Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:"

Transkript

1 Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej information) FÖRIFYLLT Programmets avser nivå: (Grund eller Avancerad) Högskoleexamen Kandidatexamen Högskoleingenjörsexamen Magisterexamen Masterexamen Civilekonomexamen Civilingenjörsexamen Juristexamen Läkarexamen Hortonomexamen Agronomexamen Annat: vad? Länk till programmets/institutionens hemsida: Kontaktperson: Kontaktuppgifter: (Telefon och e-post) OBS: Tänk på att uppgifterna du fyller i publiceras, även tom information. Om du är osäker på vad som avses, kontakta oss gärna för hjälp!

2 Ämnesområde (Kryssa i det aktuella ämnesdelområdet för programmet. Därefter får du alternativ för vilket ämne programmet ger en examen i, enligt Högskoleverkets ämnesstruktur.) 10 Humaniora och teologi 01Historisk-filosofiska ämnen AK1 Antikens kultur AR2 Arkeologi AV1 Arkivvetenskap DT2 Dans- och teatervetenskap ES2 Estetik ET1 Etnologi FI2 Filosofi FV1 Filmvetenskap HF9 Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen HI2 Historia IL1 Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria KU2 Kulturvård KV1 Konstvetenskap KV2 Kulturvetenskap LV1 Litteraturvetenskap MV2 Musikvetenskap RO1 Retorik 02 Journalistik, kommunikation och information BV1 Biblioteks- och informationsvetenskap JK9 Övrigt journalistik, kommunikation, information JO1 Journalistik MK1 Medie- o kommunikationsvetenskap MP1 Medieproduktion 03 Språkvetenskapliga ämnen AL1 Allmän språkvetenskap/lingvistik AR1 Arabiska AS1 Arameiska/syriska BK1 Bosniska/kroatiska/serbiska BU1 Bulgariska DA1 Danska EN1 Engelska ES1 Estniska FI1 Finska FL1 Flerspråkigt inriktade ämnen FR1 Franska GR1 Grekiska HE1 Hebreiska HI1 Hindi IN1 Indonesiska IS1 Indologi och sanskrit IT1 Italienska JA1 panska KI1 Kinesiska KO1 Koreanska KU1 Kurdiska LA1 Latin LE1 Lettiska LI1 Litauiska

3 NE1 Nederländska NG1 Nygrekiska PO1 Polska PR1 Persiska PU1 Portugisiska RU1 Rumänska RY1 Ryska SA1 Samiska SP1 Spanska SP2 Övriga språk SS1 Svenska som andraspråk SV1 Svenska/Nordiska Språk SW1 Swahili TA1 Tamil TE1 Teckenspråk TH1 Thai TI1 Tibetanska TJ1 Tjeckiska TO2 Översättning och tolkning TY1 Tyska UN1 Ungerska 04 Religionsvetenskap RV1 Religionsvetenskap TL1 Teologi 20 Juridik och samhällsvetenskap 06 Informatik/Data- och systemvetenskap IF1 Informatik/Data- och systemvetenskap 07 Beteendevetenskap BE9 Övrigt inom beteendevetenskap HV1 Handikappvetenskap KR1 Kriminologi PE1 Pedagogik PS1 Psykologi PY1 Psykoterapi SO1 Sociologi SO2 Socialantropologi SS2 Socialt arbete och social omsorg UV1 Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt UV2 Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen UV3 Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen 08 Ekonomi/administration AF1 Administration och förvaltning EH1 Ekonomisk historia EK9 Övrigt inom ekonomi och administration FE1 Företagsekonomi LO1 Ledarskap, organisation och styrning NA1 Nationalekonomi 09 Juridik JU1 Juridik och rättsvetenskap 11 Övriga samhällsvetenskapliga ämnen FU1 Freds- och utvecklingsstudier KS1 Kultur- och samhällsgeografi LL1 Länderkunskap/länderstudier

4 MH1 MR1 SA9 SH1 ST1 ST2 SY1 TU1 Måltids- och hushållskunskap Mänskliga rättigheter Övrigt inom samhällsvetenskap Samhällskunskap Statistik Statsvetenskap Studie- och yrkesvägledning Turism- och fritidsvetenskap 40 Naturvetenskap 13 Biologi BI1 Biologi BT1 Bioteknik MB1 Medicinsk biologi MV1 Miljövetenskap NU1 Nutrition 15 Farmaci FC1 Farmaci FK1 Farmakologi 16 Fysik FY1 Fysik 17Geovetenskap GN1 Geovetenskap och naturgeografi 18 Kemi KE1 Kemi 19 Lant- och skogsbruk FV2 Fiske och vattenbruk LV2 Lantbruksvetenskap SK1 Skogsvetenskap TV1 Trädgårdsvetenskap 20 Matematik MA1 Matematik MS1 Matematisk statistik 21 Övrigt HD1 Husdjursvetenskap LM1 Livsmedelsvetenskap NA9 Övrigt inom naturvetenskap 45 Teknik 23 Arkitektur AR3 Arkitektur LA2 Landskapsarkitektur 24 Byggnadsteknik/Väg- och vatten BY1 Byggteknik VV1 Väg- och vattenbyggnad 25 Datateknik DT1 Datateknik 26 Elektroteknik EL1 Elektronik EN2 Energiteknik ET2 Elektroteknik 27 Industriell ekonomi och organisation

5 IE1 Industriell ekonomi och organisation 28 Kemiteknik KT1 Kemiteknik 29 Lantmäteri GI1 Geografisk informationsteknik och lantmäteri 30 Maskinteknik FT1 Farkostteknik MT1 Maskinteknik 31 Samhällsbyggnadsteknik FP1 Fysisk planering SB1 Samhällsbyggnadsteknik 32 Teknisk fysik TF1 Teknisk fysik 33 Övrig teknik AT1 Automatiseringsteknik BM1 Berg- och mineralteknik MA2 Materialteknik RY2 Rymdteknik TE9 Övriga tekniska ämnen TT1 Träfysik och träteknologi TX1 Textilteknologi 60 Medicin och odontologi 35 Medicin ME1 Medicin 36 Odontologi OD1 Odontologi TO1 Tandteknik och oral hälsa 37 Veterinärmedicin DJ1 Djuromvårdnad VE1 Veterinärmedicin 38 Övrigt BL1 Biomedicinsk laboratorievetenskap ME9 Övrigt inom medicin MT2 Medicinska tekniker 70 Vård och omsorg 39 Omvårdnad FH1 Folkhälsovetenskap HS1 Hälso- och sjukvårdsutveckling OM1 Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap OM9 Övrigt inom omvårdnad 40 Rehabilitering TR1 Terapi, rehabilitering och kostbehandling 80 Konstnärligt område 44 Konst DE1 FF1 FK2 KH1 KO9 Design Författande Fri konst Konsthantverk Övrigt inom konst

6 45 Musik MU1 Musik 47 Teater, film och dans CI1 Cirkus DA2 Dans FM1 Film KO2 Koreografi MC1 Musikdramatisk scenframställning och gestaltning RE1 Regi SM1 Scen och medier TF9 Övrigt inom teater, film och dans 90 Övrigt område 49 Tvärvetenskap AE1 Arbetsvetenskap och ergonomi BU2 Barn- och ungdomsstudier GS1 Genusstudier MM1 Miljövård och miljöskydd TS1 Teknik i samhällsperspektiv TV9 Övriga tvärvetenskapliga studier 74 Idrott och friskvård FV3 Friskvård ID1 Idrott/idrottsvetenskap 75 Transport LF1 Luftfart SJ1 Sjöfart TP9 Övrigt inom transportsektorn 76 Militär utbildning KV3 Krigsvetenskap 99 Okänt 99 Okänt ÖÄ9 Utlandsstudier, Okänt

7 Block 1 - Praktik Med praktik avser vi verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga att delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där studenten utför kvalificerade arbetsuppgifter. Var noga med att specificera hur stor andel av studenterna som omfattas av praktik och hur många timmar praktik varje student erbjuds totalt sett. Finns möjlighet till praktikkurs inom utbildningsprogrammet ska du fylla i att praktik förekommer, även om den inte är obligatorisk. Komplettera gärna med egna kommentarer eller ytterligare information i fritextfältet som hör till frågeblocket. Förekommer praktik? Hur sker tilldelningen av praktikplatser? (välj vanligast förekommande varianten) Det är helt upp till studenten att hitta praktikplats. Lärosätet ger stöd, exempelvis i form av förteckningar över arbetsplatser som erbjuder praktik. Lärosätet erbjuder platsgaranti för det stora flertalet studenter. Är praktiken obligatoriskt? Hur många timmar omfattar praktiken totalt? (per student) Hur stor andel av programmets studenter uppskattar du gör praktik? 0-5 % 6-25 % % % % % Ges praktiken i form av co-oputbildning? (avlönad praktik)

8 Övriga kommentarer och information om praktiken (max 500 tecken)

9 Block 2 Fadderföretagsverksamhet Med fadderföretag avser vi att studenter tidigt knyts till företag eller organisationer genom att de genomför olika projekt på företaget eller i organisationen som en återkommande del i utbildningen. Projekten ska ha en anknytning till de kurser inom vilka fadderföretagsuppgifter görs. Vissa utbildningar har mentorskapsprogram som är utformade på samma sätt som fadderföretagsverksamhet. Dessa ingår i så fall här. Ange då i kommentarsrutan längst ner att svaret avser ett mentorskapsprogram. Var noga med att specificera hur stor andel av studenterna som omfattas av fadderföretag och hur många timmar fadderföretagsuppgifterna utgör för varje student. Komplettera gärna med egna kommentarer eller ytterligare information i fritextfältet som hör till frågeblocket. Förekommer fadderföretagsverksamhet? Hur sker tilldelningen av fadderföretagsverksamhet? (välj vanligast förekommande varianten) Det är helt upp till studenten att hitta fadderföretag. Lärosätet ger stöd, exempelvis i form av förteckningar över företag. Lärosätet erbjuder platsgaranti för det stora flertalet studenter. Är fadderföretagsverksamheten obligatoriskt? Hur många timmar omfattar fadderföretagsverksamheten totalt? (per student) Hur stor andel av programmets studenter omfattas uppskattningsvis av fadderföretagsverksamheten? 0-5 % 6-25 % % % % %

10 Övriga kommentarer och information om fadderföretagsverksamheten (Max 500 tecken)

11 Block 3 Arbetslivsanknutna case eller skarpa projekt Med case/skarpa projekt avser vi arbetslivsanknutna poänggivande kursmoment i form av projekt som erbjuds studenter som en del av utbildningen. Ett projektarbete kan vara verklighetsbaserade case som används under föreläsningar eller workshops på lärosätet eller uppgifter som utförs åt företag eller organisationer. Observera att projektarbeten inte ska förväxlas med examensarbeten eller fadderföretagsuppgifter vilka specificeras för sig. Var noga med att ange hur stor andel av studenterna som omfattas av projektarbeten och hur många timmar projektarbetena utgör för varje student. Komplettera gärna med egna kommentarer eller ytterligare information i fritextfältet som hör till frågeblocket. Förekommer arbetslivsanknutna projektarbeten/case? Hur sker tilldelningen av arbetslivsanknutna projektarbeten? (välj vanligast förekommande varianten) Det är helt upp till studenten att hitta arbetsplatser för projektarbetet. Lärosätet ger stöd, exempelvis i form av förteckningar över arbetsplatser. Lärosätet erbjuder platsgaranti för det stora flertalet studenter. Är arbetslivsanknutet projektarbete obligatoriskt? Hur många timmar omfattar arbetslivsanknutna projektarbeten totalt? (per student) Hur stor andel av programmets studenter uppskattar du deltar i arbetslivsanknutna projektarbeten? 0-5 % 6-25 % % % % %

12 Övriga kommentarer och information om arbetslivsanknutna projektarbeten (Max 500 tecken)

13 Block 4 Arbetslivsanknutna examensarbeten Med arbetslivsanknutna examensarbeten avses examensarbeten som utförs på en arbetsplats. Arbetet ska behandla ett ämne som företaget eller organisationen är intresserat av att få utrett. Var noga med att specificera hur stor andel av studenterna som gör sina examensarbeten på uppdrag av ett företag eller en organisation. Komplettera gärna med egna kommentarer eller ytterligare information i fritextfältet som hör till frågeblocket. Förekommer arbetslivsanknutna examensarbeten? Hur sker tilldelningen av arbetslivsanknutna examensarbeten? (välj vanligast förekommande varianten) Det är helt upp till studenten att hitta arbetsplats för examensarbetet. Lärosätet ger stöd, exempelvis i form av förteckningar över arbetsplatser. Lärosätet erbjuder platsgaranti för det stora flertalet studenter. Är arbetslivsanknutet examensarbete obligatoriskt? Hur stor andel av programmets studenter uppskattar du deltar i arbetslivsanknutna examensarbeten? 0-5 % 6-25 % % % % % Övriga kommentarer och information om arbetslivsanknutna examensarbeten (max 500 tecken)

14 Block 5 Annan samverkan Förekommer följande samverkansformer, utöver de ovan nämnda: Gästföreläsningar av arbetslivsföreträdare i direkt koppling till den aktuella utbildningen i vilken omfattning? Inga Enstaka Ganska många Många Näringslivsrepresentanter i styrelser/råd Program eller kurser utvecklas tillsammans med representanter från arbetslivet Arbetsmarknadsdagar Vilka anordnar arbetsmarknadsdagarna? Du kan fylla i flera alternativ. De är direkt kopplade till programmet. De är kopplade till utbildningar på institutionen/enheten. De gäller lärosätet generellt. De anordnas av studenter/studentkår Adjungerade lärare från arbetslivet Om ja, hur väljs lärarna ut, och från vilka branscher kommer de främst? (max 500 tecken)

15 På vilket sätt sker eventuell uppföljning av studenternas karriärvägar efter studierna? Alumnenkäter Offentlig statistik Annat, nämligen: (max 500 tecken) Länk till eventuellt resultat av alumnenkäter på webben Hur kommer information om utvecklingen på arbetsmarknaden studenterna till del? (max 500 tecken) Finns en alumniförening/-organisation? Finns det ett karriärcenter eller motsvarande på: Lärosätet Institutionen Det finns inte något karriärcenter Om det finns, vilken typ av service erbjuder ert karriärcenter (du kan fylla i flera alternativ):

16 CV-granskning Karriärrådgivning Förmedling av sommarjobb Förmedling av sommarpraktik Förmedling av praktikplatser (inom ramen för utbildningen) Kontakt med fadderföretag (inom ramen för utbildningen) Kontakt med partnerföretag för arbetslivsanknutna projekt- och/eller examensarbeten Övriga kommentarer och information om annan samverkan (max 500 tecken)

17 Block 6 - Ytterligare kommentarer Nedan kan eventuella ytterligare kommentarer som rör samverkan med arbetslivet för den aktuella utbildningen göras. (Max 2500 tecken) OBS: kommentarerna publiceras i anslutning till enkätresultaten. Om du har information eller synpunkter till oss på Svenskt Näringsliv ber vi dig maila dem till oss separat genom: hogskolekvalitet.se. Glöm inte att ange ID-nummer för enkäten samt vilken utbildning som avses. Obs! När du klickar på Nästa kan du inte gå tillbaka och redigera i enkäten!

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

abf:s verksamhet från 1912

abf:s verksamhet från 1912 ABF hade 2011 totalt 525 742 deltagare i studiecirklar, 318 354 och 207 388 män. 1 489 deltagare var under 13 år, 54 823 deltagare var mellan 13 24 år, 230 994 deltagare var mellan 25 65 år och 238 436

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc Lathund DDK SAB Lathund DDK-SAB DDK 000 Datavetenskap, kunskap & system 004-006 Datavetenskap 010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap 030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] 050 Tidskrifter

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Sticka ut och smälta in på samma gång

Sticka ut och smälta in på samma gång POLHEM 2014/15 SEPT Kick-off dag Givetvis kickar vi igång skolåret med en heldag tillsammans med klassen & mentor! OKT FN-dagen Elevkårens Världsutskott ser till att FN-dagen blir till något alldeles speciellt.

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING)

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ADA ARE ADI KNA ASA ALA AKA ARA ASY AOE AOA ASE APA AAA ATA ABA AEA AIA AKI AVA AFA AYA ANA AUO AUI AUA BRA BUA BKU BAA BSA BTE BEA BGE BEE BOA BPA BPO BII BIA BMA

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer