Enkätsvar om e-vägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar om e-vägledning"

Transkript

1 Enheten för studieinformation Föredragande Birgitta Svensson Kommunikatör PM Datum Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Enkätsvar om e-vägledning 5. Skulle e-vägledning kunna vara något för oss i Sverige? I Danmark har man sedan några år tillbaka en väl utbyggd vägledarverksamhet på distans. E-vägledning görs via kanaler som mejl, chatt, skype, men också telefon. Den danska verksamheten finansieras av staten och där arbetar totalt 35 vägledare, varav 14 på heltid. Under 2012 fick ca elever inom grund- och gymnasieskola vägledning via chatt. Antal svarande: 260 Fritextsvar: Ja, eftersom: Sida 1 (20)

2 - Tror att man lätt når ungdomar via nätet men det måste vara ett komplement till den mer traditionella vägledningen. Jag tror man behöver samtal "face to face" också. - elever nu arbetar med datorn som verktyg redan i grundskolan, och är hänvisade att göra sitt val via dator, och där finns också all info vi hänvisar till. Skulle också ge alla elever möjlighet att få mer vägledning än den de får i skolan - Då vet sökande en punkt som de alltid kan vända sig till. Dock finns det risk att man på en central punkt inte kan lämna specifik information om en viss utbildning. Det är ingen idé att ha om man bara hänvisar till en studievägledare på universitetet. Jag rekommenderar att inte pyssla med röstvägledning då det är tidskrävande och ineffektivt. Bättre om sökanden kan formulera sig i epost så att man kan hänvisa till specifika informationssidor och använda standardsvar. - I mitt arbete på min gymnasie skola så är E-vägledning redan en stor del av min arbetstid. Elever mejlar,ringer,sms:ar och ställer frågor via facebook redan idag förutom de kontakter jag får face to face. - Tillgängligheten ökar. Alltid nån att få info från. - vi har en väl utbyggd teknik, men personliga kontakter är viktigare. så kanske ett nej på frågan. - Speciellt som i tex norra sverige är långt till vägledning.samt de som tycker det känns jobbigt att besöka vägledningscentrum samt universietet snabbt på nätet kan chatta och skypa.passar den yngre generationen,handikappade mm - verkligen vi vägleder via adobe connect och via chatt i dag. - Även vi i Sverige har följt med i IT-utveckligen och allt fler har familjer och bekanta över hela världen och är vana att kommunicera på det här sättet. Jag har märkt att framför allt ungdomar är aktiva på kvällarna med mail och sms och skype men också heltidsarbetande småbarnsföräldrar som får sin stund på kvällen att tänka efter. För att möta dessa skulle jag som vägledare kunna jobba t o m hemifrån några timmar och sitta på en chat sajt och vara på frågor. Mycket praktiskt och jag tror att vuxenutbildningen skulle upplevas som mer tillgänglig av flera. - Jag bedriver redan mycket telefon- och e-vägledning. Det fungerar bra men bara för mindre komplicerade ärendene eller som uppföljning efter möte. - Vi har mycket distans. Utb. Och jobbar mycket med att svara eleverna på mail eller via lärplattform. - det finns många människor som under olika perioder i livet som behöver vägledning men som intevet vart de kan få vägledning. En statlig sådan för alla vore fantastisk. - ny teknik och det gör oss mer tillgängliga kanske för nya grupper - många har snabba frågor som kan besvaras via e-post. Skulle då behöva hållas ansvaras av UHR anser jag - Många inte får den vägledning de har rätt och krav till - Jag har redan mycket vägledning via e-post och telefon. - Jag tror att en kombination av möten och mail kan vara bra. Ungdomar behöver kontakt för att kunna bolla sin ofta ganska mångfaciterade frågor med en vuxen studievägledare. - det är ett vanligt sätt för folk att kommunicera idag - Som ett komplement jättebra! - Vi måste hänga med i hur omvärlden förändras dvs. mer digital - För att öka tillgängligheten då behovet av vägledning är mycket stort idag. - det redan funnits en bra och fungerande sådan organisation Den fick tyvärr inte fick fortsätta p g a att resurser saknades samt att man från tänkt ansvarig myndighet inte vill satsa på denna typ av verksamhet. Verksamheten var Sida 2 (20)

3 uppskattad av de som tog kontakt och som verksam fick man en breddad erfarenhet av studievägledning. - ungdomar gillar data - alla ungdomar har tillgång till datorer och är uppkopplade dygnet runt. - I väldigt få fall om ni menar en chat-funktion i realtid. Annars finns ju mejlen redan. - vi har många sökande som mailar oss och vi har en chattverksamhet på gymnasienivå men inte på komvux. - Ny tid, nysa sociala medier kräver nytt arbetssätt och nytänkande. SYV jobbar i "förgången" tid. dessvärre små intentioner att förändra sitt arbetsätt. Det är ett överlevnadsvillkor för hela yrkeskåren - inget förändrat arbetssätt - inget behov av SYV. Eleverna har idag samma tillgång till all information som SYV har tillgång till. Något att tänka på! - den skulle nå ut till många, man skulle veta vart man kunde vända sig och sedan ev bli tipsad om en vägledare ifall man vill boka ett besök - Jag är mycket positiv till dett efter min erfarenhet av som jag deltog i och märkte uppskattning från de som uppsökte tjänsten. - Samhället ser ut som det gör, men det personliga möte är att föredra - många vill ha snabba svar - vi redan har en stor andel mejl som vi besvarar varje år, telefontid fem dagar i veckan samt chatt på Malmö Vägledningscentrum. Vi håller även i Malmös del av skånegy chatt - Vägledning inte går att begränsa till det enskilda lärosätet. Blir mer neutralt om det är centralt. - Det redan fungerar. jag arbetar själv helt till 100% med vägledning på distans, via telefon och dator. Eftersom mina klienter sitter i fängelse, och att jag arbetar med landets alla 50 anstalter, sker allt på distans. Och det fungerar alldeles utmärkt! - Kanske, regelsystemet blir ju verkligen inte lättare och kraven på utbildning höjs hela tiden så fråpgorna borde också bli ännu fler - Alla tyvärr inte har tillgång till en "egen" studie- och yrkesvägledare. Det kan även fungera som ett komplement till ordinare vägledare. - för att utveckla och använda oss av de verktyg som finns. - vi behöver bli bättre på den nya tekniken men den kommer inte ersätta det personliga samtalen men en hel del samtal skulle kunna avhandlas via e- vägledning - Ja säkert. På komvux har vi mycket mejl och telefon vägledning redan. - Det gör oss mer tillgängliga - De enkla frågorna, information och hänvisande till webbsidor kan lätt ske via E- vägledning - Kanske. Behöver veta mer. - Som ett komplement men det får inte ersätta det personliga mötet. - Det låter mkt spännande. Vi måste hänga med ut i den digitala världen där ungdomarna finns. /Elisabeth - Det vore väl artigt för alla landets invånare att kunna sända en vägledningsfråga till en helt "oberoende" statlig vägledningsinstans. Den blir då obunden av plats, dag o tidpunk. - vi är ett väl datoriserat land - olikheterna fortfarande är väldigt stora i olika kommuner och skolor. tillgången till utbildade vägledare skiftar. - Man behöver möta de sökande där de är och inte tvinga in dem till de olika myndigheterna/lärosätena. Genom en gemensam tjänst slipper man att slussa runt folk. Sida 3 (20)

4 - Det ligger i tiden - Det ligger mer i tiden och man kan hjälpa fler/nå fler med info. Dock känner jag fortfarande behov av vanlig vägledning (samtal) för att skapa en relation och en djupare medvetenhet hos elever så de kan fatta beslut. - Vi har delar i Sverige som är ganska glestbefolkat och då vore det bra med tekniska lösningar. Alla har inte heller körkort och de allmänna kommunikationsmedlena är inte alltid så bra. - eleverna är vana att använda chat sajter men det får inte innebära att studievägledare försvinner från skolorna - Snabb teknik, ej bunden till en geografisk plats dock ställs kraven på tydlighet så att missförstånd inte uppfattas etc - Jag trot det kan vara bra som komplement men det personliga mötet måste också finnas kvar. - Det kan säkert fungera för vissa välstrukturerade frågor, men kan vara svårt för sökande med annat modersmål än svenska, som kan ha svårt att uttrycka sig korrekt, vilket kan leda till missförstånd. - det inte finns utbildade studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolorna - fler och fler vill servicen att kunna få svar "dygnet om" - Sveriges utbildningssystem har blivit så pass komplicerat att det finns ett mycket stort behov av vägledning idag - Absolut. I dagens samhälle där vi är vana att kommunicera visa sociala medier så är det redan nu skandal att det inte är utvecklat redan. Jag vill se resurser i varje kommun som jaobbar aktivt med detta. Är själv beredd att göra en insats inom området. På detta sätt kan vi också enkelt nå unga vuxna som spenderat en tid utomlands. För dem skulle det vara enkelt att nå veägledning och på det sättet få stöd att förbereda sig inför hemkomst - t ex er vägledning och ansökan till studier. - Men enbart som ett komplement och främst kring ren information, eftersom det personliga mötet och vägledningssamtalet är kärnan och det största biten inom vägledningen. Men man har en hel del samtal på telefon och även mycket via mail. så lite verktyg för att utveckla den färdigheten skulle kännas bra att få. - bra som ett komplement till det som redan finns eftersom många inte vet vart man ska vända sig för vägledning - fungerar det brai danmark så borde det fungera även i Sverige - i stort sett alla bär omkring på smartphones och ungdomar vill ha svar direkt av kunnig person - som ett komplement inte som ett alternativ till annan studievägledning. Sökande vill ofta ha en personlig kontakt och den kan aldrig ersättas med andra alternativ (utan bara komplettera). - tillgängligt för alla i så fall. Tillgänglig på mer tid, hela dagar tex. Absolut inte bara på distans men perfekt komplement. inte lika hajpat att ställa frågor, hitta dit eller lika läskigt att ta sig till -dvs bra för hemmasittare, blyga etc. - tillgången på vägledare är så ojämt fördelat i SVerige. - vi får alltmer omfattande korrespondens via epost, kluriga frågeställningar som inte enbart kräver ett informativt svar utan mer VÄGLEDNING - för att nå fler presumtiva studenter som inte söker sig till högre utbildning - Lättillgängligt - Det är alltid bra att utöka tillgängligheten. - Man når de presumtiva studenter som inte kan komma till personliga möten, t. ex många norrlänningar som vill studera i södra Sverige. Man når även de svenska ungdomar som är utspridda på andra kontinenter p.g.a. resor, arbeten m.m. och som behöver vägledning inför ansökningsperioderna. - Visst var det väl så att vi hade detta för ett par år sedan, men att den Sida 4 (20)

5 myndigheten lades ner..? Jag kommer ihåg att fler av dem som arbetade med distans vägledning var oroade över vem deras klienter nu skulle vända sig till för ett "objektivt" samtal. Jag tror på att digital vägledningternativ kan riktas även mot ungdomar. Intressant är följande: i ett vägledningssamtal är kroppsspråket en tydlig, och viktig, del av samtalet. Hur tänka runt detta vid distansvägledning...? Utifrån en enkät som jag gjorde för flera år sedan svarade flera vägledare att vägledning via chatt,mail mm. kunde tjäna som komplement till "traditionell" vägledning. Jag tycker det är intressant att tänka vidare, att gå längre, först och främst med utgångspunkt i att vi rör oss i den digitala världen, ungdomar har kompisar som de inte alltid "ser", även nära relationer skapas på detta sätt. Hur går det till, vilka processer startas här istället...? - Mia Lindberg på pedagogiska inst vid Malmö högskola/syv-utbildningen har drivit ett sånt projekt och skrivit en rapport på ämnet: Vägar till vägledning - en historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08/ det tror jag, vi gör redan det inom vissa ramar i alla fall i den kommunala verksamhten - Det kan vara ett bra komplement. - Eleverna vill ha kontakt direkt - Alla sätt att nå ut till de vägledningssökande är bra - Det är många, främst friskolor, men även Folkhögskolorna som helt saknar vägledare. Omsökare har ofta ingen direkt kontakt med sin gamla skola. Personer som varit i arbetslivet och vill återuppta studierna skulle ha mycket att vinna. - kan vara ett komplement till befintlig hjälp - Framförallt för inför valet till universitet, innan de ens vet vad de vill läsa - Ett mycket bra sätt att öka både status och tillgänglighet för Studievägledning - och jag tror att många SYVare i landet inklusive mig gärna hade arbetat med detta! - som allmän vägledning är det möjligt. Men knepigt om man vill fördjupa frågeställningarna. Blir rätt ytligt och skev vägledning annars. Det är ofta man börjar i en ände men hamnar någon annanstans i slutet. Den sökande har ofta väldigt snäv uppfattning om utbildningssystemet. -..det kan vara ett komplement till traditionell vägledning. - vi har långa avstånd mellan orterna på glesbygd och vi vägledare har ofta ansvar för ett flertal skolor. Detta innebär att man inte finns tillgänglig fysiskt för eleverna i så stor omfattning. - det är ett bra komplement till fysisk vägledning, vi kan nå fler personer - Ökad tillgänglighet innebär fler personer som får vägledning. Att boka tid, ta reda på plats, ta sig till en fysisk plats, möta en fysisk person och kanske ha förväntningar på sig inför denna situation- gör att vägen till vägledning kanske kan kännas lång. Online-vägledning skulle kanske underlätta dessa barriärer. - Många vet inte att man kan vända sig till universiteten innan man studerar där. Lättillgängligt för alla. Oberoende av kommuns storlek. Rättvisefråga. Många som inte förstår LÄST information och vill prata i stället. - det skulle underlätta för de sökande, eftersom jag upplever att det kan vara svårt för sökande att få tag i vägledare - då informationen är väldigt sprid och svår hittad - det ligger i tiden, dagens unga är vana att kommunicera via media - Eftersom många frågor är samma och ofta av informativ karaktär. - ett enhetligt system skulle göra att information säkerställs. Det är idag utrymme för feltolkningar speciellt om man som syvare är ensam i sin Sida 5 (20)

6 profession. - allt fler skolor nu har 1 till 1. Dvs. att eleverna har egen bärbar dator - alla skolor har idag inte en fungerande vägledning - elever är bekväma med sociala medier som facebook osv. - det används redan, en central verksamhet vore bra - Egentligen skulle jag vilja svar att jag inte vet, Men jag kan tänka mig att det finns en del frågor som man kan besvara och klara av genom e-vägledning. - personer som har det svårt att ta sig ut i sociala sammanhang, även behöver stöd. Även föräldrar som inte har möjlighet att komma på "skoltider". Dock bör ju informationen vara uppdaterad och all äldre (ej gällande) information borttagen. - Vi redan arbetar så, både med telefon, mail och chatt. Det hade varit kula att pröva med skype också. Dock blir det i så fall ett komplement, inget slår det riktiga samtalet... - Jag arbetar redan med det i och med att vi har många distansstudenter. Att få input om sådan vägledning skulle vara välkommet. - Vi får mängder av mailfrågor redan. Finns det en central verksamhet blir vi avlastade. Och efterfrågan finns. - jag många gånger får specifika frågor som jag inte kan svara på men säkert en vägledare med djupare kunskaper om kurser, program, examina etc - Det är via såna snabba kanaler som, kanske, framför allt de yngre åldrarna föredrar och vara i - De flesta människor idag - i synnerhet de unga - är vana att få information via internet. De vill inte vänta utan vill med enkla medel få fram informationen direkt. Detsamma gäller för mig som vägledare. - jag har redan nu kontakt med "mina" studenter via Skype ibland, när de vistas på utbytesstudier. Tror att det blir ett självklart arbetssätt framöver. - anvænds av många - Ja, om man bara vill svara på sakfrågor. Bäst om mejlen kan kompletteras med telefonsamtal och i bland bokade samtal. - är osäker men det fanns inget vet inte alternativ. - Jag har sysslat med det på Lunds universitet på den centrala studievägledningen under åren de som väljer att kontakta oss via dessa medier vill själva ha respons den vägen. Många bor i glesbygd. För många är dessa kanaler naturliga. - bra komplement till övrig vägledning, snabba frågor och snabba svar kan i viss mån leda vidare en del sökande - det är flera skolor som inte har så utvecklad SYV verksamhet. Ungdomar som inte gå i skolan kan ta del av detta för att komma vidare inom skolan - tillgängligheten ökar och vi behöver synas på webben precis som alla andra. Däremot får det inte innebära nedskärningar i ordinarie verksamhet såsom i Danmark (nyss hemkommen från studiebesök fyra dagar i Holstebro). - kan vara bra som ett komplement till den traditionella vägledningen F2F men aldrig ersätta den helt - de allra flesta är nu bekant med digatala medier som verktyg. Men det måste också finnas "vanlig" vägledning med möte öga mot öga. - några av de som söker vägledning har inte möjlighet att besöka oss pga stpra avstånd. - om staten kan betala. Tillgängligheten ökar. - Som ett komplement till induviduell verksamhet och ett enkelt sätt stt få svar på sina frågor och funderingar. Ett neutralt vägledningssätt. - Både och. Informationsbiten (svara på frågor och ge information) fungerar utmärkt på distans. Dock tror jag att det blir svårt att utföra själva Sida 6 (20)

7 vägledningen/utredningen/"vad-ska-jag-bli-när-jag-blir-stor"-biten. Gör Danmark det? Hur då? - Måste vara billigt. - Både och - Utbildade vägledare inte finns på alla orter och skolor, därav kan det vara ett bra komplement. Det skulle ge en likvärdighet för alla elever att få kompetent vägledning. - Det görs redan idag även om det är i mindre skala. STudenter väljer att kommunicera med oss via sina smartphones, s osv. - både ja och nej. Jag tror inte att det kan ta bort det ibland viktiga mötet mellan mskor. "Att se det som inte sägs" alltså att genom kroppsspråket kunna finna svar. Men vid ren info javisst är det bra! - Ja, skanegy.se har det redan. - ja absolut eftersom vi ibland får frågor som vi inte kan svara på. Det skulle besvara oss mycket tid att inte behöva sitta i telefon eller skicka e-post som vi skall förmedla vidare. Det skulle betyda att våra elever får ta ett större eget ansvar för att skaffa information - den mesta vägledningen redan sker genom mail och telefon - Ser det som ganksa naturligt eftersom vi använder oss av det i så mkt annat. Jag använder mig själv av det i dialogen med eleverna. Jag har det som ett komplement - Har arbetat i den som Skåne har och är positivt till detta - Det är den tiden vi är i nu, ungdomarna finns i den världen - Det ligger i tiden - Allt fler använder it för kommunikation. Även vägledning måste följa med i utvecklingen. Underlaget från Danmark visar med all tydlighet att behovet finns. Det finns många som är i arbete som inte vet vart de ska vända sig med vägledningsfrågor. De ställer sig inte och köar på arbetsförmedlingen eller på något vägledningscentrum. - för information, men ej vägledning - Alla Vuxna har inte tillgång till fysisk kontakt med den vägledare. De som jobbar har en möjlighet att få vägledning. - För vissa personer kan det fungera bra med e-vägledning. MEN jag anser att personlig vägledning absolut är det bästa! - Det är många kommuner som inte erbjuder tillräckligt med vägledning på grundskolenivå och gy-nivå. - det är bra att kunna ge smidig service, skapar atbtsmöjligheter - Det gäller att föjla med tiden och jag är övertygad om att E-väglednng har en funktion att fylla - Bra med flera olika kanaler om det är väl utvecklade system. Isf önskemål om att vägledarna jobbar specialiserade mot olika inriktningar av frågor så som utländskabetyg. - fast jag tror egentligen att inget kan ersätta det verkliga mötet. Men i de fall det inte går att ordna ett möte pga sjukdom eller liknande. - de flesta vill ha snabba svar och tillgänglighet via mejl ökar allt mer. - Alla kräver inte enskilda personliga möten/samtal. Många har kanske praktiska frågor om specifika antagningsregler vilket lika gärna skulle kunna ges per telefon el likn. Likväl allmän information om vad som kan läsas på vuxenutbildningen gällande till ett slutbetyg/gymnasieexamen. - Digital kommunikation är vad dagens studerande är van vid. Telefon bra för det kan gå ändå snabbare än att formulera sig i skrift. - vuxna i arbete kanske har svårt för att ta ledigt för att prata med en syv på dagtid, dessa skulle slippa resa till en fysisk plats och istället sitta hemma i lugn Sida 7 (20)

8 o ro. - det skulle vara en del av vägledningsarbetet. Passar bra i vissa sammanhang. - Men det gör man redan... - Självklart. vi använder redan mejl mycket. - Internet är en naturlig del av ungas vardag, det går snabtt. - vägledningen behöver lyftas och stärkas på alla tänkbara sätt. jag tror att e- vägledning är ett bra komplement till ett faktiskt möte. - för grundskola och gymnasium är det en bra kanal. - Som ett komplement. Tror att kan vara svårt för äldre svenskar o invandare som inte kan språket. BRA att det är staten för annars kanske kommunala politiker ned på handfast o "på plats"-verksamhet vilket jag tycker är helt nödvändigt. - Det sker redan idag på vissa ställen. - Vi mär ker i vår verksamhet att mailen används frekvent. Eftersom jag representerar en glesbygdskommun så handlear det också om att erbjuda service till alla. - Inom mitt område som programstudievägledare på universitetet tycker jag inte att det finns behov av e-vägledning - Jag tror att det går att uppnå en samtalsliknande situation via chatt - jag tror att det kan få oss att nå elever som annars kan inte nås så lätt? Men vurmar änå för det personliga mötet. - Tillgängligheten skulle bli större. - många av eleverna befinner sig i den sfären. jag chattar, sms:ar och mailar en hel del med mina egna elever i dagsläget och jag tycker att det är ett bra komplement till det personliga mötet. - Användbart för info men kan ej ersätta personliga möten i vägledningen - men det förutsätter att personerna behärskar det svenska språket. Kanske vore det bra om det fanns filmer somkompletterar texten t ex för personer med dyslexi. Youtube-klipp som används i undervisning har sällan text t ex. - som ett komplement, men det personliga mötet är oslagbart - En betydande del av våra arbetsuppgifter är frågor som är rena informationsfrågor, detta skulle skapa mer tid till vägledande samtal för dem som har ett större behov - Många kommuner på landsbygden har svårt att hitta vägledare med studie- och yrkesvägledarexamen, för ökad likvärdighet. Är också svårt att hitta opartisk vägledning även i städerna, vägledare har blivit inkastare. - Ungdomar är idag mer inne på sociala medier men inget går upp mot personlig vägledning - tid är pengar i alla verksamheter och skulle underlätta - finns ju redan i liten skala men som komplement till små vägledartjänster tror jag det skulle funka många högstadier slutar tidigt och man skulle nå dem när de kom hem t.ex - har inte tagit ställning i denna fråga men är intresserad att veta mer om konceptet - Det redan är testat via Vägledningsinfo med goda resultat, tyvärr lades det ner då ingen myndighet ville satsa pengar på en fortsatt verksamhet. - Alltid bra med flera medier som vägleder - Många människor bor på landsbygden, i glesbygd etc. Vägledning måste kunna ske på andra sätt än "öga mot öga" - folkhögskolor har deltidsvägledare utan utbildning. Folkhögskolestuderande som inte är skrivna i kommunen får inte anlita kommunens vägledare. Även vägledare behöver nån att fråga snabbt när ett problem dyker upp. - Vi har mycket utbildning på distans, att erbjuda vägledning på distans vore lika Sida 8 (20)

9 naturligt. E-vägledning erbjuder många universitet, en ingång även nationellt skulle höja kvaliten och bidra mycket till verksamheten. - Man skulle kunna nå fler men det får inte ersätta vanlig traditionell vägledning. - Men endast som komplement - Vi kan nå ut till fler personer. Jag var tidigare med i projektet Vägledningsinfo.se, det märktes att det finns ett stort behov av vägledning på detta vis. - det ökar tillgängligheten - Ungdomar använder i princip hela tiden dessa kanaler, så steget att fråga via mail är kanske mindre än att ta en personlig kontakt, vilket i och för sig är ganska trist. - svårt finna en tid som passar alla - Detta används mycket på respektive lärosäten som det är redan och kan man även ha en central enhet för detta är det ju ännu bättre för de sökanden. - Ja kan vara värt ett försök - kommunerna numera gör bespararingar i absurdum. I Örebro har de flesta studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet runt 900 elever var att serva - Används ju idag på många lärosäten och Kommunala centrum. Så ja visst skulle det kunna finnas ett nationell verksamhet. - Sker till viss del redan i den dagliga verksamheten då många frågor kommer tex via mailen. - Men som ett komplement till fysiska möten. - Nej, eftersom: - för mig bygger vägledning på en relation som jag har skapat med eleven och då sker den på plats. - Endast en liten del av kommunikation sker verbalt. Är inte helt emot E- vägledning men jag tror på mötet mellan människor irl. Vägledning blir helt enkelt bättre på detta sätt är min mening. Detta skulle också kunna vara ett sätt för kommunen/friskolorna att spara pengar och dra ner på tjänster på ett område som redan är mycket eftersatt - personlig kontakt är viktig - Nja, vi har ju i Skåne en sk syv-chatt för sökande till gymnasiet. sällan ngn direkt vägledning utan mer information är min m fleras bild. - vägledningsresultatet även bygger på det personliga mötet - Kommuner och andra huvudmän skulle kunna välja bort den verksamhet som finns idag. - Vägledning bygger på det mänskliga mötet. Däremot kan man ha en första träff med den tänkta eleven via till exempel Skype för att boka tid och kolla av frågeställningar. - Jag tror att det är viktigt att eleven får träffa en SYV på riktigt. Tror ockå att SYO- verksamheten utarmas genom detta. Ser en stor risk att SYV kunskapen/yrket blir bortrationaliserat när det går att få billigare genom internet. - ja tycker det är viktigt med möten. men samtidigt används telefoner chatt, och drop in så klart så det har vi redan - den direkta kontakten med den man vägleder tappar mycket i den process man arbetar inom vägledningsområdet - Ja, som en del av informationsutbudet, men vägledning direkt i samtalet är att föredra eftersom responsen är omedelbar på flera olika plan. - Inte på vuxenutbildnigen, utbildningsystemet är för komplext och "eleverna förstår inte systemet" men det skulle säkert går på grundskolan och gymnasiet. Sida 9 (20)

10 Vid vuxenutibldningen beror mycket på när eleven har gått ut sitt gymnasium - eposten har ökat stort under de senaste åren - Då eleverna inte är myndiga, alltså under 18 år är föräldrar ofta delaktiga/medverkar i valsituationer under gymnasietiden t ex inriktningar, språkval och individuella val, programfördjupningar, yrkesutgångar osv. Inom vuxenutbildningen, för vuxna skulle det säkert fungera utmärkt. - många delar i ett samtal skulle gå förlorade, däremot så kan man svara på informativa frågor. - nyanser i form av tonfall, kroppsspråk etc. går förlorade men som ren information - helt perfekt - Mötet är det viktiga. Du vet aldrig vem du chattar med och tyvärr så är det fortfrande flera friskolor som absolut inte prioriterar vägledning trots alla rön och som bara köper in för t ex. valen. - Om vi ska förändra snedrekryteringen till högskolestudier så är det personliga vägledningssamtalet det allra bästa. Öronmärk istället statliga pengar till kommunal vägledning. - Det personliga mötet/samtalet ger så mycket mer man som SYV kan använda i den direkta fortsatta vägledningen, man kan"läsa"av den sökande på ett annat sätt om vägledningen sker face to face - Jag vet inte hur det ska ske - svårt att svara på har man gjort en utvärdering i Danmark om hur man ser på den mänskliga kontakten. - Vi har olika målgrupper, analfabeter även folk med språksvårigheter, olika kulturella bakgrunder och ofta inte datorvana människor. - Nästan alla vi pratar med vill träffa oss,vi stänger alltmer våra öppettider för att sitta inne på våra rum och "vägleda" bakom ett dator,det är inte rätt väg att gå, vägledning kräver att man träffar personen. Det tar för mycket tid att maila och chatta, det tar längre tid än ett samtal. - individen har behov att möta en levande person - Tror på det personliga mötet när det gäller vägledning. När det gäller ren information kanske det kan ske via mail chatt telefon osv. - Jag anser att mötet med den sökande inte kan ersättas med e-verksamhet. Vid möten är det mycket som inte sägs men som man kan uppfatta med ögonen. Man missar mycket om man inte har personliga möten. Hur ska den sökande kunna känna sig sedd och hörd om det inte sker ett personligt möte? - Jag tror att det är förödande att ta bort den mänskliga kontakten och jag är övertygad om att ungdomarna hellre går till en "levande" person än att ha en chattkontakt - det mänskliga mötet är viktigt - Jag har provat distansvägledning och tycker inte det fungerade på ett önskvärt sätt - det är ett klumpigt o fyrkantigt system. Man behöver ställa följdfrågor o ha en dialog med den vägledningsökande - Vägledning kräver dialog och det kan uppnås genom samtal, antingen via ett möte eller per telefon. - I organisationen i Sverige idag, finns på de flesta orter full täckning inom olika nivåer. Vägledning via olika kanaler blir mest faktainfomation, ej vägledning. Sida 10 (20)

11 6. På vilket sätt kan en central e-vägledningstjänst komplettera din verksamhet? Antal svarande: Med tanke på att det är svårt att komma i kontakt med vägledare när man inte befinner sig på gymnasiet/vux/högskola/universitet då tror jag att e-vägledning har ett stort hål att fylla. - En central vägledningstjänst skulle kunna ha hand om informationsbiten och bolla sådana frågor med de sökande så kunde jag jobba mer med renodlad vägledning. - Det enda en Bra central vägledningstjänst kan åstadkomma är avlastning för de lokala vägledarna. Sedan kan det vara bra om man som lokal studievägledare har en central punkt att kontakta och ställa frågor kring nya regler. (Kanske finns men jag vet vad kontaktuppgifterna är och exakt vilken typ av frågor man kan ta upp). - Se föregående fråga - I mitt möte med elever som är år, så vet jag hur viktig den personliga kontakten är. Att känna studievägledaren, kunna hejda henne i korridoren om man har frågor, och lätt få tag på henne, eller boka tid om man vill. Men redan nu har jag mestadels mailkontakter med vissa elever, just för svar på korta faktafrågor. Som äldre elev på gymnasiet uppskattas mailsvar än mer, eftersom dagen är fylld av lektioner, och tiden på em, kväll är lättare att hinna formulera sina tankar. Där har jag upplevt ett ännu större behov av kontakt via mail/datorprogram - RH - rg elever som har svårigheter att besöka mig.de kan komma från vilken del av Sverige som helst. - Det skulle kunna vara ett bra sätt för vägledare att snabbare få svar på trixiga frågor, inte att det är riktat mot den sökande direkt. - Det bästa är det personliga mötet. Man får svårt att få fram/förlorar nyanserna i ett "samtal" via enbart tekniken. Informationsfrågor kan fungera. En central e-vägledning skulle bli en anledning för kommunerna att skära ned på Vägledningen på skolorna. Budget går före allt annat i dagens kommuner. - De skulle kunna svara på snabba "enkla"frågor tex - Det beror ju på hur den skulle vara uppbygd och vem som skulle bemmanna den. Det skulle troligtvis avlasta om det finns en tydlig väg att gå med sina frågor av mer övergripapande karaktär. - Se förra svaret - Vi kommunalt anställda vägledare ofta är ensamma om vårt uppdrag i kommunen. I perioder hinner vi inte möta alla sökanden. Den sökande som inte trivs med mig har inget alternativ. - Man är ensam i sitt uppdrag. Kunna få någon att bolla frågor med. - snabba svar utan att behöva leta i alltför många databaser.. - Den kan ge elever vägledning på kvällar när eleverna har tid för vägledning och inte lektioner. Elever som av någon anledning inte tycker att samtal med mig är givande får möjlighet att bolla sina tankar med annan person. Jag tror att många kommer ta med sig utskrifter från e-vägledningen och sedan fortsätta bolla tankar med mig där e-vägledningen slutade. En del kommer Sida 11 (20)

12 endast söka bekräftelse att det eleven pratade med E-vägledaren verkar bra. Jag tycker det vore ett superbra komplement. - Kan vara som en extra trygghet vad det gäller uppdateringar av olika tillträdesregler bl.a. - Genom att finnas på tider då jag inte arbetar. - Den skulle underlätta mitt arbete då elever skulle kunna få svar på behörighetsfrågor lättare och jag skulle kunna fokusera mindre kring det informativa under samtal. Fokusera mer på kärnan i vägledningssamtalen. Vill även tillägga att det är viktigt att alla tillfällen inte enbart är i Stockholm, det är kostsamt för vägledare från andra orter än Stockholm att ta sig till Stockholm, ni borde alltså ha t.ex. ett tillfälle i Umeå, ett i Stockholm, ett i Malmö och ett i Göteborg. - Enkelt och snabbt kunna ställa frågor och få svar. - Det kommer att komplettera alla de som inte får en möjlighet att ha bokade möten med mig - eller kan ta sig till skolan, eller har funktionshinder - Generella frågor som rör behörighetsregler till olka utbildningar och utbildningsformer. - INTE! Men om det avser vägledning av SYVare som i sin tur pratar med och informerar eleven så kan det vara bra. - Mer som en kombination av personliga möten. - Avlasta mig;) Få en mer nationell prägel på vägledning, likvärdighet för kunden. - Då kunde jag ägna mig åt bla mer vägledningssamtal. - Vi har det i göteborg på kommunal nivå! men vill ni ha det på statlig nivå också! Systemet är i dagsläget orättsvist man bör på kommunal nivå ta in alla pengarna även från friskolaor så att alla elever har lika tillgång till utbildade med studie och yrkesvägledarexamen! - Vi skulle kunna nå personer som vi annars inte kommer i kontakt med, personer som inte har möjlighet att besöka vår verksamhet rent fysiskt. - Det kan finnas någon behjälplig på de tider som jag inte finns på plats och på kommunikationssätt som inte alltid fungerar med daglig verksamhet på en högskola. E-vägledningstjänsten kan hänvisa till mig om den sökande inte visste hur han/hon skulle kunna få kontakt. - vet inte för tillfället - Vanliga allmänna frågor gällande behörighet, antagning mm. Jag kan fokusera på vägledning och annan verksamhet - Via chat få snabba svar utanför telefontid eller om inte telefon finns att tillgå - Det hade underlättat vårt arbete eftersom många sökande nu ställer frågorna till oss istället och vi blir ju aldrig specialister på det viset som en vägledare på högskolan blir, vi är ju allmänna vägledare på vuxenutbildning och vi får ju då ibland avvakta med svaret tills vi kollat med högskolan, studera. nu uhr.se. - Det skulle bli mer än ett komplement - jag tror att det skulle dominera min verksamhet. Idag sker mkt. via mail, youtube - på den arenan ungdomar befinner sig. Att dessutom ha central vägledningscentra där flera aktörer (SYV) befinner sig skulle höja kvalitén då man kompletterar varandra och också kan ha specialister på vissa områden. Det finns ingen möjlighet idag att behörska alla områden vilket kan leda till en ganska ytlig och mindre bra service till ungdomarna - kortare frågor går att lösa den vägen och skulle ev spara många telefonsamtal - Vår unga medborgare vill ofta ha svar på frågor här och nu och inte vänta på Sida 12 (20)

13 öppet tider. De vill också träffas på annant sätt än enbart face to face. Sedan är de ofta på resande fot och då kan de få kvalicficerad vägledning där de befinner sig. Jag tror också att fler skulle kunna välja vägledning som hens förutsättningar och behov. - utökade mötesytor - hjälpa till med vägledning under intensiva perioder bra för sökande som har svårt att komma på våra öppettider samt har svårt att komma fram på telefon när vi har mycket telefonkontakter - Man når många! Och klienterna kan ställa sina frågor när som helst när andan faller på. man behöver inte ens beställa tid. Och så vidare! finns många fördelar med det här! - det kan möjligtvis just vara ett komplement för mer enkla frågor av informationskaraktär. - Jag tänker främst på att man kanse inte hinner med alla. Men i grunden är det viktigt med ett system som går att förstå annars spelar det ingen roll hur många vi är - Det finns elever som inte vågar/orkar ta personlig kontakt, utan det är enklare att göra via webben. - Det kan finnas elever som inte tar sig tid att söka upp mig eller som jag inte har tid att hjälpa i den utsträckning de kanske önskar. - Kan ju vara bra att hänvisa till en sådan tjänst när arbetstrycket är så stort som det är, i alla fall där jag arbetar, i en större kommun. Vi är 7 studie-och yrkesvägledare som vägleder och informerar vår kommuns medborgare och vår arbetstid räcker dessvärre inte till för alla. - Jag har svårt att räcka till i perioder, studenterna får vänta länge på samtalstid hos mig då skulle de "snabba" frågorna kunna besvaras av dem. - Jag får mer tid att satsa på vägledning i vid bemärkelse ex stötta lärararbetslagen med handledning, ämnesintegrering etc - Ytterligare ett sätt att få fram aktuell information för mig som syvar och för elever. - Nej! - I mitt jobb har administrsationen tagit över och tiden för sökande blir mindre och mindre. Att besvara mejl om allmänna studiefrågor tar tid och om en sådan tjänst finns det fler vägar att ta för att få information. - Genom att man oavsett var man bor o när man får en frågeställning, skulle kunna få tillfälle att skriva ner den utan krångel med telefontid/-kö, boka tid etc. Det skulle öppna möjligheten för vägledning till många, många fler. Man kan ju få vara anomnym. Det går att ta reda på saker åt någon annan utan att röja att det faktiskt är åt någon annan m m. - det är svårt att räcka till tidsmässigt så om det kan öka utbudet så tror jag på det - lätt för elever att nå en syv när man kommer på något. - det säkerställer att det finns ytterligare en kanal som är neutral och oberoende av särintressen dit elever och även föräldrar kan vända sig för ytterligare information. - Se föregående svar på förra frågan - Där har man helhetssyn förhoppningsvis - Kan komma i kontakt med de som arbetar udda tider - Området uppdateras hela tiden, och i vissa diskussioner/frågor är tolkningsutrymmet stort och då kan det vara en bra service för presumtiva Sida 13 (20)

14 elever att kunna nå er på ett smidigt sätt. - Många frågor kräver oftast korta svar och då vore det mer effektivt att man hade en sådan tjänst. Vår kommun är också väldigt utbredd och de allmänna kommunkationerna inte fullt tillfredställande så för de som bor långt från tätorten vore det ett lysande alternativ. - Jag arbetar på två gymnasieskolor, en dag per skola. Övriga dagar dagar kan eleverna använda e-vägledning. - Människor som är ute efter allmän vägledning som inte rör någon specifik utbildningsanordnare får en tjänst att vända sig till och då bör de kunna få bättre hjälp än om de letar sig runt till en massa olika ställen. Vi får ibland frågor från sökande som inte riktigt har hamnat rätt när de kontaktar oss och det hade varit väldigt bra att ha en instans att vända sig till. Nätuniversitetet/NSHU var guld värda under sin tid och vi var några som hjälpte till att svara på frågor när Mia m fl hade semester och man märkte då vilket behov det fanns av en sån här nationell tjänst. - Då kan kunderna få svar på mer generella frågor. Som te x sista ansökningsdag till högskolan, högskolprov mm - Svara på kortare enkla frågor. Men idag finns inte små korta enkla frågor inom vuxenubildningen. utbildningsystemet har blivit så komplext för den enskile individen så att det är svårt att förklara om man inte är insatt. Vilket kan vara till ett problme om man gör e-vägeldning på komunal vuxenutbildning. glöm inte alla som har ett annat modersmål. - Det kan ibland vara bra att hänvisa till det om det gäller allmänna frågor. Inom min verksamhet har vi en chatt funktion och det fungerar bra men kan ibland vara lite trubbigt. Som jag tidigare skrev kan det inte ersätta det personliga mötet men det kan absolut fungera bra som ett komplement. - Vet ej riktigt. Jag kan tänka mig att det kan leda till merarbete, när de frågande vill ha svaren förklarade för sig. - Lättare att få svar. Men ja<g vill också kunna ringa och få svar av en person alltid bättre tycker jag - De enkla frågorna, information och hänvisning till webbsidor kan avlasta SYV. Många behöver dock en personlig vägledning som de endast kan få genom SYV och vid ett fysiskt möte. - Vi har exempelvis personer som vänder sig till oss från mindre kommuner där man kanske inte har så mycket vägledning och inte vet vem man ska vända sig till. Då kan detta vara ett bra komplement för att få en bättre tillgänglighet. - Skulle nå flera kommuninnevånare på det sättet. Marknadsföringen skulle se annorlunda ut och jag tror många skulle se det på annat sätt. Vi skulle även nå presumtiva nya kommuninnevånare likaväl som "hemvändande" fd kommuninnevånare. Kan bara vara positivt - om vi har resursen att arbeta med det! - Samlad information, lättillgänglig och korrekt informationskälla som är nåbar hela tiden. - Svårt att svara på beoende på hur en sådan tjänst ska utformas och vilken typ av information den ska ge - kan svara på mer tekniska frågor inte frågor som är mer omfattande - Nja, den kan vara ett komplement eller att man kan få svaret bekräftat på rena frågor. Vägledning är ju inte bara information utan en framväxande förståelse för situationen man befinner sig i, möjligheterna och hur man når fram til målet. Sida 14 (20)

15 - Tillgänglighet - Eleverna kan komma mer förberedda till vägledningssamtalen. - De kan svara på generella frågor på utökade öppettider. Finns alltid någon som är nåbar. Viktigt då att det inte blir felaktiga svar då varje universitet/institutione (i nuläget) har sina egna administrativa riktlinjer. Det är därför bra om man kunde besluta om centrala riktlinjer så mycket som möjligt. - Elev kan få en information på olika sätt. Kan få infon fler gånger. Elever som av olika anledningar inte riktigt vågar lita på sin syv kan få info av andra. Avlastning för mig. Om jag inte är på plats eller är upptagen kanske eleven kan få ett svar snabbare. Kan fungera som ett bollplank till eleven tillsammans med mig, dvs eleven kan fundera över sina val med olika verktyg som hjälpmedel, skriva, tala och personligt möte. - Nå fler på udda tider genom fler kanaler - Svara på de snabba lätta frågorna utan tidsbokning. - Kanske bra att ta kontakt med flera vägledare än bara en som finns i den verksamhet jag jobbar i. - En central tjänst kan besvara frågeställningar för flera olika utbildningsnivåer, den har en överblick över vad som finns i landet, vart det finns och som sagt, olika nivåer och inte enbart en utbildningsform. Tjänsten är kanske nåbar fler tillfällen på dygnet, kanske även kvällar och helger när kommunal och statlig verksamhet "gjort kväll". - Just min nuvarande tjänst vet jag inte om en central e-vägledare kan komplettera då jag arbetar inom en fakultet. Jag kommunicerar redan mail- och telefonledes med "mina" studenter som av olika anledningar har studieuppehåll, men som behöver kontakt med mig. En stor del av vägledningen sker alltså e-ledes redan. Jag kommunicerar även med många presumtiva studenter via och telefon. Dock har jag arbetat centralt inom Lunds universitet och erbjöd då vägledning via skype, vilket var lyckat då jag nådde ut till en bredare grupp presumtiva "Lundastudenter". - Tidsbesparing samt att jag är nyfiken på ett alternativ till "klassisk vägledning" (se svar. fråga 5). Mvh Catarina de Flon, Hagagymnasiet, Norrköping. - Då kan man vara mer f lexibel vad gäller lokal och arbetstid. Serva även de som arbetar dagtid. när vi jobbade i Vägledningsinfo så bemannade vi via telefon, skype och mail. Vi bemannade kvällstid och även på söndagar. Många frågor om utbildning och yrkesframtid uppkommer på söndagar har vi märkt. - När jag behöver svar jag ej kan finna! - vet ej - Ifall jag inte skulle hinna med alla elever som önskar samtal. Än så länge har så inte varit fallet. Jag tror att de flesta ungdomar mår bra av en personlig kontakt. Kanske kan e-vägledning vara bättre för dem som lämnat gymnasiet och som bara vill bolla lite idéer. AF saknar ju oftast vägledare och alla kanske inte vågar/orkar ta steget att boka in sig på tid till Vux, för att få vägledning. - Ex tolka oilka myndigheters beslut så att vi får likvärdig skola - Vet ej i dagsläget - Ingen. - Få mer tid till de studenter som redan är inne på programmen. Ta bort många Sida 15 (20)

16 frågon från presumtiva. - Några av mina elever har säkert behov av någon utomståendes syn på sina funderingar om framtiden. Jag får ofta besök av tidigare elever som upplever att de saknar samtalspartner då de lämnat gymnasiet. Allt fler kommer att studera i andra länder. De kommer då att behöva mer information om möjligheter att fortsätta studierna i Sverige. - I dagsläget ingenting. - Uppslagsverk - tillgängligheten. - Tillgängligheten ökar för de sökande. Bra som komplement till de träffar vi har både med grupp och individ. Vissa kan också ha lättare att ställa frågor anonymt. - Effektiviteten skulle öka då en i sista minuten inställd tid skulle kanske inte inebära att det blir en lucka för administrativt arbete, utan att man kan "gå online" och använda tiden till vägledning där istället. - Vi kan koncenterar oss på djupare frågor och e-vägledningen kan besvara rena fakta frågor - Jag kan använda mig av den tjänsten för att få svar på frågor som ligger utanför mitt område. Kan hänvisa till tjänsten om jag inte kan svara på en fråga själv. - Innan man är "färdiglärd" så kan man hänvisa gällande sådant man känner sig osäker på, och kanske inte har tid att kolla upp just då. Som komplement till det man själv säger, för den sökandes skull. De centrala skulle kunna vara uppdelade i olika "Expertiser"; utlandsstudier, utländska betyg och bedöming av dessa, stipendier, för elever yngre än 14 år och deras föräldrar - som t.ex. vill fråga om språkvalet (varierande vägledning inför detta val ute i skolorna). - Det kan vara ok att det finns men som sagt mötet är det viktiga. Som ett komplement för att snabbt svar är det ok. Men inte till direkt vägledning vilket är en process som vi är utbildade i. Vi är inte utbildade informatörer. - Skulle funktionen även tydligt rikta sig till vuxenstuderande skulle många med "kortare ärenden/frågor" förmodligen använda sig av tjänsten. Det viktiga är att den är synlig och lättåtkomlig. - Lättare att få kontakt för eleverna, behöver inte vänta på mig. - Stöd i frågor gällande lagar, regler och förordningar så att det blir mer rättvist för eleven oavsett vilken skola, program man tillhör - Ge utrymme för fördjupad vägledning och inte så mycket information. Det komplicerad utbildningssystemet vi har idag gör att större delen av ett bokat samtal är basinformation om systemet. - Ett bra komplement - ett alternativ då jag inte kan nå ut till alla på skola pga av 40% tjänst på 400 elever. jag är inte uppdaterad på allt,tex utlandsstudier,då finns det någon som kan det på e-vägledningen. - Kunna svara på allmänna frågor, vara tillgänglig, bli kända, kunna hänvisa till rätt instans - Komplettering till mig, om frågor uppstår och jag inte kan besvara genom tex. sjukdom. Även stöd för att låta individen söka enkla svar själv, som en "tips" sida om frågor uppstår efter ett möte exempelvis. - Det är alltid bra att höra från olika människor. Sida 16 (20)

17 Bra också att eleverna själv kan söka sig viss kunskap och de kan sedan ta med den i djupare samtal. Ibland är det svårt att hinna med allt som eleverna undrar över. De har så många frågor att de ibland tänker mer på nästa fråga än lyssnar på svaret. Då hade det varit bra om de redan fått svar på en del så att man kunde koncentrera sig på vägledning och rikta problemet. - Många distansstudenter läser fristående kurser på olika håll. Ingen information finns tillgänglig för studenter som plockar kurser från olika lärosäten. En central distaansvägledning skulle kunna stötta upp med det allmänna regelverket och information om möjligheter och hinder. - Jag skulle hänvisa dit frågor som inte berör min egen verksamhet. Det kan jag inte i nuläget, utan försöker svara på alla möjliga frågor. - Jag kan direkt hänvisa till denna tjänst isf att den sökande ska kontakta en vägledare på en specifik högskola. - En central vägledningstjänst;möjligtsvis som kantaktnär gentemot myndigheten och kollegor på skolor runt om - Avlastning. Många kan säkert också där få standardsvar där på sina frågor - Jag kan i vägledningssamtalen få frågor som inte har givna svar utan som kräver en utforskningsprocess. E-vägledning skulle därför bli ett mycket bra verktyg i mitt dagliga arbete också! - Enkelt för sökande att få hjälp med olika frågor. Det är även viktigt att ha möjlighet att nå någon person som är opartisk, dvs ej knuten till ett visst universitet. - Servis round the clock! - Jag tror på en personlig kontakt med en del av eleverna på grundskolan och sedan finns det alltid elever som kan ta sig fram på egen hand ifall de får verktygen. - Jag arbetar mycket med mejl i mitt dagliga arbete och det fungerar bra men det har stora begränsningar. Det är bra i sakfrågor så som behörighetskrav, innehåll i utbildning, kursplan osv. Man missar hela den känslomässiga delen samt relationsbyggande och kroppspråk. Någon kan ha studiesvårigheter som ibland kan avhjälpas i ett personligt samtal. Vissa svårigheter kan vara ganska lätta att komma vidare med i möte, men de går aldrig att lösa via mejl. - Jag kan på detta sätte nå en bredare publik med min vägledning var som helst i världen. - Spar tid för mifg som inte behöver vara helt uppdaterad på alla nyheter samtidigt, typ nya kurser för särskild behörighet, motsvarandebedömningar till universitetsutb inom vård (typ Nk B behövdes ej när man gått kurser inom Omvårdnadsprogram-hur ser de nya bestämmelserna ut?) - När det gäller mig så kommer det inte att göra någon skillnad, vi är flera vägledare inom kommunen så elever och utomstående tar kontakt direkt - Ge information om utbildningsvägar och behörighetsregler osv. - Jag har inget svar på detta. - Möjligen om det handlar om utbildning i stort. Hur det är att läsa på högskola/universitet. Vilka yrkesn som är gångbara etc. Tror inte att den specifika vägledning/information som görs mot lokala komvux kan ersättas eftersom det är olika uppbyggt/utbud i varje kommun. - Som komplement till den verksamhet vi idag bedriver. - Snabbt få svar på bl a antagningsfrågor. - Vi skulle nå ut även till de som har svart att besöka oss. Här uppe i norr är det ibland länga avstånd. Man skulle även lättare kunna nå ut till t.ex. Sida 17 (20)

18 föräldralediga, sjukskrivna osv. - Där kan man hitta svar och den tjänsten är ju tillgänglig för alla. - Se föregående svar. - Det skulle kunna minska frågor som är av ren informativ art. Och frågor av strategisk art. Många frågar frågor som t.ex. "Om jag väljer X i första hand och X i andra hand och X i tredje hand...och sedan tackar ja till X, nej till X och reserv till X och X, hur blir det då om jag stryks från X, men får en plats på X...?" Alla dessa taktiseringsstrategier som det inte finns att finna information/regler kring på er hemsida vore skönt att slippa boka upp vägledningstider för. Det skulle lämna mer tid till dem som behöver ren vägledning. - Nå ut till personer som befinner sig mestadels på nätet - Det kan aldrig ersätta en person på plats i verksamheten dock har många skolor dragit ner på tjänsterna. Här kan en central vägledning ge ett koplement. - Jag är osäker på om den kan komplettera min verksamhet då jag arbetar på institution. Det kan säkert underlätta för centrala vägledare som kan ha mer frågor av allmän karaktär. - Avlasta de rena infosvaren så att jag kan ägna mig åt vägledningssamtal ansikte mot ansikte - Jag hade lättare kunnat få hjälp med frågor jag inte kan svara på eller hänvisat eleven direkt. - den skall vara tillgänglig för våra elever - Snabba frågor. Tillgäglighet på tider som passar studenten. - Bra med valmöjligheter för våra mottagare - JAg kan hänvisa dit när det gäller frågor som jag inte kan svara på - Jag har inga kollegor utan arbetar själv. Mina chefer har varierad kunskap om skolsystemet. ( Näringslivsenheten ansvarar för Lärcentrum) - Till mig får enbart elever som är inskrivna på skolan vända sig. De tar ofta med sig frågor från bekanta, som jag ju inte ska svara på egentligen. Kommunal vägledning tenderar att ge svar på vilka möjligheter som finns på komvux i kommunen, helhetsbilden är inte riktigt med! Skulle tro att detta inte är ett isolerat problem i just min kommun. Arbetsförmedlingen är ännu sämre på vägledning, och deras coacher vet sällan mer än hur man skriver cv och AF's regelverk. - Alltid tillgänglig! - Eftersom jag arbetar som arbetsmarknadshandläggare vid en kommunal förvaltning där min kompetens/utbildning till SYV används mycket brett, beroende på våra deltagares behov/förutsättningar tror jag inte att deltagarna i nuläget är mogna för e-vägledning... - Underlätta i form av att det kanske finns nischad verksamhet, inom tex studier utomlands tex. - När den grundläggande informationen vägledningen är klar skulle de kunna jobba mer på djupet. - ytterligare en dimension - Inget. Kalla det inte vägledningstjänst, utan Informationstjänst, använd inte begreppet vägledning för det innehåller så mycket mer än vad man kan få fram på mail, chat. - Oj svarade redan på det på förra frågan delvis. Frågor om behörigheter mm. - självklart kan det vara ett komplement Sida 18 (20)

19 - För rena informationsärenden. - Snabbare service som man kan läsa sig till som vad som krävs för en utbildning, de snabba frågorna som man kan sitta hemma och ta reda på som tider för olika evenemang, mässor och sådant som inte kräver en diskussion. - Den studerande kan söka svar på egen hand när jag inte är tillgänglig. - Kanske även föräldrar eller ungdomarna vill ha information eller vägledning av en andra part. Som ett komplement eller för att se andra alternativ som jag inte alltid känner till tex. - ett förhoppningsvis lätt tillgängligt sätt som skulle kunna komplettera det personliga vägledningssamtalet. - Jag kan inte se några direkta fördelar med att ha en sån. Det känns mer som ett sätt att spara tjänster och att försvaga vår status! - Vägledning behövs göra lättillgänglig för så många som möjligt. - För elever som vill vara mer anonyma i sina ärenden, eller som tycker det är en smidig form att kommunicera, via skrift istället för att ses i verkligheten. Ju mer vägledartillgänglighet som finns, dess då bättre! - Jag jobbar på univeristetet. Då jag är ämnesspecialist i flera civ.ing. områden sker redan mycket av min vägledning per . En central e-vägledningstjänst skulle inte kunna göra mer än att hänvisa till mig. - Se tidigar svar - Jag är institutionsvägledare och ser inte att detta kan komplettera min verksamhet - Se tidigare svar. - Den frågan måste ställas till den allmänna studievägledninge på universitetet. Jag kan inte besvarar den. - För alla som har långa resvägar till Hampus. Ngt för våra distansstudenter. Samtalsrum för flera sk gruppvägledning - För att förtydliga kring regler till behörighet o antagning möjligen - Om jag kunde använda den som syv:are så skulle den kunna vara ett stöd eftersom jag jobbar helt ensam och är ny. Men skulle det kunna vara så att e-vägledningstjänst gör att fristående skolor satsar ännu mindre på att anställa vägledare? - Många frågor är väldigt informativa och kan lättare besvaras per mejl eller chatt. Dock är det personliga mötet otroligt viktigt i vägledningssammanhang, e-vägledning som förberedande innan det personliga mötet absolut. - lätt kunna hänvisa eleverna i frågor som inte jag primärt kan svara på. kunna hänvisa mina gamla elever dit då jag tyvärr inte har möjlighet att tidsmässigt ta emot de som inte längre går på skolan. - Föräldrar får bättre tillgång till info - Jag tror inte att jag skulle ha nytta av den i mitt arbete, den kan inte ersätta en person. Vägledning handlar ju om så mycket mer än om information. Vi arbetar ju som vägledare inte som informatörer! För elever kan det var till nytta då de kan ställa frågor direkt på webben till en vägledare, men det handlar ju då mer som en informationskanal, typ frågor som: vilken skola har VVS och fastighetsprogramet i Stockholm? - Svårt att säga om det kan det. - Den skulle underlätta genom att den automatiskt skulle sålla bort sådana frågor som visserligen tar kort tid men är omfattande mängd- och tidsmässigt. Sida 19 (20)

20 - Ökad tillgång! - Tillgängligheten - Att ta hjälp av om man kör fast, elever vill ha snabba svar och är arbetstiden liten på den skola där man jobbar kan de vända sig dit - Vet en är ingen vän av detta! - Alltid bra med större tillgänglighet. - När eleverna kanske har en fråga efterskoltid och inte kan / vill vänta tills nästa dag jag är på skolan - Nå ut till fler - folkhögskolestuderande om inte är skrivna i kommunen och inte välkomna till kommunens vägledare kan ställa frågor. snabbare och lättare än att åka till kommuncentrum. Många folkhögskolor ligger vackert men långt från kommuncentrum Går snabbt för studerande att få svar. Jag som vägledare kan snabbt kolla kniviga frågor med proffsvägledare - Med en central e-vägledningsverksamhet kan vägledningsfrågorna lyftas på ett tydligare sätt. Det blir enklare för presumtiva studenter att hitta och kvalitetsmässigt skulle det bidra till att alla kan få hjälp med sina frågor och tillgång till vägledning oavsett var man bor eller var man planerar att studera. Idag saknas vägledare på nationell nivå som har den överblick som en sådan tjänst skulle kunna erbjuda. - Eftersom studievägledningen ofta är hårt belastad på lärosätena, tror jag att det kan vara en vinning i att kunna svara på snabba frågor via chatt och kanske kunna hjälpa varandra om man är fler och bli tidseffektiva. Dock är det omöjligt att hålla vägledningssamtal via chatt och dator. Det är vårt största och bästa verktyg och gör studievägledare till den unika proffesion vi har. Utan den personliga vägledningen menar jag att hela verksamheten urholkas och den hjälp och stöd som studenten behöver i sin planering, vägledning och coachning försvinner helt. - Andra öppettider. Neutral oberoende vägledning - Jag har inget bra svar på det. - Behöver få veta mer om hur detta är uppbygt innan jag svara - Bra att kunna hänvisa dit om det gäller mer generella frågor som är lärosätesövergripande. Förmodligen bra tillgänglighet också :-) - De snabba frågorna kan ju en e-vägledare svara på. Många ungdomar tycker det är krångligt att hitta i och förstå regelverk, så en e-vägledare skulle kunna hjälpa till med sådant. När det gäller att dryfta frågor om intresse, förmåga och självkännedom, behövs personliga vägledningssamtal i en "öga mot öga-situation" och helst med någon man träffat tidigare - En avlastning, speciellt för många övergripande frågor. Skulle även kunna vara ett stöd, med mer kunskaper för studievägledar på alla nivåer. - Svar på enklare frågor för att komma vidare i sina funderingar som komplement mellan fysiska möten Sida 20 (20)

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor Page 1 of 51 Enkät 2014 alla frågor Page 2 of 51 Egna kommentarer kring ditt AV-Medianyttjande Strömmat material är superbra, men tyvärr så måste man ofta beställa filmer på DVD. Vore bra om de gick att

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer