Där har man helhetssyn förhoppningsvis - Kan komma i kontakt med de som arbetar udda tider - Området uppdateras hela tiden, och i vissa diskussioner/frågor är tolkningsutrymmet stort och då kan det vara en bra service för presumtiva Sida 13 (20)

14 elever att kunna nå er på ett smidigt sätt. - Många frågor kräver oftast korta svar och då vore det mer effektivt att man hade en sådan tjänst. Vår kommun är också väldigt utbredd och de allmänna kommunkationerna inte fullt tillfredställande så för de som bor långt från tätorten vore det ett lysande alternativ. - Jag arbetar på två gymnasieskolor, en dag per skola. Övriga dagar dagar kan eleverna använda e-vägledning. - Människor som är ute efter allmän vägledning som inte rör någon specifik utbildningsanordnare får en tjänst att vända sig till och då bör de kunna få bättre hjälp än om de letar sig runt till en massa olika ställen. Vi får ibland frågor från sökande som inte riktigt har hamnat rätt när de kontaktar oss och det hade varit väldigt bra att ha en instans att vända sig till. Nätuniversitetet/NSHU var guld värda under sin tid och vi var några som hjälpte till att svara på frågor när Mia m fl hade semester och man märkte då vilket behov det fanns av en sån här nationell tjänst. - Då kan kunderna få svar på mer generella frågor. Som te x sista ansökningsdag till högskolan, högskolprov mm - Svara på kortare enkla frågor. Men idag finns inte små korta enkla frågor inom vuxenubildningen. utbildningsystemet har blivit så komplext för den enskile individen så att det är svårt att förklara om man inte är insatt. Vilket kan vara till ett problme om man gör e-vägeldning på komunal vuxenutbildning. glöm inte alla som har ett annat modersmål. - Det kan ibland vara bra att hänvisa till det om det gäller allmänna frågor. Inom min verksamhet har vi en chatt funktion och det fungerar bra men kan ibland vara lite trubbigt. Som jag tidigare skrev kan det inte ersätta det personliga mötet men det kan absolut fungera bra som ett komplement. - Vet ej riktigt. Jag kan tänka mig att det kan leda till merarbete, när de frågande vill ha svaren förklarade för sig. - Lättare att få svar. Men ja<g vill också kunna ringa och få svar av en person alltid bättre tycker jag - De enkla frågorna, information och hänvisning till webbsidor kan avlasta SYV. Många behöver dock en personlig vägledning som de endast kan få genom SYV och vid ett fysiskt möte. - Vi har exempelvis personer som vänder sig till oss från mindre kommuner där man kanske inte har så mycket vägledning och inte vet vem man ska vända sig till. Då kan detta vara ett bra komplement för att få en bättre tillgänglighet. - Skulle nå flera kommuninnevånare på det sättet. Marknadsföringen skulle se annorlunda ut och jag tror många skulle se det på annat sätt. Vi skulle även nå presumtiva nya kommuninnevånare likaväl som "hemvändande" fd kommuninnevånare. Kan bara vara positivt - om vi har resursen att arbeta med det! - Samlad information, lättillgänglig och korrekt informationskälla som är nåbar hela tiden. - Svårt att svara på beoende på hur en sådan tjänst ska utformas och vilken typ av information den ska ge - kan svara på mer tekniska frågor inte frågor som är mer omfattande - Nja, den kan vara ett komplement eller att man kan få svaret bekräftat på rena frågor. Vägledning är ju inte bara information utan en framväxande förståelse för situationen man befinner sig i, möjligheterna och hur man når fram til målet. Sida 14 (20)

15 - Tillgänglighet - Eleverna kan komma mer förberedda till vägledningssamtalen. - De kan svara på generella frågor på utökade öppettider. Finns alltid någon som är nåbar. Viktigt då att det inte blir felaktiga svar då varje universitet/institutione (i nuläget) har sina egna administrativa riktlinjer. Det är därför bra om man kunde besluta om centrala riktlinjer så mycket som möjligt. - Elev kan få en information på olika sätt. Kan få infon fler gånger. Elever som av olika anledningar inte riktigt vågar lita på sin syv kan få info av andra. Avlastning för mig. Om jag inte är på plats eller är upptagen kanske eleven kan få ett svar snabbare. Kan fungera som ett bollplank till eleven tillsammans med mig, dvs eleven kan fundera över sina val med olika verktyg som hjälpmedel, skriva, tala och personligt möte. - Nå fler på udda tider genom fler kanaler - Svara på de snabba lätta frågorna utan tidsbokning. - Kanske bra att ta kontakt med flera vägledare än bara en som finns i den verksamhet jag jobbar i. - En central tjänst kan besvara frågeställningar för flera olika utbildningsnivåer, den har en överblick över vad som finns i landet, vart det finns och som sagt, olika nivåer och inte enbart en utbildningsform. Tjänsten är kanske nåbar fler tillfällen på dygnet, kanske även kvällar och helger när kommunal och statlig verksamhet "gjort kväll". - Just min nuvarande tjänst vet jag inte om en central e-vägledare kan komplettera då jag arbetar inom en fakultet. Jag kommunicerar redan mail- och telefonledes med "mina" studenter som av olika anledningar har studieuppehåll, men som behöver kontakt med mig. En stor del av vägledningen sker alltså e-ledes redan. Jag kommunicerar även med många presumtiva studenter via och telefon. Dock har jag arbetat centralt inom Lunds universitet och erbjöd då vägledning via skype, vilket var lyckat då jag nådde ut till en bredare grupp presumtiva "Lundastudenter". - Tidsbesparing samt att jag är nyfiken på ett alternativ till "klassisk vägledning" (se svar. fråga 5). Mvh Catarina de Flon, Hagagymnasiet, Norrköping. - Då kan man vara mer f lexibel vad gäller lokal och arbetstid. Serva även de som arbetar dagtid. när vi jobbade i Vägledningsinfo så bemannade vi via telefon, skype och mail. Vi bemannade kvällstid och även på söndagar. Många frågor om utbildning och yrkesframtid uppkommer på söndagar har vi märkt. - När jag behöver svar jag ej kan finna! - vet ej - Ifall jag inte skulle hinna med alla elever som önskar samtal. Än så länge har så inte varit fallet. Jag tror att de flesta ungdomar mår bra av en personlig kontakt. Kanske kan e-vägledning vara bättre för dem som lämnat gymnasiet och som bara vill bolla lite idéer. AF saknar ju oftast vägledare och alla kanske inte vågar/orkar ta steget att boka in sig på tid till Vux, för att få vägledning. - Ex tolka oilka myndigheters beslut så att vi får likvärdig skola - Vet ej i dagsläget - Ingen. - Få mer tid till de studenter som redan är inne på programmen. Ta bort många Sida 15 (20)

16 frågon från presumtiva. - Några av mina elever har säkert behov av någon utomståendes syn på sina funderingar om framtiden. Jag får ofta besök av tidigare elever som upplever att de saknar samtalspartner då de lämnat gymnasiet. Allt fler kommer att studera i andra länder. De kommer då att behöva mer information om möjligheter att fortsätta studierna i Sverige. - I dagsläget ingenting. - Uppslagsverk - tillgängligheten. - Tillgängligheten ökar för de sökande. Bra som komplement till de träffar vi har både med grupp och individ. Vissa kan också ha lättare att ställa frågor anonymt. - Effektiviteten skulle öka då en i sista minuten inställd tid skulle kanske inte inebära att det blir en lucka för administrativt arbete, utan att man kan "gå online" och använda tiden till vägledning där istället. - Vi kan koncenterar oss på djupare frågor och e-vägledningen kan besvara rena fakta frågor - Jag kan använda mig av den tjänsten för att få svar på frågor som ligger utanför mitt område. Kan hänvisa till tjänsten om jag inte kan svara på en fråga själv. - Innan man är "färdiglärd" så kan man hänvisa gällande sådant man känner sig osäker på, och kanske inte har tid att kolla upp just då. Som komplement till det man själv säger, för den sökandes skull. De centrala skulle kunna vara uppdelade i olika "Expertiser"; utlandsstudier, utländska betyg och bedöming av dessa, stipendier, för elever yngre än 14 år och deras föräldrar - som t.ex. vill fråga om språkvalet (varierande vägledning inför detta val ute i skolorna). - Det kan vara ok att det finns men som sagt mötet är det viktiga. Som ett komplement för att snabbt svar är det ok. Men inte till direkt vägledning vilket är en process som vi är utbildade i. Vi är inte utbildade informatörer. - Skulle funktionen även tydligt rikta sig till vuxenstuderande skulle många med "kortare ärenden/frågor" förmodligen använda sig av tjänsten. Det viktiga är att den är synlig och lättåtkomlig. - Lättare att få kontakt för eleverna, behöver inte vänta på mig. - Stöd i frågor gällande lagar, regler och förordningar så att det blir mer rättvist för eleven oavsett vilken skola, program man tillhör - Ge utrymme för fördjupad vägledning och inte så mycket information. Det komplicerad utbildningssystemet vi har idag gör att större delen av ett bokat samtal är basinformation om systemet. - Ett bra komplement - ett alternativ då jag inte kan nå ut till alla på skola pga av 40% tjänst på 400 elever. jag är inte uppdaterad på allt,tex utlandsstudier,då finns det någon som kan det på e-vägledningen. - Kunna svara på allmänna frågor, vara tillgänglig, bli kända, kunna hänvisa till rätt instans - Komplettering till mig, om frågor uppstår och jag inte kan besvara genom tex. sjukdom. Även stöd för att låta individen söka enkla svar själv, som en "tips" sida om frågor uppstår efter ett möte exempelvis. - Det är alltid bra att höra från olika människor. Sida 16 (20)

17 Bra också att eleverna själv kan söka sig viss kunskap och de kan sedan ta med den i djupare samtal. Ibland är det svårt att hinna med allt som eleverna undrar över. De har så många frågor att de ibland tänker mer på nästa fråga än lyssnar på svaret. Då hade det varit bra om de redan fått svar på en del så att man kunde koncentrera sig på vägledning och rikta problemet. - Många distansstudenter läser fristående kurser på olika håll. Ingen information finns tillgänglig för studenter som plockar kurser från olika lärosäten. En central distaansvägledning skulle kunna stötta upp med det allmänna regelverket och information om möjligheter och hinder. - Jag skulle hänvisa dit frågor som inte berör min egen verksamhet. Det kan jag inte i nuläget, utan försöker svara på alla möjliga frågor. - Jag kan direkt hänvisa till denna tjänst isf att den sökande ska kontakta en vägledare på en specifik högskola. - En central vägledningstjänst;möjligtsvis som kantaktnär gentemot myndigheten och kollegor på skolor runt om - Avlastning. Många kan säkert också där få standardsvar där på sina frågor - Jag kan i vägledningssamtalen få frågor som inte har givna svar utan som kräver en utforskningsprocess. E-vägledning skulle därför bli ett mycket bra verktyg i mitt dagliga arbete också! - Enkelt för sökande att få hjälp med olika frågor. Det är även viktigt att ha möjlighet att nå någon person som är opartisk, dvs ej knuten till ett visst universitet. - Servis round the clock! - Jag tror på en personlig kontakt med en del av eleverna på grundskolan och sedan finns det alltid elever som kan ta sig fram på egen hand ifall de får verktygen. - Jag arbetar mycket med mejl i mitt dagliga arbete och det fungerar bra men det har stora begränsningar. Det är bra i sakfrågor så som behörighetskrav, innehåll i utbildning, kursplan osv. Man missar hela den känslomässiga delen samt relationsbyggande och kroppspråk. Någon kan ha studiesvårigheter som ibland kan avhjälpas i ett personligt samtal. Vissa svårigheter kan vara ganska lätta att komma vidare med i möte, men de går aldrig att lösa via mejl. - Jag kan på detta sätte nå en bredare publik med min vägledning var som helst i världen. - Spar tid för mifg som inte behöver vara helt uppdaterad på alla nyheter samtidigt, typ nya kurser för särskild behörighet, motsvarandebedömningar till universitetsutb inom vård (typ Nk B behövdes ej när man gått kurser inom Omvårdnadsprogram-hur ser de nya bestämmelserna ut?) - När det gäller mig så kommer det inte att göra någon skillnad, vi är flera vägledare inom kommunen så elever och utomstående tar kontakt direkt - Ge information om utbildningsvägar och behörighetsregler osv. - Jag har inget svar på detta. - Möjligen om det handlar om utbildning i stort. Hur det är att läsa på högskola/universitet. Vilka yrkesn som är gångbara etc. Tror inte att den specifika vägledning/information som görs mot lokala komvux kan ersättas eftersom det är olika uppbyggt/utbud i varje kommun. - Som komplement till den verksamhet vi idag bedriver. - Snabbt få svar på bl a antagningsfrågor. - Vi skulle nå ut även till de som har svart att besöka oss. Här uppe i norr är det ibland länga avstånd. Man skulle även lättare kunna nå ut till t.ex. Sida 17 (20)

18 föräldralediga, sjukskrivna osv. - Där kan man hitta svar och den tjänsten är ju tillgänglig för alla. - Se föregående svar. - Det skulle kunna minska frågor som är av ren informativ art. Och frågor av strategisk art. Många frågar frågor som t.ex. "Om jag väljer X i första hand och X i andra hand och X i tredje hand...och sedan tackar ja till X, nej till X och reserv till X och X, hur blir det då om jag stryks från X, men får en plats på X...?" Alla dessa taktiseringsstrategier som det inte finns att finna information/regler kring på er hemsida vore skönt att slippa boka upp vägledningstider för. Det skulle lämna mer tid till dem som behöver ren vägledning. - Nå ut till personer som befinner sig mestadels på nätet - Det kan aldrig ersätta en person på plats i verksamheten dock har många skolor dragit ner på tjänsterna. Här kan en central vägledning ge ett koplement. - Jag är osäker på om den kan komplettera min verksamhet då jag arbetar på institution. Det kan säkert underlätta för centrala vägledare som kan ha mer frågor av allmän karaktär. - Avlasta de rena infosvaren så att jag kan ägna mig åt vägledningssamtal ansikte mot ansikte - Jag hade lättare kunnat få hjälp med frågor jag inte kan svara på eller hänvisat eleven direkt. - den skall vara tillgänglig för våra elever - Snabba frågor. Tillgäglighet på tider som passar studenten. - Bra med valmöjligheter för våra mottagare - JAg kan hänvisa dit när det gäller frågor som jag inte kan svara på - Jag har inga kollegor utan arbetar själv. Mina chefer har varierad kunskap om skolsystemet. ( Näringslivsenheten ansvarar för Lärcentrum) - Till mig får enbart elever som är inskrivna på skolan vända sig. De tar ofta med sig frågor från bekanta, som jag ju inte ska svara på egentligen. Kommunal vägledning tenderar att ge svar på vilka möjligheter som finns på komvux i kommunen, helhetsbilden är inte riktigt med! Skulle tro att detta inte är ett isolerat problem i just min kommun. Arbetsförmedlingen är ännu sämre på vägledning, och deras coacher vet sällan mer än hur man skriver cv och AF's regelverk. - Alltid tillgänglig! - Eftersom jag arbetar som arbetsmarknadshandläggare vid en kommunal förvaltning där min kompetens/utbildning till SYV används mycket brett, beroende på våra deltagares behov/förutsättningar tror jag inte att deltagarna i nuläget är mogna för e-vägledning... - Underlätta i form av att det kanske finns nischad verksamhet, inom tex studier utomlands tex. - När den grundläggande informationen vägledningen är klar skulle de kunna jobba mer på djupet. - ytterligare en dimension - Inget. Kalla det inte vägledningstjänst, utan Informationstjänst, använd inte begreppet vägledning för det innehåller så mycket mer än vad man kan få fram på mail, chat. - Oj svarade redan på det på förra frågan delvis. Frågor om behörigheter mm. - självklart kan det vara ett komplement Sida 18 (20)

19 - För rena informationsärenden. - Snabbare service som man kan läsa sig till som vad som krävs för en utbildning, de snabba frågorna som man kan sitta hemma och ta reda på som tider för olika evenemang, mässor och sådant som inte kräver en diskussion. - Den studerande kan söka svar på egen hand när jag inte är tillgänglig. - Kanske även föräldrar eller ungdomarna vill ha information eller vägledning av en andra part. Som ett komplement eller för att se andra alternativ som jag inte alltid känner till tex. - ett förhoppningsvis lätt tillgängligt sätt som skulle kunna komplettera det personliga vägledningssamtalet. - Jag kan inte se några direkta fördelar med att ha en sån. Det känns mer som ett sätt att spara tjänster och att försvaga vår status! - Vägledning behövs göra lättillgänglig för så många som möjligt. - För elever som vill vara mer anonyma i sina ärenden, eller som tycker det är en smidig form att kommunicera, via skrift istället för att ses i verkligheten. Ju mer vägledartillgänglighet som finns, dess då bättre! - Jag jobbar på univeristetet. Då jag är ämnesspecialist i flera civ.ing. områden sker redan mycket av min vägledning per . En central e-vägledningstjänst skulle inte kunna göra mer än att hänvisa till mig. - Se tidigar svar - Jag är institutionsvägledare och ser inte att detta kan komplettera min verksamhet - Se tidigare svar. - Den frågan måste ställas till den allmänna studievägledninge på universitetet. Jag kan inte besvarar den. - För alla som har långa resvägar till Hampus. Ngt för våra distansstudenter. Samtalsrum för flera sk gruppvägledning - För att förtydliga kring regler till behörighet o antagning möjligen - Om jag kunde använda den som syv:are så skulle den kunna vara ett stöd eftersom jag jobbar helt ensam och är ny. Men skulle det kunna vara så att e-vägledningstjänst gör att fristående skolor satsar ännu mindre på att anställa vägledare? - Många frågor är väldigt informativa och kan lättare besvaras per mejl eller chatt. Dock är det personliga mötet otroligt viktigt i vägledningssammanhang, e-vägledning som förberedande innan det personliga mötet absolut. - lätt kunna hänvisa eleverna i frågor som inte jag primärt kan svara på. kunna hänvisa mina gamla elever dit då jag tyvärr inte har möjlighet att tidsmässigt ta emot de som inte längre går på skolan. - Föräldrar får bättre tillgång till info - Jag tror inte att jag skulle ha nytta av den i mitt arbete, den kan inte ersätta en person. Vägledning handlar ju om så mycket mer än om information. Vi arbetar ju som vägledare inte som informatörer! För elever kan det var till nytta då de kan ställa frågor direkt på webben till en vägledare, men det handlar ju då mer som en informationskanal, typ frågor som: vilken skola har VVS och fastighetsprogramet i Stockholm? - Svårt att säga om det kan det. - Den skulle underlätta genom att den automatiskt skulle sålla bort sådana frågor som visserligen tar kort tid men är omfattande mängd- och tidsmässigt. Sida 19 (20)

20 - Ökad tillgång! - Tillgängligheten - Att ta hjälp av om man kör fast, elever vill ha snabba svar och är arbetstiden liten på den skola där man jobbar kan de vända sig dit - Vet en är ingen vän av detta! - Alltid bra med större tillgänglighet. - När eleverna kanske har en fråga efterskoltid och inte kan / vill vänta tills nästa dag jag är på skolan - Nå ut till fler - folkhögskolestuderande om inte är skrivna i kommunen och inte välkomna till kommunens vägledare kan ställa frågor. snabbare och lättare än att åka till kommuncentrum. Många folkhögskolor ligger vackert men långt från kommuncentrum Går snabbt för studerande att få svar. Jag som vägledare kan snabbt kolla kniviga frågor med proffsvägledare - Med en central e-vägledningsverksamhet kan vägledningsfrågorna lyftas på ett tydligare sätt. Det blir enklare för presumtiva studenter att hitta och kvalitetsmässigt skulle det bidra till att alla kan få hjälp med sina frågor och tillgång till vägledning oavsett var man bor eller var man planerar att studera. Idag saknas vägledare på nationell nivå som har den överblick som en sådan tjänst skulle kunna erbjuda. - Eftersom studievägledningen ofta är hårt belastad på lärosätena, tror jag att det kan vara en vinning i att kunna svara på snabba frågor via chatt och kanske kunna hjälpa varandra om man är fler och bli tidseffektiva. Dock är det omöjligt att hålla vägledningssamtal via chatt och dator. Det är vårt största och bästa verktyg och gör studievägledare till den unika proffesion vi har. Utan den personliga vägledningen menar jag att hela verksamheten urholkas och den hjälp och stöd som studenten behöver i sin planering, vägledning och coachning försvinner helt. - Andra öppettider. Neutral oberoende vägledning - Jag har inget bra svar på det. - Behöver få veta mer om hur detta är uppbygt innan jag svara - Bra att kunna hänvisa dit om det gäller mer generella frågor som är lärosätesövergripande. Förmodligen bra tillgänglighet också :-) - De snabba frågorna kan ju en e-vägledare svara på. Många ungdomar tycker det är krångligt att hitta i och förstå regelverk, så en e-vägledare skulle kunna hjälpa till med sådant. När det gäller att dryfta frågor om intresse, förmåga och självkännedom, behövs personliga vägledningssamtal i en "öga mot öga-situation" och helst med någon man träffat tidigare - En avlastning, speciellt för många övergripande frågor. Skulle även kunna vara ett stöd, med mer kunskaper för studievägledar på alla nivåer. - Svar på enklare frågor för att komma vidare i sina funderingar som komplement mellan fysiska möten Sida 20 (20)

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Studievägledning. Vilka vi är Besökare/kunder Vad vi kan Vad vi gör Modeller metoder Källor och verktyg

Studievägledning. Vilka vi är Besökare/kunder Vad vi kan Vad vi gör Modeller metoder Källor och verktyg Studievägledning Vilka vi är Besökare/kunder Vad vi kan Vad vi gör Modeller metoder Källor och verktyg Studievägledning och studentstöd Studieinformatörer Studievägledare Samordnare för studenter med funktionshinder

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Man kan sitta hemma och se föreläsningen. Vi som har längre till studieorten får fördel

Man kan sitta hemma och se föreläsningen. Vi som har längre till studieorten får fördel Studenter om digitaliserade föreläsningar Inför den station som studentkårerna skulle hålla om digitaliserade föreläsningar skickades en enkät ut till LiUs studenter. I enkäten frågades det om studenterna

Läs mer

Information till syvar inför antagningen 2016

Information till syvar inför antagningen 2016 Information till syvar inför antagningen 2016 Du kan alltid logga in med din syvinloggning förutom till exempel vid antagningskörningar då vi stänger webben. Tidsplanen för antagningsåret kommer du också

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) 2017-06-18 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) (Dnr U2017/01213/UH)

Läs mer

Utvärdering av handledarutbildning HT12

Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering handledarutbildning grupp 3 HT12 1. Jag gick handledarutbildningen A. Vårterminen 2012 B. Höstterminen 2012 31 88,6 4 11,4 2. Jag arbetar inom A. Äldreomsorgen

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer